Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012"

Transcript

1 Απολογισμός Δράσης Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012, Πάφος 18 Μαρτίου 2012 του Αντώνη Πολυδώρου, Προέδρου ΚΟΚΕΝ Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των κέντρων νεότητας της Κύπρου. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΚΕΝ καταθέτω σήμερα ενώπιον σας τον απολογισμό δράσης για την περίοδο Μαρτίου 2011 Μαρτίου Η χρονιά που πέρασε ήταν και για τον ΚΟΚΕΝ όπως και για όλη την κυπριακή κοινωνία μια δύσκολη χρονιά αφού η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Μέσα σ αυτές τις δύσκολες συνθήκες κληθήκαμε να εφαρμόζουμε το σχέδιο δράσης του Οργανισμού και να υλοποιήσουμε τους στόχους που τέθηκαν. Κύριος άξονας και πυξίδα δράσης είχαμε και έχουμε τις Βασικές προτεραιότητες για τη διετία που είναι οι ακόλουθες: Ολοκλήρωση της διαδικασίας για νομική κατοχύρωση των Κέντρων Νεότητας. Βελτίωση διαδικασιών και αρχών λειτουργίας του Οργανισμού με τροποποίηση καταστατικών προνοιών, ολοκλήρωση εσωτερικών κανονισμών και μείωση γραφειοκρατίας. Ανάπτυξη της οικονομικής συμμετοχής των τοπικών αρχών στο έργο και προσπάθειες των κέντρων νεότητας με την θέσπιση κριτηρίων ή και επιδίωξη συνομολόγησης συμφωνιών με το υπουργείο Εσωτερικών, την Ένωση Κοινοτήτων, Δήμους και Κοινότητες. Θέματα οικονομικού σχεδιασμού πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ανάπτυξη των μελών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ανάπτυξη της εικόνας των κέντρων νεότητας και εδραίωση του ρόλου και του σκοπού που αυτά υπηρετούν ανάμεσα στη κοινή γνώμη της Κύπρου. Συμμετοχή σε διεθνείς οργανώσεις και βήματα. Ενίσχυση εικόνας του Οργανισμού μέσω αναβάθμισης της ιστοσελίδας, παρουσία σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παραγωγή διαφημιστικών πολυμέσων και παρουσία σε κυπριακά ΜΜΕ. Αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων των κέντρων νεότητας με ιδιαίτερη έμφαση στη μη τυπική μάθηση. Ενίσχυση, καλύτερη οργάνωση και προβολή συλλογικών δράσεων στον πολιτιστικό και αθλητικό τομέα. Ανάπτυξη και εμβάθυνση της συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και άλλες οργανώσεις και φορείς με συναφείς στόχους. Εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε θέματα ηγεσίας και εργασίας για τη νεολαία (youthwork). Αναβάθμιση ρόλου συντονιστών με συνεχή ανατροφοδότηση από τα ΚΝ του ΔΣ και της γραμματείας για τα προβλήματα και επιδιώξεις των ΚΝ. Ολοκλήρωση μητρώου μελών. Αποκόλληση από αναχρονιστικές μεθόδους και πρακτικές και εκμοντερνισμός των διαδικασιών και της δράσης των κέντρων νεότητας. Ανάπτυξη της δραστηριοποίησης κέντρων νεότητας και σε αστικές περιοχές. Λογιστικός έλεγχος και εμπέδωση διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση. Αναθεώρηση προς τα κάτω στο κόστος αγοράς υπηρεσιών και αποφυγή άσκοπων εξόδων. Οργάνωση Ανάπτυξη Κέντρων Νεότητας Σε σχέση με την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Οργανισμού και των κέντρων ειδικότερα, το σεβασμό των διαδικασιών και των κανονισμών, την ανάπτυξη των ΚΝ αποφασίστηκε η σύσταση της επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού. Η επιτροπή μεταξύ άλλων κατάρτισε προτάσεις καταστατικών αλλαγών και κανονισμών, ασχολήθηκε με την νομική κατοχύρωση των ΚΝ και μελέτησε τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων οργανισμών στην Ευρώπη. Συνεργάστηκε γι αυτό τον σκοπό με Άγγλο ειδικό ο οποίος ετοίμασε προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΚΟΚΕΝ και των ΚΝ. Εφαρμόστηκαν οι καταστατικές διατάξεις που απορρέουν από το άρθρο 22 του καταστατικού του Κέντρου Νεότητας για την υποχρέωση των ΚΝ όπως τηρούν και καταθέτουν αντίγραφα Μητρώου Μελών, Ταμειακού

2 Απολογισμού και Μητρώου Περιουσίας στη γραμματεία. Τα κέντρα που δεν συμμορφώθηκαν με τις καταστατικές τους υποχρεώσεις αποκλείστηκαν από την διεκδίκηση οποιονδήποτε χορηγιών συντήρησης, ενοικίων και του προγράμματος Πρωτοβουλίες Νέων. Η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία καθώς η πλειοψηφία των ΚΝ εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις μπορεί για κάποια ΚΝ να μην ήταν ευχάριστες αλλά ήταν κατά την άποψη μας αναγκαίες γιατί στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται για να μπορέσουν τα ΚΝ να επιβιώσουν πρέπει να αποδείξουμε ότι λειτουργούμε με σοβαρότητα, καλή οργάνωση, οικονομική διαφάνεια και σωστές διαδικασίες. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η εποχή των παχέων αγελάδων, των άκριτων επιδοτήσεων και των εύκολων χορηγιών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε και το τελευταίο ευρώ που μας παραχωρείται. Παράλληλα προχωρήσαμε σε δομημένη αξιολόγηση των Κέντρων Νεότητας με στόχο να έχουμε σαφή εικόνα των προβλημάτων, δυνατοτήτων, αδυναμιών και ευκαιριών των κέντρων μας. Μέσα από την έρευνα και την αξιολόγηση μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν στον σχεδιασμό μας για την βελτίωση και ανάπτυξη του Οργανισμού. Με βάση τα δεδομένα της αξιολόγησης έχει προκύψει η ακόλουθη εικόνα: Λειτουργούν σήμερα ανά την Κύπρο 102 ΚΝ. Επιπλέον 10 ΚΝ έχουν ιδρυθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης και 11 βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. Σημειώνω ιδιαίτερα την ίδρυση νέων ΚΝ γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ΚΝ είναι ξανά στη μόδα. Οικονομικά Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες έχουμε καταφέρει να συγκρατήσουμε το ύψος της ετήσιας χορηγίας του ΟΝΕΚ για το έτος 2011 στις 200,000 για λειτουργικά έξοδα-ενοίκια-συντηρήσεις και 170,000 για το πρόγραμμα Πρωτοβουλίες Νέων. Για το 2012 έχουμε λάβει επίσημη υπόσχεση από το ΔΣ του ΟΝΕΚ για διατήρηση της χορηγίας στα επίπεδα του 2011 εφόσον δεν υπάρξουν περικοπές στον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ. Μέσα από μια ορθολογιστική διαχείριση των πόρων, η οικονομική ζημιά ύψους 20,000 του 2011 καλύφθηκε και επιπλέον το 2011 έληξε με πλεόνασμα 11,000. Παράλληλα πετύχαμε αύξηση των εσόδων από ευρωπαϊκά προγράμματα και ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους με μείωση ή και επιχορήγηση μισθών προσωπικού γραμματείας, με άντληση χορηγιών από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπινού Δυναμικού ύψους περίπου 30,000 ( ) για θέματα εργοδότησης και εκπαίδευσης προσωπικού, με μείωση των λειτουργικών δαπανών και αποφυγή άσκοπων εξόδων. Έργο «Πρωτοβουλίες Νέων» Σε σχέση με το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης δράσεων του ΟΝΕΚ, από την Γ περίοδο έχουμε καταφέρει όπως η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων να πραγματοποιείται και από τον ΚΟΚΕΝ, με βάση τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Στην συνέχεια ο κατάλογος αποστέλλεται στον ΟΝΕΚ, οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν τα δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις και να προχωρήσουν σε καταβολή των εγκεκριμένων ποσών. Παράλληλα, έχοντας ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του οδηγού για να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των νέων που αφορούν τις ανάλογες δράσεις, έχουμε εισηγηθεί προς τον ΟΝΕΚ όπως η δράση 5.1 που αφορά στα Κέντρα Νεότητας όπως αποσπαστεί από τους γενικούς κανονισμούς και όρους του οδηγού και να αποτελεί ξεχωριστό παράρτημα, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερη περίπτωση η οποία αφορά αποκλειστικά τα Κέντρα Νεότητας μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας. Σκοπός και στόχος είναι να βοηθήσουμε τα μέλη μας να υλοποιήσουν έργα και δράσεις οι οποίες να είναι ωφέλιμες τόσο για τα ίδια όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Η συμβολή του ΟΝΕΚ και των λειτουργών του σε αυτή μας την προσπάθεια είναι σημαντική και επιθυμούμε να παραμείνει ως έχει. Αποτελεί για εμάς πρωταρχικό μέλημα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

3 Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων η δράση μας είναι συνεχής και ποικίλει σε θεματολογία αλλά και σύσταση. Υπάρχει ο τομέας των κεντρικών δράσεων αλλά και ο τομέας των αποκεντρωμένων δράσεων στον οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα ως Οργανισμός. Η συμμετοχή ενός κέντρου στην οργάνωση αλλά και υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος στην Κύπρο έχει πολλαπλά θετικά στοιχεία να προσφέρει στα μέλη αλλά και το κέντρο το ίδιο. Εκτός από την εμπειρία, τις γνώσεις, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μελών, τη γνωριμία με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα οργανωμένα σύνολα και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου που είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας ανταλλαγής, υπάρχει και η ευκαιρία της ενίσχυσης και επιβράβευσης που θα έχουν τα κέντρα. Το 2011 και τους πρώτους μήνες του 2012 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα προγράμματα από τον ΚΟΚΕΝ με την συνεργασία των μελών. Ανταλλαγή Νέων στη Κυπερούντα από τις 25/04/ /05/2011 με θέμα την Ισότητα των Φύλων. Προϋπολογισμός προγράμματος 16,000 Πρόγραμμα EVS εθελοντικής υπηρεσίας από 01/02/ /07/2011 με τη φιλοξενία δύο εθελοντριών. Προϋπολογισμός προγράμματος 17,621 Εκπαιδευτική Ημερίδα Eurogames-για την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρίες σε δράσεις νεολαίας σε συνεργασία με το YEU International-3/12/11 Ποσό 1,300 Ανταλλαγή Νέων από τις 2 μέχρι τις 8 Ιανουαρίου Περιοχή Αμμοχώστου. Προϋπολογισμός προγράμματος 14,845 Θεωρούμε επίσης σημαντική την αποστολή ομάδων νέων των ΚΝ σε προγράμματα του εξωτερικού όπου οι νέοι μας αποκομίζουν εμπειρίες, γνώσεις, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και υπερνικούν ξενοφοβικά σύνδρομα και στερεότυπα. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση για το 1 ο εξάμηνο του 2012 στο οποίο ο Οργανισμός μας έχει αποστείλει ή θα αποστείλει συμμετέχοντες ως ακολούθως: Αύγουστος 2011-Συμμετοχή μελών μας στο Youthcamp που έχει διοργανωθεί στη Δανία με θέμα την ενίσχυση της δημοκρατίας. Ένα από τα μεγαλύτερα youthcamp στην Ευρώπη. TrainingCourse στην Κολωνία της Γερμανίας από τις Ιανουαρίου 2012 με θέμα την υγιή ενασχόληση των νέων και θέματα υγείας και πρόληψης. TrainingCourse στο Ηνωμένο Βασίλειο από 7-14 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα τη δημιουργία ηγετικών ικανοτήτων αλλά και οικοδόμησης ομαδικότητας σε θέματα νεολαίας. Ανταλλαγή νέων στην Λιθουανία Μαΐου 2012 με θέμα τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα και τον πρωτότυπο τρόπο εμπλοκής μιας κοινότητας σε κοινές δράσεις. TrainingCourse στη Λετονία από την 1-9 Ιουνίου 2012 με θέμα τη μη τυπική μάθηση ως εργαλείο για την kοινωνική ενσωμάτωση. Σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο έχουμε αποστείλει νεαρά μέλη μας για το πρόγραμμα Euroscola. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα πιο πάνω είναι ενδεικτικά. Υπάρχουν και αιτήσεις για συνεργασία οι οποίες αφορούν το 2 ο εξάμηνο και περιμένουμε θετικές απαντήσεις. Ο κατάλογος ανανεώνεται διαρκώς γι αυτό καλούμε τα μέλη μας να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μας τόσο μέσω της ιστοσελίδας όσο και στο Facebook. Τα μέλη μας ενημερώνονται συνεχώς και με αποστολή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος είναι να στείλουμε στο εξωτερικό όσο περισσότερους νέους μπορούμε. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα και συνάμα να αποτελέσουν τους μελλοντικούς αρχηγούς αυτών των αποστολών. Για το 2012 έχουν υποβληθεί και εγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις: Ανταλλαγή Νέων με θέμα την παράδοση. Συμμετοχή νέων χρονών. Περιοχή Λευκωσίας-Μόρφου Απριλίου 2012.Προϋπολογισμόςπρογράμματος 14,310 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε δραστηριότητες που διοργανώνονται για τη νεολαία, τις δυσκολίες πρόσβασης των νέων στα κοινά και τις δράσεις νεολαίας.

4 Ιούλιος Άτομα άνω των 18 στην πλειοψηφία λειτουργοί νεολαίας από την Κύπρο και το εξωτερικό. Προϋπολογισμός προγράμματος 18,940 Εθελοντική Υπηρεσία EVS. 2 εθελοντές από Ιταλία και Ουκρανία θα βοηθούν στις εργασίες του Οργανισμού. Από 01/03/ /09/2012. Προϋπολογισμόςπρογράμματος Εθνική Πρωτοβουλία Νέων στο πλαίσιο του Νέα Γενιά σε Δράση η οποία θα περιλαμβάνει δημιουργία blog, διενέργεια βιωματικών σεμιναρίων, εκτύπωση και διανομή έντυπου υλικού σε κοινότητες, δημιουργία graffiti σε κεντρική τοποθεσία δήμου. Θέμα ρατσισμός, ξενοφοβία, κοινωνική ενσωμάτωση. Διάρκεια από 02/ /2013. Προϋπολογισμόςπρογράμματος 7,150 Επίσης έχουν υποβληθεί προτάσεις για προγράμματα και αναμένουμε αξιολόγηση: Πρόγραμμα Grundtvig- Δια Βίου Μάθηση με θέμα την ενίσχυση των δομών της εκπαίδευσης σε νεολαία αλλά και ενήλικες. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού αλλά και της Κύπρου. Προϋπολογισμός προγράμματος 12,000 Πρόγραμμα ENPI-MED για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και των ικανοτήτων των νεαρών ατόμων. Προϋπολογισμός προγράμματος 500,000. Διάρκεια 2 χρόνια. Συνεργασία με χώρες της Μεσογείου. (Συνεργασία με Πανεπιστήμια, Δήμους κτλ) Συμμετοχή σε πρόγραμμα του 7 ου ΠΠ με θέμα την ενίσχυση των δομών στους τομείς νεολαίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Προϋπολογισμός προγράμματος 2,500,000. Διάρκεια 6 χρόνια. Συνεργασία του ΚΟΚΕΝ με το ΤΕΠΑΚ την Διαφάνεια Κύπρου και το πανεπιστήμιο της Λισαβόνας. Παράλληλα, για την ενημέρωση των μελών έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια ενημέρωσης από τον ΚΟΚΕΝ για τα κέντρα νεότητας σε όλες τις Επαρχίες. Τα σεμινάρια θα έχουν τη μορφή συναντήσεων και συζήτησης πάνω στα ευρωπαϊκά προγράμματα, παρουσίαση των ευκαιριών που μπορούν τα κέντρα να αξιοποιήσουν, συνεργασία ΚΟΚΕΝ με τα κέντρα για την υλοποίηση προγραμμάτων, επίλυση αποριών και ερωτηματικών. Τα σεμινάρια αυτά θα ξεκινήσουν από τον Απρίλιο Θα γίνει προσπάθεια αυτά τα σεμινάρια να γίνουν σε συνεργασία με το Youth in Action Κύπρου. Άλλα Προγράμματα Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα το οποίο αξιοποιούμε σε μεγάλο βαθμό είναι το Youth in Action. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες τις οποίες μέσα στο 2012 στοχεύουμε και ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες συνεργασίες έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα τα Norway Grants, το πρόγραμμα Europe for Citizens και το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Σε όλα αυτά τα προγράμματα έχουμε αποστείλει το ενδιαφέρον μας για συμμετοχή και συνεργασία. Τώρα απλά περιμένουμε τις εγκρίσεις των σχεδίων που έχουν υποβληθεί από τους εταίρους μας στο εξωτερικό. Είναι προγράμματα μέσα από τα οποία μπορούμε να επιχορηγηθούμε για δράσεις κοινωνικού περιεχομένου και ενεργοποίησης αλλά και ενεργούς εμπλοκής των νέων στα κοινά,όπως επίσης και για εδραίωση συνεργασιών και δικτύωσης με οργανισμούς στο εξωτερικό. Θα γίνουν επίσης προσπάθειες για εμπλοκή μας στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μέσα στο Όλα τα πιο πάνω έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων δράσεων, ουσιαστικών, πιο μεγάλων προγραμμάτων, με πιο μεγάλη εμβέλεια και αντίκτυπο. Συνεργασίες Μέσα στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του ρόλου του ΚΟΚΕΝ στην κοινωνία και αναβάθμιση της εικόνας και του κύρους του ως ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός, μη πολιτικός οργανισμός νεολαίας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες με διάφορους φορείς, ιδρύματα και θεσμούς εντός και εκτός Κύπρου. Έχουμε ως εκ τούτου, αναπτύξει πολύ εποικοδομητική συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Πανεπιστήμιο Νεάπολης αλλά και με τη Διαφάνεια Κύπρου και άλλες Οργανώσεις από το εξωτερικό με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τη διαμόρφωση προτάσεων. Έχουμε επίσης καλές σχέσεις με το Υπουργείο Εργασίας, με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τον Επίτροπο Περιβάλλοντος και πολλούς άλλους φορείς.

5 Σημαντικό επίτευγμα σ αυτό τον τομέα θεωρούμε την κατάληξη σε συμφωνία με το ΤΕΠΑΚ, για την προώθηση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τον ΚΟΚΕΝ. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει: Αλληλοενημέρωση για δραστηριότητες με στόχο την αμοιβαία συμμετοχή. Ενθάρρυνση των φοιτητών, μέσω του Γραφείου Φοιτητικής Ζωής του Πανεπιστημίου, να αξιοποιούν δυνατότητες δράσεων του ΚΟΚΕΝ εντός και εκτός Κύπρου. Δυνατότητα του ΚΟΚΕΝ να χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις του υποδομές του Πανεπιστημίου, και αντίστροφα, ιδιαίτερα των φοιτητικών διαμερισμάτων τις περιόδους που θα είναι διαθέσιμα (καλοκαίρι). Συνδιοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η φυσική παρουσία του ΚΟΚΕΝ στο χώρο του πανεπιστημίου θα διασφαλιστεί μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις και θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε περιστασιακά υποδομές όπως χώρους διαλέξεων, συσκέψεων κλπ. Στα πλαίσια της συνεργασίας του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας με εταιρείες και φορείς είχαμε εξασφαλίσει από το ξενοδοχείο Crown Plaza (πρώην Holiday Inn) στη Λεμεσό, αριθμό επίπλων τα οποία το ξενοδοχείο έχει παραχωρήσει δωρεάν προς τα μέλη του ΚΟΚΕΝ. Περισσότερα από 10 Κέντρα Νεότητας προμηθεύτηκαν σημαντικό αριθμό επίπλων για τις ανάγκες τους. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η CΥΤΑ εφαρμόζει νέο πλαίσιο πολιτικής έμμεσης διαφήμισης (χορηγιών). O KOKEN θα μετέχει στα προγράμματα αυτά με στόχο την οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί. Πραγματοποιήσαμε επίσης σειρά συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την επίτευξη των στόχων μας. Συναντήσεις είχαμε με την υπουργό Συγκοινωνιών, με την υπουργό Εργασίας, με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, με τον Δήμαρχο Λεμεσού, με τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς, το Δήμαρχο Πολεμιδιών, το ΔΣ του ΟΝΕΚ, τις πολιτικές νεολαίες που μετέχουν στο ΔΣ του ΟΝΕΚ, τον προϊστάμενο φοιτητικής μέριμνας του ΤΕΠΑΚ, τον επίτροπο περιβάλλοντος και την επίτροπο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Αναμένονται μεταξύ άλλων συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών, το Τμήμα Πολεοδομίας και την Ένωση Κοινοτήτων. Διεθνής Παρουσία Παράλληλα με την παρουσία των ΚΝ μας σε διάφορα προγράμματα και αποστολές στο εξωτερικό, ως ΚΟΚΕΝ συνεχίσαμε την ενεργό και δυναμική συμμετοχή μας στα σώματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κέντρων Νεότητας ECYC. Με δική μας πρωτοβουλία διευθετήθηκε συνάντηση του ECYC την περασμένη Παρασκευή με την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα νεολαίας κ. Ανδρούλα Βασιλείου όπου συζητήθηκε το νέο πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Youth in Action, ERASMUS FOR ALL Εκδηλώσεις - Εκστρατείες Ιδιαίτερη έμφαση στα πλαίσια του σχεδιασμού μας έχει δοθεί στις εκδηλώσεις και εκστρατείες οι οποίες ενδυναμώνουν την παρουσία του ΚΟΚΕΝ στην κοινωνία, ψυχαγωγούν και καλλιεργούν τους νέους μας και ενισχύουν τη συλλογικότητα και το αίσθημα του ανήκειν ανάμεσα στα μέλη μας. Ο τομέας των εκδηλώσεων έχει δύο σκέλη και αφορά αφενός στην προβολή εκδηλώσεων που πραγματοποιούν τα ΚΝ και αφετέρου σε κεντρικές δράσεις που διοργανώνονται από τη γραμματεία σε συνεργασία με τις Ε.Ε. ή και με κέντρα μας ξεχωριστά. Έχουν καθοριστεί οι Παγκύπριες ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ΚΟΚΕΝ οι οποίες έχουν αναλάβει να οργανώσουν και υλοποιήσουν με τη στήριξη του Οργανισμού οι επαρχιακές επιτροπές ΚΟΚΕΝ ως εξής: Λευκωσία - Κερύνεια, Χριστουγεννιάτικος χορός Λεμεσός, Καρναβαλίστικη εκδήλωση και Beachparty Λάρνακα - Αμμόχωστος, Boatparty και Παιδικό φεστιβάλ Πάφος, Φεστιβάλ χορού

6 Μόρφου, Αθλητικό τουρνουά Ταυτόχρονα, με στόχο την καλύτερη προβολή και ανάδειξη του έργου των κέντρων μας έχουμε αποφασίσει την ένταξη των εκδηλώσεων των ΚΝ που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο κάτω από δύο θεματικές περιόδους. Τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις μεταξύ Ιούνιου και Αυγούστου όπου θα ενταχθούν κατά κόρον εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου και τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που θα στεγάσουν αποκλειστικά εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Οι θεματικές εκδηλώσεις θα προβληθούν μέσα από τα εργαλεία προβολής του ΚΟΚΕΝ αλλά και μέσα από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Για το 2011 οι κεντρικές εκδηλώσεις δεν ήταν στην προτεραιότητα μας γιατί όπως θα έχετε διαπιστώσει, δόθηκε έμφαση σε οργανωτικά θέματα και θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων και συνεργασιών. Ξεχωρίζουμε όμως, την εκδήλωση κάτω από τον τίτλο «Τα δέντρα της Μνήμης» που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2011 και έδειξε το υψηλό αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας που κάθε ένα κέντρο ξεχωριστά και όλος ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας στο σύνολο του διαθέτει. Με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς, 50 Κέντρα Νεότητας και Επαρχιακές Επιτροπές σε όλη τη Κύπρο κατάφεραν να πρασινίσουν την ελπίδα για το μέλλον φυτεύοντας 650 δέντρα μέσα σε μια μέρα. Δέντρα, που θα φωτίζουν τη δική μας μνήμη και θα αφυπνίζουν τις επόμενες γενιές καθώς θα αποτελούν ένα φυσικό μνημείο τιμής και ελπίδας για όλους μας. Όλοι εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην εκτελεστική γραμματεία του ΚΟΚΕΝ αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και τυχεροί που εργαστήκαμε μαζί σας στην υλοποίηση αυτού του έργου. Τα συγχαρητήρια όμως ανήκουν αποκλειστικά προς εσάς. Κατορθώσατε μακριά από τυμπανοκρουσίες και φαμφάρες, με σεμνότητα και σεβασμό να από-δείξετε σε όλους τι είναι τα κέντρα νεότητας, ποιος είναι ο σκοπός και στόχος τους και ποιο το όραμα τους για το μέλλον. Άλλες εκδηλώσεις ψυχαγωγικού κυρίως περιεχομένου που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη δοσμένη χρονική περίοδο ήταν ο χριστουγεννιάτικος χορός που οργανώθηκε από την Ε.Ε. Λευκωσίας και ο Καρναβαλίστικος από την Ε.Ε. Λεμεσού. Μέσα σ αυτό το μήνα και τον επόμενο τα Κέντρα Νεότητας Άλασσας, Νικηταρίου, Αγίων Βαβατσινιάς, Γαλάτας, Τερσεφάνου, Οδούς, Αγρού, Λάσας, Παραμύθας και Ποταμίου φιλοξενούν την πλανόδια θεατρική παράσταση «Το ημερολόγιο ενός τρελού» με τον ηθοποιό Μάριο Ιωάννου. Ο ΚΟΚΕΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με τον ηθοποιό προσφέρει την παράσταση δωρεάν στα μέλη του. Έχουν προγραμματιστεί ήδη για το 2012 σειρά εκδηλώσεων με προεξάρχουσα μια εκδήλωση που φιλοδοξούμε να καταστήσουμε θεσμό, τα Βραβεία ΚΟΚΕΝ. Στόχος των βραβείων είναι η επιβράβευση των ΚΝ που ξεχώρισαν ιδιαίτερα για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους σε συγκεκριμένους τομείς δράσης και η ενθάρρυνση των κέντρων μας για αναβάθμιση της ποιότητας της δράσης τους. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν πολύ σύντομα σε όλα τα κέντρα. Μέσα στα πλαίσια των σκοπών του για την προώθηση και υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Πάνθεον προγραμματίζει την δημιουργία και διοργάνωση Έκθεσης Έργων Τέχνης με τίτλο «Εικαστικές παραδοσιακές διαδρομές στην Κύπρο του σήμερα» όπου θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι καλλιτέχνες αλλά και ανερχόμενοι νέοι, μέλη των κέντρων νεότητας της Κύπρου. Με πηγή έμπνευσης την ιστορία της τέχνης και χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά και ύφος οι καλλιτέχνες (οι οποίοι θα διαλεχτούν ανάλογα με ειδικότητα, ελεύθερο χρόνο και πείρα με νέους) θα κληθούν να καθοδηγήσουν τους νέους σ ένα ταξίδι δημιουργίας. Στην συνέχεια θα διοργανωθούν εκθέσεις παρουσίασης των έργων σε πολυσύχναστους χώρους, τόσο Κυπρίων όσο και ξένων επισκεπτών, όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Κύπρου. Η πρόταση έχει κατατεθεί στο υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού και αναμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Θα διοργανώσουμε επίσης την καθιερωμένη «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα», η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτώβρη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, η

7 «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα» θα διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου και στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί σε νυχτερινά κέντρα της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Έχουν επίσης υποβληθεί, αιτήσεις για χρηματοδότηση εκδηλώσεων στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και στην CYTA και αναμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Όσον αφορά στον τομέα των εκστρατειών Το 2012 προγραμματίζεται Κεντρική Εκστρατεία υπέρ της υγιούς ενασχόλησης και άθλησης των νέων στις κοινότητες της Κύπρου και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τις διαφυλικές σχέσεις και τον ρατσισμό με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολης. Μη τυπική Μάθηση Σε σχέση με την επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών μας, που αποτελεί κύριο στόχο και βασική μας επιδίωξη, έχουν πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σειρά βιωματικών εργαστηρίων με θεματικές την συναισθηματική νοημοσύνη και τη γλώσσα του σώματος. Αυτή τη χρονιά θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με τα κέντρα μας τη σειρά των σεμιναρίων που έχουμε εισηγηθεί και είναι: «Νέοι και Σεξουαλικότητα»-Οικογενειακός Προγραμματισμός (σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, αποδοχή της διαφορετικότητας κ.α) «Ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σήμερα Προκλήσεις και Προτάσεις» (επαγγελματική αποκατάσταση, κατάλληλος κλάδος σπουδών, προγράμματα επιχορηγήσεων/υποτροφιών). Θα προστεθούν επίσης: «Συναισθηματική και Κοινωνική Εκπαίδευση» (αναστοχασμός, ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη επικοινωνίας εντός ομάδας) Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά (ελευθερία έκφρασης, δημιουργική ενέργεια, επικοινωνία, αυτοπειθαρχία, αυτοέλεγχος κ.α) Θεατροθεραπεία για ενηλίκους (εμψύχωση, σωματική-συναισθηματική έκφραση, αυτοσχεδιασμός, διαπροσωπικές σχέσεις, ομαδικό πνεύμα κ.α) «Δεξιότητες ζωής» (ρύθμιση στόχου, αλληλεξάρτηση, εμπιστοσύνη, ευθύνη και επιλογές κ.α) Σειρά σεμιναρίων που θα καλύπτουν θέματα Ηγεσίας, προγραμματισμού, λειτουργίας ομάδων, ενδοομαδικής επικοινωνίας, ίσων ευκαιριών (εμπλοκή αντρών- γυναικών), διοργάνωσης εκδηλώσεων, πρωτοβουλίας- καινοτομίας Προβολή Η προβολή και η συστηματική παρουσία του Οργανισμού στα ΜΜΕ αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του. Με αυτό τον στόχο έχουμε προχωρήσει στην δημιουργία της νέας ιστοσελίδας που στοχεύει στην όσον το δυνατό καλύτερη προβολή του έργου των ΚΝ αλλά και του Οργανισμού γενικότερα. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν εκδηλώσεις και δράσεις τόσο του ΚΟΚΕΝ όσο και των ΚΝ αναρτώνται καθημερινά. Έχει επίσης ετοιμαστεί και έχει αναρτηθεί στην καινούρια μας ιστοσελίδα μια ενημερωτική ταινία μικρού μήκους (promotion film) για τον ΚΟΚΕΝ σε ελληνική και αγγλική έκδοση. Η ταινία μπορεί να προβάλλεται από τα ΚΝ με κάθε ευκαιρία στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Έχουμε ακόμα έρθει σε επαφή με τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοσταθμούς ώστε η παρουσία μας να είναι συχνή και ουσιαστική ενώ αρκετές εκδηλώσεις μας έχουν προβληθεί από τα ΜΜΕ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική για τον Οργανισμό μας γιατί έχουμε δει με ικανοποίηση το όραμα που θέσαμε με την δημιουργία του ΚΟΚΕΝ να υλοποιείται βήμα με βήμα και να γίνονται σταθερά βήματα με

8 σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν ούτε ότι δεν έγιναν λάθη. Σίγουρα και λάθη κάναμε και παραλείψεις είχαμε και λάθος εκτιμήσεις κάναμε για διάφορα θέματα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πιάτα σπάζει αυτός που πλένει και λάθη δεν κάνει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Εκείνο που θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε είναι πως ό,τι κι αν κάνουμε το κάνουμε με καλή πρόθεση και με πολλή έγνοια και αγάπη για αυτή την μεγάλη οικογένεια που λέγεται ΚΝ. Την χρονιά που πέρασε πετύχαμε πολλά. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Ευχόμαστε ότι σ αυτή την πορεία θα είμαστε όλοι μαζί κέντρα, επαρχιακές, διοικητικό Συμβούλιο και προσωπικό γιατί ο δρόμος για την επιτυχία είναι πάντα ανηφορικός και χρειάζεται να τον ανεβούμε όλοι μαζί Να στε καλά και να είστε περήφανοι γιατί είσαστε εθελοντές και ο εθελοντισμός είναι ό,τι πιο αγνό και υπέροχο έχει να δείξει μια κοινωνία.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 58/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων Πρακτικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου για το 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ Έγινε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα»

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΕΔΗΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΕΔΗΣΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Πέμπτη, 16 Μαΐου 2011 / Αριθμός Φύλλου 191 ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ YEPP ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΝΕΔΗΣΥ Μετά την μεγάλη επιτυχία της ΝΕ ΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει!

Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» κλείνει 10 χρόνια ζωής και το γιορτάζει! Η ΜΚΟ «Παιδιά Εν Δράσει» γιορτάζει τα 10 α γενέθλια της με 10 εκδηλώσεις και πλήθος παράλληλων δράσεων μέσα στο 2013. Μεγαλώνει και διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης.

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. 1. Τι είναι _Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. _Στόχος μας για να γίνει η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2013 Δράση Β1[Αρ. 3] - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ www.youthboard.org.cy (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ www.youthboard.org.cy (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ www.youthboard.org.cy (A/A 04/13, ημερ: 07/02/2013) ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 1 από 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή 3 Α.1 Δικαιούχοι 3 Α.2 Στόχος του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Προγραμματισμός του μαθήματος Οικιακής Οικονομίας-Αγωγής Υγείας Επισημάνσεις για Α, Β και Γ Γυμνασίου Ο ετήσιος προγραμματισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στους Δείκτες Επιτυχίας της κάθε τάξης ξεχωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ I ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΗΘΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 1. Εισαγωγή/το πλαίσιο: Η ΑνΑΔ, λειτουργεί το Σχέδιο «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη» (στο εξής «Σχέδιο»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης!

Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! 4 ΘΕΜΑ Ανοίγουμε την πόρτα της εκπαίδευσης! Δωρεάν σεμινάρια, αλλά και απόκτηση Master για όσα μέλη του Επιμελητηρίου το επιθυμούν Ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -2016 (3-7 Αυγούστου ) 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» Η «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΟΒΙΑΣ» : ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ο» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΤΗ «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π. Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π. Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π. Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π. Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π. Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π. Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α Τοποθεσία: Γραφεία Νεολαίας Αρ. Εγγράφου: 2015/48β/05.02. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπ/κού προγράμματος Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπ/κού προγράμματος Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/NΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π. Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π. Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π. Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π. Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π. Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π. Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α Τοποθεσία: Γραφεία Νεολαίας Αρ. Εγγράφου: 2015/49β/14.02. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ Πρόεδρος Φαρκωνής Χρίστος Π Αντιπρόεδρος Οικονόμου Λορέντζος Π Γραμματέας Ανδρέου Μαρίνα Π Βοηθός Γραμματέας Γιάγκου Χαρίκλεια Α

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως.

Στο παρελθόν συμμετείχαν στο τουρνουά ομάδες από Αγγλία, Φιλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Ρωσσία και Ελλάδα κυρίως. Η Soccerworldcyprus διοργανώνει το καθιερωμένο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας με την επωνυμία Ayia Napa Youth Soccer Festival από τις 6 μέχρι και τις 11 Απριλίου του 2012. Η όλη διοργάνωση πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα