ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ."

Transcript

1 ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ Μαργαρίτα Κόκλα

2 Κτηµατολόγιο

3 ιαχείριση δεδοµένων (1) ιαχείριση νοµικών και γεωγραφικών δεδοµένων: καταγραφή και διαχείριση του πλήρους νοµικού ιστορικού κάθε ιδιοκτησίας της χώρας γεωµετρική περιγραφή γεωτεµαχίων και µεταλλείων και γενικά κάθε επιφάνειας που εµφανίζεται σε τίτλους και χρησιµεύει για τον ορισµό δικαιωµάτων επί των ιδιοκτησιών γεωµετρική περιγραφή των ιχνών των κτιρίων τα οποία εµφανίζονται επί των τοπογραφικών υποβάθρων δεδοµένα πολεοδοµικής φύσεως π.χ. χρήσεις γης και κτιρίων

4 ιαχείριση δεδοµένων (2) Πληροφορίες για: Ακίνητα Ιδιοκτήτες δικαιούχους ικαιώµατα Περιορισµούς επί δικαιωµάτων Πράξεις επί των δικαιωµάτων Στοιχεία τοπογραφίας ιοικητική διαίρεση

5 ιαδικασία Κτηµατογράφησης (1) Σύνταξη υποβάθρων Αεροφωτογράφηση Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών Προσδιορισµός προσωρινών ορίων γεωτεµαχίων Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων Συµπλήρωση των δηλώσεων Υποβολή των δηλώσεων και υποστηρικτικών στοιχείων Επεξεργασία δηλώσεων Ετοιµασία προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων

6 ιαδικασία Κτηµατογράφησης (2) Ανάρτηση των στοιχείων 1η ανάρτηση Αποστολή αποσπασµάτων Συλλογή αιτήσεων διόρθωσης Επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης Ενηµέρωση προσωρινών στοιχείων 2η ανάρτηση Αποστολή αποσπασµάτων Συλλογή ενστάσεων Επεξεργασία ενστάσεων Εκδίκαση ενστάσεων Ενηµέρωση προσωρινών στοιχείων Περαίωση κτηµατογράφησης

7 Χωρικά Στοιχεία Κτηµατολογίου (1) Όρια των διοικητικών διαιρέσεων (Κράτος, Περιφέρεια, Νοµός, ήµος, Τοπικό ιαµέρισµα, Κοινότητα) Κτηµατολογικοί τοµείς Κτηµατολογικές ενότητες Γεωτεµάχια Όρια οριοθετηµένων οικισµών / οικισµών προ του 1923 Όρια σχεδίου πόλης Όρια διοικητικών πράξεων Όρια διεκδικούµενων εκτάσεων από ασικές Υπηρεσίες

8 Χωρικά Στοιχεία Κτηµατολογίου (2) Όρια αστικών περιοχών Κτίρια και κτίσµατα Χώροι αποκλειστικής χρήσης των διηρηµένων ιδιοκτησιών Ζώνες ουλείας Μεταλλεία Επιγραφές (τοπωνύµια κλπ) Στοιχεία µεσοπαραλλήλων δρόµων Στοιχεία σηµείων οικοδοµικών τετραγώνων Όρια νοµής από αναδασµό

9 Κωδικοί Αναγνώρισης Ιδιοκτησίας Κάθε ιδιοκτησία λαµβάνει έναν µοναδικό κωδικό αναγνώρισης που αποτελείται από 17 ψηφία και ορίζεται ως εξής: <νοµός><οτα><κωδικός γραφείου κτηµατογράφησης><αύξων αριθµός ακινήτου> <ΝΝ><ΟΟΟ><ΓΓΓΓ><ΧΧΧΧΧΧΧΧ> Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού (ΝΝ) προσδιορίζουν τον Νοµό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεµάχιο Τα τρία επόµενα ψηφία (ΟΟΟ) προσδιορίζουν τον ήµο ήτην Κοινότητα Τα τέσσερα επόµενα ψηφία (ΓΓΓΓ) προσδιορίζουν τον κωδικό του γραφείου κτηµατογράφησης (ο κωδικός αυτός παρέχεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.). Τα οκτώ επόµενα ψηφία (ΧΧΧΧΧΧΧΧ) αποτελούν τον αύξοντα αριθµό του ακινήτου. Π.χ , , κ.ο.κ.

10 Κωδικοί Αντικειµένων Αντικείµενο Είδος στοιχείου Περιεχόµενη πληροφορία PROP_TYPE ΚΑΕΚ της µορφής Παρατηρήσεις Γεωτεµάχιο Πολύγωνο Πολύγωνο γεωτεµαχίου 0101 nnoootteeaaa nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, tt: Τοµέας, ee: Ενότητα aaa: Αύξων αριθµός εντός Ενότητος Μεταλλείο Πολύγωνο Πολύγωνο µεταλλείου 0601 nnoooμεxxxxx nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, ΜΕ: Κεφαλαία Ελληνικά xxxxx: Αύξων αριθµός εντός ΟΤΑ ρόµος Πολύγωνο Πολύγωνο ειδικής 0701 Ποτάµι Ρέµα Πολύγωνο έκτασης 0702 nnoooekxxxxx Αιγιαλός Πολύγωνο 0703 Παραλία Πολύγωνο 0704 Λίµνη Πολύγωνο 0705 nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, ΕΚ: Κεφαλαία Ελληνικά xxxxx: Αύξων αριθµός εντός ΟΤΑ Παρόχθια ζώνη Πολύγωνο 0707

11 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή FID NUMBER LONG Μοναδικός αριθµός που δίδεται αυτόµατα από το σύστηµα ΚΑΕΚ CHAR 12 Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου. Μοναδικός αύξων αριθµός εντός ενότητας ξεκινώντας από το 001. Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Συµπληρώνεται µε βάση τον Πίνακα 0-1 PROP_TYPE CHAR 4 Είδος γεωτεµαχίου Παίρνει τιµές σύµφωνα µε τους Πίνακες 0-1 και 0-2 όταν πρόκειται για αυτοτελή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα τα οποία δεν βρίσκονται πάνω ή κάτω από άλλα γεωτεµάχια ORI_TYPE NUMBER BYTE Είδος Προέλευσης του γεωτεµαχίου. ORI_CODE CHARACTER 100 Κωδικός του γεωτεµαχίου στη ιοικητική Πράξη. DEC_ID CHARACTER 255 Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός (FID) που προκύπτει από τον Πίνακα DBOUND και αφορά στο όριο της διοικητικής πράξης στην οποία ανήκει το γεωτεµάχιο. ADDRESS CHARACTER 255 Τρέχουσα διεύθυνση κύριας οδού µπροστά από το γεωτεµάχιο. Ακολουθεί τους κανόνες ονοµατολογίας που αναφέρονται στην παρ «Κανόνες ονοµατολογίας δρόµων και πλατειών». Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Κτηµατογράφηση 2: Πράξη εφαρµογής 3: Αναδασµός 4: ιανοµή 5: Πράξη Καθορισµού αιγιαλού 6: Απαλλοτρίωση Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η τιµή του ORI_TYPE είναι διάφορη του 1. Στην περίπτωση που το γεωτεµάχιο έχει πρόσωπο σε παραπάνω από έναν δρόµους, συµπληρώνεται η διεύθυνση µε την οποία έχει την µεγαλύτερη επαφή. Στοιχεία γεωτεµαχίων (1)

12 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή NUM CHARACTER 9 Τρέχουσα αρίθµηση κύριας οδού µπροστά από το γεωτεµάχιο. Σε περίπτωση µη αριθµών γίνεται χρήση κεφαλαίων Ελληνικών χαρακτήρων. Στην περίπτωση που η αρίθµηση επεκτείνεται σε παραπάνω από έναν αριθµούς αναγράφεται το εύρος χωριζόµενο µε παύλα (π.χ ) AREA NUMBER DOUBLE Καταµετρηθέν εµβαδόν γεωτεµαχίου σε µ 2 Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Στην περίπτωση που το γεωτεµάχιο έχει πρόσωπο σε παραπάνω από έναν δρόµους, συµπληρώνεται ο αριθµός της οδού µε την οποία έχει την µεγαλύτερη επαφή. Όπως προκύπτει από το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών του αναδόχου. AREA_1 NUMBER DOUBLE ηλούµενο εµβαδόν Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις AREA_2 NUMBER DOUBLE Εµβαδόν του νεώτερου Τίτλου AREA_3 NUMBER DOUBLE Εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα AREA_DEV1 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το δηλούµενο εµβαδόν AREA_DEV2 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το εµβαδόν του νεώτερου Τίτλου AREA_DEV3 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις και για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Ορίζεται µε απόφαση του ΟΚΧΕ. Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις και για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Στοιχεία γεωτεµαχίων (2)

13 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή S_SHAPE_C NUMBER BYTE Λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται η γεωµετρική συµβατότητα σχετικής θέσης και σχήµατος του γεωτεµαχίου. G_SYM_A NUMBER BYTE Πλήρωση των συνθηκών γεωµετρικής συµβατότητας εµβαδού του γεωτεµαχίου. S_AREA_C NUMBER BYTE Λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται η γεωµετρική συµβατότητα εµβαδού του γεωτεµαχίου. DIAG NUMBER BYTE Καταγραφή στοιχείων υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράµµατος DIAG_DATE DATE Ηµεροµηνία σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος SHAPE BINARY Γεωµετρία LEN NUMBER DOUBLE Περίµετρος σε µ Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται αφενός για ειδικές εκτάσεις και αφετέρου για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων όµορων ιδιοκτητών 2: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων που αφορούν το γεωτεµάχιο (π.χ. ιοικητικές πράξεις) 3: Λόγω υλοποιηµένων ορίων. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Γεωµετρικά συµβατό γεωτεµάχιο 2: Μη γεωµετρικά συµβατό γεωτεµάχιο Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων όµορων ιδιοκτητών 2: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων που αφορούν το γεωτεµάχιο 3: Λόγω µη υλοποιηµένων ορίων. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Μη εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα 2: Εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα Στοιχεία γεωτεµαχίων (3)

14 Περιορισµοί Κάθε γεωτεµάχιο ανήκει σε έναν και µόνο τοµέα και σε µία και µόνο ενότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές εκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν σε έναν και µόνο τοµέα. Όλαταγεωτεµάχια θα πρέπει να είναι κλειστά πολύγωνα. Αυτό ισχύει και για τις κάθε µορφής ειδικές εκτάσεις, την παραλία, τον αιγιαλό, τα ρέµατα, τα ποτάµια και τις λίµνες. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχει µέσα στην κτηµατογραφηθείσα έκταση επιφάνεια η οποία δεν θα θεωρείται γεωτεµάχιο.

15 Στοιχεία αξόνων των δρόµων Όνοµα Κ Υ Τύπος Πλάτος Περιγραφή FID Ν Ν LONG Αύξων µοναδικός αριθµός που καθορίζεται από το σύστηµα του αναδόχου. LEFTFROM Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στην εκκίνηση της γραµµής και αριστερά αυτής. LEFTTO Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στο πέρας της γραµµής και αριστερά αυτής RIGHTFROM Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στην εκκίνηση της γραµµής και δεξιά αυτής RIGHTTO Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στο πέρας της γραµµής και δεξιά αυτής LEFTTK Ο Ν INTEGER 5 Ταχυδροµικός Κωδικός αριστερά της γραµµής. RIGHTTK Ο Ν INTEGER 5 Ταχυδροµικός Κωδικός δεξιά της γραµµής LEFTMIN Ο Ν CHAR 50 Όνοµα δήµου αριστερά της γραµµής. RIGHTMIN Ο Ν CHAR 50 Όνοµα δήµου δεξιά της γραµµής. STREETNAME Ο Ν CHAR Όνοµα δρόµου COLLDATE Ο Ν DATE Ηµεροµηνία συλλογής των στοιχείων. SHAPE O N LARGE Γεωµετρία BINARY LEN O N NUMBER DOUBLE Το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος σε µέτρα.

16 Παράδειγµα εγγραφής στοιχείων οδού Περιορισµοί: Κάθε ευθύγραµµο τµήµα του δικτύου δεν µπορεί να περιέχει παραπάνω από µια κορυφή µε τις ίδιες συντεταγµένες. εν επιτρέπονται ευθύγραµµα τµήµατα µικρότερα των 2 µέτρων. FID STREETNAME LEFTFROM LEFTTO _TO RIGHTFROM RIGHTTO LEFTTK RIGHTTK LEFTMIN RIGHTMIN COLLECTIONDATE ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΦΝΗ ΚΑΡΕΑΣ 12/08/2005 ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πηγή: Κτηµατολόγιο Α.Ε

17 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των τοµέων. Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των γεωτεµαχίων. Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών. Τα πολύγωνα των ενοτήτων θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των τοµέων. Τα πολύγωνα των χώρων αποκλειστικής χρήσης θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεµαχίων. Τα πολύγωνα των δουλειών θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεµαχίων Τα σηµεία των κτιρίων θα πρέπει να είναι εντός του πολυγώνου του ΟΤΑ.

18 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) Τα πολύγωνα των µεταλλείων θα πρέπει να περιέχονται στο πολύγωνο του ΟΤΑ. Τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών δεν θα πρέπει να τέµνονται µε τα όρια των πολυγώνων των γεωτεµαχίων. Τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα θα πρέπει να περιέχονται εντός του πολυγώνου του ΟΤΑ. Για όλα τα κτηµατολογικά δεδοµένα δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των οντοτήτων που ανήκουν στην ίδια θεµατική ενότητα. Οι τοπολογικές σχέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ αποτελείται από 2 ή περισσότερα πολύγωνα (νησιά). Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις ισχύουν για κάθε πολύγωνο του ΟΤΑ και µόνο για τα πολύγωνα τα οποία περικλείει.

19 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) BLD G_BLD_ID BLD_T_C BLD_NUM FID SHAPE Κτίριο ήµος Τοπ. ιαµ. - Κοινότητα Κτηµατολογικός Τοµέας A STTOM FID CAD_ADMIN A CQ_SCALE SHAPE A REA LEN A STENOT FID CAD_ADMIN LOCALITY SHAPE A REA LEN Κτηµατολογική Ενότητα Αστική έκταση A STOTA FID CAD_ADMIN SHAPE A REA LEN Μεταλλείο EIA_PNT KAEK FID PROP_TYPE A DDRESS NUM SHAPE A STIK FID SHAPE A REA LEN Γεωτεµάχιο MRT KAEK FID SHAPE A REA LEN EIA KAEK FID PROP_TYPE A DDRESS NUM SHAPE A REA LEN Ζώνη δουλείας EAS KAEK EASAA POLY_ID FID SHAPE A REA LEN PST KAEK FID PROP_TYPE ORI_TYPE ORI_CODE DEC_ID ADDRESS NUM AREA AREA_1 AREA_2 AREA_3 AREA_DEV1 AREA_DEV2 AREA_DEV3 G_SYM_S S_SHAPE_C G_SYM_A S_AREA_C DIAG DIAG_DATE SHAPE LEN VST KAEK VSTAA POLY_ID FID SHAPE A REA LEN b Χώρος αποκλειστικής χρήσης Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείµενα

20 Είδος γεωγραφικής οντότητας Σύµβολο Οντότητα σηµείο (π.χ. σηµεία ελέγχου) Οντότητα που αποτελείται από µια γραµµή (π.χ. γραµµή διοικητικής έκτασης) Τοπολογικές σχέσεις µεταξύ των χωρικών επιπέδων Οντότητα που αποτελείται από µια γραµµή της οποίας είναι γνωστή η φορά (π.χ. άξονες δρόµων) Οντότητα που αποτελείται από ένα ενιαίο πολύγωνο χωρίς τρύπες πολύγωνο ενότητας) (π.χ. Οντότητα που µπορεί να αποτελείται από ένα, δύο ή περισσότερα πολύγωνα (π.χ. γεωτεµάχια OEK) Σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων Α και Β η Α είναι ανεξάρτητη της Β Σύµβολο ηαεφάπτεταιτηςβ η Α επιτίθεται της Β η Α περιέχει την Β η Α περιέχει την Β και συγχρόνως η Α εφάπτεται µε τηνβ η Α ισούται µε τηνβ

21 Υποδοµές Χωρικών εδοµένων (Spatial Data Infrastructures)

22 Ορισµός SDI "Μια Υποδοµή Γεωγραφικών εδοµένων περιλαµβάνει τα δεδοµένα, την τεχνολογία, τα µοντέλα τυποποίησης, την πολιτική, τους οργανωτικούς περιορισµούς, τους µηχανισµούς διανοµής, τους οικονοµικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναµικό, εξασφαλίζοντας ότι αυτοί που ασχολούνται µε την πληροφορία δεν εµποδίζονται στο να επιτυγχάνουν τους στόχους τους." (http://www.eurogi.org/gsdi/ggdiwp2b.html).

23 Στόχος ηανάπτυξηµιας Εθνικής Υποδοµής Γεωγραφικών Πληροφοριών για την εξυπηρέτηση διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων.

24 Ηυποδοµή θαπεριλαµβάνει: βασικά δεδοµένα, συστήµατα, δικτυακή επικοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας, συµφωνίες συνεργαζοµένων φορέων µηχανισµούς πρόσβασης, και πολιτική διάθεσης

25 Σύλληψη Συστήµατος Υποδοµής Ηυποδοµή θα υλοποιείται από ένα κατανεµηµένο δίκτυο βάσεων δεδοµένων, που θα υπακούει σε ένα σύνολο κανόνων διαλειτουργικότητας (interoperability). Οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων θα εµφανίζονται στο χρήστη ως µια ιδεατή (virtual) βάση δεδοµένων, µε σκοπό τη διάθεση πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές σεόσοτοδυνατόνευρύτερηοµάδα χρηστών.

26 ΗανάπτυξητηςΥποδοµής θα αντιµετωπίσει όχι µόνο τεχνικά θέµατα συλλογής και διάθεσης δεδοµένων αλλά θα καταστήσει δυνατή την ενοποίηση και συσχέτιση (integration) και ανάλυσή τους µέσω των σύγχρονων τάσεων για διαλειτουργικότητα, θα αναδείξει τις ασυµφωνίες και προβλήµατα στα ίδια τα δεδοµένα και µέσω της τυποποίησης και πιστοποίησης θα τα περιορίσει, θα ωθήσει προς τη συνεργασία των φορέων στο ακανθώδες θέµα της ανταλλαγής και διάθεσης πληροφοριών.

27 εδοµένα γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς διοικητικά όρια όρια κατοικηµένων περιοχών οδικό δίκτυο και δίκτυο µεταφορών ανάγλυφο κτηµατολόγιο χρήση γης πολιτιστική κληρονοµιά δηµογραφικά γεωλογία εδαφολογία κάλυψη γης βασική υδρολογία - νερά δίκτυα κοινής ωφελείας τοπωνύµια υγρότοποι - βιότοποι Μεταδεδοµένα ακρίβεια στοιχείων ανάλυση στοιχείων κλίµακα χωρικό σύστηµα αναφοράς σύστηµα θεµατικής αναφοράς (ταξινόµηση) υπεύθυνος φορέας συλλογής δεδοµένων χρονολογία συλλογής δεδοµένων τελευταία αναθεώρηση / συµπλήρωση ελεύθερη ή όχι η αντιγραφή των δεδοµένων

28 Φορείς - κόµβοι του δικτύου που θα παρέχουν δεδοµένα (data providers) ΟΚΧΕ ΕΣΥΕ ΥΠΕΧΩ Ε ΓΥΣ ΕΥΓεΠ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΓΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

29 ιάθεση δεδοµένων από φορείς ΟΚΧΕ ΕΣΥΕ ΓΥΣ ΙΓΜΕ ΥΠΕΧΩ Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ OKXE ΕΥΓεΠ NaGi 2 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΟΤΑ GI VIEWERS ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ GI USERS GI DOERS

30 Ρόλος του εξυπηρέτη της ΕΥΓεΠ συλλογή απαιτήσεων των χρηστών εντοπισµός δεδοµένων ανάµεσα στους διαφορετικούς servers που απαρτίζουν την ΕΥΓεΠ τήρηση µεταδεδοµένων όλων των δεδοµένων έλεγχος (validation) των δεδοµένων υποστήριξη λειτουργιών βελτιστοποίησης του συστήµατος διάθεση Web Server για τους χρήστες υποστήριξη της διεπαφής (interface) παροχή δεδοµένων στους χρήστες

31 Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Χρήστες του συστήµατος: ΑΠΑΝΤΕΣ (και οι data providers) Οχρήστηςθαµπορεί: (α) να θέτει ερωτήµατα και εντοπίζει γεωγραφικά δεδοµένα που τον ενδιαφέρουν, (β) να επιλέγει, από επισκόπηση (browsing) και ανάλυση των µεταδεδοµένων, οµάδες δεδοµένων που επιθυµεί, (γ) να ανακτά (ή έχειπρόσβαση) στα δεδοµένα που επέλεξε, (δ) να αναλύει τα δεδοµένα µε εργαλεία του συστήµατος και να παράγει αποτελέσµατα.

32 Συσχέτιση και Ενοποίηση εδοµένων προδιαγραφές τυποποίησης που να ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις οι οποίες να περιγράφουν πλήρως: το περιεχόµενο τη σηµασία την ποιότητα τη δοµή τη µορφή των δεδοµένων

33 Ετερογένειες στη µοντελοποίηση δεδοµένων

34 Καθορισµός Πολιτικής ιάθεσης Πληροφοριών η κοστολόγηση της πληροφορίας το προσωπικό απόρρητο του πολίτη η αντιγραφή και η προστασία των δεδοµένων η ποιότητα των δεδοµένων η ευθύνη των φορέων η ασφάλεια δεδοµένων οι διαδικασίες πρόσβασης στην πληροφορία

35 Κίνητρο για τη συµµετοχή φορέων η ανάγκη συσχέτισης και συµβατότητας των δεδοµένων του φορέα µε δεδοµένα άλλων φορέων για δικό του όφελος, η de facto καθιέρωση της πιστοποίησης ΕΥΓεΠ από τους κύριους χαρτογραφικούς φορείς της χώρας, οι τεχνολογικές αλλαγές που αναµένονται στο χώρο της διαλειτουργικότητας τα επόµενα 4 χρόνια, οι οποίες θα ωθήσουν τα συστήµατα προς ολοκλήρωση, ηεπερχόµενη υποχρέωση των φορέων (Εθνική και Κοινοτική) να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες τους, στα πλαίσια µιας Κοινωνίας Πληροφοριών, η µελλοντική πίεση προς δηµόσιους φορείς για προσόδους από εκµετάλλευση των προϊόντων τους.

36 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (1) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/EC: νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη, ΟΧΙ πρόγραµµα συλλογής νέων χωρικών δεδοµένων στα κράτη µέλη, ΑΛΛΑ σταδιακή εναρµόνιση των υποδοµών χωρικών δεδοµένων των κρατών µελών σε µία ενιαία Ευρωπαϊκή Υποδοµή. ΣTOXOΣ: χάραξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών, σεόλαταεπίπεδα, και την παροχή πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. ΕΜΦΑΣΗ: τοµέας περιβάλλοντος µε µελλοντικά σχέδια επέκτασης σε άλλους τοµείς, π.χ., γεωργία, µεταφορές, ενέργεια, κλπ.

37 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2) ΧΡΗΣΕΙΣ: εύρεση και πρόσβαση σε γεωχωρικές πληροφορίες από ένα ευρύ φάσµα πηγών σχεδιασµός και διαχείριση λήψη αποφάσεων, κλπ. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: πολίτες, δηµόσιοι φορείς, οργανώσεις, Πανεπιστήµια ερευνητικά κέντρα, Ιδιωτικός Τοµέας, τοµείς τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων πληροφορικής, κλπ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: οπτικοποίηση διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών, επίθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, χωρο-χρονική ανάλυση, κλπ.

38 Στόχος της οδηγίας INSPIRE

39 Συστατικά Στοιχεία της Υποδοµής Τα χωρικά δεδοµένα των κρατών µελών, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Οδηγίας. Τα µεταδεδοµένα τους, η πληροφορία δηλαδή που θα περιγράφει και θα τεκµηριώνει τη χωρική πληροφορία. ικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες. Συµφωνίες µερισµού, πρόσβασης και χρήσης των χωρικών δεδοµένων. Μηχανισµοί, µέθοδοι και διαδικασίες συντονισµού και παρακολούθησης της Υποδοµής.

40 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Συστήµατα συντεταγµένων 2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου 3. Τοπωνύµια 4. ιοικητικά όρια 5. ιευθύνσεις 6. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου 7. ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορώνκαιοιαντίστοιχεςυποδοµές. 8. Υδρογραφία 9. Προστατευόµενες τοποθεσίες

41 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. Υψοµετρία 2. Κάλυψη γης 3. Ορθοφωτογραφίες 4. Γεωλογία

42 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1. Στατιστικές µονάδες 2. Κτίρια 3. Έδαφος 4. Χρήσεις γης 5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια 6. Κυβερνητικές υπηρεσίες 7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος 8. Μεταποιητικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 9. Εγκαταστάσεις γεωργικές και υδατοκαλλιεργειών 10. Κατανοµή πληθυσµού - δηµογραφία 11. ιαχείριση εκτάσεων / περιορισµοί/ ζώνες που υπόκεινται σε ρυθµίσεις 12. Ζώνες φυσικών κινδύνων 13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες 14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 16. Θαλάσσιες περιοχές 17. Βιο-γεωγραφικές περιφέρειες 18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι 19. Κατανοµή ειδών 20. Πηγές Ενέργειας 21. Πηγές Μεταλλευµάτων

43 ΗΠΑ: National Geospatial Program nationalmap.gov (δεδοµένα υποβάθρου, χαρτογραφικά προϊόντα και services) geodata.gov (ανεύρεση και πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδοµένα) nationalatlas.gov (χάρτες των ΗΠΑ) geonames.usgs.gov/domestic (λεξικό γεωγραφικών ονοµάτων) ngtoc.usgs.gov/girt (γεωχωρικά δεδοµένα για την αντιµετώπιση έκτκτων αναγκών)

44 National Atlas ηµιουργία χαρτών για επισκόπηση και εκτύπωση ιερεύνηση διαφορετικών θεµατικών επιπέδων για τη σύνθεση χαρτών Εκτύπωση έτοιµων χαρτών Παραγγελία χαρτών µεγάλων διαστάσεων ιερεύνηση δυναµικών χαρτών Αναζήτηση σχετικών άρθρων ανάκτηση αξιόπιστων γεωγραφικών δεδοµένων για χρήση σε ΣΓΠ

45 Geospatial One Stop (GOS)

46 Geospatial One Stop (GOS)

47 Natural Hazards Support System (NHSS) Επιτρέπει στους χρήστες την παρακολούθηση και ανάλυση περιστατικών φυσικών κινδύνων οπουδήποτε στη Γη Παράδειγµα: σε περιστατικό τυφώνα που πλησιάζει την ακτογραµµή, ο χρήστης µπορεί να επισηµάνει την τρέχουσα θέση του τυφώνα και να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (ταχύτητα ανέµου, συνθήκες παλίρροιας, κλπ.) Παρέχει δυνατότητα γενικής εποπτείας µεµονωµένων περιστατικών ή της συσχέτισης περισσότερων περιστατικών Στοιχεία Φυσικοί κινδύνοι: σεισµοί, τυφώνες (εντοπισµός και πρόβλεψη), πυρκαγιές, πληµµύρες, ηφαίστεια Βασικά επίπεδα πληροφοριών: ανάγλυφο, όρια, υδρογραφία, µεταφορές, κάλυψη γης, βασικές υπηρεσίες,... Μετεωρολογικές συνθήκες

48 Natural Hazards Support System (NHSS)

49 Geographic Names Information System (GNIS)

50 Geographic Names Information System Stat Latitu Longitu Ele(ft BG Entry Feature Name ID Class County e de de )* Map** N Date Athens Athens Bible School Athens Cemetery Athens Church Athens Baptist Church Athens Church (historical) Athens Graded School (historical) Athens-Limestone Hospital Athens State Agricultural College (historical) Athens Water Treatment Plant Athens Church of God Athens Elementary School Athens Industrial Park Athens Outlet Shopping Center Athens-Limestone Park Populated Place School Limesto ne Limesto ne AL AL Cemetery Dallas AL Church Crensha w AL Church Dallas AL Church Coffee AL School Hospital School Building Church School Locale Locale Park Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne AL AL AL AL AL AL AL AL AL N N N N N N N N N N N N N N N W W W W W W W W W W W W W W W 722 Athens Athens Crumptoni a 374 Glenwood Crumptoni a New Brockton 712 Athens Decatur Athens Salem Athens Athens Athens Athens Athens SEP SEP SEP SEP DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC- 2003

51 The National Map Τοπογραφικές πληροφορίες: ορθοφωτογραφίες, υψοµετρία, γεωγραφικές ονοµασίες, υδρογραφία, όρια, µεταφορές, δοµές, κάλυψη γης

52 Κάλυψη γης (http://www.mrlc.gov/) ορυφορικά δεδοµένα δύο ετών (1992 και 2001) Κατηγοριοποίηση µε 21 κατηγορίες (αστικές, αγροτικές, δασικές περιοχές, νερά, υγροβιότοποι, τούνδρα, και περιοχές που καλύπτονται διαρκώς µε χιόνικαιπάγο) Χωρική ανάλυση: 30 µέτρα

53 The National Map Viewer

54 The National Map Viewer

55 United Nations Geographic Information Working Group FAO GeoNetwork Global Administrative Unit Layers (GAUL) Geographical Names International and administrative boundaries International Charter "Space and Major Disasters" UNEP.net United Nations Entry Point to Geospatial Data Clearinghouse UNOSAT Remote Sensing Data Archive WFP VAM-SIE WHO GeoNetwork

56 FAO GeoNetwork

57 Εννοιολογική Αρχιτεκτονική της Καναδικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (CGDI) Geospatial databases topographic maps air photos satellite images nautical and aeronautical charts census and electoral areas forestry soil marine and biodiversity inventories

58 Συστατικά της Καναδικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (CGDI)

59

60

61 Global Spatial Data Infrastructure

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Title Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Creator Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού

Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Χρήση Ανοικτών Προτύπων Για Γεωγραφική Απεικόνιση Πράξεων Αναδασµού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση:

ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έργο:«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS WEB GIS) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Χρηµατοδότηση: Αναθέτουσα Αρχή: Χρηµατοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σ.Βενιζέλου 114 - ΤΚ 16342 Τηλ. 210 9970000 210 9970123-126 Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Jürg Kaufmann Daniel Steudler σε συνεργασία µε την 1 η Οµάδα Εργασίας της Επιτροπής 7 της F.I.G. Ιούλιος, 1998 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απόστολος Αρβανίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Creator Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Date 2011 04 03 Subject Status Publisher Type

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο:

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: υ Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το Έργο: ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΣΤΕΚ) Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουλίου 2010 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25%

29 Ιουλίου 2010 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ 75% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ ΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα