ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟBΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟBΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ"

Transcript

1 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟBΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Χρήστος Πρωτογερόπουλος Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής Τηλ.: (01) , FAX: (01) , ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων. Το ενδιαφέρον για τις εφαρµογές επικεντρώνεται στον Ελλαδικό χώρο και αναφέρονται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις Φ/Β συστηµάτων στην Ελλάδα. Επίσης περιγράφεται ο ρόλος του ΚΑΠΕ στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Οι δραστηριότητες του Τµήµατος Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων αφορούν στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη προϊόντων σχετικών µε την τεχνολογία, καθώς και την υποστήριξη της Ελληνικής βιοτεχνίας και βιοµηχανίας στο χώρο των Φ/Β. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε τη συµµετοχή σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη της Φ/Β τεχνολογίας. Λέξεις-κλειδιά: Φωτοβολταϊκά, τεχνολογία, διάδοση 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαµόρφωση των σύγχρονων αναγκών έχουν επιβάλλει παγκοσµίως µια ολοένα αυξανόµενη ζήτηση ενέργειας. Η σταδιακή εξάντληση όµως των κοιτασµάτων φυσικών καυσίµων σε συνδυασµό µε τις µη αναστρέψιµες περιβαλλοντικές συνέπειες της εκτεταµένης χρήσης τους, οδήγησαν σε µια έντονη προσπάθεια για την ορθολογική χρήση και παραγωγή ενέργειας από περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες. Μια από αυτές είναι η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, που µέσω του φωτοβολταϊκού φαινοµένου µετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρισµό. Η πρόσφατη πρόοδος της τεχνολογίας των ηµιαγωγών και των ηλεκτρονικών ισχύος, επιτρέπει την αποδοτική και οικονοµικά βιώσιµη µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε σηµείο που σε ορισµένες εφαρµογές γίνεται ανταγωνιστική της συµβατικής παραγωγής. Σε ορισµένες περιπτώσεις δε, όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ή καθιστούν οικονοµικά ασύµφορη τη σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, η παραγωγή ενέργειας µε φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα ή από άλλες ανανεώσιµες πηγές έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Ο ρόλος του ΚΑΠΕ και του Τµήµατος Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων είναι να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνολογίας στην Ελλάδα, να προωθήσει τις εφαρµογές Φ/Β συστηµάτων και να δηµιουργήσει κίνητρα για την ευρύτερη εξάπλωση των Φ/Β στον Ελλαδικό χώρο αλλά και στην Ευρώπη. 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.1 Φωτοβολταϊκά στοιχεία Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο πρωτοανακαλύφθηκε το 1839, αλλά οι πρώτες εφαρµογές έγιναν δυνατές µετά την ανακάλυψη των ηµιαγωγών, το Όταν κάποια ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια ενός ηµιαγώγιµου υλικού, π.χ. πυρίτιο (Si), γάλλιο-αρσενικό (GaAs) κλπ., έχει ενέργεια (Ε γ ) που ισούται ή ξεπερνά το ενεργειακό κενό (E g ), χαρακτηριστικό του υλικού, τότε αυτή απορροφάται από τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στην 1

2 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος περιοχή σθένους του ηµιαγωγού. Η ενέργεια που αποκτούν τους επιτρέπει να µεταπηδήσουν στην περιοχή αγωγιµότητας, αφήνοντας πίσω µια θετικά φορτισµένη οπή µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια διαφορά δυναµικού (βλ. Σχήµα 1). ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΘΕΝΟΥΣ Σχήµα 1: Ενεργειακό διάγραµµα ηµιαγωγού κατάλληλου για χρήση σε Φ/Β εφαρµογές. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούνται από ηµιαγώγιµα υλικά, σε τέτοια διάταξη ώστε τα ζεύγη ηλεκτρονίων και οπών, δηλ. αρνητικών και θετικών φορτίων, που δηµιουργούνται από την προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία, να κινούνται υπό την επήρεια ενός εγγενούς ηλεκτρικού πεδίου προς αντίθετες κατευθύνσεις δηµιουργώντας ηλεκτρικό ρεύµα. Το ρεύµα αυτό στη συνέχεια συλλέγεται µε ηλεκτρικές επαφές στις πάνω και κάτω επιφάνειες των στοιχείων, είτε για να οδηγηθεί σε κάποιο εξωτερικό κύκλωµα, τροφοδοτώντας φορτία, είτε για αποθήκευση σε συσσωρευτές. Η καταλληλότητα ενός ηµιαγωγού για χρήση σε φωτοβολταϊκά στοιχεία εξαρτάται από το ενεργειακό κενό µεταξύ των περιοχών σθένους και αγωγιµότητας. Το εύρος του ενεργειακού κενού καθορίζει τη διαφορά δυναµικού (τάση) που θα δηµιουργηθεί, ενώ όσο µικρότερο είναι το κενό τόσο περισσότερα είναι τα ζεύγη φορτίων που µπορούν να δηµιουργηθούν και άρα η ένταση του παραγόµενου ρεύµατος. Το ζητούµενο είναι, το γινόµενο αυτών των δύο µεγεθών (τάση και ρεύµα), δηλαδή η ισχύς, να είναι το µέγιστο δυνατό. Σε συνδυασµό µε το ενεργειακό φάσµα της ηλιακής ακτινοβολίας, ο πιο κατάλληλος ηµιαγωγός για παραγωγή ρεύµατος από τη µετατροπή της ηλιακής ενέργειας είναι το γάλλιο-αρσενικό µε θεωρητική δυνατότητα απόδοσης µέχρι 31% περίπου [1]. Εντούτοις, το πιο κοινό υλικό που χρησιµοποιείται είναι το πυρίτιο, λόγω του χαµηλού του κόστους και της προχωρηµένης τεχνολογίας που το συνοδεύει, η οποία οφείλεται στην ευρεία χρήση του στη βιοµηχανία των ηλεκτρονικών. Η απόδοσή του µπορεί θεωρητικά να φτάσει κοντά στο 28% αλλά αυτή τη στιγµή δεν έχει ξεπεραστεί το 25% σε εργαστηριακό επίπεδο [2], [3]. Η αδυναµία επίτευξης υψηλότερης απόδοσης οφείλεται σε απώλειες λόγω αντανάκλασης, σκίασης από τις ηλεκτρικές επαφές, ελλειπούς απορρόφησης της ακτινοβολίας από τον ηµιαγωγό, απώλεια φορτίων πριν τη συλλογή τους και το θεµελειώδες θερµοδυναµικό όριο µετατροπής ενέργειας. Σε ερευνητικό επίπεδο γίνεται µια προσπάθεια µείωσης των απωλειών µε διάφορες τεχνικές [3] ενώ εξετάζονται και συνδυασµοί υλικών που έχουν θεωρητικά δυνατότητα απόδοσης πάνω από 50% [1], [4], [5]. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι η βασική δοµική µονάδα κάθε Φ/Β συστήµατος. Οµάδες στοιχείων, συνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα ώστε να δίνουν την επιθυµητή τάση εξόδου, 2

3 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος διαµορφώνουν Φ/Β πλαίσια που επίσης µπορούν να συνδεθούν για να αποτελέσουν µια Φ/Β συστοιχία. Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας (στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ενός έτους καταφθάνουν 1730kWh/m 2 ) απαιτεί µεγάλη επιφάνεια Φ/Β συστοιχιών για την κάλυψη ακόµα και οικιακών αναγκών. Σε επίπεδο Φ/Β πλαισίου, υπό STC (Standard Test Conditions), η απόδοση µιας σύγχρονης εµπορικής Φ/Β γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου είναι της τάξης του 13%. Σηµειώνεται ότι οι συνθήκες STC αναφέρονται σε ένταση ακτινοβολίας 1000W/m 2, θερµοκρασία 25 o C και αέρια µάζα ΑΜ1.5 ως προς την κατανοµή φάσµατος. Λόγω της σχετικά χαµηλής ειδικής ισχύος των Φ/Β πλαισίων εξετάζονται επίσης τεχνικές συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, µε παραβολικά κάτοπτρα ή άλλες µεθόδους, ώστε η συνολική επιφάνεια να είναι µικρότερη [6]. 2.2 Περιφερειακά Φ/Β συστήµατος Επειδή η ηλιακή ενέργεια που φτάνει σε ένα συγκεκριµένο τόπο στη γη έχει έντονες διακυµάνσεις λόγω του 24ωρου κύκλου και των καιρικών συνθηκών, η ουσιαστική εκµετάλλευσή της µπορεί να γίνει µόνο µε τη χρήση κάποιου συστήµατος αποθήκευσης. Ο πιο κοινός τρόπος αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας είναι οι συσσωρευτές ή µπαταρίες. Κατά τη φόρτιση η ηλεκτρική ενέργεια µετατρέπεται σε χηµική και διοχετεύεται πάλι σε µορφή ηλεκτρικού ρεύµατος όταν υπάρχει ζήτηση (εκφόρτιση). Για την αποδοτικότερη λειτουργία των συσσωρευτών απαιτείται ειδική σχεδίαση για αντοχή σε κύκλους βαθιάς εκφόρτισης. Συνήθως, σε Φ/Β συστήµατα χρησιµοποιούναται συσσωρευτές µολύβδουοξέως, κλειστού ή ανοιχτού τύπου. Εξετάζονται και άλλοι τύποι συσσωρευτών µε µεγάλη διάρκεια ζωής, µειωµένες ανάγκες συντήρησης και χαµηλότερο κόστος [7]. Οι συσσωρευτές συνδυάζονται µε έναν ελεγκτή φόρτισης που σκοπό έχει τη διαχείριση της διαδικασίας φόρτισης και εκφόρτισης για τη µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής των µπαταριών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήµατος. Οι απώλειες ενέργειας που οφείλονται στη διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης συσσωρευτών είναι συνήθως γύρω στο 10%. Η ηλιακή ενέργεια µπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε µορφή δυναµικής ενέργειας µε την άντληση νερού σε κάποια δεξαµενή ή µε την παραγωγή υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης νερού που κατόπιν χρησιµοποιείται ως καύσιµο σε κινητήρες εσωτερικής καύσεως ή κυψελίδες καυσίµου (fuel cells). Το ρεύµα που παράγεται από µια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχές. Τα περισσότερα φορτία που χρησιµοποιούνται σήµερα, λειτουργούν µε εναλλασόµενο ρεύµα, οπότε απαιτείται η µετατροπή του παραγόµενου ρεύµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση µετατροπέων ισχύος (αντιστροφέας). Κατά τη µετατροπή του συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο, ανάλογα µε την ποιότητα της παραγόµενης κυµατοµορφής η απώλεια ηλεκτρικού ρεύµατος κυµαίνεται από 5 εως 10%. 2.3 Τύποι Φ/Β συστηµάτων Υπάρχουν διάφοροι τύποι Φ/Β συστηµάτων, ανάλογα µε τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν και τον τόπο της εγκατάστασης. Σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου δεν υπάρχει άλλη παροχή ρεύµατος το σύστηµα πρέπει να είναι αυτόνοµο. Η παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται στους συσσωρευτές κι από εκεί οδηγείται στην κατανάλωση, είτε απευθείας ως συνεχές ρεύµα είτε µέσω ενός αντιστροφέα ως εναλλασόµενο. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται απλουστευµένη η τοπολογία αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος. 3

4 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος Η διαστασιολόγηση (επιφάνεια συστοιχιών, χωρητικότητα συσσωρευτών κλπ.) πρέπει να γίνεται µε προσοχή και βάσει στατιστικών στοιχείων µετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής και καλή γνώση της ηµερήσιας καµπύλης ζήτησης φορτίου της εφαρµογής, ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες ακόµα και στη χειρότερη περίπτωση περιορισµένης ηλιοφάνειας, χωρίς να γίνονται υπερβολές που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος. Φορτιστής Συστοιχία συσσωρευτών Μετατροπέας Ισχύος DC/AC Κατανάλωση εναλλασσόµενου ρεύµατος Φ/Β γεννήτρια Κατανάλωση συνεχούς ρεύµατος Σχήµα 2: ιάγραµµα αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος Όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών µόνο µε τη χρήση Φ/Β γεννητριών ή υπάρχει υψηλό δυναµικό άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική, βιοµάζα κλπ.) τότε υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστούν κι άλλες πηγές, συµβατικές ή µη, για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος και ελαχιστοποίηση του κόστους ή απλά ως δικλείδες ασφαλείας. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι αυτόνοµο υβριδικό (βλ. Σχήµα 3). Στα αυτόνοµα συστήµατα απαιτείται καλή διαχείριση των φορτίων σε σχέση µε τη διαθεσιµότητα των ανανεώσιµων πηγών. Βάση αυτής της λογικής, είναι επιθυµητό να καταπονείται κατά το δυνατόν λιγότερο η συστοιχία µπαταριών σε βαθµούς εκφόρτισης που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο χρόνο ζωής τους αλλά και να ελαχιστοποιείται η χρήση συµβατικών πηγών, π.χ. ντιζελογεννήτριες. Φορτιστής Συστοιχία συσσωρευτών Μετατροπέας Ισχύος DC/AC Κατανάλωση εναλλασσόµενου ρεύµατος Φ/Β γεννήτρια G Γεννήτρια πετρελαίου Ανορθωτής Κατανάλωση συνεχούς ρεύµατος Σχήµα 3: ιάγραµµα υβριδικού συστήµατος (Φ/Β-συµβατική γεννήτρια). Τέλος, σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο διανοµής ηλεκτρισµού, µπορεί αυτό να ενισχυθεί µε την προσθήκη διασυνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή, το παραγόµενο ρεύµα τροφοδοτεί κατευθείαν την κατανάλωση, ενώ η τυχόν περίσεια ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο µέσω κατάλληλου µετατροπέα ισχύος δικτύου. Όταν η παραγωγή ρεύµατος από τα Φ/Β δεν καλύπτει τη ζήτηση τότε αυτή συµπληρώνεται από το 4

5 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος δίκτυο. Στο διασυνδεδεµένο σύστηµα δεν χρειάζονται συσσωρευτές και η διαστασιολόγηση είναι ανεξάρτητη των αναγκών ή των συνθηκών εφόσον ανά πάσα στιγµή η επιπλέον ζήτηση µπορεί να καλυφθεί από το δίκτυο, (βλ. Σχήµα 4). Επιπλέον, η επεκτασιµότητα των Φ/Β συστηµάτων παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής της ηλιακής ενέργειας, εύκολα, οποιαδήποτε στιγµή στο µέλλον. Το σύστηµα αυτό είναι το πιο απλό στο σχεδιασµό και κατασκευή αλλά και το πιο οικονοµικό εφόσον αποφεύγεται το κόστος των συσσωρευτών που είναι ένα σηµαντικό ποσοστό της συνολικής επένδυσης. Προϋποθέτει όµως σύνδεση µε κάποιο υπάρχον δίκτυο διανοµής ηλεκτρισµού. Το µόνο µειονέκτηµά του είναι ότι σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου, το παραγόµενο από τον ήλιο ρεύµα µένει ανεκµετάλλευτο. Μετατροπέας Ισχύος ικτύου Κατανάλωση εναλλασσόµενου ρεύµατος Φ/Β Γεννήτρια Ηλεκτρικό ίκτυο Σχήµα 3: ιάγραµµα διασυνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος Τυπικές εφαρµογές Φ/Β συστηµάτων είναι οι ακόλουθες: ηλεκτροδότηση οικιών, τουριστικών εγκαταστάσεων, οικισµών, Ιερών Μονών κλπ. αφαλάτωση νερού αγροτικές εφαρµογές (άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψύξη προϊόντων κλπ.) τηλεπικοινωνίες φαρικά συστήµατα Πολεµικού Ναυτικού και άλλα συστήµατα εκτάκτου ανάγκης µικρά αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα σε πόλεις (π.χ. ηλεκτροδότηση τηλεφωνικών θαλάµων, παρκοµέτρων, στάσεων λεωφορείων, φωτιστικών σωµάτων κλπ.) διασυνδεδεµένα κεντρικά φωτοβολταϊκά συστήµατα µε το δίκτυο της ΕΗ φωτοβολταϊκά συστήµατα ενσωµατωµένα σε στέγες, προσόψεις κτιρίων και άλλων κατασκευών εξωτερικών χώρων, διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο της ΕΗ Η εµπειρία από τη λειτουργία Φ/Β συστηµάτων έχει δείξει την αξιοπιστία τους και τη δυνατότητα µακροχρόνιας λειτουργίας µε ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Οι µοναδικές ανάγκες συντήρησης των συστηµάτων αφορούν κυρίως τους συσσωρευτές, που ανάλογα µε τον τύπο τους απαιτούν περιοδική προσθήκη νερού και αντικατάσταση µετά από 4-7 χρόνια ανάλογα µε τον τόπο και την αναγκαιότητα της εφαρµογής. Για παράδειγµα, στους φάρους ναυσιπλοϊας, η αντικατάσταση των µπαταριών γίνεται υποχρεωτικά πριν συµπληρωθούν τα 4 χρόνια λόγω της επιβολής για συνεχή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος. Επίσης, ένας περιοδικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την αποφυγή σκίασης των συστοιχιών από φυτά ή δέντρα, βανδαλισµούς και στοιχειώδη καθαρισµό. 5

6 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος Κόστος Σήµερα στην Ελλάδα, το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση ενός αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος κυµαίνεται από 2,8 εως 3,7 εκ. δραχµές περίπου, ανά εγκατεστηµένο kw p, ενώ το διασυνδεδεµένο κοστίζει από 2,2 έως 2,6 εκ. δραχµές ανά εγκατεστηµένο kw p. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το κόστος εξαρτάται από τον τόπο της εγκατάστασης και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται για τη µεταφορά των απαιτούµενων υλικών, µειώνεται δε αυξανοµένου του µεγέθους της εγκατάστασης. Το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κόστους ενός αυτόνοµου συστήµατος οφείλεται στην αγορά των Φ/Β συστοιχιών (45%) ενώ το 25% της επένδυσης αφορά τους συσσωρευτές. Το υπόλοιπο κόστος αφορά τα ηλεκτρονικά του συστήµατος και άλλα έξοδα όπως υποστηρικτικές κατασκευές, αντικεραυνική προστασία και άλλες εργασίες, βλ. Σχήµα 5. Κατανοµή κόστους αυτόνοµου Φ/Β συστήµατος 50 Ποσοστό (%) Φ/Β Συσσωρευτές Ηλεκ. Ισχύος Κατηγορία Κόστους Λοιπά Σχήµα 5: Κατανοµή κόστους σε αυτόνοµο Φ/Β σύστηµα. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην αισθητική των Φ/Β συστηµάτων και στην αρµονική ένταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Ειδικά στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο αναπτυγµένο κόσµο, όπου η διαθέσιµη επιφάνεια για εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων είναι περιορισµένη και αρκετά ακριβή, η ενσωµάτωση Φ/Β σε κτίρια είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Υπάρχει πληθώρα τεχνικών µε τις οποίες Φ/Β πλαίσια µπορούν να ενσωµατωθούν σε υπάρχουσες κατασκευές όπως κεραµοσκεπές, ταράτσες, προσόψεις κτιρίων κ.ά. ή σε νεοσχεδιασµένες, αντικαθιστώντας δοµικά υλικά (σκίαστρα, υαλοπίνακες, ηχοπετάσµατα κλπ). Η ενσωµάτωση µε ταυτόχρονη αντικατάσταση δοµικών υλικών µειώνει σηµαντικά το συνολικό κόστος της κατασκευής, ενώ το αποτέλεσµα είναι αισθητικά αρµονικό και βοηθάει στη διάδοση της τεχνολογίας των Φ/Β και την αποδοχή τους από το ευρύ κοινό. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ 3.1 Κίνητρα, νοµοθεσία Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για Φ/Β εφαρµογές καθώς όλες οι προϋποθέσεις είναι αρκετά ευνοϊκές, δηλ.: Υψηλό ηλιακό δυναµικό (δυνατότητα ετήσιας παραγωγής ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας kWh/kW p ) Πλήθος αποµονωµένων περιοχών χωρίς σύνδεση µε το δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδος 6

7 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές µε ενεργειακές ανάγκες όπου η χρήση συµβατικών πηγών είναι απαγορευτική Ταύτιση των περιόδων υψηλής ζήτησης ενέργειας και αφθονίας ηλιακής ενέργειας, κυρίως λόγω των αναγκών σε συστήµατα δροσισµού/ψύξης Έντονο πρόβληµα ατµοσφαιρικής ρύπανσης που επιβάλλει τη στροφή σε ήπιες µορφές ενέργειας Εκτός από τον νόµο 2244/94 και τον Αναπτυξιακό Νόµο 2601/98 που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις Φ/Β εφαρµογές στην Ελλάδα, κίνητρα παρέχονται και από ορισµένα προγράµµατα χρηµατοδότησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας (ΕΠΕ) που συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, αποτελεί τη σηµαντικότερη εθνική επιχορήγηση για τη διάδοση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας. Οι επιχορηγήσεις ανέρχονται συνήθως στο 40% και αφορούν επενδύσεις άνω των 20εκ. δραχµών για Φ/Β συστήµατα, σε διάφορες προκηρύξεις των τελευταίων ετών. Ποσοστό επιχορήγησης 70% για Φ/Β και κεντρικά ηλιακά συστήµατα δόθηκε στην έκτακτη προκήρυξη του ΕΠΕ ΙΙ το καλοκαίρι του 1999, που αφορούσε επενδυτικές δραστηριότητες στην Κρήτη. Τέλος, ο Νόµος 2364/95 παρέχει κίνητρα σε ιδιώτες µε τη φοροαπαλλαγή του 75% της δαπάνης που αφορά στην αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ και φυσικού αερίου. Επιπλέον, υπάρχουν Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Χρηµατοδότησης ΑΠΕ στα πλαίσια του 5ου Προγράµµατος Πλαισίου ράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης για την περίοδο , που παρέχουν το 35-50% επιλέξιµων δαπανών έργων που αφορούν στη Φ/Β τεχνολογία. Τα έργα αυτά µπορεί να έχουν ερευνητικό ή επιδεικτικό χαρακτήρα ή ακόµα ένα συνδυασµό και των δύο. Τα παραπάνω µέτρα αφορούν στην έκπτωση του αρχικού κόστους εγκατάστασης. Ο Νόµος 2244/94 προβλέπει ότι η ΕΗ είναι υποχρεωµένη να αγοράζει την ενέργεια ανεξάρτητων παραγωγών ή διασυνδεδεµένων αυτοπαραγωγών. Όµως, η τιµή αγοράς είναι παρόµοια µε την τιµή πώλησης της συµβατικής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, τα έσοδα από την πώληση Φ/Β ενέργειας εξαρτώνται από την εκάστοτε τιµή συµβατικά παραγόµενης ενέργειας και άρα η απόσβεση ενός Φ/Β συστήµατος υψηλού αρχικού κόστους εγκατάστασης γίνεται µετά την πάροδο αρκετών δεκαετιών. Οικονοµικό όφελος λοιπόν, χωρίς επιδότηση, υπάρχει µόνο σε αποµακρυσµένα αυτόνοµα συστήµατα. Αντίθετα, σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Γερµανία, η Ισπανία κ.ά., η τιµή αγοράς της παραγόµενης ενέργειας από Φ/Β συστήµατα είναι έως και 7 φορές υψηλότερη, µε αποτέλεσµα η απόσβεση του αρχικού κόστους να γίνεται πιο αποδοτική. Βέβαια, δεν πρέπει κανείς να παραβλέψει τα δευτερογενή οφέλη τέτοιου είδους επενδύσεων, όπως διαφήµιση, οικολογικός συµβολισµός, αποφυγή κόστους συµβατικών υλικών (κεραµίδια, τζάµια κλπ.) κ.ά. 3.2 Υπάρχουσες εφαρµογές Παρά την έλλειψη Εθνικού Προγράµµατος για τα Φ/Β, υπάρχει ένας αξιοσηµείωτος αριθµός εγκαταστάσεων στην Ελλάδα [8], όπως φαίνεται στον Πίνακα I. Όπως φαίνεται, οι περισσότερες εγκαταστάσεις ανήκουν στη ΕΗ, τον ΟΤΕ και το Πολεµικό Ναυτικό ενώ αρκετές είναι αυτές που έχουν γίνει από ιδιώτες επενδυτές. Οι βασικότεροι λόγοι έλλειψης ενδιαφέροντος ιδιωτών είναι το υψηλό κόστος της επένδυσης που απαιτείται, η έλλειψη άµεσων κινήτρων και η περιορισµένη πληροφόρηση σχετικά µε την τεχνολογία και τις υπάρχουσες δυνατότητες. 7

8 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος ΠΙΝΑΚΑΣ I: Εγκαταστάσεις Φ/Β Συστηµάτων στην Ελλάδα Περιοχή Τύπος Μονάδες Συνολική Ιδιοκτησία Ισχύς (kw p ) Άγιον Όρος Υβριδικό 1 45 Ιερά Μονή Σίµωνος Πέτρα Άγιον Όρος Υβριδικό 1 15 Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Άγιον Όρος Αυτόνοµο 24 47,5 ΟΤΕ Άγιον Όρος Αυτόνοµο 1 6,8 COSMOTE Αιγαίο Αυτόνοµο ΕΗ Αντικύθηρα Αυτόνοµο 13 33,4 ΟΤΕ Αντικύθηρα Αυτόνοµο 1 27,6 ΕΗ Άργος Αυτόνοµο 1 5 RESPECT SA Αρκαδία Αυτόνοµο 1 2 ΟΤΕ Αρκοί Υβριδικό 1 27,5 ΕΗ Βάρη ιασυνδεδεµένο 1 5,5 ΒΡ Γαύδος Αυτόνοµο 1 20,8 ΕΗ ονούσα Αυτόνοµο 1 18 Γεωργικό Πανεπιστήµιο Εύβοια Αυτόνοµο 1 2,4 ΟΤΕ Θεσσαλονίκη ιασυνδεδεµένο 1 6,5 ΗΛΠΡΑ Α.Ε. Καλάβρυτα Αυτόνοµο 1 2,5 ΟΤΕ Κρήτη Αυτόνοµο 1 6,4 Ξενοδοχειακό συγκρότηµα Ελούντα Κύθνος Υβριδικό ΕΗ Λέσβος ιασυνδεδεµένο 1 8 ΕΗ Πάρος ιασυνδεδεµένο 1 10 Χάρµη Α.Ε. Πικέρµι Υβριδικό 2 5,4 ΚΑΠΕ Πικέρµι ιασυνδεδεµένο 1 4,8 ΚΑΠΕ Σίφνος ιασυνδεδεµένο 1 60 ΕΗ Σποράδες Αυτόνοµο 2 5 ΕΗ Φάροι ναυσιπλοϊας Αυτόνοµο ,5 Πολεµικό Ναυτικό Σύνολο: ,6 4. ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.1 Γενικά Tο Kέντρο Aνανεώσιµων Πηγών Eνέργειας (KAΠE) είναι το Εθνικό Κέντρο για τις Aνανεώσιµες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόµηση Eνέργειας (EE). Mε το Nόµο 2244/94 ("Pύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από Aνανεώσιµες Πηγές Eνέργειας"), το KAΠE ορίστηκε ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο στους τοµείς δραστηριότητάς του. Tο KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 1987 µε το Προεδρικό ιάταγµα 375/87, είναι Nοµικό Πρόσωπο Iδιωτικού ικαίου, εποπτεύεται από το Yπουργείο Aνάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Tεχνολογίας (ΓΓET), και έχει οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. O κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρµογών AΠE/OXE/EE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 8

9 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος Εργαστηριακή υποδοµή Η εργαστηριακή υποδοµή του Τµήµατος Φ/Β συστηµάτων του ΚΑΠΕ περιλαµβάνει: εργαστήριο δοκιµών συσσωρευτών κατά διεθνή πρότυπα ή συγκεκριµένες διεργασίες σύστηµα παρακολούθησης ηλίου και φωτοβολταϊκή συστοιχία ισχύος 4,5kW p φωτοβολταϊκή συστοιχία ισχύος 4,8kW p διασυνδεδεµένη µε το δίκτυο της ΕΗ (Σχήµα 6) εργαστήριο ηλεκτρονικών συστηµάτων και ηλεκτρονικών ισχύος εργαστήριο κατασκευής και δοκιµών φωτοβολταϊκών πλαισίων περιβαλλοντικοί θάλαµοι για δοκιµές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σταθµός µέτρησης και συλλογής δεδοµένων ηλιακής ακτινοβολίας σύστηµα δοκιµών λειτουργίας υβριδικών συστηµάτων πειραµατική µονάδα αφαλάτωσης νερού, τεχνολογίας αντίστροφης όσµωσης εγκατάσταση δοκιµών και µετρήσεων ειδικών αντλιών γιά φωτοβολταϊκές εφαρµογές εγκατάσταση µετρήσεων αυτόνοµων φωτιστικών συστηµάτων εξωτερικού χώρου ηλεκτρικό αυτοκίνητο Σχήµα 6: ιασυνδεδεµένο Φ/Β σύστηµα ενσωµατωµένο στο σκίαστρο του χώρου στάθµευσης των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΕ. 4.3 ραστηριότητες Οι δραστηριότητες του Τµήµατος Φ/Β Συστηµάτων του ΚΑΠΕ επικεντρώνονται στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη προϊόντων σχετικών µε την τεχνολογία των Φ/Β. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µε τη συµµετοχή σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη της Φ/Β τεχνολογίας. Ακόµα, γίνεται σχεδιασµός και εγκατάσταση πρωτότυπων πειραµατικών συστηµάτων σε διάφορες Φ/Β εφαρµογές (π.χ. συστήµατα υβριδικά, αφαλάτωσης, αντλητικά, διασυνδεδεµένα κλπ.), ενώ αναπτύσσονται µετρητικές συσκευές, συστήµατα ελέγχου και λογισµικά προγράµµατα για αυτά τα συστήµατα. Επίσης, δηµιουργείται η υποδοµή εργαστηρίων σχετικών µε τη Φ/Β τεχνολογία, σε συνεργασία µε την τοπική και την Ευρωπαϊκή βιοµηχανία και έτσι ενισχύεται η εδραίωση της Ελληνικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας Φ/Β σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία µε ηµόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισµούς σε Εθνικό και ιεθνές επίπεδο για την προώθηση των Φ/Β (π.χ. ΥΠΕΧΩ Ε, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Υπηρεσία Φάρων Πολεµικού Ναυτικού, ΕΛΟΤ κλπ.) και γίνεται παρακολούθηση έργων Φ/Β εγκαταστάσεων στα πλαίσια Εθνικών Προγραµµάτων. Σε συνεργασία µε αρµόδιους κρατικούς φορείς, γίνεται επεξεργασία και προώθηση νοµοθεσίας και κινήτρων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ευνοϊκό κλίµα για τα Φ/Β στην αγορά. 9

10 1 ο Εθνικό Συνέδρειο Τεχνολογίες Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Περιβάλλοντος, εκέµβριος Τέλος, µε τη συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια εκπροσωπούνται ελληνικές εταιρείες και φορείς σχετικοί µε τη Φ/Β τεχνολογία ενώ γίνεται ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µε άλλα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσµου. Το τµήµα Φ/Β συστηµάτων του ΚΑΠΕ συµµετέχει αυτή τη στιγµή σε έργα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων συνολικού προϋπολογισµού EURO (προϋπολογισµός ΚΑΠΕ EURO) που αφορούν: οκιµή και βελτιστοποίηση εξελιγµένων µπαταριών για Φ/Β εφαρµογές Προοδευτική διείσδυση των Φ/Β σε δίκτυα νησιών Επεκτάσιµους αυτόνοµους Φ/Β σταθµούς για αποκεντρωµένο εξηλεκτρισµό Εγκατάσταση νέου τύπου Φ/Β συστήµατος στη νήσο Σίφνο Ένταξη Φ/Β γεννητριών σε κτίρια στην Ισπανία Ανάπτυξη συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης σε ξενοδοχεία Φωτοβολταϊκό σύστηµα φωτισµού δρόµων Με τη συµµετοχή του Τµήµατος Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων του ΚΑΠΕ στα παραπάνω έργα επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των εργαστηρίων του ΚΑΠΕ, η ανάπτυξη λογισµικού και συστηµάτων ελέγχου για Φ/Β συστήµατα ενώ δηµιουργείται η προοπτική παραγωγής ηλεκτρονικών ισχύος µε τεχνογνωσία του ΚΑΠΕ. Επίσης, γίνεται σχεδιασµός συστηµάτων µε τυπικές εφαρµογές σε νησιωτικά δίκτυα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Ελληνικό χώρο. Η απόκτηση εµπειρίας στο σχεδιασµό, εγκατάσταση και αξιολόγηση Φ/Β σταθµών, η εξοικείωση µε την ενσωµάτωση της Φ/Β τεχνολογίας σε κτίρια και η εµπειρία στην έντυπη διάδοση των αποτελεσµάτων, είναι πολύτιµη. Τέλος, η στενή συνεργασία µε εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Φ/Β, ενισχύουν την ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που αναπτύσσεται στην Ελλάδα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1 Henry, C. H. (1980) Limiting Efficiencies of ideal single and multiple energy gap terrestrial solar cells, J. Appl. Phys., vol. 51, p Green, M. A. and Emery, K. (1994) Solar cell efficiency tables, Progress in Photovoltaics, Research and Applications, Vol. 2, pp Green, M. A., Zhao, J., Wang, A. (1998) 23% Module and other silicon solar cell advances, 2 nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion, Vienna, Austria, Chiang, P. K. et al (1996) Experimantal results of GaInP 2 /GaAs/Ge triple junction cell development for space power systems, 25 th IEEE PVSC, Washington DC, USA. 5 Zachariou, A., Barnham, K. W. J., Griffin, P., Nelson, J. (1996) A new approach to p- doping and the observation of efficiency enhancement in InP/InGaAs Quantum Well Solar Cells, 25 th IEEE PVSC, Washington DC, USA, Sala, G. et al (1998) 480 kwpeak EUCLIDES TM concentrator power plant using parabolic troughs, 2 nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion, Vienna, Austria, Ruddell, A. et al (2000) Development of a VRLA battery with improved separators and a charge controller for low cost photovoltaic and wind powered installations, 16 th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Glasgow, UK. 8 KAΠΕ (1998) «Η Αγορά των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων στην Ελλάδα», THERMIE STR HE/IT. 10

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια

Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών στα κτήρια ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ-ΟΕΚ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 4 Δεκεμβρίου 2007 Ξενοδοχείο Athens Imperial Δρ. Ευστάθιος Τσελεπής, ΚΑΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΗΑΓΟΡΑΦ/ΒΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι/ες. 1. Τεχνική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

Αξιότιμοι κύριοι/ες. 1. Τεχνική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Απόφ. Πρωτοδικείου Αθηνών 7612/30-12-2002 Αριθμός 721751/03 (ΑΦΜ:999626549 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ) Έδρα: 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Τηλ.: 210.66.03.363,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΤΕΕ ΤΑΚ & ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΚΕΝΑΚ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δώµατα και στέγες κτιρίων Ι. Φραγκιαδάκης Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Φωτοβολταϊκές εφαρµογές Τύποι ΦΒ στοιχείων ΦΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών στο δίκτυο ΧΤ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΗ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Εισαγωγή 1. Γενικότητες 2. Σύνδεση Φωτοβολταϊκών σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κουφοµιχάλης Χρήστος 1, Μπαργωτάκης Χρήστος 1, Καλδέλλης Ιωάννης 1, Τσούτσος Θεοχάρης 2 1: ΤΕΙ Πειραιά, Τµήµα Μηχανολογίας, Εργαστήριο ΗΜΕ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Φωτοβολταϊκά Πάρκα Θεσµικό Πλαίσιο και Επενδυτικές Ευκαιρίες Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αδειοδοτική ιαδικασία ΦΒ Άδεια Παραγωγής ή Εξαίρεση ή Απαλλαγή Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια

Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια ΙΗΜΕΡΙ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια Γ. Τσιλιγκιρίδης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Λέκτορας ΑΠΘ tsil@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης INFOSYSTEM 2010 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Φωτοβολταϊκά Συστήματα Συμψηφισμού - Net Metering WIND WATER SOLAR BIOMASS Τι είναι το Net Metering. Το net metering, είναι μια συμφωνία που σας επιτρέπει να συμψηφίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Δρ. Λίτος Χαράλαμπος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/ΤΔΚ Ενεργειακά προβλήματα στους νησιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομη ηλεκτροδότηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανοιχτού κώδικα. Φεστιβάλ των Κοινών 9-11 Μαΐου 2014 Ηράκλειο Κρήτης

Αυτόνομη ηλεκτροδότηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανοιχτού κώδικα. Φεστιβάλ των Κοινών 9-11 Μαΐου 2014 Ηράκλειο Κρήτης Αυτόνομη ηλεκτροδότηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανοιχτού κώδικα Φεστιβάλ των Κοινών 9-11 Μαΐου 2014 Ηράκλειο Κρήτης Αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κοινωνικά και τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εξασφαλίζετε σταθερή πηγή εσόδων πωλώντας το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ. Η εταιρεία μας,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

, 24 2009 NUR-MOH A.E.

, 24 2009 NUR-MOH A.E. Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς Κοσµετάτος Ηµερίδα ΠΣΧΜ ΕΜΠ, 24 Νοεµβρίου 2009 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce.

Έδρα : ΟΡΘ. ΧΡ ΕΝΩΣΕΩΣ 34-36 121 34 Περιστέρι Τηλ. 210 5740408 210 5785440-210 5777111 Fax: 210 5777666 E-Mail: gram2@uce.gr http://www.uce. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων έως 10kW στις στέγες σπιτιών. Α. Φωτοβολταϊκό Σύστηµα 1. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα; Φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα