ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 4.3 Η Παραγωγική ιαδικασία 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης 4.5 Το Κίνητρο της Παραγωγής 4.6 Η Οργάνωση της Σύγχρονης Επιχείρησης Η οµή της Επιχείρησης Η ιεύθυνση της Επιχείρησης 4.7 Η Εργασία στη Σύγχρονη Επιχείρηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό µας εξοικειώνει µε τον κόσµο των επιχειρήσεων, τις µορφές, τον τρόπο λειτουργίας και τα κίνητρα που έχουν για την παραγωγή εµπορευµάτων.. Η επιχείρηση αποτελεί τον αποκλειστικό θεσµό παραγωγής εµπορευµάτων στις σύγχρονες κοινωνίες και είναι χρήσιµη η αναλυτική παρουσίαση του ρόλου της και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει και δηµιουργεί ταυτοχρόνως η λειτουργία της. 33

2 4.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Είδαµε στο εύτερο Κεφάλαιο ότι τα εµπορεύµατα δηµιουργούνται από τον άνθρωπο, την ανθρώπινη εργασία. Είχαµε πει εκεί ότι ο άνθρωπος παρεµβαίνει στη φύση και µετασχηµατίζει τα προϊόντα της φύσης σε τεχνητά προϊόντα και ότι αυτός ο µετασχηµατισµός αποτελεί τη διεργασία της παραγωγής. Στις σύγχρονες κοινωνίες η διεργασία της παραγωγής γίνεται στις επιχειρήσεις. Τα εµπορεύµατα, είτε υλικά είτε υπηρεσίες, παράγονται στις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση είναι η βασική µονάδα παραγωγής εµπορευµάτων στη σύγχρονη κοινωνία µε την έννοια ότι η επιχείρηση, ως αυτόνοµη και αυτοτελής µορφή ιδιοκτησίας, αναλαµβάνει την πρωτοβουλία για την παραγωγή εµπορευµάτων, είτε αυτά είναι υλικής µορφής είτε υπηρεσίες. Η επιχείρηση µπορεί να είναι πολύ µικρή, να είναι ένα µικρό κατάστηµα. ένα περίπτερο ή ένα µικρό χωράφι, ή να είναι πολύ µεγάλη, µια πολυεθνική επιχείρηση µε εργοστάσια και καταστήµατα σε πολλές χώρες, µε παραγωγή πολλών και διαφορετικών εµπορευµάτων και µε χιλιάδες εργαζόµενους. Μερικά παραδείγµατα σύγχρονων επιχειρήσεων είναι: -Μια βιοµηχανία επεξεργασίας µετάλλων (µεταλλουργία), ή παραγωγής λιπασµάτων ή πλαστικών ειδών. -Ένα γραφείο ταξιδιών, που οργανώνει τουριστικές επισκέψεις και ταξίδια µε όλα τα συγκοινωνιακά µέσα σε κάθε χώρα του κόσµου. -Μια τράπεζα, µε πολλά υποκαταστήµατα σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. -Μια βιοτεχνία ενδυµάτων, επίπλων ή παπουτσιών. -Ένα συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. -Μια τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που κατασκευάζει δρόµους, αεροδρόµια, γέφυρες, κλπ. -Μια αγροτική εκµετάλλευση παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. -Ένα κατάστηµα που πουλάει τρόφιµα, αναψυκτικά, ρούχα, κλπ. -Ένα κέντρο διασκέδασης, µια ταβέρνα, ένα καφενείο κλπ. 34

3 4.2 ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες µε αναφορά σε διάφορα κριτήρια ταξινόµησης. Τα βασικά κριτήρια ταξινόµησης των επιχειρήσεων είναι: α. το είδος της ιδιοκτησίας, β. η νοµική µορφή της επιχείρησης, γ. ο κύριος τοµέας της δραστηριότητάς της και δ. το µέγεθός της. α. Το Είδος της Ιδιοκτησίας Οι επιχειρήσεις διακρίνονται αναλόγως του ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους σε δύο βασικές κατηγορίες: Στις ιδιωτικές και στις δηµόσιες επιχειρήσεις. Ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εκείνες των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι ιδιώτες. ηµόσιες επιχειρήσεις είναι εκείνες των οποίων ιδιοκτήτης θεωρείται το κοινωνικό σύνολο, εκπροσωπούµενο από το κράτος (κρατικές επιχειρήσεις) ή την τοπική αυτοδιοίκηση (δηµοτικές επιχειρήσεις). Ορισµένες επιχειρήσεις έχουν κοινή ιδιοκτησία από το κράτος ή την τοπική αυτοδιοίκηση και από ιδιώτες. Οι επιχειρήσεις αυτές ονοµάζονται µικτές. Οι µικτές επιχειρήσεις µπορεί να προέρχονται είτε από την εξαγορά από το κράτος τµήµατος του κεφαλαίου µιας ιδιωτικής επιχείρησης (µερική κρατικοποίηση), είτε µε την πώληση από το κράτος τµήµατος µιας δηµόσιας επιχείρησης σε ιδιώτες (µερική ιδιωτικοποίηση). Τέλος, ορισµένες µικτές επιχειρήσεις δηµιουργούνται εξ αρχής µε σύµπραξη ιδιωτικών και κρατικών κεφαλαίων και κοινή ιδιοκτησία. Συνήθως, το κράτος διατηρεί το δικαίωµα στις µικτές επιχειρήσεις να ορίζει τη διεύθυνση και να αναλαµβάνει τη διαχείρισή τους. β. Η Νοµική Μορφή της Επιχείρησης Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να λάβει µια νοµική µορφή, η οποία εκφράζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών της. Ως προς τη νοµική µορφή οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στις ατοµικές επιχειρήσεις, στις οποίες ιδιοκτήτης είναι ένα µόνο άτοµο και στις εταιρείες, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες (εταίροι). Υπάρχουν τέσσαρες νοµικές µορφές εταιρειών: Η οµόρρυθµη εταιρεία, η ετερόρρυθµη, η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και η ανώνυµη εταιρεία (ΑΕ). Η Οµόρρυθµη Εταιρεία ανήκει σε δύο ή περισσότερους εταίρους καθένας από τους οποίους συνεισφέρει τµήµα του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας (µερίδιο). Τα µερίδια µπορεί να είναι ίσα ή άνισα µεταξύ τους. Όµως, όλοι οι εταίροι, ανεξαρτήτως µεριδίου, έχουν 35

4 απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνη που δεν περιορίζεται στο µερίδιο που έχουν συνεισφέρει, αλλά περιλαµβάνει και την ατοµική περιουσία των εταίρων. Η Ετερόρρυθµη Εταιρεία ανήκει σε ιδιοκτήτες µε διαφορετικά δικαιώµατα και ευθύνες. Ένας ή περισσότεροι εταίροι έχουν δικαίωµα διαχείρισης και εκπροσώπησης της ετερόρρυθµης εταιρείας και, ταυτοχρόνως, την πλήρη και απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας (οµόρρυθµοι εταίροι). Υπάρχουν όµως και ένας ή περισσότεροι εταίροι, οι οποίοι ευθύνονται µόνο για το µέγεθος της συνεισφοράς τους στην εταιρεία (ετερόρρυθµοι εταίροι). Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν δικαίωµα εκπροσώπησης ή διαχείρισης της εταιρείας. Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης ανήκει σε εταίρους καθ ένας από τους οποίους ευθύνεται µόνο για το µερίδιο που έχει εισφέρει στην εταιρεία. Το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από ίσα εταιρικά µερίδια, τα οποία µοιράζονται στους εταίρους κατ αναλογία προς τη συνεισφορά καθενός. Τα εταιρικά µερίδια των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης δεν µετατρέπονται σε µετοχές, αλλά µπορούν να µεταβιβασθούν (να πωληθούν, να κληροδοτηθούν ή να δωριθούν) από τον έναν εταίρο προς άλλους εταίρους ή τρίτους. Για τη µεταβίβαση του µεριδίου ή µεριδίων συνήθως χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη των λοιπών εταίρων. Η Ανώνυµη Εταιρεία ανήκει επίσης σε εταίρους, καθ ένας από τους οποίους ευθύνεται µόνο για το χρηµατικό ποσό που έχει εισφέρει στην επιχείρηση. Το συνολικό της κεφάλαιο µοιράζεται σε µετοχές, οι οποίες αποτελούν τίτλους ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Αν, λόγου χάρη, µια επιχείρηση έχει µετοχές, ο κάτοχος µιας µετοχής διαθέτει την ιδιοκτησία του ενός εκατοµµυριοστού (1: ) της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης. Οι µετοχές µεταβιβάζονται ελεύθερα χωρίς περιορισµό, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες επιδιώκουν την αγοραπωλησία των µετοχών τους στο Χρηµατιστήριο. Η ανώνυµη εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων. Στη Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος διαθέτει τόσες ψήφους όσες µετοχές κατέχει. Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει τον απολογισµό του έργου του και τον προγραµµατισµό για το µέλλον για έγκριση. Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τον Γενικό ιευθυντή ή τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή διεύθυνση της εταιρείας. Ο ιευθύνων Σύµβουλος µπορεί να είναι ή να µην είναι µέτοχος της εταιρείας. Ένα τµήµα των κερδών των ανωνύµων εταιριών µοιράζεται, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, στους µετόχους ανάλογα µε τις µετοχές που έχει ο κάθε µέτοχος. Το κέρδος που µοιράζεται για κάθε µετοχή ονοµάζεται µέρισµα. Στις δηµόσιες ανώνυµες εταιρείες το διοικητικό συµβούλιο ορίζεται µε υπουργική απόφαση και η επιλογή των διευθυντικών στελεχών υπόκειται στην έγκριση του κοινοβουλίου. 36

5 γ. Ο Τοµέας ραστηριότητας της Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε τοµείς και κλάδους παραγωγής αναλόγως µε το προϊόν που παράγουν. Οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε τρεις ευρείς τοµείς παραγωγής, στον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. Κάθε τοµέας περιλαµβάνει κλάδους παραγωγής, στους οποίους κατατάσσονται οι επιχειρήσεις σε σχέση µε το κύριο προϊόν που παράγουν. Στον πρωτογενή τοµέα ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η παραγωγή εξαρτάται από τη φύση. Τέτοιες είναι η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, η αλιεία, η κτηνοτροφία, η εκµετάλευση του δάσους κ.τ.λ. Ο δευτερογενής τοµέας περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο παραγωγής την επεξεργασία προϊόντων ή τις κατασκευές. Τέποιες είναι οι επιχειρήσεις παραωγής βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και οι ειχειρλησεις κατασκευών (οικιών, δρόµων κ.τ.λ.) Ο τριτογενής τοµέας περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις και τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχουν κάποιο είδος υπηρεσιών. Τέτοιες είναι τα νοσοκοµεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης, οι επιχειρήσεις αναψυχής, αθλητισµού και τουρισµού. Στον τριτογενή τοµέα ανήκουν το εµπόριο και οι τράπεζες. δ. Το Μέγεθος της Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες µεγέθους ανάλογα µε τον αριθµό των εργαζοµένων σ αυτές. Συνήθως στις στατιστικές επικρατούν τα εξής κριτήρια κατάταξης: Μικρές επιχειρήσεις µε αριθµό εργαζοµένων ως 20 άτοµα. Μεσαίες επιχειρήσεις µε αριθµό εργαζοµένων µεταξύ 20 και 100 ατόµων Μεγάλες επιχειρήσεις µε αριθµό εργαζοµένων άνω των 100 ατόµων. Τα κριτήρια αυτά είναι συµβατικά και µεταβαλλάµενα. Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως µεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται εκείνες που απασχολούν ως και 200 εργαζόµενους. Η ταξινόµηση αυτή των επιχειρήσεων δεν σηµαίνει κάτι για την πραγµατική οικονοµική δύναµη των επιχειρήσεων. 37

6 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τρεις τοµείς παραγωγής και οι επιµέρους κλάδοι που ανήκουν σε κάθε τοµέα. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 0 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 1 ΟΡΥΧΕΙΑ 01 Γεωργία 11 Ορυχεία Ανθρακος 02 Κτηνοτροφία 12 Μεταλλεία 03 ασοπονία 13 Υδρογονάνθρακες 04 Θήρα 14 Λατοµεία 05 Αλιεία 15 Λοιπά Μεταλλεία και Λατοµεία 16 Αλυκές ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 2-3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Υ ΡΕΥΣΗ 5 ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΕΙΣ 20 Είδη ιατροφής 41 Ηλεκτρισµός Φωταέριο 50 Οικοδοµήσεις και δηµόσια έργα 21 Ποτά 42 Ύδρευση 22 Καπνοβιοµηχανία 23 Υφαντικές βιοµηχανίες 24 Ενδύµατα- Υποδήµατα 25 Ξύλου και Φελλού 26 Έπιπλα 27 Χαρτί 28 Εκτυπώσεις-Εκδόσεις 29 έρµα-γουναρικά 30 Προϊόντα από πλαστικό 31 Χηµικά 32 Παράγωγα πετρελαίου 33 Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά 34 Βασική µεταλλουργία 35 Προϊόντα από µέταλλο 36 Μηχανές-Συσκευές 37 Ηλεκτρικές Μηχανές - Συσκευές 38 Μέσα Μεταφοράς 39 Λοιπή Βιοµηχανία 38

7 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 6 ΕΜΠΟΡΙΟ 7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 61 Χονδρικό Εµπόριο 7 1 Μεταφορές 8 1 Τράπεζες 9 1 Κυβερνητικές Υπηρεσίες 62 Εµπόριο Απορριµµάτων 7 2 Αποθηκεύσεις 8 2 Αςφάλειες 9 2 Υπηρεσίες Υγιεινής 63 Μεσίτες 7 Επικοινωνίες 8 ιεκπεραίωση 9 Εκπαίδευση 3 3 Υποθέσεων Λιανικό Εµπόριο 8 4 Ενοικιάσεις Κινητών 9 4 Επιστηµονική Ερευνά 66 Εστιατόρια- Ξενοδοχεία 8 5 Ενοικιάσεις Ακινήτων 9 5 Ιατρικές Υπηρεσίες 9 6 Κοινωνική Πρόνοια 9 7 Αναψυχή- Πολιτισµός 9 8 Προσωπικές Υπηρεσίες 9 9 Οικιακές Υπηρεσίες Οι αριθµοί που υπάρχουν πριν από κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στον πιο πάνω Πίνακα είναι οι κωδικοί κλάδων, δηλαδή ο συµβολισµός του κάθε κλάδου όπως έχει καθιερωθεί από την κωδικοποίηση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Οι κωδικοί παρουσιάζονται ως µονοψήφιοι (η πρώτη γραµµή σε κάθε ενότητα, π.χ., 0 για τη γεωργία, 9 για τις υπηρεσίες) και ως διψήφιοι, οι οποίοι δίνουν µεγαλύτερη ανάλυση του είδους των παραγοµένων προϊόντων (π.χ., 20 για τις επιχειρήσεις που παράγουν τρόφιµα, 03 για τη δασοπονία, 93 για την εκπαίδευση). Οι κωδικοί µπορεί να φθάσουν µέχρι τα πέντε ψηφία εξειδικεύοντας ακόµη περισσότερο το αντικείµενο της παραγωγής. Τα επιπλέον στοιχεία προστίθενται στο τέλος του κωδικού αριθµού. Η κωδικοποίηση των κλάδων µεταβάλλεται συνεχώς καθώς δηµιουργούνται νέα προϊόντα, τα οποία δεν µπορούν να τοποθετηθούν στους ήδη υπάρχοντες κωδικούς. Προσφάτως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσαν µια νέα κωδικοποίηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία ονοµάσθηκε NACE και η οποία χρησιµοποιείται παραλλήλως µε την κωδικοποίηση των Ηνωµένων Εθνών. 39

8 4.3 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στη επιχείρηση, είτε είναι µικρή είτε µεγάλη, λαµβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία. Η παραγωγική διαδικασία συνίσταται στη µετατροπή ορισµένων εµπορευµάτων σε διαφορετικού είδους εµπορεύµατα. Παραγωγική διαδικασία είναι αυτή που µετατρέπει το σπόρο σε σιτάρι, παραγωγική διαδικασία είναι αυτή που µετατρέπει το σιτάρι σε αλεύρι, σε ψωµί, σε γλυκίσµατα, σε ζυµαρικά. Στη παραγωγή των υλικών αγαθών και εµπορευµάτων υπάρχουν πάντα κάποια υλικά αγαθά ή εµπορεύµατα, τα οποία αποτελούν το υλικό από το οποίο παράγεται το εµπόρευµα που επιθυµεί η επιχείρηση να παράγει. Λόγου χάρη, αν έχουµε µια επιχείρηση που παράγει έπιπλα, έστω τραπέζια, θα χρειασθεί ξυλεία, καρφιά, κόλλες για ξύλο, βερνίκια για το λούστρο, κλπ. Τα υλικά αυτά, καθώς χρησιµοποιούνται, ενσωµατώνονται σε ένα νέο υλικό προϊόν, το τραπέζι. Τα εµπορεύµατα που ενσωµατώνονται στο νέο εµπόρευµα ονοµάζονται πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας. Για να µπορέσουν οι πρώτες ύλες να µετασχηµατισθούν σε τραπέζι χρειάζεται η παρέµβαση της ανθρώπινης εργασίας. Η ανθρώπινη εργασία εµφανίζεται ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού του τραπεζιού, της µορφής και των διαστάσεων που θα έχει, συνεχίζεται µε τη µελέτη των δυσκολιών που υπάρχουν για να µεταφερθεί το σχέδιο στην πραγµατικότητα, πώς θα κολληθούν τα πόδια, σε πιο σηµείο για να είναι ευσταθές το τραπέζι, κλπ, ποιες επιµέρους εργασίες χρειάζονται (κοπή ξύλου, λείανση, δηµιουργία εγκοπών, καρφώµατα, κολλήµατα, χρωµατισµός και λουστράρισµα), τον συντονισµό των επιµέρους εργασιών, τον έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος, την προφύλαξη µε τη συσκευασία και αποθήκευση του τραπεζιού, τη µεταφορά και την πώληση στον αγοραστή. Η ανθρώπινη εργασία για να µετασχηµατίσει τις πρώτες ύλες σε τελικό προϊόν χρειάζεται να χρησιµοποιήσει εργαλεία, µηχανές, οικήµατα και µεταφορικά µέσα. Για να γίνει το τραπέζι πρέπει πρώτα να κοπούν τα δένδρα, να µεταφερθούν και να αποθηκευτούν οι κορµοί, να καθαριστούν από τη φλούδα, να ξηραθούν από την υγρασία, να κοπούν σε σανίδες. Όλες αυτές οι εργασίες απαιτούν εργαλεία (τσεκούρια, πριόνια, σφήνες, µεταφορικά µέσα, αποθήκες, µηχανήµατα αποφλοίωσης, ξήρανσης, κλπ). Τις εργασίες κοπής των δένδρων αναλαµβάνουν επιχειρήσεις υλοτοµίας, τις εργασίες επεξεργασίας των κορµών και µετατροπής τους σε σανίδες αναλαµβάνουν επιχειρήσεις επεξεργασίας του ξύλου. Το επεξεργασµένο ξύλο παραδίδεται σε εµπόρους που αναλαµβάνουν τη µεταφορά και την αποθήκευση της ξυλείας µέχρι αυτή να παραδοθεί στην επιχείρηση που θα µετατρέψει το ξύλο σε τραπέζι. Οι έµποροι ξύλου χρειάζονται µεταφορικά µέσα (φορτηγά, τραίνα ή πλοία), αποθηκευτικούς χώρους που προφυλάσσουν το ξύλο από την υγρασία κλπ. Η επιχείρηση που θα φτιάξει το τραπέζι χρειάζεται επίσης µηχανήµατα που θα κόψουν τη ξυλεία, πριόνια, τόρνους και κορδέλες, σφυριά 40

9 για να καρφώσουν, σφιγκτήρες, εργαλεία για τη λείανση του ξύλου, κοπίδια για τα σχέδια και τα ποικίλµατα, γυαλόχαρτα, κλπ. Το τραπέζι στη συνέχεια πρέπει να βαφεί και να λουστραριστεί, και αυτό γίνεται µε τη χρήση άλλων εργαλείων και µηχανηµάτων. Όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να γίνονται σε κατάλληλους χώρους ώστε να προστατεύονται τα εργαλεία και τα µηχανήµατα, οι πρώτες ύλες, τα παραγόµενα προϊόντα, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Χρειάζονται λοιπόν οικήµατα, κατάλληλη θέρµανση, αερισµός των χώρων, συλλογή των αποβλήτων κ.ο.κ. Το έτοιµο πλέον τραπέζι αποθηκεύεται, µεταφέρεται στο µαγαζί που πουλάει έπιπλα και στη συνέχεια στο σπίτι του τελικού αγοραστή. Χρειάζονται ξανά µεταφορικά µέσα, αποθήκες, χώροι έκθεσης των εµπορευµάτων, ενδεχοµένως διαφηµίσει για να παρακινηθεί ο αγοραστής να πάρει το τραπέζι. Τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, τα οικήµατα, οι συσκευές, τα µέσα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται κατά τη παραγωγική διαδικασία, µεταφορά, αποθήκευση και εµπορία των εµπορευµάτων καλούνται µέσα παραγωγής ή κεφαλαιουχικός εξοπλισµός. Η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τριπλή: Πρώτον, η απόκτηση, µέσω µιας σειράς ανταλλαγών των υλικών εµπορευµάτων και της ανθρώπινης εργασίας που απαιτούνται στην παραγωγή. εύτερον, ο αποτελεσµατικός συνδυασµός της εργασίας µε τα µέσα παραγωγής για τον µετασχηµατισµό των πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα που πρόκειται να πωληθούν στην αγορά και, Τρίτον, ο σχεδιασµός, συντονισµός και έλεγχος των επιµέρους δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει να εκτελέσει κάθε εργαζόµενος. Κάθε επιχείρηση συντονίζει επίσης τις εργασίες της µε τις εργασίες των επιχειρήσεων που της προµηθεύουν πρώτες ύλες και µέσα παραγωγής, όπως και µε τις επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν να εµπορευτούν το προϊόν της και να το διαθέσουν στον τελικό χρήστη. Προσλαµβάνει και απασχολεί εργαζόµενους, οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να συµβάλουν στην παραγωγή του προϊόντος. Αναλαµβάνει τον σχεδιασµό του προϊόντος, ελέγχει την ποιότητα και φροντίζει να γίνει γνωστό το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του στους καταναλωτές. 41

10 4.4 ΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναλαµβάνοντας αυτές τις λειτουργίες η επιχείρηση, ως σύγχρονη µονάδα παραγωγικής δραστηριότητας, αναλαµβάνει ταυτοχρόνως και τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις λειτουργίες αυτές. Οι υποχρεώσεις τις επιχείρησης είναι προς τους εργαζόµενους σ' αυτή, προς τους προµηθευτές της, προς τους πελάτες, προς το κράτος και προς το κοινωνικό σύνολο. Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους εργαζόµενους είναι η πληρωµή του µισθού, δηλαδή η πληρωµή της αµοιβής για την εργασία τους, η διαµόρφωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία και ο σεβασµός των δικαιωµάτων που έχουν οι εργαζόµενοι ως εργαζόµενοι, αλλά και ως πολίτες. Οι υποχρεώσεις της προς τις επιχειρήσεις που τις προµηθεύουν πρώτες ύλες, µέσα παραγωγής, υπηρεσίες (π.χ., νοµικές συµβουλές, τήρηση λογιστικών βιβλίων, διαφηµίσει, τραπεζικές εργασίες) είναι να πληρώνει το αντίτιµο µέσα στις χρονικές προθεσµίες που έχουν συµφωνηθεί. Οι υποχρεώσεις προς τους πελάτες είναι να παραδίδει το εµπόρευµα στην τιµή, την ποσότητα, την ποιότητα και στους χρόνους που έχουν συµφωνηθεί. Οι υποχρεώσεις προς το κράτος είναι να πληρώνει τους φόρους και να προσφέρει πληροφορίες (στατιστικές) για τις δραστηριότητές της. Οι υποχρεώσεις προς το κοινωνικό σύνολο είναι να µη καταστρέφει το περιβάλλον, να φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τυχόν βλαπτικών ουσιών που δηµιουργούνται κατά την παραγωγή, να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων, κ.ο.κ. Αν η επιχείρηση δεν µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τότε αντιµετωπίζει οικονοµική αποτυχία και, συχνά, και τις νοµικές συνέπειες των παραλήψεών της. Ο κίνδυνος που αναλαµβάνει η επιχείρηση είναι να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της επειδή δεν προέβλεψε σωστά τις επιθυµίες και τη δυνατότητα των καταναλωτών για να αγοράσουν το προϊόν της ή γιατί απρόβλεπτα γεγονότα - τεχνολογικές µεταβολές, απεργία, θεοµηνία κλπ. - δεν της επέτρεψαν να πραγµατοποιήσει τα σχέδιά της. Αυτός ο κίνδυνος ονοµάζεται επιχειρηµατικός κίνδυνος. Σε αντιστάθµισµα των υποχρεώσεων και των κινδύνων που αναλαµβάνει η επιχείρηση έχει ως αµοιβή το κέρδος. 42

11 4.5 ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μιλήσαµε προηγουµένως για τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν αυτούς τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις µε την ελπίδα ότι θα εξασφαλίσουν κέρδη, δηλαδή, ότι θα εισπράξουν από την πώληση των εµπορευµάτων που παράγουν περισσότερα από όσα δαπάνησαν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Οι εισπράξεις µιας επιχείρησης από την πώληση των εµπορευµάτων που παράγει ονοµάζονται έσοδα της επιχείρησης, ενώ οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για να καλύψει τις υποχρεώσεις της ονοµάζονται κόστος. Το κέρδος προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ εσόδων και κόστους και είναι τόσο µεγαλύτερο όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά, δηλαδή όσο µεγαλύτερα είναι τα έσοδα και όσο µικρότερο το κόστος. ΚΕΡ ΟΣ = ΕΣΟ Α - ΚΟΣΤΟΣ Τα έσοδα εξαρτώνται από την ποσότητα του εµπορεύµατος που πουλάει η επιχείρηση σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο και από την τιµή του εµπορεύµατος. Το κόστος είναι οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η επιχείρηση για την παραγωγή συγκεκριµένης ποσότητας προϊόντος. Οι δαπάνες διακρίνονται ανάλογα µε το είδος της υποχρέωσης που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Η δαπάνη για την αγορά πρώτων υλών και ηµικατεργασµένων προϊόντων, η δαπάνη για αγορά εργαλείων, µηχανηµάτων και συσκευών, η δαπάνη για τους µισθούς του προσωπικού, η δαπάνη για τα ενοίκια ή την αγορά ιδιόκτητων οικηµάτων, οικοπέδων ή αγρών, η δαπάνη για απόκτηση ενέργειας, για τη λήψη µέτρων προστατευτικών του περιβάλλοντος (φίλτρα, καµινάδες, βιολογικός καθαρισµός των αποβλήτων, διαµόρφωση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος), η δαπάνη για την αποπληρωµή των δανείων και των φόρων, η δαπάνη για τη συσκευασία, αποθήκευση και µεταφορά των εµπορευµάτων αποτελούν τµήµατα του κόστους της επιχείρησης. Αν το κόστος είναι µεγαλύτερο από τα έσοδα, τότε η επιχείρηση εµφανίζει ζηµία. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να καλύψει τη ζηµία µε πρόσθετα χρήµατα, είτε αυτά ανήκουν στον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, είτε µε κάποια µορφή δανείου. Επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τις ζηµιές τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα χρεοκοπούν και υποχρεώνονται να διακόψουν τη λειτουργία τους. Στόχος των επιχειρήσεων είναι να πραγµατοποιούν όσο δυνατόν περισσότερα κέρδη και να αποφεύγουν την εµφάνιση ζηµιών. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να αυξάνουν τα έσοδα και να περιορίζουν το κόστος. 43

12 Το κίνητρο του κέρδους είναι το περισσότερο σηµαντικό κίνητρο των σύγχρονων επιχειρήσεων. Όµως, συχνά οι επιχειρήσεις έχουν και άλλα κίνητρα, όπως ο έλεγχος της αγοράς, η παραγωγή εµπορευµάτων υψηλής ποιότητας, η δηµόσια εικόνα της επιχείρησης, κλπ. Τα δευτερεύοντα αυτά κίνητρα συνήθως είναι συµβατά µε την επίτευξη κερδών. Η εξασφάλιση υψηλών κερδών είναι σηµαντική για τις επιχειρήσεις γιατί µε τα κέρδη οι επιχειρήσεις αφ ενός δίνουν µεγάλο εισόδηµα στους ιδιοκτήτες τους, αφ ετέρου επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, αγοράζουν νέα και περισσότερο σύγχρονα µηχανήµατα και εκσυγχρονίζονται τεχνολογικώς (επενδύσεις). Ορισµένες σύγχρονες επιχειρήσεις δεν επιδιώκουν κέρδη, αλλά την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Τέτοιες είναι συνήθως κρατικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις (ηλεκτρισµού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, ταχυδροµείων, δηµόσιων συγκοινωνιών). Οι επιχειρήσεις αυτές προσπαθούν να καλύψουν µε τα έσοδά τους το κόστος λειτουργίας τους, ενώ συχνά δέχονται οικονοµική βοήθεια από το κράτος ή άλλους δηµόσιους οργανισµούς (επιχορηγήσεις). Εκτός από τις δηµόσιες επιχειρήσεις, το δηµόσιο παράγει µε τη δική του πρωτοβουλία διαφόρων ειδών υπηρεσίες που τις προσφέρει στο κοινό δωρεάν ή µε πολύ µικρό αντίτιµο. Η δηµόσια εκπαίδευση προσφέρει υπηρεσίες γενικής µόρφωσης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους πολίτες, η αστυνοµία υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, τα δηµόσια ιατρεία υπηρεσίες υγείας. Κίνητρο για την προσφορά αυτών των υπηρεσιών δεν είναι το κέρδος, αλλά η βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων των πολιτών της χώρας. Όµοιες υπηρεσίες είναι δυνατό να προσφερθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως τα ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και εκπαιδευτήρια, οι επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν τη φύλαξη καταστηµάτων ή χρηµαταποστολών, τα ιδιωτικά ιατρεία και νοσοκοµεία. Κίνητρο των επιχειρήσεων αυτών είναι το κέρδος. Σε κοινωνίες προγενέστερες, που η αγορά δεν έπαιζε καθοριστικό ρόλο, το κίνητρο του κέρδους ήταν ανύπαρκτο ή πολύ περιορισµένο. Σκοπός της παραγωγής ήταν η άµεση κατανάλωση του παραγοµένου προϊόντος, κάτι που και σήµερα µπορούµε να διαπιστώσουµε σε αποµονωµένες αγροτικές οικονοµίες. Αυτός ο σκοπός έχει παραµείνει στην παραγωγή που δε ρυθµίζεται από ανταλλακτικές σχέσεις, όπως στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε µια οικογένεια. Στις σύγχρονες κοινωνίες το κίνητρο του κέρδους κυριαρχεί και η κυριαρχία του αυξάνεται, καθώς επεκτείνεται η παραγωγή των εµπορευµάτων. 44

13 4.6 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η δοµή της επιχείρησης Κάθε επιχείρηση είναι µια σύνθετη οργάνωση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να γίνουν πολλές εργασίες. Για να γίνουν οι εργασίες αυτές οι άνθρωποι που εργάζονται στην επιχείρηση κατανέµονται σε θέσεις εργασίας κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ακόµα και όταν η επιχείρηση απασχολεί µόνο ένα άτοµο, τον ιδιοκτήτη της, αυτός πρέπει να µοιράσει τον χρόνο του µε τρόπο ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στις πολλές εργασίες που απαιτούνται από τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο τρόπος που κατανέµεται το προσωπικό µιας επιχείρησης σε διάφορα καθήκοντα εκφράζεται στην οργάνωση της επιχείρησης και στο οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα είναι ένα σχέδιο κατανοµής του προσωπικού στα διάφορα τµήµατα από τα οποία αποτελείται η επιχείρηση. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια επιχείρηση που παράγει έπιπλα. Τι εργασίες χρειάζονται να γίνουν ώστε να κατασκευασθούν τα έπιπλα; Και στη συνέχεια, τι εργασίες χρειάζονται για να πωληθούν τα έπιπλα που έχουν κατασκευασθεί; Πρώτα η επιχείρηση πρέπει να φροντίσει να αποκτήσει τις αναγκαίες πρώτες ύλες. Ξυλεία διαφόρων τύπων, κόλλες, µπογιές, λούστρα, καρφιά κλπ. Χρειάζεται, δηλαδή, ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων που θα ασχολείται µε τις προµήθειες των πρώτων υλών, θα γνωρίζει ποιες επιχειρήσεις διαθέτουν τις πρώτες ύλες, τις τιµές, τις ποιότητες ώστε να µπορεί να παραγγέλνει τα υλικά που χρειάζεται η επιχείρηση στις αναγκαίες ποσότητες, σε συµφέρουσες τιµές και σε συγκεκριµένους χρόνους. Τα υλικά αυτά πρέπει να αποθηκευτούν ώστε να προφυλάσσονται από την καταστροφή ή την κλοπή και να διατίθενται για να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή των επίπλων. Χρειάζεται, λοιπόν, ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων που αναλαµβάνει την αποθήκευση, φύλαξη και διάθεση των υλικών. Αυτή είναι συνήθως η εργασία του αποθηκάριου, ο οποίος αναλαµβάνει να παρακολουθεί και τις τυχόν ελλείψεις που εµφανίζονται στα υλικά και να ενηµερώνει εγκαίρως τους υπεύθυνους προµηθειών για τις ελλείψεις. Ένα άλλο άτοµο ή µια οµάδα ατόµων δίνει κατευθύνσεις για το είδος των επίπλων που θα κατασκευασθούν. Πόσες δηλαδή κρεβατοκάµαρες, πόσα σαλόνια, πόσα τραπέζια κουζίνας, πόσα τραπέζια τηλεόρασης και τι είδος από αυτά. Για να δώσει αυτές τις οδηγίες χρειάζεται να γνωρίζει τις προτιµήσεις των καταναλωτών, τη µόδα στα έπιπλα, τις τιµές στις οποίες πωλούνται τα έπιπλα αυτά, τα σχέδια των επίπλων και το κόστος παραγωγής κάθε τύπου 45

14 επίπλου. Η επιτελική αυτή οµάδα ή το άτοµο χρειάζεται πληροφορίες από πολλές πλευρές: Από το τµήµα πωλήσεων, από το τµήµα σχεδιασµού των επίπλων, από τα τµήµατα παραγωγής. Το τµήµα πωλήσεων έχει ως καθήκον να πωλήσει τα έπιπλα που παράγει η επιχείρηση σε εµπόρους επίπλων ή στον τελικό καταναλωτή. Αναλαµβάνει, συνεπώς, το καθήκον να ερευνήσει την αγορά για τις προτιµήσεις των καταναλωτών, τις τιµές που προσφέρουν οι άλλες επιχειρήσεις τα αντίστοιχα έπιπλα, να προετοιµάσει διαφηµιστικές εκστρατείες, να στέλνει έπιπλα σε εκθέσεις επίπλων ή σε εκθετήρια βιοµηχανικών προϊόντων, να τυπώσει τιµοκαταλόγους παρουσίασης των προϊόντων, να προωθήσει τα έπιπλα στα καταστήµατα επίπλων και να διαπραγµατευθεί µε τους αγοραστές πολιτικές πωλήσεων µε έκπτωση, πίστωση ή µε δόσεις. Το τµήµα σχεδιασµού των επίπλων έχει ως καθήκον τη δηµιουργία νέων ειδών επίπλων και νέων σχεδίων, που να είναι περισσότερο ελκυστικά στον αγοραστή. Παρακολουθεί, συνεπώς, τα σχέδια άλλων επιχειρήσεων που παράγουν έπιπλα, ειδικά περιοδικά και εκθέσεις επίπλων. Το τµήµα της παραγωγής διαθέτει επίσης επιµέρους τµήµατα. Στο ένα τµήµα γίνεται η κοπή του ξύλου µε ειδικά πριόνια ή τόρνους, σε ένα άλλο τµήµα γίνεται η συναρµολόγηση, σε άλλο τµήµα η βαφή, το λούστρο και τα φινιρίσµατα, τοποθετούνται τα πόµολα, ροδίτσες ή διακοσµητικά. Τα έπιπλα στη συνέχεια συσκευάζονται σε νάιλον ή σε χαρτί ώστε να µην κτυπηθούν και αποθηκεύονται µέχρι να µεταφερθούν στον έµπορο ή στον τελικό καταναλωτή. Χρειάζονται εποµένως κάποιο τµήµα να αναλάβει την αποθήκευση καθώς και τη µεταφορά των έτοιµων προϊόντων. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται επίσης ένα τµήµα λογιστηρίου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης. Συγκεντρώνει τα τιµολόγια και τις αποδείξεις από τις αγορές και τις πωλήσεις, προγραµµατίζει τις πληρωµές των προµηθευτών, των δανείων που έχει συνάψει η επιχείρηση µε τράπεζες, του προσωπικού, των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων της επιχείρησης (ενοίκια, εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, λογαριασµοί ηλεκτρικού, νερού, τηλεφώνου κλπ.). Το τµήµα προσωπικού ασχολείται µε την πρόσληψη του προσωπικού, την τοποθέτησή του στα άλλα τµήµατα, τη µισθοδοσία, τις προαγωγές,.προγραµµατίζει τις άδειες, προγραµµατίζει τµήµατα τεχνικής κατάρτισης και εξειδίκευσης του προσωπικού, απολύει προσωπικό, καθιερώνει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και επιβλέπει την εφαρµογή του, διαπραγµατεύεται µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και φροντίζει για την τήρηση των συλλογικών συµβάσεων. 46

15 Τέλος, κάθε επιχείρηση διαθέτει προσωπικό για την ασφάλεια (φύλακες, θυρωροί, κλητήρες), για τον καθαρισµό και την υγιεινή των χώρων κλπ. Ενδέχεται, επίσης, αν είναι πολύ µεγάλη επιχείρηση, να διαθέτει χώρο για την απασχόληση των νηπίων των εργαζοµένων ή ιατρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση αιφνίδιας ασθενείας ή εργατικού ατυχήµατος. Το ιάγραµµα που ακολουθεί δείχνει ενδεικτικά τα τµήµατα µιας σύγχρονης επιχείρησης 47

16 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÙËÇÓÅÉÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÕ ÁÐÏÈÇÊÇ ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÙÍ ÁÐÏÈÇÊÇ ÐÑÙÔÙÍ ÕËÙÍ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏ ÖÕËÁÊÅÓ - ÈÕÑÙÑÏÉ - ÊÁÈÁÑÉÓÔÑÉÅÓ 48

17 Η ιεύθυνση και λειτουργία της επιχείρησης Ο συντονισµός µεταξύ των τµηµάτων που συγκροτούν µια επιχείρηση εξασφαλίζεται από τη διεύθυνση της επιχείρησης. Η διεύθυνση λαµβάνει όλες τις αποφάσεις, θέτει τους στόχους, διαµορφώνει τις πολιτικές και αναθέτει τα καθήκοντα στα επιµέρους τµήµατα. Οι αποφάσεις που λαµβάνει η διεύθυνση είναι, µεταξύ άλλων, αν θα επεκταθεί η επιχείρηση µε αγορά ή ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, αν θα αυξηθεί ή θα µειωθεί η παραγωγή, αν θα αλλάξει ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης ή τµηµάτων της, πώς θα χρηµατοδοτήσει νέες επενδύσεις ή πώς θα αντιµετωπίσει προσωρινή έλλειψη µετρητών, τι προσωπικό θα χρησιµοποιήσει, µε τι αµοιβές και κίνητρα, κ.ο.κ. Η διεύθυνση µπορεί να αποτελείται από ένα άτοµο ή να είναι µια µικρή οµάδα ατόµων. Τα άτοµα αυτά µπορεί να είναι ή να µην είναι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Συνήθως στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις η διεύθυνση συµπίπτει µε την ιδιοκτησία. Όµως, στις µεγάλες επιχειρήσεις η διεύθυνση διαχωρίζεται από την ιδιοκτησία. Η διεύθυνση της επιχείρησης για να µπορεί να συντονίζει και να ελέγχει καλύτερα τις εργασίες της επιχείρησης αναθέτει διευθυντικά και εποπτικά καθήκοντα σε ορισµένα άτοµα από το προσωπικό των επιµέρους τµηµάτων. Στη διεύθυνση προσωπικού ορίζει τον διευθυντή προσωπικού ή προσωπάρχη, στο λογιστήριο τον υπεύθυνο λογιστηρίου, στις πωλήσεις τον διευθυντή πωλήσεων, στην παραγωγή τον διευθυντή παραγωγής και τους επόπτες των τµηµάτων παραγωγής (αρχιεργάτες ή εργοδηγούς). Με τον τρόπο αυτό συγκροτείται µια εσωτερική διοικητική ιεραρχία στην επιχείρηση που αναλαµβάνει τη διοχέτευση των πληροφοριών και τη µεταβίβαση των εντολών. Τα τµήµατα που συγκροτούν µια επιχείρηση µπορεί να είναι συγκεντρωµένα σε ένα οίκηµα. Πολλές φορές, όµως, τα διάφορα τµήµατα διαµοιράζονται σε διαφορετικούς χώρους που µπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή και χώρες ακόµη. Μερικές φορές οι εργασίες του τµήµατος της παραγωγής γίνονται σε διαφορετικά εργοστάσια, τα οποία ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Παραδείγµατος χάρη, το εργοστάσιο αυτοκινήτων που φέρνει τα εξαρτήµατα από άλλα εργοστάσια της ίδιας επιχείρησης και τα συναρµολογεί. Η το εργοστάσιο επίπλων που στέλνει τα έπιπλα σε άλλη εγκατάσταση για να λουστραριστούν. Όταν η επιχείρηση διατηρεί και λειτουργεί όλα αυτά τα τµήµατα µε δικό της προσωπικό, τότε λέµε ότι η επιχείρηση είναι συγκεντρωµένη. Πολλές φορές, όµως, οι επιχειρήσεις προτιµούν να διατηρούν ορισµένα τµήµατα και να αναθέτουν τις εργασίες των άλλων τµηµάτων σε άλλες επιχειρήσεις ή ανεξάρτητους επαγγελµατίες. Μια µικρή επιχείρηση µπορεί να µην διατηρεί λογιστήριο, αλλά να αναθέτει τις εργασίες του λογιστηρίου σε ένα λογιστικό γραφείο. Μια µεγάλη επιχείρηση που δηµιουργεί προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές µπορεί να αναθέτει τη δηµιουργία κάποιων προγραµµάτων σε άλλες επιχειρήσεις ή σε πανεπιστήµια. Ή 49

18 ένα εργοστάσιο επίπλων µπορεί να συνεργάζεται µε µια επιχείρηση που κάνει µόνο το λουστράρισµα των επίπλων ή τις ταπετσαρίες. Το σύστηµα των συναλλαγών που αναπτύσσεται µεταξύ της βασικής επιχείρησης και των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν ένα τµήµα των εργασιών της ονοµάζεται υπεργολαβία. 4.7 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Οι επιχειρήσεις που διατηρούν πολλά τµήµατα χρησιµοποιούν προσωπικό στο οποίο πληρώνουν µισθό σε ανταπόδοση για τη δουλειά που αυτό το προσωπικό προσφέρει. Οι εργαζόµενοι που αµείβονται µε µισθό ονοµάζονται µισθωτοί (εργάτες ή υπάλληλοι). Οι µισθωτοί µιας επιχείρησης κατανέµονται στα διάφορα τµήµατα σύµφωνα µε τις εντολές της διεύθυνσης της επιχείρησης και καταλαµβάνουν συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί σε ορισµένα εργασιακά καθήκοντα, τα οποία αναλαµβάνει να εκτελέσει ο εργαζόµενος ή η εργαζοµένη που καταλαµβάνει τη θέση. Ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµονται οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση ονοµάζεται εσωτερικός καταµερισµός της εργασίας. Ο εσωτερικός καταµερισµός εργασίας αντιστοιχεί προς τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. Όπως έχουµε δει, ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας είναι ο τρόπος που το σύνολο των εργαζοµένων κατανέµεται στις διάφορες εργασίες. Τα εργασιακά καθήκοντα που συνοδεύουν κάθε θέση εργασίας προσδιορίζονται από την ίδια τη θέση εργασίας. Π.χ., τα καθήκοντα ενός οδηγού του αυτοκινήτου, µε το οποίο µεταφέρει η επιχείρηση τα εµπορεύµατά της, είναι να οδηγεί προσεκτικά, να φροντίζει για τη συντήρηση και καθαριότητα του αυτοκινήτου, να διατηρεί το βιβλίο κίνησης, να φροντίζει για την έγκαιρη παράδοση των εµπορευµάτων. Τα καθήκοντα µιας γραµµατέως είναι να διατηρεί τον φάκελο αλληλογραφίας, να κανονίζει τις συναντήσεις, να απαντά στο τηλέφωνο, να χειρίζεται τις συσκευές του γραφείου, κλπ. Ο ακριβής τρόπος εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων ορίζεται από τη διεύθυνση της επιχείρησης ή από τους επικεφαλής των τµηµάτων (διευθυντές και επόπτες). Ο ακριβής τρόπος εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων αποτελεί την έκφραση του διευθυντικού δικαιώµατος, δηλαδή του δικαιώµατος που έχει η διεύθυνση να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών, τον ρυθµό εργασίας και την ποιότητα της εργασίας. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα που αντιστοιχούν σε µια θέση εργασίας ορίζουν την έννοια του επαγγέλµατος. Στις σύγχρονες κοινωνίες κάθε άτοµο αναλαµβάνει ορισµένα εργασιακά καθήκοντα, τα οποία εκπληρώνει µε σχετική αποτελεσµατικότητα. Λέµε ότι ένα άτοµο έχει επάγγελµα όταν στην εργασία του αναλαµβάνει να εκτελεί πάντα όµοια εργασιακά καθήκοντα. Σε παλαιότερες εποχές τα εργασιακά καθήκοντα δεν ήταν πολύ καθορισµένα. Οι 50

19 άνθρωποι ασχολούνταν άλλοτε µε µια δουλειά και άλλοτε µε άλλη. Τα εργασιακά τους καθήκοντα προσδιορίζονταν συχνά από την εναλλαγή των εποχών: το ίδιο άτοµο ήταν άλλοτε γεωργός, άλλοτε κτηνοτρόφος, κυνηγός ή ψαράς, άλλοτε επισκεύαζε το σπίτι ή τις αγροτικές εγκαταστάσεις και άλλοτε κατασκεύαζε εργαλεία ή σκεύη οικιακής χρήσης. Η κατάσταση συχνής εναλλαγής των εργασιακών καθηκόντων ονοµάζεται πολυεπαγγελµατισµός. Ο πολυεπαγγελµατισµός των εργαζοµένων περιορίζεται καθώς αυξάνεται ο καταµερισµός της εργασίας και η εξειδίκευση των εργαζοµένων στην εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων. Οι εργαζόµενοι την ικανότητά τους στην εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων την αποκτούν είτε µε την εκπαίδευση, είτε µε την εµπειρία στην εργασία, είτε, συνήθως, και µε τα δύο. Η ικανότητα που έχουν οι εργαζόµενοι µα εκπληρούν µε αποτελεσµατικότητα τα εργασιακά καθήκοντα ονοµάζεται δεξιότητα. Ορισµένοι εργαζόµενοι δεν είναι µισθωτοί. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει µεγάλος αριθµός ατόµων που είναι ιδιοκτήτες ατοµικής επιχείρησης, δηλαδή εργάζονται µόνοι τους χωρίς να απασχολούν άλλα άτοµα ως µισθωτούς. Αυτοί ονοµάζονται αυτοαπασχολούµενοι. Σηµαντικός αριθµός αυτοαπασχολούµενων παρουσιάζεται στη γεωργία, αλλά και στη βιοτεχνία, το εµπόριο και τις υπηρεσίες. Πολλές φορές στις επιχειρήσεις των αυτοαπασχολούµενων εργάζονται µέλη της οικογένειας (σύζυγοι, παιδιά ή γονείς) χωρίς να αµείβονται ιδιαιτέρως για την εργασία που προσφέρουν. Αυτοί ονοµάζονται συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη. 51

20 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΛΛΑ Α 2005 Συµβοηθούντα Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί Μέλη Σύνολο Γεωργία-Κτηνοτροφία Αλιεία Ορυχεία Μεταποίηση Ηλεκτρισµός-Φυσικό Αέριο- Νερό Καασκευές Εµπόριο-Επισκευές Ξενοδοχεία- Εστιατόρια Μεταφορές- Επικοινωνίες Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί ιαχείριση Περιουσίας, κλπ ηµόσια ιοίκηση Εκπαίδευση Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα Λοιπές Υπηρεσίες Οικιακό Προσωπικό Ετερόδικοι Οργανισµοί

21 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΛΛΑ Α 2005 Συµβοηθούντα Εργδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί Μέλη Σύνολο Γεωργία-Κτηνοτροφία 6,6 60,9 6,4 26,1 100,0 Αλιεία 15,5 52,9 19,4 12,2 100,0 Ορυχεία 0,0 1,3 98,7 0,0 100,0 Μεταποίηση 9,9 12,3 73,7 4,1 100,0 Ηλεκτρισµός-Φυσικό Αέριο- Νερό 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 Καασκευές 12,8 18,7 66,5 2,0 100,0 Εµπόριο-Επισκευές 12,1 28,6 52,0 7,2 100,0 Ξενοδοχεία- Εστιατόρια 13,9 17,4 58,4 10,3 100,0 Μεταφορές- Επικοινωνίες 4,9 23,8 69,3 2,3 100,2 Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 1,1 8,2 90,1 0,5 100,0 ιαχείριση Περιουσίας, κλπ 12,8 29,0 55,4 2,8 100,0 ηµόσια ιοίκηση 0,2 0,2 99,6 0,0 100,0 Εκπαίδευση 3,2 4,8 91,5 0,4 100,0 Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα 2,4 12,6 84,8 0,2 100,0 Λοιπές Υπηρεσίες 6,2 19,4 72,2 2,3 100,0 Οικιακό Προσωπικό 0,3 4,9 94,8 0,0 100,0 Ετερόδικοι Οργανισµοί 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 8,1 22,4 63,1 6,4 100,0 ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, Ερευνά Εργατικού υναµικού. 53

22 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η επιχείρηση είναι η βασική µονάδα παραγωγής στη σύγχρονη κοινωνία. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα µε: -Το είδος της ιδιοκτησίας σε ιδιωτικές, δηµόσιες και µεικτές. Ατοµικές επιχειρήσεις -Τη νοµική τους µορφή σε: Εταιρείες Οµόρρυθµος Εταιρεία Ετερόρρυθµος Εταιρεία Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Ανώνυµη Εταιρεία Τον κύριο τοµέα δραστηριότητάς τους σε επιχειρήσεις -: Πρωτογενούς τοµέα ευτερογενούς τοµέα Τριτογενούς τοµέα Σε κάθε επιχείρηση λαµβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία, δηλαδή, η µετατροπή ορισµένων εµπορευµάτων σε διαφορετικού είδους εµπορεύµατα. Για την παραγωγική διαδικασία απαιτούνται: - Πρώτες ύλες. - Κεφαλαιουχικός εξοπλισµός ή µέσα παραγωγής. - Ανθρώπινη εργασία. Η λειτουργία των επιχειρήσεων είναι τριπλή: -Πρώτον, απόκτηση υλικών εµπορευµάτων και εργασίας που απαιτούνται για την παραγωγή. - εύτερον, αποτελεσµατικός συνδυασµός εργασίας και µέσων παραγωγής. -Τρίτον, σχεδιασµός, συντονισµός και έλεγχος των επιµέρους δραστηριοτήτων που αναλαµβάνει κάθε εργαζόµενος. Η επιχείρηση αναλαµβάνει υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους σ αυτή, προς τους προµηθευτές της, προς τους πελάτες της, προς το κράτος και προς το κοινωνικό σύνολο. Το κέρδος είναι η αµοιβή της επιχείρησης έναντι των υποχρεώσεων και του επιχειρηµατικού κινδύνου που αναλαµβάνει και αποτελεί το κίνητρο για παραγωγή. Το κέρδος προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ εσόδων και κόστους: ΚΕΡ ΟΣ = ΕΣΟ Α - ΚΟΣΤΟΣ. Έσοδα είναι οι εισπράξεις της επιχείρησης από την πώληση των εµπορευµάτων που παράγει. Κόστος είναι οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η επιχείρηση για την παραγωγή ορισµένης ποσότητας προϊόντος. Στις µεγάλες επιχειρήσεις η ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό και η λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων γίνεται µε βάση το οργανόγραµµα. Ο συντονισµός των τµηµάτων εξασφαλίζεται από τη διεύθυνση της επιχείρησης σε συνεργασία µε τους διευθυντές των τµηµάτων. Κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί σε ορισµένα εργασιακά καθήκοντα. Ο τρόπος οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από τη διεύθυνση και αποτελεί έκφραση του διευθυντικού δικαιώµατος. Τα βασικά εργασιακά καθήκοντα που αντιστοιχούν σε µια θέση εργασίας ορίζουν την έννοια του επαγγέλµατος. 54

23 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Περιορισµένη και απεριόριστη ευθύνη του επιχειρηµατία Τοµέας παραγωγής Πρώτες ύλες Μέσα παραγωγής ή κεφαλαιουχικός εξοπλισµός Επιχειρηµατικός κίνδυνος Κέρδος Έσοδα Κόστος Οργανόγραµµα Θέσεις εργασίας Εργασιακά καθήκοντα Εσωτερικός καταµερισµός της εργασίας ιευθυντικό δικαίωµα Επάγγελµα Πολυεπαγγελµατισµός Εργασιακή εξιότητα Αυτοαπασχολούµενος Μισθωτός Εργοδότης Συµβοηθούντα Μέλη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Ποιές επιχειρήσεις ονοµάζονται ιδιωτικές και ποιές ηµόσιες; 2. Ποιές είναι οι νοµικές µορφές των επιχειρήσεων; 3. Τι είναι η µετοχή; 4. Τι είναι το µέρισµα; 5. Ποιές επιχειρήσεις περιλαµβάνει: α) ο πρωτογενής β) ο δευτερογενής γ) ο τριτογενής τοµέας παραγωγής; 6. Ποια εµπορεύµατα ονοµάζονται πρώτες ύλες και ποια αποτελούν κεφαλαιουχικό εξοπλισµό; 7. Ποια είναι η τριπλή λειτουργία των επιχειρήσεων; 8. Προς ποιους είναι οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η επιχείρηση; 9. Τι είναι ο επιχειρηµατικός κίνδυνος; 10. Τι περιλαµβάνουν οι δαπάνες των επιχειρήσεων; 11. Ποια τα κυριότερα τµήµατα µιας µεγάλης επιχείρησης; 12. Με τι ασχολείται το τµήµα προσωπικού µιας επιχείρσης; 13. Τι ονοµάζεται υπεργολαβία; 14. Τι είναι το διευθυντικό δικαίωµα; 15. Τι ονοµάζεται πολυεπαγγελµατισµός; 16. Ποιοι εργαζόµενοι ονοµάζονται µισθωτοί και ποιοι αυτοαπασχολούµενοι; 55

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 46 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 46 4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία 50 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο παράδειγµα Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:15 λεπτά Σκοπός εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9.1 Ο Ρόλος των Εθνικών Λογαριασµών 9.2 Τα Μεγέθη των Εθνικών Λογαριασµών 9.2.1 Εθνικό Προϊόν 9.2.2 Εθνικό Εισόδηµα 9.2.3 Εθνική απάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής 2015-16 Α.Τσίπουρας Εισαγωγή Στόχος του μαθήματος Σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις, απελευθέρωση αγορών, ηλεκτρονικό εμπόριο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον, Taxύτατες αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΒ ΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7.1 Η Έννοια του Εισοδήµατος 7.2 Μορφές Εισοδήµατος 7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωµές 7.4 Η ιανοµή του Εισοδήµατος και Η Φτώχεια ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς

Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Π ρ ο υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς Από 1ης Ι ανουαρίου έως 31ης εκεµβρίου 8271 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙ Η ΕΣΟ Α TAKTIKA 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0000 Επιχορηγήσεις 0001.00 Υπόλοιπο προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διδάσκουσα: Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διδάσκουσα: Αθανασία Καρακίτσιου, PhD ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διδάσκουσα: Αθανασία Καρακίτσιου, PhD Σκοπός του Μαθήματος Το µάθηµα ασχολείται µε τις βασικές έννοιες οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισµών και τη σχέση τους µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 (Πίνακας 1.Ι). Σεπ. 15. Αυγ. 15. Ιουλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Μάιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Αύγουστος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το Εµπόρευµα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το Εµπόρευµα ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Εµπόρευµα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ιανουάριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1993-1996 Μελέτη και επεξεργασία δεδοµένων Μαρία Ζερβού Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57

Η σύγχρονη εργατική τάξη και το κίνημά της (2) Συντάχθηκε απο τον/την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος :57 Για την πληρέστερη κατανόηση της μεθοδολογίας, με την οποία γίνεται από το μαρξισμό ο διαχωρισμός της αστικής κοινωνίας στο σύνολό της σε τάξεις, είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τον κλασικό ορισμό που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Οκτώβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα