ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ"

Transcript

1 552 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΕΝΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Σ. Ιωάννου καθηγητής Μαθηματικών, αποσπασμένος στο ΠΙ, M. Κομνηνού καθηγήτρια Πληροφορικής, αποσπασμένη στο ΠΙ, Δρ. Θ. Μαζιώτη καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών, αποσπασμένη στο ΠΙ, Α. Χαρχαρίδου καθηγήτρια Πληροφορικής, αποσπασμένη στο ΠΙ, Δρ. Θ. Τριαντοπούλου καθηγήτρια Φιλόλογος, αποσπασμένη στο ΠΙ, schools.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή, αναλύονται βασικές έννοιες που αφορούν την ποιότητα εκπαιδευτικού λογισμικού και γίνεται προσπάθεια τεκμηρίωσή τους μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού που παρήχθησαν στο πλαίσιο έργων του ΕΠΕΑΕΚ. Οι έννοιες αυτές περιέχονται με τη μορφή εννέα σημείων στην αφίσα με τίτλο «Ποιότητα Εκπαιδευτικού Λογισμικού», που δημιουργήθηκε από το Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το εκπαιδευτικό κοινότητα. Abstract In this paper we discuss substantial issues concerning quality of educational software. In particular, the key issues are documented by representative examples of educational software produced in the framework of the Business Program of Education and Initial Vocational Training projects. The issues discussed are all included in the poster Quality of Educational Software which has been created by the Educational Software Certification Office of Pedagogical Institute to serve as a trigger for new discussions among the educational community. 1. Εισαγωγή Η απόδοση συγκεκριμένου περιεχομένου στην έννοια ποιότητα εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΛ) και ο καθορισμός ειδικών και γενικών προδιαγραφών ποιότητας υπήρξαν προτεραιότητες του Γραφείου Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ), καθώς αποτελούν τη βάση τόσο για το έργο της πιστοποίησης ΕΛ, όσο και για το έργο της παραγωγής ΕΛ. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (International Standards Organization, ISO) η ποιότητα ορίζεται ως "... το σύνολο των γνωρισμάτων και των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχουν σχέση με τη δυνατότητα

2 553 ικανοποίησης και κάλυψης καθορισμένων αναγκών". Ο ορισμός αυτός είναι γενικός και ασφαλώς δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως την ποιότητα ΕΛ λόγω δυσκολίας προσδιορισμού των αναγκών των χρηστών, υψηλών προσδοκιών των χρηστών όσον αφορά στην προσαρμοστικότητα του προϊόντος στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας κ.λπ. Θα πρέπει να δεχθούμε λοιπόν την άποψη που επικρατεί διεθνώς, σύμφωνα με την οποία, ένα ΕΛ χαρακτηρίζεται ως ποιοτικό, αν οι απαιτήσεις των χρηστών, που προηγουμένως έχουν αναλυθεί και καθορισθεί πλήρως, ικανοποιούνται [3]. Στο πλαίσιο των έργων της Ενέργειας 1.1.α του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ/2 ο Κ.Π.Σ. θεσπίστηκαν ειδικές και γενικές προδιαγραφές ποιότητας ΕΛ [4]. Οι ειδικές προδιαγραφές, ανά γνωστικό αντικείμενο, εκπονήθηκαν με στόχο το ΕΛ να συμπληρώνει το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών, ενώ οι γενικές προδιαγραφές εκπονήθηκαν με στόχο το ΕΛ να συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση και στη φιλικότερη και ελκυστικότερη παρουσίαση της ύλης, να ευνοεί την ενεργοποίηση και τη συνεργασία των μαθητών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, πειραματισμού και διερεύνησης. Με διάφορα μέσα (αφίσες, ενημερωτικά κείμενα, κ.λπ) το Γραφείο Πιστοποίησης του Π.Ι. προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε θέματα προδιαγραφών ποιότητας ΕΛ, ώστε να τους βοηθήσει στην επιλογή ΕΛ που να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Συγκεκριμένα, μέσα από την αφίσα "Ποιότητα Εκπαιδευτικού Λογισμικού", η οποία σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έκθεσης Infosystem 1999, το Γραφείο Πιστοποίησης του ΠΙ προσπαθεί να περάσει με απλό, περιεκτικό και ελκυστικό για τους νέους τρόπο, σε εννέα σημεία, το μήνυμα ότι το κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση λογισμικό πρέπει μεταξύ άλλων να: βοηθάει στη χάραξη προσωπικών διαδρομών χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή μην κάνει καταχρήσεις των χρησιμοποιούμενων μέσων δίνει πάντα μια πόρτα διαφυγής μην ταλαιπωρεί με ένα σωρό επιλογές βοηθάει στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης μην αντιγράφει και αναπαράγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας βοηθάει στον πειραματισμό και βοηθάει στην έκφραση και δημιουργία. Αυτά τα σημεία παρουσιάζονται μέσα από γελοιογραφίες που συνοδεύονται από κείμενα και λεζάντες. Τις γελοιογραφίες σχεδίασε ο κ. Μαραγκός, ενώ τα κείμενα επιμελήθηκε η ομάδα του Γραφείου Πιστοποίησης του ΠΙ. Στον παρόν άρθρο, γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα μηνύματα που παρουσιάζονται στην αφίσα και να τεκμηριωθούν με παραδείγματα ΕΛ, τα οποία παρήχθησαν είτε στο πλαίσιο έργων της Ενέργειας ΟΔΥΣΣΕΙΑ, είτε στο πλαίσιο έργων της Ενέργειας 1.1.α "Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών" (που ανέλαβε το ΠΙ) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ/2 ο Κ.Π.Σ (βλ. Παράρτημα Α). Τα ΕΛ που επιλέχθηκαν ως παραδείγματα διαθέτουν, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά που τεκμηριώνουν τα συγκεκριμένα σημεία, στα οποία αναφέρονται. Τα λογισμικά όμως αυτά, ως προϊόντα στο σύνολό τους, μπορεί να μη διαθέτουν όλα τα επιθυμητά

3 554 χαρακτηριστικά. Σ' αυτήν την εργασία, σε καμία περίπτωση, δε γίνεται προσπάθεια συνολικής αξιολόγησης των ΕΛ ή προβολής τους ως υποδείγματα "καλού" ΕΛ. 2. Ανάλυση των εννέα σημείων της Αφίσας 2.1 "Να μας βοηθάει να χαράξουμε τις προσωπικές μας διαδρομές" Το ΕΛ που παρέχει ένα πλαίσιο όπου ο χρήστης/μαθητής έχει την ευκαιρία να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μάθησης, να εμπλέκεται σε πραγματικές καταστάσεις, να δημιουργεί μαθαίνοντας μέσα από τις εμπειρίες του, δίνει τη δυνατότητα χάραξης προσωπικών διαδρομών. Ακόμα, εκτιμάται θετικά η δυνατότητα του λογισμικού να ευνοεί διαδρομές οι οποίες να μην αφορούν πάντα το μαθητή ως άτομο αλλά να χαράσσονται και σε επίπεδο ομάδας (π.χ. μαθητές σε σταθμό εργασίας), τάξης ή ακόμη και δυνητικής τάξης (μέσω τοπικού δικτύου ή Διαδικτύου). Το περιβάλλον μάθησης που δημιουργείται με τον τρόπο αυτό προάγει τόσο τη συνεργατική μάθηση, όσο και την αυτενέργεια και την κριτική σκέψη των μαθητών. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν τις επιλογές τους και να διερευνούν προβλήματα στηριζόμενοι σε προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες. Στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, ο χρήστης έχει τον έλεγχο της ροής του λογισμικού (πχ δεν υπάρχουν ισχυροί χρονικοί περιορισμοί σχετικά με την εμφάνιση της πληροφορίας), ενώ η ευελιξία του λογισμικού δίνει στο χρήστη/μαθητή τη δυνατότητα να επιλέγει την πιο κατάλληλη εκπαιδευτική διαδρομή, για παράδειγμα κάνοντας μια επιλογή σε ένα μενού ή απαντώντας σε ερωτήσεις. Δηλαδή, ο χρήστης μπορεί να εμβαθύνει σε ορισμένα θέματα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τις ανάγκες του ή ακόμη και την περιέργειά του. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί εναλλακτικές στρατηγικές, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή των επιπέδων (βαθμίδων) δυσκολίας, σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων ή των δεξιοτήτων του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά: Α) Το λογισμικό "FUNCTION PROBE" που αποτελεί ένα ανοικτό περιβάλλον, παρέχει και τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων. Ο χρήστης/μαθητής μπορεί να ασχοληθεί με πραγματικά προβλήματα, είτε στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος, είτε από ερευνητική διάθεση. Για παράδειγμα, ο μαθητής μπορεί να μελετήσει τις θερμοκρασίες μιας πόλης στη διάρκεια ενός χρόνου και να αναζητήσει τη συνάρτηση που η γραφική της παράσταση προσεγγίζει τη γραφική αποτύπωση των θερμοκρασιών σε ένα σύστημα αξόνων. Συγκεκριμένα, ο μαθητής καταγράφει τις θερμοκρασίες που βρήκε από τη στατιστική υπηρεσία στη συνιστώσα του λογισμικού με την ένδειξη "πίνακας". Κατόπιν, αποτυπώνει τους αριθμούς στη συνιστώσα "γράφημα" και με τα εργαλεία του λογισμικού αναζητά την εξίσωση μιας περιοδικής που ταιριάζει στο γράφημά του εφαρμόζοντας την αρχή της ταύτισης. Τέλος, μπορεί να κάνει εικασίες για μελλοντικές θερμοκρασίες αυτής της πόλης. Β) Με το ΕΛ "ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ", ο χρήστης/μαθητής μαθαίνει μέσα από την εμπειρία, καθώς υποδύεται το ρόλο του αρχαιολόγου και έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει το δικό του δρόμο κατά την αναζήτηση της πληροφορίας (ανασκάπτοντας συγκεκριμένα ευρήματα με τη σκαπάνη μέσα από την "ψηφίδα" του χάρτη, επιλέγοντας ευρήματα μέσα από τη βάση δεδομένων, κάνοντας σύνθετες ερωτήσεις μέσα από την "ψηφίδα" της ερώτησης ή μέσα από την "ψηφίδα" του

4 555 αρχαιολόγου). Επιπλέον, το λογισμικό παρέχει δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους μαθητές, καθώς και προσθήκης νέων πληροφοριών (τόσο στην "ψηφίδα" του χάρτη όσο και στην "ψηφίδα" της βάσης δεδομένων). Γ) Το ΕΛ "TABLETOP & TABLETOP JR" αποτελεί ένα εργαλείο για την κατανόηση των εννοιών της συλλογής, καταχώρησης, επεξεργασίας, ομαδοποίησης και ταξινόμησης δεδομένων. Παρέχει στο χρήστη/μαθητή (ατομικά ή ομαδικά) τη δυνατότητα κατασκευής/τροποποίησης βάσεων δεδομένων καθώς και χρήσης εναλλακτικών - πολλαπλών αναπαραστάσεων της πληροφορίας (όπως συστήματα αξόνων, διαγράμματα Venn), όπου αλλαγές σε κάποια βάση δεδομένων επηρεάζουν αυτόματα τις άλλες αναπαραστάσεις, προσφέροντας έτσι άμεση ανατροφοδότηση στις ενέργειες του μαθητή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης/μαθητής έχει την ευκαιρία να καταλήξει σε συμπεράσματα και να ανακαλύψει σχέσεις που δε θα ήταν ορατές υπό διαφορετικές συνθήκες. 2.2 "Να χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή αντί να κάνει τα εύκολα δύσκολα" Η απλότητα της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος του ΕΛ (στα κείμενα, στα παράθυρα διαλόγου, στα μηνύματα προς το χρήστη, στις λεζάντες και τις ετικέτες, στη βοήθεια κοκ) διευκολύνει σημαντικά το χρήστη/μαθητή στην ενασχόλησή του με αυτό. Επιπλέον, η χρήση των τεχνικών όρων ή όρων της πληροφορικής καλό είναι να αποφεύγεται, ειδικά στις οδηγίες προς το χρήστη. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, τότε η επεξήγηση αυτών των όρων βοηθάει το χρήστη να αντιλαμβάνεται πάντα τι ακριβώς του ζητείται κατά την αλληλεπίδρασή του με το λογισμικό και να πράττει ανάλογα. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και τις δυνατότητες των χρηστών, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη χρήση του λογισμικού. Για παράδειγμα, τα μηνύματα που εμφανίζονται στο χρήστη, ειδικά σε περιπτώσεις λάθους, πρέπει να του είναι κατανοητά και να τον καθοδηγούν. Η λειτουργικότητα του λογισμικού και η εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη/μαθητή προάγονται όταν τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο λογισμικό (παρουσίασης πληροφορίας, βοήθειας κοκ) είναι ευανάγνωστα και όχι μακροσκελή ή πυκνογραμμένα. ΕΛ όπως το "21 ΕΝ ΠΛΩ" και το "ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ." χρησιμοποιούν γλώσσα απλή και κατανοητή. Συγκεκριμένα, το "21 ΕΝ ΠΛΩ" παρέχει, για κάθε εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη, επεξηγηματική λεζάντα, ενώ τα μηνύματα προς το χρήστη χρησιμοποιούν γλώσσα απλή και κατανοητή. Επιπλέον, τα κείμενα του λογισμικού, μολονότι σε μερικές περιπτώσεις είναι μακροσκελή, είναι ευανάγνωστα χωρίς ιδιαίτερα γλωσσικά προβλήματα, ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιείται ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στις δυνατότητες των χρηστών. Ανάλογα είναι τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το λογισμικό "ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ.". Επιπλέον, στο λογισμικό αυτό, σε κάθε σημείο της πλοήγησης εμφανίζονται οδηγίες είτε γραπτά - δίνονται με κείμενο στην οθόνη - είτε προφορικά - εκφωνούνται - ενώ άλλοτε συνδυάζονται και τα δύο "Να μην κάνει καταχρήσεις" Η παρουσίαση της πληροφορίας σε ένα πολυμεσικό ΕΛ με διάφορες μορφές κείμενο, εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχος, βίντεο - αυξάνει την παραστατικότητα και

5 556 την αποτελεσματικότητα του ΕΛ ως μέσου μάθησης, καθώς προκαλείται το ενδιαφέρον και η κινητοποίηση των χρηστών/μαθητών. Η ισορροπία όμως των χρησιμοποιούμενων πολυμέσων θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του ΕΛ. Οι υπερφορτωμένες οθόνες κουράζουν το χρήστη, ο οποίος αφενός προσπαθεί να αντλήσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, αφετέρου να συνδέσει μεταξύ τους τα εμφανιζόμενα στην οθόνη στοιχεία. Αντίθετα, οθόνες λιτές και καλαίσθητες με τα απαραίτητα κάθε φορά στοιχεία συμβάλλουν καλύτερα στην επίτευξη των γνωστικών στόχων. Επιπλέον, η υπερβολή στη χρήση πολυμέσων - πολλά ηχητικά εφέ, έντονες χρωματικές αντιθέσεις, άστοχη συνύπαρξη πολλών μέσων για την παρουσίαση της πληροφορίας κοκ - αποπροσανατολίζει το χρήστη και του αποσπά την προσοχή, ενώ η περιορισμένη χρήση πολυμέσων αφαιρεί από το ΕΛ εκφραστική δύναμη. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάποια δεδομένη στιγμή πρέπει να είναι οι πλέον απαραίτητες και σχετικές με την τρέχουσα δραστηριότητα, έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωμένος ο χρήστης να "αλιεύσει" εκείνο που του χρειάζεται. Αντιπροσωπευτική πολυμεσική εφαρμογή με ισορροπημένη χρήση και κατανομή κειμένου, εικόνας, κίνησης, βίντεο μπορεί να χαρακτηρισθεί το λογισμικό "ΓΑΙΑ Ι". Το περιβάλλον του αποτελείται από τέσσερις μικρόκοσμους, οι οποίοι έχουν κεντρικό θέμα τη Γη και ως ενοποιητικά στοιχεία, ορισμένες έννοιες κοινές για όλους τους μικρόκοσμους. Οι χρήστες/μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ταξίδια πάνω στη Γη, να υπολογίζουν την ακτίνα της, να αισθητοποιούν τις μαγνητικές γραμμές του πεδίου, να καθορίζουν τις παραμέτρους της κίνησης ενός δορυφόρου γύρω από τη Γη και να την παρακολουθούν. Η κάθε οθόνη εστιάζει σε ένα θέμα και επικεντρώνεται σ αυτό κάνοντας χρήση ενός πολυμεσικού στοιχείου. Όλοι οι μικρόκοσμοι πειραματισμού έχουν οικοδομηθεί με βάση την ιδέα των πολλαπλών αναπαραστάσεων "Να μας δίνει πάντα μία πόρτα διαφυγής" Ο έλεγχος των ενεργειών κατά την πλοήγηση σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή πρέπει να ανήκει στο χρήστη. Έτσι, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τα βήματα που επιθυμεί χωρίς να εγκλωβίζεται. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει πάντα δυνατότητα εξόδου από την εφαρμογή, χωρίς ο χρήστης να είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει κάποια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών, όπως επίσης και δυνατότητα επιστροφής στο σημείο που έγινε η διακοπή. Επιπλέον, η εύκολη πλοήγηση από τη μία οθόνη στην άλλη, η πρόσβαση σε διαφορετικά μέρη της εφαρμογής με τρόπο εύκολο και προφανή, η ύπαρξη επιλογής για επιστροφή στο κεντρικό μενού παντού, η εμφάνιση επεξήγησης για τα διάφορα κουμπιά και σύμβολα του περιβάλλοντος διεπαφής του λογισμικού και ο ομοιόμορφος τρόπος παρουσίασης μιας εντολής στις διάφορες οθόνες βοηθάει το χρήστη και του δίνει καλύτερη αίσθηση ελέγχου του περιβάλλοντος της εφαρμογής. Ένα ΕΛ που συγκεντρώνει τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά είναι το ΕΛ "ΗΡΟΔΟΤΟΣ". Ο χρήστης/μαθητής έχει δυνατότητα εξόδου από το λογισμικό σε όλες τις οθόνες (εκτός από την περιήγηση στο μουσείο, όπου εκεί ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τα βέλη για να βρεθεί στην έξοδο), συνήθως με ομοιογενή τρόπο, όπως και δυνατότητα να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη και στην οθόνη με τα

6 557 περιεχόμενα του λογισμικού. Επιπλέον, όταν ο χρήστης βρίσκεται στα "Επεισόδια" του λογισμικού (Σάρδεις, Νείλος, Σαλαμίνα) εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες μια σταθερή μπάρα εργαλείων, με επεξηγηματικές λεζάντες, η οποία επιτρέπει στο χρήστη να πλοηγηθεί σε διάφορα μέρη του λογισμικού (λεξικό, γλωσσικές παρατηρήσεις, Βιβλιοθήκη), να μεταβεί σε σελίδες μπρος ή πίσω, να καλέσει βοήθεια ή να κλείσει την εφαρμογή "Να μη μας ταλαιπωρεί με ένα σωρό επιλογές" Ένα καλό περιβάλλον διεπαφής (interface) δεν υπερφορτώνει το χρήστη με προβλήματα πολλαπλών επιλογών, δεδομένου ότι αυτός το χρησιμοποιεί κυρίως για να μάθει ένα νέο θέμα. Αντιθέτως, τον διευκολύνει να κάνει τις επιλογές εκείνες που τον οδηγούν στην επίτευξη των διδακτικών στόχων, να εκτελεί τις απαιτούμενες ενέργειες με όσο το δυνατό λιγότερα βήματα, να πλοηγείται εύκολα και γρήγορα, να καλεί το σύστημα βοήθειας και να αντιλαμβάνεται άμεσα τον τρόπο χρήσης του κάθε εικονιδίου. Η ύπαρξη πολλών επιλογέων πάνω στην ίδια οθόνη πιθανόν να επιφέρει σύγχυση στο χρήστη όπως επίσης και η παράθεση πληθώρας εργαλείων, για τα οποία όμως δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης. Επιπλέον, όταν το λογισμικό παρέχει πολλές επιλογές και δυνατότητες στο χρήστη, οι οποίες όμως δε σχετίζονται άμεσα με τους διδακτικούς στόχους, παρατηρείται μία σπατάλη του χρόνου των χρηστών. Δηλαδή, ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση του λογισμικού, είναι υπερβολικά μεγάλος σε σχέση με τον ωφέλιμο χρόνο χρήσης του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά: Α) Το περιβάλλον εργασίας του "SKETCHPAD" αποτελεί ένα καλό δείγμα ΕΛ που διαθέτει απλά, λειτουργικά και έξυπνα μενού. Λίγα και ευδιάκριτα μενού αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις εντολές κατασκευών ή μετρήσεων του χρήστη/μαθητή. Λίγα και εύχρηστα εργαλεία, τοποθετημένα σε εμφανές σημείο της οθόνης, διατίθενται κάθε στιγμή για να υλοποιήσει ο μαθητής κατασκευές με τη χρήση του ποντικιού. Τα μενού εντολών μπορούν να πάρουν τον τίτλο "έξυπνα μενού" γιατί το περιεχόμενό τους και οι διαθέσιμες εντολές μεταβάλλονται ανάλογα με τα εργαλεία που έχει επιλέξει ο μαθητής ή την κατασκευή που πρόκειται να κάνει. Β) Το ΕΛ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" έχει ως στόχο τη δημιουργία και παρουσίαση συνθετικών εργασιών. Το λογισμικό για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί ένα εικονικό εργαστήριο μοντάζ "ταινιών", όπου ο μαθητής μπορεί να μοντάρει τις δικές του "ταινίες" οργανώνοντας το υλικό που έχει συλλέξει. Το "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένου και εικόνας έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να οργανώνει τη δική του "ταινία" με το ήδη υπάρχον υλικό ή εισάγοντας δικό του ψηφιακοποιημένο. Η ταινία μπορεί να φορτωθεί στην κύρια κονσόλα εργασίας του εργαστηρίου και με κατάλληλα εργαλεία ο μαθητής μπορεί να προσπελάσει το περιεχόμενό της. Η παραπάνω διαδικασία είναι απλή, επαναλαμβανόμενη και αφήνει το μαθητή να επικεντρώσει στο κύριο έργο της σύνθεσης παρουσίασης χωρίς να τον αποσπά με ένα σωρό επιλογές στο περιβάλλον διεπαφής.

7 "Θέλουμε να ζούμε και να χαιρόμαστε τη γνώση" Το περιβάλλον που διαμορφώνεται με τη χρήση πολυμεσικού ΕΛ μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό κίνητρο μάθησης γιατί ευνοεί την ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την εμπειρία και τη συνεργασία, την ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών καθώς και τη διερεύνηση προβλημάτων και ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσής τους. Οι χρήστες/μαθητές έχουν στη διάθεσή τους ένα περιβάλλον όπου μπορούν να πειραματίζονται και να δημιουργούν, ενώ οι ενέργειές τους έχουν απτά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν επίσης να ανακοινώνονται και να τίθενται σε δημόσια κριτική, και έξω από το περιβάλλον της τάξης. Εξασφαλίζεται έτσι η βιωματική κατάκτηση της γνώσης καθώς οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από πραγματικές καταστάσεις και εμπειρίες καθώς και προσομοιώσεις φαινομένων ή διαδικασιών. Επίσης, ΕΛ που έχει παιγνιώδη χαρακτήρα αξιοποιεί τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στο παιχνίδι και μπορεί με τον τρόπο αυτό να συντελέσει στο να επιτευχθούν ευκολότερα οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Η προσφορά από το ΕΛ κατάλληλων συνθηκών παιχνιδιού προκαλεί ευχάριστη διάθεση στον μαθητή, ως παίκτη πια, και τον παροτρύνει να επιλύσει προβλήματα, ενεργοποιώντάς τον. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά: Α) Το ΕΛ "MICROWORLDS" παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εργασιών αλληλεπιδραστικών καταστάσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πεδίο πειραματισμού και εκπαίδευσης για άλλους. Παράδειγμα τέτοιας εργασίας αποτελεί μια αλληλεπιδραστική παρουσίαση ενός εγκυκλοπαιδικού θέματος με τίτλο "Ονομασία των οστών του ανθρώπινου σκελετού". Η εργασία οργανώνεται σε μια οθόνη, στην οποία υπάρχει η εικόνα ενός σκελετού. Επιλέγοντας οποιοδήποτε οστό, εμφανίζεται η επιστημονική του ονομασία. Δύο σημαντικές εκπλήξεις συμπληρώνουν την εργασία: αν επιλεγεί το κρανίο, ο σκελετός ζωντανεύει ενώ παράλληλα ακούγεται μια ρυθμική μελωδία ενώ αν επιλεγεί η επιγονατίδα, ο σκελετός σωριάζεται με θόρυβο. Το θέμα τώρα είναι ποιος αναλαμβάνει να τον ξαναστήσει! Β) Με το ΕΛ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ" οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν συγκεκριμένη κάθε φορά αποστολή-ταξίδι στη χρονική περίοδο μχ. Για την υλοποίηση της αποστολής αντλούν ιστορική πληροφόρηση (στρατιωτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού, περιεχομένου κ.λπ.) από πρόσωπα του λογισμικού (σύντροφοι, κάτοικοι πόλεων, περαστικοί, κ.λπ) και κάνουν επιλογές ανάλογα με την κριτική και συγκριτική τους ικανότητα σε "τυχαία γεγονότα" που συναντούν στο δρόμο τους. Με την έναρξη της αποστολής οι μαθητές αποφασίζουν για την πορεία που θα ακολουθήσουν, ενώ επιπλέον, καταγράφουν τις σκέψεις τους και αιτιολογούν τις επιλογές τους στο ημερολόγιο της εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές, αποκτούν γνώση της εποχής με έμφαση στους τομείς που αφορούν στην αποστολή τους κάνοντας χρήση τόσο των ιστορικών τους γνώσεων όσο και της κριτικής τους ικανότητας και μαθαίνουν να κινούνται στο γεωγραφικό χώρο της εφαρμογής, σύμφωνα με τους κανόνες της εποχής στην οποία δρουν ως ήρωες.

8 "Μη βάζετε το δάσκαλό μας στο "κουτί". Εμείς δεν τον θέλουμε αυθεντία. Τον θέλουμε δίπλα μας, βοηθό μας, σύμβουλό μας" Η ενδυνάμωση, η απελευθέρωση, η συνειδητοποίηση και η χειραφέτηση των εκπαιδευόμενων συντελείται κυρίως όταν το ΕΛ υποστηρίζει το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης [1]. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛ δίνει έμφαση σε ανώτερου επιπέδου είδη μάθησης (υπόθεση, έλεγχος, ανάλυση, σύνθεση, ερμηνεία, στοχασμός) και σε μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας της μάθησης από την πλευρά των εκπαιδευόμενων. Ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και από μεταδότης γνώσεων γίνεται ενεργός μέτοχος στην μαθησιακή διδασκαλία και συντονιστής. Συμπερασματικά, ΕΛ που ο έλεγχος της μάθησης ασκείται από την πλευρά του υπολογιστή και ως εκ τούτου ΕΛ που αντιγράφει και αναπαράγει το δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας δε θεωρείται ότι προάγει τη διαλεκτική, επικοινωνιακή, συνεργατική και βιωματική εκπαιδευτική διαδικασία και δε συντελεί στη διαμόρφωση της κριτικής ικανότητας και στη δημιουργία μιας κοινωνίας πολιτών στην οποία το κάθε πρόσωπο αναλαμβάνει την ευθύνη του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά: Α) Με το λογισμικό "ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ" επιδιώκεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών υποθέσεων, ενώ ο ρόλος του δασκάλου περιορίζεται σε αυτόν του διαμεσολαβητή της μαθησιακής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, τo λογισμικό ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάζουν κριτικά ιστορικές πηγές, να εξάγουν συμπεράσματα και να ανταλλάσσουν απόψεις. Οι μαθητές μπορούν, προαιρετικά, να μελετήσουν το θέμα με το οποίο ασχολούνται μέσα από μία σύντομη παρουσίαση, και στη συνέχεια επιλέγουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία καλούνται να διερευνήσουν με αναζήτηση, επιλογή, αξιολόγηση και κριτική εξέταση ιστορικών πηγών. Οι μαθητές μεταφέρουν τις επιλεγμένες πηγές τους στο Σημειωματάριο που παρέχεται από το λογισμικό και καλούνται να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους. Β) Το ΕΛ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ" παρέχει ένα περιβάλλον μάθησης που επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζουν τις ιδέες τους επινοώντας και σχεδιάζοντας μοντέλα καταστάσεων και φαινομένων (πραγματικών ή ιδεατών), να διερευνούν τη συμπεριφορά των μοντέλων τους και να τα βελτιώνουν. Στο περιβάλλον αυτό η διδασκαλία οργανώνεται σε "κύκλους μοντελοποίησης" που εμπλέκουν τους μαθητές σε όλες τις φάσεις. Ο καθηγητής οργανώνει τις δραστηριότητες, προτείνοντας στην αρχή την κατάσταση που θα μελετηθεί, και στη συνέχεια συζητά με το σύνολο της τάξης έτσι ώστε να διαμορφωθεί μία κοινή θέση για το ερώτημα. Κατόπιν, οι μαθητές σε μικρές ομάδες συνεργάζονται για την οργάνωση και το σχεδιασμό των ενεργειών τους που αφορούν τη δημιουργία και την αξιολόγηση μοντέλων. Ο καθηγητής βοηθά και καθοδηγεί, αν χρειάζεται, τις ομάδες των μαθητών, ενώ επίσης παροτρύνει τη συνεργασία μεταξύ ομάδων (τοπικά ή ακόμα και μέσω δικτύου). Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μοντέλα Λήψης Απόφασης. Σχετικό Θέμα Μελέτης που περιλαμβάνεται στο λογισμικό και αναλύεται στα εγχειρίδια χρήσης του είναι η "Διάβαση" και αφορά τη διάβαση πεζού σε δρόμο όπου υπάρχει κίνηση αυτοκινήτων.

9 "Θέλουμε να πειραματιζόμαστε" Η κατανόηση και η αφομοίωση των επιστημονικών γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί με ΕΛ που υποστηρίζει όχι μόνο την παράθεση πληροφοριών, την αποστήθιση και την παρατήρηση αλλά κυρίως με ΕΛ που ευνοεί τον πειραματισμό. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο καθηγητής οργανώνει, δημιουργεί και προτείνει προβλήματα προς επίλυση, ενώ οι χρήστες/μαθητές, μέσα από πειραματισμό, εμπλέκονται σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν διατύπωση υποθέσεων, αναζήτηση πληροφοριών, επεξεργασία δεδομένων, κατασκευή νοητικών εργαλείων, διατύπωση προτάσεων, έλεγχο/επαλήθευσή τους καθώς και την απόδειξή τους. Επίσης, στο περιβάλλον αυτό, το λάθος αποκτά ξεχωριστή σημασία και δε θεωρείται πλέον απευκταίο: αντίθετα αποτελεί ερέθισμα για περαιτέρω διερεύνηση μίας κατάστασης και εντοπισμό των προβλημάτων κατανόησης που το προκάλεσαν. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες γνώσεις αποκτούν πραγματικό νόημα καθώς αποτελούν διανοητικά εργαλεία για τη λύση προβλημάτων και δε δίνεται η αίσθηση ότι συσσωρεύονται χωρίς σκοπό. Επιπλέον, σε περιπτώσεις, κυρίως των θετικών επιστημών, όπου η φυσική παρατήρηση ή / και ο εργαστηριακός πειραματισμός δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, είτε λόγω έλλειψης υλικών, είτε για λόγους επικινδυνότητας, οι μαθητές/χρήστες μπορούν να εξοικειωθούν με τις προσομοιώσεις εικονικών πειραματικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στο λογισμικό. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποιες εκπαιδευτικές εφαρμογές που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά αυτά: Α) Το ΕΛ "MODELLUS" περιγράφεται ως ανοικτό περιβάλλον με δυνατότητα προγραμματισμού και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει μικρά λογισμικά για εμπέδωση γνώσεων, πειραματισμό και έλεγχο εικασιών. Παράδειγμα αποτελεί η αναγνώριση των σταθερών και μεταβλητών ενός προβλήματος μέσα από την προσομοίωση μιας πραγματικής κατάστασης. Η περίπτωση της χρήσης ενός ταξί αποτελεί ένα καλό θέμα για την αναζήτηση της μαθηματικής σχέσης που υπολογίζει το κόστος μιας διαδρομής. Η οθόνη παρουσιάζει το τοπογραφικό διάγραμμα μιας πόλης και μια μικρή σφαίρα αναλαμβάνει το ρόλο του ταξί. Ο μαθητής επιλέγει διαδρομές, παρακολουθεί την κίνηση, κάνει εικασίες και τις ελέγχει, αναζητά τις μεταβλητές του προβλήματος και προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις. Β) Το ΕΛ "ΔΕΛΥΣ", μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και ένα εικονικό εργαστήριο, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να εργαστούν στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων. Μία τέτοια δραστηριότητα είναι η συναρμολόγηση υπολογιστή. Ο χρήστης/μαθητής καλείται να "κατασκευάσει" έναν Η/Υ και να τον θέσει σε λειτουργία. Διαθέσιμη είναι η μητρική πλακέτα καθώς και ένα σύνολο μονάδων/περιφερειακών, από τα οποία ο μαθητής μπορεί να επιλέξει εκείνα που θα αποτελέσουν το τελικό σύστημα. Όταν ολοκληρώσει την κατασκευή, μπορεί να θέσει σε λειτουργία το σύστημα πατώντας το κουμπί POWER. Αν η σύνθεση έχει γίνει σωστά ο υπολογιστής ξεκινά την λειτουργία του κανονικά, διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Η δραστηριότητα συναρμολόγησης σε συνδυασμό με το μικρόκοσμο "Εκκίνηση Η/Υ" δημιουργούν ένα γόνιμο περιβάλλον όπου ο μαθητής μπορεί να πειραματιστεί, να διερευνήσει και να ελέγξει τις γνώσεις ή και τις υποθέσεις του με τρόπο παραστατικό, εύκολο και ευχάριστο.

10 "Θέλουμε να εκφραζόμαστε και να δημιουργούμε" Μία εκπαιδευτική εφαρμογή πολυμέσων παρουσιάζει με φιλικότερο και ελκυστικότερο τρόπο ένα θέμα, όταν χρησιμοποιεί μέσα που προάγουν τη δημιουργική ενασχόληση των εκπαιδευόμενων. Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι γίνονται συνεργάτες στη μάθηση, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή για να διερευνήσουν νέες περιοχές μαζί. Οι δραστηριότητες με τον υπολογιστή, οι καλά σχεδιασμένες εργασίες, τα σχέδια και σενάρια μαθημάτων μπορούν να δείξουν στους μαθητές πώς μπορεί η διαδικασία μάθησης να στηριχτεί και να εφαρμοστεί σε πραγματικά προβλήματα και έτσι να δώσει διέξοδο στη δημιουργική σκέψη και έκφραση. Εξάλλου, εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εξατομικευμένη και ανακαλυπτική μάθηση ή την ενεργητική και αυτόνομη συμπεριφορά των μαθητών ανιχνεύουν και αναπτύσσουν τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά σε έννοιες, όπως: κατασκευή σχημάτων, ελεύθερη και γραμμική σχεδίαση, σύνθεση, διακόσμηση, κλπ. Mε ένα ανοικτό περιβάλλον όπως το "SKETCHPAD", οι μαθητές είτε μπορούν να καθοδηγηθούν στη διαδικασία ανακάλυψης μιας ιδιότητας ή να ασχοληθούν με εξερεύνηση. Αυτή περιλαμβάνει συνήθως διατύπωση του προβλήματος που τίθεται ενώ κατόπιν οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτό. Παράδειγμα αποτελεί η αναζήτηση όσο το δυνατόν περισσότερων τρόπων κατασκευής ενός ρόμβου. Οι μαθητές καταγράφουν είτε στο χαρτί είτε σε ένα ειδικό αρχείο εντολών του προγράμματος όλες τις μεθόδους τρόπους που ανακάλυψαν. Στο τέλος, κάθε μαθητής παρουσιάζει την εργασία του και ακολουθεί συζήτηση για την ορθότητα και την πρωτοτυπία της κατασκευής. Ένα άλλο περιβάλλον που προάγει τη δημιουργική ενασχόληση με δραστηριότητες είναι το ΕΛ "ΙΡΙΣ". Στο χώρο "Δημιουργία" του λογισμικού οι μαθητές καλούνται να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων και την εκπόνηση δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία: Δημιουργός Μονάδων, Σχεδιαστής Μωσαϊκών και Δημιουργός Μοτίβων. Με τα εργαλεία αυτά οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν ελεύθερα και γραμμικά σχέδια και να πειραματιστούν με τη γεωμετρία των σχημάτων, τη χρήση χρωμάτων και τη φόρμα. 3. Επίλογος Η ποιότητα του ΕΛ αποτελεί μία συνισταμένη πολλών παραγόντων που αφορά τόσο τεχνικά όσο και παιδαγωγικά θέματα. Συνήθως, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων εντάσσονται εμβόλιμα και συμπληρωματικά με τα άλλα διδακτικά μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα τόσο εύκολης πρόσβασης σε αυτές, αλλά και εύκολης διαφυγής. Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής εφαρμογής πολυμέσων είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας αφομοίωσης της ύλης με παράλληλη μείωση του κόπου που καταβάλλει ο εκπαιδευόμενος. Επιβάλλεται λοιπόν να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ελέγχου του χρήστη επί του λογισμικού. Η παράθεση σημαντικών κριτηρίων κατά την επιλογή ΕΛ είναι συνεχόμενη και αναθεωρούμενη διαδικασία. Χαρακτηριστικά, όπως αυτά που αναλύθηκαν πιο πάνω, εγγυώνται ως ένα βαθμό την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευχρηστία του ΕΛ στο σχολικό περιβάλλον. Η επιλογή της κατάλληλης εκπαιδευτικής εφαρμογής προϋποθέτει γνώση του περιβάλλοντος που

11 562 αυτό θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και των συγκεκριμένων αναγκών που πρέπει αυτό να καλύψει. Παράρτημα Α Για τα παραδείγματα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ΕΛ, καθώς και το συνοδευτικά τους εγχειρίδια: 1. ΓΑΙΑ Ι, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ. Υ.Π.Ο.Δ.Ε.Ι.Γ.Μ.Α.Τ.Α., 21 ΕΝ ΠΛΩ, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου "Σειρήνες" της ενέργειας "Οδύσσεια" 2. FUNCTION PROBE, MODELLUS, TABLETOP & TABLETOP JR, τα οποία προσαρμόζονται για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο του έργου " Κίρκη" της ενέργειας "Οδύσσεια" 3. MICROWORLDS, SKETCHPAD, τα οποία προσαρμόστηκαν για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο του έργου " Κίρκη" της ενέργειας "Οδύσσεια" 4. ΔΕΛΥΣ, ΙΡΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου "Ναυσικά" της ενέργειας "Οδύσσεια" 5. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου "Οδυσσέας " της ενέργειας "Οδύσσεια" 6. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο έργου της Ενέργειας 1.1.α "Αναδιατύπωση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών" (που ανέλαβε το ΠΙ) του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ/2 ο Κ.Π.Σ Βιβλιογραφία 1. Μακράκης Β., «Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση», Εκδόσεις Μεταίχμιο, Ιούνιος Παπαδόπουλος Γ. «Έλεγχος Ποιότητας Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Ο σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου», (www.pi-schools/material/ict.htm). 3. Γραφείο Πιστοποίησης και Πολυμέσων «Μελέτη για τη Δημιουργία Κέντρου Πιστοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού και Γραφείου Πολυμέσων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα «Η Πληροφορική στο Σχολείο», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα Γραφείο Πιστοποίησης 6. Ενέργεια ΟΔΥΣΣΕΙΑ Έργο Σειρήνες 8. Έργο Οδυσσέας 9. Έργο Κίρκη

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 184 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιωάννου Στυλιανός Εκπαιδευτικός Μαθηματικός Β θμιας Εκπ/σης Παιδαγωγική αναζήτηση Η τριγωνομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Εφαρμογές πολυμέσων για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» Θεματική Ενότητα «Πληροφορική Πολυμέσα» ΓΤΠ61 Δούκα Δέσποινα 26/4/2015 Τι είναι τα πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Αφηγηματική προσέγγιση: Αποτελεί τη βασική μορφή των δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας. Ο δάσκαλος δίνει τις πληροφορίες, ενώ οι μαθητές του παρακολουθούν μένοντας αμέτοχοι και κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra.

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra. Σενάριο 4. Η µέτρηση του εµβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου Γνωστική περιοχή: Μαθηµατικά Γ' Λυκείου. Παραβολή. Τετραγωνική συνάρτηση. Εµβαδόν. Ορισµένο ολοκλήρωµα Θέµα: Οι τέσσερις πλευρές ενός οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2

ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 Εκπαίδευση στα Λογισμικά Adobe Premiere Pro CS3 και Visual Basic ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων

222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 222 Διδακτική των γνωστικών αντικειμένων 8. Χελωνόκοσμος (απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Αβάκιο) (6 ώρες) Τίτλος: Ιδιότητες παραλληλογράμμων Δημιουργός: Μιχάλης Αργύρης ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 4:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση (μέρος 2) Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 13/11/2016 ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΣΟΠΛΕΥΡΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 268 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ MODELUS ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Σ. Τσοβόλας Φυσικός, Επιμορφωτής ΤΠΕ Θ. Μαστρογιάννης Επιμορφωτής ΤΠΕ Στον πυρήνα του προγράμματος υπάρχει μια περιοχή εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ. Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Σ. Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ &Ν. Μ. ΣΑΛΤΕΡΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Περιληπτικά Τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας και βασικά ερωτήματα του διδάσκοντος Διάγραμμα διδασκαλίας Βασικά μοντέλα /

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ 2010 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος εκμάθησης προγραμματιστικών εννοιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με χρήση ΕΛ/ΛΑΚ» Εισηγήτριες: Φλώρου Χρυσούλα, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 167 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES Καστανιώτης Δημήτρης Μαθηματικός-επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα