ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΟΓΔΟΟΣ ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ : Φορολογία και εκχρηματισμός στην οικονομία των βαλκανικών χωρών (15ος-16ος αι.) ΑΝΤ. ΛΙΑΚΟΣ : Οι φιλελεύθεροι στην επανάσταση του Ο πολιτικός σύλλογος «Ρήγας Φεραίος» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑ : Πολιτευόμενοι στρατιωτικοί στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΑΣΣΗ : Η συμμετοχή των Επτανησίων στα Ορλωφικά (1770) και η αντίδραση της Βενετίας ΑΛΕΚΑ ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗ - ΜΠΑΝΙΑ : Το Καποδιστριακό κόμμα Από την ήττα στον παραγκωνισμό και την καταδίωξη Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ: Συγκριτισμός ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ: Το μονόφυλλο του Ρήγα του Παρατηρήσεις στη νεοελληνική εικονογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γ. ΜΟΥΡΕΛΟΣ : Η προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τους συμμάχους (Σεπτέμβριος Ιούνιος 1917) Η. FLEISCHER : Νέα στοιχεία για τη σχέση Γερμανικών αρχών κατοχής και Ταγμάτων Ασφαλείας Ε. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ : Το πρόβλημα των γενικεύσεων στην Ιστορία Π. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ : Η εμπορική εταιρική συνεργασία του βενετικού οίκου Ταρωνίτη - Θεοτόκη και των αδελφών Γ. και Θ. Γεωργίβαλων ( ). ΑΡ. Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Ένα άγνωστο επεισόδιο και μια ελληνική μαρτυρία για το πέρασμα του Leake από τη Τσαρίτσανη της Θεσσαλίας Γ. ΚΟΚΚΩΝΑΣ: Ισοκράτους λόγοι τρεις: Φλωρεντία c η Ρώμη c. 1517; Γύρω από μια διόρθωση στον Legrand. Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ: H ασήμαντη μαρτυρία Γ. ΜΠΩΚΟΣ : Συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την πρόταση του Π. Μαρκίδη-Πούλιου για εγκατάσταση τυπογραφείου στα Επτάνησα Τ. Ε. ΣΚΛΑΒΕ ΝΙΤΗΣ : Βιβλιολογικά Α' Χ. ΛΟΥΚΟΣ : H ενοικίαση προσόδων κατά την Καποδιστριακή περίοδο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1977 ΑΘΗΝΑ

2 Θ. Βερέμης, η ασήμαντη μαρτυρία 321 επί τριακονταετίαν και άποστρατευθέντος όπως όλοι μας με σύνταξιν γλίσχρα και ανεπαρκή (.. ) Στις 19 Φεβρουαρίου 1929 ζητούσε από τον Κουντουριώτη να υποστηρίξει την «Θεοδώρα Παπαβασιλεΐου πρώην διδασκάλισσαν...ομοϊδεάτιδα και αναξιοπαθούσα». Στις 14 Μαΐου 1930, με επιστολόχαρτο πάντοτε του Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος, ζητούσε να μη μετατεθεί ό Δημ. Μπαϊμπάς από το υποκατάστημα Αγρινίου, «πρόκειται περί συγγενούς μου». Στις 12 Μαρτίου 1931 ζητούσε να δοθεί μηνιαία προθεσμία στον Ηλία Εφέσιο «όπως πλήρωση την λήξασαν υποχρέωσίν του». Στις 28 Νοεμβρίου 1931 έγραφε : «Έπληροφορήθην ότι εις την Έταιρίαν υπεγγύων προσόδων έχήρευσε μια θέσις άποχωρησάσης της υπαλλήλου κυρίας Δημητρακάκη. Πολύ θα με ύποχρεώσητε εάν δώσητε την θέσιν αυτήν εις τον κ. Θεόδωρον Παπαγεωργίου...» Στίς 16 Ιουνίου 1932 ευχαριστούσε για «την χορηγηθεϊσαν άναβολήν του δανείου της οικογενείας Εξάρχου Αγρινίου». Στις 9 Σεπτεμβρίου 1932 ζητούσε τον διορισμό του Λιακατή ενώ στο τελευταίο σημείωμα του φακέλλου, γραμμένο τον Ιούλιο του 1933 σε επιστολόχαρτο του Υπουργείου Στρατιωτικών, ό Κονδύλης, Υπουργός της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη, ζητάει το τελευταίο του ίσως ρουσφέτι από τον Κουντουριώτη, να διορίσει δηλαδή τον Δ. Ρομπόκο «είς μια χηρεύουσαν θέσιν της διαχειρίσεως Μονοπωλίων». Αν υπολογίσουμε ότι όλες οι επιστολές και τά σημειώματα που παραθέτουμε εδώ απευθύνονται σε ένα μόνο άτομο χωρίς ιδιαίτερα εξέχουσα θέση, θα μπορέσουμε να υποθέσουμε ότι ό Γεώργιος Κονδύλης θα έγραψε εκατοντάδες ανάλογες επιστολές σε διάφορους υψηλόβαθμους φίλους και πελάτες του για να εξασφαλίσει την πολυπληθέστατη πελατεία του. Θ. ΒΕΡΕΜΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Π. ΜΑΡΚΙΔΗ - ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Λίγο μετά την ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας, στις 21 Μαρτίου του 1800, ό Πούλιος Μάρκου η Βουκολίδης, ό μεγαλύτερος από τους δυο αδελφούς, εκδότες της «Εφημερίδος» της Βιέννης και διευθυντής τώρα της Τυπογραφίας Πάνου Θεοδοσίου, 1 με υπόμνημα του, της 10 Μαΐου 1800, 1. Ο Πούλιος Μάρκου Βουκολίδης ή Π. Μ. Βουκόλης αναφέρεται ως προϊστάμενος (άρχιεργάτης) του τυπογραφείου Θεοδοσίου το 1800 βλ. σχετικά Γ. Σ. Πλουμίδη, Το βενετικόν τυπογραφείον του Δημητρίου και του Πάνου Θεοδοσίου ( ), Αθήνα, 1969, σ. 58 και 65.

3 322 Σηιιειώματα και μαρτυρίες προς την Επτάνησο Πολιτεία, ζητά να του χορηγηθεί η επτανησιακή υπηκοότητα και να του επιτραπεί η ίδρυση τυπογραφικού καταστήματος στην Κέρκυρα με τη χρησιμοποίηση και του τυπογραφικού υλικού που είχαν φέρει στο νησί οι δημοκρατικοί Γάλλοι. 2 Το κείμενο του υπομνήματος με τον απαραίτητο σχολιασμό παρουσίασε ό Β. Π. Παναγιωτόπουλος. 3 Αυτό που επιχειρείται εδώ είναι να δοθεί ολοκληρωμένο το ιστορικό της πρότασης, με βάση στοιχεία που δεν ήταν δυνατό να παρουσιασθούν τότε, 4 και να επισημανθούν τα σημεία εκείνα που διαγράφουν την ιδιαιτερότητα της και ενδιαφέρουν την ελληνική τυπογραφική ιστορία. α. Τ ό ιστορικό Το υπόμνημα που υποβάλλει ο Πούλιος στις 10 Μαΐου του 1800 περιέχει τις κεντρικές κατευθύνσεις των προτάσεων του και αποβλέπει στο να κινήσει το ενδιαφέρον της Επτανήσου Πολιτείας. οι βασικές ιδέες, σε ό,τι αφορά την ουσία της πρότασης, είναι δύο : α. Να του δοθεί κάποια οικονομική ενίσχυση για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου τυπογραφικού συγκροτήματος, και β. Να δημιουργηθεί στο χώρο των Επτανήσων μια τυπογραφική μονάδα, αντίστοιχη ποιότικά μ' αυτές που λειτουργούν στο χώρο του παροικιακού Ελληνισμού και ιδιαίτερα στη Βενετία, με όλα τα οικονομικά η αλλά οφέλη που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Αξίζει να σημειωθεί από τώρα ότι το νέο στοιχείο που προσφέρει η πρόταση Πούλιου δεν είναι η ίδρυση τυπογραφίας στα Επτάνησα τυπογραφία υπάρχει ήδη από τα 1798 και συνεχίζει τη λειτουργία της. 5 δεν προτείνει επίσης τη δημιουργία, άπλα, ενός τελειότερου, τυπογραφικά, συγκροτήματος προτείνει την εγκατάσταση ενός διαφορετικού, από λειτουργική άποψη, τυπογραφικού καταστήματος, κάτι που μέχρι τώρα απουσιάζει εντελώς από το χώρο του κυρίως Ελληνισμού. Όταν υποβάλλεται η πρόταση Πούλιου, το τυπογραφείο της Κέρκυρας εξακολουθεί να λειτουργεί. Λίγο πρίν, μετά από το θάνατο του Ζαχαρία Χαραμή, διορίζεται, με διάταγμα της Συγκλήτου, ως δημόσιος τυπογράφος 2. Για το τυπογραφείο των δημοκρατικών Γάλλων στην Κέρκυρα βλ. Jules Viguier, L' Imprimerie Nationale de Corfu , Κέρκυρα, Imprimerie Landos, Βλ. Β. Π. Παναγιωτόπουλου, «Προτάσεις του Π. Μάρκίδη - Πούλιου για εγκατάσταση ελληνικής τυπογραφίας στην Ιόνιο Πολιτεία (1800)», Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, Α', Αθήνα (1967) ο.π., σ Τα σχετικά με την ιστορία της επτανησιακής τυπογραφίας αυτά τά χρόνια βλ. στου Ντίνου Κονόμου, «Επτανησιακός τύπος, : ημίφυλλα, φυλλάδια, εφημερίδες και περιοδικά», Επτανησιακά Φύλλα Ε' (1964).

4 Γιώργος Μπώκος, Πρόταση Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάνησα 323 ό Διονύσιος Σαραντόπουλος. 6 η πρόταση δεν άφησε αδιάφορη τη Σύγκλητο, η οποία εκτιμά σωστά τά πλεονεκτήματα από μια ολοκληρωμένη τυπογραφική εγκατάσταση στα Επτάνησα. Αναθέτει στους Zorzi Palazzuol Scordilli και Marin Doxarà, που τότε βρίσκονται στη Βενετία, να κάνουν τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με το χαρακτήρα και τις τυπογραφικές Ικανότητες του Πούλιου και να έλθουν σε επαφή μαζί του για περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με την πρόταση του. 7 οι εκπρόσωποι της Συγκλήτου έρχονται, πραγματικά, σε επαφή με τον Πούλιο και στις 31 Μαΐου του 1801 υποβάλλουν την αναφορά τους προς τη Σύγκλητο, με την οποία τονίζουν : α. Ότι, μετά από εκτεταμένες έρευνες, έχουν συγκεντρώσει τις πιο ευνοϊκές πληροφορίες, σε ό,τι αφορά το χαρακτήρα και τις τυπογραφικές ικανότητες του Πούλιου. β. Ότι, άφου εξασφαλίσθηκαν για την πρώτη αυτή βασική προϋπόθεση, διαπραγματεύθηκαν μαζί του, σχετικά με την πρόταση και τις προθέσεις του, και ότι μπορούν τώρα να υποβάλλουν συγκεκριμένη έκθεση για τις προθέσεις και απαιτήσεις του. η αναφορά ολοκληρώνεται με μια πιο λεπτομερειακή παράθεση των σχετικών προτάσεων, οπού τονίζεται ότι, αν υπάρχουν τά πιεστήρια και λοιπά εργαλεία, θα απαιτηθεί ένα ποσόν ταλλήρων για να ενεργοποιηθεί η τυπογραφία, προκειμένου να ανταποκρίνεται οχι μόνο στις ανάγκες της Κυβέρνησης, αλλά και στις παραγγελίες εκδόσεων από τά υπόλοιπα μέρη της Ανατολής, τά όποια, για την ώρα, είναι υποχρεωμένα να κάνουν τις παραγγελίες τους στην Ιταλία με μεγάλα έξοδα και δυσχέρειες. Τα χρήματα αυτά, που θα απαιτηθούν για την έναρξη του έργου, υπόσχεται ο ενδιαφερόμενος να αποδώσει στο Δημόσιο Ταμείο σε δέκα χρόνια και με ένα λογικό τόκο. 8 η αναφορά συνοδεύεται από λεπτομερειακό υπόμνημα του Πούλιου, οπού αναλύονται οι προτάσεις του και παρατίθεται πλήρης απαρίθμηση των αναγκαίων, κατά κατηγορία, δαπανών. Η Σύγκλητος αντιμετώπισε θετικά τις ολοκληρωμένες προτάσεις Πούλιου και δείχνει να κατανόησε απόλυτα τη σημασία που θα είχε για τά Επτάνησα η δημιουργία ενός κέντρου έκδοσης βιβλίων για κοινή χρήση και σε μεγάλη κλίμακα. Ιδιαίτερα εκτιμά το αναμενόμενο όφελος από την 6. Διονύσιος Σαραντόπουλος προς τον Πρόεδρο της Συγκλήτου της Επτανήσου Πολιτείας, Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Ρωσσοτούρκοι, φ. 17, ύποφ Έγγραφο του Προέδρου της Συγκλήτου, της 18 Ιουνίου 1801, προς τον Πρύτανι της Κέρκυρας, Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Ρωσσοτούρκοι, φ. 11, ύποφ Αναφορά των Doxara και Scordilli, της 31 Μαΐου 1801 από Βενετία, προς τον Πρόεδρο της Συγκλήτου, ο.π.

5 324 Σημειώματα και μαρτυρίες τόνωση της αγοράς, τη δημιουργία μαθητών που θα αναπτύξουν την τέχνη, καθώς και το γενικότερο πνευματικό όφελος από την παρακίνηση των λογίων για παραγωγή νέων έργων. Για το λόγο αυτό υποστηρίζει την αποδοχή του προτεινόμενου σχεδίου και επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλισθούν, με κάποιο τρόπο, τα απαραίτητα χρήματα για την υλοποίηση του. 9 Η πρόταση, παρ' ολα αυτά, δεν επρόκειτο τελικά να πραγματοποιηθεί. το θέμα υποβάλλεται για εξέταση στη Magistratura Sindicale, αλλά, στο μεταξύ, πληροφορείται την ύπαρξη και το περιεχόμενο της ό ήδη διευθυντής της Τυπογραφίας της Κυβερνήσεως Διονύσιος Σαραντόπουλος. Ό τελευταίος σπεύδει αμέσως να υποβάλει στη Magistratura Sindicale δική του πρόταση, με την οποία υπόσχεται να αναδιοργανώσει, με δικά του έξοδα, το κυβερνητικό τυπογραφείο, και με τον ϊδιο ακριβώς τρόπο που προτείνει ό Πούλιος, χωρίς κανένα βάρος για το Δημόσιο Ταμείο. Η Magistratura Sindicale αποδέχεται την πρόταση Σαραντόπουλου και του αναθέτει την πραγματοποίηση της, απορρίπτοντας έτσι το σχέδιο Πούλιου. 10 από την ιστορία της κερκυραϊκής τυπογραφίας, στα χρόνια που ακολουθούν, γνωρίζουμε, βέβαια, ότι ούτε ο Σαραντόπουλος ούτε οι διάδοχοι του στη διεύθυνση του κυβερνητικού τυπογραφείου της Κέρκυρας μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν κάτι ανάλογο με την πρόταση Πούλιου, τουλάχιστον σε ό,τι άφορα την ουσία της. Δέ θα απείχε, ίσως, πολύ από την πραγματικότητα να υποθέσει κανείς ότι η ενημέρωση Σαραντόπουλου, σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των προτάσεων Πούλιου, πραγματοποιήθηκε σκόπιμα από την Κυβέρνηση και μ* αυτόν ακριβώς το σκοπό, να πετύχει δηλαδή, μέσα από τον ανταγωνισμό των ενδιαφερομένων, πλεονεκτήματα για το τυπογραφείο, χωρίς επιβαρύνσεις του Δημόσιου Ταμείου. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, αποτέλεσε συνηθισμένη πρακτική για την κυβέρνηση των Έπτανήσων και για τα επόμενα χρόνια, σε ο,τι άφορα την εργολαβική ανάληψη του δημόσιου τυπογραφείου. β. Η πρόταση την προφορική ανάλυση των προτάσεων του προς τους εκπροσώπους της Συγκλήτου συμπληρώνει ο Πούλιος και με ένα υπόμνημα του. 11 το υπόμνημα αυτό αποτελείται από μια πλήρη έκθεση του προτεινόμενου σχεδίου, ένα ολοκληρωμένο προύπολογισμό των αναγκαίων, κατά κατηγορία 9. Βλ. παραπάνω ύποσ Βλ. παραπάνω ύποσ. 6. Πβ. και την άποψη που διατυπώνει, σχετικά με την απόρριψη της πρότασης Πούλιου, ο Άπ. Ε. Βακαλόπουλος, Ιστορία τον Νέον Ελληνισμού, Δ', Θεσσαλονίκη, 1973, σ Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Ρωσσοτούρκοι, φ. 11, ύποφ. 3.

6 Γιώργος Μπώκος, Πρόταση Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάνησα 325, δαπανών, καθώς και από υποδείγματα των προτεινόμενων ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων. Τα κύρια σημεία του σχεδίου, όπως προκύπτουν από τη σχετική έκθεση, είναι τα ακόλουθα : 1. το προύπολογιζόμενο συνολικό ποσό για την ενεργοποίηση της τυπογραφίας φθάνει τίς λίρες, από τίς όποιες θα ήταν δυνατό να εκπέσει ένα ποσό λιρών, στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα στην Κέρκυρα πιεστήρια και αν υπάρχουν στο νησί τα απαραίτητα διακοσμητικά καθώς και τα εργαλεία βιβλιοδεσίας. 2. Τα τυπογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιεί το κερκυραϊκό τυπογραφείο, όπως διαπιστώνεται από τίς εκδόσεις του που φθάνουν στη Βενετία, είναι φθαρμένα και για το λόγο αυτό πρέπει να κατασκευασθούν καινούργια. Για τα ελληνικά στοιχεία προτείνει επτά εϊδη, σύμφωνα με υποδείγματα που στέλνει, χαρακτηρισμένα με τά γράμματα Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ και Η, σημειωμένα, όλα εκτός από το Β, πάνω στο φυλλάδιο δειγμάτων τυπογραφικών χαρακτήρων του τυπογραφείου Θεοδοσίου, που έχει τον τίτλο «Είδη νέων χαρακτήρων (εικ. Ι). 12 Για όλα αυτά τά είδη διαθέτει ό ίδιος τους τύπους και τίς μήτρες, όπως επίσης διαθέτει τίς μήτρες και για τά λατινικά στοιχεία, για τά όποια όμως δεν έχει στείλει υποδείγματα. η κατασκευή των λατινικών στοιχείων πρέπει να γίνει στη Βενετία, πριν από την αναχώρηση του για την Κέρκυρα, ενώ η κατασκευή των ελληνικών κατά ένα μέρος στη Βενετία και κατά το υπόλοιπο μέρος στην Κέρκυρα. Η πρόταση αυτή αποβλέπει, όπως δηλώνει, στο να μην αργοπορήσει, από τη μια μεριά, η έναρξη των εργασιών και στο να χρησιμοποιηθεί, από την άλλη, το υλικό που ήδη υπάρχει στην Κέρκυρα για την κατασκευή των νέων χαρακτήρων. Πρέπει να επισημανθεί εδώ το ενδιαφέρον που δείχνει να έχει ήδη μαζί του, όταν φθάσει στην Κέρκυρα, τά τυπογραφικά στοιχεία που χρειάζονται για να αρχίσει αμέσως να τυπώνεται η Οκτώηχος και το Ψαλτήρι. Τά υπόλοιπα βιβλία, Παιδαγωγία και Σύνοψη, που επίσης προτείνει για τίς εναρκτήριες εργασίες της τυπογραφίας, είναι το ίδιο χαρακτηριστικά : υποδηλώνουν με σαφήνεια τους νέους προσανατολισμούς που επιθυμεί να προσδώσει στην κερκυραϊκή τυπογραφία. 3. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη και το ενδιαφέρον τουγιατην εκπαίδευση 12. Τ.Ε.Σκλαβενίτης, «Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία ( )», Ό Ερανιστής 15( ), άρ. 12 (Α 1723). Για το Β χρησιμοποιείται, σαν δείγμα, τμήμα τυπογραφικού δοκιμίου, που περιέχει τη σελ. 4 από την έκδοση του έργου «Εύχρηστοτέρα Ορθόδοξος Ομολογία» του Δανιήλ Πελοποννήσιου (είκ. 2), που πραγματοποιείται στο τυπογραφείο Θεοδοσίου τον ίδιο χρόνο, 1801 (Δ. Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία , Α', Αθήνα, 1939, άρ. 62).

7 326 Σημειώματα κaι μαρτυρίες νεαρών Κερκυραίων στις τυπογραφικές και βιβλιοδετικές εργασίες, στα πλαίσια της προοπτικής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου τυπογραφικού - εκδότικού συγκροτήματος. 4. Επισημαίνεται η ανάγκη να αρχίσουν οι εργασίες με βιβλία προορισμένα για τη σχολική χρήση (Παιδαγωγία, Ψαλτήρι κλπ.), οι μεγάλες δυνατότητες διάθεσης των οποίων θα επιτρέψουν τη δημιουργία του απαραίτητου για την επιβίωση της τυπογραφίας πρώτου κύκλου εργασιών. 13 Το προγραμματιζόμενο, άλλωστε, πρώτο τράβηγμα Οκτωήχων είναι χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη. 5. Μακροπρόθεσμη επιδίωξη είναι η προσέλκυση της τυπογραφικής πελατείας από τη Βλαχία, Μολδαβία και τις λοιπές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα με εξειδίκευση των προύπολογιζομένων δαπανών. από τα στοιχεία του πίνακα, και για ένα προύπολογιζόμενο συνολικό ποσό λιρών, προκύπτει η ακόλουθη ποσοστιαία κατανομή δαπανών, κατά κατηγορίες αναγκών, για το στήσιμο του τυπογραφείου : 1. Για πιεστήρια, λίρες 4.300, ποσοστό 9,8%. 2. Για τυπογραφικά στοιχεία, ελληνικά και λατινικά, λίρες , ποσοστό 50%. 3. Για εργαλεία και υλικά βιβλιοδεσίας, λίρες 1.554, ποσοστό 3,5%. 4. Για χαρτί, λίρες , ποσοστό 25%. 5. Για εργατικά και μέχρι να αρχίσει ό κύκλος εργασιών της τυπογραφίας, λίρες 5.096, ποσοστό 11,7% 14. Όπως προκύπτει, επίσης, από τον ίδιο πίνακα ô Πούλιος προύπολογίζει την κατασκευή μιας ποσότητας ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων, που καλύπτει μια κλίμακα μεγεθών από Garamond μέχρι Testo grosso. Ανάλογα, προβλέπεται μια ποσότητα λιμπρών λατινικών χαρακτήρων σε μεγέθη από Testino μέχρι Testo grosso. 15 Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η πρόταση Πούλιου δεν άφορα, απλά, τη 13. Για τη χρήση, τον αριθμό εκδόσεων και τα τραβήγματα αυτών των βιβλίων, στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, βλ. Φίλιππου Ηλιού, «Κυκλοφορίες των ελληνικών βιβλίων : τα μεγάλα "τραβήγματα" του 1823», Ο Πολίτης τχ. 13 (1977). 14. Βλ., συγκριτικά, τις πληροφορίες για την αξία και τις δαπάνες λειτουργίας ενός πιεστηρίου στού Γ. Σ. Πλουμίδη, ό.π., σ Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία, όπως φαίνεται από τά διατιθέμενα ποσά, θα είναι τελικά πολύ περισσότερα από τά λατινικά, κι αυτό, βέβαια, είναι φυσικό. Οπωσδήποτε το συνολικό βάρος των στοιχείων, που προύπολογίζεται να κατασκευασθεί, θα πρέπει να ξεπερνά τις λίμπρες για λειτουργία τριών πιεστηρίων. Τά μεγέθη αυτά σημαίνουν ένα αρκετά καλό εξοπλισμό για τά δεδομένα της εποχής. Βλ. σχετικά Philip Gaskell, A new introduction to Bibliography, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1979, a. 38.

8 Γιώργος Μπώκος, Πρόταση Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάνησα 327 δημιουργία μιας νέας, καλύτερα συγκροτημένης τυπογραφίας στα Επτάνησα. Οι λεπτομέρειες και το πνεύμα της πρότασης διαγράφουν με σαφήνεια την πρόθεση του διευθυντή της τυπογραφίας Θεοδοσίου να δημιουργήσει στο χώρο του Ιονίου μια πραγματικά κερδοσκοπική τυπογραφική - εκ* δότική επιχείρηση, ανάλογη της οποίας ούτε υπήρξε ούτε και θα υπάρξει, μέχρι την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, στο χώρο της ελληνικής Ανατολής. Τά τυπογραφεία που λειτούργησαν σ' αυτό το χώρο, για διακόσια περίπου χρόνια, δημιουργήθηκαν πάντα για να εξυπηρετήσουν μια συγκεκριμένη ιδεολογική, εκπαιδευτική η άλλη σκοπιμότητα και δεν αποτέλεσαν παρά άπλα συμπληρώματα της λειτουργίας και δραστηριότητας των φορέων που τά δημιούργησαν (Εκκλησίας, σχολείων κλπ.). Όπως είναι φυσικό, τά τυπογραφεία αυτά προσάρμοζαν και, βέβαια, περιόριζαν πάντα τις βλέψεις και τις δραστηριότητες τους στα πλαίσια της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων και, γενικά, όχι μεγάλης ευρύτητας στόχων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με την πλήρη, σχεδόν, έλλειψη, στις περιοχές αυτές, της απαραίτητης υλικής και τεχνικής υποδομής για το σωστό στήσιμο τυπογραφικών εργασιών, είχε ως αποτέλεσμα να μην ικανοποιηθεί ουσιαστικά ποτέ, για όλα αυτά τά χρόνια, η ανάγκη του Ελληνισμού σε έντυπα από τά τυπογραφεία που λειτούργησαν στο εσωτερικό του. η έλλειψη της αναγκαίας υποδομής, αλλά και οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο αυτό, δεν επέτρεψαν τη δημιουργία πραγματικών εκδότικών επιχειρήσεων, αν και η αναγκαιότητα τους είχε γίνει απόλυτα κατανοητή. Ό Πούλιος, άλλωστε, δεν είναι ό πρώτος που προτείνει κάτι τέτοιο για το κερκυραϊκό τυπογραφείο. Λίγο πριν ό μεταφραστής της τυπογραφίας Κονδός 16 επισημαίνει τις ανάγκες που θα μπορούσε να καλύψει, στο χώρο του βιβλίου, μια διεύρυνση του εκδότικού προγράμματος του κυβερνητικού τυπογραφείου της Κέρκυρας, με βάση τά βιβλία που καταναλώνονται κυρίως στην ελληνική Ανατολή και τά όποια, για την ώρα, τυπώνονται στη Βενετία. Ό Κονδός τονίζει το οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να προκύψει από την υποκατάσταση της Βενετίας, στην εκτύπωση του έλληνικού βιβλίου, από το κερκυραϊκό τυπογραφείο και φθάνει στο σημείο να προτείνει πολιτικά μέτρα περιορισμού της εμπορικής δραστηριότητας των τυπογράφων της Βενετίας στο χώρο του Ιονίου, για να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός και η κυρίαρχη θέση τους στο βιβλιεμπόριο της περιοχής Ντίνος Κονόμος, ο.π., σ. 13, ύποσ Αναφορά του Σπυρίδωνα Κονδου, της 6 Fructidoz, an 6, προς τον Commissaire Général, Comeyras Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Δημοκρατικοί Γάλλοι, φ. 5, ύποφ. 4 πβ. και Jules Viguier, ο.π., σ

9 3Z8 Σημειώματα καιι μαρτυρίες η πρόταση Πούλιου, λοιπόν, έχει ως αφετηρία και εκφράζει τη συνείδηση μιας βασικής ιδιοτυπίας και ταυτόχρονα σημαντικού μειονεκτήματος στο χώρο της παραγωγής του ελληνικού βιβλίου : την ουσιαστική παραγωγή του, για αιώνες ολόκληρους, εξω από το κύριο σώμα του Ελληνισμού, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που κάτι τέτοιο συνεπάγεται. 18 Στην αντιμετώπιση αύτού του μειονεκτήματος και των συνεπειών του στηρίζει τα σχέδια του ô διευθυντής της τυπογραφίας Θεοδοσίου, ό όποιος, έμπειρος και καλός γνώστης των πραγμάτων του ελληνικού βιβλιεμπορίου, αποβλέπει στη δημιουργία μιας τυπογραφικής - εκδότικής επιχείρησης μεγάλου φάσματος στο χώρο του Ιονίου, η οποία και θα υποκαταστήσει τη Βενετία στην ικανοποίηση των αναγκών του Ελληνισμού σε έντυπα. Στις προοπτικές του αυτές είναι, ϊσως, πιο ρεαλιστής από το μεταφραστή του κυβερνητικού τυπογραφείου της Κέρκυρας γνωρίζει άριστα τα βιβλία που εξασφαλίζουν μεγάλες κυκλοφορίες και μπορούν έτσι να στηρίξουν οικονομικά την δλη προσπάθεια, όπως γνωρίζει επίσης καλά τα υπάρχοντα κυκλώματα διακίνησης και διάθεσης του βιβλίου στο χώρο της Ανατολής. από την άλλη πλευρά γνωρίζει και βασίζεται σ' αυτά για την επιτυχία του τα πλεονεκτήματα που θα παρουσιάζει για τους μελλοντικούς πελάτες της μια τέτοια επτανησιακή τυπογραφία. Και τά πλεονεκτήματα αυτά δεν είναι μόνο οικονομικά- πολύ πιο σημαντικό είναι, ϊσως, ότι εκεί, στην Κέρκυρα, θα είναι, επί τέλους, απαλλαγμένοι από τη λογοκρισία, μόνιμο πρόβλημα της παραγωγής του έλληνικού βιβλίου, όσο αυτή εξαρτιέται από τά εκτός του έλληνικού χώρου τυπογραφεία της Βενετίας η της Βιέννης, Λειψίας κλπ. 19 Όπως ήδη γνωρίζουμε η πρόταση δεν υλοποιήθηκε. Και αν ακόμα όμως είχε υλοποιηθεί, θα ήταν, ίσως, δύσκολο, στα πλαίσια των συνθηκών που διαμορφώθηκαν αργότερα στα Επτάνησα, να επιβιώσει. η σύλληψη 18. Λουκία Δρούλια, «Στοιχεία για την κίνηση του βιβλίου στην Πελοπόννησο τον 18ο αιώνα», Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών Γ', σ Η απειλή η ή επέμβαση της λογοκρισίας για θρησκευτικούς η πολιτικούς λόγους επηρέασε σημαντικά και με διάφορα αποτελέσματα, την παραγωγή του έλληνικού βιβλίου, προκαλώντας συχνά ποικίλες αλλοιώσεις του περιεχομένου η και ματαίωση εκδόσεων. Βλ. χαρακτηριστικά όσα γράφει ό ιερομόναχος Ιάκωβος ό έκ Μήλου στον πρόλογο της έκδοσης του έργου του Ηλία Μηνιάτη Πέτρα Σκανδάλου, που γίνεται στη Λειψία, στα 1743 : «.. -Φαίνεται δε πώς να εδόθη και αλλην φοράν εις τύπον παρά του αιδεσιμωτάτου πατρός του, πλην ουκ έχει όντως, αλλ' ως φαίνεται το εδωσεν είς την Βενετίαν, ως εναντίον όμως της δόξης αυτών δεν το ετύπωσαν.» (Emile Legrand- Louis Petit - Hubert Pernot, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, I, àp. 309, σ Πβ. M. Ι. Γεδεών, «Τυπάλδου - Στάη συμμορία ( )», Εκκλησιαστική Αλήθεια 33 (1913) 319.

10 Γιώργος Μπώκος, Πρόταοη Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάννησα 329 μιας τέτοιας ιδέας, άλλωστε, πραγματοποιήθηκε και στηρίχθηκε στην προύπόθεση της ίδρυσης ενός ημιανεξάρτητου ελληνικού κρατιδίου 20 και μόνο με την προύπόθεση αυτή θα μπορούσε να εξακολουθεί να υπάρχει. 21 Όπωσδήποτε, λίγα χρόνια αργότερα, με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το εθνικό κέντρο θα αποκτήσει, επί τέλους, ολοκληρωμένες τυπογραφικές μονάδες, που σιγά-σιγά θα πάρουν στα χέρια τους την παραγωγή του ελληνικού βιβλίου. DECHIARAZIONE Essendo nella Stamperia di Corfu presentamente torchi e supresse, non è necessario di comprare altri. Onde si può far la soma manco da E si ne sono ancora i vignetti e finali, si fa anche 500 meno. - Se si trova anche un Legatore dei Libri sarrebe un sparagno di f 778 per gl' ordeni, i quali infalibilmente avere deve. Dei caratteri greci e latini Dalle stampae, che vengono dà Corfu in qua, si vede che i caratteri sono tutti marzi overo orbi, ed è necessario a refarli. Onde i caratteri latini devono fora di quello, che ho jo le madri essere gettati qua in Venezia, e dei greci, parte in Venezia e parte in Corfu, però, adoperando quello materiale, sparagnare qualche cosa dell valore del materiale, che si trova presentamente in Corfù. I greci caratteri sono secondo i campioni : A, Β, Γ, Δ, E, Ζ & Η. In vece dell carattere E, il quale non mi piace, ho già in lavoro un altro in pena compagno dell B, ed in corpo dell E. Questi sono i greci caratteri, secondo i sopradetti campioni, che possedo in ponzoni e madri; e dall latino, che possedo anche le madri non ho fatto gettare campioni. Onde più facile è da fare gettare tutti i latini e parte dei greci caratteri qua in Venezia prima di venire abasso. Se principiamo abasso fare gettare, cosi staramo gl' uomini in ozio e procede danno. Ili carattere greco per l'ottoeco e Salterio deve avanti essere getato, per ciò quando si vienne abasso à non perdere tempo. In questo tempo si principia ad instruire ragazi nazionali e principia il giro dopo fatto Ottoeco, Salterio, Pedagogia e Synosi. Mentre si ha lavorato in stampare questa uno overo due ragazzi s'insegnano à gettare lettere, 20. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, ο.π., σ η Ιόνιος Πολιτεία καταλύεται, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Τίλσιτ στα 1807, από τις γαλλικές δυνάμεις που αποβιβάζονται στην Κέρκυρα με επικεφαλής το στρατάρχη César Berthier βλ. σχετικά Άπ. Ε. Βακαλόπουλου, ο.π., σ Λίγα χρόνια αργότερα οι "Αγγλοι, που θα καταλάβουν στη συνέχεια τά νησιά, θα αποκλείσουν, επίσημα πιά, κάθε δυνατότητα εγκατάστασης τυπογραφικών επιχειρήσεων στο χορό του Ιονίου, καθορίζοντας, με το Σύνταγμα του 1818, ότι ((μια Γενική Τυπογραφία θα υπάρχει εις τάς Ενωμένα; Επαρχίας των Ιωνικών Νήσων, η όποια θα συστηθή είς την παντοτεινήν καθέδραν της Γενικής αυτών Διοικήσεως, και τά Πιεστήρια καθυποβάλλονται είς την αμεαον Εφορείαν της Βουλής, και της Αυτού Εξοχότητος τον Λορδ Μεγάλου Αρμοστού...» βλ. το Πολίτευμα των Ενωμένων Επαρχιών των Ιωνικών Νήσων..., Κέρκυρα 1818, σ. 52 (Δ.Σ. Γκίνης - Β. Γ. Μέξας, ο.π., άρ. 1082).

11 330 Σημειώματα xal μαρτυρίες e finiràno il carattere A per mandati e parte di Β per gl' ecclesiastici libri; e cosi si adopera il materiale, che si trova in Corfù, colla agiunta dell novo ili valore di cui si debate dalla somma. Questa Stamperia per ciò che diventa una fabrica, deve anch' il legatore essere in casa medema, il quale, fora del suo bisogno, messo nella specificazione, ha necessario ancora d'un rame, per sagrinare le pelli. Questo ha d'insegnare due ragazi nazionali per piegare; due, overo tre povere donne cusire sull teler libri, ed un'altro per tondare i libri. E mutando con tre ο quatro anni sono questi ragazi mistri. E vedendo loro, imparano a incolare di sopra la pelle e fare tutto il fornimento. Le pelli si trovano in quelle parti sofficienti à comprare; solamente le tavole sino che si trova il modo à fare una machina di tagliare tavole là (cioè segare). Per la carta In principio si deve comprare qua in Venezia la carta cursiva, e la mezzana per lavorare, e sino che queste sarano stampate, in quatro ο cinque mesi si fa venire il resto, e dopo con fatto firo, non s'hà altra di bisogno. Per pagare gli uomini infra questo tempo, che si stampa l'ottoeco e Salterio, ci vuole il Denaro, il quale giusto non si può dire. Progietto Quando sarà fatto tutto il necessario della Stamparla, si stampa una Pedagogia, Salterio, ed altri libri scolastici, principia il negozio ed il giro. Uno corre(?) qua in una fiera sulla terra ferma; altro là in altra fiera, vendono e portano l'utilità ο sia in molletta ο in altri generi in Isola di Corfù, e questa si divide in tutte le classi degli uomini abitanti. Ma essendo fatto il carattere garmond si deve principiare stampare una gazetta (fogli) per publicare i mandati dell Senato ed altre cose con novità per monstrare il valore e la grandezza della Republica. Essenda la Stamparla completta con tutti i caratteri necessarii si spera d'avere da stampare libri per i foresti, sicome i signori Prencipi ed altri particolari della Vallachia, Moldavia e Turchia mandano i manuscritti a Lipsia, Vienna, e Venezia à metter in stampa con tanti disturbi dei censori, verràno più tosto in Corfù, ove non sarano soggetti sotto tanti impegni, e la spenderano il loro dennaro. Per la quantità dell denaro che ha dà mettere l'eccellente Senato overo in particolare s'hà dà decidere il modo. La mia opinione è : ricevendo la soma overo in denaro, overo in materiale, torchi & e. della stamparla nazionale in spazio d'un' anno à non pagare niente. Ma dopo passando l'anno (perche mentre questo tempo devo ajutarmi) si principia ogni sei mesi à pagare la rata, in dieci anni pagare tutto.

12 Γιώργος Μπώκος, Πρόταση Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάνησα Specificazione aei necessari per la Stamparla in Corfu in torchi per la stampa In tavolame;casse,banchi Sopressa grande etc. Lire] 500 [sol] Lire circa So] Lire Sol ,000 In caratteri preci Lettere di Garmond greco ut Ζ il mille D[ett]o Filosofia detto ut F & Δ D[ett]o Testo d Aldo per gl ecclesiastici libri D[ett]o d[et]i ο grosso per ordini e mandati della Republica in vigneti finali ed altri incisi sfrigi in legnr brazsi linee stelle Lettere da 2 righe de diversi caratteri In [Libre] materìal novo coli' Antimonio 10 9 e In caratteri Latini tlibrej grosso carattere tondo 7 dfettio drettjo cursivo> 300 libre per mandati e publicazioni - Silvio tondo 300 libpe drettjo corsivo - Cicero overo Filos.tondoì - dcettjo cursivof mai non visto in Venezia Garmond tondo ) 600 dcettjo cursivo) - Petit overo testino tondo 300 dfettjo cursivο m[ila] spazioni 1/2 perla m[ila] d[ett]o perla 9000 il

13 332 Σημειώματα και μαρτυρίες Lire] [Sol] Lire Sol, Lire Sol. Per il legatore dei libri 4 2 Telleri à eusire i libri Torchi per tondare gli fogli dei libri coli castelleto In ordeni, feri fiorati per improntare oro,où tirar tressi In cartoni grosi per la covertura di 6000 Cttoechi 1000 [libre] In deto fini 600[libre3 In tavole per covertura Pelli si trovano in Turchia più In carta di stampa Risai carta cursiva per Ottoechi e Salteri detto mezana per Synosi ed orologi pi coli detto Spierre per Apo Per paga dei lavoranti sino principia il giro Dffiia Qua si deve sapere se ne sono là in stamparla uomini e lavoranti, cioè torcolarl e compositori, e legatori dei libri?sono torcolarj e- compositori; si fa manco menar altri di qua.s*intende anche con il legattore dei libri.essendo uno là,averà anche i suoi ordeni,è si fa tfaneo a spendere L[ire] 778

14 Γιώργος Μπωκος, Πρόταση Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάνησα 333 Είκ. 1. Πρώτη σελίδα δίφυλλου πού τυπώνει ο Θεοδοσίου για τήν προβολή των νέων χαρακτήρων τοϋ τυπογραφείου. Στο εικονιζόμενο αντίτυπο έχουν σημειωθεί τά χαρακτηριστικά, τών προτεινόμενων τυπογραφικών στοιχείων κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα μέ το αντίτυπο πού συνόδευε το υπόμνημα Πουλιού. Τις άλλες δύο σελίδες τοο δίφυλλου βλ. στα επόμενα δύο κλισέ.

15 334 Σημειώματα και μαρτυρίες

16 Γιώργος Μπωκος, Πρόταβη Πούλιου για τυπογραφείο στα Επτάνηοα 335

17 Σημειώματα και μαρτυρίες 2. Τμήμα τυπογραφικού δοκιμίου από την έκδοση του εργοο «Εύχρηστοτέρα Ορθόδοξος Ομολογία» του Δανιήλ Πελοποννήσιου, στα 1801.

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι

άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 τυροωμιάσατ ο Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι Π 1 Ν Α S Τ Ω Ν Ε Ν Τ Ω Ι Β. Ο Θ Ω Ν Ε Ι Ω Ι Π Α Ν Ε Π Ι Σ Ί Ή Μ Ε Ι Ω Ι ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙ Μ Ε Ρ IN Η Ν Ε Ξ AM ΗΝ IΑΝ άπο πρώτη ς Οκτωβρίου 18 3"] μέ/ρι τοΰ Πάσ/α 1838 Π Α Ρ Α Δ Ο Θ Η Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Χριστίνα Μπάνου, Επίκουρος καθηγήτρια (Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου), Τμήμα Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών.

Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. 2014 1 Είναι το βραβείο της Καινοτοµίας για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βασίζεται αποκλειστικά στην ψήφο των Ελλήνων καταναλωτών. Τα προϊόντα ψηφίζονται απο 3.000 καταναλωτές µέσω της σηµαντικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 29 Μαρτίου 2014 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ Στο ψαρολίμανο ανο της Νέας Χώρας 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

GAGARADIO 984 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ WEB DESIGN. Διεύθυνση: 4ο χλμ, Εθνικής Λευκίμμης (Θέση Τσάρου) ΤΚ 49 084, Κέρκυρα. Τηλ.: 26610. 48.045 / 31.

GAGARADIO 984 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ WEB DESIGN. Διεύθυνση: 4ο χλμ, Εθνικής Λευκίμμης (Θέση Τσάρου) ΤΚ 49 084, Κέρκυρα. Τηλ.: 26610. 48.045 / 31. To πρωτοποριακό Κέντρο Παροχών και Εκδηλώσεων ARENA Link Centre, με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του στον ειδικά διαμορφωμένο επιχειρηματικό πολυχώρο, βρίσκεται στην Κέρκυρα, στην περιοχή Τσάρου επί της

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό»

Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Λεπτομέρεια από το έργο «Ηρωικό» Αίθουσα Τέχνης Relics Λασσάνη 3 - Θεσσαλονίκη Γιώργος Πολ. Ιωαννίδης Νοέμβριος 1995 - Θεσσαλονίκη Στη ζωγραφική του αν και διαφαίνεται η επίδραση ενός δασκάλου σαν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 174-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών, Αντ. Οικονόμου 8, ΤΚ 26504 Άγ. Βασίλειος Ρίου Αχαΐας Παντελής Γεωργογιάννης τ. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου;

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου; συνέχεια τη χρονολογία 1821. Στο χάρτη που ανοίγεται μπροστά σας εντοπίστε τις ενότητες που αναφέρονται στις πολιτικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο (Η Ευρωπαϊκή Διπλωματία το 1821, Φιλελληνισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 (Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση) ΕΠΙΠΕΔΑ Β (Β1 και Β) NOΕΜΒΡΙΟΣ 013 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015

Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Conferenza di N. Lygeros avente per tema L insurrezione Greca quale esempio di resistenza. Pafo 24/03/2015 Scosta il sipario che è dietro al leggio e scopre uno stendardo che riguarda la Rivoluzione e

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης

Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Το πρώτο κτήριο της Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα. Το υποκατάστημα της Ιονικής Τραπέζης στο Αργοστόλι,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταχωρήσει την αίτησή του πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7

ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τεκμήριον 7 Τεκμήριον 7 ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜ ΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Τεκμήριον 7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2007 Συντακτική Επιτροπή Θεόδωρος Παππάς, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την Καλοήθη Υπερπλασία του Προστάτη 2012 Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με την αποκλειστική υποστήριξη της GlaxoSmithKline

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας. Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γενική Διεύθυνση Εμπορίας Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΧΟΣ Να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση «της

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ιταλικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός. Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Τόμος 30ός. Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013) 405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ Τόμος 30ός Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013) 406 Δ. Νεκρολογίες ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α!

ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! ΕΠΤΑ ΝΗΣΙΑ ΔΩΡΟ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α! -Παιδιά, ξεφύλλιζα χθες το παλιό μας σχολικό βιβλίο, τις Ιστοριοδρομίες 2. Διάβαζα για τη νεότερη ιστορία των Επτανήσων. Ξέρετε ότι δόθηκαν «προίκα» στον νέο Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 186-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/14-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 675-26/14-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Ιταλία (Βενετία-Φλωρεντία-Σιέννα-Ρώμη)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Ιταλία (Βενετία-Φλωρεντία-Σιέννα-Ρώμη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ----- Tαχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 24

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4

ΑΓΓΛΙΚΑ Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 0 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 0 10.15-10.40 Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») 18.00-18.30

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di

DICHIARAZIONE. Io sottoscritto in qualità di Manuale dell espositore Documento sicurezza di mostra - Piano Generale procedure di Emergenza/Evacuazione Fiera di Genova, 13 15 novembre 2013 DICHIARAZIONE da restituire entro il il 31 ottobre 31 ottobre

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα