Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης"

Transcript

1 Κυκλώµατα µε αντίσταση και πυκνωτή ή αντίσταση και πηνίο σε σειρά και πηγή συνεχούς τάσης Το κύριο χαρακτηριστικό των κυκλωµάτων αυτών είναι ότι ο χρόνος στον οποίο η τάση, ή η ένταση παίρνει ορισµένη τιµή, καθορίζεται πλήρως από την αντίσταση R και τη χωρητικότητα C για την πρώτη περίπτωση, και από την αντίσταση R και την αυτεπαγωγή L για τη δεύτερη. Κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε RC σε σειρά α) φόρτιση πυκνωτή Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του σχήµατος όπου αφόρτιστος πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέεται σε σειρά µε αντίσταση R. Το κύκλωµα περιλαµβάνει ακόµα πηγή συνεχούς τάσης Ε, αµπερόµετρο και διακόπτη. Όταν κλείσουµε το διακόπτη, το αµπερόµετρο δείχνει ακαριαία µια µέγιστη τιµή ρεύµατος Ιο. Με την πάροδο του χρόνου η ένταση του ρεύµατος ελαττώνεται βαθµιαία, γεγονός που φανερώνει ότι ο ρυθµός ροής του ηλεκτρικού φορτίου στο κύκλωµα µειώνεται. Μετά από ορισµένο χρόνο η ένδειξη του οργάνου µηδενίζεται. Αν τότε µετρήσουµε τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του πυκνωτή, θα τη βρούµε ίση µε την ηλεκτρεγερτική δύναµη της πηγής, ενώ η τάση στα άκρα της αντίστασης R είναι, µηδέν.o πυκνωτής τότε είναι φορτισµένος. Η διαδικασία φόρτισης του πυκνωτή είναι η εξής: Τη χρονική στιγµή που κλείνει ο διακόπτης (t = 0) τα φορτία µε την επίδραση της ηλεκτρεγερτικής δύναµης της πηγής αρχίζουν να κινούνται και η ταχύτητα τους περιορίζεται µόνο από την αντίσταση R. Τα πρώτα φορτία που απέκτησε ο πυκνωτής απωθούν αυτά που συνεχίζουν να έρχονται, µε συνέπεια το ρεύµα να ελαττώνεται συνεχώς µέχρι να µηδενιστεί. Αποτέλεσµα της άπωσης είναι ότι απαιτείται πρόσθετο έργο για την κίνηση των φορτίων προς τους οπλισµούς. Το έργο αυτό εκφράζει την ενέργεια που µεταφέρεται από την πηγή στον πυκνωτή και αποθηκεύεται σ' αυτόν µε τη µορφή ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου. Εφαρµόζοντας το 2ο κανόνα του Kirchhoff και λύνοντας την διαφορική εξίσωση που προκύπτει βρίσκουµε ότι η τάση στα άκρα του πυκνωτή θα δίνεται από την σχέση V C = E (1-e -t/rc ) Αν στην παραπάνω σχέση θέσουµε t = 0, προκύπτει ότι Vc = 0, ενώ για t, Vc = E. ηλαδή για να γίνει η τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή, κατά τη φόρτιση, ίση µε την ΗΕ της πηγής, απαιτείται θεωρητικά άπειρος χρόνος. Εξάλλου, αν στην ίδια εξίσωση θέσουµε t = RC παίρνουµε: V C = E (1 e -1 ) = 0,632 E ηλαδή, το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να γίνει η τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή ίση µε τα 63,2% της ΗΕ της πηγής είναι τ = RC, και λέγεται σταθερά χρόνου του κυκλώµατος.

2 Οι τιµές της τάσης Vc που προκύπτουν, αν θέσουµε διαδοχικά t = 2τ, 3τ, 4τ, 5τ, 6τ φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα και ακολουθεί η γραφική παράσταση της τάσης στα άκρα του πυκνωτή (1). t 0 1τ 2τ 3τ 4τ 5τ 6τ Vc 0 0,632Ε 0,865Ε 0,950Ε 0,982Ε 0,993Ε 0,997Ε Ενώ η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα δίνεται από την σχέση: Ι = (E/R) e -t/rc = Io e -t/rc όπου Ιο = E/R η µέγιστη τιµή του ρεύµατος για t = 0. (γραφική παράσταση 2). Για t, Ι = 0 δηλαδή το ρεύµα γίνεται θεωρητικά µηδέν µετά από άπειρο χρόνο. Όµως, πρακτικά µετά από χρόνο 5τ, το ρεύµα στο κύκλωµα έχει µηδενιστεί. Μπορούµε συνεπώς να θεωρούµε ότι η φόρτιση ολοκληρώνεται σε χρόνο 5τ. β) εκφόρτιση πυκνωτή. Ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του σχήµατος όπου ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C και είναι φορτισµένος σε τάση Ε. Τη χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε το κύκλωµα µε το διακόπτη. Τότε, όπως δείχνει το αµπερόµετρο, το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα που σηµαίνει ότι ο πυκνωτής αρχίζει να εκφορτίζεται. Η φορά του ρεύµατος είναι αντίθετη εκείνης που έδειχνε το αµπερόµετρο κατά τη φόρτιση. Η ένταση του ρεύµατος συνεχώς µικραίνει και τελικά γίνεται µηδέν. Αν τότε µετρήσουµε την τάση στα άκρα του πυκνωτή, βρίσκουµε ότι είναι µηδέν, γεγονός που φανερώνει ότι ο πυκνωτής εκφορτίστηκε. Η ενέργεια που αρχικά είχε αποταµιευτεί στον πυκνωτή

3 σε µορφή ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα πάνω στην αντίσταση R. Ο δεύτερος κανόνας του Kirchhoff για το παραπάνω κύκλωµα οδηγεί σε διαφορική εξίσωση η λύση της οποίας µας δίνει το φορτίο Q του πυκνωτή κάθε χρονική στιγµή t είναι: Q = Qο e - t/rc όπου Qo το φορτίο τη χρονική στιγµή t = 0. Επειδή ισχύει Qo = C E και Q = C Vc η η τάση V c στους οπλισµούς του πυκνωτή θα είναι: V c = E e - t/rc τελευταία σχέση φαίνεται ότι η τάση στον πυκνωτή µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο ενώ η ένταση Ι του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα δίδεται από τη σχέση I = Iο e - t/rc Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς, η σταθερά χρόνου τ = RC εµφανίζεται και στις εξισώσεις που εκφράζουν την εκφόρτιση του πυκνωτή. Αν στην εξίσωση της V c θέσουµε t= τ = RC προκύπτει ότι V c = E e -1 = 0,368E ηλαδή η σταθερά χρόνου εκφράζει το χρόνο που απαιτείται για να ελαττωθεί η τάση του πυκνωτή και να γίνει ίση µε το 36,8% της αρχικής τάσης Ε. Οι τιµές της τάσης V c για τις χρονικές στιγµές t = 2τ, 3τ, 4τ, 5τ, 6τ δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. t 0 1τ 2τ 3τ 4τ 5τ 6τ Vc Ε 0.368Ε 0,135Ε 0.050Ε 0,012Ε 0.007Ε 0,003Ε Εξάλλου από την ίδια σχέση προκύπτει ότι για t, Vc = 0. Στο διάγραµµα (1) φαίνεται η µεταβολή της τάσης Vc µε το χρόνο, ενώ στο διάγραµµα (2) η µεταβολή της έντασης µε το χρόνο. Αν στη σχέση που περιγράφει την ένταση Ι(t) θέσουµε t = RC προκύπτει Ι = e -1 Ιο ή Ι=0,368 Ιο και για t, Ι = 0. Το ρεύµα γίνεται θεωρητικά µηδέν µετά από άπειρο χρόνο. Όµως, πρακτικά µετά από χρόνο 5τ, το ρεύµα στο κύκλωµα έχει µηδενιστεί. Μπορούµε συνεπώς να θεωρούµε ότι η εκφόρτιση ολοκληρώνεται σε χρόνο 5τ.

4 Κύκλωµα συνεχούς ρεύµατος µε RL σε σειρά α) κλείσιµο του διακόπτη Έστω ένα κύκλωµα που περιλαµβάνει πηγή Ε, ωµική αντίσταση R, πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L και αµελητέας ωµικής αντίστασης, αµπερόµετρο Α και διακόπτη. Μέσα στο πηνίο έχει τοποθετηθεί πυρήνας µαλακού σιδήρου για την αύξηση της αυτεπαγωγής L του πηνίου. Όταν κλείσει ο διακόπτης, από τις ενδείξεις του αµπεροµέτρου φαίνεται ότι η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα αυξάνει συνεχώς και τελικά παίρνει τη µέγιστη τιµή της Ιο. Αν τότε µετρήσουµε την τάση στα άκρα του πηνίου, βρίσκουµε ότι είναι µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι E = R Iο ή ότι Io=E/R. Το γεγονός ότι η ένταση του ρεύµατος δεν αποκτά ακαριαία τη µέγιστη τιµή της Ιο, δικαιολογείται ως εξής: Η ένταση του ρεύµατος από µηδέν που ήταν στο ανοιχτό κύκλωµα, παίρνει κάποια τιµή Ι σε µικρό χρόνο ι. Η µεταβολή της έντασης κατά Ι ( Ι=Ι-0) προκαλεί την εµφάνιση ΗΕ από αυτεπαγωγή στα άκρα του πηνίου σύµφωνα µε τον τύπο: Εαυτ =-L ( Ι/ t) Η Εαυτ αντιστέκεται στην παραπέρα αύξηση της έντασης του ρεύµατος στο κύκλωµα. Γι' αυτό περνάει αρκετό χρονικό διάστηµα, έως ότου η ένταση του ρεύµατος αποκτήσει σταθερή τιµή Ιο. Το χρονικό αυτό διάστηµα είναι ανάλογο µε την αυτεπαγωγή L του πηνίου, διότι η ΗΕ από αυτεπαγωγή που αντιστέκεται στην αύξηση του ρεύµατος είναι ανάλογη του L. Επίσης ο χρόνος αυτός εξαρτάται και από την αντίσταση R του κυκλώµατος. Όταν η αντίσταση R είναι µικρή, τότε το ρεύµα Ιο (Ιο = Ε/R ) είναι µεγάλο, η µεταβολή από µηδέν σε Ιο είναι µεγάλη και αντίστοιχα µεγάλη θα είναι η ΗΕ από αυτεπαγωγή, µε συνέπεια να αργήσει το ρεύµα να πάρει την τιµή Ιο. Αντίστροφα, όταν η αντίσταση R είναι µεγάλη, η µέγιστη τιµή του ρεύµατος είναι µικρή, και το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να γίνει το ρεύµα ίσο µε Ιο είναι µικρό. Αν εφαρµόσουµε το 2ο κανόνα του Kirchhoff για το κύκλωµα του σχήµατος µε κλειστό διακόπτη και επιλύσουµε τη προκύπτουσα διαφορική εξίσωση θα πάρουµε για την ένταση του ρεύµατος : I= E/R (1-e -Rt/L ) = Ιο (1-e -Rt/L ) Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι όταν t = 0 τότε I = 0, ενώ για t, I = Io = E/R. H τελευταία σχέση δείχνει ότι ύστερα από αρκετό χρόνο, θεωρητικά άπειρο, η ένταση αποκτάει σταθερή τιµή. Αν θέσουµε t=l/r προκύπτει:

5 I= E/R (1-e -1 ) = 0,632 E/R = 0,632 Iο To L/R έχει διαστάσεις χρόνου και σε αντιστοιχία µε το RC, ονοµάζεται σταθερά χρόνου τ του κυκλώµατος. Η σταθερά χρόνου εκφράζει συνεπώς το χρόνο που απαιτείται για να πάρει η ένταση του ρεύµατος τιµή ίση µε το 63,2% της µέγιστης τιµής της. β. άνοιγµα του διακόπτη Ας θεωρήσουµε πάλι το κύκλωµα RL και έστω ότι η ένταση του ρεύµατος έχει αποκτήσει σταθερή τιµή Io = E/R. Αν τη χρονική στιγµή t=0 µεταφέρουµε το µεταγωγό απότοµα από τη θέση α, στη θέση β τότε θα παρατηρήσουµε ότι ο δείκτης του οργάνου κινείται αργά προς την ένδειξη µηδέν. ηλαδή το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα, χωρίς να περιέχεται σ αυτό πηγή. Αυτό εξηγείται ιός εξής: Όταν ο διακόπτης αποµακρυνθεί από τη θέση α, το ρεύµα στο κύκλωµα τείνει να µηδενιστεί µε αποτέλεσµα να αναπτυχθεί στο πηνίο ΗΕ από αυτεπαγωγή που αντιστέκεται στη µείωση του ρεύµατος. Έτσι όταν ο διακόπτης έρθει στη θέση β, το κύκλωµα θα συνεχίσει να διαρρέεται από ρεύµα, του οποίου η ένταση από Ιο, που ήταν αρχικά, προοδευτικά µηδενίζεται. Τελικά όλη η ενέργεια που είχε αποθηκευτεί στο πηνίο µε τη µορφή ενέργειας µαγνητικού πεδίου, µετατρέπεται σε θερµότητα στην αντίσταση R και το ρεύµα µηδενίζεται.

6 Εφαρµόζοντας το 2 ο κανόνα του Kirchhoff στο κύκλωµα παίρνουµε για την ένταση Ι του ρεύµατος : Ι = Ιο e - (R/L) t, (Io = E/R) Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι για t=0, Ι=Ιο και για t, I = 0, δηλαδή το ρεύµα µηδενίζεται θεωρητικά σε άπειρο χρόνο. Αν στην (5.49) θέσουµε t = L/R προκύπτει ότι: I=Io e -1 = 0,368 Ιο. ηλαδή σε χρονικό διάστηµα ίσο µε τη σταθερά χρόνου η ένταση του ρεύµατος πέφτει στο 36,8% της αρχικής της τιµής Παραγωγή εναλλασσόµενης τάσης Η εναλλασσόµενη τάση περιγράφεται µαθηµατικά από τη σχέση όπου V είναι η τάση τη χρονική στιγµή t (στιγµιαία τάση), Vo το πλάτος της, ωt η φάση και ω η κυκλική συχνότητα. Η τάση αυτή που λέγεται και ηµιτονοειδής τάση εικονίζεται γραφικά στο παρακάτω σχήµα Η παραγωγή της εναλλασσόµενης τάσης στηρίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής και οι διατάξεις που την παράγουν λέγονται γεννήτριες εναλλασσόµενης τάσης.

7 Ένταση εναλλασσόµενου ρεύµατος Αν ένας αγωγός συνδεθεί µε πηγή εναλλασσόµενης τάσης, όπως στο διπλανό σχήµα, τότε το ηλεκτρικό πεδίο µεταβάλλεται περιοδικά, µε αποτέλεσµα να προκαλεί περιοδική µεταβολή στην ένταση του ρεύµατος. Η ένταση του ρεύµατος κάθε χρονική στιγµή δίνεται από το νόµο του Οhm => όπου Συγκρίνοντας τη παραπάνω σχέση µε τη σχέση που περιγράφει την εναλλασσόµενη τάση που εφαρµόζεται στο κύκλωµα, µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι: α) Το ρεύµα και η τάση έχουν την ίδια κυκλική συχνότητα ω. β) Είναι µεγέθη συµφασικά, δηλαδή παίρνουν ταυτόχρονα µέγιστη θετική,ή µέγιστη αρνητική τιµή. Ενεργός ένταση, Ενεργός τάση Ενεργός ένταση Iεν εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι η ένταση του συνεχούς ρεύµατος που προκαλεί το ίδιο θερµικό αποτέλεσµα µε το εναλλασσόµενο ρεύ- µα, όταν διαρρέει την ίδια αντίσταση κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οµοίως καλούµε ενεργό τάση Vεν του εναλλασσόµενου ρεύµατος την τάση του συνεχούς ρεύµατος που, όταν εφαρµοστεί στα άκρα της ίδιας ωµικής αντίστασης R, δηµιουργεί συνεχές ρεύµα του οποίου η ένταση είναι ίση µε την ενεργό ένταση

8 Αποδεικνύεται ότι Iεν = Iο / 2 και Vεν = Vο / 2 Η µορφή του νόµου του Ohm για Ωµική αντίσταση στο εναλλασσόµενο είναι η ακόλουθη: R= Vεν / Iεν Εµπέδηση Σε ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος η δυσκολία στην κίνηση των ηλεκτρονίων οφείλεται στις συγκρούσεις τους µε τα ιόντα του µεταλλικού πλέγµατος του αντιστάτη, στην αυτεπαγωγή όταν υπάρχει πηνίο ή στην ύπαρξη πυκνωτή. Για να ποσοτικοποιήσουµε την δυσκολία που συναντούν τα ηλεκτρόνια σε ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε αντίσταση, πηνίο, πυκνωτή ή συνδυασµούς τους, ορίζουµε ένα καινούργιο φυσικό µέγεθος που λέγεται εµπέδηση Ζ και ορίζεται ως: Z = Vεν / Iεν ή Z = Vο / Iο και εκφράζεται σε Ohm Παράσταση ηµιτονοειδούς µεγέθους µε περιστρεφόµενο διάνυσµα Ας θεωρήσουµε ένα διάνυσµα ΟΑ µέτρου y ο, που περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω περί την αρχή του Ο κατά τη θετική φορά. Υποθέτουµε ότι τη χρονική στιγµή t = 0 το διάνυσµα ΟΑ βρίσκεται πάνω στον άξονα xx', ενώ µε τα από χρόνο t έχει διαγράφει γωνία φ = ωt. Η προβολή του διανύσµατος ΟΑ πάνω στον άξονα yy' είναι ΟΒ = OA ηµωt Συνεπώς η προβολή του περιστρεφόµενου διανύσµατος είναι ηµιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου. Αντιστρόφως ένα ηµιτονοειδώς µεταβαλλόµενο µέγεθος, π.χ. µια εναλασσόµενη τάση, µπορεί να περιγραφεί µε ένα περιστρεφόµενο διάνυσµα. Πράγµατι, ας θεωρήσουµε την εξίσωση της ηµιτονοειδούς τάσης V= Vο ηµωt. Αυτή συµφωνεί ακριβώς µε την παραπάνω, αν το y ο είναι το πλάτος Vο της ηµιτονοειδούς τάσης και V η προβολή στον άξονα yy'.

9 Μελέτη κυκλωµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ωµική αντίσταση ιανυσµατική παράσταση τάσης και έντασης σε ωµική αντίσταση. και Z = R Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε πηνίο Στα άκρα ενός πηνίου εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση V=Vο ηµωt Για να µελετήσουµε τη συµπεριφορά του στο εναλλασσόµενο ρεύµα, θα θεωρήσουµε ότι η ωµική του αντίσταση είναι αµελητέα (ιδανικό πηνίο=> R = 0 ). Το πηνίο διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα που, όπως µπορεί να αποδειχθεί, η ένταση του µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο, έχει µε την τάση την ίδια κυκλική συχνότητα ω και η φάση της υστερεί της φάσης της τάσης κατά π/2. Η σχέση που την περιγράφει είναι:

10 Αποδεικνύεται ότι η εµπέδηση ενός κυκλώµατος που περιέχει ιδανικό πηνίο αυτεπαγωγής L είναι Η Z L λέγεται επίσης και επαγωγική αντίσταση. Η ενεργός τιµή της έντασης που διαρρέει το πηνίο είναι: Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε πυκνωτή Ο πυκνωτής στο ακόλουθο σχήµα έχει χωρητικότητα C και στους οπλισµούς του εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ένταση Ic του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου της ίδιας κυκλικής συχνότητας µε τη συχνότητα της τάσης και η φάση της προηγείται της τάσης κατά π/2. ηλαδή ισχύει: Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα του πυκνωτή είναι:

11 όπου Vεν η ενεργός τιµή της εναλλασσόµενης τάσης στα άκρα του πυκνωτή, ω η κυκλική συχνότητα του ρεύµατος και C η χωρητικότητα του πυκνωτή. Συνεπώς η εµπέδηση του πυκνωτή, Zc, είναι: Η Zc ονοµάζεται επίσης και χωρητική αντίσταση. Μελέτη κυκλώµατος RC σε σειρά Στην περίπτωση που το κύκλωµα του εναλλασσόµενου ρεύµατος αποτελείται από ωµική αντίσταση R και πυκνωτή C, η εµπέδηση είναι: Η διαφορά φάσης θ µεταξύ τάσης και έντασης βρίσκεται από τη σχέση Μελέτη κυκλώµατος RL σε σε σειρά (µη ιδανικό πηνίο R L 0) Έστω Έστω ένα κύκλωµα που αποτελείται από πηνίο αυτεπαγωγής L µε ωµική αντίσταση R L και από αντίστασηr 1.Η συνολική ωµική αντίσταση R του κυκλώµατος ισούται µε το άθροισµα της R L και της R 1, δηλαδή R = R L + R 1. Μπορούµε συνεπώς να υπολογίσουµε την εµπέδηση Ζ του κυκλώµατος θεωρώντας ότι αυτό αποτελείται από αντίσταση R και αυτεπαγωγή L. Η εµπέδηση Ζ θα υπολογιστεί ως υποτείνουσα ορθογώνιου τριγώνου που έχει πλευρές R και ωl. και

12 Επίσης από το παραπάνω τρίγωνο µπορούµε να υπολογίσουµε τη διαφορά φάσης θ µεταξύ της τάσης και της έντασης. Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ωµική, επαγωγική και χωρητική αντίσταση (RLC) σε σειρά Σε κύκλωµα RLC εφαρµόζεται τάση Σχεδιάζουµε το ανυσµατικό διάγραµµα των τάσεων: Α) Επειδή η αντίσταση, το πηνίο και ο πυκνωτής είναι συνδεµένα σε σειρά, θα διαρρέονται κάθε χρονική στιγµή από το ίδιο ρεύµα που δηµιουργεί στα άκρα τους τάσεις V R, V L και V c αντίστοιχα. Β) Η τάση V R θα είναι σε φάση µε την ένταση Ι του ρεύµατος, η τάση V L θα προηγείται κατά π/2 ενώ η V c θα υστερεί κατά π/2 Γ) Σε κάποια χρονική στιγµή το άνυσµα Ιο του πλάτους της έντασης θα συµπίπτει µε τον ηµιάξονα Οx,ενώ την ίδια χρονική στιγµή το άνυσµα V R θα βρίσκεται στον ίδιο ηµιάξονα. Η συνισταµένη των τριών διανυσµάτων V RΟ, V Lο, V Co ισούται µε το άνυσµα Vo που αντιστοιχεί στην εφαρµοζόµενη ηµιτονοειδή τάση. Από το διανυσµατικό διάγραµµα των τάσεων, προκύπτει ότι: και καθώς ακόµη έχουµε άρα και όπου

13 Συντονισµ ός σε κύκλωµα RLC H ένταση του ρεύµατoς που διαρρέει το κύκλωµα RLC δίδεται από τη σχέση: Για µια ορισµένη τιµή του, έστω ω ο, θα ισχύει η (1): τότε πλάτος του ρεύµατος γίνεται µέγιστο και ίσο µε: (7.40) Επίσης η εµπέδηση του κυκλώµατος γίνεται ίση µε την ωµική αντίσταση R και η διαφορά φάσης θ, ανάµεσα σε τάση και ένταση, γίνεται ίση µε µηδέν. Όταν σε ένα κύκλωµα RLC σε σειρά ισχύει η σχέση (1) τότε η εµπέδηση ισούται µε την ωµική αντίσταση, το πλάτος της έντασης του ρεύµατος γίνεται µέγιστο και η τάση είναι συµφασική µε το ρεύµα. Η κατάσταση αυτή του κυκλώµατος ονοµάζεται συντονισµός. Η αύξηση του πλάτους της έντασης κατά το συντονισµό εξαρτάται από την αντίσταση R Η τιµή της κυκλικής συχνότητας ονοµάζεται κυκλική ιδιοσυχνότητα για την οποία µεγιστοποιείται το πλάτος Ιο, ω ο του κυκλώµατος, και ισούται µε:

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου Msc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Ιούνης 2012 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις 7 1.1 Απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 009. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 1 3 3 1 0-1 ½ 0-1 0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Απαραίτητες γνώσεις Τριγωνομετρίας Τριγωνομετρικοί αριθμοί 0 π/6 π/4 π/3 π/ π 3π/ ηµ 0 ½ συν 3 3 0 - ½ 0-0 Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων στο διάστημα 0-π x = θ x = π+θ Αν ηµx=α ή Αν ηµx=-α ή x = π-θ x

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 2 Αξιολόγηση: Ηλεκτρονική Φυσική - ΦΥΣ341 40% Τελική εξέταση Συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 Δίοδοι-Επαφή pn Α. Στατική χαρακτηριστική της διόδου. Αν και η δίοδος είναι μία απλή διάταξη, αποτελεί τη βάση για έναν ολόκληρο κλάδο της Ηλεκτρονικής. Τα τρανζίστορς,

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα