ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου φέρουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία (EACI), ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Βέλγιο Faascht Farm Attert 6 Surizénergie Philippeville 8 Κροατία Najbolji slučaj I - OSATINA Grupa, Ivankovo 10 Κύπρος Animalia Biogas CHP plant 12 Andriana Biogas CHP plant 14 Δημοκρατία της Τσεχίας Hradešice 16 Dubinka 18 Obora 20 Mořina 22 Stonava 24 Δανία Holbæk Bioenergi I/S 26 Tovsgård 28 Γερμανία Biogas Rahm GbR with Greenhouses Welzel 30 Bio-Energie Kortenberken GmbH & Co KG 32 Biogasanlage Wriezen 34 Παράδειγμα μικρού σταθμού βιοαερίου 36 Ουγγαρία Bátortrade Kft. 38 Ιρλανδία McDonnell Farms Biogas Limited 40 Ολλανδία Praktijkcentrum de Marke 42 Ισπανία Granja de San Ramón 44 Ultzama 46 Mas Bes 48 SAT Sant Mer 50 Ηνωμένο Βασίλειο Copys Green Farm - Stephen & Catherine Temple 52 Kemble Farms - David Ball 54 Bank Farm - Clive Pugh 56 ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 59 3

4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο Geronimo 2 BIOGAS στοχεύει στον καθορισμό δυναμικού βιοαερίου σε κτηνοτροφικές μονάδες και στην ανάδειξη της βιωσιμότητας επενδύσεων σταθμών βιοαερίου. Είναι μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2,5 χρόνια και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από την Ευρώπη και θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με: Κτηνοτρόφους για τον καταρτισμό επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και τη μεταφορά της γνώσης των καλών πρακτικών σταθμών βιοαερίου. Πολιτικούς, για τον εντοπισμό και την υπέρβαση των εμποδίων που αποτρέπουν την ανάπτυξη του τομέα του βιοαερίου σε κάθε χώρα. Στην Ευρώπη, σε αρκετές χώρες, η παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα είναι μια αρκετά διαδεδομένη διαδικασία. Για την παραγωγή βιοαερίου, η αναερόβια χώνευση εκτός από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, συνήθως περιλαμβάνει και γεωργικά απόβλητα. Το βιοαέριο είναι ένα αέριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης με 50-70% περιεκτικότητα σε μεθάνιο. Επίσης, το βιοαέριο μπορεί μέσω της συμπαραγωγής (CHP) να παράξει τόσο θερμότητα όσο και ηλεκτρισμό. Επιπλέον, σε πολλές χώρες το βιοαέριο που παράγεται από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου. Το στερεό κομπόστ που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα υψηλής ποιότητας για τις γειτονικές καλλιέργειες ή να πωλείται ως εδαφοβελτιωτικό. Πιο κάτω παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα υφιστάμενων σταθμών παραγωγής βιοαερίου σε χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί σταθμοί παραγωγής βιοαερίου (συνεργασία γειτονικών κτηνοτροφικών μονάδων) και μεμονωμένοι σταθμοί παραγωγής βιοαερίου. Όλες οι περιπτώσεις των σταθμών έχουν αντιμετωπιστεί με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε να καλύπτονται οι βασικότερες οικονομοτεχνικές πτυχές. 5

6 Faascht Farm Attert, Βέλγιο Όνομα: Faascht Farm Περιοχή: Attert στις Βρυξέλλες Σύντομη περιγραφή Ο σταθμός βιοαερίου βρίσκεται σε λειτουργία από το 2003, είναι ιδιοκτησίας των αδελφιών Kessler που είχαν ως κίνητρο να αξιοποιήσουν την ενέργεια των κτηνοτροφικών αποβλήτων με σκοπό το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος και για να καταστούν ενεργειακά ανεξάρτητοι χρησιμοποιώντας μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις αποτελούνται από μια ειδική δεξαμενή στερεών λυμάτων, μία δεξαμενή αποθήκευσης υγρού υποστρώματος (υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα), ένα υδραυλικό σύστημα εμβόλου εγχύσεως για τα στερεά υποστρώματα, δύο χωνευτήρες από οπλισμένο σκυρόδεμα που είναι εξοπλισμένοι με αναδευτήρες και καλύπτονται από γεωμεμβράνη, ένα μεταχωνευτήρα (όπου θα γίνει μετέπειτα η τρίτη χώνευση), ένα σύστημα διαχωρισμού φάσης, μία δεξαμενή αποθήκευσης κομπόστ για υγρά λύματα και ένα στεγνωτήριο για τα στερεά υπολείμματα. Το προϊόν που έχει ξεραθεί χρησιμοποιείται ως στρώση σε δάπεδο στα βουστάσια. Τεχνικά στοιχεία Δεξαμενή στερεών λυμάτων: m³ Δεξαμενή υγρών κτηνοτροφικών λυμάτων: 50 m3 2 Χωνευτήρες: 750 m3 Μετά-χωνευτήρας: m3 Δεξαμενή αποθήκευσης βιοαερίου: 2 x 340 m3 Δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης: m³ Χρόνος παραμονής στο χωνευτήρα: 40 μέρες Θερμοκρασία της αναερόβιας χώνευσης (θερμοκρασία λειτουργίας): 38 C Περίοδος λειτουργίας ανά έτος: ώρες Κόστος ανθρώπινου δυναμικού ανά ημέρα (σε ώρες): 13 ώρες ανά ημέρα. Το βιοαέριο που αντλείται από την αποθήκη υποβάλλεται σε επεξεργασία και εισάγεται στη συμπαραγωγή. Περίπου το 85% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο. Η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται στις διεργασίες του σταθμού (5%), για τη θέρμανση της κτηνοτροφικής μονάδας (5%) και για τη ξήρανση του κομπόστ (67,5%). Λόγω του σταθμού βιοαερίου, η κτηνοτροφική μονάδα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 2,784 ετησίως. Πρώτες ύλες σταθμού: υγρά και στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα (αγελάδων, χοίρων), ενσίρωμένο καλαμπόκι, απόβλητα από τη βιομηχανία τροφίμων, γρασίδι. 6

7 Φορείς Συμμετοχή εταιρείας: Vrehen sarl (Λουξεμβούργο) Τροφοδοσία σταθμού Τροφοδοσία σταθμού Υγρά λύματα (αγελάδων, χοίρων): τόνοι ανά έτος Στερεά λύματα: τόνοι ανά έτος Ενσίρωμένο καλαμπόκι: 270 τόνοι ανά έτος Απόβλητα από τη βιομηχανία τροφίμων: 6,260 τόνοι ανά έτος Γρασίδι: 300 τόνοι ανά έτος Συνολικά: τόνοι ανά έτος Προέλευση πρώτων υλών: Iδίοι πόροι και από βιομηχανίες τροφίμων Διαθέσιμος χώρος για την αξιοποίηση του λιπάσματος του σταθμού βιοαερίου: 230 εκτάρια (ιδιόκτητες εκτάσεις) Παραγωγή σταθμού Αξιοποίηση της θερμότητας: 5% από το σταθμό (για τους χωνευτήρες), 5% από την κτηνοτροφική μονάδα (εγκαταστάσεις βοοειδών), 67,5% από τη ξήρανση του κομπόστ, 22,5% απώλειες θερμότητας. Ηλεκτρική ισχύς μηχανής βιοαερίου: 471kW ( kw) Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια: kwh ανά έτος Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) από το ίδιο το σταθμό: 8%, kwh ανά έτος. Ετήσια παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφορά στο (εθνικό) ηλεκτρικό δίκτυο: 85%, kwh/έτος. Νομικές πτυχές Η ποσότητα της θερμότητας που χρησιμοποιείται κατά τις διεργασίες επεξεργασίας του κομπόστ οφείλεται στους αυστηρούς κανόνες που επιβάλλονται από την κυβέρνηση σχετικά με την περιεκτικότητα σε άζωτο και των ρύπων κατά τη χώνευση. Για αυτόν τον λόγο, οι αγρότες πρέπει να δαπανούν σχεδόν όλη τη θερμότητα για να ξήρανση του κομπόστ. Οικονομικά στοιχεία Κόστος επένδυσης: (50% για έργα πολιτικού μηχανικού, 25% για το διαχωρισμό του βιοαερίου και την παραγωγή ενέργειας και 25% για τη ξήρανση του κομπόστ). Ίδια κεφάλαια: (66%) Κρατική επιχορήγηση: (33%) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιοχή Βαλονίας, επικράτεια Λουξεμβούργου. Κρατική επιδότηση [σε / kwhel] - 0,025-0,03 ανά kwh Διδάγματα Το σύστημα επεξεργασίας του κομπόστ του εργοστασίου ακολουθεί τους αυστηρούς κανονισμούς για το άζωτο που ισχύουν στη χώρα. Όπως φαίνεται και από πιο πάνω, το σύνολο της θερμότητας που παράγεται από τους εναλλάκτες θερμότητας της συμπαραγωγής χρησιμοποιείται κυρίως για το σύστημα ξηράνσεως του κομπόστ (67,5%) και θέρμανσης των χωνευτήρων. Μόνο το 5% χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας. 7

8 Surizénergie Surice (Philippeville), Βέλγιο Όνομα: Surizénergie Περιοχή: Surice (Philippeville), Βέλγιο Σύντομη περιγραφή Ο σταθμός βιοαερίου βρίσκεται σε λειτουργία από το 2006 και αποτελείται από μία αποθήκη στερεού υποστρώματος, μία δεξαμενή αποθήκευσης υγρών λυμάτων, ένα χωνευτήρα και ακόμα μια δεξαμενή αποθήκευσης. Για την επιτυχή λειτουργία του έργου 3 κτηνοτροφικές μονάδες συνεργάζονται για παροχή λυμάτων στο χωνευτήρα. Τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων δεν γίνονται δεκτά για την αποφυγή οποιονδήποτε μόλυνσεων. Η θερμότητα που παράγεται από το σύστημα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση 16 οικιών. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τεχνικά στοιχεία Χωνευτήρας: m3 Δεξαμενή αποθήκευσης βιοαερίου: 260 m3 Δεξαμενή αποθήκευσης χωνεμένης κοπριάς: m³ Χρόνος παραμονής στο χωνευτήρα: μέρες Θερμοκρασία της αναερόβιας χώνευσης (θερμοκρασία λειτουργίας): C Περίοδος λειτουργίας ανά έτος: ώρες 8

9 Φορείς Εμπλεκόμενοι φορείς: Γραφείο Προγραμματισμού LEE(Λουξεμβούργο), TMC s.a. (Βέλγιο), Biodynamics s.a. (Βέλγιο), Rehau (Βέλγιο), CIS Dofny (Βέλγιο), Sanelec (Βέλγιο), Vicabois (Βέλγιο) Τροφοδοσία σταθμού Εισαγωγή υγρών λυμάτων (από αγελάδες): 500 τόνους ανά έτος Στερεή κοπριά : τόνοι ανά έτος Ενσίρωμένο καλαμπόκι, ζαχαρότευτλα: τόνοι ανά έτος Απόβλητα από βιομηχανία τροφίμων: Όχι Γρασίδι: 10 τόνοι ανά έτος Προέλευση πρώτων υλών: συνολικά λύματα από τις 3 κτηνοτροφικές μονάδες Διάθεση λιπάσματος σταθμού βιοαερίου: 120 εκτάρια (συνολικά 3 κτηνοτροφικές μονάδες) Παραγωγή σταθμού Θερμική ισχύς του κινητήρα του βιοαερίου: 138 kw Παραγωγή θερμικής ενέργειας: kwh ανά ανά έτος Αξιοποίηση της θερμότητας Θέρμανση 7 κατοικιών και 9 διαμερισμάτων Ηλεκτρική ισχύς σταθμού βιοαερίου: 104 kw Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: kwh ανά έτος Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) από τους ίδιους τους σταθμούς: kwh ανά έτος Ετήσια παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και συνεισφορά στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενεργειας: kwh/έτος Νομικές πτυχές Ένα μικτό υπόστρωμα (από διάφορες πρώτες ύλες τροφοδοτεί τον χωνευτήρα. Λόγω της νομοθεσίας και της απόφασης να μην ενσωματωθούν απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων στο σταθμό, έχουν αποφευχθεί οι εκπομπές ρύπων. Αυτό επιτρέπει στους αγρότες τη διανομή λιπάσματος στην ευρύτερη περιοχή των 120 εκταρίων γης. Οικονομικά Κόστος επένδυσης: Κρατική επιδότηση (σε /kwhel): ανά kwh Ίδια κεφάλαια: (2%) Κρατική επιχορήγηση: (98%) συγχρηματοδότηση Ευρώπης Ένωσης και της περιοχή της Βαλονίας. Διδάγματα Το πιλοτικό αυτό έργο ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία μιας μη-κερδοσκοπικής ένωσης που ίδρυσε το χωριό Surizée στο Βέλγιο, σε μια προσπάθεια διαχείρισης αποβλήτων και την παραγωγή ενέργειας από τοπικούς πόρους. Αρχικά, οι κάτοικοι ήταν αρνητικοί στην εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής βιοαερίου στην περιοχή τους φοβούμενοι τις οσμές, το θόρυβο και δεν ενέκριναν αυτό το έργο. Σήμερα, αυτό το πιλοτικό έργο είναι πλήρως αποδεκτό και έχει γίνει κατανοητό το όφελος που έχει προκύψει. Το έργο συμβάλλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποιώντας μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με ορθή διαχείριση αποβλήτων και με τη συνεισφορά και τη συνεργασία των αγροτών, των πολιτών και των τοπικών αρχών της κοινότητας Surizée. 9

10 Συνεταιρισμός γεωργών OSATINA Ivankovo Syrmia, Ivankovo, Κροατία Όνομα: Συνεταιρισμός γεωργών OSATINA Ivankovo Περιοχή: Syrmia, Ivankovo, Κροατία Σύντομη περιγραφή Η κτηνοτροφική μονάδα αποτελείται από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ( λίτρα γάλακτος ανά ημέρα). Μέχρι σήμερα περισσότερα από 13 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί στην κτηνοτροφική μονάδα για τον εκσυγχρονισμό της. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει εξαπλωθεί σε σχεδόν 20 εκτάρια. Κύριες λειτουργίες της μονάδας είναι: καθημερινή παραγωγή γάλακτος παραγωγή ζωοτροφών εγκατάσταση σταθμού βιοαερίου θερμοκήπιο παραγωγής κηπευτικών εργοστάσιο - ξηραντήριο παραγωγή λιπάσματος άρδευση Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρική ισχύς σταθμού: 2 x1 MW Θερμική ισχύς σταθμού: 2 x 1.3 MW Πρώτες ύλες: Κτηνοτροφικά απόβλητα, ενσιρωμένο καλαμπόκι Τρεις χωνευτήρες αναερόβιας ζύμωσης χωρητικότητας 3,850 m 3 Μονάδα δοσολογίας ενσίρωσης καλαμποκιού Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας Δεξαμενή αποθήκευσης υγρών λυμάτων Μονάδα υποσταθμού Πηγή: Δοχεία μεσόφυλης ζύμωσης (6 τεμάχια-ύψος: 5m, διάμετρος: 18m, σταθερή θερμοκρασία: 37 C) Δοχεία θερμόφυλης ζύμωσης (6 τεμάχια - ύψος: 5m, διάμετρος: 20m, σταθερή θερμοκρασία: 55 C) 2 δοχεία αποθήκευσης βιοαερίου (ύψος: 5m, διάμετρος:16m, χωρητικότητας: 1,000 m3) m3 δεξαμενές αποθήκευσης προσωρινής φύλαξης m3 δεξαμενές αποθήκευσης υγρών λυμάτων 3 γεννήτριες 500 kw 1 γεννήτρια kw 10

11 Φορείς Γεωργικός σύνδεσμος OSATINA - Επενδυτής Το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης έγινε από ιδία κεφαλαία. Μέρος επένδυσης από τραπεζικά δάνεια. Τροφοδοσία σταθμού 220 m 3 κτηνοτροφικών αποβλήτων ανά ημέρα 60-70% της τροφοδοσίας είναι κτηνοτροφικά απόβλητα Το ενσιρωμένο καλαμπόκι χρησιμοποιείται για το υπόλοιπο της τροφοδοσίας. Πηγή: Παραγωγή σταθμού Εκτιμώμενη παραγωγή βιοαερίου m 3 /έτος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας kwh/έτος Η προβλεπόμενη παραγωγή χούμου είναι τόνους ανά έτος Παραγόμενη θερμότητα: kwh ( MJ) / ημέρα Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (10kV) Πηγή: Νομικές πτυχές Ο σταθμός βιοαερίου συμβάλλει θετικά σε θέματα: διαχείρισης αποβλήτων προστασία ποιότητας του αέρα ελέγχου της ρύπανσης έλεγχος οσμών Οικονομικά Εξαιρετικό παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης γεωργικής διαδικασίας που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πώληση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην εθνική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίλυση ζητημάτων διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες. Παραγωγή λιπάσματος. Η θερμότητα που παράγεται αξιοποιείται στις μονάδες ξήρανσης και στις κρύες δεξαμενές αποθήκευσης. Διδάγματα Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Κροατία οι οποίες ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Αυτό καθιστά τη διαδικασία της επιλογής καλών παραδειγμάτων αρκετά εύκολη. Επιλέχθηκε η παλαιότερη κτηνοτροφική μονάδα γιατί έχει ήδη ξεπεράσει τις θετικές προσδοκίες των ιδιοκτητών της, ενώ η νεότερη μονάδα, που άρχισε να λειτουργεί στα μέσα του 2011, εξαιρέθηκε από τα καλά παραδείγματα σε αυτό το στάδιο. Η περίπτωση αυτή δείχνει μια ολοκληρωμένη γεωργική παραγωγή που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι επιτρέπει τη χρήση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται με τη γεωργική παραγωγή. Οι σταθμοί παραγωγής βιοαερίου επιτρέπουν στους αγρότες και στις εταιρείες να λύσουν ορισμένα από τα προβλήματά διαχείρισης των κτηνοτροφικών τους αποβλήτων, αλλά ταυτόχρονα τους δίνει την ευκαιρία για την παραγωγή λιπασμάτων και την προηγμένη παραγωγή κηπευτικών. 11

12 Animalia Biogas CHP, που ανήκει στην εταιρεία Animalia Genetics LTD Κοινότητα Μαρκί, Επαρχεία Λευκωσίας, στην Κύπρο Όνομα: Animalia Biogas CHP, που ανήκει στην εταιρεία Animalia Genetics LTD Περιοχή: Κοινότητα Μαρκί, Επαρχεία Λευκωσίας, στην Κύπρο Περιοχή Η Animalia Genetics είναι ο ιδιοκτήτης ενός σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με τη χρήση βιοαερίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Μαρκί στην Επαρχία Λευκωσίας. Ιδρύθηκε το Η εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της 305 δεκάρια γεωργικών καλλιεργειών και νοικιάζει δεκάρια. Εκτός από τα κτηνοτροφικά απόβλητα που προέρχονται από την κτηνοτροφική μονάδα χοίρων Animalia, 2 γειτονικά βουστάσια και 2 χοιροτροφικές μονάδες παρέχουν επίσης κτηνοτροφικά απόβλητα στο σταθμό βιοαερίου. Επιπλέον, τα πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, μετά την παστερίωση τους στους 70oC στη μονάδα παστερίωσης, εισάγονται στους χωνευτήρες. Το προσωπικό του σταθμού αποτελείται από έναν μηχανικό και δύο βοηθούς. Η κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής χοίρων είναι μια από τις μεγαλύτερες στη Κύπρο με ετήσια παραγωγή πάνω από ζώα ετησίως. Η μονάδα εκτροφής χοίρων αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: Χώρος διαμονής χοιρομητέρων Χώρος τοκετού Χώρος απογαλακτισμού Χώρος ανάπτυξης Χώρος πάχυνσης Όλοι οι χώροι είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι για τη διατροφή των ζώων, αερίζονται, ψύχονται και θερμαίνονται. Κοντά στην κτηνοτροφική μονάδα Animalia υπάρχει η μονάδα κομποστοποίησης η οποία είναι η μεγαλύτερη μονάδα κομποστοποίησης στην Κύπρο. Στο σταθμό παράγονται περισσότερα από 20,000 m 3 ανά έτος οργανικού λιπάσματος. Τεχνικά στοιχεία Ο σταθμός βιοαερίου Animalia αποτελείται από: 2 αναερόβιους χωνευτήρες των m3 και 1 αναερόβιο χωνευτήρα των m 3 1 αντλιοστάσιο 1 δωμάτιο ελέγχου με κάμερες παρακολούθησης 4 μηχανές Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με εγκατεστημένη ισχύ 250 kw έκαστος(κατασκευαστής: DEUTZ) 1 διαχωριστή υγρών/ στερεών λυμάτων Συνολική παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος: kwh 12

13 Φορείς Animalia Genetics LTD Η Animalia Genetics LTD είναι η μεγαλύτερη Γενετική Εταιρεία Χοίρων στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1985 και παρέχει υψηλής ποιότητας γενετικού υλικού στην Κύπρο. Έχει εμπειρία πέραν των 20 ετών στην εκτροφή χοίρων και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για τη σύγχρονη χοιροτροφία. Η εταιρεία καλύπτει όλους τους τομείς της αναπαραγωγής, διατροφής, στέγασης, υγείας και συστημάτων παραγωγικών διαδικασιών. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς: η τράπεζα, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρος και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τροφοδοσία σταθμού Κτηνοτροφικά απόβλητα της κτηνοτροφικής μονάδας Animalia, κτηνοτροφικά απόβλητα από τα 2 γειτονικά βουστάσια και 2 χοιροστάσια και πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης μετά την παστερίωση τους στους 70 o C. Παραγωγή σταθμού Βιοαέριο, ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και χωνευμένο υπόστρωμα. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού βιοαερίου είναι kwh. Το εργοστάσιο είναι ο κύριος φορέας παροχής θερμικής ενέργειας στην κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Το χωνευμένο υπόστρωμα εισέρχεται στην μονάδα λιπασματοποίησης για την παραγωγή του οργανικού λιπάσματος. Παραγωγή του υψηλής ποιότητας οργανικού λιπάσματος (περισσότερο από 20,000 m 3 ). Νομικές πτυχές Έλλειψη εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης. Όσον αφορά το σταθμό συμπαραγωγής βιοαερίου με τη χρήση βιομάζας στην Κύπρο το 50% στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη. Ανασταλτικοί παράγοντες για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στην Κύπρο αποτελούν το υψηλό κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των εισαγωγών καυσίμων στην Κύπρο, καθώς και η χαμηλή επιδότηση της παραγόμενης kwh από τους σταθμούς βιοαερίου. Οικονομικά στοιχεία Το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό βιοαερίου εισέρχεται στο δίκτυο με επιδότηση 0,1213 /kwh. Επιπλέον η κτηνοτροφική μονάδα Animalia έχει σταθερή εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση της θερμότητας που παράγεται από τη συμπαραγωγή στο σταθμό βιοαερίου και στην κτηνοτροφική μονάδα. Επιπλέον, υπάρχει ένα επιπλέον εισόδημα από την πώληση των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του σταθμού βιοαερίου στο χρηματιστήριο της εμπορίας των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Διδάγματα Οι κτηνοτρόφοι και οι νέοι επενδυτές βιοαερίου πρέπει να απαιτήσουν καλύτερη επιδότηση στην Κύπρο, διότι η υφιστάμενη τιμή επιδότησης είναι πολύ χαμηλή. 13

14 Andriana Biogas CHP plant Ξυλοτύμπου, Κύπρος Όνομα: Σταθμός παραγωγής βιοαερίου που ανήκει στην Εταιρεία Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ Περιοχή : Ξυλοτύμπου, Κύπρος Σύντομη περιγραφή Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου Ανδριάνα ήταν ο πρώτος σταθμός παραγωγής βιοαερίου από τη χρήση κτηνοτροφικών αποβλήτων χοίρων στην Κύπρο και τέθηκε σε λειτουργία στα τέλη του Το χοιροστάσιο Ανδριάνα αποτελείται από 800 χοιρομητέρες (275kg μέσος όρο), χοίρων πάχυνσης (82kg μέσος όρο) και χοιρίδια (13kg μέσος όρο). Οι συνολικές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια της κτηνοτροφικής μονάδας Ανδριάνα, καθώς και οι θερμικές ανάγκες της, καλύπτονται από τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου. Επιπλέον, οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια αλλά και θερμότητας των υπόλοιπων διεργασιών του σταθμού βιοαερίου καλύπτονται από την παραγόμενη θερμότητα και ηλεκτρισμό του σταθμού. Η μια μηχανή του σταθμού μπορεί να λειτουργήσει με τη χρήση δύο καυσίμων, όπου εκτός από το βιοαέριο, μπορεί να γίνει χρήση πετρελαίου ως εφεδρικού καυσίμου όταν αυτό είναι αναγκαίο. Το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη μονάδα διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με επιδότηση 0,1213 ανά KWh. Ο σταθμός Ανδριάνα θεωρείται καλό παράδειγμα σταθμού βιοαερίου στην Κύπρο καθώς καλύπτει όλες τις ηλεκτρικές και θερμικές ανάγκες της κτηνοτροφικής μονάδας με μειωμένες απώλειες. Επιπλέον, ο σταθμός έχει μια ικανοποιητική και σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, χρησιμοποιώντας σχετικά μια μικρή ποσότητα πετρελαίου. Κατά το έτος 2010 η κατανάλωση πετρελαίου ανήρθε στα λίτρα. Τεχνικά στοιχεία Χωνευτήρας: Χωρητικότητα m3, θερμοκρασία λειτουργίας - 38oC, Χρόνος παραμονής - 20 ημέρες. 2 μηχανές: Κατασκευαστής - Dreyer & Bosse Gmbh, Εγκατεστημένη ισχύς - 250kW έκαστη, Μια διπλού καυσίμου και μια μόνο βιοαέριο. Η συνολική θερμική ισχύς εκτιμάται στο 35% και η ηλεκτρική 40%. 4 αναδευτήρες επιφανείας για την περιοδική ανάμιξη και απομάκρυνση του θείου. Σύνολο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας το 2010: kwh. 14

15 Φορείς Ο διευθυντής του σταθμού κ. Ανδρέου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοαερίου στην Κύπρο. Andreou Brothers Pig Farms LTD Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1971 στη Λύση και δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής χοιρινού κρέατος. Την εταιρεία συγκροτούν οκτώ ιδιόκτητες χοιροτροφικές μονάδες σε Λάρνακα και Πάφο, με δυναμικότητα 4800 χοιρομητέρων και ζώων συνολικά. Διαθέτει σύγχρονες μονάδες παραγωγής στις οποίες οι λειτουργίες ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακολουθείται διαδικασία τεχνητής γονιμοποίησης για τον έλεγχο της παραγωγής, και διατηρείται σύστημα υγρής διατροφής για τη βιολογική εκτροφή των γουρουνιών. Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά 1500 ζώα ( kg ζωντανού κρέατος) εβδομαδιαίως. Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν το 13% της Κυπριακής παραγωγής χοιρινού κρέατος και καθιστούν την εταιρεία ως τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη του κλάδου. Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς: η τράπεζα και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Τροφοδοσία σταθμού Καθημερινά: τόνοι αποβλήτων: περίπου 90% απόβλητα χοίρων, περίπου 10% απόβλητα πουλερικών και σε μικρές ποσότητες απόβλητα από βοοειδή. Παραγωγή σταθμού Παραγωγή βιοαερίου: εκτιμάται ότι καθημερινά παράγονται m3 βιοαερίου Ηλεκτρισμός: η μονάδα παράγει kwh ετησίως και χρησιμοποιεί περίπου 12% για τις διεργασίες (στη κτηνοτροφική μονάδα και στο σταθμό). Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη κτηνοτροφική μονάδα είναι kwh και στο σταθμό kwh. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για τα γραφεία, το σταθμό και το χωνευτήρα. Η συνολική κατανάλωση θερμότητας στη κτηνοτροφική μονάδα είναι: kwh. Νομικές πτυχές Έλλειψη εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης. Όσον αφορά το σταθμό συμπαραγωγής βιοαερίου με τη χρήση βιομάζας στην Κύπρο το 50% στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη. Ανασταλτικοί παράγοντες για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στην Κύπρο αποτελούν το υψηλό κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των εισαγωγών καυσίμων στην Κύπρο, καθώς και η χαμηλή επιδότηση της παραγόμενης kwh από τους σταθμούς βιοαερίου. Οικονομικά Συνολικό κόστος επένδυσης: (50% ίδια κεφάλαια και 50% δανεισμός) Κόστος συντήρησης: 0,02 ανά KWh που παράγεται Οι ανάγκες της κτηνοτροφικής μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα καλύπτονται από τη χρήση βιοαερίου έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρημάτων. Η περίσσεια της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας οδηγείται στο δίκτυο με τιμή πώλησης 0,1213 ανά kwh. Επίσης, σημαντικό έξοδο είναι η μεταφορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Διδάγματα Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός ενός σταθμού βιοαερίου. Η λανθασμένη διαστασιολόγηση ενός σταθμού μπορεί να επιφέρει πολύ αρνητικά αποτελέσματα σε μια επένδυση βιοαερίου. Επίσης, στην Κύπρο, κατά τον ιδιοκτήτη, τα οικονομικά κίνητρα για τις επενδύσεις σταθμών βιοαερίου είναι εξαιρετικά χαμηλά. 15

16 Hradešice Horažďovice, Δημοκρατία της Τσεχίας Όνομα: BΣταθμός παραγωγής βιοαερίου - Hradešice Περιοχή: HHoražďovice, Δημοκρατία της Τσεχίας Σύντομη περιγραφή Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Βοημίας στο χωρίο Hradešice, της εταιρείας Agrospol. Ωστόσο ο σταθμός χρησιμοποιεί πρώτες ύλες όχι μόνο από την εν λόγω εταιρεία, αλλά και από άλλες γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. Πρόσθετα υλικά εισόδου στο σταθμό είναι τα υπολείμματα από την παραγωγή κρέατος και οστεάλευρων. Η εταιρεία Agrospol, Malý Bor a.s. διαχειρίζεται περίπου 2,400 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Η ζωική παραγωγή αποτελείται από 1,300 βοοειδή εκ των οποίων 450 είναι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με ετήσια παραγωγή 4 εκατ. κιλά γάλακτος. Επιπρόσθετα υπάρχουν 200 χοιρομητέρες που εκτρέφονται για την αναπαραγωγή των χοίρων. Η κτηνοτροφική παραγωγή πραγματοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις για την καλή διαβίωση των ζώων και τους κανονισμούς σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Η φυτική παραγωγή εκτός από την παραγωγή ζωοτροφών, καλύπτει τη συγκομιδή των σιτηρών, πατατών κ.ά. Με τη χρήση βιοαερίου στη μονάδα συμπαραγωγής παράγεται θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο και η θερμότητα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας Hradešice. Η χωρητικότητα του σταθμού βιοαερίου είναι 14,755 τόνοι ετησίως εκ των οποίων περίπου 13,755 τόνοι προέρχονται από απόβλητα χοίρων (7% ξηρή μάζα) και 1,000 τόνοι ετησίως από την παραγωγή κρέατος και οστεάλευρων της εταιρείας ASAVET sro Biřkov. Τεχνικά στοιχεία Η βιομάζα που συλλέγεται σε έναν αποθηκευτικό χώρο έχει χωρητικότητας 250 m3. Στη συνέχεια το μίγμα αντλείται μέσα στο χωνευτήρα χωρητικότητας m3. Η τροφοδοσία του μίγματος στο χωνευτήρα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Το βιοαέριο συλλέγεται σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 450 m3. Στο επόμενο στάδιο το βιοαερίου διηθείται από θείο. Μετά από αφύγρανση (μέσω συμπύκνωσης) το βιοαέριο καίγεται σε μια μονάδα συμπαραγωγής TEDOM Cento T300 SP BIO CON με ηλεκτρική ισχύ 300 kw και θερμική απόδοση 370 kw με κατανάλωση βιοαερίου 136 m3/h. Το κομπόστ συγκεντρώνονται σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 300 m3, η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική για τη συλλογή του κομπόστ ανά 5 ημέρες. 16

17 Φορείς Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Agrospol Hradešice. Η πρόταση για το σταθμό παραγωγής βιοαερίου προήλθε από το συνεταιρισμό των γειτονικών χωριών της περιοχής BioSlavník. Οι πρώτες ύλες του σταθμού παραγωγής βιοαερίου προέρχεται εν μέρει από φυτική και ζωική παραγωγή της εταιρείας Agrospol με επιπλέον υλικά από την παραγωγή κρέατος και οστεάλευρων, τα οποία παραδίδονται από την εταιρεία ASAVET sro Biřkov η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά αυτού του υλικού. Τροφοδοσία σταθμού Σημαντικές είσοδοι είναι τα κτηνοτροφικά απόβλητα των χοίρων που παράγονται από την κτηνοτροφική μονάδα αλλά και από τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες χοίρων (Hejná και VOD Velký Bor). Η ετήσια εισροή αποβλήτων των χοίρων είναι 13,755 τόνοι (7% ξηρή μάζα). Επιπλέον προκειμένου να αυξηθεί η ξηρά ουσία, προστίθενται 1,000 τόνοι κρέας και οστεάλευρα. Η ημερήσια εισροή είναι 3.9 τόνοι. Το κρέας και τα οστεάλευρα παραδίδονται δύο φορές την εβδομάδα. Παραγωγή σταθμού Ηλεκτρική ισχύς 300 kw Θερμική απόδοση 370 kw Νομικές πτυχές Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έπρεπε να αντιμετωπίσει εκτός από τις τυπικές νομικές απαιτήσεις και μια ειδική απαίτηση για το χειρισμό του κρέατος και των οστεάλευρων. Το κρέας και οστεάλευρα πρέπει να αποθηκεύονται σε έναν ειδικό αποθηκευτικό χώρο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό απαιτείται κυρίως ως πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους. Η τσεχική νομοθεσία καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος αποθήκευσης αποβλήτων των χοίρων, έτσι ώστε ο σταθμός να έχει επάρκεια τεσσάρων μηνών. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου χρησιμοποιεί τα αποθηκευμένα κτηνοτροφικά και άλλα απόβλητα ως πρώτε ύλες. Το κομπόστ αποθηκεύεται ως παραπροϊόν της παραγωγής βιοαερίου. Οικονομικά Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει δημιουργηθεί για να αξιοποιήσει την παραγωγή της κτηνοτροφικών αποβλήτων καθώς και για τη βέλτιστη διαχείριση τους. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει λάβει πολλές χρηματοδοτήσεις, ξεκινώντας ήδη από την επιχορήγηση για τη μελέτη σκοπιμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του λειτουργικού κόστους, όπως είναι η χρήση υφιστάμενων χώρων αποθήκευσης και η βέλτιστη αξιοποίησή τους. Ένα από τα παραδείγματα είναι η χρήση των δεξαμενών αποθήκευσης αποβλήτων των χοίρων και από την άλλη η χρήση του κομπόστ ως λίπασμα για στις καλλιέργειας. Διδάγματα Χρησιμοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών με αποδοτικό τρόπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων της εταιρείας. Σημαντικό ήταν το πρώτο βήμα, όπου η συνεργασία των γειτονικών χωριών υποστήριξε την υλοποίηση του σταθμού παραγωγής βιοαερίου. 17

18 Dubinka Třebíč, Republika Češka Όνομα : Σταθμός παραγωγής βιοαερίου Dubinka Περιοχή: Třebíč, Δημοκρατία της Τσεχίας Σύντομη περιγραφή Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου βρίσκεται στην περιοχή Statek Dubinka. Η κτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί από το 1982, αποτελείται από έξι πτέρυγες και φιλοξενεί χοίρους και βοοειδή. Η ζωική παραγωγή έχει πρόσφατα τροποποιηθεί. Στο παρελθόν, η κτηνοτροφική μονάδα αποτελείτο από 410 χοίρους και 508 αγελάδες. Σήμερα, η παραγωγή χοίρων έχει γίνει λιγότερο επικερδής στη Δημοκρατία της Τσεχίας και για αυτό το λόγο η κτηνοτροφική μονάδα τερμάτισε την παραγωγή χοίρων και αύξησε την παραγωγή των βοοειδών σε 860 ζώα εκ των οποίων τα 248 είναι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Ο σταθμός διαθέτει 2 χωνευτήρες χωρητικότητας 2,400 m 3 ο κάθε ένας και έναν ταχυχωνευτήρα χωρητικότητας 60 m 3. Το κομπόστ αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή από σκυρόδεμα τύπου WOLF με χωρητικότητα 7,000 m 3. Ο σταθμός βιοαερίου βρίσκεται σε λειτουργία από το Το 2012 η δυναμικότητα αυξήθηκε σε kw. Πριν από την αύξηση της δυναμικότητας η ετήσια παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων ήταν τόνοι. Σήμερα η παραγωγή είναι τόνοι αποβλήτων. Τεχνικά στοιχεία Ο σταθμός βιοαερίου λειτουργεί σε θερμόφιλη κατάσταση. Η ηλεκτρική ισχύς είναι 2 Χ 547 kw, με ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας MWh. Η θερμική ισχύς είναι 770 kw. Η αποθήκευση του κομπόστ για έχει τη δυνατότητα των m 3. Το μοντέλο της μονάδας συμπαραγωγής είναι Jenbacher

19 Φορείς Την ιδιοκτησία του σταθμού βιοαερίου ανήκει στην κοινοπραξία Družstvo vlastníků půdy Ametyst. Οι πρώτες ύλες παρέχονται από την AGRO 2000, s.r.o., η οποία περιλαμβάνει και από την Statek Dubinka, sro. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα προέρχονται απευθείας από την κτηνοτροφική μονάδα Dubinka ενώ άλλα υλικά μεταφέρονται από τις γύρω περιοχές Podklášteří, Račerovice, Sokolí. Τροφοδοσία σταθμού Η πρώτη ύλη αποτελείται κυρίως από ενσιρωμένο καλαμπόκι και κτηνοτροφικά απόβλητα. Πρόσθετες ύλες που φτάνουν στο σταθμό είναι τα υπολείμματα από τις καλλιέργειες. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου χρησιμοποιεί ετησίως περίπου τόνους από βιοδιασπώμενο υλικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι τόνοι κτηνοτροφικών αποβλήτων, τόνοι αραβόσιτου ενσίρωσης, τόνοι είναι υπολύματα φυτικών καλλιεργειών και τόνοι είναι ενσίρωση γρασιδιού. Η συγκομιδή των καλλιεργειών γίνεται τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με την περίοδο του θερισμού. Παραγωγή σταθμού Το κομπόστ διαχωρίζεται σε στερεό και υγρό, τα οποία αργότερα θα χρησιμοποιηθούν ως λιπάσματα. Νομικές πτυχές Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη νομική υποχρέωση καθώς ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου λειτουργεί με βιοδιασπώμενα υλικά, τα οποία δεν χρειάζονται ειδικές υγειονομικές διαδικασίες. Οικονομικά Οι δαπάνες για το σταθμό βιοαερίου έχουν καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από κρατική επιχορήγηση του Γεωργικό Ταμείο Παρέμβασης. Η επιχορήγηση ήταν Επιπλέον εισοδήματα προέρχονται από την επιδότηση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Διδάγματα Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει υποστεί σημαντική ανοικοδόμηση. Αρχικά φιλοξενούσε χοίρους και βοοειδή ζωικής παραγωγής και στη συνέχεια μόνο βοοειδή. Απαιτούνται κι άλλες παρεμβάσεις λόγω της λειτουργίας του σταθμού βιοαερίου. Μία από αυτές συνδέεται με την αποθήκευση της ενσίρωσης. Πρέπει να συνεχίσει να διατηρείται στο χώρο αποθήκευσης χωρητικότητας m3 η ετήσια παραγωγή ενσιρωμένου καλαμποκιού. Στο σταθμό παραγωγής βιοαερίου έχουν γίνει κι άλλες μικρές τροποποιήσεις για την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον του σταθμού βιοαερίου. 19

20 Obora Malšice, Δημοκρατία της Τσεχίας Όνομα: Σταθμός βιοαερίου Obora Περιοχή: Malšice, Δημοκρατία της Τσεχίας Σύντομη περιγραφή Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου κατασκευάστηκε το έτος Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου βρίσκεται σε μια κτηνοτροφική μονάδα με 120 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Επιπλέον υπάρχει φυτική παραγωγή σε 470 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Η κύρια φυτική παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες ζωοτροφών και επιπλέον γίνεται συγκομιδή της ελαιοκάμβης και δημητριακών. Tehnički aspekti Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει κλασική δομή με χωνευτήρα, στάδιο δεύτερης ζύμωσης και δεξαμενή αποθήκευσης. Το υπόστρωμα τροφοδοτείται στο χωνευτήρα με το σύστημα Wielfrass. Το σύστημα μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής βιοαερίου. Το μείγμα κατευθύνεται με σύστημα ανάμειξης Paddelgigant. Τα τοιχώματα του χωνευτήρα θερμαίνονται από την παραγόμενη θερμότητα της μονάδας συμπαραγωγής του σταθμού βιοαερίου. Η ηλεκτρική ισχύς είναι 500 kw. Η θερμική ισχύς είναι 460 kw. Η μονάδα συμπαραγωγής είναι της εταιρείας Schnell. 20

21 Φορείς Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει κατασκευαστεί στην κτηνοτροφική μονάδα Obora από την εταιρεία AgriKomp Bohemia s.r.o. Τροφοδοσία σταθμού Οι καθημερινές εισροές πρώτων υλών στο σταθμό είναι 20 τόνοι καλαμπόκι ενσίρωσης και 5 τόνοι κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επιπλέον χρησιμοποιούνται υπολείμματα από τη φυτική παραγωγή. Παραγωγή σταθμού Ηλεκτρική ισχύς είναι 500 kw και η θερμική ισχύς 460 kw. Νομικές πτυχές Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη νομική υποχρέωση καθώς ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου δεν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε υλικά για την παραγωγή βιοαερίου τα οποία χρειάζονται ειδικές υγειονομικές διαδικασίες. Οικονομικά Το συνολικό κόστος για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του σταθμού παραγωγής βιοαερίου Obora ήταν σχεδόν 1,5 εκατ.. Ένα μέρος των αναγκών καλύφθηκε από κρατική χρηματοδότηση του Γεωργικού Ταμείου Παρέμβασης από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Η επιχορήγηση ήταν Ο σταθμός παραγωγή βιοαερίου έχει και έσοδα από τη επιδότηση που της δίνεται για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύει στο δίκτυο. Η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες θέρμανσης του σταθμού παραγωγής βιοαερίου, για τη θέρμανση των κτιρίων στη κτηνοτροφική μονάδα και για τη θέρμανση μιας λίμνης με ψάρια χωρητικότητας 750 m3. Αυτό φέρνει ετήσια εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης του Τα έξοδα λειτουργίας είναι τα εξής: Υλικά εισόδου: Καλαμπόκι τόνοι/έτος CZK/έτος Κτηνοτροφικά απόβλητα της μονάδας τους, κόστος μόνο για το χειρισμό Υλικά Εξόδου κομπόστ - χρησιμοποιείται ως λίπασμα, κοστος μόνο για το χειρισμό Προσωπικά έξοδα CZK/έτος Γενικά έξοδα CZK/έτος Βιολογικές αναλύσεις και τεχνική επίβλεψη CZK/έτος Κόστος για υπηρεσίες CZK/έτος Έξοδα για μεταφορές CZK/έτος Κόστος συντήρησης: CZK/έτος Άλλες δαπάνες CZK/έτος Διδάγματα Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει την ευκαιρία να στηρίξει οικονομικά τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου είναι κερδοφόρος, λόγω της επιδότησης από την πώληση της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο, της εξοικονόμησης ενέργειας σε θερμότητα, της παραγωγής λιπάσματος και λόγω της διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων. 21

22 Mořina Mořina, Republika Češka Όνομα: Mořina Περιοχή: Mořina, Δημοκρατία της Τσεχίας Περιγραφή Το χωριό Morina βρίσκεται κοντά στην πόλη Beroun στην κεντρική Βοημία. Το χωριό βρίσκεται 350 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, και έχει 600 κατοίκους. Η γύρω περιοχή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργική παραγωγή. Ο σταθμός βιοαερίου βρίσκεται σε λειτουργία από το έτος Τεχνικά στοιχεία Ο χωνευτήρας έχει εσωτερική διάμετρο 23 m και 32 m2 επιφάνεια. Η συνολική χωρητικότητα των χωνευτήρων είναι m 3 (2.038 m 3-1 στάδιο και m 3 2 στάδιο). Το ύψος των χωνευτήρων είναι 6 m. Η θερμοκρασία στο χωνευτήρα πρέπει να διατηρείται στους C με την επιβολή εξωτερικής πηγής θερμότητας, η οποία προέρχεται από την μονάδα συμπαραγωγής. Το υπόστρωμα αναμιγνύεται και τροφοδοτείται στο χωνευτήρα με ένα αυτόματο σύστημα. Το σύστημα έχει χωρητικότητα 50 m 3. Ο πολτός αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 215 m 3. Η μονάδα συμπαραγωγής GE Jenbacher JMS 312 GS-BL έχει δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος 526 kw και θερμικής ισχύος 558 kw. Το κομπόστ αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή χωρητικότητας m3, διαμέτρου 25 m και ύψος 6 m. 22

23 Φορείς Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου ανήκει στη γεωργική εταιρεία ZD Mořina. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα λαμβάνονται είναι κυρίως από ένα βουστάσιο (Kozolupy) και σε μικρότερο βαθμό από τη κτηνοτροφική μονάδα Liten (κατά μέσο όρο 36 τόνους ανά ημέρα). Τροφοδοσία σταθμού Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου χρησιμοποιεί ετησίως τόνους υγρά και στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα, τόνους καλαμπόκι ενσίρωσης και τόνους σανό. Οι πρώτες ύλες πρέπει να μεταφερθούν ως το σταθμό παραγωγής βιοαερίου και βρίσκεται περίπου 6,5 χιλιόμετρα από τη κτηνοτροφική μονάδα. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα μεταφέρονται σε τακτική βάση κάθε εβδομάδα στο σταθμό. Η κτηνοτροφική μονάδα προμηθεύεται σανό μία φορά το χρόνο, ανάλογα με την περίοδο της συγκομιδή. Τέλος, η μεταφορά των αποβλήτων και του λιπάσματος γίνεται με αποδοτικό σχεδιασμό για εξοικονόμηση χρημάτων κατά τη μεταφορά. Παραγωγή σταθμού Η μονάδα συμπαραγωγής GE Jenbacher JMS 312 GS-BL έχει δυναμικότητα 526 kw ηλεκτρικής ισχύς και 558 kw θερμικής ισχύς. Η ετήσια παραγωγή του κομπόστ είναι τόνοι ( m3). Το κομπόστ χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα στις γεωργικές καλλιέργειες. Το κομπόστ μεταφέρεται από το σταθμό παραγωγής βιοαερίου στη φάρμα Kozolupy όπου φυλάσσονται σε αποθήκη χωρητικότητας 5000 m 3. Νομικές πτυχές Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη νομική υποχρέωση καθώς ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου δεν χρησιμοποιεί ζωικά υποπροϊόντα ή άλλα απόβλητα για την παραγωγή βιοαερίου τα οποία χρειάζονται ειδικές υγειονομικές διαδικασίες Οικονομικά Οι δαπάνες για το σταθμό παραγωγής βιοαερίου έχουν σε μεγάλο βαθμό καλυφθεί από επιδότηση από την επιχορήγηση από το Γεωργικό Ταμείο Παρέμβασης της κυβέρνησης (το έτος 2010 χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο αυτό με ). Διδάγματα Για την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής βιοαερίου υπήρξε καθοριστική η κρατική επιχορήγηση του Γεωργικού Ταμείου Παρέμβασης. Οι φορείς που σχετίζονται με την εκμετάλλευση του σταθμού βιοαερίου έπρεπε να ξεπεράσουν την αρνητική κοινή γνώμη των κατοίκων από το χωριό Mořina. Αυτό αρχικά είχε επιτευχθεί, ωστόσο πολύ πρόσφατα υπήρξε αρνητικό κλίμα λόγω των οσμών από το σταθμό παραγωγής βιοαερίου. Ο διαχειριστής του σταθμού βιοαερίου συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση και με κατοίκους της περιοχής για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος. 23

24 Stonava Stonava, Δημοκρατία της Τσεχίας Όομα: Stonava Περιοχή: Stonava, Δημοκρατία της Τσεχίας Περιγραφή Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου βρίσκεται στην κτηνοτροφική μονάδα Stonava. Αρχικά η μονάδα είχε επικεντρωθεί στην εκτροφή των ζώων. Πριν την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η ζωική παραγωγή στο παρελθόν περιλάμβανε περίπου χοίρους. Σήμερα υπάρχουν 9 ανεξάρτητα κτίρια για την εκτροφή χοίρων. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου θεωρείται μια βέλτιστη πρακτική εφαρμογή για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Παράλληλα με την κατασκευή του σταθμού παραγωγής βιοαερίου, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την παραγωγή καλλιεργειών στην περιοχή, εκτάσεως εκτάρια. Η περιοχή αυτή εξασφαλίζει επαρκή ποσότητα των βιοδιασπώμενων υλικών για να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες στο σταθμό παραγωγής βιοαερίου. Το 2006 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του σταθμού βιοαερίου. Στο στάδιο της προετοιμασίας του σταθμού, οι εκπρόσωποι της κτηνοτροφικής μονάδας Stonava παρακολούθησαν διάφορα σεμινάρια για την παραγωγή βιοαερίου και έκαναν επιτόπιες επισκέψεις σε σταθμούς παραγωγής βιοαερίου στη Γερμανία. Ακολούθησε το 2007 η αίτηση για επιχορήγηση από τα ταμεία της ΕΕ. Η επιχορήγηση αυτή παρέχεται από το Υπουργείο Γεωργίας και ήταν περίπου Η κατασκευή του ξεκίνησε το Μάρτιο του 2008 και ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του Το 2010 έγινε επέκταση των εγκαταστάσεων λόγω της αύξησης της δυναμικότητας του σταθμού. Τεχνικά στοιχεία Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου κατασκευάστηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η ισχύς του σταθμού βιοαερίου ήταν 537kW. Στο δεύτερο στάδιο, δύο χρόνια αργότερα, ο σταθμός βιοαερίου επεκτάθηκε στα 1.381kW. Οι πρώτες ύλες αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας Stonava. Οι χώροι αποθήκευσης έχουν συνολική χωρητικότητα τόνους υλικού τροφοδοσίας. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα του χοιροστασίου μεταφέρονται μέσω ενός συστήματος αντλιών στην κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης του σταθμού βιοαερίου. Το στερεό υλικό εισόδου μεταφέρεται απευθείας στο χωνευτήρα. Ο πρώτος χωνευτήρας έχει χωρητηκότητα m3. Το ξηρό μέρος στο χωνευτήρα είναι περίπου 18% και το ξηρό μέρος του υλικού παραγωγής είναι περίπου 8,5%. Το βιοαέριο συλλέγεται σε μια δεξαμενή χωρητικότητας m3. Η θερμοκρασία στον πρώτο χωνευτήρα είναι 47 C. Ακόμη το υποστρώμα αντλείται στους χωνευτήρες με αναδευτήρα ανάμιξης σε θερμοκρασία των 54 C. Το υλικό εξόδου έχει περιεχόμενο ξηράς ύλης περίπου 7%. Το κομπόστ μεταφέρεται με ένα σύστημα αντλίας από την εταιρεία Vogelsang και με μεταφέρεται σε μια μονάδα ομογενοποίησης. Η διάρκεια επεξεργασίας του υποστρώματος είναι 75 ημέρες. Η αποθείωση του βιοαερίου λαμβάνει χώρα στο πρώτο χωνευτήρα. Στη συνέχεια το βιοαέριο ψύχεται ώστε να μειωθεί η υγρασία. Μετά από αυτό το βήμα το βιοαέριο καίγεται σε δύο μονάδες συμπαραγωγής. 24

25 Φορείς Ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας Stonava καθώς και των εγκαταστάσεων βιοαερίου Stonava είναι ο Mr. Bc. Radek Koch. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Gascontrol, όπου μέρος των εργασιών κατασκευής έγινε προσωπικό της κτηνοτροφικής μονάδας Stonava Farm. Για την κατασκευή της δεύτερης φάσης η επιλέχθηκε η εταιρεία Enserv η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία RÜCKERT Naturgas. Τροφοδοσία σταθμού Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα πρώτων υλών. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου χρησιμοποιεί προς το παρόν 40m3 απόβλητα χοιροστασίου με περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 4%, 45 τόνους ενσιρωμένο καλαμποκιού με περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 31% και 16 τόνους σανό με περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 32%. Η ημερήσια είσοδος έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε να ταυτίζεται με τη διαδικασία της πέψης. Οι πρώτες ύλες τροφοδοτούνται στο σύστημα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που περιλαμβάνει αντλίες και δεξαμενές. Παραγωγή σταθμού Η παραγωγή του κομπόστ ανέρχεται στις τόνους/έτος. Περίπου το 5% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται στο σταθμό παραγωγής βιοαερίου και 80kW για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας. Το υπόλοιπο πωλείται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η παραγόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του χωνευτήρα και τη θέρμανση των κτιρίων της κτηνοτροφικής μονάδας. Νομικές πτυχές Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου δεν χρησιμοποιεί ζωικά υποπροϊόντα ή άλλα απόβλητα τα οποία χρειάζονται ειδικές υγειονομικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Οικονομικά Το κόστος για την κατασκευή του πρώτου τμήματος του σταθμού βιοαερίου ήταν περίπου Η κρατική επιχορήγηση από το Ταμείο Γεωργικής Παρέμβασης υπήρξε καθοριστική για το σταθμό παραγωγής βιοαερίου καθώς και οι επιχορηγήσεις από τα ταμεία της ΕΕ έχουν καλύψει το 50% της επένδυσης. Το δεύτερο στάδιο είχε επιχορηγηθεί από το Ταμείο Γεωργικής Παρέμβασης και από την ΕΕ κατά 30%, και ανερχόταν περίπου στις ευρώ. Διδάγματα Κατά το στάδιο προετοιμασίας, οι εκπρόσωποι της μονάδας Stonava συνέλεξαν πληροφορίες από σεμινάρια και από τις βέλτιστες εφαρμογές που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής βιοαερίου έχει δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα, την ποιότητα της τεχνολογίας και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτοί ήταν και οι λόγοι για την επιλογή αυτοματοποιημένου μηχανισμού ελέγχου για την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία επιτρέπει την ταχύτερη αποσύνθεση της οργανικής ύλης και ευκολότερη καθοδήγηση του υλικού. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθμό βιοαερίου είναι 5,0%, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωση των δύο μονάδων συμπαραγωγής. Η κτηνοτροφική μονάδα Stonava χρησιμοποιεί μόνο μία μονάδα συμπαραγωγής με λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid function) για αύξηση της απόδοσης λειτουργίας. 25

26 Holbæk Bioenergi I/S Skærbæk, Δανία Όνομα: Holbæk Bioenergi I/S Περιοχή: Skærbæk, Δανία Περιοχή Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου αξιοποιεί την ενέργεια που παράγεται από τη χρήση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, του καλαμποκιού και άλλων αποβλήτων. Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέται 200 αγελάδες και βρίσκεται στο νότιο-δυτικό τμήμα της περιοχής Jutmand στη Δανία. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου ξεκίνησε με την αξιοποίηση αποβλήτων από 400 αγελάδες, που για τη Δανία είναι πολύ μικρό μέγεθος. Θεωρείται καλή περίπτωση λόγω του μικρού μεγέθους της κτηνοτροφικής μονάδας, αλλα και της καλής στρατηγικής επικοινωνίας. Βρίσκεται σε λειτουργία από την άνοιξη του Τεχνικά στοιχεία 4 χωνευτήρες m 3 - Ενεργός όγκος περίπου m3. Εκτελεί μεσόφιλη ζύμωση αλλά έχει την δυνατότητα να εκτελεί και θερμόφιλη σε ένα χωνευτήρα. Μονάδα αποθήκευσης βιοαερίου: m 3 Ηλεκτρική ισχύς γεννήτριας: 360 kw Αναμενόμενη παραγωγή: m 3 βιοαερίου/έτος (ικανή να παρέχει ενέργεια σε 250 σπίτια) Δυνητική παραγωγή: m 3 /έτος Εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών CO2 (βάση της σημερινής παραγωγής) τόνοι/έτος Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου προσδίδει ποσότητα θερμότητας στο σύστημα τηλεθέρμανσης και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Χώρος αποθήκευσης 40 x 170 μέτρα για να αποθήκευση του καλαμποκιού. Η διαδικασία της χώνευσης διαρκεί 180 ημέρες. 26

27 Φορείς Οι Anders Rosenkvist και ο Henrik Hansen έχουν κτηνοτροφική μονάδα με σταθμό παραγωγής βιοαερίου. Ο Anders διαχειρίζεται το σταθμό παραγωγής βιοαερίου και Henrik διαχειρίζεται το βουστάσιο. Τροφοδοσία σταθμού 80% από δικές τους πρώτες ύλες. Πρώτες ύλες από 300 εκτάρια καλαμποκιού, κτηνοτροφικά απόβλητα και γρασίδι από τα τοπικά γήπεδα ποδοσφαίρου. Δεν χρησιμοποιεί εντόσθια ή άλλες εισροές που ενδέχεται να προκαλέσουν ενοχλητικές οσμές για τους γείτονες. Παραγωγή σταθμού Βιοαέριο και ηλεκτρική ενέργεια Όλο το κομπόστ χρησιμοποιείται για ιδία χρήση (262 εκτάρια καλλιεργειών) Νομικές πτυχές Δεν υπήρχε καμία αναπάντεχη νομική επίπτωση. Η τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε θετική σε όλες τις διαδικασίες, δεδομένου ότι ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου είναι ο πρώτος του είδους του στην κοινότητα και από τους λίγους που διαχειρίζονται μόνο γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα. Οι περισσότερες από τις μονάδες στη Δανία χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες και άλλα είδη αποβλήτων. Οικονομικά Υπήρξε υψηλή αυτοχρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου. Διδάγματα Απαιτούνται χρήματα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, καλή επικοινωνιακή στρατηγική, συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς. 27

28 Tovsgård Thisted, Δανία Όνομα: Tovsgård με ιδιοκτήτη τον Jens Kirk Περιοχή: Thisted, Δανία Περιγραφή Η κτηνοτροφική μονάδα εκτρέφει χοίρους σφαγής (110 kg) και μικρά χοιρίδια (30 kg). Έχει υπό την ιδιοκτησία της 200 εκτάρια και νοικιάζει ακόμη 100 εκτάρια. Ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε από ένα σταθμό παραγωγής βιοαερίου που χτίστηκε από έναν τοπικό σιδηρουργό το Παρ όλα τα προβλήματα με το προηγούμενο σταθμό, επένδυσε σε ένα νέο σταθμό βιοαερίου το Τεχνικά στοιχεία Χωνευτήρας χωρητικότητας 3000 m 3. Χώρος αποθήκευσης βιοαερίου m 3. Μια μηχανή ηλεκτρικής ισχύος 340 kw. 1 m3 βιοαερίου αντιστοιχεί σε δυναμικότητα 2 KWe. Η διαδικασία της χώνεψης διαρκεί 50 ημέρες. 28

29 Φορείς Ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας Jens είναι ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του σταθμού. Ο Jens έχει αναλάβει το σχεδιασμό του νέου σταθμού παραγωγής βιοαερίου και ο ίδιος ίδρυσε την εταιρεία Lundsby. Η απόσταση από τις γειτονικές περιοχές είναι αρκετά μεγάλη. Έχει καλές σχέσεις με τις τοπικές αρχές. Άλλοι φορείς είναι η τράπεζα και το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας. Τροφοδοσία σταθμού Απόβλητα σφαγείου τόνοι/έτος. Απόβλητα από χοίρους και αγελάδες σε αναλογία 50%: τόνοι/έτος (50 m3 ημερησίως) Στην περίπτωση βελτίωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας η εισαγωγή ζαχαρότευτλων στο σταθμό μπορεί να αποτελέσει επιλογή. Παραγωγή σταθμού Παράγονται 2,5 GWh ανά έτος και χρησιμοποιεί το 10% για τις διάφορες ανάγκες του σταθμού σε ηλεκτρισμό. Χρησιμοποιεί μέρος της παραγόμενης θερμότητας στην κτηνοτροφική μονάδα, στο σταθμό και σε γειτονικό υποστατικό και το υπόλοιπο αποβάλλεται στο περιβάλλον. Το καλοκαίρι δεν γίνεται καμία χρήση θερμότητας. Το υπόστρωμα χώνεψης παραδίδεται ως επί το πλείστον στους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων ως λίπασμα καθώς και χρησιμοποιείται στα χωράφια της μονάδας. Υπάρχει η σκέψη διαχωρισμού τω προϊόντων της χώνευσης όπως κομποστοποίηση των ινών και πώληση ως οργανικό λίπασμα. Νομικές πτυχές Ο νόμος για την παροχή θερμότητας καθιστά δύσκολο την Tovsgard να παρέχει θερμότητα σε περισσότερους από ένα γείτονα. Λόγω αυτού του περιορισμού η Tovsgard έχει απώλειες εσόδων Οικονομικά Το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ήταν Ο σταθμός βιοαερίου έχει εισόδημα από την παραλαβή των αποβλήτων από το σφαγείο, την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας και την πώληση θερμότητας σε γειτονικό υποστατικό. Τα έξοδα οφείλονται κυρίως στη μεταφορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στις υπηρεσίες. Ο σταθμός παραγωγής βιοαερίου δεν θα ήταν βιώσιμος χωρίς τα έσοδα από το σφαγείο. Η Δανέζικη κυβέρνηση δίνει το 20% των εξόδων εγκατάστασης ως επιχορήγηση, ωστόσο τα κίνητρα που παρέχονται δεν είναι αρκετά για την ώθηση νέων σταθμών κατά τον Jens Kirk. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,15 για να είναι βιώσιμη μια επένδυση βιοαερίου. Η πώληση βιοαερίου εκτός από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης ενδιαφέρουσα επιλογή. Διδάγματα Ο ιδιοκτήτης του σταθμού βιοαερίου δήλωσε ότι ένας ιδιοκτήτης θα πρέπει να περιμένει το απρόβλεπτο, να έχει ταλέντο τεχνικού, να είναι διατεθειμένος να αφιερώσει χρόνο για την παρακολούθηση των διεργασιών του σταθμού. Συμβουλές και μικρά μυστικά προς κτηνοτρόφους που σκέφτονται να προχωρήσουν στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού παραγωγής βιοαερίου: Συλλογή πληροφοριών σχετικά με το σταθμό παραγωγής βιοαερίου- (π.χ. δυναμικό κτηνοτροφικής μονάδας, γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες, κόστος μεταφοράς). Επικοινωνία με φορείς που θα παρέχουν στήριξη Εκτίμηση απαιτούμενου χρόνου για την κατασκευή του σταθμού Εκτίμηση δυναμικού καλλιεργειών (60 εκτάρια καλαμποκιού για 150 kwel του CHP) Εκτίμηση του κόστους επένδυσης (επένδυση περίπου 1 εκατ. ευρώ για ένα σταθμό βιοαερίου με 350 kwel) Επικοινωνία με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Εύρεση άλλων πιθανών καταναλωτών θερμότητας 29

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου

ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Εκπαίδευση για το βιοαέριο, 17 Οκτωβρίου Λευκωσία (Κύπρος) ρ Παρουσίαση τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών υφιστάμενου σταθμού βιοαερίου Γιώργος Αντρέου Παγκύπριος Σύνδεσμος Παραγωγής Βιοαερίου/Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο

Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων με Αναερόβια Χώνευση στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 1 Θερμές Ευχαριστίες κο Γιώργο Ανδρέου (Α/ΦΟΙ Ανδρέου Χοιροστάσια Ξυλοτύμπου

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών

Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα αγροτοβιομηχανιών Χρήστος Ζαφείρης Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας Ημερίδα βιομάζας, ΕΜΠ-Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΜEC Expo-center ΠΑΙΑΝΙΑ 07.10.2012

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Αγροτοβιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Αποβλήτων Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Διαχείριση Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιοµηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος 1 ΚΑΡ ΙΤΣΑ: Καλλιέργειες Βιοµάζα Βιοενέργεια Καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας

Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη. Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Προτάσεις για επιχειρηματικές δραστηριότητες βιομάζας στην Αν. Μακεδονία - Θράκη Μυρσίνη Χρήστου M.Sc. Υπεύθυνη τομέα Βιομάζας Περιεχόμενα Βιομάζα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Προτάσεις Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση

Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση IEE Project BiogasIN Λίστα Ελέγχου Βιοαερίου για την Δημόσια Διοίκηση D.4.7, WP 4 Dominik Rutz, David Güntert WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2 81369 Μόναχο Γερμανία Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Παραγωγή ενέργειας από οργανικά υπολείμματα τροφίμων σε συνδυασμό με ιλύ από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Μ. Λοϊζίδου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Το πρόγραμμα INTERWASTE Το INTER - WASTE είναι συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN

Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Το Ευρωπαϊκό Έργο BiogasIN Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Η αγορά Βιομάζας στην Ελλάδα «Βιομάζα Βιοενέργεια: το σήμερα και το αύριο» Ανθούσα, 3 Δεκεμβρίου 2011 Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας 1 Τι είναι η Βιομάζα; Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Προβλήματα και Προοπτικές για τη Χώρα μας Σπύρος Κυρίτσης Μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace

Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια. Οι προτάσεις της Greenpeace Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Ιούλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Κίνητρα για την πράσινη θερμότητα στα κτίρια 3 2. Πράσινη θερμότητα: ένας μικρός πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc.

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΙΛΥΟΣ ΑΠΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝίκοςΚάρτσωνας, Πολιτικός Μηχανικός, Υγιειονολόγος M.Sc. ιαχείρισηστερεώναποβλήτων Στόχος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων: προστασία της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου

Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου Χειμώνας 2012-2013 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* * Οι τιμές ισχύουν μόνο για το πρατήριο του εργοστασίου H Eταιρία Η ιστορία της εταιρείας ΑΫΦΑ- ΝΤΗΣ, ξεκινάει το 1978 από ένα ορεινό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου

Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Χρηματοδότηση έργων βιοαερίου Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος, MSc Yπεύθυνος έργου BiogasIN για το ΚΑΠΕ Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αριθμός Συμβολαίου IEE/09/848

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ

Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Επιδεικτική λειτουργία μικρής κλίμακας κινητής μονάδας αεριοποίησης αγροτικών υπολειμμάτων για την αποκεντρωμένη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Τμ. Μηχ. Μηχ. ΑΠΘ Δημήτρης Μερτζής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για τις Εγκαταστάσεις Βιοαέριου

Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για τις Εγκαταστάσεις Βιοαέριου Έργο: BiG>East (Αρ. Συμβολαίου: EIE/07/214) Οδηγίες για την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για τις Εγκαταστάσεις Βιοαέριου Προετοιμασία: Dr. Christian Epp, WIP Dominik Rutz, WIP Michael Köttner, GERBIO

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων ENERGIE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α.

ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ηµήτρη Γεωργακάκη, Καθηγητή Γ.Π.Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ : ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης βιομάζας στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς Κατερίνα Γιαννακούλα, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ Νομός Καστοριάς Είναι ένας από τους 4 νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνορεύει βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές.

Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Πολιτικές βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Όραμα και εφαρμογές. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Υποδιευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας Δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων της έρευνας "Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS

LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS LIFE Project Number LIFE 03 ENV/GR/000223 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ DIONYSOS Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα