Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384"

Transcript

1 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

2 Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή γείωση Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) & Συµπληρωµατικές ΙΣ (ΣΙΣ) Έλεγχος και µετρήσεις

3 Ιστορικό ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ 33 χρόνια εµπειρίας Αντικεραυνική Προστασία Γειώσεις Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις Μέσα προστασίας για ασφαλή εργασία σε υποσταθµούς µέσης τάσης ίκτυο εξαγωγών σε 18 χώρες Εγκαταστάσεις Έδρα, Μεταµόρφωση Αττικής Πωλήσεις Τεχνική Υποστήριξη Παραγωγή και σχεδιασµός υλικών Αποθήκη Υποκατάστηµα, Θεσσαλονίκη Πωλήσεις Τεχνική Υποστήριξη Αποθήκη Εργαστήριο δοκιµών, Θήβα Ηλεκτρικές και περιβαλλοντικές δοκιµές Υλικών αντικεραυνικής προστασίας, Γειώσεων Απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων

4 Συµβολή της ΕΛΕΜΚΟ στην εκπαίδευση Από το 1987 οργάνωση σεµιναρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα (µόνο 2005 παρακολούθησαν περισσότεροι από 800 µηχανικοί και εγκαταστάτες) Αντικεραυνικός κώδικας Τόµος Ι 1989, Προστασία κτισµάτων και κατασκευών µετηνµέθοδο του κλωβού Faraday Αντικεραυνικός κώδικας Τόµος ΙΙ 1992, Ισοδυναµική σύνδεση και θεµελιακή γείωση ( > αντίτυπα) Οδηγός κατασκευής και αξιοποίησης θεµελιακής γείωσης 2006

5 Συµβολή της ΕΛΕΜΚΟ στην έρευνα και ανάπτυξη Μοναδικό διαπιστευµένο εργαστήριο στον κόσµο βάσειτουiso γιαταπρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και (Υλικά και εξαρτήµατα γειώσεων ΣΑΠ) Περιβαλλοντικές δοκιµές τεχνητή γήρανση Ηλεκτρικές δοκιµές αντοχή σε εκφόρτιση κεραυνικών και κρουστικών ρευµάτων Ηλεκτρικές και µηχανικές µετρήσεις υψηλής ακρίβειας

6 Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή γείωση Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) & Συµπληρωµατικές ΙΣ (ΣΙΣ) Έλεγχος και µετρήσεις

7 ΕΛΟΤ HD 384 και KEHE Οεπικυρωµένος µε απόφαση της κυβέρνησης κανονισµός ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2 η έκδοση, 2004" αντικαθιστά το γνωστό επί δεκαετίες (50 χρόνια) ΚΕΗΕ Στο νέο κανονισµό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ισοδυναµική σύνδεση αγώγιµων µερών ενός κτιρίου αλλά και στη γείωση Ο νέος κανονισµός θέτει πληθώρα νέων απαιτήσεων για τη σωστή αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Ο ΕΛΟΤ υπεύθυνος φορέας του Ελληνικού Κράτους για τη σύνταξη τουνέουκανονισµού εξέδωσε το "Εγχειρίδιο Εφαρµογής του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384" πού κάθε µηχανικός και εγκαταστάτης πρέπει να προµηθευτεί

8 Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή γείωση Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) & Συµπληρωµατικές ΙΣ (ΣΙΣ) Έλεγχος και µετρήσεις

9 Τι είναι θεµελιακή γείωση Ηθεµελιακή γείωση αποτελείται από ταινία ή κυλινδρικό αγωγό και εγκαθίσταται µέσα στα θεµέλια του κτιρίου Ηθεµελιακή γείωση καθώς συνδέεται ηλεκτρικά µε τον οπλισµό του κτιρίου αποκτά εντυπωσιακά χαµηλές τιµές αντίστασης διότι σχηµατίζει ένα πολύ µεγάλο ηλεκτρόδιο γείωσης = εµβαδό των θεµελίων ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

10 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης

11 Σύνδεσηηλεκτροδίουθεµελιακής γείωσης µε κύριο ζυγό γείωσης Κύριος ακροδέκτης γείωσης Κύριος ισοδυναµικός ζυγός Σφιγκτήρας Οπλισµού Αγωγός γείωσης Σφιγκτήρας Αγωγού Ταινίας Χάλκικη ταινία 30 x 3.5 Οπλισµός θεµελίωσης 2m 2m >50mm

12 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης

13 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης

14 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης Αγωγός Γείωσης Σφιγκτήρας Αγωγού - Ταινίας Σφιγκτήρας οπλισµού

15 Εφαρµογήθεµελιακής γείωσης σε σταγανολεκάνη Αγωγός γείωσης ιαπεραστήρας Ορθοστάτης ταινίας Χάλκικη ταινία 30 x 3.5 Υδατοστεγής µεµβράνη >100mm >50mm 2m 2m

16 Ειδικές εφαρµογές θεµελιακής γείωσης

17 Ειδικές εφαρµογές θεµελιακής γείωσης 5 x 5cm

18 Αναµονές από θεµελιακή γείωση για ισοδυναµικές συνδέσεις

19 Αναµονές από θεµελιακή γείωση για ισοδυναµικές συνδέσεις

20 Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή γείωση Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) & Συµπληρωµατικές ΙΣ (ΣΙΣ) Έλεγχος και µετρήσεις

21 Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Έχει σχεδόν πάντα πολύ χαµηλότερη τιµή γείωσης από οποιουδήποτε άλλου τύπου γείωσης Παρουσιάζει σταθερή τιµή αντίστασηςκαθ όλη την διάρκεια του έτους λόγω του βάθους που εγκαθίσταται Πλήρη µηχανική προστασία και αντοχή στη διάβρωση Εξάλειψη βηµατικών τάσεων Ευκολία στην πραγµατοποίηση ισοδυναµικών συνδέσεων Ευελιξία έναντι άλλων τύπων γειώσεων καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για γείωση Αντικεραυνικής Προστασίας Το κόστος είναι χαµηλότερο από εκείνο άλλων τύπων γειώσεων που παρέχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε τηθεµελιακή Για να έχουµε τα παραπάνω πλεονεκτήµαταπρέπειναοσχεδιασµός να γίνει στην φάση µελέτης της θεµελίωσης

22 Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή γείωση Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) & Συµπληρωµατικές ΙΣ (ΣΙΣ) Έλεγχος και µετρήσεις

23 Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) εισερχοµένων µεταλλικών δικτύων σε θεµελιακή γείωση W/St Σύµβολο Περιγραφή Θεµελιακή γείωση Κύριος ζυγός γείωσης Κύριος ακροδέκτης γείωσης Ηλεκτρικός πίνακας Σπινθηριστής Ισοδυναµική σύνδεση Ηλεκτρική παροχή Μονωτική φλάντζα Ορατός σωλήνας LIFT W Θαµµένος σωλήνας Οδηγός ανελκυστήρα kwh Μετρητής G G/St W/St W/Cu

24 Κύριες και Συµπληρωµατικές Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΣΙΣ) εισερχοµένων µεταλλικών δικτύων σε θεµελιακή γείωση Σωλήνες Ζεστού / Κρύου νερού Γενικός Πίνακας Σωλήνες φυσικού αερίου Κύριος ισοδυναµικός ζυγός Ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης

25 Εφαρµογές ισοδυναµικών συνδέσεων

26 Αναµονές από θεµελιακή γείωση για ισοδυναµικές συνδέσεις Αναµονή από θεµελιακή γείωση Σ ΑΓ

27 Εφαρµογές ισοδυναµικών συνδέσεων

28 Εφαρµογές ισοδυναµικών συνδέσεων

29 Εφαρµογές ισοδυναµικών συνδέσεων

30 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης

31 Εφαρµογές ισοδυναµικών συνδέσεων

32 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης ΣΑΠ

33 Παραδείγµατα εφαρµογής θεµελιακής γείωσης ΣΑΠ

34 Λανθασµένη εφαρµογήςθεµελιακής γείωσης

35 Αποτελέσµατα λανθασµένης εφαρµογής θεµελιακής γείωσης

36 Αποτελέσµατα λανθασµένης εφαρµογής θεµελιακής γείωσης 30kA 10/350µs

37

38 Αποτελέσµατα σωστής εφαρµογής θεµελιακής γείωσης

39 Αποτελέσµατα σωστής εφαρµογής θεµελιακής γείωσης 100kA 10/350µs

40 Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή γείωση Αξιοποίηση και πλεονεκτήµατα θεµελιακής γείωσης Κύριες Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΚΙΣ) & Συµπληρωµατικές ΙΣ (ΣΙΣ) Έλεγχος και µετρήσεις

41 Μετρήσεις και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Μέρος 6 Εξακρίβωση συνέχειας ισοδυναµικών συνδέσεων µερεύµα >200mA έχοντας εν κενώ τάση µεταξύ 4V και 24V Μέτρηση αντίστασης µόνωσης µε τάσησυνεχούςρεύµατος 50V, 100V, 250V, 500V και 1000V Μέτρηση χρόνου απόκρισης προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) Μέτρηση ρεύµατος λειτουργίας προστασίας διαφορικού ρεύµατος (ρελέ) Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόχου σφάλµατος Μέτρηση τιµής εκτεταµένης και σηµειακής τιµής αντίστασης γείωσης

42 Εξακρίβωση συνέχειας ισοδυναµικών συνδέσεων Γενικός Πίνακας Θερµοσίφωνας Από ηλεκτρόδιο θεµελιακής γείωσης Κύριος ισοδυναµικός ζυγός

43 Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Καταναλωτής TN Μετρητής Γενικός Πίνακας L N L PE N

44 Έλεγχος σωστής λειτουργίας µέσων προστασίας Γενικός διακόπτης και ασφάλειες RCD L 1 L 2 L 3 N PE Απαγωγείς Κρουστικών Υπερτάσεων

45 Μέτρηση αντίστασης γείωσης Γειωσόµετρo κοντά στη γείωση ιαγώνιος Εκτεταµένης Γείωσης A Κινητό Ηλεκτρόδιο Τάσεως Σταθερό Ηλεκτρόδιο Εντάσεως O1 O2 Ε V P 1 P 1 P 1 C 1 20%EC 1 Εκτεταµένη Γείωση 80% EC 1 ~5 Χ Ο1Ο2 Ω E P 1 C 1 P 1 Απόσταση ~3m

46 Μέτρηση ειδικής αντίστασης του εδάφους A Ηλεκτρόδια Εντάσεως C 1 Ηλεκτρόδια Τάσεως P 1 V P 1 C 1 Έδαφος Απόσταση D Απόσταση D Απόσταση D Ισοδύναµη µε το βάθος

47 Ευχαριστωγιατηνπροσοχησας

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την νέα ΥΔΕ, μετρήσεις ΕΗΕ σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD 384 & KEHE Εισαγωγή Καλωσόρισμα Να ευχαριστήσουμε - Όλους εσάς που σήμερα είστε κοντά μας - Τους διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων γραφείων διεύθυνσης κτηνιατρικής ΝΑΗ Σπουδαστής: Αναστασάκης Ιωάννης Εισηγητής: Ρουµπελάκης Γεώργιος Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία

Έκδοση 2 η. Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Έκδοση 2 η Λύσεις για Φωτοβολταϊκά Έλεγχος και προστασία Περιεχόμενα Εισαγωγή Όπου υπάρχει ήλιος, υπάρχει και ενέργεια 2 Τοπολογίες φωτοβολταϊκών (Φ/Β συστημάτων 4 Προστασία στοιχειοσειρών από ανάστροφα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μερζιώτης Ι. Χαράλαμπος (Α.Μ. 35732) Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Η ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κ. Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την νέα φιλοσοφία συντήρησης που βασίζεται στην διάγνωση των βλαβών σε πρώιμο στάδιο, με την παρακολούθηση της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος STOPCOR. Η φιλοσοφία του STOPCOR βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρµογής ενος θυσιαζόµενου ανοδίου αλλά µε τη µέθοδο της επιβαλλόµενης τάσεως.

Μέθοδος STOPCOR. Η φιλοσοφία του STOPCOR βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρµογής ενος θυσιαζόµενου ανοδίου αλλά µε τη µέθοδο της επιβαλλόµενης τάσεως. Η αυτόνοµη συσκευή STOPCOR µε ανόδιο µαγνησίου παρέχει καθοδική προστασία σε οποιαδήποτε µεταλλική επιφάνεια έχει προδιάθεση να παρουσιάσει διάβρωση εξ'αιτίας της ηλεκτρόλυσης. Η φιλοσοφία του STOPCOR

Διαβάστε περισσότερα