ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ενότητα 3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου/διδακτικού υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού / Υ.Α.Π. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση του αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο των μαθημάτων στα σχολεία.

2 Ενότητα 3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: «Αθηναίος άμουσος και Κορίνθιος» Να διαβάσετε το κείμενο της Ενότητας 2 του βιβλίου σας, σ. 30 «Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος» (μόνο από τη λεζάντα 1 μέχρι και τη 16). (Το λεξιλόγιο που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου είναι βοηθητικό). Ερωτήσεις κατανόησης: (α) Ποια κύρια πρόσωπα συζητούν στο κείμενο αυτό; (β) Σε ποια ηλικία βρίσκεται ο Πράξανδρος; Από ποια φράση του κειμένου φαίνεται αυτό; (γ) Προς ποια πόλη πορεύεται ο Πράξανδρος και για ποιους λόγους; (δ) Για ποιον λόγο κατηγορείται ο Όμηρος; (Να εντοπίσετε την απάντηση, όπως είναι γραμμένη στα Αρχαία Ελληνικά). (ε) Να γράψετε τρία χαρακτηριστικά του Σωκράτη με βάση το κείμενο. (στ) Τι δίδασκε ο Σωκράτης; Να αποδώσετε το πιο κάτω απόσπασμα του κειμένου στα Νέα Ελληνικά: Ἀκούεται γὰρ ὅτι ἄνδρες πολλοί φιλοσοφοῦσι καὶ λόγοι πολλοὶ γίγνονται περὶ τέχνης ρητορικῆς,... πολλαὶ δὲ ἐξετάσεις περί τε ὑγιεινῆς διαίτης καὶ περὶ τῶν μετεώρων

3 Β. ΛΕΞΕΩΝ ΤΑΞΙΔΙ 1. σθένει < σθένω (= έχω δύναμη) (α) Να σχηματίσετε απλές και σύνθετες λέξεις με το ρ. σθένω (β) Να επιλέξετε δύο (2) λέξεις από αυτές και να γράψετε προτάσεις. 2. ὁρῶ < θ. ορ-, οπ-, ε(ι) (= βλέπω) Στα Νέα Ελληνικά έχουμε πλήθος λέξεων που παράγονται από το ρήμα ὁρῶ. (α) Να γράψετε απλές ή σύνθετες λέξεις, που σχετίζονται με αυτές που βρίσκονται στον κύκλο, π.χ. οπτικός όψη όραση οφθαλμός..... (β) Να γράψετε μια παράγραφο λέξεων με τη θεματική πρόταση: «Η επίσκεψή μου στον οφθαλμίατρο μού δημιούργησε πολλές ανησυχίες». 2

4 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Μαθαίνω τις προσωπικές αντωνυμίες (ΓΑΕ, σ. 136, 222) 1. Να καταγράψετε στον πίνακα που ακολουθεί τις λέξεις των προτάσεων, οι οποίες φανερώνουν ΠΡΟΣΩΠΑ. Α.Ε. Ἡμεῖς ἐσμὲν ἄνδρες χρηστοί. Σὺ σπεύδεις ἐκ τῆς ὁδοῦ. Οὗτοι θερινὰς ἀργοὺς ἄγουσι. Ὑμεῖς ἐστέ γραμματισταί. Ἐγὼ ὁρῶ τὸν Πράξανδρον. Οὗτος διδάσκαλός ἐστι. 2. Γνωρίζετε πώς ονομάζονται αυτές οι αντωνυμίες που φανερώνουν πρόσωπο;. 3. Οι αντωνυμίες αυτές, οι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, κλίνονται. Με βάση τους τύπους της αντωνυμίας που γράψατε πιο πάνω και αξιοποιώντας το βιβλίο της Γραμματικής σας (ΓΑΕ, σ. 136, 222), να συμπληρώσετε τις δύο πρώτες στήλες στον πιο κάτω πίνακα. Ενικός αριθμός Πτώσεις Α πρόσωπο Β πρόσωπο Γ πρόσωπο 1 Ονομαστική ἐγώ σύ Γενική Δοτική Αιτιατική (οὑ) οἷ, οἱ Πληθυντικός αριθμός Πτώσεις Α πρόσωπο Β πρόσωπο Γ πρόσωπο Ονομαστική ἡμεῖς ὑμεῖς (σφεῖς) Γενική Δοτική Αιτιατική (ἕ) (σφῶν) σφίσι (ν) (σφᾶς) 1 Σημ.: Η προσωπική αντωνυμία δανείζεται την ονομαστική ενικού και πληθυντικού για το γ πρόσωπο από τη δεικτική αντωνυμία, οὗτος, αὕτη, τοῦτο. 3

5 4. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις αντωνυμίες που λείπουν. Πάτερ.. ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά.. ἐλθέτω ἡ Βασιλεία. γενηθήτω τὸ θέλημά.., ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τὸν ἄρτον. τὸν ἐπιούσιον δὸς.. σήμερον καὶ ἄφες. τὰ ὀφειλήματα, ὡς καὶ. ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις.. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς. εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Μαθαίνω την οριστική Ενεστώτα ενεργητικής φωνής (ΓΑΕ, σ , σ , σ , σ ) 1. Στο κείμενο συναντήσαμε ανάμεσα σε άλλα και τα ρήματα σπεύδει, σθένει, βαδίζεις, ἀκούεις, ἐπάγουσι, ἄγουσι, διδάσκει, ψέγει, λέγει. (α) Με βάση τις γνώσεις σας στα Νέα Ελληνικά, να μεταφέρετε τους πιο πάνω τύπους στην οριστική Ενεστώτα στο α πρόσωπο ενικού, π.χ. σπεύδω (β) Πού τονίζονται τα παραπάνω ρήματα;.. Τα ρήματα αυτά λέγονται βαρύτονα. Επομένως: Βαρύτονα λέγονται τα ρήματα, τα οποία στο α πρόσωπο της οριστικής Ενεστώτα δεν τονίζονται στη λήγουσα. (γ) Τα ρήματα που έχουμε συναντήσει λήγουν στο α πρόσωπο σε -..., που είναι η κατάληξη του Ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην οριστική έγκλιση. Αφού συμβουλευτείτε την Γραμματική σας (ΓΑΕ, , σ ), να συμπληρώσετε τα πιο κάτω: Ο χρόνος Ενεστώτας δηλώνει..... Η οριστική είναι η έγκλιση

6 2. Στον πιο κάτω πίνακα να σημειώσετε τα βαρύτονα ρήματα της οριστικής του Ενεστώτα ενεργητικής φωνής, που υπάρχουν στο κείμενο μαζί με το πρόσωπο που ενεργεί. Πρόσωπο π.χ. Ο Πράξανδρος Ρήματα κειμένου σπεύδει 3. Με τη βοήθεια της Γραμματικής σας (ΓΑΕ, σ. 164, 276) να συμπληρώσετε την κλίση του ρ. λέγω στον Ενεστώτα σε όλα τα πρόσωπα με την αντίστοιχη αντωνυμία. Προσωπική αντωνυμία π.χ. ἐγώ Ρήμα λέγω 4. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος: α) Οἱ διδάσκαλοι τοὺς ἀγαθοὺς μαθητὰς.. (βραβεύω). β) Ὁ ῥήτωρ τὸν δῆμον.. (πείθω). γ) Σὺ τοὺς τοῦ βίου πόνους ἀνδρείως.. (φέρω). δ) Ὑμεῖς καὶ μικροῖς δώροις... (χαίρω). ε) Ἡμεῖς τὸν ἀγρὸν. (θεραπεύω). στ) Οἱ θνητοὶ. (θύω) τοῖς θεοῖς. 5

7 Μαθαίνω την οριστική Ενεστώτα μέσης φωνής (ΓΑΕ, σ. 168, 278) 1. (α) Να παρατηρήσετε προσεκτικά τον πιο κάτω ρηματικό τύπο και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: λαμβάνεται Με βάση τις γνώσεις σας από τα Νέα Ελληνικά, σε ποια φωνή βρίσκεται το ρήμα;. Αυτή η φωνή στα Αρχαία Ελληνικά λέγεται μέση φωνή. (β) Σε ποιο χρόνο νομίζετε ότι βρίσκεται το ρήμα λαμβάνεται; (γ) Να το γράψετε στο α πρόσωπο ενικού: 2. Να μεταφέρετε τα ρήματα ἅπτεται, προσέρχεται, λέγεται, γίγνονται που συναντήσαμε στο κείμενο, στο α πρόσωπο οριστικής Ενεστώτα μέσης φωνής Να προσπαθήσετε να κλίνετε το ρήμα λέγομαι στην οριστική Ενεστώτα στα Νέα Ελληνικά (α πίνακας) και στα Αρχαία Ελληνικά (β πίνακας). ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ εγώ λέγεσύ λέγαυτός λέγεμείς λεγεσείς λέγ- Αν κοιτάξετε στη ΓΑΕ σ. 168, 278, θα βρείτε και τις καταλήξεις που χρειάζεστε για τον απέναντι πίνακα. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ἐγώ λέγσὺ λέγοὗτος λέγ- ἡμεῖς λεγ- ὑμεῖς λέγ- αυτοί λέγ- οὗτοι λέγ- 4. Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τον σωστό ρηματικό τύπο του Ενεστώτα μέσης φωνής: α) Ὁ κῆρυξ... (πορεύομαι) εἰς Κόρινθον. i) πορεύονται ii) πορεύῃ iii) πορεύεται 6

8 β) Ἀλέξανδρος... (δέχομαι) Περσῶν πρέσβεις. i) δέχομαι ii) δέχονται iii) δέχεται γ) Ἡ πόλις σφόδρα... (βλάπτομαι) ὑφ' ὑμῶν. i) βλάπτεται ii) βλάπτεσθε iii) βλάπτονται δ) Ἐγὼ... (παραδέχομαι) τὸν λόγον. i) παραδεχόμεθα ii) παραδέχομαι iii) παραδέχονται ε) Ὑμεῖς..(πορεύομαι) εἰς ὁδὸν ἀληθείας. i) πορευόμεθα ii) πορεύεσθε iii) πορεύονται Μαθαίνω την Α κλίση ουσιαστικών (ΓΑΕ, σ , 86-90) Μέχρι τώρα μάθαμε τη Β κλίση ουσιαστικών, η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά... και... γένους σε ος, και... γένους σε ον. Μάθαμε, επίσης, ότι για να μπορούμε να κλίνουμε τα ουσιαστικά αυτά, πρέπει να ξέρουμε καλά τις πτώσεις των ουσιαστικών, την..., τη..., τη..., την... και την... και τους αριθμούς,... και.... Ας γνωρίσουμε την Α κλίση ουσιαστικών, η οποία περιλαμβάνει ουσιαστικά μόνο αρσενικού και θηλυκού γένους. Συγκεκριμένα, η Α κλίση περιλαμβάνει αρσενικά σε ης και σε ας και θηλυκά σε η και σε α. Ουσιαστικά Α κλίσης -ης Αρσενικά π.χ. ὁ ὁπλίτης ὁ ταμίας -ας Θηλυκά -α -η π.χ. ἡ ὥρα ἡ ψυχὴ 7

9 I. Κλίση αρσενικού γένους Με βάση τις γνώσεις σας από τα Νέα Ελληνικά και με τη βοήθεια της Γραμματικής σας (ΓΑΕ, σ. 45, 86), να συμπληρώσετε τα κενά στον πιο κάτω πίνακα: Πτώσεις Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός Ονομαστική ὁ ὁπλίτ... οἱ ὁπλῖτ... ὁ ταμί... οἱ ταμί... Γενική τοῦ ὁπλίτ... τῶν ὁπλιτ. τοῦ ταμί... τῶν ταμι... Δοτική τῷ ὁπλίτ... τοῖς ὁπλίτ... τῷ ταμί... τοῖς ταμί... Αιτιατική τὸν ὁπλίτ... τοὺς ὁπλίτ... τὸν ταμί... τοὺς ταμί... Κλητική ὦ ὁπλῖτ... ὦ ὁπλῖτ... ὦ ταμί... ὦ ταμί... II. Κλίση θηλυκού γένους α) Με βάση τις γνώσεις σας από τα Νέα Ελληνικά και με τη βοήθεια της Γραμματικής σας (ΓΑΕ, σ , 86 ), να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα. Πτώσεις Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός Ονομαστική ἡ ψυχ... αἱ ψυχ... ἡ ὥρ... αἱ ὧρ... Γενική τῆς ψυχ... τῶν ψυχ... τῆς ὥρ... τῶν ὡρ... Δοτική τῇ ψυχ... ταῖς ψυχ... τῇ ὥρ... ταῖς ὥρ... Αιτιατική τὴν ψυχ... τὰς ψυχ... τὴν ὥρ... τὰς ὥρ... Κλητική ὦ ψυχ... ὦ ψυχ... ὦ ὥρ... ὦ ὧρ... 8

10 β) Με τη βοήθεια της Γραμματικής σας να προσπαθήσετε να συμπληρώσετε τις καταλήξεις του ουσιαστικού ἡ θάλασσα. Πτώσεις Ενικός Πληθυντικός Ονομαστική ἡ θάλασσ... αἱ θάλασσ... Γενική τῆς θαλάσσ... τῶν θαλασσ... Δοτική τῇ θαλάσσ... ταῖς θαλάσσ... Αιτιατική τὴν θάλασσ... τὰς θαλάσσ... Κλητική ὦ θάλασσ... ὦ θάλασσ... Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται τα: ἡ μᾶζα, ἡ τράπεζα, ἡ δόξα, ἡ μέλισσα, ἡ ἄμυνα κ.ά. γ) Τι διαπιστώνετε; Τα ουσιαστικά Α κλίσης θηλυκού γένους που λήγουν σε -α και έχουν..., εκτός από ρ, πριν από το -α, σχηματίζουν τη γενική σε ης και τη δοτική σε ῃ, π.χ. τῆς θαλάσσης, τῇ θαλάσσῃ. Ενώ, όσα θηλυκά λήγουν σε α και έχουν...ή ρ πριν από το -α, σχηματίζουν τη γενική σε ας και τη δοτική σε ᾳ, όπως τα ουσιαστικά ἡ ὥρα, ἡ ἀλήθεια, ἡ χώρα, ἡ σημαία, π.χ. τῆς ὥρας, τῇ ὥρᾳ. Τι παρατηρείτε ως προς τις καταλήξεις του πληθυντικού τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά της Α κλίσης; Οι καταλήξεις του πληθυντικού είναι... τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά. Τι παρατηρείτε ως προς στη γενική πληθυντικού των ουσιαστικών της Α κλίσης σε σχέση με τον τονισμό; Όλα τα ουσιαστικά της Α κλίσης στη γενική πληθυντικού τονίζονται στη... και παίρνουν. 9

11 1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στην κατάλληλη πτώση. τοῦ (ὁ νεανίας). τὴν (ἡ θάλαττα)... τὰς (ἡ αἰχμή).. τοῖς (ὁ πολίτης) τοὺς (ὁ δεσπότης) τῆς (ἡ μοῖρα).. τῆς (ἡ ἄμυνα). οἱ (ὁ πολίτης).. τὴν (ἡ λίμνη). οἱ (ὁ γυμναστής). τοῦ (ποιητής)... ταῖς (ἡ ψυχή) Να γράψετε τη γενική, δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού των ουσιαστικών: ὁ στρατιώτης, ὁ ταμίας, ἡ πολιτεία, ἡ μᾶζα. Ενικός ὁ στρατιώτης ὁ ταμίας ἡ πολιτεία ἡ μᾶζα Γενική Δοτική Αιτιατική Πληθυντικός οἱ στρατιῶται οἱ ταμίαι αἱ πολιτεῖαι αἱ μᾶζαι Γενική Δοτική Αιτιατική 10

12 Δ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ... ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ Μαθαίνω για το υποκείμενο (ΣΑΕΓ, σ , σ Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η σύνταξη των προτάσεων στα Αρχαία Ελληνικά είναι σχεδόν η ίδια με τα Νέα Ελληνικά. 1. Να διαβάσετε προσεκτικά το πιο κάτω παράδειγμα. «Τον ποδοσφαιριστή τραυματίστηκε», φώναξε κάποιος στο γήπεδο. (α) Ποια λέξη θα αλλάζατε στο πιο πάνω παράδειγμα;... (β) Σε ποια πτώση νομίζετε ότι πρέπει να τη γράψετε;.. (γ) Η λέξη «ο ποδοσφαιριστής» είναι το υποκείμενο στην πρόταση αυτή. Επομένως, το υποκείμενο: φανερώνει τίς, τι, τίνες (=ποιος, τι, ποιοι) ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση. το συναντούμε πάντοτε στην ονομαστική πτώση. 2. Με τη βοήθεια του κειμένου σας, να συμπληρώσετε τα υποκείμενα στα πιο κάτω παραδείγματα. (α).. μου ἅπτεται; (σ. 30, εικ. 1) (β) ὅπισθεν προσέρχεται. (σ. 30, εικ. 2) (γ). γὰρ πάντα παρ Ὁμήρῳ ἐστί. (σ. 33, εικ. 15) 3. Να υπογραμμίσετε το υποκείμενο στις πιο κάτω προτάσεις. (α) Οὗτος γενναῖος ἐστί. (β) Ὁ Νεῖλος ποταμός ἐστι. (γ) Ὁ πόλεμος αἴτιος πολλῶν κακῶν γίγνεται. (δ) Ἡμεῖς γράφομεν ἐπιστολήν. (ε) Ὑμεῖς διδάσκετε τὴν ἀρετήν. 11

13 Ε. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΣΗΜΕΡΑ!!! 1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της Α στήλης με το σωστό πρόσωπο και αριθμό στη Β στήλη (ένας όρος της Β στήλης περισσεύει). Α στήλη Β στήλη 1 ἀκούει α γ πληθ. μέσης φωνής 2 θεραπεύεσθε β γ πληθ. ενεργ. φωνής 3 βλάπτονται γ β πληθ. μέσης φωνής 4 λέγουσι δ β ενικού μέσης φωνής 5 πράττομεν ε γ ενικού ενεργ. φωνής 6 γράφῃ στ β πληθ. ενεργ. φωνής 7 θαυμάζετε ζ α πληθ. μέσης φωνής 8 στρατευόμεθα η α ενικού μέσης φωνής θ α πληθ. ενεργ. φωνής Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τον σωστό ρηματικό τύπο του Ενεστώτα ενεργητικής και μέσης φωνής. α) Ἡμεῖς... (κολάζω) τοὺς κακούς. i) κολάζονται ii) κολάζομεν iii) κολαζόμεθα β) Ὁ μαθητής... (πορεύομαι) πρὸς τὴν αἴθουσαν. i) πορεύονται ii) πορεύῃ iii) πορεύεται γ) Οἱ θεοὶ... (φυλάττω) τὰς πόλεις. i) φυλάττονται ii) φυλάττεται iii) φυλάττουσι δ) Ἡμεῖς... (θεραπεύω) τοὺς τραυματίας. i) θεραπεύομεν ii) θεραπεύῃ iii) θεραπευόμεθα ε) Ὑμεῖς... (διδάσκω) τὴν ἀρετήν. i) διδάσκετε ii) διδάσκομεν iii) διδάσκεσθε στ) Τί... (βούλομαι), ὦ Ὀδυσσεῦ; i) βούλεσθε ii) βούλῃ iii) βούλεσαι 3. Να υπογραμμίσετε τον σωστό τύπο. (α) τοῦ θεατὴ (β) τῷ νεανία (γ) τοῖς προφήτοις (δ) τῆς ὥρης τοῦ θεατοῦ τὸν νεανίαν ταῖς προφήταις τῆς ὥρας τοῦ θεατὰ τὼ νεανία τοῖς προφήταις τῆς ὥρᾳς 12

14 4. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της Α στήλης με τους όρους της Β στήλης (ένας όρος της Β στήλης περισσεύει). Α στήλη Β στήλη α. ὁ πολίτης 1. αιτιατική πληθ., θηλ. β. τοῖς στρατιώταις 2. γενική ενικού, αρσ. γ. τῶν χωρῶν 3. ονομαστική ενικού, αρσ. δ. τοῦ νεανίου 4. δοτική πληθ., αρσ. ε. τὰς τροφὰς 5. αιτιατική ενικού, θηλ. 6. γενική πληθ., θηλ. α. β. γ. δ. ε. 5. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης που δίνεται στην παρένθεση. (α) Πρὸς... (ἡ κρήνη, αιτιατ. ενικού) δ ἄγουσιν τὰς αἶγας. (β) Λέξον, οὐ γεύῃ...; (ἡ τροφή, γενική ενικού) (γ) Ἀγησίλαος προαγορεύει... (ὁ ὁπλίτης, δοτική πληθ.) μὴ τιμωρεῖσθαι τοὺς αἰχμαλώτους. (δ)... (ἡ οἰκία, ονομαστική πληθ.) πλησίον... (ἡ θάλασσα, γενική ενικού) εἰσίν. 6. Να υπογραμμίσετε το υποκείμενο στις πιο κάτω προτάσεις. (α) Ἐγὼ λέγω τὴν ἀλήθειαν. (β) Ὑμεῖς λαμβάνετε τὰ ὅπλα. (γ) Ὁ Σωκράτης διδάσκει τὴν ἀρετήν. (δ) Οἱ στρατιῶται διώκουσι τοὺς πολεμίους. (ε) Οἱ φρουροὶ φυλάττουσιν τὴν πόλιν. (στ) Ἡμεῖς πείθομεν τοὺς δικαστάς. (ζ) Δαρεῖος πέμπει τριακοσίας ναῦς. (η) Σὺ Ἕλλην εἶ. (θ) Ὑμεῖς γράφετε τὰς ἐπιστολάς. 13

15 ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ Να λύσετε το σταυρόλεξο Οριζόντια 1. γ' πληθ. μανθάνω 6. γ' πληθ. λέγομαι 7. α' πληθ. πέμπω 8. γ' ενικού διώκομαι 9. β' ενικού παιδεύομαι 10. β' πληθ. λύομαι Κάθετα 2. β' ενικού ἄγω 3. β' πληθ. ἱκετεύω 4. γ' ενικού γιγνώσκω 5. α' πληθ. βούλομαι 2. Να μεταφέρετε τις πιο κάτω προτάσεις στον αντίθετο αριθμό. (α) Ὁ ἄνθρωπος λαμβάνεται τοῦ ἱματίου. (β) Τὸ μειράκιον σπεύδει ἐκ τῆς ὁδοῦ. (γ) Ποῦ βαδίζετε, ὦ ἑταῖροι; (δ) Οἱ θεοὶ δίκαιοί εἰσι

16 3. α) Να βρείτε τα δεκαοκτώ (18) ουσιαστικά της Α κλίσης στο πιο κάτω κρυπτόλεξο. β) Να τα γράψετε στη μικρογράμματη γραφή, ανάλογα με το γένος στο οποίο ανήκουν. Προσοχή στους τόνους και στα πνεύματα! Ν Ι Κ Η Ν Τ Ι Μ Η Ι Μ Ε Λ Ι Σ Σ Η Σ Θ Τ Ε Ε Α Ρ Ε Τ Α Σ Ε Ε Ρ Π Π Ν Ι Κ Η Τ Α Χ Γ Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν Τ Ν Α Ο Ι Χ Μ Α Ζ Α Ο Ι Τ Ι Ν Ω Ρ Α Ι Σ Υ Τ Η Η Η Ρ Υ Λ Η Σ Σ Α Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Α Ι Σ Α Χ Ν Ψ Υ Χ Α Ι Σ Αρσενικά Θηλυκά 4. Να μεταφέρετε τις πιο κάτω προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά. (α) Οι πολίτες θαυμάζουν τους νικητές. (β) Οι νομοθέτες λένε την αλήθεια. (γ) Ο μαθητής γράφει την επιστολή. ΣΤ. ΟΡΘΟΓΡΑΦΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ Να απομνημονεύσετε την πιο κάτω πρόταση και να μάθετε την ορθογραφία της. «Ἀκούεται γὰρ ὅτι ἄνδρες πολλοὶ φιλοσοφοῦσι καὶ λόγοι πολλοὶ γίγνονται περὶ τέχνης ῥητορικῆς». 15

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε. - Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε ης.

- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε. - Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε ης. Ενότητα 2 Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος Σ τ ό χ ο ι Οι στόχοι εκμάθησης συνεχίζουν και συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την ενότητα 1, δηλαδή περιλαμβάνουν κυρίως μέρη του λόγου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. για την Α τάξη του Γυμνασίου. Μέρος Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Β οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αμφιλόχιος Παπαθωμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό σενάριο. Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς.

Διδακτικό σενάριο. Μπορεί να γίνουν επαναληπτικές αναφορές σε εμπρόθετους προσδιορισμούς. Ενότητα 4 Θεμιστοκλῆς καὶ Εὐρυβιάδης Διδακτικό σενάριο Στόχοι Κύριος στόχος της γραμματικής διδασκαλίας είναι η κατανόηση του μηχανισμού της απόλυτης γενικής. Περαιτέρω θα διδαχθεί η τελική μετοχή με ὡς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά ΑΘΗΝΑ 2001 Ομάδα Σύνταξης Για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 25-8-2012. Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου. Αρχαία Ελληνικά

Θέματα 25-8-2012. Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου. Αρχαία Ελληνικά Θέματα 25-8-2012 Εξετάσεις Ενιαίου Λυκείου Αρχαία Ελληνικά Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Πλάτων, Τίμαιος 25a-d (διασκευή) Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 12 Α θ ήνα κ α ι Ατλαντίδα Στο διάλογό του Τίμαιος ο Πλάτων (427 347 π.χ.) περιλαμβάνει μια ιστορία που υποτίθεται ότι τη διηγήθηκαν στο Σόλωνα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο (590 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βελτιώνω την ορθογραφία μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω

Η αλφαβήτα μας. Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΚΗ 2 3 Η αλφαβήτα μας Α α Ι ι Ρ ρ Β β Κ κ Σ σ ς Γ γ Λ λ Τ τ Δ δ Μ μ Υ υ Ε ε Ν ν Φ φ Ζ ζ Ξ ξ Χ χ Η η Ο ο Ψ ψ Θ θ Π π Ω ω 4 Το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα: Α α άλφα Ι ι γιώτα Ρ ρ ρο Β β

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώπων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες. σκέψη καθαρή και γοργή, διάλογοί

αμφισβητεί τις αυθεντίες, ειρωνεύεται τη ματαιοδοξία των ανθρώπων, τα σύμβολα και τις ξεπερασμένες ιδέες. σκέψη καθαρή και γοργή, διάλογοί Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10 Έ ν α ς δ ύ σ κ ο λ ο ς αντίπαλος Ο Λουκιανός καυτηριάζει στο σύνολο του έργου του τις δεισιδαιμονίες των συγχρόνων του, την προσποίηση και τις παρεξηγήσεις των φιλοσόφων, τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα