ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΣΜ-6120/ <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΣΜ-6120/10-4-2012 <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε>>"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΣΜ-6120/ <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε>> ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ TΗΛ FΑΧ

2 1. Όγκος και έκταση των εργασιών 1.1. Ο εργολάβος αναλαµβάνει την εκτέλεση του κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων κατά µήκος των ανοιγµάτων και εντός της ζώνης δουλείας (πλάτους 40µ.) που αναγράφονται στoυς συνηµµένους πίνακες ΙΙΙ & IV, των εναερίων Γραµµών Μεταφοράς (Γ.Μ.) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 150ΚV που διέρχονται σε περιοχές της Ηπείρου και της νήσου Κέρκυρας Ο εργολάβος αναλαµβάνει την έντεχνη (βλέπε συνηµµένα σχήµατα 1,2,3,4) εκτέλεση του κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων της παραπάνω παραγράφου 1.1, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των κλάδων των δένδρων από το εναέριο δίκτυο σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική περιγραφή και ουδεµία ευθύνη θα φέρει η υπηρεσία (Α ΜΗΕ ΑΕ) σε ζηµιές έναντι τρίτων σε περίπτωση κακοτεχνίας (π.χ υπερβολικό κλάδεµα που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα στην τεχνική προδιαγραφή ή αδικαιολόγητη και άνευ αδείας κοπή δέντρων Ο εργολάβος πριν από την υπογραφή της σύµβασης επισκέφτηκε τις περιοχές εκτέλεσης του έργου και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της εργασίας. 1.4 Ο Εργολάβος υποχρεούται να συστήσει µέχρι (2) συνεργεία κλαδεµάτων, που θα µπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε διάφορους χώρους του έργου, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, µε γνώµονα το µέγιστο επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης των έργων. Στην περίπτωση αυτή ο Εργολάβος θα δηλώνει απαραίτητα τα στοιχεία, ισάριθµων µε το πλήθος των συνεργείων, Υπεύθυνων Εργασίας των συνεργείων του Ο Εργολάβος υποχρεούται να τεµαχίζει και να αποµακρύνει τα κλαδιά από δρόµους, ασικά µονοπάτια, ποτάµια, ρέµατα, αυλές και γενικά από σηµεία που µπορεί να δηµιουργούν πρόβληµα. Τα υλικά που προκύπτουν θα αποµακρύνονται και θα εναποτίθενται σε νόµιµο χώρο αποθήκευσης µε ευθύνη και έξοδα του εργολάβου ή θα θρυµµατίζονται. 1.6 Το ίκτυο θα είναι σε λειτουργία (υπό τάση). 1.7 Κατά τη διάρκεια των εργασιών και επί τόπου του έργου, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την υπηρεσία, θα υπάρχει εξουσιοδοτηµένος τεχνικός του Α ΜΗΕ ΑΕ, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εργασίες και θα κάνει τυχόν υποδείξεις αν χρειαστεί. 2. Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεµα µεταξύ των εναέριων δικτύων Υ.Τ. και των δένδρων που γειτνιάζουν µε αυτά Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στα εναέρια δίκτυα Υ.Τ 150ΚV και στα δένδρα, σύµφωνα µε την οδηγία, είναι 4 µέτρα σε θερµοκρασία 50 0 C. Στην παραπάνω ελάχιστη απόσταση των 4 µέτρων, αθροίζουµε και άλλες δύο επιπρόσθετες αποστάσεις Χ 1 και Χ 2, οι οποίες εξαρτώνται, η µεν πρώτη (Χ 1 ) από το είδος των δέντρων, η δε δεύτερη (Χ 2 ) από το µήκος του ανοίγµατος µεταξύ δύο πυλώνων της Γ.Μ. Η τελική απόσταση που προκύπτει από την άθροιση (4µ.+Χ 1 µ.+χ 2 µ.) διασφαλίζει τα όρια που πρέπει να έχουν τα δίκτυα Υ.Τ. από τα δέντρα για το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών κλαδεµάτων 2.2. Στους Πίνακες Ι και ΙΙ προσδιορίζονται οι προσαυξήσεις Χ 1, Χ 2 και έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για το ετήσιο κλάδεµα. 3. ιάθεση εργαλείων, εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων Τα εργαλεία, ο εξοπλισµός, τα εφόδια και τα µηχανήµατα για το κλάδεµα ή την κοπή των δένδρων καθώς και ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας του προσωπικού του εργολάβου (π.χ. γάντια, κράνη προστασίας κ.λ.π.) θα διαθέτονται από τον εργολάβο Ο εργολάβος θα διαθέτει µεταφορικά µέσα κατάλληλα για τη µεταφορά των αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισµού για την καθηµερινή εξυπηρέτηση του έργου. Τα µεταφορικά µέσα θα παραµένουν συνεχώς επιτόπου του έργου για να διευκολύνουν την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. αποκοµιδή κλαδιών) καθώς και την περίθαλψη των εργαζοµένων σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο Εργολάβος αναλαµβάνει ολοκληρωτικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 14 του Συµφωνητικού, την ευθύνη της διάθεσης και λειτουργίας καλαθοφόρου οχήµατος σε όσες περιπτώσεις κλαδεµάτων απαιτηθεί η χρήση τέτοιου οχήµατος. 2

3 4. Παραλαβή εργασιών εργολάβου 4.1. Οι εργασίες του εργολάβου παραλαµβάνονται από τον Α ΜΗΕ Α.Ε τµηµατικά ανά εβδοµάδα, χωρίς αίτηση του εργολάβου. Κάθε τµηµατική παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική ταυτόχρονα, για το τµήµα στο οποίο αντιστοιχεί και διενεργείται από επιτροπή του Α ΜΗΕ Α.Ε. Η επιτροπή παραλαβής θα αποτελείται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό του έργου εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του και από πεπειραµένο και ικανό τεχνίτη ΣΤ' εναέριων γραµµών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από το /ντή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, κατά περίπτωση Η επιτροπή του Α ΜΗΕ Α.Ε µεταβαίνει µε δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των εργασιών και ελέγχει δειγµατοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Εφόσον ζητηθεί από τον Α ΜΗΕ Α.Ε, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο εργολάβος και ο αρµόδιος Τεχνικός του Α ΜΗΕ Α.Ε που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που παραλαµβάνονται. Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε δείγµα δένδρων (από το σύνολο των δένδρων που κλαδεύτηκαν κατά την ελεγχόµενη περίοδο). Τα δένδρα αυτά επιλέγονται από την επιτροπή. Τα δένδρα που ελέγχονται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνολικού έργου που παραλαµβάνεται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, να επιλεγούν δένδρα διαφόρων ειδών και µεγεθών) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 10% του συνολικού όγκου του έργου που παραλαµβάνεται (π.χ. 10% του πλήθους των δένδρων που κλαδεύτηκαν τη συγκεκριµένη περίοδο). Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγµατος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόµενης από το δείγµα ποσότητας εργασιών του εργολάβου Εάν η επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωµαλίες ή άλλες αποκλίσεις από τη σύµβαση, ενεργεί ως εξής: Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων (π.χ. ανεπαρκές κλάδεµα δένδρων), τότε η επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν φύλλο παρατηρήσεων προς τον εργολάβο και ορίζει προθεσµία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τµήµα της εργολαβίας. Το φύλλο αυτό επιδίδεται από τον Α ΜΗΕ Α.Ε στον εργολάβο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο εργολάβος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ. συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το υπόψη τµήµα της εργολαβίας. Ο επανέλεγχος γίνεται από την επιτροπή και πάλι δειγµατοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγµα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 10% του συνολικού έργου που παραλαµβάνεται Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. δεν µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν ο εργολάβος δεν αποκατέστησε, στην προθεσµία που του ορίσθηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. που περιλαµβάνονται στο φύλλο παρατηρήσεων της επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η επιτροπή παραλαµβάνει τις εργασίες του υπόψη τµήµατος της εργολαβίας και συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, στο οποίο όµως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον εργολάβο ποσού ίσου µε τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, ελλείψεων κλπ. από τον Α ΜΗΕ Α.Ε του τµήµατος του έργου που παραλαµβάνεται Εάν οι εργασίες του εργολάβου έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, η επιτροπή τις παραλαµβάνει και συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τους από τον Α ΜΗΕ Α.Ε. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον εργολάβο. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των µελών της επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µελών της επιτροπής το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο εγκρίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως. 3

4 4.5. Η επιτροπή ή προϊστάµενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες µέσα στα όρια που επιτρέπουν οι συµβατικοί όροι. Η επιτόπια µετάβαση και επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγµατοποιείται µε φροντίδα και δαπάνη του Α ΜΗΕ Α.Ε. Συνηµµένα : - 4 Σχήµατα ορθού τρόπου κοπής κλώνων ή δένδρων - 4 Πίνακες - 6 Ενδεικτικοί Χάρτες 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΚΤΥΑ Υ.Τ. 150ΚV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΡΩΝ (ΣΕ ΘΕΡΜ C) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Χ 1 ) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αµυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΠΕΥΚΑ, ΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ 4 µ. 0,5 µ. 4 µ. 0,5 µ. 4 µ. 1 µ. 4 µ. 1,3 µ. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Χ2) ΓΙΑ ΙΚΤΥΑ Υ.Τ. 150ΚV ΤΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Χ2) ΑΝΑ 10 0 C ΕΩΣ 350µ. 0,25 µ. 350µ.-550µ. 0,58 µ. >550µ. 1,05 µ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ: Έστω Λεύκα στο µέσον ανοίγµατος µήκους 450 m και θερµoκρασία περιβάλλοντος 20 0 C. Από τον Πίνακα Ι προσδιορίζουµε την προσαύξηση Χ1 η οποία είναι: Χ 1 =1 µ Από τον Πίνακα ΙΙ προσδιορίζουµε την προσαύξηση Χ2 η οποία είναι: Χ 2 =1,74 µ Τελική απόσταση ασφαλείας Λεύκας - Αγωγών: 4µ+X 1 +X 2 = 4+1+1,74 = 6,74 µ Η προσαύξηση Χ 2 προέκυψε από την αναγωγή στους 50 0 C 6

7 7 ΣΧΗΜΑ 1

8 8 ΣΧΗΜΑ 2

9 ΣΧΗΜΑ 3 9 ΣΧΗΜΑ 4

10 Αρίθµηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ (Σελίδες 3) ΓΜ 150ΚV ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΙΗ ) ΙΗ 1Ν - 2Ν ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 140 ΙΗ 2Ν -3 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 310 ΙΗ 4-5 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 315 ΙΗ 5-6 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 255 ΙΗ 8-9 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 390 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 455 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 280 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 500 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 260 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 340 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 420 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 425 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 455 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 270 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 500 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 2-3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 4-5µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 570 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 284 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 354 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 2-3µ ΠΑΝΩ ΚΑΙ 4-5µ ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 275 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 4-5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 280 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 4-5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 390 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 245 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 443 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 258 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 220 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 465 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 170 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 380 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 475 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 430 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 370 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 270 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 602 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 425 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 328 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 598 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 295 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 217 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΠΛΑΤΑΝΙΑ 455 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 191 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 315 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 320 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 315 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 312 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 196 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 4µ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ

11 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΙΗ ) ΙΗ ΕΝ ΡΟ ΣΤΑ 4µ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 212 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΑ 4-5µ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 563 ΙΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 450 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ ( ΓΚ ) ΓΚ 3-4 ΕΝ ΡΑ 166 ΓΚ 5-6 ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 445 ΓΚ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ 317 ΓΚ ΕΝ ΡΑ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 3µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 332 ΓΚ ΑΚΑΚΙΑ 267 ΓΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 274 ΓΚ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 300 ΓΚ ΕΝ ΡΟ 345 ΓΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 480 ΓΚ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 335 ΓΚ ΕΝ ΡΑ ΣΤΑ 4-5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 400 ΓΚ ΚΑΡΥ ΙΑ 270 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ - ΑΡΑΧΘΟΣ ( ΠΑΑ ) ΠΑΑ 1-2 ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΦΤΕΛΙΕΣ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 207 ΠΑΑ 5-6 ΕΝ ΡΑ 235 ΠΑΑ ΕΝ ΡΟ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 357 ΠΑΑ ΕΝ ΡΑ 576 ΠΑΑ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 362 ΠΑΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΦΤΕΛΙΕΣ ΣΤΑ 4-5µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 330 ΠΑΑ ΚΕΡΑΣΙΕΣ 421 ΠΑΑ ΚΑΡΥ ΙΑ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 5µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 350 ΠΑΑ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 485 ΠΑΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΥ ΙΕΣ - ΙΤΙΕΣ 250 ΠΑΑ ΕΝΤΡΑ 634 ΠΑΑ ΡΥΣ 200 ΠΑΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΑ 360 ΠΑΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 330 ΠΑΑ ΙΤΙΕΣ 320 ΠΑΑ ΚΑΡΥ ΙΑ - ΦΤΕΛΙΑ 390 ΠΑΑ ΦΤΕΛΙΑ 325 ΠΑΑ ΚΑΡΥ ΙΑ 280 ΠΑΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ

12 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( ΠΑΙ ) ΠΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 425 ΠΑΙ ΡΥΣ 425 ΠΑΙ ΕΝΤΡΑ 280 ΠΑΙ ΕΝΤΡΑ 295 ΠΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΑ 2-3µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΡΥΣ ΣΤΑ 4µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 365 ΠΑΙ ΕΝ ΡΟ ΣΤΑ 2-3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 4µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 365 ΠΑΙ ΙΤΙΕΣ (ΒΑΛΤΟΣ) 345 ΠΑΙ 84/3-84/4 ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑ 4µ ΕΞΩ ΚΑΙ 4µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 350 ΠΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑ 10µ ΕΞΩ ΚΑΙ 5µ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΡΥΣ 328 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΛΟΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( ΛΙ ) ΛΙ ΥΟ ΚΑΡΥ ΙΕΣ 298 ΛΙ ΦΤΕΛΙΕΣ 344 ΛΙ ΚΑΡΥ ΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 381 ΛΙ 116Ν ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ

13 Αρίθµηση ΠΙΝΑΚΑΣ IV (Σελίδες 2) ΓΜ 150ΚV ΜΟΥΡΤΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( MAB ) ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 370 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 255 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 350 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 304 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 272 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 307 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 208 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 296 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 417 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 350 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 351 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 345 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΙ 375 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 362 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 215 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 310 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 325 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 445 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 428 ΜΑΒ ΕΝ ΡΟ 570 ΜΑΒ ΦΤΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 537 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 305 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 348 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 323 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 320 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΙ 436 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 2µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 355 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 330 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 449 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 400 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 396 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 296 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 450 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 175 ΜΑΒ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 525 ΜΑΒ ΡΥΣ 372 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΣΤΑ 5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 180 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ - ΡΥΣ 238 ΜΑΒ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣ - ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 254 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙ 312 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ 602 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 4-5µ 196 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 193 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 492 ΜΑΒ ΡΥΣ - ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 578 ΜΑΒ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 505 ΜΑΒ ΡΥΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 420 ΜΑΒ ΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

14 ΜΑΒ ΣΥΣΤΑ Α ΡΥΣ 443 Αρίθµηση ΓΜ 66ΚV ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ ( HK ) ΗΚ ΕΛΙΕΣ 425 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 400 ΗΚ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΙΕΣ 186 ΗΚ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΙΕΣ - ΦΤΕΛΙΕΣ 404 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 506 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 333 ΗΚ ΕΛΙΕΣ - ΡΥΣ 458 ΗΚ ΕΛΙΕΣ 380 ΗΚ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 397 ΗΚ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 535 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙ 277 ΗΚ ΠΕΥΚΟ 198 ΗΚ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 370 ΗΚ ΠΕΥΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΜΕΓΑΛΑ 275 ΗΚ ΡΥΣ - ΠΕΥΚΑ - ΦΤΕΛΙΕΣ 279 ΗΚ ΕΝ ΡΑ ΜΕΓΑΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/ΠΤΔΕ-11920 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ / ΠΠ-3/2015 ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Δ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ / ΠΠ-3/2015 ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Δ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Πολυγύρου Μακεδονίας 5 631 00,Πολύγυρος Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ / ΠΠ-3/2015 ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :. / 2016 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : / ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :. / 2016 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : / ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Κατερίνης Ειρήνης 65Α, 601 34, Κατερίνη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/1/2016 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία που επιθεωρούνται είναι: Αποστάσεις ασφαλείας (κτίσµατα, δένδρα) Στύλοι Τραβέρσες Αντηρίδες Επίτονοι Μονωτήρες και στηρίγµατα τους εµατικά Αγ

Στοιχεία που επιθεωρούνται είναι: Αποστάσεις ασφαλείας (κτίσµατα, δένδρα) Στύλοι Τραβέρσες Αντηρίδες Επίτονοι Μονωτήρες και στηρίγµατα τους εµατικά Αγ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Αγρινίου ΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ/Z0605002471/2-11-2015 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου Περιοχή Κέρκυρας Αλεπού 49100 Κέρκυρα ΔΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ: 5002882/16 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Βέροιας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΒ/ΤΥ / 1 / 2016 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών της Περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Πρακτορείου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ιεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Λέσβου ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Β (ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΛΩΝΩΝ 196)

ΟΜΑ Α Β (ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΛΩΝΩΝ 196) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΜΑ Α Α (ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΛΩΝΩΝ 41) 1. ( 25 ) Βάσεις Πύργων της Γραµµής 66KV ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΚΕ ΠΑ/ /2015 ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΚΕ ΠΑ/ /2015 ΤΕΥΧΟΣ ιεύθυνσηπεριφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Αλιβερίου Ν.Κουβαρά 8-10 - Τ.Κ.34500 Αλιβέρι Σύµβαση για την Εκτέλεση Επιθεώρησης ικτύων ΜΤ και Υποσταθµών ΜΤ& ΧΤ όλων των αναχωρήσεων των Υ/Σ 150/20 /15KV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΑΡΙΘΜΟΣ 4001402 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1/7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ BΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ BΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρεθύμνου ΕΚΤΕΛΕΣΗ BΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Xανίων ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ 4001755 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT ΚΑΙ XT Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 / 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (ΠΥΛΩΝΩΝ) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (ΠΥΛΩΝΩΝ) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (ΠΥΛΩΝΩΝ) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1. (36) Βάσεις πύργων της Γραµµής Μεταφοράς 150kV ΙΑΣΜΟΣ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ (πυλώνων) ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 1.(26 ) Βάσεις Πύργων της Γραμμής 150KV ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΑΓΡΑΣ με κωδική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΖΕΥΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Υ/Σ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Μ.Τ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ/Π. ΧΑΝΙΩΝ-4000869/2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ 4001755 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - 1 / 5 - ΆΡΘΡΟ 1 ο Τιμολόγιο Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Μ 400KV ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7) - ΛΑΡΙΣΑ

Γ Μ 400KV ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7) - ΛΑΡΙΣΑ ΠΙΝΑΚΑΣ V (Σελίδες 7) Αρίθμηση MHKOΣ Παρατηρήσεις Καταγραφής Γ Μ 400KV ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ ΑΔΛ 157 - ΑΔΛ 158 425 ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ 5Μ ΑΔΛ 158 - ΑΔΛ 159 320 ΣΥΣΤΑΔΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ 5Μ ΑΔΛ 169 - ΑΔΛ 170

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Απρίλιος 2013 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-17/1 (Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ- 41311 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τεχνικές προδιαγραφές - Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην μίσθωση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015

Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Π.Τ. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 ΑΑΕ Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Περιγραφή Τάση Κύκλος ΑΝΕΥ ΑΑ ΤΡΙΧΩΝΙ Α ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ρ20 Ε/ 150 kv ( ιακόπτες ΓΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 113801 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Παροχή υπηρεσίας: Αντικατάσταση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση µε ψηγµατοβολή των µεταλλικών στοιχείων των βάσεων των πυλώνων της ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη Καρδιά ( ΘΚ ), της ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη Βουλγαρία (ΘΕΒ ),της ΓΜ 150ΚV Θεσ/νίκη Φίλιπποι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου)

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ηµάρχου) 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 25/11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/110955 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Ε ΗΕ Α.Ε. Περιοχή Χαλκίδας ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (κατ εφαρµογή του Π.. 305/96) Είδος του έργου: Κλάδεµα ή κοπή δένδρων που έρχονται σε επαφή ή γειτνιάζουν µε εναέριες εγκαταστάσεις ιανοµής ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 8 Έκδοση : 1 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννοµη υπογραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας Σελ. 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ιεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Λέσβου ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ-11880 Παροχή Υπηρεσίας : "Καθαρισµός και αποψίλωση (δένδρα, πουρνάρια) εδαφοτεµαχίων των πύργων ( πυλώνων ) Γραµµών Μεταφοράς (ΓΜ) Υψηλής Τάσης 150 kv µε κωδικό ΘΕ-ΘΒ και ΘΕ-Θ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Αριθµός Έγκρισης:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Αριθµός Έγκρισης: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο Συντάξας: Ο Ελέγξας: Ο Εγκρίνων: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία: Αριθµός Έγκρισης: 1 από 1 Έκδοση : 0 1 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της πράξης είναι η εξασφάλιση του Κυρίου του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 6 από 7

ιακήρυξη : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 6 από 7 ιεύθυνση Aποθηκών Προµηθειών και Μεταφορών ιακήρυξη : 403305 Αντικείµενο: "Εκποίηση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)" ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 6 από 7 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : "Αποξήλωση δώματος κτιρίου ελέγχου ΥΣ Πολυφύτου" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ. 50456/1478/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Σύρο σήμερα, 22/04/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 5 Κωδικός: Δ.TTY.170 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 5 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξασφάλιση ότι το έργο που θα παραληφθεί είναι σύμφωνο με τις εγκεκριμένες μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου Καρπενήσι 03-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ ΗΜΟΚ ΡΑ ΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΛΩΝΙ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η Ε Π Ι Χ Ε ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : 651 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Πίνακας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /ΜΕΑΥ Αποδεκτών Τηλ : 21081946424-4012 Φ.600.1/1/681 ΚΟΙΝ : Σ.166 Συν : Μία (1) Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σχεδίαση μελετών και ενημέρωση αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 42.10στ ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( Α ΜΗΕ ) υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ 104 43 Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2. Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών:11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.460,00

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 65/2013 Θέμα 21 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 67.920,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ-640250/29.03.2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20/10/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ..α.ο.κ: 22546 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883706 2014-02-21

14PROC001883706 2014-02-21 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 14PROC001883706 2014-02-21 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού (συσκευασία των 25 ή 30 κιλών) και ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π. Α 265 για εργασίες συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα