ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν τιμῆς καὶ μνήμης διὰ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον τῆς Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 27 η Ἰουνίου 2004 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2 2 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Ὁ μ ι λ ί α εἰς ἐκδήλωσιν τιμῆς καὶ μνήμης διὰ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον τῆς Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 27 η Ἰουνίου 2004 ^*^*^*^ Ἡ Νομαρχία Θεσσαλονίκης εἰς τὰ πλαίσια ὀργανουμένων ὑπ αὐτῆς κατ ἔτος «ἐκδηλώσεων τιμῆς καὶ μνήμης» διὰ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον παρεκάλεσε, μὲ τὸ ὑπ ἀριθ. Πρωτ.Γ.Ν ἀπὸ ἔγγραφόν της, τὸν τέως Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας Κύριον Χρῆστον Α. Σαρτζετάκην, νὰ εὶναι ἐφέτος ὁ «κεντρικὸς ὁμιλητὴς στὴν τελικὴ ἐκδήλωση», εἰς τὸν χῶρον ἔμπροσθεν τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου εἰς περιοχὴν Λευκοῦ Πύργου Θεσσαλονίκης τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 27 ης Ἰουνίου Ὁ Πρόεδρος ἀπεδέχθη τὴν τιμητικὴν πρότασιν καὶ ἐνώπιον τῶν ἐπισήμων καὶ τοῦ συγκεντρωθέντος πλήθους ἐξεφώνησε τὴν κατωτέρω καταχωριζομένην ὁμιλίαν. Σημειωτέον, ὅτι, κατὰ τὴν ἰδίαν ἐκδήλωσιν καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας του ἐγένετο «τιμητικὴ βράβευσις» τοῦ τέως Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὑπὸ τοῦ Νομάρχου Θεσσαλονίκης Παναγιώτου Ψωμιάδη, κατ ἀπόφασιν, ὡς ἀνηγγέλθη, τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης «γιὰ τὸ πολύπλευρο ἔργο του στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος» καὶ προσεφέρθη εἰς τὸν τιμηθέντα ὡραία ἀργυρᾶ λήκυθος ἐντὸς ἐνεπιγράφου κιβωτιδίου. Ἀκολουθεῖ τὸ κείμενον τῆς ὁμιλίας :

3 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς 3 Ἀξιότιμοι Κύριε Νομάρχα, Κύριοι Δήμαρχοι καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ Πολιτικῶν καὶ Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, Ἀγαπητοὶ Συμπολῖται, Κυρίες καὶ Κύριοι, Μὲ ἐπίγνωσιν τῆς δυσχερείας τοῦ ἐγχειρήματος ἀπεδέχθην τὴν τιμητικὴν πρότασιν τῆς Νομαρχίας τῆς γενετείρας μου Θεσσαλονίκης, νὰ εἶμαι ἐφέτος ὁ κύριος ὁμιλητὴς εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τιμῆς καὶ μνήμης διὰ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον, ἐκδήλωσιν ποὺ μὲ τὴν ἀξιέπαινη πρωτοβουλία της γίνεται κάθε χρόνο εἰς αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπον. Ἡ δυσχέρεια εἶναι αὐτονόητη ἐν ὄψει τῆς μεγαλωσύνης τοῦ θέματος. Πῶς νὰ ἰχνογραφηθῇ, ἔστω καὶ ἰσχνά, ἡ μεγαλύτερη προσωπικότης τῆς παγκοσμίου Ἱστορίας ; Διότι, ὅπως ὁ ἐπὶ τοῦ θέματος ἀνεπανάληπτος Γερμανὸς ἱστορικὸς Johan Gustav Droysen εἰς τὸ ἐκπληκτικὸν ἔργον του Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Geschichte des Hellenismus, ὑπάρχει καὶ ἑλληνικὴ μετάφρασις, πρώτη τοῦ 1899 ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Ἰωάννου Πανταζίδου εἰς τὴν σειρὰν τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ, ἀλλὰ καὶ σύγχρονος, μετὰ συμπληρωμάτων, ὑπὸ τῶν Ρένου, Ἤρκου καὶ Στάντη Ἀποστολίδη τοῦ 1988), σημειώνει ἤδη ἀπὸ τῶν πρώτων γραμμῶν του, ἐξεικονίζων τὴν «κοσμοϊστορικήν», ὡς τὴν χαρακτηρίζει, δρᾶσιν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, κατὰ λέξιν «ἡ Ἱστορία δὲν κατέχει ἄλλο γεγονὸς τόσο καταπληκτικόν ποτὲ ἄλλοτε, οὔτε πρὶν οὔτε μετά, λαὸς τόσον μικρὸς δὲν κατάφερε τόσον ραγδαῖα καὶ ὁλοκληρωτικὰ νὰ συντρίψῃ τὴν ὑπερδύναμιν τέτοιου γιγάντιου κράτους [τῶν Περσῶν] καὶ εἰς τὰ ἐρείπιά του νὰ θεμελιώσῃ νέες μορφὲς πολιτείας καὶ ζωῆς τῶν λαῶν». Κυρίες καὶ Κύριοι, εἰς τὴν διαπίστωσιν αὐτὴν τοῦ σοφοῦ ἱστορικοῦ, ποὺ τυγχάνει καθολικῆς μέχρι σήμερον παραδοχῆς ἀπὸ ὅλους τοὺς σοβαροὺς ἐπιστήμονας, ἐνυπάρχουν δύο ἀλήθειες : ἡ πρώτη, ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὑπῆρξεν, ὄχι βεβαίως ὁ πρῶτος, οὔτε καὶ ὁ μόνος, ἀλλὰ ἀναμφισβητήτως ὁ ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς Πανελληνίου Ἰδέας. Ἡ δευτέρα ἀλήθεια, ὅτι μὲ τὰ νάματα τῆς Ἰδέας ἀκριβῶς αὐτῆς καὶ ἀνεδείχθη εἰς ἀσύγκριτον ἐκπολιτιστὴν τῆς Οἰκουμένης. Καὶ ἡ μὲν Πανελλήνιος Ἰδέα εἶχε φυσικὰ τοὺς προδρόμους της. Διότι ἀνέκαθεν ἐδέσποζε στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλληνικῶν φύλων. Καὶ συνίστατο εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς κοινῆς των καταγωγῆς καὶ τὴν πανεθνικὴν σύμπνοιαν καὶ ἀλληλεγγύην, ποικιλοτρόπως ἐκδηλουμένην κυρίως εἴτε μὲ τὸν ἀπὸ κοινοῦ ἀγῶνα κατ ἀλλοφύλων πρὸς ὑπεράσπισιν ἢ ἀνάκτησιν τῆς ἐλευθερίας Ἑλλήνων, ὅπως συνέβη π.χ. μὲ τὴν βοήθειαν Ἀθηνῶν καὶ

4 4 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς Ἐρετρείας εἰς τὴν Ἰωνικὴν ἐπανάστασιν τῶν ἀρχῶν τοῦ 5 ου π.χ. αἰῶνος πρὸς ἀποτίναξιν τῆς Περσικῆς δουλείας, μὲ τὰ κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους συμβάντα μὲ τὴν ἐπέμβασιν κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 4 ου π.χ. αἰῶνος τῶν συμμάχων πόλεων τῆς Πελοποννησιακῆς συμμαχίας εἰς τὴν Ἀσίαν μὲ τὸν Ἀγησίλαον, κλπ., κλπ. εἴτε μὲ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἐκστρατείαν πρὸς ἀνταπόδοσιν ὅσων κακῶν εἶχον Ἕλληνες ἰδίως ἀπὸ ξένους ὑποστῆ, ὅπως συνέβη μὲ τὴν πανελλήνιον ἐκστρατείαν κατὰ τῶν Τρώων, κυρίως δὲ μὲ τὴν διὰ τῶν πανελληνίων συνεδρίων τῆς Κορίνθου ἀποφασισθεῖσαν ἐκστρατείαν ἐναντίον τῶν Περσῶν ὑπὸ τοὺς ἀναδειχθέντας ὡς στρατηγούς αὐτοκράτορας ἀρχικῶς τὸν Φίλιππον Β καὶ ἀκολούθως τὸν υἱόν του, τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον, ὑπὸ τοῦ τελευταίου τούτου καὶ καταλυτικῶς διὰ τὸ Περσικὸν κράτος πραγματοποιηθεῖσαν. Ἔτσι οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἔζησαν βεβαίως διῃρημένοι εἰς σειρὰν πόλεων αὐτοδιοικήτων μὲ ξεχωριστὴν τῆς κάθε μιᾶς πορείαν, καὶ αὐτὸ ὡς ἐκδήλωσις φιλελευθέρου πνεύματος, καὶ ἀπουσίαζεν ἡ πολιτική των, μὲ τὴν σημερινὴν ἔννοιαν, ἕνωσις, δηλαδὴ ἡ συσπείρωσίς των εἰς ἑνιαῖον κράτος, πλὴν ἡ ἐθνική των πορεία ἦτο κοινή, ἀφοῦ ἐνώπιον τοῦ ξένου κινδύνου καὶ διὰ τὸ κοινὸν καλόν, δηλαδὴ ὅπου κατ ἐξοχὴν ἐπεβάλλετο, ἦσαν ἡνωμένοι καὶ ἀδιάσπαστοι εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν. Ὑπέροχον διατύπωσιν τῆς πανεθνικῆς αὐτῆς συμπνοίας εὑρίσκομεν κατὰ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους εἰς τὴν ἀπόρριψιν ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων, δελεαστικῶν, συνοδευθεισῶν μὲ ἀπειλὰς διὰ τὴν περίπτωσιν μὴ ἀποδοχῆς των, προτάσεων συμμαχίας τοῦ Ξέρξου καὶ τὴν ταὐτόχρονον πρὸς ἀπεσταλμένους τῆς Σπάρτης, φοβηθείσης σύναψιν τοιαύτης συμμαχίας, μομφὴν «α ἰσχρῶς γε οἴκατε ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ὀρρωδῆσαι», δηλαδὴ «ἐδείξατε μεγάλην μικροπρέπειαν φοβηθέντες τόσον, ἐνῷ γνωρίζετε καλῶς τὸ φρόνημα τῶν Ἀθηναίων» καὶ τὴν ὑπόμνησιν, ὅτι «τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θε ῶ ν ἱ δρύμα τ ά τ ε κοι ν ὰ κα ὶ θυσί α ι ἤθε ά τ ε ὁμότροπα, τῶ ν π ροδότ α ς γε ν έσθα ι Ἀθην α ί ους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι», δηλαδὴ ὅτι «ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιον αἷμα καὶ ὁμόγλωσσοι, ἔχουν κοινὰ ναοὺς καὶ ἀγάλματα θεῶν καὶ θυσίας καὶ ἤθη ὁμοιότροπα, τούτων δὲ νὰ γίνουν προδόται οἱ Ἀθηναῖοι ποτὲ δὲν εἶναι ὀρθόν», ὅπως ὅλα αὐτὰ ἱστοροῦνται ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτον (Ἱστοριῶν, βιβλίον VIII 144). Εἰδικώτερον οἱ Μακεδόνες, ὡς γνησιώτατοι Ἕλληνες πρωτηγωνίσθησαν ὑπὲρ τῆς Πανελληνίου Ἰδέας. Μὲ ἐπίγνωσιν ἀκριβῶς τῆς ἀληθείας αὐτῆς καὶ ὁ ἱστορικὸς Πολύβιος, ποὺ γεννήθηκε περὶ τὸ 206 π.χ., γράφει χαρακτηριστικῶς εἰς τὴν περίφημη Ἱστορία του (Θ, 35, 2 3) διὰ τοὺς Μακεδόνας : «τίνος καὶ πηλίκης δεῖ τιμῆς

5 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς 5 ἀξιοῦσθαι Μακεδόνας, οἳ τὸν πλείω τοῦ βίου χρόνον οὐ παύονται διαγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς βαρβάρους ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλείας ; ὅτι γὰρ ἀεὶ ποτ ἂν ἐν μεγάλοις κινδύνοις τὰ κατὰ τοὺς Ἕλληνας, ε ἰ μὴ Μα κ ε δ όν α ς ε ἴχ ομε ν πρόφραγμα;». Δηλαδή, «ποίαν καὶ πόσον μεγάλην τιμὴν δικαιοῦνται οἱ Μακεδόνες, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ περισσότερον διάστημα τῆς ζωῆς των δὲν παύουν νὰ ἀγωνίζωνται κατὰ τῶν βαρβάρων ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας τῶν Ἑλλήνων ; Διότι ποῖος ἀγνοεῖ, ὅτι πάντοτε θὰ ἐκινδύνευον οἱ Ἕλληνες τὰ μέγιστα, ἂν δὲν εἶχον προπύργιον τοὺς Μακεδόνας ;». Πράγματι, ἤδη τὸ 479 π.χ., ὅταν οἱ Πέρσαι, διερχόμενοι μὲ τεράστιον στράτευμα κατέκλυσαν καὶ τὴν Μακεδονίαν καὶ διὰ τῆς βίας ἐπεστράτευσαν τοὺς Μακεδόνας μὲ τὸν βασιλέα των Ἀλέξανδρον, τὸν υἱὸν τοῦ Ἀμύντου, καὶ ἐξεστράτευσαν κατὰ τῆς λοιπῆς, νοτίου, Ἑλλάδος, ὅπως διηγεῖται ὁ Ἡρόδοτος (Ἱστορίαι, βιβλίον ΙΧ,45) καὶ ἐπαναλαμβάνει ὁ Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι, Ἀριστείδης, 15 16), κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς μάχης τῶν Πλαταιῶν τὰ μεσάνυκτα ὁ ἐν λόγῳ Ἀλέξανδρος κατέφυγε κρυφὰ εἰς τὸ στρατόπεδον τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐζήτησε νὰ δῇ τὸν στρατηγὸν τῶν Ἀθηναίων Ἀριστείδην (τὸν γνωστὸν δίκαιον Ἀριστείδην), πρὸς τὸν ὁποῖον, καταδίδων ὅτι τὴν αὐγὴν ἐπρόκειτο νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν οἱ Πέρσαι, διὰ νὰ γίνῃ πιστευτὸς ἐτόνισε : «οὐ γὰρ ἂν ἔλεγον, εί μὴ μεγάλως ἐκηδόμην συναπάσης τῆς Ἑλλάδος. Αὐτ ός τ ε γὰ ρ Ἕλ λ ην γέ ν ος ε ἰ μὶ τ ὠ ρχα ῖ ον κα ὶ ἀντ ἐλευθέρης δεδουλωμένην οὐκ ἂν ἐθέλοιμι ὁρᾶ ν τ ὴν Ἑλ λ ά δα... Εἰμὶ δὲ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών», δηλαδὴ «δὲν θὰ ἔλεγα αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἐὰν δὲν ἐφρόντιζα πάρα πολὺ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα. Διότι καὶ ἐγὼ εἶμαι Ἕλλην ἀπὸ ἀρχαία γενιὰ καὶ δὲν θὰ ἤθελα νὰ βλέπω ἀντὶ ἐλεύθερη ὑποδουλωμένη τὴν Ἑλλάδα... Εἶμαι ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών». Δηλαδὴ ἀκόμη καὶ ὑπόδουλοι οἱ Μακεδόνες καὶ διεκήρυσσαν τὴν ἑλληνικότητά των καὶ μεριμνοῦσαν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων. Ἐν ὄψει ἀκριβῶς τοιούτου πανελληνίου φρονήματος τῶν Μακεδόνων καὶ ἔγραφεν ὁ Ἰσοκράτης πρὸς τὸν βασιλέα των Φίλιππον, τὸν πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, συμβουλεύων αὐτὸν «προστῆναι τῆς τε τῶν Ἑλ λ ήν ων ὁμον ο ία ς κα ὶ τῆς ἐ π ὶ τοὺ ς βαρβάρους στρατείας» (Φίλιππος V, 16), δηλαδὴ νὰ ἡγηθῇ εἰς τὴν πανεθνικὴν συσπείρωσιν καὶ τὴν ἐκστρατείαν τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν βαρβάρων. Ἔτσι καὶ κατεστάθη ὁ Φίλιππος δι ἀποφάσεως τοῦ συνεδρίου τῆς Κορίνθου ( π.χ.) στρατηγὸς αὐτοκράτωρ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν κατὰ τῶν Περσῶν ἐκστρατείαν των, τὴν ὁποίαν ἤρχισε μὲν μὲ τὴν προαποστολὴν στρατεύματος ἐκ περίπου ἀνδρῶν, ὑπὸ

6 6 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς τὴν ἡγεσίαν τῶν στρατηγῶν του Παρμενίωνος καὶ Ἀττάλου, εἰς τὴν Ἀσίαν, πρὸς ἀπελευθέρωσιν τῶν ἐκεῖ ἑλληνικῶν πόλεων, ἀλλὰ δὲν ἐπρόλαβεν αὐτός, λόγῳ τῆς δολοφονίας του, νὰ πραγματοποιήσῃ. Ὅμως ἀκολούθως τὸν αὐτὸν τίτλον τοῦ στρατηγοῦαὐτοκράτορος διὰ νέας ἀποφάσεως τοῦ συνεδρίου τῆς Κορίνθου, τοῦ θέρους τοῦ 336 π.χ., ἀπέκτησε καὶ τὸ ἴδιον ἔργον ἀνέλαβεν εὐθὺς ὁ, υἱὸς καὶ διάδοχος τοῦ Φιλίππου, Ἀλέξανδρος. Ὁ ὁποῖος καὶ τὸ ἐπετέλεσε ταχύτατα καὶ κατὰ τόσον θαυμαστὸν τρόπον, μὲ ὁλοκληρωτικὴν διάλυσιν τοῦ ἀπεράντου καὶ πανισχύρου Περσικοῦ κράτους, ἀναδειχθεὶς εἰς κράτιστον, μοναδικὸν ἀνὰ τὰς χιλιετηρίδας πρωταθλητὴν τῆς Πανελληνίου Ἰδέας. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι, ὅπως ἱστορεῖ ὁ Ἀρριανός (Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, βιβλίον Α, 16), ὁ Ἀλέξανδρος, μετὰ τὴν πρώτην νίκην του κατὰ τῶν Περσῶν παρὰ τὸν Γρανικὸν ποταμόν, ἔστειλεν ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ λάφυρα τριακοσίας περσικὰς πανοπλίας εἰς τὰς Ἀθήνας, ὡς ἀφιέρωμα εἰς τὴν θεὰν Ἀθηνᾶν, μὲ τὴν παραγγελίαν νὰ γραφῇ τὸ ἐπίγραμμα «Ἀ λέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες π λ ὴν Λα κε δ α ιμον ίων ἀ π ὸ τῶν β αρβ ά ρ ων τῶν τὴν Ἀσίαν κατοικούντων». Τὸ ἐπίγραμμα μαρτυρεῖ τὴν συγκλονιστικὴν μεγαλωσύνην τοῦ στρατηλάτου. Ἡ ἐκστρατεία κατὰ τῶν Περσῶν εἶχε μὲν συναποφασισθῆ κατὰ τὸ συνέδριον τῆς Κορίνθου ὑπὸ τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων, ἀλλὰ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, σεβόμενος ἀπολύτως τὴν αὐτονομίαν των, ἀποκαταστήσας μάλιστα τὸ δημοκρατικὸν πολίτευμα εἰς ὅσας ἐξ αὐτῶν τὸ ἐστεροῦντο, ἀρκεσθεὶς εἰς ἐθελουσίαν μόνον συμμετοχήν, δὲν τὰς ἐπειθανάγκασε πρὸς τοῦτο. Ἔτσι οἱ Λακεδαιμόνιοι ρητῶς ἠρνήθησαν τὴν συμμετοχήν, ἐκ δὲ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων κυρίως οἱ Θεσσαλοὶ ἱππεῖς μετέσχον, ἄλλοι δὲ Ἕλληνες μόνον σποραδικῶς. Ὥστε τὸ κυριώτατον σῶμα τῶν ἐκστρατευσάντων ἀπετέλουν οἱ Μακεδόνες ( πεζοὶ καὶ ἱππεῖς μετὰ Θεσσαλῶν, ἔναντι μόνον πεζῶν καὶ 600 ἱππέων ἀπὸ τὴν λοιπὴν Ἑλλάδα, κυρίως τὸ Ἄργος, τὴν Ἀχαΐαν καὶ τὴν κεντρικὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ Κρητῶν, καὶ 1000 τοξοτῶν Ἀγριάνων [τῶν σημερινῶν Πομάκων], κλπ.). Θὰ ἐδικαιοῦτο, ἑπομένως, ὁ Ἀλέξανδρος καὶ τὰ λάφυρα τῆς νίκης νὰ ἀποστείλῃ εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Μακεδονίας καὶ νὰ ἐξειδικεύσῃ τὸ ἐπίγραμμα εἰς μνήμην τῶν, κυρίων συντελεστῶν τῆς νίκης, Μακεδόνων. Ὅμως ἀκριβῶς, ὡς γνήσιος Ἕλλην, διακαιόμενος ὑπὸ τῆς Πανελληνίου Ἰδέας, προετίμησε τὴν γενικωτέραν ὀνομασίαν «Ἑλληνες», συμπεριλαμβάνουσαν βεβαίως τοὺς «Μακεδόνας», ὡς Ἕλληνας καὶ αὐτούς, καίτοι μὴ φανερώνουσαν ἐν προκειμένῳ τὴν κυρίαν τούτων συμβολὴν εἰς τὴν νίκην. Καὶ ἀκόμη, μὲ τὴν ἀποστολὴν τῶν λαφύρων ὄχι εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδος Μακεδονίας, ἀλλὰ εἰς Ἀθήνας, παραμερίζων τοπικιστικὰς

7 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς 7 ἀντιλήψεις, κατέδειξεν αὐτὰς ὡς κέντρον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διὰ τὸν λόγον ἄλλωστε αὐτὸν, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι, Ἀλέξανδρος 13.2, Φωκίων 17.5), ὑπὸ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς διακατεχόμενος ὁ Ἀλέξανδρος, κατὰ τὴν πρὸς Ἀθήνας κάθοδόν του πρὸς ἑδραίωσιν τῆς, ἐκ τῆς ἐκλείψεως τοῦ Φιλίππου, πρὸς στιγμὴν κλονισθείσης Μακεδονικῆς κυριαρχίας, μετὰ τὴν καταστροφὴν τῶν Θηβῶν, ποὺ εἶχον ἐνεργῶς ἀντιταχθῆ εἰς αὐτήν, εἶχε σεβασθῆ τὰς Ἀθήνας, εἶχε μάλιστα διαμηνύσει πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, διὰ τοῦ συνετοῦ στρατηγοῦ των Φωκίωνος, ὅτι εἰς αὐτοὺς ἀπέβλεπεν ὡς διαδόχους του εἰς τὴν ἡγεμονίαν τῶν Ἑλλήνων, ἂν κατὰ τὴν ἐκστρατείαν εἰς Ἀσίαν συνέβαινε κάτι εἰς τὸν ἴδιον. Ἀλλὰ τὴν πανελλήνιον Ἰδέαν διετύπωσεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος προσωπικῶς ὁ ἴδιος καὶ εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν μέγαν ἀντίπαλόν του, τὸν Δαρεῖον, ὅταν αὐτός, μετὰ τὴν ἧτταν του κατὰ τὴν μάχην τῆς Ἰσσοῦ καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς οἰκογενείας του (μητρός, γυναικὸς καὶ τέκνων), ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρον τὴν ἀπελευθέρωσίν της, προτείνων συνδιαλλαγὴν καὶ συμμαχίαν. Ὁ Ἀλέξανδρος εἰς τὴν ἀπάντησίν του, ὅπως μᾶς τὴν παραδίδει ὁ Ἀρριανός (Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, 14), ἀρχίζει μὲ τὴν ὑπόμνησιν «Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς Μ α κε δον ί α ν κα ὶ ε ἰς τ ὴν ἄ λ λ ην Ἑ λ λά δα κ α κῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδὲν προηδικημένοι ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμὼν κατασταθεὶς καὶ τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας διέβην ἐς τὴν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν», δηλαδή, «οἱ πρόγονοί σου εἰσέβαλαν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα καὶ μᾶς ἐπροξένησαν καταστροφάς, χωρὶς ἐμεῖς νὰ τοὺς ἔχουμε κάνει προηγουμένως κανένα κακό ἐγὼ δὲ γενόμενος ἀρχηγὸς τῶν Ἑλλήνων, εἰσέβαλα εἰς τὴν Ἀσίαν, θέλοντας νὰ τιμωρήσω τοὺς Πέρσας, ἀφοῦ σεῖς πρῶτοι ἀρχίσατε τὰς ἐχθροπραξίας». Διαλαλεῖ ἔτσι ἀνὰ τοὺς αἰῶνας καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, μὲ τὴν φράσιν του «εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην Ἑλλάδα», ὅτι καὶ ἡ Μακεδονία Ἑλλὰς εἶναι καὶ οἱ Μακεδόνες μόνον Ἕλληνες εἶναι. Ἡ Πανελλήνιος Ἰδέα προϋπέθετε καὶ τὴν ἑλληνικὴν παιδείαν. Ἀπὸ τὰ διδάγματα τῆς ὁποίας ἦτο βαθύτατα διαποτισμένος καὶ ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, χάρις εἰς τὸν μέγαν διδάσκαλόν του, τὸν ἀπὸ τὰ Στάγιρα τῆς Χαλκιδικῆς καταγόμενον, τὸν πανεπιστήμονα Ἀριστοτέλην. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἀσφαλῶς θὰ ἦτο καὶ τὸ ὑπέροχον δίδαγμα τοῦ Δημοκρίτου (περίπου π.χ.) «Ἀνδρὶ σοφῷ πᾶσα γῆ βατή ψυχῆς δ ὲ ἀγ αθ ῆς π α τρ ὶς ὁ ξ ύ μπ ας κόσ μ ος» (ἀπόσπασμα 247 Diels). Ἄλλωστε ἀπὸ τῶν χρόνων τοῦ Σωκράτους ἤρχισε νὰ ἐπικρατῇ μαζὶ μὲ τὸ σημαινόμενον καὶ τὸ ὄνομα «κόσμου πολίτης» (δηλαδὴ κοσμοπολίτης) καὶ «κόσμιος» (δηλαδὴ τοῦ ὅλου κόσμου). Ἔτσι ἐξηγεῖται, μὲ τὴν ἐγκαταβίωσιν εἰς τοιαύτην πνευματικὴν ἀτμόσφαιραν, τὸ

8 8 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς φιλάδελφον καὶ φιλάνθρωπον πνεῦμα, ἡ ἀληθινὴ κοσμοπολιτικὴ συμπεριφορά, τὴν ὁποίαν διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἐπέδειξεν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὄχι μόνον ἔναντι τῶν ίδίων συμμάχων, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ὑποταχθέντων λαῶν τῶν ἀπεράντων, μέχρι τοῦ Ἴστρου (Δουνάβεως) καὶ τῆς Κασπίας πρὸς βορρᾶν, τῆς Ἰνδικῆς πρὸς ἀνατολὰς καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ Αἰθιοπίας πρὸς νότον, κατακτήσεών του. Τῶν ὁποίων λαῶν ἐσεβάσθη ἀπολύτως τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ τοὺς ὁποίους ὄχι μόνον οὐδέποτε μετεχειρίσθη ὡς σκλάβους, ἀλλὰ ἄφισε καὶ νὰ αὐτοδιοικοῦνται. Χαρακτηριστικῶς, τὴν αἰχμαλωτισθεῖσαν οἰκογένειαν τοῦ ἀντιπάλου του Δαρείου (μητέρα, σύζυγον καὶ τέκνα) ἀπεράντως ἐσεβάσθη, τῶν δὲ Περσῶν δολοφόνων του ἐπέβαλε τὴν θανάτωσιν. Ἐν ὄψει τοιαύτης πρωτοφανοῦς συμπεριφορᾶς καὶ ὁ περιώνυμος γάλλος πολιτειολόγος Montesquieu εἰς τὸ ἐκδοθὲν τὸ 1748 περισπούδαστον ἔργον του De l Ėsprit des lois ( Περὶ τοῦ πνεύματος τῶν νόμων)(βιβλίον X, κεφάλαιον XIV «Ἀλέξανδρος») ἀναφωνεῖ : «Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ κατακτητής, ποὺ τὸν ἔκλαυσαν ὅλοι οἱ λαοί, τοὺς ὁποίους εἶχε καθυποτάξει ; Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ σφετεριστής, διὰ τὸν θάνατον τοῦ ὁποίου ἡ οἰκογένεια τῆς ἐχούσης ἀνατραπῆ ἀπὸ αὐτὸν δυναστείας χύνει τὰ δάκρυά της ; Εἶναι τὸ χαρακτήρισμα αὐτῆς τῆς ζωῆς, περὶ τοῦ ὁποίου οἱ ἱστορικοὶ δὲν μᾶς λέγουν, ὅτι οἱοσδήποτε ἄλλος κατακτητὴς θὰ ἠδύνατο νὰ καυχηθῇ». Καὶ ἐπιλέγει ὁ γάλλος διανοητὴς διὰ τὸν Μέγαν Ἀλέξανδρον : «Διέπραξε δύο κακὰς πράξεις, τὸν ἐμπρησμὸν τῆς Περσεπόλεως καὶ τὴν θανάτωσιν τοῦ Κλείτου. Ἀλλὰ τὰς κατέστησε περιωνύμους μὲ τὴν μετάνοιάν του : εἰς τρόπον ὥστε ὁ κόσμος ἐλησμόνησε τὰς ἐγκληματικάς του πράξεις, διὰ νὰ ἐνθυμεῖται τὸν σεβασμόν του πρὸς τὴν ἀρετήν ὥστε ἐθεωρήθησαν μᾶλλον ὡς δυστυχήματα παρὰ ὡς ἴδιαι αὐτοῦ πράξεις ὥστε ἡ ὑστεροφημία εὑρίσκει τὴν ὡραιότητα τῆς ψυχῆς του σχεδὸν παραπλεύρως τῶν παραφορῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν του ὥστε ἔπρεπε νὰ παραπονεῖται, ἀλλὰ δὲν ἦτο ποτὲ δυνατὸν νὰ τὸν μισήσῃ». Καὶ πέρα ὅμως αὐτῶν τὸ ἔργον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐξαίρεται σπουδαίως μὲ τὰς ἐπιστημονικὰς καὶ γεωγραφικὰς γνώσεις, μὲ τὰς ὁποίας ἐπλουτίσθησαν οἱ ἐπιστήμονες οἱ ἀκολουθήσαντες αὐτὸν μέχρις Ἰνδιῶν. Εἰς τοὺς σταθμούς, ποὺ ἐσημείωσαν οἱ βηματισταὶ μὲ τὴν μέτρησιν τῶν διανυομένων ἀποστάσεων ἐστηρίχθησαν αἱ πολύτιμοι ἔρευναι τοῦ Ἐρατοσθένους, ἐνῷ αἱ μεταλλειολογικαὶ ἔρευναι εἰς τὰ ὄρη τῶν Ἰνδιῶν, ὅπου ὑπῆρχον κοιτάσματα χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, ὁ ἐγκλιματισμὸς μεσογειακῶν φυτῶν εἰς τὴν Βαβυλῶνα, ἡ κατὰ τὸ 332 π.χ., ὅταν ὁ Αλέξανδρος εὑρίσκετο εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀποστολὴ καὶ διαπίστωσις τῶν αἰτίων τῶν πλημμυρίδων τοῦ Νείλου, ὡς ὀφειλομένων εἰς τὰς τοπικὰς καταρρακτώδεις βροχὰς τῆς Ἀβησσυνίας, καὶ ἄλλα πολλὰ μαρτυροῦν τὴν πολυμέρειαν τοῦ πνεύματος, ποὺ κατηύθυνε τὴν ἐκστρατείαν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

9 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς 9 Ὑπεράνω ὅλων ὅμως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε κυρίως ὁ ἀσύγκριτος ἐκπολιτιστὴς τῆς οἰκουμένης. Καὶ αὐτὸ συνετελέσθη μὲ τὴν ἵδρυσιν ἀναριθμήτων πόλεων Ἑλληνικῶν μέχρις Ἰνδιῶν, αἱ ὁποῖαι ὡς φάροι ἐκπολιτισμοῦ, διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, διέσπειραν τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμὸν μέχρι τὰ βάθη τῆς Ἀσίας. Ὁ Πλούταρχος ἀναβιβάζει εἰς ἑβδομήκοντα (70) τὰς πόλεις αὐτάς, αἱ ὁποῖαι ὠνομάσθησαν Ἀλεξάνδρειαι, ἀπὸ αὐτῆς εἰς τὴν Αἴγυπτον μέχρι τῆς Ἀλεξανδρείας τῆς ἐσχάτης εἰς τὸν Ἰαξάρτην. Βεβαίως ὁ Ἑλληνισμὸς προϋπῆρχε, ἐκ τῶν κατακτηθεισῶν περιοχῶν κυρίως εἰς Μικρὰν Ἀσίαν, τὰς ἀκτὰς τοῦ Εὐξείνου πόντου, τὴν Συρίαν, τὴν Αἴγυπτον, κλπ., πλὴν εἰς μικροτέραν κλίμακα, ἐνῷ διὰ τοῦ Μεγάλου Αλεξάνδρου συνετελέσθη ὁ, δικαίως χαρακτηρισθείς, τρίτος ἑλληνικὸς ἀποικισμός. Ἔτσι διεδόθη παντοῦ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ κατέστη κοινὴ εἰς ὅλους τοὺς λαούς, ὡς γλῶσσα τῆς διοικήσεως, γλῶσσα τοῦ ἐμπορίου καὶ τῶν συναλλαγῶν, καθομιλουμένη. Καὶ ἐπετεύχθη ὁ οὐσιαστικὸς ἐξελληνισμὸς σχεδὸν ὁλοκλήρου τῆς οἰκουμένης. Τὸ γεγονὸς ἀπέκτησε μοναδικὴν κοσμοϊστορικὴν σημασίαν, ἀφοῦ διεχύθησαν ἔτσι παντοῦ ὁ ἀνυπέρβλητος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ἡ ἀδιατίμητος ἑλληνική μας γλῶσσα. Εἰς τρόπον ὥστε, ὅταν ἐπῆλθεν ὁ Χριστιανισμός, νὰ εὕρῃ θεσπέσιον ὄργανον τῆς ἐξαπλώσεώς του τὴν γλῶσσαν αὐτήν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἐγράφησαν τὰ εὐαγγέλια, πλὴν ἑνός, καὶ τὰ κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἐχόντων ὑπὸ τὰ νάματα τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ φιλοσοφίας (στωϊκῶν, κλπ.) γαλουχηθῆ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ παραμείνῃ μικρὰ ἰουδαϊκὴ αἵρεσις εἰς μίαν γωνίαν τῆς Παλαιστίνης, ἀλλὰ νὰ σημειώσῃ τὴν θαυμαστὴν παγκόσμιον ἀκτινοβολίαν καὶ διάδοσιν. Ἡ τραγικότης τῆς Ἱστορίας συνίσταται ὅμως εἰς τὴν πικρὰν ἀλήθειαν, ὅτι τὰ ἀνωτέρω συνετελέσθησαν μὲ βαρύτατον ἑλληνικὸν τίμημα. Διότι, μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ Περσικοῦ κράτους ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἡ περαιτέρω πορεία του καὶ προέλασις μέχρι τῶν Ἰνδιῶν δὲν εἶχε λόγον. Ὅπως ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς καὶ Ἀκαδημαϊκὸς Κωνσταντῖνος Ἄμαντος εἰς τὸ ὕστατον, τὸ ἐκδοθὲν μεταθανατίως (τὸ 1977), εὐσύνοπτον λαμπρὸν ἔργον του «Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοῦ 1071 μ.χ.» (σελ. 95), κατὰ λέξιν τονίζει, ἡ πορεία αὐτὴ «ἐσκόρπισε μόνον Ἑλληνισμὸν εἰς τὰς στέππας τοῦ Τουρκεστὰν καὶ τὸ δύσκολον κλῖμα τῶν Ἰνδιῶν, ὁ ὁποῖος πολὺ γρήγορα ἐχάθη. Δυστυχῶς καὶ ὁ Ἑλληνισμὀς, ποὺ ἦλθεν ἀργότερα εἰς τὸ κράτος τῶν Σελευκιδῶν καὶ τῶν Πτολεμαίων, ἐχάθη γρήγορα, διότι τὰς πόλεις ὅπου ἔμεναν οὗτοι ἐπλημμύρισαν ἰθαγενεῖς Σημῖται τῆς Συρίας». Καὶ ἐπιλέγει ὁ σοφὸς ἱστορικός : «Ὁ Ἑλληνισμὸς αὐτὸς ἐχάθη, ἀλλ ἡ ἐπίδρασις τοῦ πολιτισμοῦ ὑπῆρξε πάντοτε καταπληκτική. Δι αὐτὸ ἐλέχθη, ὅτι χωρὶς τὸν Ἀλέξανδρον δὲν νοεῖται οὔτε Χριστιανισμός, οὔτε Ρωμαϊκόν, οὔτε Βυζαντινὸν Κράτος, οὔτε κἂν

10 10 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς ἰσλαμικὴ τέχνη. Ὅλα αὐτὰ προητοιμάσθησαν ἀπὸ τὴν ἐξάπλωσιν καὶ τὸν πολιτισμὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Αὐτὸ ὑπῆρξε τὸ μέγα ἔργον τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Τὸ έπετέλεσε μέσα σὲ δώδεκα μόλις χρόνια, νεαρώτατος, πρὸ τῆς συμπληρώσεως κἂν τοῦ 33 ου ἔτους τῆς ἡλικίας του, ὁπότε καὶ ἀπεβίωσε (τὴν 28 ην Μακεδονικοῦ μηνὸς Δαισίου, ἤτοι 13 ην Ἰουνίου, ἔτους 323 π.χ.). Ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐσφράγισεν ἀμέσως ἕξη αἰῶνας Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, αὐτῆς τῶν λεγομένων Ἑλληνιστικῶν χρόνων, τῆς περιόδου δηλαδὴ ἀπὸ τοῦ 3 ου π.χ. μέχρι τοῦ 3 ου μ.χ. αἰῶνος, καὶ ἐπηρέασε βαθύτατα τὴν παγκόσμιον Ἱστορίαν. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐνδοξοτέραν περίοδον ποικιλώνυμοι ἐπίβουλοι ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκόψουν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικήν μας Ἱστορίαν. Ἔτσι καὶ κατὰ τὰς ὄχι χαρωπὰς ἡμέρας μας, κατὰ τὰς ὁποίας εἰς τὸν ὁρίζοντα προβάλλει ἡ ροδαυγὴ ἑνὸς νέου Μεσαίωνος, σχεδὸν ὅλα τὰ ἀνωτέρω λησμονοῦνται. Ὄχι βεβαίως ἀπὸ τοὺς ἐντίμους ἐπιστήμονας. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀχρειότητα πολιτικῆς πρακτικῆς ἰσχυρῶν παραγόντων τῆς διεθνοῦς σκηνῆς. Καταχθόνιοι πολιτικαὶ σκοπιμότητες καὶ ἰδιοτελεῖς συσχετισμοὶ ἐδημιούργησαν ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸ λεγόμενον «Μακεδονικὸν ζήτημα», μὲ ἀμφισβήτησιν τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων. Κατ ἀρχάς, κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19 ου αἰῶνος, ὡς ὄψιν τοῦ ἀνατολικοῦ λεγομένου ζητήματος, δηλαδὴ τοῦ προβλήματος διανομῆς τῆς ὑπὸ κατάρρευσιν Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, μὲ προβολὴν βουλγαρικῶν διεκδικήσεων, καὶ αὐτὸ πρὸς ἱκανοποίησιν τοῦ πανσλαβιστικοῦ ὀνείρου καθόδου εἰς τὸ Αἰγαῖον διὰ τῆς Βουλγαρίας μὲ διαρπαγὴν τῶν Μακεδονικῶν ἐδαφῶν. Ἀκολούθως, μὲ τὸ πρόγραμμα αὐτονομήσεως τῆς Μακεδονίας, χρησιμοποιηθὲν ὑπὸ τῆς σταλινικῆς πολιτικῆς, ἤδη ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ μεσοπολέμου, πρὸς τὸν ἴδιον καὶ πάλιν σκοπόν, τῆς σοβιετικῆς πλέον ἐπεκτάσεως μέχρι καὶ τοῦ Αἰγαίου. Τώρα δὲ τὰ φληναφήματα περὶ Μακεδονίας καὶ Μακεδόνων, ὡς δῆθεν ξεχωριστῆς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας ἐθνότητος, συνεχίζονται, κατὰ τὸ σοβιετικὸν πρότυπον, δυστυχῶς ὄχι μόνον ἀπὸ θρηνητικῶς ἀνισχύρους καὶ ἐξαλλαγμένους σταλινικοὺς ἐπιγόνους. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐξωβαλκανικὰς δυνάμεις, ποὺ διαγκωνίζονται, νὰ εὕρουν ὑπηρέτας καὶ νὰ δημιουργήσουν προγεφυρώματα καὶ προτεκτοράτα εἰς τὴν Βαλκανικήν, ἡ κάθε μιὰ πρὸς ἴδιον συμφέρον καὶ εἰς τὸ πλαίσιον γενικωτέρων ἐπιδιώξεών των εἰς αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρυτέραν περιοχήν. Καὶ μάλιστα πράττουσαι τώρα αἱ ξέναι αὐταὶ δυνάμεις ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα πρὸς ὅσα κατὰ τὸ παρελθὸν αἱ ἴδιαι σταθερῶς ὑπεστήριζαν καὶ ἔπρατταν ὅπως π.χ. αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι τῆς Ἀμερικῆς, αἱ ὁποῖαι : ἄλλοτε, διὰ δηλώσεως τῆς 26 ης Δεκεμβρίου 1944 τοῦ τότε Ὑπουργοῦ των τῶν Ἐξωτερικῶν Edward Stettinius εἶχον διακηρύξει κατὰ λέξιν, ὅτι «ἡ κυβέρνησις τῶν Η.Π.Α. θεωρεῖ, ὅτι

11 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς 11 συζήτησις περὶ «Μακεδονικοῦ ἔθνους, Μακεδονικῆς πατρίδος καὶ Μακεδονικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως» ἰσοῦται μὲ δημαγωγίαν, ποὺ δὲν ὑποκρύπτει ἐθνικὴν ἢ πολιτικὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ ὑποκρύπτει ἐπεκτατικὲς διαθέσεις κατὰ τῆς Ἑλλάδος», ἀλλὰ καὶ ἀκολούθως, ὅταν κατὰ τὴν περίοδον ἡ Ἑλλὰς ὑπέστη ἔνοπλον κομμουνιστικὴν ἐπίθεσιν, ἀπὸ τοὺς βορείους γείτονάς της ὀργανωθεῖσαν καὶ κατευθυνομένην, ὅπως Ἐπιτροπὴ ἐρεύνης τοῦ Ο.Η.Ε. ἐπιτοπίως ἀσχοληθεῖσα ἐπισήμως διεπίστωσε, αἱ αὐταὶ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι μᾶς εἶχον ἐνεργῶς βοηθήσει οἰκονομικῶς καὶ διὰ στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ διὰ νὰ ματαιώσωμεν τὸν ἐπιδιωκόμενον ἐδαφικὸν καὶ ἐθνικόν μας ἀκρωτηριασμόν ἐνῷ τώρα, αἱ αὐταὶ Η.Π.Α., πρὸς αἰωνίαν καταισχύνην των ἐνώπιον τῆς Ἱστορίας, ὑποστηρίζουν παντοιοτρόπως τὸ θνησιγενὲς κρατικὸν μόρφωμα τῶν Σκοπίων, μὴ διστάζουσαι καὶ εἰς συναλλαγὰς μετ αὐτοῦ ὑπὸ τὸ κλοπιμαῖον ἑλληνικὸν ὄνομα τῆς «Μακεδονίας» νὰ προέρχωνται! Ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς μεγάλους καὶ ἰσχυροὺς ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ ὁρᾷ!... Κατὰ κανόνα, χωρὶς ἐξαίρεσιν... Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ οἱ Μακεδόνες του, αὐτοὶ ποὺ ὑπῆρξαν οἱ κύριοι συντελεσταὶ τῶν ἀπεράντων κατακτήσεών του, δὲν θὰ διεκήρυσσαν, ὅτι εἶναι Ἕλληνες, καὶ δὲν θὰ ἐνεφύτευαν εἰς αὐτὰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμόν, ἐὰν δὲν ἦσαν ὄντως Ἕλληνες καὶ δὲν ἠσθάνοντο ἑαυτοὺς Ἕλληνας. Καὶ ὁ Στράβων, δυόμισυ αἰῶνες μετά, εἰς τὰ Γεωγραφικά του (VII,9) ἐσημείωσεν «ἔ στ ι μὲ ν οὖν Ἑ λ λὰ ς κα ὶ ἡ Μακεδονία», ὅτι δηλαδή, «εἶναι λοιπὸν Ἑλλὰς καὶ ἡ Μακεδονία». Καὶ αὐτὸ τὸ κατέγραψεν, ἐνῷ θὰ ἠμποροῦσε καὶ νὰ τὸ λησμονήσῃ, ἀφοῦ τότε ὁλόκληρος ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν Μακεδονίαν της διετελοῦσεν ἐπὶ ἑνάμισυ καὶ πλέον ἤδη αἰῶνες ὑπὸ ρωμαϊκὴν κατάκτησιν. Καὶ δὲν τὸ ἐλησμόνησεν ἀπὸ διανοητικὴν ἐντιμότητα ἔχων ἐπίγνωσιν, ὅτι οἱ ἱστορικὲς ἀλήθειες παραμένουν ἐσαεί, δὲν λησμονοῦνται. Καὶ αὐτὴν τὴν μνήμην μεγαλειωδῶς ἐξέφρασαν πρὸ ὀλίγων χρόνων καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων, ποὺ αὐθορμήτως ἐξεχύθησαν εἰς τοὺς δρόμους, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, πρὸ παντὸς εἰς τὴν Μακεδονίαν μας, καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ὅπου ἀνθεῖ Ἑλληνισμός, διὰ νὰ διατρανώσουν τὴν καθολικὴν ἀντίθεσιν εἰς τὴν οἰκειοποίησιν ἀπὸ ξένους, ἐν προκειμένῳ Σλάβους, ποὺ πρωτοενεφανίσθησαν εἰς τὴν Βαλκανικὴν μόλις κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 7 ου μ.χ. αἰῶνος, τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας μὲ πρωτόγνωρη εἰς τὰ παγκόσμια χρονικὰ πλαστογράφησίν της. Καὶ ἂς ὑπῆρξαν ἀργυρώνητοι ἢ ἁπλῶς ἀνερμάτιστοι μηδίζοντες καὶ συνθηκολόγοι, βεβαίως ἐλάχιστοι πλὴν

12 12 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ, Μέγας Ἀλέξανδρος, ἀπαράμιλλος ἐργάτης τῆς μανιωδῶς θορυβοῦντες, ἢ ἔστω μερικοὶ ταγοί μας, διακηρύσσοντες ὅτι «τὸ ὄνομα θὰ τὸ ξεχάσουμε μέσα σὲ δέκα χρόνια»!... ΟΧΙ! Ἡ Ἱστορία καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν ξεχνοῦν. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, πρὸ παντὸς ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες δὲν θὰ ξ ε χ ά σου με π οτὲ τὰ ζώπ υ ρ α τῆς ψυ χ ῆς μα ς. Ἡ Μακεδονία εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ Ἑλληνική. Μᾶς τὸ ὑπενθυμίζει τὸ εὐγενέστερον ἀνὰ τοὺς αἰῶνας τέκνον τῆς Οἰκουμένης, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος. Χρῆστος Α.Σαρτζετάκης

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ ^*^*^*^ (b) Ἡ ἐναντίον τῆς Μακεδονίας ἐπιβουλή ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ J) 5.11.2004 : Αἱ Η.Π.Α. μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ d) Τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ Σκόπια Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25 ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ β) Περὶ τὴν οἰκογενειακήν μου καταγωγήν. Ἀνασκευὴ σκοπιανῆς ὕβρεως. Ἐπιστολὴ 28 ης.1.1998 πρὸς Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης ʺΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣʺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ζ) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΗΜΑΤΩΝ «Ρωμηοί» Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία Ἐκκλησιαστικά Ἡ νεο ὀθωμανικὴ ἀπειλή. Ἄρθρον 28 ης Σεπτεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ια) Τ Ο Κ Α Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ἑλληνικῶν ἀξιώσεων Ἐπιστολὴ 1 ης Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ^*^*^*^ (a) Ἐπιστολὴ 30.3.1993 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η) ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985 3. ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ἄρθρον ἀπάντησις εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξιν (10.6.2008 17.2.2008) ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ e) ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ. Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Ἀδέλφια μου καὶ παιδιά μου,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ α) ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4. Ἡ συμβολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὸν ἀνθρώπινον πολιτισμόν. Χαιρετισμὸς εἰς τὸ 20ὸν διεθνὲς Συμπόσιον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ Χρήστος Σαλταούρας Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διαδίδουν μία παράφραση της Βίβλου που την ονομάζουν Μετάφραση Νέου Κόσμου (ΜΝΚ).

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟN ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ^*^*^*^ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (COUR DE CASSATION) ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ 8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ Λόγος ἐναντίον τῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς) εἰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ἐσταματήσαμε οὔτε λεπτὸν νὰ ἀγωνιζώμεθα νυχθημερὸν διὰ τὴν συγκέντρωσιν ἀγαθῶν καὶ τὴν ἀποστολήν των εἰς τοὺς δεινοπαθοῦντας συναθρώπους μας. Ἐλάχιστοι φιλεύσπλαγχνοι συναντιλήπτορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ^*^*^*^ α) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς

Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαβανωμένος μὲ τὸ Ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους-Γένους μας Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ μὲ αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη* 27η Ἀπριλίου 1941 Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ η) ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΛΕΟΣ Προέλευσις καὶ ἔννοια τοῦ γραικύλος. Ἄρθρον 19 ης Ὀκτωβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ θ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΘΡΟΥ ΑΒΤΙΡΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ἄρθρον 2ας Νοεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, 152 36 Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα