ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ."

Transcript

1 ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ Μαργαρίτα Κόκλα

2 Κτηµατολόγιο

3 ιαχείριση δεδοµένων (1) ιαχείριση νοµικών και γεωγραφικών δεδοµένων: καταγραφή και διαχείριση του πλήρους νοµικού ιστορικού κάθε ιδιοκτησίας της χώρας γεωµετρική περιγραφή γεωτεµαχίων και µεταλλείων και γενικά κάθε επιφάνειας που εµφανίζεται σε τίτλους και χρησιµεύει για τον ορισµό δικαιωµάτων επί των ιδιοκτησιών γεωµετρική περιγραφή των ιχνών των κτιρίων τα οποία εµφανίζονται επί των τοπογραφικών υποβάθρων δεδοµένα πολεοδοµικής φύσεως π.χ. χρήσεις γης και κτιρίων

4 ιαχείριση δεδοµένων (2) Πληροφορίες για: Ακίνητα Ιδιοκτήτες δικαιούχους ικαιώµατα Περιορισµούς επί δικαιωµάτων Πράξεις επί των δικαιωµάτων Στοιχεία τοπογραφίας ιοικητική διαίρεση

5 ιαδικασία Κτηµατογράφησης (1) Σύνταξη υποβάθρων Αεροφωτογράφηση Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών Προσδιορισµός προσωρινών ορίων γεωτεµαχίων Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων Συµπλήρωση των δηλώσεων Υποβολή των δηλώσεων και υποστηρικτικών στοιχείων Επεξεργασία δηλώσεων Ετοιµασία προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων

6 ιαδικασία Κτηµατογράφησης (2) Ανάρτηση των στοιχείων 1η ανάρτηση Αποστολή αποσπασµάτων Συλλογή αιτήσεων διόρθωσης Επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης Ενηµέρωση προσωρινών στοιχείων 2η ανάρτηση Αποστολή αποσπασµάτων Συλλογή ενστάσεων Επεξεργασία ενστάσεων Εκδίκαση ενστάσεων Ενηµέρωση προσωρινών στοιχείων Περαίωση κτηµατογράφησης

7 Χωρικά Στοιχεία Κτηµατολογίου (1) Όρια των διοικητικών διαιρέσεων (Κράτος, Περιφέρεια, Νοµός, ήµος, Τοπικό ιαµέρισµα, Κοινότητα) Κτηµατολογικοί τοµείς Κτηµατολογικές ενότητες Γεωτεµάχια Όρια οριοθετηµένων οικισµών / οικισµών προ του 1923 Όρια σχεδίου πόλης Όρια διοικητικών πράξεων Όρια διεκδικούµενων εκτάσεων από ασικές Υπηρεσίες

8 Χωρικά Στοιχεία Κτηµατολογίου (2) Όρια αστικών περιοχών Κτίρια και κτίσµατα Χώροι αποκλειστικής χρήσης των διηρηµένων ιδιοκτησιών Ζώνες ουλείας Μεταλλεία Επιγραφές (τοπωνύµια κλπ) Στοιχεία µεσοπαραλλήλων δρόµων Στοιχεία σηµείων οικοδοµικών τετραγώνων Όρια νοµής από αναδασµό

9 Κωδικοί Αναγνώρισης Ιδιοκτησίας Κάθε ιδιοκτησία λαµβάνει έναν µοναδικό κωδικό αναγνώρισης που αποτελείται από 17 ψηφία και ορίζεται ως εξής: <νοµός><οτα><κωδικός γραφείου κτηµατογράφησης><αύξων αριθµός ακινήτου> <ΝΝ><ΟΟΟ><ΓΓΓΓ><ΧΧΧΧΧΧΧΧ> Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού (ΝΝ) προσδιορίζουν τον Νοµό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεµάχιο Τα τρία επόµενα ψηφία (ΟΟΟ) προσδιορίζουν τον ήµο ήτην Κοινότητα Τα τέσσερα επόµενα ψηφία (ΓΓΓΓ) προσδιορίζουν τον κωδικό του γραφείου κτηµατογράφησης (ο κωδικός αυτός παρέχεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.). Τα οκτώ επόµενα ψηφία (ΧΧΧΧΧΧΧΧ) αποτελούν τον αύξοντα αριθµό του ακινήτου. Π.χ , , κ.ο.κ.

10 Κωδικοί Αντικειµένων Αντικείµενο Είδος στοιχείου Περιεχόµενη πληροφορία PROP_TYPE ΚΑΕΚ της µορφής Παρατηρήσεις Γεωτεµάχιο Πολύγωνο Πολύγωνο γεωτεµαχίου 0101 nnoootteeaaa nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, tt: Τοµέας, ee: Ενότητα aaa: Αύξων αριθµός εντός Ενότητος Μεταλλείο Πολύγωνο Πολύγωνο µεταλλείου 0601 nnoooμεxxxxx nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, ΜΕ: Κεφαλαία Ελληνικά xxxxx: Αύξων αριθµός εντός ΟΤΑ ρόµος Πολύγωνο Πολύγωνο ειδικής 0701 Ποτάµι Ρέµα Πολύγωνο έκτασης 0702 nnoooekxxxxx Αιγιαλός Πολύγωνο 0703 Παραλία Πολύγωνο 0704 Λίµνη Πολύγωνο 0705 nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, ΕΚ: Κεφαλαία Ελληνικά xxxxx: Αύξων αριθµός εντός ΟΤΑ Παρόχθια ζώνη Πολύγωνο 0707

11 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή FID NUMBER LONG Μοναδικός αριθµός που δίδεται αυτόµατα από το σύστηµα ΚΑΕΚ CHAR 12 Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου. Μοναδικός αύξων αριθµός εντός ενότητας ξεκινώντας από το 001. Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Συµπληρώνεται µε βάση τον Πίνακα 0-1 PROP_TYPE CHAR 4 Είδος γεωτεµαχίου Παίρνει τιµές σύµφωνα µε τους Πίνακες 0-1 και 0-2 όταν πρόκειται για αυτοτελή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα τα οποία δεν βρίσκονται πάνω ή κάτω από άλλα γεωτεµάχια ORI_TYPE NUMBER BYTE Είδος Προέλευσης του γεωτεµαχίου. ORI_CODE CHARACTER 100 Κωδικός του γεωτεµαχίου στη ιοικητική Πράξη. DEC_ID CHARACTER 255 Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός (FID) που προκύπτει από τον Πίνακα DBOUND και αφορά στο όριο της διοικητικής πράξης στην οποία ανήκει το γεωτεµάχιο. ADDRESS CHARACTER 255 Τρέχουσα διεύθυνση κύριας οδού µπροστά από το γεωτεµάχιο. Ακολουθεί τους κανόνες ονοµατολογίας που αναφέρονται στην παρ «Κανόνες ονοµατολογίας δρόµων και πλατειών». Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Κτηµατογράφηση 2: Πράξη εφαρµογής 3: Αναδασµός 4: ιανοµή 5: Πράξη Καθορισµού αιγιαλού 6: Απαλλοτρίωση Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η τιµή του ORI_TYPE είναι διάφορη του 1. Στην περίπτωση που το γεωτεµάχιο έχει πρόσωπο σε παραπάνω από έναν δρόµους, συµπληρώνεται η διεύθυνση µε την οποία έχει την µεγαλύτερη επαφή. Στοιχεία γεωτεµαχίων (1)

12 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή NUM CHARACTER 9 Τρέχουσα αρίθµηση κύριας οδού µπροστά από το γεωτεµάχιο. Σε περίπτωση µη αριθµών γίνεται χρήση κεφαλαίων Ελληνικών χαρακτήρων. Στην περίπτωση που η αρίθµηση επεκτείνεται σε παραπάνω από έναν αριθµούς αναγράφεται το εύρος χωριζόµενο µε παύλα (π.χ ) AREA NUMBER DOUBLE Καταµετρηθέν εµβαδόν γεωτεµαχίου σε µ 2 Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Στην περίπτωση που το γεωτεµάχιο έχει πρόσωπο σε παραπάνω από έναν δρόµους, συµπληρώνεται ο αριθµός της οδού µε την οποία έχει την µεγαλύτερη επαφή. Όπως προκύπτει από το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών του αναδόχου. AREA_1 NUMBER DOUBLE ηλούµενο εµβαδόν Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις AREA_2 NUMBER DOUBLE Εµβαδόν του νεώτερου Τίτλου AREA_3 NUMBER DOUBLE Εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα AREA_DEV1 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το δηλούµενο εµβαδόν AREA_DEV2 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το εµβαδόν του νεώτερου Τίτλου AREA_DEV3 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις και για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Ορίζεται µε απόφαση του ΟΚΧΕ. Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις και για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Στοιχεία γεωτεµαχίων (2)

13 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή S_SHAPE_C NUMBER BYTE Λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται η γεωµετρική συµβατότητα σχετικής θέσης και σχήµατος του γεωτεµαχίου. G_SYM_A NUMBER BYTE Πλήρωση των συνθηκών γεωµετρικής συµβατότητας εµβαδού του γεωτεµαχίου. S_AREA_C NUMBER BYTE Λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται η γεωµετρική συµβατότητα εµβαδού του γεωτεµαχίου. DIAG NUMBER BYTE Καταγραφή στοιχείων υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράµµατος DIAG_DATE DATE Ηµεροµηνία σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος SHAPE BINARY Γεωµετρία LEN NUMBER DOUBLE Περίµετρος σε µ Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται αφενός για ειδικές εκτάσεις και αφετέρου για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων όµορων ιδιοκτητών 2: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων που αφορούν το γεωτεµάχιο (π.χ. ιοικητικές πράξεις) 3: Λόγω υλοποιηµένων ορίων. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Γεωµετρικά συµβατό γεωτεµάχιο 2: Μη γεωµετρικά συµβατό γεωτεµάχιο Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων όµορων ιδιοκτητών 2: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων που αφορούν το γεωτεµάχιο 3: Λόγω µη υλοποιηµένων ορίων. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Μη εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα 2: Εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα Στοιχεία γεωτεµαχίων (3)

14 Περιορισµοί Κάθε γεωτεµάχιο ανήκει σε έναν και µόνο τοµέα και σε µία και µόνο ενότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές εκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν σε έναν και µόνο τοµέα. Όλαταγεωτεµάχια θα πρέπει να είναι κλειστά πολύγωνα. Αυτό ισχύει και για τις κάθε µορφής ειδικές εκτάσεις, την παραλία, τον αιγιαλό, τα ρέµατα, τα ποτάµια και τις λίµνες. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχει µέσα στην κτηµατογραφηθείσα έκταση επιφάνεια η οποία δεν θα θεωρείται γεωτεµάχιο.

15 Στοιχεία αξόνων των δρόµων Όνοµα Κ Υ Τύπος Πλάτος Περιγραφή FID Ν Ν LONG Αύξων µοναδικός αριθµός που καθορίζεται από το σύστηµα του αναδόχου. LEFTFROM Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στην εκκίνηση της γραµµής και αριστερά αυτής. LEFTTO Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στο πέρας της γραµµής και αριστερά αυτής RIGHTFROM Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στην εκκίνηση της γραµµής και δεξιά αυτής RIGHTTO Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στο πέρας της γραµµής και δεξιά αυτής LEFTTK Ο Ν INTEGER 5 Ταχυδροµικός Κωδικός αριστερά της γραµµής. RIGHTTK Ο Ν INTEGER 5 Ταχυδροµικός Κωδικός δεξιά της γραµµής LEFTMIN Ο Ν CHAR 50 Όνοµα δήµου αριστερά της γραµµής. RIGHTMIN Ο Ν CHAR 50 Όνοµα δήµου δεξιά της γραµµής. STREETNAME Ο Ν CHAR Όνοµα δρόµου COLLDATE Ο Ν DATE Ηµεροµηνία συλλογής των στοιχείων. SHAPE O N LARGE Γεωµετρία BINARY LEN O N NUMBER DOUBLE Το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος σε µέτρα.

16 Παράδειγµα εγγραφής στοιχείων οδού Περιορισµοί: Κάθε ευθύγραµµο τµήµα του δικτύου δεν µπορεί να περιέχει παραπάνω από µια κορυφή µε τις ίδιες συντεταγµένες. εν επιτρέπονται ευθύγραµµα τµήµατα µικρότερα των 2 µέτρων. FID STREETNAME LEFTFROM LEFTTO _TO RIGHTFROM RIGHTTO LEFTTK RIGHTTK LEFTMIN RIGHTMIN COLLECTIONDATE ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΦΝΗ ΚΑΡΕΑΣ 12/08/2005 ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πηγή: Κτηµατολόγιο Α.Ε

17 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των τοµέων. Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των γεωτεµαχίων. Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών. Τα πολύγωνα των ενοτήτων θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των τοµέων. Τα πολύγωνα των χώρων αποκλειστικής χρήσης θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεµαχίων. Τα πολύγωνα των δουλειών θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεµαχίων Τα σηµεία των κτιρίων θα πρέπει να είναι εντός του πολυγώνου του ΟΤΑ.

18 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) Τα πολύγωνα των µεταλλείων θα πρέπει να περιέχονται στο πολύγωνο του ΟΤΑ. Τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών δεν θα πρέπει να τέµνονται µε τα όρια των πολυγώνων των γεωτεµαχίων. Τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα θα πρέπει να περιέχονται εντός του πολυγώνου του ΟΤΑ. Για όλα τα κτηµατολογικά δεδοµένα δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των οντοτήτων που ανήκουν στην ίδια θεµατική ενότητα. Οι τοπολογικές σχέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ αποτελείται από 2 ή περισσότερα πολύγωνα (νησιά). Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις ισχύουν για κάθε πολύγωνο του ΟΤΑ και µόνο για τα πολύγωνα τα οποία περικλείει.

19 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) BLD G_BLD_ID BLD_T_C BLD_NUM FID SHAPE Κτίριο ήµος Τοπ. ιαµ. - Κοινότητα Κτηµατολογικός Τοµέας A STTOM FID CAD_ADMIN A CQ_SCALE SHAPE A REA LEN A STENOT FID CAD_ADMIN LOCALITY SHAPE A REA LEN Κτηµατολογική Ενότητα Αστική έκταση A STOTA FID CAD_ADMIN SHAPE A REA LEN Μεταλλείο EIA_PNT KAEK FID PROP_TYPE A DDRESS NUM SHAPE A STIK FID SHAPE A REA LEN Γεωτεµάχιο MRT KAEK FID SHAPE A REA LEN EIA KAEK FID PROP_TYPE A DDRESS NUM SHAPE A REA LEN Ζώνη δουλείας EAS KAEK EASAA POLY_ID FID SHAPE A REA LEN PST KAEK FID PROP_TYPE ORI_TYPE ORI_CODE DEC_ID ADDRESS NUM AREA AREA_1 AREA_2 AREA_3 AREA_DEV1 AREA_DEV2 AREA_DEV3 G_SYM_S S_SHAPE_C G_SYM_A S_AREA_C DIAG DIAG_DATE SHAPE LEN VST KAEK VSTAA POLY_ID FID SHAPE A REA LEN b Χώρος αποκλειστικής χρήσης Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείµενα

20 Είδος γεωγραφικής οντότητας Σύµβολο Οντότητα σηµείο (π.χ. σηµεία ελέγχου) Οντότητα που αποτελείται από µια γραµµή (π.χ. γραµµή διοικητικής έκτασης) Τοπολογικές σχέσεις µεταξύ των χωρικών επιπέδων Οντότητα που αποτελείται από µια γραµµή της οποίας είναι γνωστή η φορά (π.χ. άξονες δρόµων) Οντότητα που αποτελείται από ένα ενιαίο πολύγωνο χωρίς τρύπες πολύγωνο ενότητας) (π.χ. Οντότητα που µπορεί να αποτελείται από ένα, δύο ή περισσότερα πολύγωνα (π.χ. γεωτεµάχια OEK) Σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων Α και Β η Α είναι ανεξάρτητη της Β Σύµβολο ηαεφάπτεταιτηςβ η Α επιτίθεται της Β η Α περιέχει την Β η Α περιέχει την Β και συγχρόνως η Α εφάπτεται µε τηνβ η Α ισούται µε τηνβ

21 Υποδοµές Χωρικών εδοµένων (Spatial Data Infrastructures)

22 Ορισµός SDI "Μια Υποδοµή Γεωγραφικών εδοµένων περιλαµβάνει τα δεδοµένα, την τεχνολογία, τα µοντέλα τυποποίησης, την πολιτική, τους οργανωτικούς περιορισµούς, τους µηχανισµούς διανοµής, τους οικονοµικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναµικό, εξασφαλίζοντας ότι αυτοί που ασχολούνται µε την πληροφορία δεν εµποδίζονται στο να επιτυγχάνουν τους στόχους τους." (http://www.eurogi.org/gsdi/ggdiwp2b.html).

23 Στόχος ηανάπτυξηµιας Εθνικής Υποδοµής Γεωγραφικών Πληροφοριών για την εξυπηρέτηση διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων.

24 Ηυποδοµή θαπεριλαµβάνει: βασικά δεδοµένα, συστήµατα, δικτυακή επικοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας, συµφωνίες συνεργαζοµένων φορέων µηχανισµούς πρόσβασης, και πολιτική διάθεσης

25 Σύλληψη Συστήµατος Υποδοµής Ηυποδοµή θα υλοποιείται από ένα κατανεµηµένο δίκτυο βάσεων δεδοµένων, που θα υπακούει σε ένα σύνολο κανόνων διαλειτουργικότητας (interoperability). Οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων θα εµφανίζονται στο χρήστη ως µια ιδεατή (virtual) βάση δεδοµένων, µε σκοπό τη διάθεση πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές σεόσοτοδυνατόνευρύτερηοµάδα χρηστών.

26 ΗανάπτυξητηςΥποδοµής θα αντιµετωπίσει όχι µόνο τεχνικά θέµατα συλλογής και διάθεσης δεδοµένων αλλά θα καταστήσει δυνατή την ενοποίηση και συσχέτιση (integration) και ανάλυσή τους µέσω των σύγχρονων τάσεων για διαλειτουργικότητα, θα αναδείξει τις ασυµφωνίες και προβλήµατα στα ίδια τα δεδοµένα και µέσω της τυποποίησης και πιστοποίησης θα τα περιορίσει, θα ωθήσει προς τη συνεργασία των φορέων στο ακανθώδες θέµα της ανταλλαγής και διάθεσης πληροφοριών.

27 εδοµένα γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς διοικητικά όρια όρια κατοικηµένων περιοχών οδικό δίκτυο και δίκτυο µεταφορών ανάγλυφο κτηµατολόγιο χρήση γης πολιτιστική κληρονοµιά δηµογραφικά γεωλογία εδαφολογία κάλυψη γης βασική υδρολογία - νερά δίκτυα κοινής ωφελείας τοπωνύµια υγρότοποι - βιότοποι Μεταδεδοµένα ακρίβεια στοιχείων ανάλυση στοιχείων κλίµακα χωρικό σύστηµα αναφοράς σύστηµα θεµατικής αναφοράς (ταξινόµηση) υπεύθυνος φορέας συλλογής δεδοµένων χρονολογία συλλογής δεδοµένων τελευταία αναθεώρηση / συµπλήρωση ελεύθερη ή όχι η αντιγραφή των δεδοµένων

28 Φορείς - κόµβοι του δικτύου που θα παρέχουν δεδοµένα (data providers) ΟΚΧΕ ΕΣΥΕ ΥΠΕΧΩ Ε ΓΥΣ ΕΥΓεΠ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΓΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

29 ιάθεση δεδοµένων από φορείς ΟΚΧΕ ΕΣΥΕ ΓΥΣ ΙΓΜΕ ΥΠΕΧΩ Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ OKXE ΕΥΓεΠ NaGi 2 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΟΤΑ GI VIEWERS ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ GI USERS GI DOERS

30 Ρόλος του εξυπηρέτη της ΕΥΓεΠ συλλογή απαιτήσεων των χρηστών εντοπισµός δεδοµένων ανάµεσα στους διαφορετικούς servers που απαρτίζουν την ΕΥΓεΠ τήρηση µεταδεδοµένων όλων των δεδοµένων έλεγχος (validation) των δεδοµένων υποστήριξη λειτουργιών βελτιστοποίησης του συστήµατος διάθεση Web Server για τους χρήστες υποστήριξη της διεπαφής (interface) παροχή δεδοµένων στους χρήστες

31 Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Χρήστες του συστήµατος: ΑΠΑΝΤΕΣ (και οι data providers) Οχρήστηςθαµπορεί: (α) να θέτει ερωτήµατα και εντοπίζει γεωγραφικά δεδοµένα που τον ενδιαφέρουν, (β) να επιλέγει, από επισκόπηση (browsing) και ανάλυση των µεταδεδοµένων, οµάδες δεδοµένων που επιθυµεί, (γ) να ανακτά (ή έχειπρόσβαση) στα δεδοµένα που επέλεξε, (δ) να αναλύει τα δεδοµένα µε εργαλεία του συστήµατος και να παράγει αποτελέσµατα.

32 Συσχέτιση και Ενοποίηση εδοµένων προδιαγραφές τυποποίησης που να ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις οι οποίες να περιγράφουν πλήρως: το περιεχόµενο τη σηµασία την ποιότητα τη δοµή τη µορφή των δεδοµένων

33 Ετερογένειες στη µοντελοποίηση δεδοµένων

34 Καθορισµός Πολιτικής ιάθεσης Πληροφοριών η κοστολόγηση της πληροφορίας το προσωπικό απόρρητο του πολίτη η αντιγραφή και η προστασία των δεδοµένων η ποιότητα των δεδοµένων η ευθύνη των φορέων η ασφάλεια δεδοµένων οι διαδικασίες πρόσβασης στην πληροφορία

35 Κίνητρο για τη συµµετοχή φορέων η ανάγκη συσχέτισης και συµβατότητας των δεδοµένων του φορέα µε δεδοµένα άλλων φορέων για δικό του όφελος, η de facto καθιέρωση της πιστοποίησης ΕΥΓεΠ από τους κύριους χαρτογραφικούς φορείς της χώρας, οι τεχνολογικές αλλαγές που αναµένονται στο χώρο της διαλειτουργικότητας τα επόµενα 4 χρόνια, οι οποίες θα ωθήσουν τα συστήµατα προς ολοκλήρωση, ηεπερχόµενη υποχρέωση των φορέων (Εθνική και Κοινοτική) να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες τους, στα πλαίσια µιας Κοινωνίας Πληροφοριών, η µελλοντική πίεση προς δηµόσιους φορείς για προσόδους από εκµετάλλευση των προϊόντων τους.

36 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (1) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/EC: νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη, ΟΧΙ πρόγραµµα συλλογής νέων χωρικών δεδοµένων στα κράτη µέλη, ΑΛΛΑ σταδιακή εναρµόνιση των υποδοµών χωρικών δεδοµένων των κρατών µελών σε µία ενιαία Ευρωπαϊκή Υποδοµή. ΣTOXOΣ: χάραξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών, σεόλαταεπίπεδα, και την παροχή πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. ΕΜΦΑΣΗ: τοµέας περιβάλλοντος µε µελλοντικά σχέδια επέκτασης σε άλλους τοµείς, π.χ., γεωργία, µεταφορές, ενέργεια, κλπ.

37 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2) ΧΡΗΣΕΙΣ: εύρεση και πρόσβαση σε γεωχωρικές πληροφορίες από ένα ευρύ φάσµα πηγών σχεδιασµός και διαχείριση λήψη αποφάσεων, κλπ. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: πολίτες, δηµόσιοι φορείς, οργανώσεις, Πανεπιστήµια ερευνητικά κέντρα, Ιδιωτικός Τοµέας, τοµείς τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων πληροφορικής, κλπ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: οπτικοποίηση διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών, επίθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, χωρο-χρονική ανάλυση, κλπ.

38 Στόχος της οδηγίας INSPIRE

39 Συστατικά Στοιχεία της Υποδοµής Τα χωρικά δεδοµένα των κρατών µελών, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Οδηγίας. Τα µεταδεδοµένα τους, η πληροφορία δηλαδή που θα περιγράφει και θα τεκµηριώνει τη χωρική πληροφορία. ικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες. Συµφωνίες µερισµού, πρόσβασης και χρήσης των χωρικών δεδοµένων. Μηχανισµοί, µέθοδοι και διαδικασίες συντονισµού και παρακολούθησης της Υποδοµής.

40 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Συστήµατα συντεταγµένων 2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου 3. Τοπωνύµια 4. ιοικητικά όρια 5. ιευθύνσεις 6. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου 7. ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορώνκαιοιαντίστοιχεςυποδοµές. 8. Υδρογραφία 9. Προστατευόµενες τοποθεσίες

41 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. Υψοµετρία 2. Κάλυψη γης 3. Ορθοφωτογραφίες 4. Γεωλογία

42 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1. Στατιστικές µονάδες 2. Κτίρια 3. Έδαφος 4. Χρήσεις γης 5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια 6. Κυβερνητικές υπηρεσίες 7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος 8. Μεταποιητικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 9. Εγκαταστάσεις γεωργικές και υδατοκαλλιεργειών 10. Κατανοµή πληθυσµού - δηµογραφία 11. ιαχείριση εκτάσεων / περιορισµοί/ ζώνες που υπόκεινται σε ρυθµίσεις 12. Ζώνες φυσικών κινδύνων 13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες 14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 16. Θαλάσσιες περιοχές 17. Βιο-γεωγραφικές περιφέρειες 18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι 19. Κατανοµή ειδών 20. Πηγές Ενέργειας 21. Πηγές Μεταλλευµάτων

43 ΗΠΑ: National Geospatial Program nationalmap.gov (δεδοµένα υποβάθρου, χαρτογραφικά προϊόντα και services) geodata.gov (ανεύρεση και πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδοµένα) nationalatlas.gov (χάρτες των ΗΠΑ) geonames.usgs.gov/domestic (λεξικό γεωγραφικών ονοµάτων) ngtoc.usgs.gov/girt (γεωχωρικά δεδοµένα για την αντιµετώπιση έκτκτων αναγκών)

44 National Atlas ηµιουργία χαρτών για επισκόπηση και εκτύπωση ιερεύνηση διαφορετικών θεµατικών επιπέδων για τη σύνθεση χαρτών Εκτύπωση έτοιµων χαρτών Παραγγελία χαρτών µεγάλων διαστάσεων ιερεύνηση δυναµικών χαρτών Αναζήτηση σχετικών άρθρων ανάκτηση αξιόπιστων γεωγραφικών δεδοµένων για χρήση σε ΣΓΠ

45 Geospatial One Stop (GOS)

46 Geospatial One Stop (GOS)

47 Natural Hazards Support System (NHSS) Επιτρέπει στους χρήστες την παρακολούθηση και ανάλυση περιστατικών φυσικών κινδύνων οπουδήποτε στη Γη Παράδειγµα: σε περιστατικό τυφώνα που πλησιάζει την ακτογραµµή, ο χρήστης µπορεί να επισηµάνει την τρέχουσα θέση του τυφώνα και να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (ταχύτητα ανέµου, συνθήκες παλίρροιας, κλπ.) Παρέχει δυνατότητα γενικής εποπτείας µεµονωµένων περιστατικών ή της συσχέτισης περισσότερων περιστατικών Στοιχεία Φυσικοί κινδύνοι: σεισµοί, τυφώνες (εντοπισµός και πρόβλεψη), πυρκαγιές, πληµµύρες, ηφαίστεια Βασικά επίπεδα πληροφοριών: ανάγλυφο, όρια, υδρογραφία, µεταφορές, κάλυψη γης, βασικές υπηρεσίες,... Μετεωρολογικές συνθήκες

48 Natural Hazards Support System (NHSS)

49 Geographic Names Information System (GNIS)

50 Geographic Names Information System Stat Latitu Longitu Ele(ft BG Entry Feature Name ID Class County e de de )* Map** N Date Athens Athens Bible School Athens Cemetery Athens Church Athens Baptist Church Athens Church (historical) Athens Graded School (historical) Athens-Limestone Hospital Athens State Agricultural College (historical) Athens Water Treatment Plant Athens Church of God Athens Elementary School Athens Industrial Park Athens Outlet Shopping Center Athens-Limestone Park Populated Place School Limesto ne Limesto ne AL AL Cemetery Dallas AL Church Crensha w AL Church Dallas AL Church Coffee AL School Hospital School Building Church School Locale Locale Park Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne AL AL AL AL AL AL AL AL AL N N N N N N N N N N N N N N N W W W W W W W W W W W W W W W 722 Athens Athens Crumptoni a 374 Glenwood Crumptoni a New Brockton 712 Athens Decatur Athens Salem Athens Athens Athens Athens Athens SEP SEP SEP SEP DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC- 2003

51 The National Map Τοπογραφικές πληροφορίες: ορθοφωτογραφίες, υψοµετρία, γεωγραφικές ονοµασίες, υδρογραφία, όρια, µεταφορές, δοµές, κάλυψη γης

52 Κάλυψη γης (http://www.mrlc.gov/) ορυφορικά δεδοµένα δύο ετών (1992 και 2001) Κατηγοριοποίηση µε 21 κατηγορίες (αστικές, αγροτικές, δασικές περιοχές, νερά, υγροβιότοποι, τούνδρα, και περιοχές που καλύπτονται διαρκώς µε χιόνικαιπάγο) Χωρική ανάλυση: 30 µέτρα

53 The National Map Viewer

54 The National Map Viewer

55 United Nations Geographic Information Working Group FAO GeoNetwork Global Administrative Unit Layers (GAUL) Geographical Names International and administrative boundaries International Charter "Space and Major Disasters" UNEP.net United Nations Entry Point to Geospatial Data Clearinghouse UNOSAT Remote Sensing Data Archive WFP VAM-SIE WHO GeoNetwork

56 FAO GeoNetwork

57 Εννοιολογική Αρχιτεκτονική της Καναδικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (CGDI) Geospatial databases topographic maps air photos satellite images nautical and aeronautical charts census and electoral areas forestry soil marine and biodiversity inventories

58 Συστατικά της Καναδικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (CGDI)

59

60

61 Global Spatial Data Infrastructure

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 / 9 ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Γενικά Το απόσπασμα του προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος για συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝIKO ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αργύρης Αργυρίου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών /νση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΠΕΚ Αθηνά Σκαμπά Μηχανικός Βάσεων Δεδομένων Προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξη εφαρμογών Διεύθυνση συστημάτων πληροφορικής ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. askampa@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ. Διαβούλευση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαβούλευση Κατόπιν της ορθής επανάληψης (όπως προέκυψε μετά από το υπ αρ. 517/19-07- 2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματολόγιο Α.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΛΑΝΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ / - / 14 ΠΕ2.2.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΔ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ορθότητας της επεξεργασίας των δηλώσεων και των αιτήσεων διόρθωσης καθώς και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων

Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Σχεσιακή δοµή δεδοµένων Μοντελοποίηση δεδοµένων (data modeling) Εννοιολογικό: μοντέλα δεδομένων. Λογικό: δομή δεδομένων. Φυσικό: δοµή αρχείων. Μοντέλο της Βάσης Σχήµα της Βάσης Στιγµιότυπο της βάσης Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών

Η Στρατητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών Η Στρατητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εργαλείο πρόληψης των φυσικών καταστροφών Λάµπρου Μάνια, MSc Αγρ. και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, Υ.. ΣΑΤΜ ΕΜΠ Λέκα Ακριβή, MSc Περιβαλλοντολόγος Αγρ. και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διεθνής Ομοσπονδία τοπογράφων (FIG): Το Κτηματολόγιο είναι ένα ενήμερο Σύστημα Πληροφοριών Γης βασισμένο στα γεωτεμάχια, που περιέχει μια καταγραφή των δικαιωμάτων στη γη. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή

Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6. Προτεινόμενη μορφή ΔΓΜ για σύνθετη μεταβολή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Α. ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ...6 A.1 Έκδοση και χορήγηση Κτηματογραφικού Διαγράμματος...6 A.2 Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών...7 A.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2

«Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 «Η σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους» ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Άρθρο 24 παρ.2 1 1 Οδηγία για την Αποτύπωση των Γεωµετρικών Μεταβολών που Αφορούν τα Κτηµατολογικά ιαγράµµατα Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε. Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Καθ. Απόστολος Αρβανίτης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, 11/10/2012 Η εταιρία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως σκοπό τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Διδακτικές Ενότητες Προτεινόμενη Διάρκεια: 36 ώρες / 9 μέρες Διδακτική Ενότητα (Τίτλος& Περιεχόμενο) Ώρες Εισηγητής 1. Εισαγωγή 2 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τμήματος Κτηματολογικών Χαρτών Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Email epapadop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS

23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS v3.0 (beta) Εφαρμογή Β.Δ. για τις μελέτες κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Απόστολος Κωτίδης 69.78.555.935 Ευάγγελος Ντρίτσος 697.81.82.742 www.georeg.net (από Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Δικτυακές & Διαδικτυακές Χαρτογραφικές Εφαρμογές ΣΤΕΛΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΤΜ ΠΑΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Χάρτες και Δήμοι Η ανάγκη σύνθεσης χαρτών από τους Δήμους προκύπτει κυρίως έμμεσα. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 1ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ 1ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΚΤ6 Κατηγορία Περιγραφή είκτη Παρακολούθησης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TIMH* (περιλαµβάνει το σύνολο όλων των µηνών) OTA ΤΙΜΗ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ* (περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας  αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.ktimapella.gr αριστερά βλέπετε την Εφαρμογή Εντοπισμού Ακινήτων. Μέσω αυτής της εφαρμογής μπορείτε εύκολα και γρήγορα να εντοπίσετε το ακίνητο σας. Μόλις πλησιάσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έναρξη λειτουργίας ΟΤΑ Γραφείο. Κτηµατολογικού Γραφείου Προβλέπεται εντός του β Κερκυραίων ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω εν συντοµία την υφιστάµενη κατάσταση των λειτουργούντων Κτηµατολογικών Γραφείων και τον τρόπο διαχείρισης των χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων που τηρούν. Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 / 22 Ο ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Συντάσσονται και εκτυπώνονται τα Προσωρινά Κτηµατολογικά ιαγράµµατα της Ανάρτησης. Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο

Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Ροή εργασίας στο περιβάλλον του ArcGIS 10 για την καταχώριση Διοικητικών Πράξεων στο Κτηματολόγιο Μέρος Α Αργύρης Δ. Αργυρίου Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Πράξεων Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Γ Ηλίας Τζιαβός ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Απαιτούνται όταν τα οικόπεδα δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα και βρίσκονται σε ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL)

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EXCEL) Οι καταγραφείσες παρατηρήσεις αναφέρονται χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα το φύλλο εργασίας (spreadsheet) ΕΙΚΤΕΣ_ΣΥΝΟΛΙ_ΜΕΛΕΤΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ e-mail: ikavadas@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Συντάσσεται και εκτυπώνεται ο Προσωρινός Κτηματολογικός Πίνακας Ανάρτησης κατά ΚΑΕΚ. Με την παρούσα οδηγία περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ... 4 1.1 Αρχές Λειτουργίας του Κτηµατολογίου... 4 1.2 Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Page 1 of 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 3983/2011 «Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρου 14 4 ν. 2664/1998 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΦΕΚ: ΕΔΡΑ: Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι Ακρίβειες και Έννοµα Αποτελέσµατα Κτηµατογράφησης 1. Ακρίβεια Τοπογραφικών Υποβάθρων και Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων 1 1.1. Τοπογραφικά υπόβαθρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining)

Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Εξόρυξη Γνώσης από Χωρικά εδοµένα (spatial data mining) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Χρίστος Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΓΠΣ Εντοπισµού (location) Ιδιότητας (condition) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routing) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modelling)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ «Υποδοµή χωρικών πληροφοριών σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο σύµφωνα µε την οδηγία INSPIRE» Ηµερίδα ΤΕΕ 15 Νοεµβρίου 2006 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υλοποίησης της Οδηγίας INSPIRE και ο ρόλος του ΤΕΕ Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα Φεβρουάριος 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Σελίδα 1 από 79

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΗΜΕΡΙ Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισήγηση Άννας Καραγιαννάκη-Γιάννη Πρέσβελου Το Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι θέµα που συγκεντρώνει πάντα την προσοχή των πολιτών, αφού η αναγκαιότητα να λειτουργήσει επιτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 3886/2010) Της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Κατά.

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΑΡΘΡΟ 4 Ν. 3886/2010) Της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Κατά. ΠΡΟΣ Την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθηνά Οδός Βασ. Σοφίας 06 7, Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Οδηγία INSPIRE Περιγραφή, Ανάπτυξη & Εναρµόνιση στα Ελληνικά εδοµένα

Κοινοτική Οδηγία INSPIRE Περιγραφή, Ανάπτυξη & Εναρµόνιση στα Ελληνικά εδοµένα Σεµιναριακός κύκλος «ιαχείριση Χωρικών & Χώρο-Χρονικών εδοµένων» Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας 29 & 30 Νοεµβρίου 2007 Κοινοτική Οδηγία INSPIRE Περιγραφή, Ανάπτυξη & Εναρµόνιση στα Ελληνικά εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI.

Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI. Προϋποθέσεις εφαρµογής Η λειτουργία της πλατφόρµας οπτικοποίησης πληροφοριών σεισµικής τρωτότητας απαιτεί την χρήση της έκδοσης 9.2 του λογισµικού Arcmap της ESRI. Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ( 12) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων (Εισήγηση στα πλαίσια της Ηµερίδας για την οδηγία INSPIRE) Αλέξης Χατζηαντωνίου Msc Πολιτικός Μηχανικός Αναλυτής ΓΣΠ Τµηµατάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεωδαιτικό σύστημα Χάρτης Πυξίδα Χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών της κατεύθυνσης ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE Ενημέρωση για το Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις 3 στις 5 διαστάσεις: Η συμβολή του χρόνου και της κλίμακας στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο

Από τις 3 στις 5 διαστάσεις: Η συμβολή του χρόνου και της κλίμακας στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο Από τις 3 στις 5 διαστάσεις: Η συμβολή του χρόνου και της κλίμακας στη διαχείριση ακινήτων και κατασκευών στον αστικό χώρο Χαράλαμπος Ιωαννίδης Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργου ΕΣΠΑ 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα