ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από το Ίδρυμα Ευγενίδου για το σχολικό έτος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. από το Ίδρυμα Ευγενίδου για το σχολικό έτος 2014-2015."

Transcript

1 ΝΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) Μαρούσι, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ---- ΕΝΙΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΠΘΜΙΣ ΔΘΜΙΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΘΜΙΣ ΕΚΠΣΗΣ ΝΔΡΕΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Βαθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, ρ. πρωτ Γ2 ΠΟΦΣΗ ΤΜΗΜ B Ταχ. Δνση: νδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληρ.: Παπαεμανουήλ Ζ. Γιανναράς Μ. Τηλέφωνο: , 3240 Fax: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Ίδρυμα Ευγενίδου Λεωφ. Συγγρού θήνα. Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΝΤΟΣ» Μητροπόλεως θήνα 2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ΘΕΜ: Προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠ.Λ. από το Ίδρυμα Ευγενίδου για το σχολικό έτος Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ. Τις διατάξεις της παρ.26 του άρθρου 36 του ν ( 93) «ναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις της παρ.3 της υπ αριθμ.23334γ Υ.. (Β 2265) «Συνεργασία με το Τμήμα συγγραφής και εκδόσεων βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου για τη συγγραφή και εκτύπωση βιβλίων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση» 3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν ( 67), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ν ( 88) σε συνδυασμό με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του ν και τις διατάξεις του ν.δ ( 277), β) του άρθρου 30 του ν ( 44), γ) του άρθρου 33 του ν.438 ( 80) οι οποίες εξακολουθούν να

2 ισχύουν επειδή δεν έχουν εκδοθεί τα υπό του άρθρου 88 του ν Προεδρικά Διατάγματα ή Κανονιστικές ποφάσεις, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν , καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.82488, το οποίο προστέθηκε ως παράγραφος 2 στο άρθρο 60 του ν Τις διατάξεις του ν ( 24 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν ( 63). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 34 του ν ( 8) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 7. To άρθρο 90 του π.δ (ΦΕΚ 98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 8. Το π.δ «Διορισμός Υπουργών, ναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ( 34). 9. To υπ αριθμ Δ έγγραφο δέσμευσης ποσού για το οικονομικό έτος Το με αρ.πρωτ Πρακτικό του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για τον αριθμό κατ έτος των αναγκαίων αντιτύπων.. Το με αρ.πρωτ έγγραφο του Ιδρύματος Ευγενίδου. 2. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ποσού ,84 η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΚΕ 2, του φορέα του Υ.ΠΙ.Θ. 3. Τις ανάγκες των μαθητών και των καθηγητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για διδακτικά βιβλία και συνοδευτικό υλικό για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠ.Λ. για το σχολικό έτος ποφασίζουμε Εγκρίνουμε την παραγγελία από το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς και την παραλαβή και διανομή από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.) των παρακάτω διδακτικών βιβλίων και του συνοδευτικού υλικού ως έχουν, για τις ανάγκες των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠ.Λ.), σχολικού έτους 204-5: 2

3 Oμάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΜΗΧΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΝΩΝ ΓΙ ΠΛΟΙΡΧΟΥΣ 900τμ. Γ. Δανιήλ ΗΜΕΡ. ΤΟΜΕΣ ΠΛΟΙΡΧΩΝ Ειδικότητα της Β τάξης ΕΠ.Λ.: Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Ειδικότητα της Γ, Δ τάξης Εσπερινών ΕΠ.Λ. : Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού A A ΤΙΤΛΟΣ ΜΘΗΜ ΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠ ΩΝ ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙΚ Ο ΣΥΓΓΡΦΕIΣ ΠΡΤΗ ΡΗΣΕΙΣ ΝΥΣΙΠΛΟ Ϊ Ι ) Ναυτιλία τόμος.400τμ. ) ΝΤΟΥΝΗΣ E.I Β ΗΜΕΡ. 2 Ναυτική Μετεωρο λογία 2) Ναυτική Μετεωρολογία.000τμ. 2) ΙΚΤΕΡΙΝΗΣ Γ. ΨΥΧ (Συνεχίζεται και στην Γ τάξη) Γ 3 ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΚΗΣ Διεθνείς κανονισμοί αποφυγής συγκρούσεως στη.000τμ. Ι. Σ. Λιούλης Β ΗΜΕΡ. Β 3

4 ΓΕΦΥΡΣ Ι θάλασσα Τήρηση φυλακής RPA 4 ΝΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ Επικοινωνίες I.000τμ. Γ. Λυμπέρης, Εμ. Ταμπακάκης E.I Β Β ΗΜΕΡ. 5 ΓΓΛΙΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΣ Ι MARITIME ENGLISH FOR THE st SEMESTER ΠΡΣΚΕΥΗ Λ. ΠΠΛΕΩΝΙ Δ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ Β ΗΜΕΡ. Β A A ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠΩ Ν ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚ Ο ΡΙΘΜΟ Σ ΝΤΙΤΥ ΠΩΝ ΣΥΓΓΡΦ ΕΙΣ Ναυτιλία Β τόμος 700τμ.. Δημαράκ ης, Γ ΗΜΕΡ. Δ 6 ΝΥΣΙΠΛΟΪ ΙΙ. π. Πινάκων 700τμ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Γ ΗΜΕΡ. Δ 4

5 2. ποσπ. στρονoμικ ών Εφημερίδων 700τμ., 2, 3: Ι.Παπαϊω άννου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Γ ΗΜΕΡ. Δ 3. Παλιρροϊκοί Πίνακες 700τμ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ Γ ΗΜΕΡ. Δ 7 ΝΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ναυτική Τέχνη Γ.Φαμηλ ωνίδης Γ ΗΜΕΡ. Γ Δ 8 ΜΕΤΦΟΡ ΦΟΡΤΙΩΝ Ευστάθεια- Φόρτωση 700τμ. Ι. Κολλινιάτ ης Γ ΗΜΕΡ. Δ 9 ΝΥΤΙΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚ ΟΡΓΝ Ναυτικά Ηλεκτρονικ ά Όργανα Παλληκά ρης Δαλακλής Σία Γ ΗΜΕΡ. Γ 0 ΤΗΡΗΣΗ. Ραντάρ ) Ζ. Τσουκαλά ς Γ ΗΜΕΡ. Γ 5

6 ΦΥΛΚΗΣ ΓΕΦΥΡΣ ΙΙ 2.Εκμετάλλ ευση Ραντάρ Βοηθήματ α Υποτύπωσ ης 2) Ζ. Τσουκαλά ς Γ ΗΜΕΡ. Γ 3.ποφυγή συγκρούσε ων στη θάλασσα 3). Δημαράκ ης Γ ΗΜΕΡ. Γ ΤΟΜΕΣ ΝΥΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΝΙΚΩΝ Ε.Ν. Ειδικότητα : Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΤΙΤΛΟΣ ΜΘΗΜΤ ΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜ ΟΣ ΝΤΙΤΥ ΠΩΝ ΣΥΝΟ- ΔΕΥΤΙ ΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕIΣ ΠΡΤΗ ΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι )Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμικ-ή 2)εριοστρόβιλοι Κ. Παγωνάρη 900τμ. Ε.Ι. 900τμ. Γ. Κλουδά Ε.Ι Β ΗΜΕΡ. Β Γ Β ΗΜΕΡ. Β Γ 2 ΜΗΧΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΤΜΟΛΕΒ ΗΤΕΣ) Ναυτικοί τμολέβητες Γ. Δανιήλ Ε.Ι Γ ΗΜΕΡ. Γ 3 ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΜΗΧΝΗΜ Τ Ι Κλιματισμός 900τμ. Δ. Ιωαννίδη Ε.Ι Β ΗΜΕΡ. Β Γ 6

7 4 ΜΗΧΝΟΛ ΟΓΙΚΕΣ ΚΤΣΚΕΥΕ Σ ΠΛΟΙΟΥ Ι Μηχανου ργική Τεχνολογί α Ι Π. Πετρόπουλου Ε.Ι Β ΗΜΕΡ. Β ΤΟΜΕΣ: ΝΥΤΙΚΟΣ-ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: ΜΗΧΝΙΚΩΝ Ε.Ν. ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠ ΩΝ ΣΥΝΟΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕΙ Σ. Μηχανές εσωτερικής καύσεως, 400τμ. ) Λ. Κλιάνη Β Γ ΗΜΕΡ. Δ 6 ΜΗΧΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι τόμ. 2. Μηχανές εσωτερικής καύσεως, 400τμ. 2) Λ. Κλιάνη Γ ΗΜΕΡ. Δ τόμ. 2 ΜΗΧΝΕΣ Γ ΗΜΕΡ. 7 ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΤΜΟΜΗΧΝΕΣ - τμομηχανές 500τμ. Γ. Δανιήλ Γ ΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ) 8 ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Μηχανολογικό Σχέδιο 500τμ. Μ. Καλλικούρ δη Β Γ ΗΜΕΡ. Β Γ 7

8 9 ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΜΗΧΝΗΜΤ ΙΙ Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων 400τμ. Γ. Δανιήλ Γ ΗΜΕΡ. Δ 0 ΗΛΕΚΤΡΟ- ΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ-ΚΕΣ ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Στοιχεία Ηλεκτρονικών υτοματισμός Τηλεκίνηση Ηλεκτρικές Μηχανές 500τμ. 500τμ.. Τζιφάκη Σ. Βασιλακόπ ουλου Γ ΗΜΕΡ. Γ Γ ΗΜΕΡ. Γ 2 ΜΗΧΝΟΛΟΓΙ-ΚΕΣ ΚΤΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Μηχανουργική Τεχνολογία Εργαστήριο ΙΙ 600τμ. Ε. Παπαδανιή λ Γ ΗΜΕΡ. Γ Δ 3 ΝΥΠΗΓΕΙ Στοιχεία Ναυπηγίας 400τμ. Ε.Ζωγραφά κη Γ ΗΜΕΡ. Δ ΤΟΜΕΣ: ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΤΩΝ ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ ΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕΙΣ ΕΡΓΣΤΗΡΙΟ ΒΣΙΚΗΣ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΣ Mηχανολογικό εργαστήριο 7.000τμ. Π. Πετρόπουλος Β ΗΜΕΡ. Β 8

9 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΤΣΤΣΕΩΝ ΚΙ ΚΤΣΚΕΥΩΝ ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠΩ Ν ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕΙ Σ ΝΕΛΚΥΣΤΗΡ ΕΣ- ΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΝΕΣ Μηχανήματα νυψώσεως και μετακινήσεως υλικών 2.000τμ. Θ. Κουζέλη Γ ΗΜΕΡ. Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας πετρελαίου και Φυσικού ερίου ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠΩ Ν ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕΙ Σ ΘΕΡΜΝΣΕΙΣ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΥΣΙΜΩΝ Θερμάνσεις 3.000τμ Β ΗΜΕΡ. Β ΤΟΜΕΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΣ:ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: ΣΧΕΔΙΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A A ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠ ΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΦ ΕΙΣ 9

10 ρχιτεκτονικό Σχέδιο ΡΧΙΤΕΚΤΟ- ΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Μπλοκ σχεδίου, βιβλίο των προ του 998 ΤΕΛ).300τμ. Σ. Δούκα Γ ΗΜΕΡ. Γ του Σ. Δούκα 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΩΝ ΚΙ ΥΔΡΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων (Μπλοκ σχεδίου, βιβλίο των προ του 998 ΤΕΛ).500τμ. Ε. Γιώτη, Κ. Καμάρα Γ ΗΜΕΡ. Γ 3 ΓΓΛΙΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΣ An approach to English for science and technology τ.μ Β ΗΜΕΡ. ΕΠ.Λ. ΤΟΜΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: ΥΠΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΘΗΜ ΒΙΒΛΙΟ ΜΘΗΤΗ ΡΙΘΜΟΣ ΝΤΙΤΥΠΩ Ν ΣΥΝΟΔΕΥ ΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΦΕΙΣ ΟΡΓΝΩΣΗ ΓΡΦΕΙΟΥ ΡΧΕΙΩΝ. Οργάνωση Γραφείου Β. Οργάνωση ρχείων 4.300τμ τμ. Π. Φαναριώτης Σ. Ζευγαρίδης Γ ΗΜΕΡ. Δ Γ ΗΜΕΡ. Δ 0

11 Τα βιβλία παραδίδονται από το Ίδρυμα Ευγενίδου στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» στις 29 Σεπτεμβρίου 204 και η δαπάνη της μεταφοράς για την παράδοσή τους βαρύνει το Ευγενίδειο Ίδρυμα. Το I.T.Y.E. «Διόφαντος» έχει την ευθύνη της παραλαβής, φύλαξης και διανομής των διδακτικών βιβλίων και του συνοδευτικού υλικού, και της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των βιβλίων και του συνοδευτικού υλικού από το Ευγενίδειο Ίδρυμα. Για την παράδοση και ποιοτική-ποσοτική παραλαβή των διδακτικών βιβλίων και του συνοδευτικού υλικού συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος». Το πρωτόκολλο παραλαβής καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα που πιστοποιούν την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των βιβλίων αυτών και του συνοδευτικού υλικού παραδίδονται στο Τμήμα Β της Δνσης Σπουδών Δθμιας Εκπσης. Το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» διανέμει άμεσα τα διδακτικά βιβλία και το συνοδευτικό υλικό στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ποσότητες που καθορίζονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πληρωμή του Ιδρύματος Ευγενίδου πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. πό την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ,84 η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΚΕ 2, του φορέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το οικονομικό έτος 204. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΝΔΡΕΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΝΟΜΗ: Γραφείο Υπουργού Γραφείο Υφυπουργού Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δνση Οικονομικών Υποθέσεων Τμήμα Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.- Τμήμα Β

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝ: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕ ΚΙ ΘΡΣΚΕΥΜΤΩΝ ---- Βαθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΙ ΔΙΟΙΚΤΙΚ ΤΟΜΕΣ ΠΘΜ & ΔΘΜ ΕΚΠΣΣ Μαρούσι, 07-07-0 ρ. πρωτ. 0557Γ ΔΝΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts

GreekPod101.com Learn Greek with FREE Podcasts Absolute Beginner S1 Your Greek Family is Calling 1 Greek Romanization English Vocabulary Phrase Usage Grammar Points Cultural Insight 4 4 5 Greek Ναι; Α μαμά, ναι... Ναι, εδώ είμαι... Ναι, όλα είναι εντάξει.

Διαβάστε περισσότερα