Αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός, ο καταλύτης της ανάπτυξης. Καθ. Σπύρος Πολλάλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός, ο καταλύτης της ανάπτυξης. Καθ. Σπύρος Πολλάλης"

Transcript

1 Αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός, ο καταλύτης της ανάπτυξης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια εικόνα των σύγχρονων πόλεων Οι διαφάνειες αποτελούν τμήμα της ομιλίας του καθ. Σπύρου Πολλάλη, την 05 Νοεμβρίου 2012, και δεν αποτελούν αυτοτελή πληροφορία.

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια εικόνα των σύγχρονων πόλεων BRASILIA CHANDIGARH ISLAMABAD Νέες Πόλεις Σχεδιασμένες από την αρχή: Islamabad (Κ. Δοξιάδης), Brasilia (LeCorbusier), Chandigarh (LeCorbusier)

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συγκέτρωση του πληθυσμού σε αστικά κέντρα Μέχρι το 2025, εκτιμάται ότι πάνω από το 50% του πληθυσμού του πλανήτη θα κατοικεί σε αστικά κέντρα United Nations World Urbanisation Prospects 2003 edition

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το οικολογικό αποτύπωμα των μητοπολιτικών κέντρων - Το παράδειγμα του Λονδίνου Το οικολογικό αποτύπωμα του Λονδίνου σήμερα είναι 292 φορές μεγαλύτερο από την έκταση της πόλης, δηλαδή 2 φορές η έκταση της Βρετανίας

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το οικολογικό αποτύπωμα των μητοπολιτικών κέντρων - Το παράδειγμα του Λονδίνου the food for a typical UK meal has travelled 2000 miles

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μη βιώσιμος τρόπος ζωής Τι απαιτείται για να γίνουν οι σύχρονες πόλεις βιώσιμες, προσφέροντας ταυτόχρονα ποιότητα ζωής?

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνολογίες προς ώφελος της βιώσιμης ανάπτυξης και ποιότητας ζωής Daylight Factors as modelled Working with the sun Institute of Energy and Sustainable Development: De Montfort University

9 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προσέγγιση Μία προσέγγιση Δύο παραδείγματα: αειφορία μικτές χρήσεις γης τοπικά κέντρα βιώσιμες υποδομές Καράτσι, Πακιστάν + (νέα πόλη) Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (αστικό κενό) Θεσσαλονίκη ;

10 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Όραμα θέσεις εργασίας ανάπτυξη κοινωνική συνοχή υψηλό βιοτικό επίπεδο συνεχής εξέλιξη προς νέους τομείς καινοτομία

11 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αειφόρος Προσέγγιση μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη αειφορία διαφύλαξη φυσικών πόρων κοινωνική ευημερία κριτήρια σε 4 τομείς: Ποιότητα Ζωής Φυσικός Κόσμος Κλιματική Αλλαγή Διαχείριση Πόρων

12 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Αειφόρος Προσέγγιση αειφορία ανάπτυξη θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη διαφύλαξη φυσικών πόρων κοινωνική ευημερία κοινωνική συνοχή υψηλό βιοτικό επίπεδο συνεχής εξέλιξη προς νέους τομείς καινοτομία

13 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Οικιστική Θεωρία Δοξιάδη δημιουργία τοπικών κέντρων οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται εντός της γειτονιάς τους μείωση χρήσης αυτοκινήτου μείωση ρύπων και κατανάλωση ενέργειας βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών πόλης υποστήριξη πεζών μετακινήσεων εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στους δημόσιους χώρους βελτίωση ποιότητας ζωής

14 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Υποδομές βιώσιμες υποδομές υψηλής ποιότητας αποκεντρωμένα συστήματα μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων κοινωνική αποδοχή και ευαισθητοποίηση μείωση κόστους λειτουργίας πόλης αύξηση ανταγωνιστικότητας πόλης βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων

15 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χρήσεις Γης μικτές χρήσεις γης συνύπαρξη και αλληλεπίδραση πλήθους λειτουργιών και δραστηριοτήτων προώθηση οικονομικών συνεργειών δημιουργία ασφαλούς και ζωντανού αστικού περιβάλλοντος δημιουργία συνεκτικών κοινοτήτων ανάπτυξη αυτόνομων γειτονιών χώροι πρασίνου εμπόριο εκπαίδευση γραφεία έρευνα τουρισμός υποδομές διασκέδαση υγεία κατοικία

16 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βήματα Ανάπτυξης 1 Όραμα και ανάλυση υφιστάμενων σχεδίων 4 Καθορισμός πυρήνων ανταγωνιστικότητας 7 Επιλογή βέλτιστης επιχειρηματικής στρατηγικής Καθορισμός Πρότασης Αξίας (Value Proposition) Επεξεργασία στρατηγικής της ανάπτυξης Προσδιορισμός κύριας οργανωτικής δομής Ανάπτυξη «οδικού χάρτη» υλοποίησης 2 Ανάλυση ευρύτερου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 5 Καθορισμός απαιτούμενων υποδομών και υποστηρικτικών έργων 9 Ανάπτυξη μοντέλου λειτουργίας

17 ecoding Sustainability ity Level Ερευνητικό Πρόγραμμα Gulf Sustainable Urbanism Harvard University, 2011 Μαθήματα από το παρελθόν MENSIONS OF SUSTAINABILITY 11-6 GSU Draft Manuscript, Confidential Content. Copyright 2012 President and Fellows of the Harvard College, and Msheireb Properties.

18 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Τρία πεδία έρευνας : 1. UA : Αστικές και αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις 2. SCE : Κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές συνιστώσες 3. EH : Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία. Τέσσερις χωρικές κλίμακες ανάλυσης : 1. Περιφέρεια (Περσικός Κόλπος) 2. Πόλη 3. Γειτονιά 4. Κτίριο

19 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Αποτύπωση των διαθέσιμων φυσικών πόρων Κατανόηση οικονομικών συσχετισμών μεταξύ πόλεων

20 Decoding Sustainability City Level ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Αποκωδικοποίηση Decoding sustainability in του the Gulf DNA cities of the past της focuses onαστικής providing valuable lessons for the present. Most critical urban ανάπτυξης και των στοιχείων αειφορίας elements and qualities that shaped the city of the past must be defined. The research hypothesis is condensed on the strategic planning criteria that affected sustainability inthe Gulf cities in the past. This approach is implemented by the analysis of the following five fundamental axes: The natural and social context of the city The organization of the city through its main components The urban form s implications to the city, the mobility patterns that provided interconnections inside the city The evolution patterns of the city based on the transition from the per-oil to the oil economy Decoding city sustainability results to a wide range of concepts of sustainability. Though, it is remarkable that the majority of the identified elements and qualities concern self-sufficiency, inter-dependency and climate adaptability. CONTEXT ανάδειξη κεντρικών εννοιών SCE EH Relation to the Sea Access to Water Adaptation to Landscape Proximity to Inland Resources Climate Conditions Governance &Social Rules GSU RESEARCH FIELDS Urbanism & Architecture Environment & Public Health SocioCultural & Economics SELF SUFFICIENCY /INTER-DEPENDENCY ENGAGEMENT CLIMATE ADAPTABILITY PROXIMITIES UA EH SCE ORGANIZATION UA EH SCE Seafront Suq/Bazaar Friday Mosque Ruler s place Neighborhood SELF SUFFICIENCY /INTER-DEPENDENCY ENGAGEMENT FLEXIBILITY CITY URBAN FORM UA EH Adaptive Urban Form Density & Compactness Shape compactness Urban texture & climate COMPACTNESS CLIMATE ADAPTABILITY MOBILITY UA EH Hierarchy & Mobility Patterns Pedestrian Oriented Life Walkable Distance Density as Population Mobility PROXIMITIES CLIMATE ADAPTABILITY EVOLUTION UA SCE Population & Density Area expansion Reclamation COMPACTNESS FLEXIBILITY GSU Draft Manuscript, Confidential Content. Copyright 2012 President and Fellows of the Harvard College, and Msheireb Properties. DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY 11

21 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Αποκωδικοποίηση της πόλης ως συσχετισμός γεωγραφίας, φυσικών πόρων, διοικητικών δομών και αρχιτεκτονικής.

22 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 llows the t fulfilled ity of the ng, but is al system Gulf citent urban n compocross the by the cohub (Suq/ etwork of plementre though ed to the racter of city seafront port & jetties, commercial activities, 41% of city perimeter, average length: 8,000 m suq city s commercial hub, average area: 74,500 sqm, distance to seafront: 90m, area/total city area: 3.3% * average values ruler s place administrative center, usually in proximity to the suq and the port Friday mosque spiritual hub of the community, located centrally Seafront Αποκωδικοποίηση των βασικών σημείων αναφοράς της πόλης. The fundamental common characteristic shared between the Gulf cities is their openness to the sea through the formation of a prestigious seafront. The results of the comparative analysis in city scale have revealed that the seafront equals an average 40% of the Gulf cities perimeter. The important role of the seafront to the sustainability of the city is explained through its function as an interface between sea and urban activities. The seafront of the past, which in average length extends to 8000 meters, was made up of the port with several jetties, and numerous commercial stores and warehouses. The seafront became the basic urban element that secured both the self-sufficiency and the inter-dependency of the Gulf societies. The major resources are exported or imported through the seafront s infrastructure. Apart from being the interface of goods and food, the large seafront had a strong impact in the climate adaptability of the cities. As the Gulf cities extended along the seafront, the cooling effect from the sea breeze provided substantial relief. re the Ruler s Place, Friday mosque and the suq generated a unity that pervaded most Gulf cities. Suq/Bazaar The Friday mosque was central in the city s organization. While While the seafront s infrastructure was the first stage for com- ΑΣΤΙΚΟΣ mercial activities, ΚΑΙ the Suq ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ (called Bazaar in Iran & Iraq) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, was the being the spiritual Ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ hub for serving the ΤΗΣ religious ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ practice of the commercial heart of the city. The Suq /Bazaar is an urban com- ponent that plays a critical role in the organization of the city. It Friday Mosque community, its role was significant for forging a common identity throughout the community. The Friday Mosque is usually located

23 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 and an e tradidiffer- provid- d alleys he first ets. 1 e extehouse n, proprivacy, unit. out of arated streets sed the ays apdense trolled ood tonsured thin the CITY - EXTERIOR NEIGHBORHOOD - CITY extroversive selectively extroversive introversive Pedestrian Oriented Life and Mobility Patterns The structure of a city composed of neighborhoods and strategically positioned key reference points. In relation with the compactness of urban form and the daily schedule of its inhabitants,they produce a highly effective system of a pedestrian city. Life patterns led to a clear separation of the private and the public realm that was reflected into people s mobility, while the urban patterns guaranteed its inhabitants controlled exposure to extreme conditions through formal and functional solutions. A typical daily schedule shows an obvious hierarchy of the location of daily activities, from the house unit, to the neighborhood and the city. The house was the most constantly active unit of the city and the neighborhood was the next most active area. People s daily interaction within the city was limited and focused to certain points of reference, as pointed by analyzing their daily schedules. City Elements within Walkable Distance - Proximity In extreme climate conditions, like those of the Gulf cities mizing the distances traveled was a key factor for comfo urban form helped in tempering the climate conditions, ready seen in the analysis of compactness,creating mi mates within the neighborhoods, more affiliate to human fort. Three city elements are studied in respect to their rela the neighborhood: the seafront, the suq and the Friday M The importance of the location of the suq and the relation neighborhood to the seafront are analyzed based on daily ules. Both the suq and the seafront constitute a destinatio a day, as working places and meeting and interaction p while the Friday mosque, the city s congregational mosqu visited regularly on a weekly basis. The average distance the neighborhood centers to these city elements provide derstanding of required walking distances. Κατανόηση των εννοιών της εξωστρέφειας και εσωστρέφειας στις διαφορετικές κλίμακες της πόλης d natueficially NEIGHBORHOOD Climate adapted distances - city composed by walkable comp random- UNIT - NEIGHBORHOOD introversive MUTTRAH 335m MUSCAT 417m HOFUF 545m MANAMA 593m HARRAQ 638m

24 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα MUTTRAH 56m MUHARRAQ 112m DOHA 127m BASRAH 151m DUBAI 153m Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Neighborhoods were important areas of everyday life. Strong bonds between families led to everyday social visits. Men walked around the neighborhood to visit friends and to go to the mosque for prayers 5 times a day. Αποκωδικοποίηση της εσωτερικής δομής του αστικού ιστού μέσω Distances between each plot and the mosques, as well as distances ανάλυσης from one των edge δικτύων of the neighborhood κίνησης to the και other, were measured and immediate proximities were determined. της εγγύτητας μεταξύ προορισμών. HOFUF 155m E WALKING DISTANCE TO THE MOSQUE R THE EXAMINED NEIGHBORHOODS KUWAIT 193m BANDAR LENGEH 217m 0 100m for the gulf region is : mosque 145m or 3min, Confidential Content. Copyright 2012 President and Fellows of the Harvard College, and Msheireb Properties. DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY 11-27

25 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Αποκωδικοποίηση της πυκνότητας του αστικού ιστού και της συσχέτισης των κτισμάτων

26 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Privacy in Ahl El Nedj neighborhood of Doha Διαβάθμιση της ιδιωτικότητας εντός της γειτονιάς PUBLIC PRIVATE Privacy * size and location of Majlis is indicative MAIN CITY STREETS PRIMARY PATHWAYS SECONDARY PATHWAYS MAJLIS* COURTYARDS - PRIVATE ROOMS A clear distinction between public and private space in preoil 5 neighborhoods ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ was 2012 observed.while neighborhoods can be

27 Barahas in Muharraq and Muttrah Sikkas in Dubai ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 DECEMBER 21 MARCH 21 JUNE 21 Average pathways width for the examined neighborhoods Η across επίδραση the Gulf region. της μορφολογίας του αστικού ιστού στο μικροκλίμα των δρόμων 7:00 100% shaded roads 87% shaded roads 59% shaded roads 12:00 62% shaded d roads 31% shaded d roads 5% shaded d roads MUTTRAH 2.53m DOHA 3.18m MUHARRAQ 3.34m DUBAI 3.64m HOFUF 4.21m KUWAIT 4.31m BASRAH 5.44m B. ABBBAS 7.06m B. LENGEH 7.16m 16:00 81% shaded roads 61% shaded roads 62% shaded roads The main components of the neighborhood are constructed and organized in such a way that climate adaptability is enhanced while a greater degree of compactness is achieved. Pathways shading in Ahl El Nedj neighborhood in Doha. GSU Draft Manuscript, Confidential Content. Copyright 2012 President and Fellows of the Harvard College, and Msheireb Properties. DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY 11-25

28 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Συσχέτιση της έντασης της δραστηριότητας και της θέσης των κατοίκων στην πόλη με τις συνθήκες θερμοκρασίας.

29 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Η εξέλιξη της τυπολογίας κατοικίας με εσωτερική αυλή σε συνάρτηση με τα κοινωνικά και κλιματικά δεδομένα

30 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Ο συνδυασμός των κτιστών χώρων σε επιμέρους κατοικίες εξελίσσεται δυναμικά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

31 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μεθοδολογία - Ερευνητικό πρόγραμμα Harvard University Gulf Sustainable Urbanism, 2011 Ανάλυση του όγκου των οικοδομικών υλικών τυπικής κατοικίας ανάλογα με τον τόπο προέλευσης τους

32 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Δύο Παραδείγματα DCK, Καράτσι, Πακιστάν Αεροδρόμιο Ελληνικού, Ελλάδα έκταση: m 2 εκτιμούμενος πληθυσμός: μη ανεπτυγμένη γη νέα πόλη «δορυφόρος» Σχεδιαστής: Σπύρος Πολλάλης και Συνεργάτες Σε συνεργασία με: Doxiadis Associates, RMJM, Osmani. έκταση: m 2 εκτιμούμενος πληθυσμός: αλλαγή χρήσης χώρου συμπλήρωση αστικού κενού Σχεδιασμός: Ελληνικόν ΑΕ.

33 Νέα πόλη DCK, Καράτσι, Πακιστάν

34 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Τοποθεσία DCK ΚΑΡΑΤΣΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ Έκταση: sq km Πληθυσμός: % αστικός 60% αγροτικός τάση για μετακίνηση προς τις πόλεις

35 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Κατανόηση της κλίμακας DCK σε σύγκριση με Νέα Υόρκη & Central Park DCK σε σύγκριση με Islamabad

36 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Καράτσι : Αναρχη επέκταση πόλης ΚΑΡΑΤΣΙ

37 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Βιωσιμότητα & Αειφορία Η ανάγκη για Αειφόρο σχεδιασμό στο Πακιστάν Στο Πακιστάν οι πρωτοβουλίες για αειφορία είναι μεμονωμένες και μικρής έκτασης. Ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε εφαρμοστεί μια ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασμό πόλεων. Το Καράτσι έχει καταταχθεί η 129η χειρότερη πόλη στο κόσμο σε ποιότητα ζωής. Το DCK είναι το πρώτο έργο αειφόρου ανάπτυξης σε μεγάλη κλίμακα. Στόχος να αποτελέσει υπόδειγμα ανάπτυξης για τη χώρα

38 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Όραμα και Στόχοι Ποιοτικές The Vision Υποδομές * Quality Infrastructure Ασφάλεια * Safety & Security Εγγύτητα * Proximity * Environment Περιβάλλον * Efficiency & Sustainability Αποδοτικότητα & Αειφορία Κατασκευή παγκόσμιας κλάσης συστήματος μεταφορών. Έμφαση στη διαχείριση νερού και ενέργειας Planning, Design & Implementation of a world class 24/7 transportation & utilities infrastructure. Προώθηση Emphasis ασφάλειας on water μέσα από & energy το σχεδιασμό και τις νέες τεχνολογίες needs of city The safest city suburb in Pakistan with safety features incorporated through planning & information technology interventions Συνδυασμός χώρων εργασίας, υγείας, αναψυχής, εμπορίου, εκπαίδευσης κλπ σε Integrated facilities for work, education, healthcare, shopping, recreation & μικρές αποστάσεις community activities in close proximity Provide a beautiful Διατήρηση natural του living φυσικού environment περιβάλλοντος with για ποιότητα ζωής highest quality of life in Pakistan Most Energy efficient Ελάχιστη suburb ενεργειακή of Pakistan κατανάλωση with a και sustainable Infrastructure with Renewable Energy παράλληλη systems χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

39 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Φυσικά χαρακτηριστικά Έντονη τοπογραφία με οικοσύστημα υγροτόπων και οικοτόπων : 1. Τα φυσικά στοιχεία διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της περιοχής 2. Η εκτίμηση των φυσικών και τεχνικών περιορισμών οργανώνουν το πλαίσιο για τις σχεδιαστικές αποφάσεις, διατηρώντας και εμπλουτίζοντας τα πιο χαρακτηριστικά φυσικά στοιχεία. ΡΕΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΕΝΤΟΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ LUCKY ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

40 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Masterplan

41 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Mεικτές χρήσεις γης C5 ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ C5 COMMUNITY CENTERS ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ GATEWAY DISTRICT ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ DOWNTOWN BUSINESS ZONE ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EDUCATION ZONE ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΠΑΡΚΟ LAKEVIEW PARK ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ DOWNTOWN MARKET GOLF CLUB RESORT GOLF CLUB WIND & SOLAR ENERGY PARKS ΑΙΟΛΙΚΑ & ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ SPORT CENTERS & ΥΠΟΔΟΜΕΣ FACILITIES ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ THEME PARK

42 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Διαχείριση κλίματος & Υποστήριξη βιοποικιλότητας Ενσωμάτωση στο σχεδιασμό του υφιστάμενου συστήματος ρεμάτων. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πλημμυρών Δημιουργούνται ζώνες πρασίνου που διασχίζουν την πόλη Βελτιώνεται το μικροκλίμα Δημιουργούνται μεγάλα πάρκα πρασίνου ευθυγραμμισμένα με τους κύριους ανέμους Δροσισμός των αέριων μαζών Καταπολέμηση του φαινόμενου της αστικής θερμικής νησίδας Μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων για δροσισμό

43 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Δίκτυα και υποδομές Ο προσανατολισμός των οδικών αξόνων: προστατεύει τους δρόμους από την υψηλή ηλιακή ακτινοβολία επιτρέπει τη διείσδυση των κύριων ανέμων διευκολύνοντας το φυσικό αερισμό και τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας

44 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Τοπόσημα - Ελκυστές Παραδείγματα ελκυστών: Νοσοκομειακό κέντρο (έρευνα και ιατρικός τουρισμός) Διεθνές Πανεπιστήμιο (Αειφορία, Διοίκηση και Μηχανική) Θεματικό πάρκο (προορισμός για την πόλη Καράτσι) Καλλιεργήσιμη γη (οργανικές καλλιέργειες) MIXED USE SUB DISTRICT (101 ACRES) EDUCATION SUB DISTRICT (103 ACRES) CENTRAL BUSINESS SUB DISTRICT (103 ACRES) CENTRAL MARKET SUB DISTRICT (96 ACRES) CITY GATEWAY (306 ACRES) CULTURE & ART SUB DISTRICT (49 ACRES) Οφέλη: Δημιουργία θέσεων εργασίας Μείωση εισαγωγών τροφίμων και εξασφάλιση προμηθειών από τοπικά προϊόντα ανάπτυξη πράσινης επιχειρηματικότητας - έρευνας

45 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Επιχειρηματικό κέντρο

46 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Περιοχές κατοικιών (Sectors) Ανάπτυξη πολλαπλών τοπικών κέντρων σε γειτονιές κατοικίας: Ελαχιστοποίηση αποστάσεων και χρήσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης Κάθε κατοικία βρίσκεται εντός ακτίνας 500μ από κάποιο μεγάλο τοπικό κέντρο Βασικές υπηρεσίες και χρήσεις προσεγγίζονται με λίγα λεπτά περπάτημα III II III III IV IV II III II III III V III III III IV IV III III III III III III III II II II II II II 350m 150m 75m II III IV V

47 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Περιοχές κατοικιών (Sectors) C4 C3 C4 community center Commercial 1,600 yards Mixed Use 1,800 yards Mosque 800 yards Community Center 3,400 yards Primary School 7,100 yards C5 Park & Playfields 3,900 yards Parking Plaza 2,000 yards Healthcare 400 yards Public Open Space 5,300 yards Secondary School 8,400 yards C3 community center Τοπικά κέντρα με συνδυασμό υπηρεσιών και χρήσεων σύμφωνα με τη θεωρία Εkistics του Κ. Δοξιάδη C5 community center

48 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Υποδομές ΕΝΕΡΓΕΙΑ Wind Energy Park Solar Energy Park Conventional & Biomass Energy Park Αιολικό Πάρκο: 50 MW Ηλιακή Ενέργεια: 12 MW (Φωτοβολταϊκά και παραβολικά συστήματα) Συμβατική μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού με δυνατότητα χρήσης βιομάζας Φωτοβολταϊκά ενσωματωμένα σε κτίρια Κάλυψη αναγκών ύδρευσης από τοπικά διαθέσιμα αποθέματα ΝΕΡΟ Σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων αποτελούμενου από πολλές μικρότερες μονάδες Ανάκτηση και επανάχρηση επεξεργασμένου νερού Σύστημα διαχείρισης βρόχινου νερού για την πρόληψη πλημμυρών Συλλογή βρόχινου νερού σε ταμιευτήρες για επανατροφοδότηση υδροφόρου ορίζοντα Επιλογή φυτών με χαμηλές ανάγκες για ύδρευση

49 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Υποδομές ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ Μείωση απορριμμάτων Ανακύκλωση Κομποστοποιηση Ενεργειακή αξιοποίηση Επεξεργασία Ταφή Ασφαλές οδικό δίκτυο ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ποδηλατόδρομοι Συνεχές δίκτυο πεζοδρόμων Δημόσιες συγκοινωνίες (2 γραμμές τραμ, 7 γραμμές λεωφορείου, πολλαπλά σημεία σύνδεσης)

50 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Υποδομές ΤΟΠΙΟ Οικο-καλλιέργιες Αυτάρκεις μικρές φάρμες Καλλιέργεια αυτόχθονων φυτών Κοινόχρηστα θερμοκήπια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Έξυπνα δίκτυα και κέντρα διαχείρισης της πληροφορίας Αισθητήρες και προβολή μετρήσεων σε δημόσιους χώρους για ενημέρωση του κοινού Σημεία ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και πληροφόρησης

51 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ DCK, ΚΑΡΑΤΣΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ Φάσεις ανάπτυξης έργου ΦΑΣΗ m 2 ΦΑΣΗ m 2 ΦΑΣΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ m 2 ΦΑΣΗ 2

52 Αξιοποίηση πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, Αθήνα

53 Ένα landmark master plan δεν αναφέρεται μόνο σχετίζεται άμεσα και κυρίως σε κτίρια αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας, τα οποία θα είναι μεταγενέστερα. με μια πρόταση οικονομικά και κοινωνικά τεκμηριωμένη, με συγκεκριμένες φάσεις ανάπτυξης, με πολεοδομικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας : 1. Κατάλληλες χρήσεις γης 2. Κατάλληλες γειτνιάσεις χρήσεων γης 3. Προσβασιμότητα και ενοποίηση με τις γειτονικές κοινότητες 4. Ποιότητα ζωής και βιωσιμότητα (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντολογική) 5. Δημιουργία ποιοτικών γειτονιών κατοικίας 6. Χώρους αναψυχής και αθλητισμού 7. Συστήματα μετακίνησης (mobility networks), ενέργειας και νερού. 8. Διαχείριση αποβλήτων 9. Ανταγωνιστικότητα με άλλες πόλεις 10. Δημιουργία ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κέντρου Ευρωπαϊκών προδιαγραφών 11. Δημιουργία υψηλόμισθων θέσεων εργασίας Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ έχει εκπονήσει ένα τέτοιο πολεοδομικό σχέδιο και το αντίστοιχο business plan.

54 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Η σημερινή εικόνα της έκτασης των Νότιων Προαστίων

55 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ένα αρνητικό σενάριο επέκτασης των Νότιων Προαστίων

56 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Τρέχουσα Κατάσταση Αγοράς Ακινήτων Real Estate συναλλαγές στην Ευρώπη (billion euros) Η σημερινή κατάσταση της αγοράς Επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα (billion euros)

57 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Τρέχουσα Κατάσταση Αγοράς Ακινήτων Η ανάπτυξη στο Ελληνικό δεν είναι ένα έργο τύπου REAL ESTATE, τουλάχιστον όχι στην αρχή

58 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Προτεινόμενοι οικονομικοί πυλώνες ανάπτυξης του ακινήτου.

59 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Στόχοι Η αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά πρέπει να εξασφαλίσει συγκεκριμένους στόχους: οικονομικοί στόχοι: πολεοδομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι: επενδυτικοί στόχοι: κοινωνικοί στόχοι: 1. μεγιστοποίηση χρηματικής προκαταβολής από τον επενδυτή προς το Ελληνικό Δημόσιο, το δυνατόν συντομότερα 2. μελλοντική μεγιστοποίηση εσόδων Ελληνικού Δημοσίου 3. άμεση οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας 1. δημιουργία ενός ανταγωνιστικού μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών, εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς 2. βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων του Λεκανοπεδίου (δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων εργασίας, κατοικιών, κλπ) 3. εξασφάλιση μιας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης 4. υλοποίηση παρεμβάσεων εκτός του χώρου που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη (έργα υποδομών κλπ) 1. απλή διαδικασία αξιοποίησης σε όλα τα στάδια 2. ελκυστικό για τον επενδυτή 1. κοινωνική αποδοχή και υποστήριξη

60 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Στόχοι Η αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά πρέπει να εξασφαλίσει : 1. τα μεγαλύτερα δυνατά οικονομικά οφέλη 2. την ταχεία διεκπεραίωση του έργου 3. την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο 4. ανάπτυξη που να συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου CITY CENTER 8 km to Athens center SNCC STAVROS NIARCHOS Cultural Center Vouliagmenis Ave Syggrou Avenue Poseidonos Ave HELLINIKO- ARGYROUPOLIS ALIMOS PIRAEUS PORT 10 km to Piraeus Port HELLINIKON METROPOLITAN POLE SARONIC GULF GLYFADA GOLF Sounio Συνολική Έκταση προς ανάπτυξη τμ Η εξαιρετική θέση του στην Αθήνα και η γειτνίασή του με τη θάλασσα, προσφέρει μια εξαιρετική δυνατότητα για πρότυπη ανάπτυξη.

61 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Θέση απαραίτητη προεργασία: 1. αποτύπωση και κατανόηση των χωρικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του έργου 2. προσδιορισμός της ταυτότητας της νέας ανάπτυξης και της συνέργειας των προτεινόμενων χρήσεων 3. προσδιορισμός των αναγκαίων παραλλήλων δράσεων που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη

62 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Κατανόηση Κλίμακας Hellinikon Riem 40% Έκταση του Monaco : Έκταση: 5,60 km2 90% Έκταση του Monaco : Έκταση: 1,95 km2 33% Hyde Park & Kensington Gardens, Λονδίνο. Έκταση: 2,53 m2 40%

63 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δράσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Προεργασία της Ελληνικό ΑΕ για την αξιοποίηση του ακινήτου: δράσεις: 1. ωρίμανση ακινήτου (πολεοδομική, ιδιοκτησιακή και νομική) 2. ανάπτυξη πολεοδομικού μοντέλου

64 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Πολεοδομική, Ιδιοκτησιακή και Νομική Ωρίμανση 1α. Πολεοδομική ωρίμανση ακινήτου - νόμος 4062/2012 για θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του χώρου - διοικητικές ενέργειες και συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς - ψηφιακή βάση τεχνικών δεδομένων - ψηφιακή βάση δεδομένων υφιστάμενης κατάστασης - έρευνα προηγούμενων μελετών 1β. Ιδιοκτησιακή & νομική ωρίμανση ακινήτου - ενέργειες αποτύπωσης ιδιοκτησιακού & πολεοδομικού καθεστώτος - ενέργειες εκκαθάρισης - ολοκλήρωση καταγραφής ιδιοκτησιακού καθεστώτος - αποτύπωση χρηστών ακινήτου ( δημόσιοι φορείς & ιδιώτες, θέση τους στο ακίνητο )

65 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Πολεοδομική, Ιδιοκτησιακή και Νομική Ωρίμανση Νόμος Ν.4062/12: - Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Καθορισμός ορίων ειδικότερων ζωνών και χωρικός προσδιορισμός έκαστης ζώνης : 1. Περιοχές προς Πολεοδόμηση με Χρήσεις Γης : Αμιγής Κατοικία - Γενική Κατοικία - Περιοχές πολεοδομικού Κέντρου 2. Ζώνες Ανάπτυξης (βάσει Ν. 3986/11) 3. Περιοχή Μητροπολιτικού Πάρκου και Αναψυχής: 2000 στρέμματα Πάρκου - Χωροθέτηση Κοινωφελών Λειτουργιών + Κοινόχρηστων χώρων κατά 50% στις περιοχές προς πολεοδόμηση - Διατήρηση Υφιστάμενων Κτιρίων και Λειτουργιών : Μουσείο Αεροπορίας στα Υπόστεγα της Αεροπορίας Κτίριο Ανατολικού Αεροσταθμού [Ε.Saarinen] Αμαξοστάσιο ΤΡΑΜ - Επιτρέπεται η χωροθέτηση Νεκροταφείου - Επιτρέπεται η χωροθέτηση Σταθμού Μεταφοράς Απορριμμάτων

66 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Πολεοδομικό Μοντέλο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ HELLINIKON SA

67 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Αειφορία Αειφορία μέσω 4 κεντρικών αξόνων Ποιότητα Ζωής Φυσικός Κόσμος Κλιματική Αλλαγή Διαχείριση Πόρων

68 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δίκτυα & Υποδομές «Αργυρούπολη» «Ελληνικό» Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μετρό Χωρος στάθμευσης Τραμ αμαξοστασιο τραμ ελικοδρόμιο Μέσα σταθερής τροχιάς και απαιτούμενες εγκαταστάσεις λειτουργίας τους. Δίκτυο πεζοδρόμων και λειτουργιών σε κάνναβο 300 μέτρων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ- ΤΩΝ Εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων Κυκλοφοριακή οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές.

69 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Μητροπολιτικό Πάρκο & Δημόσιοι χώροι Εάν το Πάρκο είχε ΚΥΚΛΙΚΟ σχήμα: επιφάνεια: τμ περίμετρος: μ Ενώ το Πάρκο σε σχήμα ΑΣΤΕΡΙΑ: επιφάνεια : περίμετρος: τμ μ +230% αύξηση περιμέτρου και εύρους επιρροής Απελευθέρωση παραλιακού μετώπου και δημιουργία διαδρομής παραθαλάσσιου περιπάτου

70 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Μητροπολιτικό Πάρκο & Μεταφορά ΕΑΚΝ Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ μεταφέρονται στο Πάρκο, απελευθερώνοντας το παραλιακό μέτωπο. 1 Αίθουσα Ενδυνάμωσης 1 Αίθουσα Ενόργανης Γυμναστικής 1 Αίθουσα Πυγμαχίας 1 Αίθουσα Πάλης 1 Αίθουσα Άρσης Βαρών 4 Γήπεδα Καλαθοσφαίρισης 1 Γήπεδο Τένις 1 Γήπεδο Χόκεϋ 5 Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Προπονητήρια Στίβου 4 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 4 Γήπεδα Ποδοσφαίρου 5x5

71 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Διαχείριση Κλίματος και Υποστήριξη Βιοποικιλότητας Τα όμβρια ύδατα συλλέγονται και διοχετεύονται προς την θάλασσα Η επιφανειακή απορροή υδάτων ελαχιστοποιείται από τις υδατοπερατές επιφάνειες προς Υμηττό Κύριοι άνεμοι ψύχονται από την φύτευση του Πάρκου Θάλασσα

72 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Προτεινόμενες Μικτές Χρήσεις Γης Residential - Eco-blocks Residential - Residential plots Residential - Park neighbourhood Residential - Seafront neighbourhood Residential - Highrise Residential - Luxury residential plots Residential - Marina residencies Community local centers Culture Business Convention Education Research Health center / Rehabilitation center Sports activities E.A.K.N. sports centers Tourism Commerce Leisure Mixed use Ephemeral events Open public space Metropolitan park Park Streams Pedestrian network Seafront park Cemetery Infrastructure Parking Waste management Wastewater plant Fire department Existing buildings & infrastructure

73 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Προτεινόμενες Μικτές Χρήσεις Γης RESIDENTIAL USES TOURISM HEALTH & PROVISION BUSINESS MIXED USE EDUCATION & RESEARCH CULTURE AMENITIES COMMERCE LEISURE SPORTS INFRASTRUCTURE METROPOLITAN PARK GREEN AREAS & STREAMS OPEN SPACES(PARKS, STREAMS, OPEN PUBLIC SPACE) CIRCULATION: PEDESTRIANS & ROADS 5% 1% 1% 2% 6% 3% 0,3% 2% 1% 3% 5% 11% 17% 20% 23%

74 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Χρήσεις Ελκυστές - Τοπόσημα ΛΟΦΟΣ ΧΑΣΑΝΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ SAARINEN - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CONVENTION CENTER ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 7*, Καθ. Σπ. Πολλάλης

75 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Κάλυψη κοινωνικών αναγκών-μείωση Καθημερινών Μετακινήσεων Δημιουργούνται τοπικά κέντρα βάσει των πολεοδομικών σταθερότυπων του ΦΕΚ 285 Δ/2004 για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε ελεύθερους χώρους, εμπόριο, υπηρεσίες, εκπαίδευση κα m 800 m Θεωρία Ekistics του Κ. Δοξιάδη

76 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Κάλυψη κοινωνικών αναγκών-μείωση Καθημερινών Μετακινήσεων 800m 400 m Θεωρία Ekistics του Κ. Δοξιάδη

77 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Πρότυπα συγκροτήματα κατοικιών Τυπικό οικοδομικό τετράγωνο στην Αθήνα 90 m Eco-housing: πρότυπο οικοδομικό τετράγωνο 130 m 50 m 130 m Κατακερματισμός και υποβάθμιση υπαίθριου χώρου. λειτουργίες εσωτερικής αυλής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλίμα παθητικός σχεδιασμός αναψυχή καλλιέργειες ~ 15 τμ πρασίνου ανά κάτοικο προσβασιμότητα ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση και ζεστό νερό φωτοβολταϊκά γεωθερμία Υδάτινα στοιχεία πράσινα δώματα μείωση φαινομένου θερμικής νησίδας υδατοπερατές επιφάνειες βάθος κτιρίου < 15m διαμπερή διαμερίσματα επαρκής φυσικός αερισμός επαρκής φυσικός φωτισμός

78 HELLINIKON SA

79 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Στρατηγική φάσεων ανάπτυξης ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1α : Δημόσιες χρήσεις - Μη κερδοφόρα φάση (τα πρώτα 5-8 χρόνια) 1. Σύνδεση Βουλιαγμένης - Ποσειδώνος. 2. Αξιοποίηση του 20% της έκτασης ( τμ.) 3. Κατασκευή πλέον του 55% της πράσινης επιφάνειας του Μητροπολιτικού πάρκου Εκτίμηση κατασκευαστικού κόστους - δικτύων & υποδομών : εκατ. - χρήσεων : 125 εκατ. Σύνολο κατασκευαστικού κόστους εκατ.

80 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Στρατηγική φάσεων ανάπτυξης ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1β : Εμπορική εκμετάλλευση - Προσοδοφόρα φάση (τα πρώτα 5-8 χρόνια) 1. Ένταξη χρήσεων υπερτοπικού χαρακτήρα και διεθνούς εμβέλειας, όπως Πανεπιστήμιο, Ναυτιλιακό & Επιχειρηματικό κέντρο, Υπηρεσίες Υγείας & Πρόνοιας, Συνεδριακό κέντρο και Τουριστικές ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών, που αποτελούν το 53% των χρήσεων της Φάσης. 2. Αξιοποίηση επιπλέον 20% της έκτασης ( τμ.) 3. Κατασκευή περισσότερο από 25 % της πράσινης επιφάνειάς του Μητροπολιτικού πάρκου 4. Κατασκευή κατοικιών ως υποστήριξη των προτεινόμενων χρήσεων. Εκτίμηση κατασκευαστικού κόστους - δικτύων & υποδομών : εκατ. - χρήσεων : εκατ. Σύνολο κατασκευαστικού κόστους εκατ.

81 ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Στρατηγική φάσεων ανάπτυξης ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 : Εμπορική εκμετάλλευση & Real Estate φάση (τα επόμενα 8-15 χρόνια) 1. Αξιοποίηση του Παράκτιου μετώπου και δημιουργία Ενυδρείου, Τουριστικών ξενώνων, Δραστηριοτήτων Αναψυχής και Εμπορίου. 2. Αξιοποίηση επιπλέον 35% της έκτασης ( τμ.) 3. Κατασκευή επιπλέον 15% της πράσινης επιφάνειάς του Μητροπολιτικού πάρκου 4. Κατασκευή κατοικιών. Στο σύνολο και των 3 φάσεων θα αντιστοιχεί με το 61% της συνολικής δόμησης κατοικίας του ακινήτου. Εκτίμηση κατασκευαστικού κόστους - δικτύων & υποδομών : - χρήσεων : εκατ εκατ. Σύνολο κατασκευαστικού κόστους εκατ.

82 HELLINIKON SA, Καθ. Σπ. Πολλάλης

83 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές.

84 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Θέση & πόλεις γειτονικών χωρών Η θέση της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη ζώνη της Μεσογείου

85 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Θέση & γειτονικές πόλεις Οδικές συνδέσεις και χιλιομετρικές αποστάσεις με γειτονικές πόλεις Βορείου Ελλάδας.

86 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Προσβάσεις, γειτνιάσεις & φυσικοί περιορισμοί Οδικές συνδέσεις και χιλιομετρικές αποστάσεις με γειτονικές πόλεις Βορέιου Ελλάδας.

87 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Υφιστάμενες θαλάσσιες συνδέσεις

88 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Κατανόηση Κλίμακας Όριο έκτασης πρώην αεροδρομίου Ελληνικού Όριο έκτασης Δήμου Θεσσαλονίκης

89 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Το Μετρό - βασικό έργο & επεκτάσεις μελλοντική σύνδεση κέντρου με αεροδρόμιο

90 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Η ΔΕΘ και η πιθανή μεταφορά της Κατανόηση της κλίμακας Έκταση πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και Αγίου Κοσμά ~ m2 Έκταση ΔΕΘ ~ m2

91 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Διαγωνισμός για την αστική θαλάσσια συγκοινωνία - 1ο Βραβείο Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) για την κατασκευή των στάσεων επιβίβασης - αποβίβασης και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις στις προβλήτες των στάσεων της αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που είναι οι παρακάτω : Πλατεία Ελευθερίας Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Μαρίνα Καλαμαριάς & Περαία που απεικονίζονται αναλυτικά στο χάρτη. Το Α βραβείο : Κωνσταντίνος Χρυσός και Μαριάνθη Τατάρη. Trademark για την πόλη, οι σταθμοί αυτοί χαρακτηρίζονται από το ιδιαίτερο σχήμα τους και ονομάστηκαν το ΒΟΤΣΑΛΟ ακριβώς λόγω του ανομοιόμορφου σχήματος τους.

92 Θεσσαλονίκη, Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές Η εξέλιξη της πόλης

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΑΜΑ και ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. 18 Δεκεμβρίου 2012

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. 18 Δεκεμβρίου 2012 Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ 18 Δεκεμβρίου 2012 Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση & Αξιοποίηση Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου www.hellinikon.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΑΜΑ και ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. This is part of on oral presentation and does not constitute the delivered work in its entirety.

Ελληνικό ΑΕ. Hellinikon SA. This is part of on oral presentation and does not constitute the delivered work in its entirety. Hellinikon SA Ελληνικό ΑΕ This is part of on oral presentation and does not constitute the delivered work in its entirety. HELLINIKON SA Administration & Management of Hellinikon Airport ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ - 1 -

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ - 1 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ 1.1 Τοποθεσία - υφιστάμενη κατάσταση 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά Επιτυχίες, εμπόδια και προβληματισμοί Πάνος Κορογιαννάκης AAAA CPMR, Βρυξέλλες Σάββατο 6 Σεπ. 2014, ώρα 10.30-14.30

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

Barcelona Smart City ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ Βαρκελώνη, Ιανουάριος 2014 Όραμα Η πόλη των ανθρώπων Βελτίωση της ευημερίας των πολιτών και της ποιότητας ζωής Η Τεχνολογία ως μέσο για: ü Αστική κινητικότητα πιο αποτελεσματική και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING GREEN. Expo - Conference - Technical Seminars. 5-7 Οκτωβρίου 2012, M.E.C. Expo Center, Αττική

BUILDING GREEN. Expo - Conference - Technical Seminars. 5-7 Οκτωβρίου 2012, M.E.C. Expo Center, Αττική ΔΟΜΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ BUILDING GREEN Expo - Conference - Technical Seminars 5-7 Οκτωβρίου 2012, M.E.C. Expo Center, Αττική 5 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο και τον Αστικό Χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network Impact Hub Athens The first locally global collaboration network Impact HUB Athens Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 08/02/2011 1. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΔΡΑΣΗΣ Η εκδήλωση είναι το εφάπαξ γεγονός «Διοργάνωση της κοπής βασιλόπιτας της ΕΛΕΤΑΕΝ για το 2011»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ

UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ UNIVERSAL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ RUBIN MALLOWS WORLDWIDE, Inc. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AECOM Ltd ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΜΕ ΤΙΤΛΟ.

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΜΕ ΤΙΤΛΟ. ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

HELLINIKON FORMER AIRPORT & COAST. Spiros N. Pollalis

HELLINIKON FORMER AIRPORT & COAST. Spiros N. Pollalis HELLINIKON FORMER AIRPORT & COAST Spiros N. Pollalis Professor of Design, Technology and Management, Harvard Design School Chairman and CEO, Hellinikon SA MIT Club, Evgenidio, 23 March 2012 About HELLINIKON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Άξονες Προτεραιότητας του Νέου ΡΣΑ

Πλαίσιο Άξονες Προτεραιότητας του Νέου ΡΣΑ Framework Priority Axes of the new Strategy Plan (τεχνική υποστήριξη: Σ. Τσάδαρη) Introduction: M. Mantouvalou (technical support. S. Tsadari ΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Paper structure I. Φαινόµενα κρίσης στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης INFOSYSTEM 2010 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα