ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ."

Transcript

1 ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Εφαρµογες ΓΠΣ Μαργαρίτα Κόκλα

2 Κτηµατολόγιο

3 ιαχείριση δεδοµένων (1) ιαχείριση νοµικών και γεωγραφικών δεδοµένων: καταγραφή και διαχείριση του πλήρους νοµικού ιστορικού κάθε ιδιοκτησίας της χώρας γεωµετρική περιγραφή γεωτεµαχίων και µεταλλείων και γενικά κάθε επιφάνειας που εµφανίζεται σε τίτλους και χρησιµεύει για τον ορισµό δικαιωµάτων επί των ιδιοκτησιών γεωµετρική περιγραφή των ιχνών των κτιρίων τα οποία εµφανίζονται επί των τοπογραφικών υποβάθρων δεδοµένα πολεοδοµικής φύσεως π.χ. χρήσεις γης και κτιρίων

4 ιαχείριση δεδοµένων (2) Πληροφορίες για: Ακίνητα Ιδιοκτήτες δικαιούχους ικαιώµατα Περιορισµούς επί δικαιωµάτων Πράξεις επί των δικαιωµάτων Στοιχεία τοπογραφίας ιοικητική διαίρεση

5 ιαδικασία Κτηµατογράφησης (1) Σύνταξη υποβάθρων Αεροφωτογράφηση Σύνταξη ορθοφωτοχαρτών Προσδιορισµός προσωρινών ορίων γεωτεµαχίων Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων Συµπλήρωση των δηλώσεων Υποβολή των δηλώσεων και υποστηρικτικών στοιχείων Επεξεργασία δηλώσεων Ετοιµασία προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων

6 ιαδικασία Κτηµατογράφησης (2) Ανάρτηση των στοιχείων 1η ανάρτηση Αποστολή αποσπασµάτων Συλλογή αιτήσεων διόρθωσης Επεξεργασία αιτήσεων διόρθωσης Ενηµέρωση προσωρινών στοιχείων 2η ανάρτηση Αποστολή αποσπασµάτων Συλλογή ενστάσεων Επεξεργασία ενστάσεων Εκδίκαση ενστάσεων Ενηµέρωση προσωρινών στοιχείων Περαίωση κτηµατογράφησης

7 Χωρικά Στοιχεία Κτηµατολογίου (1) Όρια των διοικητικών διαιρέσεων (Κράτος, Περιφέρεια, Νοµός, ήµος, Τοπικό ιαµέρισµα, Κοινότητα) Κτηµατολογικοί τοµείς Κτηµατολογικές ενότητες Γεωτεµάχια Όρια οριοθετηµένων οικισµών / οικισµών προ του 1923 Όρια σχεδίου πόλης Όρια διοικητικών πράξεων Όρια διεκδικούµενων εκτάσεων από ασικές Υπηρεσίες

8 Χωρικά Στοιχεία Κτηµατολογίου (2) Όρια αστικών περιοχών Κτίρια και κτίσµατα Χώροι αποκλειστικής χρήσης των διηρηµένων ιδιοκτησιών Ζώνες ουλείας Μεταλλεία Επιγραφές (τοπωνύµια κλπ) Στοιχεία µεσοπαραλλήλων δρόµων Στοιχεία σηµείων οικοδοµικών τετραγώνων Όρια νοµής από αναδασµό

9 Κωδικοί Αναγνώρισης Ιδιοκτησίας Κάθε ιδιοκτησία λαµβάνει έναν µοναδικό κωδικό αναγνώρισης που αποτελείται από 17 ψηφία και ορίζεται ως εξής: <νοµός><οτα><κωδικός γραφείου κτηµατογράφησης><αύξων αριθµός ακινήτου> <ΝΝ><ΟΟΟ><ΓΓΓΓ><ΧΧΧΧΧΧΧΧ> Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού (ΝΝ) προσδιορίζουν τον Νοµό στον οποίο βρίσκεται το γεωτεµάχιο Τα τρία επόµενα ψηφία (ΟΟΟ) προσδιορίζουν τον ήµο ήτην Κοινότητα Τα τέσσερα επόµενα ψηφία (ΓΓΓΓ) προσδιορίζουν τον κωδικό του γραφείου κτηµατογράφησης (ο κωδικός αυτός παρέχεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.). Τα οκτώ επόµενα ψηφία (ΧΧΧΧΧΧΧΧ) αποτελούν τον αύξοντα αριθµό του ακινήτου. Π.χ , , κ.ο.κ.

10 Κωδικοί Αντικειµένων Αντικείµενο Είδος στοιχείου Περιεχόµενη πληροφορία PROP_TYPE ΚΑΕΚ της µορφής Παρατηρήσεις Γεωτεµάχιο Πολύγωνο Πολύγωνο γεωτεµαχίου 0101 nnoootteeaaa nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, tt: Τοµέας, ee: Ενότητα aaa: Αύξων αριθµός εντός Ενότητος Μεταλλείο Πολύγωνο Πολύγωνο µεταλλείου 0601 nnoooμεxxxxx nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, ΜΕ: Κεφαλαία Ελληνικά xxxxx: Αύξων αριθµός εντός ΟΤΑ ρόµος Πολύγωνο Πολύγωνο ειδικής 0701 Ποτάµι Ρέµα Πολύγωνο έκτασης 0702 nnoooekxxxxx Αιγιαλός Πολύγωνο 0703 Παραλία Πολύγωνο 0704 Λίµνη Πολύγωνο 0705 nn: Νοµός, οοο: ΟΤΑ, ΕΚ: Κεφαλαία Ελληνικά xxxxx: Αύξων αριθµός εντός ΟΤΑ Παρόχθια ζώνη Πολύγωνο 0707

11 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή FID NUMBER LONG Μοναδικός αριθµός που δίδεται αυτόµατα από το σύστηµα ΚΑΕΚ CHAR 12 Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου. Μοναδικός αύξων αριθµός εντός ενότητας ξεκινώντας από το 001. Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Συµπληρώνεται µε βάση τον Πίνακα 0-1 PROP_TYPE CHAR 4 Είδος γεωτεµαχίου Παίρνει τιµές σύµφωνα µε τους Πίνακες 0-1 και 0-2 όταν πρόκειται για αυτοτελή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα τα οποία δεν βρίσκονται πάνω ή κάτω από άλλα γεωτεµάχια ORI_TYPE NUMBER BYTE Είδος Προέλευσης του γεωτεµαχίου. ORI_CODE CHARACTER 100 Κωδικός του γεωτεµαχίου στη ιοικητική Πράξη. DEC_ID CHARACTER 255 Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός (FID) που προκύπτει από τον Πίνακα DBOUND και αφορά στο όριο της διοικητικής πράξης στην οποία ανήκει το γεωτεµάχιο. ADDRESS CHARACTER 255 Τρέχουσα διεύθυνση κύριας οδού µπροστά από το γεωτεµάχιο. Ακολουθεί τους κανόνες ονοµατολογίας που αναφέρονται στην παρ «Κανόνες ονοµατολογίας δρόµων και πλατειών». Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Κτηµατογράφηση 2: Πράξη εφαρµογής 3: Αναδασµός 4: ιανοµή 5: Πράξη Καθορισµού αιγιαλού 6: Απαλλοτρίωση Συµπληρώνεται στην περίπτωση που η τιµή του ORI_TYPE είναι διάφορη του 1. Στην περίπτωση που το γεωτεµάχιο έχει πρόσωπο σε παραπάνω από έναν δρόµους, συµπληρώνεται η διεύθυνση µε την οποία έχει την µεγαλύτερη επαφή. Στοιχεία γεωτεµαχίων (1)

12 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή NUM CHARACTER 9 Τρέχουσα αρίθµηση κύριας οδού µπροστά από το γεωτεµάχιο. Σε περίπτωση µη αριθµών γίνεται χρήση κεφαλαίων Ελληνικών χαρακτήρων. Στην περίπτωση που η αρίθµηση επεκτείνεται σε παραπάνω από έναν αριθµούς αναγράφεται το εύρος χωριζόµενο µε παύλα (π.χ ) AREA NUMBER DOUBLE Καταµετρηθέν εµβαδόν γεωτεµαχίου σε µ 2 Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Στην περίπτωση που το γεωτεµάχιο έχει πρόσωπο σε παραπάνω από έναν δρόµους, συµπληρώνεται ο αριθµός της οδού µε την οποία έχει την µεγαλύτερη επαφή. Όπως προκύπτει από το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών του αναδόχου. AREA_1 NUMBER DOUBLE ηλούµενο εµβαδόν Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις AREA_2 NUMBER DOUBLE Εµβαδόν του νεώτερου Τίτλου AREA_3 NUMBER DOUBLE Εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα AREA_DEV1 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το δηλούµενο εµβαδόν AREA_DEV2 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το εµβαδόν του νεώτερου Τίτλου AREA_DEV3 NUMBER DOUBLE Μέγιστη επιτρεπόµενη απόκλιση µετρηθέντος εµβαδού σε σχέση µε το εµβαδόν που προκύπτει από τοπογραφικό διάγραµµα Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις και για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Ορίζεται µε απόφαση του ΟΚΧΕ. Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται για ειδικές εκτάσεις και για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Στοιχεία γεωτεµαχίων (2)

13 Όνοµα Τύπος Πλάτος Περιγραφή S_SHAPE_C NUMBER BYTE Λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται η γεωµετρική συµβατότητα σχετικής θέσης και σχήµατος του γεωτεµαχίου. G_SYM_A NUMBER BYTE Πλήρωση των συνθηκών γεωµετρικής συµβατότητας εµβαδού του γεωτεµαχίου. S_AREA_C NUMBER BYTE Λόγοι για τους οποίους δεν επιτυγχάνεται η γεωµετρική συµβατότητα εµβαδού του γεωτεµαχίου. DIAG NUMBER BYTE Καταγραφή στοιχείων υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράµµατος DIAG_DATE DATE Ηµεροµηνία σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος SHAPE BINARY Γεωµετρία LEN NUMBER DOUBLE Περίµετρος σε µ Εύρος τιµών - παρατηρήσεις Το πεδίο δεν συµπληρώνεται αφενός για ειδικές εκτάσεις και αφετέρου για γεωτεµάχια που δεν έχει υποβληθεί τοπογραφικό διάγραµµα. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων όµορων ιδιοκτητών 2: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων που αφορούν το γεωτεµάχιο (π.χ. ιοικητικές πράξεις) 3: Λόγω υλοποιηµένων ορίων. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Γεωµετρικά συµβατό γεωτεµάχιο 2: Μη γεωµετρικά συµβατό γεωτεµάχιο Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων όµορων ιδιοκτητών 2: Λόγω προσκοµισθέντων στοιχείων που αφορούν το γεωτεµάχιο 3: Λόγω µη υλοποιηµένων ορίων. Παίρνει τιµές µε βάση τα παρακάτω: 1: Μη εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα 2: Εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα Στοιχεία γεωτεµαχίων (3)

14 Περιορισµοί Κάθε γεωτεµάχιο ανήκει σε έναν και µόνο τοµέα και σε µία και µόνο ενότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές εκτάσεις οι οποίες θα πρέπει να ανήκουν σε έναν και µόνο τοµέα. Όλαταγεωτεµάχια θα πρέπει να είναι κλειστά πολύγωνα. Αυτό ισχύει και για τις κάθε µορφής ειδικές εκτάσεις, την παραλία, τον αιγιαλό, τα ρέµατα, τα ποτάµια και τις λίµνες. Γενικά δεν πρέπει να υπάρχει µέσα στην κτηµατογραφηθείσα έκταση επιφάνεια η οποία δεν θα θεωρείται γεωτεµάχιο.

15 Στοιχεία αξόνων των δρόµων Όνοµα Κ Υ Τύπος Πλάτος Περιγραφή FID Ν Ν LONG Αύξων µοναδικός αριθµός που καθορίζεται από το σύστηµα του αναδόχου. LEFTFROM Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στην εκκίνηση της γραµµής και αριστερά αυτής. LEFTTO Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στο πέρας της γραµµής και αριστερά αυτής RIGHTFROM Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στην εκκίνηση της γραµµής και δεξιά αυτής RIGHTTO Ο Ν INTEGER 3 Τιµή αρίθµησης δρόµου στο πέρας της γραµµής και δεξιά αυτής LEFTTK Ο Ν INTEGER 5 Ταχυδροµικός Κωδικός αριστερά της γραµµής. RIGHTTK Ο Ν INTEGER 5 Ταχυδροµικός Κωδικός δεξιά της γραµµής LEFTMIN Ο Ν CHAR 50 Όνοµα δήµου αριστερά της γραµµής. RIGHTMIN Ο Ν CHAR 50 Όνοµα δήµου δεξιά της γραµµής. STREETNAME Ο Ν CHAR Όνοµα δρόµου COLLDATE Ο Ν DATE Ηµεροµηνία συλλογής των στοιχείων. SHAPE O N LARGE Γεωµετρία BINARY LEN O N NUMBER DOUBLE Το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος σε µέτρα.

16 Παράδειγµα εγγραφής στοιχείων οδού Περιορισµοί: Κάθε ευθύγραµµο τµήµα του δικτύου δεν µπορεί να περιέχει παραπάνω από µια κορυφή µε τις ίδιες συντεταγµένες. εν επιτρέπονται ευθύγραµµα τµήµατα µικρότερα των 2 µέτρων. FID STREETNAME LEFTFROM LEFTTO _TO RIGHTFROM RIGHTTO LEFTTK RIGHTTK LEFTMIN RIGHTMIN COLLECTIONDATE ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΑΦΝΗ ΚΑΡΕΑΣ 12/08/2005 ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πηγή: Κτηµατολόγιο Α.Ε

17 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των τοµέων. Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των γεωτεµαχίων. Το πολύγωνο του ΟΤΑ θα πρέπει να συντίθεται εξολοκλήρου από τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών. Τα πολύγωνα των ενοτήτων θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των τοµέων. Τα πολύγωνα των χώρων αποκλειστικής χρήσης θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεµαχίων. Τα πολύγωνα των δουλειών θα πρέπει να περιέχονται στα πολύγωνα των γεωτεµαχίων Τα σηµεία των κτιρίων θα πρέπει να είναι εντός του πολυγώνου του ΟΤΑ.

18 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) Τα πολύγωνα των µεταλλείων θα πρέπει να περιέχονται στο πολύγωνο του ΟΤΑ. Τα πολύγωνα των αγροτικών και αστικών περιοχών δεν θα πρέπει να τέµνονται µε τα όρια των πολυγώνων των γεωτεµαχίων. Τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείµενα θα πρέπει να περιέχονται εντός του πολυγώνου του ΟΤΑ. Για όλα τα κτηµατολογικά δεδοµένα δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των οντοτήτων που ανήκουν στην ίδια θεµατική ενότητα. Οι τοπολογικές σχέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ αποτελείται από 2 ή περισσότερα πολύγωνα (νησιά). Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις ισχύουν για κάθε πολύγωνο του ΟΤΑ και µόνο για τα πολύγωνα τα οποία περικλείει.

19 ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων χωρικών δεδοµένων (Πηγή: Κτηµατολόγιο ΑΕ) BLD G_BLD_ID BLD_T_C BLD_NUM FID SHAPE Κτίριο ήµος Τοπ. ιαµ. - Κοινότητα Κτηµατολογικός Τοµέας A STTOM FID CAD_ADMIN A CQ_SCALE SHAPE A REA LEN A STENOT FID CAD_ADMIN LOCALITY SHAPE A REA LEN Κτηµατολογική Ενότητα Αστική έκταση A STOTA FID CAD_ADMIN SHAPE A REA LEN Μεταλλείο EIA_PNT KAEK FID PROP_TYPE A DDRESS NUM SHAPE A STIK FID SHAPE A REA LEN Γεωτεµάχιο MRT KAEK FID SHAPE A REA LEN EIA KAEK FID PROP_TYPE A DDRESS NUM SHAPE A REA LEN Ζώνη δουλείας EAS KAEK EASAA POLY_ID FID SHAPE A REA LEN PST KAEK FID PROP_TYPE ORI_TYPE ORI_CODE DEC_ID ADDRESS NUM AREA AREA_1 AREA_2 AREA_3 AREA_DEV1 AREA_DEV2 AREA_DEV3 G_SYM_S S_SHAPE_C G_SYM_A S_AREA_C DIAG DIAG_DATE SHAPE LEN VST KAEK VSTAA POLY_ID FID SHAPE A REA LEN b Χώρος αποκλειστικής χρήσης Ειδικά Ιδιοκτησιακά Αντικείµενα

20 Είδος γεωγραφικής οντότητας Σύµβολο Οντότητα σηµείο (π.χ. σηµεία ελέγχου) Οντότητα που αποτελείται από µια γραµµή (π.χ. γραµµή διοικητικής έκτασης) Τοπολογικές σχέσεις µεταξύ των χωρικών επιπέδων Οντότητα που αποτελείται από µια γραµµή της οποίας είναι γνωστή η φορά (π.χ. άξονες δρόµων) Οντότητα που αποτελείται από ένα ενιαίο πολύγωνο χωρίς τρύπες πολύγωνο ενότητας) (π.χ. Οντότητα που µπορεί να αποτελείται από ένα, δύο ή περισσότερα πολύγωνα (π.χ. γεωτεµάχια OEK) Σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων Α και Β η Α είναι ανεξάρτητη της Β Σύµβολο ηαεφάπτεταιτηςβ η Α επιτίθεται της Β η Α περιέχει την Β η Α περιέχει την Β και συγχρόνως η Α εφάπτεται µε τηνβ η Α ισούται µε τηνβ

21 Υποδοµές Χωρικών εδοµένων (Spatial Data Infrastructures)

22 Ορισµός SDI "Μια Υποδοµή Γεωγραφικών εδοµένων περιλαµβάνει τα δεδοµένα, την τεχνολογία, τα µοντέλα τυποποίησης, την πολιτική, τους οργανωτικούς περιορισµούς, τους µηχανισµούς διανοµής, τους οικονοµικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναµικό, εξασφαλίζοντας ότι αυτοί που ασχολούνται µε την πληροφορία δεν εµποδίζονται στο να επιτυγχάνουν τους στόχους τους." (http://www.eurogi.org/gsdi/ggdiwp2b.html).

23 Στόχος ηανάπτυξηµιας Εθνικής Υποδοµής Γεωγραφικών Πληροφοριών για την εξυπηρέτηση διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών στόχων.

24 Ηυποδοµή θαπεριλαµβάνει: βασικά δεδοµένα, συστήµατα, δικτυακή επικοινωνία, πρότυπα διαλειτουργικότητας, συµφωνίες συνεργαζοµένων φορέων µηχανισµούς πρόσβασης, και πολιτική διάθεσης

25 Σύλληψη Συστήµατος Υποδοµής Ηυποδοµή θα υλοποιείται από ένα κατανεµηµένο δίκτυο βάσεων δεδοµένων, που θα υπακούει σε ένα σύνολο κανόνων διαλειτουργικότητας (interoperability). Οι κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων θα εµφανίζονται στο χρήστη ως µια ιδεατή (virtual) βάση δεδοµένων, µε σκοπό τη διάθεση πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές σεόσοτοδυνατόνευρύτερηοµάδα χρηστών.

26 ΗανάπτυξητηςΥποδοµής θα αντιµετωπίσει όχι µόνο τεχνικά θέµατα συλλογής και διάθεσης δεδοµένων αλλά θα καταστήσει δυνατή την ενοποίηση και συσχέτιση (integration) και ανάλυσή τους µέσω των σύγχρονων τάσεων για διαλειτουργικότητα, θα αναδείξει τις ασυµφωνίες και προβλήµατα στα ίδια τα δεδοµένα και µέσω της τυποποίησης και πιστοποίησης θα τα περιορίσει, θα ωθήσει προς τη συνεργασία των φορέων στο ακανθώδες θέµα της ανταλλαγής και διάθεσης πληροφοριών.

27 εδοµένα γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς διοικητικά όρια όρια κατοικηµένων περιοχών οδικό δίκτυο και δίκτυο µεταφορών ανάγλυφο κτηµατολόγιο χρήση γης πολιτιστική κληρονοµιά δηµογραφικά γεωλογία εδαφολογία κάλυψη γης βασική υδρολογία - νερά δίκτυα κοινής ωφελείας τοπωνύµια υγρότοποι - βιότοποι Μεταδεδοµένα ακρίβεια στοιχείων ανάλυση στοιχείων κλίµακα χωρικό σύστηµα αναφοράς σύστηµα θεµατικής αναφοράς (ταξινόµηση) υπεύθυνος φορέας συλλογής δεδοµένων χρονολογία συλλογής δεδοµένων τελευταία αναθεώρηση / συµπλήρωση ελεύθερη ή όχι η αντιγραφή των δεδοµένων

28 Φορείς - κόµβοι του δικτύου που θα παρέχουν δεδοµένα (data providers) ΟΚΧΕ ΕΣΥΕ ΥΠΕΧΩ Ε ΓΥΣ ΕΥΓεΠ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΓΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

29 ιάθεση δεδοµένων από φορείς ΟΚΧΕ ΕΣΥΕ ΓΥΣ ΙΓΜΕ ΥΠΕΧΩ Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ OKXE ΕΥΓεΠ NaGi 2 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΟΤΑ GI VIEWERS ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ GI USERS GI DOERS

30 Ρόλος του εξυπηρέτη της ΕΥΓεΠ συλλογή απαιτήσεων των χρηστών εντοπισµός δεδοµένων ανάµεσα στους διαφορετικούς servers που απαρτίζουν την ΕΥΓεΠ τήρηση µεταδεδοµένων όλων των δεδοµένων έλεγχος (validation) των δεδοµένων υποστήριξη λειτουργιών βελτιστοποίησης του συστήµατος διάθεση Web Server για τους χρήστες υποστήριξη της διεπαφής (interface) παροχή δεδοµένων στους χρήστες

31 Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος Χρήστες του συστήµατος: ΑΠΑΝΤΕΣ (και οι data providers) Οχρήστηςθαµπορεί: (α) να θέτει ερωτήµατα και εντοπίζει γεωγραφικά δεδοµένα που τον ενδιαφέρουν, (β) να επιλέγει, από επισκόπηση (browsing) και ανάλυση των µεταδεδοµένων, οµάδες δεδοµένων που επιθυµεί, (γ) να ανακτά (ή έχειπρόσβαση) στα δεδοµένα που επέλεξε, (δ) να αναλύει τα δεδοµένα µε εργαλεία του συστήµατος και να παράγει αποτελέσµατα.

32 Συσχέτιση και Ενοποίηση εδοµένων προδιαγραφές τυποποίησης που να ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις οι οποίες να περιγράφουν πλήρως: το περιεχόµενο τη σηµασία την ποιότητα τη δοµή τη µορφή των δεδοµένων

33 Ετερογένειες στη µοντελοποίηση δεδοµένων

34 Καθορισµός Πολιτικής ιάθεσης Πληροφοριών η κοστολόγηση της πληροφορίας το προσωπικό απόρρητο του πολίτη η αντιγραφή και η προστασία των δεδοµένων η ποιότητα των δεδοµένων η ευθύνη των φορέων η ασφάλεια δεδοµένων οι διαδικασίες πρόσβασης στην πληροφορία

35 Κίνητρο για τη συµµετοχή φορέων η ανάγκη συσχέτισης και συµβατότητας των δεδοµένων του φορέα µε δεδοµένα άλλων φορέων για δικό του όφελος, η de facto καθιέρωση της πιστοποίησης ΕΥΓεΠ από τους κύριους χαρτογραφικούς φορείς της χώρας, οι τεχνολογικές αλλαγές που αναµένονται στο χώρο της διαλειτουργικότητας τα επόµενα 4 χρόνια, οι οποίες θα ωθήσουν τα συστήµατα προς ολοκλήρωση, ηεπερχόµενη υποχρέωση των φορέων (Εθνική και Κοινοτική) να διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες τους, στα πλαίσια µιας Κοινωνίας Πληροφοριών, η µελλοντική πίεση προς δηµόσιους φορείς για προσόδους από εκµετάλλευση των προϊόντων τους.

36 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (1) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2007/2/EC: νοµικό πλαίσιο για τη δηµιουργία και λειτουργία Υποδοµής Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη, ΟΧΙ πρόγραµµα συλλογής νέων χωρικών δεδοµένων στα κράτη µέλη, ΑΛΛΑ σταδιακή εναρµόνιση των υποδοµών χωρικών δεδοµένων των κρατών µελών σε µία ενιαία Ευρωπαϊκή Υποδοµή. ΣTOXOΣ: χάραξη, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών, σεόλαταεπίπεδα, και την παροχή πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα. ΕΜΦΑΣΗ: τοµέας περιβάλλοντος µε µελλοντικά σχέδια επέκτασης σε άλλους τοµείς, π.χ., γεωργία, µεταφορές, ενέργεια, κλπ.

37 Η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2) ΧΡΗΣΕΙΣ: εύρεση και πρόσβαση σε γεωχωρικές πληροφορίες από ένα ευρύ φάσµα πηγών σχεδιασµός και διαχείριση λήψη αποφάσεων, κλπ. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: πολίτες, δηµόσιοι φορείς, οργανώσεις, Πανεπιστήµια ερευνητικά κέντρα, Ιδιωτικός Τοµέας, τοµείς τηλεπικοινωνιών, συστηµάτων πληροφορικής, κλπ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: οπτικοποίηση διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών, επίθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, χωρο-χρονική ανάλυση, κλπ.

38 Στόχος της οδηγίας INSPIRE

39 Συστατικά Στοιχεία της Υποδοµής Τα χωρικά δεδοµένα των κρατών µελών, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της Οδηγίας. Τα µεταδεδοµένα τους, η πληροφορία δηλαδή που θα περιγράφει και θα τεκµηριώνει τη χωρική πληροφορία. ικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες. Συµφωνίες µερισµού, πρόσβασης και χρήσης των χωρικών δεδοµένων. Μηχανισµοί, µέθοδοι και διαδικασίες συντονισµού και παρακολούθησης της Υποδοµής.

40 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1. Συστήµατα συντεταγµένων 2. Συστήµατα γεωγραφικού καννάβου 3. Τοπωνύµια 4. ιοικητικά όρια 5. ιευθύνσεις 6. Γεωτεµάχια κτηµατολογίου 7. ίκτυα οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών και υδάτινων µεταφορώνκαιοιαντίστοιχεςυποδοµές. 8. Υδρογραφία 9. Προστατευόµενες τοποθεσίες

41 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1. Υψοµετρία 2. Κάλυψη γης 3. Ορθοφωτογραφίες 4. Γεωλογία

42 Θεµατικές Ενότητες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 1. Στατιστικές µονάδες 2. Κτίρια 3. Έδαφος 4. Χρήσεις γης 5. Ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια 6. Κυβερνητικές υπηρεσίες 7. Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος 8. Μεταποιητικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 9. Εγκαταστάσεις γεωργικές και υδατοκαλλιεργειών 10. Κατανοµή πληθυσµού - δηµογραφία 11. ιαχείριση εκτάσεων / περιορισµοί/ ζώνες που υπόκεινται σε ρυθµίσεις 12. Ζώνες φυσικών κινδύνων 13. Ατµοσφαιρικές συνθήκες 14. Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 15. Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά 16. Θαλάσσιες περιοχές 17. Βιο-γεωγραφικές περιφέρειες 18. Ενδιαιτήµατα και βιότοποι 19. Κατανοµή ειδών 20. Πηγές Ενέργειας 21. Πηγές Μεταλλευµάτων

43 ΗΠΑ: National Geospatial Program nationalmap.gov (δεδοµένα υποβάθρου, χαρτογραφικά προϊόντα και services) geodata.gov (ανεύρεση και πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδοµένα) nationalatlas.gov (χάρτες των ΗΠΑ) geonames.usgs.gov/domestic (λεξικό γεωγραφικών ονοµάτων) ngtoc.usgs.gov/girt (γεωχωρικά δεδοµένα για την αντιµετώπιση έκτκτων αναγκών)

44 National Atlas ηµιουργία χαρτών για επισκόπηση και εκτύπωση ιερεύνηση διαφορετικών θεµατικών επιπέδων για τη σύνθεση χαρτών Εκτύπωση έτοιµων χαρτών Παραγγελία χαρτών µεγάλων διαστάσεων ιερεύνηση δυναµικών χαρτών Αναζήτηση σχετικών άρθρων ανάκτηση αξιόπιστων γεωγραφικών δεδοµένων για χρήση σε ΣΓΠ

45 Geospatial One Stop (GOS)

46 Geospatial One Stop (GOS)

47 Natural Hazards Support System (NHSS) Επιτρέπει στους χρήστες την παρακολούθηση και ανάλυση περιστατικών φυσικών κινδύνων οπουδήποτε στη Γη Παράδειγµα: σε περιστατικό τυφώνα που πλησιάζει την ακτογραµµή, ο χρήστης µπορεί να επισηµάνει την τρέχουσα θέση του τυφώνα και να έχει πρόσβαση σε δεδοµένα πραγµατικού χρόνου (ταχύτητα ανέµου, συνθήκες παλίρροιας, κλπ.) Παρέχει δυνατότητα γενικής εποπτείας µεµονωµένων περιστατικών ή της συσχέτισης περισσότερων περιστατικών Στοιχεία Φυσικοί κινδύνοι: σεισµοί, τυφώνες (εντοπισµός και πρόβλεψη), πυρκαγιές, πληµµύρες, ηφαίστεια Βασικά επίπεδα πληροφοριών: ανάγλυφο, όρια, υδρογραφία, µεταφορές, κάλυψη γης, βασικές υπηρεσίες,... Μετεωρολογικές συνθήκες

48 Natural Hazards Support System (NHSS)

49 Geographic Names Information System (GNIS)

50 Geographic Names Information System Stat Latitu Longitu Ele(ft BG Entry Feature Name ID Class County e de de )* Map** N Date Athens Athens Bible School Athens Cemetery Athens Church Athens Baptist Church Athens Church (historical) Athens Graded School (historical) Athens-Limestone Hospital Athens State Agricultural College (historical) Athens Water Treatment Plant Athens Church of God Athens Elementary School Athens Industrial Park Athens Outlet Shopping Center Athens-Limestone Park Populated Place School Limesto ne Limesto ne AL AL Cemetery Dallas AL Church Crensha w AL Church Dallas AL Church Coffee AL School Hospital School Building Church School Locale Locale Park Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne Limesto ne AL AL AL AL AL AL AL AL AL N N N N N N N N N N N N N N N W W W W W W W W W W W W W W W 722 Athens Athens Crumptoni a 374 Glenwood Crumptoni a New Brockton 712 Athens Decatur Athens Salem Athens Athens Athens Athens Athens SEP SEP SEP SEP DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC DEC- 2003

51 The National Map Τοπογραφικές πληροφορίες: ορθοφωτογραφίες, υψοµετρία, γεωγραφικές ονοµασίες, υδρογραφία, όρια, µεταφορές, δοµές, κάλυψη γης

52 Κάλυψη γης (http://www.mrlc.gov/) ορυφορικά δεδοµένα δύο ετών (1992 και 2001) Κατηγοριοποίηση µε 21 κατηγορίες (αστικές, αγροτικές, δασικές περιοχές, νερά, υγροβιότοποι, τούνδρα, και περιοχές που καλύπτονται διαρκώς µε χιόνικαιπάγο) Χωρική ανάλυση: 30 µέτρα

53 The National Map Viewer

54 The National Map Viewer

55 United Nations Geographic Information Working Group FAO GeoNetwork Global Administrative Unit Layers (GAUL) Geographical Names International and administrative boundaries International Charter "Space and Major Disasters" UNEP.net United Nations Entry Point to Geospatial Data Clearinghouse UNOSAT Remote Sensing Data Archive WFP VAM-SIE WHO GeoNetwork

56 FAO GeoNetwork

57 Εννοιολογική Αρχιτεκτονική της Καναδικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (CGDI) Geospatial databases topographic maps air photos satellite images nautical and aeronautical charts census and electoral areas forestry soil marine and biodiversity inventories

58 Συστατικά της Καναδικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (CGDI)

59

60

61 Global Spatial Data Infrastructure

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών Πράξεων Ο ΗΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έκδοση 2.0 ΜΑΪΟΣ 2014 ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα ιοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ:

Το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου ; ΝΑΙ : ΟΧΙ: ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ Προσκοµίζεται τοπογραφικό διάγραµµα: ΝΑΙ : ΟΧΙ: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Τ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο Γ Ι Ο ΗΜΟΣ / ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΝΟΜΟΥ... ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 (Ε.2) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.. ΚΩ ΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων (Εισήγηση στα πλαίσια της Ηµερίδας για την οδηγία INSPIRE) Αλέξης Χατζηαντωνίου Msc Πολιτικός Μηχανικός Αναλυτής ΓΣΠ Τµηµατάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 2 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2/75 Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ...5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο Kαταγραφή περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος, ακινήτων μνημείων και ακίνητης περιουσίας του ΥΠΠΟΤ Φορέας υλοποίησης: Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων Μαρία Κασάπη Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ-M.Sc. Προϊσταμένη Tμήματος Οργάνωσης & Εποπτείας Κτηματολογικών Γραφείων Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε τηλ.. 210-6505633 e-mail : mkasapi@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δικτυακή Πύλη Πολεοδομικής Εφαρμογής Οδηγός Χρήσης Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. 2009 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ...3 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ...4 Μικρογραφία Χάρτη...5 Βookmarks...5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Creator Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Date 2011 04 03 Subject Status Publisher Type

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308/95 α. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ, Geographical Information System, GIS).

Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ, Geographical Information System, GIS). Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών ΣΠ - πληροφορία Τα ΣΠ βασίζονται στην συλλογή και χρήση πληροφοριών. Σχεδόν όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε κυβερνητικό ή επιστηµονικό επίπεδο επηρεάζονται, περιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Β Αναδασμού Αγροκτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Ξειδάκης Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ. 1.0 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 18 1 περ. β, υποπερ.αα του ν. 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3728/2008(ΦΕΚ τ. Α 258/18.12.2008) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα

Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Ανοιχτά Οικονοµικά εδοµένα Θοδωρής Παπαδόπουλος Γιώργος Θεοχάρης Πρόδροµος Τσιαβός Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης WebGov Awards 2011 Αθήνα εκέµβριος, 2011 Το Πρόβληµα Καθηµερινά, κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 28.06.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 28601/1152 ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 28.06.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 28601/1152 ΠΡΟΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 28.06.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 28601/1152 Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη (Map Navigation tools)

2.2 Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη (Map Navigation tools) 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Γεωγραφικού Καταλόγου Πληροφοριών (ΓΚΠ) περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία (tools) για τη διαχείριση των γεωγραφικών πληροφοριών και έχει δομηθεί ιεραρχικά σε θεματικές ενότητες, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επιλογής δρόμου.

Διαδικασία επιλογής δρόμου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ PORTAL (Web GIS) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να βοηθήσει τους χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να την χρησιμοποιήσουν σωστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου

Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου Ειδικά θέµατα Εθνικού ηµοτολογίου Ρώσσιου Ευαγγελία - O.T.S. A.E. Στόχοι Έργο Εθνικού ηµοτολογίου (Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α /19.10.2004) ) Υλοποίηση έργου Εθνικού ηµοτολογίου Καλλικράτης Εθνικό ηµοτολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ευκαλίων Καλογρίδης 1(*) ΑΤΜ, Τζώτσος Άγγελος 1 ΑΤΜ, Πετρόγκωνας Ιωάννης 1 ΑΤΜ, Χρήστος Ιωσηφίδης 2 ΕΜΠ, Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Σκοπός του ΟΠΣ Μηχανογραφηµένη ιαχείριση Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Το ΟΠΣ ενσωµατώνει τη διαχειριστική λογική: του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταµείου Συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών

Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών ήµου Ιωαννιτών Ρίζος Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Φυσικής Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου ιαχείρισης ικτύων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (irizos@uoi.gr) Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο. Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr

Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο. Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr Κτηματολόγιο Υφιστάμενα Κτηματολόγια στον Ελληνικό Χώρο Έφη Δημοπούλου Αν. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. efi@survey.ntua.gr Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commonsκαι δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας

2ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ. Δαπάνη Ποσότητες Τιμή Μονάδας. Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης στη Συνοικία Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βόλου ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας

Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο. Μέρος Β: Οδηγίες για την συµπλήρωση- καταχώρηση στοιχείων, δικαιολογητικά και έλεγχοι επιλεξιµότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΗΡΙΟΥ Μέρος Α: Αίτηση για συµπλήρωση από Ωφελούµενο.

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα