Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί"

Transcript

1 Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1

2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι στόχοι Γενικές απαγορεύσεις (Βασικός Νόμος) Ειδικές απαγορεύσεις (Κανονισμοί) Οριζόντια νομοθεσία (πρόνοιες) Κάθετη νομοθεσία (πρόνοιες) Υπό μελέτη τροποποιήσεις Συζήτηση / Απορίες

3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 3 Η θέσπιση κοινοτικών κανόνων γενικού και οριζόντιου χαρακτήρα που θα εφαρμόζονται στο σύνολο των τροφίμων που θα διατίθενται στο εμπόριο. Σε πρώτο στάδιο δεν έχουν περιληφθεί στις υποχρεωτικές ενδείξεις όλες όσες οφείλουν να περιλαμβάνονται, κατ αρχήν στο σύνολο των τροφίμων. Σεμεταγενέστεροστάδιοθαεκδοθούν κοινοτικές διατάξεις που θα αποσκοπούν στην συμπλήρωση των κανόνων που θα ισχύουν.

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε.Ε. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13, Μια λεπτομερής επισήμανση που αφορά την ακριβή φύση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων επιτρέπει στον καταναλωτή να τα επιλέγει με πλήρη επίγνωση. Δεδομένου ότι δημιουργεί τα λιγότερα εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση και στις συναλλαγές. Κάθε ρύθμιση σχετική με την επισήμανση των τροφίμων, βασίζεται πριν από όλα στην Αρχή της πληροφόρησης Αρχή της προστασίαs των καταναλωτών Οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών είναι δυνατό να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία τροφίμων και ενδεχομένως άνισους όρους ανταγωνισμού

5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2007 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου το οποίο δεν είναι της φύσης ήτηςουσίας ήτης ποιότητας που ζητεί ο αγοραστής. 6 Απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση, διαφήμιση καθώς και η σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό ή απατηλό ήπου ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση, αναφορικά με τον χαρακτήρα, φύση, αξία, ποσότητα, σύσταση ή ασφάλεια του.

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2004 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Απαγορεύεται η συσκευασία, σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου κατά παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του πιο πάνω Νόμου. 7 Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί με Κανονισμούς προδιαγραφές για τρόφιμο, τόσο η παρασκευή όσο και η συσκευασία, διαφήμιση, σήμανση και πώληση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις εν λόγω προδιαγραφές.

8 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου εκτός εάν η παρουσίαση του περιλαμβανομένων: --της μορφής --της όψης --της συσκευασίας --του υλικού συσκευασίας --της διευθέτησης του κατά την έκθεση του προς πώληση --του χώρου στον οποίο εκτίθενται προς πώληση 8 Πληροί τις πιο κάτω πρόνοιες

9 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 Η επισήμανση, η παρουσίαση και η διαφήμιση των τροφίμων πρέπει να είναι τέτοιας φύσεως ώστε να μην οδηγούν σε πλάνη τον αγοραστή 1. Ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδιαίτερα τη φύση, την ταυτότητα,τις ιδιότητες, τη σύνθεση,την ποσότητα, την διατηρησιμότητα, την καταγωγή ή την προέλευση, τον τρόπο παρασκευής ή παραγωγής. 2. Με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει Με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά.

10 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 Δεν επιτρέπεται να αποδίδεται σε τρόφιμο ιδιότητες μέσου πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής ή ίασης ανθρώπινης νόσου, αλλά ούτε και να επικαλούνται τέτοιες ιδιότητες 10

11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 178/2002 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η νομοθεσία για τα τρόφιμα αποβλέπει στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και αποτελεί τη βάση ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν ενήμεροι τα τρόφιμα που καταναλώνουν. Αποσκοπεί στην πρόληψη των εξής φαινομένων: 1. Τις δόλιες πρακτικές ή πρακτικές εξαπάτησης 2. Τη νόθευση των τροφίμων και Οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή

12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Σημαίνει μνεία, ένδειξη, εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα, εικόνα ή σύμβολο, που αναφέρεται σε τρόφιμο και φέρεται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο, που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιμο αυτό. 12

13 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα που: προορίζονται να διατεθούν ως έχουν -στον τελικό καταναλωτή -σε μονάδα ομαδικής σίτησης προορίζονται για επεξεργασία, μεταποίηση, τεμαχισμό 13 Προορίζονται να διατεθούν σε ένα στάδιο, πριν από την πώληση στον τελικό καταναλωτή

14 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 14 Τρόφιμο που πωλείται χωρίς να είναι προσυσκευασμένο. Τρόφιμο που συσκευάζεται στο χώρο πώλησης κατ απαίτηση του αγοραστή. Τρόφιμοτοοποίοπροσυσκευάζεταιστοχώρολιανικής πώλησης. Τρόφιμοτοοποίοοπαρασκευαστής, το προσυσκευάζει μεσκοπόνατοπωλήσειστοχώροπαρασκευήςήσε άλλο χώρο στον οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία. Τρόφιμο εντός αναμνηστικής συσκευασίας ή άλλης διακοσμητικής συσκευασίας.

15 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Σε τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 15

16 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 16

17 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Α) 1. Ονομασία Τροφίμου 2. Κατάλογο συστατικών 3. Ποσότητα ορισμένων συστατικών 4. Καθαρή ποσότητα (βάρος / όγκο) 5. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή τελική ημερομηνία ανάλωσης. 17

18 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Β) 6. Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης του τροφίμου 7. Οδηγίες χρήσης του τροφίμου 8(1) Όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή του τροφίμου σε περίπτωση που το τρόφιμο παράγεται ή παρασκευάζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας 18

19 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Γ) 19 8(2) Σε κάθε άλλη περίπτωση : Όνομα ή την εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ήσυσκευαστήήενόςπωλητήτου τροφίμου εγκατεστημένου στη Δημοκρατία ή κράτος μέλος της Ε.Κ 9. Τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου, 10. Κατ όγκο αλκοολικό τίτλο για οινοπνευματώδη ποτά.

20 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (Δ) 11. Αρ. παρτίδας τροφίμου 12. Ένδειξη τροφίμου που παράγεται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. 13. Ένδειξη τροφίμου αν υπάρχει τροφικός ισχυρισμός. 20

21 ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα προσυσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις φέρονται είτε επί της προσυσκευασίας είτε επί ετικέτας η οποία είναι προσαρτημένη στην προσυσκευασία 21 Οι ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και: να αναγράφονται με ευδιάκριτους, ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες να αναγράφονται στην Ελληνική ή και σε άλλες γλώσσες

22 ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συνέχεια) Οι ενδείξεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και: να αναγράφονται σε εμφανές σημείο να μη σκεπάζονται, κρύβονται ή διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες Ενδείξεις που επιβάλλεται να φέρονται στο ίδιο ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ονομασία τροφίμου Καθαρή ποσότητα Χρονικές ενδείξεις Αλκοολικό τίτλο / 22 Άλλες ενδείξεις

23 ΤΡΟΠΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Οι υποχρεωτικές ενδείξεις φέρονται: Σε πινακίδα η οποία αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο όπου το τρόφιμο προσφέρεται προς πώληση. 23 Επί σχετικού με το τρόφιμο εμπορικού εγγράφου υπό την προϋπόθεση ότι: -- το εν λόγω έγγραφο συνοδεύει το τρόφιμο ή αποστέλλεται πριν ή ταυτόχρονα με την παράδοση στον αγοραστή, και -- ο αγοραστής δεν είναι ο τελικός καταναλωτής

24 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Oνομασία πώλησης (καθοριζόμενη νομοθετικά, περιγραφή με επαρκή ακρίβεια) 2. Συνοδεύεται με ένδειξη περί της φυσικής κατάστασης ή περί της κατεργασίας του τροφίμου (καπνιστό, κατεψυγμένο )(π.χ καπνιστόχαμ) 3. Ιονίζουσα ακτινοβολία -την ένδειξη «ακτινοβολημένο» ή «επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία»

25 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Α) Πριν από τον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «συστατικά» 2. Φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος κατά τη στιγμή της παρασκευής.(εξαίρεση νερό) 3. Πρόσθετα τροφίμων: όνομα κατηγορίας(χρωστικές, συντηρητικά, γλυκαντικές κ.λ.π) καθώς και με τη δική τους ονομασία ή και το αριθμό ΕΚ. (π.χ χρωστική:ξανθοφύλλη ή Ε161)

26 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (Β) 4. Σύνθετο συστατικό. Αμέσως μετά την ονομασία παρατίθενται τα συστατικά του σύνθετου συστατικού.(εξαίρεση <2% του τελικού προϊόντος, χωρίς πρόσθετα) 5. Κατηγορίες συστατικών που έχουν καθοριζόμενη ονομασία αναφορικά με την κατηγορία τους. 6. Ένδειξη Καφείνης και κινίνης 26

27 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία συστατικών Καθοριζόμενη Ονομασία Όροι χρήσης της ονομασίας Έλαια εξευγενισμένα εκτός από ελαιόλαδο Έλαιο Ηονομασίανασυνοδεύεται: (α) Ένδειξη: ΦΥΤΙΚΟ / ΖΩΙΚΟ (β) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (γ)υδρογωνομενο (εάν είναι) Λίπη εξευγενισμένα Λίπος ή λιπαρή ύλη Ως πιο πάνω 27 Μείγματα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δημητριακών Άλευρο Ηονομασίαθαπρέπεινα ακολουθείται από παράθεση των δημητριακών από τα οποία προέρχεται το μείγμα.

28 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Είδη αρτυμάτων, περιλαμβανομένων μειγμάτων Μη τροποποιημένο άμυλο. Άμυλο τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με ένζυμα Είδη ψαριού Αρωματικά φυτά ή μέρη τους περιλαμβανομένων μειγμάτων Παρασκευάσματα κόμμεων για τσίχλες Τριμμένη φρυγανιά οποιασδήποτε προέλευσης Ζαχαρωμένα φρούτα Μείγματα λαχανικών Τύποι κρασιού Είδη τυριού Κατηγορίες σακχαρόζης Σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης 28 Πρωτείνες γάλακτος (καζεϊνες, καζεϊνικά άλατα, κ.τ.λ) Άνυδρη δεξτρόζη Βούτυρο κακάου πιέσεως, με εξώθηση ή εξευγενισμένο

29 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 29 Χρωστικές ουσίες Συντηρητικά Αντιοξειδωτικά Γαλακτωματοποιητές Πυκνωτικά μέσα Πηκτωματογόνοι παράγοντες Σταθεροποιητές Ενισχυτικά γεύσης Οξέα Ρυθμιστές οξύτητας Αντισυσωματοποιητικοί παράγοντες Τροποποιημένα άμυλα Γλυκαντικές ουσίες Διογκωτικά αρτοποιίας Αντιαφριστικοί παράγοντες Υλικά επικάλυψης Γαλακτωματοποιητικά άλατα Βελτιωτικά αλεύρων Σκληρυντικοί παράγοντες Υγροσκοπικά μέσα Διογκωτικοί παράγοντες Προωστικοί παράγοντες

30 ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Νωπά φρούτα και λαχανικά, περιλαμβανομένων και των πατατών. Αεριούχα νερά Ξύδια ζυμώσεως. Προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνον συστατικό(νοουμένου ότι η ονομασία πώλησης ταυτίζεται με το όνομα του συστατικού ) 30

31 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το σύνθετο συστατικό ( αποτελείται από 2 ή περισσότερα συστατικά) το οποίο δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 2% του τροφίμου και κανένα από τα συστατικά του δεν είναι πρόσθετο τροφίμων. (π.χ. Μπισκότο σοκολάτας: περιέχει Ε152), προσφέρεται με καθορισμένο όνομα. Το νερό που προστίθενται ως συστατικό σε τρόφιμο : -εάν δεν υπερβαίνει κατά βάρος 5% του τελικού προϊόντος. -χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τροφίμου(ανασύσταση στην αρχική του μορφή) -χρησιμοποιείται ως υγρό κάλυψης που κανονικά δεν καταναλώνεται. 31

32 3. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΤΕ; -Σε περίπτωση που το συστατικό : περιλαμβάνεται στην ονομασία πώλησης ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το συγκεκριμένο τρόφιμο. προβάλλεται στην σήμανση με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση. 32 είναι ουσιώδες για τα χαρακτηρισμό ορισμένου τροφίμου.

33 4. ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 33 Εκφράζεται σε μονάδες όγκου (λίτρο, εκατοστόλιτρο, χιλιοστόλιτρο)γιαταυγρά, και σε μονάδες μάζας (χιλιόγραμμο, γραμμάριο) γιαταστερεάπροϊόντα. Καθαρό στραγγισμένο βάρος Προσυσκευασία ( 2 ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες του ίδιου βάρους) -6χ30γρ.

34 4. ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Τρόφιμοτοοποίοπωλείταιμετο κομμάτι ή ζυγίζεται ενώπιον του αγοραστή Τρόφιμο άλλο από αρωματικά φυτά ή μπαχαρικά του οποίου η καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα. 34

35 5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (σε μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμα τρόφιμα) «ανάλωση μέχρι» συμπληρωμένη από την ημερομηνία μέχρι και την οποία το τρόφιμο διατηρούμενο σε κατάλληλες συνθήκες παραμένει κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνοδευόμενη από την παράθεση οποιωνδήποτε συνθηκών διατήρησης που πρέπει να τηρηθούν. 35

36 5. ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ συμπληρωμένη από την ημερομηνία μέχρι και την οποία το τρόφιμο διατηρούμενο σε κατάλληλες συνθήκες διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητες του. Τρόφιμα με διατηρησιμότητα μέχρι 18 μήνες αρκούν ο μήνας και το έτος και να εκφράζεται με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος» Τρόφιμα με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 μήνες το έτος αρκεί και να εκφράζεται με την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος» 36

37 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Α) 37 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Νωπά φρούτα και λαχανικά που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία Οίνοι και ποτά με κατ όγκον περιεκτικότητα πέραν του 10% σε οινόπνευμα. προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία από τη φύση τους καταναλώνονται συνήθως σε 24 ώρες.

38 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Β) 38 ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σάκχαρα σε στερεά μορφή Σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωματισμένα ή χρωματισμένα σάκχαρα Ξύδι, μαγειρικό άλας,τσίχλες, ατομικές μερίδες παγωτών

39 6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Παραδείγματα: -- Να φυλάγεται σε θερμοκρασία -18ºC και αφού ξεπαγώσει διατηρείται στο ψυγείο μέχρι 3 ημέρες. -- Να μην το τοποθετήσετε εκ νέου στην κατάψυξη. -- Αφού ξεπαγώσει να ψηθεί σε θερμοκρασία 250 ºC για 20 λεπτά -- Να φυλάγεται σε σκιερό και δροσερό μέρος 39 ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ

40 7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Για τα αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο πέραν του 10% κατ όγκον δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, Εξαιρούνται : ποτά που παρασκευάζονται με ανάμιξη ενός ή περισσοτέρων αλκοολούχων ποτών με νερό ή και χυμούς φρούτων κ.λ.π. 40 Αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο κάτω του 10% κατ όγκον θα ελέγχονται με βάση τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών Εκτός: Μηλίτης, και Αχλαδίτης Οίνος, κρασιά,vins de liquer,αφρώδεις οίνοι, αρωματικοί οίνοι και γενικά παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα Καθώς και ποτά που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού η σήμανση θα ελέγχεται από το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων.

41 8. ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Δεν είναι υποχρεωτική Παράλειψη της ένδειξης αυτής δυνατό να δημιουργήσει στον καταναλωτή λανθασμένη εντύπωση σχετικά με τον πραγματικό τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου. (όσπρια, ξηροίκαρποίκ.τ.λ) 41

42 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΦΕΙΝΗ, ΚΙΝΙΝΗ Ποτά που περιέχουν καφεΐνη σε αναλογία μεγαλύτερη από 150mg/l πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη στην σήμανση: «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη», στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία τροφίμου και θα εκφράζεται σε mg/100ml Εξαιρουμένων των ποτών που παρασκευάζονται με βάση τον καφέ, το τσάι, ή εκχύλισμα καφέ ή τσαγιού και των οποίων οι ονομασίες υπό τις οποίες πωλούνται περιλαμβάνουν τον όρο καφές ή τσάι 42

43 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ Αμέσως πριν από την αναφερόμενη ένδειξη το γράμμα «L» του λατινικού αλφαβήτου σε περίπτωση που δεν διακρίνεται καθαρά και δεν ξεχωρίζει. ΕΞΑΙΡΕΣΗ Τελική ημερομηνία ανάλωσης ή ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας αναγράφονται με την ημέρα και τον μήνα με αυτή την σειρά Ατομική δόση παγωτού Γεωργικά προϊόντα που παραδίδονται για επεξεργασία ή και συσκευασία 43

44 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πρέπει να υπάρχει η ένδειξη γενετικώς τροποποιημένο παράγεται από γενετικώς τροποποιημένα συστατικά (ονομασία των συστατικών) 44

45 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Επαναχρησιμοποιούμενες υάλινες φιάλες και τις συσκευασίες μικρών διαστάσεων κάτω των 10 cm² Οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται είναι : -Η ονομασία του προϊόντος -Καθαρό βάρος -Ημερομηνία ανάλωσης 45

46 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σε περίπτωση προσυσκευασμένου τροφίμου -Πωλείται σε στάδιο που προηγείται της πώλησης στον τελικό καταναλωτή ή -πωλείται σε μονάδα ομαδικής σίτησης, προκειμένου να παρασκευασθεί, μεταποιηθεί, διαμελιστεί ή τεμαχιστεί 46 Φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: Ονομασία τροφίμου Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας Όνομα/εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή πωλητή του τροφίμου

47 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Νοουμένου ότι όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται σε εμπορικό έγγραφο, το οποίο έγγραφο θα συνοδεύει το τρόφιμο ή θα αποστέλλεται πριν ή ταυτόχρονα με την παράδοση του τροφίμου στον αγοραστή. 47

48 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Με γλυκαντικά ή με σάκχαρα και γλυκαντικά (κοντά στο όνομα του τροφίμου) Ένδειξη αν οι πολυόλες βρίσκονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει καθαρτικά αποτελέσματα Ένδειξη αν το τρόφιμο περιέχει ασπαρτάμη περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης 48 Ένδειξη σε προστατευτική ατμόσφαιρα, όταν η διάρκεια ζωής του τροφίμου παρατείνεται με την χρήση αερίων συσκευασίας

49 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Η ένδειξη σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες σημαίνει κάθε στοιχείο που παρουσιάζεται στη σήμανση του τροφίμου και αφορά: την ενεργειακή αξία 2. Τις ακόλουθες τροφικές ουσίες - Νάτριο - Πρωτεΐνες - Υδατάνθρακες - Τροφικές ίνες - Λιπαρά - Βιταμίνες και ανόργανα άλατα που περιέχονται στο τρόφιμο σε σημαντικές ποσότητες

50 ΤΡΟΦΙΚΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ Σημαίνει δήλωση, υπαινιγμό ή συμπέρασμα σε σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου, περί του ότι το εν λόγω τρόφιμο έχει ιδιαίτερες τροφικές ιδιότητες σε σχέση: Με την ενέργεια Τις τροφικές ουσίες Παρέχει, ή 2. Παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή 3. Δεν παρέχει

51 Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Πρέπει να παρουσιάζεται συγκεντρωμένη σε ένα εμφανές σημείο υπό μορφή πίνακα με αριθμούς σε κάθετη ευθυγράμμιση ή σε περίπτωση έλλειψης χώρου σε οριζόντια ευθυγράμμιση. 51

52 ΚΑΘΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων) ΜΕΛΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΚΑΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 52

53 Κ.Δ.Π. 118/2004 Οι Περί Μελιού Κανονισμοί του 2004 (Οδηγία 2001/110/ΕΚ) Έναρξη της ισχύος 1ην Αυγούστου

54 Σήμανση του υπό πώληση Μελιού Τρίτο Παράρτημα Η σήμανση υπό πώληση μελιού πρέπει να πληροί τους Περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικούς) Κανονισμούς του 2002 και Η σήμανση θα πρέπει επιπρόσθετα να είναι σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Τρίτου Παραρτήματος των Περί Μέλιτος Κανονισμών του

55 Ονομασία ΜΕΛΙΟΥ 1. Οποιαδήποτε από τις καθοριζόμενες στη Στήλη 2 αναφορικά με το είδος μελιού που αναφέρεται αντιστοίχως στη Στήλη 1 ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ Η ΜΕΛΙ ΝΕΚΤΑΡΟΣ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕΛΙ ΚΗΡΗΘΡΑΣ 55

56 Ονομασία ΜΕΛΙΟΥ ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕΛΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ Η ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΗΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΜΕΛΙ ΜΕΛΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΜΕΛΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕΛΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΕΩΣ ΜΕΛΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕΛΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ ΔΙΗΘΗΜΕΝΟ ΜΕΛΙ 56 ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

57 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Η σήμανση πρέπει να πληροί τους Περί Σήμανσης Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Γενικοί Κανονισμοί του Πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη της ονομασίας η οποία καθορίζεται στη στήλη 2 του πίνακα. 3. Πρέπει να συμπληρώνεται με την ένδειξη του χρησιμοποιούμενου φρούτου. Όταν παρασκευάζεται από περισσότερα από ένα φρούτα επιτρέπεται η ένδειξη «διάφορα φρούτα» ή η ένδειξη της ονομασίας του αριθμού των χρησιμοποιούμενων φρούτων. 57

58 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Καθοριζόμενο τρόφιμο Ονομασία 1. Μαρμελάδα 1. Μαρμελάδα 2. Μαρμελάδα έξτρα 2. Μαρμελάδα έξτρα 3. Ζελέ 3. Ζελέ 4. Ζελέ έξτρα 4. Ζελέ έξτρα 5.Μαρμελάδα εσπεριδοειδών 5.Μαρμελάδα εσπεριδοειδών 6. Μαρμελάδα-ζελέ εσπεριδ. 6. Μαρμελάδα-ζελέ εσπεριδ. 7. Κρέμα καστάνου 7. Κρέμα καστάνου 58

59 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ, ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Στοίδιοοπτικόπεδίομετηνονομασίαθαπρέπειναυπάρχειη ένδειξη παρασκευασμένο από... γραμμάρια φρούτων ανά 100 γραμμάρια. 5. Την ένδειξη ολική περιεκτικότητα σε σάκχαρα... γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. 59

60 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΟΛΑΔΟ ΆΡΘΡΟ 3 Η σήμανση των ελαίων θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ακόλουθη πληροφορία ανά κατηγορία ελαίου, α) για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας το οποίο παράγεται απευθείας από τις ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. β) για το παρθένο ελαιόλαδο ελαιόλαδο το οποίο παράγεται απευθείας από τις ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 60

61 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ γ) Για το ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα: "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές" 61

62 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ δ) για το πυρηνέλαιο έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια τα οποία προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές ή ελαιόλαδο που περιέχει αποκλειστικά έλαια τα οποία προέρχονται από επεξεργασία πυρήνα ελιάς και ελαίων που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές 62

63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1019/2002 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Στις περιπτώσεις τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο (π.χ. μαγιονέζες, σάλτσες, μαργαρίνες, κονσέρβες, κ.λ.π.) και αυτό προβάλλεται με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις στην συσκευασία τους, είναι υποχρεωτικήηαναγραφήτόσο της κατηγορίας του ελαιολάδου όπως και του ποσοστού που περιέχεται στο εν λόγω τρόφιμο, στην ονομασία πώλησης. 63

64 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) (ΑΡ.2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2004 Ειδική σήμανση θα φέρουν συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων και συστατικών τυποποιημένων τροφίμων που ευθύνονται για αλλεργίες. Στηνετικέταθααναφέρεταικατάπόσοτοτρόφιμο περιέχει αλλεργιογόνο ουσία. Υπολογίζεται ότι το 8% των Ευρωπαίων θα παρουσιάσει τροφική αλλεργία τα επόμενα 10 χρόνια. 64

65 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) (ΑΡ.2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2004 Ποιες κατηγορίες τροφίμων θα φέρουν ειδική σήμανση Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη Αυγά Ψάρια Σόγια Οστρακοειδή Γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, λακτόζη Ξηροί καρποί Σέλινο Μουστάρδα Σουσάμι 65

66 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) (ΑΡ.2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2004 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Σοκολάτα: γάλα, ξηροί καρποί, λεκιθίνη σόγιας Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη Μαγιονέζα: αυγά Μπισκότα: δημητριακά που περιέχουν γλουτένη, αυγά, γάλα. Γλυκά: αυγά, λεκιθίνη σόγιας, γάλα. 66

67 ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 67

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983 Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 563 ΚΛ JI. 145/90 Αρ. 2515,22.6.90 Αριθμός 145 Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα Αναθεώρηση Τρίτης Σειράς) Κανονισμός του 1990, που εκδόθηκε από τον Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή Συσκευασία οικολογική Συσκευασία «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Στυλ κύριου υπότιτλου Μωραΐτη Στέλλα ΣΕΑ 10001 Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109 Εισαγωγή Η αναγραφή διατροφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 139/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3587 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 139 Οι περί Μέλιτος Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας Σκοπός Ενημέρωση και εφαρμογή με σκοπό την αποφυγή της παραπλάνηση του καταναλωτή σχετικά με τη φύση και τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 36 Καν. 1155/2013/ΕΕ-άρθρο 1 Παράρτημα ΙΙ Καν. 78/2014-άρθρο 1 Παράρτημα ΙΙΙ Καν. 78/2014-άρθρο 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 36 Καν. 1155/2013/ΕΕ-άρθρο 1 Παράρτημα ΙΙ Καν. 78/2014-άρθρο 1 Παράρτημα ΙΙΙ Καν. 78/2014-άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές την τροποποίηση των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.5.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 109/29 Ο ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για την Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές, Κανονισμοί του 2016

ημόσια ιαβούλευση για την Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές, Κανονισμοί του 2016 Λευκωσία, 31 Μαϊου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομηχάνους και Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για την Παροχή Πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές, Κανονισμοί του 2016 Κυρία/ε, Σε συνέχεια προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ" (ΕΕ L 331 της , σ. 10).

της 7ης Δεκεμβρίου 1994 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/ 344/ΕΟΚ (ΕΕ L 331 της , σ. 10). Ε.Ε. Παρ. III(I) 2515 Κ.Δ.Π. 265/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 265 Οι περί Διαλυτών Εκχύλισης Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από to Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων από 40% - 65% Συσκευασίες τροφίμων: Σαφέστερες και πιο ευανάγνωστες πληροφορίες

Ενίσχυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων από 40% - 65% Συσκευασίες τροφίμων: Σαφέστερες και πιο ευανάγνωστες πληροφορίες Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 17 -Ιούλιος 2011 by * * Συσκευασίες τροφίμων: Σαφέστερες και πιο ευανάγνωστες πληροφορίες... και ο καταναλωτής χρειάζεται εκπαίδευση * Ενίσχυση Μεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Οι άνθρωποι έχουν έμφυτη επιθυμία προς τη γλυκιά γεύση. Η ταξινόμηση των γλυκαντικών ουσιών είναι πολύ δύσκολή. Μια κατάταξη θα μπορούσε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1994L0035 EL 29.01.2004 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Άρθρo 67 (1) Μέλι 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ. 2. Οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων O Ε.Φ.Ε.Τ. παρά τις αντιξοότητες των καιρών μας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4832 Κ.Δ.Π. 454/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 454 Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Οι έλεγχοι που διενεργεί ο Ε.Φ.Ε.Τ. στην αγορά των τροφίμων, κατά τη διάρκεια των εορτών, θα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γαλανάκου Ευτυχία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Χημικός Α.Π.Θ.

Γράφει: Γαλανάκου Ευτυχία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Χημικός Α.Π.Θ. Γράφει: Γαλανάκου Ευτυχία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Χημικός Α.Π.Θ. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση όταν ένα τρόφιμο μας δημιουργεί προβλήματα κατά την κατανάλωση του και ανάλογα με τα συμπτώματα που παρατηρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤ. Αθήνα, 22.12.2014. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ. Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

ΕΦΕΤ. Αθήνα, 22.12.2014. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ. Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ο Αρ. ΕΛΑΗ RIKK ihm OKFATIA r n o Y p r n o α γ ρ ο τ ικ μ ι ΕΦΕΤ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 22.12.2014 Πρωτ.: 20303 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2000L0013 25/11/2003 Αριθµός σελίδων: 28 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ

Λευκωσία, 6/5/2014. Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Λευκωσία, 6/5/2014 Γιώργος Οικονόμου Γ. Διευθυντής ΣΕΒΙΤΕΛ Η ιστορία της ελιάς, η καλλιέργειά της, ο καρπός & ο χυμός της το ελαιόλαδο, συνδέθηκαν άρρηκτα με τους λαούς της Μεσογείου. Η ελιά αγαπάει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Τμήμα Γ, Τμήμα ΣΤ Αθήνα 31/7/2006 Αρ. Πρωτ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΘΕΜΑ: Υγειονομική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1

Κατάλογος Προϊόντων. Dolano Food 1 dolano... και απολαμβάνω Κατάλογος Προϊόντων Dolano Food 1 d olano... και απολαμβάνω! Καλως Ήλθατε στη Dolano Food Ένα Κόσμο Γεύσης & Ποιότητας H DolanoFood ιδρύθηκε το 1991 από το δυναμικό επιχειρηματία

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L

(EE L 155 της , σ. 27) αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2002 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου L 2002R1019 EL 11.07.2010 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1169/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έρευνα σχετικά με τις θερμίδες και τα συντηρητικά τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, την αναγραφή τους στις συσκευασίες καθώς και παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την έρευνα. Αλεξάνδρα Κατωπόδη Θεοδώρα Μπούτση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Καλούμε όλες τις ενέργειες που γίνονται στα τρόφιμα και σκοπό έχουν την συντήρηση τους ή τη μετατροπή τους σε άλλα τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΝ 10-12 Α.Φ.Μ. : 999441623 10436 ΑΘΗΝΑ Δ.Ο.Υ.: ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση Επικοινωνίας : Βασιλικά Θεσ/νίκης, τηλ. 23960-23362, 23318, 23372(fax)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση ΕΦΕΤ/Δνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση Δρ.Αγγελική Καρπούζα Προϊσταμένη Δ/νσης Αξιολόγησης-Εγκρίσεων Κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983

718 Κ.Δ JI. 167/95 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1975 ΕΩΣ 1983 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2981,16.6.95 718 Κ.Δ JI. 167/95 Αριθμός 167 Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Εικοστή Δεύτερη Σειρά) Κανονισμοί του 1995 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των

Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν στη Μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακή Οικονομία Τάξη: Γ Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα: Ισοδύναμα Τροφών Τάξη: Γ Γυμνασίου Ημερομηνία: 04/03/08 Χρόνος: 40

Οικιακή Οικονομία Τάξη: Γ Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα: Ισοδύναμα Τροφών Τάξη: Γ Γυμνασίου Ημερομηνία: 04/03/08 Χρόνος: 40 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ισοδύναμα Τροφών Ημερομηνία: 04/03/08 Χρόνος: 40 Στόχοι: Οι μαθητές να: Να επεξηγούν τι είναι τα ισοδύναμα τροφών και να αποδέχονται οπτικά το μέγεθος της 1 μερίδας Είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

«Θέμα: Ο νέος κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων»

«Θέμα: Ο νέος κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Θέμα: Ο νέος κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων» Επιβλέπων Καθηγητής: Θεόδωρος Βαρζάκας Σπουδάστρια: Αγγελική Στάμου ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε. ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2523 Κ.Δ.Π. 266/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 266 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα