2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011. e-twinning: Διαδικτυακές επαφές στα πλαίσια εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας. Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011. e-twinning: Διαδικτυακές επαφές στα πλαίσια εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας. Α."

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ e-twinning: Διαδικτυακές επαφές στα πλαίσια εκμάθησης της Γαλλικής γλώσσας Α. Πολίτης 70 ΓΕ.Λ. Περιστερίου, gr Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρήση διαδικτυακών επαφών στα πλαίσια του e- Twinning. Η επαφή των μαθητών του λυκείου μας, μέσω του e-learning, με τον Γαλλικό Πολιτισμό και τη Φιλοσοφία βοήθησε στην εξάσκησή τους στη γαλλική γλώσσα. Το e- Twinning αποτελεί δράση του προγράμματος Comenius, όπου σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Λέξεις κλειδιά: e-twinning, χρήση Διαδικτύου. 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες οδηγούν στην ανάπτυξη πολλών νέων ευκαιριών για να καθοδηγήσουμε και να βελτιώσουμε τη μάθηση (Νικολουδάκης & Χουστουλάκης, 2007). Με άλλα λόγια η τεχνολογία αποτελεί ένα ενδιαφέροντα μοχλό αλλαγής και τεχνολογικών καινοτομιών που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αναθεωρήσεις ιδεών και διαδικασιών στην εκπαίδευση. Οι υπολογιστές γίνονται όλο και περισσότερο μηχανές επικοινωνίας και, κατά συνέπεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές συνεργασίας, είτε κλειστών είτε ανοικτών ομάδων ανθρώπων (Αβούρης, 2000). Σήμερα μάλιστα το internet παίζει ένα ειδικό ρόλο στη διαδικασία διδασκαλίας μάθησης (Nikoloudakis & Dimakos, 2009). Επίσης, όπως αναφέρεται στους Κορδάκη & Λάσκαρη (2003), οι τεχνολογίες διαδικτύου και ειδικότερα ο Παγκόσμιος Ιστός, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικές και εποικοδομητικές θεωρίες για την κατάκτηση της γνώσης. 2 rp 'Τ' ^ ^ * *.Το e-twinning ως διαδικτυακή κοινοτητα Η υποδομή του Διαδικτύου είναι σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις τεχνολογίες και συστήματα, επιτρέποντας ουσιαστικά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών τύπων υπολογιστών, και ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική και το λειτουργικό σύστημα που αυτοί χρησιμοποιούν ανά τον κόσμο. Τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι απλά στη λειτουργία, εύκολα και φιλικά στη χρήση, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 720 και κατά συνέπεια ελκυστικότερα για τους χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας (Σάμψων & Τεκές, 2000). Πάντως η τεχνολογική διάσταση που αφορά στην ταχύτητα των δικτύων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δυσχεραίνεται η μεταφορά του απαραίτητου για την επικοινωνία όγκου δεδομένων, όσο και η αρχιτεκτονική των διαφόρων συστημάτων που πρέπει να είναι ανοικτή, όχι μόνο ως προς τις δυνατότητες αλλά και το περιεχόμενο, τους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης, κλπ (Αβούρης & Κόμης, 2003). Το Διαδίκτυο, λοιπόν, προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για επικοινωνία, και σύμφωνα με τον Graus (1999), οι γλώσσες αλλάζουν τελείως ξαφνικά από απλά σχολικά μαθήματα σε συναρπαστικές προκλήσεις για επικοινωνία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συνεργασία μας με το Lycee Jean Pierre Vemant ξεκίνησε την άνοιξη του 2005, στα πλαίσια του e-twinning. To Projet Europe Education Ecole, ενταγμένο στο e-twinning, περιλάμβανε τότε - το πέντε σχολεία, συγκεκριμένα ένα από κάθε μία από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Σλοβακία και Λιθουανία. Με την ένταξη του σχολείου μας το 2005 οι χώρες έγιναν έξι. Στις μέρες μας συμμετέχουν και σχολεία από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, και τη Ρουμανία. Όλα αυτά σήμερα σύμφωνα με τον Rheingold (1993) αποτελούν δικτυακή κοινότητα δεδομένου ότι ανάμεσα στα μέλη που λαμβάνουν μέρος στις διαδικτυακές επαφές του projet, αναπτύσσεται αυτό που εμείς καλούμε ως ανταλλαγές δηλ. συζητήσεις σε βάθος χρόνου, για αρκετό καιρό, προβληματισμοί απόψεις κ.λπ. ενώ αναπτύσσεται επαρκές συναίσθημα ώστε να σχηματίζονται και διαπροσωπικές σχέσεις στο διαδίκτυο. Η ανομοιογένεια, η χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς σύνθεση των δικτυακών κοινοτήτων, και το κοινό ενδιαφέρον σύμφωνα με τους Hiltz και Wellman (1997) αποτελεί κάτι το θετικό δεδομένου ότι αυτή η σύνθεση δεν επηρεάζεται από γεωγραφικούς περιορισμούς (Virnoche & Marx, 1997), ενώ οι συζητήσεις λαμβάνουν χώρα χωρίς την αίσθηση χρονικής πίεσης (Lapachet, 1994). Λαμβάνοντας δε υπόψη μας τις απόψεις της Preece (2000), ότι μια δικτυακή κοινότητα διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αποτελείται από άτομα που αλληλεπιδρούν κοινωνικά, επιδιώκοντας να ικανοποιήσουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες, ή να υποδυθούν ειδικούς ρόλου χαρακτηρίζεται από έναν κοινό σκοπό (π.χ. κοινό ενδιαφέρον, ανάγκη, ανταλλαγή πληροφοριών ή παροχή υπηρεσιών) διέπεται από κανόνες με τη μορφή προϋποθέσεων, πρωτοκόλλων, κανονισμών και νόμων που καθοδηγούν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων υποστηρίζεται από συστήματα υπολογιστών, τα οποία διαμεσολαβούν στην κοινωνική αλληλεπίδραση και διευκολύνουν μια αίσθηση συνύπαρξης, θεωρούμε ότι το e-twinning πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές. Εμείς στα πλαίσια αυτά προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας αξιοποιώντας το e- Learning. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Επίσης, θα πρέπει να σημειώσ υμε ότι ι κ ινότητες μάθησης δεν δημι υργ ύνται αυθόρμητα αλλά τείν υν να ργανών νται γύρω από σαφή πλαίσια λειτ υργίας, κανόνες συμπεριφ ράς, στόχ υς και υλικά, βασίζ νται σε αξίες, έχ υν π ι τικά χαρακτηριστικά, πρ άγ υν την ανάπτυξη της κ ινωνικ π ίησης των μαθητών, και παράλληλα την ανάπτυξη της επίδ σής τ υς (Χρ νάκη & Μ π υρδάκης, 2003). Ο δρομος a j'o c αν κοι δευοπτικά δύσκολος Είναι γοητευτικός. jf.cailqy δεν είμαστε μονοί. ΜαΟ μας συνοδοιπόροι, σχολεία απ όλη την Εϋμ± η, συνεργάτες στο πρόγρομμε «Ευοώππ, Παιδεία, Σχολείο» Iturcoe.tijucsaon, tcciel Gyrnnazium vatyase Lercia - Δηαο«<ρατο της Τσεχίας.f 7 o f r n o Λ κ» Γ Π ιρ < σ τ?ρ ο ιι f λλόδο Εικόνα 1 3. Αξιοποίηση εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e Learning) ζηη μάθηζη ηηρ γαλλικήρ γλώζζαρ Η διαδικασία διαδικτυακής επαφής συμπεριλάμβανε δύ τύπνυς: πρώτ ς τύπ ς 15πενθήμερα chat και σύγχρννη επικνινωνία μέσω κάμερας με τρόπ π υ άφηνε περιθώρι για μια πι αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων, ενώ δεύτερνς περιλαμβάνε τριμηνιαίες ή τετραμηνιαίες ημερίδες αυστηρά δνμημένες από πλευράς χρόνου και εισηγήσεων με συγκεκριμένν θέμα π υ είχε πρναναγγελθεί, ώστε ι συμμετέχ ντες να είναι πρ ετ ιμασμέν ι. α ' τύποο διαδικτυακών επαφών ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 722 Οι συναντήσεις του πρώτου τύπου περιλάμβαναν αναλυτικότερα τα εξής: οι μαθητές έχοντας ενημερωθεί προηγουμένως μέσω κειμένων που είχαν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για το γενικό πλαίσιο της συνάντησης, εισέρχονται στην αίθουσα της πληροφορικής και χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα εγκαθίσταται μπροστά στον υπολογιστή που λειτουργεί ως διεπαφή (interface) με την χρήση multimedia, κάμερας και μικροφώνου, μεταξύ των μαθητών του δικού μας και των υπολοίπων σχολείων. Κάνοντας «κλικ» σε ένα σημείο της οθόνης γινόμαστε οι βασικοί ομιλητές ή μπορούμε να επιλέξουμε να παρακολουθούμε και ένα δεύτερο σχολείο, εκτός από αυτό που βρίσκεται στην κύρια οθόνη. Είναι μια ζωντανή επικοινωνία, πολλές φορές με προβλήματα, τόσο από τη μεριά των μηχανών όσο και των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα η ταυτόχρονη συνομιλία πολλών διαφορετικών ατόμων που εμποδίζει την καλή ακρόαση ή η ύπαρξη αμηχανίας και η έλλειψη γλωσσικής ετοιμότητας. Μολαταύτα, η απλή διαδικασία που εξασφαλίζει την ευκαιρία επικοινωνίας των μαθητών μας και προπάντων η αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει σε ζωντανό χρόνο με συμμαθητές τους από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το γεγονός ότι τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες γνωριμίες, να δουν νέα πρόσωπα με τα οποία έρχονται σε επαφή και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις μαζί τους, «εκμηδενίζοντας» την απόσταση, τα έξοδα κ.λπ. καθιστά την όλη διαδικασία πολύ ερεθιστική και προκλητική και κάνει τους μαθητές να ανταποκρίνονται θετικά και αυθόρμητα στη διαδικασία. Αυτό πολλές φορές εκδηλωνόταν μέσω θετικών αντιδράσεων των μαθητών που εξέφραζαν έτσι και με ένταση την ικανοποίησή τους για ό,τι συνέβαινε και ως ανατροφοδότηση σε αυτό υπήρχαν ανάλογες εκδηλώσεις και από τους χώρους των άλλων συμμετεχόντων. Η κατάσταση μάλιστα ήταν τόσο έντονη μερικές φορές που χρειάζονταν κάποια λεπτά για να επανέλθουν οι μαθητές στην ηρεμία. Σημειώνουμε ότι για κάθε σχολείο είχε ορισθεί ένας μαθητής ως εκπρόσωπος της ομάδας που παρουσίαζε τις δικές τους απόψεις (εικόνα 2). Η δεύτερη ομάδα εγκαθίσταται σε άλλον υπολογιστή και μέσω chat ( salon de discussion ) - και πολλές φορές με την βοήθεια λεξικού για την σωστή ορθογραφία! - επικοινωνεί με άλλους ευρωπαίους συμμαθητές της γύρω από το αναπτυσσόμενο θέμα της συνάντησης, έτσι που καμιά φορά η αναπτυσσόμενη «οικειότητα» μεταξύ των μαθητών οδηγούσε τη συζήτηση σε ανάπτυξη ακόμη και προσωπικών θεμάτων! Τα παιδιά συνήθως ενθουσιάζονται καθώς παρατηρούν τον καταιγισμό απαντήσεων να «κατεβαίνει» στην οθόνη και αγωνιούν να προσθέσουν και μια δικιά τους κουβέντα! Καθώς όμως τα σχολεία είναι πολλά, συνήθως η απάντηση σε μια τοποθέτηση έρχεται αφού έχουν προηγηθεί και άλλες πολλές διαφορετικές ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ απαντήσεις! Αυτό δημιουργεί ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών πάνω στ αντικείμενο συζήτησής τους, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας και μάλιστα στη γαλλική γλώσσα, πράγμα που συμβάλλει ως είδος εξάσκησης, πάνω στη εκμάθηση της γλώσσας. Τέλος, μια τρίτη ομάδα παρακολουθεί την τηλεδιάσκεψη σε οθόνη από βιντεοπροβολέα, σημειώνοντας παρατηρήσεις, και χωρίς το άγχος της επικοινωνίας, που διακατέχει την πρώτη ομάδα, την βοηθά με απόψεις και συμβουλές πάνω στην όλη διαδικασία. Το σημαντικό και εδώ είναι ότι τόσο η παρακολούθηση, όσο και οι παρατηρήσεις λόγω της σύγχρονης επικοινωνίας στη γαλλική γλώσσα, γίνονται και από τα παιδιά της τρίτης ομάδας επίσης στη γαλλική γλώσσα. Με άλλα λόγια το Διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών του δίνει την ευκαιρία αυθεντικής εξάσκησης της γαλλικής γλώσσας δηλ. συνομιλίας με παιδιά από σχολεία της Γαλλίας. Συγχρόνως δίνει και ένα μέτρο σύγκρισης γλωσσικών ασκήσεων, αφού στη συνομιλία συμμετέχουν και μαθητές τρίτων χωρών που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη γαλλική. β' τύποο διαδικτυακών επαφών Οι συναντήσεις του δεύτερου τύπου γίνεται πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, ενταγμένα σε δύο βασικούς άξονες: α) τον προβληματισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολυγλωσσία, την πολυπολιτισμικότητα, την ενσωμάτωση των διαφορετικοτήτων στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο, και β) την ενασχόληση με μια σημαντική προσωπικότητα της φιλοσοφίας και των ανθρωπιστικών επιστημών. Οι ημερίδες είχαν σαφή θεματικό χαρακτήρα ενώ οι δεκαπενθήμερες συναντήσεις είχαν πιο «ελεύθερο» χαρακτήρα. Στις ημερίδες συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως καθηγητές από την μέση και την ανώτατη εκπαίδευση, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών και πολιτικών φορέων, διπλωμάτες κλπ. Λόγω του προβλήματος που θέτει ο συντονισμός των διαφορετικών σχολείων από χρονικής πλευράς, οι συναντήσεις αυτές διεξάγονται εντός ωρολογίου προγράμματος. Υπήρξε ακόμη μέριμνα, ώστε να μην διαταράσσεται η λειτουργία των σχολείων, αλλά ούτε οι συμμετέχοντες να έχουν σημαντικές απώλειες σε ώρες διδασκαλίας. Επιπλέον η προετοιμασία κάθε σχολείου για τη συμμετοχή του στην τηλεδιάσκεψη έχει την ακόλουθη οργάνωση: Αποστολή με , εκ μέρους του γενικού συντονιστή C. Michalewski, κειμένων που αφορούν την τηλεδιάσκεψη (π.χ. κείμενα πάνω στον Freud, ή κείμενα που αφορούν την ίδρυση και τους θεσμούς της Ε.Ε. κλπ). Συνήθως ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε χώρας κάνει μια περίληψη, εντοπίζει τα βασικά σημεία των κειμένων προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να συντάξουν τα κατάλληλα κείμενα. Ακόμη μέσα από τα ίδια κείμενα μπορεί να προκύψει μία νέα ιδέα η οποία τίθεται προς συζήτηση ή ως ερώτημα στην ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 724 τηλεδιάσκεψη ή μπορεί να αποτελέσει μία καινούργια ιδέα για την επόμενη τηλεδιάσκεψη. Συζήτηση με την ομάδα πάνω στα κείμενα, τοποθετήσεις και ιδέες εκ μέρους των μαθητών. Ομαδική σύνταξη από μέρους των μαθητών στα γαλλικά μιας σχετικής με το θέμα εισήγησης Ανάγνωση ή απαγγελία από μαθητή της εισήγησης κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Επίσης αναρτάται πίνακας ανακοινώσεων (forum),που εντάσσεται στα πλαίσια της ασύγχρονης συνεργασίας (activites asynchrones). Η τηλεδιάσκεψη τέλος (videoconference) έχει την παρακάτω δομή: α) Ο γενικός συντονιστής C. Michalewski, κάνει μία σύντομη εισαγωγή και παρουσιάζει τον εισηγητή και τους συμμετέχοντες β) Εισήγηση ικανοποιητικής χρονικής διάρκειας από κάποιον Γάλλο καλεσμένο γ) Οι συνεργάτες καθηγητές και μαθητές παίρνουν διαδοχικά τον λόγο και τοποθετούνται με παρεμβάσεις μικρής διάρκειας δ) Γίνεται περιορισμένος αριθμός ερωτήσεων προς τον γενικό εισηγητή ή απορίες σχετικά με το θέμα κλπ. 4. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν Η τηλεδιάσκεψη, για κάθε τύπο διαδικτυακών επαφών από τους προαναφερθέντες, έγινε στα πλαίσια της σύγχρονης συνεργασίας (activitis synchrones) σε πραγματικό χρόνο (temps riel). Η διαδικασία έλαβε χώρα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και χρησιμοποιήθηκαν οι υπολογιστές του εργαστηρίου, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική video camera. Για ένα διάστημα έγινε χρήση ασύγχρονης συνεργασίας (activitis asynchrones), όπως ενός πίνακα ανακοινώσεων (forum), που αργότερα όμως εγκαταλείφθηκε, διότι θεωρήθηκε σημαντικότερη η ζωντανή επαφή προκειμένου οι μαθητές να εξασκούνται άμεσα τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή μέσω chat χρήση της γλώσσας. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) παραμένει επίσης βασικό εργαλείο επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και προγραμματισμού, ενώ μαζί με το chat εξασκεί τους μαθητές στο γραπτό λόγο. 5. Οφέλη για τους μαθητές Προκειμένου να υπάρχει μια ποιοτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών των δικτυακών επαφών, ο ερευνητής συχνά φρόντιζε να κρατάει γραπτές σημειώσεις αναφορικά με κύρια σημεία-κλειδιά της όλης διαδικασίας επικοινωνίαςαλληλεπίδρασης των μαθητών. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής είχε προετοιμάσει φύλλα αξιολόγησης, τα οποία είχαν 3-βάθμια κλίμακα αξιολόγησης (0=χαμηλή, 1=μέτρια, 2=καλή) και αξιολογούσαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά-δεξιότητες των μαθητών, όπως προφορικές και γραπτές γλωσσικές δεξιότητες, βαθμός κατανόησης ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ πρ φ ρικ ύ και γραπτ ύ λόγ υ, δεξιότητες παραγωγής πρ φ ρικ ύ και γραπτ ύ λόγ υ κλπ. Τα συγκεκριμένα φύλλα αξι λόγησης συμπληρών νταν από τ ν ίδι τ ν ερευνητή, μέσα από εμπειρική παρατήρηση σε ένα τυχαία επιλεγμέν αριθμό μαθητών κάθε φ ρά. Μετά την λ κλήρωση τ υ κύκλνυ των παραπάνω δικτυακών επαφών και αφ ύ ερευνητής μελέτησε πρ σεχτικά τα απντελέσματα π υ πρ έκυψαν από τις παραπάνω αξι λ γήσεις πρνέκυψε ότι ι Διαδικτυακές επικ ινωνίες συμβάλλ υν θετικά στην ανάπτυξη των πρ φ ρικών και γραπτών γλωσσικών δεξι τήτων, δηλ. στην κατανόηση τ υ πρ φ ρικ ύ και γραπτού λόγ υ καθώς και στην παραγωγή πρ φ ρικ ύ και γραπτ ύ λόγ υ. Ακόμη, φάνηκε ότι ι μαθητές δρ υν ενεργητικά και όχι παθητικά στα πλαίσια των ΤΠΕ και αναπτύσσ υν πρ βληματισμ ύς ως Ευρωπαί ι π λίτες για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέ ν, μέσα από αυτή τη διαδικασία υσιαστικά φάνηκε να ενδυναμώνεται η αίσθηση τ υ ανήκειν στην ευρωπαϊκή ικ γένεια. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντικό όφελ ς μπ ρεί να θεωρηθεί και τ ότι τ υς δίνεται η ευκαιρία να διευρύν υν τ υς ρίζ ντές τ υς μέσω ανάπτυξης νέων ιδεών και γνωρίζ ντας σχετικά θέματα αναφερόμενα σε πρ σωπικότητες όπως ι Pascal, Freud, Levinas κ.λπ. Τέλ ς, η πρόκληση συνάντησης με υπαλλήλ υς της Ε.Ε., η π ία πραγματ π ιήθηκε στ χώρ τ υ σχ λεί υ έδωσε την ευκαιρία στ υς μαθητές να κάν υν γνωριμίες με εκπρ σώπ υς τ υ ευρωπαϊκ ύ χώρ υ και της δι ίκησης 6. Απόψεις των μαθητών Ενδεικτικά αναφέρ υμε τις απόψεις δύ μαθητριών, ι π ίες συλλέχθηκαν μέσα από σχετικό φύλλ μετα-αξι λόγησης π υ δόθηκε σε τυχαί δείγμα μαθητών, έπειτα από την λ κλήρωση των δικτυακών επαφών, από τις δύ πρώτες ημερίδες: α) Ημερίδα 9ης Μαΐ υ 2005 με θέμα: «Τι σημαίνει τ να είναι κανείς Ευρωπαί ς;» (Etre europeen, qu est-ce a dire?). Η συμμετ χή είχε την μ ρφή chat στο λεγόμεν «salon de discussion». Η μαθήτρια της Γ' Λυκεί υ Τζίνα Γαρμπή1αναφέρει: και Η συμμετοχή μας στην Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με την βοήθεια των ΤΠΕ υπήρξε αναμφίβολα το βίωμα που σηματοδότησε μία περίοδο ενδιαφέροντος από τη μεριά μας για τα κοινωνικά και πολιτιστικά κυρίως ζητήματα που απασχολούν τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω του Διαδικτύου, καθώς επίσης μας δόθηκε η ευκαιρία για βελτίωση της γαλλικής γλώσσας, με την εμπειρία του ταυτόχρονου διαλόγου με μαθητές διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών β) Ημερίδα 26ης Ιαν υαρί υ 2006 με θέμα «Παιδεία και Ψυχανάλυση», (Education etpsychanalyse), με έμφαση στ έργ τ υ Freud. Η μαθήτρια της Γ'Λυκεί υ Ευγενία Κακ γιάνν υ2 σχ λιάζει: 1Τ όν μά της μαθήτριας αναφέρεται μετά από άδειά της ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 726 Μέσω της εκπαίδευσης ένας έφηβος μπορεί να δέχεται εμπειρίες και γνώσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της διάπλασης του χαρακτήρα του... το σημαντικό είναι ότι σήμερα οι επιρροές μέσω Διαδικτύου συμβάλλουν σε αυτό Επίλογος Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Ιανουάριο του 2006, το σχολείο μας, το 7ο ΓΕΛ Περιστερίου, βραβεύτηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα σχολεία στο Linz της Αυστρίας με το Βραβείο Παιδαγωγικής Καινοτομίας (Prix d innovation pedagogique)3, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της παιδαγωγικής καινοτομίας στη διδασκαλία που βασίζεται στο etwinning4. Αυτό το γεγονός φάνηκε να είχε ιδιαίτερα θετική επίδραση στην προσπάθεια των μαθητών να βελτιώσουν τη σχέση τους με το Διαδίκτυο. Βιβλιογραφία Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, Αθήνα Δίαυλος Αβούρης, Ν. & Κόμης, Β. (2003). Σύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση: ζητήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοικτής και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (σσ ). Πάτρα, Μάρτιος Graus, J. (1999), An Evaluation of the Usefulness of the Internet in the EFL Classroom, Unpublished M aster s Thesis, University of Nijmegen. Hiltz, S.R. & Wellman, B. (1997) Asynchronous learning networks as a virtual classroom, Communications o f the ACM, 40 (9), pp Κορδάκη, Μ. & Λάσκαρης, Α. (2003). Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Διδασκαλίας και Μάθησης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πρακτικά Εισηγήσεων. Λιοναράκης, Α. (επιμ.), Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός Lapachet, Jaye A. H. (1994) Virtual communities in education: taking the learning out of the classroom, Available at http: //www.sils.umich.edu/impact/ students/jaye/jaye final.html Νικολουδάκης, Ε. & Χουστουλάκης, Ε. (2007). Διδακτική Προσέγγιση του Πυθαγορείου Θεωρήματος για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 2 Το όνομά της μαθήτριας αναφέρεται μετά από άδειά της 3 Promenades philosophiques (in greek), el lpa.php 4 ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 χρήση Διαδικτυακών Τεχνολογιών. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 4-6 Μαίου 2007, τόμος β', Nikoloudakis E. & Dimakos, G. (2009). Using Learning Objects to teach Euclidean Geometry. 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2009) Workshop in Education Proceedings of PCI2009/Workshop In Education Athens p.p Corfu Island, Greece, during of September, Preece, J. (2000). Online communities: Designing usability, supporting sociability. New York: John Wiley & Sons Rheingold, H. (1994) The virtual community, London, Minerva. Σάμψων Δ. & Τεκές, Στ. (2000). Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου. Πανελλήνιο Συνέδριο "Πληροφορική και Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Νοεμβρίου Virnoche, M.E. & Marx, G.T. (1997) Only connect--e.m. Forster in an age of electronic communication: Computer-mediated association and community networks, Sociological Inquiry, 67 (1), pp Χρονάκη, Α. & Μπουρδάκης, Β. (2003). Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασμού. Στο : Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά Εισηγήσεων (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 728 ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1983 έδωσε τον ορισμό, ότι εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα