PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcript

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 STUDIEN ÜBER φιλόλογος, φιλολογία UND φιλολογεΐν VON GABRIEL R. F. M NUCHELMANS 1 N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W. E. J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE

3 STUDIEN ÜBER φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν

4 Promotor: Prof. Dr J. G. A. ROS S.J.

5 STUDIEN ÜBER φιλόλογος, φιλολογία UND φιλόλογε ιν Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de R. K. Universiteit te Nijmegen, op gezag van de rector magnificus Dr Η. H. Janssen, hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte, volgens besluit van de senaat in het openbaar te verdedigen op Vrijdag 28 April 1950, des namiddags te 2.30 uur doer GABRIEL R. F. M. NUCHELMANS Geboren te Oud-Gastel N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W. E. J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1950

6 Meiner Frau gewidmet

7 ν INHALTSVERZEICHNIS Seite Einleitung 1 I. KAPITEL. Literatur über φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεϊν 3 II. 1. Verzeichnis der modernen Literatur" 3 2. Antike Zeugnisse über φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν 6 ANHANG 9 KAPITEL. Chronologische Übersicht der Bedeutungsentwicklung von φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν Jahrhundert ν. Chr 11 Α. φιλόλογος und φιλολογία 11 Β. φιλολογεΐν Jahrhundert ν. Chr 17 Α. φιλόλογος und φιλολογία 17 Β. φιλολογεΐν Jahrhundert ν. Chr 20 Α. φιλολογία 20 Β. phüologus Jahrhundert ν. Chr 21 Α. φιλόλογος und φιλολογία 21 Β. φιλολογεΐν 24 С. philologus und philologia Jahrhundert n. Chr 29 Α. φιλόλογος und φιλολογία 29 Β. φιλολογεΐν 36 С. phüologus und philologia 37

8 VI Seite Jahrhundert n. Chr 39 Α. φιλόλογος und φιλολογία 39 Β. φιλολογεΐν Jahrhundert η. Chr 46 Α. φιλόλογος und φιλολογία 46 Β. φιλολογεΐν Jahrhundert η. Chr 51 Α. φιλόλογος und φιλολογία 51 Β. φιλολογεΐν 54 С philologus und philologia Jahrhundert η. Chr 55 Α. φιλόλογος und φιλολογία 55 Β. φιλολογεΐν 57 С. philologia Nicht genau zu datierende Stellen 57 Α. φιλόλογος und φιλολογία 57 Β. φιλολογεΐν ^ 58 III. KAPITEL. Besondere Aspekte von φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν Inhalt und Form 59 A. Der Inhalt 59 B. Die Form Der Gefühlswert von φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν Einige Bemerkungen über das Auftreten Von φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν bei griechischen Autoren 68 Α. φιλόλογος und φιλολογία 68 Β. φιλολογεΐν Philologus und philohgia im Latein 72

9 VII Seite IV. KAPITEL. Φιλόλογος als Eigenname 75 Zusammenfassung 84 Index 1 88 Index II 89

10 EINLEITUNG Vorliegende Arbeit befasst sich mit den Worten φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεϊν. Bei der Untersuchung haben wir uns auf griechische Texte bis zum 6. Jahrh. n. Chr. beschränkt. Nur gelegentlich wurde diese Grenze aus besonderen Gründen überschritten. Zugleich wurden die lateinischen Formen phüologus und philologia herangezogen; sie schliessen sich so eng an den griechischen Sprachgebrauch an, dass es kaum verantwortet schien sie davon zu trennen. Wir haben es deshalb auch nicht für nötig gehalten sie besonders in dem Titel zu erwähnen. Bei der Sammlung des Stellenmaterials wurde Vollständigkeit zwar angestrebt, aber wahrscheinlich nicht ganz erreicht. Wir haben jedoch gute Gründe anzunehmen, dass das Material, worauf sich die Arbeit stützt, genügend repräsentativ ist um die Folgerungen, welche daraus gezogen werden, im allgemeinen gelten zu lassen. Bei der Behandlung steht die Bedeutung im Vordergrund: die Fragen, welche wir uns gestellt haben, sind überwiegend semasiologischer Art. Daneben kommen indessen verschiedene andere Probleme zur Sprache, so dass die Untersuchung nicht als eine strikt-bedeutungsgeschichtliche bezeichnet werden kann. Im ersten Kapitel haben wir einige Hilfsmittel, von denen wir ausgegangen sind, geordnet zusammengestellt. Es ist erstens die moderne Literatur, insofern sie für unseren Gegenstand heuristischen Wert hat, weiter die Zeugnisse antiker Autoren. Das zweite Kapitel bietet eine chronologische Übersicht der Stellen, an denen φιλόλογος, φιλολογία und φιλόλογε?«vorkommen. Obgleich wir uns dabei vor allem von dem Standpunkt der historischen Entwicklung haben leiten lassen, ist doch so viel wie Nuchelmans, Studiën. 1

11 2 möglich danach gestrebt worden auch systematische Zusammenhänge klarzumachen. Dieser Abschnitt hat einigermassen den Charakter eines fortwährenden Kommentars: es wurde mit Hilfe des Kontextes und anderer Stellen und unter Heranziehung von Daten verschiedener Art versucht jedes mal so genau wie möglich die Bedeutung der Worte ausfindig zu machen. Wo es uns erwünscht vorkam, haben wir den betreffenden Passus etwas ausführlicher zitiert; wenn nötig, wird eine Paraph rasierung der Bedeutung vorgenommen oder eine Übersetzung vorgeschlagen. Im allgemeinen haben wir uns bemüht die Texte selbst reden zu lassen, in der Überzeugung, dass eine Übertragung in eine moderne Sprache und damit in eine verschiedene Begriffswelt dem richtigen Verständnis eher im Wege steht. Im dritten Kapitel werden einige besondere Aspekte der Worte, welche im zweiten nicht in engerem Zusammenhang verarbeitet werden konnten, näher beleuchtet. Diesen ist eine Besprechung der lateinischen Worte philologus und -philologia hinzugesetzt. Da Φιλόλογος und Philologus ziemlich häufig als Eigennamen vorkommen, haben wir dieser Erscheinung ein spezielles Kapitel, das letzte, gewidmet. Geflissentlich haben wir darauf verzichtet Rücksicht zu nehmen auf die modernen Terme Philolog, Philologie, philologisch, welche vor allem seit Fr. Aug. Wolf aufgekommen sind. Unserer Meinung nach sind sie zu sehr mit neueren wissenschaftstheoretischen Auffassungen verbunden um auf homogene Weise in eine Untersuchung, wie wir sie uns vorgestellt haben, aufgenommen zu werden. Gelegentlich hoffen wir in anderem Verband auf die neuzeitliche Entwicklung zurückzukommen. Weiter sei kurz darauf hingewiesen, dass für griechische Eigennamen so viel wie möglich die lateinischen Formen verwendet sind und dass beim Zitieren von Werken der Name des Herausgebers nur dann hinzugefügt wurde, wenn es anlässlich der Textgestaltung wünschenswert erschien.

12 3 I. KAPITEL Literatur Über φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεϊν 1. Verzeichnis der modernen Literatur Unter den Werken, die sich mehr direkt mit φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεϊν befasst haben, ist an erster Stelle die Abhandlung von K. Lehrs, De discrimine vocabulorum φιλόλογος, γραμματικός, κριτικός, Michaelisprogramm des kgl. Friedrichskollegiums zu Königsberg , zu nennen. In dieser Arbeit gibt Lehrs eine kurze Übersicht der verschiedenen Bedeutungen von φιλόλογος, welche sich allerdings auf ein sehr beschränktes Material stützt. Eine reiche Materialsammlung, nach sehr allgemeinen Gesichtspunkten geordnet, wurde von K. M. Abbott in A. Pauly - G. Wissowa - W. Kroll, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft XIX 2 Stuttgart 1938 Sp s. ν. φιλόλογος, knapp zusammengestellt. Weiter finden wir kurze Bemerkungen von sehr ungleichem Gehalt in einigen Werken, die über Methode und Geschichte der klassischen Philologie handeln. Vor Lehrs erschienen, und jetzt ziemlich wertlos, sind: Joannis a Wower, De polymathia traetatio 2, in Jac. Gronovius, Thesaurus antiquitatum graecarum, Lugduni Bat X S Auch erschienen als Appendix I zu seinem Herodiani scripta tria eraendatiora, Königsberg 1848 S und zum Teil in H. Stephanus, Thesaurus Graecae Linguae, ed. Hase und Dindorf, Paris VIII S s. ν. φιλόλογος, übernommen. 2 Erste Auflage: Hamburg 1604.

13 4 G. Bernhardy, Grundlinien zur Enzyklopädie der Philologie, Halle 1832 S J. Mützell, Andeutungen über das Wesen und die Berechtigung der Philologie als Wissenschaft, Berlin Nach Lehrs' Untersuchung sind erschienen: A. Gräfenhan, Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum, Bonn I S und S , III S. 3 5, (mit kurzen, aber äusserst wichtigen Notizen). A. Boeckh - E. Bratuscheck, Encyklopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaften, zweite Auflage von R. Klussmann, Leipzig 1886 S (stark subjektiv). H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern 2 II Berlin 1891 S (mit vielen falschen Auffassungen). F. Susemihl, Geschichte der griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit I Leipzig 1891 S. 328 Fussnote 6, und II Leipzig 1892 S B. Maurenbrecher - R. Wagner, Grundzüge der klassischen Philologie Band I: Grundlagen der klassischen Philologie (von B. Maurenbrecher, zugleich dritte, umgearbeitete Auflage von Freund's Triennium philologicum, I. Abteilung) Stuttgart 1908 S A. Gudeman, Grundriss der Geschichte der klassischen Philologie 2, Leipzig Berlin 1909 S. 1 3 (sehr oberflächlich). J. Sandys, A History of Classical Scholarship 3 I Cambridge 1921 S. 4 6 (mit recht wertvollen Bemerkungen). Lehrreich, aber leider zu selten, sind auch die Kommentare, welche den einzelnen Stellen wo φιλόλογος in Texten vorkommt, beigegeben werden. Wir erwähnen hier besonders: Chr. Lobeck in seiner Ausgabe von Phrynichus' Epitome, Leipzig 1820 S Besprochen von K. Lehrs in Wissenschaftliche Monatsblätter VII 1879 S. 129 f.f. = Kleine Schriften von Karl Lehrs, herausgegeben von A. Ludwich, Königsberg 1902 S

14 5 D. Wyttenbach zu Plutarchus' Moralia, Leipzig 1820 I S. 164 (mit einer Sammlung von Stellen, an welchen φιλόλογος bei Plutarchus gefunden wird). Schliesslich verzeichnen wir die lexikalischen Hilfsmittel und Werke verschiedener Art, die beim Zustandekommen dieser Untersuchung benutzt wurden: W. Christ - W. Schmid - О. Stählin, Geschichte der griechischen Litteratur«, München IÍ 1, 1920; Π 2, A. Debrunner, Griechische Wortbildungslehre, Heidelberg 1917, H. Dressler, The Usage of άσκέω and its Cognates in Greek Documents to 100 a. D., Washington H. Flipse, De vocis quae est λόγος significatione atque usu, Lugduni Bat A. Forcellini - V. de Vit, Totius Latinitatis Lexicon I VI, Prati Κ. E. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch 8, Hannover-Leipzig I 1913, II L. Grasberger, Erziehung und Unterricht im klassischen Altertum, Würzburg II 1875, III Η. Liddell - R. Scott, A Greek-English Lexicon, new Ed. by H. Stuart and R. Mc. Kenzie, Oxford E. Orth, Logios, Leipzig W. Pape - M. Sengebusch, Griechisch-Deutsches Handwörterbuch 3, sechster Abdruck, Braunschweig W. Pape - G. Benseier, Wörterbuch der griechischen Eigennamen 3, vierter Abdruck, Braunschweig A. Pauly - G. Wissowa - W. Kroll, Real-Encyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1894 f.f. 'Mit folgenden Ergänzungen: E. Orth, Λόγιος, Philologische Wochenschrift LI 1931 Sp , und G. Pfligersdorffer, Λόγιος und die λόγιοι Ανθρωποι bei Demokrit, Wiener Studien LXI und LXII, Wien 1948 S. 5^9.

15 6 F. Preisigke - E. Kiessling, Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, Berlin F. Preisigke, Namenbuch, Heidelberg M. Schanz - C. Hosius, Geschichte der römischen Literatur, München I II * ; III ; IV H. Schöne, Repertorium griechischer Wörterverzeichnisse und Speciallexica, Leipzig E. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods 3, New York-Leipzig Thesaurus Linguae Latinae, Leipzig 1900 f.f. F. Überweg - К. Frachter, Grundriss der Geschichte der Philosophie des Altertums 12, Berlin E. Ziebarth, Aus dem griechischen Schulwesen 2, Leipzig-Berlin » Antike Zeugnisse Über φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεϊν Als ersten Autor führen wir Hesychius Alexandrinus an, dessen Lexikon vorzugsweise aus Diogenianus und dadurch aus Pamphylus geschöpft ist und so wahrscheinlich auf das erste Jahrh. n. Chr. zurückgeht. In der Ausgabe von Schmidt, Jena 1876, steht auf S. 1523: φιλόλογος ασκητής, πολυλάλος. φιλόλογος λαλιός, λάλος. ασκητής heisst in erster Instanz derjenige, der sich einer Sache befleissigt, in unserem Falle wohl allgemeiner Bildung. In seiner Arbeit The Usage of άσκέω and its Cognates in Greek Documents to 100 a. D., Washington 1947, hat aber Dressler bewiesen, dass ασκητής auch die Bedeutung geschult, sachkundig hat, und zwar ebenso auf geistigem Gebiet, also gebildet. 5 Nur kommt ασκητής, soviel ich sehe, in dieser Bedeu- 5 Vgl. vor allem S , 47, 69, 73 und 81, und die dort angeführten Stellen : Xenophon, Cyrop. I 5, 10 11, Hipparchicus VIII1 und Memorabilia III 7, 7; Dionysius von Halic, De Isaeo с II und De Demosthene с XXII; Inscr. Graecae III 2, 1322.

16 7 tung nirgends absolut vor. Aus unseren weiteren Ausführungen wird sich jedoch herausstellen, dass diese Bedeutung von ασκητής, auf welche Dressler hingewiesen hat, sehr sicher auch für φιλόλογος zutrifft. Die Worte πολυλάλος, λαλιός, λάλος haben alle eine einigermassen ungünstige Bedeutung (geschwätzig, plauderhaft) und sind als Aequivalente für φιλόλογος meines Erachtens nicht sehr glücklich gewählt, λαλιός ist poetisch statt λάλος und insofern ist der Hinweis von Schmidt auf den Komiker Alexis β richtig. Pollux, der nach allgemeiner Annahme die ersten 7 Bücher seines Onomasticons vor Phrynichus' Εκλογή verfasst hat, sagt Onomasticon IV 10 ed. Bethe: περί τοίνυν επιστημών και τών άπ' αυτών τεχνών εν τούτω $ητεον und unter έξ επιστήμης αρετή führt er u. a. φιλολογία, φιλόλογος und φιλολόγως an. φιλολογία hiesse dann eine Art Vollkommenheit, die aus Wissenschaft entstanden ist, also wissenschaftliche Bildung. Bemerkenswert ist weiter, dass Pollux φιλολογία unter έξ επιστήμης αρετή verzeichnet und nicht unter den εΐδη επιστημών, ή τεχνών^ειλε etwas weiter im Text folgen. Sein Zeitgenosse Phrynichus umschreibt φιλόλογος mit ó φιλών λόγους και σπουδάζων περί παιδείαν (in seinem 'Εκλογή ρημάτων και ονομάτων 'Αττικών S. 392 ed. Lobeck, S. 483 ed. Rutherford) Der erste Bestandteil ist wahrscheinlich eine etymologische Erklärung, während der zweite den φιλόλογος als jemand, der nach höherer Bildung strebt, beschreibt. 7 Interessant ist die Bemerkung ο'ι δε νυν επί του εμπείρου τιθέασιν ουκ ορθώς. 8 Wenn man in Betracht zieht, dass Phrynichus fortwährend im Gegensatz zu Pollux steht β und dass Pollux den 11 Th. Koek, Com. Att. Fragm., Leipzig II S Für σπουδάζω vgl. Xenophon, Oeconomicus IX 1, und Philostratus, Vitae soph. I 7, 2 und I 21, 5. 8 Abbott in Pauly - Wissowa - Kroll. R. E. XIX 2 s. ν. φιλόλογος liest επί έμπειρίαν, nach meiner Meinung ohne jeglichen Grund. Vgl. M. Nächster, De Pollucis et Phrynichi controversiis, Lipsiae 1908, vor allem S. 21.

17 8 φιλόλογος gerade als einen έμπειρος zu bezeichnen scheint, wird es wahrscheinlich, dass Phrynichus hier, wie an so vielen anderen Stellen, eigentlich Pollux tadelt. Dass aber φιλόλογος diese Bedeutung nämlich kundig, gebildet tatsächlich hatte, wird auch, wie wir gesehen haben, aus Hesychius klar. Phrynichus sagt weiter: το μέντοι έφιλολόγησα και φιλολογώ καί πάντα τα ρήματα τα μετοχικά αδόκιμα. Eine gleichartige Bemerkung finden wir in derselben Zeit bei Herodianus in seinem Φιλέταιρος in der Moeris-Ausgabe von J. Pierson, Lugduni Bat S. 465: φιλολογεΐν ού καλόν, άλλα φιλοσοφείν καν ó φιλόλογος καί ή φιλολογία εν χρήσει παρά Πλάτωνι. 10 Diese Verurteilungen besagen wohl nicht mehr als dass die genannten Formen, und φιλολογεΐν überhaupt, bei den Autoren, die als massgebend für den attizistischen Sprachgebrauch betrachtet wurden 11, nicht vorkommen. Auffallend ist, dass Herodianus φιλολογεΐν und φιλοσοφείν offenbar als Synonyme betrachtet. Wir werden später Gelegenheit haben auf diese Fragen zurückzukommen. 12 Weiter kommen einige Stellen aus dem Corpus Glossariorum Latinorum, herausgegeben von G. Loewe und G. Goetz, Leipzig 1888, in Betracht. In den Glossae Latino-Graecae in II S. 52, 37 finden wir: dissertus λόγιος, φιλόλογος. Dissertus heisst beredt, redegewandt, oft mit der Nebenbedeutung gebildet, gelehrt. 13 Nach E. Orth, Logios, Leipzig 1926, hat λόγιος in der vorchristlichen Zeit fast immer die Bedeutung gelehrt, gebildet; erst in der nachchristlichen Literatur heisst es, im rhetorischen Bereich, auch beredt, φιλόλογος deutet 10 Vgl. auch Manuel Moschopulus.Ttüv ονομάτων 'Αττικών Συλλογή, unter φ, und ein Etymologicum des Thebaners Orion bei F. Sturz, Etymologicum Graecae Linguae Gudianum, Leipzig 1818 Sp. 639, an welchen beiden Stellen nur άδακιμον anstatt ού καλόν steht. "Vgl. Nächster, op. cit. S Vgl. Kap. Ill 3 В. 18 Vgl. den Artikel im Thesaurus Linguae Latinae s. v. dissertus.

18 9 hier also auf eine Bildung, die vor allem in Beredsamkeit zum Ausdruck kommt. In II S. 471, 39lesen wir: φιλόλογος amatar verborum, studiosus. Für amator verborum vergleiche man auch V S. 360 (Glossarium Amplonianum primum): Filologoys rationis vel verbi amatoris. Beide Stellen erinnern an das δ φιλών λόγους von Phrynichus und sind eher als etymologische Erklärungen aufzufassen. Studiosus finden wir auch in III S. 332, 70 (Hermeneumata Montepessulana) : φιλόλογος studiosus, und daneben stehen die beiden Gleichungen efilologi < studebat (III S. 215, 47, Herrn. Monacensia) und έφιλολόγει * * studebat (III S. 231, 18 Herrn. Einsidlensia). Studiosus heisst an erster Stelle jemand, der nach Bildung strebt, daneben aber auch gelehrt, gebildet. 14 Es bringt uns das ασκητής des Hesychius in Erinnerung. Studere bedeutet sich mit Wissenschaft befassen, wissenschaftlich tätig sein. Zum Schluss zitieren wir eine Stelle aus dem Etymologicum Magnum 1S, wo s. ν. Εψια gesagt wird, dass φιλέψιος mit einem Spiritus asper auf dem e φιλοπαίγμων gleichzustellen ist, ohne Spiritus asper aber φιλόλογος, φιλέψιος im letzten Sinn ist sicher von έψίω abzuleiten, das nach dem Etymologicum Magnum λέγω bedeutet. Da weder έψίω noch dieses φιλέψιος irgendwo sonst gefunden werden, gibt uns diese Stelle keinen näheren Aufschluss über die Bedeutung von φιλόλογος. ANHANG Den Stellen aus antiken Autoren, welche sich mit φιλόλογος, φιλολογία und φιλολογεΐν befasst haben, wollen wir einige Bemerkungen über den Akzent und die Art der Zusammensetzung von φιλόλογος hinzufügen. 14 Vgl. z. B. Plinius, Epistulae VI Vgl. auch die Bemerkungen in der Edition von Th. Gaisford, Oxonii 1848.

19 10 In seinem Werk Prosodia Catholica, G G ed. Lentz ΠΙ 1 S. 233, 22 und 24 1β, bezeichnet Herodianus die zusammengesetzten Adjektive mit φιλεΐν im Vorderglied als Proparoxytona. Paroxytoniert werden dagegen die Adjektive, die von λέγω abgeleitet sind, vom Typus δικαιολόγος. Eine besondere Ausnahme wird für φιλόλογος gemacht, das aus λόγος und φιλώ zusammengesetzt ist und deshalb proparoxytoniert wird. Obgleich in Handschriften φιλόλογος öfters mit Paroxytonese gefunden wird und sogar moderne Herausgeber es mitunter paroxytonieren 17, ist doch an Herodianus' Vorschrift festzuhalten, weil φιλόλογος sonst δς φίλα λέγει anstatt δς φιλεϊ λόγον bedeuten würde. 18 Dass φιλόλογος als Kompositum aus einem verbalen Vorderglied und dem Substantivum λόγος angesehen wurde, wird nicht nur aus der Stelle bei Herodianus klar, sondern auch Pollux führt es unter den Ableitungen von λόγος (Onomasticon II 121) und φιλο- (ibid. VI 166) an. Apollonius Dyscolus stellt es auf eine Linie mit μισάνθρωπος und φερέπονος (De syntaxi, G G ed. Lentz II2 S. 143) = Arcadius, De accentibus, ed. Schmidt, Jenae 1860 S. 102, 25 und 103, So Bekker in seiner Ausgabe von Plato's Laches 188 С. Auch die heutigen Griechen sprechen es so aus; vgl. die Fussnote bei Apollonius Dyscolus, De syntaxi, G G ed. Lentz II 2 S. 143, Vgl. D. C. Goettling, Allgemeine Lehre vom Accent der griechischen Sprache, Jena 1835 S ; H. W. Chandler, A practical Introduction, to Greek Accentuation", Oxford 1881 S. 143; J. Vendryes, Traité d'accentuation grecque, Paris 1904 S β Für die modernen Auffassungen vergleiche man A. Debrunner, Griechische Wortbildungslehre, Heidelberg 1917 S. 38 und F. Stolz, Die homerischen Komposita mit φίλο-, φιλ-, Wiener Studien XXVI 1904 S. 169 f.f.. Ueber die Frequenz der Zusammensetzungen mit φίλο- findet sich eine Bemerkung bei S. Tromp de Ruiter, De vocis quae est φιλανθρωπία significatione atque usu, Mnemosyne LIX 1932 S

20 11 П. KAPITEL Chronologische Übersicht der Bedeutungsentwicklung ОП φιλόλογος, φιλολογία Und φιλολογεΐν Α. φιλόλογος und φιλολογία Jahrhundert ν. Chr. Der erste Autor der griechischen Literatur, bei dem wir φιλόλογος und φιλολογία antreffen, ist Plato, in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr.. Obgleich die relative Chronologie der Dialoge zum grössten Teil noch immer umstritten bleibt, ist die Reihenfolge derjenigen, welche für uns in Betracht kommen, höchstwahrscheinlich diese: Laches, Theaetetus, Phaedrus, Respublica, Leges. Laches 188 С: als Nicias Laches fragt, ob er mit Socrates ein Gespräch führen will, antwortet dieser u. a. : καί γαρ αυ δόξαιμι τω φιλόλογος εϊναι καί αύ μισόλογος. Nur wenn eine Harmonie zwischen den Auseinandersetzungen und dem praktischen Leben besteht, sei er φιλόλογος, φιλόλογος steht hier in einem direkten Gegensatz zu μισόλογος, das in diesem Passus auch zum ersten Mal vorkommt. 1 Beide haben ihre meist ursprüngliche Bedeutung, worin die Elemente φίλο und μισό- noch ihren vollen verbalen 1 Vgl. für μισόλογος vor allem Phaedo 89 D, wo Plato sich offenbar noch veranlasst fühlt das verhältnismässig neue Wort durch μισάνθρωπος zu verdeutlichen und mit λάγους μισήσας zu umschreiben ; weiter Respublica III 411 D und Hierocles, In carmen aureum XII S. 86 ed. Mullachius.

21 12 Wert haben und sich auf das Objekt λόγοι in diesem Zusammenhang philosophische Auseinandersetzungen beziehen. Anstatt sich rein verbal auszudrücken etwa καί γαρ αυ δόξαιμί τω φιλεΐν λόγους καί αΰ μισεϊν (λόγους) hat Plato durch die Verwendung kompakter und konkreter Adjektive den Gegensatz wirksamer gemacht. In seiner Griechische Wortbildungslehre 77 weist Debrunner darauf hin, dass seit der klassischen Zeit μισο-. ausserordentlich leicht zusammen mit φίλο- zu Gegensatzpaaren verwendet wird; Analogien für beide Bildungen lagen schon vor; wenn man dazu in Betracht zieht, dass λόγος bei Plato sicher eine starke semantische Anziehungskraft besass und dass Gegensätze im allgemeinen günstige Bedingungen für Neubildungen abgeben, dann wird es zumindest wahrscheinlich, das φιλόλογος nicht nur für uns, die wir von der willkürlichen Überlieferung der Quellen abhängig sind, hier zum ersten Mal in der griechischen Literatur erscheint, sondern auch tatsächlich von Plato an dieser Stelle neu gebildet worden ist. Theaetetus 146 A steht φιλολογία, das nach Analogie zahlreicher Beispiele sehr leicht von φιλόλογος abgeleitet werden konnte. Aus dem Kontext stellt sich deutlich heraus, dass das φιλο-element hier noch seine volle Kraft hat: es ist eine leidenschaftliche Liebe für philosophische Auseinandersetzungen, welche Socrates antreibt. Als eine Art Erklärung wird noch προθυμούμενος ήμας ποιήσαι διαλέγεσθαι hinzugesetzt. Dieselbe Bedeutung finden wir auch in Theaetetus 161 A, wo Socrates zu Theodorus sagt: φιλόλογος γ'ει άτεχνώς usw was man mit Du bist wirklich einfach versessen auf philosophische Auseinandersetzungen übersetzen könnte. Phaedrus 236 E bedeutet φιλόλογος dasselbe, jedoch mit dem Unterschied, dass der λόγος-bestandteil hier zweideutig ist und einerseits eine brillante Darlegung wie die vom Redner Lysias bezeichnet, anderseits eine Auseinandersetzung im socratischen

22 13 Sinne. Socrates fühlt sich hier von einer fast krankhaften Leidenschaft hingerissen. 2 Auffallend ist übrigens, dass es sich in den letzten drei Fällen jedes Mal um eine einigermassen ironisch gefärbte Bemerkung handelt. Man bekommt den Eindruck, dass die Ausdrücke φιλόλογος und φιλολογία sehr stark und durch ihre Neuheit äusserst wirkungsvoll waren und deshalb nur mit einer gewissen ironischen Reserve angewendet werden konnten. Respublica IX 582 E tritt φιλόλογος neben φιλόσοφος auf und beide stehen im Gegensatz zu dem φιλοκερδής und dem φιλότιμος. Erstere haben die Kriterien für eine philosophische Begriffsbestimmung, nämlich εμπειρία, φρόνησις und λόγος. Obgleich die λόγοι als Instrument ausdrücklich auch dem φιλόσοφος zugesprochen werden, dürften doch bei einer Verbindung von φιλόσοφος und φιλόλογος die εμπειρία und φρόνησις eher dem Ersten, und der λόγος dem Zweiten zufallen. Eine genaue Begriffsscheidung ist indessen nicht möglich. Die Bedeutung des φιλο-elements, das übrigens noch deutlich als solches empfunden wird, ist hier schwächer und der φιλόλογος ist jemand, der sich für philosophische Auseinandersetzungen interessiert, sich damit (gerne) befasst. Als der Kreter Clinias in Leges 641 E einen Athener auffordert seine Meinung zu sagen, bemerkt dieser u. a., dass nach der allgemeinen Auffassung der Hellenen Athen φιλόλογος und πολυλόγος ist 3 ; Lacedaemon sei dagegen βραχυλόγος und K r eta την πολύνοιαν μάλλον ή πολυλογίαν άσκοΰσα. Während bis jetzt φιλόλογος nur von gewissen einzelnen Personen gesagt wurde, steht es hier als Prädikat für ein ganzes Volk. Weiter ist bemerkenswert, dass der λόγος-bestandteil sich hier offenbar 2 In der Bude-Ausgabe spricht Léon Robin von einer passion maladive; vgl. die dort angeführten Parallelstellen. ' Vgl. Libanius, Declam. II 18 (De Socratis silentio), wo wir im Satz το 8è 'Αθηναίων γένος φιλόλογύν те καΐ πολύλογον einen späten Nachklang dieser Stelle finden.

23 14 nicht nur auf philosophische Auseinandersetzungen, wie es an den vorigen Stellen hauptsächlich der Fall war, bezieht, sondern auf λόγοι im allgemeinen, in dem typischen Sinn von Gedankenäusserungen, welche oft künstlich und nach gewissen Regeln gepflegt sind. Durch die Bedeutung von λόγος * wird uns schon nahegelegt, dass die Liebe der Athener für das Wort in allen seinen reichen Formen keine leere Geschwätzigkeit war, sondern vielmehr ein natürliches Interesse für alles, das im Wort, als Ausdrucksmittel von Gedanken, ihrem beweglichen Geist entgegenkam. Das wird hier auch klar aus dem Kontext, wo u. a. die Rede ist von λόγον άνακαθαιρέσθαι (aufstaffieren), und aus dem Gegensatz zu βραχυλόγος, das nicht nur einfach wortkarg bedeutet, sondern in den meisten Fallen auch einen Mangel an subtiler geistiger Veranlagung und an Sinn für höhere Bildung einschliesst Б. Dass die Eigenschaft πολυλογία in diesem Zusammenhang nicht gleich einen ungunstigen Sinn zu haben braucht, ist klar. β Im selben Sinn wie bei Plato, Leges 641 E muss φιλολογία bei Isocrates aufgefasst werden, der um die Mitte des 4. Jahrh. v. Chr. in seiner Antidosis 296 behauptet, dass es in Athen neben vielen anderen Faktoren auch τήν άλλην εύτραπελίαν και φιλολογίαν gibt 4 Fur λόγος vergleiche man Η J Flipse, De vocis quae est λόγος significatione atque usu, Lugdum Bat 1902 passim, und den Artikel in Liddell und Scott, s. v. 6 Gewöhnlich werden die Lacedaemonier als βραχυλόγοι bezeichnet Vgl Plato, Protagoras 343 В und vor allem Demetrius, De elocutione 7 und , an welcher letzten Stelle die βραχυλογία als eine natürliche Eigenschaft betrachtet und auf die δεινότης der Spartaner zurückgeführt wird Für die Kelten verwendet es Diodorus Siculus, Bibl Hist V 31, wo übrigens hinzugefügt wird, dass sie ταΐς διανοίαις όξεΐς καΐ προς μάθησιν ούκ άφυεΐς waren Interessant fur die athenische Auffassung ist Leges 887 В bei Plato γελοϊον 8ή καΐ φαϋλον τί> προ των βέλτιστων τα βραχύτερα αίρουμένους φαΐνεσθαι Für den rhetorischen Term βραχυλογία vergleiche man ζ В Rhetonca ad Alex XXII (1434 b 10) Vgl. fur πολυλόγος vor allem Xenophon, Cyrop I 4, 3, wo gesagt wird, dass Cyrus πολυλογώτερος war άμα. μέν δια τήν παιδείαν.. έτι 8έ καΐ δια το φιλομαθής είναι. Weiter Cassais Dio, Hist Rom LXXVI 16.

24 15 welche Eigenschaften nicht wenig προς την των λόγων παιδείαν beitragen. Die Stellung neben ευτραπελία, das geistige Gewandtheit, esprit bedeutet, weist darauf hin, dass φιλολογία hier sicher nicht einfach Redseligkeit ist, sondern vielmehr eine natürliche Empfänglichkeit und Talent, und deshalb Interesse für λόγοι, das heisst Worte in ihrer äusserlichen Erscheinungsform, aber auch immer mit einem gedanklichen Inhalt und Spitze. 7 Erwähnenswert ist weiter, dass φιλολογία hier, wo es zum ersten Mal mit παιδεία zusammentrifft, eine angeborene geistige Eigenschaft bezeichnet, welche als günstige Bedingung für eine gewisse Art Erziehung gilt. Ars Rhetorica II 23, 10 (1398 b 14) erzählt Aristoteles, dass die Lacedaemonier den Weisen Chilo unter die Geronten aufgenommen haben, ήκιστα φιλόλογοι 6ντες: obgleich sie absolut keinen Sinn für λόγοι, hier wohl im allgemeinen Literatur, hatten. Die Eigenschaft, welche als so kennzeichnend für die Athener empfunden wurde, wird hier ausdrücklich den auch in anderen Hinsichten volkommen verschiedenen Spartanern abgesprochen. In diesem Zusammenhang ist es interessant einen Passus aus Strabo anzuführen, der Geographica II 3, 7 als seine Meinung ausspricht: où γαρ φύσει 'Αθηναίοι μεν φιλόλογοι, Λακεδαιμόνιοι δ' ου, και οι έτι έγγυτερω Θηβαίοι, άλλα μάλλον έθει. Zweifellos hat Strabo Unrecht, wenn er glaubt, dass es sich hier nicht um eine natürliche Eigenschaft handelt. Von der anderen Seite ist es aber klar, dass Leute, welche die betreffende Eigenschaft besitzen, sie natürlicherweise auch mehr oder weniger ausbilden werden. Für diese bewusste Erziehung träfe dann εθει zu. Aus allen Stellen, 7 Man vergleiche auch noch Diodorus Sic, Bibl. Hist. XII 53, 3, wo mitgeteilt wird, dass Gorgias mit seinem Stil einen gewaltigen Eindruck auf die Athener machte, δντας ευφυείς καΐ φιλολόγους. Sie hatten also ein natürliches Talent und Geisteshaltung für sojche Sachen und eine angeborene Empfindlichkeit und Interesse für λόγοι im allgemeinen und Stileigenartigkeiten im besonderen. Bei Plutarchus, Symp. quaest. VI 694 D steht φιλόλογος im Gegensatz zu άφυής. Es handelt sich dort um Interesse für wissenschaftliche Untersuchungen.

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107104

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες

Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες 1 Απόστολος Πιερρής Δωρικές και Ολυμπιακές Μελέτες *** Η Μορφολογία του Δωρικού και του Ιωνικού Ρυθμού στην Πρώιμη Αρχαϊκή Γλυπτική Ι 18 Φεβρουαρίου 2015 2 Der griechische Tempel ist ein hohes Lied auf

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon V Martin Holtermann Basiswortschatz Platon Zur Vorbereitung auf das Graecum Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE

BIOWC MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE BIOWC ME EUROPE BIOWC ME ASIA OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE WELTWEIT DIE ERSTE MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE OHNE WASSER OHNE CHEMIKALIEN OHNE KANALISATION MOBILE ÖKOLOGISCHE TOILETTE DIE SONNE UND DER WIND UNSERE ENERGIEQUELLEN SCHÜTZT

Διαβάστε περισσότερα

PLATONS FÜR DEN SCHULGEBRAUCH ERKLÄRT VON M A R T IN W O H L R A B, REKTOB DES KÖNIGLICHEN GYMNASIUMS ZU D R ESD EN -N EU STA D T. ZWEITE AUFLAGE.

PLATONS FÜR DEN SCHULGEBRAUCH ERKLÄRT VON M A R T IN W O H L R A B, REKTOB DES KÖNIGLICHEN GYMNASIUMS ZU D R ESD EN -N EU STA D T. ZWEITE AUFLAGE. PLATONS P H A E D O N. FÜR DEN SCHULGEBRAUCH ERKLÄRT VON M A R T IN W O H L R A B, REKTOB DES KÖNIGLICHEN GYMNASIUMS ZU D R ESD EN -N EU STA D T. ZWEITE AUFLAGE. LEIPZIG, DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

GRIECHISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden 14:59 Uhr Seite 58 Mango ˈmango μάγκο eintrauben staˈfilia ταφύλια Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel irsche äˈrasi εράσι Toilettenpapier to charˈti iˈjias ette χαρτί υγείας oˈlämono Papiertaschentücher

Διαβάστε περισσότερα

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text Das unten folgende Schreiben entstand aus der Not heraus, dass aktuell immer mehr Lehrkräfte Kinder in die Klasse bekommen, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und deren Eltern auch kein Deutsch sprechen

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

. Zeit: Synoptische Betrachtung # αβ αα a) Allgemeine Abkürzungen Abkürzung Ausführung/Bedeutung AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell (engl.: (atmosphere

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Griechisch II. A. Infinitiv (BR 231-239)

Griechisch II. A. Infinitiv (BR 231-239) Griechisch II (Dr. Stefan Faller) Zusammenstellung wichtiger grammatischer Phänomene (Paragraphenzahlen beziehen sich auf die Grammatik von Bornemann-Risch) A. Infinitiv (BR 231-239) I. Infinitiv / AcI

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

LEKTION 2. Hören Teil 3. Prüfungsvorbereitung

LEKTION 2. Hören Teil 3. Prüfungsvorbereitung Hören Teil 3 LEKTION 2 Prüfungsvorbereitung B1 Στο 3 ο μέρος της ενότητας Hören θα ακούσετε έναν καθημερινό διάλογο. Για το διάλογο αυτό δίνονται 7 προτάσεις με την επιλογή σωστό ή λάθος. Θα ακούσετε το

Διαβάστε περισσότερα

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1

UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 Seite 1 von 6 UMDENKEN Βοηθητικό υλικό διδασκαλίας για την προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, Επίπεδο Α1 AUFGABE 1: VIER ELEMENTE Σύμφωνα με μια αρχαία θεωρία τα πάντα στο σύμπαν μας αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Kelten bei Dionysios von Halikarnassos. Verfasserin. Zéa Frana, BA. angestrebter akademischer Grad

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Die Kelten bei Dionysios von Halikarnassos. Verfasserin. Zéa Frana, BA. angestrebter akademischer Grad DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Die Kelten bei Dionysios von Halikarnassos Verfasserin Zéa Frana, BA angestrebter akademischer Grad Magistra (Mag.) Wien, 2014 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 057

Διαβάστε περισσότερα

Mit einem Stipendium in Deutschland studieren Σπουδάζοντας με υποτροφία στη Γερμανία

Mit einem Stipendium in Deutschland studieren Σπουδάζοντας με υποτροφία στη Γερμανία Mit einem Stipendium in Deutschland studieren Σπουδάζοντας με υποτροφία στη Γερμανία Katherina Gantenbein Begegnung / Συνάντηση Sind Sie mit der ausgewählten Universität zufrieden? Ja, ich bin sehr mit

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση

WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση Ιωάννα Χαρδαλούπα Καθηγήτρια Γερµανικών Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ.

8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. 1 LEKTION 1 8A ËÌÂÈÒÛÙÂ ÛÙ ÎÔ Ù ÎÈ appleôè applefi ÙÈ ÙÚÂÈ ÛËÌ Û Â (1, 2, 3) ÂÈ ÙÔ ja Ì Û ÛÙËÓ appleúfiù ÛË ( Ï. ÛÂÏ. 17). ŒappleÂÈÙ ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÂ ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ. a) Der Arzt hat ja recht, aber ich kann ohne

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Empirische Sprachforschung

Empirische Sprachforschung Empirische Sprachforschung Lehreinheit 5: Inselstreit China erhöht den Druck im Streit mit Japan Dr. Chris

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Φύκιας & Χριστίνα Κατσικαδέλη Πανεπιστήμιο του Salzburg, Αυστρία Τομέας Γλωσσολογίας. Ioannis.Fykias@sbg.ac.at Christina.Katsikadeli@sbg.ac.

Ιωάννης Φύκιας & Χριστίνα Κατσικαδέλη Πανεπιστήμιο του Salzburg, Αυστρία Τομέας Γλωσσολογίας. Ioannis.Fykias@sbg.ac.at Christina.Katsikadeli@sbg.ac. Ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στις γερμανόφωνες χώρες. Λεξικά και διδακτικά εγχειρίδια: μια κριτική εξέταση από γλωσσολογική σκοπιά. Ιωάννης Φύκιας & Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2. Griechisch Ελληνικά

Teil 2. Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2. Griechisch Ελληνικά Komm, Teil 2 lies mir vor! Ελα να μου διαβάσεις! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Οδηγός ανάγνωσης για τους γονείς με παιδιά ηλικίας από τριών ετών

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Anweisungen für die Prüfer und Aufgabenstellung

Διαβάστε περισσότερα

ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT

ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT ANKÜNDIGUNG ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ANNOUNCEMENT»Das DAI Athen und die Aktivitäten deutscher Archäologen in Griechenland 1874 1933«TAGUNG DAI CLUSTER 5 GESCHICHTE DER ARCHÄOLOGIE «Το Γ.Α.Ι. Αθηνών και η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε.

Test zu Lektion 1. 1 Ordne zu und verbinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Test zu Lektion 1 Nme: Punkte: / 14 1 Ordne zu und verinde. Ποια απάντηση ταιριάζει; Βάλε ένα βέλος. Wer ist du? Wie heißt du? Alexis! Ih heiße Juli. Ih in Pul. J, ih komme. 2 Ergänze. Συμπλήρωσε. Hllo

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Lektion in drei Teilen: A B C

1. Lektion in drei Teilen: A B C in drei Teilen: A B C Teil A Begriff 'Wortart' die O-Deklination (I.): Maskulina (= Wörter männlichen Geschlechts) Begriffe: 'Kasus', 'Genus', 'Numerus' bei Substantiven die Präpositionen die vier Übersetzungsmöglichkeiten

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ. Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου Σχολικό έτος 2016/2017 Klassen 9A/9B/9C Γ' Γυμνασίου DEUTSCH/ Klett Verlag, Mittelpunkt B2 Neu Lehrbuch 978-3-12-676652-4 Arbeitsbuch mit CD 978-3-12-676653-1 Griechisches Glossar 978-960-6891-84-7 Verlag Hueber ENGLISCH / Kurs

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Der Vokativ. Die Fälle

Der Vokativ. Die Fälle Die Fälle 1. Nominativ: Werfall 2. Genitiv: Wessen 3. Dativ: Wemfall nicht bei griechischen Subst. wird meist ersetzt durch σε + Akkusativ 4. Akkusativ: Wenfall 5. Vokativ: Anredefall nur im griechischen

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 District 28, Chapter A608 29-06-2015 Friedrich Schiller e.v. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Το καλοκαίρι ξεκίνησε και οι περισσότεροι απο εµάς έχουν κάνει τα σχέδια τους για τις καλοκαιρινές διακοπές και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.12.2012 2011/0254(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu

SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu SCHRIFTLICHER AUSDRUCK Neu Einheit 1 Aufgabe 1 Eine deutsche Freundin will dich in Griechenland besuchen. Sie will deine Stadt besser kennen lernen. Antworte auf die Fragen unten. Schreibe 20-30 Wörter.

Διαβάστε περισσότερα

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια

G.G. GAG, der: Gags [zb. technische Gags eines Discjockeys beim Präsentieren der Musik] κολπάκια G.G. GABE, die: auf eine milde Gabe hoffend [z.b. ironisch in Zusammenhang mit einem Hund, der vor einem Schnellimbiss-Lokal auf Speisereste wartet] ελπίζοντας σε κάποια ευγενική δωρεά GABEL, die: die

Διαβάστε περισσότερα

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder!

Willkommen beim Webseiten-Experten für Kinder! 1 Θμα 2: Λεογραμματ Im Internet liest du den folgenden Textέ Es fehlen aber einige Wörterέ όülle die Lücken (1-5) aus und ergänze die fehlenden Wörterέ Du kannst jedes Wort (A-F) nur einmal verwenden.

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D12 Project Flyers WP9: Dissemination, exploitation of results and sustainability WP Leader: ICEM Project

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten, Kultur und Sport Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

- "Θα κπνξνχζε...", φκσο ρσξίο έθεζε, φπσο λεθξνί ή άγγεινη ή ην ρακφγειν ησλ θνχξσλ. Der Himmel über Berlin

- Θα κπνξνχζε..., φκσο ρσξίο έθεζε, φπσο λεθξνί ή άγγεινη ή ην ρακφγειν ησλ θνχξσλ. Der Himmel über Berlin - "Θα κπνξνχζε...", φκσο ρσξίο έθεζε, φπσο λεθξνί ή άγγεινη ή ην ρακφγειν ησλ θνχξσλ. Der Himmel über Berlin 1 Οσγκεηζοσ Μονογκαηαρι Πηα λεξά ηνπ Αδνχθη πιέεη κηα κηθξή βάξθα. / Όινη θνηκνχληαη γχξσ απ'

Διαβάστε περισσότερα

Martinstag - Projekt (für 7-8-jährige Anfänger)

Martinstag - Projekt (für 7-8-jährige Anfänger) Martinstag - Projekt (für 7-8-jährige Anfänger) Lehrerhinweise 1. Die Legende von St. Martin Der Lehrer liest die Legende von St. Martin als Märchen in der Klasse vor (siehe Kopiervorlage: 1. Die Legende

Διαβάστε περισσότερα