ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου, την αδελφή μου και την ανιψιά μου την Ελεάννα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου, την αδελφή μου και την ανιψιά μου την Ελεάννα."

Transcript

1 1

2 Στον πατέρα μου 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή μου κύριο Ματσίνο Ιωάννη, τον κύριο Οικονόμου Χρήστο και τον κύριο Κοντό Θεμιστοκλή για την βοήθεια και τη συμπαράσταση τους. Ευχαριστώ τους κύριους, Δημητρακόπουλο Παναγιώτη και Τρούμπη Ανδρέα που μου έκαναν τη τιμή να είναι μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, της παρούσας διατριβής. Ευχαριστώ τους φίλους μου, Ζευγώλη Ιωάννη, Κακαρώνη Γεώργιο, Τσιρίδη Λάζαρο, Πατέρα Αναστασία για τη συμπαράσταση και τη βοήθεια, καθώς και τους Μπαρκούτσο Παναγιώτη και Μανιατόπουλο Αναστάσιο για την ψυχολογική υποστήριξη εξ αποστάσεως. Τέλος, ευχαριστώ τους γονείς μου, την αδελφή μου και την ανιψιά μου την Ελεάννα. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οδηγία 2002/49/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζει σαν περιβαλλοντικό θόρυβο τους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς θορύβους που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ύπαρξη ήσυχων περιοχών οριοθετημένων από το κράτος, που δεν ξεπερνούν μια τιμή ενός δείκτη θορύβου, είναι απαραίτητη. Πραγματοποιήθηκαν δύο σειρές μετρήσεων σε 25 σημεία ελέγχου, για τη διερεύνηση της ακουστικής κατάστασης ενός πολεοδομικού συγκροτήματος. Από κοινωνιολογική έρευνα που διεξάχθηκε για τον υπολογισμό της οριακής τιμής του δείκτη θορύβου για τις ήσυχες περιοχές, βρέθηκε ότι το όριο της ησυχίας είναι τα L eq 56,82 db(a). Έπειτα πραγματοποιήθηκε ακουστικός περίπατος με σκοπό, την εύρεση των θορύβων που διαμορφώνουν θετικά ένα ηχοτοπίο και την μελέτη των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου που προτιμήθηκε από τους περιπατητές. Συνδυάζοντας τα ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ηχητικές μετρήσεις με τα ποιοτικά που προέκυψαν από την κοινωνιολογική έρευνα και τον ακουστικό περίπατο, συμπεραίνουμε ότι βασικό χαρακτηριστικό των ήσυχων περιοχών πολεοδομικού συγκροτήματος, δεν είναι μόνο τα χαμηλά επίπεδα ενός δείκτη θορύβου, αλλά και η αρμονική συνύπαρξη των βιοήχων, των γεωήχων και των ανθρωποήχων. ABSTRACT The EU directive 2002/49/EC characterizes environmental noise as the unwanted or harmful noise created by human activities. The existence of quiet areas, delimited by the state, which are not exposed to a value of a noise indicator, is essential. Noise measurements were made in 25 checkpoints, for the investigation of the acoustic quality in an agglomeration. The threshold value for quiet areas in an agglomeration was fount through a survey. The results were L eq 56, 82 db (A). A soundwalk was conducted in order to find the positive sounds of a soundscape and to study the characteristics of the area that was preferred by the sound walkers. Combining the quantitative data that was collected by the acoustic measurements and the qualitative ones that were collected from the survey and the soundwalk we conclude that the basic characteristics of a quiet area in an agglomeration are not only the low levels of a noise indicator, but also the harmonious coexistence of the biophony, geophony and anthrophony. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 6 ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 8-10 ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ 10 ΕΥΡΩΠΗ 1.3. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 13 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 2.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 17 ΕΡΕΥΝΑΣ 2.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4.3. ΗΣΥΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ 5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 59 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΛΙΔΑ Πίνακας 1, Διαφορά μεταξύ L den και Μ.Ο. 50 L eq Πίνακας 2, Ήσυχες περιοχές σύμφωνα με την 52 άποψη των κατοίκων Πίνακας 3, Ήσυχες περιοχές Μυτιλήνης 53 Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα περιοχών 14 δειγματοληψίας Εικόνα 2, Χάρτης διαδρομής περιπάτου 39 (Πηγή Google Earth) Εικόνα 3, Κατηγορία θορύβου που κυριαρχεί 42 Εικόνα 4, Χρήση του χώρου της κάθε στάσης 43 Εικόνα 5, Ποιότητα του θορύβου σε κάθε 44 στάση Χάρτης 1, Περιοχές ελέγχου 16 Χάρτης 2, Ήσυχες περιοχές Μυτιλήνης 54 (Πηγή Google Earth) 6

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΕΛΙΔΑ Διάγραμμα 1, Ηχητική κατάσταση 31 Μυτιλήνης Διάγραμμα 2, Ηχητική κατάσταση γειτονιάς 32 Διάγραμμα 3, Βαθμός ενόχλησης στο σπίτι 33 Διάγραμμα 4, Πηγή θορύβου που ενοχλεί 34 περισσότερο Διάγραμμα 5α, Σημαντικότητα ησυχίας στο 34 σπίτι Διάγραμμα 5β, Σημαντικότητα ησυχίας στη 35 γειτονιά Διάγραμμα 5γ, Σημαντικότητα ησυχίας στην 35 πόλη Διάγραμμα 6, Ήσυχες περιοχές σύμφωνα με 36 την άποψη των κατοίκων Διάγραμμα 7, Αίσθηση ασφάλειας σε ήσυχες 37 περιοχές Διάγραμμα 8, Συνήθειες για αποφυγή πίεσης 38 της καθημερινότητας Διάγραμμα 9, Αντοχές σύμφωνα με ηχητικό 38 παράδειγμα Διάγραμμα 10, Αρέσκεια ζωής στην πόλη και 40 ηχητική κατάσταση της πόλης Διάγραμμα 11, Ψυχολογικές επιπτώσεις λόγο 41 της ζωής στην πόλη Διάγραμμα 12, Διεξαγωγή περιπάτου 46 Διάγραμμα 13, Χαρακτηριστικά καλύτερης 47 στάσης Διάγραμμα 14, Χαρακτηριστικά χειρότερης 47 στάσης Διάγραμμα 15, Επίπεδα θορύβου στάσεων 48 περιπάτου 7

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα μεγάλο κομμάτι πλέον του παγκόσμιου πληθυσμού, ζει σε αστικές περιοχές. Η καθημερινότητα σε ένα αστικό περιβάλλον, συνεπάγεται την έκθεση σε θόρυβο. Η ησυχία είναι δυσεύρετη και συχνά θεωρείται πολυτέλεια. Μια σύγχρονη όμως πόλη, πρέπει να προσφέρει στους κατοίκους της περιοχές, όπου η ηχητική τους κατάσταση είναι διαφορετική. Η ζωντάνια μιας πόλης και ο πανταχού παρών θόρυβος, θα πρέπει να εναλλάσσονται με την ηρεμία και τα χαμηλά επίπεδα θορύβου. Η δυσκολία στον καθορισμό της ησυχίας είναι αναντίρρητη, καθώς πολλοί παράγοντες παίζουν αρνητικό ρόλο στις προσπάθειες διερεύνησης της υποκειμενικότητας της. Ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, είναι φαινομενολογικός, διερευνώντας την κάθε κατάσταση ενσυνείδητα, με πράγματα που γίνονται αντιληπτά. Η κατάσταση αυτή, καθιστά την αντίληψη του θορύβου και συνεπώς της ησυχίας, γεγονός υποκειμενικό. Σημαντικό βήμα προς την συνειδητοποίηση της ησυχίας και την εύρεση των περιοχών που την προσφέρουν, είναι η κατανόηση των χαρακτηριστικών του θορύβου κατά την παραγωγή, τη διάδοση και την αποδοχή του από ένα δέκτη Φυσική διάσταση και αντίληψη του θορύβου Η επιστήμη της ακουστικής, ασχολείται με την ποσοτικοποίηση της παραγωγής, της μετάδοσης και της λήψης του ήχου. Μια διαταραχή σε ένα ελαστικό υλικό, προκαλεί αλλαγές στην πίεση και μετατοπίσεις στα σωματίδια του. Όταν οι μεταβολές αυτές γίνονται αντιληπτές από ένα πρόσωπο ή από ένα μέσο, τότε ένας ήχος υφίσταται (Beranek, 1993, σελ.3). Ο ήχος δηλαδή, είναι το αποτέλεσμα ενός κύματος που δημιουργείται από τη δόνηση αντικειμένων. Τα είδη του θορύβου ποικίλουν, λόγω πηγής, διάδοσης και τρόπου αποδοχής. Ο ήχος πρόσκρουσης (Impact noise), είναι θόρυβος που παράγεται όταν δύο στερεά σώματα όπως δύο τμήματα μιας μηχανής έρχονται σε ξαφνική επαφή μεταξύ τους. Όταν ένα σώμα χτυπήσει ένα άλλο με ορισμένη ταχύτητα και τα δύο θα παραμορφωθούν ελαστικά. Αυτές οι απότομες αλλαγές στο σχήμα ή τον όγκο ενός ή δύο σωμάτων, είναι μια αιτία δημιουργίας ήχου. Ένα άλλο είδος θορύβου, είναι ο θόρυβος ροής (Flow noise), πηγή του οποίου είναι η ροή υγρών ή αερίων. Ο όρος κρουστικό κύμα (Shock wave), υποδηλώνει μια επιφάνεια, για παράδειγμα ένα αεροπλάνο, κατά μήκους του οποίου, η πίεση, η θερμότητα και η θερμοκρασία, υποβάλλονται σε ξαφνική αλλαγή. Ένα κρουστικό κύμα που εξαπλώνεται σε ένα σταθερό μέσο, ταξιδεύει με ταχύτητα που υπερβαίνει την ταχύτητα του ήχου. Στο ανθρώπινο αυτί, γίνεται αντιληπτή ως μια απότομη έκρηξη (Kuttruff, 2004, σελ ). 8

9 1.2. Θεσμικό πλαίσιο για το θόρυβο Σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ όταν ένας θόρυβος σαν αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα του περιβάλλοντος, τότε αποτελεί ρύπο (Οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, Άρθρο 2, διαθέσιμη στο Για να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, έπρεπε να παρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ρύπου. Η οδηγία 2002/49/ΕΚ, χαρακτηρίζει τον ρύπο αυτό σαν περιβαλλοντικό θόρυβο και τονίζει την ανάγκη προστασίας από αυτόν. Περιβάλλων θόρυβος σύμφωνα με την οδηγία, είναι οι ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στην ύπαιθρο, που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας (Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, άρθρο 3, διαθέσιμη στο Είναι φανερό, ότι ο ορισμός αυτός, αφορά τις συνέπειες ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον του, στα πλαίσια του θορύβου. Ένας τρόπος προστασίας του ανθρώπου από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, είναι η ύπαρξη ήσυχων περιοχών. Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, υπάρχουν δύο ειδών ήσυχες περιοχές. Οι ήσυχες περιοχές υπαίθρου, που είναι περιοχές οριοθετημένες από την αρμόδια αρχή, οι οποίες δεν διαταράσσονται από θορύβους κυκλοφορίας, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής. Περιοχές δηλαδή, που χαρακτηρίζονται από την απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η δεύτερη περίπτωση ήσυχης περιοχής, είναι οι ήσυχες περιοχές πολεοδομικού συγκροτήματος. Είναι περιοχές οριοθετημένες από την αρμόδια αρχή, οι οποίες δεν εκτίθενται σε τιμή ενός δείκτη θορύβου, μεγαλύτερη μιας τιμής που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος, ανεξαρτήτου ηχητικής πηγής. Δείκτης θορύβου, είναι ένα φυσικό μέγεθος για την περιγραφή ενός περιβαλλοντικού θορύβου (Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, άρθρο 3, διαθέσιμη στο Δείκτες θορύβου Η ανάγκη της ύπαρξης ενός δείκτη, σχετίζεται με την ανάγκη κατανόησης του μεγέθους του θορύβου από τον άνθρωπο και τις επιβλαβείς επιδράσεις σε αυτόν. Ο άνθρωπος, ακούει το θόρυβο λογαριθμικά. Οι λογάριθμοι, εκφράζουν το επίπεδο του θορύβου σε decibels. Η μέτρηση της έντασης του θορύβου είναι αδιάστατη και για να διευκρινιστεί η αξία του, αντιστοιχίζεται με τη μονάδα bel (Alexander Graham Bell). Όταν η ένταση εκφράζεται σε bels, το εύρος των τιμών είναι μικρό. Για ευκολία συνήθως εκφράζεται σε τιμές decibel που είναι το 9

10 1/10 του bel (Everest, 2009, σελ. 21). Ένας δείκτης θορύβου, είναι η ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου L eq (Equivalent Continuous Sound Level), που εκφράζει το σταθερό επίπεδο θορύβου μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, που παράγει την ίδια ενεργειακή ισοδυναμία, όπως το κυμαινόμενο επίπεδο θορύβου που πραγματικά συμβαίνει (Pathak, 2008, σελ. 3893). Όλες οι κινήσεις ταλάντωσης, περιέχουν κινητική ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για την κίνηση των σωματιδίων σε ένα ηχητικό κύμα. Το ενεργειακό περιεχόμενο ενός ηχητικού κύματος, ανά μονάδα όγκου, ονομάζεται ενεργειακή πυκνότητα. Επειδή το κύμα οδεύει διαμέσου ενός μέσου, μεταφέρει την ενέργεια που αυτό περιέχει. Η ροή αυτή ενέργειας, χαρακτηρίζεται σαν ένταση ήχου (Kuttruff, 2004, σελ ). Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος, για την αποτύπωση της έντασης του θορύβου, ιδιαίτερα όταν αυτός προέρχεται από πολλαπλές πηγές, γίνεται με τη χρήση του δείκτη L eq της ενεργειακής ισοδυναμίας. Στην οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, παρουσιάζονται οι δείκτες L day, L evening, L night και ο δείκτης για τη συνολική ενόχληση L den (day, evening,night). Ο δείκτης της βραδινής περιόδου L night, αφορά την ενόχληση και την διαταραχή του ύπνου (Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, άρθρο 3, διαθέσιμη στο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για το θόρυβο Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της 24 ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετίζεται με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. Στο άρθρο 2 της οδηγίας, αναφέρεται η έννοια της ρύπανσης, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου, στον αέρα στο νερό ή το έδαφος, που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα του περιβάλλοντος (Οδηγία 96/61/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, Άρθρο 2, διαθέσιμη στο Η αναγνώριση του θορύβου σαν ρύπο και η ανάγκη λήψης μέτρων, είχε σαν αποτέλεσμα τη θέσπιση της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο. Η οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25 ης Ιουνίου 2002, σχετίζεται με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, διαθέσιμη στο Η οδηγία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ Β 384/ ), περί καθορισμού μέτρων, όρων και μεθόδων, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον (Υ.Α /724/2006, Συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, διαθέσιμη στο Στόχος της οδηγίας αποτελεί ο καθορισμός μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Επίσης, η οδηγία αποσκοπεί στην παροχή βάσης για την ανάπτυξη κοινοτικών μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. 10

11 Βασική προϋπόθεση για την ορθή αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου, αποτελεί η δημιουργία και η εφαρμογή, επιτρεπτών ορίων. Τα όρια αυτά, επιβάλλονται σε πηγές θορύβου, μη επιτρέποντας τες να εκπέμπουν θόρυβο μεγαλύτερης έντασης μιας συγκεκριμένης τιμής. Μερικές από τις βασικές πηγές θορύβου στις οποίες έχουν επιβληθεί όρια στην Ελλάδα, είναι αυτές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αυτές που προέρχονται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα. Επίσης, όρια εκπομπής, έχουν επιβληθεί σε μια μεγάλη γκάμα μηχανοκίνητων οχημάτων. Το προεδρικό διάταγμα 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/81), συζητά για τα θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών και πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο άρθρο 2, παράγραφος 5 (Π.Δ. 1180/1981 για θέματα ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, άρθρο 2, παράγραφος 5, διαθέσιμο στο ), παρατίθενται τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής, σε διαφορετικές μεταξύ τους περιοχές, όσον αφορά το βαθμό εκβιομηχάνισης τους. Σε καθαρά βιομηχανικές περιοχές, τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής είναι τα 70 db. Σε περιοχές που το επικρατέστερο στοιχείο είναι το βιομηχανικό, είναι τα 65 db. Σε περιοχές με εξίσου βιομηχανικό και αστικό στοιχείο, τα επιτρεπόμενα όρια είναι τα 55 db. Τέλος, σε περιοχές με επικρατέστερο το αστικό στοιχείο τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής, είναι τα 50 db. Σε μια κατοικημένη δηλαδή περιοχή, μια ή περισσότερες βιομηχανικές μονάδες, μπορούν να εκπέμψουν θόρυβο της τάξης των 50 db, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται ο δείκτης θορύβου που χρησιμοποιήθηκε. Η υπουργική απόφαση 17252/92 (ΦΕΚ 395/Β/19/6/92) αφορά τον καθορισμό δεικτών και ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχονται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα (Υ.Α /92 για τον καθορισμό δεικτών και ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχονται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα, διαθέσιμο στο ). Το πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης, αφορά τους αυτοκινητοδρόμους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200 μέτρων από το κοντινότερο όριο εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Ο δείκτης θορύβου που χρησιμοποιείται για να τεθούν τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής, είναι η ισοδύναμη συνεχής στάθμη θορύβου L eq (Equivalent Continuous Sound Level), που εκφράζει το σταθερό επίπεδο θορύβου μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, που παράγει την ίδια ενεργειακή ισοδυναμία, όπως το κυμαινόμενο επίπεδο θορύβου που πραγματικά συμβαίνει. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια του κυκλοφοριακού θορύβου, σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι της τάξης των 67 db(a). Τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής μηχανοκίνητων οχημάτων ποικίλλουν ανά κατηγορία οχήματος. Στην υπουργική απόφαση 25006/2234/93 (ΦΕΚ 523/Β/13/7/1993), (Υ.Α /2234/93 για την αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με 11

12 κινητήρα, διαθέσιμο στο ), παρουσιάζονται τα αποδεκτά επίπεδα εκπομπής θορύβου καθώς και οι προδιαγραφές των οχημάτων. Τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων, μέχρι εννέα θέσεων συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, έχουν δικαίωμα εκπομπής μέχρι 74 db(a). Ενώ τα οχήματα της ίδιας κατηγορίας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς εμπορευμάτων, με κινητήρα ισχύος τουλάχιστον 150kW έχουν δικαίωμα εκπομπής 80 db(a). Στην ίδια υπουργική απόφαση δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη μέτρηση της ηχοστάθμης των οχημάτων εν κινήσει, αλλά και εν στάση. Σύμφωνα με την υπουργική αυτή απόφαση, η μέγιστη αποδεκτή ηχοστάθμη ενός οχήματος, που κυκλοφορεί σε οδούς, με ή χωρίς οδόστρωμα, είναι τα 80 db(a) Επιτρεπτά όρια θορύβου στην Ευρώπη Αντίστοιχες νομοθεσίες και επιτρεπτά όρια εκπομπής θορύβου έχουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Στη Φινλανδία συνιστάται ένα επιτρεπτό όριο θορύβου της τάξεως των 55dB (Ιστοσελίδα περιβαλλοντικής διοίκησης Φινλανδίας, διαθέσιμη στο ). Στη Νορβηγία τα επιτρεπτά όρια θορύβου είναι 50dB(Α) ενώ στην Ιταλία γίνεται ένας διαχωρισμός σε όρια θορύβου μέρας και νύχτας, με 50 db(a) και 40 db(a) αντίστοιχα. Στην Ελβετία, το επιτρεπτό όριο εκπομπής θορύβου την ημέρα είναι 60 db(a) και τη νυχτερινή περίοδο 50 db(a). Τέλος στη Δανία, προτείνετε ένα όριο της τάξης των 45 db(a) δείκτη L eq. (Booi, 2012, σελ. 1032). Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (WHO), έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για το θόρυβο σε κοινότητες (Guidelines for community noise, διαθέσιμο στο ). Τα όρια του θορύβου που προτείνει σαν τα ανεκτά για την ανθρώπινη υγεία είναι 55 db(a) για την περίοδο της ημέρας και 45 db(a) για τη νύχτα Ακουστική κατάσταση και ήσυχες περιοχές Μυτιλήνης Σαν αστικές ορίζονται οι περιοχές, που περιέχουν ανθρώπινες κατασκευές και υψηλή πυκνότητα ανθρώπινου πληθυσμού (Warren, 2006, σελ. 492). Πιο συγκεκριμένα, κατά την οδηγία 2002/49/ΕΚ, πολεοδομικό συγκρότημα, είναι μια περιοχή με πληθυσμό μεγαλύτερο των ατόμων και πυκνότητα πληθυσμού τέτοια, που το εκάστοτε κράτος εκτιμά ότι αποτελεί αστικοποιημένη ζώνη (Οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, άρθρο 3, διαθέσιμη στο Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας το 2011, στο Δήμο Λέσβου κατοικούν άτομα, με πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο 52,26 (Ελληνική στατιστική αρχή, διαθέσιμη στο Η Μυτιλήνη, πρωτεύουσα του δήμου Λέσβου, μπορεί να έχει πληθυσμό μικρότερο από τα πρότυπα που χαρακτηρίζουν ένα πολεοδομικό συγκρότημα, οι 12

13 συνθήκες της ζωής όμως σε αυτήν, δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτές μιας μεγαλύτερης πόλης. Ένας λόγος που οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται όλο και περισσότερο θορυβώδεις, είναι η αύξηση ροής της οδικής κυκλοφορίας (Raimbault, 2005, σελ.339). Οι θόρυβοι σε μια πόλη, μπορεί να παρέχουν πληροφορίες, βοηθώντας στη συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος. Εύκολα όμως ένας θόρυβος, από πληροφοριακός ή ακόμη και ευχάριστος, όταν ξεπερνά το επίπεδο της άνεσης, μετατρέπεται σε ρύπο (The EU policy on environmental noise, διαθέσιμο στο Υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία, ότι η συνεχής έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, διαταραχές ύπνου, μειωμένες σχολικές επιδώσεις, προβλήματα ακοής, ακόμη και στεφανιαία νόσο (Passchier-Vermeer, 2000, σελ. 123). Η ανάγκη λοιπόν για προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο και προώθηση των ήσυχων περιοχών, είναι αναντίρρητη. Η έρευνα για τις ήσυχες περιοχές της Ελλάδας και των υπόλοιπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολλά υποσχόμενη. Οι ήσυχες περιοχές υπαίθρου της Ελλάδας, μελετήθηκαν έχοντας ως κριτήριο, την απόσταση διάδοσης του θορύβου από την πηγή προέλευσης του. (Votsi, 2011,σελ. 281). Βασικές πηγές θορύβου όπως το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, τα αεροδρόμια, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι εγκαταστάσεις αναψυχής, καθώς και τα λιμάνια, αναγνωρίστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο. Με κριτήριο την απόσταση εξάπλωσης του θορύβου, αναγνωρίστηκαν οι ήσυχες περιοχές υπαίθρου. Εμπόδιο στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ήταν η έλλειψη των μετρήσεων. Οι ήσυχες περιοχές πολεοδομικού συγκροτήματος της Ολλανδίας, μελετήθηκαν με μια κοινωνιολογική έρευνα σκοπός της οποίας ήταν ο διαχωρισμός των ευχάριστων ήχων, από τους θορύβους που προκαλούν δυσφορία (Booi, 2012, σελ.1033). Περιοχές όπου οι φυσικοί θόρυβοι κυριαρχούν, χώροι πρασίνου σε μια πόλη ή στην εξοχή και ήσυχες κατοικημένες περιοχές, είχαν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να θεωρηθεί μια περιοχή ήσυχη. Για την δημιουργία μιας πιλοτικής μεθοδολογίας εύρεσης ήσυχων περιοχών, συγκεντρώθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα στην πόλη της Μυτιλήνης. Για την μελέτη της υφιστάμενης ηχητικής κατάστασης της Μυτιλήνης, πραγματοποιήθηκαν ηχητικές μετρήσεις. Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των αποτελεσμάτων, ήταν η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου δειγματοληψιών (Παράρτημα 1), τόσο χωρικά, όσο και χρονικά. Ο ορισμός για τις ήσυχες περιοχές πολεοδομικού συγκροτήματος, συζητά για την ύπαρξη μιας οριακής τιμής ενός δείκτη θορύβου, η υπέρβαση της οποίας, συνεπάγεται με την απόρριψη μιας περιοχής ως ήσυχη. Η έλλειψη της οριακής αυτής τιμής, καθώς και ενός δείκτη που καθορίζει τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής θορύβου στο αστικό περιβάλλον, αποτελεί εμπόδιο στην εύρεση των ήσυχων περιοχών, αλλά και στην ορθή διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. 13

14 Επίσης, πραγματοποιήθηκε κοινωνιολογική έρευνα (Παράρτημα 2) που μελετά την άποψη και τις προτιμήσεις των κατοίκων της Μυτιλήνης, σχετικά με τις ήσυχες περιοχές και την ευαισθησία τους στο θόρυβο, με σκοπό τη διαχείριση του προβλήματος της έλλειψης ορίων. Για την μελέτη των ευχάριστων θορύβων και αυτών που προκαλούν δυσφορία, πραγματοποιήθηκε ένας ακουστικός περίπατος (Soundwalk). Ακουστικός περίπατος, είναι μια οποιαδήποτε εξόρμηση με σκοπό τη μελέτη της ακουστικής διάστασης μιας περιοχής με συνολικό τρόπο (Positive soundscapes διαθέσιμο στο Τα απαραίτητα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με χρήση ερωτηματολογίων (Παράρτημα 3), που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του περιπάτου. Ο ακουστικός περίπατος, αποτελεί εργαλείο, για το σχεδιασμό μιας πόλης ή μιας συνοικίας και είναι ένα σημαντικό βήμα, ως προς το ζήτημα της αντίληψης του θορύβου. Η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους αστικούς δημόσιους χώρους, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ένας ακουστικός περίπατος, είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για μια επιθυμητή ακουστική κατάσταση σε ένα χώρο (Rychtáriková, 2011, σελ. 2). Ο συνδυασμός των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, από τις μετρήσεις, την κοινωνιολογική έρευνα και τον ακουστικό περίπατο, έδωσαν επαρκή στοιχεία, στην έρευνα για τις ήσυχες περιοχές της Μυτιλήνης και τα χαρακτηριστικά τους. Μελετήθηκε η έννοια των ήσυχων περιοχών καθώς και τα επίπεδα άνεσης σε αυτές, σε σχέση με τα επίπεδα της έντασης του θορύβου. Τέλος, συζητήθηκε η εφαρμογή της μεθοδολογίας των μετρήσεων, της κοινωνιολογικής έρευνας και του περιπάτου, με σκοπό την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου με ολοκληρωμένο τρόπο. 14

15 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 2.1. Μεθοδολογία ηχητικών μετρήσεων Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση του ηχομέτρου Pro-DX Vocis της Castle group. Το ηχόμετρο, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αντανακλάσεις. Με χρήση φιλτραρίσματος η στάθμιση ηχητικής πίεσης (SPL) έχει τροποποιηθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τροποποιήθηκε με στάθμιση Α (decibels A weighted) όπου είναι και η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη. Ο λόγος είναι ότι αποδίδει (αντανακλά) την απόκριση της ανθρώπινης ακοής, με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο. Το ηχόμετρο Pro-DX Vocis μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες γεγονός που το καθιστά, ιδανικό εργαλείο μέτρησης περιβαλλοντικού θορύβου. Η απλότητα της χρήσης του, ο στιβαρός τρόπος κατασκευής του και η δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, σημαίνουν ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν μεγάλης γκάμας μετρήσεις. Επιτόπιοι έλεγχοι περιβαλλοντικού θορύβου, βιομηχανικού θορύβου, οδικής κυκλοφορίας, ενόχλησης, θόρυβοι ψυχαγωγίας, είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες μέτρησης του ηχομέτρου. Πριν την έναρξη των μετρήσεων, το ηχόμετρο βαθμονομήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του (http://www.castlegroup.co.uk/). Οι μετρήσεις, δεν έγιναν ούτε με τυχαίο, ούτε με στοχευόμενο τρόπο. Οι περιοχές δειγματοληψίας ανήκουν σε τρείς κατηγορίες. Σε αυτές που σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ είναι απαραίτητες για την δημιουργία ενός στρατηγικού χάρτη θορύβου, σε περιοχές που είναι γενικού ενδιαφέροντος και ευαίσθητες στο θόρυβο και σε αυτές που προέκυψαν από την κοινωνιολογική έρευνα,που αφορά τις ήσυχες περιοχές σύμφωνα με τις προτιμήσεις των κατοίκων της Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θόρυβο που εκπέμπεται από την οδική κυκλοφορία, τη σιδηροδρομική κυκλοφορία, τα αεροδρόμια και χώρους βιομηχανικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων των λιμένων. Στη περίπτωση της Μυτιλήνης, τα σημεία που επιλέχθηκαν για την καταγραφή του επιπέδου θορύβου που εκπέμπεται από την οδική κυκλοφορία, είναι περιοχές που οι οδηγοί χρησιμοποιούν αναπόφευκτα. Ένα σημαντικό κομμάτι του οδικού άξονα της Μυτιλήνης, διαπερνά κατοικημένες περιοχές, με συνέπεια ένα μέρος του πληθυσμού της, να εκτίθεται σε περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα σημεία, χώρος στάθμευσης, Βουρνασών (Νησίδα), Κουντουριώτη, Πλατεία αλυσίδας (Νησίδα) και Στάδιο, ήταν οι περιοχές που επιλέχθηκαν για την καταγραφή του επιπέδου θορύβου που εκπέμπεται από την οδική κυκλοφορία. Όσον αφορά τους χώρους βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ιδανικά σημεία ελέγχου, ήταν το λιμάνι και το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Οι τελευταίες μετρήσεις που ήταν βασική προϋπόθεση για τη 15

16 δημιουργία στρατηγικού χάρτη, ήταν αυτές του αεροδρομίου, καθώς η Μυτιλήνη, δεν διαθέτει σιδηροδρομικό άξονα. Οι ευαίσθητες στο θόρυβο και γενικού ενδιαφέροντος περιοχές, έχουν οικολογική, ανθρωποκεντρική και οικονομική αξία. Το νοσοκομείο, μερικά από τα σχολεία, το πανεπιστήμιο, πάρκα με πλούσια φυτοκάλυψη, χαρακτηριστικά σημεία της πόλης όπως οι κεντρικές πλατείες και η αγορά, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι, είναι αντιπροσωπευτικές περιοχές γενικού ενδιαφέροντος. Τέλος, μετρήσεις έγιναν και σε περιοχές, που είχαν προταθεί από τους κατοίκους της Μυτιλήνης, σε έρευνα που αφορά τις ήσυχες περιοχές της πόλης. Πολλές περιοχές έχουν διπλή ιδιότητα και αναφέρθηκαν σε παραπάνω από μια κατηγορίες (Εικόνα 1). Οι περιοχές ελέγχου, απεικονίζονται σε χάρτη (Χάρτης 1), που δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Arc10 ESRI με χρήση ορθοφωτογραφιών του κτηματολογίου (http://gis.ktimanet.gr). Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα περιοχών δειγματοληψίας Σύμφωνα με την οδηγία 2002/49/ΕΚ, παράρτημα ΙΙ παράγραφος 3, για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, οι μετρήσεις που γίνονται μπροστά σε κτήρια, ή σε άλλα στοιχεία αντανάκλασης, πρέπει να διορθώνονται. Η αφαίρεση της συμβολής της αντανάκλασης κατά γενικό κανόνα συνεπάγεται σε 3 db, σε περίπτωση μέτρησης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν άνοιξη και καλοκαίρι (1 Μαΐου Ιουλίου 2012) σε 25 περιοχές ελέγχου. Σε κάθε περιοχή έγιναν τρείς μετρήσεις την ίδια μέρα ( , και ).Το ύψος των σημείων ελέγχου, ήταν σε όλες τις περιπτώσεις, πάνω από 1,5 μέτρο. Ξεχωριστές περιπτώσεις, όπως σαββατοκύριακα και άλλες αργίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκαν δύο επαναληπτικές μετρήσεις. Το φυσικό μέγεθος για την περιγραφή του περιβάλλοντος θορύβου που συνήθως χρησιμοποιείται, είναι ο 16

17 δείκτης L den (day-evening-night, επίπεδο ημέρας-απογεύματος-νύχτας). Καθώς όμως ο συγκεκριμένος δείκτης απαιτεί μετρήσεις διάρκειας ενός έτους, ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο L eq, που αποτελεί το σταθερό επίπεδο θορύβου μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, που παράγει την ίδια ενεργειακή ισοδυναμία, όπως το κυμαινόμενο επίπεδο θορύβου που πραγματικά συμβαίνει. Στην 3 η παράγραφο του πρώτου παραρτήματος της οδηγίας για την διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (2002/49/ΕΚ), ορίζεται η έννοια της φράσης ηχητικό γεγονός. Ο θόρυβος που διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά, όπως ένα διερχόμενο όχημα, είναι ένα ηχητικό γεγονός. Τα 25 σημεία ελέγχου, ποικίλουν όσον αφορά το επίπεδο της έντασης του θορύβου σε αυτά αλλά και τη χρήση τους. Τα διάφορα ηχητικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων καθόρισαν και τα αποτελέσματα της κάθε μέτρησης. Τέλος με χρήση του προγράμματος spss, έγινε στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. 17

18 Χάρτης 1, Περιοχές ελέγχου 18

19 2.2. Μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας Μια κοινωνιολογική έρευνα, για κατοίκους περιοχών της Μυτιλήνης, που υφίστανται από διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου, ανέδειξε τις ήσυχες περιοχές προτίμησης τους και γενικά την ευαισθησία τους στο θόρυβο. Συμπληρώθηκαν 55 δομημένα ερωτηματολόγια, με ερωτήσεις διαβαθμισμένες σε μια κλίμακα απαντήσεων. Ποιοι είναι οι θόρυβοι που ενοχλούν περισσότερο, ο βαθμός ευαισθησίας σε αυτόν και η σημαντικότητα της ησυχίας, είναι τα θέματα που μελετήθηκαν. Ένας επιπλέον διαχωρισμός, όσον αφορά τον περιβαλλοντικό θόρυβο, έγινε ανάμεσα σε τρείς διαφορετικές καταστάσεις. Η ενόχληση και η σημαντικότητα της ησυχίας, συζητήθηκαν σε επίπεδο σπιτιού, γειτονιάς και πόλης. Έπειτα, ζητήθηκε από τους κατοίκους της Μυτιλήνης, να αναδείξουν περιοχές που σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους θεωρούνται ήσυχες και να σημειώσουν τις συνήθειες τους, όταν θέλουν να ξεφύγουν από την πίεση της καθημερινότητας. Τέλος, με χρήση ενός ηχητικού παραδείγματος, η ένταση του οποίου μετρήθηκε στα 80 db(a), καθορίστηκαν οι αντοχές των κατοίκων όσον αφορά την ένταση του θορύβου. Ανακοινώνοντας, ότι η ένταση του παραδείγματος που άκουσαν κυμαίνεται στα 80 db(a), ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προτείνουν το ανεκτό για αυτούς επίπεδο θορύβου, κάνοντας έτσι μια αρχή στον καθορισμό του επιτρεπτού ορίου εκπομπής, σε μια κατοικημένη περιοχή Μεθοδολογία ακουστικού περιπάτου Ένας ακουστικός περίπατος (soundwalk) για τη μελέτη της ακουστικής διάστασης μιας περιοχής με συνολικό τρόπο, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης με σκοπό την αναγνώριση των θορύβων που προκαλούν δυσφορία και των θορύβων που διαμορφώνουν με θετικό τρόπο τη συνολική εικόνα ενός χώρου (http://www.positivesoundscapes.org/). Η διαδρομή που επιλέχθηκε (Εικόνα 2) για τον περίπατο, περιέχει χώρους διαφορετικούς μεταξύ τους, όσον αφορά τα ακουστικά, αλλά και τα οπτικά χαρακτηριστικά τους. Τέσσερις στάσεις είχαν προεπιλεχθεί κατά μήκος της διαδρομής, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά μεταξύ τους ηχοτοπία. Πριν την έναρξη του περιπάτου, οι περιπατητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις (Pre-soundwalk questions) που αφορούσαν τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν για τον ήχο σε ένα αστικό τοπίο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι περιπατητές έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα που συνάντησαν. Κατόπιν, απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το συγκεκριμένο τοπίο (Location specific questions). Η διαδικασία αυτή, επαναλήφθηκε για όλες τις στάσεις του περιπάτου. Με τη λήξη του περιπάτου, για ακόμη μια φορά, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο (Post-soundwalk questions) που αφορούσε τη συνολική τους εμπειρία. Μια στάση ενός λεπτού σε κάθε ηχοτοπίο, ήταν 19

20 αφιερωμένη στην παρατήρηση του. Όλη η διαδικασία έγινε σιωπηλά. Σε κάθε στάση του περιπάτου, με χρήση ηχομέτρου, έγιναν μετρήσεις, για τη σύγκριση των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων. Δέκα στο σύνολο περιπατητές, συμπλήρωσαν τα απαραίτητα δομημένα ερωτηματολόγια. Η κατηγοριοποίηση του θορύβου ανάλογα από την πηγή προέλευσής του, η ποιότητα του θορύβου που κυριαρχεί σε κάθε στάση, η ανάδειξη των θορύβων που άρεσαν και αυτών που δεν άρεσαν, ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν από τους περιπατητές. Τέλος, στο μετά περιπάτου ερωτηματολόγιο, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, να θυμηθούν και να αναφέρουν τους θορύβους που έκαναν εντύπωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να σημειώσουν με σειρά προτίμησης, τις 4 στάσεις που πραγματοποιήθηκαν. 20

21 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.1. Αποτελέσματα ηχητικών μετρήσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Μαΐου-15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΟΧΗ Σημείο ελέγχου Χώρος στάθμευσης Βουρνασών (Νησίδα) 2 ο Γενικό λύκειο (Δημοτικός Κήπος) Πλατεία αλυσίδας (Νησίδα) Πλατεία Σαπφούς Κουντουριώτ η (Καφετέριες) Λιμάνι 3 ο Γενικό Λύκειο (Αστυνομικό τμήμα) Νοσοκομείο Στάδιο Ημέρα Φορτοεκφορτώσε ις σε καταστήματα Έντονη κίνηση, φορτηγά αυτοκίνητα δίτροχα Έντονη κίνηση, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίτροχα, φωνές μαθητών Έντονη κίνηση, αυτοκίνητα, δίτροχα, φωνές από καφενεία Λεωφορεία, αυτοκίνητα, δίτροχα Λεωφορεία, αυτοκίνητα, δίτροχα Φορτηγά, βόμβος από καράβι Μαθητές που φωνάζουν, δίτροχα Αυτοκίνητα σε ανηφόρα, πουλιά σε δέντρα Αυτοκίνητα, δίτροχα L eq 69, 5 72, 8 67, 8 72, 8 66, 2 66, 2 66, 9 63, 6 70, 8 66, 4 ΗΧΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ/L eq Απόγευμα L eq Νύχτα Αυτοκίνητα δίτροχα Έντονη κίνηση, αυτοκίνητα δίτροχα Έντονη κίνηση, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίτροχα Έντονη κίνηση, αυτοκίνητα, δίτροχα Κόσμος σε καφετέριες Λεωφορεία Αυτοκίνητα, δίτροχα Βόμβος από καράβι, κόσμος πηγαίνει στο φάρο Λίγη κίνηση αυτοκίνητα, παιδιά παίζουν Ομιλίες, δίτροχα Αυτοκίνητα, δίτροχα 58, 7 69, 9 70, 1 74, 8 69, 9 63, 4 67, 8 62, 4 60, 8 61, 3 Λίγα αυτοκίνητα Λιγότερη κίνηση αυτοκίνητα Λιγότερη κίνηση, μουσική από αυτοκίνητα Αυτοκίνητα που σταματούν σε εστιατόρια Αυτοκίνητα, δίτροχα, κόσμος Δυνατή μουσική από L eq 54, 1 67, 4 67, 8 67, 4 66, 4 75, 3 καφετέριες Λίγη κίνηση 52, 1 Ελάχιστη κίνηση Εξαερισμός, λιγότερη κίνηση Λιγότερη κίνηση 68, 8 64, 5 55, 6 L eq Μ.Ο. 60, ,5 71,5 67,5 78,3 62,2 64,9 65,3 61,1 Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνο υ (Στάδιο) Πουλιά στα πολλά δέντρα, αυτοκίνητα στο 57 Ομιλίες, πουλιά 51, 4 Ελάχιστος απομακρυσμέν ος θόρυβος 51, 2 53,2 21

22 Πάρκο Αγίας Ειρήνης Αρχαίο θέατρο Πεζόδρομος (Ερμού) Φάρος Άγαλμα Ελευθερίας βάθος Παιδιά που παίζουν, κίνηση από τον δρόμο 61, 6 Πουλιά 52, 9 Δίτροχα, ομιλίες κόσμου, μουσική Θόρυβος από διερχόμενα πλοιάρια Φωνές ανθρώπων, αυτοκίνητα, θόρυβοι από λιμάνι 66, 3 52, 3 55, 9 Παιδιά που παίζουν, κίνηση από τον δρόμο Δυνατός αέρας, θρόισμα φύλλων Δίτροχα, αυτοκίνητα Λίγος κόσμος συζητά 58, 6 51, 6 64, 9 51, 7 Ομιλίες 54, 1 Κάστρο Αραιή κίνηση 48, 5 Λίγα δίτροχα 45, 6 Τσαμάκια Ομιλίες, πουλιά, 59, Ομιλίες 52, (Πάρκο) σκυλιά 6 4 Επάνω Αυτοκίνητα 56 Αυτοκίνητα 58, Σκάλα 2 Συνοικισμός Αυτοκίνητα, 54, Λίγη κίνηση 50, (8 ο δίτροχα σε 9 6 Δημοτικό) χαμηλή ταχύτητα Πανεπιστήμι ο Εργοστάσιο ΔΕΗ Αυτοκίνητα, αεροπλάνο δίτροχα Έντονη κίνηση από διερχόμενα οχήματα, βόμβος από εργοστάσιο 58, 6 Παναγιούδα Λίγη κίνηση 59, 5 Αεροδρόμιο Βαρειά- Νεάπολη Αυτοκίνητα, λεωφορεία, κόσμος, μικρό αεροπλάνο Κίνηση από διερχόμενα οχήματα Αραιή κίνηση 51, 2 70 Κίνηση, αυτοκίνητα, δίτροχα 61, 2 66, 5 Ελάχιστες δραστηριότητ ες Ελάχιστες δραστηριότητ ες Κίνηση από διερχόμενα οχήματα 66, 3 50, 1 Άδειο πάρκο, απομακρυσμέν ος θόρυβος Ελάχιστοι απομακρυσμέν οι θόρυβοι Αραιά, αλλά θορυβώδη δίτροχα Ελάχιστοι απομακρυσμέν οι θόρυβοι Λίγοι άνθρωποι συζητούν Καμία δραστηριότητα Μουσική, αυτοκίνητα Ελάχιστη κίνηση Καμία δραστηριότητα Καμία δραστηριότητα Έντονη κίνηση από διερχόμενα οχήματα Θόρυβος από εστιατόρια, αυτοκίνητα 56 Αυτοκίνητα, εξαερισμός 68, 5 Κίνηση από διερχόμενα οχήματα 53, 4 50, 7 63, 5 49, 1 51, 2 42, 8 60, 8 50, 1 45, 1 43, 4 75, 1 58, 5 62, 1 67, 4 57,8 51,7 64, ,7 45,6 57,6 54,7 50,2 50,4 68, ,7 67,4 22

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 18 Ιουνίου-30 Ιουλίου 2012 Για μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα, πραγματοποιήθηκε μια επαναληπτική δειγματοληψία. Οι μετρήσεις έγιναν με την ίδια σειρά και είναι φανερό ότι τα επίπεδα του θορύβου αλλά και τα ηχητικά γεγονότα που συνέβησαν, ήταν παρόμοια. ΠΕΡΙΟΧΗ Σημείο ελέγχου Χώρος στάθμευσης Βουρνασών (Νησίδα) 2 ο Γενικό λύκειο (Δημοτικός Κήπος) Πλατεία αλυσίδας (Νησίδα) Πλατεία Σαπφούς Κουντουριώτ η (Καφετέριες) Λιμάνι 3 ο Γενικό Λύκειο (Αστυνομικό τμήμα) Νοσοκομείο Ημέρα Φορτηγά, αυτοκίνητα, δίτροχα Έντονη κίνηση, κόρνες L eq 68, 5 72, 3 Έντονη κίνηση 68, 8 Έντονη κίνηση, αυτοκίνητα, δίτροχα, φωνές από καφενεία Λεωφορεία, αυτοκίνητα, δίτροχα Λεωφορεία, αυτοκίνητα, δίτροχα Φορτηγά, βόμβος από καράβι Δίτροχα, περιπολικά Αυτοκίνητα, δίτροχα σε ανηφόρα 75, 9 62, 8 69, 8 ΗΧΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ/L eq Απόγευμα L eq Νύχτα Αυτοκίνητα, ομιλίες Κίνηση σε χαμηλή ταχύτητα Έντονη κίνηση, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίτροχα Έντονη κίνηση, αυτοκίνητα, δίτροχα Κόσμος σε καφετέριες Λεωφορεία Αυτοκίνητα, δίτροχα 59 Βόμβος από καράβι, κόσμος αναχωρεί 61, 1 71, 9 Πουλιά, λίγη κίνηση Ομιλίες, πουλιά 59, 6 62, 3 72, 3 71, 7 71, 3 58, 9 61, 2 55, 8 59, 6 Αυτοκίνητα, δίτροχα Λιγότερη κίνηση αυτοκίνητα, ασθενοφόρο Λιγότερη κίνηση, παρουσία αστυνομίας Αυτοκίνητα που σταματούν σε εστιατόρια Αυτοκίνητα, δίτροχα, κόσμος, ποδηλάτες Δυνατή μουσική από καφετέριες L eq 75, 9 70, 6 69, 7 68, 3 77, 5 76, 9 L eq Μ.Ο ,4 70,2 71,9 70,5 68,5 Λίγη κίνηση 62 60,7 Ελάχιστη κίνηση, γάβγισμα σκύλου Εξαερισμός, αυτοκίνητα 59, 7 67, 3 58,8 66,2 23

24 Στάδιο Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνο υ (Στάδιο) Πάρκο Αγίας Ειρήνης Αρχαίο θέατρο Πεζόδρομος (Ερμού) Φάρος Άγαλμα Ελευθερίας Αυτοκίνητα, δίτροχα Πουλιά στα πολλά δέντρα, αυτοκίνητα στο βάθος Παιδιά που παίζουν, κίνηση από τον δρόμο 69, 9 55, 1 59, 7 Πουλιά 50, 2 Δίτροχα, ομιλίες κόσμου, μουσική Ελάχιστες δραστηριότητε ς Φωνές ανθρώπων, αυτοκίνητα, θόρυβοι από λιμάνι 66, 5 50, 1 58, 9 Κάστρο Αραιή κίνηση 45, 3 Τσαμάκια Γάβγισμα 60, (Πάρκο) σκύλων, 7 Επάνω Σκάλα Συνοικισμός (8 ο Δημοτικό) Πανεπιστήμι ο Εργοστάσιο ΔΕΗ Παναγιούδα ομιλίες Λίγα αυτοκίνητα Αυτοκίνητα, δίτροχα σε χαμηλή ταχύτητα Αυτοκίνητα, ομιλίες Έντονη κίνηση από διερχόμενα οχήματα, βόμβος από εργοστάσιο Κίνηση αυτοκίνητα 59, 3 55, 8 58, 9 75, 3 61, 3 Αυτοκίνητα, δίτροχα Ομιλίες, πουλιά, φωνές παιδιών Παιδιά που παίζουν, έντονη κίνηση από τον δρόμο, έντομα, κόρνες Δυνατός αέρας, θρόισμα φύλλων Δίτροχα, αυτοκίνητα Λίγος κόσμος συζητά, θόρυβος από λιμάνι Ομιλίες, αυτοκίνητα 60, 7 58, 3 65, 3 Λιγότερη κίνηση Ελάχιστος απομακρυσμένο ς θόρυβος Άδειο πάρκο, απομακρυσμένο ς θόρυβος 52 Ελάχιστοι απομακρυσμένο ι θόρυβοι 68, 8 53, 1 63, 1 Λίγα δίτροχα 44, 7 Ομιλίες 55, 3 Αυτοκίνητα 57, 7 Λίγη κίνηση 51, 1 Αραιή κίνηση 55, 4 Κίνηση, 65, αυτοκίνητα, 4 δίτροχα Ελάχιστες δραστηριότητε ς 53, 8 50, 1 55, 3 Δυνατές φωνές 69, 9 Ελάχιστοι απομακρυσμένο ι θόρυβοι Λίγοι άνθρωποι συζητούν Καμία δραστηριότητα Μουσική, αυτοκίνητα Ελάχιστη κίνηση Καμία δραστηριότητα Καμία δραστηριότητα Έντονη κίνηση από διερχόμενα οχήματα 51 Θόρυβος από εστιατόρια, αυτοκίνητα 61,4 54,5 60, ,7 68, ,4 Αεροδρόμιο Αυτοκίνητα, 66, Ελάχιστες 58, Αυτοκίνητα, 65, 63,6 55, 4 43, 1 63, 7 51, 3 46, 7 49, 3 78, 5 63, 7 59,1 44,3 59,9 56,1 51,2 54, ,6 24

25 Βαρειά- Νεάπολη λεωφορεία, κόσμος, αεροπλάνο Κίνηση από διερχόμενα οχήματα 7 δραστηριότητε ς 65, 8 Κίνηση από διερχόμενα οχήματα 9 εξαερισμός, κόσμος που αναχωρεί 57, 1 Κίνηση από διερχόμενα οχήματα 4 71, 8 64,9 Από τα αποτελέσματα των δυο περιόδων δειγματοληψίας, προκύπτει ο μέσος όρος του κάθε σημείου ελέγχου. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Σημείο ελέγχου L eq Πρώτη μέτρηση L eq Δεύτερη L μέτρηση eq Μ.Ο. Χώρος στάθμευσης 60, ,3 Βουρνασών 70 68,4 69,2 (Νησίδα) 2 ο Γενικό λύκειο 68,5 70,2 69,3 (Δημοτικός Κήπος) Πλατεία αλυσίδας 71,5 71,9 71,7 (Νησίδα) Πλατεία Σαπφούς 67,5 70,5 69 Κουντουριώτη 78,3 68,5 73,4 (Καφετέριες) Λιμάνι 62,2 60,7 61,4 3 ο Γενικό Λύκειο 64,9 58,8 61,8 (Αστυνομικό τμήμα) Νοσοκομείο 65,3 66,2 65,7 Στάδιο 61,1 61,4 61,2 Πάρκο Αγίου 53,2 54,5 53,8 Κωνσταντίνου (Στάδιο) Πάρκο Αγίας 57,8 60,1 59,2 Ειρήνης Αρχαίο θέατρο 51,7 50,7 51 Πεζόδρομος 64,9 68,4 67,2 (Ερμού) Φάρος 51 51,4 51,2 Άγαλμα Ελευθερίας 53,7 59,1 56,4 25

26 Κάστρο 45,6 44,3 44,9 Τσαμάκια (Πάρκο) 57,6 59,9 58,7 Επάνω Σκάλα 54,7 56,1 55,4 Συνοικισμός (8 ο 50,2 51,2 50,7 Δημοτικό) Πανεπιστήμιο 50,4 54,5 52,4 Εργοστάσιο ΔΕΗ 68, ,9 Παναγιούδα 56 58,6 57,3 Αεροδρόμιο 59,7 63,6 61,6 Βαρειά-Νεάπολη 67,4 64,9 66,1 Αντίστοιχα προκύπτουν και οι μέσοι όροι της νυχτερινής περιόδου. ΠΕΡΙΟΧΗ Αποτελέσματα νυχτερινής περιόδου Σημείο ελέγχου L eq Πρώτη μέτρηση L eq Δεύτερη μέτρηση L eq Μ.Ο. Χώρος στάθμευσης 54,1 75,9 65 Βουρνασών 67,4 70,6 69 (Νησίδα) 2 ο Γενικό λύκειο 67,8 69,7 68,7 (Δημοτικός Κήπος) Πλατεία αλυσίδας 67,4 68,3 67,8 (Νησίδα) Πλατεία Σαπφούς 66,4 77,5 71,9 Κουντουριώτη 75,3 76,9 76,1 (Καφετέριες) Λιμάνι 52, ο Γενικό Λύκειο 68,8 59,7 64,2 (Αστυνομικό τμήμα) Νοσοκομείο 64,5 67,3 65,9 Στάδιο 55,6 53,8 54,7 Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου 51,2 50,1 50,6 26

27 (Στάδιο) Πάρκο Αγίας 55,1 55,3 55,2 Ειρήνης Αρχαίο θέατρο 50, Πεζόδρομος 66,3 69,9 68,1 (Ερμού) Φάρος 49, Άγαλμα Ελευθερίας 51,2 55,4 53,3 Κάστρο 42,8 43,1 42,9 Τσαμάκια (Πάρκο) 60,8 63,7 62,5 Επάνω Σκάλα 50,1 51,3 50,7 Συνοικισμός (8 ο 45,1 46,7 45,9 Δημοτικό) Πανεπιστήμιο 43,4 49,3 46,3 Εργοστάσιο ΔΕΗ 75,1 78,5 76,8 Παναγιούδα 58,5 63,7 61,1 Αεροδρόμιο 62,1 65,4 63,7 Βαρειά-Νεάπολη 67,4 71,8 69,6 Από τους παραπάνω πίνακες, προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα που δείχνουν την ποικιλία των επιπέδων του θορύβου, σε όλα τα σημεία ελέγχου, παράλληλα με τα επίπεδα της νυχτερινής περιόδου. 27

28 ,3 69, ,3 68,7 71,7 67, ,9 Leq ΣΥΝΟΛΙΚΟ Leq ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,1 73,4 64,2 65,9 61,4 61,8 65, ,2 54, Leq ΣΥΝΟΛΙΚΟ Leq ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28

29 ,8 59,2 55,2 50, ,2 68,1 51,2 50 Leq ΣΥΝΟΛΙΚΟ Leq ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,4 53,3 62,5 58,7 44,9 42,9 55,4 50,7 50,7 45, Leq ΣΥΝΟΛΙΚΟ Leq ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,4 46,3 70,9 76,8 61,1 57,3 61,6 63,7 66,1 69,6 Leq ΣΥΝΟΛΙΚΟ Leq ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 29

30 Στατιστική ανάλυση Χρησιμοποιήθηκε παραμετρικό t-test, μια στατιστική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για σύγκριση δύο μέσων πληθυσμού στην περίπτωση δύο δειγμάτων που συσχετίζονται. Το συνολικό επίπεδο L eq ημέρας, βραδιού και νύχτας θα συγκριθεί με το επίπεδο θορύβου L eq νύχτας. Για να χρησιμοποιηθεί το παραμετρικό t-test για τον έλεγχο της διαφοράς των μέσων των δύο ομάδων μετρήσεων, θα πρέπει οι μετρήσεις της κάθε ομάδας να προέρχονται από κανονική κατανομή. Συνεπώς, ο πρώτος έλεγχος, είναι ο έλεγχος κανονικότητας. Tests of Normality Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig. Leq συνολικό,092 25,200 *,968 25,599 Leq νυχτερινής περιόδου,116 25,200 *,954 25,304 Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Sig.), ορίζεται συνήθως ίσο με 0,05 ή 5%. Παρατηρείται η πιθανότητα η τιμή του ελέγχου, να πάρει μια τιμή τόσο ακραία κάτω από τη μηδενική υπόθεση. Επειδή και οι δύο τιμές είναι μεγαλύτερες του 0,05, σημαίνει ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση, δηλαδή και οι δύο ομάδες δεδομένων ακολουθούν κανονική κατανομή επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παραμετρικό t-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια κατασκευάσθηκε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 30

31 Τα διαγράμματα των διαστημάτων εμπιστοσύνης για τις δύο ομάδες παρατηρήσεων δείχνουν αρκετά μεγάλη επικάλυψη, οπότε αναμένουμε οι μέσοι των δυο ομάδων να μην έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά. Ακολουθεί περιγραφική στατιστική των δύο μεταβλητών. Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error Mean Pair 1 Leq συνολικό 60, ,7105 1,5421 Leq νυχτερινής περιόδου 60, ,8187 1,9637 Έπειτα παρατηρούμε τη συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων των δύο ομάδων μετρήσεων. Pair 1 Paired Samples Correlations N Correlation Sig. Leq συνολικό & Leq 25,949,000 νυχτερινής περιόδου Συμπεραίνουμε ότι τα δεδομένα, έχουν μεγάλη συσχέτιση (Sig. = << 0.5) και μάλιστα παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή γραμμικής συσχέτισης (0.949). 31

32 Τέλος, παρατηρούμε τα αποτελέσματα των ζευγαρωτών δειγμάτων. Paired Samples Test Paired Differences PLeq συνολικό - Leq aνυχτερινής περιόδου i r Std. Std. Error 95% Confidence Interval of the Difference Mean Deviation Mean Lower Upper t df Sig. (2-tailed),6720 3,4983,6997 -,7720 2,1160,960 24,346 1 Παρατηρούμε ότι το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (Sig.), είναι μεγαλύτερο του 0,05 που σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η αρχική υπόθεση της ισότητας των δύο μέσων. Ο πίνακας του τεστ δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων μετρήσεων Αποτελέσματα κοινωνιολογικής έρευνας Οι κάτοικοι της Μυτιλήνης όπως και κάθε άνθρωπος, αντιλαμβάνονται το θόρυβο με διαφορετικό τρόπο. Η πηγή του θορύβου, η ένταση με την οποία εκπέμπεται, η ποιότητα του και άλλα στοιχεία, είναι χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ένας ήχος γίνεται αποδεκτός. Η χρονική στιγμή, ο χώρος στον οποίο ένας ήχος γίνεται αντιληπτός, ακόμη και η ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου τη στιγμή εκείνη, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή ή μη, του θορύβου. Απαντώντας σε 9 ερωτήσεις, 55 κάτοικοι της Μυτιλήνης μετέφεραν τη δική τους άποψη, όσον αφορά το βαθμό ευαισθησίας τους στο θόρυβο και τη σημαντικότητα της ησυχίας σε διαφορετικούς χώρους. Οι συμμετέχοντες, χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ηλικιακή τους κλάση. Η πρώτη κλάση συμπεριλάμβανε κατοίκους από χρονών, η δεύτερη και η τρίτη από 40 χρονών και πάνω. Το 25% του δείγματος, άνηκε στην πρώτη κλάση, το 46% στη δεύτερη, ενώ το 29% στην τρίτη. Οι 32

33 απαντήσεις ήταν χωρισμένες σε κλίμακες, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο, ευρύ φάσμα πιθανοτήτων. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε την ηχητική κατάσταση της Μυτιλήνης και οι πιθανές απαντήσεις ήταν: Πολύ ήσυχη Ήσυχη Ανάλογα με την περίπτωση (Ουδέτερη στάση) Θορυβώδης Πολύ θορυβώδης Το 57% των ερωτηθέντων (Διάγραμμα 1), απάντησε πως η Μυτιλήνη είναι θορυβώδης πόλη, ενώ το 11% πιστεύει ότι είναι ήσυχη. Η πόλη της Μυτιλήνης είναι: Πολύ θορυβώδης 16% Θορυβώδης 57% Ήσυχη 11% Ανάλογα με την περίπτωση 16% Διάγραμμα 1, Ηχητική κατάσταση Μυτιλήνης Η δεύτερη ερώτηση, αφορούσε την ηχητική κατάσταση της γειτονιάς του ερωτηθέντος. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν: Πολύ ήσυχη Ήσυχη Ανάλογα με την περίπτωση (Ουδέτερη στάση) Θορυβώδης Πολύ θορυβώδης Το 37% των ερωτηθέντων (Διάγραμμα 2), απάντησε ότι κατοικεί σε μια ήσυχη γειτονιά, ενώ μόνο ένα 7% ζει σε μια γειτονιά πολύ θορυβώδη. 33

34 Πολύ θορυβώδης 7% Η γειτονιά μου είναι: Πολύ ήσυχη 18% θορυβώδης 29% Ανάλογα με την περίπτωση 9% Ήσυχη 37% Διάγραμμα 2, Ηχητική κατάσταση γειτονιάς Η τρίτη ερώτηση αφορούσε τον βαθμό ενόχλησης στο σπίτι. Οι πιθανές απαντήσεις ήταν: Δεν ενοχλούμαι ποτέ Σπάνια ενοχλούμαι Ανάλογα με την περίπτωση (Ουδέτερη στάση) Ενοχλούμαι συχνά Ενοχλούμαι πάντα ποτέ. Το 42% των ερωτηθέντων ενοχλείται συχνά (διάγραμμα 3), ενώ το 6% δεν έχει ενοχληθεί 34

35 Ενοχλούμαι πάντα 9% Στο σπίτι μου: Δεν ενοχλούμαι ποτέ 6% Ενοχλούμαι συχνά 42% Σπάνια ενοχλούμαι 27% Ανάλογα με την περίπτωση 16% Διάγραμμα 3, Βαθμός ενόχλησης στο σπίτι Οι πιθανές απαντήσεις για τον θόρυβο που ενοχλεί περισσότερο τους κατοίκους της Μυτιλήνης, ήταν: Θόρυβος οδικής κυκλοφορίας Θόρυβος αεροσκαφών Άνθρωποι στο δρόμο Γείτονες Βιομηχανικός θόρυβος Ο διαχωρισμός μεταξύ γειτόνων και ανθρώπων στο δρόμο, έγινε διότι όπως φαίνεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, το πεδίο εφαρμογής, δεν είναι οι θόρυβοι που προκαλούνται από τους γείτονες του εκτεθειμένου προσώπου. Σκοπός του διαχωρισμού αυτού, ήταν η διερεύνηση του εύρους της ενόχλησης μιας πηγής θορύβου, που σύμφωνα με την οδηγία, δεν είναι περιβαλλοντικός θόρυβος. Το 49% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ενοχλείται από θορύβους οδικής κυκλοφορίας (Διάγραμμα 4), το 40% από τους γείτονες του, ενώ το 4% από θορύβους αεροσκαφών. 35

36 Με ενοχλεί: Γείτονες 40% Θόρυβος οδικής κυκλοφορίας 49% Άνθρωποι στο δρόμο 7% Θόρυβος αεροσκαφών 4% Διάγραμμα 4, Πηγή θορύβου που ενοχλεί περισσότερο Η ερώτηση που αφορούσε τη σημαντικότητα της ησυχίας, ήταν χωρισμένη σε τρία σκέλη. Μελετήθηκε, η σημαντικότητα της ησυχίας στο σπίτι, στη γειτονιά και στην πόλη. Οι πιθανές απαντήσεις και στις τρείς περιπτώσεις, ήταν: Καθόλου σημαντική Ανάλογα με την περίπτωση Πολύ σημαντική Το 98% δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντική (Διάγραμμα 5α), ενώ για μόλις το 2% του δείγματος δεν είναι καθόλου. Πόσο σημαντική είναι η ησυχία στο σπίτι; Καθόλου 2% Πολύ 98% Διάγραμμα 5α, Σημαντικότητα ησυχίας στο σπίτι Το 84% των ερωτηθέντων, πιστεύει ότι η ησυχία στη γειτονιά είναι πολύ σημαντική (Διάγραμμα 5β), ενώ το 7% πιστεύει πως δεν είναι καθόλου. 36

37 Πόσο σημαντική είναι η ησυχία στη γειτονιά; Καθόλου 7% Ανάλογα με την περίπτωση 9% Πολύ 84% Διάγραμμα 5β, Σημαντικότητα ησυχίας στη γειτονιά Τέλος, το 62% του δείγματος, απάντησε ότι η ησυχία στην πόλη είναι πολύ σημαντική (Διάγραμμα 5γ), ενώ το 27% κράτησε μια ουδέτερη στάση, διστάζοντας να απαντήσει κατηγορηματικά. Πόσο σημαντική είναι η ησυχία στην πόλη; Καθόλου 11% Πολύ 62% Ανάλογα με την περίπτωση 27% Διάγραμμα 5γ, Σημαντικότητα ησυχίας στην πόλη Ζητήθηκε από τους κατοίκους, να αναδείξουν μια περιοχή της πόλης τους, που σύμφωνα με την άποψη τους είναι ήσυχη. Συνολικά, αναφέρθηκαν 10 περιοχές-σημεία, που διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την ακουστική διάσταση και τη χρήση τους. Οι δέκα αυτές περιοχέςσημεία είναι: Συνοικισμός Νοσοκομείο Φάρος Κάστρο 37

38 Πάρκο Αγίας Ειρήνης Βαρειά-Νεάπολη Λιμάνι Πεζόδρομος (Ερμού) Πανεπιστήμιο Παναγιούδα Νεάπολη τις λιγότερες. Ο φάρος, αναφέρθηκε τις περισσότερες φορές (Διάγραμμα 6), ενώ οι περιοχές Βαρειά- Βαρειά- Νεάπολη 4% Πανεπιστήμιο 7% Πεζόδρομος (Ερμού) 5% Πάρκο Αγίας Ειρήνης 6% Ήσυχη περιοχή είναι: Παναγιούδα 11% Λιμάνι 11% Κάστρο 9% Συνοικισμός 16% Νοσοκομείο 7% Φάρος 24% Διάγραμμα 6, Ήσυχες περιοχές σύμφωνα με την άποψη των κατοίκων Μετά από μια σύντομη συζήτηση για τις ήσυχες περιοχές, οι κάτοικοι της Μυτιλήνης απάντησαν στην ερώτηση για το αν νιώθουν ασφάλεια σε αυτές. Οι τρείς πιθανές απαντήσεις ήταν: Δεν νιώθω ασφάλεια Ανάλογα την ώρα Νιώθω ασφάλεια Το 47% των ερωτηθέντων, δεν νιώθει ασφάλεια (Διάγραμμα 7), ενώ το 35% το αντίθετο. 38

Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016

Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας   Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016 Εργαστήριο Ακουστικής Οικολογίας email: tsaligopoulos@env.aegean.gr Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2016 Παρατήρηση-Αρχική Ιδέα Ερευνητικό Ερώτημα Σκοπός Ανάλυση Δεδομένων Σχεδιασμός Συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 224(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α εξάμηνο 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ποιοτικές και Ποσοτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την επιστημονική έρευνα users.sch.gr/abouras

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A εξάμηνο 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο 2009-2010 Ποιοτικές και Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα

Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον έλεγχο της υπόθεσης της ισότητα δύο μέσων τιμών με εξαρτημένα δείγματα. Εξαρτημένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΘΟΡΥΒΟΣ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΟΡΙΣΜΟΣ Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ήχος είναι το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Δημιουργία θορύβου Οι ήχοι δημιουργούνται όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα Αρχείο δεδομένων school.sav Στον πίνακα Descriptives, μας δίνονται για την Επίδοση ως προς τις πέντε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας, το

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τον θόρυβο μπορούμε να τον μετρήσουμε με βάση την ένταση, την συχνότητα και τη διάρκεια έκθεσης.

Τον θόρυβο μπορούμε να τον μετρήσουμε με βάση την ένταση, την συχνότητα και τη διάρκεια έκθεσης. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η κύρια περιβαλλοντική παράμετρος που συνιστά το ακουστικό κλίμα είναι η στάθμη του θορύβου. ΉΧΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ Ήχος καλείται οτιδήποτε ερεθίζει την ακοή και προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

// AESTHETIC ECHO-LAM SOUND REDUCTION

// AESTHETIC ECHO-LAM SOUND REDUCTION // AESTHETIC ECHO-LAM SOUND REDUCTION GR ECHO-LAM Sound Reduction Ο θόρυβος, όχι μόνο επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα της ζωής μας, της εργασίας μας και τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά προκαλεί επίσης και προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας

Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Rethink Athens: μια στρατηγική για την κυκλοφορία και τον δημόσιο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ηχητικά Κύματα Εικόνα: Τα αυτιά του ανθρώπου έχουν εξελιχθεί να ακούν και να ερμηνεύουν ηχητικά κύματα ως φωνή ή ως ήχους. Κάποια ζώα, όπως το είδος αλεπούς με τα αυτιά νυχτερίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτύπωση του αστικού ηχοτοπίου ως βοήθηµα στη κινητικότητα και στο προσανατολισµό των ατόµων µε πρόβληµα όρασης

Η αποτύπωση του αστικού ηχοτοπίου ως βοήθηµα στη κινητικότητα και στο προσανατολισµό των ατόµων µε πρόβληµα όρασης Η αποτύπωση του αστικού ηχοτοπίου ως βοήθηµα στη κινητικότητα και στο προσανατολισµό των ατόµων µε πρόβληµα όρασης Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : Επ. καθηγητής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Κίµων Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 5. Στατιστική συµπερασµατολογία για ποσοτικές µεταβλητές: Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήµατα εµπιστοσύνης

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 5. Στατιστική συµπερασµατολογία για ποσοτικές µεταβλητές: Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήµατα εµπιστοσύνης ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5. Στατιστική συµπερασµατολογία για ποσοτικές µεταβλητές: Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήµατα εµπιστοσύνης ιαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη µέση τιµή Για µια ποσοτική µεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov.

Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. A. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ A 1. Έλεγχος κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov. Για να ελέγξουµε αν η κατανοµή µιας µεταβλητής είναι συµβατή µε την κανονική εφαρµόζουµε το test Kolmogorov-Smirnov. Μηδενική υπόθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Ηχορρύπανση. Ένας ύπουλος ρύπος. Δ. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Ηχορρύπανση. Ένας ύπουλος ρύπος. Δ. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Ηχορρύπανση Ένας ύπουλος ρύπος Δ. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Ηχορρύπανση: Από τους πιο αρχαίους ρύπους Ο Ιπποκράτης διέγνωσε τις εμβοές ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε θόρυβο (5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άσκηση 1 η Ένας παραγωγός σταφυλιών ισχυρίζεται ότι τα κιβώτια σταφυλιών που συσκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Έλεγχος ότι η παράμετρος θέσης ενός πληθυσμού είναι ίση με δοθείσα γνωστή τιμή Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ )

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Μπάρκας, Αν. Καθηγητής, Τ.Α.Μ., Δ.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά

Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Ψηφιακός ήχος και κινούμενα γραφικά Εισαγωγή Το παρακάτω σχήμα περιγράφει τους δυνατούς τρόπους δημιουργίας αποθήκευσης και. αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου Ο Ήχος από φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μαρούσι 31-01-2014 Διδάσκων Καθηγητής Σιδερής Ε. ΘΕΜΑ 1 ο (βαθμοί ) ΟΜΑΔΑ Α Το κάθε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 6Α: Ανάλυση Συσχέτισης Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 8 ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Φορέας του έργου: VOLTERRA Α.Ε. Έργο: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «XAΛΚΟΔΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη διαχείριση επικοινωνίας εταιρικών κρίσεων Ονοματεπώνυμο: Αρετή Μαμφρέδα Σειρά: 12 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Άννα Κ. Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών

Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και αναπαραστάσεις Ενότητα 12: Ο ήχος, τα ηχητικά φαινόμενα και οι σχετικές ιδέες των μαθητών Καθηγητής: Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ήχος και Φύση Προτεινόμενες Ασκήσεις Προετοιμασίας για Συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Λέκτορας Μουσικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Τίτλος Μαθήματος: Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ενότητα: Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Απόστολος Μπατσίδης Τμήμα: Μαθηματικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Κύματα Εικόνα: Ναυαγοσώστες στην Αυστραλία εκπαιδεύονται στην αντιμετώπιση μεγάλων κυμάτων. Τα κύματα που κινούνται στην επιφάνεια του νερού αποτελούν ένα παράδειγμα μηχανικών κυμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 4Β: Έλεγχοι Κανονικότητας Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, η αρχιτεκτονική σκέψη στρέφεται σε μια ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση in situ, προσθέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική

Κεφάλαιο 15. Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης. Παραγοντική Κεφάλαιο 15 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης 1 Παραγοντική ανάλυση διακύµανσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη των επιδράσεων περισσότερων από µια ανεξάρτητων µεταβλητών στην εξαρτηµένη καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήµατα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Συνήγορος του Πολίτη Η ανάµιξη αλλά και η σύγκρουση των

Διαβάστε περισσότερα

1991 US Social Survey.sav

1991 US Social Survey.sav Παραδείγµατα στατιστικής συµπερασµατολογίας µε ένα δείγµα Στα παραδείγµατα χρησιµοποιείται απλό τυχαίο δείγµα µεγέθους 1 από το αρχείο δεδοµένων 1991 US Social Survey.sav Το δείγµα λαµβάνεται µε την διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων

Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Πειραμάτων Πρώτο στάδιο: λειτουργικοί ορισμοί της ανεξάρτητης και της εξαρτημένης μεταβλητής Επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής Επιλέγουμε μια ανεξάρτητη μεταβλητή (ΑΜ), την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα : Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: "Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές"

VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές VII Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης: "Ενδιαφέρον για το περιβάλλον & φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές" Αποτύπωση και ανάλυση της ατομικής συμπεριφοράς σχετικά με την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 5 «Ηχητική Μέτρηση Κυκλοφοριακού Θορύβου» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Σύγκριση μεταξύ δύο δειγμάτων: Το κριτήριο t

Κεφάλαιο 12. Σύγκριση μεταξύ δύο δειγμάτων: Το κριτήριο t Κεφάλαιο 12 Σύγκριση μεταξύ δύο δειγμάτων: Το κριτήριο t 1 Πώς δημιουργήθηκε W. S. Gosset (1908) Χημικός στη βιομηχανία Μπύρας Guiness Σύγκριση διαφόρων δειγμάτων μπύρας Δημοσίευση αποτελεσμάτων ως Student

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT (ΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΕΞΙ ΕΤΩΝ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΩΝ)

ROWPVT & EOWPVT (ΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΕΞΙ ΕΤΩΝ ΚΑΙ 11 ΜΗΝΩΝ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η ΕΚΔΟΣΗ ROWPVT & EOWPVT (ΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Δέσποινα Μπούμπουκα Διονύσης Παπαδάτος Κωσταντίνος Παπαγεωργίου Βασίλης Πυρπιρής Αναστάσιος Ανδρικόπουλος

ΘΟΡΥΒΟΣ. Δέσποινα Μπούμπουκα Διονύσης Παπαδάτος Κωσταντίνος Παπαγεωργίου Βασίλης Πυρπιρής Αναστάσιος Ανδρικόπουλος ΘΟΡΥΒΟΣ Δέσποινα Μπούμπουκα Διονύσης Παπαδάτος Κωσταντίνος Παπαγεωργίου Βασίλης Πυρπιρής Αναστάσιος Ανδρικόπουλος 8o ΓΕΛ Πατρών Σχολ. έτος 2011-2012 Α τετράμηνο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αφού η ομάδα μου και εγώ επιλεχθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα (μεγάλο) από οποιαδήποτε κατανομή

Δείγμα (μεγάλο) από οποιαδήποτε κατανομή ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εργαστήριο 4ο Κατανομές Στατιστικών Συναρτήσεων Δείγμα από κανονική κατανομή Έστω Χ= Χ Χ Χ τ.δ. από Ν µσ τότε ( 1,,..., n) (, ) Τ Χ Χ Ν Τ Χ σ σ Χ Τ Χ n Χ S µ S µ 1( ) = (0,1), ( ) = ( n 1)

Διαβάστε περισσότερα