ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ β) Περὶ τὴν οἰκογενειακήν μου καταγωγήν. Ἀνασκευὴ σκοπιανῆς ὕβρεως. Ἐπιστολὴ 28 ης πρὸς Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης ʺΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣʺ (διὰ τὸ περιοδικὸν ʺ Αριστοτέληςʺ) καὶ ἐνημερωτικὴ Εἰσαγωγὴ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΜΌΝΟΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΓΡΑΠΤΗΝ ΑΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

2 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ******* ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΜΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ (Ἀνασκευὴ σκοπιανῆς ὕβρεως) ^^^^^ Τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ, καθυστερημένως καταχωρίζεται εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου. Πρόκειται περὶ ἐπιστολῆς τοῦ Ἰανουαρίου 1998, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρὸς τὸν λαμπρὸν Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πρὸς δημοσίευσιν εἰς τὸ ὁμότιτλον περιοδικόν του. Εἰς ἀνασκευὴν τερατώδους μυθεύματος τοπικοῦ ἐθνοπροδοτικοῦ ἐντύπου, ὅτι δῆθεν ἡ ἀείμνηστη μητέρα μου, καταγομένη ἀπὸ τὸ Σκλῆθρον Φλωρίνης ἀνῆκε ὄχι σὲ ἑλληνική, ἀλλὰ σὲ βουλγαρίζουσα οἰκογένεια τοῦ χωριοῦ. Βεβαίως τὸ μύθευμα, σκοπιανῆς ἐμπνεύσεως καὶ ὑπαγορεύσεως, εἶχε κατάδηλον σκοπόν : τὴν δυσφήμησίν μου ὡς ἀναξιοπίστου εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ἀναμφισβητήτου ἑλληνικότητός της λόγον μου, ὡς προερχόμενον περίπου ἀπὸ ἐξωμότην, ἀφοῦ ἔτσι, κατὰ τὸ μύθευμα, καὶ ὲγὼ ἐκ μητρικῆς καταγωγῆς δὲν εἶμαι Ἕλλην! Ἔκρινα λοπὸν ὡς ἀρκοῦσαν τὴν ἀνασκευὴν τῆς σκοπιανῆς ὕβρεως μὲ τὴν δημοσίευσιν τῆς καταλυτικῆς ἀπαντήσεώς μου εἰς σοβαρὸν ἔντυπον τοῦ τόπου ἐμφανίσεως τοῦ μυθεύματος, τῆς Φλωρίνης. Καὶ παρέλκουσαν τὴν ἔνθεσίν της εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου, ὡς μᾶλλον μὴ δυναμένην, λόγῳ τοῦ στενοῦ προσωπικοῦ της χαρακτῆρος, νὰ ἐνδιαφέρῃ τρίτους, τοὺς εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου ἀνατρέχοντες. Ἀπὸ ἀρκετοῦ ὅμως χρόνου διαπιστώνω, ὅτι τὸ μύθευμα διακινεῖται εὐρύτατα ἀπὸ τὴν σκοπιανὴν προπαγάνδαν καὶ τοὺς ἐγχωρίους ἀργυρωνήτους πράκτορές της, μὲ ποικίλους ἀκουσίους ἀποδέκτες, ἀκόμη καὶ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς! Πολλὲς φορὲς μάλιστα ὑπὸ τὴν δολίαν μορφὴν δῆθεν ἐνημερώσεως τοῦ ἀποδέκτου περὶ ἀναπτυσσομένης ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας δολιότης, ἡ ὁποία καὶ αὐτοαποκαλύπτεται μὲ τὴν ταυτόχρονη παραπομπὴ σὲ διαδικτυακὲς διευθύνσεις (internet) σκοπιανῆς προπαγάνδας, πρὸς ἐκεῖθεν διανοητικὴν συσκότισιν. Σημειωτέον, ὅτι παρομοίαν τακτικὴν ἀκολουθοῦν καὶ πράκτορες βουλγαρικῆς προπαγάνδας μὲ ὑποδείξεις ἱστοσελίδων εἰς τὴν ἑλληνικὴν βουλγαρικῶν δοξασιῶν, περὶ δῆθεν Βουλγάρων Μακεδόνων κλπ. Μάλιστα ἀπετολμήθη νὰ ἀποσταλοῦν τέτοια δολίως ὑποκριτικὰ «ἐνημερωτικὰ» μηνύματα, ἠλεκτρονικῶς (μὲ e mail) ἀπὸ σκοπιανοὺς, ἀλλὰ καὶ βουλγάρους, πράκτορες, ἐπανειλημμένως, καὶ προσφάτως, ἀκόμη καὶ εἰς ἐμέ! Πρὸς ἀντιμετώπισιν λοιπὸν τέτοιας καταχθονίου τακτικῆς παραθέτω

3 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 3 τώρα καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου, πρὸς γενικωτέραν ἐνημέρωσιν τῶν ἐπισκεπτῶν της, τὸ κείμενον τῆς καταλυτικῆς τοῦ περὶ τῆς ἐκ μητρὸς καταγωγῆς μου σκοπιανοῦ μυθεύματος, παλαιᾶς, ὡς ἀνωτέρω, ἐπιστολῆς μου. Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν ἐπιστολήν μου αύτὴν περὶ τῆς οἰκογενείας τῆς μητέρας μου, ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἦτο βουλγαρίζουσα, ἀλλ ἀντιθέτως καὶ μετέσχεν ἐνεργῶς εἰς τὸν περιφανῆ Μακεδονικὸν Ἀγῶνα, τὴν λαμπροτέραν αὐτὴν μετὰ τὸ 1821 ἐποποιΐαν τῆς νεωτάτης ἐθνικῆς μας Ἱστορίας, παραπέμπω τώρα καὶ εἰς τὰ ὅσα διαφωτιστικὰ γιὰ τοὺς ἐκ Σκλήθρου Μακεδονομάχους ἀναφέρονται εἰς τὸ πρὸ διετίας, τὸ 2008, ἐκδοθὲν ἀπὸ τὴν Ἑταιρείαν Μακεδονικῶν Σπουδῶν βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀφανεῖς Γηγενεῖς Μακεδονομάχοι ( )», στὴν σελίδα 176. Ἐκεῖ μνημονεύονται ὡς Μακεδονομάχοι, μεταξὺ ἄλλων, τἐσσαρες Γραμμενόπουλοι, οἱ Ἀνδρέας, Κοσμᾶς, Κωνσταντῖνος καὶ Στέφανος. Στὴν οἰκογένεια αὐτὴ Γραμμενοπούλου ἀνῆκε καὶ ἡ γιαγιά μου Σουλτάνα σύζυγος Χρήστου Γώγου ( καὶ τὸ κύριον αὐτὸ ὄνομα τοῦ παπποῦ μου ἔχω καὶ ἐγώ), τὸ γένος Κάλιου ἀπὸ τὸν πατέρα της, καὶ ἐγγονὴ τοῦ Κοσμᾶ Γραμμενοπούλου ἀπὸ τὴν μητέρα της. Γιὰ τὸν Κοσμᾶν αὐτὸν καὶ γράφεται στὸ βιβλίο, κατὰ λέξιν, ὅτι «ἔδρασεν ὡς Πράκτορας Γ τάξης. Συνεργά της τοῦ Κατεχάκη, ὑπέστη πολλὰ βασανιστήρια καὶ διωγμοὺς τόσο ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς Βούλγαρους ἀντάρτες, οἱ ὁποῖοι ἀποπειράθηκαν νὰ τὸν δηλητηριάσουν». Γιὰ δὲ τὸν ἀδελφό του Στέφανον Γραμμενόπουλον γράφεται, κατὰ λέξιν, ὅτι «ἔδρασε ὡς Πράκτορας Β τάξης (ἀγγελιοφόρος). Ἦταν μέλος ἐπιφανοῦς πατριαρχικῆς οἰκογενείας, ποὺ συνεργάσθηκε μὲ ὅλους τοὺς ὁπλαρχηγούς, ποὺ ἔδρασαν πέριξ τοῦ Σκλήθρου». Ἔτσι καὶ μὲ ἱστορικὴ καταγραφὴ ἀποκαλύπτεται ἡ ἐλεεινὴ σκοπιανὴ ψευδολογία : ἀφοῦ ἐμφανίζει τὴν μητέρα μου ὡς γεννηθεῖσαν ἀπὸ τὸν ἐπικαλούμενον «ματωμένο γάμο» τῆς βουλγαριζόντων τοῦ Σκλήθρου, ὅτι δηλαδὴ ἡ μητέρα της (γιαγιά μου, ὀνόματι Σουλτάνα) ἦτο ἡ νύμφη τοῦ γάμου ἐκείνου. Ἐνῷ, ὅπως προεξέθεσα, Μακεδονομάχοι ἦσαν καὶ οἱ ἐγγύτατοι, ὡς ἄνω, συγγενεῖς της Κοσμᾶς Γραμμενόπουλος (ἐκ μητρὸς παπποῦς της) καὶ ὁ ἀδελφός του Στέφανος Γραμμενόπουλος. Καὶ φυσικὰ δὲν ἦτο δυνατὸν ἡ οἰκογένειά των νὰ ἔχῃ σχέσι μὲ βουλγαρίζοντες καὶ ὁποιονδήποτε γάμο τους. Ἐφ ὅσον καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Μακεδόνων, παρὰ τὶς διώξεις ἀπὸ Βουλγάρους κομιτατζῆδες καὶ τὴν γιγαντιαία βουλγαρική, μὲ πανσλαβιστικὸ χρυσίο, προπαγάνδα, εἶχαν διατηρήσει ἀλώβητη καὶ ζωντανὴ τὴν ἑλληνική τους συνείδησι καὶ εἶχαν μάλιστα καὶ ἐνεργόν, τὴν ἱστορικὰ καταγεγραμμένη ὡς ἀνωτέρω, συμμετοχή τους στὸν Μακεδονικὸ Ἀγῶνα. Νέα Πεντέλη, 9 η Μαρτίου 2010.

4 4 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Τὸ κείμενον τῆς ἐπιστολῆς μου : Νέα Πεντέλη, 28η Ιανουαρίου Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης ʺΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣʺ (διὰ τὸ περιοδικὸν ʺ Αριστοτέληςʺ) Φλώριναν. Κύριε Διευθυντά, Καλοὶ φίλοι ἀπὸ τὴν Φλώρινα μὲ ἐπληροφόρησαν, ὅτι τὸ ἐκεῖ ἐκδιδόμενο ἐθνοπροδοτικὸ ἔντυπο μὲ σλαβικὴ ὀνομασία, ἀλλὰ δίγλωσσο, στὰ ψευτομακεδονικά, ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ λόγους ἐντυπώσεων, ἀφοῦ βεβαίως κανεὶς στὸν ἑλληνικὸ χῶρο δὲν ξέρει νὰ τὰ διαβἀζει, καὶ στὰ ἑλληνικὰ, προφανῶς γιὰ νὰ διαβάζεται καὶ ἔτσι νὰ παραπλανᾷ, ἀφοῦ ἀλλιῶς μὲ τὸ θλιβερὸ ἀνθελληνικὸ μένος τοῦ περιεχομένου του θὰ περιωρίζετο στὰ ψευτομακεδονικά, ἐπιχειρεῖ νὰ μὲ ἐμφανίσει ὡς γόνο, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς μακαρίτισσας μητέρας μου, βουλγαριζούσης οἰκογενείας. Πράγματι, τὸ ἔντυπο αὐτό, ὄργανο τῆς ξενοδούλου ὀργανώσεως ʺΟὐράνιο Τόξοʺ (εἶναι ἄραγε μόνον σύμπτωσις, ὅτι ἀκριβῶς τὸ οὐράνιο τόξο φέρεται καὶ ὡς ἔμβλημα τῆς, σκοτεινῶν ἐπιδιώξεων, κινήσεως ʺΝέα Εποχήʺ, στὶς Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς Αμερικῆς, ἰδεολογικοῦ ὑποστρώματος τοῦ μεγάλου κεφαλαίου καὶ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ μᾶς προετοιμάζουν ἕνα νέο Μεσαίωνα ;), στὸ τεῦχος του ὑπ ἀριθ. 3 τοῦ Ιανουαρίου 1998, στὶς σελίδες καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο ʺΣελίδες ἀπὸ τὸν ἀντιμακεδονικὸ ἀγῶνα, ὁ ματωμένος γάμοςʺ, ἀναφέρεται στὴν ἐξόντωσι τὴν 12η Νοεμβρίου 1904 μέσα στὸ Σκλῆθρο, χωρὶς καμμιὰ ἑλληνικὴ ἀπώλεια, 47 βουλγάρων κομιτατζήδων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ δύο ἀξιωματικοὶ τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ, ποὺ κατελήφθησαν διασκεδάζοντες σὲ ἕνα γάμο βουλγαριζόντων, ἀφοῦ προηγουμένως ἐξωντώθησαν ἀστραπιαίως οἱ ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ φυλάττοντες φρουροί των. Πρόκειται γιὰ τὴν λ α μ π ρ ό τ ε ρ η ἴ σ ω ς σ ε λ ί δ α τ ο ῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος, ἀφοῦ τὸ γεγονὸς εἶχε τεράστια ἀπήχησι καὶ συνετέλεσε, ὥστε νὰ ἀναθαρρήσουν οἱ καταδυναστευόμενοι ἀπὸ τὶς βουλγαρικὲς συμμορίες ἑλληνικοὶ πληθυσμοὶ καὶ πολλὰ χωριά, ἰδίως στὴν βορειοδυτικὴ Μακεδονία (περιοχὴ Μοριχόβου, σήμερα πέραν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων), ποὺ μὲ τὴν βία καὶ τὸ μαχαῖρι τῶν κομιτατζήδων (δηλαδή, μὲ τὴν προγραμματισμένη ἐξόντωσι τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος, τοῦ παπᾶ καὶ τοῦ δασκάλου των) εἶχαν προσχωρήσει στὴν βουλγαρικὴ Εξαρχία, νὰ ἐπανέλθουν στὸ Πατριαρχεῖο, νὰ ἐκδηλώνουν

5 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 5 ἀνοικτὰ πλέον τὴν ἑλληνικότητά τους καὶ νὰ ζητοῦν τὴν προστασία τους μὲ ἀποστολὴ ἀνταρτικῶν ὁμάδων (βλέπε π.χ. τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Βακαλοπούλου, Μακεδονικὸς Αγώνας, ἡ ἔνοπλη φάση , ἔκδοσις Μπαρμπουνάκη 1987, σελ.88). Γιὰ ἐξόντωσι ἐγκληματιῶν βουλγάρων κομιτατζήδων ἐπρόκειτο λοιπόν καὶ βεβαίως ὄχι γιὰ... «ματωμένο γάμο»! Αλλιῶς ὁ γαμβρὸς καὶ ἡ νύφη ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἐγλύτωναν. Καὶ οἱ Μακεδονομάχοι μας (κυρίως ἐντόπιοι, γηγενεῖς, καὶ οἱ ὀλίγοι ἐκ τῆς ἐλευθέρας Ελλάδος) ἐπρόσεχαν πολύ, μόνον τοὺς βουλγάρους κομιτατζῆδες καὶ ἐξωρκισμένους ἐντοπίους συνεργάτες τους ἐξώντωναν. Οὔτε φυσικά ἦτο καταδότης, ὅπως τὸν χαρακτηρίζει τὸ ἀνωτέρω δημοσίευμα, ὁ Στέφανος Γραμμενόπουλος, ποὺ εἰδοποίησε τοὺς Μακεδονομάχους γιὰ τὴν παρουσία κατὰ τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς συμμορίας τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων στὸ Σκλῆθρο, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἐκεῖ γάμου βουλγαριζόντων. Διότι οἱ κομιτατζῆδες μόνον ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐγκληματοῦσαν καὶ ἦσαν ἄφαντοι, ἀπέφευγαν κάθε ἀπ εὐθείας ἀναμέτρησι, καὶ γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐδυσχεραίνετο ἡ ἀντιμετώπισίς των. Ο ἀείμνηστος λοιπὸν Στέφανος Γραμμενόπουλος, ποὺ ἦτο σύνδεσμος ὁδηγὸς τῶν ἑλληνικῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων μόνον τὸ καθῆκον του, τὸ ἐθνικόν του χρέος ὡς γνησίου Μακεδόνος μὲ τὴν πληροφορία ποὺ ἔδωσε, ἔκανε. ʹΑλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παραποίησι τῆς ἱστορικῆς διὰ τὸ ὅλον γεγονὸς ἀληθείας, τὸ παραπάνω δημοσίευμα καταλήγει ὡς ἑξῆς : ʺΚατὰ παραξενιὰ τῆς Ιστορίας, ὁ γαμπρὸς ὀνόματι Γκότης βρέθηκε πίσω ἀπ τὴν πόρτα καὶ γλύτωσε. Τὸ ζευγάρι γέννησε ἕνα κορίτσι. Οταν μεγάλωσε, ἕνας κρητικὸς χωροφύλακας, ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸ Ζέλενιτς, τὸ πῆρε μὲ τὸ ζόρι, γιὰ γυναῖκα του. Ο γιός τους βγῆκε βαμμένος ἀντιμακεδόνας καὶ ἄρρωστος ἐθνικιστής. Ο λόγος, γιὰ τὸν πρῴην Πρόεδρο τῆς Ελληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστο Σαρτζετάκη ʺ! Καὶ κατὰ τὴν περικοπή του αὐτή τὸ δημοσίευμα εἶναι ψευδέστατο καὶ ὁλοκληρωτικῶς χαλκευμένο. Φυσικὰ γιὰ νὰ λέγωνται τέτοια ψεύδη, χρειάζονται προσόντα μεγαλοαπατεώνων καὶ ἀδιστάκτων πλαστογράφων. Ποὺ βεβαίως τὰ διαθέτουν πληθωρικὰ οἱ σκοπιανοὶ προπαγανδιστὲς καὶ οἱ ἐδῶ θλιβεροὶ ὑπηρέτες τους. Αφοῦ δὲν ἐδίστασαν, πάντοτε ὡς δοῦλοι ξένων, ἄλλοτε τῶν σοβιετικῶν, ὁπότε μὲ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ σταλινικὴ καθοδήγησι ἐφεῦραν ἀπὸ τὸ τίποτε τὴν ἀνύπαρκτη μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ ἐδημιούργησαν τὸ ἑτοιμόρροπο κρατίδιό τους, τώρα δέ, μετὰ τὴν κατάρρευσι τοῦ κομμουνισμοῦ, νὰ τὰ συντηροῦν ἀμφότερα μόνον μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὴν στήριξι κυρίως τῶν Η.Π.Α., δηλαδὴ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν. Δὲν τοὺς ἦταν λοιπὸν δύσκολο νὰ χαλκεύσουν καὶ τὸ παραπάνω περὶ τῆς καταγωγῆς μου παραμῦθι. Οτι γιὰ κατάπτυστο παραμῦθι πρόκειται, ἀποδεικνύεται ἀπὸ

6 6 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ τὰ ἑξῆς ἀναμφισβήτητα : 1) Ο παπποῦς μου (πατέρας τῆς μητέρας μου) ἐλέγετο Χρῆστος Γῶγος, ἡ ἀπωτέρα δὲ καταγωγή του ἦτο, κατὰ τὶς διηγήσεις τῆς μητέρας μου, ἀπὸ τὸ ἑλληνικώτατο Μοναστῆρι. Καὶ πράγματι ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν Μοναστηριώτικες οἰκογένειες μὲ τὸ ἐπώνυμο Γῶγος. Δὲν ἠμπορεῖ λοιπὸν νὰ ἔχει καμμιὰ σχέσι μὲ τὸν διαφορετικοῦ ἐπωνύμου γαμπρὸ Γκότη τοῦ γάμου ἐκείνου. 2) Καὶ τὸ τερατωδέστερο : πῶς ἦτο ποτὲ δυνατὸν ἀπὸ τὸν γάμο ἐκεῖνο τοῦ 1904 νὰ γεννηθῇ ἡ μητέρα μου, άφοῦ αὐτὴ ἦτο ἤδη γεννημένη ἀπὸ τὸ 1900, δηλαδὴ ἦτο τότε, κατὰ τὴν τέλεσι τοῦ γάμου ἐκείνου, πέντε ἐτῶν ; Μήπως ξαναγεννήθηκε ;!!! Τὴν χρονολογία γεννήσεως τῆς μητέρας μου 1900 ἀνέγραφε καὶ ἡ ἀστυνομική της ταὐτότητα, ἀναγράφεται δὲ καὶ εἰς τὸν τάφον της. Καὶ φυσικὰ δὲν πρόκειται γιὰ λάθος ἢ εἰκονικὴ ἐγγραφή. Αφοῦ, ὡς γνωστὸν, ἡ ἡλικία θηλέων μελῶν οἰκογενείας μόνον μικρότερη τῆς πραγματικῆς εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ δηλωθῇ, οὐδέποτε δὲ μεγαλύτερη... 3) Ο πατέρας μου κατὰ τὸν γάμο του μὲ τὴν μητέρα μου τὸ 1923 δὲν ἦτο χωροφύλαξ, ἀλλὰ βαθμοφόρος τῆς Χωροφυλακῆς (ἐνωμοτάρχης). Αλλωστε τότε ὁ γάμος τῶν χωροφυλάκων ἀπηγορεύετο ἀπολύτως. Καὶ δὲν ἦτο δυνατόν, νὰ νυμφευθῇ τὴν μητέρα μου μὲ τὸ ζόρι, δηλαδὴ μὲ ἀπαγωγή, γιατὶ κάτι τέτοιο θὰ συνεπήγετο τὴν ἀπόταξί του ἀπὸ τὴν Χωροφυλακή. Ο γάμος δὲ τῶν βαθμοφόρων τῆς Χωροφυλακῆς κατὰ τὰ τότε καὶ ἀνέκαθεν μέχρι προσφάτως ἰσχύοντα, ὅπως ἄλλωστε καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτικῶν, ἐπετρέπετο μόνον κατόπιν ἀδείας τοῦ προϊσταμένου Υπουργοῦ, ἡ ὁποία ἐδίδετο ὕστερα ἀπὸ ἔρευνα γιὰ τὴν οἰκογενειακὴ (κοινωνικὴ θέσις, ἐθνικότης καὶ φρονήματα), ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὴ κατάστασι (προῖκα) τῆς νύφης. Καὶ φυσικὰ οὐδέποτε θὰ ἐδίδετο στὸν ἀστυνομικὸ πατέρα μου ἄδεια γάμου μὲ νέα, ἐὰν αὐτὴ ἦτο πράγματι κόρη οἰκογενείας ἀποδεδειγμένως στιγματισμένης ὡς βουλγαριζούσης ἀπὸ τὸ παραπάνω παγκοίνως γνωστὸ ἐπεισόδιο τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος. 4) Η μητέρα τῆς μητέρας μου (δηλαδὴ ἡ γιαγιά μου), ὀνόματι Σουλτάνα, ἦτο ἀπὸ τὴν μητέρα της τὸ γένος Γραμμενοπούλου. Συγκεκριμένως, ἡ μητέρα της ἦτο ἐγγονὴ τοῦ Κοσμᾶ Γραμμενοπούλου, ἀδελφοῦ τοῦ ἀνωτέρω κατονομαζομένου Μακεδονομάχου Στεφάνου Γραμμενοπούλου. Ο τελευταῖος αὐτὸς ἦτο γιὰ τὴν ἐθνική του δρᾶσι ἡ ὑπερηφάνεια καὶ τὸ καύχημα τῆς οἰκογενείας, αὐτὸ ἀπὸ μικρὰ παιδιὰ τὸ ἀκούγαμε ἀπὸ τὸ στόμα τῆς μητέρας μας. Ητο λοιπὸν ποτὲ δυνατὸν, μὲ τὰ πάθη μάλιστα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, οἰκογένεια δεδηλωμένων ἑλληνικῶν φρονημάτων, νὰ δώσῃ τὴν κόρη της σὲ βουλγαρίζοντα

7 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 7 γαμβρόν; Καὶ θὰ ἔδινε ποτὲ ὁ Γραμμενόπουλος τὴν πληροφορία, γιὰ τὴν παρουσία τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων, ἐὰν ὄντως ἡ νύφη τοῦ παραπάνω γάμου ἦτο ἡ γιαγιά μου, κόρη τῆς πρωτανεψιᾶς του ; Δὲν θὰ παρίσταντο ὁ ἴδιος ἢ καὶ ἄλλοι συγγενεῖς στὸν γάμο της ; Καὶ δὲν θὰ τὸν ἀπέτρεπε καὶ ἡ σκέψις μόνον, ὅτι ἦτο ἐνδεχόμενον καὶ ὁ ἴδιος ἤ ἄλλοι παριστάμενοι συγγενεῖς καὶ νὰ σκοτωθοῦν κατὰ τὴν συμπλοκή ; Οὔτε ἠμπορεῖ νὰ ὑποθέσει κανείς, ὅτι δὲν ἀποκλείεται νὰ ὑπῆρχαν καὶ ἐνδοσυγγενικὲς διενέξεις καὶ ὁ Γραμμενόπουλος νὰ ἐνήργησεν ὡς ἀνωτέρω, διότι ἀντετίθετο στὸν γάμο τῆς ἀνεψιᾶς του μὲ νέο τῆς οἰκογενείας Γώγου. Διότι κάτι τέτοιο ἀποκλείεται ἀπολύτως, ἀφοῦ καὶ μετὰ ταῦτα βλέπουμε τὶς δύο οἰκογένειες νὰ συνεργάζωνται στενὰ σὲ θέματα τοπικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ετσι τὴν ἀπὸ αἴτησι πρὸς τὴν Γενικὴ Διοίκησι Μακεδονίας κατοίκων τοῦ Σκλήθρου, ποὺ τὴν ἔφερε προσφάτως στὸ φῶς ἔρευνα τοῦ ἱστορικοῦ Μάνου Ιωάννη (βλέπε μελέτη του, μὲ φωτοτυπία τῆς αἰτήσεως, στὸ περιοδικὸ ʺ Αριστοτέληςʺ τοῦ ὁμωνύμου Φιλεκπαιδευτικοῦ Συλλόγου Φλωρίνης, τεῦχος 218/1993, σελ. 11 ἑπ.), συνυπογράφουν, μαζὶ μὲ ἄλλους, ὁ ἀνωτέρω Στέφανος Γραμμενόπουλος καὶ ὁ Δημήτριος Γῶγος (θεῖος τοῦ παπποῦ μου, ἀδελφὸς τοῦ πατέρα του), πρὸς χρηματικὴ ἐνίσχυσι γιὰ τὴν ἀποπεράτωσι τοῦ σχολικοῦ διδακτηρίου στὸ Σκλῆθρο, ἀναγκαίου, ὅπως γράφουν, γιὰ ʺτὴν ἐκπαίδευσιν τῆς νεολαίας ἡμῶν, τῆς μελλούσης γενεᾶς, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ μεγαλυνθεῖσα ἤδη Μήτηρ Ελλὰς στηρίζει τόσας χρυσᾶς ἐλπίδας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Μεγάλης Ιδέας τοῦ Ενδόξου Γένους ἡμῶνʺ. Ετσι ἐσκέπτοντο καὶ ἐνεργοῦσαν, ὡς γνησιώτατοι Ελληνες, ὅπως ὅλοι οἱ ἀληθινοὶ Μακεδόνες, οἱ ἀγνοὶ καὶ ἀδιάφθοροι ἐκεῖνοι πρόγονοί μου, θεῖοι ὁ ἕνας (ὁ Δημήτριος Γῶγος) τοῦ παπποῦ μου καὶ ὁ ἄλλος (ὁ Μακεδονομάχος Στέφανος Γραμμενόπουλος) τῆς γιαγιᾶς μου. Εἶναι λοιπὸν ποτὲ δυνατὸν νὰ ἔχουν ὁ παπποῦς μου καὶ ἡ γιαγιά μου καμμιὰ σχέσι μὲ τὸν γάμον ἐκεῖνον τῶν βουλγαριζόντων τοῦ Νοεμβρίου 1904 ; 5) Τὸ δημοσίευμα ὁμιλεῖ γιὰ μοναχοκόρη, ἐνῷ ἡ μητέρα μου δὲν ἦτο τὸ μόνο τῆς οἰκογενείας παιδί, εἶχε καὶ ἀδελφὸ (τὸν Τρύφωνα) καὶ ἀδελφὴ (τὴν Θεοφανώ Στεφάνα). Ας πάψουν λοιπὸν σύγχρονοι ἀχρεῖοι γκαιμπελῖσκοι, μιμητὲς τῶν σταλινικῶν καὶ χιτλερικῶν μεθόδων ἀπάτης καὶ πλαστογραφίας, νὰ κατασπιλώνουν τὴν μνήμη τῆς μητέρας μου. Καὶ ἀπὸ τὴν πλευρά της κατάγομαι ἀπὸ γνησίως ἑλληνική, μὲ ἐθνικὴ μάλιστα δρᾶσι οἰκογένεια. Καὶ μὲ ὑπερηφάνεια ἐξομολογοῦμαι : Ελλην αἰσθάνομαι περισσότερο ἀπὸ τὴν γνησία, τὴν ἀληθινὴ μακεδονική μου καταγωγή. Ας φροντίσουν, ἀντὶ γιὰ τὴν ἰδική μου, νὰ ἀνιχνεύσουν τὴν καταγωγὴ τοῦ ἰδικοῦ των ἀρχηγοῦ Κύρο Γκληγκόρωφ. Γιὰ τὸν ὁποῖο, πρὸ μηνῶν, σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ἐλέχθη, χωρὶς ἔκτοτε καὶ νὰ διαψευσθῇ,

8 8 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ὅτι εἶναι Ελλην ἐξωμότης, τὸ δὲ ἑλληνικό του ὄνομα ἦτο Κύριλλος Γρηγορίου. Πρᾶγμα, ποὺ δὲν ἀποκλείεται καὶ νὰ ἀνταποκρίνεται στὴν ἀλήθεια, ὅταν ὑπάρχει τὸ ἱστορικὸ προηγούμενο, ὁ βούλγαρος ἀρχικομιτατζῆς Βόρις Σαράφωφ, ἡγέτης τῆς Ε.Μ.Ε.Ο. ( Εσωτερικῆς Μακεδονικῆς Επαναστατικῆς Οργανώσεως), νὰ εἶναι Ελλην ἐξωμότης, ὀνόματι Βύρων Σαράφης, υἱὸς Ελληνος διδασκάλου τῆς περιοχῆς Δράμας, ἀναξιοπαθοῦντος οἰκονομικῶς ἀρχηγοῦ πολυμελοῦς οἰκογενείας (μὲ πέντε παιδιὰ), ποὺ τὸν ἐδελέασε τὸ πανσλαβιστικὸ χρυσίον καὶ τοῦ πῆρε τὰ παιδιά του γιὰ δωρεὰν φοίτησι σὲ βουλγαρικὰ σχολεῖα τῆς Σόφιας, ὅπου καὶ μὲ πλῦσι ἐγκεφάλου τὰ μετέτρεψαν σὲ δολοφόνους τοῦ Ελληνισμοῦ. Καὶ ἂς κατανοήσουν οἱ ἴδιοι αὐτοὶ τὸ αὐτονόητο : Οτι δ ὲ ν ὑπάρχουν ἄρρωστοι ἐθνικιστές. Ο ἐθνικισμὸς ἀποτελεῖ ἰδεολογία ἄσχετη καὶ ἔξω ἀπὸ κάθε κομματικὴ ἢ ἄλλη τοποθέτησι. Μόνον ξενοκίνητη, ἀπὸ ἐπιγόνους τοῦ σταλινισμοῦ, σήμερα δὲ ὑπηρέτες τῆς ʺΝέας Εποχῆςʺ τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ἐκστρατεία διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ ἐξαπατήσεως τῶν ἀφελῶν μὲ ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ταὐτίζει τὸν ἐθνικισμὸ μὲ τὶς λεγόμενες ἀκροδεξιὲς θέσεις, ποὺ ἐξ ὁρισμοῦ εὑρίσκονται ἐκτὸς τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος τοῦ μέτρου καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἤθους. Εθνικισμὸς εἶναι ἡ ἀνεπιφύλακτη καὶ ἄδολη ἀγάπη τῆς πατρίδος. Η ὁποία εἴτε ὑπάρχει, εἴτε δὲν ὑπάρχει. Καὶ ὅποιος ἀγαπᾷ τὴν πατρίδα του, πρέπει νὰ τὴν ἀγαπᾷ χωρὶς ἐπιφυλάξεις καὶ περισσότερο ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Διότι, ὅπως ἐδίδαξεν ὁ Σωκράτης, ἡ Πατρὶς, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μυαλό, εἶναι σεμνοτέρα καὶ ἁγιωτέρα καὶ εἶναι σὲ καλλίτερη μοῖρα ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ ἀπὸ τὴν μητέρα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς προγόνους μας. Αὐτὸ ὑπαγορεύει ἡ προγονική μας σοφία (Πλάτωνος, Κρίτων, 51α). Ο ἐθνικισμὸς, ὅπως ἐπιτυχέστατα ἐγράφη (ἀπὸ τὸν Hans Kohn), εἶναι σήμερον ἡ πιὸ διαδεδομένη θρησκεία ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καὶ μάλιστα εἶναι ἡ ἰδεολογία τῶν σκεπτομένων μὲ γνησίως δημοκρατικὴ συνείδησι πολιτῶν, ὅπως κατέδειξε μὲ τὸ περίφημο περὶ ἐθνικισμοῦ δοκίμιό του ὁ πατέρας τῆς δευτέρας Ελληνικῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Υπάρχουν μόνον ἀρρωστημένα μυαλά, μολυσμένα ἂπὸ τὸν βοῦρκο τῆς σταλινικῆς ἰδεολογίας, ποὺ, γιὰ χάρι θολῶν νεφελωμάτων ὑπηρετούντων ἄλλοτε ἄλλα, καὶ τώρα τὰ συμφέροντα τοῦ μεγάλου κεφαλαίου καὶ εἰδεχθῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ποὺ ἐμφανῶς ἐπιδιώκουν τὴν ἀπάλειψι τῶν ἐθνικῶν ἰδιαιτεροτήτων καὶ ἔτσι τὴν πολτοποίησι τῶν λαῶν, γιὰ νὰ γίνει πιὸ ἄνετη ἡ ἐκμετάλλευσίς τους, ἀπαρνοῦνται τὴν ἀγάπη καὶ ἀλληλεγγύη πρὸς τοὺς ὁμαίμονες καὶ ὁμόθρησκους καὶ ὁμότροπους ( Ηροδότου, Ιστορίαι, VIII, Οὐρανία, 144), αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πεμπτουσία τῆς ἐθνικιστικῆς ἰδεολογίας.

9 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 9 Τὸ 479 π.χ. οἱ Πέρσες, ἀφοῦ διερχόμενοι μὲ τεράστιο στράτευμα κατέκλυσαν καὶ τὴν Μακεδονία καὶ διὰ τῆς βίας ἐπεστράτευσαν καὶ τοὺς Μακεδόνες μὲ τὸν βασιλέα των Αλέξανδρον τὸν Αμύντου, ἐξεστράτευσαν καὶ πάλι, ὑπὸ τὸν στρατηγό τους Μαρδόνιο, ἐναντίον τῆς λοιπῆς, νοτίου, Ελλάδος. Ο Ηρόδοτος διηγεῖται ( Ιστορίαι, βιβλίον ΙΧ, 45 46), καὶ τὸ γεγονὸς ἐπαναλαμβάνει ὁ Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι, Αριστείδης, 15 16), ὅτι τὴν παραμονὴ τῆς μάχης τῶν Πλαταιῶν, τὰ μεσάνυκτα, ὁ ἐν λόγῳ Αλέξανδρος προσῆλθε κρυφὰ ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν Περσῶν ἔφιππος στὸ στρατόπεδο τῶν Ελλήνων, ἐζήτησε νὰ δῇ τὸν στρατηγὸ τῶν Αθηναίων Αριστείδη (τὸν περίφημο δίκαιο Αριστείδη), καὶ καταδίδοντας, ὅτι τὴν αὐγὴ ἐπρόκειτο νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν οἱ Πέρσες, γιὰ νὰ γίνῃ πιστευτός, τοῦ εἶπε : «Εἶμαι ἐγὼ ὁ ἴδιος Ελλην ἀπὸ ἀρχαία γενιά, καὶ δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἰδῶ τὴν Ελλάδα νὰ γίνῃ, ἀπὸ ἐλεύθερη, δούλη... Εἶμαι ὁ Αλέξανδρος ὁ Μακεδών». Απευθύνομαι, λοιπόν, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκτοξευθεῖσα εἰς βάρος τῆς μνήμης τῆς μητέρας μου καὶ τῆς ἑλληνικῆς μου καταγωγῆς, ὡς ἀνωτέρω, ὕβρι, ὄχι βεβαίως πρὸς τοὺς σκοπιανοὺς ἀπατεῶνες καὶ πλαστογράφους, οὔτε πρὸς τοὺς θλιβεροὺς ἐγχωρίους ἰδιοτελεῖς ὑπηρέτες των. Ολοι αὐτοί, νὰ μὴ τρέφουν ψευδαισθήσεις, ὅπως εἶδαν νὰ καταρρέει καὶ ἐξαφανίζεται τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς, ποὺ ἰδεολογικῶς τοὺς ἐγέννησε, ἔτσι θὰ ἀντικρύσουν καὶ τὴν ἀναπόφευκτη κατάρρευσι τοῦ θνησιγενοῦς κρατιδίου των καὶ τὸ τέλος τῆς ψευτομακεδονικῆς ἀπάτης. Απευθύνομαι πρὸς τοὺς παραπλανημένους, ἀπὸ ἀδίστακτες προπαγάνδες δεκαετιῶν, ἀφέλεια καὶ ἔλλειψι γνώσεως, ἀδελφούς μας, τοὺς ἀληθινοὺς Μακεδόνες, καὶ ἐντὸς καὶ πέραν (πρὸς βορρᾶν) τῶν συνόρων τῆς Ελλάδος, αὐτοὺς ποὺ ἔχασαν τὴν ὑπερηφάνεια, ὅπως πραγματικὰ εἶναι, καὶ νὰ ὀνομάζωνται Ελληνες, γιὰ νὰ τοὺς πῶ : ʺ Εχετε καὶ ἀπὸ τὴν παραπάνω σὲ βάρος μου δυσφήμησι ἄλλο ἕνα χειροπιαστὸ δεῖγμα πλαστογραφίας καὶ ἀπάτης. Ανοῖξτε λοιπὸν τὰ μάτια σας καὶ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὴν παραπλάνησι, στὴν ὁποία μὲ ἀφάνταστη δολιότητα σᾶς ὡδήγησαν, ἀκοῦστε τὴν παραπάνω φωνὴ, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, τοῦ προγόνου μας βασιλέως Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος. Ελληνες εἶσθε. Ανακτήσατε τὴν ἑλληνική σας ὑπερηφάνεια. Καὶ διακηρύξατε, ὅπως κάνουν ὅλοι οἱ συνειδητοὶ Μακεδόνες : Ναί, εἴμαστε Ελληνες, διότι εἴμαστε Μακεδόνες! ʺ. Μὲ τὴν προσήκουσα τιμή, Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ d) Τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ Σκόπια Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ ^*^*^*^ (b) Ἡ ἐναντίον τῆς Μακεδονίας ἐπιβουλή ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25 ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ 8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ Λόγος ἐναντίον τῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς) εἰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ια) Τ Ο Κ Α Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ἑλληνικῶν ἀξιώσεων Ἐπιστολὴ 1 ης Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ J) 5.11.2004 : Αἱ Η.Π.Α. μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ^*^*^*^ (a) Ἐπιστολὴ 30.3.1993 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ζ) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΗΜΑΤΩΝ «Ρωμηοί» Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία Ἐκκλησιαστικά Ἡ νεο ὀθωμανικὴ ἀπειλή. Ἄρθρον 28 ης Σεπτεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ θ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΘΡΟΥ ΑΒΤΙΡΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ἄρθρον 2ας Νοεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, 152 36 Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η) ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985 3. ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ἄρθρον ἀπάντησις εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξιν (10.6.2008 17.2.2008) ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ η) ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΛΕΟΣ Προέλευσις καὶ ἔννοια τοῦ γραικύλος. Ἄρθρον 19 ης Ὀκτωβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ια) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ (1985 1990) Ἐπιστολὴ 18 ης Μαρτίου 2005 πρὸς ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ METΑΠΡΟΕ ΡΙΚΑ Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ( Κείµενα περιοδικού ΕΝ ΟΧΩΡΑ καί έφηµερίδος Τορόντο Καναδά ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (Περὶ «πολυπολιτισμικότητος» Διὰ τὴν Ἑλληνικήν μας Σημαίαν) Ὑπὸ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ******* 1. Μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ e) ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 1 2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ἐσταματήσαμε οὔτε λεπτὸν νὰ ἀγωνιζώμεθα νυχθημερὸν διὰ τὴν συγκέντρωσιν ἀγαθῶν καὶ τὴν ἀποστολήν των εἰς τοὺς δεινοπαθοῦντας συναθρώπους μας. Ἐλάχιστοι φιλεύσπλαγχνοι συναντιλήπτορες

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ B Μέρος Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα