ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή που υπεβλήθη για τη µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης υπό ΜΗΝΟΥ ΑΚΗ ΧΡΥΣΗ Χανιά, 2010

2 Copyright 2010, Χρυσή Μηνουδάκη

3 Η διατριβή της Μηνουδάκης Χρυσής του Λεωνίδα, εγκρίνεται από τους κ.κ.: Καθηγ. Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγ. Γρηγουρούδης Ευάγγελος, Επικ. Καθηγ. ούµπος Μιχαήλ.

4 Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της παρούσας µεταπτυχιακής διατριβής, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους που συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της. Ευχαριστώ πολύ τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Ζοπουνίδη Κωνσταντίνο, για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση που µου παρείχε. Ακόµα, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον Επίκουρο Καθηγητή Μιχάλη ούµπο και τον Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη για τις πολύτιµες γνώσεις και τη βοήθεια που µου παρείχαν. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον κ. Ατσαλάκη Γιώργο για την καθοδήγησή του, και τις χρήσιµες υποδείξεις του κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διατριβής καθώς επίσης ευχαριστώ τους γονείς µου, για την ηθική και την υλική τους υποστήριξη τους.

5 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 8 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Έννοια του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου Ιστορική αναδρομή Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου Τραπεζικό σύστημα Ειδή τραπεζικών κινδύνων Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος χώρας Λειτουργικός κίνδυνος Συναλλαγματικός κίνδυνος Κίνδυνος Επιτοκίων Κίνδυνος μόχλευσης Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Νομικός κίνδυνος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Πολυπλοκότητα των τραπεζικών κινδύνων Η Συμφωνία της Βασιλείας Η Βασιλεία Ι Μειονεκτήματα της Βασιλείας Ι Στόχοι της Βασιλείας ΙΙ... 27

6 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Βασιλείας ΙΙ Οι τρεις πυλώνες της Βασιλείας II Πυλώνας 1: Κεφαλαιακές απαιτήσεις Πυλώνας 2 Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης Πυλώνας 3 Πειθαρχία της Αγοράς Η Κομητεία της Βασιλείας και η επιστασία των Τραπεζών Νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και Βασιλεία II Κεφαλαιακή Επάρκεια και το νέο Πλαίσιο Εποπτείας των Τραπεζών Συστήματα Διαχείρισης κινδύνου στις Τράπεζες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Επισκόπηση τραπεζικών κινδύνων ΕΠΙΛΟΓΟΣ...76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 6

7 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, ο ταχέως µεταβαλλόµενος και αυξανόµενος ανταγωνισµός τόσο σε κοινωνικό, όσο και στον πολιτικό και τεχνολογικό χώρο, έχει αναγκάσει τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα να µεταβάλλουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δραστηριοποιούνται. Τα τραπεζικά ιδρύµατα εστιάζουν την προσοχή τους σε πιο εξειδικευµένες αγορές και υπηρεσίες, εισάγουν υψηλό βαθµό τεχνογνωσίας και γενικότερα ωθούνται να αποκτήσουν µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι στις απελευθερωµένες και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η δηµιουργία µιας πανευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών επιταχύνθηκε µε την καθιέρωση του κοινού νοµίσµατος, του ευρώ, καθώς επίσης δηµιουργήθηκε και η ανάγκη διεύρυνσης των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυµάτων, ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε επικείµενες επιθετικές αγορές. Τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν ως άµεσες προτεραιότητες την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, τον έλεγχο του κόστους, την αύξηση των κεφαλαιοποιήσεων άρα και την αύξηση της κερδοφορίας τους, την οργανική ανάπτυξη στο εσωτερικό, την περιφερειακή τους ανάπτυξη, καθώς και την αύξηση της συµµετοχής τους σε εξαγορές και συγχωνεύσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στην προσπάθεια τους αυτή τα τραπεζικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν ένα ευρύ φάσµα κινδύνων. Για την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων υψηλής ποιότητας για την µέτρηση και διαχείριση των κινδύνων. Το αυξηµένο ενδιαφέρον για την µέτρηση και διαχείριση του οφείλεται στις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις της ασυνέπειας η οποία σχετίζεται µε την βιωσιµότητα και κατ επέκταση στην κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον κίνδυνο χώρας, τον κίνδυνο διακανονισµού πληρωµών καθώς και τον κίνδυνο συναλλάγµατος αλλά και τον πιστωτικό κίνδυνο. Στόχος της παρούσας συνθετικής µεταπτυχιακής διατριβής είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση των τραπεζικών κινδύνων. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια προσδιορισµού της έννοιας του κινδύνου, της έννοιας της διαχείρισης του κινδύνου και ανάλυσης των κατηγοριών των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα. Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συµβολή του συµφώνου της Βασιλείας Ι και ΙΙ, τους τρεις πυλώνες που διαθέτει και τις αναφορές της για την διαχείριση των κινδύνων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την καταγραφή των µοντέλων αντιµετώπισης των κυριότερων τραπεζικών κινδύνων. Τέλος, στον επίλογο παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 7

8 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ 1.1 Έννοια του κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνου Η διαχείριση της έννοιας του κινδύνου σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς είναι στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της αβεβαιότητας. Όµως, και η έννοια της αβεβαιότητας συνδέεται µε την έννοια της µεταβλητότητας και της αστάθειας. Αυτό σηµαίνει ότι οι οικονοµικές πράξεις µεταβάλλονται ή ότι υπάρχει αστάθεια για ότι αφορά τις τιµές. Η εξέλιξη ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου δεν είναι γνωστή εξ αρχής, µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Γενικότερα, η έννοια του κινδύνου συνδέεται µε την προοπτική του κέρδους και όχι µόνο µε την έννοια της απώλειας. Σε όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων υπάρχει το ενδεχόµενο για γεγονότα και συνέπειες που συνιστούν ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της επιτυχίας (downside). Αρκετοί συγγραφείς συνδέουν την έννοια του κινδύνου καθαρά µε την έννοια της αβεβαιότητας δηλ. µε την λογική ότι δεν είναι γνωστό εξ αρχής αν θα υπάρχει κέρδος ή ζηµιά. Η εκτίµηση του κινδύνου αποτελεί µια πολύ σηµαντική διαδικασία στη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό διαφαίνεται, καθώς, σε όλες τις οικονοµικές συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζουν κίνδυνο, γεγονός που καθιστά αναγκαίο την κατάλληλη διαχείριση αυτού του κινδύνου ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύµητοι κραδασµοί στη λειτουργία της επιχείρησης του οργανισµού, γενικότερα της οικονοµίας. Ιδιαίτερα, στη σύγχρονη οικονοµία, η διαχείριση του κινδύνου θεωρείται µια διαδικασία σπουδαία για την ανάπτυξη και στήριξη των οικονοµιών, των τραπεζών αλλά και γενικότερα για τις επιχειρήσεις. Η ιαχείριση Κινδύνου, εδραιώνεται ολοένα και πιο πολύ, σε ότι έχει σχέση µε αµφότερες τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές του κινδύνου. Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ένας οργανισµός και οι λειτουργίες του µπορεί να είναι αποτέλεσµα παραγόντων τόσο των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών του παραγόντων. Η Wikipedia ορίζει τη διαχείριση κινδύνων ως «στρατηγικές διαδικασίες για να περιοριστεί ο κίνδυνος», ενώ σύµφωνα µε τον Vaughan E. J. et al. (1997) ορίζει τη διαχείριση κινδύνων ως επιστηµονική προσέγγιση στην εξέταση των κινδύνων για την πρόγνωση των πιθανών τυχαίων απωλειών και το σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαδικασιών που ελαχιστοποιούν την απώλεια. Γενικά, οι στρατηγικές που υιοθετούνται περιλαµβάνουν τη µεταφορά του κινδύνου για ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος, την αποφυγή του κινδύνου, τη µείωση του αρνητικού αποτελέσµατος του κινδύνου, και την αποδοχή µερικών ή όλων των συνεπειών ενός ιδιαίτερου κινδύνου. Ο Pezier J. Et al. (2003) υποστηρίζει ότι σε έναν αβέβαιο κόσµο, οι σωστές αποφάσεις δεν φέρνουν καλές εκβάσεις και άρα η καλή διαχείριση δεν είναι συνώνυµη µε την σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 8

9 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Ο Vaughan E. J. et al. (1997) κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι ολόκληρη η ιστορία των ανθρώπινων ειδών είναι µια αέναη έκθεση στον κίνδυνο. Η διαχείριση κινδύνου είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης της στρατηγικής κάθε οργανισµού. Είναι η διεργασία µε την οποία οι οργανισµοί προσεγγίζουν µεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριoτητές τους, µε στόχο την δηµιουργία οφέλους σε κάθε δραστηριότητα σε κάθε χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισµός αυτών των κινδύνων. Στόχος της διαχείρισης είναι να προσθέσει τη µέγιστη αξία σε όλες τις διεργασίας του οργανισµού, να κατατάσσει την κατανόηση των πιθανών οφελών (upside) και απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων που µπορούν να επηρεάσουν τον οργανισµό, να αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και να µειώνει, την πιθανότητα αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του οργανισµού. Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη διεργασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα πρέπει να προσεγγίζει µεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις παλαιότερες, τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις µελλοντικές δραστηριότητες του οργανισµού. Πρέπει να µεταφράζει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους, καθορίζοντας υπευθυνότητες σε κάθε επίπεδο του οργανισµού, µε κάθε διοικητικό στέλεχος και εργαζόµενο υπεύθυνο για τη διαχείριση του κινδύνου ως µέρος της περιγραφής της εργασίας του. Υποστηρίζει την ευθύνη, την µέτρηση επίδοσης και την ανταµοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. 1.2 Ιστορική αναδροµή Η έννοια του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και ο τρόπος αντιµετώπισης των συνεπειών του ξεκινάει περίπου το π. Χ. στην Ινδία και συνεχίζεται στην ελληνορωµαϊκή εποχή, τον δωδέκατο αιώνα κατά τη διάρκεια εορτών στην Αγγλία και Γαλλία, τον δέκατο έβδοµο αιώνα στην Ιαπωνία µε τις συναλλαγές ρυζιού και στην Ολλανδία µε τις συναλλαγές που αφορούσαν τις τουλίπες. Τέλος, το 1848 στο Σικάγο των ΗΠΑ αρχίζει πλέον η οργανωµένη αντιµετώπιση των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στις συναλλαγές των δηµητριακών και δηµιουργείται το Συµβούλιο Εµπορίου της πόλης του Σικάγο, το οποίο δηµιουργεί το The Forward Contracting. Η έννοια του περιθωρίου δηµιουργείται από την έννοια της ασφαλείας. Στη συνέχεια, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών δηµιουργεί την έννοια του clearing house. Παράλληλα µε το Σικάγο, παρόµοιες συναλλαγές αντιµετώπισης των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από τη διακίνηση βαµβακιού δηµιουργούνται όµως και στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 9

10 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Το 1922 ξεκινάει η επίσηµη θεσµοθέτηση των συναλλαγών, οι οποίες έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των συνεπειών του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρώτη οργανωµένη αγορά των συναλλαγών αυτών, η οποία ονοµάζεται «Αγορά Συµβολαίων» Οι συναλλαγές αυτές συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν σε άλλα γεωργικά προϊόντα όπως ο καφές, η πλατίνα, το ασήµι και άλλα. Το 1974 δηµιουργήθηκε η επίσηµα η Επιτροπή Εµπορίας των Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εµπορευµάτων (The Commodity Futures Trading Commission). Η Επιτροπή αυτή είχε σκοπό τη νοµική και θεσµική δόµηση των συναλλαγών οι οποίες απορρέουν από τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Στη δεκαετία του 1970, ο όγκος των συναλλαγών έφτασε σε πολύ µεγάλα ύψη. Το γεγονός αυτό ήταν η αφορµή στο να αλλάξουν ριζικά πλέον οι συναλλαγές αυτές και να δηµιουργηθούν οργανωµένα πλέον χρηµατιστήρια στα κράτη και για διάφορα προϊόντα. 1.3 Το σύγχρονο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου Η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008 συνοδεύτηκε από ένα µεγάλο αριθµό αρκετά εντυπωσιακό, χρηµατοοικονοµικών απωλειών εξαιτίας ανεπαρκών διαδικασιών και διεργασιών της διαχείρισης κινδύνου. Οι αποτυχίες της διαχείρισης κινδύνου στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής έχει να κάνει κυρίως µε ανεπάρκειες εποπτείας. Η διαχείριση κινδύνου κατά κύριο λόγο αφορά την εποπτεία και στον έλεγχο των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών σχετικά µε τα παράγωγα και τα άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, παρόλο που η έννοια της διαχείρισης αναφέρεται στην ορθή αποτίµηση των παράγωγων προϊόντων. Στην απλή γλώσσα η έννοια του κινδύνου εκφράζει την «έκθεση στην αντιξοότητα» καθώς επίσης είναι συνυφασµένος µε την έννοια της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Αυτό παρατηρήθηκε όταν η έννοια του κινδύνου εκφράστηκε µε µονοδιάστατη µορφή καθώς σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα επικεντρώθηκε στο στοιχείο της σωστής τιµολόγησης και αγνοήθηκαν άλλοι παράµετροι. Άρα, ο κίνδυνος δεν είναι µια µονοδιάστατη έννοια, είναι µια έννοια που ποικίλει ανάλογα µε το τρόπο που χρησιµοποιείται. Γενικότερα, ο κίνδυνος είναι µια έννοια που δηλώνει ακριβείς πιθανότητες συγκεκριµένων ενδεχοµένων. Η χρηµατοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 και που συνεχίζεται µέχρι σήµερα, έχει συνέπειες που ξεπερνά τα στενά γεωγραφικά όρια µιας περιοχής και επεκτείνεται σε µεγαλύτερα ακολουθώντας το φαινόµενο του ντόµινου. Οι διαδικασίες του επιµερισµού και της µεταφοράς κινδύνου αλλά και η συνεχώς αυξανόµενη πολυπλοκότητα των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων καθιστούν επιτακτική την κατανόηση των κινδύνων και έπειτα την αποτελεσµατική διαχείριση τους. Η έννοια του κινδύνου δεν έχει κατ ανάγκη αρνητική υπόσταση, αντιθέτως µπορεί να αποτελέσει θετικό στοιχείο ως ευκαιρία κατανόησης των κινδύνων για την καλύτερη αντιµετώπιση τους. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 10

11 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Στις µέρες µας, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων παρέχει ένα εκλογικευµένο σύστηµα λήψης αποφάσεων το οποίο διακρίνεται αρχικά µε την αναγνώριση των πολύπλοκων κινδύνων, στη συνέχεια τη µέτρηση τους και τέλος παρέχει το βαθµό του κινδύνου που είµαστε διατεθειµένοι να αναλάβουµε. Άρα, µπορούµε να πούµε ότι η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί ένα εκλογικευµένο πλαίσιο διαχείρισης της αβεβαιότητας, στο οποίο παρατίθενται όλα τα πιθανά αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις, και επίσης λαµβάνονται οι αποφάσεις στηριζόµενοι σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, η διαχείριση κινδύνου λειτουργεί προληπτικά και αναφέρεται στην χρήση σωστής και επίκαιρης πληροφόρησης για την λήψη αποφάσεων, παραµένει ως µια διαδικασία που προσπαθεί να εντοπίσει τους διάφορους κινδύνους. Οι οικονοµικές µονάδες γενικά είναι εκτεθειµένες σε τρία είδη κινδύνων: Επιχειρηµατικούς κινδύνους, Στρατηγικούς κινδύνους Χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που αναλαµβάνονται από µια εταιρεία στην προσπάθεια της να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να αυξήσει την αξία των µετοχών της. Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι προέρχονται από την αγορά µέσα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία και περιλαµβάνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, το σχεδιασµό και την προώθηση των προϊόντων, Στρατηγικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που σχετίζονται µε θεµελιώδεις µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος σε µακροοικονοµικό και πολιτικό επίπεδο. Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ακόµη δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν. ιάφορα είδη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και οι κατηγορίες τους αναφέρονται στην Εικόνα 1.1 (Ζαπράνης Α. 2009). ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 11

12 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Εικόνα 1.1 ιάφορα είδη χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και οι κατηγορίες τους Οι Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τις δυνητικές απώλειες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Οι διακυµάνσεις σε µεταβλητές (π.χ. επιτόκια) δηµιουργούν σηµαντικούς κινδύνους για τις περισσότερες εταιρείες. Η έκθεση στους διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους µπορεί να βελτιστοποιηθεί γεγονός το οποίο βοηθάει τις εταιρείες να επικεντρώνονται στη διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων. Αντίθετα, οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ενεργητική διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι επιβάλλεται να µετρούν τους διάφορους κινδύνους µε ακρίβεια ώστε να µπορούν να τους ελέγχουν. Η κατανόηση των διαφόρων κινδύνων είναι πλέον θεµελιώδους σηµασίας για την επιβίωση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι διάφοροι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι κατατάσσονται σε πέντε µεγάλες κατηγορίες: Κίνδυνος της αγοράς, πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας, λειτουργικοί κίνδυνοι και νοµικοί κίνδυνοι. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 12

13 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων 1.4 Τραπεζικό σύστηµα Σύµφωνα µε ερευνητές, πρόγονοι του χρήµατος είναι τα νοµισµατοκοπεία, οι υπουργοί θησαυροφυλακίων ή οι υπουργοί οικονοµικών καθώς και οι τράπεζες. Οι τράπεζες ή χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί λειτουργούν ως µεσολαβητές µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών µονάδων επιτελώντας λειτουργίες όπως προσφορές επικερδούς τοποθέτησης αδιάθετων κεφαλαίων, προσωρινών ή µη προσωρινών, καθώς και συλλογή και συγκέντρωση των πλεονασµατικών κεφαλαίων και χρησιµοποίηση τους για την ικανοποίηση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτικών αναγκών. Ο ρόλος των τραπεζών είναι κυρίως διαµεσολαβητικός µεταξύ των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν υπερβάλλουσα ρευστότητα και εκείνων που έχουν ανάγκη ρευστότητας, µε σκοπό τη µείωση του κόστους αναζήτησης και απόκτησης πληροφοριών για την φερεγγυότητα των αντισυµβαλλόµενων. Οι τράπεζες ωστόσο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε εµπορικές και τις κεντρικές. Μια τράπεζα χαρακτηρίζεται ως εµπορική όταν δέχεται κάθε είδους καταθέσεις και προβαίνει σε παντός είδους χορηγήσεις και σε λοιπές επενδυτικές δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδος. Η άλλη κατηγορία τραπεζών, η Κεντρική τράπεζα χαρακτηρίζεται αυτή που δηµιουργείται από το κράτος, ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στις εµπορικές τράπεζες και επιτελεί για τις εµπορικές τράπεζες το σηµαντικό ρόλο του δανειστή της τελευταίας προσφυγής. Όµως, η νοµισµατική κυκλοφορία καθορίζεται και ελέγχεται από την κεντρική τράπεζα κάθε χώρας. Οι εµπορικές τράπεζες βέβαια είναι οι συντελεστές της προσφοράς χρήµατος, το οποίο αποτελείται από τις καταθέσεις όψεως. Κύριες εργασίες αυτών των τραπεζών είναι η αποδοχή των καταθέσεων και η χορήγηση πιστώσεων. Οι εµπορικές τράπεζες δανείζονται κεφάλαια από το κοινό δηλαδή από τους καταθέτες, και για αυτό η κατάθεση αποτελεί για την τράπεζα υποχρέωση και εµφανίζεται στον ισολογισµό στην πλευρά του παθητικού. Η λήψη πρόσθετων µέτρων διασφάλισης των καταθέσεων οδηγεί σε περαιτέρω µείωση του κινδύνου να βρεθεί µια τράπεζα σε θέση αδυναµίας καταβολής των καταθέσεων των πελατών της. Όταν η τράπεζα χρησιµοποιεί τις καταθέσεις της για να παράσχει κάποιο δάνειο, τότε αυξάνει την προσφορά του χρήµατος. Όταν το δάνειο οδηγηθεί σε νέα κατάθεση στο τραπεζικό σύστηµα, επέρχεται περαιτέρω αύξηση της προσφοράς του χρήµατος, µε αποτέλεσµα η συνολική προσφορά χρήµατος να αυξάνεται κατά πολύ παραπάνω από το ποσό του αρχικού δανείου. Το τραπεζικό σύστηµα έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να αυξάνει αλλά και να µειώνει την συνολική ποσότητα του χρήµατος. Η µείωση επέρχεται όταν πραγµατοποιείται µια ανάληψη, όµως το χρήµα είναι όµως λογιστικό η πλασµατικό στοιχείο. Η πλασµατικότητα αυτής της δηµιουργίας αυτής του χρήµατος συνδέεται άµεσα µε τον πλούτο, πραγµατικό η φυσικό, δηλαδή κτίρια, εµπορεύµατα, χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως µετοχές, οµόλογα δάνεια. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 13

14 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Οι εµπορικές τράπεζες παγκοσµίως λειτουργούν όπως και όλες οι επιχειρήσεις. Σκοπός τους είναι η µεγιστοποίηση των κερδών τους, η µεγιστοποίηση της αξίας των µετοχών τους και η αύξηση των µεριδίων της αγοράς. Οι δραστηριότητες αυτές ωστόσο κινούνται σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο σύνθετων κινδύνων και όχι µόνο η εποπτική δράση αλλά και ο εντοπισµός των ενδεχόµενων κινδύνων είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τον έντονο διεθνή τραπεζικό ανταγωνισµό και την αύξηση των πτωχεύσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων των Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του 1970 είχε οδηγήσει σε µείωση των κεφαλαίων των διεθνών τραπεζών σύµφωνα µε τους κεντρικούς τραπεζίτες των κρατών της οµάδας των G10. Το 1974 η οµάδα αυτή, προχώρησε στην σύσταση της Επιτροπής της Βασιλείας (Αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο) για την τραπεζική εποπτεία. Αργότερα το 1988 η σύσταση αυτή στέφθηκε από παγκόσµια επιτυχία γιατί έγινε το παγκόσµιο πρότυπο της τραπεζικής εποπτείας σε περισσότερες από εκατό χώρες. Κύριος άξονας της δραστηριότητας ήταν η εξασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος µέσα από το πρίσµα της ανταγωνιστικής ισότητας των διεθνών τραπεζών, την ανταγωνιστική ισότητα µεταξύ των διεθνών τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων, την εποπτεία διεθνών σύνθετων χρηµατοπιστωτικών οµίλων καθώς και τη προώθηση της εφαρµογής του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας σε ευρύτερα διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά, σηµαντικά ζητήµατα απασχολούν τα θέµατα που ασχολούνται µε την διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, στους οποίους κινδύνους εκτίθενται οι εµπορικές τράπεζες κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους. Το 1988 ο θεσµός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έγινε γνωστός ως Σύµφωνο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια το οποίο έθετε ένα ελάχιστο επίπεδο Ιδίων Κεφαλαίων που απαιτείται να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε συνάρτηση µε τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Αργότερα, ο θεσµός αυτός επεκτάθηκε και σε άλλα είδη τραπεζικού κινδύνου ύστερα από περιπτώσεις καταστροφικών ζηµιών σε πιστωτικά ιδρύµατα (πχ Τράπεζα Herstatt το 1974, Τράπεζα BCCI 1991). 1.5 Ειδή τραπεζικών κινδύνων Οι κυριότεροι τραπεζικοί κίνδυνοι είναι οι εξής: 1. Κίνδυνος ρευστότητας 2. Κίνδυνος χώρας. 3. Λειτουργικός κίνδυνος 4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος 5. Κίνδυνος επιτοκίων 6. Πιστωτικός κίνδυνος ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 14

15 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων 7. Κίνδυνος µόχλευσης 8. Κίνδυνος αγοράς 9. Νοµικός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Ρευστότητα σε µια τράπεζα είναι η ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις λήγουσες υποχρεώσεις της. Μια πιθανή αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων της οδηγεί στην αποκαλούµενη «τεχνική ρευστότητα» που θα υποχρέωνε µια τράπεζα σε αναγκαστική ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού της σε τιµές κατώτερες της τιµής κτήσης τους ή της κανονικής τιµής αγοράς. Η τραπεζική ρευστότητα επιτελεί σηµαντικές λειτουργίες όπως το να ενηµερώνει την αγορά για το ότι η τράπεζα είναι ασφαλής και ικανή να τηρήσει τις συµβατικές υποχρεώσεις τις. και καθώς επίσης να επιτρέπει να την κανονική λειτουργία της τράπεζας ως προς την εκπλήρωση των δανειακών της υποχρεώσεων για την αποφυγή πώλησης µη κερδοφόρων στοιχείων του ενεργητικού και τον περιορισµό του δανεισµού από την Κεντρική Τράπεζα. Ο κίνδυνος προκύπτει από το ενδεχόµενο εµφάνισης τραπεζικού πανικού και γενικότερα εµφάνισης µαζικής ανάληψης από τους καταθέτες που πιθανόν να δηµιουργηθεί πρόβληµα στην ικανότητα των τραπεζών να καλύψουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους έναντι των πελατών τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι είδος συστηµικού κινδύνου και κατά συνέπεια, αντιµετωπίζεται µόνο µε συνδυασµένες ενέργειες σε διατραπεζικό επίπεδο, δηλαδή, µε συνεργασία όλων των τραπεζών. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται µε την εγγύηση των καταθέσεων. Ο θεσµός αυτός παρέχει ασφαλιστική προστασία στους πελάτες- καταθέτες των εµπορικών τραπεζών, όταν η τράπεζα περιέλθει σε αδυναµία πληρωµής. Η διαβεβαίωση που δίνεται στους καταθέτες για την επιστροφή των κεφαλαίων τους, περιορίζει τον κίνδυνο µαζικών αναλήψεων ακόµα και όταν η τράπεζα βρίσκεται σε κίνδυνο εµφάνισης αδυναµίας πληρωµών. Επίσης, ο κίνδυνος ρευστότητας αντιµετωπίζεται µε ριζικά και µε το θεσµό που είναι γνωστός στην οικονοµική θεωρία ως το απαιτούµενο ποσοστό καταθέσεων σε µορφή ρευστών διαθέσιµων. Με βάση τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να διατηρούν ελάχιστα αποθεµατικά ρευστά των διαθέσιµων σε λογαριασµούς αποθεµατικών στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική εποπτεία τον Φεβρουάριο του 2000 καθιέρωσε 14 βασικές αρχές διαχείρισης της τραπεζικής ρευστότητας για όλα τα κράτη µέλη της λαµβάνοντας υπόψη όλες τις τραπεζικές ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 15

16 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων εξελίξεις και ειδικά το γεγονός ότι οι τράπεζες στηρίζουν όλο και λιγότερο την ρευστότητα τους στις καταθέσεις. Τόσο η επιτροπή Βασιλείας όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύουν στον περιορισµό του κινδύνου ρευστότητας χρησιµοποιώντας το µέτρο των πάγιων διευκολύνσεων που αποσκοπεί στην παροχή ρευστότητας και στην απορρόφηση της ρευστότητας στην διατραπεζική αγορά. Οι εµπορικές τράπεζες προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο ρευστότητας φροντίζουν για την χρονική διάρθρωση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις. ηλ. Αν οι καταθέσεις που δέχονται οι τράπεζες έχουν κυρίως βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα όπως είναι οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και οι καταθέσεις όψεως, οι τράπεζες φροντίζουν ώστε και οι χορηγήσεις να έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, όπως είναι τα κεφάλαια κίνησης Κίνδυνος χώρας Ο κίνδυνος χώρας συνδέεται µε τραπεζικές επενδύσεις σε χώρες άλλες από αυτή στην οποία έχει την έδρα της η τράπεζα. Η συγκεκριµένη µορφή κινδύνου επίσης συνδέεται µε τον πολιτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι κίνδυνος πολιτικής παρέµβασης της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής της ξένης τράπεζας στον τρόπο λειτουργίας της. Οι πολιτικές αυτές παρεµβάσεις µπορούν να οδηγήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις ή ακόµα και σε κρατικοποιήσεις τραπεζών και να επηρεάσουν σηµαντικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, η αυτή η µορφή κινδύνου συνδέει το κίνδυνο όπου µια χώρα να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι σε µια αλλοδαπή τράπεζα. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες ταξινοµήσεις του κινδύνου χώρας: Κοινωνικό-πολιτικός κίνδυνος και οικονοµικό-χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος ιαφοροποίηση του κινδύνου χώρας ανάλογα µε τους οικονοµικούς κινδύνους Μακροοικονοµικός και Μικροοικονοµικός κίνδυνος Ο µακροοικονοµικός κίνδυνος συνδέεται µε την πολιτική και οικονοµική κατάσταση σε µια δεδοµένη στιγµή που µπορεί να λάβει την µορφή τν κρατικοποιήσεων, της αναδιάρθρωσης του δανεισµού, την ακύρωση συνεργασίας ή την επέµβαση σε επίπεδο νοµίσµατος. Ο µικροοικονοµικός κίνδυνος συνδέεται µε τον κίνδυνο που απορρέει από την συνεργασία µε ένα συγκεκριµένο οικονοµικό οργανισµό ή µε ένα συγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 16

17 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Στις µέρες µας, οι εµπορικές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο, όταν θέλουν να εκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε άλλες χώρες, λαµβάνουν υπόψη τους τις αξιολογήσεις από τους Χρηµατοοικονοµικούς οίκους όπως είναι η Moody s και η Standard & Poor s Λειτουργικός κίνδυνος Στο πλαίσιο του υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνεται από την Επιτροπή της Βασιλείας, ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά άµεσες ή έµµεσες απώλειες ως αποτέλεσµα προβληµατικών εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων ανθρώπινης συµπεριφοράς ή εξαιτίας άλλων εξωτερικών παραγόντων. Στον λειτουργικό κίνδυνο εντάσσονται: Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλµάτων Ποινές λόγω µη συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα εποπτικά και νοµοθετικά πλαίσια Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών Προβληµατική λειτουργία υπολογιστικών συστηµάτων Περιπτώσεις εξαπάτησης από το προσωπικό της τράπεζας ή από εξωτερικούς παράγοντες Οι µέθοδοι µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου που έχουν εξεταστεί από τη ε Επιτροπή Της Βασιλείας είναι: Η µέθοδος του Βασικού είκτη Η τυποποιηµένη µέθοδος Η µέθοδος της Εσωτερικής Μέτρησης Η ανάγκη µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου προέκυψε τόσο από την εµφάνιση περιπτώσεων τραπεζικών πτωχεύσεων όσο και από την αύξηση της συνθετότητας και του εύρους των τραπεζικών εργασιών Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η συγκεκριµένη µορφή κινδύνου συνδέεται µε τις µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Εφόσον οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ευµετάβλητες, η κάθε τράπεζα ανάλογα µε τις δραστηριότητες ανάλογα µε τις δραστηριότητες που έχει αναλάβει στο κάθε νόµισµα αντιµετωπίζει πάντα κίνδυνο και µάλιστα σηµαντικό ιδιαίτερα αν δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος σε συναλλαγµατικό κίνδυνο µειώθηκε σηµαντικά µετά την εισαγωγή του ευρώ, µε αποτέλεσµα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 17

18 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι του κινδύνου µεταβολής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών να µειωθούν. Οι εµπορικές τράπεζες δραστηριοποιούµενες σε αγορές συναλλάγµατος αναλαµβάνουν κίνδυνο που σχετίζεται µε τις µεταβολές της ισοτιµίας του κάθε νοµίσµατος όσο και µε το χρόνο λήξης της κάθε υποχρέωσης ή απαίτησης τους από το κάθε νόµισµα. Οι τρόποι αντιµετώπισης του λειτουργικού κινδύνου που πρέπει να έχει το κάθε τραπεζικό σύστηµα είναι: Αξιόπιστα πληροφορικά συστήµατα Κατάλληλη εκπαίδευση του εµπλεκόµενου προσωπικού ιασπορά και διαφοροποίηση του κινδύνου ανά νόµισµα Η µεγάλη αύξηση του εγχώριων και διεθνών συναλλαγών επηρέασε αυξητικά τους κινδύνους στα εγχώρια και διεθνή συστήµατα πληρωµών. Tο πρόβληµα έγινε γνωστό µε την κατάρρευση της γερµανικής τράπεζας Herstatt όπου δηµιουργήθηκε πρόβληµα στο σύστηµα διακανονισµού. Στο σύστηµα διακανονισµού έχουν µεγάλη σηµασία η διαφορά της ώρας που αυτή διακανονίζεται στην κάθε κεντρική τράπεζα, το οποίο εκτίθεται σε όλα τα είδη τραπεζικών κινδύνων. Τα συστήµατα διακανονισµού πληρωµών διακρίνονται σε δύο είδη: Συστήµατα συµψηφισµού Συστήµατα διακανονισµού σε συνεχή χρόνο. ιακρίνονται επίσης, σε Συστήµατα µεγάλων και µικρών αξιών Συστήµατα εγχώρια Συστήµατα διεθνή Συστήµατα συµψηφισµού Συστήµατα µονονοµισµατικού διακανονισµού Συστήµατα πολυνοµισµατικού διακανονισµού Όµως, µε την καθιέρωση του Ευρώ, οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες χρησιµοποιούν το σύστηµα TARGET (Trans european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) για διεκπεπαιρέωση συναλλαγών µεγάλης αξίας Κίνδυνος Επιτοκίων Ο κίνδυνος Επιτοκίου συνδέεται µε όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποδίδουν τόκους. Μια µεταβολή των επιτοκίων θα έχει επίδραση στη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 18

19 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων απόδοση και στην αξία όλων των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποφέρουν τόκους. Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων συνδέθηκε µε συστήµατα διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού. Με την έννοια των επιτοκίων γίνεται αναφορά σε πολλά διαφορετικά επιτόκια: επιτόκια καταθέσεων 1. επιτόκιο κατάθεσης ταµιευτηρίου 2. επιτόκιο κατάθεσης όψεως 3. επιτόκιο προθεσµιακής κατάθεσης τα επιτόκια χορηγήσεων 1. επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης 2. επιτόκιο µακροπρόθεσµου δανείου 3. επιτόκιο στεγαστικών δανείων Και τα επιτόκια οµολόγων. Ο κίνδυνος επιτοκίων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες κινδύνου Στον κίνδυνο εισοδήµατος: Είναι ο κίνδυνος όπου αντιµετωπίζει η τράπεζα όταν είναι να µειωθούν τα έσοδα της τράπεζας από τόκους, που αντιµετωπίζεται µε την µέθοδο η οποία στηρίζεται στα ανοίγµατα στις περιόδους ανατιµολόγησης µεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού. Στον κίνδυνο επένδυσης δηλαδή στον κίνδυνο να µειωθεί η αξία των στοιχείων παθητικού της τράπεζας, σε τιµές αγοράς που αντιµετωπίζεται µε τη µέθοδο η οποία βασίζεται στο δείκτη διάρκειας. Η είσοδος του ευρώ βοήθησε στην µείωση του κινδύνου επιτοκίων στο Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα Κίνδυνος µόχλευσης Ο κίνδυνος µόχλευσης των τραπεζών αφορά τον βαθµό χρήσης ξένων δανειακών κεφαλαίων των τραπεζών σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. Η εµπιστοσύνη των ατόµων προς το τραπεζικό συστήµατα και η σταθερότητα που αυτό παρουσιάζει έχει ως αποτέλεσµα, οι τράπεζες να έχουν υψηλότερα όρια µόχλευσης και άντλησης ξένων κεφαλαίων σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις. Η εµπειρία από την κατάρρευση ξένων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών προκάλεσε αναταράξεις στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και ανέδειξε πόσο δυσχερής µπορεί να αποβεί η στρατηγική υψηλής µόχλευσης. Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται επίσης µε την αδυναµία ανάκτησης κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις µε υψηλή µόχλευση. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 19

20 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Τραπεζικών Κινδύνων Πιστωτικός κίνδυνος Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Ο όρος πίστωση σηµαίνει συνδέεται µε τη άµεση ή έµµεση συναλλαγή ανάµεσα σε ένα δανειστή πιστωτή και σε ένα δανειζόµενο οφειλέτη. Ο δανειστής εµπιστεύεται τον δανειζόµενο ότι θα επιστρέψει το χρηµατικό ποσό µέσα σε µια καθορισµένη περίοδο µε ορισµένους προκαθορισµένους όρους. Πιστωτικός κίνδυνος για µια τράπεζα είναι η πιθανότητα να καταστεί ένα στοιχείο του ενεργητικού της µη ανακτήσιµο λόγω αδυναµίας του οφειλέτη ή να υπάρξει καθυστέρηση αποπληρωµής ενός δανείου. Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αφορά την εξέταση των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, ώστε να ληφθούν οι άριστες δυνατές αποφάσεις µέσω των οποίων θα επέρχεται εξισορρόπηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου µε τα πιθανό κέρδη από την χορήγηση ενός δανείου ή γενικότερα µιας πιστοδότησης. Η πιστοδότηση είναι µια τραπεζική εργασία που αποτυπώνεται στην πλευρά του ενεργητικού στον ισολογισµό µιας τράπεζας. Είναι µια µορφή αξιοποίησης των χρηµατικών διαθέσιµων που αποκτούνται κυρίως από τις καταθέσεις. Μέσα στα πλαίσια των κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, χρησιµοποιούνται τρεις προσεγγίσεις υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standard Approach) Η Θεµελιώδους Προσέγγιση (Foundation Approach) Η Εξελιγµένη ή Προχωρηµένης (Advanced Approach) Όλοι οι µέθοδοι έχουν σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων µοντέλων αξιολόγησης (credit scoring models) και πολυκριτήριων πτωχευτικών µοντέλων, στον καθορισµό του ποσοστού ευστοχίας. Σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας, αστοχία συµβαίνει όταν ο πιστούχος δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις, όταν σε σχέση µε συγκεκριµένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή, πρόβλεψη ή ρύθµιση οφειλών, όταν ο πιστούχος έχει καθυστερηµένες οφειλές ή όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως. Για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει ένα ευρύ φάσµα τεχνικών µείωσης ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να περιορίσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του συγκεκριµένου κινδύνου αφ ενός λαµβάνοντας εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις ενέχυρα ή αντισταθµιστικές θέσεις και αφ ετέρου συναλλάσσοντας εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ 20

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς

Χ. Βλ. Γκόρτσος. Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II) Χ. Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραµµατέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Επίκουρος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών ΗΕπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 6: Διαχείριση Διεθνούς Δραστηριότητας Τραπεζών Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115 Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, 2016

του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115 Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα :

Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. στην εκδήλωση του Economia Business Tank. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. με θέμα : Ομιλία κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου στην εκδήλωση του Economia Business Tank και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με θέμα : «Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η Ελλάδα» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά, Αιόλου 82-84

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΔΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε /004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MARPRO ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68247/004/Β/09/0100 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1/1/2016

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες

March 14, 2006. H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Μάρτιος 2006 0 ΒασιλείαΙΙ H εμπειρία από τη διαδικασία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στις τράπεζες Λεωνίδας Χατζηκωνσταντής, Senior Manager, Ernst & Young South Eastern Europe Περιεχόμενα Επισκόπηση πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ

εντατικής προώθησής τους, την δηµιουργία τουλάχιστον ενός νέου Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ευρωπαϊκού προσανατολισµού, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 13ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ)

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) Γενικά χαρακτηριστικά - Σκοπός: ολιστική διαχείριση των κινδύνων, έµφαση όχι µόνο στους επιµέρους κινδύνους, αλλά και στην συνολικό επίπεδο λειτουργίας της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις

Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Επίπτωση στις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Τραπεζών βάσει του Νέου Εποπτικού Πλαισίου (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 1 Εισαγωγή στις Μ.Μ.Ε. Οι Μ.Μ.Ε αποτελούν θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα