ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Αποτελέσματα έρευνας σε μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Έρευνας: Ιούνιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Αποτελέσματα έρευνας σε μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Έρευνας: Ιούνιος"

Transcript

1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: Αποτελέσματα έρευνας σε μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας χρονικό διάστημα διεξαγωγής της Έρευνας: Ιούνιος 2012-Φεβρουάριος 2013

2 Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Π.ΠΑ ΚΑΙ ΤΟ Γ.Κ.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ: ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Έφη Γαλανοπούλου,Κοινωνική Λειτουργός, ΚΑΠΗ Γλυφάδας Αμαλία Γιαννάτου, Εργο-θεραπεύτρια, Προϊσταμένη ΚΑΠΗ Γλυφάδας Άννα-Μαρία Διαμαντάκου,Ψυχολόγος Δήμου Γλυφάδας Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου, Κοινωνική Λειτουργός Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Γλυφάδας Άννα Ψαρρού, Νοσηλεύτρια-Επισκέπτρια Υγείας, ΚΑΠΗ Γλυφάδας.

3 H ποιότητα ζωής (ΠΖ) θεωρείται έννοια αλληλένδετη με τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) ορίζεται ως «η υποκειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια των συγκεκριμένων αξιών της κοινωνίας στην οποία ζει, και σε συνάρτηση με τις προσωπικές του αξίες, τους στόχους και τις προσδοκίες του». Η έννοια Ποιότητα Ζωής (ΠΖ)

4 Η μελέτη των δεικτών Ποιότητας ζωής όπως ορίζονται από τον Π.Ο.Υ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Βασική αρχή στην οποία βασίστηκε η συγκεκριμένη έρευνα.

5 Κοινωνικοί και Δημογραφικοί Δείκτες: Ηλικία, φύλο, καταγωγή, εκπαίδευση, εργασία, οικονομικοί πόροι, ταμείο ασφάλισης, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες κατοικίας, σταθερότητα διαμονής. Τομείς ποιότητας ζωής σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ

6 Σωματική υγεία ( χρόνια προβλήματα υγείας). Ψυχική Υγεία Θετικά συναισθήματα, σκέψη, μνήμη, συγκέντρωση, ύπνος & ανάπαυση Επίπεδο ανεξαρτησίας ( χρόνια εξάρτηση από φάρμακα, προβλήματα κινητικότητας) Τομείς ποιότητας ζωής σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

7 ΣΧΕΣΕΙΣ Οικογενειακές σχέσεις/κοινωνικές Σχέσεις Η Διαχείριση ελεύθερου χρόνου/ψυχαγωγία Τομείς Ποιότητας ζωής

8 Περιβάλλον Ασφάλεια από εξωτερικούς κινδύνους και αίσθημα ασφάλειας στη γειτονιά Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας Τομείς ποιότητας ζωής σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

9 Να μελετηθεί η ποιότητα ζωής (ΠΖ) των ατόμων της τρίτης ηλικίας με βάση σημαντικούς τομείς της ζωής τους καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να σχεδιαστούν υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους. Σκοπός της Έρευνας στην Τρίτη Ηλικία

10 Πραγματοποιήθηκαν 100 ημι-δομημένες συνεντεύξεις, με τακτικά μέλη των 5 παραρτημάτων του ΚΑΠΗ Γλυφάδας. Οι συμμετέχοντες ήταν άντρες και γυναίκες, ηλικίας 60 έως 85 ετών, 20 από κάθε ΚΑΠΗ του Δήμου Γλυφάδας. 73 άτομα ήταν μέλη πάνω από 5 χρόνια. Οι συνεντεύξεις έδωσαν την ευκαιρία στα άτομα να μιλήσουν για την ποιότητα ζωής τους και να εκφράσουν απόψεις για την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου και κυρίως του ΚΑΠΗ. Μέθοδος

11 Ερωτηματολόγιο βασισμένο στο WHOQoL-Bref, Ελληνική Έκδοση και το LQοLProfile, που καλύπτει 11 θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στους δείκτες ΠΖ του Π.Ο.Υ. Ο βαθμός ικανοποίησης μετρήθηκε σε πεντάβαθμη κλίμακα Λίκερτ, 1=πολύ δυσαρεστημένος/η έως 5 πολύ ικανοποιημένος/η Το ερωτηματολόγιο επεξεργάστηκε η διεπιστημονική ομάδα του ΚΑΠΗ σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Γλυφάδας. Ερευνητικό εργαλείο

12 Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των αριθμητικών αποτελεσμάτων της έρευνας και θεματική κατηγοριοποιήση των απόψεων των ερωτηθέντων. Επίσης, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από το προσωπικό προκειμένου να καταγραφούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους για την ποιότητα ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας και έγινε σύγκριση των απόψεων μελών και επαγγελματιών Μέθοδος

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΖΩΗΣ

14 Ηλικία Φύλο Οικογενειακή κατάσταση Εκπαίδευση Οικονομική κατάσταση ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

15 Ηλικία Σύνολο 25 (%) 54 (%) 21(%) 100( %) Φύλο Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο Οικογενειακή κατάσταση 25 Άγαμοι 2(%) 54 Παντρεμένοι 59(%) 21 Χήροι/ρε ς 9 (%) 100 Διαζευγμέν οι 9(%) Σε διάσταση 1(%) Εκπαίδευση Πρωτοβάθμια 50 (%) Δευτεροβάθμι α λίγες τάξεις 10(%) Δευτερο βάθμια 22(%) Τριτοβάθμι α 17 (%) Μεταπτυχ ιακό 1%)

16 ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 23% <500 ευρώ. 56% ευρώ. 21% > 1000

17 Ταμείο Ασφάλισης: ΙΚΑ: 63%, ΟΓΑ 3%, Δημόσιο 17%, Άλλο Ταμείο 17%.

18 Μέτρια Ικανοποιημένοι δήλωσαν 49% των ερωτηθέντων. Βαθμός Ικανοποίησης από την Οικονομική κατάσταση

19 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ιδιόκτητο Το 88(%) έχει ιδιοκτήτη κατοικία. Α. Διαμέρισμα :55(%) Β. Μονοκατοικία:33( %) Ενοίκιο Α. Διαμέρισμα: 9(%) Β. Μονοκατοικία: 2(%) Ξενώνας/ Γηροκομείο: 1(%)

20 70(%) Δήλωσαν ότι μένουν με κάποιο μέλος της οικογένειας. 30(%) Δήλωσαν ότι μένουν μόνοι. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

21 Χρόνος διαμονής στην ίδια κατοικία 78(%) των ερωτηθέντων διαμένουν στην ίδια κατοικία πάνω από 10 χρόνια.

22 Βαθμός Ικανοποίησης από συνθήκες κατοικίας Συγκεντρωτικά Πολύ Ικανοποιημένοι: 12(%) Ικανοποιημένοι: 50(%) Μέτρια Ικανοποιημένοι: 28 (%) Δυσαρεστημένοι: 9 (%) Πολύ Δυσαρεστημένοι:1 (%)

23 Eχετε δραστηριότητες έξω από το σπίτι; Απάντησαν: ΝΑΙ 60 (%) ΌΧΙ 40 (%) Ένα μεγάλο ποσοστό, δηλώνει μοναδική δράση έξω από το σπίτι τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΑΠΗ ή την καθημερινή προσέλευση στο ΚΑΠΗ για ένα καφέ και να βρει φίλους. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΩΗ

24 Οι ερωτώμενοι που έχουν δραστηριότητες δήλωσαν τα εξής: «Πηγαίνω εκδρομές» «Περπατώ, πηγαίνω βόλτες για καφέ», «Θέατρο, σινεμά» «Βλέπω τα εγγόνια μου» «ομάδα χορωδίας» «Ομάδα κεντήματος» «Παίζω μουσική» Ποιοτική διαχείριση ελεύθερου χρόνου

25 Ναι: 65% ΌΧΙ:35% Ενδεικτικές απαντήσεις: Νοικοκυριό, ενασχόληση με εγγόνια, κηπουρική, μαστορέματα, διάβασμα, σταυρόλεξο, δημιουργικό γράψιμο, Τηλεόραση/ραδιο Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

26 Σχέσεις με τη γειτονιά «Υπάρχουν άνθρωποι που συναντάτε σο δρόμο και ανταλλάσετε χαιρετισμούς;» ΝΑΙ 94 (%) ΌΧΙ 6 (%)

27 ΕΧΕΤΕ ΠΕΣΕΙ ΘΥΜΑ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ; ΌΧΙ: 85 (%) ΝΑΙ: 13 (%) (ληστεία, ή κλοπή τσάντας) Δεν Απάντησαν 2 (%)

28 Εδώ βλέπουμε ότι το αίσθημα του φόβου είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τα γεγονότα βίας. Αυτό έχει φανεί σε παρόμοιες έρευνες κυρίως στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αίσθημα ασφάλειας στη γειτονιά: Πολύ Ικαν. 3 ( %), Ικαν. 28 ( %), Μέτρια 35 ( %) δυσαρεστημένοι 23(%), Πολύ Δυσ. 11(%).

29 Συχνότητα επικοινωνίας με την οικογένεια Καθημερινά απάντησε το 55% Μία φορά την εβδομάδα απάντησε το 21% Μία ή δύο φορές του μήνα απάντησε το 16% Μία φορά το χρόνο απάντησε το 7% Λιγότερο από μία φορά το χρόνο απάντησε το 1 % των ερωτηθέντων.

30 Βαθμός ικανοποίησης από τις οικογενειακές σχέσεις Πολύ Ικανοποιημένοι: 38% Ικανοποιημένοι : 35% Μέτρια:20% Δυσαρεστημένοι:6% Πολύ Δυσαρεστημένοι: 1%

31 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: 48% δήλωσαν ικανοποίηση από τις κοινωνικές τους σχέσεις. 24% δήλωσαν μέτρια, 16% πολύ ικανοποιημένοι. 7% δυσαρεστημένοι, 3% πολύ δυσαρεστημένοι.

32 Εξάρτηση από φάρμακα. Ναι: 74 % Προβλήματα κινητικότητας. Όχι: 82% Κατάθλιψη Ναι: 54%, Όχι: 46% Ύπνος, ανάπαυση: 56% δήλωσαν ικανοποιητικό ύπνο Μνήμη/ Συγκέντρωση: 58% δήλωσαν ικανοποιητική μνήμη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

33 Ικανοποίηση από την Υγεία Πολύ Ικανοποιημένοι δήλωσαν 14(%), Ικανοποιημένοι, 48 (% ) Το 28% δήλωσε μέτρια ικανοποίηση Πολύ Δυσαρεστημένοι & Δυσ. 10%.

34 Πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας Πολύ Ικανοποιημένοι:10% Ικανοποιημένοι: 23% Μέτρια: 31% Δυσαρεστημένοι: 25% Πολύ Δυσαρεστημένοι: 11%

35 Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν πώς αισθάνονται συνολικά για τη ζωή τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ερώτηση: «Πείτε μου πώς αισθάνεστε συνολικά για τη ζωή σας το τελευταίο διάστημα;» ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΕΞΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

36 Γενικό Αίσθημα Ευεξίας των Συμμετεχόντων Συγκεντρωτικά: Πολύ Ικανοποιημένοι: 12% Ικανοποιημένοι : 39% Μέτρια: 36% Δυσαρεστημένοι: 9% Πολύ Δυσαρεστημένοι: 4%

37 Δείκτης Κεντρικής Τάσης Μ.Ο, Πεντάβαθμη Κλίμακα Λικερτ Εισόδημα: 2.8, s=1 Συνθήκες κατοικίας: 3.6, s=.84 Ασφάλεια Μ.Ο : 2.8, s=1.03 Οικογενειακές σχέσεις:4. s=.95 Κοινωνικές σχέσεις: 3.7, s=.93 Γενική κατάσταση Υγείας :3.6 s =.94 Αίσθημα ευεξίας : 3.4, s=.95 Πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας: 2.9, s=1.15

38 Ο συσχετισμός του δείκτη γενικής ευεξίας με επιμέρους τομείς Ποιότητας Ζωής κατέδειξε ότι: Τα μέλη που δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σαν σύνολο δήλωσαν επίσης ικανοποιημένοι από: Α. Τις οικογενειακές σχέσεις Β. Είχαν καλούς φίλους και Γ. Έκαναν ποιοτική διαχείριση ελεύθερου χρόνου Αλληλεπίδραση παραγόντων

39 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

40 Ικανοποίηση από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Δήμου 40 % δήλωσαν Ικανοποιημένοι, 4% Π. Ικανοποιημένοι, το 23% μέτρια, 13% Δυσαρεστημένοι, 3% Π. Δυσαρεστημένοι, 17% δεν έχουν άποψη.

41 Ικανοποίηση από τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου 41% Ικανοποιημένοι, 14% Πολύ Ικανοποιημένοι, 19% Μέτρια, 13% Δυσαρεστημένοι, 1% Πολύ Δυσαρεστημένοι, 12% Δεν έχουν άποψη.

42 Βαθμός Ικανοποίησης από το ΚΑΠΗ ( Συγκεντρωτικά) Ικανοποιημένοι : 38% Μέτρια Ικανοποιημένοι: 26% Πολύ Ικανοποιημένοι: 32% Δυσαρεστημένοι : 3%

43 Ανά ΚΑΠΗ ΚΑΠΗ Α. Αγ. Τρύφωνα Ν=20 Ικανοποιημένοι: 45% Μέτρια : 40% ΚΑΠΗ Β Βορείου Ηπείρου Ν=20 Ικανοποιημένοι: 50% Πολύ Ικανοποιημένοι: 30% Μέτρια: 20% ΚΑΠΗ C. Σοφίας Βέμπω Ικανοποιημένοι: 45% Πολύ Ικανοποιημένοι: 45% Μέτρια: 5% Δυσαρεστημένοι 5% ΚΑΠΗ D. Αγ. Τριάδα Ικανοποιημένοι: 40% Πολύ Ικανοποιημένοι: 60% ΚΑΠΗ Ε. Aγ. Νικόλαος Ικανοποιημένοι: 38% Πολύ Ικανοποιημένοι: 32% Μέτρια: 26%, Δυσαρεστ.:3%

44 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ

45 Η ενότητα αυτή περιέχει τις πιο απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με θέματα που τους απασχολούν ως δημότες και μέλη των Ανοιχτών Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η).Η επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων έγινε με θεματική κατηγοριοποίηση των απαντήσεων: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

46 1. Κυριότερα Προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως δημότες. 2. Προτάσεις βελτίωσης Υπηρεσιών για όλους του δημότες. 3. Προτάσεις βελτίωσης Υπηρεσιών για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. 4.Τομείς ζωής που βελτιώνονται με τη συμμετοχή στο Κ.Α.Π.Η Θεματικές κατηγορίες

47 Πολιτική διοίκηση Ανεπαρκές ενδιαφέρον από τη πολιτική διοίκηση. Έλλειψη αξιολόγησης προσωπικού. Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως δημότες

48 Οργάνωση Υπηρεσιών Ανεπαρκής ενημέρωση προς τους δημότες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του δήμου. Ανεπαρκείς Κοινωνικές Υπηρεσίες Ανεπαρκείς υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία/κινητικά προβλήματα Ανεπαρκείς υπηρεσίες για αλλοδαπούς Λίγες πολιτιστικές εκδηλώσεις Ακριβά δημοτικά τέλη Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως δημότες

49 Περιβάλλον Σκουπίδια, ηχορύπανση, μικρά πεζοδρόμια, έλλειψη πινακίδων και φωτισμού, κακή αποχέτευση/αγωγοί όμβριων υδάτων Έλλειψη δημόσιων έργων, πράσινου, ανεπαρκής προστασία Υμηττού. Ανεπαρκής τοπική συγκοινωνία. Έλλειψη νεκροταφείου. Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως δημότες

50 Περιβάλλον Ανεπαρκής προστασία αδέσποτων ζώων Ανεπαρκής παρουσία δημοτικής αστυνομίας και αστυνομίας πόλεων Κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως δημότες

51 Περιβάλλον Καθαριότητα Δημιουργία πεζόδρομων & ανοιχτών χώρων. Καλύτερη προστασία από δημοτική αστυνομία και αστυνομία πόλεων στην περιοχή. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

52 Υπηρεσίες Καλύτερη πρόσβαση ατόμων τρίτης ηλικίας σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Υπηρεσίες προσβάσιμες για άτομα τρίτης ηλικίας με προβλήματα κινητικότητας. Προτάσεις μελών για βελτίωση υπηρεσιών για άτομα τρίτης ηλικίας

53 Παρουσία ψυχολόγων και φυσιοθεραπευτών σε όλα τα παραρτήματα του ΚΑΠΗ. Λειτουργία υπηρεσιών κατ οίκον για μοναχικούς ηλικιωμένους. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ.

54 Ομάδες συζήτησης στο ΚΑΠΗ. Λαϊκό Πανεπιστήμιο & διαλέξεις για θέματα υγείας και πρόληψης. Λειτουργία των ΚΑΠΗ κάποια απογεύματα. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ

55 Απόψεις μελών Υγεία ψυχική/σωματική) και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας Σχέσεις με α) την οικογένεια β) σύντροφο Βελτίωση οικονομικών Επαγγελμ.αποκατάσταση παιδιών Απόψεις προσωπικού Πρόσβαση σε καλή περίθαλψη Συντήρηση και βελτίωση λειτουργικότητας Κοινωνική συμμετοχή Ασφαλές περιβάλλον Σχέσεις Παράγοντες που θα βελτίωναν την ΠΖ των ατόμων της τρίτης ηλικίας; Με σειρά σημαντικότητας

56 Απόψεις Μελών «Η συμμετοχή στα προγράμματα βελτίωσε τις κοινωνικές μου σχέσεις» «Έρχομαι για να βρω φίλους». «Έρχομαι για να πηγαίνω εκδρομές». Απόψεις Προσωπικού Ενισχύεται η Κοινωνικότητα & η λειτουργικότητα Διαχείριση ελεύθερου χρόνου Τομείς ζωής που βελτιώνονται με τη συμμετοχή στο ΚΑΠΗ.

57 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ: α) Ικανοποιητικές οικογενειακές και φιλικές σχέσεις, β) καλή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου γ) καλή σωματική και ψυχική υγεία δ) από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

58 Ευχαριστούμε την προηγούμενη δημοτική αρχή για την υποστήριξη της έρευνας, καθώς και τα μέλη του ΚΑΠΗ Γλυφάδας που μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ζωής τους Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Tα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβριυάριος 2010 89 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Ν. ΤΗΝΟ Ν.Α. ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Ζωής Ζωής Ερωτηματολόγιο WHOQOL 100

Ποιότητα Ζωής Ζωής Ερωτηματολόγιο WHOQOL 100 Ποιότητα Ζωής: Ερωτηματολόγιο WHOQOL 100 Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Ιστορικά.. Η ποιότητα ζωής ως έννοια που αφορά τον άνθρωπο στην υποκειμενική και κοινωνική του διάσταση απασχόλησε από αρχαιοτάτων χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ»

«ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ» ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Μελέτη περίπτωσης Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Γόγαλη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Διπλωματική εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Τσιτσιλώνη Μαριάννα Επιβλέπων: Γρηγορούδης Ευάγγελος Χανιά 2010 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ.Ε.Α.Κ 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ.Ε.Α.Κ 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σ.Ε.Α.Κ 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡΙΛΛΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2013 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI Ελίζαβεθ Μεσθεναίου & Κορίνα Αντωνιάδου, Ερευνητική Οµάδα ΣEΞTANT, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 1. Στόχοι του Προγράµµατος MERI... 1 2. Η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες Κοινής Γνώμης σε Τοπικό Επίπεδο: Μελέτη Περίπτωσης

Έρευνες Κοινής Γνώμης σε Τοπικό Επίπεδο: Μελέτη Περίπτωσης Έρευνες Κοινής Γνώμης σε Τοπικό Επίπεδο: Μελέτη Περίπτωσης Ιωάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Υπεύθυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ) Λαμπρινού Ευφροσύνη-Μαρία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ) Λαμπρινού Ευφροσύνη-Μαρία ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ) Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα

Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2009 4 (1), 45-62 Social Cohesion and Development 2009 4 (1), 45-62 Η επίδραση της νόμιμης διαμονής στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα Δέσποινα Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα

Έρευνα Αγοράς ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα 2009 Έρευνα Αγοράς Ποσοτική & Ποιοτική Έρευνα Διεξαγωγή Ποσοτικής Έρευνας Ανάλυση Αποτελέσματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Έρευνα Ανάλυσης Αντιλήψεων/Αναγκών Πτυχιακή Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Επιμέλεια Παρουσίασης, σχεδιασμός και εκτέλεση έρευνας: Τριγώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ ΕΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την

Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2007 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Έρευνα σε Υπηρεσίες και Φορείς Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER. ... Γ. Αλεξιάς, 1 Α. Φλάμου ... ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Suppl 1):37-42 Αξιολόγηση της κοινωνικής και ψυχο-συναισθηματικής υποστήριξης των ηλικιωμένων με προβλήματα υγείας, κοινωνικής απομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο της πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξης (face-to-face) Ιούνιος Ιούλιος 2008 VPRC VPRC ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους.

445-6/21-11-2000 και Ε50-370-6/15-2-2001) και χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ιδίους πόρους. 1 Πρόλογος Η σημασία της έρευνας υπηρεσιών υγείας στον προσδιορισμό των υγειονομικών προτεραιοτήτων, τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας και τη λήψη των αποφάσεων στην υγειονομική πολιτική είναι προφανής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας

Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας Συντονισμός: ΝΕΛΕ Λάρισας Επιστημονική Επιμέλεια: Λάρισα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Divani Caravel, Αθήνα ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας Πρόεδρος: Μέλη: Τούντας Γιάννης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα