ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική σχεδίαση των «εργασιών» σε αρχεία.dwg είναι οι εξής: 1. Σχεδίαση σε λογισμικό AUTOCAD Η σχεδίαση των «εργασιών» προβλέπεται να είναι ηλεκτρονική, σε λογισμικό AUTOCAD 2010 ή μεταγενέστερο ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα απολύτως όμως συμβατό με το προαναφερθέν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί διαφορετικό λογισμικό απαιτείται ρητά η έγκριση από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η./Δ.Π.Α. 2. Τίτλος Ηλεκτρονικού Αρχείου Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο θα φέρει στον τίτλο του τον αριθμό του σεντονιού στο οποίο αναφέρεται καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιμο για τον ευκολότερο εντοπισμό του στις πινακίδες Χαμηλής και Μέσης Τάσης. Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: Αριθμός υποσταθμού Αναχώρηση Αριθμός Στύλου 3. Μέγεθος Σχεδίου Προβλέπεται κάθε σχέδιο που θα παραδίδεται να έχει τυποποιημένο μέγεθος κατά ISO. Συγκεκριμένα θα επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα μεγέθη (ανάλογα με την περίσταση) : Α4, Α3, Α2, Α1 και Α0. 4. Σχεδίαση σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη συμβόλων της Δ.Ε.Η. Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε./Δ.Π.Α. σε CD, ένα αρχείο σε μορφή.dwg το οποίο περιέχει τη βιβλιοθήκη συμβόλων του Δικτύου. Τα σύμβολα είναι σε μορφή block και attribute. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα σύμβολα στη σχεδίαση των μελετών και απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Η λίστα των συμβόλων παρατίθεται στον Πίνακα Σχεδίαση με τυποποιημένα Layers. Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε./Δ.Π.Α. σε CD, ένα αρχείο σε μορφή.dwg το οποίο περιέχει τη λίστα των Layers που θα

2 χρησιμοποιηθούν κατά τη σχεδίαση των μελετών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα Layers στη σχεδίαση των μελετών και απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε τροποποίησή τους. Η σχεδίαση των αναχωρήσεων καθώς και γενικότερα όλων των καλωδίων θα γίνεται με τη χρήση polyline. Τα layers σχεδίασης ΧΤ και ΜΤ παρατίθενται στους Πίνακες 2 και Τυποποίηση σχεδίασης Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να σχεδιάζει τις μελέτες με συγκεκριμένη και χωρίς καμία απόκλιση, τυποποίηση. Οι κανόνες που θα ακολουθεί είναι οι εξής: Σχεδίαση υπό κλίμακα : 1:1 1 Drawing unit = 1 m. Γραμματοσειρά : ARIAL Ύψος Γραμμάτων: 3,6 mm. Κατεύθυνση γραμμάτων: Αριστερόστροφη Μονάδα Μέτρησης Γωνίας: Βαθμοί Διακεκομμένη γραμμή : Dached X2 Linetype Scale Διακεκομμένης γραμμής : 0,2 Συνεστραμμένο Καλωδιο : Ανάλογα με το μήκος της γραμμής θα χρησιμοποιείται αντίστοιχα 1SYN_LINE/ 2SYN_LINE/ 3SYN_LINE Linetype Scale Συνεστραμμένου καλωδίου : 40 Linetype Scale Layer ΡΕΜΑ : 12 Επίσης θα πρέπει να τονισθεί πως όλες οι ονομασίες υποσταθμών, στύλων και λοιπών στοιχείων θα είναι στα ελληνικά. 7. Παράδοση ηλεκτρονικών αρχείων σε CD. Τα αρχεία.dwg θα παραδίνονται σε CD. Τo CD θα φέρει στο εξώφυλλο του των τίτλο των αρχείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο 6.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.Η. 1. Υποσταθμός υπάρχων σε κλειστό χώρο 2. Υποσταθμός προβλεπόμενος σε κλειστό χώρο 3. Μετασχηματιστής σε υπάρχον ξύλινο στύλο 4. Μετασχηματιστής σε υπάρχον τσιμεντένιο στύλο 5. Μετασχηματιστής σε προβλεπόμενο ξύλινο στύλο 6. Μετασχηματιστής σε προβλεπόμενο τσιμεντένιο στύλο 7. Μετασχηματιστής σε δύο υπάρχοντες ξύλινους στύλους 8. Μετασχηματιστής σε δύο υπάρχοντες τσιμεντένιους στύλους 9. Μετασχηματιστής σε δύο προβλεπόμενους ξύλινους στύλους 10. Μετασχηματιστής σε δύο προβλεπόμενους τσιμεντένιους στύλους 11. Προβλεπόμενος ξύλινος στύλος 12. Προβλεπόμενος τσιμεντένιος στύλος 13. Υπάρχων ξύλινος στύλος 14. Υπάρχων τσιμεντένιος στύλος 15. Ασφαλειοκιβώτια 2 Αναχωρήσεων 16. Ασφαλειοκιβώτια 4 Αναχωρήσεων 17. Ασφαλειοκιβώτια 5 Αναχωρήσεων 18. Ασφαλειοκιβώτια 6 Αναχωρήσεων 19. Ασφαλειοκιβώτια 9 Αναχωρήσεων 20. Ασφαλειοκιβώτια 12 Αναχωρήσεων 21. Επίτονος/Αντιρίδα 22. Φ.Ο.Π. 60W 23. Φ.Ο.Π. 125W 24. Φ.Ο.Π. 250W 25. Φ.Ο.Π. Μεταβλητής Ισχύος W

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 LAYERS ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΧΤ Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 2 2 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 4 3 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 5 4 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 6 5 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 8 6 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 9 7 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 12 8 ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ ΧΤ ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΙΒΩΤΙΑ 13 9 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ 4Χ ΑL 10 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ 4X ΑL 11 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 3Φ 4X35+16AL 12 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 3Φ 4X16+16AL 13 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 3Φ 4Χ50+16CU 14 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 3Φ 4X35+16CU 15 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 3Φ 4X16+16CU 16 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 2Φ 3Χ50+16AL 17 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 2Φ 3X35+16AL 18 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 2Φ 3Χ50+16CU 19 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 2Φ 3X35+16CU 20 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 2Φ 3X16+16CU 21 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 1Φ 2Χ50+16AL 22 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 1Φ 2X35+16AL 23 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 1Φ 2X16+16AL 24 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 1Φ 2Χ50+16CU 25 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 1Φ 2X35+16CU 26 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ ΚΑΙ ΦΟΠ, 1Φ 2X16+16CU 27 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 4Χ50AL 28 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 4X35AL 29 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 4X16AL 30 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 3X50+35CU 31 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 3X35+35CU 32 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 4Χ50CU 33 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 4X35CU 34 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 3Φ 4X16CU 35 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 3Χ50AL 36 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 3X35AL 37 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 3X16AL 38 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 2X50+35CU 39 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 2X35+35CU 40 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 3Χ50CU 41 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 3X35CU 42 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 2Φ 3X16CU 43 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 1Φ 2Χ50AL 44 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 1Φ 2X35AL 45 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 1Φ 2X16AL

5 46 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 1Φ 2Χ50CU 47 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 1Φ 2X35CU 48 ΓΥΜΝΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΤ, 1Φ 2X16CU 49 ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΧΤ 3Χ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΧΤ 4Χ ΣΤΥΛΟΙ ΧΤ ΦΜ 52 ΣΤΥΛΟΙ ΧΤ ΞΥΛΙΝΟΙ 53 ΣΤΥΛΟΙ ΧΤ ΠΛΕΚΤΟΙ 54 Φ.Ο.Π. Φ.Ο.Π. 55 ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 56 ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΤ 3Χ150+50AL XLPE 57 ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΤ 3X95+50CU NKBA 58 LINK BOXES LINK BOXES 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 59 LINK BOXES LINK BOXES 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 60 LINK BOXES LINK BOXES 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 61 ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΧΤ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΧΤ 62 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 1Χ50+16 ΑL 63 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 2X6 CU 64 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3Χ XLPE 65 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3X ΧLPE 66 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3Χ16 AL 67 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3X95+35 CU 68 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3X95+35 XLPE 69 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3X95+50 AL XLPE 70 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 3Χ95+50 CU 71 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 4X16 CU 72 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 4X25 CU 73 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 4X35+35 AL 74 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 4X35+35 CU 75 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 4X6 CU 76 KAΛΩΔΙΟ ΧΤ 4X50 CU 77 EΠΙΤΟΝΟΣ 78 ΗΛΕΚ.ΣΧΗΜΑΤΑ 79 KANABOΣ 80 ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 81 ΡΕΜΑ 82 ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 83 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 84 Φ.Ο.Π.-ARROW 85 ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 86 ΓΡΑΜΜΕΣ Υ.Τ. 87 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΕΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΕΗ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 LAYERS ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΤ Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΓΥΣ 1: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΦΥΛΛΑ ΜΤ 1: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΦΥΛΛΑ ΜΤ 1: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ ΦΥΛΛΑ ΜΤ 1:500 5 ΔΙΚΤΥΑ ΤΡΙΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 6 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΤ 400KV 400KV 7 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΤ 150KV 150KV 8 ΖΕΥΞΕΙΣ 150KV 150KV ΖΕΥΞΕΙΣ 150KV 9 ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΤ 150KV 150KV ΛΑΔΙΟΥ 10 ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΤ 150KV 150KV XLPE 11 Κ/Δ ΚΑΙ Υ/Σ YT/MT 150KV Κ/Δ 150/20KV 12 Κ/Δ ΚΑΙ Υ/Σ YT/MT 150KV Κ/Δ 150/22KV 13 Κ/Δ ΚΑΙ Υ/Σ YT/MT 150KV Υ/Σ 150/20KV 14 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X95ACSR 15 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X95CU 16 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X185AAAC 17 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X50ACSR 18 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X50CU 19 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X35ACSR 20 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X35CU 21 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X16ACSR 22 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X16CU 23 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3X50+ Σ.Κ. 24 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΤ 3Χ150+ Σ.Κ. 25 ΚΑΛΩΔΙΑ MT 3Χ240AL +25 ΑL 26 ΚΑΛΩΔΙΑ MT 3X240AL XLPE 27 ΚΑΛΩΔΙΑ MT 3X300CU NHEKBA 28 ΚΑΛΩΔΙΑ MT 3X300AL XLPE 29 ΒΚΧ 20KV ΒΚΧ 20KV 30 ΒΚΧ 22KV ΒΚΧ 22KV 31 BKX 6.6KV ΒΚΧ 6.6KV 32 ΣΤΥΛΟΙ MT ΦΜ 33 ΣΤΥΛΟΙ MT ΞΥΛΙΝΟΙ 34 ΣΤΥΛΟΙ MT ΠΛΕΚΤΟΙ 35 ΠΙΛΟΤΟΙ 36 EΠΙΤΟΝΟΣ 37 ΗΛΕΚ.ΣΧΗΜΑΤΑ 38 KANABOΣ 39 ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 40 ΡΕΜΑ 41 ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 42 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ 43 Φ.Ο.Π.-ARROW 44 ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 45 ΓΡΑΜΜΕΣ Υ.Τ. 46 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΕΗ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΕΗ 47 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών της Περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Πρακτορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό -206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :...

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6)

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) AΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...9 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 1.2. ΣΚΟΠΟΣ...9 1.3. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ...9 1.4. ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...11 1.5. ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...12 1.5.1. Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΔ- 206 206 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων Διανομής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ» Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLTERRA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Σταυρακίδης Παναγιώτης Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης του έργου: "Επισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα

Διπλωματική εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία με θέμα Κατασκευή εργαστηριακού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) - ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4983" ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο:

Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: 8. Ηλεκτρολογικά Η εφαρμογή των Ηλεκτρολογικών εκτελείται με διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, οπότε μετά από λίγο εμφανίζεται το παράθυρο: Παρατηρούμε, ότι οι επιλογές του βασικού

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια των οριστικών μελετών των τεχνικών από αρχή έως και Α/Κ Ασβεστοχωρίου (Α8) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΔ-206 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΔ-187 (τρέχουσες εργολαβίες) Τεύχος Πρόσκληση Στην εισαγωγή προστέθηκε σαν 2η παραγρ. το εξής: Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213 41721 Fax: 28213 41709 www.chania.gr xatzievaggelou@yahoo.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1 6.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 6.1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Α/Γ) 2 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα