διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες www.anco.gr"

Transcript

1 διεύθυνση R&T αντικείµενα & υπηρεσίες

2 διεύθυνση R&T περιεχόµενα Εισαγωγή Αντικείµενα & ραστηριότητες Υπηρεσίες Έρευνας & Τεχνολογίας Υποδοµή Ερευνητικά Έργα

3 εισαγωγή

4 εισαγωγή βασικοί στόχοι Ανάπτυξη νέων προϊόντων στο πλαίσιο των εµπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ενίσχυση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας στον κύκλο βιοµηχανικών εργασιών της ΑΝΚΟ. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο εταιρικό πορτοφόλι προϊόντων και υπηρεσιών.

5 εισαγωγή ανάπτυξη νέων προϊόντων Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή όλων των ηλεκτρονικών µερών ( κυκλωµατικά, καλωδιώσεις, τροφοδοσία ). Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή όλων των µεταλλικών µερών ( σασί, προσόψεις, χειριστήρια, βάσεις στήριξης ). Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενταµιευµένων εφαρµογών. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση λογισµικού επικοινωνιών.

6 εισαγωγή εγχώρια προστιθέµενη αξία Σύνταξη κατασκευαστικού φακέλου προϊόντος για την εισαγωγή του στην παραγωγική διαδικασία. Μελέτη και εκπόνηση προγράµµατος δοκιµών ( Test Program ) για τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος. Σχεδίαση και υλοποίηση λογισµικού ελέγχου του προϊόντος (test software ). Κατάρτιση φακέλου και τεχνική υποστήριξη για πιστοποίηση Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (CE Mark).

7 εισαγωγή εισαγωγή νέων τεχνολογιών Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στους τοµείς δραστηριότητας της εταιρείας. Εντοπισµός νέων υλικών µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά. Ενηµέρωση σε νέες τεχνικές και εργαλεία ανάπτυξης. Απόκτηση τεχνογνωσίας σε νέα αντικείµενα µέσω πιλοτικών εφαρµογών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα.

8 αντικείµενα δραστηριότητας

9 αντικείµενα δραστηριότητας θεµατικές περιοχές ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΝΤΑΜΙΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ/ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

10 αντικείµενα δραστηριότητας ενταµιευµένα συστήµατα µικροεπεξεργαστών Κεντρικές και περιφερειακές µονάδες επεξεργασίας σε πλατφόρµες AVR και ARM. Περιφερειακά κυκλώµατα εισαγωγής, λήψης και απεικόνισης δεδοµένων. ιεπαφές επικοινωνίας για αµφίδροµη µετάδοση και µεταφορά δεδοµένων. Εφαρµογές ενταµιευµένου λογισµικού σε λειτουργικό περιβάλλον Windows CE.

11 αντικείµενα δραστηριότητας επικοινωνίες µε ενσύρµατα / ασύρµατα δίκτυα ιεπαφή σε φυσικό και λογικό επίπεδο µε - δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN). - ψηφιακό δίκτυο ενοποιηµένων υπηρεσιών (ISDN). - δίκτυα τεχνολογίας IP (LAN,WAN). ιεπαφή σε φυσικό και λογικό επίπεδο µε - δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS. - ασύρµατα δίκτυα τεχνολογίας Wi-Fi. - ασύρµατες ζεύξεις τεχνολογίας Zigbee.

12 αντικείµενα δραστηριότητας συστήµατα συλλογής δεδοµένων ιεπαφή σε φυσικό επίπεδο για αναλογικά και ψηφιακά σήµατα εισόδου. Ψηφιοποίηση αναλογικών σηµάτων. Επεξεργασία σήµατος ενίσχυση /φιλτράρισµα / αποθήκευση. ιεπαφή σε φυσικό επίπεδο για αναλογικά και ψηφιακά σήµατα εξόδου. ιεπαφή σε λογικό επίπεδο για µετάδοση και µεταφορά δεδοµένων.

13 αντικείµενα δραστηριότητας διατάξεις τροφοδοσίας χαµηλής ισχύος Μετατροπείς τάσης δικτύου ΕΗ σε συνεχή τάση (DC) χαµηλής ισχύος. Ηλεκτρονικά κυκλώµατα µεταγωγής, φόρτισης και προστασίας συσσωρευτών τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-On) και εύκαµπτων µπαταριών. ιαχείριση ισχύος επιµέρους µονάδων για ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας.

14 υπηρεσίες R&T

15 υπηρεσίες R&T ηλεκτρονικός σχεδιασµός ΒΑΘΜΙ Α ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΙΟΝ

16 υπηρεσίες R&T επίπεδο βαθµίδας / µονάδας Σχεδίαση ηλεκτρονικού κυκλώµατος. Σχεδίαση ολοκληρωµένων τεχνολογίας FPGA/PLD. Σχεδίαση τυπωµένου κυκλώµατος (pcb). Ανάλυση ακεραιότητας σήµατος (signal integrity). Προδιαγραφές και επιλογή εξαρτηµάτων. Κατασκευή και έλεγχος πρωτοτύπου. Ανάπτυξη εφαρµογών ενταµιευµένου λογισµικού.

17 υπηρεσίες R&T επίπεδο προϊόντος Ορισµός και προδιαγραφές προϊόντος. Ανάλυση απαιτήσεων και σύλληψη σχεδιασµού. Κατασκευή και έλεγχος βιοµηχανικού πρωτοτύπου. Βιοµηχανοποίηση πιστοποίηση προϊόντος (CE Mark). Επανασχεδιασµός προϊόντος για : - µείωση κόστους. - µείωση κατανάλωσης ισχύος. -µείωσηδιαστάσεων. - αντικατάσταση καταργηθέντων εξαρτηµάτων.

18 υπηρεσίες R&T µηχανολογικός σχεδιασµός Τρισδιάστατη σχεδίαση µεταλλικών µερών και σασί συσκευής. Σχεδίαση χειριστηρίων και µεταξοτυπιών (artwork). Σχεδίαση προσόψεων και πίσω όψεων συσκευών. Σχεδίαση καλωδιώσεων και καλωδιοφορµών. Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων.

19 υποδοµή

20 υποδοµή εξοπλισµός & εργαλεία ανάπτυξης Πλήρες ηλεκτρονικό εργαστήριο για κατασκευή και έλεγχο πρωτοτύπων. Ολοκληρωµένο σχεδιαστικό περιβάλλον για εκπόνηση ηλεκτρονικών σχεδίων και τυπωµένων κυκλωµάτων. Πλήρης σουίτα µηχανολογικού σχεδιασµού 2D/3D. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών σε πυρήνες επεξεργαστών σειράς AVR και ARM. Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών σε λειτουργικό σύστηµα Windows CE.

21 υποδοµή εργαστηριακά όργανα οδήγησης και ελέγχου ηλεκτρονικών

22 χώρος εργαστηρίου υποδοµή

23 υποδοµή σταθµός εργασίας µηχανολογικού σχεδιασµού

24 υποδοµή σταθµός εργασίας σχεδιασµού ηλεκτρονικών και τυπωµένων κυκλωµάτων

25 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα

26 έργα R&T µετρητής ποιότητας τάσης αντικείµενο Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ κάθε οργανισµός, που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια, οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα της παρεχόµενης τάσης ( 230VAC ) και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την διατήρηση των χαρακτηριστικών της µέσα στα όρια του προτύπου.

27 έργα R&T µετρητής ποιότητας τάσης Μετρητική συσκευή Mόντεµ GSM/GPRS Κεραία Τροφοδοτικό AC/DC Μικρο-αυτόµατος Αντικεραυνικό Κλέµµα γείωσης Κλέµµα ουδετέρου Κλέµµα στοπ Οπές µολυβδοσφραγίδων

28 έργα R&T µετρητής ποιότητας τάσης περιεχόµενο έρευνας και ανάπτυξης Σχεδίαση ηλεκτρολογικού κυκλώµατος µετρητή. Μελέτη και επιλογή αντικεραυνικής προστασίας. Σχεδίαση χωροταξίας και επιµέρους µεταλλικών µερών µετρητή. Μελέτη και επιλογή µεταλλικού περιβλήµατος για υπαίθρια χρήση µε βαθµό προστασίας IP65. Ανάπτυξη εφαρµογής επικοινωνίας µε υπερκείµενο σύστηµα διαχείρισης. Κατασκευή, έλεγχος και βιοµηχανοποίηση πρωτοτύπου.

29 έργα R&T ευφυής ελεγκτής για φορτία χαµηλής τάσης αντικείµενο Συσκευή, που εγκαθίσταται στον χώρο του καταναλωτή χαµηλής τάσης µετά τον µετρητή κατανάλωσης ενέργειας µε σκοπό την ελεγχόµενη σύνδεση / αποσύνδεση επιλεγµένων φορτίων προς διασφάλιση της ενεργειακής ισορροπίας.

30 έργα R&T ευφυής ελεγκτής για φορτία χαµηλής τάσης Στεγανό περίβληµα Εσωτερική κεραία Wi-Fi Βαθµίδα Ελεγκτή Μικρο-αυτόµατος φάσης εισόδου Ουδέτερος εισόδου Φάση Εξόδου Ουδέτερος Εξόδου Γείωση Στεγανός Στυπιοθλίπτης

31 έργα R&T ευφυής ελεγκτής για φορτία χαµηλής τάσης περιεχόµενο έρευνας και ανάπτυξης Σχεδίαση ηλεκτρονικού κυκλώµατος ευφυούς ελεγκτή. Σχεδίαση ηλεκτρολογικής καλωδίωσης συσκευής. Μελέτη χωροταξίας και σχεδίαση µεταλλικών µερών. Επιλογή προδιαγραφές περιβλήµατος και εξαρτηµάτων. Κατασκευή και έλεγχος βιοµηχανικού πρωτοτύπου. Ανάπτυξη ενταµιευµένης εφαρµογής για την µέτρηση της τοπικής κατανάλωσης και των ηλεκτρικών µεγεθών. Ανάπτυξη περιβάλλοντος για την υλοποίηση αλγορίθµων σύνδεσης αποσύνδεσης φορτίου ( load shedding ).

32 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ αντικείµενο Σύστηµα ελέγχου κίνησης πολλαπλών αξόνων οδήγησης φίλτρων για την διαµόρφωση της έντασης ακτινοβολίας Χ σε εφαρµογές ψηφιακής µαστογραφίας και οδοντιατρικών ακτινογραφιών µε σκοπό την ελαχιστοποίηση της δόσης ακτινοβολίας και παράλληλα διατήρηση της ποιότητας της εικόνας.

33 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ βασικές δοµικές µονάδες Μία (1) βάση µεταφοράς δείγµατος ιστού (ΒΜ ), οδηγούµενη µε πιεζοηλεκτρικό κινητήρα. έκα (10) διατάξεις µετακίνησης φίλτρων ακτινοβολίας Χ ( ΜΦ), οδηγούµενες µε πιεζοηλεκτρικούς κινητήρες. Τρία (3) σετ φίλτρων ακτινοβολίας Χ για διαφορετικές πηγές. Ένα (1) πλήρες ικρίωµα ηλεκτρονικών οδήγησης των πιεζοηλεκτρικών κινητήρων.

34 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ ιατάξεις µετακίνησης φίλτρων ( ΜΦ) Φίλτρα ακτινοβολίας Χ Βάση µεταφοράς δείγµατος ιστού (ΒΜ ) Πιεζοηλεκτρικός κινητήρας ΒΜ

35 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ ικρίωµα ηλεκτρονικών οδήγησης Μεταγωγέας και δροµολογητής Ethernet. Μονάδα διεπαφής µε εξωτερικά ηλεκτρονικά ελέγχου. Ενισχυτές ισχύος πιεζοηλεκτρικών κινητήρων ΒΜ και ΜΦ.

36 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ σετ φίλτρων ακτινοβολίας Χ 30kV mammo (Tungsten x-ray source) 40kV mammo (Molybdenum) 80kV dental (Tungsten x-ray source)

37 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ περιεχόµενο έρευνας και ανάπτυξης (1) Σύλληψη σχεδιασµού του πλήρους συστήµατος ελέγχου κίνησης. Σχεδίαση και ανάπτυξη του ικριώµατος ηλεκτρονικών οδήγησης των πιεζοηλεκτρικών κινητήρων : - κυκλωµατικά επιµέρους βαθµίδων. - τυπωµένα κυκλώµατα επιµέρους βαθµίδων. - εσωτερική καλωδίωση ικριώµατος. - διαµόρφωση ελεγκτών κίνησης και δικτύου. - πλήρης ανάπτυξη εφαρµογής ελέγχου κίνησης.

38 έργα R&T σύστηµα ελέγχου κίνησης για διαµόρφωση ακτίνων Χ περιεχόµενο έρευνας και ανάπτυξης (2) Σύλληψη σχεδιασµού των ΒΜ και ΜΦ. Μηχανολογική σχεδίαση και κατασκευή του συνολικού συστήµατος ελέγχου κίνησης. Σύλληψη σχεδιασµού των φίλτρων ακτινοβολίας Χ. Μηχανολογική σχεδίαση και κατασκευή τριών (3) σετ φίλτρων ακτινοβολίας Χ για διαφορετικές πηγές. Σχεδίαση και κατασκευή όλων των καλωδιώσεων διασύνδεσης των πιεζοηλεκτρικών κινητήρων µε το ικρίωµα ηλεκτρονικών οδήγησης.

39 ΑΝΚΟ Α.Ε ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κεντρικά Γραφεία Λεωφόρος Συγγρού 44, ΑΘΗΝΑ Εργοστάσιο 30ο χλµ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας - ΚΑΠΑΝ ΡΙΤΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1 E - 4 E -1 E -3 E -2 I- 1 P - 1. 0-1 0 0 d e g. m V 1 0-5 0 I- 2 P - 4 P - 5 V - 1

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 1 E - 4 E -1 E -3 E -2 I- 1 P - 1. 0-1 0 0 d e g. m V 1 0-5 0 I- 2 P - 4 P - 5 V - 1 «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών εγκαταστάσεων για την εξοικονόµηση ύδατος των αρδευτικών δικτύων ήµου Ιάσµου» ΜΕΛΕΤΗ «Προµήθεια Συστήµατος Βελτίωσης εκσυγχρονισµού αρδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EASY TRIP σελ. 1 από 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «Προµήθεια εξοπλισµού (Equipment) στο πλαίσιο του έργου Easy Trip» Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 31/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό

Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Οδηγίες Μελετών Εφαρµογών Τηλεµατικής για ιαχείριση της Κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό Παναγιώτης Παπαϊωάννου Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΟΜΕΣΥ ΕΑΝ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Κωνσταντίνος Κουτσούκος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους»

«Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ενόργανη παρακολούθηση δομικής κατάστασης σημαντικών έργων με σκοπό την πληρέστερη συντήρησή τους» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας 705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενική περιγραφή Το εξωτερικό δίκτυο υδροδότησης του Δήμου Ωρωπού τροφοδοτείται κατ' αποκλειστικότητα από τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Μαυροσουβάλας. Η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τμήμα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Σπουδών 2011-2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΚ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό - ΠΜ/ECTS

Διαβάστε περισσότερα

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας

724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας 724 Βιομηχανική Πληροφορική ΤΕΙ Καβάλας Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής δέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές του το Σεπτέμβριο του 1999. Οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση του Τμήματος είναι συνοπτικά οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο.Τ.Ε.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο.Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ο.Τ.Ε. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Κα ΚΑΪΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2010 Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε θέματα ύδρευσης» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παξών Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΓ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Αυτοματισμών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ευάγγελου Τοπάλη. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ευάγγελου Τοπάλη Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρα, Μάιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 3 4. AΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα