Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου"

Transcript

1 Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα εμπλουτίζεται. Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7 Μ (διάλυμα Δ 1 ). 1) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ 1 σε ΗNO 3. 2) Σε 50 ml του Δ 1 προστίθενται 150 ml υδατικού διαλύματος ΗNO 3 με συγκέντρωση 0,1 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του ΗΝΟ3 στο διάλυμα Δ 2 ; 3) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g) άλατος CaCO 3 μπορεί να αντιδράσει πλήρως με 0,1L του διαλύματος Δ 1. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (Η)=1, Ar (C)=12, Ar (Ν)=14, Ar (Ο)=16, Ar (Ca)=40. α) Σε 1000 ml διαλύματος υπάρχουν 0,7 mol ΗΝΟ 3 Σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν x = 0,07 mol ΗNO 3 Αφού Μ r ΗNO 3 = = 63 θα είναι: n = m M r m = n M r m = 0,07 63 = 4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO 3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v. β) Ισχύει: c 1 V 1 + c V = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 + c V 0,7 0,05 + 0,1 0,15 c V 2 = 2 0,2 c 2 = 0,25 M γ) Στο διάλυμα Δ 1 έχουμε: n HNO3 = 0,1 0,7 = 0,07 mol. CaCo HNO 3 Ca(NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O 1 mol 2 mol x = 0,035 0,07 mol Μr CaCO 3 = = 100

2 n = m m = n Mr m = 0, = 3,5 g Mr Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα Η2SO4 και το διάλυμα που παρασκευάζεται έχει όγκο 400 ml και συγκέντρωση 2M (διάλυμα Δ 1 ). α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Η2SO4 που περιέχεται στο διάλυμα Δ 1. β) 150 ml νερού προστίθενται σε 50 ml του διαλύματος Δ 1 οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Η2SO4 στο διάλυμα Δ 2. γ)0,25l του διαλύματος Δ, αντιδρούν πλήρως με περίσσεια στερεού Na2CO3. Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε STP; Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(Η)=1, Ar(O)=16, Ar(S)=32. α) c = n V n = c V n = 2 0,4 = 0,8 mol H 2SO 4 Mr H 2 SO 4 = = 98 n = m Mr m = n Mr m = 0,8 98 = m = 78,4 g H 2SO 4 β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 c V 2 = 2 0,05 c 2 0,2 2 = 0,5 M γ) Σε 0,25 L του Δ1 υπάρχουν: n = 0,25 2 = 0,5 mol H 2 SO 4 Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + CO 2 +H 2 O 1 mol 1 mol 0,5 mol x = 0,5 mol CO 2 Επομένως V CO2 = 0,5 22,4 = 11,2 L (stp) Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα NaOH και το διάλυμα που παρασκευάζεται έχει συγκέντρωση 0,8 M (διάλυμα Δ 1 ). α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του NaOH που περιέχεται σε 20 ml του διαλύματος Δ1. β) Όγκος 150 ml νερού προστίθεται σε 50 ml διαλύματος Δ 1, οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του NaOH στο διάλυμα Δ 2. γ) 0,25 L του διαλύματος Δ 1, ΝaΟΗ, αντιδρούν πλήρως με περίσσεια υδατικού

3 διαλύματος (ΝΗ4)2SO4. Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε L) του παραγόμενου αερίου, σε STP; Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: A r (Η)=1, A r (Ο)=16, A r (Νa)=23. α) c = n n = c V n = 0,8 0,02 n = 0,016 mol NaOH V Mr NaOH = = 40. Άρα m = n Mr = 0, = 0,64 g NaOH β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 0,8 0,05 c V 2 = c 2 0,2 2 = 0,2Μ γ) n = c V = 0,25 0,8 = 0,2 mol NaOH (NH 4 ) 2 SO 4 + 2NaOH 2NH 3 +2H 2 O + Na 2 SO 4 2 mol 2 mol 0,2 mol x = 0,2 mol NH 3 Επομένως V ΝΗ3 = 0,2 22,4 = 4,48 L (stp) Με διάλυση 6,8 g AgNO3 σε νερό, παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα όγκου 200 ml (διάλυμα Δ 1 ). α) Nα υπολογιστεί η συγκέντρωση (σε Μ) του AgNO3 στο διάλυμα Δ 1. β) Σε 60 ml του Δ 1 προστίθενται 340 ml νερού οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του AgNO3 στο διάλυμα Δ 2 ; γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g) ιζήματος παράγεται όταν αντιδράσουν πλήρως 50 ml διαλύματος Δ 1, με περίσσεια υδατικού διαλύματος Κ 2 S Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (N)=14, Ar (Ο)=16, Ar (S)=32, Ar (Ag)=108. α) Mr AgNO 3 = = 170 n = m Mr n = 6,8 170 n = 0,04 mol AgNO 3

4 c = n V c = 0,04 mol 0,2 L n c = 0,2 M V β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 0,2 0,06 c V 2 = 2 0,4 Άρα c 2 = 0,03 M γ) Σε 50 ml διαλύματος Δ1 υπάρχουν: n = c V = 0,2 0,05 = 0,01 mol AgNO 3 2 AgNO 3 + Κ 2 S Ag 2 S +2KNO 3 2 mol 1 mol 0,01 mol x = 0,005 mol Ag 2 S Mr Ag 2 S = = = 248 Άρα m Ag2 S = 0, = 1,24 g Διαθέτουμε στο εργαστήριο ένα υδατικό διάλυμα NaΟΗ 0,1 Μ (διάλυμα Δ). Να υπολογίσετε: α) τη μάζα (σε g) του ΝαOH που περιέχεται σε 150 ml του διαλύματος Δ. β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του αραιωμένου διαλύματος που θα προκύψει αν σε 100 ml του διαλύματος Δ προσθέσουμε τετραπλάσιο όγκο νερού. γ) τη μάζα (σε g) του άλατος που θα παραχθεί αν 0,2 L διαλύματος Δ εξουδετερωθούν με περίσσεια υδατικού διαλύματος Η2SO4. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(S)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Η)=1. α) Mr NaOH = = 40 n = c V = 0,1 0,15 = 0,015 mol NaOH m = 0, = 0,6 g NaOH β) To τελικό διάλυμα θα έχει όγκο V 2 = 500 ml. c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 V 2

5 c 2 = 0,1 0,1 0,5 c 2 = 0,02 M γ) Σε 0,2L διαλύματος Δ υπάρχουν: n = 0,1 0,2 = 0,02 mol ΝαΟΗ 2ΝαΟΗ + Η 2 SO 4 Να 2 SO 4 + 2H 2 O 2 mol 1 mol 0,02 mol x = 0,01 mol Να 2 SO 4 Mr Να 2 SO 4 = = = 142 Άρα m Να2 SO 4 = n Mr = 0, = 1,42 g Θέμα 2ο 2.1. Α) Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: α) 12 Mg και 14Si, β) 6 C και 14Si. Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία έχουν παρόμοιες (ανάλογες) χημικές ιδιότητες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Στο ζεύγος β όπου: 6 C 6p, 6e K(2) L(4) 14Si 14p, 14e K(2) L(8) M(4) Τα στοιχεία C, Si ανήκουν στην ίδια ομάδα (ΙV A ) του περιοδικού πίνακα. Β) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: Ι SO 4 2 OH Ca 2+ (1) (2) (3) Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το χημικό τύπο και το όνομα κάθε

6 χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα. 1. CaI 2 ιωδιούχο ασβέστιο 2. CaSO 4 θειικό ασβέστιο 3. Ca(ΟΗ) 2 υδροξείδιο του ασβεστίου 2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. α) Cl 2 (g) + 2 KBr(aq) 2KCl + Br 2 β) Ca(OH) 2 (aq) + H 2 SO 4 (aq) CaSO 4 + 2H 2 O γ) NH 3 (aq) + HNO 3 (aq) NH 4 NO 3 Β) Να γράψετε τους υπολογισμούς σας για τον προσδιορισμό του αριθμού οξείδωσης του θείου (S) στη χημική ένωση H 2 SO 4. Έστω x ο Αριθμός Οξείδωσης του θείου στην ένωση H 2 SO 4. 2(+1) + x + 4( 2) = x 8 = 0 x = +6 Θέμα 4 ο Τα ακόλουθα ερωτήματα προέκυψαν όταν ομάδα μαθητών πειραματίστηκε σε σχολικό εργαστήριο με τις ουσίες Ba(ΟΗ) 2 και ΗNO 3. α) Πόση μάζα (σε g) στερεού Ba(ΟΗ) 2 πρέπει να διαλυθεί σε νερό ώστε να παρασκευαστούν 400 ml διαλύματος Ba(ΟΗ) 2 με συγκέντρωση 0,05Μ (διάλυμα Δ 1 ); β) Όταν σε 200 ml διαλύματος Δ 1 προστεθούν 300 ml νερού, προκύπτει αραιωμένο διάλυμα. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε Μ) του Ba(ΟΗ) 2 στο αραιωμένο διάλυμα; γ) Όγκος 0,2 L διαλύματος Δ 1, εξουδετερώνεται πλήρως με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υδατικού διαλύματος ΗNO3 συγκέντρωσης 0,1Μ (διάλυμα Δ 2 ). Να υπολογιστεί πόσος όγκος (σε ml) διαλύματος Δ 2 απαιτείται για την εξουδετέρωση; Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (Η)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Ba)=137.

7 α) c = n n = c V n = 0,05 0,4 n = 0,02 mol V Mr Ba(ΟΗ) 2 = = 171. Οπότε m = n Mr = 0, = 3,42 g β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 0,05 0,2 c V 2 = c 2 0,5 2 = 0,02Μ γ) Σε 0,2 L Δ 1 υπάρχουν: n = c V = 0,2 0,05 = 0,01 mol Ba(ΟΗ) 2 Ba(ΟΗ) 2 + 2HΝΟ 3 Ba(ΝΟ 3 ) 2 + 2Η 2 Ο 1 mol 2 mol 0,01 mol x = 0,02 mol HΝΟ 3 Για το διάλυμα (Δ 2 ) του HΝΟ 3 είναι: c = n V V = n c V = 0,02 0,1 = 0,2 L Επομένως απαιτούνται 200mL διαλύματος HΝΟ 3. Θέμα 2ο 2.1. Δίνονται τα χημικά στοιχεία: 9 F και 19 K α) Να γραφεί για το καθένα από αυτά η κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες στα αντίστοιχα άτομα. β) Με βάση την ηλεκτρονιακή δομή να προσδιοριστεί η θέση για καθένα από αυτά τα χημικά στοιχεία στον Περιοδικό Πίνακα. γ) Το στοιχείο K 19 είναι μέταλλο ή αμέταλλο; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. α) F 9 9p, 9e K(2) L(7) 19 K 19p, 19e K(2) L(8) M(8) N(1)

8 β) To στοιχείο F βρίσκεται στην 2 η περίοδο και στην VII A ομάδα του περιοδικού πίνακα. Το στοιχείο Κ βρίσκεται στην 4 η περίοδο και στην I A ομάδα του περιοδικού πίνακα. γ) Το στοιχείο Κ είναι μέταλλο αφού έχει 1e στην εξωτερική στοιβάδα και έχει τάση να το αποβάλλει A) Ποιος είναι ο αριθμός των πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων για τα παρακάτω ιόντα: Mg + 15, 7 N Mg + 12p, 13n, 10e N 7p, 8n, 10e B) Τα ισότοπα είναι άτομα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση αυτή; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Τα ισότοπα είναι άτομα του ίδιου στοιχείου αφού έχουν ίδιο ατομικό αριθμό και ως γνωστό η ταυτότητα του στοιχείου είναι ο ατομικός του αριθμός. Μια ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΝaΟΗ με διάλυση 4g στερεού ΝαΟΗ σε νερό. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε (Δ 1 ) είχε όγκο 200mL. α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (Μ)του διαλύματος Δ 1. β) Σε ένα πείραμα άλλη ομάδα μαθητών παρασκεύασε υδατικό διάλυμα ΝaΟΗ 0,1 M (διάλυμα Δ 2 ) με αραίωση 200 ml του διαλύματος Δ1. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε ml) του νερού που προστέθηκε στο διάλυμα Δ 1 προκειμένου να παρασκευαστεί το διάλυμα Δ 2. γ) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του H2SO4 που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση 500 ml διαλύματος ΝaΟΗ 0,1M. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Α r(s)=32, Αr(Νa)=23, Αr(Ο)=16, Αr(Η)=1. α) Mr ΝαΟΗ = = 40 n = m Mr n = 4 n = 0,1 mol 40

9 c = n V c = 0,1 mol 0,2 L άρα c = 0,5 M β) c 1 V 1 = c 2 V 2 V 2 = 0,5 0,2 0,1 Επομένως ο όγκος του νερού είναι: 1000 ml 200 ml = 800 ml. V 2 = 1 L = 1000 ml γ) n NaOH = c V = 0,1 0,5 = 0,05 mol 2ΝαΟΗ + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + 2H 2 O 2 mol 1 mol 0,05 mol x = 0,025 mol H 2 SΟ 4 Mr H 2 SΟ 4 = = 98 Οπότε m = n Mr m = 0, = 2,45 g H 2 SΟ 4 Σε ορισμένη ποσότητα νερού διαλύονται 2,24 L αερίου HCl (σε STP), οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ που έχει όγκο 200 ml. Να υπολογίσετε: α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ. β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν σε 200 ml του διαλύματος Δ προστεθούν 300 ml νερού. γ) τη μάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, όταν 4 L υδατικού διαλύματος Ca(ΟΗ)2 0,01 Μ αντιδράσουν με περίσσεια διαλύματος HCl. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Ca)=40, Αr(Cl)=35,5. α) n HCl = c = n V Δ c = V 22,4 = 2,24 22,4 = 0,1mol 0,1 mol 0,2 L c = 0,5M

10 β) Αραιώνουμε τα 0,1 mol ΗCl που υπάρχουν στα 200mL θα είναι και στο τελικό διάλυμα όγκου 500 ml. Οπότε είναι: c = n V Τ c = 0,1 mol 0,5 L άρα 0,2M γ) Ca(OH) 2 : n = c V = 0,01 4 = 0,04 mol Ca(OH) 2 + 2HCl CaCl 2 + 2H 2 O 1 mol 1 mol 0,04 mol x = 0,04 mol MrCaCl 2 = = 111 Άρα m = 0, = 4,44 g Παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα Κ 2 CO 3 με συγκέντρωση 2Μ (διάλυμα Δ 1 ). α) Να υπολογίσετε τη περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ 1. β) Σε 15 ml του διαλύματος Δ 1 προστίθενται 45 ml υδατικού διαλύματος Κ 2 CO 3 με συγκέντρωση 0, 4 Μ, οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του Κ 2 CO 3 στο διάλυμα Δ 2 ; γ) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του ιζήματος που σχηματίζεται όταν 50 ml του διαλύματος Δ 1 αντιδράσουν πλήρως με περίσσεια υδατικού διαλύματος AgNO 3. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (C) = 12, A r (N) = 14, Ar (O) = 16, Ar (K) = 39, Ar (Ag) = 108. α) Σε 1000 ml διαλύματος 2mol Κ 2 CO 3 Σε 100 ml διαλύματος x = 0,2mol Κ 2 CO 3 m = n Mr = 0,2 138 = 27,6g Κ 2 CO 3 Άρα 27,6% w/v η περιεκτικότητα του Δ 1. β) c 1 V 1 + c V c 2 V 2 c 2 = 2 0, ,4 0,045 0,06 c 2 = 0,8 M

11 γ) Δ 1 : n = c V = 2 0,05 = 0,1 mol Κ 2 CO 3 Κ 2 CO 3 + 2AgNO 3 2KNO 3 + Ag 2 CO 3 1 mol 1 mol 0,1 mol x = 0,1 mol MrAg 2 CO 3 = = 276 Άρα m = n Mr = 0,1 276 = 27,6 g ιζήματος. Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΚOH και το διάλυμα που παρασκευάζεται έχει όγκο 200 ml και συγκέντρωση 0, 4 M (διάλυμα Δ1). α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του ΚOH(aq) που περιέχεται στο διάλυμα Δ 1. β) Όγκος 30 ml νερού προστίθεται σε 10 ml του διαλύματος Δ 1 οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του ΚOH στο διάλυμα Δ 2. γ) Όγκος 0,15 L του διαλύματος Δ 1, αντιδρά πλήρως με περίσσεια υδατικού διαλύματος άλατος (ΝΗ 4 ) 2 SO 4. Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε L) του αερίου που παράγεται, σε STP; Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (Η)=1, Ar (Ο)=16, Ar (Κ)=39. α) ΚΟΗ: n = c V = 0,4 0,2 = 0,08 mol m = n Mr = 0,08 56 = 4,48 g KOH β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = 0,4 0,01 0,04 c 2 = 0,1 Μ γ) n ΚΟΗ = 0,15 0,4 = 0,06 mol 2ΚΟΗ + (ΝΗ 4 ) 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2NH 3 +2H 2 O 2 mol 2 mol 0,06 mol x = 0,06 mol NH 3 Επομένως V NH3 = 0,06 22,4 = 1,344 L (STP)

12 Σε σχολικό εργαστήριο παρασκευάστηκε ένα υδατικό διάλυμα Pb(NO 3 ) 2 που έχει όγκο 200 ml και συγκέντρωση 0, 5 M (διάλυμα Δ 1 ). α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του Pb(NO 3 ) 2 που περιέχεται στο διάλυμα Δ 1. β) Όγκος 100 ml του διαλύματος Δ 1 αραιώνεται με 300 ml νερό οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ 2. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε M) του Pb(NO 3 ) 2 στο διάλυμα Δ 2. γ) Να υπολογίσετε πόσος είναι ο όγκος (σε ml) υδατικού διαλύματος ΝαOH με συγκέντρωση 0, 8 Μ που απαιτείται για να αντιδράσει πλήρως με 0, 1 L του διαλύματος Δ 1. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar(Ν)=14, Ar(O)=16, Ar(Pb)=207. α) n = c V = 0,5 0,2 = 0,1 mol Pb(NO 3 ) 2 m = n Mr = 0,1 331 = 33,1 g β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = 0,5 0,1 0,4 c 2 = 0,125 Μ γ) n = c V = 0,5 0,1 = 0,05 mol Pb(NO 3 ) 2 Pb(NO 3 ) 2 + 2NaOH Pb(OH) 2 + 2NaNO 3 1 mol 2 mol 0,05 mol x = 0,1 mol NaOH Για το διάλυμα NaOH είναι: c = n V V = n c 0,1 0,8 = 0,125 L δηλαδή 125mL Διαλύονται 6, 62 g Pb(NO 3 ) 2 σε νερό οπότε παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα όγκου 400 ml (διάλυμα Δ 1 ). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Pb(NO 3 ) 2 στο διάλυμα Δ 1. β) Σε 15 ml του Δ 1 προστίθενται 60 ml νερού οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ 2. Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του Pb(NO 3 ) 2 στο διάλυμα Δ 2 ; γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g) ιζήματος παράγεται όταν αντιδράσουν πλήρως 200 ml διαλύματος Δ 1, με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υδατικού διαλύματος Na 2 CO 3. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207.

13 α) Pb(NO 3 ) 2 : Mr = 331 n = m Mr = 6, = 0,02 mol Pb(NO 3) 2 c = n V 0,02 0,4 = 0,05 M β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = 0,05 0,015 0,075 c 2 = 0,01 M γ) Σε 200mL Δ 1 υπάρχουν: n = c V = 0,05 0,2 = 0,01 mol Pb(NO 3 ) 2 Pb(NO 3 ) 2 + Na 2 CO 3 PbCO 3 +2NaNO 3 1 mol 1 mol 0,01 mol x = 0,01 mol PbCO 3 Η μάζα του ιζήματος είναι: m = n Mr = 0, = 2,67 g Στο εργαστήριο χημείας του σχολείου μας υπάρχει ένα υδατικό διάλυμα Ca(ΟΗ) 2 0, 074 % w/v (διάλυμα Δ). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος (Δ). β) Μια ομάδα μαθητών χρειάζεται, για το πείραμα της ένα υδατικό διάλυμα Ca(ΟΗ) 2 0, 001Μ. Να υπολογίσετε τον όγκο (σε ml) του διαλύματος Δ που πρέπει να αραιωθεί με νερό για να πάρουν οι μαθητές 250 ml διαλύματος Ca(ΟΗ) 2 0, 001 Μ. γ) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) από το διάλυμα Δ που απαιτείται την πλήρη εξουδετέρωση 0, 2 L υδατικού διαλύματος HNO 3 0, 1 Μ. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Ca)=40, Αr(Ο)=16, Αr(Η)=1. α) Σε 100mL διαλύματος 0,074 g Ca(ΟΗ) 2 Σε 1000 ml διαλύματος x = 0,74 g Ca(ΟΗ) 2 Mr = = 74

14 n = m Mr = 0,74 74 Άρα c = 0,01 M. = 0,01 mol β) c 1 V 1 = c 2 V 2 V 1 = c 2 V 2 c 1 V 1 = 0,001 0,25 0,01 V 1 = 0,025 L δηλαδή 25 ml διαλύματος Δ πρέπει να αραιωθούν. γ) Σε 0,2 L διαλύματος ΗΝΟ 3 υπάρχουν: n = c V = 0,1 0,2 = 0,02 mol ΗΝΟ 3 Ca(OH) 2 + 2HNO 3 Ca(NO 3 ) 2 + 2H 2 O 1 mol 2 mol y = 0,01 mol 0,02 mol Για το διάλυμα Δ είναι: c = n V V = n C V = 0,01 0,01 = 1 L Θέμα 2ο 2.1. Α) Ο αριθμός οξείδωσης του χλωρίου (Cl), στην ένωση ΗClO είναι: α) -1 β) 0 γ)+1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Έστω x ο Αριθμός Οξείδωσης (Α.Ο.) του χλωρίου (Cl) στην ένωση ΗClO x + ( 2) = x 2 = 0 x = +1. Σωστό είναι το (γ) Β) Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς 1-4 και δίπλα τον χημικό τύπο και το όνομα της αντίστοιχης ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα.

15 1. ΝαΙ 2. ΝαΟΗ 3. Να 2 S 4. Na 3 PO A) «Αν διπλασιάσουμε τον όγκο ορισμένης ποσότητας ενός αερίου με σταθερή τη θερμοκρασία, η πίεσή του θα διπλασιαστεί». Να χαρακτηρίσετε την πρόταση αυτή ως σωστή ή λάθος. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Η πρόταση είναι λάθος, αφού η πίεση και ο όγκος είναι αντιστρόφως ανάλογα, υπό σταθερή θερμοκρασία. Β) Ένα στοιχείο έχει σχετική ατομική μάζα Ar = 16 και σχετική μοριακή μάζα Mr = 48. Το στοιχείο αυτό είναι: α) μονοατομικό β) διατομικό γ) τριατομικό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Mr = 48 Mr = Σx = x Ar Επομένως x 16 = 48 x = 3 Η σωστή απάντηση είναι η (γ) Σε ορισμένη ποσότητα νερού διαλύονται 2, 24 L αερίου HCl (σε STP), οπότε παρασκευάζεται διάλυμα Δ που έχει όγκο 200 ml. Να υπολογίσετε: α) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος Δ. β) τη συγκέντρωση (σε Μ) του διαλύματος που θα προκύψει αν σε 200 ml του διαλύματος Δ προστεθούν 300 ml νερού. γ) τη μάζα (σε g) του άλατος που παράγεται, όταν 4 L υδατικού διαλύματος Ca(ΟΗ) 2 0, 01 Μ αντιδράσουν με περίσσεια διαλύματος HCl. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(Cl)=35,5, Αr(Ca)=40.

16 α) n HCl = 2,24 = 0,1 mol STP 22,4 c = n V 0,1 c = c = 0,5 M 0,2 β) Σε 200 ml του Δ υπάρχουν 0,1 mol ΗCl και επειδή το διάλυμα αραιώνεται, θα υπάρχουν 0,1 mol και σε 500 ml. Σε 500 ml διαλύματος 0,1 mol HCl. c = n V 0,1 c = c = 0,2 M 0,5 γ) Ca(ΟΗ) 2 : n = c V = 0,01 4 = 0,04 mol Ca(OH) 2 + 2ΗCl CaCl 2 + 2H 2 O 1 mol 1 mol 0,04 mol x = 0,04 mol CaCl 2 Mr CaCl 2 = = 111 m = n Mr = 0,4 111 = 4,44 g. Θέμα 2ο 2.1. Α) Δίνονται δύο ζεύγη στοιχείων: α) 7 Ν και 15 Ρ, β) Ν 7 και 10Νe. Σε ποιο ζεύγος τα στοιχεία ανήκουν στην ίδια περίοδο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Τα στοιχεία που ανήκουν σε ίδια περίοδο είναι στο ζεύγος (β) 7 Ν Κ(2) L(5) 10 Νe Κ(2) L(8) Τα παραπάνω στοιχεία έχουν e κατανεμημένα σε δύο στιβάδες, συνεπώς ανήκουν στη 2 η περίοδο.

17 Β. Να συμπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόμενες χημικές εξισώσεις που πραγματοποιούνται όλες: α) Cl 2 (g) + 2NaBr(aq) 2ΝαCl + Br 2 β) Cu(OH) 2 (s) + 2HNO 3 (aq) Cu(NO 3 ) 2 + 2H 2 O 2.2. Α) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το χημικό τύπο και το όνομα κάθε χημικής ένωσης που μπορεί να σχηματιστεί συνδυάζοντας τα δεδομένα του πίνακα. 1. K 2 CO 3 ανθρακικό κάλιο 2. ΚΙ ιωδιούχο κάλιο 3. ΚΟΗ υδροξείδιο του καλίου Β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή ως λανθασμένες (Λ) α) Το ιόν του θείου, S 2 16, έχει 18 ηλεκτρόνια. β) Αν ένα άτομο Χ έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα η οποία είναι η L, τότε ο ατομικός του αριθμός είναι 4. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας για κάθε πρόταση. α) Σωστό 16p, 18e β) Λάθος Κ(2) L(4) 6e άρα 6p z = 6 Διαλύονται 6, 62 g Pb(NO 3 ) 2 σε νερό οπότε παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα όγκου 400 ml (διάλυμα Δ 1 ). α) Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση (σε Μ) του Pb(NO 3 ) 2 στο διάλυμα Δ 1. β) Σε 15 ml του Δ 1 προστίθενται 60 ml νερού οπότε προκύπτει ένα άλλο διάλυμα Δ 2.

18 Πόση είναι η συγκέντρωση (σε M) του Pb(NO 3 ) 2 στο διάλυμα Δ 2 ; γ) Να υπολογίσετε πόση μάζα (σε g) ιζήματος παράγεται όταν αντιδράσουν πλήρως 200 ml διαλύματος Δ 1, με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα υδατικού διαλύματος Na 2 CO 3. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ar (C)=12, Ar (N)=14, Ar (O)=16, Ar (Pb)=207. α) Mr Pb(NO 3 ) 2 = ( ) 2 = 331 n = m Mr = 6, c = n V c = 0,02 0,4 = 0,02 mol c = 0,05 M β) c 1 V 1 = c 2 V 2 c 2 = c 1 V 1 V 2 c 2 = 0,05 0,015 0,075 c 2 = 0,01 M γ) Pb(NO 3 ) 2 : n = c V = 0,05 0,2 = 0,01 mol Pb(NO 3 ) 2 + Na 2 CO 3 PbCO 3 +2NaNO 3 1 mol 1 mol 0,01 mol x = 0,01 mol Mr = = 267 m = n Mr = 0, = 2,67 g ιζήματος.

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιάννης Κεφαλλωνίτης Βύρων Χρηστίδης ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3996 Θέμα 2 ο 2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα