ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2 Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή... 3 Α. Κριτήρια καταλληλότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών... 3 Αξιολόγηση του Δικτύου... 4 Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας... 4 Προϋποθέσεις συνεργασίας... 4 Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας σε περίπτωση ένταξης στο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων Διαδικασίες και οδηγίες εξυπηρέτησης ασφαλισμένου, λήπτη ασφάλισης και δικαιούχου αποζημίωσης... 6 Ενημέρωση του Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών... 7 Προμήθειες... 7 Ασφάλιση Κλάδου Αυτοκινήτου... 8 Ασφάλιση Κλάδου Περιουσίας Ναυτασφαλίσεις Λοιπές Ασφαλίσεις Γενικά Παραρτήματα Περιγραφή συστήματος «ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ» και όρια Εντολοδόχου ασφαλίστρων Προθεσμία έκδοσης / εκτύπωσης συμβολαίου Πιστωτικό όριο διαχείρισης & απόδοσης εισπραγμένων ασφαλίστρων Κριτήρια καταλληλότητας του εντολοδόχου είσπραξης Πληροφοριακή Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων Πινάκιο Παραγωγής Πινάκια Παραγωγής Ανείσπρακτων/ Εισπραγμένων συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη/ συμβαλλόμενου Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Πινάκιο Εισπραγμένων Συμψηφισμένων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου Πινάκιο Εισπραγμένων συμψηφισμένων συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου... 16

3 Εισαγωγή Ο Κανονισμός Πωλήσεων και συνεργασιών της AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., απευθύνεται σε διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση (μεσίτες, πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους). Ο παρόν Κανονισμός Πωλήσεων ισχύει από 1/1/2015 και μέχρι την επόμενη αναθεώρησή του. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών της αγοράς αλλά και καθ οιανδήποτε στιγμή αυτή το κρίνει αναγκαίο. Α. Κριτήρια καταλληλότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είναι κατ αρχήν να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την κατηγορία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Πέρα των παραπάνω τυπικών προϋποθέσεων, κριτήρια καταλληλότητας για την συνεργασία με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή αποτελούν τα εξής: Φερεγγυότητα και συναλλακτική συμπεριφορά Οργάνωση και επαγγελματισμός Δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγής Για νέες συνεργασίες ο υποψήφιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμπληρώνει το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» στο οποίο δίνει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, το αξιόχρεο και τις εμπορικές δυνατότητες του. Τα παραπάνω δεδομένα συνδυάζονται και με πληροφορίες από την ασφαλιστική αγορά που συλλέγουν οι επιθεωρητές πωλήσεων σχετικά με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνεργάτη και δημιουργείται μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: Τυχόν δυσμενή στοιχεία Περιουσιακά στοιχεία Οργάνωση γραφείου Συμπεριφορά με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες Ύψος συνολικής παραγωγής του και παραγωγής που προτίθεται να τοποθετήσει στην ΑΙΓΑΙΟΝ Σύνθεση χαρτοφυλακίου 3

4 Αξιολόγηση του Δικτύου Η διεύθυνση πωλήσεων αξιολογεί σε μηνιαία βάση όλους τους συνεργάτες της και την συναλλακτική συμπεριφορά τους αντλώντας πληροφόρηση τόσο από την ασφαλιστική αγορά όσο και εσωτερικά από τις διάφορες διευθύνσεις της εταιρείας. Οι παράμετροι που θα λαμβάνει υπόψη της κατά την αξιολόγηση αυτή θα είναι οι ακόλουθοι: Τυχόν δυσμενή στοιχεία Συμπεριφορά με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και με την ΑΙΓΑΙΟΝ Ύψος Παραγωγής σε σχέση με τους στόχους παραγωγής Loss Ratio Σύνθεση παραγωγής Διατήρηση παραγωγής Συναλλακτική συμπεριφορά κατά την διάρκεια της συνεργασίας Τυχόν καταγγελίες αιτιάσεις Για τους υπάρχοντες συνεργάτες τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία Το σύνολο της παραγωγής του Το ποσοστό προμήθειας που εισπράττει Η έκθεση αξιολόγησής του Οι καταγγελίες - αιτιάσεις που τον αφορούν Τα συμπεράσματα του ελέγχου των σε βάρος του καταγγελιών - αιτιάσεων. Το Loss Ratio Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας Προϋποθέσεις συνεργασίας Για τη πραγματοποίηση νέων συνεργασιών και τη διατήρηση των συνεργασιών που είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Κανονισμού Πωλήσεων, ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 4

5 Να είναι σε ισχύ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος για τις Συμβάσεις διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, με τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια αποζημίωσης τουλάχιστον, σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία. Η συνεργασία να είναι τελικά επωφελής για την ΑΙΓΑΙΟN. Ελάχιστη ετήσια παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων ευρώ. Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας σε περίπτωση ένταξης στο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων. Στις περιπτώσεις που η είσπραξη των ασφαλίστρων δεν γίνεται από την ίδια την ΑΙΓΑΙΟΝ για να ανατεθεί η είσπραξη στον διαμεσολαβητή θα πρέπει αφού αξιολογηθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση εντολοδόχου είσπραξης, στην οποία αναφέρεται το πιστωτικό του όριο. Ο εντολοδόχος είσπραξης οφείλει να εισπράττει τα ασφάλιστρα πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο. Εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται από άλλα, ισοδύναμα μέσα όπως ενδεικτικά καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασμό και αποδεικτικά πληρωμής στα ΕΛΤΑ, οι εντολοδόχοι είσπραξης ασφαλίστρων παραδίδουν στον πελάτη: Απλή αθεώρητη και ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ΑΙΓΑΙΟΝ, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο καθώς και τον αριθμό συμβολαίου ή της κάλυψης για την οποία καταβλήθηκε το ασφάλιστρο. Οι εντολοδόχοι είσπραξης αποδίδουν το ασφάλιστρο στην εταιρεία σύμφωνα με τις Πράξεις 30 &31 της ΤτΕ. Οι εντολοδόχοι είσπραξης απαγορεύεται να υπεξουσιοδοτήσουν τρίτους για την είσπραξη των ασφαλίστρων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Τα κριτήρια καταλληλότητας εντολοδόχου είσπραξης ασφαλίστρων περιγράφονται στην ΠΟΔΙΠΕΑ και στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Πωλήσεων. Στο ίδιο Παράρτημα περιγράφονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται η εντολή είσπραξης ασφαλίστρων. Σε κάθε περίπτωση το όριο αυτό δίνεται συντηρητικά και μπορεί να μειωθεί οποιαδήποτε στιγμή η ΑΙΓΑΙΟΝ κρίνει ότι δεν γίνεται σωστή χρήση του ή να αυξηθεί εάν η τρέχουσα παραγωγή του διαμεσολαβητή το δικαιολογεί. Κάθε αλλαγή του παραπάνω ορίου θα φέρει την έγκριση της ομάδας του πιστωτικού ελέγχου της Εταιρίας. 5

6 Διαδικασίες και οδηγίες εξυπηρέτησης ασφαλισμένου, λήπτη ασφάλισης και δικαιούχου αποζημίωσης Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν: Να παρέχουν της υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους με πίστη, αντικειμενικότητα και αμεροληψία και να δημιουργούν, να υιοθετούν και να χρησιμοποιούν μηχανισμούς ορθής πληροφόρησης με σκοπό την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Να δρουν αμελλητί στις τυχόν εναντίον τους αιτιάσεις των πελατών Να οργανώνουν κατάλληλα τις πληροφορίες και τα στοιχεία που χρησιμοποιούν και τα οποία οφείλουν να τηρούν συνεχώς και για ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου για την άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όχι μόνο προσυμβατικά αλλά σε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τον πελάτη. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης τους στο πλαίσιο της παρεχόμενης σε αυτόν υπηρεσίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι: Έγκαιρη, πλήρης ορθή, επαρκής και κατάλληλη Σε περίπτωση που παρέχεται από υπάλληλο ή άλλο συνεργάτη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αυτός θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος και να διαθέτει κάθε προβλεπόμενη από το νόμο γι αυτό πιστοποίηση. Πριν την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ζητεί και καταγράφει σε ξεχωριστό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ» αναλυτικές πληροφορίες από τον πελάτη για να διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εφαρμόζει αμελλητί τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΑΙΓΑΙΟΝ για την περιγραφή και την επεξήγηση του ασφαλιστικού προϊόντος στον Πελάτη και αξιοποιεί όλο το έντυπο υλικό που του παρέχει η ΑΙΓΑΙΟΝ σε φυσική ή ψηφιακή μορφή. Παραδίδει στον πελάτη το σχετικό υλικό και λαμβάνει σχετική γραπτή απόδειξη από τον πελάτη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΑΙΓΑΙΟΝ. Επεξηγεί τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών. Επισημαίνει στους πελάτες τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης του συμβολαίου τους καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη αλλά και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων. Ενημερώνει τους πελάτες για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου τους και τους χορηγεί τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής. Ενημερώνει τον πελάτη του σε περίπτωση που παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 6

7 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής απαγορεύεται: Να παρουσιάζει παραπλανητικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο της ΑΙΓΑΙΟΝ Να υπόσχεται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθεί ή να αποκρύπτει κινδύνους που φέρει ο πελάτης. Να δημιουργεί, να αναπαράγει ή να διαδίδει δηλώσεις ή φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική κατάσταση της ΑΙΓΑΙΟΝ. Να προσφέρει εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Να διαφημίζει παροχή εκπτώσεων και ωφελημάτων που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και τους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων Να κάνει διακρίσεις μεταξύ ασφαλίστρων που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης. Ενημέρωση του Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών Η εταιρεία παρέχει πλήρη ενημέρωση στο δίκτυο πωλήσεων, με τα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή τους, μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή της «Web brokers». Στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», αναφέρονται τα στοιχεία που παρέχονται στους συνεργάτες της εταιρείας, ανά θεματική ενότητα. Μέσω της εφαρμογής «Τυπώνω Πληρώνω» παρέχεται πλήρης, αναλυτική και διαρκής πληροφόρηση των συμβολαίων που διαχειρίζονται μέσω της εφαρμογής αυτής τα οποία και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Επιπλέον γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση του δικτύου μέσω συχνών εξειδικευμένων σεμιναρίων στα γραφεία της εταιρίας, καθώς και μέσω των επιθεωρητών πωλήσεων της εταιρίας στα κατά τόπους γραφεία των συνεργατών. Προμήθειες Τα ποσοστά προμήθειας του συνεργάτη που αναφέρονται πιο κάτω, ανά κλάδο ασφάλισης, υπολογίζονται στα καθαρά ασφάλιστρα της παραγωγής του ανά κάλυψη και περιγράφονται στη σύμβαση συνεργασίας του με την Εταιρεία. Το εκάστοτε ποσοστό προμήθειας ανά κλάδο, προσδιορίζεται από το μέγεθος της υποσχόμενης συνολικής ετήσιας παραγωγής, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης αρχικής παραγωγής ως αυτή ανωτέρω προσδιορίζεται. Εάν η παραγωγή του Συνεργάτη υπολείπεται σημαντικά της συνολικής ετήσιας υπεσχημένης, η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις συμφωνηθείσες προμήθειες. 7

8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Όλες οι χρήσεις εκτός TAXI & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Ύψος ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων Χρήσεις TAXI & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Ποσοστό ανώτατης χορηγούμενης προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτων Μέχρι έως και άνω Κατόπιν ειδικής συμφωνίας Ποσοστό ανώτατης χορηγούμενης προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα της εν λόγω χρήσης Μέχρι Ύψος ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων χρήσεως Ταξί Η προμήθεια στη χρήση ΤAXI, δύναται να αυξηθεί για παραγωγή άνω των , με ανώτατο ποσοστό αυτό των λοιπών χρήσεων. Ποσοστό ανώτατης χορηγούμενης προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα της εν λόγω χρήσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 20 Ανεξαρτήτως ύψους ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων Τέλος, για ιδιαίτερες κατηγορίες χρήσεων (Φ.Δ.Χ., TIR, κλπ.) η προμήθεια ορίζεται κατά περίπτωση και κατόπιν συμφωνίας, αναλόγως ύψους παραγωγής. BONUS ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α. Μπόνους καλού αποτελέσματος (Loss Ratio) κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (λογιστικός κλάδος 19) ως εξής: ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 51 60% 3% 41 50% 5% Μέχρι 40% 6% Ο υπολογισμός του ποσοστού ζημιάς γίνεται σύμφωνα με το πιο κάτω μαθηματικό τύπο: (Ζημιές πληρωθείσες + εκκρεμείς) x 100 (Καθαρά ασφάλιστρα προμήθειες) Το μπόνους καλού αποτελέσματος (Loss Ratio) υπολογίζεται και αποδίδεται μόνο επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (19) της χρήσης

9 Β. Μπόνους διατήρησης/αύξησης παραγωγής Η Εταιρία επιβραβεύει την διατήρηση & αύξηση της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του Κλ. Αυτοκινήτου σε σχέση με την περσινή χρονιά, ως κάτωθι: Α) 1% για διατήρηση της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του εν λόγω κλάδου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή Β) 2% εφόσον επιτευχθεί αύξηση παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του εν λόγω κλάδου ύψους 20% και άνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Προϋποθέσεις καταβολής των bonus Η συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων του συνεργάτη να είναι κατ ελάχιστο και έως Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του συνεργάτη, όπως ορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων καθ όλη την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου και η συνεργασία να είναι σε ισχύ και να λειτουργεί απρόσκοπτα έως την ημερομηνία καταβολής του bonus. Καταβολή bonus Α. Το bonus ανάπτυξης εργασιών & διατήρησης / αύξησης παραγωγής ασφαλίστρων του Κλ. Αυτοκινήτου θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος το οποίο αφορά. Β. Το bonus καλού αποτελέσματος (Loss Ratio) θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από το έτος υπολογισμού του Loss Ratio. Ανάπτυξης μεγάλων χαρτοφυλακίων Για ειδικές περιπτώσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων, όπου το ύψος της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου Αυτοκινήτου ξεπερνά το ποσό του , η Εταιρία δύναται να δώσει bonus διατήρησης / αύξησης παραγωγής έως 5 ποσοστιαίες μονάδες. 9

10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προγράμματα Ασφάλισης Ποσοστό προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα, εκτός Σεισμού και ειδικά τιμολογημένων τυποποιημένων προϊόντων Ποσοστό προμηθείας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα Σεισμού Κατοικία Εμπορικός Κίνδυνος Βιομηχανικός Κίνδυνος & ειδικά τιμολογημένα προγράμματα Κατόπιν Συμφωνίας BONUS ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Για παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων στον Κλάδο Περιουσίας, άνω των δίνεται bonus αύξησης παραγωγής έως 5%, σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης. Το bonus θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος υπολογισμού του. ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ποσοστό προμήθειας επί τοις εκατό στα καθαρά ασφάλιστρα Αστική Ευθύνη Σκαφών Αναψυχής 20 Μικτή Σκαφών Αναψυχής (Ίδιες Ζημιές και Αστική Ευθύνη) Αστική Ευθύνη Πλοίων (P & I) 10 Hull & Machinery Πλοίων (Ίδιες Ζημίες) 15 Αστική Ευθύνη Πληρωμάτων 17 Προσωπικό Ατύχημα ιδιοκτήτη ή Χρήστη Σκάφους Νομική Προστασία 17 BONUS ΚΛΑΔΟΥ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Για παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων στις Ναυτασφαλίσεις, άνω των δίνεται bonus αύξησης παραγωγής έως 5%. Το bonus θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος υπολογισμού του. 10

11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ Ποσοστό προμήθειας επί τοις εκατό στα καθαρά ασφάλιστρα Γενική Αστική Ευθύνη (εκτός ειδικά τιμολογημένων προϊόντων) 35 Προσωπικό Ατύχημα (εκτός ομαδικών) 35 Μεταφορές 30 Αστική Ευθύνη Μεταφορέα 17 ΓΕΝΙΚΑ BONUS ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Η Εταιρία επιβραβεύει τους συνεργάτες με συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων άνω του ποσού των (εκτός κλάδου ναυτασφαλίσεων και των χρήσεων ΤΑΞΙ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ του κλ. Αυτοκινήτου), εφόσον πραγματοποιηθεί η παρακάτω σύνθεση ασφαλίστρων: Ασφάλιστρα Αυτοκινήτου (εκτός των χρήσεων ΤΑΞΙ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ του κλ. Αυτοκινήτου) Ασφάλιστρα Λοιπών Κλάδων (εκτός κλάδου ναυτασφαλίσεων) Bonus 80% 20% 2% 70% 30% 4% BONUS Ανάπτυξης Δικτύων Πωλήσεων Κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία δίνεται bonus για ανάπτυξη εργασιών μέσω δικτύων πωλήσεων, σύμφωνα με την πιο κάτω κατηγοριοποίηση: 1. Συνεργάτης που συστήνει νέους συνεργάτες, τους οποίους όμως εκπαιδεύει, αναπτύσσει και παρακολουθεί η Εταιρία, θα λαμβάνει Bonus σύστασης ύψους έως 2% επί της συνολικής παραγωγής των συσταθέντων. 2. Συνεργάτης που στρατολογεί νέους συνεργάτες και αναλαμβάνει ο ίδιος την εκπαίδευση, ανάπτυξη και παρακολούθηση τους, θα εκχωρεί κατ ελάχιστον τις προμήθειες που ορίζει ο Κανονισμός Πωλήσεων και θα λαμβάνει Bonus ως κάτωθι: Α) για τον κλ. Αυτοκινήτου, την διαφορά που προκύπτει μεταξύ της εκχωρηθείσης προμήθειας και της δικής του Β) για τους υπόλοιπους κλάδους, bonus σύστασης ύψους έως 3% επί της παραγωγής των λοιπών κλάδων των στρατολογηθέντων. Διευκρινίζεται ότι για την καταβολή των υπολοίπων Bonus που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό Πωλήσεων, οι συνεργάτες που συστήνουν ή στρατολογούν αξιολογούνται επί της προσωπικής τους παραγωγής μόνο και όχι αθροιστικά με τα παραγωγικά αποτελέσματα των συνεργατών της ομάδας τους. 11

12 Παραρτήματα Παράρτημα Ι ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ «ΤΥΠΩΝΩ ΠΛΗΡΩΝΩ» Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο σύστημα «ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ» είναι η ένταξη στο δίκτυο είσπραξης ασφαλίστρων με την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης. Περιγραφή συστήματος «ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ» και όρια Εντολοδόχου ασφαλίστρων Με την ένταξη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή/εντολοδόχου είσπραξης ασφαλίστρων στο σύστημα διαχείρισης συμβολαίων τυπώνω-πληρώνω, αποκτά την δυνατότητα να εκτυπώνει τα συμβόλαια που επιθυμεί και να διαχειρίζεται την είσπραξη των ασφαλίστρων και την απόδοσή τους στην εταιρεία μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια. Προθεσμία έκδοσης/εκτύπωσης συμβολαίου Χερσαία οχήματα: Για να παρέχει κάλυψη η εταιρία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να εκδοθεί / εκτυπωθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ανάληψης κινδύνου και δεν ακυρώνεται, εκτός και αν συντρέχουν οι κάτωθι περιπτώσεις: Για παραλαβή αιτήματος εντός 15 ημερών από την έναρξη του κινδύνου Όταν η παραλαβή αιτήματος ακύρωσης συμβολαίου γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του κινδύνου, θα πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία επιστολή, η οποία θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του συνεργάτη, σε φυσική μορφή είτε συνημμένη μέσω , στην οποία ο συνεργάτης θα δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει ασφάλιστρα από τον πελάτη και δεν έχει παραδώσει το συμβόλαιο στον λήπτη της ασφάλισης. Καθώς πλέον η εκτύπωση γίνεται σε λευκό χαρτί Α4, δεν είναι απαραίτητη η φυσική αποστολή του σώματος συμβολαίου. 12

13 Για παραλαβή αιτήματος από την 16η ημέρα και μετά την έναρξη του κινδύνου Σε περίπτωση αιτήματος ακύρωσης συμβολαίου μετά την πάροδο των 15 ημερών, θα πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία επιστολή από τον λήπτη της ασφάλισης ότι επιθυμεί την ακύρωση του συμβολαίου του, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία μας με την υπογραφή τόσο του πελάτη, όσο και του συνεργάτη και θα γίνεται παρακράτηση δεδουλευμένων ασφαλίστρων μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής από την εταιρία. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως λόγου χάριν αντίγραφο συμβολαίου άλλης ασφαλιστικής εταιρίας ή εκτύπωσης στοιχείων μέσω της εφαρμογής της ΥΣΑΕ, δεν αποτελεί αποδεικτικό ακύρωσης. Αίτημα ακύρωσης συμβολαίου για το οποίο έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα ή υπάρχει αναγγελία ζημιάς, ΔΕΝ γίνεται δεκτό. Γενικοί κλάδοι: Συμβόλαια των οποίων η είσπραξη γίνεται μέσω συνεργάτη, ακυρώνονται χωρίς προειδοποίηση εφόσον δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο εντός του διαστήματος που ορίζει η νομοθεσία. Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου με ενυπόθηκο δανειστή, η εταιρία ενημερώνει εγγράφως την τράπεζα 15 ημέρες νωρίτερα για την επικείμενη ακύρωση του συμβολαίου. Πιστωτικό όριο διαχείρισης & απόδοσης εισπραγμένων ασφαλίστρων Είναι το χρηματικό όριο που έχει ορίσει η εταιρεία στον εντολοδόχο είσπραξης των ασφαλίστρων, μέχρι του οποίου έχει την δυνατότητα να εκδίδει / εκτυπώνει ασφαλιστήρια συμβόλαια και την υποχρέωση να αποδίδει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρά τους στην εταιρεία, όπως ορίζουν οι πράξεις 30 & 31 της ΤτΕ. Σε περίπτωση που ο εντολοδόχος είσπραξης καθυστερήσει την καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων για περισσότερες από δύο (2) φορές, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του στην πρόσβαση της μηχανογραφικής εφαρμογής της εταιρίας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της συμφωνίας εντολής είσπραξης. Ως εκ τούτου την οικονομική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του εντολοδόχου μαζί με την είσπραξη των ασφαλίστρων από τους λήπτες της ασφάλισης / ασφαλιζόμενους αναλαμβάνει η Εταιρία. Το πιστωτικό όριο είναι τα ολικά ασφάλιστρα των εκτυπωμένων παραστατικών μείον την αναλογούσα προμήθεια του εντολοδόχου είσπραξης. Το διαθέσιμο πιστωτικό όριο διαμορφώνεται κάθε φορά σύμφωνα με τον πιο κάτω τύπο: Δ = Α Π1 Π2 Δ = Διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο Α= Ολικά ασφάλιστρα εκτυπωμένων συμβολαίων Π1= Αναλογούσα προμήθεια εντολοδόχου είσπραξης Π2= Πληρωθέντα ασφάλιστρα εκτυπωμένων συμβολαίων 13

14 Παράρτημα ΙΙ Κριτήρια Καταλληλότητας εντολοδόχου είσπραξης Κριτήρια καταλληλότητας του εντολοδόχου είσπραξης Η παροχή σε συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δικαιώματος να εισπράττει ασφάλιστρα στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΙΓΑΙΟΝ ενεργοποιείται εφόσον ο εντολοδόχος είσπραξης συνεργάτης, κατά την αξιολόγησή του, πληροί όλες τις προϋποθέσεις φερέγγυου και αξιόχρεου προσώπου και η συναλλακτική του συμπεριφορά στην αγορά είναι άμεμπτη. Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω και οι πιστοληπτικές πληροφορίες που συλλέγει η εταιρία είναι ΑΑΑ, τότε ο συνεργάτης λαμβάνει πιστωτικό όριο, αναλόγως μεγέθους παραγωγής. Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί εφόσον η συνεργασία εξελίσσεται ομαλά και ο συνεργάτης είναι διαχρονικά συνεπής, όπως προβλέπει η μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας. Σε περίπτωση που ο εντολοδόχος είσπραξης είναι νομικό πρόσωπο τα κριτήρια αποδοχής επεκτείνονται και στα πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων του. Για την διαπίστωση και τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών αυτών η εταιρία διενεργεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, σχετικές έρευνες που πιστοποιούν την ισχύ των ανωτέρω χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που η συναλλακτική του συμπεριφορά παρουσιάζει προβλήματα και καθυστερήσεις πληρωμών, τότε η συνεργασία τροποποιείται ως εξής: Α) ο συνεργάτης απαγορεύεται να εισπράξει ασφάλιστρα και την είσπραξη αναλαμβάνει η εταιρία, είτε Β) ο συνεργάτης αποδέχεται να καταβάλει ποσό εγγυήσεως ίσο με το πλαφόν που θα εγκριθεί από την εταιρία (minimum ), ώστε να διατηρήσει το δικαίωμα διαχείρισης και είσπραξης συμβολαίων. 14

15 Παράρτημα ΙΙΙ Πληροφοριακή Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων Πληροφοριακή Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων Η εταιρία μέσω του εταιρικού portal της (πληροφοριακό σύστημα web-broker) παρέχει σε όλους τους συνεργάτης της συνεχή πληροφόρηση για την παραγωγή τους στην εταιρεία για κάθε μήνα, όπως επίσης και καταστάσεις ανείσπρακτων και εισπραγμένων συμβολαίων για όλους τους κλάδους παραγωγής και για όλα τα νομίσματα. Πινάκιο Παραγωγής Αποτελεί την παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους. Ο συνεργάτης δύναται να το παράγει για κάθε μήνα παραγωγής κάθε έτους και μέχρι τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Παρέχει πλήρη στοιχεία, όπως αριθμό συμβολαίου, αριθμό παραστατικού, ημερομηνίες έκδοσης, έναρξης και λήξης παραστατικού, ασφαλιζόμενο, μικτά και καθαρά ασφάλιστρα, φόρο προμήθειας, προμήθεια κ.α. Πινάκια Παραγωγής Ανείσπρακτων/ Εισπραγμένων συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη/ συμβαλλόμενου Η εταιρία για μεγαλύτερη διευκόλυνση του συνεργάτη παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης του πινακίου παραγωγής βάσει της πληροφορίας εάν ένα παραστατικό έχει εισπραχθεί ή όχι (εάν δηλαδή είναι ανείσπρακτο ή εισπραγμένο), καθώς και βάσει της χρέωσης των παραστατικών (εάν δηλαδή χρεωμένος είναι ο συνεργάτης ή ο συμβαλλόμενος). Ο συνεργάτης δύναται να παράγει τα κάτωθι πινάκια για κάθε μήνα παραγωγής κάθε έτους. Παρέχουν τα ίδια στοιχεία, όπως το Πινάκιο Παραγωγής Α, επιπρόσθετα τα εισπραγμένα πινάκια περιλαμβάνουν και την ημερ/νία εκκαθάρισης των παραστατικών, ημερομηνία κατά την οποία ένα παραστατικό από ανείσπρακτο καθίσταται εισπραγμένο. 15

16 Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Αποτελεί την ανείσπρακτη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συνεργάτη. Πινάκιο Εισπραγμένων Συμψηφισμένων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Αποτελεί την εισπραγμένη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συνεργάτη. Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου Αποτελεί την ανείσπρακτη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συμβαλλόμενου, δηλαδή τα συμβόλαια που η εταιρεία έχει αναλάβει να εισπράξει η ίδια. Πινάκιο Εισπραγμένων συμψηφισμένων συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου Αποτελεί την εισπραγμένη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συμβαλλόμενου, δηλαδή τα συμβόλαια που η εταιρεία έχει αναλάβει να εισπράξει η ίδια. 16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/30-09-2013

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/30-09-2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣTJΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ Σ 31/30-09-2013 Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Avτ)ασφαλισΤΙKώνΔιαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΠΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 10 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.... 1 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015 ΚΠ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΠ20150101 1 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ... 3 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 3 2.1 Συστήματα Συνεργασίας Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν της εταιρίας με την επωνυμία «Globalnet Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ», που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΠΕΑ20150101 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Αντικειμενικός σκοπός... 3 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013)

ΕΚΔΟΣΗ 1 (ΜΑΪΟΣ 2013) Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές Αρχές της Κανονιστικής Συμμόρφωσης... 4 3. Αρμοδιότητες και Ρόλοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S01/012015 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η κοινοτική Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθµός 106(Ι) του 2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4259, 19.11.2010 Ν. 106(Ι)/2010 Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων»

Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πληροφορίες: https://www.e-cadet.gr Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 353660 Οδηγός Δράσης με τίτλο «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Euler Hermes Hellas ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 01. 01. 2014 1 Προοίμιο Η Σύμβαση αυτή εκδίδεται με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προσκόμισε ο Λήπτης της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-mobile «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κεφάλαιο Α Αρθρο 1. Αντικείμενο της Ασφάλισης Ορισμός της Ασφάλισης Με την παρούσα Σύμβαση Καθολικής Ασφάλισης Πιστώσεων, η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα