Λέξεις κλειδιά : STEM, Μάθηση με Διερεύνηση, Παλμογράφος, Τεχνολογία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις κλειδιά : STEM, Μάθηση με Διερεύνηση, Παλμογράφος, Τεχνολογία."

Transcript

1 Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος Α - Το πλαίσιο και η εφαρμογή ενός πολυπαραμετρικού σεναρίου βασισμένου στα Μαθηματικά Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο bouboulis.mysch.gr, tsantilas-gr.blogspot.gr Περίληψη Τα αρχικά STEM αποδίδουν του όρους: Φυσικές Επιστήμες (S, science), Τεχνολογία (T, technology), Σπουδές Μηχανικού (E, engineering), και Μαθηματικών (M, mathematics). Στην εργασία θα αναλυθεί το πλαίσιο STEM, το οποίο προ(σ)καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα των επονομαζόμενων και θετικών επιστημών να συνεργαστεί, προσφέροντας στους μαθητές της μια πολυπαραμετρική διδ α- κτική εμπειρία, ικανή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο ρίσκο που επιβάλλουν η κοινωνία της μάθησης, της πληροφορίας και της γνώσης του 21ου αιώνα. Περαιτέρω στην εργασία θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο σενάριο παραγωγής περιεχομένου STEM, με κοινό παρονομαστή τα Μαθηματικά. Λέξεις κλειδιά : STEM, Μάθηση με Διερεύνηση, Παλμογράφος, Τεχνολογία. 1 Εισαγωγή Η εργασία μας αφορά στην παρουσίαση μαθηματικού περιεχομένου, το οποίο διασυνδέει τους τομείς : Φυσικές Επιστήμες (S, science), Τεχνολογία (T, technology), Σπουδές Μηχανικού (E, engineering), και Μαθηματικών (M, mathematics). Η προσπάθεια αυτής της διασύνδεσης, είναι γενικότερη και διεθνώς αποδίδεται με τα αρχικά STEM. Η μορφή που λαμβάνει αυτή η διασύνδεση, μπορεί να μεγεθύνεται πολύ περισσότερο από την παραγωγή διεπιστημονικού και διαθεματικού περιεχομένου για κάθε μία από τις συνιστώσες της, και να λαμβάνει τη μορφή μίας «εταιρικής σχέσης», στην οποία εμπλέκονται σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικές αρχές, γ ο- νείς, μουσεία καθώς και γενικότερα πάροχοι μη τυπικών και άτυπων μ ορφών μάθησης, ο κόσμος της εργασίας και τέλος οι τοπικές κοινωνίες. Η εικόνα 1 απεικονίζει αυτό το εύρος. 1 Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. 2014

2 Οι προσπάθειες STEM, που συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων (δες MSP- MASCIL), επιδιώκουν να βελτιώσουν τα μαθησιακά επιτεύγματα, να μειώσουν σημαντικά κενά στην επίδοση, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες, μεταξύ μαθητών διαφορετικών ενδιαφερόντων αλλά και απόδοσης στα γνωστικά αυτά πεδία. 2 Μια ματιά στους αριθμούς (NSF, 2010) Σήμερα στις ΗΠΑ: Πάνω από 900 διευθύνσεις σχολείων, με σχολεία, εργάζονται σε επίπεδο σχολείου για τη βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης στο STEM. Αυτό σημαίνει δυνητικά περί τα 5 εκατομμύρια μαθητές. Αφορά περίπου εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Συμμετέχουν πάνω από 200 ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμπλέκονται σε συνεργασίες πάνω από μέλη ΔΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές που συμβάλλουν στις προσπάθειες του STEM Υποστηρίζονται ενεργές συνεργασίες σε 39 πολιτείες. Στη συνέχεια της εργασίας μας, δεν θα επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω για τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις τέτοιων σχέσεων, αλλά θα περιοριστούμε στην θεωρητική τεκμηρίωση και στην πρακτική επίδειξη παραγωγής περιεχομένου κατάλληλου για διδασκαλίες STEM. Και ενώ αυτά τα εντυπωσιακά νούμερα επιτυγχάνονται στην Αμερική, η Ευρώπη φαίνεται να είναι προσκολλημένη ακόμη σε παλιές διχοτομίες, με προεξάρχουσα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [3] που θεωρεί ότι: «Στη διδασκαλία των μαθηματικών, η εκπαιδευτική κοινότητα αναφέρεται συχνά στη Μάθηση Βασισμένη στα Προβλήματα- Problem Based Learning (PBL) και όχι Μάθηση Βασισμένη στη Διερώτηση - Inquiry- Based Learning (IBL). Στην πραγματικότητα, στα μαθηματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ένα πρόβλημα για την μάθηση ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση των πειραμάτων είναι πιο δύσκολη. Το IBL στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες είναι μια προσέγγιση που βασίζεται σε προβλήματα, αλλά επεκτείνεται περισσότερο με τη σπουδαιότητα της σημασίας που δίνεται στην πειραματική προσέγγιση». Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

3 3 Θεωρητικό πλαίσιο Κατά τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει μια αύξηση του εκπαιδευτικού ερευνητικού ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση της δυνατότητας της ενσωμάτωσης στοιχείων των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Ο Hans-Georg Steiner [10] συζητώντας για τις σχέσεις των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών διαπιστώνει ότι τα μαθηματικά και οι επιστήμες αντιμετωπίζονται ως αυτόνομα και ξεχωριστά μαθήματα του σχολείου. Επιπλέον στα αποτελέσματα των τομέων «διδακτική των μαθηματικών» και «διδακτική των φυσικών επιστημών» είναι φανερή η μη ύπαρξη κάποιου συνδετικού κρίκου. Οι Wicklein και Schell [11] σε ένα έγγραφο αναφοράς για τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι "... τέτοια διεπιστημονικά έργα δημιουργούν μια θετική διαφορά σε δασκάλους και μαθητές... με αύξηση των κινήτρων των μαθητών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη μάθηση». Ο Kaput [5] συζητά την αξιοποίηση της Τεχνολογίας στη σύνδεση των Μαθηματικών με αυθεντικές εμπειρίες: «Οι διαδραστικές και αναπαραστατικές δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και ο πλαστικός τρόπος αξιοποίησής τους καθιστούν δυνατό το χειρισμό μιας μεγάλης ποικιλίας δύσκολων ή και αφαιρετικών μαθηματικών οντοτήτων, όπως τα γραφήματα, ως να ήταν φυσικά αντικείμενα». 3.1 Γνώση του περιεχομένου από τους εκπαιδευτικούς και ποιότητα της διδασκαλίας Η γνώση του περιεχομένου των Μαθηματικών/Φυσικών Επιστημών επηρεάζει την αξιοποίηση προσπαθειών STEM. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν το περιεχόμενο στην ειδικότητά τους (Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες) είναι πιο ευεπίφοροι να υιοθετήσουν λογικές STEM [4][8]. Οι λογικές STEM έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις διδακτικές αποφάσεις των μαθηματικών. Συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με μαθηματικές αναπαραστάσεις, οι οποίες «ξεκαθαρίζουν» το εύρος μαθηματικών εννοιών, αποτρέπουν τη νόθευσή τους, ενισχύουν περαιτέρω τη κατανόηση των μαθητών, και επιτρέπουν την επέκτασή τους [13]. Επιπλέον, τέτοιες πρακτικές επικεντρώνονται λιγότερο σε αλγοριθμικές διαδικασίες ρουτίνας εστιάζοντας περισσότερο στη κατανόηση των 3 Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. 2014

4 μαθηματικών εννοιών. Τα περιβάλλοντα STEM, τέλος, είναι δυνατόν να ενισχύσουν τη συνεργασία των μαθητών. Ομοίως, στον τομέα της Επιστήμης, η λογική του STEM διευκολύνει τους μαθητές να θέτουν ερωτήματα, να προτείνουν εναλλακτικές εξηγήσεις, και να εμπλέκονται σε πρόσθετες διερευνήσεις. Κατά το σχεδιασμό μαθημάτων STEM οι καθηγητές φυσικών επιστημών έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν «μια ιστορία» παρουσιάζοντας τις έννοιες σε μια λογική ακολουθία [13]. Στο τομέα της τεχνολογίας τα χειροπιαστά φυσικά υλικά, όπως όγκοι, πλακάκια, μολύβια, συσκευές, είναι διδακτικά μέσα πανταχού παρόντα για την υποστήριξη της μάθησης στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της σχ ο- λικής ηλικίας σε όλους του πολιτισμούς. Η έρευνα έχει βοηθήσει να εντοπιστούν τα δυνητικά οφέλη από την αξιοποίησή τους, αλλά δεν έχει δυστυχώς ακόμα προσδιορίσει με σαφήνεια συγκεκριμένους μηχανισμούς μάθησης, ενώ τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία δεν μπορούν από μόνα τους να στηρίξουν προτεινόμενες πρακτικές [2]. Έχει, μάλιστα, διατυπωθεί η άποψη ότι η χρήση των διδακτικών αυτών μέσων μπορεί ακόμη και να εμποδίσει τη μάθηση. Η κατανόηση του ρόλου των χειροπιαστών υλικών, έχει λάβει νέα ώθηση με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι παραγόμενες αναπαραστάσεις συνήθως «χειραγωγούνται» με το ποντίκι και / ή το πληκτρολόγιο. Η εμφάνιση αυτών των «εικονικών» αναπαραστάσεων έχει καθοδηγήσει σημαντικές έρευνες και έχει δημιουργήσει μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού λογισμικού. Εντούτοις, αν και αυτά τα εικονικά περιβάλλοντα δημιουργούν μια συναρπαστική σειρά από νέες δυνατότητες για την υποστήριξη της μάθησης, δεν είναι σαφές πώς αυτή η πιο έμμεση μορφή της διεπαφής χρήστη-υπολογιστή θα μπορούσε να επηρεάσει τη μάθηση των παιδιών σε σύγκριση με την άμεση «χειραγώγηση» των φυσικών αντικειμένων [6]. 4 Εφαρμογή ενός πολυπαραμετρικού σεναρίου βασισμένου στα Μαθηματικά Ακολουθώντας το πλαίσιο που αναπτύχθηκε προηγουμένως και προκειμένου να δημιουργήσουμε ποιοτικό υλικό για την υποστήριξη μιας διδασκαλίας STEM, αναπτύξαμε ένα πολυπαραμετρικό σενάριο, με κύριο υπόβαθρο τα μαθηματικά, βασισμένο στην υλη μαθημάτων της Β Λυκείου. Το σενάριο παρουσιάζεται στο εννοιολογικό δίκτυο-χάρτη της εικόνας 2. Στην πρώτη κάθετη στήλη του χάρτη (με τα μωβ βέλη) παρουσιάζεται η παραδοσιακή προσέγγιση των αντικειμένων, όπου ενώ αξιοποιούνται οι Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

5 ΤΠΕ και ενδεχομένως ο παλμογράφος, δεν επιδιώκεται η διασύνδεση των μαθηματικών και των φυσικών εννοιών και διαδικασιών. Στη δεύτερη στήλη του πίνακα (με τα κόκκινα βέλη και τα αρχικά S-T-E-M) θα περιγράψουμε τις κύριες διασυνδέσεις αυτού του χάρτη, όπου αξιοποιείται η προσέγγιση STEM. 4.1 Από το S στο Τ-1 και κατόπιν στο Μ Από το S στο T-1 μελετάται η κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία με τη βοήθεια προσομοιώσεων. Οι μαθητές/τριες έχουν διδαχθεί στην Α Λυκείου τους 3 νόμους Νεύτωνα και γνωρίζουν, ότι αν η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα είναι διάφορη του μηδενός το σώμα θα αποκτήσει επιτάχυνση, επίσης αν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν ή δεν ασκείται δύναμη σ' ένα σώμα, αυτό κινείται με σταθερή ταχύτητα ή ηρεμεί. Γνωρίζουν επίσης από την ύλη που έχουν διδαχθεί στο κεφάλαιο της Κινηματικής της Α Λυκείου, τις εξισώσεις των ευθυγράμμων κινήσεων (Ομαλής και Ομαλά Επιταχυνόμενης ). Τέλος έχουν μελετήσει στην Β Λυκείου την Κυκλική Ομαλή Κίνηση και την έννοια της κεντρομόλου δύναμης. Παρ όλα αυτά δυσκολεύονται να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις τους στην περίπτωση της κίνησης φορτισμένου σωματιδίου μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό και ομογενές μαγνητικό πεδίο και με τη βοήθεια αυτής της γνώσης να μελετήσουν την κίνηση. Με τη βοήθεια κατάλληλης προσομοίωσης του λογισμικού Interactive Physics οι μαθητές μελετούν την κίνηση του ηλεκτρονίου, αφ' ενός μεν στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, αφ' ετέρου δε στο μαγνητικό. Μέσα από τη δομή του σεναρίου και τα φύλλα εργασίας που το συνοδεύουν, δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να προσαρμόσει το επίπεδο πολυπλοκότητας του σεναρίου ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεων, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών της τάξης του. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων στους υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής [14], όπου καλούνται να προβλέψουν το είδος και την τροχιά της κίνησης του ηλεκτρονίου με βάση τις γνώσεις τους και στη συνέχεια να επαληθεύσουν τις θεωρητικές τους προβλέψεις με τη βοήθεια της οπτικοποίησης που προσφέρει το λογισμικό Interactive Physics και να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας. O διδάσκων βοηθά τους μαθητές/τριες παρέχοντας, μέσω σχετικής παρουσίασης, τις απαιτούμενες θεωρητικές γνώσεις για τη δύναμη Lorentz και συζητώντας με την ολομέλεια της τάξης [14], τις διάφορες περιπτώσεις επίδρασής της στην κίνηση ηλεκτρονίου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Ως εναλλακτική λύση για την υλοποίηση του σεναρίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο Διαδραστικός Πίνακας ή ο Βιντεοπροβολέας και ένας Η/Υ [1]. Με τη μελέτη των τροχιών των φορτισμένων σωματιδίων, στη κατεύθυνση των μαθηματικών γίνεται εφαρμογή των κωνικών τομών, κύκλος (εικόνα 3) 5 Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. 2014

6 και παραβολή (εικόνα 4), που περιγράφονται από τις τροχιές της κίνησης των φορτισμένων σωματιδίων στα πεδία [9]. 4.2 Από το S στο Ε και κατόπιν στο Μ Στην κατεύθυνση της τεχνολογίας η πορεία από το S στο E εξηγεί την αρχή λειτουργίας του παλμογράφου (εικόνα 5) [12]. Ο παλμογράφος θα αξιοποιηθεί συστηματικά στη συνέχεια της εργασίας μας (από το S στο Μ). 4.3 Απο το E στο T-2 και κατοπιν στο Μ Η μετάβαση αυτή σχετίζεται, με την μετατροπή ρεαλιστικών αντικειμένων σε ψηφιακά στην περίπτωσή μας αφορά την ψηφιοποίηση-οπτικοποίηση (visualization) του παλμογράφου με το λογισμικό Geogebra.Το πως αυτής της μετατροπής, καθώς και το πέρασμα στην τριγωνομετρία θα αναπτυχθούν στο Β μέρος της παρουσίασης. 5 Συμπεράσματα Το ακρωνύμιο STEM δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αντανακλά μια «επιθετική» ενέργεια ή μια «καθυστερημένη» αντίδραση στον παραδοσιακό διαχωρισμό των ακαδημαϊκών πειθαρχιών. Φαίνεται όμως, σε κάθε περίπτωση, να αναζητά την «ανακαίνιση» των προγραμμάτων σπουδών για την επιστήμη και τα μαθηματικά. Προς την κατεύθυνση αυτή αναζητείται περιεχόμενο ανάλογων προδιαγραφών. Αυτό επιδίωξε και η παρούσα εργασία, ώστε να συνεισφέρει στον προβληματισμό και τον αναστοχασμό που παγκόσμια υπάρχει γύρω από το ακρωνύμιο αυτό. Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

7 6 Βιβλιογραφία [1] Dori Y. J., Belcher J., How Does Technology-Enabled Active Learning Affect Undergraduate Students Understanding of Electromagnetism Concepts?, The Journal of the Learning Sciences, 14(2) (2005), [2] Gustavsson I., Nilsson K., Lago T., On physical experiments and individual assessment of laboratory work in engineering education, ACM, New York, [3] High Level Group on Science Education, Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Fortune of Europe. Directorate-General for Research Science, Economy and Society, [4] Hill H. C. et al., Mathematical Knowledge for Teaching and the Mathematical Quality of Instruction: An Exploratory Study, Cognitionand Instruction, 26(4) (2008), [5] Kaput J., The Representational Roles of Technology in Connecting Mathematics with Authentic Experience, Kluwer, [6] Li Q., Student and Teacher Views About Technology: A Tale of Two Cities?, Journal of Technology Education, 39(4) (1995), [7] NSF, MSP, Maths and Science Parternships, [8] Roehrig G., Luft J., Constraints experienced by beginning secondary science teachers in implementing scientific inquiry lessons, International Journal of Science Education, 26,1 (2004),3-24. [9] Serway R., Physics for scientists and engineers, τόμος 1, μετάφραση: Λ Ρεσβάνης, [10] Steiner H., Needed cooperation between science education and mathematics education, ZDM, 22(6) (1990). [11] Wicklein R, Schell J., Case studies of multidisciplinary approaches to integrating mathematics, science, and technology education, Journal of Technology Education, 6(2) (1995), [12] Ιωάννου Α., Ντάνος Ι., Πήττας Α., Ράπτης Σ., Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β! Λυκείου, ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", [13] Μπουμπούλης Π., Τσαντίλας Σ., Πολυζώης Γ., Χαρατζόπουλος Π., Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Διδάσκοντας Τριγωνομετρία με χρήση Παλμογράφου, Αθήνα, Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. 2014

8 [14] Πολέμη-Τοδούλου Μ., Η Αξιοποίηση της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Εικόνα 1. Εικόνα 2. Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

9 Εικόνα 3. Εικόνα 4. 9 Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ. 2014

10 Εικόνα 5. Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Π.Π.Σ

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μαθηματικά στα Π.Π. Γυμνάσια-Λύκεια 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 Απριλίου 2014 ΩΡΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα

Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Μεθοδολογία για την εισαγωγή της Καινοτομίας στη Σχολική Μονάδα Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CIP PSP) Συμφωνία Χρηματοδότησης αρ. 297229 1 Περιγραφή ODS Το έργο Open Discovery

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Βολάνης Μιχάλης Χρόνης, ΜΕ 10007 Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Συμεών Ρετάλης Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«STEM/6 Thinking Hats»: Ένα μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην Προσχολική εκπαίδευση με την αξιοποίηση των web 2.

«STEM/6 Thinking Hats»: Ένα μοντέλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικότητας στην Προσχολική εκπαίδευση με την αξιοποίηση των web 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «STEM/6 Thinking

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

«Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΜΗ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα