5 o Μάθημα Έλεγχοι Υποθέσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 o Μάθημα Έλεγχοι Υποθέσεων"

Transcript

1 5 o Μάθημα Έλεγχοι Υποθέσεων 5 Το Πρόβλημα του Ελέγχου Υποθέσεων Ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζονται κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο ο μέσος χρόνος μετακίνησης των εργαζομένων που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους από το κέντρο της πόλης έως τη βιομηχανική περιοχή να γίνει μικρότερος από 7 min Μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων, και με τη χρήση ενός τυχαίου δείγματος, ο μέσος χρόνος μετακίνησης για την ίδια διαδρομή εκτιμήθηκε σε Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: X 67 min Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι αποτελεσματικές; Δηλαδή, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μέσος χρόνος μετακίνησης είναι τώρα μικρότερος από 7 min; Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη Το γεγονός ότι ένα μοναδικό δείγμα έδωσε εκτίμηση του μέσου χρόνου μετακίνησης μικρότερο από 7 min δεν αρκεί για να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα Έχουμε απλώς μια ένδειξη για τη μείωση του μέσου χρόνου μετακίνησης η οποία, σε καμία περίπτωση, δεν συνιστά απόδειξη Γιατί συμβαίνει αυτό; Σκεφτείτε ότι ένα δεύτερο δείγμα εκτιμά το μέσο χρόνο μετακίνησης σε 69 min, ένα τρίτο δείγμα τον εκτιμά σε 7 min, κοκ Διαφορετικά δείγματα, δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις Τί μπορούμε τώρα να πούμε για τον μέσο χρόνο μετακίνησης; Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα Έστω ότι κάνουμε μία έρευνα για το εισόδημα των εργαζομένων και μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ των εργαζομένων στα μεγάλα Αστικά Κέντρα και στην Επαρχία Για το σκοπό αυτό παίρνουμε δύο τυχαία δείγματα Το πρώτο δείγμα, από τα Αστικά Κέντρα εκτιμά το μέσο εισόδημα των εργαζομένων σε 75 Το δεύτερο δείγμα, από την Επαρχία, εκτιμά το μέσο εισόδημα των εργαζομένων σε 77 Μπορούμε, με βάση αυτά τα δεδομένα, να ισχυριστούμε ότι το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα μεγάλα Αστικά Κέντρα είναι διαφορετικό από το μέσο εισόδημα των εργαζομένων στην Επαρχία ; Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε Η παρατηρούμενη διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμήσεων ( X 75 X 77 ) δεν συνεπάγεται και διαφορά μεταξύ των δύο παραμέτρων και Με την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, καθώς και άλλων παρόμοιων, ασχολείται ο κλάδος ενός Στατιστικής που είναι γνωστός ως Επαγωγική Στατιστική (Inferential Statitic) Οι Έλεγχοι Υποθέσεων (Hypothei Teting) είναι εκείνες οι μεθοδολογίες που μας επιτρέπουν να διερευνήσουμε την ισχύ (την αλήθεια) μιας στατιστικής υπόθεσης, δηλαδή μιας πρότασης που αφορά κάποια παράμετρο ενός ή και περισσοτέρων πληθυσμών

2 64 5 ο Μάθημα 5 Η Διαδικασία του Ελέγχου Υποθέσεων Ο έλεγχος μιας υπόθεσης στηρίζεται στην αντιπαράθεση δύο αντιφατικών προτάσεων Η μία πρόταση ονομάζεται Μηδενική Υπόθεση και συμβολίζεται με H Η άλλη πρόταση ονομάζεται Εναλλακτική (ή Ερευνητική) Υπόθεση και συμβολίζεται με H Έτσι, τελικά, επιλέγεται ως αληθής μία μόνον από τις δύο προτάσεις Κατά τη διαδικασία ενός ελέγχου υποθέσεων είναι δυνατόν να διαπράξουμε τα παρακάτω σφάλματα: ον : Να απορρίψουμε την Η, ενώ αυτή είναι αληθής Ονομάζουμε αυτό το σφάλμα, ΣΦΑΛΜΑ ΤΥΠΟΥ Ι ον : Να μην απορρίψουμε την Η, ενώ αυτή είναι ψευδής Ονομάζουμε αυτό το σφάλμα, ΣΦΑΛΜΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ Ονομάζουμε επίπεδο σημαντικότητας, και συμβολίζουμε με το Ελληνικό γράμμα την πιθανότητα να διαπράξουμε Σφάλμα Τύπου Ι Παρόλο που επιλογή του επιπέδου σημαντικότητας α ανήκει στον ερευνητή, ως πλέον ενδεδειγμένη τιμή στις εφαρμογές θεωρούμε την τιμή α = 5 Να σημειώσουμε, ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη μείωση της πιθανότητας και για τα δύο είδη σφαλμάτων Δηλαδή, όταν μειώνουμε την πιθανότητα σφάλματος Τύπου Ι τότε η πιθανότητα σφάλματος Τύπου ΙΙ αυξάνεται Αυτός είναι ο λόγος που δεν επιλέγουμε, συνήθως, πολύ μικρές τιμές για το α Μόνον σε περιπτώσεις που ο ερευνητής θεωρεί ότι το σφάλμα τύπου Ι θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες επιλέγει μικρό επίπεδο σημαντικότητας Η πιθανότητα να διαπράξουμε σφάλμα Τύπου ΙΙ, συμβολίζεται με το Ελληνικό γράμμα β Τέλος, η πιθανότητα να απορρίψουμε την Η όταν αυτή είναι λανθασμένη ονομάζεται δύναμη του ελέγχου και είναι ίση με γ = β Η γενική διαδικασία του Ελέγχου Υποθέσεων περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Βήμα ο : Καταγράφουμε τα δεδομένα και ελέγχουμε τυχόν περιορισμούς Βήμα ο : Ορίζουμε τη Μηδενική Υπόθεση H, την Εναλλακτική Υπόθεση H και Βήμα 3 ο : Βήμα 4 ο : Βήμα 5 ο : επιλέγουμε το επίπεδο σημαντικότητας (συνήθως λαμβάνουμε,5 ) Από τα δεδομένα του δείγματος ή των δειγμάτων υπολογίζουμε την τιμή του κατάλληλου στατιστικού S (χρήση τυπολογίου) Βρίσκουμε την κριτική τιμή του ελέγχου, (χρήση τυπολογίου και στατιστικού πίνακα) Συγκρίνουμε την τιμή του στατιστικού με την κριτική τιμή και παίρνουμε την απόφαση, με τη χρήση του παρακάτω κανόνα: Αν S Κριτική Τιμή τότε η Μηδενική Υπόθεση H απορρίπτεται, και γίνεται δεκτή η Εναλλακτική Υπόθεση H Διαφορετικά, η μηδενική υπόθεση H δεν μπορεί να απορριφθεί Μαρίνα Σύρπη

3 Έλεγχοι Υποθέσεων 65 Η γενική διαδικασία Ελέγχου Υποθέσεων εξειδικεύεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά 53 Έλεγχοι Υποθέσεων για τη μέση τιμή ενός Πληθυσμού 53 Αμφίπλευρος Έλεγχος Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου Μέγεθος Δείγματος: n Περιορισμός: Για μικρά δείγματα n 3 απαιτείται Κανονικότητα προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υπόθεσης Δειγματική Μέση Τιμή: Χ Δειγματική Διασπορά: Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Η : μ = μ «ΔΕΝ ισχύει η H» Η : μ μ «Η μέση τιμή είναι διαφορετική της (δοσμένης) τιμής» Επιλέγουμε:, 5 Στατιστικό Ελέγχου X S n Κριτική Τιμή του Ελέγχου Για μεγάλα δείγματα n 3 η κριτική τιμή είναι Για μικρά δείγματα n 3 η κριτική τιμή είναι η t Z a a ; n Απόφαση Αν S της Κριτικής Τιμής Z ή t n τότε η Μηδενική Υπόθεση H ; απορρίπτεται και γίνεται δεκτή η Εναλλακτική Υπόθεση H Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που στηρίζουν την αλήθεια της Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H Διαφορετικά, η Μηδενική Υπόθεση H δεν μπορεί να απορριφθεί Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που να στηρίζουν την αλήθεια Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H Σημειώσεις Στατιστικής

4 66 5 ο Μάθημα 53 Μονόπλευροι Έλεγχοι Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου Μέγεθος Δείγματος: n Περιορισμός: Για μικρά δείγματα n 3 απαιτείται Κανονικότητα προκειμένου Υπόθεσης Δειγματική Μέση Τιμή: Χ Δειγματική Διασπορά: να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Η : μ = μ «ΔΕΝ ισχύει η H» Η : μ > μ «Η μέση τιμή είναι μεγαλύτερη της (δοσμένης) τιμής» ή Η : μ = μ «ΔΕΝ ισχύει η H» Η : μ < μ «Η μέση τιμή είναι μικρότερη της (δοσμένης) τιμής» Και για τις περιπτώσεις, επιλέγουμε:,5 Στατιστικό Ελέγχου X S n Κριτική Τιμή του Ελέγχου Για μεγάλα δείγματα n 3 η κριτική τιμή είναι Z a Για μικρά δείγματα n 3 η κριτική τιμή είναι η t ; n Απόφαση Αν S Κριτική Τιμή Z ή t ; n γίνεται δεκτή η Εναλλακτική Υπόθεση H τότε η Μηδενική Υπόθεση H απορρίπτεται και Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που στηρίζουν την αλήθεια της Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H Διαφορετικά, η μηδενική υπόθεση H δεν μπορεί να απορριφθεί Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που να στηρίζουν την αλήθεια της Υπόθεσης Η Μαρίνα Σύρπη

5 Έλεγχοι Υποθέσεων 67 Παράδειγμα Σε κάποια πόλη, ο μέσος χρόνος μετακίνησης των εργαζομένων που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους από το κέντρο της έως τη βιομηχανική της περιοχή είναι 7 min Οι συγκοινωνιολόγοι μελέτησαν και εφάρμοσαν κάποιες νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο ο μέσος χρόνος μετακίνησης να μειωθεί Μετά από 3 μήνες, και με τη χρήση ενός τυχαίου δείγματος μεγέθους n = 5, διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος μετακίνησης των εργαζομένων ακολουθεί Κανονική Κατανομή και υπολογίστηκαν X = 67 min και = 5 min X 67 : «Ο μέσος χρόνος μετακίνησης εκτιμάται σε 67 min» Καθώς X 67 7, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο μέσος χρόνος μετακίνησης άλλαξε και είναι τώρα μικρότερος από τα 7 min Έτσι, ως Ερευνητικές Υποθέσεις, μπορούμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα: ( α ) Είναι, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο μέσος χρόνος μετακίνησης διαφορετικός από 7 min; ( β ) Είναι, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο μέσος χρόνος μετακίνησης μικρότερος από 7 min; Θα πρέπει, στο σημείο αυτό, να επισημάνουνε ότι τα ερωτήματα που θέτουμε προς διερεύνηση στη Στατιστική υποδεικνύονται από τα ευρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, και όχι από αυτό που μας ενδιαφέρει να μάθουμε!! Αν, για παράδειγμα, είχε υπολογιστεί X 73 7 το ερώτημα (β) δεν θα ήταν πλέον ένα έγκυρο ερώτημα, καθώς αυτό θα ήταν ενάντια στις ενδείξεις Λύση Η μορφή της ερώτησης που θέτουμε καθορίζει την επιλογή του ζεύγους των υποθέσεων, με την Υπόθεση H να αντιστοιχεί σε αυτό που ρωτάμε Αν το ερώτημα έχει τη μορφή «Διαφέρει ο μέσος» ή «Είναι διαφορετικός ο μέσος» από μία δεδομένη τιμή» λαμβάνουμε ως εναλλακτική την : H : (Έλεγχος αμφίπλευρος) Αν το ερώτημα έχει τη μορφή «Είναι ο μέσος μεγαλύτερος από μία δεδομένη τιμή» λαμβάνουμε ως εναλλακτική την: H : (Έλεγχος μονόπλευρος) Σημειώσεις Στατιστικής

6 68 5 ο Μάθημα Αν το ερώτημα έχει τη μορφή «Είναι ο μέσος μικρότερος από μία δεδομένη τιμή» λαμβάνουμε ως εναλλακτική την: H : (Έλεγχος μονόπλευρος) Σε κάθε περίπτωση, η μηδενική υπόθεση αντιστοιχεί στην πρόταση «ΔΕΝ ισχύει η H» ( α ) «Είναι, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο μέσος χρόνος μετακίνησης διαφορετικός από τα 7 min;» Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου n 5 3 Μικρό δείγμα - Κατανομή Κανονική, επομένως μπορούμε να X 67 5 προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υπόθεσης Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Επιλέγεται αμφίπλευρος έλεγχος με εναλλακτική H : σημαντικότητας, 5 και επίπεδο H : 7 «ΔΕΝ ισχύει η H» H : 7 «Ο μέσος χρόνος μετακίνησης είναι διαφορετικός από 7 min» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον αμφίπλευρο έλεγχο, η εναλλακτική υπόθεση είναι πάντα η :, και το ερώτημα είναι πάντα εάν η μέση τιμή είναι διαφορετική από έναν δοσμένο αριθμό Στατιστικό Ελέγχου X S n 5 5 Κριτική Τιμή του Ελέγχου Το δείγμα μας είναι μικρό (n = 5 <3), επομένως θα πάρουμε την κριτική τιμή από τον πίνακα της t κατανομής t t t 64 a 5 5; 4 ; n ; 5 Μαρίνα Σύρπη

7 Έλεγχοι Υποθέσεων 69 Απόφαση Επειδή S , η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και γίνεται δεκτή η εναλλακτική ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5, συμπεραίνουμε ότι, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο μέσος χρόνος μετακίνησης, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ διαφορετικός από 7 min ( β ) Είναι, μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο μέσος χρόνος μετακίνησης μικρότερος από 7 min; Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου n 5 3 Μικρό δείγμα - Κατανομή Κανονική, επομένως μπορούμε να X 67 5 προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υπόθεσης Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Επιλέγεται μονόπλευρος έλεγχος με Η : μ < 7 και επίπεδο σημαντικότητας α = 5 Η : μ = 7 «ΔΕΝ ισχύει η H» Η : μ < 7 «Ο μέσος χρόνος μετακίνησης είναι μικρότερος από 7 min» Στατιστικό Ελέγχου X S n 5 5 Κριτική Τιμή του Ελέγχου Το δείγμα μας είναι μικρό (n = 5 <3), επομένως θα πάρουμε την κριτική τιμή από τον πίνακα της t κατανομής: t ; t5; 5 t5; 4 7 Απόφαση a n Επειδή S η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και γίνεται δεκτή η εναλλακτική ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5, συμπεραίνουμε ότι ο μέσος χρόνος μετακίνησης μετά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ μικρότερος από 7 min Σημειώσεις Στατιστικής

8 7 5 ο Μάθημα Παράδειγμα Μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, ισχυρίζεται ότι το νέο οικονομικό μοντέλο αυτοκινήτου που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά καταναλώνει, κατά μέσο όρο, λιγότερο από lit βενζίνης/ km Για να ελεγχθεί ο ισχυρισμός της, έγιναν 9 δοκιμές οι οποίες απέδωσαν μέση κατανάλωση lit/ km και τυπική απόκλιση lit/ km Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο έλεγχο υποθέσεων, για επίπεδο σημαντικότητας α = 5 ελέγξτε τον παραπάνω ισχυρισμό, υποθέτοντας Κανονική Κατανομή για την κατανάλωση της βενζίνης Λύση Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου n 9 3 Μικρό δείγμα - Κατανομή Κανονική, επομένως μπορούμε να Χ = = προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υπόθεσης Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Θέλουμε να ελέγξουμε αν η μέση κατανάλωση βενζίνης είναι μικρότερη από lit/ km Επιλέγουμε μονόπλευρο έλεγχο, με εναλλακτική Η : μ < και επίπεδο σημαντικότητας α = 5 Η : μ = «ΔΕΝ ισχύει η H» Η : μ < «Η μέση κατανάλωση βενζίνης είναι μικρότερη από lit/ Km» Στατιστικό Ελέγχου X S 5 n 9 3 Κριτική Τιμή του Ελέγχου Το δείγμα μας είναι μικρό (n = 9 <3), επομένως θα πάρουμε την κριτική τιμή από τον πίνακα της t κατανομής: t ; t5; 9 t5; 8 86 a n Απόφαση Επειδή S και η μηδενική υπόθεση δεν μπορεί να απορριφθεί ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5, συμπεραίνουμε ότι η μέση κατανάλωση βενζίνης του νέου μοντέλου, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΔΕΝ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ μικρότερη από lit/ km Μαρίνα Σύρπη

9 Έλεγχοι Υποθέσεων 7 Ασκήσεις Ο μέσος χρόνος αποστολής/ παραλαβής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενός erver είναι 3 ec Μετά από κάποιες παρεμβάσεις στο σύστημα και από ένα τυχαίο δείγμα μηνυμάτων, υπολογίστηκαν ο δειγματικός μέσος X 8 ec και η δειγματική τυπική απόκλιση σε ec Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5 να ελέγξετε αν μετά τις παρεμβάσεις ο μέσος χρόνος αποστολής/παραλαβής των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχει αλλάξει Ο χρόνος απασχόλησης απασχόληση των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα ακολουθεί την Κανονική Κατανομή με μέσο 45 h/εβδομάδα Από 6 υπαλλήλους μιας Εταιρείας Α που επελέγησαν τυχαία, υπολογίστηκαν ο δειγματικός μέσος σε X 46 h/εβδομάδα η δειγματική τυπική απόκλιση σε h/εβδομάδα Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5 να ελέγξετε αν η μέση εβδομαδιαία απασχόληση των υπαλλήλων Εταιρείας Α, υπερβαίνει τις 45 h την εβδομάδα 3 Οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργατών στη Βιομηχανία είναι 5 / έτος Στις διαπραγματεύσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση το συνδικάτο των εργατών θεωρεί ότι η προτεινόμενη από τους εργοδότες νέα μισθοδοσία θα οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών τους Για τον έλεγχο του παραπάνω ισχυρισμού πάρθηκε ένα τυχαίο δείγμα 4 εργαζομένων από όλη τη χώρα από το οποίο, βάσει της νέας μισθοδοσίας, υπολογίστηκαν X 45 και 5 Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5, να ελέγξετε τον ισχυρισμό του συνδικάτου 4 Η διάρκεια ζωής των μπαταριών μάρκας Α ακολουθεί την Κανονική Κατανομή Από ένα τυχαίο δείγμα 5 μπαταριών, υπολογίστηκαν X 45 h και 5h Μια εταιρεία θέτει ως προδιαγραφή για την αγορά μπαταριών μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 h Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, να ελέγξετε αν η μέση διάρκεια ζωής των μπαταριών μάρκας Α είναι μεγαλύτερη από 4 h 5 Ένας υποψήφιος επενδυτής θέλει να αποφασίσει για την ενοικίαση ενός περιπτέρου σε ένα συγκεκριμένο πολυσύχναστο σημείο Από παλαιότερη εμπειρία γνωρίζει ότι η ενοικίαση θα είναι συμφέρουσα αν ο μέσος αριθμός των διερχομένων από το σημείο είναι μεγαλύτερος από το λεπτό Επιλέγοντας τυχαία 36 διαφορετικά λεπτά, βρήκε ότι ο αριθμός των διερχομένων ακολουθεί Κανονική Κατανομή και υπολογίστηκαν X άτομα/min και 5 άτομα/min 5 Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5 να ελέγξετε αν η ενοικίαση του περιπτέρου είναι συμφέρουσα Σημειώσεις Στατιστικής

10 7 5 ο Μάθημα 54 Έλεγχοι Υποθέσεων για τη Διαφορά των Μέσων Τιμών Δύο Πληθυσμών Πληθυσμοί Κανονικοί Διασπορές Άγνωστες Δείγματα Ανεξάρτητα και Μεγάλα (n, n 3) 54 Αμφίπλευρος Έλεγχος Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΓΜΑ Μέγεθος δείγματος n Μέγεθος δείγματος n Δειγματική Μέση Τιμή X Δειγματική Μέση Τιμή X Δειγματική Διακύμανση Δειγματική Διακύμανση Περιορισμοί: Και τα δείγματα πρέπει να είναι μεγάλα, δηλαδή n, n 3, και επιπλέον να υπάρχει Κανονικότητα των πληθυσμών προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υπόθεσης Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας : : Επιλέγουμε:, 5 Στατιστικό Ελέγχου X X Το στατιστικό του ελέγχου είναι το S n n Κριτική Τιμή του Ελέγχου H κριτική τιμή του ελέγχου είναι Απόφαση Αν S Z Z a τότε η Μηδενική Υπόθεση H απορρίπτεται και γίνεται δεκτή Εναλλακτική Υπόθεση H Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που στηρίζουν την αλήθεια της Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H η Διαφορετικά, η Μηδενική Υπόθεση H δεν μπορεί να απορριφθεί Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που να στηρίζουν την αλήθεια Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H Μαρίνα Σύρπη

11 Έλεγχοι Υποθέσεων Μονόπλευροι Έλεγχοι Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου ΔΕΙΓΜΑ ΔΕΙΓΜΑ Μέγεθος δείγματος n Μέγεθος δείγματος n Δειγματική Μέση Τιμή X Δειγματική Μέση Τιμή X Δειγματική Διακύμανση Δειγματική Διακύμανση Περιορισμοί: Και τα δείγματα πρέπει να είναι μεγάλα, δηλαδή n, n 3, και επιπλέον να υπάρχει Κανονικότητα των πληθυσμών προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία του Ελέγχου Υπόθεσης Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας : : ή : : Επιλέγουμε:, 5 Στατιστικό Ελέγχου X X Το στατιστικό του ελέγχου είναι το S n n Κριτική Τιμή του Ελέγχου H κριτική τιμή του ελέγχου είναι Z Απόφαση Αν S Z τότε η Μηδενική Υπόθεση H απορρίπτεται και γίνεται δεκτή η Εναλλακτική Υπόθεση H Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που στηρίζουν την αλήθεια της Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H Διαφορετικά, η Μηδενική Υπόθεση H δεν μπορεί να απορριφθεί Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που να στηρίζουν την αλήθεια Εναλλακτικής (ή Ερευνητικής) Υπόθεσης H Σημειώσεις Στατιστικής

12 74 5 ο Μάθημα Παράδειγμα 3 Διεξήχθη μία έρευνα για το εισόδημα των εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα στα μεγάλα Αστικά Κέντρα και στην Επαρχία Για το σκοπό αυτό πάρθηκαν δύο τυχαία δείγματα, και τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ΔΕΙΓΜΑ (Αστικά Κέντρα) ΔΕΙΓΜΑ (Επαρχία) n 5 n 7 X 75 X 77 Κατανομή: Κανονική Κατανομή: Κανονική ( α ) Είναι το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα μεγάλα Αστικά Κέντρα διαφορετικό από το εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Επαρχία; ( β ) Είναι το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα μεγάλα Αστικά Κέντρα μικρότερο από το εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Επαρχία; Λύση Όπως και στην περίπτωση των ελέγχων υποθέσεων για τον μέσο ενός πληθυσμού, η μορφή της ερώτησης που θέτουμε καθορίζει την επιλογή του ζεύγους των υποθέσεων Έτσι, αν το ερώτημα έχει τη μορφή «Διαφέρει ο μέσος μ από τον μέσο μ» επιλέγουμε τον αμφίπλευρο έλεγχο Αν το ερώτημα έχει τη μορφή «Είναι ο μέσος μ μεγαλύτερος από τον μέσο μ» επιλέγουμε μονόπλευρο έλεγχο, με εναλλακτική Η : μ > μ Αν το ερώτημα έχει τη μορφή «Είναι ο μέσος μ μικρότερος από τον μέσο μ» επιλέγουμε μονόπλευρο έλεγχο, με εναλλακτική Η : μ < μ Δεδομένα & Περιορισμοί Εφαρμογής του Ελέγχου Από τα στοιχεία που δίνονται παραπάνω, παρατηρούμε ότι και τα δύο δείγματα είναι μεγάλα και επίσης οι πληθυσμοί ακολουθούν την Κανονική Κατανομή Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουν στη διαδικασία του Ελέγχου Υποθέσεων (α) Είναι το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα μεγάλα Αστικά Κέντρα διαφορετικό από το εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Επαρχία; Μαρίνα Σύρπη

13 Έλεγχοι Υποθέσεων 75 Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Επιλέγεται αμφίπλευρος έλεγχος και επίπεδο σημαντικότητας α = 5 : : Στατιστικό Ελέγχου S X X n n Κριτική Τιμή του Ελέγχου Z z Z 96 a 5 5 Απόφαση Επειδή S 96 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και γίνεται δεκτή η εναλλακτική ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5, συμπεραίνουμε ότι ο το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα Αστικά Κέντρα, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ διαφορετικό από το εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Επαρχία ( β ) Είναι το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα μεγάλα Αστικά Κέντρα μικρότερο από το εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Επαρχία; Υποθέσεις & Επιλογή Επιπέδου Σημαντικότητας Επιλέγεται μονόπλευρος έλεγχος με Η : μ < μ και επίπεδο σημαντικότητας α = 5 : : Στατιστικό Ελέγχου S X X n n Σημειώσεις Στατιστικής

14 76 5 ο Μάθημα Κριτική Τιμή του Ελέγχου Za Z 5 65 Απόφαση Επειδή S 96 η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται και γίνεται δεκτή η εναλλακτική ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Για επίπεδο σημαντικότητας α = 5, συμπεραίνουμε ότι ο το μέσο εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στα Αστικά Κέντρα, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ, είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ μικρότερο από το εισόδημα των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Επαρχία Μαρίνα Σύρπη

15 Έλεγχοι Υποθέσεων 77 Ασκήσεις 6 Ο υπεύθυνος ενός Super Market που προμηθεύεται συσκευασίες καφέ των gr από δύο διαφορετικά εργοστάσια Α και Β, θέλει να ελέγξει αν το μέσο βάρος των συσκευασιών που προέρχονται από τα δύο εργοστάσια είναι διαφορετικό Για το σκοπό αυτό επέλεξε τυχαία 5 συσκευασίες από το κάθε εργοστάσιο και μέτρησε το βάρος τους Ο δειγματικός μέσος για το βάρος των συσκευασιών του εργοστασίου Α υπολογίστηκε σε gr και η δειγματική τυπική απόκλιση σε gr Ο δειγματικός μέσος για το βάρος των συσκευασιών του εργοστασίου Β υπολογίστηκε σε gr και η δειγματική τυπική απόκλιση σε gr Με την προϋπόθεση ότι το βάρος των συσκευασιών ακολουθεί την Κανονική Κατανομή, ο υπεύθυνος έκανε έλεγχο με επίπεδο σημαντικότητας α = 5 Ποιό ήταν το συμπέρασμά του; (Δίνεται: 3 ) 7 Δύο ανεξάρτητα δείγματα μεγέθους επιλέχτηκαν από άτομα που ασκούν καθιστικό και μη καθιστικό επάγγελμα, για να συγκριθεί το μέσο επίπεδο λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: Καθιστικό Επάγγελμα Μη Καθιστικό Επάγγελμα n n X 55 X 47 3 Να εξεταστεί αν το μέσο επίπεδο λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας είναι υψηλότερο στα άτομα που ασκούν καθιστικό επάγγελμα (Δίνεται: 69 6 ) 8 Δύο ανεξάρτητα δείγματα μεγέθους επιλέχτηκαν από άνδρες και γυναίκες ηλικίας 4 59 ετών για να συγκριθεί η επίδραση ενός υπνωτικού χαπιού στα δύο φύλα Καταγράφηκε ο αριθμός των ωρών, που κοιμήθηκαν τα επιμέρους άτομα μετά τη λήψη του χαπιού και τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής: Γυναίκες Άνδρες n n X 7 X Να εξεταστεί αν η επίδραση του υπνωτικού χαπιού στις γυναίκες άνδρες μικρότερη από ότι στους άνδρες (Δίνεται 6 4 ) είναι Σημειώσεις Στατιστικής

16 78 5 ο Μάθημα 55 Λυμένες Ασκήσεις στα Διαστήματα Εμπιστοσύνης και τους Ελέγχους Υποθέσεων Από ένα δείγμα 5 ποτιστικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα πάρκα της πόλης Α και επελέγησαν τυχαία για να μετρήσουμε τη διάρκεια λειτουργίας τους, βρέθηκε X 5 έτη και έτη ( α ) Ποιός ο πληθυσμός και ποιά η μεταβλητή που μελετούμε; ( β ) Με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια λειτουργίας ακολουθεί την Κανονική Κατανομή, να βρεθεί και να ερμηνευτεί το 95% διάστημα για τη μέση διάρκεια λειτουργίας των παραπάνω ποτιστικών μηχανημάτων ( γ ) Ο Δήμαρχος της πόλης ισχυρίζεται ότι τα μηχανήματα δεν είναι ανθεκτικά, καθώς η μέση διάρκεια λειτουργίας τους φαίνεται να είναι μικρότερη από τα 6 έτη Σε επίπεδο σημαντικότητας 5, να ελέγξετε τον ισχυρισμό του Δημάρχου Λύση ( α ) Μεταβλητή: Διάρκεια λειτουργίας (σε έτη) Πληθυσμός: Τα ποτιστικά μηχανήματα στα πάρκα της πόλης Α ( β ) X 5,, 5, n 5 3 Μικρό δείγμα - Κατανομή Κανονική t t t 5 ; ;5 5;4 64 n Επομένως, το 95% δε του μέσου είναι t n 5 5 a ; n , 5 8 Με πιθανότητα σφάλματος 5, εκτιμούμε ότι η μέση διάρκεια λειτουργίας των ποτιστικών μηχανημάτων στα πάρκα της πόλης Α βρίσκεται εντός των ορίων 4 έτη και 58 έτη ( γ ) X 5,, 5, n 5 3 Μικρό δείγμα - Κατανομή Κανονική Θα εκτελέσουμε μονόπλευρο έλεγχο υπόθεσης για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού : 6 : 6 X 56 5 S 5 n 5 5 Κριτική Τιμή: t ; t5 ;5 t4;5 7 n a Μαρίνα Σύρπη

17 Έλεγχοι Υποθέσεων 79 S και η απορρίπτεται Σε επίπεδο σημαντικότητας 5, συμπεραίνουμε ότι η μέση διάρκεια λειτουργίας των ποτιστικών μηχανημάτων στα πάρκα της πόλης Α, στατιστικά, είναι σημαντικά μικρότερη από τα 6 έτη Επομένως, ο ισχυρισμός του Δημάρχου είναι βάσιμος Από ένα δείγμα 6 μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού της μάρκας Α, που επελέγησαν τυχαία για να μετρήσουμε τον όγκο του νερού, βρέθηκε ( α ) Ποιός ο πληθυσμός και ποιά η μεταβλητή που μελετούμε; X 995 ml και ml ( β ) Με την προϋπόθεση ότι ο όγκος του νερού ακολουθεί την Κανονική Κατανομή, να βρεθεί και να ερμηνευτεί το 95% διάστημα για το μέσο όγκο νερού των μπουκαλιών της μάρκας Α ( γ ) Ο υπεύθυνος προμηθειών ενός εστιατορίου αποφάσισε να μην αγοράσει εμφιαλωμένα νερά της μάρκας Α καθώς, όπως ισχυρίζεται, ο μέσος όγκος είναι μικρότερος από τα ml που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας Σε επίπεδο σημαντικότητας 5, να ελέγξετε τον ισχυρισμό του υπεύθυνου προμηθειών Λύση ( α ) Μεταβλητή: Όγκος νερού (σε ml) Πληθυσμός: Τα μπουκάλια της μάρκας Α ( β ) X 995,, 5, n 6 3 Μικρό δείγμα - Κατανομή Κανονική t t t 5 ; ;6 5;5 3 n Επομένως, το 95% δε του μέσου είναι t n 6 4 a ; n , 996 Με πιθανότητα σφάλματος 5, εκτιμούμε ότι ο μέσος όγκος νερού των μπουκαλιών της μάρκας Α βρίσκεται εντός των ορίων 994 ml και 996 ml ( γ ) Θα εκτελέσουμε μονόπλευρο έλεγχο υπόθεσης για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού : : Σημειώσεις Στατιστικής

18 8 5 ο Μάθημα X S n 6 4 Κριτική Τιμή: t ; t6 ;5 t6;5 753 n a S 753 και η απορρίπτεται Σε επίπεδο σημαντικότητας 5 συμπεραίνουμε ότι o μέσος όγκος νερού στα μπουκάλια της μάρκας Α, στατιστικά, είναι σημαντικά μικρότερος από τα ml Επομένως, ο ισχυρισμός του υπεύθυνου προμηθειών είναι βάσιμος 3 Μια εταιρεία τηλεφωνικών πωλήσεων εξετάζει το χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών της από τους πωλητές της Από ένα δείγμα 36 πωλητών, βρέθηκε ότι ο δειγματικός μέσος ήταν 4 min, και η δειγματική τυπική απόκλιση min ( α ) Ποιός ο πληθυσμός και ποιά η μεταβλητή που μελετούμε; ( β ) Nα βρεθεί και να ερμηνευτεί το 95% διάστημα για το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών ( γ ) Ο υπεύθυνος του προσωπικού ισχυρίζεται ότι η εταιρεία έχει τους ταχύτερους πωλητές, καθώς ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών είναι μικρότερος των 5 min, που είναι ο συνηθισμένος μέσος χρόνος εξυπηρέτησης άλλων αντίστοιχων εταιρειών Σε επίπεδο σημαντικότητας 5, να ελέγξετε τον ισχυρισμό του υπεύθυνου Λύση ( α ) Μεταβλητή: Χρόνος Εξυπηρέτησης (σε min) Πληθυσμός: Οι πωλητές της εταιρείας ( β ) X 4,, 5, n 36 3μεγάλο δείγμα Z Επομένως, το 95% δε του μέσου είναι Z n 36 6 a , 433 Με πιθανότητα σφάλματος 5, εκτιμούμε ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών βρίσκεται εντός των ορίων 367 min και 433 min ( γ ) Θα εκτελέσουμε μονόπλευρο έλεγχο υπόθεσης για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού : 4 : 4 Μαρίνα Σύρπη

19 Έλεγχοι Υποθέσεων 8 X 4 5 S 6 n 36 6 Κριτική Τιμή: Z Z5 65 a S και η απορρίπτεται Σε επίπεδο σημαντικότητας 5 συμπεραίνουμε ότι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών, στατιστικά, είναι σημαντικά μικρότερος από τα 4 min Επομένως, ο ισχυρισμός του υπεύθυνου του προσωπικού είναι βάσιμος 4 Από ένα δείγμα τυχαία επιλεγμένων σημείων της ΒΙΠΕΘ, υπολογίστηκαν ο δειγματικός μέσος του πλήθους των αιωρούμενων σωματιδίων σε 9 σωματίδια/lit και η δειγματική τυπική απόκλιση σε 5 σωματίδια/lit Παρόμοιες με τις παραπάνω μετρήσεις έγιναν και σε τυχαία επιλεγμένα σημεία των αγροτικών περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης Οι μετρήσεις έδωσαν, δειγματικό μέσο 49 σωματίδια/lit και δειγματική τυπική απόκλιση 5 σωματίδια/ lit Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το μέσο πλήθος αιωρούμενων σωματιδίων στην ΒΙΠΕΘ είναι μεγαλύτερο από ότι στις αγροτικές περιοχές του νομού; (Δίνεται ) Λύση Θα εκτελέσουμε μονόπλευρο υπόθεσης για τη σύγκριση των μέσων τιμών δύο πληθυσμών ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ : : ΒΙΠΕΘ Αγροτικές Περιοχές n n X 9 X S X X , n n Κριτική Τιμή: Z Z 5, 65 Σημειώσεις Στατιστικής

20 8 5 ο Μάθημα S,65 και η απορρίπτεται Σε επίπεδο σημαντικότητας 5, συμπεραίνουμε ότι το μέσο πλήθος αιωρούμενων σωματιδίων στη ΒΙΠΕΘ, στατιστικά, είναι σημαντικά μεγαλύτερο από ότι στις αγροτικές περιοχές Μαρίνα Σύρπη

21 Έλεγχοι Υποθέσεων Γενικές Ασκήσεις στα Διαστήματα Εμπιστοσύνης και τους Ελέγχους Υποθέσεων Σε ένα εργοστάσιο, από ένα δείγμα 5 εργατών βρέθηκε ότι ο χρόνος που κάνουν για να ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη εργασία ακολουθεί την Κανονική Κατανομή με X 3 min και 3 min ( α ) Ποιός ο πληθυσμός και ποιά η μεταβλητή που μελετούμε; ( β ) Να βρεθεί και να ερμηνευτεί το 95% διάστημα για το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας ( γ ) Σύμφωνα με τα πρότυπα, ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας είναι 7 min Να ελέγξετε αν o μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας στο παραπάνω εργοστάσιο υπερβαίνει τα πρότυπα Από ένα δείγμα 6 τυχαία επιλεγμένων μηχανών σε ένα εργοστάσιο, βρέθηκε ότι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας συγκεκριμένης εργασίας ακολουθεί την Κανονική Κατανομή και υπολογίστηκαν X 7ec και 4ec ( α ) Ποιός ο πληθυσμός και ποιά η μεταβλητή που μελετούμε; ( β ) Να βρεθεί και να ερμηνευτεί το 95% διάστημα για το μέσο χρόνο ολοκλήρωσης της εργασίας ( γ ) Ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε ανανέωση των μηχανών αν ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας υπερβαίνει τα 5 ec Να ελέγξετε αν ο ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει στην ανανέωση των μηχανών 3 Από ένα δείγμα 6 βιομηχανιών στην περιοχή της Αττικής βρέθηκε ότι η ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί την Κανονική Κατανομή με και 5 KWh ( α ) Ποιός ο πληθυσμός και ποιά η μεταβλητή που μελετούμε; X KWh ( β ) Να βρεθεί και να ερμηνευτεί το 9% διάστημα για τη μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις βιομηχανίες στην Αττική ( γ ) Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική Η μονάδα αυτή θα είναι συμφέρουσα μόνον αν η μέση ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις βιομηχανίες υπερβαίνει τις 95 KWh Να ελέγξετε αν η εγκατάσταση μιας νέας μονάδας θα είναι συμφέρουσα 4 Ένας δάσκαλος, θέλησε να ελέγξει εάν ο μέσος χρόνος για την επίλυση ενός συγκεκριμένου μαθηματικού προβλήματος είναι διαφορετικός για τα αγόρια και τα κορίτσια Επέλεξε τυχαία αγόρια και κορίτσια και μέτρησε το χρόνο (σε min) που χρειάστηκαν για να λύσουν το πρόβλημα και πήρε τα παρακάτω αποτελέσματα Αγόρια Κορίτσια n 36 n 36 X 6,3 X 6, 3 Να διεξαχθεί ο κατάλληλος έλεγχος υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο μέσος χρόνος επίλυσης του προβλήματος είναι διαφορετικός ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια Σημειώσεις Στατιστικής

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων

6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6 ο ΜΑΘΗΜΑ Έλεγχοι Υποθέσεων 6.1 Το Πρόβλημα του Ελέγχου Υποθέσεων Ενός υποθέσουμε ότι μία φαρμακευτική εταιρεία πειραματίζεται πάνω σε ένα νέο φάρμακο για κάποια ασθένεια έχοντας ως στόχο, τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης

Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης 1 Έλεγχος υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης Όπως γνωρίζουμε από προηγούμενα κεφάλαια, στόχος των περισσότερων στατιστικών αναλύσεων, είναι η έγκυρη γενίκευση των συμπερασμάτων, που προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Διαστήματα Εμπιστοσύνης Διαστήματα Εμπιστοσύνης 00 % Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού Κατανομή Διασπορά Μέγεθος δείγματος Διάστημα Εμπιστοσύνης Κανονική Γνωστή Οποιοδήποτε Οποιαδήποτε Γνωστή Μεγάλο 30 Z

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 2015 Πληθυσμός: Εισαγωγή Ονομάζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που

Διαβάστε περισσότερα

4 o Μάθημα Διάστημα Εμπιστοσύνης του Μέσου

4 o Μάθημα Διάστημα Εμπιστοσύνης του Μέσου 4 o Μάθημα Διάστημα Εμπιστοσύνης του Μέσου Για την εκτίμηση των παραμέτρων ενός πληθυσμού (όπως η μέση τιμή ή η διασπορά), χρησιμοποιούνται συνήθως δύο μέθοδοι εκτίμησης. Η πρώτη ονομάζεται σημειακή εκτίμηση.

Διαβάστε περισσότερα

4 o Μάθημα Διάστημα Εμπιστοσύνης του Μέσου

4 o Μάθημα Διάστημα Εμπιστοσύνης του Μέσου 4 o Μάθημα Διάστημα Εμπιστοσύνης του Μέσου Για την εκτίμηση των παραμέτρων ενός πληθυσμού (όπως η μέση τιμή ή η διασπορά), χρησιμοποιούνται συνήθως δύο μέθοδοι εκτίμησης. Η πρώτη ονομάζεται σημειακή εκτίμηση.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 1 ο ) 24/2/2017

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 1 ο ) 24/2/2017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 1 ο ) 24/2/2017 2 Η γενική ιδέα της διαδικασίας στατιστικού ελέγχου υποθέσεων Πρόκειται για μια διαδικασία απόφασης μεταξύ δύο υποθέσεων Η μια υπόθεση ονομάζεται μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα #4: Έλεγχος Υποθέσεων Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 1 ο )

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 1 ο ) Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 1 ο ) 2 Η γενική ιδέα της διαδικασίας στατιστικού ελέγχου υποθέσεων Πρόκειται για μια διαδικασία απόφασης μεταξύ δύο υποθέσεων Η μια υπόθεση ονομάζεται μηδενική (Η

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Η μηδενική υπόθεση είναι ένας ισχυρισμός σχετικά με την τιμή μιας πληθυσμιακής παραμέτρου. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Άσκηση 1. Βρείτε δ/μα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή μ κανονικού πληθυσμού όταν n=20,

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Άσκηση 1. Βρείτε δ/μα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή μ κανονικού πληθυσμού όταν n=20, ΜΕΜ64: Εφαρμοσμένη Στατιστική 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Άσκηση 1. Βρείτε δ/μα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή μ κανονικού πληθυσμού όταν n=0, X = 7.5, σ = 16, α = 5%. Πως αλλάζει το διάστημα αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Α : ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ Α : ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 9 Μάθημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 8-9 ΘΕΜΑΤΑ Α : ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ Θέμα Ο αριθμός αδικαιολόγητων απουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 9: Κατανομή t-έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 9: Κατανομή t-έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 9: Κατανομή t-έλεγχος Υποθέσεων Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 22 Μαΐου /32

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 22 Μαΐου /32 Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 22 Μαΐου 2017 1/32 Εισαγωγή: Τυπικό παράδειγμα στατιστικού ελέγχου υποθέσεων. Ενας νέος τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 09-10 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Έλεγχοι υποθέσεων Βόλος, 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ παλαιοτέρων ετών από «ανώνυμο φοιτητή» (Στις ΛΥΣΕΙΣ ενδεχομένως να υπάρχουν λάθη. )

Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ παλαιοτέρων ετών από «ανώνυμο φοιτητή» (Στις ΛΥΣΕΙΣ ενδεχομένως να υπάρχουν λάθη. ) Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ παλαιοτέρων ετών από «ανώνυμο φοιτητή» (Στις ΛΥΣΕΙΣ ενδεχομένως να υπάρχουν λάθη. ) Πίνακας Περιεχομένων Εργασία η... Θέμα ο :... Θέμα ο :... 4 Θέμα 3 ο :...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έστω τυχαίο δείγμα παρατηρήσεων από πληθυσμό του οποίου η κατανομή εξαρτάται από μία ή περισσότερες παραμέτρους, π.χ. μ. Επειδή σε κάθε δείγμα αναμένεται διαφορετική τιμή του μ, είναι προτιμότερο να επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Υποθέσεων. Χρήση της Στατιστικής. Η λογική του Ελέγχου Υπόθεσης Ο Έλεγχος Υπόθεσης 7-2

Έλεγχοι Υποθέσεων. Χρήση της Στατιστικής. Η λογική του Ελέγχου Υπόθεσης Ο Έλεγχος Υπόθεσης 7-2 Έλεγχοι Υποθέσεων 7-2 7 Έλεγχοι Υποθέσεων Χρήση της Στατιστικής Η λογική του Ελέγχου Υπόθεσης Ο Έλεγχος Υπόθεσης 7-3 7 Μαθησιακοί Στόχοι Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την μελέτη του κεφαλαίου θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εκτιμητική

Εισαγωγή στην Εκτιμητική Εισαγωγή στην Εκτιμητική Πληθυσμός Εκτίμηση παραμέτρου πληθυσμού μ, σ 2, σ, p Δείγμα Υπολογισμός στατιστικού Ερώτηματα: Πόσο κοντά στην πραγματική τιμή της παραμέτρου του πληθυσμού βρίσκεται η εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 4A: Έλεγχοι Υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία Β. Κανονική Κατανομή - Επαγωγική Στατιστική

Εξαμηνιαία Εργασία Β. Κανονική Κατανομή - Επαγωγική Στατιστική 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Β ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΣΠΑΙΤΕ Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Εργαστήριο Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Διδάσκοντες: Σπύρος Αδάμ, Λουκάς Μιχάλης, Παναγιώτης Καράμπελας Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή. Κανονικές Κατανομές με την ίδια διασπορά και διαφορετικές μέσες τιμές.

Η Κανονική Κατανομή. Κανονικές Κατανομές με την ίδια διασπορά και διαφορετικές μέσες τιμές. Η Κανονική Κατανομή 1. Η Κανονική Κατανομή Λέμε ότι τυχαία μεταβλητή X, ακολουθεί την Κανονική Κατανομή με παραμέτρους μ και σ 2, και συμβολίζουμε Χ ~ N (μ, σ 2 ) αν έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία Γ. Πειραματισμός - Βιομετρία Πληθυσμοί και δείγματα Πληθυσμός Περιλαμβάνει όλες τις πιθανές τιμές μιας μεταβλητής, δηλαδή αναφέρεται σε μια παρατήρηση σε όλα τα άτομα του πληθυσμού Ο πληθυσμός προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πάντα στον πληθυσμό Το δείγμα χρησιμεύει για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό π.χ. το ετήσιο εισόδημα των κατοίκων μιας περιοχής Τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 1: Στατιστική Ι (1/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Στατιστική Ι. Ενότητα 1: Στατιστική Ι (1/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Στατιστική Ι Ενότητα 1: Στατιστική Ι (1/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των επιστημών του Ανθρώπου : Στατιστική Εργαστήριο 6 :

Μεθοδολογία των επιστημών του Ανθρώπου : Στατιστική Εργαστήριο 6 : Μεθοδολογία των επιστημών του Ανθρώπου : Στατιστική Εργαστήριο 6 : 1. Να χρησιμοποιηθεί το αρχείο gssft.sav για να γίνει έλεγχος της υπόθεσης ότι στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση η τιμή του μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κατανομές Δειγματοληψίας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κατανομές Δειγματοληψίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 07 & ΔΙΑΛΕΞΗ 08 ΣΗΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 016-017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 6-7 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 735468 Σε αρκετές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Ανάλυση ιασποράς με ένα Παράγοντα. One-Way Anova. 8.2 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Ανάλυσης ιασποράς

Στατιστική. Ανάλυση ιασποράς με ένα Παράγοντα. One-Way Anova. 8.2 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Ανάλυσης ιασποράς Στατιστική Ανάλυση ιασποράς με ένα Παράγοντα One-Way Anova Χατζόπουλος Σταύρος Κεφάλαιο 8ο. Ανάλυση ιασποράς 8.1 Εισαγωγή 8.2 Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Ανάλυσης ιασποράς 8.3 Ανάλυση ιασποράς με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 28/01/2011 (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) 1ο Θέμα [40] α) στ) 2ο Θέμα [40]

Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 28/01/2011 (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) 1ο Θέμα [40] α) στ) 2ο Θέμα [40] Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική 8// (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [4] Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη της συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017 Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017 2 Γιατί ανάλυση διακύμανσης; (1) Ας θεωρήσουμε k πληθυσμούς με μέσες τιμές μ 1, μ 2,, μ k, αντίστοιχα Πως μπορούμε να συγκρίνουμε τις μέσες τιμές k πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 2: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 7-8 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 735468 Σε αρκετές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση της ουσίας στον παραπόταμο είναι αυξημένη σε σχέση με τον ίδιο τον ποταμό;

συγκέντρωση της ουσίας στον παραπόταμο είναι αυξημένη σε σχέση με τον ίδιο τον ποταμό; Γραπτή Εξέταση Περιόδου Ιουνίου 008 στο Μάθημα Στατιστική /07/08. Η πιθανότητα να υπάρχει στο υπέδαφος μιας συγκεκριμένης περιοχής εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα πετρελαίου είναι 50%. Μια εταιρεία, που πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

5. Έλεγχοι Υποθέσεων

5. Έλεγχοι Υποθέσεων 5. Έλεγχοι Υποθέσεων Υποθέσεις Η μηδενική υπόθεση Η (ή ΗΑ) εναλλακτική υπόθεση Δεχόμαστε Η Απορρίπτουμε Η Η σωστή Σωστή απόφαση -α Σφάλμα τύπου Ι α Η λάθος Σφάλμα τύπου ΙΙ β Σωστή απόφαση -β ΒΙΟ39-Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είδη μεταβλητών Ποσοτικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, ύψος, αιμοσφαιρίνη) Ποιοτικά δεδομένα (π.χ. άνδρας/γυναίκα, ναι/όχι) Διατεταγμένα (π.χ. καλό/μέτριο/κακό) 2 Περιγραφή ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Στατιστική

Αναλυτική Στατιστική Αναλυτική Στατιστική Συμπερασματολογία Στόχος: εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο ενός πληθυσμού, αντλώντας πληροφορίες από ένα μικρό υποσύνολο αυτού Ορισμοί Πληθυσμός: σύνολο όλων των υπό εξέταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Υποθέσεων (Hypothesis Testing)

Έλεγχος Υποθέσεων (Hypothesis Testing) Έλεγχος Υποθέσεων (Hypothesis Testig) Ορισμοί Μορφές στατιστικού ελέγχου Πιθανότητες σφάλματος τύπου Ι και ΙΙ Ισχύς (Power) ενός ελέγχου Η P-τιμή (P-vlue) Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων για ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 5-6 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 735468 Σε αρκετές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/2017

Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/2017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (Μέρος 3 ο ) 10/3/017 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων σε επίπεδο σημαντικότητας α για τη διακύμανση σ ενός κανονικού πληθυσμού με ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n Η 0 : σ = σ 0

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium iv Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Σημειακές Εκτιμήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης Στατιστική Συμπερασματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση II

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση II . Ο Συντελεστής Προσδιορισμού Η γραμμή Παλινδρόμησης στο δείγμα, αποτελεί μία εκτίμηση της γραμμής παλινδρόμησης στον πληθυσμό. Αν και από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων προκύπτουν εκτιμητές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 08-09 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Εκτίμηση Διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μέσου όρου πληθυσμού με τιμή ελέγχου. One-Sample t-test

Σύγκριση μέσου όρου πληθυσμού με τιμή ελέγχου. One-Sample t-test 1 Σύγκριση μέσου όρου πληθυσμού με τιμή ελέγχου One-Sample t-test 2 Μια σύντομη αναδρομή Στα τέλη του 19 ου αιώνα μια μεγάλη αλλαγή για την επιστήμη ζυμώνονταν στην ζυθοποιία Guinness. Ο William Gosset

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2011 για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β. στη Στατιστική 25/02/2011

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2011 για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β. στη Στατιστική 25/02/2011 Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β. στη Στατιστική 5//. [] Η ποσότητα, έστω Χ, ενός συντηρητικού που περιέχεται σε φιάλες αναψυκτικού

Διαβάστε περισσότερα

2.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (The Quantile Test)

2.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (The Quantile Test) .5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (The Quantile Test) Ο διωνυμικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο υποθέσεων αναφερομένων στα ποσοστιαία σημεία μίας τυχαίας μεταβλητής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατανομή Δειγματοληψίας του Δειγματικού Μέσου Ο Δειγματικός Μέσος X είναι μια Τυχαία Μεταβλητή. Καθώς η επιλογή και χρήση διαφορετικών δειγμάτων από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 14 Μαρτίου /34

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 14 Μαρτίου /34 Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 14 Μαρτίου 018 1/34 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Εχουμε δει εκτενώς μέχρι τώρα τρόπους εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

cv = κατάλληλη κριτική (κρίσιμη) τιμή από τους πίνακες της Ζ ή t κατανομής

cv = κατάλληλη κριτική (κρίσιμη) τιμή από τους πίνακες της Ζ ή t κατανομής ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. της παραμέτρου θ: ˆ θ cv σ < θ < ˆ θ + cv σ ˆ θ ˆ θ θ = η παράμετρος που θέλουμε να εκτιμήσουμε, ˆ θ = η εκτίμηση της θ που προκύπτει από το τ.δ. cv = κατάλληλη κριτική (κρίσιμη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 2 Μαΐου /23

Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπισ τήμιο Κρήτης 2 Μαΐου /23 Εφαρμοσμένη Στατιστική Δημήτριος Μπάγκαβος Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Μαΐου 2017 1/23 Ανάλυση Διακύμανσης. Η ανάλυση παλινδρόμησης μελετά τη στατιστική σχέση ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων

Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 09-10-2015 Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων Βασικές έννοιες Αν. Καθ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 30-10-2015 1. Στατιστικοί παράμετροι - Διάστημα εμπιστοσύνης Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x

Για το δείγμα από την παραγωγή της εταιρείας τροφίμων δίνεται επίσης ότι, = 1.3 και για το δείγμα από το συνεταιρισμό ότι, x Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής η Πρόοδος στο Μάθημα Στατιστική // (Για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ. και Γ.Β.) ο Θέμα [] Επιλέξαμε φακελάκια (της μισής ουγκιάς) που περιέχουν σταφίδες από την παραγωγή μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2013 στη Στατιστική

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 2013 στη Στατιστική Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής ΣΕΙΡΑ Α Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 013 στη Στατιστική για τα Τμήματα Ε.Τ.Τ., Γ.Β., Α.Ο.Α. και Ε.Ζ.Π.&Υ. 08/0/013 1. [0] Η ποσότητα, έστω Χ, καλίου που περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο «Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική» 1. Πάνω από το 3 ο τεταρτημόριο ενός δείγματος βρίσκεται το: α) 15%

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υπόθεσης: διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της υπόθεσης

Έλεγχος υπόθεσης: διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης της υπόθεσης Ν161_(262)_Στατιστική στη Φυσική Αγωγή 06_01_Έλεγχος_Υποθέσεων Γούργουλης Βασίλειος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 1 Υπόθεση: "μπορεί ο αριθμητικός μέσος του δείγματος να είναι ίδιος με τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008 Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 8 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 9.9.8. [] Μια βιομηχανία τροφίμων προμηθεύεται νωπά κοτόπουλα από τρεις διαφορετικούς παραγωγούς Α, Β, Γ. Το % των κοτόπουλων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση με διάστημα Παραδείγματα. 12 η Διάλεξη

Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση με διάστημα Παραδείγματα. 12 η Διάλεξη Σημειακή εκτίμηση και εκτίμηση με διάστημα Παραδείγματα 12 η Διάλεξη 1 ο Παράδειγμα (1) Μια αυτόματη μηχανή συσκευάζει καλαμπόκι σε τσουβάλια των 25kg Το βάρος του καλαμποκιού που συσκευάζεται ανά τσουβάλι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium Iii

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium Iii Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium Iii Η Κανονική Κατανομή Λέμε ότι μία τυχαία μεταβλητή X, ακολουθεί την Κανονική Κατανομή με παραμέτρους και και συμβολίζουμε X N, αν έχει συνάρτηση πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Αθήνας Μεθοδολογία της έρευνας και Ιατρική στατιστική

ΤΕΙ Αθήνας Μεθοδολογία της έρευνας και Ιατρική στατιστική ΤΕΙ Αθήνας Μεθοδολογία της έρευνας και Ιατρική στατιστική Ενότητα 3: Έλεγχοι υποθέσεων - Διαστήματα εμπιστοσύνης Δρ.Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οι ερευνητικές υποθέσεις Στην έρευνα ελέγχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρατηρήσεις του δείγματος, μεγέθους n = 40, δίνονται ομαδοποιημένες κατά συνέπεια ο δειγματικός μέσος υπολογίζεται από τον τύπο:

Οι παρατηρήσεις του δείγματος, μεγέθους n = 40, δίνονται ομαδοποιημένες κατά συνέπεια ο δειγματικός μέσος υπολογίζεται από τον τύπο: Ένας Πληθυσμός, μεγάλο δείγμα, άγνωστη κατανομή Έλεγχος για την μέση τιμή, με άγνωστη διασπορά Δίνονται ομαδοποιημένες οι ημερήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας (σε 100-άδες κιλοβατώρες) μιας χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων

Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Διαδικασία Ελέγχου Μηδενικών Υποθέσεων Πέτρος Ρούσσος, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ Η λογική της διαδικασίας Ο σάκος περιέχει έναν μεγάλο αλλά άγνωστο αριθμό (αρκετές χιλιάδες) λευκών και μαύρων βόλων: 1 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

, µπορεί να είναι η συνάρτηση. αλλού. πλησιάζουν προς την τιµή 1, η διασπορά της αυξάνεται ή ελαττώνεται; (Εξηγείστε γιατί).

, µπορεί να είναι η συνάρτηση. αλλού. πλησιάζουν προς την τιµή 1, η διασπορά της αυξάνεται ή ελαττώνεται; (Εξηγείστε γιατί). Εργαστήριο Μαθηµατικών & Στατιστικής Γραπτή Εξέταση Περιόδου Φεβρουαρίου 009 στη Στατιστική 0/0/09 Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. [0] Οι ακαθάριστες εβδοµαδιαίες εισπράξεις µιας κτηνοτροφικής µονάδας, από την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος IV. Ελεγχοι Υποθέσεων (Hypothesis Testing)

Μέρος IV. Ελεγχοι Υποθέσεων (Hypothesis Testing) Μέρος IV. Ελεγχοι Υποθέσεων (ypothesis Testig) Βασικές έννοιες Γενική μεθοδολογία Σφάλμα τύπου Ι και -vlue Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων για ειδικές περιπτώσεις Εφαρμοσμένη Στατιστική Μέρος 4 ο - Κ. Μπλέκας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία. Απλή Παλινδρόμηση. Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οικονομετρία. Απλή Παλινδρόμηση. Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Οικονομετρία Απλή Παλινδρόμηση Έλεγχοι υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης των συντελεστών Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 07-08 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Ας θεωρήσουμε ότι είναι γνωστό από στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ότι οι τιμές χοληστερίνης στον πληθυσμό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χ 2 test ανεξαρτησίας: σχέση 2 ποιοτικών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

α) t-test µε ίσες διακυµάνσεις β) ανάλυση διακύµανσης µε έναν παράγοντα Έλεγχος t δύο δειγμάτων με υποτιθέμενες ίσες διακυμάνσεις

α) t-test µε ίσες διακυµάνσεις β) ανάλυση διακύµανσης µε έναν παράγοντα Έλεγχος t δύο δειγμάτων με υποτιθέμενες ίσες διακυμάνσεις ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ IΙ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ********************************************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. Παπάνα Αγγελική ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 7o Μάθημα: Απλή παλινδρόμηση (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παπάνα Αγγελική Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, ΑΠΘ & ΠΑΜΑΚ E-mail: angeliki.papana@gmail.com, agpapana@auth.gr Webpage: http://users.auth.gr/agpapana

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 015 Ανάλυση Διακύμανσης Η Ανάλυση Διακύμανσης είναι μία τεχνική που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις κατανόησης

Ερωτήσεις κατανόησης Έλεγχος Υποθέσεων Ερωτήσεις κατανόησης 1. Αν σε ένα στατιστικό έλεγχο υποθέσεων η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για επίπεδο σημαντικότητας 5%, τότε α) απορρίπτεται για οποιοδήποτε επίπεδο σημαντικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ SMIRNOV

5.1 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ SMIRNOV 5. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ SMIRNOV Έστω δύο ανεξάρτητα τυχαία δείγματα, 2,..., n και, 2,..., m n και m παρατηρήσεων πάνω στις τυχαίες μεταβλητές και, αντίστοιχα. Έστω, επίσης, ότι F (), (, ) και F (y), y (, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Εκτίμηση Διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling)

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling) 3 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratfed Radom Samplg) Είναι προφανές από τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών των προηγούμενων παραγράφων, ότι ένας τρόπος να αυξηθεί η ακρίβεια τους είναι να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 2 Εισαγωγή Η ανάλυση παλινδρόμησης περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων της στατιστικής που αναφέρονται σε ποσοτικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών Πρότυπα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις Για κάθε πρόβλημα που ακολουθεί, εκτός των ερωτημάτων που διατυπώνονται, να γίνουν (με τη βοήθεια κάποιου στατιστικού πακέτου)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις 26/5/2017

Επαναληπτικές Ασκήσεις 26/5/2017 Επαναληπτικές Ασκήσεις 2 Άσκηση 1 η (1) Ένας ερευνητής μέτρησε τη συγκέντρωση γλυκόζης (σε mg/dl) στο αριστερό και το δεξί μάτι 35 τυχαία επιλεγμένων υγιών σκύλων συγκεκριμένης ράτσας Έστω ότι με Χ και

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις που η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι η Ζ: 1. Η σ είναι γνωστή και ο πληθυσμός κανονικός.

Περιπτώσεις που η στατιστική συνάρτηση ελέγχου είναι η Ζ: 1. Η σ είναι γνωστή και ο πληθυσμός κανονικός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610 369051, Φαξ: 2610 396184, email: mitro@teipat.gr Καθ η γη

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληπτικές κατανομές

Δειγματοληπτικές κατανομές Δειγματοληπτικές κατανομές Κατανομές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υποθέσεων στα δείγματα Κανονική κατανομή (z-κατανομή) t-κατανομή Χ κατανομή F-κατανομή Ζητάμε να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Έλεγχοι Υποθέσεων Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Ενότητα 2: Έλεγχοι Υποθέσεων Διαστήματα Εμπιστοσύνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ» «Βιοστατιστική, Μεθοδολογία και Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης» Ενότητα 2: Έλεγχοι Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

2.5.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ .5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Η μέθοδος κατασκευής διαστήματος εμπιστοσύνης για την πιθανότητα που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή διαστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου

Επιµέλεια: Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610 369051, Φαξ: 2610 396184, email: mitro@teipat.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

10.7 Λυμένες Ασκήσεις για Διαστήματα Εμπιστοσύνης

10.7 Λυμένες Ασκήσεις για Διαστήματα Εμπιστοσύνης 10.7 Λυμένες Ασκήσεις για Διαστήματα Εμπιστοσύνης Διαστήματα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού (Μικρά δείγματα) Άσκηση 10.7.1: Ο επόμενος πίνακας τιμών δείχνει την αύξηση σε ώρες ύπνου που είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Κατανομές Δειγματοληψίας

Κεφάλαιο 9 Κατανομές Δειγματοληψίας Κεφάλαιο 9 Κατανομές Δειγματοληψίας Copyright 2009 Cengage Learning 9.1 Κατανομές Δειγματοληψίας Μια κατανομή δειγματοληψίας δημιουργείται, εξ ορισμού, από δειγματοληψία. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Δημήτρης Ιωαννίδης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Δημήτρης Ιωαννίδης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Μεθοδολογία Έρευνας: Μάθημα 3 ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Δημήτρης Ιωαννίδης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Email: dimioan@uom.gr Εμπιστευτικό Σελίδα 1 Μάθημα 5 ο Ελέγχοντας την Θεωρία ΙΙ: Στατιστικοί Έλεγχοι για

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Χ 2 (Μέρος 1 ο ) 28/4/2017

Έλεγχοι Χ 2 (Μέρος 1 ο ) 28/4/2017 Έλεγχοι Χ 2 (Μέρος 1 ο ) 28/4/2017 2 Έλεγχοι Χ 2 Οι έλεγχοι που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 1. Έλεγχος Χ 2 καλής προσαρμογής 2. Έλεγχος Χ 2 ανεξαρτησίας 3. Έλεγχος Χ 2 ομογένειας Αυτό που

Διαβάστε περισσότερα