Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012"

Transcript

1 Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012 του Αντώνη Πολυδώρου, Προέδρου ΚΟΚΕΝ Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των κέντρων νεότητας της Κύπρου. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ καταθέτω σήμερα ενώπιον σας τον απολογισμό δράσης για την περίοδο Μαρτίου 2011 Μαρτίου Η χρονιά που πέρασε ήταν και για τον ΚΟΚΕΝ όπως και για όλη την κυπριακή κοινωνία μια δύσκολη χρονιά αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες κληθήκαμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης του Οργανισμού και να υλοποιήσουμε τους στόχους που τέθηκαν. Κύριος άξονας και πυξίδα δράσης είχαμε και έχουμε τις Βασικές προτεραιότητες για τη διετία που είναι οι ακόλουθες: Ολοκλήρωση της διαδικασίας για νομική κατοχύρωση των Κέντρων Νεότητας. Βελτίωση διαδικασιών και αρχών λειτουργίας του Οργανισμού με τροποποίηση καταστατικών προνοιών, ολοκλήρωση εσωτερικών κανονισμών και μείωση γραφειοκρατίας. Ανάπτυξη της οικονομικής συμμετοχής των τοπικών αρχών στο έργο και προσπάθειες των κέντρων νεότητας με την θέσπιση κριτηρίων ή και επιδίωξη συνομολόγησης συμφωνιών με το υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Κοινοτήτων, Δήμους και Κοινότητες. Θέματα οικονομικού σχεδιασμού πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ανάπτυξη των μελών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ανάπτυξη της εικόνας των κέντρων νεότητας και εδραίωση του ρόλου και του σκοπού που αυτά υπηρετούν ανάμεσα στη κοινή γνώμη της Κύπρου. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και βήματα. Ενίσχυση εικόνας του Οργανισμού μέσω αναβάθμισης της ιστοσελίδας, παρουσία σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγή διαφημιστικών πολυμέσων και παρουσία σε κυπριακά ΜΜΕ. Αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων των κέντρων νεότητας με ιδιαίτερη έμφαση στη μη τυπική μάθηση. Ενίσχυση, καλύτερη οργάνωση και προβολή συλλογικών δράσεων στον πολιτιστικό και αθλητικό τομέα. Ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και άλλες οργανώσεις και φορείς με συναφείς στόχους. Εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε θέματα ηγεσίας και εργασίας για τη νεολαία (youthwork). Αναβάθμιση ρόλου συντονιστών με συνεχή ανατροφοδότηση από τα ΚΝ του ΔΣ και της γραμματείας για τα προβλήματα και επιδιώξεις των ΚΝ. Ολοκλήρωση μητρώου μελών. Αποκόλληση από αναχρονιστικές μεθόδους και πρακτικές και εκμοντερνισμός των διαδικασιών και της δράσης των κέντρων νεότητας. Ανάπτυξη της δραστηριοποίησης κέντρων νεότητας και σε αστικές περιοχές. Λογιστικός έλεγχος και εμπέδωση διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση. Αναθεώρηση προς τα κάτω στο κόστος αγοράς υπηρεσιών και αποφυγή άσκοπων εξόδων. Οργάνωση Ανάπτυξη Κέντρων Νεότητας Σε σχέση με την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Οργανισμού και των κέντρων ειδικότερα, το σεβασμό των διαδικασιών και των κανονισμών, την ανάπτυξη των ΚΝ αποφασίστηκε η σύσταση της επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού. Η επιτροπή μεταξύ άλλων κατάρτισε προτάσεις καταστατικών αλλαγών και κανονισμών, ασχολήθηκε με την νομική κατοχύρωση των ΚΝ και μελέτησε τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων οργανισμών στην Ευρώπη. Συνεργάστηκε γι αυτό τον σκοπό με Άγγλο ειδικό ο οποίος ετοίμασε προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΟΚΕΝ και των ΚΝ. Εφαρμόστηκαν οι καταστατικές διατάξεις που απορρέουν από το άρθρο 22 του καταστατικού του Κέντρου Νεότητας για την υποχρέωση των ΚΝ όπως τηρούν και καταθέτουν αντίγραφα Μητρώου Μελών, Ταμειακού

2 Απολογισμού και Μητρώου Περιουσίας στη γραμματεία. Τα κέντρα που δεν συμμορφώθηκαν με τις καταστατικές τους υποχρεώσεις αποκλείστηκαν από την διεκδίκηση οποιονδήποτε χορηγιών συντήρησης, ενοικίων και του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων. Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία καθώς η πλειοψηφία των ΚΝ εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις μπορεί για κάποια ΚΝ να μην ήταν ευχάριστες αλλά ήταν κατά την άποψη μας αναγκαίες γιατί στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται για να μπορέσουν τα ΚΝ να επιβιώσουν πρέπει να αποδείξουμε ότι λειτουργούμε με σοβαρότητα, καλή οργάνωση, οικονομική διαφάνεια και σωστές διαδικασίες. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η εποχή των παχέων αγελάδων, των άκριτων επιδοτήσεων και των εύκολων χορηγιών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε και το τελευταίο ευρώ που μας παραχωρείται. Παράλληλα προχωρήσαμε σε δομημένη αξιολόγηση των Κέντρων Νεότητας με στόχο να έχουμε σαφή εικόνα των προβλημάτων, δυνατοτήτων, αδυναμιών και ευκαιριών των κέντρων μας. Μέσα από την έρευνα και την αξιολόγηση μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό μας για την βελτίωση και ανάπτυξη του Οργανισμού. Με βάση τα δεδομένα της αξιολόγησης έχει προκύψει η ακόλουθη εικόνα: Λειτουργούν σήμερα ανά την Κύπρο 102 ΚΝ. Επιπλέον 10 ΚΝ έχουν ιδρυθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης και 11 βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Σημειώνω ιδιαίτερα την ίδρυση νέων ΚΝ γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ΚΝ είναι ξανά στη μόδα. Οικονομικά Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε το ύψος της ετήσιας χορηγίας του ΟΝΕΚ για το έτος 2011 στις 200,000 για λειτουργικά έξοδα-ενοίκια-συντηρήσεις και 170,000 για το πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Για το 2012 έχουμε λάβει επίσημη υπόσχεση από το ΔΣ του ΟΝΕΚ για διατήρηση της χορηγίας στα επίπεδα του 2011 εφόσον δεν υπάρξουν περικοπές στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ. Μέσα από μια ορθολογιστική διαχείριση των πόρων, η οικονομική ζημιά ύψους 20,000 του 2011 καλύφθηκε και επιπλέον το 2011 έληξε με πλεόνασμα 11,000. Παράλληλα πετύχαμε αύξηση των εσόδων από ευρωπαϊκά προγράμματα και ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους με μείωση ή και επιχορήγηση μισθών προσωπικού γραμματείας, με άντληση χορηγιών από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού ύψους περίπου 30,000 ( ) για θέματα εργοδότησης και εκπαίδευσης προσωπικού, με μείωση των λειτουργικών δαπανών και αποφυγή άσκοπων εξόδων. Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων» Σε σχέση με το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης δράσεων του ΟΝΕΚ, από την Γ περίοδο έχουμε καταφέρει όπως η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων να πραγματοποιείται και από τον ΚΟΚΕΝ, με βάση τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Στην συνέχεια ο κατάλογος αποστέλλεται στον ΟΝΕΚ, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις και να προχωρήσουν σε καταβολή των εγκεκριμένων ποσών. Παράλληλα, έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του οδηγού για να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των νέων που αφορούν τις ανάλογες δράσεις, έχουμε εισηγηθεί προς τον ΟΝΕΚ όπως η δράση 5.1 που αφορά στα Κέντρα Νεότητας όπως αποσπαστεί από τους γενικούς κανονισμούς και όρους του οδηγού και να αποτελεί ξεχωριστό παράρτημα, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση η οποία αφορά αποκλειστικά τα Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας. Σκοπός και στόχος είναι να βοηθήσουμε τα μέλη μας να υλοποιήσουν έργα και δράσεις οι οποίες να είναι ωφέλιμες τόσο για τα ίδια όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Η συμβολή του ΟΝΕΚ και των λειτουργών του σε αυτή μας την προσπάθεια είναι σημαντική και επιθυμούμε να παραμείνει ως έχει. Αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μέλημα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

3 Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η δράση μας είναι συνεχής και ποικίλει σε θεματολογία αλλά και σύσταση. Υπάρχει ο τομέας των κεντρικών δράσεων αλλά και ο τομέας των αποκεντρωμένων δράσεων στον οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα ως Οργανισμός. Η συμμετοχή ενός κέντρου στην οργάνωση αλλά και υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στην Κύπρο έχει πολλαπλά θετικά στοιχεία να προσφέρει στα μέλη αλλά και το κέντρο το ίδιο. Εκτός από την εμπειρία, τις γνώσεις, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών, τη γνωριμία με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα οργανωμένα σύνολα και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου που είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας ανταλλαγής, υπάρχει και η ευκαιρία της ενίσχυσης και επιβράβευσης που θα έχουν τα κέντρα. Το 2011 και τους πρώτους μήνες του 2012 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα από τον ΚΟΚΕΝ με την συνεργασία των μελών. Ανταλλαγή Νέων στη Κυπερούντα από τις 25/04/ /05/2011 με θέμα την Ισότητα των Φύλων. Προϋπολογισμός προγράμματος 16,000 Πρόγραμμα EVS εθελοντικής υπηρεσίας από 01/02/ /07/2011 με τη φιλοξενία δύο εθελοντριών. Προϋπολογισμός προγράμματος 17,621 Εκπαιδευτική Ημερίδα Eurogames-για την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες σε δράσεις νεολαίας σε συνεργασία με το YEU International-3/12/11 Ποσό 1,300 Ανταλλαγή Νέων από τις 2 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου Περιοχή Αμμοχώστου. Προϋπολογισμός προγράμματος 14,845 Θεωρούμε επίσης σημαντική την αποστολή ομάδων νέων των ΚΝ σε προγράμματα του εξωτερικού όπου οι νέοι μας αποκομίζουν εμπειρίες, γνώσεις, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και υπερνικούν ξενοφοβικά σύνδρομα και στερεότυπα. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση για το 1 ο εξάμηνο του 2012 στο οποίο ο Οργανισμός μας έχει αποστείλει ή θα αποστείλει συμμετέχοντες ως ακολούθως: Αύγουστος 2011-Συμμετοχή μελών μας στο Youthcamp που έχει διοργανωθεί στη Δανία με θέμα την ενίσχυση της δημοκρατίας. Ένα από τα μεγαλύτερα youthcamp στην Ευρώπη. TrainingCourse στην Κολωνία της Γερμανίας από τις Ιανουαρίου 2012 με θέμα την υγιή ενασχόληση των νέων και θέματα υγείας και πρόληψης. TrainingCourse στο Ηνωμένο Βασίλειο από 7-14 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα τη δημιουργία ηγετικών ικανοτήτων αλλά και οικοδόμησης ομαδικότητας σε θέματα νεολαίας. Ανταλλαγή νέων στην Λιθουανία Μαΐου 2012 με θέμα τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα και τον πρωτότυπο τρόπο εμπλοκής μιας κοινότητας σε κοινές δράσεις. TrainingCourse στη Λετονία από την 1-9 Ιουνίου 2012 με θέμα τη μη τυπική μάθηση ως εργαλείο για την kοινωνική ενσωμάτωση. Σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο έχουμε αποστείλει νεαρά μέλη μας για το πρόγραμμα Euroscola. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά. Υπάρχουν και αιτήσεις για συνεργασία οι οποίες αφορούν το 2 ο εξάμηνο και περιμένουμε θετικές απαντήσεις. Ο κατάλογος ανανεώνεται διαρκώς γι αυτό καλούμε τα μέλη μας να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μας τόσο μέσω της ιστοσελίδας όσο και στο Facebook. Τα μέλη μας ενημερώνονται συνεχώς και με αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος είναι να στείλουμε στο εξωτερικό όσο περισσότερους νέους μπορούμε. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα και συνάμα να αποτελέσουν τους μελλοντικούς αρχηγούς αυτών των αποστολών. Για το 2012 έχουν υποβληθεί και εγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις: Ανταλλαγή Νέων με θέμα την παράδοση. Συμμετοχή νέων χρονών. Περιοχή Λευκωσίας-Μόρφου Απριλίου 2012.Προϋπολογισμόςπρογράμματος 14,310 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε δραστηριότητες που διοργανώνονται για τη νεολαία, τις δυσκολίες πρόσβασης των νέων στα κοινά και τις δράσεις νεολαίας.

4 Ιούλιος Άτομα άνω των 18 στην πλειοψηφία λειτουργοί νεολαίας από την Κύπρο και το εξωτερικό. Προϋπολογισμός προγράμματος 18,940 Εθελοντική Υπηρεσία EVS. 2 εθελοντές από Ιταλία και Ουκρανία θα βοηθούν στις εργασίες του Οργανισμού. Από 01/03/ /09/2012. Προϋπολογισμόςπρογράμματος Εθνική Πρωτοβουλία Νέων στο πλαίσιο του Νέα Γενιά σε Δράση η οποία θα περιλαμβάνει δημιουργία blog, διενέργεια βιωματικών σεμιναρίων, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού σε κοινότητες, δημιουργία graffiti σε κεντρική τοποθεσία δήμου. Θέμα ρατσισμός, ξενοφοβία, κοινωνική ενσωμάτωση. Διάρκεια από 02/ /2013. Προϋπολογισμόςπρογράμματος 7,150 Επίσης έχουν υποβληθεί προτάσεις για προγράμματα και αναμένουμε αξιολόγηση: Πρόγραμμα Grundtvig- Δια Βίου Μάθηση με θέμα την ενίσχυση των δομών της εκπαίδευσης σε νεολαία αλλά και ενήλικες. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού αλλά και της Κύπρου. Προϋπολογισμός προγράμματος 12,000 Πρόγραμμα ENPI-MED για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων των νεαρών ατόμων. Προϋπολογισμός προγράμματος 500,000. Διάρκεια 2 χρόνια. Συνεργασία με χώρες της Μεσογείου. (Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Δήμους κτλ) Συμμετοχή σε πρόγραμμα του 7 ου ΠΠ με θέμα την ενίσχυση των δομών στους τομείς νεολαίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προϋπολογισμός προγράμματος 2,500,000. Διάρκεια 6 χρόνια. Συνεργασία του ΚΟΚΕΝ με το ΤΕΠΑΚ την Διαφάνεια Κύπρου και το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Παράλληλα, για την ενημέρωση των μελών έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια ενημέρωσης από τον ΚΟΚΕΝ για τα κέντρα νεότητας σε όλες τις Επαρχίες. Τα σεμινάρια θα έχουν τη μορφή συναντήσεων και συζήτησης πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα, παρουσίαση των ευκαιριών που μπορούν τα κέντρα να αξιοποιήσουν, συνεργασία ΚΟΚΕΝ με τα κέντρα για την υλοποίηση προγραμμάτων, επίλυση αποριών και ερωτηματικών. Τα σεμινάρια αυτά θα ξεκινήσουν από τον Απρίλιο Θα γίνει προσπάθεια αυτά τα σεμινάρια να γίνουν σε συνεργασία με το Youth in Action Κύπρου. Άλλα Προγράμματα Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα το οποίο αξιοποιούμε σε μεγάλο βαθμό είναι το Youth in Action. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες τις οποίες μέσα στο 2012 στοχεύουμε και ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες συνεργασίες έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα τα Norway Grants, το πρόγραμμα Europe for Citizens και το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Σε όλα αυτά τα προγράμματα έχουμε αποστείλει το ενδιαφέρον μας για συμμετοχή και συνεργασία. Τώρα απλά περιμένουμε τις εγκρίσεις των σχεδίων που έχουν υποβληθεί από τους εταίρους μας στο εξωτερικό. Είναι προγράμματα μέσα από τα οποία μπορούμε να επιχορηγηθούμε για δράσεις κοινωνικού περιεχομένου και ενεργοποίησης αλλά και ενεργούς εμπλοκής των νέων στα κοινά,όπως επίσης και για εδραίωση συνεργασιών και δικτύωσης με οργανισμούς στο εξωτερικό. Θα γίνουν επίσης προσπάθειες για εμπλοκή μας στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μέσα στο Όλα τα πιο πάνω έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων δράσεων, ουσιαστικών, πιο μεγάλων προγραμμάτων, με πιο μεγάλη εμβέλεια και αντίκτυπο. Συνεργασίες Μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του ρόλου του ΚΟΚΕΝ στην κοινωνία και αναβάθμιση της εικόνας και του κύρους του ως ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός, μη πολιτικός οργανισμός νεολαίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες με διάφορους φορείς, ιδρύματα και θεσμούς εντός και εκτός Κύπρου. Έχουμε ως εκ τούτου, αναπτύξει πολύ εποικοδομητική συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης αλλά και με τη Διαφάνεια Κύπρου και άλλες Οργανώσεις από το εξωτερικό με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διαμόρφωση προτάσεων. Έχουμε επίσης καλές σχέσεις με το Υπουργείο Εργασίας, με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και πολλούς άλλους φορείς.

5 Σημαντικό επίτευγμα σ αυτό τον τομέα θεωρούμε την κατάληξη σε συμφωνία με το ΤΕΠΑΚ, για την προώθηση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τον ΚΟΚΕΝ. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει: Αλληλοενημέρωση για δραστηριότητες με στόχο την αμοιβαία συμμετοχή. Ενθάρρυνση των φοιτητών, μέσω του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής του Πανεπιστημίου, να αξιοποιούν δυνατότητες δράσεων του ΚΟΚΕΝ εντός και εκτός Κύπρου. Δυνατότητα του ΚΟΚΕΝ να χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις του υποδομές του Πανεπιστημίου, και αντίστροφα, ιδιαίτερα των φοιτητικών διαμερισμάτων τις περιόδους που θα είναι διαθέσιμα (καλοκαίρι). Συνδιοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η φυσική παρουσία του ΚΟΚΕΝ στο χώρο του πανεπιστημίου θα διασφαλιστεί μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε περιστασιακά υποδομές όπως χώρους διαλέξεων, συσκέψεων κλπ. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας με εταιρείες και φορείς είχαμε εξασφαλίσει από το ξενοδοχείο Crown Plaza (πρώην Holiday Inn) στη Λεμεσό, αριθμό επίπλων τα οποία το ξενοδοχείο έχει παραχωρήσει δωρεάν προς τα μέλη του ΚΟΚΕΝ. Περισσότερα από 10 Κέντρα Νεότητας προμηθεύτηκαν σημαντικό αριθμό επίπλων για τις ανάγκες τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η CΥΤΑ εφαρμόζει νέο πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών). O KOKEN θα μετέχει στα προγράμματα αυτά με στόχο την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί. Πραγματοποιήσαμε επίσης σειρά συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων μας. Συναντήσεις είχαμε με την υπουργό Συγκοινωνιών, με την υπουργό Εργασίας, με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, με τον Δήμαρχο Λεμεσού, με τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, το Δήμαρχο Πολεμιδιών, το ΔΣ του ΟΝΕΚ, τις πολιτικές νεολαίες που μετέχουν στο ΔΣ του ΟΝΕΚ, τον προϊστάμενο φοιτητικής μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, τον επίτροπο περιβάλλοντος και την επίτροπο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Αναμένονται μεταξύ άλλων συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και την Ένωση Κοινοτήτων. Διεθνής Παρουσία Παράλληλα με την παρουσία των ΚΝ μας σε διάφορα προγράμματα και αποστολές στο εξωτερικό, ως ΚΟΚΕΝ συνεχίσαμε την ενεργό και δυναμική συμμετοχή μας στα σώματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κέντρων Νεότητας ECYC. Με δική μας πρωτοβουλία διευθετήθηκε συνάντηση του ECYC την περασμένη Παρασκευή με την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα νεολαίας κ. Ανδρούλα Βασιλείου όπου συζητήθηκε το νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Youth in Action, ERASMUS FOR ALL Εκδηλώσεις - Εκστρατείες Ιδιαίτερη έμφαση στα πλαίσια του σχεδιασμού μας έχει δοθεί στις εκδηλώσεις και εκστρατείες οι οποίες ενδυναμώνουν την παρουσία του ΚΟΚΕΝ στην κοινωνία, ψυχαγωγούν και καλλιεργούν τους νέους μας και ενισχύουν τη συλλογικότητα και το αίσθημα του ανήκειν ανάμεσα στα μέλη μας. Ο τομέας των εκδηλώσεων έχει δύο σκέλη και αφορά αφενός στην προβολή εκδηλώσεων που πραγματοποιούν τα ΚΝ και αφετέρου σε κεντρικές δράσεις που διοργανώνονται από τη γραμματεία σε συνεργασία με τις Ε.Ε. ή και με κέντρα μας ξεχωριστά. Έχουν καθοριστεί οι Παγκύπριες ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ΚΟΚΕΝ οι οποίες έχουν αναλάβει να οργανώσουν και υλοποιήσουν με τη στήριξη του Οργανισμού οι επαρχιακές επιτροπές ΚΟΚΕΝ ως εξής: Λευκωσία - Κερύνεια, Χριστουγεννιάτικος χορός Λεμεσός, Καρναβαλίστικη εκδήλωση και Beachparty Λάρνακα - Αμμόχωστος, Boatparty και Παιδικό φεστιβάλ Πάφος, Φεστιβάλ χορού

6 Μόρφου, Αθλητικό τουρνουά Ταυτόχρονα, με στόχο την καλύτερη προβολή και ανάδειξη του έργου των κέντρων μας έχουμε αποφασίσει την ένταξη των εκδηλώσεων των ΚΝ που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο κάτω από δύο θεματικές περιόδους. Τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις μεταξύ Ιούνιου και Αυγούστου όπου θα ενταχθούν κατά κόρον εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου και τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που θα στεγάσουν αποκλειστικά εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Οι θεματικές εκδηλώσεις θα προβληθούν μέσα από τα εργαλεία προβολής του ΚΟΚΕΝ αλλά και μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Για το 2011 οι κεντρικές εκδηλώσεις δεν ήταν στην προτεραιότητα μας γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει, δόθηκε έμφαση σε οργανωτικά θέματα και θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων και συνεργασιών. Ξεχωρίζουμε όμως, την εκδήλωση κάτω από τον τίτλο «Τα δέντρα της Μνήμης» που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011 και έδειξε το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας που κάθε ένα κέντρο ξεχωριστά και όλος ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στο σύνολο του διαθέτει. Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς, 50 Κέντρα Νεότητας και Επαρχιακές Επιτροπές σε όλη τη Κύπρο κατάφεραν να πρασινίσουν την ελπίδα για το μέλλον φυτεύοντας 650 δέντρα μέσα σε μια μέρα. Δέντρα, που θα φωτίζουν τη δική μας μνήμη και θα αφυπνίζουν τις επόμενες γενιές καθώς θα αποτελούν ένα φυσικό μνημείο τιμής και ελπίδας για όλους μας. Όλοι εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην εκτελεστική γραμματεία του ΚΟΚΕΝ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και τυχεροί που εργαστήκαμε μαζί σας στην υλοποίηση αυτού του έργου. Τα συγχαρητήρια όμως ανήκουν αποκλειστικά προς εσάς. Κατορθώσατε μακριά από τυμπανοκρουσίες και φαμφάρες, με σεμνότητα και σεβασμό να από-δείξετε σε όλους τι είναι τα κέντρα νεότητας, ποιος είναι ο σκοπός και στόχος τους και ποιο το όραμα τους για το μέλλον. Άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού κυρίως περιεχομένου που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη δοσμένη χρονική περίοδο ήταν ο χριστουγεννιάτικος χορός που οργανώθηκε από την Ε.Ε. Λευκωσίας και ο Καρναβαλίστικος από την Ε.Ε. Λεμεσού. Μέσα σ αυτό το μήνα και τον επόμενο τα Κέντρα Νεότητας Άλασσας, Νικηταρίου, Αγίων Βαβατσινιάς, Γαλάτας, Τερσεφάνου, Οδούς, Αγρού, Λάσας, Παραμύθας και Ποταμίου φιλοξενούν την πλανόδια θεατρική παράσταση «Το ημερολόγιο ενός τρελού» με τον ηθοποιό Μάριο Ιωάννου. Ο ΚΟΚΕΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με τον ηθοποιό προσφέρει την παράσταση δωρεάν στα μέλη του. Έχουν προγραμματιστεί ήδη για το 2012 σειρά εκδηλώσεων με προεξάρχουσα μια εκδήλωση που φιλοδοξούμε να καταστήσουμε θεσμό, τα Βραβεία ΚΟΚΕΝ. Στόχος των βραβείων είναι η επιβράβευση των ΚΝ που ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους σε συγκεκριμένους τομείς δράσης και η ενθάρρυνση των κέντρων μας για αναβάθμιση της ποιότητας της δράσης τους. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν πολύ σύντομα σε όλα τα κέντρα. Μέσα στα πλαίσια των σκοπών του για την προώθηση και υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Πάνθεον προγραμματίζει την δημιουργία και διοργάνωση Έκθεσης Έργων Τέχνης με τίτλο «Εικαστικές παραδοσιακές διαδρομές στην Κύπρο του σήμερα» όπου θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες αλλά και ανερχόμενοι νέοι, μέλη των κέντρων νεότητας της Κύπρου. Με πηγή έμπνευσης την ιστορία της τέχνης και χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά και ύφος οι καλλιτέχνες (οι οποίοι θα διαλεχτούν ανάλογα με ειδικότητα, ελεύθερο χρόνο και πείρα με νέους) θα κληθούν να καθοδηγήσουν τους νέους σ ένα ταξίδι δημιουργίας. Στην συνέχεια θα διοργανωθούν εκθέσεις παρουσίασης των έργων σε πολυσύχναστους χώρους, τόσο Κυπρίων όσο και ξένων επισκεπτών, όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κύπρου. Η πρόταση έχει κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού και αναμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Θα διοργανώσουμε επίσης την καθιερωμένη «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα», η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτώβρη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, η

7 «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα» θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου και στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί σε νυχτερινά κέντρα της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Έχουν επίσης υποβληθεί, αιτήσεις για χρηματοδότηση εκδηλώσεων στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και στην CYTA και αναμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Όσον αφορά στον τομέα των εκστρατειών Το 2012 προγραμματίζεται Κεντρική Εκστρατεία υπέρ της υγιούς ενασχόλησης και άθλησης των νέων στις κοινότητες της Κύπρου και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τις διαφυλικές σχέσεις και τον ρατσισμό με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Μη τυπική Μάθηση Σε σχέση με την επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών μας, που αποτελεί κύριο στόχο και βασική μας επιδίωξη, έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σειρά βιωματικών εργαστηρίων με θεματικές την συναισθηματική νοημοσύνη και τη γλώσσα του σώματος. Αυτή τη χρονιά θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με τα κέντρα μας τη σειρά των σεμιναρίων που έχουμε εισηγηθεί και είναι: «Νέοι και Σεξουαλικότητα»-Οικογενειακός Προγραμματισμός (σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αποδοχή της διαφορετικότητας κ.α) «Ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σήμερα Προκλήσεις και Προτάσεις» (επαγγελματική αποκατάσταση, κατάλληλος κλάδος σπουδών, προγράμματα επιχορηγήσεων/υποτροφιών). Θα προστεθούν επίσης: «Συναισθηματική και Κοινωνική Εκπαίδευση» (αναστοχασμός, ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη επικοινωνίας εντός ομάδας) Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά (ελευθερία έκφρασης, δημιουργική ενέργεια, επικοινωνία, αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχος κ.α) Θεατροθεραπεία για ενηλίκους (εμψύχωση, σωματική-συναισθηματική έκφραση, αυτοσχεδιασμός, διαπροσωπικές σχέσεις, ομαδικό πνεύμα κ.α) «Δεξιότητες ζωής» (ρύθμιση στόχου, αλληλεξάρτηση, εμπιστοσύνη, ευθύνη και επιλογές κ.α) Σειρά σεμιναρίων που θα καλύπτουν θέματα Ηγεσίας, προγραμματισμού, λειτουργίας ομάδων, ενδοομαδικής επικοινωνίας, ίσων ευκαιριών (εμπλοκή αντρών- γυναικών), διοργάνωσης εκδηλώσεων, πρωτοβουλίας- καινοτομίας Προβολή Η προβολή και η συστηματική παρουσία του Οργανισμού στα ΜΜΕ αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του. Με αυτό τον στόχο έχουμε προχωρήσει στην δημιουργία της νέας ιστοσελίδας που στοχεύει στην όσον το δυνατό καλύτερη προβολή του έργου των ΚΝ αλλά και του Οργανισμού γενικότερα. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν εκδηλώσεις και δράσεις τόσο του ΚΟΚΕΝ όσο και των ΚΝ αναρτώνται καθημερινά. Έχει επίσης ετοιμαστεί και έχει αναρτηθεί στην καινούρια μας ιστοσελίδα μια ενημερωτική ταινία μικρού μήκους (promotion film) για τον ΚΟΚΕΝ σε ελληνική και αγγλική έκδοση. Η ταινία μπορεί να προβάλλεται από τα ΚΝ με κάθε ευκαιρία στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Έχουμε ακόμα έρθει σε επαφή με τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοσταθμούς ώστε η παρουσία μας να είναι συχνή και ουσιαστική ενώ αρκετές εκδηλώσεις μας έχουν προβληθεί από τα ΜΜΕ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική για τον Οργανισμό μας γιατί έχουμε δει με ικανοποίηση το όραμα που θέσαμε με την δημιουργία του ΚΟΚΕΝ να υλοποιείται βήμα με βήμα και να γίνονται σταθερά βήματα με

8 σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν ούτε ότι δεν έγιναν λάθη. Σίγουρα και λάθη κάναμε και παραλείψεις είχαμε και λάθος εκτιμήσεις κάναμε για διάφορα θέματα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πιάτα σπάζει αυτός που πλένει και λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Εκείνο που θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι πως ό,τι κι αν κάνουμε το κάνουμε με καλή πρόθεση και με πολλή έγνοια και αγάπη για αυτή την μεγάλη οικογένεια που λέγεται ΚΝ. Την χρονιά που πέρασε πετύχαμε πολλά. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Ευχόμαστε ότι σ αυτή την πορεία θα είμαστε όλοι μαζί κέντρα, επαρχιακές, διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικό γιατί ο δρόμος για την επιτυχία είναι πάντα ανηφορικός και χρειάζεται να τον ανεβούμε όλοι μαζί Να στε καλά και να είστε περήφανοι γιατί είσαστε εθελοντές και ο εθελοντισμός είναι ό,τι πιο αγνό και υπέροχο έχει να δείξει μια κοινωνία.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΕΝ YOUTH GROUP O U T R E A C H S E R V I C E S

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΕΝ YOUTH GROUP O U T R E A C H S E R V I C E S ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΚΕΝ 2012 2013 YOUTH GROUP ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ ΚΟΚΕΝ 2012 2013, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ YOUTH GROUP Οργάνωση Ανάπτυξη Κέντρων Νεότητας Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό των ΚΝ και οι εσωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΚΕΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΚΕΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΚΕΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Αγαπητά μέλη, Παρά τη δύσκολη οικονομική πορεία στην οποία συνεχίζει να οδεύει η χώρα μας και τους

Διαβάστε περισσότερα

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

«Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Εθνικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Νέων Ρομά και μη Ρομά στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Εθελοντισμό και τις Ηγετικές Ικανότητες Ενημερωτικό υλικό προγράμματος ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Οι «Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Έπειτα, επεξηγήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης και επιλύθηκαν απορίες γύρω από τη σχετική διαδικασία.

Έπειτα, επεξηγήθηκε από τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης και επιλύθηκαν απορίες γύρω από τη σχετική διαδικασία. Ιανουάριος Φεβρουάριος 2011 Νέα Γενιά σε Δράση Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας του Προγράμματος για το 2011 Η Εθνική Υπηρεσία Κύπρου του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση»

Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση» Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2011 Hey you! Spe@k up! Join in! Business Name Ιούνιος 2011 Στα πλαίσια των εορτασμών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2011,τη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2 Το όραμά μας: Συμβολή στη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1913 2013 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Προς : Εφόρους Κλάδου Προσκόπων Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου Ώρα: 9:00πμ 2:30μμ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου Ώρα: 9:00πμ 2:30μμ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημερομηνία: Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015 Ώρα: 9:00πμ 2:30μμ Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αμβροσίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού, κ. Γιώργου Γεωργίου στη Διάλεξη με θέμα Διαχείριση Πετρελαϊκού Πλούτου Μαθήματα και Εμπειρίες

Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού, κ. Γιώργου Γεωργίου στη Διάλεξη με θέμα Διαχείριση Πετρελαϊκού Πλούτου Μαθήματα και Εμπειρίες Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή Γραφείου Προγραμματισμού, κ. Γιώργου Γεωργίου στη Διάλεξη με θέμα Διαχείριση Πετρελαϊκού Πλούτου Μαθήματα και Εμπειρίες Λευκωσία, 6 Δεκεμβρίου 2012, 6:30 μ.μ. Είναι με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» 26-27 Φεβρουαρίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΠ1 ΔΗΜΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ Λεωφ. Μακαρίου Γ 22, 5390 Σωτήρα Αμμοχώστου Τηλ: 23824444, Φαξ: 23825450 Εmail: municipality@sotira.org.cy www.sotira.org.cy SOTIRA MUNICIPALITY 22 Makariou III Avenue 5390 Sotira

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A

INTERREG III A INTERREG III A 2000-2006 ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

21 Σεπτεμβρίου 2012. Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων) Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 14 ης Μαρτίου, Τοποθεσία: Γραφεία Νεολαίας Αρ. Εγγράφου: 2016/04β/14.03.

4 η Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, 14 ης Μαρτίου, Τοποθεσία: Γραφεία Νεολαίας Αρ. Εγγράφου: 2016/04β/14.03. Τοποθεσία: Γραφεία Νεολαίας Αρ. Εγγράφου: 2016/04β/14.03. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Πρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π Αντιπρόεδρος Τάκης Τσιήτσιος Π Γραμματέας Μαρίνα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ANAΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2015-2016 Ημερ. Αποστολής: 3/7/15 --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30 Μαρτίου 2016 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2016

ALPHA BANK CYPRUS LTD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2016 ALPHA BANK CYPRUS LTD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2016 H Alpha Bank Cyprus Ltd μέσα από τα Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα οποία επικεντρώνονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό, το Περιβάλλον και την Κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Ειδική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Ειδική Αίτηση Μέρος I. Βασικές Πληροφορίες Δράση 7.1 - Οικονομική ενίσχυση Συντονιστικών Σωμάτων Νεολαίας Έτος για το οποίο υποβάλλεται η Αίτηση: Περίληψη της δράσης της Οργάνωσης Δώστε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 7 AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Τριµερούς Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυβέρνησης της

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών.

2. Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.7.02 Αρ. Τηλ.: 22 402306/ 361/ 387 Aρ. Τηλεομ.: 22480505 email: proairetika@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 4 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 Κυρίες και κύριοι, Σε μία τόσο σημαντική στιγμή στην ζωή νέων ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΟΔΗΓΟΣ & ΕΝΤΥΠΑ --------------------------------------------------------------------------------- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΣΣΕ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ 2016-2017 Τι καλύπτει: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα »

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα » Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Λάρνακα 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ τα πεδία που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES (www.cut.ac.cy/profiles) ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον τρίτο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2013-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου

Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Διατμηματική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων Δομή της παρουσίασης Ό ρόλος της εκπαίδευσης στην εξάλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναπτύσσοντας ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναπτύσσοντας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ» ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Κωμοδίκη Αντιγόνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αναπτύσσοντας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ στο ΚΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 240 μαθητές/12 τμήματα Δυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, νέοι του Δήμου Χερσονήσου. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας.

Κυρίες και κύριοι, νέοι του Δήμου Χερσονήσου. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη ΕΚΔΗΛΩΣΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ. Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και ΕΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΦΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Γ. Ευθυμίου Επαρχιακού ΠΛΕ- Μ.Ε Πάφου Οκτώβριος 2012 1 Προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης Στοχεύει στη διάδοση της γνώσης.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα Mentoring του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο σταυροδρόμι της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Τι είναι το Πρόγραμμα Mentoring Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι νέοι μας σήμερα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία»

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη «Οικολογικά Σχολεία» Δείκτες απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ/ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ) CYMEPA (ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών.

Η κάθε εκδήλωση είναι ανεξάρτητη και οι παραστάσεις παρουσιάζονται ζωντανά κατά τη διάρκεια 2 ημερών. Η δράση Η δράση «Μαθαίνοντας επιστήμη μέσα από το θέατρο» είναι μια πρωτοβουλία της Science View σε συνεργασία με το Τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απευθύνεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Η Ιδέα Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ: 1. ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΒΕΚ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15, 1060 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΝΤΑΔΡΟΜΟΣ ΣΕΝΤΕΡ 211,3025 ΛΕΜΕΣΟΣ 3. ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα