Operating Instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Operating Instructions"

Transcript

1 Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit INVERTER DELUXE XE series CS-XE7QKEW CS-XE9QKEW CS-XEQKEW CS-XE8QKEW Outdoor Unit Single Split CU-E7QKE CU-E9QKE CU-EQKE CU-E5QKE CU-E8QKE CU-EQKE CU-E4QKE E series CS-E7QKEW CS-E9QKEW CS-EQKEW CS-E5QKEW CS-E8QKEW CS-EQKEW CS-E4QKEW Multi Split CU-E5PBE CU-E8PBE CU-3E8PBE CU-4E3PBE CU-4E7PBE CU-5E34PBE Instruções de funcionamento - Aparelho de ar condicionado Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic. Instruções de Instalação fornecido. Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o para futura referência. Οδηγίες λειτουργίας - Κλιματιστικό Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός Κλιματιστικού Panasonic. Οι οδηγίες εγκατάστασης επισυνάπτονται. Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Инструкции за работа -3 Климатик Благодарим Ви, че закупихте климатик Panasonic. Приложени са инструкции за монтаж. Преди да задействате климатика, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Kullanım Kılavuzu 3-4 Klima Panasonic Klima satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kurulum Kılavuzu Ektedir. Ürünü çalıştırmadan önce, bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanmak üzere muhafaza ediniz. Upute za rad 4-5 Klimatizacijski uređaj Zahvaljujemo vam što ste kupili klimatizacijski uređaj Panasonic. Priložene upute za montažu. Prije rada s jedinicom, pažljivo pročitajte ove upute za rad i čuvajte ih za buduće potrebe. Hrvatski Türkçe Български Eλληνικά Português F569454

2 Disponibilize o máximo conforto, ar limpo e optimize a poupança de energia ECAVI e Equipado com o sensor de actividade humana, o ar condicionado assegura a disponibilização de ar frio ou quente e mantém a sala confortável, de forma consistente, com um mínimo de consumo de energia. Adicionalmente, o detector de luz solar detecta a intensidade da luz solar e ajuda a controlar as temperaturas de aquecimento/arrefecimento para disponibilizar o máximo conforto. Consulte Para saber mais... para mais detalhes. nanoe-g Destrói micro-organismos nocivos como vírus, bactérias, etc. Para manter o ar limpo. Também destrói vírus e bactérias no fi ltro para manter o interior da unidade limpo. Sistema de ar condicionado múltiplo Os sistemas de ar condicionado múltiplo poupam espaço permitindo-lhe ligar múltiplas unidades interiores a uma única unidade exterior. Consulte um catálogo para as características completas do produto. Unidades interiores Unidades interiores É possível as unidades interiores funcionarem individualmente ou em simultâneo. A prioridade de funcionamento é colocada na primeira unidade que é ligada. Durante a operação, os modos CALOR e FRIO não podem ser activados ao mesmo tempo para diferentes unidades interiores. O indicador de alimentação fi ca intermitente para indicar que a unidade interior está em espera para um modo de funcionamento diferente. Para sistemas em que o modo CALOR tiver sido bloqueado, se for seleccionado qualquer modo que não CALOR, a unidade interior pára e o indicador de ALIMENTAÇÃO pisca. Unidade exterior ( CU-E5PBE, CU-E8PBE, CU-3E8PBE, CU-4E3PBE, CU-4E7PBE, CU-5E34PBE)

3 Guia rápido CHECK CLOCK HEAT COOL DRY MILD DRY / ECAVI MODE MILD DRY COOLING AC RE RC 3 TEMP POWERFUL/ AIR SWING QUIET FAN SPEED 3 CHECK CLOCK AC RE FAN SPEED AIR SWING NANOE-G RC Inserir as pilhas Puxe para fora a cobertura posterior do controlo remoto Introduza pilhas AAA ou R03 (pode ser utilizado ~ ano) 3 Feche a tampa Configurar o relógio Prima CLOCK Configure a hora 3 Confirmar Funcionamento básico Seleccione o modo de funcionamento pretendido HEAT DRY COOL Ligue/Desligue a unidade POWER Note que a indicação de desligado () está ligada para iniciar. 3 Programe a temperatura desejada Alcance de selecção: 6 C ~ 30 C. Funcionar com a unidade dentro da temperatura recomendada poderá poupar energia. CALOR: 0 C ~ 4 C. FRIO : 6 C ~ 8 C. SECO : C ~ C abaixo da temperatura ambiente. Índice Precauções de segurança Como utilizar Para saber mais Instruções de limpeza...0 Resolução de problemas... Informação...54 Acessórios Controlo remoto pilhas AAA ou R03 Suporte do controlo remoto parafusos do suporte do controlo remoto Português 8m Prima e segure durante 5 segundos para escurecer ou restaurar a luminosidade do indicador da unidade. Utilize o controlo remoto a menos de 8 m do receptor do controlo remoto da unidade interior. As ilustrações deste manual têm apenas um carácter explicativo e podem diferir da unidade real. Estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para fi ns de melhoramento futuro. 3

4 Precauções de segurança Para evitar danos pessoais, danos a outros, ou danos na propriedade, por favor cumpra o seguinte: A utilização incorrecta devido ao incumprimento das instruções pode resultar em ferimentos ou danos cuja gravidade é classifi cada da seguinte forma: AVISO Este símbolo indica perigo de morte ou ferimento grave. Este símbolo indica perigo CUIDADO de ferimento ou danos de bens. As instruções a seguir são classifi cadas com os seguintes símbolos: Unidade interior Controlo remoto Este símbolo indica uma acção PROIBIDA. Estes símbolos indicam acções OBRIGATÓRIAS. Saída de ar Fonte de alimentação Entrada de ar Entrada de ar AVISO Unidade interior e unidade exterior Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos ou mais e pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instrução relacionadas com o uso do dispositivo de forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. Limpeza e manutenção não deve ser feita por crianças sem supervisão. Consulte um vendedor autorizado ou um técnico sobre limpeza das peças internas, reparação, instalação, montagem e desmontagem da unidade. A instalação inadequada e manutenção pode provocar fuga, choque eléctrico ou incêndio. Confirme junto de um revendedor autorizado ou especialista na utilização de qualquer tipo de refrigerante especificado. A utilização de um tipo de refrigerante que não o especificado pode provocar danos no produto, explosões e lesões, etc. Não instale a unidade numa ambiente potencialmente explosivo ou inflamável. Se não fi zer isso, pode provocar incêndio por acidente. Não coloque os seus dedos ou outros objectos na unidade de ar condicionado interior ou exterior, as partes rotativas podem provocar ferimentos. Não toque na unidade exterior em caso de relâmpagos, pode provocar choque eléctrico. Não se exponha directamente ao ar frio durante um período de tempo prolongado a fim de evitar refrigeração excessiva. Não se sente na unidade ou utilize-a como um degrau, pode cair acidentalmente. Unidade exterior Saída de ar Controlo remoto Não deixe as crianças brincar com o controlo remoto para impedir que engulam acidentalmente as pilhas. Fonte de alimentação Não utilize um cabo modificado, com união, com extensão ou não especificado para evitar o sobreaquecimento e incêndio. 4

5 Para prevenir sobreaquecimento, incêndio ou choque eléctrico: Não partilhe a mesma tomada eléctrica com outro equipamento. Não utilize com mãos molhadas. Não dobre demasiado o cabo de alimentação. Não coloque a unidade em funcionamento nem a pare inserindo ou puxando a fi cha eléctrica. Se o cabo de alimentação estiver danifi cado, terá de ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou técnico qualifi cado para evitar situações de perigo. É fortemente recomendada a instalação do Disjuntor com fuga à terra (ELCB) ou um Dispositivo de Corrente Residual (RCD) para evitar choque eléctrico ou incêndio. Para prevenir sobreaquecimento, incêndio ou choque eléctrico: Insira a fi cha eléctrica correctamente. O pó na fi cha eléctrica deve ser limpo periodicamente com um pano seco. Numa situação de anomalia/avaria do produto, interrompa o seu uso e retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor da alimentação e o disjuntor. (Risco de fumo/incêndio/choque eléctrico) Exemplos de anomalia/avaria O ELCB dispara frequentemente. Cheiro a queimado. Ruído ou vibração anómalas da unidade. Fugas de água da unidade interior. Sobreaquecimento do cabo de alimentação ou da fi cha. Não é possível controlar a velocidade da ventoinha. A unidade desliga-se imediatamente após ser activada. A ventoinha não pára mesmo após a unidade ser desligada. Contacte imediatamente o revendedor local para fi ns de manutenção/reparação. Este equipamento deve ter ligação terra para evitar choque eléctrico ou incêndio. Não utilizar para preservar equipamento de precisão, alimentos, animais, plantas, objectos decorativos ou outros. Isto pode deteriorar a qualidade, etc. Não utilize nenhum equipamento de combustão em frente à saída de ar para evitar a propagação de incêndio. Não exponha plantas ou animais de estimação directamente ao fluxo de ar a fim de evitar ferimentos, etc. Não toque na rebarba de alumínio afi ada, as peças afiadas podem provocar lesões. Não ligue () a unidade interior quando encera o chão. Após encerar, areje a divisão adequadamente antes de colocar a unidade a funcionar. Não instalar a unidade em áreas com óleos e fumos a fim de evitar danos na unidade. Não desmonte a unidade para fins de limpeza a fi m de evitar ferimentos. Não pise o painel se instável quando limpar a unidade a fim de evitar ferimentos. Não coloque vasos ou recipientes com água sobre a unidade. A água pode entrar na unidade e danificar a o isolamento. Isto pode causar choque eléctrico. Não deixe a janela ou porta aberta durante muito tempo durante o funcionamento no modo FRIO/SECO. Evite a fuga de água assegurando que o tubo de drenagem: - Está correctamente ligado, - Está afastado de caleiras e recipientes, ou - Não está mergulhado na água Após um longo período de utilização com qualquer outro equipamento combustível, ventile a sala regularmente. Após longo período de uso, certifique-se que a armação da instalação não está deteriorada para evitar que a unidade caia. Português Precauções de segurança Evite o choque eléctrico ao desligar a fonte de alimentação e retirar a fi cha: - Antes da limpeza ou manutenção, - Na não utilização prolongada, ou - Durante forte actividade de relâmpagos fora do normal. CUIDADO Unidade interior e unidade exterior Não lavar a unidade interior com água, benzina, diluente ou pó para arear objectos a fi m de evitar danos ou corrosão na unidade. Controlo remoto Não utilize pilhas recarregáveis (Ni-Cd). Pode danificar o controlo remoto. A fi m de evitar mau funcionamento ou danos no controlo remoto: Remova as pilhas da unidade se não a pretender utilizar durante um período de tempo prolongado. Introduza pilhas novas do mesmo tipo seguindo as indicações de polaridade indicadas. Fonte de alimentação Não desligue a ficha puxando pelo cabo a fim de evitar choque eléctrico. 5

6 Como utilizar Única Sistema de divisão única Múltipla Sistema de divisão múltipla POWER NANOE-G POWERFUL QUIET (Verde) (Laranja) (Verde) (Azul) (Laranja) (Laranja) ECAVI Para optimizar a poupança de energia (Verde) Indicador MODE Para seleccionar o modo de operação MÁTICO - Para sua conveniência CALOR - Para desfrutar de ar quente FRIO - Para desfrutar de ar fresco SECO - Para desumidificar o ambiente MILD DRY COOLING Única Múltipla Para melhorar o nível de humidade e condensação Esta operação reduz a secura do ar e fornecelhe um ambiente de vida confortável apenas durante o modo FRIO. Quando a direcção do fluxo de ar vertical está configurada para, pára numa posição inferior para evitar o contacto com o ar frio. No entanto, pode ajustar a direcção da grelha manualmente. Função não aplicável. POWERFUL/ QUIET Para mudar entre potente e silencioso POWERFUL QUIET NORMAL POWERFUL: Para alcançar a temperatura rapidamente POWERFUL Única Esta operação irá parar automaticamente após 0 minutos. Múltipla Prima o botão novamente ou desligue a unidade para parar esta operação. QUIET: Para desfrutar de um funcionamento sossegado QUIET Esta operação reduz o ruído do fl uxo de ar. Ecrã do controlo remoto HEAT COOL DRY MILD DRY / ECAVI MODE MILD DRY COOLING TEMP POWERFUL/ AIR SWING QUIET FAN SPEED 3 CHECK CLOCK AC FAN SPEED AIR SWING NANOE-G RE RC Sensor de actividade humana Sensor de luz solar e receptor do controlo remoto Prima e segure durante aproximadamente 0 segundos para mostrar a temperatura em C ou F. Prima para restabelecer as configurações padrão do controlo remoto. Não utilizado em operações normais. FAN SPEED Para seleccionar a velocidade do ventilador (Ecrã do controlo remoto) Para, a velocidade da ventoinha interior é ajustada automaticamente de acordo com o modo de operação. 6 Botão auto / Utilizado quando o controlo remoto está mal colocado ou avariado. Levantar o painel frontal:. Prima o botão uma vez para utilizar no modo MÁTICO.. Prima e segure o botão até ouvir um sinal sonoro e, em seguida, liberte para utilizar o modo FRIO em força. 3. Repita o passo. Prima e segure o botão até ouvir dois sinais sonoros e, em seguida, liberte para utilizar o modo CALOR em força. Prima novamente o botão para desligar.

7 Consulte Para saber mais... para mais detalhes. Para maximizar o conforto NANOE-G NANOE-G Para purificar o ar o nanoe-g começa automaticamente quando a unidade é ligada com /. Pode ser activada mesmo quando a unidade está desligada. Nesta condição, a unidade funciona como uma ventoinha com a velocidade de ventilação e oscilação da grelha do modo automático (). Múltipla Não é possível efectuar esta operação, ou será interrompida, se a unidade interior estiver a activar o modo CALOR. Para destruir vírus/bactérias no filtro NANOE-G POWER Depois de a unidade ser desligada, a desactivação do filtro incorporado nanoe-g pode activar-se até 50 minutos. Ligar a unidade cancela esta operação. Para desactivar esta operação no futuro, prima e segure NANOE-G até ouvir um curto sinal sonoro. Isto não desactiva o nanoe-g para purificar o ar. Para restaurar a desactivação do filtro nanoe-g, prima e NANOE-G segure até ouvir um longo sinal sonoro. Como configurar o temporizador conjuntos de temporizadores e estão disponíveis para ligar () ou desligar () em tempos diferentes predefinidos. 3 3 AC Seleccione a função ou do temporizador Cada vez que é premido: C Cancel Configure a hora Exemplo: às :00 3 Confirmar Português Como utilizar AIR SWING Para ajustar a direcção do fluxo de ar (Ecrã do controlo remoto) Mantém a ventilação da sala. No modo FRIO/SECO, se estiver defi nido, a alavanca balança para a esquerda/direita e para cima/para baixo automaticamente. No modo CALOR, se estiver definido, a grelha horizontal fixa-se numa posição predeterminada. A alavanca vertical balança para esquerda/direita após a subida de temperatura. Não ajuste a alavanca à mão. Para cancelaro temporizador ou, premir ou para seleccionar respectivamente ou depois premir. Se o temporizador é cancelado manualmente ou devido a falha de energia, você pode restaurar novamente o temporizador premindo ou para seleccionar respectivamente ou depois premir. A defi nição do temporizador mais próxima é mostrada e será activado em sequência. Quando configurar o Temporizador ligado (), a unidade pode começar mais cedo (até 35 minutos) antes da hora configurada de maneira a alcançar a temperatura desejada a tempo. A operação do temporizador é baseada na confi guração do relógio no controlo remoto e repete diariamente uma vez configurada. Para configurar o relógio, consulte o Guia rápido. Nota ECAVI POWERFUL/ QUIET NANOE-G,,, Pode ser activado em todos os modos e pode ser cancelado premindo novamente o respectivo botão. ECAVI POWERFUL/ QUIET,, Não pode ser seleccionado ao mesmo tempo. Não pode ser activado durante MILD DRY COOLING (Arrefecimento seco suave). 7

8 Para saber mais... Única Sistema de divisão única Múltipla Sistema de divisão múltipla Modo de funcionamento MÁTICO: Durante a selecção do modo de funcionamento o indicador POWER (energia) pisca. Única A unidade selecciona o modo de operação a cada 0 minutos de acordo com a definição da temperatura e temperatura ambiente. Múltipla A unidade selecciona o modo de operação a cada 3 horas de acordo com a definição da temperatura, temperatura exterior e temperatura ambiente. CALOR : A unidade demora algum tempo a aquecer. O indicador POWER (energia) pisca durante esta operação. FRIO : Utilize cortinas para evitar a luz solar e o calor exterior, para reduzir o consumo de energia durante o modo FRIO. SECO : A unidade opera a uma velocidade baixa da ventoinha para dar uma refrigeração suave. Para sistemas em que o modo CALOR tiver sido bloqueado, se for seleccionado qualquer modo que não CALOR, a unidade interior pára e o indicador de ALIMENTAÇÃO pisca. Desactivação do filtro incorporado nanoe-g Dependendo do tempo de funcionamento acumulado da unidade, a desactivação do filtro incorporado nanoe-g só pode activar-se uma vez por dia após a unidade estar desligada. Para remover a humidade das peças internas, a ventoinha funciona durante 30 minutos com a grelha de direcção de fluxo ligeiramente aberta. Este processo só se aplica quando a unidade é operada no modo FRIO/SECO antes de ser desligada. Depois, o nanoe-g destrói os vírus/bactérias no fi ltro durante horas com a ventoinha parada e com a grelha de direcção do fluxo de ar fechada. Não desligue a alimentação eléctrica durante esta operação. Após uma interrupção da alimentação eléctrica, esta operação não é retomada. ECAVI e ECAVI ou A unidade será inicializada (durante cerca de minuto) O sensor de actividade humana e o sensor de luz solar começam a detecção. Operação do sensor de actividade humana Temperatura configurada Nota AIR SWING Quando AIR SWING manual é seleccionado, o funcionamento de ECAVI e será cancelado. ECAVI ; Detectando a presença e actividade humana, a unidade controla a temperatura da sala para poupar energia. Modo Humano Actividade reduzida Actividade normal Actividade elevada Ausente FRIO/SECO CALOR ; Detectando a presença e actividade humana, a unidade controla a temperatura da sala para manter o conforto humano, de forma consistente. Modo Humano Actividade reduzida Actividade normal Actividade elevada Ausente FRIO/SECO CALOR Modo Temperatura configurada Definir Velocidade da Ventoinha Humano + C +0.3 C ECAVI e Controlo preciso da temperatura durante a actividade reduzida para maximizar a poupança de energia. FRIO/SECO Temperatura configurada + tap* + C Actividade reduzida * Durante a actividade reduzida, velocidade da ventoinha uma posição para cima para os primeiros 5 minutos ou até que a temperatura definida seja alcançada. ** Durante a ausência humana, a velocidade máxima da ventoinha para o modo FRIO/SECO é ventoinha média. - C - C - C + tap + C - C + C - C humana de que os humanos levam algum tempo a sentir aumentos de temperatura sob nível de actividade reduzido; a unidade ajusta a temperatura para maximizar a poupança de energia sem sacrificar o conforto. 8

9 O sensor de actividade humana também irá procurar a área da fonte de aquecimento e o movimento numa sala. Área de detecção Com base na actividade da área, a direcção horizontal do fl uxo de ar ajusta-se numa posição fi xa predeterminada ou balança periodicamente para a esquerda/direita. O desempenho do sensor de actividade humana é infl uenciado pela localização da unidade interior, velocidade do movimento, alcance da temperatura, etc. O sensor de actividade humana pode: - detecta erroneamente um objecto com fonte de calor e movimento semelhante a um ser humano, como animais de estimação, etc. - detectar erroneamente uma fonte sem calor e movimento se um humano permanecer sem se mover durante um determinado período de tempo. Não coloque objectos grandes perto do sensor e mantenha unidades de calor ou humidifi cadores longe da área de detecção. Podem causar avaria do sensor. 0º 7m Funcionamento do sensor de luz solar ECAVI ; Detectando a intensidade da luz solar, a unidade ajusta a temperatura para poupar energia. Condições ambientais Modo FRIO/SECO CALOR Temperatura configurada Condições de funcionamento Utilize este ar condicionado com o seguinte intervalo de temperatura. DBT: Temperatura de bolbo Seco/WBT: Temperatura de bolbo Húmido Unidade exterior de divisão única CU-E7QKE, CU-E9QKE, CU-EQKE, Interior Exterior CU-E5QKE, CU-E8QKE, CU-EQKE, CU-E4QKE DBT WBT DBT WBT FRIO Máx Mín CALOR Máx Mín C (temperatura) + C - C - C ECAVI é activado, a unidade mantém a temperatura confi gurada até que seja detectada uma elevada intensidade da luz solar. O sensor de luz solar detecta a intensidade da luz solar durante as mudanças climatéricas ou dia/noite e a unidade ajusta a temperatura. Numa divisão sem janelas ou com cortinas espessas o sensor irá considerar que se trata de dia nublado / noite. Português Para saber mais... Unidade exterior de divisão múltipla CU-E5PBE, CU-E8PBE, Interior Exterior CU-3E8PBE, CU-4E3PBE, CU-4E7PBE, CU-5E34PBE DBT WBT DBT WBT FRIO Máx Mín CALOR Máx Mín C (temperatura) 9

10 Instruções de limpeza Para assegurar um óptimo desempenho da unidade, a limpeza tem que ser executada em intervalos regulares. Uma unidade suja pode provocar avaria e pode ver o indicador nanoe-g a piscar ou o código de erro H99. Consulte o revendedor autorizado. Unidade interior Painel frontal Alhetas de alumínio Desligue a unidade e desligue a fi cha da tomada antes de efectuar a limpeza. Não toque nas alhetas de alumínio, a parte afiada pode causar ferimentos. Não utilize benzina, diluente nem pó de limpeza abrasivo. Utilize apenas sabões ( ph 7) ou detergente de uso doméstico neutro. Não utilize água com uma temperatura superior a 40 C. Sensor de actividade humana Filtro do ar Gerador nanoe-g Unidade interior Limpe cuidadosamente a unidade com um pano macio e seco. Sensor de actividade humana Não bater nem premir violentamente nem empurrar com um objecto afi ado. Pode provocar danos e avarias. Painel frontal Lave-o com cuidado e seque-o. Remover o painel frontal Retire Gerador nanoe-g A cada semanas Limpe com um cotonete. Não tocar quando em funcionamento. Filtro do ar A cada semanas Lave/passe os filtros suavemente por água para evitar a ocorrência de danos na superfície do filtro. Seque os filtros cuidadosamente à sombra, longe de chamas acesas ou da luz solar directa. Substitua os filtros danificados. Remova o filtro de ar Fixar o filtro de ar Levantar 0 Fechar de forma segura 3 4 Fechar para baixo Inserir em ambos os lados Prima ambas as extremidades do painel frontal Para CS-XE8QKEW, CS-E8QKEW, CS-EQKEW, CS-E4QKEW: Premir no centro do painel frontal. Inserir na unidade Para uma inspecção sazonal após não utilização prolongada Verifi que as pilhas do controlo remoto. Os orifícios de entrada e saída devem estar desobstruídos. Utilize o botão Auto / para seleccionar a operação FRIO/CALOR. Após 5 minutos de funcionamento, é normal ter a seguinte diferença de temperatura entre as aberturas de ventilação de entrada e saída de ar: FRIO: 8 C CALOR: 4 C Para preparar a unidade para um período de inactividade prolongado Active o modo CALOR durante ~3 horas para remover completamente a humidade nas partes internas para evitar o crescimento de mofo. Desligue a unidade e retire a ficha da tomada. Remova as pilhas do controlo remoto.

11 Resolução de problemas Os seguintes sintomas não indicam uma avaria do aparelho. Sintoma Causa Sai névoa da unidade interior. Efeito de condensação devido ao processo de arrefecimento. Ouve-se o fluxo de água quando a unidade está a funcionar. Fluxo do líquido de refrigeração no interior da unidade. A sala tem um odor estranho. Pode ser devido a um odor de humidade produzido pela parede, alcatifa, mobília ou vestuário. O ventilador interior pára ocasionalmente quando o Isto ajuda a remover o odor do ambiente. modo de velocidade automática do ventilador está programado. O fluxo de ar continua mesmo após o funcionamento ter cessado. Extracção do restante calor da unidade interior (máximo 30 segundos). O funcionamento é atrasado durante alguns minutos após a reprogramação. O atraso é um mecanismo de protecção do compressor da unidade. A unidade exterior produz água/vapor. Existe condensação ou evaporação nos tubos. O indicador do TEMPORIZADOR. A programação do temporizador é activada diariamente depois de programada. O indicador de ALIMENTAÇÃO pisca durante o A unidade está em modo descongelar (e a oscilação do ar modo CALOR sem fornecimento de ar morno (e a (AIR SWING) está definido como automático ()). alavanca está fechada). O ventilador interior pára ocasionalmente no modo de aquecimento. Para evitar o efeito de arrefecimento acidental. O indicador da ALIMENTAÇÃO pisca antes da unidade ser ligada. Este é um passo preliminar para a operação, quando o temporizador estiver definido. Som de quebra durante o funcionamento. Mudanças de temperatura causam a expansão/contracção da unidade. Durante o modo FRIO/SECO, a unidade interior pára O sistema bloqueou para operar apenas no modo CALOR. e o indicador de ALIMENTAÇÃO pisca. Verifi que o seguintes antes de pedir assistência. Sintoma Verificar O modo CALOR/FRIO não está a funcionar de maneira eficiente. Ruído durante o funcionamento. O controlo remoto não funciona. (O visor está escuro ou o sinal de transmissão está fraco.) A unidade não funciona. A unidade não recebe o sinal do controlo remoto. CRITÉRIOS SEM MANUTENÇÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO E RETIRE A FICHA DA TOMADA e consulte em seguida um revendedor autorizado nas seguintes condições: Ruído anormal durante o funcionamento. Água/partículas estranhas entraram no controlo remoto. Fuga de água da unidade interior. Os interruptores do disjuntor desligam-se frequentemente. O fi o distribuidor de corrente aquece de forma anormal. Os interruptores ou botões não estão a funcionar devidamente. Confi gure a temperatura correctamente. Feche todas as portas e janelas. Limpe ou substitua os filtros. Limpe qualquer obstrução que se encontra na entrada do ar e nas aberturas de ventilação de saída do ar. Certifi que-se de que a unidade foi instalada numa inclinação. Feche o painel dianteiro devidamente. Introduza as pilhas devidamente. Substitua as pilhas gastas. Verifi que se o disjuntor disparou. Verifi que se o temporizador foi configurado. Certifi que-se que o receptor não está obstruído. Algumas luzes fl uorescentes podem interferir com o transmissor de sinal. Consulte o revendedor autorizado. A unidade desliga-se e o indicador do TEMPORIZADOR começa a piscar. Utilize o controlo remoto para obter o código de erro. Prima durante 5 segundos 3 Prima para AC RC Desligue a unidade e durante 5 segundos sair da verificação 3 CHECK CLOCK RE Prima até ouvir um sinal sonoro e, em seguida, anote o código de erro indique o código de erro ao revendedor autorizado Para um certo erro, pode reiniciar a unidade com funcionamento limitado com 4 bips enquanto inicia o funcionamento. 4 Português Instruções de limpeza / Resolução de problemas

12 Παρέχουν μέγιστη άνεση, καθαρό αέρα και βελτιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας ECAVI και Το κλιματιστικό, εξοπλισμένο με αισθητήρα ανθρώπινης δραστηριότητας διασφαλίζει την παροχή ψυχρού ή θερμού αέρα σε εσάς και διατηρεί τη σταθερή άνεση του δωματίου με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Επιπρόσθετα, ο αισθητήρας του ηλιακού φωτός ανιχνεύει την ένταση του ηλιακού φωτός και βοηθά τον έλεγχο της θερμοκρασίας θέρμανσης/ψύξης για την παροχή της βέλτιστης άνεσης. Βλέπετε "Για να μάθετε περισσότερα..." για λεπτομέρειες. nanoe-g Απενεργοποιεί τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς όπως είναι οι ιοί, τα βακτήρια κλπ. προκειμένου να διατηρεί καθαρό τον αέρα. Απενεργοποιεί επίσης τους ιούς και τα βακτήρια στο φίλτρο προκειμένου να διατηρείται καθαρό το εσωτερικό της μονάδας. Συστημα πολλαπλου κλιματιστικου Τα συστήματα πολλαπλού κλιματιστικού εξοικονομούν χώρο, επιτρέποντάς σας να συνδέσετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε μια και μόνο εξωτερική μονάδα. Για το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του προϊόντος, παρακαλείστε να ανατρέξετε στον κατάλογο. Εσωτερικές μονάδες Είναι δυνατή η λειτουργία των εσωτερικών μονάδων χωριστά ή ταυτόχρονα. Η προτεραιότητα του τρόπου λειτουργίας δίνεται στην πρώτη μονάδα που έχει ενεργοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΨΥΞΗΣ την ίδια στιγμή για διαφορετικές εσωτερικές μονάδες. Ο δείκτης λειτουργίας αναβοσβήνει ώστε να υποδείξει ότι η εσωτερική μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (stand by) για διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Σε ένα σύστημα στο οποίο ο τρόπος λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ είναι κλειδωμένος, αν επιλεχθεί άλλος τρόπος λειτουργίας εκτός από τον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ, η εσωτερική μονάδα σταματάει και αναβοσβήνει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Εσωτερικές μονάδες Εξωτερική μονάδα ( CU-E5PBE, CU-E8PBE, CU-3E8PBE, CU-4E3PBE, CU-4E7PBE, CU-5E34PBE)

13 Σyntomoς oδhгoς CHECK CLOCK HEAT COOL DRY MILD DRY / ECAVI MODE MILD DRY COOLING AC RE RC 3 TEMP POWERFUL/ AIR SWING QUIET FAN SPEED 3 CHECK CLOCK AC RE FAN SPEED AIR SWING NANOE-G RC 8m Για να εισάγετε τις μπαταρίες Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου Τοποθετήστε μπαταρίες AAA ή R03 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ~ χρόνο) 3 Κλείστε το κάλυμμα Ρύθμιση ρολογιού Πατήστε CLOCK Ρυθμίστε τον χρόνο 3 Επιβεβαιώστε Βασική λειτουργία Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας που επιθυμείτε HEAT DRY COOL Ξεκινήστε/σταματήστε τη λειτουργία POWER Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ένδειξη ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ είναι ενεργοποιημένο για να ξεκινήσετε. 3 Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία Εύρος επιλογής: 6 C ~ 30 C. Η λειτουργία της μονάδας στα πλαίσια της συνιστώμενης θερμοκρασίας εξοικονομεί ενέργεια. ΘΕΡΜΑΝΣΗ : 0 C ~ 4 C. ΨΥΞΗ : 6 C ~ 8 C. ΑΦYΓΡΑΝΣΗ : C ~ C χαμηλότερα από τη θερμοκρασία δωματίου. Για να μειώσετε τη διαύγεια ή να ανακτήσετε τη λαμπρότητα του δείκτη της μονάδας, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το. Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 8 m από τον δέκτη του τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας. Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό είναι μόνο για επεξήγηση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα. Υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση για μελλοντική βελτίωση. Πινακας περιεχομενων Προφυλαξεις ασφαλειας Τρόπος χρήσης Για να μάθετε περισσότερα Οδηγιες πλυσιματος...0 Αντιμετωπιση προβληματων... Πληροφοριες...54 Εξαρτήματα Τηλεχειριστήριο μπαταρίες AAA ή R03 Βάση στήριξης τηλεχειριστηρίου Βίδες για τη βάση στήριξης του τηλεχειριστηρίου Eλληνικά 3

14 Προφυλαξεις ασφαλειας 4 Για να προληφθεί προσωπικός τραυματισμός, τραυματισμός τρίτων ή ιδιοκτησίας, παρακαλείστε να συμμορφωθείτε με τα επόμενα: Η λανθασμένη λειτουργία εξαιτίας της αποτυχίας σας να ακολουθήσετε τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά, η σοβαρότητα των οποίων κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σήμα προειδοποιεί για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Αυτό το σήμα προειδοποιεί για ΠΡΟΣΟΧΗ τραυματισμό ή ζημιά σε περιουσία. Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω σύμβολα: Εσωτερική μονάδα Τηλεχειριστήριο Αυτό το σύμβολο δηλώνει μια ενέργεια που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Τα εν λόγω σύμβολα υποδηλώνουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ενέργειες. Έξοδος του αέρα Εξωτερική μονάδα Είσοδος αέρα Είσοδος αέρα Τροφοδοσία Έξοδος του αέρα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εσωτερικη μοναδα και εξωτερικη μοναδα Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία και γνώση, αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παρακαλείστε να συμβουλευθείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικό για να καθαρίσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα, να επισκευάσετε, να εγκαταστήσετε, να αφαιρέσετε και να επανεγκαταστήσετε τη μονάδα. Ακατάλληλη εγκατάσταση και ο ακατάλληλος χειρισμός θα προκαλέσουν διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επιβεβαιώστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικό τη χρήση του καθορισμένου τύπου ψυκτικού. Η χρήση άλλου ψυκτικού από τον καθορισμένο τύπο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, τραυματισμό κλπ. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε πιθανά εκρηκτική ή εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Εφόσον αυτό δεν γίνει, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ατύχημα πυρκαγιάς. Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στην εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα του κλιματισμού, τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Μην αγγίζετε την εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια του φωτισμού, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην εκτίθεστε άμεσα στον κρύο αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα προς αποφυγή υπερβολικής ψύξης. Μη κάθεστε και μην βαδίζετε πάνω στη μονάδα γιατί μπορεί να πέσετε. Τηλεχειριστήριο Μην επιτρέπετε σε βρέφη και μικρά παιδιά να παίζουν με το τηλεχειριστήριο, διότι υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν κατά λάθος τις μπαταρίες. Τροφοδοσία Μη χρησιμοποιείτε τροποποιημένα καλώδια, συνδεδεμένα καλώδια, επεκτάσεις καλωδίων ή μη καθορισμένα καλώδια για πρόληψη υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.

15 Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας: Δεν πρέπει να μοιράζεται την ίδια πρίζα ρεύματος με άλλες συσκευές. Μην χειρίζεστε το συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη θέτετε σε λειτουργία και μη σταματάτε τη μονάδα βάζοντας ή βγάζοντας το βύσμα του ρεύματος. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένους τεχνικούς για να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος. Συνιστάται θερμά να εγκατασταθεί με Διακόπτη Κυκλώματος Διαρροής της Γείωσης (ELCB:= Earth Leakage Circuit Breaker) ή με Διάταξη Προστασίας Ρεύματος Διαρροής (RCD:= Residual Current Device) ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας: Εισαγάγετε το βύσμα του ρεύματος σωστά. Η σκόνη πάνω στο βύσμα του ρεύματος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με ένα στεγνό πανί. Διακόψτε τη χρήση του προϊόντος αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία/βλάβη και αποσυνδέστε το βύσμα του ρεύματος ή κλείστε το διακόπτη τροφοδοσίας και το διακόπτη ρεύματος. (Κίνδυνος καπνού/πυρκαγιάς/ηλεκτροπληξίας) Παραδείγματα ανωμαλίας/βλάβης Ο ELCB ενεργοποιείται συχνά. Παρατηρείται μυρωδιά καμένου. Παρατηρείται μη φυσιολογικός θόρυβος ή δόνηση της μονάδας. Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Το καλώδιο ή το βύσμα ρεύματος είναι υπερβολικά ζεστό. Δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται αμέσως, ακόμη και αν έχει τεθεί σε λειτουργία. Ο ανεμιστήρας δεν σταματάει ακόμη και αν έχει διακοπεί η λειτουργία. Επικοινωνήστε αμέσως με τον τοπικό αντιπρόσωπο για συντήρηση/επισκευή. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι γειωμένος ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας διακόπτετε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέετε το βύσμα: - Πριν τον καθαρισμό ή το σέρβις, - Όταν δεν γίνεται χρήση του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ή - Σε περίπτωση μη κανονικής δραστηριότητας με παρουσία ισχυρών σπινθήρων. Να μην χρησιμοποιείται για τη συντήρηση εξοπλισμού ακριβείας, τροφίμων, ζώων, φυτών, έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων. Υπάρχει ενδεχόμενο αλλοίωσης της ποιότητας, κ.λπ. Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που περιέχει καύσιμα μπροστά από την έξοδο της ροής του αέρα ώστε να αποφύγετε την εξάπλωση πυρκαγιάς. Να αποφεύγεται η άμεση έκθεση φυτών ή κατοικίδιων στη ροή του αέρα προς αποφυγή τραυματισμού κ.λπ. Μην αγγίζετε το κοφτερό αλουμινένιο πτερύγιο, τα κοφτερά μέρη μπορεί να σας τραυματίσουν. Μην ανάβετε την εσωτερική μονάδα όταν κάνετε παρκέ στο πάτωμα. Μετά την επάλειψη με κερί αερίστε κατάλληλα το δωμάτιο πριν να θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε χώρους με λάδια και καπνούς προς αποφυγή φθοράς της μονάδας. Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα για λόγους καθαρισμού προς αποφυγή τραυματισμού. Μην πατάτε πάνω σε ασταθή πάγκο όταν καθαρίζετε τη μονάδα προς αποφυγή τραυματισμού. Μην τοποθετείτε βάζα ή δοχεία νερού πάνω στη μονάδα. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη μονάδα και να υποβαθμίσει τη μόνωση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε ανοικτό το παράθυρο ή την πόρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗ/ΑΦYΓΡΑΝΣΗ. Είναι δυνατή η αποφυγή της διαρροής νερού εξασφαλίζοντας ότι ο σωλήνας αποστράγγισης: - έχει τοποθετηθεί σωστά, - βρίσκεται μακριά από αποχετεύσεις και δοχεία, ή - δεν έχει βυθιστεί σε νερό Μετά από παρατεταμένη χρήση ή από χρήση με εύφλεκτο εξοπλισμό, εξαερίζετε τον χώρο τακτικά. Μετά από μακροχρόνια περίοδο χρήσης, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο εγκατάστασης δεν είναι φθαρμένο ώστε να αποφευχθεί η πτώση της μονάδας. Τηλεχειριστήριο Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες (Ni-Cd) μπαταρίες. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο. Προς αποφυγή δυσλειτουργίας ή βλάβης του τηλεχειριστηρίου: Να αφαιρείτε τις μπαταρίες αν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να τοποθετούνται καινούργιες μπαταρίες του ίδιου τύπου σύμφωνα με την αναγραφόμενη πολικότητα. Eλληνικά Προφυλαξεις ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ Εσωτερικη μοναδα και εξωτερικη μοναδα Τροφοδοσία Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το βύσμα προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Μην πλένετε την εσωτερική μονάδα με νερό, βενζίνη, διαλυτικά ή σκόνες καθαρισμού προς αποφυγή πρόκλησης φθοράς ή διάβρωσης στη μονάδα. 5

16 Τρόπος χρήσης Μονή Απλό Διστέλεχο Σύστημα Πολλαπλή Πολυστέλεχο Σύστημα POWER NANOE-G POWERFUL QUIET (Πράσινο) (Πορτοκαλόχρους) (Πράσινο) (Μπλε) (Πορτοκαλόχρους) (Πορτοκαλόχρους) ECAVI Για τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας (Πράσινο) Δείκτης MODE Για την επιλογη του τροπου λειτουργιασ - Για μεγαλυτερη ευκολια ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Για να απολαμβανετε ζεστο αερα ΨΥΞΗ - Για να απολαμβανετε κρυο αερα ΑΦYΓΡΑΝΣΗ - Για την αφυγρανση του περιβαλλοντοσ χωρου MILD DRY COOLING Μονή Πολλαπλή POWERFUL/ QUIET Για να βελτιωθει η υγρασια και το επιπεδο υγρανσης Η λειτουργία αυτή μειώνει τη ξηρότητα του αέρα και σας παρέχει ένα άνετο περιβάλλον διαμονής μόνο κατά τον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗ. Όταν η κατεύθυνση της κάθετης ροής του αέρα έχει ρυθμιστεί στο, σταματάει σε χαμηλότερη θέση ώστε να αποφευχθεί η επαφή με τον ψυχρό αέρα. Μπορείτε ωστόσο να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη κατεύθυνση της περσίδας. Η λειτουργία δεν είναι εφαρμόσιμη. POWERFUL Για εναλλαγή ανάμεσα σε ισχυρή & ήσυχη QUIET NORMAL ΙΣΧΥΡΗ: Για να επιτυγχανεται γρηγορα η θερμοκρασια POWERFUL Μονή Η λειτουργία αυτή θα σταματήσει ύστερα από 0 δευτερόλεπτα. Πολλαπλή Πατήστε ξανά το κουμπί ή γυρίστε τη μονάδα στο για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία. ΑΘΟΡΥΒΗ: Για να απολαμβανετε αθορυβη λειτουργια QUIET Η λειτουργία αυτή μειώνει τον θόρυβο της ροής του αέρα. Οθόνη Τηλεχειριστηρίου HEAT COOL DRY MILD DRY / ECAVI MODE MILD DRY COOLING TEMP POWERFUL/ AIR SWING QUIET FAN SPEED 3 CHECK CLOCK AC FAN SPEED AIR SWING NANOE-G RE RC Αισθητηρας ανθρωπινης δραστηριοτητας Αισθητήρας ηλιακού φωτός και δέκτης τηλεχειριστηρίου Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 0 δευτερόλεπτα για να δείξετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε C ή F. Πατήστε για να ανακτήσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου. Δεν χρησιμοποιείται σε κανονικές λειτουργίες. FAN SPEED Για να επιλεξετε ταχυτητα ανεμιστηρα (Οθόνη Τηλεχειριστηρίου) Για τον ΑΥΤΟΜΑΤΟ τρόπο λειτουργίας, η ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας. 6 Κουμπί auto / Χρησιμοποιείται, όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε λάθος θέση ή δεν λειτουργεί κανονικά. Σηκώστε τον μπροστινό πίνακα:. Πατήστε το κουμπί μια φορά για αυτόματη λειτουργία ().. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου να ακούσετε μπιπ, στη συνέχεια αφήστε το για να κάνετε χρήση της αναγκαστικής λειτουργίας ΨΥΞΗ. 3. Επανάληψη του βήματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί έως ότου να ακούσετε μπιπ, στη συνέχεια αφήστε το για να κάνετε χρήση της αναγκαστικής λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Πατήστε ξανά το κουμπί για απενεργοποίηση.

17 Βλέπετε "Για να μάθετε περισσότερα..." για λεπτομέρειες. Σημείωση ECAVI Για να μεγιστοποιήσετε την άνεση NANOE-G Για τον καθαρισμο του αερα NANOE-G Η λειτουργία nanoe-g ξεκινάει αυτόματα όταν η μονάδα ενεργοποιείται με το /. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και αν η μονάδα είναι σβηστή. Σε αυτή την κατάσταση, η μονάδα θα λειτουργήσει ως ανεμιστήρας με ΑΥΤΟΜΑΤΗ ταχύτητα ανεμιστήρα και αλλαγή κατεύθυνσης της περσίδας. Πολλαπλή Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ή η διακοπή της εν λόγω λειτουργίας εάν η εσωτερική μονάδα ενεργοποιεί τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Για την απενεργοποίηση των ιών/βακτηρίων στο φίλτρο NANOE-G POWER Ύστερα από την απενεργοποίηση της μονάδας, η ενεργοποίηση της λειτουργίας nanoe-g στην απενεργοποίηση του φίλτρου μπορεί να διαρκέσει έως 50 λεπτά. Ενεργοποιεί τη μονάδα και ακυρώνει την εν λόγω λειτουργία. Για μελλοντική απενεργοποίηση της εν λόγω λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το NANOE-G έως ότου να ακουστεί ένα σύντομο μπιπ. Η ενέργεια αυτή δεν θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία nanoe-g για τον καθαρισμό του αέρα. Για την ανάκτηση της λειτουργίας nanoe-g κατά την απενεργοποίηση του φίλτρου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το NANOE-G AIR SWING έως ότου να ακουστεί ένα παρατεταμένο μπιπ. Για να προσαρμοσετε την κατευθυνση ροης του αερα (Οθόνη Τηλεχειριστηρίου) Διατηρεί το δωμάτιο αερισμένο. Στον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗ/ΑΦYΓΡΑΝΣΗ, εφόσον έχει ρυθμιστεί ο αυτόματος τρόπος λειτουργίας (), η γρίλια αιωρείται αριστερά/δεξιά και άνω/κάτω αυτόματα. Στον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ, εφόσον έχει ρυθμιστεί ο αυτόματος τρόπος λειτουργίας (), η οριζόντια περσίδα σταθεροποιείται σε προκαθορισμένη θέση. Η κάθετη γρίλια αιωρείται αριστερά/δεξιά μετά την αύξηση της θερμοκρασίας. Μην ρυθμίζετε με το χέρι την περσίδα. POWERFUL/ QUIET NANOE-G,,, Μπορεί να ενεργοποιηθεί σε όλους τους τρόπους λειτουργίας και μπορεί να ακυρωθεί πατώντας ξανά το αντίστοιχο κουμπί. Για να ρυθμισετε το χρονοδιακοπτη σετ χρονοδιακοπτών ενεργοποίησης () και απενεργοποίησης () διατίθενται για την ενεργοποίηση () ή την απενεργοποίηση () της μονάδας σε διαφορετικό προρρυθμισμένο χρόνο. ECAVI 3 POWERFUL/ QUIET 3 Επιλέξτε το χρονοδιακόπτη ή Κάθε φορά που το πατάτε: Cancel Ρυθμίστε τον χρόνο Παράδειγμα: Απενεργοποίηση () στις :00 μμ,, Δεν μπορεί να επιλεγεί ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ η λειτουργία ΗΠΙΑ ΞΗΡΗ ΨΥΞΗ είναι ενεργοποιημένη. 3 Επιβεβαιώστε Για να ακυρώσετε την ενεργοποίηση () ή την απενεργοποίηση () του χρονοδιακόπτη, πατήστε ή για να επιλέξετε αντίστοιχα ή πατήστε ύστερα. Αν ο χρονοδιακόπτης ακυρωθεί χειροκίνητα ή λόγω διακοπής ρεύματος, μπορείτε να ανακτήσετε ξανά τον χρονοδιακόπτη πατώντας ή για να επιλέξετε αντίστοιχα ή πατήστε ύστερα. Θα εμφανιστεί και ενεργοποιηθεί ακολούθως η ρύθμιση του πλησιέστερου χρονοδιακόπτη. Όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, η μονάδα μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα (έως και 35 λεπτά) πριν από τον τρέχοντα χρόνο ρύθμισης έτσι ώστε να επιτευχθεί έγκαιρα η επιθυμητή θερμοκρασία. Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη βασίζεται στο ρολόι που ρυθμίζεται στο τηλεχειριστήριο και επαναλαμβάνεται καθημερινά από τη στιγμή που θα ρυθμιστεί. Για τη ρύθμιση του ρολογιού, ανατρέξτε στον Σύντομο οδηγό. Eλληνικά Τρόπος χρήσης 7

18 Για να μάθετε περισσότερα... Μονή Απλό Διστέλεχο Σύστημα Πολλαπλή Πολυστέλεχο Σύστημα Τρόπος λειτουργίας : Κατά τη διάρκεια επιλογής κατάστασης λειτουργίας, αναβοσβήνει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μονή Η μονάδα επιλέγει τρόπο λειτουργίας κάθε 0 λεπτά σύμφωνα με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και τη θερμοκρασία δωματίου. Πολλαπλή Η μονάδα επιλέγει τρόπο λειτουργίας κάθε 3 ώρες σύμφωνα με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, την εξωτερική θερμοκρασία καθώς και τη θερμοκρασία δωματίου. ΘΕΡΜΑΝΣΗ : Η μονάδα χρειάζεται λίγο χρόνο για να ζεσταθεί. Η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΨΥΞΗ : Χρησιμοποιήστε κουρτίνες για να παρεμποδίσ ετε το ηλιακό φως και την εξωτερική θερμότητα να μειώσουν τη κατανάλωση ισχύος κατά τον τρόπο λειτουργίας ΨΥΞΗΣ. ΑΦYΓΡΑΝΣΗ : Η μονάδα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ώστε να δώσει μια απαλή λειτουργία ψύξης. Σε ένα σύστημα στο οποίο ο τρόπος λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ είναι κλειδωμένος, αν επιλεχθεί άλλος τρόπος λειτουργίας εκτός από τον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ, η εσωτερική μονάδα σταματάει και αναβοσβήνει η λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. λειτουργία nanoe-g κατά την απενεργοποίηση του φίλτρου Ανάλογα με τον χρόνο λειτουργίας της μονάδας που έχει συγκεντρωθεί, η λειτουργία nanoe-g κατά την απενεργοποίηση του φίλτρου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά την ημέρα μετά από την απενεργοποίηση της μονάδας. Για την απομάκρυνση της υγρασίας που έχει απομείνει στα εσωτερικά εξαρτήματα, ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για 30 λεπτά ενώ η περσίδα θα είναι ελαφρώς ανοικτή. Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο όταν η λειτουργία της μονάδας είναι ΨΥΞΗ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ προτού απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, η λειτουργία nanoe-g απενεργοποιεί τους ιούς/βακτήρια στο φίλτρο για ώρες χωρίς ανεμιστήρα, ενώ η περσίδα είναι κλειστή. Μην απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας. Ύστερα από τη διακοπή της παροχής ρεύματος η λειτουργία αυτή δεν επανέρχεται. ECAVI και ECAVI ή Η μονάδα θα αρχίσει να προετοιμάζεται (για περίπου λεπτό) Ο αισθητήρας ανθρώπινης δραστηριότητας και ο αισθητήρας του ηλιακού φωτός θα αρχίσουν να ανιχνεύουν. + C +0.3 C Σημείωση AIR SWING Όταν επιλέγεται η ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΕΡΑ, ακυρώνονται οι λειτουργίες ECAVI και. Λειτουργία του αισθητήρα ανθρώπινης δραστηριότητας ; + C + C - C - C - C - C + * + + C - C 8 * **

19 Ο αισθητήρας ανθρώπινης δραστηριότητας θα ανιχνεύσει επίσης την περιοχή της πηγής θερμότητας και την κίνηση στο δωμάτιο. Περιοχή ανίχνευσης Βάσει της δραστηριότητας της περιοχής η περσίδα οριζόντιας κατεύθυνσης της ροής του αέρα θα προσαρμοστεί είτε σε μια προκαθορισμένη θέση ή θα αιωρείται περιοδικά αριστερά/δεξιά. Ο αισθητήρας ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζεται από τη θέση της εσωτερικής μονάδας, την ταχύτητα της κίνησης, το εύρος της θερμοκρασίας κ.λπ. Ο αισθητήρας ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί: - να ανιχνεύσει κατά λάθος αντικείμενα με πηγή θερμότητας και κίνηση παρόμοια με την ανθρώπινη, όπως για παράδειγμα κατοικίδια ζώα, κ.λπ. - να ανιχνεύσει κατά λάθος ότι δεν υπάρχει πηγή θερμότητας και κίνησης αν ένα άτομο παραμείνει ακίνητο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μην τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα κοντά στον αισθητήρα και κρατήστε τις μονάδες θέρμανσης και τους υγροποιητές μακριά από την περιοχή ανίχνευσης του αισθητήρα. Μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία του αισθητήρα. 0º 7m Λειτουργία αισθητήρα ηλιακού φωτός Η λειτουργία ECAVI έχει ECAVI ; ενεργοποιηθεί, η μονάδα διατηρεί την προκαθορισμένη θερμοκρασία έως ότου να ανιχνευτεί μια υψηλή ένταση + C θερμοκρασίας. Ο αισθητήρας ηλιακού φωτός ανιχνεύει την ένταση του ηλιακού φωτός κατά τη διάρκεια των μεταβολών του - C - C καιρού ή της ημέρας/νύχτας, και η μονάδα προσαρμόζει τη θερμοκρασία. Σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρο ή με παχιές κουρτίνες, ο αισθητήρας ηλιακού φωτός θα ανιχνεύσει τις συνθήκες ως συννεφιά/νύχτα. Συνθήκες λειτουργίας Χρησιμοποιείτε αυτό το κλιματιστικό στα παρακάτω εύρη θερμοκρασιών. DBT: Θερμοκρασία ξηρού βολβού / WBT: Θερμοκρασία υγρού βολβού Εξωτερική μονάδα απλού διαιρούμενου τύπου CU-E7QKE, CU-E9QKE, CU-EQKE, Μέσα Έξω CU-E5QKE, CU-E8QKE, CU-EQKE, CU-E4QKE DBT WBT DBT WBT ΨΥΞΗ Μέγ Ελάχ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μέγ Ελάχ C (θερμοκρασία) Εξωτερική μονάδα πολλαπλού διαιρούμενου τύπου CU-E5PBE, CU-E8PBE, Μέσα Έξω CU-3E8PBE, CU-4E3PBE, CU-4E7PBE, CU-5E34PBE DBT WBT DBT WBT ΨΥΞΗ Μέγ Ελάχ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Μέγ Ελάχ C (θερμοκρασία) Eλληνικά Για να μάθετε περισσότερα... 9

20 Οδηγιες πλυσιματος Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της μονάδας, ο καθαρισμός πρέπει να γίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Μια ρυπαρή μονάδα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και μπορεί να δείτε την ένδειξη nanoe-g να αναβοσβήνει ή τον κωδικό σφάλματος H99. Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σβήστε την παροχή τροφοδοσίας και αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην αγγίζετε το αλουμινένιο πτερύγιο, το κοφτερό μέρος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικές ουσίες ή καθαριστικές σκόνες. Χρησιμοποιείτε μόνο σαπούνι ( ph 7) ή ουδέτερα οικιακά καθαριστικά. Μη χρησιμοποιείτε νερό πιο ζεστό από τους 40 C. Εσωτερική μονάδα Σκουπίζετε μαλακά τη μονάδα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αισθητηρας ανθρωπινης δραστηριοτητας Μην χτυπάτε και μην πιέζετε βίαια τον αισθητήρα και μην τον σκαλίζετε με αιχμηρά αντικείμενα. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά και σε δυσλειτουργία. Μπροστινός πίνακας Πλύνετε απαλά και στεγνώστε. Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα Τραβήξτε έξω Εσωτερική μονάδα Μπροστινός πίνακας Αισθητηρας ανθρωπινης δραστηριοτητας Φιλτρα αέρα Γεννητρια nanoe-g Κάθε εβδομάδες Καθαρίστε με μια στεγνή μπατονέτα. Μην το ακουμπάτε κατά τη λειτουργία. Αλουμινενιο πτερυγιο Γεννητρια nanoe-g Φιλτρα αέρα Κάθε εβδομάδες Πλύνετε/ξεπλύνετε τα φίλτρα με νερό, προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στην επιφάνειά τους. Αφήστε τα φίλτρα να στεγνώσουν στη σκιά, μακριά από εστίες φωτιάς ή από τις ακτίνες του ήλιου. Αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα φίλτρα. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα Συνδέστε το φίλτρο αέρα Σηκώστε τον 0 Κλείστε τον με ασφάλεια 3 4 Εισάγετέ τον και στις δύο πλευρές Απενεργοποιήστε τον Πιέστε και τα δύο άκρα του μπροστινού πίνακα Για CS-XE8QKEW, CS-E8QKEW, CS-EQKEW, CS-E4QKEW: Πιέστε στο κέντρο του μπροστινού πίνακα. Εισάγετέ το στη μονάδα Για εποχιακη επιθεωρηση μετα απο εκτεταμενη μη-χρηση Έλεγχος των μπαταριών του τηλεχειριστήριου. Δεν υπάρχουν εμπόδια στα στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα. Χρήση του κουμπιού Αυτόματης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (Auto /) για επιλογή της λειτουργίας ΨΥΞΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ. Ύστερα από 5 λεπτά λειτουργία, είναι φυσιολογικό να παρατηρηθεί η ακόλουθη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των στομίων εισόδου και εξόδου του αέρα: ΨΥΞΗ: 8 C ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 4 C Για παρατεταμενο διαστημα που δε θα χρησιμοποιηθει Ενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας ΘΕΡΜΑΝΣΗ για ~ 3 ώρες για να αφαιρέσετε εντελώς την υγρασία που έχει εναπομείνει στα εσωτερικά μέρη ώστε να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και αφαιρέστε τη μονάδα από την πρίζα. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit INVERTER DELUXE XE series CS-XE7PKEW CS-XE9PKEW CS-XEPKEW CS-XE5PKEW CS-XE8PKEW CS-XEPKEW ME series CS-ME5PKE Outdoor Unit Single Split CU-E7PKE

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit INVERTER DELUXE XE CS-XE7MKEW CS-XE9MKEW CS-XE12MKEW CS-XE15MKEW CS-XE18MKEW CS-XE21MKEW INVERTER DELUXE E CS-E7MKEW CS-E9MKEW CS-E12MKEW CS-E15MKEW CS-E18MKEW

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E28QKES Outdoor Unit CU-E28QKE Instruções de funcionamento 2-11 Aparelho de ar condicionado Obrigado por adquirir o Ar Condicionado da Panasonic.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-E4NKES CS-E8NKES Outdoor Unit CU-E4NKE CU-E8NKE PORTUGUÊS Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de utilização e guarde-o

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-EF1100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-EF1100 1 Conteúdo da embalagem/configurar os altifalantes Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38

A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 A82300HNWO EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 PT ARCA CONGELADORA MANUAL DE INSTRUÇÕES 20 ES ARCÓN CONGELADOR MANUAL DE INSTRUCCIONES 38 2 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίασ

Εγχειρίδιο λειτουργίασ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίασ ΜΟΝΤΈΛΑ ATXS35K2V1B ATXS50K2V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Portugues Pyccкий Χαρακτηριστικά Για την

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15 μ.μ. Page 1 Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Σ 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL

Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido. Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System. Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N9200WL BDV-N7200WL BDV-N7200WL Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL PT Comece aqui Ξεκινήστε εδώ Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 PT Conteúdo da embalagem/configurar os

Διαβάστε περισσότερα