Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα"

Transcript

1 Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα Γιώργος Λάμπρου Συνέταιρος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό 2

3 Στόχοι της παρουσίασης Η σημασία της μείωσης κόστους στην επιβίωση της επιχείρησης Τι πρέπει να περιλαμβάνει η μείωση κόστους Μεθοδολογία για επίτευξη μέγιστου οφέλους 3

4 Η σημασία της μείωσης κόστους στην επιβίωση της επιχείρησης 4

5 Η διαχείριση της βάσης κόστους αποτελεί προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών αλλά και των Κυπριακών επιχειρήσεων στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης 5

6 Αρχικές επιπτώσεις της ύφεσης στις επιχειρήσεις Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης; 120% Η εμπειρία της Ευρώπης 100% 80% 60% 40% 20% 0% 44,4% 33,3% 22,2% Μείωση ζήτησης 22,2% 22,2% 33,3% 33,3% 33,3% 11,1% Έλλειψη κεφαλαίου κίνησης 11,1% 33,3% Έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων 22,2% 55,6% 22,2% Έλλειψη κυβερνητικής υποστήριξης 66,7% 33,3% Οργανωτική αντίσταση Πολύ σημαντικό Σημαντικό Λίγο σημαντικό Mη σημαντικό Η μείωση ζήτησης και η έλλειψη κεφαλαίου κίνησης αποτελούν τις κυριότερες δυσκολίες. Επιπλέον, η «οργανωτική αντίσταση» θεωρείται σημαντικός παράγοντας από το 67% Πηγή: Μελέτη του Chartered Institute of Management Accountants με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις επιχειρήσεις. 6

7 Η εμπειρία της Ευρώπης Πώς αντιμετώπισαν την ύφεση επιχειρήσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 33% 56% 33% 11% Μείωση παραγωγής 44% 22% Μείωση ανθρώπινου δυναμικού 56% 33% 11% Μείωση των γενικών εξόδων 22% 56% 22% Μείωση περιθωρίων κέρδους 11% 89% Χρήση εισοδήματος ιδιοκτητών Οι ενέργειες επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους, (γενικά έξοδα και ανθρώπινο δυναμικό) Σημαντικά Λίγο Καθόλου Πηγή: Μελέτη του Chartered Institute of Management Accountants με θέμα τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις επιχειρήσεις. 7

8 Η εμπειρία της Ευρώπης Ενέργειες επιχειρήσεων στην Ευρώπη για αντιμετώπιση της κρίσης 80% 70% 70% 67% 62% 60% 50% 40% 30% 52% 38% 52% 34% 44% 25% 21% Small and Medium Η διαχείριση του κόστους είναι η κύρια ενέργεια για αντιμετώπιση της κρίσης 20% 14% 12% 10% 6% 0% 2% 3% 0% Optimizing cost Innovating Investing Expanding overseas Creating new jobs Influencing local and EU policy makers Nothing, my business is just trying to survive Nothing, my business is already on track Πηγή: Μελέτη του INSEAD Business School: The views of CEOs on building a more sustainable and competitive Europe 8

9 Παγκόσμια στοιχεία Παγκόσμιες τάσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο Εφαρμογή πρωτοβουλιών μείωσης κόστους Νέα στρατηγική συμμαχία ή κοινοπραξία Ανάθεση διεργασιών ή λειτουργιών σε τρίτους Οι πρωτοβουλίες μείωσης κόστους είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο Πηγή: 16η Ετήσια παγκόσμια έρευνα για τους CEOs 9

10 Κύπρος Πρόσφατες τάσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο - Κύπρος 94% Εφαρμογή πρωτοβουλιών μείωσης κόστους 56% Νέα στρατηγική συμμαχία, ή κοινοπραξία 50% Ανάθεση διεργασιών ή λειτουργιών σε τρίτους 50% Διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Πηγή: 16η Ετήσια παγκόσμια έρευνα για τους CEOs - Βασικά ευρήματα για την Κύπρο 10

11 Η μείωση του κόστους είναι πρωταρχικής σημασίας στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στην κρίση και ιδιαίτερα στην Κύπρο. 11

12 Τι πρέπει να περιλαμβάνει η μείωση του κόστους 12

13 Ενέργειες επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση κόστους «Αντιδράσαμε μειώνοντας το κόστος εδώ και δυο χρόνια έγιναν σταδιακές και προγραμματισμένες απολύσεις» «Η εταιρεία μας, είχε θέσει ως στόχο τη μείωση κόστους σε σημαντικό βαθμό με μεγάλη αποκοπή θέσεων εργασίας» «Ο όμιλός μας έχει μειώσει από το 2009 τις λειτουργικές του δαπάνες κατά χ%, με μειώσεις θέσεων εργασίας κατά χ% και τερματισμό των μη βασικών υπηρεσιών» 13

14 Ενέργειες επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση κόστους Μείωση κόστους προσωπικού είναι η συνήθης προσέγγιση στην προσπάθεια διαχείρισης της βάσης κόστους 14

15 Στρατηγική μείωσης κόστους με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο Οι μέθοδοι μείωσης κόστους που υιοθετούν οι επιχειρήσεις για εξοικονόμηση τείνουν να είναι βραχυπρόθεσμες καθώς εστιάζουν στις πιο ορατές δαπάνες, όπως, η μείωση του προσωπικού στις λειτουργίες υποστήριξης και όχι στο να αντιμετωπίσουν την πραγματική φύση και δομή του κόστους Επαναπροσδιορισμός της δομής του κόστους με βάση τους στρατηγικούς στόχους και το μελλοντικό μοντέλο λειτουργίας Διαχείριση που περιλαμβάνει ολόκληρη τη βάση του κόστους τους και όχι μεμονωμένα στοιχεία Επικέντρωση στην αξιοποίηση της ικανότητας για επαναπροσανατολισμό πόρων σε τομείς ανάπτυξης Βιώσιμη αναδιάρθρωση της βάσης του κόστους 15

16 Αναδόμηση Transformation Μείωση Εξάλειψη περιττών δραστηριοτήτων Τυποποίηση Κοινή πολιτική και διαδικασίες Αυτοματοποίηση Αξιοποίηση τεχνολογίας, όπου είναι δυνατό Συγκέντρωση Κοινές υπηρεσίες (shared services) Ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) Με βάση το χαμηλότερο κόστος Καινοτομία Σχεδιασμός νέων λύσεων / νέων προϊόντων και υπηρεσιών 16

17 Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Business model 1. Αποστολή / Όραμα 2. Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικό Περιβάλλον Εσωτερικό Περιβάλλον 3. Επιπτώσεις 4. Στρατηγικές Επιλογές 5. Προτεινόμενη Στρατηγική Επιχειρησιακοί Στόχοι και Κινητήριες Δυνάμεις Διατύπωση Στρατηγικής Υλοποίηση Στρατηγικής Right-sizing Δείκτες Απόδοσης 6. Σχέδιο Δράσης 17

18 The opportunity accelerator approach Περιορισμένο Όφελος Μέγιστο Μείωση κόστους «Do without» (5-10%) Δημιουργία αποτελεσματικότητας «Do better» (10-15%) Μείωση υποδομής «Do with less» (15-20%) Αναδιάρθρωση βάσης κόστους «Do different» (20% +) Εξοικονόμηση Μείωση προσωπικού και δραστηριοτήτων Μείωση εξόδων και διαχείριση ζήτησης Βελτίωση διαδικασιών Απλοποίηση IT consolidation Κόστη ακινήτων Κλείσιμο ή έξοδος Στρατηγική προμηθειών Ευκαιρίες Αξιολόγηση δραστηριοτήτων της ομάδας, φόρτου εργασίας και γραμμών αναφοράς. Επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβάσεων με προμηθευτές Μείωση πολυπλοκότητας, λαθών και τυποποίηση βασικών διαδικασιών. Απλοποίηση και εξάλειψη επανάληψης των ρόλων και των δραστηριοτήτων. Ενοποίηση συστημάτων πληροφορικής, υποδομών και βάσεων δεδομένων. Αξιολόγηση ευκαιριών για μεγιστοποίηση εκμετάλλευσης χώρου, εντοπισμός ευκαιριών διάθεσης περιουσιακών στοιχείων. Τερματισμός μη βασικών γραμμών παραγωγής, ομάδων πελατών ή προσφοράς τύπων προϊόντων. Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων και προμηθευτών, δημιουργία κοινών υπηρεσιών, ανάθεση σε τρίτους, κλπ. 18

19 Μεθοδολογία για επίτευξη μέγιστου οφέλους 19

20 Εντοπισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό Α. Εξέταση δομής και λειτουργίας τμημάτων για εντοπισμό πιθανών τομέων μείωσης κόστους και βελτίωσης αποδοτικότητας Μεθοδολογία Προσδιορισμός και ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών ενός τμήματος Διευκρίνιση ρόλων και ευθυνών ατόμων και γραμμών αναφοράς Αντιστοίχιση ατόμων και δραστηριοτήτων (as-is) Αυστηρή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται για τον εντοπισμό (για παράδειγμα): Low value-adding ή redundant δραστηριότητες Ανεπαρκής απόδοση δραστηριότητας Δραστηριότητες που μπορεί να εκτελούνται πιο αποτελεσματικά από βελτιώσεις του συστήματος Ενοποιήσεις δραστηριοτήτων Βαθμός εξειδίκευσης που απαιτείται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου στελέχωσης σε σχέση με τις «βελτιωμένες» δραστηριότητες και εντοπισμός πιθανών ευκαιριών εξοικονόμησης 20

21 Εντοπισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό Β. Αποτελεσματικότερα οργανογράμματα ( Span of Control review ) Επανεξέταση οργανωτικής δομής ενός τμήματος και ανάλυση Span of Control Span of Control (SOC) Η σχέση μεταξύ διευθυντών και προσωπικού, (αριθμός υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κάθε διευθυντή, γραμμές αναφοράς) Ευθυγράμμιση SOC με «βέλτιστες πρακτικές» Bελτίωση οργανωτικής αποτελεσματικότητας: Απλοποίηση και αποσαφήνιση των διαδικασιών λήψεων αποφάσεων 21

22 Εντοπισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό Γ. Κεντρικές Υπηρεσίες και Head Offices Ανάλυση δραστηριοτήτων στα κεντρικά γραφεία - μείωση κεντρικών λειτουργιών σε εκείνες που είναι στρατηγικής / πολιτικής σημασίας ή αποφέρουν σημαντικές συνέργιες Δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού κοστολόγησης για κεντρικές/ κοινές λειτουργίες για διαφάνεια κόστους και αποτελεσματική κατανομή πόρων Βελτίωση της ποιότητας του Συστήματος Πληροφόρησης MIS για την καλύτερη υποστήριξη της λήψης διοικητικών αποφάσεων 22

23 Μείωση κόστους αγορών Στόχος η μέγιστη βιώσιμη μείωση στο κόστος των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις λειτουργικές ανάγκες των πελατών και των χρηστών Μεθοδολογία Ανάλυση Ποιος αγοράζει τι, από ποιον, πώς και σε ποια τιμή; (Building the Cube) Συντονισμός/ενοποίηση δαπανών με στόχο την εκμετάλλευση της πλήρης οικονομικής δύναμης της επιχείρησης Supply management Διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών και όρων Εντοπισμός πιθανών νέων προμηθευτών Πιο επιθετική διαπραγμάτευση με προμηθευτές Eπαναπροσδιορισμός προδιαγραφών demand management Εντοπισμός και χρήση χαμηλότερου κόστους προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας και συμβατότητας Ενίσχυση της εσωτερικής ικανότητας για διαχείριση των αγορών - εκπαίδευση αγοραστών και παροχή εργαλείων Βελτίωση έλεγχου κόστους και προϋπολογισμού 23

24 Βασικά στοιχεία Συνεχής αναθεώρηση και προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες μείωσης κόστους καθώς προκύπτουν, και ένταξη στο σχέδιο δράσης. Κατανομή ευθυνών για διαχείριση πρωτοβουλιών μείωσης κόστους Σωστή μέτρηση και πλαίσια αναφοράς για την παρακολούθηση πραγματικής εξοικονόμησης Κουλτούρα και ενθάρρυνση συμπεριφοράς εξοικονόμησης κόστους 24

25 Συμπέρασμα 25

26 Γρήγορη εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών μείωσης κόστους μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην βιώσιμη αναδιάρθρωση της επιχείρησης 26

27 Ευχαριστώ This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors PricewaterhouseCoopers Ltd. All rights reserved. refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the network. Each member firm is a separate legal entity. Please see (http://www.pwc.com/structure) for further details.

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού τουρισμού

Ανοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού τουρισμού Έρευνα για την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές του Κυπριακού τουρισμού Ιούλιος 2013 Ανοίγοντας το θησαυροφυλάκιο του Κυπριακού τουρισμού Από την ομάδα υπηρεσιών τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Προτάσεων Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης

Εγχειρίδιο Προτάσεων Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Παραδοτέο Π.3: «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Έντασης Κεφαλαίου

Επιχειρήσεις Έντασης Κεφαλαίου Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Έντασης Εργασίας

Επιχειρήσεις Έντασης Εργασίας Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 725-7 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου της ΟΛΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

TEE ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ TEE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. ηµήτρης Φωλίνας dfolinas@gmail.com ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑ 2: ΣΧΕΤΙΚΑ Περιγραφή- Αντικείµενο Σχεδιασµός και ανάπτυξη επιχειρησιακών διεργασιών, εντοπισµός κρίσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing» «Presentation of ICAP GROUP and HR Outsourcing service»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing» «Presentation of ICAP GROUP and HR Outsourcing service» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Παρουσίαση της ICAP GROUP και της υπηρεσίας HR Outsourcing» «Presentation

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Έντασης Υλικών

Επιχειρήσεις Έντασης Υλικών Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης

Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης Έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» «Προτάσεις Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Πρακτικών Ευέλικτης Οργάνωσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Κωδικοποίηση των προβλημάτων των ΔΕΚΟ και προτάσεις επίλυσης Περιεχόμενα Σελίδα Κεφάλαιο 1 Διοικητική σύνοψη 3 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή 9 Κεφάλαιο 3 Εξεταζόμενες ΔΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας

Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 1 Εργασιακή Ευελιξία Πυλώνας 3 Οργάνωση Εργασίας Εκπαιδευτικό Υλικό Γενικά για τις Πρακτικές Οργάνωσης Εργασίας Η οργάνωση και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

[1.4.2012] White Paper on Diagnosing the Supply Management Function. White Paper on Diagnosing the Supply Management Function 2012 Max Laios

[1.4.2012] White Paper on Diagnosing the Supply Management Function. White Paper on Diagnosing the Supply Management Function 2012 Max Laios [1.4.2012] White Paper on Diagnosing the Supply Management Function White Paper on Diagnosing the Supply Management Function 2012 Max Laios 0 Humantec White Paper on Diagnosing the Supply Management Function

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής Strategy Train Μάθημα V Ενότητα 9 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Εφαρμογή Στρατηγικής Εφαρμογή Στρατηγικής Rumyana Grozeva

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας την Παγκόσμια Ύφεση σε μια Πολυεθνική Επιχείρηση: Η Περίπτωση της Sony Ericsson

Αντιμετωπίζοντας την Παγκόσμια Ύφεση σε μια Πολυεθνική Επιχείρηση: Η Περίπτωση της Sony Ericsson Αντιμετωπίζοντας την Παγκόσμια Ύφεση σε μια Πολυεθνική Επιχείρηση: Η Περίπτωση της Sony Ericsson Ιωάννης Ν. Κατσίκης Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ioannis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL ) ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ TΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 Επαναπροσδιορισμός του ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Προφίλ Ικανοτήτων CESI IBERIA, S.A. Σεπτέμβριιος 2005 ΕΕππααννααππρρ οοσσ δδι ιι οορρι ιισσμμόόςς ττοουυ ππρροοφί ίίλλ ττοουυ Μέέννττοορραα ΚΚααι ιι ννοοττοομμί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 0 VALUE ANALYSIIS Έκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα INNOREGIO: διάδοση τεχνολογιών ανάπτυξης καινοτομίας Nick Rich, BSc MBA Matthias Holweg, Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) MSc Lean Enterprise Research Centre

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα