ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Κεφάλαια 1-2 Προμήθειες Κίνησης Κεφαλαίων Εισερχόμενα Εμβάσματα 4 2. Εξερχόμενα Εμβάσματα 5 Κεφάλαια 3-6 Εργασίες Ταμείου Αγορά Επιταγών Ευρώ/Συναλλάγματος Τραπεζών Εσ./Εξ. & Αγοραπωλησία Ξένων Τραπεζογραμματίων 6 4. Καταθέσεις Επιταγών Ευρώ/Συναλλάγματος - Τοκοφόρες Ημερομηνίες 7 5. Αναλήψεις / Καταθέσεις Μετρητών /Ξένων Τραπεζογραμματίων 8 6. Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών & Εντολές Πληρωμής σε Περαστικούς 9 Κεφάλαιο 7 Χρεωστικές Κάρτες 10 Κεφάλαια 8-9 Λοιπές Προμήθειες Πάγιες Εντολές, Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών, Μισθοδοσίες, Προθεσμιακές Πράξεις Λοιπά Έξοδα Διαχείρισης Επιταγών 12 Κεφάλαιο 10 Τοκοφόρες Ημερομηνίες για κατάθεση επιταγών Ευρώ - Συν/γματος (Οι επιταγές σύρονται σε Τράπεζες εξ/κού) 13 Κεφάλαιο 11 Αξίες Εσωτερικού 14 Κεφάλαιο 12 Εισαγωγές 15 Κεφάλαιο 13 Εξαγωγές 16 Κεφάλαιο 14 Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων 17 Κεφάλαιο 15 Στεγαστικά Δάνεια 18 Κεφάλαιο 16 Πιστωτικές Κάρτες Κεφάλαιο 17 Προσωπικά Δάνεια Κεφάλαιο 18 Εγγυητικές Επιστολές 26 Κεφάλαιο 19 Χρεόγραφα 27 Κεφάλαιο 20 Μίσθωση / Χρήση Θυρίδων 28 Κεφάλαιο 21 Λοιπές Υπηρεσίες 29 Κεφάλαιο 22 Έξοδα 30 Κεφάλαιο 23 Άλλα Δάνεια - Εκτιμήσεις / Πιστοποιήσεις Κεφάλαιο 24 WINBANK Προϊόντα Κίνησης Κεφαλαίων Κεφάλαιο 25 WINBANK Καταθετικά & Επενδυτικά Προϊόντα 35 Κεφάλαιο 26 Χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε) Κεφάλαιο 27 MΟNEYGRAM Κεφάλαιο 28 Μηχανήματα EASYPAY 43 Κεφάλαιο 29 Προπληρωμένες Κάρτες 44 Κεφάλαιο 30 Εντολές Πληρωμής Κεφάλαιο 31 Πάγιες Εντολές Κεφάλαιο 32 Προμήθειες Συναλλαγών σε Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ 52 Κεφάλαιο 33 Προμήθειες Συναλλαγών σε Ομόλογα 53

4 1. / 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 1.1 (1) (2) Σε πίστωση λογαριασμού (STP) έως 15, από 15,01 έως , από ,01 έως , από ,01 και άνω ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 4,00 6,00 10, (1) (2) Σε πίστωση λογαριασμού με ελλιπείς οδηγίες (ΝΟΝ STP) έως 15, από 15,01 έως , από ,01 έως , από ,01 και άνω 2,00 9,00 14,00 20, Για πληρωμή δικαιούχου με μετρητά (περαστικός) 0,20% 10,00 50, Μετατροπή Συναλλάγματος (3) 0,10% 3,00 30,00 ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) (2) (3) Τα εισερχόμενα εμβάσματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των πελατών, εφόσον έχουν βεβαιωμένα πιστωθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνίες αξίας ως εξής: - Ίδιας ημέρας με την πίστωση της Τράπεζας για: α) εμβάσματα σε ευρώ β) εμβάσματα σε λοιπά νομίσματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εφόσον δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος. - Ίδιας ημέρας με την πίστωση της Τράπεζας για εμβάσματα από τις Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς - Επόμενης ημέρας για όλα τα λοιπά νομίσματα και περιπτώσεις Εξαιρούνται της προμήθειας τα εισερχόμενα εμβάσματα για: - Πληρωμή δόσεων πιστωτικών καρτών - Πίστωση λογαριασμού πελάτη, κατ' εντολή θυγατρικής Τράπεζας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania, Tirana Bank Albania, Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Serbia, Piraeus Bank Cyprus & OJSC Piraeus Bank ICB Ukraine) Εισπράττεται επιπλέον των άλλων προμηθειών, όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος. ΟΡΙΣΜΟΙ: STP = Straight Through Processing είναι η εντολή που φέρει BIC κωδικό Τράπεζας, ΙΒΑΝ αριθμό λογαριασμού πελάτη και δεν φέρει ειδικές οδηγίες για την Τράπεζα. NON STP = Non Straight Through Processing είναι η εντολή που δεν πληροί τα ανωτέρω στοιχεία του STP. Τροποποίηση 271 /

5 1. / 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 2.1 Ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έως 2.000,00 (1) 10, από 2.000,01 έως ,00 (1) (2) 12, από ,01 και άνω (1) (2) 0,20% 25,00 300, Ευρώ εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) & Λοιπά νομίσματα ανεξαρτήτως προορισμού έως 150,00 (1) από 150,01 έως ,00 (1) (2) 15,00 20, από ,01 και άνω (1) ( 2) 0,30% 37,50 300,00 Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς "NO BORDERS" (3) Σε πίστωση λογαριασμού δικαιούχου έως 2.000,00 8,00 από 2.000,01 έως ,00 10,00 από ,01 και άνω 0,10% 12,50 100, Για πληρωμή μετρητών (περαστικός) έως ,00 15, Μεταφορά υπολοίπου πιστωτικών καρτών και δανείων 2.5 Έλεγχος νομιμότητας συναλλαγής 60, Ακύρωση / Τροποποίηση (4) 15, Μετατροπή συναλλάγματος 0,10% 3,00 30,00 ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (2.7) - Έξοδα αποστολής επείγοντος μηνύματος (22.5) - Έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (22.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8) (2) Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος (22.4). (3) Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (2.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8), μόνο για την κατηγορία " Πληρωμή Μετρητών" (4) Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2789/2000, σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών της για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που θα απαιτηθούν από άλλες τράπεζες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: - Τα εμβάσματα προς τρίτες τράπεζες αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας 1 εργάσιμης ημέρας για το (D+1) και 2 εργάσιμων ημερών για τα λοιπά νομίσματα (D+2). - Τα εμβάσματα προς τις Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας ίδιας ημέρας Οι Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο προϊόν "NO BORDERS", είναι οι εξής: Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania, Tirana Bank Albania, Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Serbia, Piraeus Bank Cyprus & OJSC Piraeus Bank ICB Ukraine. Εμβάσματα για πληρωμή μετρητών σε περαστικό, αποστέλλονται μόνο σε Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, μέχρι του ορίου ποσού των Σε εμβάσματα προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων τραπεζών για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν ανά Τράπεζα, νόμισμα και ποσό εμβάσματος, καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική κάθε Τράπεζας. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να κοινοποιεί εκ των προτέρων τα ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν χρεώσεις συνήθως κυμαίνονται από 5,00 έως 40,00 και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο. ΕΟΧ: Οι χώρες που αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία. Τροποποίηση 271 /

6 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ /ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 3.1 Eξόφληση Ιδιωτικών επιταγών Τρ. Πειραιώς 0 Χωρίς προμήθεια 3.2 Εξόφληση Ιδιωτικών Επιταγών Τράπεζάς μας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού ή ΔΗΣΣΕ (εισερχ. Συμψηφισμού) (1) Χωρίς προμήθεια 3.3 Αγορά Τραπεζ. Επιταγών άλλων Τραπεζών έναντι μετρητών (2) 0,30% 6, Αγορά Τραπεζ. Επιταγών άλλων Τραπεζών που σύρονται στην Ελλάδα, για πληρωμή εισαγωγών 0 Χωρίς προμήθεια 3.5 (3) Ξένα Τραπεζογραμμάτια - Travellers Cheques (2) Αγορά / Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων Αγορά Travellers Cheques 3.6 Επενδυτικός Χρυσός Πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας & Ράβδων Χρυσού Αγορά Χρυσών Λιρών Αγγλίας & Ράβδων Χρυσού 6,00 8,00 10,00 (ανά συναλλαγή) 15,00 (ανά συναλλαγή) (1) (2) (3) Η πραγματική ημέρα αγοράς H αγορά επιταγών άλλων Τραπεζών και Travellers Cheques έναντι μετρητών γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφ' όσον υπάρχει έγκριση από αρμόδιο λειτουργό εγκριτικού ορίου του. Οι Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια εξαιρούνται από την προμήθεια ταμείου για αγορά/πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων. Τροποποίηση 296 /

7 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ /ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 4.1 Κατάθεση Ιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδας (1) μέσω ΔΗΣΣΕ 3 0,20 (ανά επιταγή) μέσω Γραφείου Συμψηφισμού όταν στην πόλη που αγοράζεται λειτουργεί Κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού, όταν στην πόλη που αγοράζεται ΔΕΝ λειτουργεί Κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας 3 0,20 (ανά επιταγή) 5 0,20 (ανά επιταγή) Κατάθεση Ιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδος με ειδική έγκριση μείωσης valeur (2) Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) ίδιας ημέρας 0 0,1% Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) 1 ημέρας 1 0,075% Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) 2 ημερών 2 0,05% Κατάθεση Τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ που σύρονται εντός Ελλάδας μέσω ΔΗΣΣΕ μέσω Γραφείου Συμψηφισμού πόλης που λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού πόλης που ΔΕΝ λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας για αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Προθεσμιακή Κατάθεση (5) στον "Ειδικό Λογ/σμό Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών 0 Κατάθεση Ιδιωτικών ή Τραπεζικών Επιταγών σε Συνάλλαγμα άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδας Οι επιταγές συναλλάγματος εκκαθαρίζονται μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού Αθήνας 5 1,50 (ανά επιταγή) 4.5 Κατάθεση Ιδιωτικών ή Τραπεζικών Επιταγών Ευρώ & Συνάλλαγμα άλλων Τραπεζών που σύρονται εκτός Ελλάδας (3) 1,50 (ανά επιταγή) 4.6 Κατάθεση Travellers Cheques (3) T/C σε για κατάθεση σε λογαριασμό ή Ξ.Ν. 1,50 (ανά επιταγή) T/C σε Ξ.Ν. για κατάθεση σε λογαριασμό ή Ξ.Ν. 1,50 (ανά επιταγή) 4.7 (3) (4) Κατάθεση Eurocheques Σε 1,50 (ανά επιταγή) Σε Συνάλλαγμα 1,50 (ανά επιταγή) 4.8 Κατάθεση Τραπεζικών & Ιδιωτικών Επιταγών Τράπεζας Πειραιώς που σύρονται επί της Τράπεζάς μας για κατάθεση σε λογ/σμό ιδίου νομίσματος για κατάθεση σε λογ/σμό άλλου νομίσματος 2 Χωρίς προμήθεια Χωρίς προμήθεια Κατάθεση Τραπεζικών Επιταγών Τράπεζας Πειραιώς σε Ξ.Ν. που σύρονται σε ανταποκριτή μας στο Εξωτερικό Χωρίς προμήθεια ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μέσω Γραφείου Συμψηφισμού διακινούνται οι επιταγές : - Όταν η πληρώτρια Τράπεζα δεν είναι μέλος του ΔΗΣΣΕ - Όταν το ποσό της επιταγής είναι πάνω από Ευρώ - Ανεξαρτήτως ποσού, όταν υπάρχουν προβλήματα τυποποίησης, αλλοίωσης, δυσανάγνωστων στοιχείων κλπ. (1) (2) (3) (4) (5) Προσφέρεται δωρεάν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Η κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με μειωμένη valeur απαιτεί ειδική έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο της Τράπεζας και δεν εφαρμόζονται οι προμήθειες της παραγράφου 4.1 Η valeur κατάθεσης ορίζεται στο Τιμολόγιο Τοκοφόρων Ημερομηνιών ανά νόμισμα (κεφ.10) Επιπλέον εισπράττονται τυχόν έξοδα της εκδότριας Τράπεζας Η valeur κατάθεσης είναι μηδενική στις καταθέσεις επιταγών του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, εφόσον το προϊόν αυτής επενδύεται σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε Προθεσμιακή Κατάθεση. Τροποποίηση 273/

8 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 5. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργ. Ημέρες % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 5.1 Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς συναλλάγματος ιδίου ή άλλου Ξένου Νομίσματος (3) Μέχρι του ισότιμου των 5.000, Άνω του ισότιμου των 5.000,01 0 0,30% 25, Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς (3) 0 6, Ανάληψη από λογαριασμούς συναλλάγματος Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος έως το ισότιμο των 5.000, Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος άνω του ισότιμου των 5.000, Σε λογαριασμό άλλου Ξ.Ν Σε λογαριασμό (4) 1 Κατάθεση Μετρητών Σε λογαριασμό 1 (1) Σε λογαριασμό Ξ.Ν. (5) Κατάθεση σε Collection Account Μετρητά Με Μεταφορά από λογαριασμό Εισπράξεις υπέρ Πρεσβειών Πρεσβεία ΗΠΑ (για έκδοση ταξιδιωτικής Visa) Πρεσβεία ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (για έκδοση ταξιδιωτικής Visa, θεώρηση πληρεξουσίων, πιστοποιητικών κλπ) Πρεσβεία ΠΑΚΙΣΤΑΝ Πρεσβεία ΑΛΒΑΝΙΑΣ Πρεσβεία ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 5.8 Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων (3) Πληρωμή Λογαριασμών / Υποχρεώσεων / Συνδρομών / Συμμετοχών (2) 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 1,50 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) (2) (3) (4) (5) Οι καταθέσεις μετρητών σε καταθετικούς λογαριασμούς Ιδιωτών & σε άτοκους λογαριασμούς πραγματοποιούνται με μηδενική Valeur Τα είδη των εργασιών που αφορούν Πληρωμή Λογαριασμών/Υποχρεώσεων/Συνδρομών/Συμμετοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 30 (Εντολές Πληρωμής) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών Οι Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια εξαιρούνται από την προμήθεια ταμείου για Ξένα Τραπεζογραμμάτια. Η valeur κατάθεσης για τις Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια είναι μηδενική. Δεν εισπράττεται σε καταθέσεις που αφορούν δάνεια Ξ.Ν. σε οριστική καθυστέρηση. Τροποποίηση 345 /

9 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 6. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 6.1 Έκδοση επιταγής σε Ευρώ που διακινείται εντός Ελλάδας (έκδοση σε Ελληνική γλώσσα) (1) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Με χρέωση λογαριασμού, σε διαταγή τρίτου (1) (2) 0,20% 15,00 50, Με χρέωση λογαριασμού σε διαταγή ιδίου ή όταν τα καταστήματα δεν έχουν επαρκή ταμειακά αποθέματα Με χρέωση λογαριασμού ή έναντι μετρητών σε διαταγή Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (ενδεικτικά Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι κλπ), Τράπεζας Ελλάδος, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, ΙΚΑ, ΟΤΑ Χωρίς προμήθεια Χωρίς προμήθεια Έκδοση επιταγής σε Ευρώ που διακινείται εκτός Ελλάδας 6.2 (έκδοση σε Αγγλική γλώσσα) (3) 0,25% 15,00 100, Έκδοση επιταγής σε Συνάλλαγμα (3) (Ανεξαρτήτως νομίσματος λογαριασμού χρέωσης) 0,30% 15,00 125, Ανάκληση Τραπεζικής Επιταγής 30, Εντολές μεταξύ Καταστημάτων στην Ελλάδα για πληρωμή περαστικών Από λογαριασμό πελάτη (Το ποσό της εντολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,00. Το κατ/μα πληρωμής δεν εισπράττει άλλη προμήθεια κατά την εξόφληση της εντολής) 15, Από περαστικό με μετρητά (Το ποσό της εντολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,00. Το κατ/μα πληρωμής δεν εισπράττει άλλη προμήθεια κατά την εξόφληση της εντολής) 40,00 ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) Εξαιρούνται από την προμήθεια μόνο οι "Ειδικοί Λογαριασμοί Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών. (2) Εξαιρούνται από τη προμήθεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχος του χρεούμενου λογαριασμού εκδίδει τραπεζική επιταγή στο όνομα συνδικαιούχου του ίδιου λογαριασμού. (3) Εισπράττονται επί πλέον τα πραγματικά έξοδα (ταχυδρομικά ή courier) και έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπου απαιτούνται. Τροποποίηση 333/

10 7. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 7.1 Συναλλαγές στα ΑΤΜs της Τράπεζας Πειραιώς Kατάθεση Μετρητών & Επιταγών (1) Χωρίς προμήθεια Ανάληψη Μετρητών (2) 0 Χωρίς προμήθεια Μεταφορά Ποσού (2) - Χρέωση - Πίστωση 0 0 Χωρίς προμήθεια Ερώτηση Υπολοίπου Πληρωμή Λογαριασμών (3) 0 Χωρίς προμήθεια Χωρίς προμήθεια Συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ Ανάληψη Μετρητών έως 250,00 0 1, από 250,01 και άνω 0 2, Ερώτηση Υπολοίπου 0, Αλλαγή PIN (4) 0, Απεμπλοκή PIN (4) 0,18 ΑΤΜ Εξωτερικού Ανάληψη Μετρητών σε Χώρες εντός ζώνης έως 250, από 250,01 και άνω Ερώτηση Υπολοίπου σε Χώρες εντός ζώνης Ανάληψη Μετρητών σε Χώρες εκτός ζώνης Έξοδα Ανάληψης Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος (5) 2,00% 6, Ερώτηση Υπολοίπου σε Χώρες εκτός ζώνης 1,00 Συναλλαγές στο δίκτυο των ΑΤΜs της Tirana Bank Ανάληψη μετρητών (2) Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος (5) 2,00% 6, Ερώτηση υπολοίπου 0,55 Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις με χρήση των συσκευών EFT/POS Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις σε Χώρες εντός ζώνης 0 Χωρίς προμήθεια Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις σε Χώρες εκτός ζώνης 0 2,00% 6,00 Ετήσια Συνδρομή ΑΒ Plus MasterCard Debit (6) 15,00 1,40 2,20 0,18 4,00 4,00 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όπως οι Ταμειακές Συναλλαγές Εάν γίνει μετά την αλλαγή ημερομηνίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες φέρει valeur την επόμενη εργάσιμη ημέρα Η Πληρωμή λογαριασμών στα ΑΤΜs της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 30 (Εντολές Πληρωμής) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών Συναλλαγές που διατίθενται μόνο από επιλεγμένα ΑΤΜ Τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ Τα Έξοδα μετατροπής συναλλάγματος εισπράττονται επιπλέον των εξόδων της συναλλαγής ανάληψης Η πρώτη συνδρομή χρεώνεται με την έκδοση της κάρτας Τροποποίηση 272 /

11 8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % Εξωλογιστικοί Λογαριασμοί Συναλλάγματος Ναυτιλιακών Εταιρειών (1) Για κάθε χρεωστική ή πιστωτική κίνηση Έξοδα τήρησης φακέλου Πάγιες Εντολές Πάγιες Εντολές Μεταφοράς (2) Λοιπές Πάγιες Εντολές (11) Μισθοδοσία Προσωπικού Επιχειρήσεων (12) Μηχανογραφημένες (batch αρχείο από πελάτη) Μέχρι 50 άτομα Πάνω από 50 άτομα Μηχανογραφημένες (batch αρχείο που δημιουργείται από Κατάστημα) Χειρόγραφες (one-by-one) Πληρωμές σε Τρίτους Μηχανογραφημένες (δισκέτα πελάτη) (12) Πρόγραμμα PAYALL (δισκέτα Καταστήματος) (12) Παραγωγή & Αποστολή Ειδοποιητηρίου Πίστωσης (advice) (3) Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (πράξεις forward) (4) (ελάχιστο EUR ή το ισότιμο) Νέες Πράξεις Ακύρωση / Τροποποίηση Πράξεων (5) Ενημέρωση Κινήσεων Λογαριασμού Καταθέσεων με Αντίγραφο Κίνησης Για Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου & Τρεχούμενους (6) (15) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - μέχρι 6 μήνες Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - πέραν των 6 μηνών και από 1/1/2012 (6) (15) ΕΛΑΧΙΣΤΗ USD 5,00 (ανά κίνηση) USD 50,00 (ανά μήνα) 5,00 (εφάπαξ) 0,30 (ανά υπάλληλο) 0,15 (ανά υπάλληλο) 0,60 (ανά υπάλληλο) 1,20 (ανά υπάλληλο) 0,50 (ανά πίστωση) 0,70 (ανά πίστωση) 0,80 (ανά πίστωση) ΑΝΩΤΑΤΗ Όπως προσδιορίζεται από ειδική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη 15,00 1,50 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά λογαριασμό) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - προγενέστερα της 1/1/2012 (6) Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - 3μηνη ή μεγαλύτερη Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - μικρότερη της 3μηνης 10,00 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά αποστολή) Για Λογαριασμούς Όψεως & Ατομικών Επιχειρήσεων Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - μέχρι 6 μήνες (6) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - πέραν των 6 μηνών και από 1/1/2012 (6) 1,50 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά λογαριασμό) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - προγενέστερα της 1/1/2012 (6) Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - 3μηνη ή μεγαλύτερη Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - μικρότερη της 3μηνης 10,00 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά αποστολή) 8.7 Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών Έντοκοι Λογαριασμοί Όψεως Επιχειρήσεων με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο μικρότερο των ,00 ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα (8) (12) 15,00 (ανά μήνα) Άτοκοι Λογαριασμοί Όψεως Επιχειρήσεων (7) (12) 30,00 (ανά εξάμηνο) Έξοδα Επεξεργασίας Επιταγών Έκδοσης Πελατών (Ιδιωτών & Ατομικών Επιχειρήσεων (9) 1,50 (ανά επιταγή) Έξοδα Λογαριασμών Συντάξεων / Επιδομάτων Η.Π.Α Έξοδα Ανενεργών Λογαριασμών (14) Έξοδα Κινήσεων Λογαριασμών (Αναλήψεις, Καταθέσεις Μετρητών ή/και Επιταγών στα Ταμεία) (8) (7) (12) Από Λογαριασμούς Όψεως & Ατομικών Επιχειρήσεων Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο έως ,00 Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 10 συναλλαγές το μήνα 50 συναλλαγές το μήνα 100 συναλλαγές το μήνα 150 συναλλαγές το μήνα 200 συναλλαγές το μήνα USD 3,00 (ανά μήνα) 0,80 (ανά συναλλαγή) 0,80 (ανά συναλλαγή) 0,80 (ανά συναλλαγή) 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο μεγαλύτερο των ,01 Επενδυτικός Χρυσός Εκτίμηση Χρυσών Λιρών Αγγλίας (10) 0,40 (ανά τεμάχιο) Φύλαξη Χρυσών Λιρών Αγγλίας (13) 36,90 (ετησίως) Εκτίμηση Ράβδων Χρυσού (10) 5 επί της αξίας κάθε εκτιμώμενης Ράβδου με ελάχιστο ποσό τα 10, Φύλαξη Ράβδων Χρυσού (13) 36,90 (ετησίως) Διαχείριση αρχείων Πληρωμών & Χρεώσεων Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Αγροτικού Ενδιαφέροντος Διαχείριση αρχείων πληρωμών - πίστωση λογαριασμού Πειραιώς 0,30 (ανά επιτυχημένη πίστωση) Διαχείριση αρχείων πληρωμών - εξερχόμενο έμβασμα 1,10 (ανά εξερχόμενο έμβασμα) Διαχείριση αρχείων χρεώσεων οφειλών προς Συνεταιριστικές Αγροτικές Οργανώσεις 0,50 (ανά χρέωση) Χρήση POS Τέλος ενεργοποίησης POS Τέλος ενεργοποίησης mpos (10) 156,00 Τέλος ενεργοποίησης eft-pos (10) 226,00 Τέλος ενεργοποίησης gprs (10) 357, Προμήθεια χρήσης Εφαρμογής Πληρωμών Ηλεκτρονικών Συσκευών Χρήση mpos (10) 6,50 (μηνιαία) Χρήση eft-pos (10) 9,50 (μηνιαία) Χρήση gprs (10) 15,50 (μηνιαία) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Ελάχιστο ποσό απαιτούμενο για άνοιγμα λογ/σμού καταθέσεων σε ΞΝ για Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις USD ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα. (2) Εξαιρούνται οι πάγιες εντολές πληρωμής για εργασίες εντός της Τράπεζάς μας (Ε/Ε, εισαγωγές, εξαγωγές, χρηματοδοτήσεις, πιστωτικές κάρτες κλπ). (3) Η προμήθεια (8.4.3) για την παραγωγή και αποστολή των ειδοποιητηρίων πίστωσης εισπράττεται επιπλέον της προμήθειας πίστωσης των λογαριασμών τρίτων (8.4.1 & 8.4.2). (4) Η προμήθεια (8.6) δεν αφορά προθεσμιακές καταθέσεις. (5) Η κάθε εκτελεσθείσα εντολή για Προθεσμιακή Πράξη (Π/Π) συναλλάγματος είναι αμετάκλητη και δεν ακυρώνεται. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε μεταβολή όρων συναλλαγών επί εκτελεσθείσας Π/Π συναλλάγματος, θα πρέπει να προβεί σε αντιστροφή της συναλλαγής, σε ισοτιμία που προσδιορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, και να επωμιστεί τυχόν προκύπτουσα ζημία. Η αντίστροφη συναλλαγή επιβαρύνεται επιπλέον με το πάγιο κόστος της παραγράφου (6) Η προμήθεια εισπράττεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των φύλλων του αντιγράφου κίνησης. (7) Εξαιρούνται από την προμήθεια οι "Ειδικοί Λογ/σμοί Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών. (8) Οι προμήθειες λογίζονται μηνιαία και χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό του πελάτη. (9) Εξαιρούνται από την προμήθεια οι λογαριασμοί Πειραιώς Αποδοχών. (10) Εισπράττεται επιπλέον Φ.Π.Α. 23% (11) Οι Λοιπές Πάγιες Εντολές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 31 (Πάγιες Εντολές) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών (12) Προσφέρεται δωρεάν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. (13) Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. (14) Λογαριασμοί καταθέσεων που δεν παρουσιάζουν κίνηση με πρωτοβουλία πελάτη για διάστημα ενός έτους, χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί. (15) Σε περίπτωση συγκεντρωτικών εγγραφών σε βιβλιάριο ταμιευτηρίου, δεν χρεώνεται η Εκτύπωση Συγκεντρωτικών Κινήσεων Βιβλιαρίου. Τροποποίηση 349 /

12 9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.1 Για ιδιωτικές επιταγές που εκδίδουν οι πελάτες μας Ανάκληση πληρωμής επιταγών έκδοσης πελάτη μας (περιλαμβάνεται και η ανάκληση για τις κλαπείσες / απωλεσθείσες επιταγές) χρέωση ανά αίτηση ανάκλησης Επανεπεξεργασία ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελάτη (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Σφράγιση ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελάτη μας (4) ΤΕΜΑΧΙΟ Συμπλήρωση/Διαγραφή δυσμενών στην "Τειρεσίας" (μετά από έγκριση της Διοίκησης) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανεύρεση επιταγών έκδοσης πελάτη, από τις αγοράστριες Τράπεζες ΤΕΜΑΧΙΟ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Ακύρωση επιταγών (6) ΤΕΜΑΧΙΟ 2,00 ανά επιταγή 150,00 30,00 20,00 20,00 100,00 50, Για ιδιωτικές επιταγές που εκδίδουν πελάτες άλλων τραπεζών στην Ελλάδα Επιστροφή ακάλυπτων ή απαράδεκτων επιταγών μέσω παραδοσιακού συμψηφισμού (3) Επαναποστολή ακάλυπτων επιταγών άλλων Τραπεζών, κατ' εντολή του πελάτη μας (2) Σφράγιση ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελατών άλλων Τραπεζών που επιστρέφονται μέσω ΔΗΣΣΕ (4) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 18,00 20, Εισερχόμενα COLLECTIONS (5) Ιδιωτικές επιταγές πελατών μας, που λαμβάνονται προς είσπραξη από τράπεζες εξωτερικού 0,30% 25,00 200, Εξερχόμενα COLLECTIONS (7) Είσπραξη επιταγών άλλων Τραπεζών εξωτερικού με τη διαδικασία "Collection Προς Είσπραξη" (το έξοδο προεισπράττεται από τον πελάτη, κατά την προσκόμιση της επιταγής) Επιστροφή ακάλυπτων επιταγών 0,20% 20,00 100, Επιταγές προς είσπραξη ανά πινάκιο 1,60 / τεμάχιο 5, Παράταση επιταγής προς είσπραξη 10,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Αφορά επιταγή πελάτη μας που εμφανίζεται με τον εισερχόμενο συμψηφισμό ή στο ταμείο και ο πελάτης δεν έχει στο λογ/σμό του επαρκές υπόλοιπο για την είσπραξή της, αλλά ειδοποιείται από το κατάστημα για να την καλύψει. Δεν εισπράττεται το έξοδο αν ο πελάτης έχει δώσει πάγια γραπτή εντολή για να πραγματοποιείται μεταφορά ποσών από άλλο λογαριασμό του ο οποίος έχει επαρκές υπόλοιπο κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται η επιταγή. (2) (3) (4) (5) Αφορά επιταγή άλλης Τράπεζας που κατέθεσε πελάτης μας, εστάλη συμψηφιστικώς μέσω ΔΗΣΣΕ ή Γραφείο Συμψηφισμού για είσπραξη, επέστρεψε ανείσπρακτη, αλλά κατόπιν συμφωνίας του πελάτη μας με τον εκδότη της επιταγής, επανεστάλη για είσπραξη. Οι επιταγές χρεώνονται στους λογαριασμούς των πελατών με τη valeur της κατάθεσης. Τα έξοδα εισπράττονται με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη μας. Η προμήθεια χρεώνεται πάντα στον πελάτη εκτός αν η επιταγή προέρχεται από Τράπεζα εξωτερικού "μη συνεργαζόμενη", οπότε αφαιρείται από το εμβαστέο ποσό. (6) (7) Δεν εισπράττεται προμήθεια ακύρωσης επιταγών, στις εξής περιπτώσεις: - στις προτυπωμένες επιταγές. - στις επιταγές που είχαν εκδοθεί από τις συγχωνευμένες τράπεζες. - στις επιταγές που ακυρώνονται, λόγω μη προσέλευσης του πελάτη για την παραλαβή τους. Από τη διαδικασία εξαιρούνται επιταγές σε νόμισμα USD και CAD, ποσών κάτω από USD 500 και CAD 300 αντίστοιχα. Τροποποίηση 346/

13 10. ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (Οι επιταγές σύρονται σε τράπεζες εξωτερικού) ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Πληρωτέες σε τράπεζα χώρας του νομίσματος της επιταγής (1) EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF, DKK, SEK,NOK, JPY (2) 15 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ανωτέρω ημέρες αξίας αφορούν μόνον την τοκοφόρο ημερομηνία (valeur) και όχι την ημερομηνία της οριστικής εκκαθάρισης των επιταγών και συνεπώς της εξάλειψης του κινδύνου της Τράπεζας. Για το λόγο αυτόν είναι απαραίτητο, τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας να γνωρίζουν επαρκώς τη φερεγγυότητα του πελάτη με τον οποίο συναλλάσσονται. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Επιταγές που είναι πληρωτέες σε τράπεζα χώρας διαφορετικής του νομίσματος της επιταγής καθώς και επιταγές σε λοιπά νομίσματα αποστέλλονται μόνο με τη διαδικασία "Προς είσπραξη-collection" (2) Αφορά μόνο τα Travellers Cheques σε JPY. Οι λοιπές επιταγές σε JPY αποστέλλονται για πληρωμή μόνο με τη διαδικασία "Προς είσπραξη-collection". Τροποποίηση 271/

14 11. ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 11.1 Συναλλαγματικές - Γραμμάτια προς Είσπραξη - Ανεξαρτήτως λήξεως (1) 0,50% 5,50 - Παράταση (2) 10,00 ΑΝΩΤΑΤΗ 11.2 Επιστροφές απλήρωτων συναλλαγματικών (ανά τεμάχιο - προς Είσπραξη ή σε ενέχυρο) 11.3 Διαμαρτυρικά (Συμβολαιογραφικά έξοδα) 10,00 τα πραγματικά (1) Εισπράττονται επί πλέον τα ταχυδρομικά έξοδα εσωτερικού που αναφέρονται στην παράγραφο 22.1 (2) Η προμήθεια παράτασης των συναλλαγματικών σε ενέχυρο, αναφέρεται στην παράγραφο Τροποποίηση 296 /

15 12. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 12.1 (1) (2) Διακανονισμοί Αξιών προς Είσπραξη * 0,50% 35,00 (1) (2) 12.2 Εξόφληση προθεσμιακών υποχρεώσεων με ή χωρίς φορτωτικά έγγραφα Συναλ/τικών, Υποσχετικών, Γραμματίων, Ανοικτών Λογαριασμών 0,30% 25, Παράταση εξόφλησης προθεσμιακών υποχρεώσεων με ή χωρίς φορτωτικά έγγραφα 15, Διαμαρτυρικά συναλλαγματικών εξωτερικού Μεταφορά φορτωτικών εγγράφων σε άλλες Τράπεζες (1) τα έξοδα διαμαρτύρησης 15, Παράδοση Φορτωτικών Εγγράφων FREE OF PAYMENT 15, Επιστροφή Φορτωτικών Εγγράφων ή Αξίες άνευ Φορτωτικών, χωρίς πληρωμή ή αποδοχή 15, Πληρωμή Προμήθειας Αντιπροσώπου (3) 5,00 (ανά τεμάχιο) 12.9 Ενέγγυες Πιστώσεις προς το Εξωτερικό Άνοιγμα 0,25% 35, Επιβεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 0,20% 25, Τροποποίηση / Παράταση λήξης 30, Εγγύηση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 1,00% 32, Ακύρωση 30, Εκτέλεση Πίστωσης / Προεμβάσματος (1) 0,60% 45, Εξόφληση Προθεσμιακής Πίστωσης (1) 0,30% 25, Υπόδειγμα Κειμένου Ε/Π (4) 35, Discrepancy Fees (6) 30, Παράταση εξόφλησης Προθεσμιακών Υποχρεώσεων 15, Έξοδα Διαχείρισης Φακέλου Ενέγγυων Πιστώσεων (7) 15, Λοιπές Εργασίες Αποταμίευση ανά τρίμηνο (εφόσον βαρύνει τον εισαγωγέα) 0,30% 44, Ακύρωση Λοιπών Εργασιών (5) 28, Μετατροπή Συναλλάγματος 0,10% 3,00 30,00 (*) Εάν τα εμπορεύματα έχουν ήδη παραληφθεί ή πρόκειται να παραληφθούν από τους εισαγωγείς πελάτες μας χωρίς τη διαμεσολάβηση Τράπεζας και ο πελάτης απλά επιθυμεί την άμεση πληρωμή της αξίας τους, ισχύει η τιμολογιακή πολιτική Κίνησης Κεφαλαίων (Κεφ. 2) Από τον ανωτέρω κανόνα εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες πληρωμής εισαγωγών, οι οποίες και υπάγονται στην τιμολογιακή πολιτική των Εισαγωγών (Κεφ.12): - Όταν απαιτείται έκδοση βεβαίωσης διακανονισμού - Όταν η πληρωμή είναι μετρητοίς και συνδέεται με Αξία προς Είσπραξη, εκχωρητής της οποίας είναι Τράπεζα του εξωτερικού, μεταφορική εταιρία ή ο πωλητής του εμπορεύματος - Όταν μεσολαβεί εμπορικός αντιπρόσωπος - Όταν αφορά Ενέγγυο Πίστωση ή καλύπτεται από Εγγυητική Επιστολή - Όταν αφορά εξόφληση προθεσμιακής υποχρέωσης - Όταν πρόκειται για προκαταβολική πληρωμή, η εξέλιξη της οποίας θα ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) (2) (3) Οι πληρωμές αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας 1 εργάσιμης ημέρας για το (D+1) και 2 εργάσιμων ημερών για τα λοιπά νομίσματα (D+2). Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (12.11) - Έξοδα αποστολής επείγοντος μηνύματος (22.5) - Έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (22.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8) - Λοιπά Έξοδα - ταχυδρομικά, courier (Κεφάλαιο 22.- Εξοδα) Σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων τραπεζών για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν ανά τράπεζα, νόμισμα και ποσό εμβάσματος καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας. Κατά συνέπεια η Tράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν χρεώσεις συνήθως κυμαίνονται από 2,00 έως 40,00 και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο Εισπράττεται: όταν μεσολαβεί εμπορικός αντιπρόσωπος για την εκτέλεση της συναλλαγής που αφορά αγορά/εισαγωγή εμπορεύματος στις περιπτώσεις που έχει γίνει η πληρωμή αγοράς/εισαγωγής μέσω άλλου καναλιού (π.χ. winbank, εκτέλεση απλού εμβάσματος κλπ), και ο εισαγωγέας προσκομίζει το τιμολόγιο αγοράς/εισαγωγής εκ των υστέρων, ζητώντας με αίτησή του να παρακρατηθεί και να αποδοθεί η προμήθεια αντιπροσώπου και ο ανάλογος προβλεπόμενος φόρος κατά την παραλαβή και απόδοση εισερχομένου εμβάσματος το οποίο αφορά προμήθεια αντιπροσώπου για εισαγωγή εμπορευμάτων Γενικότερα, η διαχείριση προμήθειας αντιπροσώπου επιβαρύνεται επιπλέον με τα πραγματικά έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. ταχυδρομικά, fax κλπ). (4) (5) (6) (7) Εισπράττεται στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει μόνον τη δημιουργία ενός υποδείγματος Ε/Π. Εάν τελικά ο πελάτης αποφασίσει ν'ανοίξει την Ε/Π, η προμήθεια αυτή συμψηφίζεται με την προμήθεια ανοίγματος. Εισπράττεται σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση μιας εργασίας που σχετίζεται με αγορά/εισαγωγή και η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα. Η Τράπεζα, στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου 2789/2000, σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης, εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που απαιτούνται από άλλες τράπεζες. Στο ΜΤ700 πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση παρουσίασης Φ/Ε με διαφορές, θα παρακρατείται η σχετική προμήθεια (ή το αντίστοιχο ισότιμο) "per each descrepant document or discrepant term and condition of this L/C" Το έξοδο αφορά σε φωτοαντίγραφα, εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή fax. Η είσπραξη θα πραγματοποιείται είτε κατά την πληρωμή είτε κατά την ακύρωση της ενέγγυας πίστωσης. Τροποποίηση 292/

16 13. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 13.1 Αξίες προς είσπραξη (1) Είσπραξη Αξίας μετά φορτωτικών & λοιπών εγγράφων 0,30% 25, Απλή Αξία προς Είσπραξη προς το εξωτερικό (συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή) 0,25% 25, Παράταση - Τροποποίηση Αξίας προς Είσπραξη 15, Αξίες προς το εξωτερικό που επιστρέφονται απλήρωτες (1) 0,15% 23, Ενέγγυες Πιστώσεις από το Εξωτερικό Ανακοίνωση 0,10% 23, Εκτέλεση (1) (2) 0,40% 35, Επιβεβαίωση (ανά τρίμηνο) (3) 0,20% 35, Ακύρωση Μεταφορά για εκτέλεση σε άλλη Τράπεζα Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο 0,10% 20, Τροποποίηση / Παράταση Προέλεγχος φορτωτικών και λοιπών εγγράφων (4) Έξοδα Διαχείρισης Φακέλου Ενέγγυων Πιστώσεων (5) ΑΝΩΤΑΤΗ 13.4 Συμψηφισμός αξίας Εισαγωγών με Εξαγωγές (1) 35, Μετατροπή Συναλλάγματος 0,10% 3,00 30,00 30,00 30,00 15,00 40,00 15,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) (2) (3) (4) (5) Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος καθώς και ταχυδρομικά, courier, σύμφωνα με τις ενέργειες που απαιτήθηκαν, για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. (Κεφάλαιο 22. Έξοδα) καθώς και Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (13.5) εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση εκτέλεσης Ε/Π ειδικού τύπου (back to back, revolving, κλπ) η προμήθεια εκτέλεσης θα συμφωνείται ανά περίπτωση μεταξύ πελάτη και Καταστήματος. H συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει για επιβεβαίωση Ενέγγυων Πιστώσεων που έχουν εκδοθεί από Τράπεζες με διαβάθμιση (Ιnvestment Grade) ως εξής: - Με βάση την Moody's, από Βaa3 και πάνω - με βάση την Standard & Poor's καθώς και την Fitch, από ΒΒΒ και πάνω Για Τράπεζες με διαβάθμιση κάτω από τις προαναφερόμενες, το ποσοστό προμήθειας θα καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων. Η προμήθεια εισπράττεται κάθε φορά που παρουσιάζεται το σύνολο των Φορτωτικών Εγγράφων για προέλεγχο. Το έξοδο αφορά σε φωτοαντίγραφα, εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή fax. Η είσπραξη θα πραγματοποιείται είτε κατά την πληρωμή είτε κατά την ακύρωση της ενέγγυας πίστωσης. Τροποποίηση 292/

17 14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % Για έγκριση ορίου έως , Για έγκριση ορίου έως , Για έγκριση ορίου έως , Για έγκριση ορίου πάνω από ,01 έως ,00 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Για έγκριση ορίου πάνω από , , Έξοδα τροποποίησης/υπέρβασης ορίου (Position) (1) 350, (1) (2) (3) Έξοδα ελέγχου τίτλων και εγγραφής προσημείωσης / υποθήκης 0,40% 400, Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης 0,10% 500, , Ενεχύραση / Εκχώρηση συμβάσεων, απαιτήσεων, πιστοποιήσεων έργων (στο ποσό της χορήγησης) 0,80% 50, Ενεχύραση Επιταγών & Συναλλαγματικών (11) 0,80% 18, Τίτλοι ΠΑΕΓΑΕ Ενεχύραση εμπορευμάτων βάσει τίτλων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% 35, Αποδέσμευση εμπορευμάτων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% 29, Ενεχύραση χρεογράφων (μετοχών) (4) 0,50% 75, Εξάλειψη Προσημείωσης - Υποθήκης (12) Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού (εισπρ. προκαταβολικά) Έξοδα πληροφοριών για τον έλεγχο αποδεκτών/εκδοτών Έξοδα διαπραγμάτευσης χρηματοδότησης τακτής λήξης (Rollover) Για διάρκεια 1 Μήνα Για διάρκεια 3 Μηνών Για διάρκεια 6 Μηνών Έξοδα παρακολούθησης ακάλυπτης χρηματοδότησης Για ποσό μέχρι , Για ποσό από ,01 έως , Για ποσό πάνω από , Παράταση συναλλαγματικών ή επιταγών σε ενέχυρο Χορήγηση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε χρηματοδότηση επένδυσης (8) Για νέες επενδύσεις 0,20% 250, , Για επέκταση υφισταμένων μονάδων 0,15% 200, , Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 200, Σύναψη μελέτης βιωσιμότητας για διενέργεια ρύθμισης 0,10% 200, , Μεταφορά σύμβασης σε άλλη Τράπεζα 600, Αναγγελία στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 150, Έκδοση Κτηματογραφικού Αποσπάσματος 100, Έξοδα ενημέρωσης πελάτη για κίνηση λογαριασμού του 175,00 (ανά εξάμηνο) Έξοδα Διαχείρισης Ομολογιακού Δανείου Έξοδα Διοργάνωσης Ομολογιακού Δανείου , Έξοδα Διαχείρισης Ομολογιακού Δανείου 0,04% (ετησίως) 500, Έξοδα Διαχείρισης Απαιτήσεων Ειδικού Χαρακτηρισμού (5) 0,60% (ετησίως) (ανά τρίμηνο) Προμήθεια Αδράνειας (6) 0,4% Έξοδα Επαναξιολόγησης Ορίων Επιχειρηματικών Πελατών (7) 350,00 600, Έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη (δημιουργία / ανανέωση (1) (10) ορίου) Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (9) αφορά σε γεωτεμάχια, κτήρια, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες αφορά σε βοηθητικούς χώρους Έξοδα / Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 300,00 550, , ,00 200,00 150,00 1,20 (ανά αποδέκτη/εκδότη) 70,00 150,00 170,00 75,00 100,00 150,00 20,00 (ανά τεμάχιο) 35 (ανά δικαίωμα) 20 (ανά δικαίωμα) Τα πραγματικά έξοδα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Τα έξοδα δεν ισχύουν για: α) Πιστούχους σε εμπλοκές και β) Λογαριασμούς που δεν εκτοκίζονται. Για έξοδα εκτιμήσεων / πιστοποιήσεων προόδου εργασιών βλέπε πίνακα προμηθειών σελίδα 23. Στην προμήθεια 14.3 περιλαμβάνονται τα έξοδα ελέγχου τίτλων και παράστασης στο δικαστήριο του δικηγόρου της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου. Στις περιπτώσεις ενεχύρασης εισηγμένων μετοχών στο X.A. υπάρχουν και έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ), τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται σε 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ανά ενεχυραζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη, με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. Το έξοδο ανέρχεται σε 0,6% ετησίως, εισπραττόμενο ανά αδιαίρετο ημερολογιακό τρίμηνο (0,15% ανά τρίμηνο) Η προμήθεια ανέρχεται σε 0,4% ετησίως, επί του εκάστοτε αχρησιμοποίητου ορίου, εισπραττόμενη ανά τρίμηνο Το ποσό του εξόδου διαμορφώνεται ανά Εγκριτικό Κλιμάκιο Σε περίπτωση που η επιστολή αφορά προγράμματα στα οποία Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης είναι οι Τράπεζες, ορισμένες με βάση την 11463/ΕΥΣ1640/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, δεν θα χρεώνονται έξοδα. (9) Αφορά μόνο στους Δήμους υπό Κτηματογράφηση. (10) Η προμήθεια για την ανανέωση ορίου, εισπράττεται ετησίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό ανανεώσεων του ορίου στο έτος. (11) Μόνο για τις Συναλλαγματικές, εισπράττονται επί πλέον τα ταχυδρομικά έξοδα εσωτερικού που αναφέρονται στην παράγραφο 22.1 (12) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις άρσης υποθηκών της πρώην ATEbank. Τροποποίηση 318 /

18 15. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 15.1 Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Στεγαστικών Δανείων με Προσημείωση (αγοράς, ανέγερσης, επισκευής) 15.2 Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Δανείων χωρίς Προσημείωση (επισκευής) 15.3 Δαπάνη εξέτασης αιτήματος Στεγαστικού Δανείου με CASH / SECURITY COLLATERAL ΕΛΑΧΙΣΤΗ 350,00 350,00 ΑΝΩΤΑΤΗ Στεγαστικό Δάνειο με ενέχυρο κατηγορίας SECURITY A, B (1) 150, Για κάθε νέα σύμβαση ενεχύρασης 50,00 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκτίμηση (2) (9) 130,00 πλέον εξόδων μετακίνησης 30 σε περιπτώσεις αποστάσεων άνω των 30 χλμ Πιστοποιήσεις Προόδου Έργου (9) 105,00 πλέον εξόδων μετακίνησης ( 0,15/χλμ) όπου απαιτείται Έλεγχος Τίτλων ανά Υποθηκοφυλακείο (3),(4),(9) (9), (5β) Παράσταση στο Ειρηνοδικείο 181,43 50,00 Ελάχιστη αμοιβή του εκάστοτε Δικηγορικού συλλόγου 15.8 Εγγραφή Προσημείωσης & Τελικός Β' έλεγχος (9) 65,00 50, Έλεγχος Τίτλων + Παράσταση + Εγγραφή Προσημείωσης & Β' Τελικός Έλεγχος (5),(6),(9) 296,43 Ελάχιστη αμοιβή του εκάστοτε Δικηγορικού συλλόγου Άρση Προσημείωσης (9) (11) 59,00 (Πλέον Εξόδων Παράστασης Δικηγόρου) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εγγραφή Δικαιώματος (8) 83, Έκδοση Κτηματογραφικού Αποσπάσματος 100, Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (αφορά σε γεωτεμάχια, κτήρια, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) (8) 35 (ανά δικαίωμα) Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (αφορά σε βοηθητικούς χώρους) (8) 20 (ανά δικαίωμα) Κόστος Ασφαλίστρων Στεγαστικών Δανείων Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΠΥΡΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη Φωτοβολταικών Συστημάτων σε στέγες κατοικιών Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΖΩΗΣ Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΜΟΑ 0,285% (επί της κατασκευαστικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου) 0,20% (επί της αξίας αγοράς & εγκατάστασης Φ/Β συστήματος) 0, %(επί του άληκτου κεφαλαίου του δανείου) 0, % (επί του άληκτου κεφαλαίου του δανείου) Μεταφορά δανειακής σύμβασης στεγαστικού (έννομης σχέσης) σε άλλη Τράπεζα 350, Λοιπές Δαπάνες Δαπάνη εξέτασης αλλαγής νομίσματος δανείου Δαπάνη εξέτασης αλλαγής διάρκειας δανείου Δαπάνη εξέτασης αλλαγής εξασφαλίσεων Δαπάνη εξέτασης αλλαγής βάσης επιτοκίου (αλλαγή προϊόντος) Δαπάνη επαναχορήγησης αντιγράφου σύμβασης δανείου (12) Δαπάνη επανέκδοσης καρτέλας δανείου Δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης πέραν των υποχρεωτικών της περιοδικής ενημέρωσης (ΠΔΤΕ 2501/03) Δαπάνες εργασιών ρύθμισης καθυστερημένων οφειλών Δαπάνη Πρόωρης Ολικής Εξόφλησης (7) 150,00 150,00 150,00 150,00 30,00 30,00 30,00 50,00 (ανά δάνειο σύμβαση (με μέγιστο τα 150,00 ανά πελάτη σε περίπτωση ταυτόχρονης ρύθμισης οφειλών) (10) 100,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα επίδοσης ενεχύρων που ανέρχονται σε 30,75 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για κάθε σύμβαση ενεχύρασης και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στις περιπτώσεις ενεχύρασης εισηγμένων μετοχών στο X.A. υπάρχουν και έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ), τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται σε 24,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) ανά ενεχυραζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη, με μέγιστη χρέωσητο ποσό των 123,00 (συμπεριλαμβανομένουφ.π.α. 23%) ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. (2) Για περιπτώσεις ακινήτων που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή οικόπεδο και αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες αλλά όχι ενιαίο χώρο, εισπράττεται ολόκληρη η αμοιβή για το πρώτο ακίνητο, μειωμένη κατά 30% για το δεύτερο και μειωμένη κατά 50% για το τρίτο και τα επόμενα, εφόσον όμως η διενέργεια εκτίμησης για τα ακίνητα αυτά ζητείται ταυτόχρονα και από τον ίδιο συνεργαζόμενο μηχανικό. Αν αποτελούν ενιαίο χώρο, εφαρμόζεται το τιμολόγιο σαν να πρόκειται για ένα ακίνητο. (3) (4) (5) Σε περίπτωση που δεν βρεθεί μερίδα του δανειολήπτη στο υποθηκοφυλακείο, οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι εκτός Αττικής δεν αμείβονται. Για τους συνεργαζόμενους δικηγόρους της Αττικής η αμοιβή είναι 20,00. Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου σε υποθηκοφυλακείο εκτός της έδρας του, δικαιούται αποζημίωση 0,15/χλμ. Στα παραπάνω ποσά: α) περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εγγραφής προσημείωσης, πλην των εξόδων υποθηκοφυλακείου (0,775% επί του ποσού της προσημείωσης ή 0,875% όταν η εγγραφή της προσημείωσης πραγματοποιείται σε κτηματολογικό γραφείο) και των εξόδων αίτησης, περίληψης & έκδοσης πιστοποιητικών. β) δεν περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα κατά την ημέρα της συναίνεσης για την εγγραφή της προσημείωσης στο Ειρηνοδικείο (γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου, κλπ). Για τους συνεργάτες της Αττικής το ποσό είναι 146,00 (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α), ενώ για την Επαρχία εξαρτάται από το ύψος της ελάχιστης αμοιβής του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου. (6) Για ακίνητα που βρίσκονται στην Κέα υπάρχει επιπλέον αμοιβή δικηγόρου 89,00 (οδοιπορικά). Για ακίνητα που βρίσκονται στα νησιά του Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Αίγινα, Πόρος, Σπέτσες) και στη Σαλαμίνα, υπάρχει επιπλέον αμοιβή δικηγόρου 44,50 (οδοιπορικά). (7) Εισπράττεται για την επεξεργασία και υλοποίηση αιτημάτων πρόωρης ολικής εξόφλησης στεγαστικών δανείων. (8) Αφορά μόνο στους Δήμους υπό Κτηματογράφηση. (9) Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% (10) Ισχύει έκπτωση 50% για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, βαριά ασθενείς, υπό συνταξιοδότηση, με παύση εργασιών) (11) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις άρσης υποθηκών της πρώην ATEbank. (12) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Ν. 3869/2010 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τροποποίηση 345 /

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Σε ισχύ από 11/08/2014) ΤΡΑΠΕZIKH IΔΙΩΤΩΝ Σημείωση: To τιμολόγιο βρίσκεται σε ισχύ από την παραπάνω ημερομηνία και αναθεωρείται περιοδικά Page 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TMHMA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών, το παρόν προοίμιο που μαζί με τη σύμβαση πλαίσιο υπηρεσιών πληρωμών που διέπεται από το ν. 3862/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα