Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς"

Transcript

1 Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς Καλλιόπη-Στυλιανή Κοντιζά 1, Μαρία Δασκολιά 2 1. Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης Απόφοιτος του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» Τμήμα Φ.Π.Ψ. ΕΚΠΑ 2. Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα Φ.Π.Ψ. ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ανάδειξη του χαρακτήρα και των ευκαιριών μάθησης που διαμορφώνονται μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις από φορείς που δραστηριοποιούνται στην μη-τυπική και άτυπη επικοινωνία και καθοδήγηση και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφορία. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης που εξετάζει την παιδαγωγική λειτουργία και αποτελεσματικότητα μιας επικοινωνιακής δράσης - παρέμβασης προς το ευρύτερο κοινό, την οποία σχεδίασε και υλοποιεί μια ελληνική περιβαλλοντική Μη-Κυβερνητική Οργάνωση (WWF-Ελλάς), με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών για πρόκληση αλλαγών στον τρόπο ζωής τους στην πόλη προς την κατεύθυνση της αειφορίας με τον τίτλο «Καλύτερη Ζωή». Η έρευνα επιχειρεί να εξετάσει τα είδη της δημόσιας παιδαγωγικής και ηλεκτρονικής καθοδήγησης στα οποία εντάσσεται η συγκεκριμένη ηλεκτρονική καμπάνια και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της σε επίπεδο επιδιωκόμενων στόχων, κατασκευής νοημάτων για την αειφορία και τρόπων και βαθμού εμπλοκής του συμμετέχοντος κοινού σε αυτή. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δια βίου Μάθηση Εκπαίδευση Ενηλίκων ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημόσια Παιδαγωγική, διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία, αειφορία, αξιολόγηση, ΜΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι έννοιες του περιβάλλοντος και της αειφορίας διατηρούν πάντα την επικαιρότητά τους στο πεδίο της δημόσιας συζήτησης, καθώς συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή και τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και με τα οράματα για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον των κοινωνιών. Σύμφωνα με την UNESCO (2002) η μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του διαλόγου, όπως επίσης και όλων των κοινωνικών διαδικασιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της αειφορίας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, βεβαίως, η μάθηση δεν περιορίζεται αποκλειστικά

2 στο επίπεδο του σχολείου, αλλά εκτείνεται σε πολλά πεδία και συνδέεται με μια πλειάδα διαφορετικών ερεθισμάτων που ανταλλάσσουμε στην καθημερινή μας ζωή (Blewitt, 2006). Ενυπάρχει σε μια σειρά από παρεμβάσεις που οργανώνονται και παρέχονται από εξω-σχολικούς φορείς ή συνδέεται με τα μέσα που χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν την κουλτούρα της σύγχρονης εποχής, δημιουργώντας ένα αναδυόμενο τοπίο παιδαγωγικών δράσεων και μαθησιακών ευκαιριών, που στη βιβλιογραφία απαντάται πλέον με τον όρο Δημόσια Παιδαγωγική (Public Pedagogy) (βλ. Sandlin O Malley & Burdick, 2011). Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ένα πεδίο θεωρητικών προσεγγίσεων που εντοπίζουν και εξετάζουν την «παιδαγωγική» λειτουργία που ασκείται ή αναπτύσσεται κυρίως σε δράσεις σε μη-τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα «μάθησης» με ένα «δημόσιο» χαρακτήρα. Ειδικότερα στην εποχή μας, οι διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές και το διαδίκτυο διαμορφώνουν και/ή παρέχουν πολλές, νέες και διαφορετικού τύπου ευκαιρίες (άτυπης ή μη-τυπικής) μάθησης σε μια ποικιλία θεμάτων και αντικειμένων. Ανάμεσα στους διάφορους φορείς και οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις βασικές λειτουργικότητες και δυνατότητες του διαδικτύου, ενός μέσου χωρίς βασικές ιεραρχίες, όρια και έλεγχο, για ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του κοινού τους ή και νέων πολιτών στα θέματα με τα οποία καταπιάνονται, στη στελέχωσή τους και στους διαθέσιμους πόρους τους (Gerodimos, 2008). Οι ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται πλέον στα πλαίσια του αναγνωρισμένου ρόλου τους και μέσα στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων (Agenda 21, 1992, Sustainable Consumption and Production in the European Union, 2004) με στόχο την άσκηση δημόσιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης (e advocacy) σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας (Hinton, 2009). Με τον όρο αυτό (e-advocacy) εννοείται η ανάπτυξη γνώσεων, η καλλιέργεια στάσεων και κυρίως η παρότρυνση στην ανάληψη ενθάρρυνση δράσεων για την υποστήριξη ενός σκοπού, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση το σκεπτικό αυτό η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ανάδειξη και διερεύνηση της «παιδαγωγικής» λειτουργίας και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας «δημόσιας» επικοινωνιακής δράσης - παρέμβασης που σχεδίασε και υλοποιεί μια ελληνική περιβαλλοντική Μη-Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) με κυρίαρχο μέσο το διαδίκτυο, με τίτλο «Καλύτερη Ζωή» και αντικείμενο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των Ελλήνων πολιτών στην πρόκληση αλλαγών στον τρόπο ζωής τους στην πόλη. Ειδικότερα, η έρευνα εξετάζει (α) τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής καμπάνιας και το είδος της «δημόσιας παιδαγωγικής παρέμβασης» στο οποίο εντάσσεται, (β) τους στόχους που θέτει, και τη θέση που κατέχει ανάμεσα σε αυτούς η προώθηση της αειφορίας στην πόλη, (γ) την ιδεολογική βάση νοηματοδότησης της «αειφορίας», όπως η έννοια αυτή επικοινωνείται μέσα από την καμπάνια, (δ) το βαθμό και τους τρόπους εμπλοκής, συμμετοχής και ανταπόκρισης του κοινού σε αυτή την παρέμβαση, και (ε) την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης προσδιορισμένης με βάση τα είδη ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης (e advocacy) που προτείνονται με άξονα αναφοράς την τυπολογία της Hinton (2009). ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α) Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ο όρος «Δημόσια Παιδαγωγική» (Public Pedagogy) εμφανίζεται για πρώτη φορά στα τέλη του 19 ου αι και από τότε μετρά πάνω από έναν αιώνα παρουσίας στην εκπαιδευτική θεωρία και έρευνα (Sandlin O Malley & Burdick, 2011). Αποτελεί ένα ευρύ πεδίο που συγκεντρώνει προσεγγίσεις από διαφορετικούς επιστημονικούς

3 χώρους, οι οποίες διερευνούν τη διαδικασία της μάθησης σε χώρους κατά κύριο λόγο εξω-θεσμικούς και σε αντικείμενα που ξεπερνούν το επίσημο σχολικό πρόγραμμα και περιβάλλον. Διαφορετικοί χώροι που ποικίλουν, ξεκινώντας από τη μαζική/ λαϊκή κουλτούρα και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, και φτάνουν στα μουσεία και την τέχνη στους δρόμους μιας πόλης, αποτελούν το μωσαϊκό πεδίων ενδιαφέροντος της Δημόσιας Παιδαγωγικής. Στις πρώτες αναφορές του όρου, που ανάγονται στα τέλη του 19 ου αι., η «δημόσια παιδαγωγική» συνδέθηκε με μια μορφή δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης των πολιτών στα πλαίσια του σχολείου (D Arvert, 1893, όπ. αναφ. στο Sandlin et al., 2011). Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ωστόσο, και υπό την επίδραση των πολιτισμικών σπουδών στην εκπαιδευτική έρευνα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο ρόλο του πολιτισμικού περιβάλλοντος στις διαδικασίες κοινωνικής επιβολής (Luke, 1996, όπ. αναφ. στο Sandlin et al., 2011) και εξετάζεται η παιδαγωγική διάσταση των χώρων και μέσων καλλιέργειας και προβολής διαφόρων διαστάσεων της μαζικής κουλτούρας (Giroux, H. A. 1998). Πιο πρόσφατα, μελετητές ορμώμενοι από διαφορετικές επιστημονικές καταβολές, όπως από την εκπαίδευση, την ανθρωπολογία, τις σπουδές στις παραστατικές τέχνες και την ιστορία, διεύρυναν ακόμα περισσότερο το πεδίο της Δημόσιας Παιδαγωγικής, εντοπίζοντας και διερευνώντας «παιδαγωγικές» λειτουργίες και μαθησιακές συνιστώσες κάθε μορφής, παρέμβασης και δράσης με ένα δημόσιο χαρακτήρα (Ellsworth, 2005). Μέσα από αυτή την ευρύτητα πεδίων και με την ποικιλία αναγνώσεών της η Δημόσια Παιδαγωγική εξετάζει την «παιδαγωγική» λειτουργία σε κάθε έκφραση της καθημερινότητας, αντιμετωπίζοντας την ίδια την ζωή ως μια πορεία, κατά την οποία συνεχώς διδασκόμαστε και μαθαίνουμε μέσα από μια πληθώρα και ποικιλία ευκαιριών. Καθώς τα μαθησιακά ερεθίσματα γύρω μας είναι ποικίλα, η οπτική που προσφέρει το πεδίο της Δημόσιας Παιδαγωγικής προσφέρεται ως θεωρητικό εργαλείο αναγνώρισης, οργάνωσης και μελέτης τους. Παράλληλα, ξεπερνώντας τη στατική και ακαδημαϊκή θεώρηση της σχολικής εκπαίδευσης ως του μόνο χώρου με μια παιδαγωγική λειτουργία, χωρίς ωστόσο να την αποκλείει, η Δημόσια Παιδαγωγική μας καλεί να αντιληφθούμε, εκμεταλλευθούμε και ερμηνεύσουμε κάθε χώρο και μέσο μέσα από μια «παιδαγωγική» οπτική. Με την έννοια αυτή, λειτουργεί ως ένα πάντα επίκαιρο και διαχρονικό σχήμα οργάνωσης της εκπαιδευτικής σκέψης, που προσαρμοζόμενο σε διαφορετικά περιβάλλοντα και οπτικές, μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση και διαμόρφωση νέων παιδαγωγικών προτάσεων και πρακτικών. Β) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Μιλώντας για «δημόσια επικοινωνία και καθοδήγηση» (public advocacy) εννοούμε σχεδιασμένες δράσεις και παρεμβάσεις ενθάρρυνσης ατόμων ή συνόλων, που αποβλέπουν στο να τους πείσουν να υποστηρίξουν ένα σκοπό, να μιλήσουν ή να εκφραστούν υπερασπιζόμενοι μια πρακτική ή πρωτοβουλία, προβάλλοντας ταυτόχρονα και την ανάλογη αιτιολόγηση (Jickling, 1992 Johnson & Mappin, 2005). Ως κατεξοχήν φορείς δημόσιας πληροφόρησης και καθοδήγησης στην εποχή μας θεωρούνται οι ΜΚΟ. Σε θέματα μάλιστα που αφορούν το περιβάλλον και την αειφορία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των πολιτών και στη «στρατολόγηση» μελών, για να αναλάβουν προσωπική και συλλογική δράση σύμφωνα με από πριν καθορισμένες κατευθύνσεις.

4 Πριν από τη μεγάλη διάδοση του διαδικτύου, η δημόσια επικοινωνία και καθοδήγηση είχε τη μορφή μιας «δια ζώσης» ή βασισμένης σε έντυπα παροχής πληροφοριών και συμβουλών γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Σήμερα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναγνωρίζονται ως ένας σημαντικός φορέας δημόσιας περιβαλλοντικής καθοδήγησης (Hjelmar, 1996, όπ. αναφ. στο Hinton, 2009). Πολλές οργανώσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως κεντρικό εργαλείο, μέσω του οποίου προσεγγίζουν το κοινό τους, κι έτσι ο διαδικτυακός χώρος αναδεικνύεται σε σημαντικό πεδίο δημόσιων εκστρατειών για ποικίλα κοινωνικο πολιτικά ζητήματα (Foot & Schneider, 2008, όπ. αναφ. στο Hinton, 2009). Βεβαίως, τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου διαφοροποιούν αυτό το είδος καθοδήγησης από τις παραδοσιακές μορφές της, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάζονται στοιχεία από διαφορετικές πηγές, και να παρέχονται περισσότερες ερμηνείες και εξηγήσεις με τη χρήση των «εικονικών» εργαλείων και τεχνικών. Οι Berman και Mulligan (2003, όπ. αναφ. στο McGregor & Price, 2010) σημειώνουν κάποια πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου από οργανώσεις που ασκούν δημόσια ηλεκτρονική καθοδήγηση, όπως τη δημιουργία μιας αποκεντρωμένης, ευπροσάρμοστης και γρήγορης μεθόδου επικοινωνίας, που επιτρέπει την άμεση, παγκόσμια διασύνδεση, χωρίς μεγάλο κόστος, και που αφήνει περιθώρια για διάδραση και έλεγχο από τον χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια ηλεκτρονική καθοδήγηση που ασκείται μέσω του διαδικτύου δίνει την δυνατότητα για εξ αποστάσεως διάδραση, γρήγορη ανανέωση των πληροφοριών μιας ιστοσελίδας, προσωπική «κατασκευή» του υλικού, αφού ο πολίτης/ χρήστης έχει στη διάθεσή του μια πλειάδα κειμένων, εικόνων, βίντεο και υπερσυνδέσμων μέσω των οποίων μπορεί να διαμορφώσει την προσωπική του αντίληψη για τα πράγματα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και προσφοράς υλικού από το ίδιο το κοινό των διαδικτυακών χρηστών, το οποίο αναδεικνύεται έτσι σε συνδιαμορφωτή του περιεχομένου της ιστοσελίδας και όχι σε παθητικό δέκτη της (Hinton, 2009). Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ» ΤΟΥ WWF-ΕΛΛΑΣ, ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ηλεκτρονική καμπάνια ενημέρωσης και κατάρτισης πολιτών σε θέματα καθημερινότητας και περιβάλλοντος με τον τίτλο «Καλύτερη Ζωή» εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2013 από το WWF - Ελλάς. Πρόθεση των σχεδιαστών της, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της πρότασης για υλοποίηση της παρέμβασης, αποτελεί η ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα καθημερινότητας μέσα από την προώθηση μικρών αλλαγών στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους. Εικόνα 1: Ζώνη που περιλαμβάνει τον τίτλο και το motto του προγράμματος, τον αριθμό μελών και αποστολών καθώς και τα θέματα και τις υπερσυνδέσεις του προγράμματος.

5 Με βάση αυτό το σκεπτικό οι υπεύθυνοι της ΜΚΟ και οι συνεργάτες τους δημιούργησαν μια ιστοσελίδα που σε καθημερινή βάση ενημερώνει και καθοδηγεί το κοινό, προωθώντας συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον και τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσα στην πόλη. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στην παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη και αξιολόγηση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής καμπάνιας από την έναρξή της (Οκτώβριος 2013) και μέχρι και τον Μάρτιο του Οι θεωρητικοί άξονες που κατεύθυναν το σχεδιασμό της έρευνας προέρχονται από τα πεδία της Δημόσιας Παιδαγωγικής (Public Pedagogy) και της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και καθοδήγησης (e-advocacy). Πιο συγκεκριμένα, μία από τις προσεγγίσεις στο χώρο της Δημόσιας Παιδαγωγικής που κατεύθυναν τον σχεδιασμό της έρευνας είναι αυτή που προσεγγίζει το δημόσιο ως μέρος της μαζικής κουλτούρας και του πολιτισμού της καθημερινότητας (Giroux, H. A., 1998). Έτσι, επίκεντρο του ερευνητικού μας προβληματισμού αποτέλεσε το να εξετάσουμε εάν και πώς ανταποκρίνεται η συγκεκριμένη παρέμβαση στο είδος αυτό της δημόσιας παιδαγωγικής, καθώς απευθύνεται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιώντας μέσα που προέρχονται από τον πολιτισμό της καθημερινής ζωής, όπως το διαδίκτυο (ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης), τα οποία γίνονται δίαυλοι μέσω των οποίων οι σχεδιαστές του προγράμματος προσπαθούν να προβάλλουν νέα πρότυπα συμπεριφοράς και να καλλιεργήσουν νέες κοινωνικές ταυτότητες. Εικόνα 2: Τμήμα της ιστοσελίδας που λειτουργεί με υπερσύνδεση και παραπέμπει στην αποστολή της εβδομάδας και δίπλα ένα κείμενο για το γενικό σκεπτικό της Καλύτερης Ζωής που καλεί το κοινό να γίνει μέλος αυτής της προσπάθειας Μία άλλη προσέγγιση μέσα από το πεδίο της Δημόσιας Παιδαγωγικής που εξετάζεται στην έρευνα είναι αυτή του δημόσιου καλού (D Arvert, 1893, όπ. αναφ. στο Sandlin et al., 2011). Μιλώντας για δημόσιο καλό εννοούμε τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών, που περιλαμβάνει την εμπέδωση κοινών αξιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων σε έναν πολίτη καθώς και την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» σε μια κοινή ομάδα. Μέσα από αυτήν την οπτική εξετάζεται κατά πόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα σώμα ενήμερων, ευαισθητοποιημένων και δραστήριων γύρω από θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας πολιτών, που θα ενδυναμώνονται από την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ομάδα που λειτουργεί με ανάλογους τρόπους και στοχεύει σε αντίστοιχους στόχους. Τέλος, μία τρίτη θεωρητική προσέγγιση που κατεύθυνε το σχεδιασμό της έρευνας έχει να κάνει με τη Δημόσια Παιδαγωγική που αντιμετωπίζει το δημόσιο ως πράξη

6 διανόησης και ακτιβισμού ((Brady, 2006). Πρόκειται για την προσέγγιση εκείνη που μελετά ομάδες οι οποίες σε μια συλλογική και συνεργατική βάση εμπλέκονται σε δράσεις με αποκεντρωμένο και προς όφελος της κοινότητας χαρακτήρα. Η διανόηση που ασκείται με τη μορφή αυτών των συλλογικών δράσεων ενεργοποιεί την κριτική προσέγγιση ζητημάτων, τόσο από τους άμεσα εμπλεκόμενους όσο και από την ευρύτερη κοινότητα που παρακολουθεί και γίνεται κοινωνός θεμάτων που αφορούν όλους. Ο σχεδιασμός της έρευνας αξιοποίησε επίσης το θεωρητικό δόμημα της δημόσιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης (e advocacy) (Hinton, 2009). Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στο εάν και με τι τρόπο το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα e-advocacy και κατά πόσο προβάλλει και καθοδηγεί προς ένα συγκεκριμένο μοντέλο ζωής και κατανάλωσης, ενθαρρύνοντας και άλλους προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εξετάστηκε, επίσης, αν η επιλογή των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων φανερώνει την πρόθεση των σχεδιαστών να ακολουθήσουν τις πιο σύγχρονες τάσεις της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης, που αξιοποιούν τη δυναμική των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου, και πιο συγκεκριμένα τη συμμετρική και διαδραστική επικοινωνία, που γίνεται με σχεδόν ανέξοδο τρόπο και την άμεση συμμετοχή των χρηστών, για να προωθήσουν τις ιδέες και τις πρακτικές τους σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Για τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η τυπολογία της Hinton (2009) για τους τύπους e advocacy, οι οποίοι προτείνονται ως εξής: (α) Πληροφόρηση, (β) Συζήτηση θεμάτων, (γ) Μέτρηση αειφορικών πράξεων δράσεων, (γ) Αειφορική κατανάλωση, (δ) Ανάληψη πολιτικής δράσης. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η παρούσα έρευνα μελετά την «παιδαγωγική» διάσταση και λειτουργία της δημόσιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή» της WWF-Ελλάς κατά τους πέντε πρώτους μήνες λειτουργίας του. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1. Ποια τα ειδικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» και το είδος δημόσιας παιδαγωγικής παρέμβασης στο οποίο εντάσσεται, όπως σχεδιάστηκε και υλοποιείται στην πράξη; 2. Ποιοι οι στόχοι που θέτει και επιδιώκει με τη συγκεκριμένη παρέμβαση η ομάδα σχεδιασμού της ηλεκτρονικής καμπάνιας; 3. Κατά πόσο η προώθηση της αειφορίας στην πόλη αποτελεί έναν από τους επίσημα διατυπωμένους στόχους της συγκεκριμένης παρέμβασης; Αν ναι, με ποια νοήματα και πάνω σε ποια ιδεολογική βάση νοηματοδότησης για την αειφορία τίθεται και επιδιώκεται; 4. Κατά πόσο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στην πράξη της συγκεκριμένης καμπάνιας ανταποκρίνεται στους στόχους που επιδιώκονται; 5. Ποιος ο βαθμός και οι τρόποι εμπλοκής, συμμετοχής και ανταπόκρισης του κοινού σε αυτή την παρέμβαση; 6. Ποια είδη e advocacy με βάση την τυπολογία που προτείνει η Hinton (2009) φαίνεται να χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη παρέμβαση; Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, καθώς επικεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη περίπτωση κι επιχειρεί να εξετάσει το είδος της δημόσιας

7 παιδαγωγικής που αναπτύσσεται σε σχέση με αυτήν και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά της σε επίπεδο επιδιωκόμενων στόχων, κατασκευής νοημάτων για την αειφορία και των τρόπων και βαθμού εμπλοκής του συμμετέχοντος κοινού. Οι πηγές των δεδομένων ήταν: (α) το κείμενο της πρότασης για υλοποίηση του προγράμματος το οποίο μας παρείχαν οι εκπρόσωποι του WWF Ελλάς, (β) τα κειμενικά περιεχόμενα της ιστοσελίδας, (γ) τα ηχογραφημένα αρχεία από τις δύο συνεντεύξεις που πήραμε κατά τον Μάρτιο του 2014 από εκπροσώπους της ομάδας σχεδιασμού της παρέμβασης, και (δ) τα ημερολόγια παρατήρησης της μιας εκ των δύο ερευνητριών κατά τη διάρκεια εξέλιξης της καμπάνιας. Στα ημερολόγια παρατήρησης της ερευνήτριας καταγράφονται τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης της καμπάνιας Καλύτερη Ζωή. Η καταγραφή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και διήρκεσε μέχρι και τον Μάρτιο του 2014, όταν και ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ερευνητικής μας παρατήρησης. Τα ημερολόγια χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικό μεθοδολογικό εργαλείο για την καταγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας και του υλικού που συγκεντρωνόταν σταδιακά σε αυτήν και συντέλεσαν σημαντικά στη διαδικασία της παρατήρησης, καθώς καταγράφονταν σε αυτά σε εβδομαδιαία βάση ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούσαν τη λειτουργία του προγράμματος. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) (Αθανασίου, 2000) για την ανάλυση του κειμενικού υλικού (π.χ. απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, ημερολόγια παρατήρησης που κατέγραφαν το περιεχόμενο των κειμένων και τις δράσεις της ιστοσελίδας, και το κείμενο της πρότασης για υλοποίηση του προγράμματος). Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε και αξιοποιήθηκε μια χρήσιμη και ευέλικτη μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου, η θεματική ανάλυση (thematic analysis), βάσει της οποίας αναδεικνύονται από τα δεδομένα και συνδιαμορφώνονται με τους αναλυτές μια σειρά «θεμάτων» με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα (Braun & Clarke, 2006). Η ευελιξία της μεθόδου αυτής δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να δημιουργήσουν μια ενδιαφέρουσα και λεπτομερή έκθεση δεδομένων. Ως μονάδα ανάλυσης (unit of analysis) ορίστηκε η «ιδέα» με την έννοια της εκφερόμενης σκέψης/ συλλογισμού που εκφράζεται λεκτικά μέσω μιας λέξης, φράσης, πρότασης, ή και παραγράφου. Ακολούθησε η εξοικείωση με το υλικό που είχαμε στην διάθεσή μας μέσω συνεχόμενων αναγνώσεων. Ο καθορισμός των κατηγοριών/ θεμάτων και των υποκατηγοριών/ υποθεμάτων έγινε σύμφωνα και αντίστοιχα με τα ερευνητικά ερωτήματα, που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, και κινήθηκε επαγωγικά και σε συνάρτηση με τα ερευνητικά δεδομένα. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που γίνεται στη συνέχεια βασίζεται στη συνδυαστική ανάλυση περισσότερων πηγών δεδομένων της έρευνας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο τρόπος που η συγκεκριμένη παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιείται φαίνεται ότι υπηρετεί στόχους περισσότερων της μιας μορφής δημόσιας παιδαγωγικής. Από τη μια, έχουμε να κάνουμε με μια σχεδιασμένη παρέμβαση που αξιοποιεί μέσα και εργαλεία διαδικτυακής επικοινωνίας, όπως τις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο ζωής των σύγχρονων πολιτών στην πόλη και να προωθήσει ένα νέο μοντέλο ζωής. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει τη μεγάλη επιρροή που ασκεί το μέσο που λειτουργεί δημόσια, με την έννοια ότι

8 απευθύνεται στο ευρύ κοινό και προβάλλει συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και κοινωνικές ταυτότητες (Sandlin, O Malley & Burdick, 2011). Στην περίπτωση της «Καλύτερης Ζωής» οι σχεδιαστές του προγράμματος φάνηκε ότι ενδιαφέρονταν για την προβολή ενός μοντέλου ζωής βασισμένου σε απλές και ποικίλες πρακτικές - προτάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός τύπου «αειφορίας» στην καθημερινότητα. Μία δεύτερη διάσταση της δημόσιας παιδαγωγικής που φαίνεται ότι υπηρετεί η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι αυτή που έχει να κάνει με την δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών, την εμπέδωση κοινών αξιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που τους είναι απαραίτητες τόσο για τη βελτίωση της ζωής τους, όσο και για την συνύπαρξή τους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μιλώντας για τον ιδανικό πολίτη οι σχεδιαστές της «Καλύτερης Ζωής» φωτογραφίζουν τον καθημερινό άνθρωπο, που έχει τη διάθεση να δραστηριοποιηθεί και βελτιώσει την καθημερινότητά του με πνεύμα πίστης και αισιοδοξίας, χαρακτηρίζεται από φιλομάθεια και ενεργητικότητα, διεκδικεί για τον εαυτό του και τους γύρω του μια καλύτερη ποιότητα ζωής ξεκινώντας από μικρά πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά του. Είναι φανερό πως η έννοια του πολίτη στην εποχή μας διευρύνεται και περιλαμβάνει εκτός από αυτά που αφορούν το ρόλο του στη λειτουργία του πολιτεύματος και τη συμμετοχή του σε απλές καθημερινές πράξεις της κοντινής πραγματικότητας, που εμπλέκουν το περιβάλλον και οδηγούν σε πιο αειφορικές επιλογές ζωής (Rokka & Moisander, 2009). Τέλος, μια τρίτη διάσταση της δημόσιας παιδαγωγικής που θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε στα κείμενα και τις συνεντεύξεις των σχεδιαστών είναι αυτή που αναφέρεται στο ρόλο της διανόησης σε συλλογικό επίπεδο (Brady, 2006). Πράγματι οι σχεδιαστές της «Καλύτερης Ζωής» ενδιαφέρονται για τη δημιουργία κόμβων και δικτύων, μέσα από τα οποία θα υπάρξει εμπλοκή ειδικών και επιστημόνων που θα προσανατολίζουν ορθά φορείς και άτομα, με στόχο την επίτευξη αλλαγών τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής ή/και τοπικής αυτοδιοίκησης. Εικόνα 3: Στενή ζώνη με υπερσυνδέσεις που οδηγούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χρησιμοποιεί η Καλύτερη Ζωή. Κάτω υπάρχει ενημερωτικό video και τα Τελευταία Νέα που ανανεώνονται κάθε εβδομάδα.

9 Σε σχέση με το είδος της δημόσιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης που ασκείται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να το κατατάξουμε σε αυτά που υπηρετούν την πληροφόρηση (Hinton, 2009). Η έμφαση στην πληροφόρηση ξεκινά από τη σχεδίαση της ιστοσελίδας όπου παρατηρείται ένας κειμενικός πληθωρισμός, που μπορεί να λειτουργήσει έως και ανασταλτικά ως προς την προσέλκυση νέου κοινού (τουλάχιστον ενός κοινού που δεν είναι ακόμα πεισμένο για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος και πρέπει με κάποιο τρόπο να προσελκυστεί). Όσον αφορά το περιεχόμενο, η έμφαση στην πληροφόρηση αποτελεί προφανώς για τους σχεδιαστές έναν ασφαλή τρόπο, για να διαφωτίσουν και στρέψουν το κοινό προς την επιθυμητή για τους ίδιους κατεύθυνση. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, το μέσο το διαδίκτυο - μέσα από μια ακόμα παραδοσιακή λογική, αναπαράγοντας κατά κάποιο τρόπο παλαιότερες πρακτικές, που έχουν ένα μονοσήμαντο και κυρίαρχα ενημερωτικό χαρακτήρα (Kingston & Stam, 2013). Μέσα από αυτή τη λογική, η πληροφόρηση συναρτάται με τη λογική φύση του ανθρώπου, ο οποίος, αν ενημερωθεί ορθά για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας, αναμένεται να ανταποκριθεί ανάλογα (Hinton, 2009). Όμως, το σχετικά «γραμμικό» αυτό μοντέλο σκέψης έχει και από παλαιότερες έρευνες αποδειχθεί ότι δεν είναι αρκετό, για να επιφέρει την επιθυμητή αλλαγή στην συμπεριφορά (Kollmuss & Agyeman, 2002). Αντίστοιχα, η μορφή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης που σχετίζεται με τη συζήτηση γύρω από θέματα και δράσεις, δεν έχει ικανοποιητικά αναδειχθεί μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο στους πέντε πρώτους μήνες λειτουργίας του παρουσιάζει μια μάλλον χαμηλή διαδραστικότητα και μικρά ποσοστά στο χτίσιμο μιας online κοινότητας. Αυτό που φαίνεται να λείπει προς το παρόν, σύμφωνα με τον αναστοχασμό των εκπροσώπων της οργάνωσης, είναι ο δημόσια διατυπωμένος λόγος των πολιτών, που είτε διστάζουν, είτε δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις συζητήσεις που ανοίγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξαντλούν την συμμετοχή τους στα «likes» του facebook ή του twitter, που συγκεντρώνει μια ανάρτηση της ιστοσελίδας ή μια δράση του προγράμματος. Έτσι, αν και ζητείται η γνώμη και η διατύπωση σχολίων από το κοινό για τα θέματα και τις δράσεις που κάθε φορά απασχολούν την ιστοσελίδα, καθώς μέσα στους στόχους του προγράμματος είναι και η ανάδειξή της σε «βήμα πρόσθετης δημιουργίας», το κοινό παραμένει επιφυλακτικό. Το γεγονός αυτό βεβαίως μπορεί να σχετίζεται και με τη μέχρι τώρα διαδικτυακή κουλτούρα που έχει καλλιεργήσει και αναπαράγει το κοινό ως προς τους τρόπους συμμετοχής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αλλαγή της οποίας απαιτείται η εφαρμογή ειδικών στρατηγικών. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια των σχεδιαστών του προγράμματος χρειάζεται να κινηθεί στην κατεύθυνση να πείσει τους πολίτες ότι οι απόψεις τους θα ακουστούν και θα έχουν σημασία και πως τα συμμετοχικά εργαλεία στα οποία τους καλεί να πάρουν μέρος θα κάνουν την διαφορά φέρνοντας ωφέλειες στην καθημερινότητά τους (Gerodimos, 2008). Εξάλλου, χρειάζεται να δοθεί περισσότερη αυτενέργεια στο κοινό και αυτό θα συμβεί αν το είδος της συζήτησης που διαμορφώνεται στις ιστοσελίδες των εν λόγω προγραμμάτων δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένο από τους σχεδιαστές τους. Η μέτρηση αειφορικών πράξεων δράσεων έχει συναρτηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις εβδομαδιαίες αποστολές του, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια αειφορική διάσταση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν δεσμευτικά και απολογιστικά

10 καθώς μέσω αυτών κανείς κερδίζει πόντους και «ξεκλειδώνει badges». Οι αποστολές αυτές σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και ακολουθούν τη λογική των μικρών αλλαγών που εντάσσονται στην καθημερινότητα των πολιτών και μπορεί να έχουν ευρύτερες, θετικές συνέπειες για το περιβάλλον και την αειφορία (Hinton, 2009). Η διαδικασία των πόντων και των badges δεν μπορεί παρά να έχει ένα μάλλον συμβολικό χαρακτήρα, δεν παύει, ωστόσο, να δημιουργεί την αίσθηση ότι κανείς εργάζεται προς την κατεύθυνση μιας συνολικότερης προσπάθειας και αποτελεί μέλος μιας ομάδας. Ταυτόχρονα, η διενέργεια διαγωνισμών με βραβεία έχει το νόημα να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα δέσμευσης και ευθύνης για τους επιτυχόντες, που καθώς συνοδεύεται από την αντίστοιχη επιβράβευση, καθίσταται πιο ελκυστικό. Η διάσταση του αειφορικού καταναλωτισμού δεν έχει καλλιεργηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τουλάχιστον όσον αφορά την κατεύθυνση της προώθησης συγκεκριμένων «πράσινων» προϊόντων, που προέρχονται από διαδικασίες «ηθικού» εμπορίου (Hinton, 2009). Βέβαια, το θέμα της κατανάλωσης αποτελεί κεντρικό θεματικό πυλώνα του προγράμματος μαζί με την διατροφή, την ενέργεια και την πράσινη πόλη, και στην ιστοσελίδα του με διάφορες αφορμές προβάλλονται παραδείγματα καταναλωτικής συμπεριφοράς που κατά την γνώμη των σχεδιαστών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους. Προς αυτή την κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στην έννοια της εξοικονόμησης, που αποτελεί προμετωπίδα του προγράμματος - «οικολογικά, οικονομικά, συμμετοχικά» - αλλά προβάλλεται και από ενημερωτικά κείμενα και ειδήσεις καθώς και δράσεις και αποστολές. Πάντως, η κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή παραμένει δεδομένη ως πρακτική και αυτό που προσπαθεί το πρόγραμμα δεν είναι να αλλάξει ο μηχανισμός και η δομή του οικονομικού συστήματος, αλλά το περιεχόμενο και ο τρόπος κατανάλωσης. Η ανάληψη πολιτικής δράσης, δεν έχει, τέλος, και αυτή ιδιαίτερα αναπτυχθεί κατά τους πέντε πρώτους μήνες λειτουργίας του προγράμματος, αν και η μορφή αυτή δημόσιας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καθοδήγησης θα μπορούσε να ευνοήσει συλλογικές μορφές δράσης, που ξεφεύγοντας από τις ατομικές επιλογές ζωής, θα στοχεύουν στο σύστημα και οι οποίες θα προκύψουν μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων που σκέφτονται με ανάλογο τρόπο και τις δημιουργικές ζυμώσεις που αυτή θα προκαλέσει. Προϋπόθεση βέβαια για όλα αυτά είναι να μην περιορίζεται η πολιτική δράση των ατόμων στην προσθήκη του ονόματός τους σε διαδικτυακές εκκλήσεις ή σε ψηφοφορίες μέσω mail, αλλά να ευνοείται η προσωπική διερεύνηση των θεμάτων και η δημιουργική πολιτική έκφραση μέσω της διάδρασης με μια on line κοινότητα. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη απόπειρα να συνδυαστούν θεωρητικά και να εξεταστούν εμπειρικά ζητήματα που σχετίζονται με τον παιδαγωγικό ρόλο και την μαθησιακή αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων που αξιοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προβολή και καλλιέργεια στάσεων, γνώσεων και πρακτικών στο πλαίσιο πιο αειφόρων προτύπων ζωής. Συνιστά πρωτοτυπία της έρευνας η θεωρητική πλαισίωσή της με προσεγγίσεις και δομήματα που δεν έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία, όπως επίσης η εφαρμογή τους με στόχο να φωτίσουν την «παιδαγωγική» δράση και σημασία πρωτοβουλιών και πρακτικών που ολοένα και περισσότερο υιοθετούνται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Τα συμπεράσματα της παρούσας

11 έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους σχεδιαστές του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή», καθώς η συγκεκριμένη παρέμβαση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά και από οποιονδήποτε φορέα ενδιαφέρεται και επιλέγει να αξιοποιήσει μέσα και εργαλεία της διαδικτυακής επικοινωνίας για την πρόκληση αλλαγών στον τρόπο ζωής των σύγχρονων πολιτών στην πόλη. Παράλληλα, η παρούσα έρευνα ανοίγει τη συζήτηση για τον παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζουν ή μπορούν να ασκήσουν μια πλειάδα πεδίων και μέσων μη-τυπικής και άτυπης μάθησης σε σχέση με την επίτευξη της αειφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα έρευνα αποτελεί μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την WWF-Ελλάς, και η οποία υλοποιήθηκε και κρίθηκε επιτυχώς στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» (Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά τους κ.κ. Ελένη Σβορώνου, Αχιλλέα Πληθάρα και Βίκη Μπαρμπόκα για τη διάθεση σημαντικού πληροφοριακού υλικού για το πρόγραμμα και τη συνολική συμβολή τους στη διεξαγωγή της έρευνας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασίου, Λ. (2000). Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Ιωάννινα. Blewitt, J. (2006). The Ecology of Learning: Sustainability, Lifelong Learning and Everyday Life. London: Earthscan. Brady, J. F. (2006). Public pedagogy and educational leadership: Politically engaged scholarly communities and possibilities for critical engagement. Journal of Curriculum & Pedagogy, Vol.3, No. 1, Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol.3, No. 2, Ellsworth, E. (2005). Places of learning: Media, architecture, pedagogy. New York, NY: Routledge. European Communities (2004). Sustainable Consumption and Production in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Gerodimos, R. (2008). Mobilizing young citizens in the UK: A content analysis of youth and issue websites. Information, Communication & Society, Vol. 11, No.7, Hinton, E.D. (2009). Changing the world one lazy assed mouse click at a time. Working paper 16. Giroux, H. A. (1998). Public pedagogy and rodent politics: Cultural studies and the challenge of Disney. Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, Vol. 2, Jickling, B. (1992). Why I don t want my children to be educated for sustainable development. Journal of Environmental Education, Vol. 23, No. 4, 5 8. Johnson, E.A, Mappin, M.J. (2005). Environmental Education and advocacy: Changing perspectives of ecology and education. Cambridge university press. Kingston, L.N & Stam, K.R. ( 2013). Online advocacy: Analysis of human rights NGO websites. Journal of human rights practice, Vol. 5, No. 1,

12 Kollmus, A. & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? Environmental Education Research, Vol. 8, No 3, Luke, C. (Ed.). (1996). Feminisms and pedagogies of everyday life. Albany: State University of New York Press. McGregor, C. & Price, J. (2010). Websites as civic tools for advocacy: an examination of two Canadian adult literacy sites. The Canadian Journal for the study of adult education, Vol. 22, No.2, Rokka, J. & Moisander, J. (2009). Environmental dialogue in online communities: negotiating ecological citizenship among global travelers. International journal of consumer studies, Vol. 33, No. 2, Sandlin, J. Α., O Malley, M. & Burdick, J. (2011). Mapping the complexity of public pedagogy scholarship: Review of educational research, Vol.81, No. 3, UNESCO (2002). Education for Sustainable Development: United Nations Decade Διαθέσιμο στο: TOPIC&URL_SECTION=201.html United Nations (1992). Agenda 21. Διαθέσιμο στο: sustainabledevelopment.un.org/content/documents/agenda21.pdf

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεμιναριακό Εργαστήριο

Σεμιναριακό Εργαστήριο Σεμιναριακό Εργαστήριο Μέθοδοι και τεχνικές στη σύγχρονη Θρησκευτική Εκπαίδευση Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία των Βιωματικών δράσεων Παιδαγωγικές Αρχές. Ερευνητικές Διαδικασίες. Θεόδωρος Κ. Βεργίδης. Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.03

Η καινοτομία των Βιωματικών δράσεων Παιδαγωγικές Αρχές. Ερευνητικές Διαδικασίες. Θεόδωρος Κ. Βεργίδης. Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.03 Η καινοτομία των Βιωματικών δράσεων Παιδαγωγικές Αρχές. Ερευνητικές Διαδικασίες Θεόδωρος Κ. Βεργίδης Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.03 Εκπαιδευτικές Καινοτομίες: Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικές Καινοτομίες

Διαβάστε περισσότερα

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία

SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία SAME WORLD Μοιραζόμαστε σχολικές πρακτικές για την αειφορία Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη Περιβαλλοντική Μετανάστευση Φεβρουάριος - Ιούλιος 2017 1ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Καλών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

φαντάσου φτιάξε μοιράσου

φαντάσου φτιάξε μοιράσου φαντάσου φτιάξε μοιράσου Το περιβάλλον Δημιουργήθηκε για να δώσει την δυνατότητα σε παιδιά και νέους να παράγουν διαδραστικά μέσα. Έχει δομηθεί έχοντας ως στόχο την κατασκευή μίας απλής γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενότητα 5: Χρήστος Παρθένης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Το παράδειγμα του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματικός Προσανατολισμός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και η Αστροφυσική προσέγγισή τους

Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και η Αστροφυσική προσέγγισή τους ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Tα παράξενα και τα περίεργα στην απεραντοσύνη του Σύμπαντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση: Θεωρία και Πράξη

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση: Θεωρία και Πράξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση: Θεωρία και Πράξη Ενότητα 1: Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά Γιώργος Κ. Ζαρίφης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ):

Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (ΕΠΑ): στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος - Οικονόμου Κων., Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής

Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Κωνσταντίνος Κυπριανός Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, k.kyprianos@gmail.com Δομηνίκη Μαρκησία Ρουγγέρη Βιβλιοθήκη Ελληνογαλλικής Σχολής Jeanne d Arc, drouggeri@yahoo.gr Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίζοντας παιδαγωγικά τη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών: Η περίπτωσης της Mec Art του Νίκου Κεσσανλή

Προσεγγίζοντας παιδαγωγικά τη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών: Η περίπτωσης της Mec Art του Νίκου Κεσσανλή Προσεγγίζοντας παιδαγωγικά τη γλώσσα της σύγχρονης τέχνης με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών: Η περίπτωσης της Mec Art του Νίκου Κεσσανλή Πανάγου Ελένη, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πολιτιστικής & Εκπ/κής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Εξάμηνο. Μάθημα: ΑΡΧΕΣ MARKETING Εργαστήριο: Ανάλυση περιπτώσεων Marketing. Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος

Γ Εξάμηνο. Μάθημα: ΑΡΧΕΣ MARKETING Εργαστήριο: Ανάλυση περιπτώσεων Marketing. Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος Μάθημα: ΑΡΧΕΣ MARKETING Εργαστήριο: Ανάλυση περιπτώσεων Γ Εξάμηνο Καθηγητής: Φωτόπουλος Χρήστος Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Μαγλαράς Γιώργος, Παππά Χριστίνα Μελέτη περίπτωσης (Case study): Περιγραφή επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα