ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε 2015/v1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

2 Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή... 3 Α. Κριτήρια καταλληλότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών... 3 Αξιολόγηση του Δικτύου... 4 Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας... 4 Προϋποθέσεις συνεργασίας... 4 Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας σε περίπτωση ένταξης στο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων Διαδικασίες και οδηγίες εξυπηρέτησης ασφαλισμένου, λήπτη ασφάλισης και δικαιούχου αποζημίωσης... 6 Ενημέρωση του Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών... 7 Προμήθειες... 7 Ασφάλιση Κλάδου Αυτοκινήτου... 8 Ασφάλιση Κλάδου Περιουσίας Ναυτασφαλίσεις Λοιπές Ασφαλίσεις Γενικά Παραρτήματα Περιγραφή συστήματος «ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ» και όρια Εντολοδόχου ασφαλίστρων Προθεσμία έκδοσης / εκτύπωσης συμβολαίου Πιστωτικό όριο διαχείρισης & απόδοσης εισπραγμένων ασφαλίστρων Κριτήρια καταλληλότητας του εντολοδόχου είσπραξης Πληροφοριακή Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων Πινάκιο Παραγωγής Πινάκια Παραγωγής Ανείσπρακτων/ Εισπραγμένων συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη/ συμβαλλόμενου Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Πινάκιο Εισπραγμένων Συμψηφισμένων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου Πινάκιο Εισπραγμένων συμψηφισμένων συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου... 16

3 Εισαγωγή Ο Κανονισμός Πωλήσεων και συνεργασιών της AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., απευθύνεται σε διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση (μεσίτες, πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους). Ο παρόν Κανονισμός Πωλήσεων ισχύει από 1/1/2015 και μέχρι την επόμενη αναθεώρησή του. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών της αγοράς αλλά και καθ οιανδήποτε στιγμή αυτή το κρίνει αναγκαίο. Α. Κριτήρια καταλληλότητας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή είναι κατ αρχήν να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου ανάλογα με την κατηγορία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Πέρα των παραπάνω τυπικών προϋποθέσεων, κριτήρια καταλληλότητας για την συνεργασία με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή αποτελούν τα εξής: Φερεγγυότητα και συναλλακτική συμπεριφορά Οργάνωση και επαγγελματισμός Δυνατότητα ανάπτυξης παραγωγής Για νέες συνεργασίες ο υποψήφιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής συμπληρώνει το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» στο οποίο δίνει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, το αξιόχρεο και τις εμπορικές δυνατότητες του. Τα παραπάνω δεδομένα συνδυάζονται και με πληροφορίες από την ασφαλιστική αγορά που συλλέγουν οι επιθεωρητές πωλήσεων σχετικά με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου συνεργάτη και δημιουργείται μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακόλουθα: Τυχόν δυσμενή στοιχεία Περιουσιακά στοιχεία Οργάνωση γραφείου Συμπεριφορά με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες Ύψος συνολικής παραγωγής του και παραγωγής που προτίθεται να τοποθετήσει στην ΑΙΓΑΙΟΝ Σύνθεση χαρτοφυλακίου 3

4 Αξιολόγηση του Δικτύου Η διεύθυνση πωλήσεων αξιολογεί σε μηνιαία βάση όλους τους συνεργάτες της και την συναλλακτική συμπεριφορά τους αντλώντας πληροφόρηση τόσο από την ασφαλιστική αγορά όσο και εσωτερικά από τις διάφορες διευθύνσεις της εταιρείας. Οι παράμετροι που θα λαμβάνει υπόψη της κατά την αξιολόγηση αυτή θα είναι οι ακόλουθοι: Τυχόν δυσμενή στοιχεία Συμπεριφορά με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες και με την ΑΙΓΑΙΟΝ Ύψος Παραγωγής σε σχέση με τους στόχους παραγωγής Loss Ratio Σύνθεση παραγωγής Διατήρηση παραγωγής Συναλλακτική συμπεριφορά κατά την διάρκεια της συνεργασίας Τυχόν καταγγελίες αιτιάσεις Για τους υπάρχοντες συνεργάτες τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία Το σύνολο της παραγωγής του Το ποσοστό προμήθειας που εισπράττει Η έκθεση αξιολόγησής του Οι καταγγελίες - αιτιάσεις που τον αφορούν Τα συμπεράσματα του ελέγχου των σε βάρος του καταγγελιών - αιτιάσεων. Το Loss Ratio Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας Προϋποθέσεις συνεργασίας Για τη πραγματοποίηση νέων συνεργασιών και τη διατήρηση των συνεργασιών που είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Κανονισμού Πωλήσεων, ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 4

5 Να είναι σε ισχύ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος για τις Συμβάσεις διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης, με τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια αποζημίωσης τουλάχιστον, σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία. Η συνεργασία να είναι τελικά επωφελής για την ΑΙΓΑΙΟN. Ελάχιστη ετήσια παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων ευρώ. Υποχρεώσεις και όροι συνεργασίας σε περίπτωση ένταξης στο Δίκτυο Είσπραξης Ασφαλίστρων. Στις περιπτώσεις που η είσπραξη των ασφαλίστρων δεν γίνεται από την ίδια την ΑΙΓΑΙΟΝ για να ανατεθεί η είσπραξη στον διαμεσολαβητή θα πρέπει αφού αξιολογηθεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση εντολοδόχου είσπραξης, στην οποία αναφέρεται το πιστωτικό του όριο. Ο εντολοδόχος είσπραξης οφείλει να εισπράττει τα ασφάλιστρα πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ασφαλιστήριο. Εφόσον η καταβολή των ασφαλίστρων δεν αποδεικνύεται από άλλα, ισοδύναμα μέσα όπως ενδεικτικά καταθετήρια σε τραπεζικό λογαριασμό και αποδεικτικά πληρωμής στα ΕΛΤΑ, οι εντολοδόχοι είσπραξης ασφαλίστρων παραδίδουν στον πελάτη: Απλή αθεώρητη και ενυπόγραφη απόδειξη, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης και είσπραξης των ασφαλίστρων, τα πλήρη φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία του εισπράξαντος, την επωνυμία της ΑΙΓΑΙΟΝ, τα πλήρη στοιχεία εξατομίκευσης του πελάτη, το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο καθώς και τον αριθμό συμβολαίου ή της κάλυψης για την οποία καταβλήθηκε το ασφάλιστρο. Οι εντολοδόχοι είσπραξης αποδίδουν το ασφάλιστρο στην εταιρεία σύμφωνα με τις Πράξεις 30 &31 της ΤτΕ. Οι εντολοδόχοι είσπραξης απαγορεύεται να υπεξουσιοδοτήσουν τρίτους για την είσπραξη των ασφαλίστρων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Τα κριτήρια καταλληλότητας εντολοδόχου είσπραξης ασφαλίστρων περιγράφονται στην ΠΟΔΙΠΕΑ και στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Πωλήσεων. Στο ίδιο Παράρτημα περιγράφονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται η εντολή είσπραξης ασφαλίστρων. Σε κάθε περίπτωση το όριο αυτό δίνεται συντηρητικά και μπορεί να μειωθεί οποιαδήποτε στιγμή η ΑΙΓΑΙΟΝ κρίνει ότι δεν γίνεται σωστή χρήση του ή να αυξηθεί εάν η τρέχουσα παραγωγή του διαμεσολαβητή το δικαιολογεί. Κάθε αλλαγή του παραπάνω ορίου θα φέρει την έγκριση της ομάδας του πιστωτικού ελέγχου της Εταιρίας. 5

6 Διαδικασίες και οδηγίες εξυπηρέτησης ασφαλισμένου, λήπτη ασφάλισης και δικαιούχου αποζημίωσης Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν: Να παρέχουν της υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους με πίστη, αντικειμενικότητα και αμεροληψία και να δημιουργούν, να υιοθετούν και να χρησιμοποιούν μηχανισμούς ορθής πληροφόρησης με σκοπό την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Να δρουν αμελλητί στις τυχόν εναντίον τους αιτιάσεις των πελατών Να οργανώνουν κατάλληλα τις πληροφορίες και τα στοιχεία που χρησιμοποιούν και τα οποία οφείλουν να τηρούν συνεχώς και για ικανό χρονικό διάστημα προκειμένου για την άσκηση της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όχι μόνο προσυμβατικά αλλά σε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τον πελάτη. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο πελάτης τους στο πλαίσιο της παρεχόμενης σε αυτόν υπηρεσίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι: Έγκαιρη, πλήρης ορθή, επαρκής και κατάλληλη Σε περίπτωση που παρέχεται από υπάλληλο ή άλλο συνεργάτη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αυτός θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένος και να διαθέτει κάθε προβλεπόμενη από το νόμο γι αυτό πιστοποίηση. Πριν την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ζητεί και καταγράφει σε ξεχωριστό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ» αναλυτικές πληροφορίες από τον πελάτη για να διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εφαρμόζει αμελλητί τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΑΙΓΑΙΟΝ για την περιγραφή και την επεξήγηση του ασφαλιστικού προϊόντος στον Πελάτη και αξιοποιεί όλο το έντυπο υλικό που του παρέχει η ΑΙΓΑΙΟΝ σε φυσική ή ψηφιακή μορφή. Παραδίδει στον πελάτη το σχετικό υλικό και λαμβάνει σχετική γραπτή απόδειξη από τον πελάτη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΑΙΓΑΙΟΝ. Επεξηγεί τους όρους των ασφαλιστικών συμβάσεων που προτείνει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πελατών. Επισημαίνει στους πελάτες τις συνέπειες της πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης του συμβολαίου τους καθώς και κάθε εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη αλλά και για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων. Ενημερώνει τους πελάτες για τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας του συμβολαίου τους και τους χορηγεί τα σχετικά έντυπα με απόδειξη παραλαβής. Ενημερώνει τον πελάτη του σε περίπτωση που παύσει να ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 6

7 Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής απαγορεύεται: Να παρουσιάζει παραπλανητικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως προς το ισχύον τιμολόγιο της ΑΙΓΑΙΟΝ Να υπόσχεται στον πελάτη καλύψεις που δεν περιλαμβάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν που προωθεί ή να αποκρύπτει κινδύνους που φέρει ο πελάτης. Να δημιουργεί, να αναπαράγει ή να διαδίδει δηλώσεις ή φήμες που δεν στηρίζονται σε επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία και που γίνονται ενσυνείδητα και αφορούν την οικονομική κατάσταση της ΑΙΓΑΙΟΝ. Να προσφέρει εκπτώσεις ή ειδικά ευεργετήματα με στόχο τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Να διαφημίζει παροχή εκπτώσεων και ωφελημάτων που δεν ανταποκρίνονται στα ισχύοντα τιμολόγια και τους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων Να κάνει διακρίσεις μεταξύ ασφαλίστρων που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης. Ενημέρωση του Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών Η εταιρεία παρέχει πλήρη ενημέρωση στο δίκτυο πωλήσεων, με τα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή τους, μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή της «Web brokers». Στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ», αναφέρονται τα στοιχεία που παρέχονται στους συνεργάτες της εταιρείας, ανά θεματική ενότητα. Μέσω της εφαρμογής «Τυπώνω Πληρώνω» παρέχεται πλήρης, αναλυτική και διαρκής πληροφόρηση των συμβολαίων που διαχειρίζονται μέσω της εφαρμογής αυτής τα οποία και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Επιπλέον γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση του δικτύου μέσω συχνών εξειδικευμένων σεμιναρίων στα γραφεία της εταιρίας, καθώς και μέσω των επιθεωρητών πωλήσεων της εταιρίας στα κατά τόπους γραφεία των συνεργατών. Προμήθειες Τα ποσοστά προμήθειας του συνεργάτη που αναφέρονται πιο κάτω, ανά κλάδο ασφάλισης, υπολογίζονται στα καθαρά ασφάλιστρα της παραγωγής του ανά κάλυψη και περιγράφονται στη σύμβαση συνεργασίας του με την Εταιρεία. Το εκάστοτε ποσοστό προμήθειας ανά κλάδο, προσδιορίζεται από το μέγεθος της υποσχόμενης συνολικής ετήσιας παραγωγής, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης αρχικής παραγωγής ως αυτή ανωτέρω προσδιορίζεται. Εάν η παραγωγή του Συνεργάτη υπολείπεται σημαντικά της συνολικής ετήσιας υπεσχημένης, η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τις συμφωνηθείσες προμήθειες. 7

8 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Όλες οι χρήσεις εκτός TAXI & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Ύψος ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων Χρήσεις TAXI & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Ποσοστό ανώτατης χορηγούμενης προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτων Μέχρι έως και άνω Κατόπιν ειδικής συμφωνίας Ποσοστό ανώτατης χορηγούμενης προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα της εν λόγω χρήσης Μέχρι Ύψος ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων χρήσεως Ταξί Η προμήθεια στη χρήση ΤAXI, δύναται να αυξηθεί για παραγωγή άνω των , με ανώτατο ποσοστό αυτό των λοιπών χρήσεων. Ποσοστό ανώτατης χορηγούμενης προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα της εν λόγω χρήσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ 20 Ανεξαρτήτως ύψους ετήσιας παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων Τέλος, για ιδιαίτερες κατηγορίες χρήσεων (Φ.Δ.Χ., TIR, κλπ.) η προμήθεια ορίζεται κατά περίπτωση και κατόπιν συμφωνίας, αναλόγως ύψους παραγωγής. BONUS ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α. Μπόνους καλού αποτελέσματος (Loss Ratio) κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (λογιστικός κλάδος 19) ως εξής: ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 51 60% 3% 41 50% 5% Μέχρι 40% 6% Ο υπολογισμός του ποσοστού ζημιάς γίνεται σύμφωνα με το πιο κάτω μαθηματικό τύπο: (Ζημιές πληρωθείσες + εκκρεμείς) x 100 (Καθαρά ασφάλιστρα προμήθειες) Το μπόνους καλού αποτελέσματος (Loss Ratio) υπολογίζεται και αποδίδεται μόνο επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου (19) της χρήσης

9 Β. Μπόνους διατήρησης/αύξησης παραγωγής Η Εταιρία επιβραβεύει την διατήρηση & αύξηση της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του Κλ. Αυτοκινήτου σε σχέση με την περσινή χρονιά, ως κάτωθι: Α) 1% για διατήρηση της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του εν λόγω κλάδου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή Β) 2% εφόσον επιτευχθεί αύξηση παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του εν λόγω κλάδου ύψους 20% και άνω, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Προϋποθέσεις καταβολής των bonus Η συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων του συνεργάτη να είναι κατ ελάχιστο και έως Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του συνεργάτη, όπως ορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση της εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλίστρων καθ όλη την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου και η συνεργασία να είναι σε ισχύ και να λειτουργεί απρόσκοπτα έως την ημερομηνία καταβολής του bonus. Καταβολή bonus Α. Το bonus ανάπτυξης εργασιών & διατήρησης / αύξησης παραγωγής ασφαλίστρων του Κλ. Αυτοκινήτου θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος το οποίο αφορά. Β. Το bonus καλού αποτελέσματος (Loss Ratio) θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από το έτος υπολογισμού του Loss Ratio. Ανάπτυξης μεγάλων χαρτοφυλακίων Για ειδικές περιπτώσεις μεγάλων χαρτοφυλακίων, όπου το ύψος της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου Αυτοκινήτου ξεπερνά το ποσό του , η Εταιρία δύναται να δώσει bonus διατήρησης / αύξησης παραγωγής έως 5 ποσοστιαίες μονάδες. 9

10 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Προγράμματα Ασφάλισης Ποσοστό προμήθειας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα, εκτός Σεισμού και ειδικά τιμολογημένων τυποποιημένων προϊόντων Ποσοστό προμηθείας επί τοις εκατό, στα καθαρά ασφάλιστρα Σεισμού Κατοικία Εμπορικός Κίνδυνος Βιομηχανικός Κίνδυνος & ειδικά τιμολογημένα προγράμματα Κατόπιν Συμφωνίας BONUS ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Για παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων στον Κλάδο Περιουσίας, άνω των δίνεται bonus αύξησης παραγωγής έως 5%, σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης. Το bonus θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος υπολογισμού του. ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ποσοστό προμήθειας επί τοις εκατό στα καθαρά ασφάλιστρα Αστική Ευθύνη Σκαφών Αναψυχής 20 Μικτή Σκαφών Αναψυχής (Ίδιες Ζημιές και Αστική Ευθύνη) Αστική Ευθύνη Πλοίων (P & I) 10 Hull & Machinery Πλοίων (Ίδιες Ζημίες) 15 Αστική Ευθύνη Πληρωμάτων 17 Προσωπικό Ατύχημα ιδιοκτήτη ή Χρήστη Σκάφους Νομική Προστασία 17 BONUS ΚΛΑΔΟΥ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Για παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων στις Ναυτασφαλίσεις, άνω των δίνεται bonus αύξησης παραγωγής έως 5%. Το bonus θα καταβάλλεται μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος υπολογισμού του. 10

11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ Ποσοστό προμήθειας επί τοις εκατό στα καθαρά ασφάλιστρα Γενική Αστική Ευθύνη (εκτός ειδικά τιμολογημένων προϊόντων) 35 Προσωπικό Ατύχημα (εκτός ομαδικών) 35 Μεταφορές 30 Αστική Ευθύνη Μεταφορέα 17 ΓΕΝΙΚΑ BONUS ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Η Εταιρία επιβραβεύει τους συνεργάτες με συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων άνω του ποσού των (εκτός κλάδου ναυτασφαλίσεων και των χρήσεων ΤΑΞΙ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ του κλ. Αυτοκινήτου), εφόσον πραγματοποιηθεί η παρακάτω σύνθεση ασφαλίστρων: Ασφάλιστρα Αυτοκινήτου (εκτός των χρήσεων ΤΑΞΙ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ του κλ. Αυτοκινήτου) Ασφάλιστρα Λοιπών Κλάδων (εκτός κλάδου ναυτασφαλίσεων) Bonus 80% 20% 2% 70% 30% 4% BONUS Ανάπτυξης Δικτύων Πωλήσεων Κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία δίνεται bonus για ανάπτυξη εργασιών μέσω δικτύων πωλήσεων, σύμφωνα με την πιο κάτω κατηγοριοποίηση: 1. Συνεργάτης που συστήνει νέους συνεργάτες, τους οποίους όμως εκπαιδεύει, αναπτύσσει και παρακολουθεί η Εταιρία, θα λαμβάνει Bonus σύστασης ύψους έως 2% επί της συνολικής παραγωγής των συσταθέντων. 2. Συνεργάτης που στρατολογεί νέους συνεργάτες και αναλαμβάνει ο ίδιος την εκπαίδευση, ανάπτυξη και παρακολούθηση τους, θα εκχωρεί κατ ελάχιστον τις προμήθειες που ορίζει ο Κανονισμός Πωλήσεων και θα λαμβάνει Bonus ως κάτωθι: Α) για τον κλ. Αυτοκινήτου, την διαφορά που προκύπτει μεταξύ της εκχωρηθείσης προμήθειας και της δικής του Β) για τους υπόλοιπους κλάδους, bonus σύστασης ύψους έως 3% επί της παραγωγής των λοιπών κλάδων των στρατολογηθέντων. Διευκρινίζεται ότι για την καταβολή των υπολοίπων Bonus που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό Πωλήσεων, οι συνεργάτες που συστήνουν ή στρατολογούν αξιολογούνται επί της προσωπικής τους παραγωγής μόνο και όχι αθροιστικά με τα παραγωγικά αποτελέσματα των συνεργατών της ομάδας τους. 11

12 Παραρτήματα Παράρτημα Ι ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ «ΤΥΠΩΝΩ ΠΛΗΡΩΝΩ» Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης στο σύστημα «ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ» είναι η ένταξη στο δίκτυο είσπραξης ασφαλίστρων με την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης. Περιγραφή συστήματος «ΤΥΠΩΝΩ-ΠΛΗΡΩΝΩ» και όρια Εντολοδόχου ασφαλίστρων Με την ένταξη του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή/εντολοδόχου είσπραξης ασφαλίστρων στο σύστημα διαχείρισης συμβολαίων τυπώνω-πληρώνω, αποκτά την δυνατότητα να εκτυπώνει τα συμβόλαια που επιθυμεί και να διαχειρίζεται την είσπραξη των ασφαλίστρων και την απόδοσή τους στην εταιρεία μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά όρια. Προθεσμία έκδοσης/εκτύπωσης συμβολαίου Χερσαία οχήματα: Για να παρέχει κάλυψη η εταιρία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να εκδοθεί / εκτυπωθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ανάληψης κινδύνου και δεν ακυρώνεται, εκτός και αν συντρέχουν οι κάτωθι περιπτώσεις: Για παραλαβή αιτήματος εντός 15 ημερών από την έναρξη του κινδύνου Όταν η παραλαβή αιτήματος ακύρωσης συμβολαίου γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του κινδύνου, θα πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία επιστολή, η οποία θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του συνεργάτη, σε φυσική μορφή είτε συνημμένη μέσω , στην οποία ο συνεργάτης θα δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει ασφάλιστρα από τον πελάτη και δεν έχει παραδώσει το συμβόλαιο στον λήπτη της ασφάλισης. Καθώς πλέον η εκτύπωση γίνεται σε λευκό χαρτί Α4, δεν είναι απαραίτητη η φυσική αποστολή του σώματος συμβολαίου. 12

13 Για παραλαβή αιτήματος από την 16η ημέρα και μετά την έναρξη του κινδύνου Σε περίπτωση αιτήματος ακύρωσης συμβολαίου μετά την πάροδο των 15 ημερών, θα πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία επιστολή από τον λήπτη της ασφάλισης ότι επιθυμεί την ακύρωση του συμβολαίου του, η οποία θα πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία μας με την υπογραφή τόσο του πελάτη, όσο και του συνεργάτη και θα γίνεται παρακράτηση δεδουλευμένων ασφαλίστρων μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής από την εταιρία. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όπως λόγου χάριν αντίγραφο συμβολαίου άλλης ασφαλιστικής εταιρίας ή εκτύπωσης στοιχείων μέσω της εφαρμογής της ΥΣΑΕ, δεν αποτελεί αποδεικτικό ακύρωσης. Αίτημα ακύρωσης συμβολαίου για το οποίο έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα ή υπάρχει αναγγελία ζημιάς, ΔΕΝ γίνεται δεκτό. Γενικοί κλάδοι: Συμβόλαια των οποίων η είσπραξη γίνεται μέσω συνεργάτη, ακυρώνονται χωρίς προειδοποίηση εφόσον δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο εντός του διαστήματος που ορίζει η νομοθεσία. Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου με ενυπόθηκο δανειστή, η εταιρία ενημερώνει εγγράφως την τράπεζα 15 ημέρες νωρίτερα για την επικείμενη ακύρωση του συμβολαίου. Πιστωτικό όριο διαχείρισης & απόδοσης εισπραγμένων ασφαλίστρων Είναι το χρηματικό όριο που έχει ορίσει η εταιρεία στον εντολοδόχο είσπραξης των ασφαλίστρων, μέχρι του οποίου έχει την δυνατότητα να εκδίδει / εκτυπώνει ασφαλιστήρια συμβόλαια και την υποχρέωση να αποδίδει τα εισπραχθέντα ασφάλιστρά τους στην εταιρεία, όπως ορίζουν οι πράξεις 30 & 31 της ΤτΕ. Σε περίπτωση που ο εντολοδόχος είσπραξης καθυστερήσει την καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων για περισσότερες από δύο (2) φορές, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του στην πρόσβαση της μηχανογραφικής εφαρμογής της εταιρίας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της συμφωνίας εντολής είσπραξης. Ως εκ τούτου την οικονομική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του εντολοδόχου μαζί με την είσπραξη των ασφαλίστρων από τους λήπτες της ασφάλισης / ασφαλιζόμενους αναλαμβάνει η Εταιρία. Το πιστωτικό όριο είναι τα ολικά ασφάλιστρα των εκτυπωμένων παραστατικών μείον την αναλογούσα προμήθεια του εντολοδόχου είσπραξης. Το διαθέσιμο πιστωτικό όριο διαμορφώνεται κάθε φορά σύμφωνα με τον πιο κάτω τύπο: Δ = Α Π1 Π2 Δ = Διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο Α= Ολικά ασφάλιστρα εκτυπωμένων συμβολαίων Π1= Αναλογούσα προμήθεια εντολοδόχου είσπραξης Π2= Πληρωθέντα ασφάλιστρα εκτυπωμένων συμβολαίων 13

14 Παράρτημα ΙΙ Κριτήρια Καταλληλότητας εντολοδόχου είσπραξης Κριτήρια καταλληλότητας του εντολοδόχου είσπραξης Η παροχή σε συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δικαιώματος να εισπράττει ασφάλιστρα στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΙΓΑΙΟΝ ενεργοποιείται εφόσον ο εντολοδόχος είσπραξης συνεργάτης, κατά την αξιολόγησή του, πληροί όλες τις προϋποθέσεις φερέγγυου και αξιόχρεου προσώπου και η συναλλακτική του συμπεριφορά στην αγορά είναι άμεμπτη. Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω και οι πιστοληπτικές πληροφορίες που συλλέγει η εταιρία είναι ΑΑΑ, τότε ο συνεργάτης λαμβάνει πιστωτικό όριο, αναλόγως μεγέθους παραγωγής. Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί εφόσον η συνεργασία εξελίσσεται ομαλά και ο συνεργάτης είναι διαχρονικά συνεπής, όπως προβλέπει η μεταξύ μας σύμβαση συνεργασίας. Σε περίπτωση που ο εντολοδόχος είσπραξης είναι νομικό πρόσωπο τα κριτήρια αποδοχής επεκτείνονται και στα πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων του. Για την διαπίστωση και τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών αυτών η εταιρία διενεργεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, σχετικές έρευνες που πιστοποιούν την ισχύ των ανωτέρω χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση που η συναλλακτική του συμπεριφορά παρουσιάζει προβλήματα και καθυστερήσεις πληρωμών, τότε η συνεργασία τροποποιείται ως εξής: Α) ο συνεργάτης απαγορεύεται να εισπράξει ασφάλιστρα και την είσπραξη αναλαμβάνει η εταιρία, είτε Β) ο συνεργάτης αποδέχεται να καταβάλει ποσό εγγυήσεως ίσο με το πλαφόν που θα εγκριθεί από την εταιρία (minimum ), ώστε να διατηρήσει το δικαίωμα διαχείρισης και είσπραξης συμβολαίων. 14

15 Παράρτημα ΙΙΙ Πληροφοριακή Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων Πληροφοριακή Υποστήριξη Δικτύου Πωλήσεων Η εταιρία μέσω του εταιρικού portal της (πληροφοριακό σύστημα web-broker) παρέχει σε όλους τους συνεργάτης της συνεχή πληροφόρηση για την παραγωγή τους στην εταιρεία για κάθε μήνα, όπως επίσης και καταστάσεις ανείσπρακτων και εισπραγμένων συμβολαίων για όλους τους κλάδους παραγωγής και για όλα τα νομίσματα. Πινάκιο Παραγωγής Αποτελεί την παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους. Ο συνεργάτης δύναται να το παράγει για κάθε μήνα παραγωγής κάθε έτους και μέχρι τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Παρέχει πλήρη στοιχεία, όπως αριθμό συμβολαίου, αριθμό παραστατικού, ημερομηνίες έκδοσης, έναρξης και λήξης παραστατικού, ασφαλιζόμενο, μικτά και καθαρά ασφάλιστρα, φόρο προμήθειας, προμήθεια κ.α. Πινάκια Παραγωγής Ανείσπρακτων/ Εισπραγμένων συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη/ συμβαλλόμενου Η εταιρία για μεγαλύτερη διευκόλυνση του συνεργάτη παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης του πινακίου παραγωγής βάσει της πληροφορίας εάν ένα παραστατικό έχει εισπραχθεί ή όχι (εάν δηλαδή είναι ανείσπρακτο ή εισπραγμένο), καθώς και βάσει της χρέωσης των παραστατικών (εάν δηλαδή χρεωμένος είναι ο συνεργάτης ή ο συμβαλλόμενος). Ο συνεργάτης δύναται να παράγει τα κάτωθι πινάκια για κάθε μήνα παραγωγής κάθε έτους. Παρέχουν τα ίδια στοιχεία, όπως το Πινάκιο Παραγωγής Α, επιπρόσθετα τα εισπραγμένα πινάκια περιλαμβάνουν και την ημερ/νία εκκαθάρισης των παραστατικών, ημερομηνία κατά την οποία ένα παραστατικό από ανείσπρακτο καθίσταται εισπραγμένο. 15

16 Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Αποτελεί την ανείσπρακτη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συνεργάτη. Πινάκιο Εισπραγμένων Συμψηφισμένων Συμβολαίων με χρέωση συνεργάτη Αποτελεί την εισπραγμένη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συνεργάτη. Πινάκιο Ανείσπρακτων Συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου Αποτελεί την ανείσπρακτη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συμβαλλόμενου, δηλαδή τα συμβόλαια που η εταιρεία έχει αναλάβει να εισπράξει η ίδια. Πινάκιο Εισπραγμένων συμψηφισμένων συμβολαίων με χρέωση συμβαλλομένου Αποτελεί την εισπραγμένη παραγωγή του συνεργάτη σε όλους του κλάδους παραγωγής, για τα συμβόλαια με χρέωση συμβαλλόμενου, δηλαδή τα συμβόλαια που η εταιρεία έχει αναλάβει να εισπράξει η ίδια. 16

Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016

Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016 Εγκύκλιος 163 Αθήνα 25/7/2016 Προς: Όλα τα δίκτυα Πωλήσεων Από: Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ΘΕΜΑ: Κανονισμός Συμπεριφοράς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Αγαπητοί συνεργάτες, Στις 19.4.2016 δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017 Αθήνα, Iανουάριος 2017 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ιαν. 2015 ΚΠ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΠ20150101 1 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ... 3 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 3 2.1 Συστήματα Συνεργασίας Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101

Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 Πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων ΠΟΔΙΠΕΑ ΠΟΔΙΠΕΑ.20150101 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΠΕΑ20150101 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 Αντικειμενικός σκοπός... 3 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/30-09-2013

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/30-09-2013 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣTJΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ Σ 31/30-09-2013 Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Avτ)ασφαλισΤΙKώνΔιαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΠΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Κανονισμός Συμπεριφοράς των Προσώπων που ασκούν Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Cheetah - Print to Pay

Cheetah - Print to Pay Cheetah - Priint to Pay Cheetah - Print to Pay Σ ε λ 2 Περιεχόμενα 1. Καταχώρηση αίτησης... 4 2. Αναζήτηση πληροφοριών για τις εγγραφές Ρ2Ρ... 5 3. Πληρωμή & Αποστολή δικαιολογητικών για οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α 298)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης 29/3/2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης (Έκδοση 6 η ) Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Περιγραφή Οθονών... 2 2.1. Αναζήτηση Μηνιαίας Παραγωγής... 2 2.2. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ INTERNATIONAL LIFE Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου του Δ.Σ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014. Το Πλαίσιο των Εξελίξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν της εταιρίας με την επωνυμία «Globalnet Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ», που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Company Profile 2015 Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Η Vester ΑΕ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 Προς Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς -Υποκαταστήματα & Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016

COMPANY PROFILE. Δεκέμβριος 2016 COMPANY PROFILE Δεκέμβριος 2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Συνεργαζόμενη με παγκόσμιους αντασφαλιστικούς κολοσσούς και αξιόπιστες Ελληνικές Εταιρείες, κατάφερε να εδραιωθεί στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΕ 30 & 31/ Απαντήσεις σε Κοινές Ερωτήσεις

ΠΕΕ 30 & 31/ Απαντήσεις σε Κοινές Ερωτήσεις ΠΕΕ 30 & 31/30.9.2013 Απαντήσεις σε Κοινές Ερωτήσεις α/α Διάταξη Ερώτηση Απάντηση 1 ΠΕΕ 30 &31 Οι ΠΕΕ 30 & 31 θα εφαρμοστούν από 1.1.2014 ή υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει αποδεκτό κάποιο μεταβατικό χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Print to Pay (P2P) (Manual) Μηχανογραφική Υποστήριξη

Print to Pay (P2P) (Manual) Μηχανογραφική Υποστήριξη Print to Pay (P2P) (Manual) Μηχανογραφική Υποστήριξη 210 329 5550 helpdesk@groupama-phoenix.com Σ ε λ 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Εισαγωγή για το σύστημα Print to Pay (P2P)... 3 2. Καταχώρηση αίτησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σύμφωνα με το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 & το άρθρο 11 του Π.Δ. 190/2006 1. Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Η παρεχόμενη υπηρεσία συνίσταται στην άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡ ΟΥ: 1. ΓΕΝΙΚA ΣΤΟΙΧEIΑ 1.1 Στοιχεία Ασφαλισμένου Επωνυμία Υπερ ού Διακριτικός Τίτλος Διεύθυνση Αλληλογραφίας Τ.Κ. Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Νόμιμος Εκπρόσωπος Τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2016 Αθήνα Συγγρού 226 Καλλιθέα 17672 Τηλ 210 94 24 800 Fax 210 94 23 155 Email athens@infotrust.gr Θεσσαλονίκη 10ο χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης 57001 τθ 60832 Τηλ 2310 492 492 Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ Στο σημερινό σύνθετο και πολύπλοκο επιχειρηματικό φάσμα κανένας δεν μπορεί να περιορίσει πλήρως τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για

Β E ln { 1+0,8i. 17. H συνάρτηση κόστους ασφαλιστικής επιχείρησης Α είναι f(t)=500t για 1. Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα στοιχεία που χορηγούνται πριν τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης : Ι. το κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης ή το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Απαραίτητο εργαλείο για κάθε Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή η Αστική Ευθύνη & η Νοµική του Προστασία Προεδρικό ιάταγµα 190/2006 του Φ.Ε.Κ. της 14ης Σεπτεµβρίου 2006, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2 0 1 6 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Ο.Α.Ε.Π. στην αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας

Συμβολή του Ο.Α.Ε.Π. στην αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας 1 Συμβολή του Ο.Α.Ε.Π. στην αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας Η αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω της αποτελεσματικής προώθησης των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Europe Agent Print

Οδηγός για το Europe Agent Print Οδηγός για το Europe Agent Print Εισαγωγή στην εφαρμογή Agent Print. Σε όλους τους συνεργάτες στέλνεται το login και το password με την υπογραφή της σύμβασης Ανοίγει η οθόνη με τις επιλογές: Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Nequs Rent ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Nequs Rent ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ N E Q U S www.nequsbrokers.com R E N T ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 17/2015 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 17/2015 ΠΡΟΣ: Δίκτυο Συνεργατών Θέμα: Εμπορική πολιτική Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση με τις πρόσφατες αλλαγές στην διάθεση ανανεώσεων συμβολαίων στο Insurance.Office

Συμμόρφωση με τις πρόσφατες αλλαγές στην διάθεση ανανεώσεων συμβολαίων στο Insurance.Office Συμμόρφωση με τις πρόσφατες αλλαγές στην διάθεση ανανεώσεων συμβολαίων στο Insurance.Office Περιεχόμενα Γιατί ειδοποιητήρια πληρωμών;... 2 Μενού Ειδοποιήσεων... 3 Δημιουργία Ειδοποίησης πληρωμής... 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ 1 I.ΓΕΝΙΚΑ 1. Όνομα εταιρίας, Α.Φ.Μ. 1.1 Άδεια λειτουργίας (Μεσίτης ή Πράκτορας ή Παραγωγός) Αριθμός Άδειας λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2007 στον Κλάδο ασφάλισης «7.(16) Μεταφεροµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ... 2 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 1.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ... 4 1. 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα