Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012"

Transcript

1 Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012 του Αντώνη Πολυδώρου, Προέδρου ΚΟΚΕΝ Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των κέντρων νεότητας της Κύπρου. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ καταθέτω σήμερα ενώπιον σας τον απολογισμό δράσης για την περίοδο Μαρτίου 2011 Μαρτίου Η χρονιά που πέρασε ήταν και για τον ΚΟΚΕΝ όπως και για όλη την κυπριακή κοινωνία μια δύσκολη χρονιά αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες κληθήκαμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης του Οργανισμού και να υλοποιήσουμε τους στόχους που τέθηκαν. Κύριος άξονας και πυξίδα δράσης είχαμε και έχουμε τις Βασικές προτεραιότητες για τη διετία που είναι οι ακόλουθες: Ολοκλήρωση της διαδικασίας για νομική κατοχύρωση των Κέντρων Νεότητας. Βελτίωση διαδικασιών και αρχών λειτουργίας του Οργανισμού με τροποποίηση καταστατικών προνοιών, ολοκλήρωση εσωτερικών κανονισμών και μείωση γραφειοκρατίας. Ανάπτυξη της οικονομικής συμμετοχής των τοπικών αρχών στο έργο και προσπάθειες των κέντρων νεότητας με την θέσπιση κριτηρίων ή και επιδίωξη συνομολόγησης συμφωνιών με το υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Κοινοτήτων, Δήμους και Κοινότητες. Θέματα οικονομικού σχεδιασμού πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ανάπτυξη των μελών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ανάπτυξη της εικόνας των κέντρων νεότητας και εδραίωση του ρόλου και του σκοπού που αυτά υπηρετούν ανάμεσα στη κοινή γνώμη της Κύπρου. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και βήματα. Ενίσχυση εικόνας του Οργανισμού μέσω αναβάθμισης της ιστοσελίδας, παρουσία σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγή διαφημιστικών πολυμέσων και παρουσία σε κυπριακά ΜΜΕ. Αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων των κέντρων νεότητας με ιδιαίτερη έμφαση στη μη τυπική μάθηση. Ενίσχυση, καλύτερη οργάνωση και προβολή συλλογικών δράσεων στον πολιτιστικό και αθλητικό τομέα. Ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και άλλες οργανώσεις και φορείς με συναφείς στόχους. Εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε θέματα ηγεσίας και εργασίας για τη νεολαία (youthwork). Αναβάθμιση ρόλου συντονιστών με συνεχή ανατροφοδότηση από τα ΚΝ του ΔΣ και της γραμματείας για τα προβλήματα και επιδιώξεις των ΚΝ. Ολοκλήρωση μητρώου μελών. Αποκόλληση από αναχρονιστικές μεθόδους και πρακτικές και εκμοντερνισμός των διαδικασιών και της δράσης των κέντρων νεότητας. Ανάπτυξη της δραστηριοποίησης κέντρων νεότητας και σε αστικές περιοχές. Λογιστικός έλεγχος και εμπέδωση διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση. Αναθεώρηση προς τα κάτω στο κόστος αγοράς υπηρεσιών και αποφυγή άσκοπων εξόδων. Οργάνωση Ανάπτυξη Κέντρων Νεότητας Σε σχέση με την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Οργανισμού και των κέντρων ειδικότερα, το σεβασμό των διαδικασιών και των κανονισμών, την ανάπτυξη των ΚΝ αποφασίστηκε η σύσταση της επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού. Η επιτροπή μεταξύ άλλων κατάρτισε προτάσεις καταστατικών αλλαγών και κανονισμών, ασχολήθηκε με την νομική κατοχύρωση των ΚΝ και μελέτησε τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων οργανισμών στην Ευρώπη. Συνεργάστηκε γι αυτό τον σκοπό με Άγγλο ειδικό ο οποίος ετοίμασε προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΟΚΕΝ και των ΚΝ. Εφαρμόστηκαν οι καταστατικές διατάξεις που απορρέουν από το άρθρο 22 του καταστατικού του Κέντρου Νεότητας για την υποχρέωση των ΚΝ όπως τηρούν και καταθέτουν αντίγραφα Μητρώου Μελών, Ταμειακού

2 Απολογισμού και Μητρώου Περιουσίας στη γραμματεία. Τα κέντρα που δεν συμμορφώθηκαν με τις καταστατικές τους υποχρεώσεις αποκλείστηκαν από την διεκδίκηση οποιονδήποτε χορηγιών συντήρησης, ενοικίων και του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων. Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία καθώς η πλειοψηφία των ΚΝ εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις μπορεί για κάποια ΚΝ να μην ήταν ευχάριστες αλλά ήταν κατά την άποψη μας αναγκαίες γιατί στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται για να μπορέσουν τα ΚΝ να επιβιώσουν πρέπει να αποδείξουμε ότι λειτουργούμε με σοβαρότητα, καλή οργάνωση, οικονομική διαφάνεια και σωστές διαδικασίες. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η εποχή των παχέων αγελάδων, των άκριτων επιδοτήσεων και των εύκολων χορηγιών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε και το τελευταίο ευρώ που μας παραχωρείται. Παράλληλα προχωρήσαμε σε δομημένη αξιολόγηση των Κέντρων Νεότητας με στόχο να έχουμε σαφή εικόνα των προβλημάτων, δυνατοτήτων, αδυναμιών και ευκαιριών των κέντρων μας. Μέσα από την έρευνα και την αξιολόγηση μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό μας για την βελτίωση και ανάπτυξη του Οργανισμού. Με βάση τα δεδομένα της αξιολόγησης έχει προκύψει η ακόλουθη εικόνα: Λειτουργούν σήμερα ανά την Κύπρο 102 ΚΝ. Επιπλέον 10 ΚΝ έχουν ιδρυθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης και 11 βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Σημειώνω ιδιαίτερα την ίδρυση νέων ΚΝ γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ΚΝ είναι ξανά στη μόδα. Οικονομικά Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε το ύψος της ετήσιας χορηγίας του ΟΝΕΚ για το έτος 2011 στις 200,000 για λειτουργικά έξοδα-ενοίκια-συντηρήσεις και 170,000 για το πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Για το 2012 έχουμε λάβει επίσημη υπόσχεση από το ΔΣ του ΟΝΕΚ για διατήρηση της χορηγίας στα επίπεδα του 2011 εφόσον δεν υπάρξουν περικοπές στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ. Μέσα από μια ορθολογιστική διαχείριση των πόρων, η οικονομική ζημιά ύψους 20,000 του 2011 καλύφθηκε και επιπλέον το 2011 έληξε με πλεόνασμα 11,000. Παράλληλα πετύχαμε αύξηση των εσόδων από ευρωπαϊκά προγράμματα και ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους με μείωση ή και επιχορήγηση μισθών προσωπικού γραμματείας, με άντληση χορηγιών από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού ύψους περίπου 30,000 ( ) για θέματα εργοδότησης και εκπαίδευσης προσωπικού, με μείωση των λειτουργικών δαπανών και αποφυγή άσκοπων εξόδων. Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων» Σε σχέση με το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης δράσεων του ΟΝΕΚ, από την Γ περίοδο έχουμε καταφέρει όπως η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων να πραγματοποιείται και από τον ΚΟΚΕΝ, με βάση τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Στην συνέχεια ο κατάλογος αποστέλλεται στον ΟΝΕΚ, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις και να προχωρήσουν σε καταβολή των εγκεκριμένων ποσών. Παράλληλα, έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του οδηγού για να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των νέων που αφορούν τις ανάλογες δράσεις, έχουμε εισηγηθεί προς τον ΟΝΕΚ όπως η δράση 5.1 που αφορά στα Κέντρα Νεότητας όπως αποσπαστεί από τους γενικούς κανονισμούς και όρους του οδηγού και να αποτελεί ξεχωριστό παράρτημα, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση η οποία αφορά αποκλειστικά τα Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας. Σκοπός και στόχος είναι να βοηθήσουμε τα μέλη μας να υλοποιήσουν έργα και δράσεις οι οποίες να είναι ωφέλιμες τόσο για τα ίδια όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Η συμβολή του ΟΝΕΚ και των λειτουργών του σε αυτή μας την προσπάθεια είναι σημαντική και επιθυμούμε να παραμείνει ως έχει. Αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μέλημα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

3 Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η δράση μας είναι συνεχής και ποικίλει σε θεματολογία αλλά και σύσταση. Υπάρχει ο τομέας των κεντρικών δράσεων αλλά και ο τομέας των αποκεντρωμένων δράσεων στον οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα ως Οργανισμός. Η συμμετοχή ενός κέντρου στην οργάνωση αλλά και υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στην Κύπρο έχει πολλαπλά θετικά στοιχεία να προσφέρει στα μέλη αλλά και το κέντρο το ίδιο. Εκτός από την εμπειρία, τις γνώσεις, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών, τη γνωριμία με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα οργανωμένα σύνολα και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου που είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας ανταλλαγής, υπάρχει και η ευκαιρία της ενίσχυσης και επιβράβευσης που θα έχουν τα κέντρα. Το 2011 και τους πρώτους μήνες του 2012 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα από τον ΚΟΚΕΝ με την συνεργασία των μελών. Ανταλλαγή Νέων στη Κυπερούντα από τις 25/04/ /05/2011 με θέμα την Ισότητα των Φύλων. Προϋπολογισμός προγράμματος 16,000 Πρόγραμμα EVS εθελοντικής υπηρεσίας από 01/02/ /07/2011 με τη φιλοξενία δύο εθελοντριών. Προϋπολογισμός προγράμματος 17,621 Εκπαιδευτική Ημερίδα Eurogames-για την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες σε δράσεις νεολαίας σε συνεργασία με το YEU International-3/12/11 Ποσό 1,300 Ανταλλαγή Νέων από τις 2 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου Περιοχή Αμμοχώστου. Προϋπολογισμός προγράμματος 14,845 Θεωρούμε επίσης σημαντική την αποστολή ομάδων νέων των ΚΝ σε προγράμματα του εξωτερικού όπου οι νέοι μας αποκομίζουν εμπειρίες, γνώσεις, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και υπερνικούν ξενοφοβικά σύνδρομα και στερεότυπα. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση για το 1 ο εξάμηνο του 2012 στο οποίο ο Οργανισμός μας έχει αποστείλει ή θα αποστείλει συμμετέχοντες ως ακολούθως: Αύγουστος 2011-Συμμετοχή μελών μας στο Youthcamp που έχει διοργανωθεί στη Δανία με θέμα την ενίσχυση της δημοκρατίας. Ένα από τα μεγαλύτερα youthcamp στην Ευρώπη. TrainingCourse στην Κολωνία της Γερμανίας από τις Ιανουαρίου 2012 με θέμα την υγιή ενασχόληση των νέων και θέματα υγείας και πρόληψης. TrainingCourse στο Ηνωμένο Βασίλειο από 7-14 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα τη δημιουργία ηγετικών ικανοτήτων αλλά και οικοδόμησης ομαδικότητας σε θέματα νεολαίας. Ανταλλαγή νέων στην Λιθουανία Μαΐου 2012 με θέμα τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα και τον πρωτότυπο τρόπο εμπλοκής μιας κοινότητας σε κοινές δράσεις. TrainingCourse στη Λετονία από την 1-9 Ιουνίου 2012 με θέμα τη μη τυπική μάθηση ως εργαλείο για την kοινωνική ενσωμάτωση. Σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο έχουμε αποστείλει νεαρά μέλη μας για το πρόγραμμα Euroscola. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά. Υπάρχουν και αιτήσεις για συνεργασία οι οποίες αφορούν το 2 ο εξάμηνο και περιμένουμε θετικές απαντήσεις. Ο κατάλογος ανανεώνεται διαρκώς γι αυτό καλούμε τα μέλη μας να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μας τόσο μέσω της ιστοσελίδας όσο και στο Facebook. Τα μέλη μας ενημερώνονται συνεχώς και με αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος είναι να στείλουμε στο εξωτερικό όσο περισσότερους νέους μπορούμε. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα και συνάμα να αποτελέσουν τους μελλοντικούς αρχηγούς αυτών των αποστολών. Για το 2012 έχουν υποβληθεί και εγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις: Ανταλλαγή Νέων με θέμα την παράδοση. Συμμετοχή νέων χρονών. Περιοχή Λευκωσίας-Μόρφου Απριλίου 2012.Προϋπολογισμόςπρογράμματος 14,310 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε δραστηριότητες που διοργανώνονται για τη νεολαία, τις δυσκολίες πρόσβασης των νέων στα κοινά και τις δράσεις νεολαίας.

4 Ιούλιος Άτομα άνω των 18 στην πλειοψηφία λειτουργοί νεολαίας από την Κύπρο και το εξωτερικό. Προϋπολογισμός προγράμματος 18,940 Εθελοντική Υπηρεσία EVS. 2 εθελοντές από Ιταλία και Ουκρανία θα βοηθούν στις εργασίες του Οργανισμού. Από 01/03/ /09/2012. Προϋπολογισμόςπρογράμματος Εθνική Πρωτοβουλία Νέων στο πλαίσιο του Νέα Γενιά σε Δράση η οποία θα περιλαμβάνει δημιουργία blog, διενέργεια βιωματικών σεμιναρίων, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού σε κοινότητες, δημιουργία graffiti σε κεντρική τοποθεσία δήμου. Θέμα ρατσισμός, ξενοφοβία, κοινωνική ενσωμάτωση. Διάρκεια από 02/ /2013. Προϋπολογισμόςπρογράμματος 7,150 Επίσης έχουν υποβληθεί προτάσεις για προγράμματα και αναμένουμε αξιολόγηση: Πρόγραμμα Grundtvig- Δια Βίου Μάθηση με θέμα την ενίσχυση των δομών της εκπαίδευσης σε νεολαία αλλά και ενήλικες. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού αλλά και της Κύπρου. Προϋπολογισμός προγράμματος 12,000 Πρόγραμμα ENPI-MED για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων των νεαρών ατόμων. Προϋπολογισμός προγράμματος 500,000. Διάρκεια 2 χρόνια. Συνεργασία με χώρες της Μεσογείου. (Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Δήμους κτλ) Συμμετοχή σε πρόγραμμα του 7 ου ΠΠ με θέμα την ενίσχυση των δομών στους τομείς νεολαίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προϋπολογισμός προγράμματος 2,500,000. Διάρκεια 6 χρόνια. Συνεργασία του ΚΟΚΕΝ με το ΤΕΠΑΚ την Διαφάνεια Κύπρου και το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Παράλληλα, για την ενημέρωση των μελών έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια ενημέρωσης από τον ΚΟΚΕΝ για τα κέντρα νεότητας σε όλες τις Επαρχίες. Τα σεμινάρια θα έχουν τη μορφή συναντήσεων και συζήτησης πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα, παρουσίαση των ευκαιριών που μπορούν τα κέντρα να αξιοποιήσουν, συνεργασία ΚΟΚΕΝ με τα κέντρα για την υλοποίηση προγραμμάτων, επίλυση αποριών και ερωτηματικών. Τα σεμινάρια αυτά θα ξεκινήσουν από τον Απρίλιο Θα γίνει προσπάθεια αυτά τα σεμινάρια να γίνουν σε συνεργασία με το Youth in Action Κύπρου. Άλλα Προγράμματα Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα το οποίο αξιοποιούμε σε μεγάλο βαθμό είναι το Youth in Action. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες τις οποίες μέσα στο 2012 στοχεύουμε και ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες συνεργασίες έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα τα Norway Grants, το πρόγραμμα Europe for Citizens και το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Σε όλα αυτά τα προγράμματα έχουμε αποστείλει το ενδιαφέρον μας για συμμετοχή και συνεργασία. Τώρα απλά περιμένουμε τις εγκρίσεις των σχεδίων που έχουν υποβληθεί από τους εταίρους μας στο εξωτερικό. Είναι προγράμματα μέσα από τα οποία μπορούμε να επιχορηγηθούμε για δράσεις κοινωνικού περιεχομένου και ενεργοποίησης αλλά και ενεργούς εμπλοκής των νέων στα κοινά,όπως επίσης και για εδραίωση συνεργασιών και δικτύωσης με οργανισμούς στο εξωτερικό. Θα γίνουν επίσης προσπάθειες για εμπλοκή μας στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μέσα στο Όλα τα πιο πάνω έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων δράσεων, ουσιαστικών, πιο μεγάλων προγραμμάτων, με πιο μεγάλη εμβέλεια και αντίκτυπο. Συνεργασίες Μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του ρόλου του ΚΟΚΕΝ στην κοινωνία και αναβάθμιση της εικόνας και του κύρους του ως ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός, μη πολιτικός οργανισμός νεολαίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες με διάφορους φορείς, ιδρύματα και θεσμούς εντός και εκτός Κύπρου. Έχουμε ως εκ τούτου, αναπτύξει πολύ εποικοδομητική συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης αλλά και με τη Διαφάνεια Κύπρου και άλλες Οργανώσεις από το εξωτερικό με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διαμόρφωση προτάσεων. Έχουμε επίσης καλές σχέσεις με το Υπουργείο Εργασίας, με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και πολλούς άλλους φορείς.

5 Σημαντικό επίτευγμα σ αυτό τον τομέα θεωρούμε την κατάληξη σε συμφωνία με το ΤΕΠΑΚ, για την προώθηση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τον ΚΟΚΕΝ. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει: Αλληλοενημέρωση για δραστηριότητες με στόχο την αμοιβαία συμμετοχή. Ενθάρρυνση των φοιτητών, μέσω του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής του Πανεπιστημίου, να αξιοποιούν δυνατότητες δράσεων του ΚΟΚΕΝ εντός και εκτός Κύπρου. Δυνατότητα του ΚΟΚΕΝ να χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις του υποδομές του Πανεπιστημίου, και αντίστροφα, ιδιαίτερα των φοιτητικών διαμερισμάτων τις περιόδους που θα είναι διαθέσιμα (καλοκαίρι). Συνδιοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η φυσική παρουσία του ΚΟΚΕΝ στο χώρο του πανεπιστημίου θα διασφαλιστεί μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε περιστασιακά υποδομές όπως χώρους διαλέξεων, συσκέψεων κλπ. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας με εταιρείες και φορείς είχαμε εξασφαλίσει από το ξενοδοχείο Crown Plaza (πρώην Holiday Inn) στη Λεμεσό, αριθμό επίπλων τα οποία το ξενοδοχείο έχει παραχωρήσει δωρεάν προς τα μέλη του ΚΟΚΕΝ. Περισσότερα από 10 Κέντρα Νεότητας προμηθεύτηκαν σημαντικό αριθμό επίπλων για τις ανάγκες τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η CΥΤΑ εφαρμόζει νέο πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών). O KOKEN θα μετέχει στα προγράμματα αυτά με στόχο την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί. Πραγματοποιήσαμε επίσης σειρά συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων μας. Συναντήσεις είχαμε με την υπουργό Συγκοινωνιών, με την υπουργό Εργασίας, με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, με τον Δήμαρχο Λεμεσού, με τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, το Δήμαρχο Πολεμιδιών, το ΔΣ του ΟΝΕΚ, τις πολιτικές νεολαίες που μετέχουν στο ΔΣ του ΟΝΕΚ, τον προϊστάμενο φοιτητικής μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, τον επίτροπο περιβάλλοντος και την επίτροπο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Αναμένονται μεταξύ άλλων συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και την Ένωση Κοινοτήτων. Διεθνής Παρουσία Παράλληλα με την παρουσία των ΚΝ μας σε διάφορα προγράμματα και αποστολές στο εξωτερικό, ως ΚΟΚΕΝ συνεχίσαμε την ενεργό και δυναμική συμμετοχή μας στα σώματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κέντρων Νεότητας ECYC. Με δική μας πρωτοβουλία διευθετήθηκε συνάντηση του ECYC την περασμένη Παρασκευή με την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα νεολαίας κ. Ανδρούλα Βασιλείου όπου συζητήθηκε το νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Youth in Action, ERASMUS FOR ALL Εκδηλώσεις - Εκστρατείες Ιδιαίτερη έμφαση στα πλαίσια του σχεδιασμού μας έχει δοθεί στις εκδηλώσεις και εκστρατείες οι οποίες ενδυναμώνουν την παρουσία του ΚΟΚΕΝ στην κοινωνία, ψυχαγωγούν και καλλιεργούν τους νέους μας και ενισχύουν τη συλλογικότητα και το αίσθημα του ανήκειν ανάμεσα στα μέλη μας. Ο τομέας των εκδηλώσεων έχει δύο σκέλη και αφορά αφενός στην προβολή εκδηλώσεων που πραγματοποιούν τα ΚΝ και αφετέρου σε κεντρικές δράσεις που διοργανώνονται από τη γραμματεία σε συνεργασία με τις Ε.Ε. ή και με κέντρα μας ξεχωριστά. Έχουν καθοριστεί οι Παγκύπριες ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ΚΟΚΕΝ οι οποίες έχουν αναλάβει να οργανώσουν και υλοποιήσουν με τη στήριξη του Οργανισμού οι επαρχιακές επιτροπές ΚΟΚΕΝ ως εξής: Λευκωσία - Κερύνεια, Χριστουγεννιάτικος χορός Λεμεσός, Καρναβαλίστικη εκδήλωση και Beachparty Λάρνακα - Αμμόχωστος, Boatparty και Παιδικό φεστιβάλ Πάφος, Φεστιβάλ χορού

6 Μόρφου, Αθλητικό τουρνουά Ταυτόχρονα, με στόχο την καλύτερη προβολή και ανάδειξη του έργου των κέντρων μας έχουμε αποφασίσει την ένταξη των εκδηλώσεων των ΚΝ που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο κάτω από δύο θεματικές περιόδους. Τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις μεταξύ Ιούνιου και Αυγούστου όπου θα ενταχθούν κατά κόρον εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου και τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που θα στεγάσουν αποκλειστικά εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Οι θεματικές εκδηλώσεις θα προβληθούν μέσα από τα εργαλεία προβολής του ΚΟΚΕΝ αλλά και μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Για το 2011 οι κεντρικές εκδηλώσεις δεν ήταν στην προτεραιότητα μας γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει, δόθηκε έμφαση σε οργανωτικά θέματα και θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων και συνεργασιών. Ξεχωρίζουμε όμως, την εκδήλωση κάτω από τον τίτλο «Τα δέντρα της Μνήμης» που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011 και έδειξε το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας που κάθε ένα κέντρο ξεχωριστά και όλος ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στο σύνολο του διαθέτει. Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς, 50 Κέντρα Νεότητας και Επαρχιακές Επιτροπές σε όλη τη Κύπρο κατάφεραν να πρασινίσουν την ελπίδα για το μέλλον φυτεύοντας 650 δέντρα μέσα σε μια μέρα. Δέντρα, που θα φωτίζουν τη δική μας μνήμη και θα αφυπνίζουν τις επόμενες γενιές καθώς θα αποτελούν ένα φυσικό μνημείο τιμής και ελπίδας για όλους μας. Όλοι εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην εκτελεστική γραμματεία του ΚΟΚΕΝ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και τυχεροί που εργαστήκαμε μαζί σας στην υλοποίηση αυτού του έργου. Τα συγχαρητήρια όμως ανήκουν αποκλειστικά προς εσάς. Κατορθώσατε μακριά από τυμπανοκρουσίες και φαμφάρες, με σεμνότητα και σεβασμό να από-δείξετε σε όλους τι είναι τα κέντρα νεότητας, ποιος είναι ο σκοπός και στόχος τους και ποιο το όραμα τους για το μέλλον. Άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού κυρίως περιεχομένου που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη δοσμένη χρονική περίοδο ήταν ο χριστουγεννιάτικος χορός που οργανώθηκε από την Ε.Ε. Λευκωσίας και ο Καρναβαλίστικος από την Ε.Ε. Λεμεσού. Μέσα σ αυτό το μήνα και τον επόμενο τα Κέντρα Νεότητας Άλασσας, Νικηταρίου, Αγίων Βαβατσινιάς, Γαλάτας, Τερσεφάνου, Οδούς, Αγρού, Λάσας, Παραμύθας και Ποταμίου φιλοξενούν την πλανόδια θεατρική παράσταση «Το ημερολόγιο ενός τρελού» με τον ηθοποιό Μάριο Ιωάννου. Ο ΚΟΚΕΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με τον ηθοποιό προσφέρει την παράσταση δωρεάν στα μέλη του. Έχουν προγραμματιστεί ήδη για το 2012 σειρά εκδηλώσεων με προεξάρχουσα μια εκδήλωση που φιλοδοξούμε να καταστήσουμε θεσμό, τα Βραβεία ΚΟΚΕΝ. Στόχος των βραβείων είναι η επιβράβευση των ΚΝ που ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους σε συγκεκριμένους τομείς δράσης και η ενθάρρυνση των κέντρων μας για αναβάθμιση της ποιότητας της δράσης τους. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν πολύ σύντομα σε όλα τα κέντρα. Μέσα στα πλαίσια των σκοπών του για την προώθηση και υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Πάνθεον προγραμματίζει την δημιουργία και διοργάνωση Έκθεσης Έργων Τέχνης με τίτλο «Εικαστικές παραδοσιακές διαδρομές στην Κύπρο του σήμερα» όπου θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες αλλά και ανερχόμενοι νέοι, μέλη των κέντρων νεότητας της Κύπρου. Με πηγή έμπνευσης την ιστορία της τέχνης και χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά και ύφος οι καλλιτέχνες (οι οποίοι θα διαλεχτούν ανάλογα με ειδικότητα, ελεύθερο χρόνο και πείρα με νέους) θα κληθούν να καθοδηγήσουν τους νέους σ ένα ταξίδι δημιουργίας. Στην συνέχεια θα διοργανωθούν εκθέσεις παρουσίασης των έργων σε πολυσύχναστους χώρους, τόσο Κυπρίων όσο και ξένων επισκεπτών, όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κύπρου. Η πρόταση έχει κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού και αναμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Θα διοργανώσουμε επίσης την καθιερωμένη «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα», η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτώβρη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, η

7 «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα» θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου και στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί σε νυχτερινά κέντρα της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Έχουν επίσης υποβληθεί, αιτήσεις για χρηματοδότηση εκδηλώσεων στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και στην CYTA και αναμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Όσον αφορά στον τομέα των εκστρατειών Το 2012 προγραμματίζεται Κεντρική Εκστρατεία υπέρ της υγιούς ενασχόλησης και άθλησης των νέων στις κοινότητες της Κύπρου και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τις διαφυλικές σχέσεις και τον ρατσισμό με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Μη τυπική Μάθηση Σε σχέση με την επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών μας, που αποτελεί κύριο στόχο και βασική μας επιδίωξη, έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σειρά βιωματικών εργαστηρίων με θεματικές την συναισθηματική νοημοσύνη και τη γλώσσα του σώματος. Αυτή τη χρονιά θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με τα κέντρα μας τη σειρά των σεμιναρίων που έχουμε εισηγηθεί και είναι: «Νέοι και Σεξουαλικότητα»-Οικογενειακός Προγραμματισμός (σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αποδοχή της διαφορετικότητας κ.α) «Ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σήμερα Προκλήσεις και Προτάσεις» (επαγγελματική αποκατάσταση, κατάλληλος κλάδος σπουδών, προγράμματα επιχορηγήσεων/υποτροφιών). Θα προστεθούν επίσης: «Συναισθηματική και Κοινωνική Εκπαίδευση» (αναστοχασμός, ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη επικοινωνίας εντός ομάδας) Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά (ελευθερία έκφρασης, δημιουργική ενέργεια, επικοινωνία, αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχος κ.α) Θεατροθεραπεία για ενηλίκους (εμψύχωση, σωματική-συναισθηματική έκφραση, αυτοσχεδιασμός, διαπροσωπικές σχέσεις, ομαδικό πνεύμα κ.α) «Δεξιότητες ζωής» (ρύθμιση στόχου, αλληλεξάρτηση, εμπιστοσύνη, ευθύνη και επιλογές κ.α) Σειρά σεμιναρίων που θα καλύπτουν θέματα Ηγεσίας, προγραμματισμού, λειτουργίας ομάδων, ενδοομαδικής επικοινωνίας, ίσων ευκαιριών (εμπλοκή αντρών- γυναικών), διοργάνωσης εκδηλώσεων, πρωτοβουλίας- καινοτομίας Προβολή Η προβολή και η συστηματική παρουσία του Οργανισμού στα ΜΜΕ αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του. Με αυτό τον στόχο έχουμε προχωρήσει στην δημιουργία της νέας ιστοσελίδας που στοχεύει στην όσον το δυνατό καλύτερη προβολή του έργου των ΚΝ αλλά και του Οργανισμού γενικότερα. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν εκδηλώσεις και δράσεις τόσο του ΚΟΚΕΝ όσο και των ΚΝ αναρτώνται καθημερινά. Έχει επίσης ετοιμαστεί και έχει αναρτηθεί στην καινούρια μας ιστοσελίδα μια ενημερωτική ταινία μικρού μήκους (promotion film) για τον ΚΟΚΕΝ σε ελληνική και αγγλική έκδοση. Η ταινία μπορεί να προβάλλεται από τα ΚΝ με κάθε ευκαιρία στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Έχουμε ακόμα έρθει σε επαφή με τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοσταθμούς ώστε η παρουσία μας να είναι συχνή και ουσιαστική ενώ αρκετές εκδηλώσεις μας έχουν προβληθεί από τα ΜΜΕ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική για τον Οργανισμό μας γιατί έχουμε δει με ικανοποίηση το όραμα που θέσαμε με την δημιουργία του ΚΟΚΕΝ να υλοποιείται βήμα με βήμα και να γίνονται σταθερά βήματα με

8 σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν ούτε ότι δεν έγιναν λάθη. Σίγουρα και λάθη κάναμε και παραλείψεις είχαμε και λάθος εκτιμήσεις κάναμε για διάφορα θέματα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πιάτα σπάζει αυτός που πλένει και λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Εκείνο που θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι πως ό,τι κι αν κάνουμε το κάνουμε με καλή πρόθεση και με πολλή έγνοια και αγάπη για αυτή την μεγάλη οικογένεια που λέγεται ΚΝ. Την χρονιά που πέρασε πετύχαμε πολλά. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Ευχόμαστε ότι σ αυτή την πορεία θα είμαστε όλοι μαζί κέντρα, επαρχιακές, διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικό γιατί ο δρόμος για την επιτυχία είναι πάντα ανηφορικός και χρειάζεται να τον ανεβούμε όλοι μαζί Να στε καλά και να είστε περήφανοι γιατί είσαστε εθελοντές και ο εθελοντισμός είναι ό,τι πιο αγνό και υπέροχο έχει να δείξει μια κοινωνία.

Προγράμματα Μη Τυπικής Μάθησης KOKEN 2014

Προγράμματα Μη Τυπικής Μάθησης KOKEN 2014 2014 15 Προγράμματα Μη Τυπικής Μάθησης Ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στα πλαίσια των ευκαιριών επιμόρφωσης προσφέρει στα μέλη του σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα που προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο Σ χ ο λ ε ί ο κ α ι ο ι Δ ά σ κ α λ ο ι π ο υ θ έ λ ο υ μ ε

Τ ο Σ χ ο λ ε ί ο κ α ι ο ι Δ ά σ κ α λ ο ι π ο υ θ έ λ ο υ μ ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 43 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Τ ο Σ χ ο λ ε ί ο κ α ι ο ι Δ ά σ κ α λ ο ι π ο υ θ έ λ ο υ μ ε Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο. Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ δελτίο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 73 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISSN 1450-1295 (print), ISSN 1986-3829 (online) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Δωρεάν διάθεση βιβλίου ΠΣΣΕ Όλα για το Παιδί στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Κύριο άρθρο του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών 3 Μήνυμα του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Όραμά μας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Το Όραμά μας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η Ολική Αναθεώρηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος Το Όραμά μας «Σε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό και σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2007-2014 1 2 3 4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Συνεδρίαση 22 ης Οκτωβρίου 2011 ΠΑΓΚΥΚΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 2011 Δεκέμβριος 2011 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 Από τη Σύνταξη Κώστα, σ ευχαριστούμε! Χριστίνα, καλή επιτυχία! αποχαιρετούμε από το πόστο αυτό, τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2 0 1 2-2 0 1 4 Δίνουμε φωνή και συντονίζουμε τον εθελοντικό τομέα 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2012-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΣΣΕ 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εποικοδομητική συνάντηση ΕΤΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Εποικοδομητική συνάντηση ΕΤΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 167 MAΪOΣ 2013 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 06/13 - Αναθεώρηση Διατάξεων Πραγματογνωμοσύνης Το ΕΤΕΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Lynceus Αρθρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Γήρανση Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο

Ενεργό Γήρανση Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο RePlaY Re-Plan-Years 2014-2020 Ενεργό Γήρανση Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο facebook.com/replayreplan www.replay-project.eu Αριθμός έργου: 2012-3994/001-001 Ευρώπη για τους Πολίτες Περιεχόμενα Ευχαριστίες..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, CCI: 2007CY16UPO001» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 ετήσια έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mήνυμα του Προέδρου 2 Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 6 Διεύθυνση 8 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 15

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14

Μήνυμα από την Πρύτανη 5. Γενικές Πληροφορίες 8. Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από την Πρύτανη 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική Ζωή 14 Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 32 Έρευνα και Διεθνής Συνεργασία 36

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Απολογισμού

Περιεχόμενα Απολογισμού Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Απολογισμού Αναστασία Καραφουλίδου Πρόεδρος Όραμα - Στόχοι 5 Τμήματος Εκπαιδεύσεων 44 Τούλα Αλμπάνη Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνη Συνεργασίας με ΜΚΟ Προέδρου ΔΣ 6

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

CHARM Παράγοντας: Εγχειρίδιο για την ΔΙΚΗ ΣΟΥ Οργάνωση Νέων Vladislav Petkov Πρόγραμμα «Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό Ίδρυμα S.E.G.A.

CHARM Παράγοντας: Εγχειρίδιο για την ΔΙΚΗ ΣΟΥ Οργάνωση Νέων Vladislav Petkov Πρόγραμμα «Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό Ίδρυμα S.E.G.A. CHARM Παράγοντας: Εγχειρίδιο για την ΔΙΚΗ ΣΟΥ Οργάνωση Νέων Συντάχθηκε από: Vladislav Petkov Πρόγραμμα «Νεολαία ενάντια στο Ρατσισμό Ίδρυμα S.E.G.A. Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009. Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 44 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-1338 Μ π ο ρ ε ί η Κ ύ π ρ ο ς ν α γ ί ν ε ι Δ ι ε θ ν έ ς Κ έ ν τ ρ ο Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς Ε κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011 ISSN 1450 040 X Γενική εποπτεία: Εποπτεία: Επιμέλεια έκδοσης: Γλωσσική επιμέλεια: Ολυμπία Στυλιανού Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2011 / 2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2011 / 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2011 / 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 5 Γενικές Πληροφορίες 8 Σπουδές, Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και Φοιτητική

Διαβάστε περισσότερα

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας

Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας _2 Εφορείες Υποστήριξης Έργου Γενικής Εφορείας ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ εφορείες υποστήριξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έργου γ.ε. εφορεία διοίκησης Η Εφορεία Διοίκησης με την ομάδα εργασίας της συνέχισε το έργο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗAΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου στο Δήμο Αγίου Αθανασίου

ΑΗAΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου στο Δήμο Αγίου Αθανασίου ΑΗAΘΑΝΑΣΙΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ένας δήμος που αξίζει να ζεις... www.agiosathanasios.org.cy Τεύχος 19 / Δεκέμβριος 2012 Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2013 Κάλαντα στο

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα