Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2010"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2010 Οι επιτροπές θεµάτων συνέρχονται για την επιλογή θεµάτων πρωτότυπων, ποιοτικών και σταθµισµένων. Τα θέµατα που θα προταθούν από τις επιτροπές αποτελούν την εκπαιδευτική πρόταση της ΟΕΦΕ, εκπροσωπούν δηλαδή ολόκληρο τον κλάδο και αναµένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι εποµένως αναµενόµενο το ότι θα εξεταστούν µε µεγάλη προσοχή, σχολαστικότητα και λεπτοµέρεια, τόσο από τους συµµετέχοντες συναδέλφους όσο και από το τµήµα εκείνο της εκπαιδευτικής κοινότητας που εµπλέκεται στην προετοιµασία των υποψηφίων της Γ λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Για τον λόγο αυτό η λειτουργία των επιτροπών και το παραγόµενο από αυτές έργο αποτελούν το κρισιµότερο τµήµα της όλης διαδικασίας και απαιτούν από τους συµµετέχοντες σε αυτές επίγνωση της κρισιµότητας του θέµατος, υπευθυνότητα και µεγάλη προσοχή. Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι αποτέλεσµα της συσσωρευµένης εµπειρίας των προηγούµενων ετών και εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την αξιόπιστη και αποτελεσµατική λειτουργία των επιτροπών.

2 1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι επιτροπές θεµάτων αναλαµβάνουν το σηµαντικό έργο να προτείνουν σε κάθε ένα από τα εξεταζόµενα µαθήµατα θέµατα πρωτότυπα, ποιοτικά και σταθµισµένα. Οι επιτροπές είναι 5µελείς έως 7µελείς, αναλαµβάνουν δε την θεµατοδότηση σε ένα τουλάχιστον µάθηµα. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να είναι από την ίδια πόλη ή από σχετικά κοντινές πόλεις, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα του να πραγµατοποιεί η επιτροπή συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Μπορούν δηλ. να συνεργαστούν συνάδελφοι ανά περιφέρεια, για να δηµιουργηθούν έτσι αξιόλογες και αξιόπιστες επιτροπές που θα µπορούν να φέρουν µε επιτυχία σε πέρας το υπεύθυνο έργο της θεµατοδότησης. Στη διαδικασία θεµατοδότησης είναι επιβεβληµένη η πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία των µελών της επιτροπής ώστε όλα τα µέλη να ακούν και να τοποθετούνται πάνω στις προτάσεις και τα σχόλια των άλλων µελών της επιτροπής σε πραγµατικό χρόνο. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στις επιτροπές θεµάτων είναι οι ακόλουθες : 1. Η µονάδα του ενδιαφεροµένου να είναι µέλος του τοπικού συλλόγου φροντιστών. 2. Η µονάδα του ενδιαφερόµενου να δηλώσει συµµετοχή στα επαναληπτικά θέµατα Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθει στην πρώτη (1 η ) συνάντηση της επιτροπής, κατά την οποία θα αποφασιστεί η φυσιογνωµία και η κατανοµή των θεµάτων ως προς την ύλη. Τυχόν µη προσέλευση στην πρώτη (1η ) συνάντηση ακυρώνει κάθε περαιτέρω συµµετοχή του ενδιαφεροµένου στην όλη διαδικασία.. 4. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσέλθει στη δεύτερη (2 η ) συνάντηση, καταθέτοντας, εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας την πρότασή του, υπό τη µορφή ενός πλήρους διαγωνίσµατος. Η µη έγκαιρη κατάθεση της πρότασης διαγωνίσµατος ακυρώνει κάθε περαιτέρω συµµετοχή του ενδιαφεροµένου στην όλη διαδικασία.

3 3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένας Συντονιστής. Ο συντονιστής κάθε επιτροπής έχει την ευθύνη, έναντι της ΟΕΦΕ, για: Την προώθηση και διαφύλαξη κλίµατος καλής συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας της επιτροπής. Την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της διαδικασίας και των προθεσµιών του. Ο συντονιστής έχει την ευθύνη λειτουργίας της Γραµµατείας Υποστήριξης, µέσω της οποίας θα πρέπει : Να ενηµερώσει τα µέλη της επιτροπής θεµάτων για τις διαδικασίες συνάντησης, επιλογής, στάθµισης και κρίσης των θεµάτων. Σε συνεννόηση µε τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής, να καθορίσει τον τόπο και το χρόνο πραγµατοποίησης της πρώτης συνάντησης. Στο τέλος της κάθε συνάντησης να φροντίζει ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ να καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος πραγµατοποίησης της επόµενης συνάντησης. Το αντίθετο προκαλεί αλλεπάλληλους γύρους τηλεφωνηµάτων και πιθανότατα καθυστερήσεων και δυσλειτουργίας της επιτροπής. Να ενηµερώνει έγκαιρα τα µέλη της επιτροπής για οποιαδήποτε αλλαγή επί του συµφωνηµένου προγράµµατος. Να µεριµνήσει ώστε η επιτροπή να λειτουργεί µε εχεµύθεια και επιστήσει την προσοχή στα µέλη της να προφυλάξουν την όλη διαδικασία από φαινόµενα διαρροής θεµάτων. Να µεριµνήσει για την δακτυλογράφηση-διόρθωση των θεµάτων και των λύσεών τους, ώστε να τα παραδώσει στον τεχνικό σύµβουλο (Keystone) εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Να ενηµερώνει τα µέλη της επιτροπής για την τελική µορφή των θεµάτων, πριν αυτά παραδοθούν στον τεχνικό σύµβουλο (Keystone). 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Η λειτουργία της επιτροπής συντονίζεται από τον συντονιστή, ο ρόλος του οποίου είναι καθαρά οργανωτικός και προωθεί την σύνθεση απόψεων. Τα µέλη της επιτροπής συνεργάζονται µε το συντονιστή ως προς την προώθηση και διαφύλαξη κλίµατος καλής συνεργασίας. Κατά τη λειτουργία των επιτροπών θα θέλαµε να επιστήσουµε ειδικότερα την προσοχή σας στα εξής θέµατα:

4 Ο συντονιστής και τα άλλα µέλη της επιτροπής συµµετέχουν ισότιµα στην όλη διαδικασία και τεκµηριώνουν την εκπαιδευτική τους άποψη δια των επιχειρηµάτων τους. Η ισότιµη συµµετοχή στη διαδικασία θεµατοδότησης και σχολιασµού προϋποθέτει την κατάθεση συγκεκριµένων και ολοκληρωµένων προτάσεων (ένα πλήρες διαγώνισµα) από όλους τους συµµετέχοντες στη διαδικασία. Σε περίπτωση διαφωνίας και επειδή η επιτροπή θα πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριµένες προτάσεις εντός δεδοµένου χρονοδιαγράµµατος και προθεσµιών, η απόφαση θα λαµβάνεται διά της αρχής της πλειοψηφίας (ή µε κλήρωση). - Για κάθε µέλος της επιτροπής αντιστοιχεί µία ψήφος. - Αν ο αριθµός µελών της επιτροπής είναι ζυγός, τότε η ψήφος του συντονιστή προσµετράται διπλή. - Αν σε κάποια επιτροπή συµµετέχουν δύο εκπρόσωποι του ίδιου φροντιστηρίου, έχουν δικαίωµα µόνο µίας ψήφου. Τέλος τα µέλη της επιτροπής έχουν την υποχρέωση να λειτουργούν µε εχεµύθεια και να προφυλάξουν την όλη διαδικασία από φαινόµενα διαρροής θεµάτων. Για τον σκοπό αυτό: µεταξύ σας τα να είναι προσωπικά. στα που ανταλλάσετε να µην αναφέρεται ότι πρόκειται για τα Ε.Θ. της ΟΕΦΕ (να είναι χωρίς λογότυπο της ΟΕΦΕ ή άλλο διακριτικό τίτλο). να αποφεύγεται τα φαξ. προσοχή στην γραµµατεία που τυχόν διαχειρίζεται την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία και την πιθανόν φιλική της σχέση µε καθηγητές του φροντιστηρίου σας. 5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Η διαδικασία θεµατοδότησης θα ολοκληρώνεται σε διαδοχικές συναντήσεις. 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Αναλυτικός καθορισµός της εξεταστέας ύλης για όλα τα µαθήµατα Α και Β Λυκείου και αποστολή προς τον τεχνικό σύµβουλο (Keystone), ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΕΦΕ προς άµεση ενηµέρωση των συµµετεχόντων.

5 (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι σηµαντικές διαφοροποιήσεις της διδαχθείσας ύλης Α και Β Λυκείου από σχολείο σε σχολείο αλλά και το ότι κατά τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Ε.Θ. ένα σηµαντικό τµήµα της ύλης δεν έχει ακόµα διδαχθεί στους µαθητές. Θα πρέπει η επιλογή να γίνει µε τέτοια κριτήρια, που να εξασφαλίζουν το ότι η εξεταστέα ύλη που θα προταθεί να έχει διδαχθεί σε όλους τους συµµετέχοντες µαθητές.) Ενηµερωτική συζήτηση για τα θέµατα των προηγούµενων ετών (Πανελλαδικές και Επαναληπτικά Θέµατα), ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο επιλογής ίδιων ή παρόµοιων θεµάτων. Καθορισµός σκεπτικού επιλογής των θεµάτων (επίπεδο δυσκολίας, καταµερισµός ως προς την εξεταστέα ύλη, κλπ.), ώστε τα προτεινόµενα θέµατα να συγκλίνουν και να είναι ευκολότερη η σύνθεση τους, αποφεύγοντας έτσι αντεγκλήσεις και πόλωση κατά τη συνέχεια της διαδικασίας. Καθορισµός επόµενης συνάντησης, ώστε τα µέλη των επιτροπών, µε ευθύνη του συντονιστή, να αποχωρήσουν από την συνάντηση έχοντας συµφωνήσει πότε και που θα γίνει η επόµενη συνάντηση. Ο καθορισµός της επόµενης συνάντησης ισχύει και για κάθε συνάντηση που πραγµατοποιούν οι επιτροπές. Πριν το τέλος της κάθε συνάντησης και παρουσία όλων των συµµετεχόντων πρέπει ΟΠΩΣ ΗΠΟΤΕ να καθοριστεί πότε και που θα γίνει η επόµενη συνάντηση. Το αντίθετο προκαλεί αλλεπάλληλους γύρους τηλεφωνηµάτων και πιθανότατα καθυστερήσεων και δυσλειτουργίας της επιτροπής. 2η Συνάντηση: Κατάθεση ολοκληρωµένων προτάσεων (ένα πλήρες διαγώνισµα) από όλα τα µέλη της επιτροπής, γεγονός που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στη συνέχεια της όλης διαδικασίας. Συζήτηση επί των προτάσεων και επιλογή θεµάτων επί των οποίων θα εργαστεί η επιτροπή για να τα διαµορφώσει. Ενδιάµεσες Συναντήσεις: ιαµόρφωση των θεµάτων και των λύσεών τους. Ο αριθµός των ενδιάµεσων συναντήσεων ποικίλει ανάλογα µε τις απαιτήσεις των εξεταζόµενων µαθηµάτων.

6 Τελική Συνάντηση: Τελικός έλεγχος θεµάτων και λύσεων. ιόρθωση πιθανών λαθών που εντοπίστηκαν είτε από τα µέλη της επιτροπής θεµάτων είτε από τους λύτες. Αποστολή θεµάτων και λύσεων στον τεχνικό σύµβουλο (Keystone) 6. ΕΠΙΠΕ Ο ΘΕΜΑΤΩΝ Από τη συνολική µέχρι τώρα εµπειρία στη διοργάνωση του θεσµού των Επαναληπτικών Θεµάτων, έχουµε να προτείνουµε: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: Τα θέµατα να είναι υψηλού επιπέδου, πρωτότυπα, ποιοτικά και σταθµισµένα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη το επίπεδο των θεµάτων που µπαίνουν στις Πανελλαδικές και το επίπεδο των µαθητών της Γ Λυκείου (µέσω των στατιστικών επιδόσεων του ΥΠΕΠΘ για τις προηγούµενες χρονιές). Επίσης συνιστούµε να αποφευχθεί η λογική των «καµένων θεµάτων». Β ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ: Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι λόγω κατάργησης πανελλαδικών εξετάσεων στη Β Λυκείου, το επίπεδο και στις δύο αυτές τάξεις είναι αισθητά πιο χαµηλό από ότι στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό η επιλογή των θεµάτων θα πρέπει να βασιστεί στο σκεπτικό «τι θα πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ο µαθητής τελειώνοντας την τάξη» και εποµένως σε αυτά τον αξιολογούµε. Να σηµειωθεί πως στο παρελθόν τα προτεινόµενα θέµατα από την ΟΕΦΕ σχολιάστηκαν ως ιδιαίτερα δύσκολα, γεγονός που θα πρέπει να το αποφύγουµε οπωσδήποτε φέτος. 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η διαδικασία επιλογής θεµάτων, ανάλογα µε την ηµεροµηνία διεξαγωγής του κάθε διαγωνίσµατος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις αντίστοιχες επιτροπές θεµάτων µέχρι την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί. Οι επιτροπές θεµάτων πρέπει να σεβαστούν το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της

7 διαδικασίας, προς αποφυγή προβληµάτων στην περαιτέρω προετοιµασία των θεµάτων από τον ανάδοχο του έργου (Keystone). ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Μαρτίου ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Μαρτίου Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Μαρτίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Μαρτίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Απριλίου ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Απριλίου ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Απριλίου ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Απριλίου ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Μαΐου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Μαρτίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Μαρτίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Μαρτίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Απριλίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Απριλίου Μέχρι την ηµεροµηνία παράδοσης θεµάτων και λύσεων για το κάθε διαγώνισµα, τα θέµατα ΚΑΙ οι λύσεις τους θα πρέπει να έχουν αποσταλεί δακτυλογραφηµένα και διορθωµένα στον συντονιστή των Ε.Θ. (Παναγιώτης Γκούµας) και τον Τεχνικό σύµβουλο (Keystone) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν, µε παράλληλη τηλεφωνική ενηµέρωση. Συντονιστής Ε.Θ. Παναγιώτης Γκούµας Τηλ. : (Φρ.) (κινητό). Τεχνικός σύµβουλος (Keystone) Υπεύθυνη Θεµάτων: Μαρία Τσατσαρώνη Τηλ. :

8 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραµένει ανοιχτός στόχος η αξιοποίηση των θεµάτων που δεν θα χρησιµοποιηθούν κατά τη θεµατοδότηση µε σκοπό τη δηµιουργία Τράπεζας Θεµάτων, όπου θα έχουν πρόσβαση όσοι συνάδελφοι στηρίζουν το θεσµό των επαναληπτικών θεµάτων. Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν συµµετάσχει σε επιτροπές θεµατοδότησης γνωρίζουν πως η όλη διαδικασία, πέρα από ενδιαφέρουσα, είναι ταυτόχρονα χρονοβόρα και πιεστική λόγω της ευθύνης που επωµίζονται οι συνάδελφοι, που ευγενικά προσφέρουν σε αυτή τον χρόνο και τις γνώσεις τους. Εφόσον όµως αυτό είναι εφικτό, προτείνουµε η κάθε επιτροπή να αξιολογήσει τα θέµατα που δεν επιλέχθηκαν και να τα αποστείλει στον συντονιστή των Ε.Θ. για την τράπεζα θεµάτων της ΟΕΦΕ, στην διεύθυνση που ακολουθεί : Συντονιστής Ε.Θ. Παναγιώτης Γκούµας Τηλ. : (Φρ.) (κινητό). 9. ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΜΑΤΟ ΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Όσοι συνάδελφοι δεν συµµετέχουν στις επιτροπές θεµάτων και θέλουν να στείλουν προτεινόµενα θέµατα, µπορούν να τα αποστέλλουν προς τον συντονιστή των Ε.Θ., στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να προωθηθούν προς τις αντίστοιχες επιτροπές και να αξιοποιηθούν ανάλογα µε την κρίση τους. Συντονιστής Ε.Θ. Παναγιώτης Γκούµας Τηλ. : (Φρ.) (κινητό).

9 Συνάδελφοι, Το.Σ. της ΟΕΦΕ, µε βάση το εκπαιδευτικό χαρακτήρα του εγχειρήµατος, θεωρεί ότι το τρίπτυχο της επιτυχίας παραµένει: η ανάπτυξη κλίµατος καλής συνεργασίας στα πλαίσια των επιτροπών, η καλή λειτουργία του συντονισµού των επιτροπών και ο αυστηρός σεβασµός των προθεσµιών ολοκλήρωσης της διαδικασίας Ευχόµαστε σε όλους τους συναδέλφους που θα συµµετάσχουν σε αυτή την τόσο σηµαντική για τον κλάδο αλλά και για τα φροντιστήριά µας διαδικασία ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη γόνιµη συνεργασία τους και την στήριξή σε αυτή την συλλογική προσπάθεια. Τέλος στέλνουµε σε όλους σας τις θερµότερες ευχές µας για ένα δηµιουργικό 2010, που θα φέρει σε όλους µας υγεία, αγάπη και ευηµερία, τόσο στις οικογένειές µας όσο και επαγγελµατικά. Με συναδελφικούς χαιρετισµούς Από το.σ. της Ο.Ε.Φ.Ε.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Συνάδελφοι, Όπως και τα προηγούµενα χρόνια έτσι και πέρυσι ο θεσµός των Επαναληπτικών Θεµάτων (Ε.Θ.) συνέχισε την ανοδική του πορεία, τόσο από πλευράς συµµετοχής στο θεσµό όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Αξιότιµοι Συνάδελφοι, τα Επαναληπτικά Θέµατα αναβαθµίζονται, γίνονται πιο ευέλικτα και επεκτείνονται µε υπηρεσίες που ζητήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια από τους συναδέλφους, καλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Λεωφ. Μακαρίου Γ 18, 1065 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γ. Μ. Αγιοµυργιανάκης, Καθηγητής ΕΑΠ Δ. Α Γιαννιάς, Καθηγητής ΕΑΠ Α. Μιχιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Πρόγραµµα ε ξξ Αποσ ττάσεως Προ ϊσϊ τταµένων Ταχυδροµ ικών ι Κα ττασ ττηµά ττων ΕΛΤΑ Ταµιιακός Προγραµµατιισµός & Έλεγχος ΙΙΑΡΚΕΙΙΑΣ 31 ΩΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 I.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οι σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... 5 2. Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 Απρίλιος 2015 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020... 5 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙI - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1303/2013... 8 ΚΕΦΑΛΑIΟ ΙIΙ -

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: edekiagogi@gmail.com

E-mail: edekiagogi@gmail.com ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.10.2/4 Αρ. Τηλ.:22800632, 22809521 Αρ. Φαξ:22806326 E-mail: edekiagogi@gmail.com 04 Σεπτεµβρίου 2013 /ντες, /ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Οικονοµικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Οικονοµικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Οικονοµικής Λειτουργίας Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η πολυπλοκότητα των νέων στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ39-ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 8-4 - 2014 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ----- Φ.252/54840 /B6 Ταχ. /νση: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΑΕ) Υλικό Επιμόρφωσης ΣΕΠ ΕΑΠ για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΑΠ Πάτρα, Οκτώβριος 2013 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σελ.: 1 Από: 24 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.1) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για την εκπόνηση του σχεδίου υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα