ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 15.10.2015"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Κεφάλαια 1-2 Προμήθειες Κίνησης Κεφαλαίων Εισερχόμενα Εμβάσματα 4 2. Εξερχόμενα Εμβάσματα 5 Κεφάλαια 3-6 Εργασίες Ταμείου Αγορά Επιταγών Ευρώ/Συναλλάγματος Τραπεζών Εσ./Εξ. & Αγοραπωλησία Ξένων Τραπεζογραμματίων 6 4. Καταθέσεις Επιταγών Ευρώ/Συναλλάγματος - Τοκοφόρες Ημερομηνίες 7 5. Αναλήψεις / Καταθέσεις Μετρητών /Ξένων Τραπεζογραμματίων 8 6. Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών & Εντολές Πληρωμής σε Περαστικούς 9 Κεφάλαιο 7 Χρεωστικές Κάρτες 10 Κεφάλαια 8-9 Λοιπές Προμήθειες Πάγιες Εντολές, Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών, Μισθοδοσίες, Προθεσμιακές Πράξεις Λοιπά Έξοδα Διαχείρισης Επιταγών 12 Κεφάλαιο 10 Τοκοφόρες Ημερομηνίες για κατάθεση επιταγών Ευρώ - Συν/γματος (Οι επιταγές σύρονται σε Τράπεζες εξ/κού) 13 Κεφάλαιο 11 Αξίες Εσωτερικού 14 Κεφάλαιο 12 Εισαγωγές 15 Κεφάλαιο 13 Εξαγωγές 16 Κεφάλαιο 14 Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων 17 Κεφάλαιο 15 Στεγαστικά Δάνεια 18 Κεφάλαιο 16 Πιστωτικές Κάρτες Κεφάλαιο 17 Προσωπικά Δάνεια Κεφάλαιο 18 Εγγυητικές Επιστολές 26 Κεφάλαιο 19 Χρεόγραφα 27 Κεφάλαιο 20 Μίσθωση / Χρήση Θυρίδων 28 Κεφάλαιο 21 Λοιπές Υπηρεσίες 29 Κεφάλαιο 22 Έξοδα 30 Κεφάλαιο 23 Άλλα Δάνεια - Εκτιμήσεις / Πιστοποιήσεις Κεφάλαιο 24 WINBANK Προϊόντα Κίνησης Κεφαλαίων Κεφάλαιο 25 WINBANK Καταθετικά & Επενδυτικά Προϊόντα 35 Κεφάλαιο 26 Χρηματοδοτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε) Κεφάλαιο 27 MΟNEYGRAM Κεφάλαιο 28 Μηχανήματα EASYPAY 43 Κεφάλαιο 29 Προπληρωμένες Κάρτες 44 Κεφάλαιο 30 Εντολές Πληρωμής Κεφάλαιο 31 Πάγιες Εντολές Κεφάλαιο 32 Προμήθειες Συναλλαγών σε Αμοιβαία Κεφάλαια Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ 52 Κεφάλαιο 33 Προμήθειες Συναλλαγών σε Ομόλογα 53

4 1. / 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 1.1 (1) (2) Σε πίστωση λογαριασμού (STP) έως 15, από 15,01 έως , από ,01 έως , από ,01 και άνω ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 4,00 6,00 10, (1) (2) Σε πίστωση λογαριασμού με ελλιπείς οδηγίες (ΝΟΝ STP) έως 15, από 15,01 έως , από ,01 έως , από ,01 και άνω 2,00 9,00 14,00 20, Για πληρωμή δικαιούχου με μετρητά (περαστικός) 0,20% 10,00 50, Μετατροπή Συναλλάγματος (3) 0,10% 3,00 30,00 ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) (2) (3) Τα εισερχόμενα εμβάσματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των πελατών, εφόσον έχουν βεβαιωμένα πιστωθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, με ημερομηνίες αξίας ως εξής: - Ίδιας ημέρας με την πίστωση της Τράπεζας για: α) εμβάσματα σε ευρώ β) εμβάσματα σε λοιπά νομίσματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εφόσον δεν υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος. - Ίδιας ημέρας με την πίστωση της Τράπεζας για εμβάσματα από τις Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς - Επόμενης ημέρας για όλα τα λοιπά νομίσματα και περιπτώσεις Εξαιρούνται της προμήθειας τα εισερχόμενα εμβάσματα για: - Πληρωμή δόσεων πιστωτικών καρτών - Πίστωση λογαριασμού πελάτη, κατ' εντολή θυγατρικής Τράπεζας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania, Tirana Bank Albania, Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Serbia, Piraeus Bank Cyprus & OJSC Piraeus Bank ICB Ukraine) Εισπράττεται επιπλέον των άλλων προμηθειών, όπου υπάρχει μετατροπή συναλλάγματος. ΟΡΙΣΜΟΙ: STP = Straight Through Processing είναι η εντολή που φέρει BIC κωδικό Τράπεζας, ΙΒΑΝ αριθμό λογαριασμού πελάτη και δεν φέρει ειδικές οδηγίες για την Τράπεζα. NON STP = Non Straight Through Processing είναι η εντολή που δεν πληροί τα ανωτέρω στοιχεία του STP. Τροποποίηση 271 /

5 1. / 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 2.1 Ευρώ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έως 2.000,00 (1) 10, από 2.000,01 έως ,00 (1) (2) 12, από ,01 και άνω (1) (2) 0,20% 25,00 300, Ευρώ εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) & Λοιπά νομίσματα ανεξαρτήτως προορισμού έως 150,00 (1) από 150,01 έως ,00 (1) (2) 15,00 20, από ,01 και άνω (1) ( 2) 0,30% 37,50 300,00 Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς "NO BORDERS" (3) Σε πίστωση λογαριασμού δικαιούχου έως 2.000,00 8,00 από 2.000,01 έως ,00 10,00 από ,01 και άνω 0,10% 12,50 100, Για πληρωμή μετρητών (περαστικός) έως ,00 15, Μεταφορά υπολοίπου πιστωτικών καρτών και δανείων 2.5 Έλεγχος νομιμότητας συναλλαγής 60, Ακύρωση / Τροποποίηση (4) 15, Μετατροπή συναλλάγματος 0,10% 3,00 30,00 ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (2.7) - Έξοδα αποστολής επείγοντος μηνύματος (22.5) - Έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (22.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8) (2) Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος (22.4). (3) Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (2.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8), μόνο για την κατηγορία " Πληρωμή Μετρητών" (4) Η Τράπεζα, στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2789/2000, σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών της για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που θα απαιτηθούν από άλλες τράπεζες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: - Τα εμβάσματα προς τρίτες τράπεζες αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας 1 εργάσιμης ημέρας για το (D+1) και 2 εργάσιμων ημερών για τα λοιπά νομίσματα (D+2). - Τα εμβάσματα προς τις Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας ίδιας ημέρας Οι Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο προϊόν "NO BORDERS", είναι οι εξής: Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania, Tirana Bank Albania, Piraeus Bank Egypt, Piraeus Bank Serbia, Piraeus Bank Cyprus & OJSC Piraeus Bank ICB Ukraine. Εμβάσματα για πληρωμή μετρητών σε περαστικό, αποστέλλονται μόνο σε Θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, μέχρι του ορίου ποσού των Σε εμβάσματα προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων τραπεζών για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν ανά Τράπεζα, νόμισμα και ποσό εμβάσματος, καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική κάθε Τράπεζας. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να κοινοποιεί εκ των προτέρων τα ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν χρεώσεις συνήθως κυμαίνονται από 5,00 έως 40,00 και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο. ΕΟΧ: Οι χώρες που αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία. Τροποποίηση 271 /

6 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ /ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 3.1 Eξόφληση Ιδιωτικών επιταγών Τρ. Πειραιώς 0 Χωρίς προμήθεια 3.2 Εξόφληση Ιδιωτικών Επιταγών Τράπεζάς μας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού ή ΔΗΣΣΕ (εισερχ. Συμψηφισμού) (1) Χωρίς προμήθεια 3.3 Αγορά Τραπεζ. Επιταγών άλλων Τραπεζών έναντι μετρητών (2) 0,30% 6, Αγορά Τραπεζ. Επιταγών άλλων Τραπεζών που σύρονται στην Ελλάδα, για πληρωμή εισαγωγών 0 Χωρίς προμήθεια 3.5 (3) Ξένα Τραπεζογραμμάτια - Travellers Cheques (2) Αγορά / Πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων Αγορά Travellers Cheques 3.6 Επενδυτικός Χρυσός Πώληση Χρυσών Λιρών Αγγλίας & Ράβδων Χρυσού Αγορά Χρυσών Λιρών Αγγλίας & Ράβδων Χρυσού 6,00 8,00 10,00 (ανά συναλλαγή) 15,00 (ανά συναλλαγή) (1) (2) (3) Η πραγματική ημέρα αγοράς H αγορά επιταγών άλλων Τραπεζών και Travellers Cheques έναντι μετρητών γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον εφ' όσον υπάρχει έγκριση από αρμόδιο λειτουργό εγκριτικού ορίου του. Οι Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια εξαιρούνται από την προμήθεια ταμείου για αγορά/πώληση Ξένων Τραπεζογραμματίων. Τροποποίηση 296 /

7 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ /ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 4.1 Κατάθεση Ιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδας (1) μέσω ΔΗΣΣΕ 3 0,20 (ανά επιταγή) μέσω Γραφείου Συμψηφισμού όταν στην πόλη που αγοράζεται λειτουργεί Κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού, όταν στην πόλη που αγοράζεται ΔΕΝ λειτουργεί Κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας 3 0,20 (ανά επιταγή) 5 0,20 (ανά επιταγή) Κατάθεση Ιδιωτικών Επιταγών σε Ευρώ άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδος με ειδική έγκριση μείωσης valeur (2) Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) ίδιας ημέρας 0 0,1% Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) 1 ημέρας 1 0,075% Κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με ημερομηνία αξίας (valeur) 2 ημερών 2 0,05% Κατάθεση Τραπεζικών επιταγών σε Ευρώ που σύρονται εντός Ελλάδας μέσω ΔΗΣΣΕ μέσω Γραφείου Συμψηφισμού πόλης που λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας μέσω Γραφείου Συμψηφισμού πόλης που ΔΕΝ λειτουργεί κατάστημα της πληρώτριας Τράπεζας για αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Προθεσμιακή Κατάθεση (5) στον "Ειδικό Λογ/σμό Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών 0 Κατάθεση Ιδιωτικών ή Τραπεζικών Επιταγών σε Συνάλλαγμα άλλων Τραπεζών που σύρονται εντός Ελλάδας Οι επιταγές συναλλάγματος εκκαθαρίζονται μέσω του Γραφείου Συμψηφισμού Αθήνας 5 1,50 (ανά επιταγή) 4.5 Κατάθεση Ιδιωτικών ή Τραπεζικών Επιταγών Ευρώ & Συνάλλαγμα άλλων Τραπεζών που σύρονται εκτός Ελλάδας (3) 1,50 (ανά επιταγή) 4.6 Κατάθεση Travellers Cheques (3) T/C σε για κατάθεση σε λογαριασμό ή Ξ.Ν. 1,50 (ανά επιταγή) T/C σε Ξ.Ν. για κατάθεση σε λογαριασμό ή Ξ.Ν. 1,50 (ανά επιταγή) 4.7 (3) (4) Κατάθεση Eurocheques Σε 1,50 (ανά επιταγή) Σε Συνάλλαγμα 1,50 (ανά επιταγή) 4.8 Κατάθεση Τραπεζικών & Ιδιωτικών Επιταγών Τράπεζας Πειραιώς που σύρονται επί της Τράπεζάς μας για κατάθεση σε λογ/σμό ιδίου νομίσματος για κατάθεση σε λογ/σμό άλλου νομίσματος 2 Χωρίς προμήθεια Χωρίς προμήθεια Κατάθεση Τραπεζικών Επιταγών Τράπεζας Πειραιώς σε Ξ.Ν. που σύρονται σε ανταποκριτή μας στο Εξωτερικό Χωρίς προμήθεια ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μέσω Γραφείου Συμψηφισμού διακινούνται οι επιταγές : - Όταν η πληρώτρια Τράπεζα δεν είναι μέλος του ΔΗΣΣΕ - Όταν το ποσό της επιταγής είναι πάνω από Ευρώ - Ανεξαρτήτως ποσού, όταν υπάρχουν προβλήματα τυποποίησης, αλλοίωσης, δυσανάγνωστων στοιχείων κλπ. (1) (2) (3) (4) (5) Προσφέρεται δωρεάν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Η κατάθεση ιδιωτικών επιταγών με μειωμένη valeur απαιτεί ειδική έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο της Τράπεζας και δεν εφαρμόζονται οι προμήθειες της παραγράφου 4.1 Η valeur κατάθεσης ορίζεται στο Τιμολόγιο Τοκοφόρων Ημερομηνιών ανά νόμισμα (κεφ.10) Επιπλέον εισπράττονται τυχόν έξοδα της εκδότριας Τράπεζας Η valeur κατάθεσης είναι μηδενική στις καταθέσεις επιταγών του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, εφόσον το προϊόν αυτής επενδύεται σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε Προθεσμιακή Κατάθεση. Τροποποίηση 273/

8 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 5. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργ. Ημέρες % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 5.1 Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς συναλλάγματος ιδίου ή άλλου Ξένου Νομίσματος (3) Μέχρι του ισότιμου των 5.000, Άνω του ισότιμου των 5.000,01 0 0,30% 25, Ανάληψη Ξένων Τραπεζογραμματίων από λογαριασμούς (3) 0 6, Ανάληψη από λογαριασμούς συναλλάγματος Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος έως το ισότιμο των 5.000, Σε λογαριασμό ιδίου νομίσματος άνω του ισότιμου των 5.000, Σε λογαριασμό άλλου Ξ.Ν Σε λογαριασμό (4) 1 Κατάθεση Μετρητών Σε λογαριασμό 1 (1) Σε λογαριασμό Ξ.Ν. (5) Κατάθεση σε Collection Account Μετρητά Με Μεταφορά από λογαριασμό Εισπράξεις υπέρ Πρεσβειών Πρεσβεία ΗΠΑ (για έκδοση ταξιδιωτικής Visa) Πρεσβεία ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (για έκδοση ταξιδιωτικής Visa, θεώρηση πληρεξουσίων, πιστοποιητικών κλπ) Πρεσβεία ΠΑΚΙΣΤΑΝ Πρεσβεία ΑΛΒΑΝΙΑΣ Πρεσβεία ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 5.8 Κατάθεση Ξένων Τραπεζογραμματίων (3) Πληρωμή Λογαριασμών / Υποχρεώσεων / Συνδρομών / Συμμετοχών (2) 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 1,50 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) (2) (3) (4) (5) Οι καταθέσεις μετρητών σε καταθετικούς λογαριασμούς Ιδιωτών & σε άτοκους λογαριασμούς πραγματοποιούνται με μηδενική Valeur Τα είδη των εργασιών που αφορούν Πληρωμή Λογαριασμών/Υποχρεώσεων/Συνδρομών/Συμμετοχών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 30 (Εντολές Πληρωμής) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών Οι Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια εξαιρούνται από την προμήθεια ταμείου για Ξένα Τραπεζογραμμάτια. Η valeur κατάθεσης για τις Τράπεζες και τα Ανταλλακτήρια είναι μηδενική. Δεν εισπράττεται σε καταθέσεις που αφορούν δάνεια Ξ.Ν. σε οριστική καθυστέρηση. Τροποποίηση 345 /

9 3. / 4. / 5. / 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 6. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ & ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 6.1 Έκδοση επιταγής σε Ευρώ που διακινείται εντός Ελλάδας (έκδοση σε Ελληνική γλώσσα) (1) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Με χρέωση λογαριασμού, σε διαταγή τρίτου (1) (2) 0,20% 15,00 50, Με χρέωση λογαριασμού σε διαταγή ιδίου ή όταν τα καταστήματα δεν έχουν επαρκή ταμειακά αποθέματα Με χρέωση λογαριασμού ή έναντι μετρητών σε διαταγή Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (ενδεικτικά Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία, Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι κλπ), Τράπεζας Ελλάδος, Δ/νσης Κρατικών Λαχείων, ΙΚΑ, ΟΤΑ Χωρίς προμήθεια Χωρίς προμήθεια Έκδοση επιταγής σε Ευρώ που διακινείται εκτός Ελλάδας 6.2 (έκδοση σε Αγγλική γλώσσα) (3) 0,25% 15,00 100, Έκδοση επιταγής σε Συνάλλαγμα (3) (Ανεξαρτήτως νομίσματος λογαριασμού χρέωσης) 0,30% 15,00 125, Ανάκληση Τραπεζικής Επιταγής 30, Εντολές μεταξύ Καταστημάτων στην Ελλάδα για πληρωμή περαστικών Από λογαριασμό πελάτη (Το ποσό της εντολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,00. Το κατ/μα πληρωμής δεν εισπράττει άλλη προμήθεια κατά την εξόφληση της εντολής) 15, Από περαστικό με μετρητά (Το ποσό της εντολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ,00. Το κατ/μα πληρωμής δεν εισπράττει άλλη προμήθεια κατά την εξόφληση της εντολής) 40,00 ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ: (1) Εξαιρούνται από την προμήθεια μόνο οι "Ειδικοί Λογαριασμοί Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών. (2) Εξαιρούνται από τη προμήθεια οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δικαιούχος του χρεούμενου λογαριασμού εκδίδει τραπεζική επιταγή στο όνομα συνδικαιούχου του ίδιου λογαριασμού. (3) Εισπράττονται επί πλέον τα πραγματικά έξοδα (ταχυδρομικά ή courier) και έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπου απαιτούνται. Τροποποίηση 333/

10 7. ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Eργ.Hμ. % Valeur ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ 7.1 Συναλλαγές στα ΑΤΜs της Τράπεζας Πειραιώς Kατάθεση Μετρητών & Επιταγών (1) Χωρίς προμήθεια Ανάληψη Μετρητών (2) 0 Χωρίς προμήθεια Μεταφορά Ποσού (2) - Χρέωση - Πίστωση 0 0 Χωρίς προμήθεια Ερώτηση Υπολοίπου Πληρωμή Λογαριασμών (3) 0 Χωρίς προμήθεια Χωρίς προμήθεια Συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ Ανάληψη Μετρητών έως 250,00 0 1, από 250,01 και άνω 0 2, Ερώτηση Υπολοίπου 0, Αλλαγή PIN (4) 0, Απεμπλοκή PIN (4) 0,18 ΑΤΜ Εξωτερικού Ανάληψη Μετρητών σε Χώρες εντός ζώνης έως 250, από 250,01 και άνω Ερώτηση Υπολοίπου σε Χώρες εντός ζώνης Ανάληψη Μετρητών σε Χώρες εκτός ζώνης Έξοδα Ανάληψης Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος (5) 2,00% 6, Ερώτηση Υπολοίπου σε Χώρες εκτός ζώνης 1,00 Συναλλαγές στο δίκτυο των ΑΤΜs της Tirana Bank Ανάληψη μετρητών (2) Έξοδα Μετατροπής Συναλλάγματος (5) 2,00% 6, Ερώτηση υπολοίπου 0,55 Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις με χρήση των συσκευών EFT/POS Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις σε Χώρες εντός ζώνης 0 Χωρίς προμήθεια Αγορές σε Εμπορικές Επιχειρήσεις σε Χώρες εκτός ζώνης 0 2,00% 6,00 Ετήσια Συνδρομή ΑΒ Plus MasterCard Debit (6) 15,00 1,40 2,20 0,18 4,00 4,00 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όπως οι Ταμειακές Συναλλαγές Εάν γίνει μετά την αλλαγή ημερομηνίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες φέρει valeur την επόμενη εργάσιμη ημέρα Η Πληρωμή λογαριασμών στα ΑΤΜs της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 30 (Εντολές Πληρωμής) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών Συναλλαγές που διατίθενται μόνο από επιλεγμένα ΑΤΜ Τραπεζών που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ Τα Έξοδα μετατροπής συναλλάγματος εισπράττονται επιπλέον των εξόδων της συναλλαγής ανάληψης Η πρώτη συνδρομή χρεώνεται με την έκδοση της κάρτας Τροποποίηση 272 /

11 8. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % Εξωλογιστικοί Λογαριασμοί Συναλλάγματος Ναυτιλιακών Εταιρειών (1) Για κάθε χρεωστική ή πιστωτική κίνηση Έξοδα τήρησης φακέλου Πάγιες Εντολές Πάγιες Εντολές Μεταφοράς (2) Λοιπές Πάγιες Εντολές (11) Μισθοδοσία Προσωπικού Επιχειρήσεων (12) Μηχανογραφημένες (batch αρχείο από πελάτη) Μέχρι 50 άτομα Πάνω από 50 άτομα Μηχανογραφημένες (batch αρχείο που δημιουργείται από Κατάστημα) Χειρόγραφες (one-by-one) Πληρωμές σε Τρίτους Μηχανογραφημένες (δισκέτα πελάτη) (12) Πρόγραμμα PAYALL (δισκέτα Καταστήματος) (12) Παραγωγή & Αποστολή Ειδοποιητηρίου Πίστωσης (advice) (3) Προθεσμιακές Πράξεις Συναλλάγματος (πράξεις forward) (4) (ελάχιστο EUR ή το ισότιμο) Νέες Πράξεις Ακύρωση / Τροποποίηση Πράξεων (5) Ενημέρωση Κινήσεων Λογαριασμού Καταθέσεων με Αντίγραφο Κίνησης Για Λογαριασμούς Ταμιευτηρίου & Τρεχούμενους (6) (15) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - μέχρι 6 μήνες Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - πέραν των 6 μηνών και από 1/1/2012 (6) (15) ΕΛΑΧΙΣΤΗ USD 5,00 (ανά κίνηση) USD 50,00 (ανά μήνα) 5,00 (εφάπαξ) 0,30 (ανά υπάλληλο) 0,15 (ανά υπάλληλο) 0,60 (ανά υπάλληλο) 1,20 (ανά υπάλληλο) 0,50 (ανά πίστωση) 0,70 (ανά πίστωση) 0,80 (ανά πίστωση) ΑΝΩΤΑΤΗ Όπως προσδιορίζεται από ειδική συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη 15,00 1,50 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά λογαριασμό) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - προγενέστερα της 1/1/2012 (6) Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - 3μηνη ή μεγαλύτερη Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - μικρότερη της 3μηνης 10,00 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά αποστολή) Για Λογαριασμούς Όψεως & Ατομικών Επιχειρήσεων Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - μέχρι 6 μήνες (6) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - πέραν των 6 μηνών και από 1/1/2012 (6) 1,50 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά λογαριασμό) Εκτύπωση Αντιγράφου Κίνησης στο Κατάστημα - προγενέστερα της 1/1/2012 (6) Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - 3μηνη ή μεγαλύτερη Αποστολή Αντιγράφου Κίνησης στη Διεύθυνση Αλληλογραφίας - μικρότερη της 3μηνης 10,00 (ανά λογαριασμό) 2,00 (ανά αποστολή) 8.7 Έξοδα Διαχείρισης Λογαριασμών Έντοκοι Λογαριασμοί Όψεως Επιχειρήσεων με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο μικρότερο των ,00 ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα (8) (12) 15,00 (ανά μήνα) Άτοκοι Λογαριασμοί Όψεως Επιχειρήσεων (7) (12) 30,00 (ανά εξάμηνο) Έξοδα Επεξεργασίας Επιταγών Έκδοσης Πελατών (Ιδιωτών & Ατομικών Επιχειρήσεων (9) 1,50 (ανά επιταγή) Έξοδα Λογαριασμών Συντάξεων / Επιδομάτων Η.Π.Α Έξοδα Ανενεργών Λογαριασμών (14) Έξοδα Κινήσεων Λογαριασμών (Αναλήψεις, Καταθέσεις Μετρητών ή/και Επιταγών στα Ταμεία) (8) (7) (12) Από Λογαριασμούς Όψεως & Ατομικών Επιχειρήσεων Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο έως ,00 Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 10 συναλλαγές το μήνα 50 συναλλαγές το μήνα 100 συναλλαγές το μήνα 150 συναλλαγές το μήνα 200 συναλλαγές το μήνα USD 3,00 (ανά μήνα) 0,80 (ανά συναλλαγή) 0,80 (ανά συναλλαγή) 0,80 (ανά συναλλαγή) 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο από ,01 έως ,00 0,80 (ανά συναλλαγή) Με Μέσο Μηνιαίο Υπόλοιπο μεγαλύτερο των ,01 Επενδυτικός Χρυσός Εκτίμηση Χρυσών Λιρών Αγγλίας (10) 0,40 (ανά τεμάχιο) Φύλαξη Χρυσών Λιρών Αγγλίας (13) 36,90 (ετησίως) Εκτίμηση Ράβδων Χρυσού (10) 5 επί της αξίας κάθε εκτιμώμενης Ράβδου με ελάχιστο ποσό τα 10, Φύλαξη Ράβδων Χρυσού (13) 36,90 (ετησίως) Διαχείριση αρχείων Πληρωμών & Χρεώσεων Συνεταιριστικών Αγροτικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Αγροτικού Ενδιαφέροντος Διαχείριση αρχείων πληρωμών - πίστωση λογαριασμού Πειραιώς 0,30 (ανά επιτυχημένη πίστωση) Διαχείριση αρχείων πληρωμών - εξερχόμενο έμβασμα 1,10 (ανά εξερχόμενο έμβασμα) Διαχείριση αρχείων χρεώσεων οφειλών προς Συνεταιριστικές Αγροτικές Οργανώσεις 0,50 (ανά χρέωση) Χρήση POS Τέλος ενεργοποίησης POS Τέλος ενεργοποίησης mpos (10) 156,00 Τέλος ενεργοποίησης eft-pos (10) 226,00 Τέλος ενεργοποίησης gprs (10) 357, Προμήθεια χρήσης Εφαρμογής Πληρωμών Ηλεκτρονικών Συσκευών Χρήση mpos (10) 6,50 (μηνιαία) Χρήση eft-pos (10) 9,50 (μηνιαία) Χρήση gprs (10) 15,50 (μηνιαία) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Ελάχιστο ποσό απαιτούμενο για άνοιγμα λογ/σμού καταθέσεων σε ΞΝ για Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις USD ή το ισότιμο σε άλλο νόμισμα. (2) Εξαιρούνται οι πάγιες εντολές πληρωμής για εργασίες εντός της Τράπεζάς μας (Ε/Ε, εισαγωγές, εξαγωγές, χρηματοδοτήσεις, πιστωτικές κάρτες κλπ). (3) Η προμήθεια (8.4.3) για την παραγωγή και αποστολή των ειδοποιητηρίων πίστωσης εισπράττεται επιπλέον της προμήθειας πίστωσης των λογαριασμών τρίτων (8.4.1 & 8.4.2). (4) Η προμήθεια (8.6) δεν αφορά προθεσμιακές καταθέσεις. (5) Η κάθε εκτελεσθείσα εντολή για Προθεσμιακή Πράξη (Π/Π) συναλλάγματος είναι αμετάκλητη και δεν ακυρώνεται. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να προβεί σε μεταβολή όρων συναλλαγών επί εκτελεσθείσας Π/Π συναλλάγματος, θα πρέπει να προβεί σε αντιστροφή της συναλλαγής, σε ισοτιμία που προσδιορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, και να επωμιστεί τυχόν προκύπτουσα ζημία. Η αντίστροφη συναλλαγή επιβαρύνεται επιπλέον με το πάγιο κόστος της παραγράφου (6) Η προμήθεια εισπράττεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των φύλλων του αντιγράφου κίνησης. (7) Εξαιρούνται από την προμήθεια οι "Ειδικοί Λογ/σμοί Χρηματικής Επικοινωνίας (ΕΛΧΕ)" των Χρηματιστηριακών Εταιρειών. (8) Οι προμήθειες λογίζονται μηνιαία και χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό του πελάτη. (9) Εξαιρούνται από την προμήθεια οι λογαριασμοί Πειραιώς Αποδοχών. (10) Εισπράττεται επιπλέον Φ.Π.Α. 23% (11) Οι Λοιπές Πάγιες Εντολές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 31 (Πάγιες Εντολές) του Τιμολογίου Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών (12) Προσφέρεται δωρεάν σε συνεργασίες με φορείς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. (13) Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%. (14) Λογαριασμοί καταθέσεων που δεν παρουσιάζουν κίνηση με πρωτοβουλία πελάτη για διάστημα ενός έτους, χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί. (15) Σε περίπτωση συγκεντρωτικών εγγραφών σε βιβλιάριο ταμιευτηρίου, δεν χρεώνεται η Εκτύπωση Συγκεντρωτικών Κινήσεων Βιβλιαρίου. Τροποποίηση 349 /

12 9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9.1 Για ιδιωτικές επιταγές που εκδίδουν οι πελάτες μας Ανάκληση πληρωμής επιταγών έκδοσης πελάτη μας (περιλαμβάνεται και η ανάκληση για τις κλαπείσες / απωλεσθείσες επιταγές) χρέωση ανά αίτηση ανάκλησης Επανεπεξεργασία ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελάτη (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Σφράγιση ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελάτη μας (4) ΤΕΜΑΧΙΟ Συμπλήρωση/Διαγραφή δυσμενών στην "Τειρεσίας" (μετά από έγκριση της Διοίκησης) ΤΕΜΑΧΙΟ Ανεύρεση επιταγών έκδοσης πελάτη, από τις αγοράστριες Τράπεζες ΤΕΜΑΧΙΟ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Ακύρωση επιταγών (6) ΤΕΜΑΧΙΟ 2,00 ανά επιταγή 150,00 30,00 20,00 20,00 100,00 50, Για ιδιωτικές επιταγές που εκδίδουν πελάτες άλλων τραπεζών στην Ελλάδα Επιστροφή ακάλυπτων ή απαράδεκτων επιταγών μέσω παραδοσιακού συμψηφισμού (3) Επαναποστολή ακάλυπτων επιταγών άλλων Τραπεζών, κατ' εντολή του πελάτη μας (2) Σφράγιση ακάλυπτων επιταγών έκδοσης πελατών άλλων Τραπεζών που επιστρέφονται μέσω ΔΗΣΣΕ (4) ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 18,00 20, Εισερχόμενα COLLECTIONS (5) Ιδιωτικές επιταγές πελατών μας, που λαμβάνονται προς είσπραξη από τράπεζες εξωτερικού 0,30% 25,00 200, Εξερχόμενα COLLECTIONS (7) Είσπραξη επιταγών άλλων Τραπεζών εξωτερικού με τη διαδικασία "Collection Προς Είσπραξη" (το έξοδο προεισπράττεται από τον πελάτη, κατά την προσκόμιση της επιταγής) Επιστροφή ακάλυπτων επιταγών 0,20% 20,00 100, Επιταγές προς είσπραξη ανά πινάκιο 1,60 / τεμάχιο 5, Παράταση επιταγής προς είσπραξη 10,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Αφορά επιταγή πελάτη μας που εμφανίζεται με τον εισερχόμενο συμψηφισμό ή στο ταμείο και ο πελάτης δεν έχει στο λογ/σμό του επαρκές υπόλοιπο για την είσπραξή της, αλλά ειδοποιείται από το κατάστημα για να την καλύψει. Δεν εισπράττεται το έξοδο αν ο πελάτης έχει δώσει πάγια γραπτή εντολή για να πραγματοποιείται μεταφορά ποσών από άλλο λογαριασμό του ο οποίος έχει επαρκές υπόλοιπο κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται η επιταγή. (2) (3) (4) (5) Αφορά επιταγή άλλης Τράπεζας που κατέθεσε πελάτης μας, εστάλη συμψηφιστικώς μέσω ΔΗΣΣΕ ή Γραφείο Συμψηφισμού για είσπραξη, επέστρεψε ανείσπρακτη, αλλά κατόπιν συμφωνίας του πελάτη μας με τον εκδότη της επιταγής, επανεστάλη για είσπραξη. Οι επιταγές χρεώνονται στους λογαριασμούς των πελατών με τη valeur της κατάθεσης. Τα έξοδα εισπράττονται με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη μας. Η προμήθεια χρεώνεται πάντα στον πελάτη εκτός αν η επιταγή προέρχεται από Τράπεζα εξωτερικού "μη συνεργαζόμενη", οπότε αφαιρείται από το εμβαστέο ποσό. (6) (7) Δεν εισπράττεται προμήθεια ακύρωσης επιταγών, στις εξής περιπτώσεις: - στις προτυπωμένες επιταγές. - στις επιταγές που είχαν εκδοθεί από τις συγχωνευμένες τράπεζες. - στις επιταγές που ακυρώνονται, λόγω μη προσέλευσης του πελάτη για την παραλαβή τους. Από τη διαδικασία εξαιρούνται επιταγές σε νόμισμα USD και CAD, ποσών κάτω από USD 500 και CAD 300 αντίστοιχα. Τροποποίηση 346/

13 10. ΤΟΚΟΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (Οι επιταγές σύρονται σε τράπεζες εξωτερικού) ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Πληρωτέες σε τράπεζα χώρας του νομίσματος της επιταγής (1) EUR, USD, GBP, CAD, AUD, CHF, DKK, SEK,NOK, JPY (2) 15 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι ανωτέρω ημέρες αξίας αφορούν μόνον την τοκοφόρο ημερομηνία (valeur) και όχι την ημερομηνία της οριστικής εκκαθάρισης των επιταγών και συνεπώς της εξάλειψης του κινδύνου της Τράπεζας. Για το λόγο αυτόν είναι απαραίτητο, τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας να γνωρίζουν επαρκώς τη φερεγγυότητα του πελάτη με τον οποίο συναλλάσσονται. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (1) Επιταγές που είναι πληρωτέες σε τράπεζα χώρας διαφορετικής του νομίσματος της επιταγής καθώς και επιταγές σε λοιπά νομίσματα αποστέλλονται μόνο με τη διαδικασία "Προς είσπραξη-collection" (2) Αφορά μόνο τα Travellers Cheques σε JPY. Οι λοιπές επιταγές σε JPY αποστέλλονται για πληρωμή μόνο με τη διαδικασία "Προς είσπραξη-collection". Τροποποίηση 271/

14 11. ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 11.1 Συναλλαγματικές - Γραμμάτια προς Είσπραξη - Ανεξαρτήτως λήξεως (1) 0,50% 5,50 - Παράταση (2) 10,00 ΑΝΩΤΑΤΗ 11.2 Επιστροφές απλήρωτων συναλλαγματικών (ανά τεμάχιο - προς Είσπραξη ή σε ενέχυρο) 11.3 Διαμαρτυρικά (Συμβολαιογραφικά έξοδα) 10,00 τα πραγματικά (1) Εισπράττονται επί πλέον τα ταχυδρομικά έξοδα εσωτερικού που αναφέρονται στην παράγραφο 22.1 (2) Η προμήθεια παράτασης των συναλλαγματικών σε ενέχυρο, αναφέρεται στην παράγραφο Τροποποίηση 296 /

15 12. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 12.1 (1) (2) Διακανονισμοί Αξιών προς Είσπραξη * 0,50% 35,00 (1) (2) 12.2 Εξόφληση προθεσμιακών υποχρεώσεων με ή χωρίς φορτωτικά έγγραφα Συναλ/τικών, Υποσχετικών, Γραμματίων, Ανοικτών Λογαριασμών 0,30% 25, Παράταση εξόφλησης προθεσμιακών υποχρεώσεων με ή χωρίς φορτωτικά έγγραφα 15, Διαμαρτυρικά συναλλαγματικών εξωτερικού Μεταφορά φορτωτικών εγγράφων σε άλλες Τράπεζες (1) τα έξοδα διαμαρτύρησης 15, Παράδοση Φορτωτικών Εγγράφων FREE OF PAYMENT 15, Επιστροφή Φορτωτικών Εγγράφων ή Αξίες άνευ Φορτωτικών, χωρίς πληρωμή ή αποδοχή 15, Πληρωμή Προμήθειας Αντιπροσώπου (3) 5,00 (ανά τεμάχιο) 12.9 Ενέγγυες Πιστώσεις προς το Εξωτερικό Άνοιγμα 0,25% 35, Επιβεβαίωση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 0,20% 25, Τροποποίηση / Παράταση λήξης 30, Εγγύηση (ανά αδιαίρετο τρίμηνο) 1,00% 32, Ακύρωση 30, Εκτέλεση Πίστωσης / Προεμβάσματος (1) 0,60% 45, Εξόφληση Προθεσμιακής Πίστωσης (1) 0,30% 25, Υπόδειγμα Κειμένου Ε/Π (4) 35, Discrepancy Fees (6) 30, Παράταση εξόφλησης Προθεσμιακών Υποχρεώσεων 15, Έξοδα Διαχείρισης Φακέλου Ενέγγυων Πιστώσεων (7) 15, Λοιπές Εργασίες Αποταμίευση ανά τρίμηνο (εφόσον βαρύνει τον εισαγωγέα) 0,30% 44, Ακύρωση Λοιπών Εργασιών (5) 28, Μετατροπή Συναλλάγματος 0,10% 3,00 30,00 (*) Εάν τα εμπορεύματα έχουν ήδη παραληφθεί ή πρόκειται να παραληφθούν από τους εισαγωγείς πελάτες μας χωρίς τη διαμεσολάβηση Τράπεζας και ο πελάτης απλά επιθυμεί την άμεση πληρωμή της αξίας τους, ισχύει η τιμολογιακή πολιτική Κίνησης Κεφαλαίων (Κεφ. 2) Από τον ανωτέρω κανόνα εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες πληρωμής εισαγωγών, οι οποίες και υπάγονται στην τιμολογιακή πολιτική των Εισαγωγών (Κεφ.12): - Όταν απαιτείται έκδοση βεβαίωσης διακανονισμού - Όταν η πληρωμή είναι μετρητοίς και συνδέεται με Αξία προς Είσπραξη, εκχωρητής της οποίας είναι Τράπεζα του εξωτερικού, μεταφορική εταιρία ή ο πωλητής του εμπορεύματος - Όταν μεσολαβεί εμπορικός αντιπρόσωπος - Όταν αφορά Ενέγγυο Πίστωση ή καλύπτεται από Εγγυητική Επιστολή - Όταν αφορά εξόφληση προθεσμιακής υποχρέωσης - Όταν πρόκειται για προκαταβολική πληρωμή, η εξέλιξη της οποίας θα ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) (2) (3) Οι πληρωμές αποστέλλονται με ημερομηνία αξίας 1 εργάσιμης ημέρας για το (D+1) και 2 εργάσιμων ημερών για τα λοιπά νομίσματα (D+2). Εισπράττονται επιπλέον, εφόσον απαιτούνται : - Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (12.11) - Έξοδα αποστολής επείγοντος μηνύματος (22.5) - Έξοδα για ελλιπείς οδηγίες εμβάσματος (22.7) - Έξοδα ένδειξης "OUR" (22.8) - Λοιπά Έξοδα - ταχυδρομικά, courier (Κεφάλαιο 22.- Εξοδα) Σε περίπτωση μεσολάβησης τρίτων τραπεζών για την ολοκλήρωση ενός εμβάσματος, υπάρχει πιθανότητα επιβάρυνσης με πρόσθετα έξοδα. Τα έξοδα αυτά διαφέρουν ανά τράπεζα, νόμισμα και ποσό εμβάσματος καθώς διαμορφώνονται από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας. Κατά συνέπεια η Tράπεζα Πειραιώς, στα πλαίσια της διαφάνειας των συναλλαγών, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν την εντολή πληρωμής. Οι τυχόν χρεώσεις συνήθως κυμαίνονται από 2,00 έως 40,00 και επιβαρύνουν τον τελικό δικαιούχο Εισπράττεται: όταν μεσολαβεί εμπορικός αντιπρόσωπος για την εκτέλεση της συναλλαγής που αφορά αγορά/εισαγωγή εμπορεύματος στις περιπτώσεις που έχει γίνει η πληρωμή αγοράς/εισαγωγής μέσω άλλου καναλιού (π.χ. winbank, εκτέλεση απλού εμβάσματος κλπ), και ο εισαγωγέας προσκομίζει το τιμολόγιο αγοράς/εισαγωγής εκ των υστέρων, ζητώντας με αίτησή του να παρακρατηθεί και να αποδοθεί η προμήθεια αντιπροσώπου και ο ανάλογος προβλεπόμενος φόρος κατά την παραλαβή και απόδοση εισερχομένου εμβάσματος το οποίο αφορά προμήθεια αντιπροσώπου για εισαγωγή εμπορευμάτων Γενικότερα, η διαχείριση προμήθειας αντιπροσώπου επιβαρύνεται επιπλέον με τα πραγματικά έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. ταχυδρομικά, fax κλπ). (4) (5) (6) (7) Εισπράττεται στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει μόνον τη δημιουργία ενός υποδείγματος Ε/Π. Εάν τελικά ο πελάτης αποφασίσει ν'ανοίξει την Ε/Π, η προμήθεια αυτή συμψηφίζεται με την προμήθεια ανοίγματος. Εισπράττεται σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την ακύρωση μιας εργασίας που σχετίζεται με αγορά/εισαγωγή και η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την Τράπεζα. Η Τράπεζα, στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου 2789/2000, σχετικά με το αμετάκλητο μιας εντολής, εκτελεί τις οδηγίες των πελατών για τροποποίηση ή ακύρωση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Η προμήθεια εισπράττεται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Για κάθε επιπλέον μήνυμα της ίδιας υπόθεσης, εισπράττονται τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα αποστολής μηνύματος. Επίσης εισπράττονται τυχόν επιπλέον έξοδα που απαιτούνται από άλλες τράπεζες. Στο ΜΤ700 πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι σε περίπτωση παρουσίασης Φ/Ε με διαφορές, θα παρακρατείται η σχετική προμήθεια (ή το αντίστοιχο ισότιμο) "per each descrepant document or discrepant term and condition of this L/C" Το έξοδο αφορά σε φωτοαντίγραφα, εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή fax. Η είσπραξη θα πραγματοποιείται είτε κατά την πληρωμή είτε κατά την ακύρωση της ενέγγυας πίστωσης. Τροποποίηση 292/

16 13. ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ 13.1 Αξίες προς είσπραξη (1) Είσπραξη Αξίας μετά φορτωτικών & λοιπών εγγράφων 0,30% 25, Απλή Αξία προς Είσπραξη προς το εξωτερικό (συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή) 0,25% 25, Παράταση - Τροποποίηση Αξίας προς Είσπραξη 15, Αξίες προς το εξωτερικό που επιστρέφονται απλήρωτες (1) 0,15% 23, Ενέγγυες Πιστώσεις από το Εξωτερικό Ανακοίνωση 0,10% 23, Εκτέλεση (1) (2) 0,40% 35, Επιβεβαίωση (ανά τρίμηνο) (3) 0,20% 35, Ακύρωση Μεταφορά για εκτέλεση σε άλλη Τράπεζα Μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο 0,10% 20, Τροποποίηση / Παράταση Προέλεγχος φορτωτικών και λοιπών εγγράφων (4) Έξοδα Διαχείρισης Φακέλου Ενέγγυων Πιστώσεων (5) ΑΝΩΤΑΤΗ 13.4 Συμψηφισμός αξίας Εισαγωγών με Εξαγωγές (1) 35, Μετατροπή Συναλλάγματος 0,10% 3,00 30,00 30,00 30,00 15,00 40,00 15,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) (2) (3) (4) (5) Εισπράττονται επιπλέον έξοδα αποστολής μηνύματος καθώς και ταχυδρομικά, courier, σύμφωνα με τις ενέργειες που απαιτήθηκαν, για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. (Κεφάλαιο 22. Έξοδα) καθώς και Προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος (13.5) εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση εκτέλεσης Ε/Π ειδικού τύπου (back to back, revolving, κλπ) η προμήθεια εκτέλεσης θα συμφωνείται ανά περίπτωση μεταξύ πελάτη και Καταστήματος. H συγκεκριμένη τιμολόγηση ισχύει για επιβεβαίωση Ενέγγυων Πιστώσεων που έχουν εκδοθεί από Τράπεζες με διαβάθμιση (Ιnvestment Grade) ως εξής: - Με βάση την Moody's, από Βaa3 και πάνω - με βάση την Standard & Poor's καθώς και την Fitch, από ΒΒΒ και πάνω Για Τράπεζες με διαβάθμιση κάτω από τις προαναφερόμενες, το ποσοστό προμήθειας θα καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τη Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων. Η προμήθεια εισπράττεται κάθε φορά που παρουσιάζεται το σύνολο των Φορτωτικών Εγγράφων για προέλεγχο. Το έξοδο αφορά σε φωτοαντίγραφα, εκτέλεση τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολή fax. Η είσπραξη θα πραγματοποιείται είτε κατά την πληρωμή είτε κατά την ακύρωση της ενέγγυας πίστωσης. Τροποποίηση 292/

17 14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % Για έγκριση ορίου έως , Για έγκριση ορίου έως , Για έγκριση ορίου έως , Για έγκριση ορίου πάνω από ,01 έως ,00 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Για έγκριση ορίου πάνω από , , Έξοδα τροποποίησης/υπέρβασης ορίου (Position) (1) 350, (1) (2) (3) Έξοδα ελέγχου τίτλων και εγγραφής προσημείωσης / υποθήκης 0,40% 400, Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης 0,10% 500, , Ενεχύραση / Εκχώρηση συμβάσεων, απαιτήσεων, πιστοποιήσεων έργων (στο ποσό της χορήγησης) 0,80% 50, Ενεχύραση Επιταγών & Συναλλαγματικών (11) 0,80% 18, Τίτλοι ΠΑΕΓΑΕ Ενεχύραση εμπορευμάτων βάσει τίτλων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% 35, Αποδέσμευση εμπορευμάτων ΠΑΕΓΑΕ 0,50% 29, Ενεχύραση χρεογράφων (μετοχών) (4) 0,50% 75, Εξάλειψη Προσημείωσης - Υποθήκης (12) Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού (εισπρ. προκαταβολικά) Έξοδα πληροφοριών για τον έλεγχο αποδεκτών/εκδοτών Έξοδα διαπραγμάτευσης χρηματοδότησης τακτής λήξης (Rollover) Για διάρκεια 1 Μήνα Για διάρκεια 3 Μηνών Για διάρκεια 6 Μηνών Έξοδα παρακολούθησης ακάλυπτης χρηματοδότησης Για ποσό μέχρι , Για ποσό από ,01 έως , Για ποσό πάνω από , Παράταση συναλλαγματικών ή επιταγών σε ενέχυρο Χορήγηση επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε χρηματοδότηση επένδυσης (8) Για νέες επενδύσεις 0,20% 250, , Για επέκταση υφισταμένων μονάδων 0,15% 200, , Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 200, Σύναψη μελέτης βιωσιμότητας για διενέργεια ρύθμισης 0,10% 200, , Μεταφορά σύμβασης σε άλλη Τράπεζα 600, Αναγγελία στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 150, Έκδοση Κτηματογραφικού Αποσπάσματος 100, Έξοδα ενημέρωσης πελάτη για κίνηση λογαριασμού του 175,00 (ανά εξάμηνο) Έξοδα Διαχείρισης Ομολογιακού Δανείου Έξοδα Διοργάνωσης Ομολογιακού Δανείου , Έξοδα Διαχείρισης Ομολογιακού Δανείου 0,04% (ετησίως) 500, Έξοδα Διαχείρισης Απαιτήσεων Ειδικού Χαρακτηρισμού (5) 0,60% (ετησίως) (ανά τρίμηνο) Προμήθεια Αδράνειας (6) 0,4% Έξοδα Επαναξιολόγησης Ορίων Επιχειρηματικών Πελατών (7) 350,00 600, Έξοδα ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη (δημιουργία / ανανέωση (1) (10) ορίου) Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (9) αφορά σε γεωτεμάχια, κτήρια, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες αφορά σε βοηθητικούς χώρους Έξοδα / Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών 300,00 550, , ,00 200,00 150,00 1,20 (ανά αποδέκτη/εκδότη) 70,00 150,00 170,00 75,00 100,00 150,00 20,00 (ανά τεμάχιο) 35 (ανά δικαίωμα) 20 (ανά δικαίωμα) Τα πραγματικά έξοδα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Τα έξοδα δεν ισχύουν για: α) Πιστούχους σε εμπλοκές και β) Λογαριασμούς που δεν εκτοκίζονται. Για έξοδα εκτιμήσεων / πιστοποιήσεων προόδου εργασιών βλέπε πίνακα προμηθειών σελίδα 23. Στην προμήθεια 14.3 περιλαμβάνονται τα έξοδα ελέγχου τίτλων και παράστασης στο δικαστήριο του δικηγόρου της Τράπεζας. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα υποθηκοφυλακείου. Στις περιπτώσεις ενεχύρασης εισηγμένων μετοχών στο X.A. υπάρχουν και έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ), τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται σε 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ανά ενεχυραζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη, με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 (πλέον Φ.Π.Α. 23%) ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. Το έξοδο ανέρχεται σε 0,6% ετησίως, εισπραττόμενο ανά αδιαίρετο ημερολογιακό τρίμηνο (0,15% ανά τρίμηνο) Η προμήθεια ανέρχεται σε 0,4% ετησίως, επί του εκάστοτε αχρησιμοποίητου ορίου, εισπραττόμενη ανά τρίμηνο Το ποσό του εξόδου διαμορφώνεται ανά Εγκριτικό Κλιμάκιο Σε περίπτωση που η επιστολή αφορά προγράμματα στα οποία Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης είναι οι Τράπεζες, ορισμένες με βάση την 11463/ΕΥΣ1640/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, δεν θα χρεώνονται έξοδα. (9) Αφορά μόνο στους Δήμους υπό Κτηματογράφηση. (10) Η προμήθεια για την ανανέωση ορίου, εισπράττεται ετησίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό ανανεώσεων του ορίου στο έτος. (11) Μόνο για τις Συναλλαγματικές, εισπράττονται επί πλέον τα ταχυδρομικά έξοδα εσωτερικού που αναφέρονται στην παράγραφο 22.1 (12) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις άρσης υποθηκών της πρώην ATEbank. Τροποποίηση 318 /

18 15. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % 15.1 Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Στεγαστικών Δανείων με Προσημείωση (αγοράς, ανέγερσης, επισκευής) 15.2 Δαπάνη Εξέτασης Αιτήματος Δανείων χωρίς Προσημείωση (επισκευής) 15.3 Δαπάνη εξέτασης αιτήματος Στεγαστικού Δανείου με CASH / SECURITY COLLATERAL ΕΛΑΧΙΣΤΗ 350,00 350,00 ΑΝΩΤΑΤΗ Στεγαστικό Δάνειο με ενέχυρο κατηγορίας SECURITY A, B (1) 150, Για κάθε νέα σύμβαση ενεχύρασης 50,00 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εκτίμηση (2) (9) 130,00 πλέον εξόδων μετακίνησης 30 σε περιπτώσεις αποστάσεων άνω των 30 χλμ Πιστοποιήσεις Προόδου Έργου (9) 105,00 πλέον εξόδων μετακίνησης ( 0,15/χλμ) όπου απαιτείται Έλεγχος Τίτλων ανά Υποθηκοφυλακείο (3),(4),(9) (9), (5β) Παράσταση στο Ειρηνοδικείο 181,43 50,00 Ελάχιστη αμοιβή του εκάστοτε Δικηγορικού συλλόγου 15.8 Εγγραφή Προσημείωσης & Τελικός Β' έλεγχος (9) 65,00 50, Έλεγχος Τίτλων + Παράσταση + Εγγραφή Προσημείωσης & Β' Τελικός Έλεγχος (5),(6),(9) 296,43 Ελάχιστη αμοιβή του εκάστοτε Δικηγορικού συλλόγου Άρση Προσημείωσης (9) (11) 59,00 (Πλέον Εξόδων Παράστασης Δικηγόρου) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Εγγραφή Δικαιώματος (8) 83, Έκδοση Κτηματογραφικού Αποσπάσματος 100, Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (αφορά σε γεωτεμάχια, κτήρια, οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) (8) 35 (ανά δικαίωμα) Πάγιο Τέλος Κτηματογράφησης (αφορά σε βοηθητικούς χώρους) (8) 20 (ανά δικαίωμα) Κόστος Ασφαλίστρων Στεγαστικών Δανείων Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΠΥΡΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη Φωτοβολταικών Συστημάτων σε στέγες κατοικιών Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΖΩΗΣ Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο για κάλυψη ΜΟΑ 0,285% (επί της κατασκευαστικής αξίας του προσημειούμενου ακινήτου) 0,20% (επί της αξίας αγοράς & εγκατάστασης Φ/Β συστήματος) 0, %(επί του άληκτου κεφαλαίου του δανείου) 0, % (επί του άληκτου κεφαλαίου του δανείου) Μεταφορά δανειακής σύμβασης στεγαστικού (έννομης σχέσης) σε άλλη Τράπεζα 350, Λοιπές Δαπάνες Δαπάνη εξέτασης αλλαγής νομίσματος δανείου Δαπάνη εξέτασης αλλαγής διάρκειας δανείου Δαπάνη εξέτασης αλλαγής εξασφαλίσεων Δαπάνη εξέτασης αλλαγής βάσης επιτοκίου (αλλαγή προϊόντος) Δαπάνη επαναχορήγησης αντιγράφου σύμβασης δανείου (12) Δαπάνη επανέκδοσης καρτέλας δανείου Δαπάνη έκδοσης βεβαίωσης πέραν των υποχρεωτικών της περιοδικής ενημέρωσης (ΠΔΤΕ 2501/03) Δαπάνες εργασιών ρύθμισης καθυστερημένων οφειλών Δαπάνη Πρόωρης Ολικής Εξόφλησης (7) 150,00 150,00 150,00 150,00 30,00 30,00 30,00 50,00 (ανά δάνειο σύμβαση (με μέγιστο τα 150,00 ανά πελάτη σε περίπτωση ταυτόχρονης ρύθμισης οφειλών) (10) 100,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : (1) Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα επίδοσης ενεχύρων που ανέρχονται σε 30,75 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για κάθε σύμβαση ενεχύρασης και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στις περιπτώσεις ενεχύρασης εισηγμένων μετοχών στο X.A. υπάρχουν και έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ (υπέρ ΕΧΑΕ), τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και ανέρχονται σε 24,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) ανά ενεχυραζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη, με μέγιστη χρέωσητο ποσό των 123,00 (συμπεριλαμβανομένουφ.π.α. 23%) ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. (2) Για περιπτώσεις ακινήτων που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή οικόπεδο και αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες αλλά όχι ενιαίο χώρο, εισπράττεται ολόκληρη η αμοιβή για το πρώτο ακίνητο, μειωμένη κατά 30% για το δεύτερο και μειωμένη κατά 50% για το τρίτο και τα επόμενα, εφόσον όμως η διενέργεια εκτίμησης για τα ακίνητα αυτά ζητείται ταυτόχρονα και από τον ίδιο συνεργαζόμενο μηχανικό. Αν αποτελούν ενιαίο χώρο, εφαρμόζεται το τιμολόγιο σαν να πρόκειται για ένα ακίνητο. (3) (4) (5) Σε περίπτωση που δεν βρεθεί μερίδα του δανειολήπτη στο υποθηκοφυλακείο, οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι εκτός Αττικής δεν αμείβονται. Για τους συνεργαζόμενους δικηγόρους της Αττικής η αμοιβή είναι 20,00. Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου σε υποθηκοφυλακείο εκτός της έδρας του, δικαιούται αποζημίωση 0,15/χλμ. Στα παραπάνω ποσά: α) περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα εγγραφής προσημείωσης, πλην των εξόδων υποθηκοφυλακείου (0,775% επί του ποσού της προσημείωσης ή 0,875% όταν η εγγραφή της προσημείωσης πραγματοποιείται σε κτηματολογικό γραφείο) και των εξόδων αίτησης, περίληψης & έκδοσης πιστοποιητικών. β) δεν περιλαμβάνονται τα δικαστικά έξοδα κατά την ημέρα της συναίνεσης για την εγγραφή της προσημείωσης στο Ειρηνοδικείο (γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου, κλπ). Για τους συνεργάτες της Αττικής το ποσό είναι 146,00 (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α), ενώ για την Επαρχία εξαρτάται από το ύψος της ελάχιστης αμοιβής του εκάστοτε Δικηγορικού Συλλόγου. (6) Για ακίνητα που βρίσκονται στην Κέα υπάρχει επιπλέον αμοιβή δικηγόρου 89,00 (οδοιπορικά). Για ακίνητα που βρίσκονται στα νησιά του Αργοσαρωνικού (Ύδρα, Αίγινα, Πόρος, Σπέτσες) και στη Σαλαμίνα, υπάρχει επιπλέον αμοιβή δικηγόρου 44,50 (οδοιπορικά). (7) Εισπράττεται για την επεξεργασία και υλοποίηση αιτημάτων πρόωρης ολικής εξόφλησης στεγαστικών δανείων. (8) Αφορά μόνο στους Δήμους υπό Κτηματογράφηση. (9) Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% (10) Ισχύει έκπτωση 50% για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (άνεργοι, βαριά ασθενείς, υπό συνταξιοδότηση, με παύση εργασιών) (11) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις άρσης υποθηκών της πρώην ATEbank. (12) Δεν εισπράττεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Ν. 3869/2010 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τροποποίηση 345 /

19 16. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16.1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ 1η ΠΡΟΣΘΕΤΗ 2η ΠΡΟΣΘΕΤΗ VISA GOLD 63,00 30,00 30, VISA CLASSIC 29,00 14,00 14, VISA ELECTRON 22,00 10,00 10, CLUB 17, CLUB CARD VISA 17, BUSINESS CARD PANATHINAIKOS FC VISA GOLD 60,00 30,00 30, PANATHINAIKOS FC VISA CLASSIC 30,00 15,00 15, CHAMPIONS CARD MASTERCARD 30, UNIVERSITY VISA 15, MASTERCARD 29,00 14,00 14, WINLIFE VISA 30,00 11,00 11, MILES & MORE MASTERCARD STANDARD 40, MILES & MORE MASTERCARD GOLD 70, LIFE CARD CREDIT LIFE CARD VISA VISA CLASSIC FOR IMMIGRANTS 29,00 14,00 14, MASTERCARD FOR IMMIGRANTS 29,00 14,00 14, HELIOS VISA OTE MASTERCARD ΔΟΥΚΑΣ VISA AVIS VISA 29,00 ανά στέλεχος VISA INFINITE 150,00 100,00 100, OLYMPIACOS BC WORLD MASTERCARD 30,00 15,00 15, OLYMPIACOS BC WORLD MASTERCARD GOLD 60,00 30,00 30, AB PLUS MASTERCARD CREDIT 15, OLYMPIACOS FC MASTERCARD 29,00 14,00 14, OLYMPIACOS FC MASTERCARD GOLD 60,00 30,00 30, ARIS BC MASTERCARD 30,00 15,00 15, AEK FC MASTERCARD 30,00 15,00 15, AEK FC MASTERCARD GOLD 60,00 30,00 30, ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (CASH ADVANCE) Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs και στα ταμεία της Τράπεζας Πειραιώς Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα Ανάληψη Μετρητών από τα ταμεία άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα (1) (2) Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών στην Ευρώπη και σε χώρες εκτός Ευρώπης Ανάληψη Μετρητών από τα ταμεία άλλων Τραπεζών στην Ευρώπη και σε χώρες εκτός Ευρώπης (3) (4) 16.3 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (5) 2,00% 16.4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Δαπάνη επανέκδοσης λογαριασμού Έξοδα επανέκδοσης ΡΙΝ Έξοδα επανέκδοσης κάρτας λόγω φθοράς, απώλειας, κλοπής Έξοδα Λογαριασμού - Επικοινωνίας Έξοδα υπέρβασης Πιστωτικού Ορίου 4,50% 50,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard. * Κάρτες Visa: 0,75 * Κάρτες MasterCard: 0,20% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 0,45-0,85 ανά συναλλαγή, ανάλογα με τον τύπο του ΑΤΜ και της Κάρτας (2) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard. * Κάρτες Visa: 0,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 2,75 ανά συναλλαγή. * Κάρτες MasterCard: 1% επί του ποσού της συναλλαγής με ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης 5 (3) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard, συνυπολογίζοντας την τυχόν συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει. *Κάρτες Visa: Ευρώπη: 0,75 ανά συναλλαγή Χώρες εκτός Ευρώπης : $ 1,50 ανά συναλλαγή * Κάρτες MasterCard: Ευρώπη: 0,10% - 0,20% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 0,45-1,30 ανά συναλλαγή, ανάλογα με τον τύπο του ΑΤΜ και της Κάρτας Χώρες εκτός Ευρώπης: - $1,25 ανά συναλλαγή μέχρι $200,00 - $1,75 ανά συναλλαγή από $200,01 μέχρι $300,00 - $2,25 ανά συναλλαγή πάνω από $300,01 (4) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard, συνυπολογίζοντας την τυχόν συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει. *Κάρτες Visa: Ευρώπη: 0,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 2,75 ανά συναλλαγή. Χώρες εκτός Ευρώπης : 0,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 1,75$ ανά συναλλαγή. * Κάρτες MasterCard: Ευρώπη: 1% επί του ποσού της συναλλαγής με ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης 5 Τροποποίηση 347 /

20 Χώρες εκτός Ευρώπης: 0,09% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 3,60$ ανά συναλλαγή. (5) Αφορά αγορές και αναλήψεις μετρητών. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕbank * Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16.5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ 1η ΠΡΟΣΘΕΤΗ 2η ΠΡΟΣΘΕΤΗ VISA 29,00 14,00 14, VISA GOLD 63,00 30,00 30, VISA ELECTRON 22,00 10,00 10, CLUB VISA MASTERCARD 29,00 14,00 14, MASTERCARD GOLD 63,00 30,00 30, ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (CASH ADVANCE) Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs και στα ταμεία της Τράπεζας Πειραιώς Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα Ανάληψη Μετρητών από τα ταμεία άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα (1) (2) Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών στην Ευρώπη και σε χώρες εκτός Ευρώπης Ανάληψη Μετρητών από τα ταμεία άλλων Τραπεζών στην Ευρώπη και σε χώρες εκτός Ευρώπης (3) (4) 16.7 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥ (5) 2,00% 16.8 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ % ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΗ Δαπάνη επανέκδοσης/επαναποστολής λογαριασμού 2,00 ανά λογαριασμό Έξοδα επανέκδοσης ΡΙΝ Έξοδα επανέκδοσης κάρτας λόγω φθοράς, απώλειας, κλοπής Έξοδα Λογαριασμού - Επικοινωνίας Έξοδα υπέρβασης Πιστωτικού Ορίου 4,50% 50,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard. * Κάρτες Visa: 0,75 * Κάρτες MasterCard: 0,20% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 0,45-0,85 ανά συναλλαγή, ανάλογα με τον τύπο του ΑΤΜ και της Κάρτας (2) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard. * Κάρτες Visa: 0,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 2,75 ανά συναλλαγή. * Κάρτες MasterCard: 1% επί του ποσού της συναλλαγής με ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης 5 (3) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard, συνυπολογίζοντας την τυχόν συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει. *Κάρτες Visa: Ευρώπη: 0,75 ανά συναλλαγή Χώρες εκτός Ευρώπης : $ 1,50 ανά συναλλαγή * Κάρτες MasterCard: Ευρώπη: 0,10% - 0,20% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 0,45-1,30 ανά συναλλαγή, ανάλογα με τον τύπο του ΑΤΜ και της Κάρτας Χώρες εκτός Ευρώπης: - $1,25 ανά συναλλαγή μέχρι $200,00 - $1,75 ανά συναλλαγή από $200,01 μέχρι $300,00 - $2,25 ανά συναλλαγή πάνω από $300,01 (4) Οι πελάτες επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα που επιβάλλονται από τους ανταποκριτές των οργανισμών VISA MasterCard, συνυπολογίζοντας την τυχόν συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει. *Κάρτες Visa: Ευρώπη: 0,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 2,75 ανά συναλλαγή. Χώρες εκτός Ευρώπης : 0,33% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 1,75$ ανά συναλλαγή. * Κάρτες MasterCard: Ευρώπη: 1% επί του ποσού της συναλλαγής με ελάχιστο ποσό επιβάρυνσης 5 Χώρες εκτός Ευρώπης: 0,09% επί του ποσού της συναλλαγής πλέον 3,60$ ανά συναλλαγή. (5) Αφορά αγορές και αναλήψεις μετρητών. * Οι πιστωτικές κάρτες έκδοσης πρώην δικτύου ΑΤΕbank δε διατίθενται πλέον ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 16.9 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΡΤΑ 1η ΠΡΟΣΘΕΤΗ 2η ΠΡΟΣΘΕΤΗ VISA GOLD 63,00 30,00 30, VISA CLASSIC 29,00 14,00 14, MASTERCARD GOLD 63,00 30,00 30, MASTERCARD 29,00 14,00 14, BUSINESS VISA PLATINUM 95,00 ανά στέλεχος BUSINESS VISA GOLD 65,00 ανά στέλεχος BUSINESS VISA CLASSIC 29,00 ανά στέλεχος ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (CASH ADVANCE) Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs και στα ταμεία της Τράπεζας Πειραιώς Ανάληψη Μετρητών από το δίκτυο των ΑΤΜs άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα Ανάληψη Μετρητών από τα ταμεία άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα Τροποποίηση 347 /

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.

Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015. Λουδοβίκου 1 πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci. Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2015 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: της 28 ης Ιουνίου 2015, 14 ης Ιουλίου 2015, 18 ης Ιουλίου 2015 και 31 ης Ιουλίου 2015, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ για τις ανάγκες του ΔΣΑ και των μελών του. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 22.9.2015 Αρ. Πρωτ.: 906 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΧΡΕΩΣΗΣ. 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης - Ελάχιστο - Μέγιστο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 1 Ανάληψη μετρητών 1.1 Στο ίδιο νόμισμα 1.2 Σε διαφορετικό νόμισμα 1.3 Σε 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της ανάληψης 0.1% υπολογισμένο στο ποσό της

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ Δικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ημερών από την ένταξη) ΔΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση μετά την 12/10/2011 μέχρι και 60 ημερολογιακές ημέρες μετά

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. ΚΑΤ/ΜΑ: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ. Π. Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 1123/80 & της παρ. 4.1.5. του Π. Δ. 384/1992) (ΠΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα