Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί"

Transcript

1 Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1

2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι στόχοι Γενικές απαγορεύσεις (Βασικός Νόμος) Ειδικές απαγορεύσεις (Κανονισμοί) Οριζόντια νομοθεσία (πρόνοιες) Κάθετη νομοθεσία (πρόνοιες) Υπό μελέτη τροποποιήσεις Συζήτηση / Απορίες

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 3 Η θέσπιση κοινοτικών κανόνων γενικού και οριζόντιου χαρακτήρα που θα εφαρμόζονται στο σύνολο των τροφίμων που θα διατίθενται στο εμπόριο. Σε πρώτο στάδιο δεν έχουν περιληφθεί στις υποχρεωτικές ενδείξεις όλες όσες οφείλουν να περιλαμβάνονται, κατ αρχήν στο σύνολο των τροφίμων. Σεμεταγενέστεροστάδιοθαεκδοθούν κοινοτικές διατάξεις που θα αποσκοπούν στην συμπλήρωση των κανόνων που θα ισχύουν.

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε.Ε. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13, Μια λεπτομερής επισήμανση που αφορά την ακριβή φύση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων επιτρέπει στον καταναλωτή να τα επιλέγει με πλήρη επίγνωση. Δεδομένου ότι δημιουργεί τα λιγότερα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση και στις συναλλαγές. Κάθε ρύθμιση σχετική με την επισήμανση των τροφίμων, βασίζεται πριν από όλα στην Αρχή της πληροφόρησης Αρχή της προστασίαs των καταναλωτών Οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών είναι δυνατό να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία τροφίμων και ενδεχομένως άνισους όρους ανταγωνισμού

5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2007 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου το οποίο δεν είναι της φύσης ήτηςουσίας ήτης ποιότητας που ζητεί ο αγοραστής. 6 Απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση, διαφήμιση καθώς και η σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό ή απατηλό ήπου ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση, αναφορικά με τον χαρακτήρα, φύση, αξία, ποσότητα, σύσταση ή ασφάλεια του.

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2004 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Απαγορεύεται η συσκευασία, σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του πιο πάνω Νόμου. 7 Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί με Κανονισμούς προδιαγραφές για τρόφιμο, τόσο η παρασκευή όσο και η συσκευασία, διαφήμιση, σήμανση και πώληση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις εν λόγω προδιαγραφές.

8 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου εκτός εάν η παρουσίαση του περιλαμβανομένων: --της μορφής --της όψης --της συσκευασίας --του υλικού συσκευασίας --της διευθέτησης του κατά την έκθεση του προς πώληση --του χώρου στον οποίο εκτίθενται προς πώληση 8 Πληροί τις πιο κάτω πρόνοιες

9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 Η επισήμανση, η παρουσίαση και η διαφήμιση των τροφίμων πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να μην οδηγούν σε πλάνη τον αγοραστή 1. Ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδιαίτερα τη φύση, την ταυτότητα,τις ιδιότητες, τη σύνθεση,την ποσότητα, την διατηρησιμότητα, την καταγωγή ή την προέλευση, τον τρόπο παρασκευής ή παραγωγής. 2. Με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει Με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά.

10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 Δεν επιτρέπεται να αποδίδεται σε τρόφιμο ιδιότητες μέσου πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής ή ίασης ανθρώπινης νόσου, αλλά ούτε και να επικαλούνται τέτοιες ιδιότητες 10

11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η νομοθεσία για τα τρόφιμα αποβλέπει στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και αποτελεί τη βάση ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Αποσκοπεί στην πρόληψη των εξής φαινομένων: 1. Τις δόλιες πρακτικές ή πρακτικές εξαπάτησης 2. Τη νόθευση των τροφίμων και Οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή

12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Σημαίνει μνεία, ένδειξη, εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα, εικόνα ή σύμβολο, που αναφέρεται σε τρόφιμο και φέρεται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο, που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιμο αυτό. 12

13 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα που: προορίζονται να διατεθούν ως έχουν -στον τελικό καταναλωτή -σε μονάδα ομαδικής σίτησης προορίζονται για επεξεργασία, μεταποίηση, τεμαχισμό 13 Προορίζονται να διατεθούν σε ένα στάδιο, πριν από την πώληση στον τελικό καταναλωτή

14 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 14 Τρόφιμο που πωλείται χωρίς να είναι προσυσκευασμένο. Τρόφιμο που συσκευάζεται στο χώρο πώλησης κατ απαίτηση του αγοραστή. Τρόφιμοτοοποίοπροσυσκευάζεταιστοχώρολιανικής πώλησης. Τρόφιμοτοοποίοοπαρασκευαστής, το προσυσκευάζει μεσκοπόνατοπωλήσειστοχώροπαρασκευήςήσε άλλο χώρο στον οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία. Τρόφιμο εντός αναμνηστικής συσκευασίας ή άλλης διακοσμητικής συσκευασίας.

15 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Σε τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 15

16 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 16

17 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Α) 1. Ονομασία Τροφίμου 2. Κατάλογο συστατικών 3. Ποσότητα ορισμένων συστατικών 4. Καθαρή ποσότητα (βάρος / όγκο) 5. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή τελική ημερομηνία ανάλωσης. 17

18 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Β) 6. Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης του τροφίμου 7. Οδηγίες χρήσης του τροφίμου 8(1) Όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή του τροφίμου σε περίπτωση που το τρόφιμο παράγεται ή παρασκευάζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας 18

19 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Γ) 19 8(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση : Όνομα ή την εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ήσυσκευαστήήενόςπωλητήτου τροφίμου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ε.Κ 9. Τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου, 10. Κατ όγκο αλκοολικό τίτλο για οινοπνευματώδη ποτά.

20 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Δ) 11. Αρ. παρτίδας τροφίμου 12. Ένδειξη τροφίμου που παράγεται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. 13. Ένδειξη τροφίμου αν υπάρχει τροφικός ισχυρισμός. 20

21 ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις φέρονται είτε επί της προσυσκευασίας είτε επί ετικέτας η οποία είναι προσαρτημένη στην προσυσκευασία 21 Οι ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και: να αναγράφονται με ευδιάκριτους, ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες να αναγράφονται στην Ελληνική ή και σε άλλες γλώσσες

22 ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συνέχεια) Οι ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και: να αναγράφονται σε εμφανές σημείο να μη σκεπάζονται, κρύβονται ή διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες Ενδείξεις που επιβάλλεται να φέρονται στο ίδιο ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ονομασία τροφίμου Καθαρή ποσότητα Χρονικές ενδείξεις Αλκοολικό τίτλο / 22 Άλλες ενδείξεις

23 ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Οι υποχρεωτικές ενδείξεις φέρονται: Σε πινακίδα η οποία αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο όπου το τρόφιμο προσφέρεται προς πώληση. 23 Επί σχετικού με το τρόφιμο εμπορικού εγγράφου υπό την προϋπόθεση ότι: -- το εν λόγω έγγραφο συνοδεύει το τρόφιμο ή αποστέλλεται πριν ή ταυτόχρονα με την παράδοση στον αγοραστή, και -- ο αγοραστής δεν είναι ο τελικός καταναλωτής

24 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Oνομασία πώλησης (καθοριζόμενη νομοθετικά, περιγραφή με επαρκή ακρίβεια) 2. Συνοδεύεται με ένδειξη περί της φυσικής κατάστασης ή περί της κατεργασίας του τροφίμου (καπνιστό, κατεψυγμένο )(π.χ καπνιστόχαμ) 3. Ιονίζουσα ακτινοβολία -την ένδειξη «ακτινοβολημένο» ή «επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία»

25 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Α) Πριν από τον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «συστατικά» 2. Φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος κατά τη στιγμή της παρασκευής.(εξαίρεση νερό) 3. Πρόσθετα τροφίμων: όνομα κατηγορίας(χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικές κ.λ.π) καθώς και με τη δική τους ονομασία ή και το αριθμό ΕΚ. (π.χ χρωστική:ξανθοφύλλη ή Ε161)

26 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Β) 4. Σύνθετο συστατικό. Αμέσως μετά την ονομασία παρατίθενται τα συστατικά του σύνθετου συστατικού.(εξαίρεση <2% του τελικού προϊόντος, χωρίς πρόσθετα) 5. Κατηγορίες συστατικών που έχουν καθοριζόμενη ονομασία αναφορικά με την κατηγορία τους. 6. Ένδειξη Καφείνης και κινίνης 26

27 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία συστατικών Καθοριζόμενη Ονομασία Όροι χρήσης της ονομασίας Έλαια εξευγενισμένα εκτός από ελαιόλαδο Έλαιο Ηονομασίανασυνοδεύεται: (α) Ένδειξη: ΦΥΤΙΚΟ / ΖΩΙΚΟ (β) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (γ)υδρογωνομενο (εάν είναι) Λίπη εξευγενισμένα Λίπος ή λιπαρή ύλη Ως πιο πάνω 27 Μείγματα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δημητριακών Άλευρο Ηονομασίαθαπρέπεινα ακολουθείται από παράθεση των δημητριακών από τα οποία προέρχεται το μείγμα.

28 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Είδη αρτυμάτων, περιλαμβανομένων μειγμάτων Μη τροποποιημένο άμυλο. Άμυλο τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με ένζυμα Είδη ψαριού Αρωματικά φυτά ή μέρη τους περιλαμβανομένων μειγμάτων Παρασκευάσματα κόμμεων για τσίχλες Τριμμένη φρυγανιά οποιασδήποτε προέλευσης Ζαχαρωμένα φρούτα Μείγματα λαχανικών Τύποι κρασιού Είδη τυριού Κατηγορίες σακχαρόζης Σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης 28 Πρωτείνες γάλακτος (καζεϊνες, καζεϊνικά άλατα, κ.τ.λ) Άνυδρη δεξτρόζη Βούτυρο κακάου πιέσεως, με εξώθηση ή εξευγενισμένο

29 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 29 Χρωστικές ουσίες Συντηρητικά Αντιοξειδωτικά Γαλακτωματοποιητές Πυκνωτικά μέσα Πηκτωματογόνοι παράγοντες Σταθεροποιητές Ενισχυτικά γεύσης Οξέα Ρυθμιστές οξύτητας Αντισυσωματοποιητικοί παράγοντες Τροποποιημένα άμυλα Γλυκαντικές ουσίες Διογκωτικά αρτοποιίας Αντιαφριστικοί παράγοντες Υλικά επικάλυψης Γαλακτωματοποιητικά άλατα Βελτιωτικά αλεύρων Σκληρυντικοί παράγοντες Υγροσκοπικά μέσα Διογκωτικοί παράγοντες Προωστικοί παράγοντες

30 ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Νωπά φρούτα και λαχανικά, περιλαμβανομένων και των πατατών. Αεριούχα νερά Ξύδια ζυμώσεως. Προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνον συστατικό(νοουμένου ότι η ονομασία πώλησης ταυτίζεται με το όνομα του συστατικού ) 30

31 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το σύνθετο συστατικό ( αποτελείται από 2 ή περισσότερα συστατικά) το οποίο δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 2% του τροφίμου και κανένα από τα συστατικά του δεν είναι πρόσθετο τροφίμων. (π.χ. Μπισκότο σοκολάτας: περιέχει Ε152), προσφέρεται με καθορισμένο όνομα. Το νερό που προστίθενται ως συστατικό σε τρόφιμο : -εάν δεν υπερβαίνει κατά βάρος 5% του τελικού προϊόντος. -χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τροφίμου(ανασύσταση στην αρχική του μορφή) -χρησιμοποιείται ως υγρό κάλυψης που κανονικά δεν καταναλώνεται. 31

32 3. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΤΕ; -Σε περίπτωση που το συστατικό : περιλαμβάνεται στην ονομασία πώλησης ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το συγκεκριμένο τρόφιμο. προβάλλεται στην σήμανση με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση. 32 είναι ουσιώδες για τα χαρακτηρισμό ορισμένου τροφίμου.

33 4. ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 33 Εκφράζεται σε μονάδες όγκου (λίτρο, εκατοστόλιτρο, χιλιοστόλιτρο)γιαταυγρά, και σε μονάδες μάζας (χιλιόγραμμο, γραμμάριο) γιαταστερεάπροϊόντα. Καθαρό στραγγισμένο βάρος Προσυσκευασία ( 2 ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες του ίδιου βάρους) -6χ30γρ.

34 4. ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Τρόφιμοτοοποίοπωλείταιμετο κομμάτι ή ζυγίζεται ενώπιον του αγοραστή Τρόφιμο άλλο από αρωματικά φυτά ή μπαχαρικά του οποίου η καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα. 34

35 5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (σε μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα τρόφιμα) «ανάλωση μέχρι» συμπληρωμένη από την ημερομηνία μέχρι και την οποία το τρόφιμο διατηρούμενο σε κατάλληλες συνθήκες παραμένει κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνοδευόμενη από την παράθεση οποιωνδήποτε συνθηκών διατήρησης που πρέπει να τηρηθούν. 35

36 5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ συμπληρωμένη από την ημερομηνία μέχρι και την οποία το τρόφιμο διατηρούμενο σε κατάλληλες συνθήκες διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητες του. Τρόφιμα με διατηρησιμότητα μέχρι 18 μήνες αρκούν ο μήνας και το έτος και να εκφράζεται με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος» Τρόφιμα με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 μήνες το έτος αρκεί και να εκφράζεται με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος» 36

37 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Α) 37 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Νωπά φρούτα και λαχανικά που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία Οίνοι και ποτά με κατ όγκον περιεκτικότητα πέραν του 10% σε οινόπνευμα. προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία από τη φύση τους καταναλώνονται συνήθως σε 24 ώρες.

38 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Β) 38 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σάκχαρα σε στερεά μορφή Σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωματισμένα ή χρωματισμένα σάκχαρα Ξύδι, μαγειρικό άλας,τσίχλες, ατομικές μερίδες παγωτών

39 6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Παραδείγματα: -- Να φυλάγεται σε θερμοκρασία -18ºC και αφού ξεπαγώσει διατηρείται στο ψυγείο μέχρι 3 ημέρες. -- Να μην το τοποθετήσετε εκ νέου στην κατάψυξη. -- Αφού ξεπαγώσει να ψηθεί σε θερμοκρασία 250 ºC για 20 λεπτά -- Να φυλάγεται σε σκιερό και δροσερό μέρος 39 ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

40 7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Για τα αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο πέραν του 10% κατ όγκον δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, Εξαιρούνται : ποτά που παρασκευάζονται με ανάμιξη ενός ή περισσοτέρων αλκοολούχων ποτών με νερό ή και χυμούς φρούτων κ.λ.π. 40 Αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο κάτω του 10% κατ όγκον θα ελέγχονται με βάση τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών Εκτός: Μηλίτης, και Αχλαδίτης Οίνος, κρασιά,vins de liquer,αφρώδεις οίνοι, αρωματικοί οίνοι και γενικά παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα Καθώς και ποτά που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού η σήμανση θα ελέγχεται από το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων.

41 8. ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Δεν είναι υποχρεωτική Παράλειψη της ένδειξης αυτής δυνατό να δημιουργήσει στον καταναλωτή λανθασμένη εντύπωση σχετικά με τον πραγματικό τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. (όσπρια, ξηροίκαρποίκ.τ.λ) 41

42 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΦΕΙΝΗ, ΚΙΝΙΝΗ Ποτά που περιέχουν καφεΐνη σε αναλογία μεγαλύτερη από 150mg/l πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη στην σήμανση: «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη», στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία τροφίμου και θα εκφράζεται σε mg/100ml Εξαιρουμένων των ποτών που παρασκευάζονται με βάση τον καφέ, το τσάι, ή εκχύλισμα καφέ ή τσαγιού και των οποίων οι ονομασίες υπό τις οποίες πωλούνται περιλαμβάνουν τον όρο καφές ή τσάι 42

43 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ Αμέσως πριν από την αναφερόμενη ένδειξη το γράμμα «L» του λατινικού αλφαβήτου σε περίπτωση που δεν διακρίνεται καθαρά και δεν ξεχωρίζει. ΕΞΑΙΡΕΣΗ Τελική ημερομηνία ανάλωσης ή ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας αναγράφονται με την ημέρα και τον μήνα με αυτή την σειρά Ατομική δόση παγωτού Γεωργικά προϊόντα που παραδίδονται για επεξεργασία ή και συσκευασία 43

44 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πρέπει να υπάρχει η ένδειξη γενετικώς τροποποιημένο παράγεται από γενετικώς τροποποιημένα συστατικά (ονομασία των συστατικών) 44

45 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Επαναχρησιμοποιούμενες υάλινες φιάλες και τις συσκευασίες μικρών διαστάσεων κάτω των 10 cm² Οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται είναι : -Η ονομασία του προϊόντος -Καθαρό βάρος -Ημερομηνία ανάλωσης 45

46 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σε περίπτωση προσυσκευασμένου τροφίμου -Πωλείται σε στάδιο που προηγείται της πώλησης στον τελικό καταναλωτή ή -πωλείται σε μονάδα ομαδικής σίτησης, προκειμένου να παρασκευασθεί, μεταποιηθεί, διαμελιστεί ή τεμαχιστεί 46 Φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: Ονομασία τροφίμου Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας Όνομα/εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή πωλητή του τροφίμου

47 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Νοουμένου ότι όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται σε εμπορικό έγγραφο, το οποίο έγγραφο θα συνοδεύει το τρόφιμο ή θα αποστέλλεται πριν ή ταυτόχρονα με την παράδοση του τροφίμου στον αγοραστή. 47

48 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Με γλυκαντικά ή με σάκχαρα και γλυκαντικά (κοντά στο όνομα του τροφίμου) Ένδειξη αν οι πολυόλες βρίσκονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει καθαρτικά αποτελέσματα Ένδειξη αν το τρόφιμο περιέχει ασπαρτάμη περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης 48 Ένδειξη σε προστατευτική ατμόσφαιρα, όταν η διάρκεια ζωής του τροφίμου παρατείνεται με την χρήση αερίων συσκευασίας

49 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Η ένδειξη σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες σημαίνει κάθε στοιχείο που παρουσιάζεται στη σήμανση του τροφίμου και αφορά: την ενεργειακή αξία 2. Τις ακόλουθες τροφικές ουσίες - Νάτριο - Πρωτεΐνες - Υδατάνθρακες - Τροφικές ίνες - Λιπαρά - Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που περιέχονται στο τρόφιμο σε σημαντικές ποσότητες

50 ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ Σημαίνει δήλωση, υπαινιγμό ή συμπέρασμα σε σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου, περί του ότι το εν λόγω τρόφιμο έχει ιδιαίτερες τροφικές ιδιότητες σε σχέση: Με την ενέργεια Τις τροφικές ουσίες Παρέχει, ή 2. Παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή 3. Δεν παρέχει

51 Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πρέπει να παρουσιάζεται συγκεντρωμένη σε ένα εμφανές σημείο υπό μορφή πίνακα με αριθμούς σε κάθετη ευθυγράμμιση ή σε περίπτωση έλλειψης χώρου σε οριζόντια ευθυγράμμιση. 51

52 ΚΑΘΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων) ΜΕΛΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΚΑΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 52

53 Κ.Δ.Π. 118/2004 Οι Περί Μελιού Κανονισμοί του 2004 (Οδηγία 2001/110/ΕΚ) Έναρξη της ισχύος 1ην Αυγούστου

54 Σήμανση του υπό πώληση Μελιού Τρίτο Παράρτημα Η σήμανση υπό πώληση μελιού πρέπει να πληροί τους Περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικούς) Κανονισμούς του 2002 και Η σήμανση θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Τρίτου Παραρτήματος των Περί Μέλιτος Κανονισμών του

55 Ονομασία ΜΕΛΙΟΥ 1. Οποιαδήποτε από τις καθοριζόμενες στη Στήλη 2 αναφορικά με το είδος μελιού που αναφέρεται αντιστοίχως στη Στήλη 1 ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ Η ΜΕΛΙ ΝΕΚΤΑΡΟΣ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ 55

56 Ονομασία ΜΕΛΙΟΥ ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕΛΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕΛΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕΛΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΛΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ 56 ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

57 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Η σήμανση πρέπει να πληροί τους Περί Σήμανσης Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Γενικοί Κανονισμοί του Πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της ονομασίας η οποία καθορίζεται στη στήλη 2 του πίνακα. 3. Πρέπει να συμπληρώνεται με την ένδειξη του χρησιμοποιούμενου φρούτου. Όταν παρασκευάζεται από περισσότερα από ένα φρούτα επιτρέπεται η ένδειξη «διάφορα φρούτα» ή η ένδειξη της ονομασίας του αριθμού των χρησιμοποιούμενων φρούτων. 57

58 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Καθοριζόμενο τρόφιμο Ονομασία 1. Μαρμελάδα 1. Μαρμελάδα 2. Μαρμελάδα έξτρα 2. Μαρμελάδα έξτρα 3. Ζελέ 3. Ζελέ 4. Ζελέ έξτρα 4. Ζελέ έξτρα 5.Μαρμελάδα εσπεριδοειδών 5.Μαρμελάδα εσπεριδοειδών 6. Μαρμελάδα-ζελέ εσπεριδ. 6. Μαρμελάδα-ζελέ εσπεριδ. 7. Κρέμα καστάνου 7. Κρέμα καστάνου 58

59 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Στοίδιοοπτικόπεδίομετηνονομασίαθαπρέπειναυπάρχειη ένδειξη παρασκευασμένο από... γραμμάρια φρούτων ανά 100 γραμμάρια. 5. Την ένδειξη ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα... γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. 59

60 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΟΛΑΔΟ ΆΡΘΡΟ 3 Η σήμανση των ελαίων θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ακόλουθη πληροφορία ανά κατηγορία ελαίου, α) για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας το οποίο παράγεται απευθείας από τις ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. β) για το παρθένο ελαιόλαδο ελαιόλαδο το οποίο παράγεται απευθείας από τις ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 60

61 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γ) Για το ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα: "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές" 61

62 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ δ) για το πυρηνέλαιο έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια τα οποία προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές ή ελαιόλαδο που περιέχει αποκλειστικά έλαια τα οποία προέρχονται από επεξεργασία πυρήνα ελιάς και ελαίων που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές 62

63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Στις περιπτώσεις τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο (π.χ. μαγιονέζες, σάλτσες, μαργαρίνες, κονσέρβες, κ.λ.π.) και αυτό προβάλλεται με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις στην συσκευασία τους, είναι υποχρεωτικήηαναγραφήτόσο της κατηγορίας του ελαιολάδου όπως και του ποσοστού που περιέχεται στο εν λόγω τρόφιμο, στην ονομασία πώλησης. 63

64 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) (ΑΡ.2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2004 Ειδική σήμανση θα φέρουν συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και συστατικών τυποποιημένων τροφίμων που ευθύνονται για αλλεργίες. Στηνετικέταθααναφέρεταικατάπόσοτοτρόφιμο περιέχει αλλεργιογόνο ουσία. Υπολογίζεται ότι το 8% των Ευρωπαίων θα παρουσιάσει τροφική αλλεργία τα επόμενα 10 χρόνια. 64

65 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) (ΑΡ.2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2004 Ποιες κατηγορίες τροφίμων θα φέρουν ειδική σήμανση Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη Αυγά Ψάρια Σόγια Οστρακοειδή Γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, λακτόζη Ξηροί καρποί Σέλινο Μουστάρδα Σουσάμι 65

66 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) (ΑΡ.2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2004 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Σοκολάτα: γάλα, ξηροί καρποί, λεκιθίνη σόγιας Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη Μαγιονέζα: αυγά Μπισκότα: δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, αυγά, γάλα. Γλυκά: αυγά, λεκιθίνη σόγιας, γάλα. 66

67 ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 67

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2000L0013 EL 29.11.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos

της φοιτήτριας : Νέζη Παγώνας Επιβλέπων Καθηγητής : Λαπιδάκης Νικόλαος Student : Nezi Pagona Supervising Professor : Lapidakis Nikolaos ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ @ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Νοµολογία που διέπει τις αναγραφόµενες πληροφορίες στις ετικέτες τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα :

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : Εισήγηση του κ. Παντελή Κ. Σωτηριάδη Προϊσταμένου Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : «Έμποροι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής»

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση ορισµένων άρθρων της Α.. 14/89, στα πλαίσια αναµόρφωσης και εκσυγχρονισµού των ρυθµίσεων αυτής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ TΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρασκευή αρτοσκευασμάτων με χαμηλή θερμιδική αξία Πτυχιακή Μελέτη Σουροπάνη Αργυρώ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11. Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8)

Άρθρο 11. Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8) Άρθρο 11 Eπισήμανση, παρoυσίαση τρoφίμων (1)(8) 1. α) To άρθρo αυτό αφoρά στην επισήμανση, παρoυσίαση και διαφήμιση των τρoφίμων πoυ πρooρίζoνται να διατεθoύν ως έxoυν στoν τελικό καταναλωτή. To παρόν

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 861 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα ροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων

Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων Άρθρο 33 (1) Πρόσθετα τροφίμων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: α) «συντηρητικά», οι ουσίες που παρατείνουν το χρόνο διατήρησης των τροφίμων προστατεύοντάς τα από τις αλλοιώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα