KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ"

Transcript

1 KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό µοριακό τύπο: α. C ν Η 2ν+1 Ο 2 µε ν 1 γ. C ν Η 2ν Ο 2 µε ν 1 β. C ν Η 2ν+2 Ο 2 µε ν 1 δ. C ν Η 2ν-2 Ο 2 µε ν 1 2. O γενικός τύπος για τα κορεσµένα µονοϋδροξυ-µονοκαρβοξυλικά οξέα είναι: α. C ν H 2ν+1 (OH)COOH γ. C ν H 2ν-1 (OH)COOH β. C ν H 2ν (OH)COOH δ. C ν H 2ν+2 (OH)COOH 3. Από τις χηµικές ενώσεις: Α. CH 3-COOH Β. H - C - OH Γ. CH CH - C - OH. HO - C = O 3 OH O ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά: O HO - C = O α. η Α, η Β και η Γ γ. η Α και η Β β. η Α, η Γ και η δ. καµία. 4. Οι κορεσµένες ισοµερείς ενώσεις που συµβολίζονται µε το χηµικό τύπο C 3 H 7 COOH είναι: α. µία β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις. 149

2 5. Το οξικό οξύ και το µυρµικικό οξύ: α. είναι ισοµερείς ενώσεις β. ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά γ. είναι ισχυρά οξέα δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 6. Από τη µελέτη του χηµικού τύπου της ασπιρίνης: COOH O-C-CH προκύπτει ότι η ασπιρίνη είναι: α. κετονοξύ γ. εστέρας του αιθανικού οξέος β. εστέρας του βενζοϊκού οξέος δ. εστέρας του µεθανικού οξέος. O 3 7. Η όξινη γεύση της ασπιρίνης, της οποίας ο χηµικός τύπος είναι: οφείλεται στο ότι: α. διαλύεται στο νερό COOH OCOCH 3 β. περιέχει στο µόριό της τη ρίζα -C-OH O γ. περιέχει στο µόριό της τη ρίζα - ΟΗ δ. για την παρασκευή της χρησιµοποιείται ανυδρίτης του οξικού οξέος. 8. Τα προϊόντα της οξικής ζύµωσης είναι: α. αιθανικό οξύ και νερό γ. αιθανόλη και νερό β. ένα οξύ και διοξείδιο του άνθρακα δ. οξαλικό οξύ και νερό. 150

3 9. Το οξικό οξύ είναι ασθενές οξύ διότι: α. δεν είναι πολύ διαλυτό στο νερό β. ιονίζεται σε µικρό βαθµό γ. αντιδρά µόνο µε πολύ δραστικά µέταλλα δ. αντιδρά µόνο µε ισχυρές βάσεις. 10. Το αιθανικό οξύ είναι: α. υγρό, άχρωµο, ευδιάλυτο στο νερό β. ευδιάλυτο στο νερό και άοσµο γ. αέριο που υγροποιείται εύκολα, ευδιάλυτο στο νερό δ. ελαιώδες υγρό, ελάχιστα διαλυτό στο νερό. 11. Το ξίδι έχει ξινή γεύση διότι: α. περιέχει οργανικές ενώσεις β. περιέχει Η + γ. είναι υδατικό διάλυµα δ. είναι οξύ, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius. 12. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µεθανικού οξέος µε 2-προπανόλη είναι: α. µεθανικός ισοπροπυλεστέρας γ. προπανικός ισοπροπυλεστέρας β. προπανικός µεθυλεστέρας δ. µεθανικός προπυλεστέρας. 13. Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος οξικού οξέος ελευθερώνεται στην κάθοδο (-) αέριο: α. CO 2 γ. CH 4 β. O 2 δ. H Από τα µέταλλα Ca, Zn, Ag και Na αντιδρούν µε το οξικό οξύ: α. το Ca, ο Zn και το Na γ. ο Zn και το Na β. το Na δ. όλα. 151

4 15. Το άλας µε ασβέστιο του αιθανικού οξέος έχει χηµικό τύπο: α. CH 3 COOCa γ. (CH 3 CH 2 COO) 2 Ca β. CH 3 COOCa 2 δ. (CH 3 COO) 2 Ca. 16. Με οξείδωση της µεθανόλης µπορεί να προκύψει: α. οξικό οξύ γ. προπανικό οξύ β. µυρµηκικό οξύ δ. βουτυρικό οξύ. 17. Με οξείδωση του οινοπνεύµατος µπορεί να προκύψει: α. αιθανικό οξύ γ. προπανικό οξύ β. µεθανικό οξύ δ. βουτανικό οξύ. 18. Ο εστέρας που παράγεται κατά την αντίδραση του οξικού οξέος µε την αιθανόλη έχει συντακτικό τύπο: α. CH 3 COCH 2 CH 3 γ. CH 3 CH 2 COOCH 3 β. CH 3 COOCH 2 CH 3 δ. CH 3 CH 2 COCH Κατά την οξείδωση του βουτανίου από το οξυγόνο του αέρα, παρουσία καταλυτών, παράγεται: α. µόνο οξικό οξύ β. οξικό οξύ και άλλα προϊόντα γ. µόνο βουτανικό οξύ δ. βουτανικό οξύ και παραπροϊόντα. 20. Το ξίδι είναι: α. το οξικό οξύ β. υδατικό διάλυµα οξικού οξέος γ. υδατικό διάλυµα που περιέχει οξικό οξύ δ. µείγµα οργανικών ενώσεων. 152

5 21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει για το οξικό οξύ: α. ανήκει στην οµόλογη σειρά των ενώσεων που έχουν γενικό µοριακό τύπο C ν H 2ν O 2, όπου ν 1 β. αντιδρά µε: NaHCO 3, ROH, NaOH και Zn γ. όταν ηλεκτρολύονται υδατικά του διαλύµατα ελευθερώνεται στην κάθοδο Ο 2 δ. λαµβάνεται µε την οξική ζύµωση των αλκοολούχων διαλυµάτων. 22. Με οξείδωση του γαλακτικού οξέος προκύπτει: α. πυροσταφυλικό οξύ γ. οξικό οξύ β. προπανικό οξύ δ. τίποτα από τα παραπάνω. 23. Το γαλακτικό οξύ και το οξικό οξύ: α. αντιδρούν µε οξέα γ. αντιδρούν µε αλκοόλες β. οξειδώνονται δ. είναι ισχυρά οξέα. 24. Με οξείδωση του τολουολίου προκύπτει: α. βενζόλιο γ. µεθανικό οξύ β. αιθανικό οξύ δ. βενζοϊκό οξύ. 25. Το βενζοϊκό οξύ i) ανήκει: α. στα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα β. στα άκυκλα ακόρεστα οξέα γ. στα αρωµατικά οξέα δ. στους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. ii) έχει µοριακό τύπο: α. C 6 H 12 O 2 γ. C 6 H 6 O 2 β. C 7 H 6 O 2 δ. C 7 H 12 O

6 26. Κατά την επίδραση ψευδαργύρου σε διάλυµα βενζοϊκού οξέος ελευθερώνεται αέριο που είναι: α. οξυγόνο γ. υδρογόνο β. διοξείδιο του άνθρακα δ. υδρατµοί. 27. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι κοινή για το οξικό και το βενζοϊκό οξύ: α. αντιδρά µε βάσεις και δίνει άλατα β. αντιδρά µε αλκοόλες και δίνει εστέρες γ. διαλύεται στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία δ. αντιδρά µε Na 2 CO 3 και ελευθερώνει CO Από τα οξέα: γαλακτικό (Α), οξικό (Β), πυροσταφυλικό (Γ) και βενζοϊκό ( ) αντιδρούν µε Zn και µε όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 : α. όλα γ. µόνο το Α β. κανένα δ. µόνο το Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να γίνει αµφιµονοσήµαντη (ένα προς ένα) αντιστοίχηση µεταξύ των συντακτικών τύπων της στήλης (Ι) και των χαρακτηρισµών που αναφέρονται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. Cl-CH 2 -COOH α. υδροξυοξύ Β. H 2 N-CH 2 -COOH β. δικαρβοξυλικό οξύ Γ. HOOC-COOH γ. αµινοξύ. H-COOH δ. αλογονοξύ Ε. HO-CH 2 -CH 2 -COOH ε. µονοκαρβοξυλικό οξύ. 2. Να αντιστοιχήσετε κάθε συντακτικό τύπο της στήλης (Ι) µε το όνοµα της ένωσης που συµβολίζει και περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 154

7 (Ι) (ΙΙ) Α. CH 3 - CH -COOH α. µεθανικό οξύ OH Β. HOOC-CH 2 -COOH β. υδροξυ-αιθανικό οξύ Γ. HCOOH γ. γαλακτικό οξύ. Cl-CH 2 -COOH δ. βενζοϊκό οξύ Ε. H 2 N-CH 2 -COOH ε. προπανοδιϊκό οξύ Ζ. C 6 H 5 -COOH ζ. αµινο-αιθανικό οξύ η. χλωρο-αιθανικό οξύ. 3. Να αντιστοιχήσετε το κάθε οξύ της στήλης (Ι) µε µία από τις προτάσεις της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. αιθανικό οξύ α. χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική σαν αποχρεµπτικό Β. γαλακτικό οξύ β. συστατικό των µυϊκών ιστών Γ. βενζοϊκό οξύ γ. χρησιµοποιείται σαν καύσιµη ύλη δ. χρησιµοποιείται για την παρασκευή της οξικής κυτταρίνης. 4. Να αντιστοιχήσετε κάθε οξύ της στήλης (Ι) µε όσες από τις ενώσεις της στήλης (ΙΙ) χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παρασκευή του. (Ι) (ΙΙ) Α. CH - CH - COOH α. αιθανόλη 3 OH Β. C H 6 5 β. τολουόλιο γ. βουτάνιο Γ. CH - COOH δ. γλυκόζη 3 ε. ακεταλδεΰδη. 5. Κάθε χηµική ουσία της στήλης (II) αποτελεί ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης του οξικού οξέος µε µία χηµική ουσία της στήλης (I). Να κάνετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) την αντιστοίχηση. 155

8 (Ι) (ΙΙ) Α. CH 3 CH 2 OH α. CH 3 COONa Β. NaOH β. CO 2 Γ. Na γ. H 2 O. NaHCO 3 δ. CH 3 COOCH 3 Ε. CH 3 OH ε. H Καθένα από τα προϊόντα της στήλης (Ι) περιέχει µία µόνο από τις ενώσεις της στήλης (ΙΙ). Να γίνει η αντιστοίχηση: (Ι) (ΙΙ) Α. ξίδι α. 2-υδροξυ-προπανικό οξύ Β. κρασί β. αιθανικό οξύ Γ. µαρµελάδα του εµπορίου γ. αιθανόλη. γιαούρτι δ. βενζοϊκό οξύ. 7. Να αντιστοιχήσετε κάθε οξύ της στήλης (I) µε την κατηγορία στην οποία ανήκει (στήλη II), καθώς και µε το συντακτικό του τύπο (στήλη III). (Ι) (ΙΙ) (III) Α. γαλακτικό οξύ α. κορεσµένο µονοκαρ- 1. CH 3 COCOOH βοξυλικό οξύ Β. οξαλικό οξύ β. κετονοξύ 2. C 6 H 5 COOH Γ. βενζοϊκό οξύ γ. πολυκαρβοξυλικό οξύ 3. HCOOH. πυροσταφυλικό οξύ δ. αρωµατικό οξύ 4. CH 3 CH(OH)COOH Ε. µυρµηκικό οξύ ε. υδροξυοξύ 5. HOOC-COOH. 156

9 8. Κατά την αντίδραση κάθε χηµικής ένωσης της στήλης (I) µε ένα από τα σώµατα της στήλης (II) παρατηρείται το φαινόµενο που περιγράφεται στη στήλη (III). Να κάνετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τις σχετικές αντιστοιχήσεις. (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Α. φαινόλη α. µεταλλικό Na 1. έκλυση CO 2 Β. αιθανόλη β. αντιδραστήριο Tollens 2. αποχρωµατισµός Γ. οξικό οξύ γ. όξινο διάλυµα KMnO 4 3. έκλυση H 2. γαλακτικό οξύ δ. NaHCO 3 4. ιώδη προϊόντα Ε. ακεταλδεΰδη ε. FeCl 3 5. σχηµατισµός κατόπτρου Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Καρβοξυλικά οξέα ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο µόριό τους την οµάδα που ονοµάζεται... και έχει συντακτικό τύπο... Η ονοµασία της οµάδας αυτής προέρχεται από τις λέξεις... και Κατά την οξική ζύµωση οξειδώνεται η... από το... µε τη βοήθεια ειδικού... και παράγεται το Οι χηµικές ιδιότητες του γαλακτικού οξέος είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων των..., λόγω του... και των..., λόγω του... που περιέχονται στο µόριό του. 4. Το βενζοϊκό οξύ είναι ένα αρωµατικό οξύ στο µόριο του οποίου το... είναι απ ευθείας συνδεδεµένο µε τον... δακτύλιο και παρασκευάζεται βιοµηχανικά µε

10 5. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα. Ονοµασία Χηµικός τύπος Κατηγορία οξέων... C 6 H 5 COOH... µυρµικικό οξύ HOOC-COOH... γαλακτικό οξύ Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: α)...ch 3 COOH + Na 2 CO β) CH 3 CH COOH +... CH 3 CH COOCH 2 CH OH OH 7. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα µε τους συντακτικούς τύπους των ουσιών Α, Β, Γ και, έτσι ώστε αν αντιδράσουν οι ουσίες Α και Β να παραχθούν οι ουσίες Γ και. Α Β Γ CH 3 COOCH 2 CH 3 H 2 O CH -CH-COOH 3 CH 3 Ca NaOH CH -CH-COONa 3 OH... HOOC-COOH... (COO) 2 Zn Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: α) CH 3 COOH + Ca(OH) β) HCOOCH 3 + Η2Ο 158

11 9. Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις: ενζυµο α) CH 3 CH 2 OH β)... + O CH 3 COCOOH Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: α) CH 3 COOH +... CH 3 COOCH β)...c 6 H 5 COOH + Zn Αφού µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, να γράψετε στα διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ καθώς και τους κατάλληλους συντελεστές ώστε οι χηµικές εξισώσεις να είναι πλήρεις. λακτάση (Α)... C 6 H 12 O 6 ζυµάση (Β) CO 2 (A)...+(B)... (Γ)... + Η 2 Ο. 12. Να µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, και να γράψετε στα διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, και Ε. + H 2 Ni (A)... CH 3 CH=O + HCN (B) H 2 O (Γ)...+( )... + O (Ε)

12 13. Αφού µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, να γράψετε στα διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, και Ε. + NaHCO 3 (Α)... + (Β)...+ H 2 O CH 3 COOH + (Ã)... CH COO CH -CH H 2 O + ÊOH - H 2 O ( )... + ÊOH Θ (Ε)... + Ê 2 CO Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιες ενώσεις ονοµάζονται καρβοξυλικά οξέα; Από που προέρχεται η ονοµασία της χαρακτηριστικής οµάδας που περιέχουν στο µόριό τους; 2. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οξέα ανάλογα µε τον αριθµό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο µόριό τους; Γράψτε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία ενός οξέος για κάθε κατηγορία. 3. Πώς χαρακτηρίζονται τα καρβοξυλικά οξέα που περιέχουν στο µόριό τους: α) -ΟΗ β) αλογόνο γ) -ΝΗ 2. Γράψτε το συντακτικό τύπο ενός οξέος για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις. 4. Πώς προκύπτει θεωρητικά ο γενικός τύπος της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων; Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των δύο πρώτων µελών της σειράς αυτής. 160

13 5. Τι ονοµάζεται οξική ζύµωση; Γράψτε τη σχετική χηµική εξίσωση. 6. Πώς µεταβάλλεται η φυσική κατάσταση και η διαλυτότητα των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων στο νερό, σε συνάρτηση µε τη σχετική µοριακή τους µάζα; 7. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του αιθανικού οξέος; 8. Ποια αντίδραση ονοµάζεται εστεροποίηση; Να γράψετε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης εστεροποίησης στην οποία τα αντιδρώντα να είναι οργανικές ενώσεις. 9. Να αναφέρετε µερικές από τις χρήσεις του οξικού οξέος και της οξικής κυτταρίνης. 10. Να αναφέρετε τρία προϊόντα στα οποία βρίσκεται το γαλακτικό οξύ; 11. Το βενζοϊκό οξύ στη βιοµηχανία παρασκευάζεται µε οξείδωση του τολουολίου. α) Πώς παρασκευάζεται το τολουόλιο; β) Ποια οξειδωτικά µέσα χρησιµοποιούνται για την οξείδωση; 4.5. Ερωτήσεις τύπου σωστό - λάθος µε αιτιολόγηση 161

14 Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Η χαρακτηριστική οµάδα που περιέχεται στα καρβοξυλικά οξέα ονοµάζεται καρβονύλιο. 2. Η ένωση µε συντακτικό τύπο CH - CH C H ανήκει στα οργανικά 3 OH οξέα διότι περιέχει στο µόριό της τις ρίζες καρβονύλιο και υδροξύλιο. O 3. Η ένωση CH -C = O εµφανίζει τις ιδιότητες των κετονών, καθώς και τις OH ιδιότητες των αλκοολών 3 4. Τα κορεσµένα οργανικά οξέα έχουν το γενικό µοριακό τύπο C ν H 2ν O 2 µε ν Ο χηµικός τύπος του µεθανικού οξέος προκύπτει αν αντικατασταθεί ένα άτοµο Η στο µόριο του µεθανίου µε τη ρίζα καρβοξύλιο. 6. Ο αιθανικός αιθυλεστέρας και το βουτανικό οξύ είναι ενώσεις ισοµερείς. 7. Το ξίδι είναι προϊόν της γαλακτικής ζύµωσης. 8. Με οξείδωση της αιθανόλης προκύπτει γαλακτικό οξύ. 9. Όταν το κρασί παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στον αέρα ξινίζει. 162

15 10. Το οξικό οξύ στα υδατικά του διαλύµατα βρίσκεται µόνο µε τη µορφή ιόντων CH 3 COO - και Η Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος αιθανικού οξέος ελευθερώνεται στην άνοδο αέριο υδρογόνο. 12. Αν προσθέσουµε σκόνη κιµωλίας (CaCO 3 ) σε ξίδι ελευθερώνεται αέριο. 13. Τα προϊόντα της αντίδρασης ενός οργανικού οξέος µε µία βάση είναι εστέρας και νερό. 14. Το γαλακτικό οξύ παρασκευάζεται συνθετικά µε επίδραση HCN σε αιθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος. 15. Η γλυκόζη και το γαλακτικό οξύ έχουν την ίδια % περιεκτικότητα σε άνθρακα. 16. Όλα τα υδροξυοξέα οξειδώνονται, λόγω του -ΟΗ που περιέχουν στο µόριό τους. 17. Όταν παίρνουµε αντιβιοτικά ενδείκνυται να συµπληρώνουµε το ηµερήσιο διαιτολόγιο µε γιαούρτι. 18. Το βενζοϊκό οξύ χαρακτηρίζεται ως αρωµατικό οξύ, διότι στο µόριό του υπάρχει ένα καρβοξύλιο. 19. Το µόριο του βενζοϊκού οξέος αποτελείται από τις ρίζες φαινύλιο και καρβοξύλιο. 20. Ο χηµικός τύπος του βενζοϊκού ασβεστίου είναι C 6 H 5 COOCa. 21. Το οξικό οξύ λαµβάνεται µε οξείδωση της αιθανόλης, ενώ το βενζοϊκό οξύ λαµβάνεται µε οξείδωση της φαινόλης. 163

16 22. Το γαλακτικό οξύ δεν οξειδώνεται 23. Για να διαπιστώσουµε αν ένα υγρό είναι η 1-προπανόλη ή το προπανικό οξύ µπορούµε να προσθέσουµε σ αυτό µεταλλικό Na Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Γράψτε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία κατά IUPAC µιας ένωσης για κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) µονοκαρβοξυλικό οξύ δ) υδροξυοξύ β) δικαρβοξυλικό οξύ ε) αρωµατικό οξύ γ) αµινοξύ στ) χλωροοξύ. 2. Γράψτε το συντακτικό τύπο του προπανικού οξέος, καθώς και του αιθανικού µεθυλεστέρα και εξηγήστε γιατί οι δύο αυτές ενώσεις είναι ισοµερείς; Τι µορφή ισοµέρειας εµφανίζουν; 3. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους ενός µονοκαρβοξυλικού οξέος, ενός υδροξυοξέος, ενός αµινοξέος, ενός δικαρβονικού οξέος και ενός χλωροοξέος, που το καθένα από αυτά να περιέχει στο µόριό του τέσσερα άτοµα άνθρακα µε διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα. Να ονοµάσετε στη συνέχεια κατά IUPAC αυτές τις ενώσεις. 4. Να αναφέρετε µία εργαστηριακή και δύο βιοµηχανικές µεθόδους παρασκευής του αιθανικού οξέος. Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 164

17 5. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος: α) µε υδροξείδιο του νατρίου β) µε ψευδάργυρο γ) µε ανθρακικό νάτριο. Ονοµάστε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης. 6. Πώς παρασκευάζεται το γαλακτικό οξύ: α) από τη γλυκόζη β) από την αιθανάλη. Γράψτε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 7. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος: α) µε οξείδιο του ασβεστίου β) µε αιθανόλη γ) µε όξινο ανθρακικό νάτριο. Ονοµάστε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης. 8. Να αναφέρετε από µία χηµική ιδιότητα του γαλακτικού οξέος οι οποίες οφείλονται στη ύπαρξη στο µόριό του: α) του καρβοξυλίου β) του υδροξυλίου. Να γράψετε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 165

18 4.7 Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 1. α) Να αντιστοιχήσετε την κάθε κατηγορία οργανικής ένωσης της στήλης (I) µε ένα µοριακό τύπο της στήλης (II). (I) (II) Α. αµινοξύ α. C 4 H 6 O 4 Β. υδροξυοξύ β. C 3 H 6 O 3 Γ. υδροξυνιτρίλιο γ. C 3 H 5 NO. δικαρβονικό οξύ δ. C 3 H 7 NO 2 Ε. ακόρεστο οξύ ε. C 3 H 4 O 2. β) Εξετάστε ποιος από τους µοριακούς τύπους της στήλης (II) αντιστοιχεί σε δύο χηµικές ενώσεις που εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια αλυσίδας. γ) Βρείτε το συντακτικό τύπο της χηµικής ένωσης η οποία χαρακτηρίζεται µε ένα από τους µοριακούς τύπους της στήλης (II), αντιδρά µε διάλυµα Na 2 CO 3 και αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl Με κάθε είδος ζύµωσης που αναφέρεται στη στήλη (Ι) µετατρέπεται µία ένωση της στήλης (ΙΙ) σε µία από τις χηµικές ενώσεις της στήλης (ΙIΙ). (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Α. οξική α. σάκχαρο 1. γαλακτικό οξύ Β. γαλακτική β. ακεταλδεΰδη 2. οξικό οξύ γ. αιθανόλη 3. βουτυρικό οξύ. α) Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. β) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται κατά τις παραπάνω µετατροπές. 166

19 3. Το βασικό συστατικό που περιέχεται στο ξίδι: i) ονοµάζεται: α. µεθανικό οξύ γ. αιθανικό οξύ β. οξαλικό οξύ δ. αιθανόλη. ii) έχει µοριακό τύπο: α. C 2 H 4 O 2 γ. C 2 H 6 O β. CH 2 O δ. C 2 H 5 COOH iii) προέρχεται από την οξείδωση... που περιέχεται στο..., σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: ίνονται οι χηµικές ενώσεις: CH 3 COOH (A) και CH 3 CH(OH)COOH (B). i) Να γράψετε την ονοµασία τους κατά IUPAC, καθώς και την κατηγορία των οξέων στην οποία ανήκουν. ii) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στην αντίστοιχη παρένθεση το γράµµα Σ για κάθε σωστή και το γράµµα Λ για κάθε λανθασµένη πρόταση. α) οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µε το Na 2 CO 3 ( ) β) καµία από τις ενώσεις Α και Β δεν αντιδρά µε τον Zn ( ) γ) οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µε την CH 3 CH 2 OH ( ) δ) µόνο η ένωση Β οξειδώνεται. ( ) iii) Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις, αναγράφοντας τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. 5. Το γαλακτικό οξύ είναι ένα οξύ που ανήκει στην κατηγορία των υδροξυοξέων. α) Ο συντακτικός του τύπος είναι... και η ονοµασία του κατά IUPAC είναι.... β) Οι χηµικές του ιδιότητες είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων των..., λόγω του... και των..., λόγω του... που περιέχει στο µόριό του. γ) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις: i) της αντίδρασής του µε το NaOH ii) της οξείδωσής του. 6. ίνονται οι παρακάτω χηµικές µετατροπές: + 2Η 2 Ο - ΝΗ Ο

20 A + HCN CH 3 CH(OH)CN Β Γ + Η 2 Ο α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των ενώσεων Α, Β και Γ. β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που αποδίδει την αντίδραση µίας ακόµα µεθόδου παρασκευής της ένωσης Β. γ) Να συµπληρώσετε τη χηµική εξίσωση: Α:... + Ο ίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH 3 CH=O (A), CH 3 CH 2 OH (B) και CH 3 COOH (Γ). α) Να γράψετε την ονοµασία τους κατά IUPAC, καθώς και το όνοµα της οµόλογης σειράς στην οποία ανήκει η καθεµία απ αυτές. β) Από τις ενώσεις Α, Β και Γ: i) οξειδώνονται οι... ii) αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο οι... Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. γ) Αν διαθέτουµε µόνο µεταλλικό νάτριο και όξινο ανθρακικό νάτριο, να περιγράψετε ένα τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαµε να διακρίνουµε: ι) την ένωση Α από την ένωση Β ii) την ένωση Β από την ένωση Γ. 8. ίνονται οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ και µε συντακτικούς τύπους αντίστοιχα: A: CH 3 CH 2 CH=O Γ: CH 3 CH 2 COOH 168

21 B: CH -CH-CH : CH -C-CH 3 3 OH 3 3 α) Από τις ενώσεις Α, Β, Γ και : i) αντιδρά µε Νa 2 CO 3 η... ii) αντιδρά µε φελίγγειο υγρό η... iii) αντιδρούν µε Na οι... iv) οξειδώνονται οι... v) αντιδρούν µε Η 2 οι... β) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία: i) από την ένωση Α µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Γ ii) από την ένωση µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Β. γ) Ποιες από τις ενώσεις Α, Β, Γ και αντιδρούν µεταξύ τους και σχηµατίζουν εστέρα; Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασής τους. O 4.8. Ασκήσεις - προβλήµατα 1. Για την εξουδετέρωση 3g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος Α απαιτήθηκαν 0,05mol NaOH. α) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος Α. β) Υπολογίστε τη µάζα του άλατος που παράχθηκε απ αυτή την εξουδετέρωση. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na:

22 2. Υπολογίστε τους όγκους σε STP των αερίων που ελευθερώνονται κατά την επίδραση 0,1mol οξικού οξέος: α) σε περίσσεια Na 2 CO 3 β) σε περίσσεια NaHCO 3 γ) σε 2,3g Na. ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του: Na: Υπολογίστε τη µάζα του οξέος και τη µάζα της βάσης που απαιτούνται για την παρασκευή: α) 1mol αιθανικού νατρίου και β) 31,6g αιθανικού ασβεστίου. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1, O: 16, Na: 23, Ca: Κατά την εξουδετέρωση 0,5mol ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε CaO παράχθηκαν 32,5g άλατος. α) Υπολογίστε τη µάζα του CaO που αντέδρασε. β) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Ca: Πόσα g καυστικού νατρίου απαιτούνται για την εξουδετέρωση 0,2mol βενζοϊκού οξέος και πόσα g άλατος θα παραχθούν από την εξουδετέρωση αυτή; ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: Κατά την εξουδετέρωση 10mL ενός διαλύµατος οξικού οξέος καταναλώθηκαν 20mL διαλύµατος NaOH 0,5M. Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος που απαιτείται για την εξουδετέρωση: α) 2,8g CaO β) 10mL διαλύµατος ΚΟΗ 2Μ. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: O: 16, Ca:

23 7. 15g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος αναµείχθηκαν µε περίσσεια κορεσµένης µονοσθενούς δευτεροταγούς αλκοόλης. ιαπιστώθηκε ότι αντέδρασε το 80% του οξέος και παράχθηκαν 20,4g ενός εστέρα µε µοριακή µάζα 102. Βρείτε: α) το µοριακό τύπο του εστέρα β) τους µοριακούς τύπους του οξέος και της αλκοόλης γ) τους συντακτικούς τύπους του οξέος, της αλκοόλης και του εστέρα. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Να υπολογισθούν: α) Ο όγκος διαλύµατος 1 NaOH συγκέντρωσης 1Μ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 200mL διαλύµατος 2 αιθανικού οξέος περιεκτικότητας 1,5%w/v. β) Η συγκέντρωση του διαλύµατος 3 που θα προκύψει από την αµοιβαία εξουδετέρωση των διαλυµάτων 1 και 2. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Για την εξουδετέρωση 50mL διαλύµατος 1 µεθανικού οξέος καταναλώθηκαν 20mL διαλύµατος NaOH 0,5M. Υπολογίστε: α) τη συγκέντρωση του διαλύµατος 1 β) τον όγκο σε STP του αερίου που θα ελευθερωθεί, αν σε 100mL του διαλύµατος 1 προστεθούν 1,3g σκόνης Zn. ίνεται η σχετική ατοµική µάζα: Zn: Ένα διάλυµα οξικού οξέος το χωρίσαµε σε δύο ίσα µέρη. Στο πρώτο µέρος του διαλύµατος προσθέτουµε περίσσεια Zn και ελευθερώθηκε ένα αέριο όγκου 2,8L σε STP. α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε και υπολογίστε τη µάζα του οξικού οξέος που περιέχονταν στο διάλυµα. β) Υπολογίστε τον όγκο ενός διαλύµατος NaOH συγκέντρωσης 2Μ που απαιτείται για την εξουδετέρωση του δεύτερου µέρους του διαλύµατος. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O:

24 11. ιαπιστώθηκε ότι το «κρασί» που περιέχονταν σε ένα βαρέλι είχε έντονη όξινη γεύση. α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που εξηγεί αυτή την αλλαγή στη γεύση του κρασιού. β) Αν η περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευµα πριν υποστεί αυτή τη χηµική αλλοίωση ήταν 11,5 ο (11,5% v/v) υπολογίστε τη µεταβολή της µάζας ενός λίτρου αυτού του κρασιού, αν η χηµική του αλλοίωση ήταν πλήρης. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και η πυκνότητα της αιθανόλης ρ = 0,8g/mL. 12. Το HCOOH οξειδώνεται από διάλυµα KMnO 4 οξινισµένου µε H 2 SO 4, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 5HCOOH + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 5CO 2 + 8H 2 O Κατά την προσθήκη διαλύµατος 1 HCOOH σε 20mL οξινισµένου διαλύµατος KMnO 4 συγκέντρωσης 0,1Μ διαπιστώθηκε ότι αποχρωµατίστηκε το διάλυµα KMnO 4 όταν προστέθηκαν σ αυτό 25mL του διαλύµατος 1. α) Βρείτε τη µοριακή συγκέντρωση του διαλύµατος 1. β) Υπολογίστε τη συγκέντρωση, ως προς κάθε διαλυµένη ουσία, του διαλύµατος που θα προκύψει κατά την ανάµειξη 10mL του διαλύµατος 1 µε 40mL διαλύµατος NaOH 0,2M mL ενός διαλύµατος περιέχει 90g εξόζης. Το διάλυµα αυτό ζυµώνεται µε την επίδραση του ενζύµου λακτάση και µετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης αραιώνεται µέχρι όγκου 1L, οπότε προκύπτει διάλυµα 1. Σε 200mL του διαλύµατος 1 προσθέσαµε διάλυµα KMnO 4 0,1M, οξινισµένο µε H 2 SO 4, µέχρι να οξειδωθεί όλη η ποσότητα της ένωσης που ήταν διαλυµένη στο διάλυµα 1, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 5CH 3 CH(OH)COOH + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + CH 3 COCOOH + 8H 2 O Υπολογίστε: α) τη συγκέντρωση του διαλύµατος 1 β) τον όγκο του διαλύµατος KMnO 4 που καταναλώθηκε για την παραπάνω οξείδωση. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O:

25 14. 27,6g αιθανόλης οξειδώνονται πλήρως και η ποσότητα της οργανικής ένωσης Α που παράγεται, αφού αποµονωθεί, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος διαλύεται σε νερό και το διάλυµα που προκύπτει εξουδετερώνεται µε διάλυµα NaOH 1Μ. Το δεύτερο µέρος αναµειγνύεται µε ισοµοριακή ποσότητα αιθανόλης, οπότε παράγεται οργανική ένωση Β µάζας 17,6g. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. β) Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος NaOH που καταναλώθηκε για την εξουδετέρωση του διαλύµατος. γ) Υπολογίστε το % ποσοστό της ένωσης A που αντέδρασε µε την αιθανόλη. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Κατά την εξουδετέρωση 2,4g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε υδροξείδιο του ασβεστίου παράχθηκαν 3,16g άλατος. α) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος β) Υπολογίστε τον όγκο κορεσµένου διαλύµατος υδροξειδίου του ασβεστίου που καταναλώθηκε για την παραπάνω εξουδετέρωση, αν γνωρίζουµε ότι το κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου έχει συγκέντρωση 0,05M. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ca: 40, C: 12, O: 16, H: g αιθανάλης αντιδρούν πλήρως µε HCN και η οργανική ένωση Α που παράγεται αντιδρά µε νερό, οπότε µετατρέπεται ποσοτικά στην οργανική ένωση Β. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται, καθώς και την ονοµασία της ένωσης Β. β) Υπολογίστε τη µάζα της ένωσης Β που παράγεται. γ) Υπολογίστε την ελάχιστη µάζα της γλυκόζης (C 6 H 12 O 6 ) που πρέπει να υποστεί ζύµωση για να παραχθεί ποσότητα της ένωσης Β ίση µε αυτή που παράχθηκε από την αιθανάλη. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: ιαθέτουµε 300mL ενός διαλύµατος A που περιέχει CH 3 COOH συγκέντρωσης 2Μ. 173

26 i) Σε 100mL του διαλύµατος Α προσθέσαµε διάλυµα που περιείχε 0,4mol ΝaΟΗ, οπότε προέκυψε διάλυµα Β από το οποίο αποµακρύναµε µε εξάτµιση όλη την ποσότητα του νερού. Το στερεό υπόλειµµα που έµεινε µετά την εξάτµιση το πυρώσαµε µέχρι να πάψει να ελευθερώνεται αέριο. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν. β) Υπολογίστε τα mol κάθε ένωσης που περιέχονταν στο διάλυµα Β, καθώς και τον όγκο, σε STP, του αερίου που ελευθερώθηκε κατά την πύρωση. ii) Σε άλλα 100mL του διαλύµατος Α προσθέσαµε 5,3g Na 2 CO 3 και παρατηρήσαµε ότι ελευθερώθηκε ένα αέριο Γ. α) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου Γ σε STP. β) Βρείτε τον όγκο του αερίου, σε STP, που θα ελευθερωθεί αν στην υπόλοιπη ποσότητα του διαλύµατος Α προσθέσουµε περίσσεια σκόνης Zn. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Na: 23, C: 12, O: g Zn αντιδρούν πλήρως µε 24g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος και ελευθερώνεται αέριο υδρογόνο. Με βάση τα δεδοµένα αυτά: α) βρείτε το συντακτικό τύπο του κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος. β) υπολογίστε τον όγκο του υδρογόνου, σε STP, που ελευθερώνεται. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Zn: 65, C: 12, O: 16, H: mL ενός διαλύµατος Α περιέχουν 30g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος. α) 100mL από το διάλυµα Α εξουδετερώνονται πλήρως µε διάλυµα ΝαΟΗ. Το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση αποµονώνεται, ξηραίνεται και στη συνέχεια πυρώνεται µε ΝaOH, οπότε ελευθερώνονται 2,24L αερίου Β µετρηµένα σε STP. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος και του αερίου Β. β) Σε άλλα 200mL από το διάλυµα Α προσθέτουµε περίσσεια CaO. Να υπολογίσετε τη µάζα του άλατος που θα σχηµατιστεί. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ca: 40, C: 12, O: 16, H: ιαλύσαµε ορισµένη ποσότητα ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος Α σε νερό και παρασκευάσαµε διάλυµα όγκου 500mL. Στη συνέχεια εξουδετερώσαµε 100mL από το διάλυµα µε διάλυµα ΚOH 0,2M. Για την εξουδετέρωση αυτή καταναλώθηκαν 20mL του διαλύµατος ΚΟΗ. Στη 174

27 συνέχεια εξατµίσαµε όλη την ποσότητα του νερού από το διάλυµα που προέκυψε και παρέµεινε στερεό υπόλειµµα µάζας 5,6g. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα: α) να βρείτε το µοριακό τύπο του οξέος Α β) να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των οξέων που αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο που βρήκατε γ) να υπολογίσετε τη µάζα του οξέος Α που διαλύσαµε στο νερό προκει- µένου να παρασκευάσουµε το διάλυµα. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: K: 39, C: 12, H: 1, O: Μία βιοτεχνία παρασκευάζει ξίδι µε τη µέθοδο της οξικής ζύµωσης και το συσκευάζει σε πλαστικά µπουκάλια όγκου 400mL. ιαπιστώθηκε ότι 100mL από το ξίδι αυτό χρειάστηκαν για την εξουδετέρωσή τους 50mL διαλύµατος NaOH 2M. Να υπολογίσετε: α) πόσα g οξικό οξύ περιέχεται σε κάθε µπουκάλι απ αυτό το ξίδι β) πόσα λίτρα κρασί 10 (10% v/v) καταναλώνει η βιοτεχνία για την παραγωγή 1000 µπουκαλιών ξιδιού. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και η πυκνότητα της αιθανόλης ρ = 0,8g/mL g αιθανικού οξέος αναµειγνύονται µε περίσσεια 1-προπανόλης και σχηµατίζουν εστέρα. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης στο µείγµα που προέκυψε προστέθηκε περίσσεια NaHCO 3, οπότε ελευθερώθηκε αέριο όγκου 448mL σε STP. α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης εστεροποίησης. β) Να υπολογίσετε τη µάζα του εστέρα που παράχθηκε. γ) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του αιθανικού οξέος που εστεροποιήθηκε. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α έχει στο µόριό του τον ίδιο αριθµό ατόµων C µε το µόριο µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Β. 2mol του οξέος Α αντέδρασαν µε 2mol της αλκοόλης Β και η οργανική ένωση Γ που παράχθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε µάζα 80g και σχετική µοριακή µάζα ίση µε

28 α) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του οξέος Α και της αλκοόλης Β που αντέδρασαν. β) Να γράψετε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία των ενώσεων Α, Β και Γ. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Υδατικό διάλυµα περιέχει ισοµοριακές ποσότητες HCOOH και CH 3 COOH. 200mL του διαλύµατος χρειάστηκαν για την εξουδετέρωσή τους 100mL διαλύµατος NaOH 2M. Να υπολογίσετε την %w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος ως προς κάθε οξύ που περιέχει. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Ορισµένη ποσότητα γαλακτικού οξέος µε την επίδραση περίσσειας αλκοόλης µετατρέπεται σε αιθυλεστέρα σε ποσοστό 75%. Ποσότητα γαλακτικού οξέος ίση µε την αρχική διαλύεται σε νερό και στο διάλυµα που προκύπτει προστίθεται περίσσεια σκόνης Zn, οπότε ελευθερώνονται 4,48L αερίου, µετρηµένα σε STP. α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. β) Να υπολογίσετε τη µάζα του γαλακτικού οξέος που χρησιµοποιήσαµε στην κάθε περίπτωση. γ) Να υπολογίσετε τη µάζα του αιθυλεστέρα που παράχθηκε. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Κριτήρια αξιολόγησης 1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 176

29 Αντικείµενο εξέτασης: Καρβοξυλικά οξέα - κορεσµένα µονοκαρβο ξυλικά οξέα - οξικό οξύ Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις 1. Από τις οργανικές ενώσεις µε µοριακούς τύπους: C 3 H 6 O 3 (A) C 2 H 2 O 3 (B) C 2 H 4 O 3 (Γ) C 2 H 6 O 3 ( ) κορεσµένα µονοϋδροξυ-µονοκαρβοξυλικά οξέα είναι: α. όλα γ. η Α και η Γ β. µόνο η Γ δ. καµία. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μονάδες: 2 2. Το ξίδι που παράγεται κατά την οξική ζύµωση κρασιού χαµηλής ποιότητας: α. είναι καθαρό οξικό οξύ β. αποτελείται από οξικό οξύ και νερό γ. είναι αραιό διάλυµα που περιέχει και οξικό οξύ δ. τίποτε από τα παραπάνω. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μονάδες: 2 177

30 3. Γράψτε το γενικό τύπο της οµόλογης σειράς στην οποία ανήκει το οξικό οξύ, καθώς και το συντακτικό τύπο του πρώτου µέλους της σειράς αυτής. Μονάδες: Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων: α....ch 3 COOH + Zn β NaHCO 3 CH 3 COONa γ CH 3 COOCH Μονάδες: 6 ( ) 5. Ορισµένη ποσότητα αιθανόλης οξειδώνεται πλήρως και η οργανική ένωση Α που παράγεται εξουδετερώνεται από 100mL διαλύµατος NaOH 0,2M. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. β) Υπολογίστε τη µάζα της αιθανόλης που οξειδώθηκε. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. Μονάδες: 8 (4 + 4)

31 2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Καρβοξυλικά οξέα Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις 1. Από τα οξέα οξικό, γαλακτικό και βενζοϊκό: α) διαλύεται ελάχιστα στο νερό το... β) αντιδρούν µε την αιθανόλη τα... γ) οξειδώνεται το... δ) παρασκευάζονται από την αιθανάλη τα... Μονάδες: 4 2. Κατά την επίδραση περίσσειας νατρίου σε 1mol οξικού οξέος, σε 1mol γαλακτικού οξέος και σε 1mol βενζοϊκού οξέος ο όγκος του αερίου που ελευθερώνεται, µετρηµένος στις ίδιες συνθήκες είναι: α. ίδιος στις τρεις περιπτώσεις β. µεγαλύτερος στο γαλακτικό οξύ γ. µικρότερος στο οξικό οξύ δ. διαφορετικός στις τρεις περιπτώσεις. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μονάδες: 2 179

32 3. Το οξικό οξύ είναι ένα ασθενές οξύ. Εξηγήστε τι σηµαίνει αυτό, αναγράφοντας και την κατάλληλη χηµική εξίσωση. Μονάδες: Εξηγήστε αν είναι σωστές ή λανθασµένες οι παρακάτω προτάσεις, αναγράφοντας και τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. α) Με την επίδραση του ενζύµου λακτάση η γλυκόζη µετατρέπεται σε αιθανόλη Μονάδες: 2 β) Αν προσθέσουµε σόδα (NaHCO 3 ) σε ξίδι ελευθερώνεται αέριο Μονάδες: 2 180

33 5. α) Γράψτε το γενικό τύπο της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων, καθώς και το συντακτικό τύπο και την ονοµασία των δύο πρώτων µελών της σειράς αυτής. β) Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ βρέθηκε ότι έχει σχετική µοριακή µάζα ίση µε 88. Ποιος είναι ο µοριακός του τύπος. Γράψτε κάθε συντακτικό τύπο και την αντίστοιχη ονοµασία που µπορεί να έχει το οξύ αυτό. γ) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου, σε STP, που θα ελευθερωθεί αν αντιδράσουν 2mol ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε περίσσεια Na 2 CO 3. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. Μονάδες: 8 ( ) 181

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou.

Νίκου και Δέσποινας Παττίχη 116, ΛΕΜΕΣΟΣ (100 μέτρα από τον κυκλοφοριακό κόμβο Τροόδους) Τηλ.25345800, ΦΑΞ: 25345808 e-mail: iek@iekvasiliou. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Επιμέλεια Λύσεων : Έλενα Ανδρέου Χημικός, με πτυχίο Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταπτυχιακό τίτλο ΜRes in

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ A ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ. Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ Η εργαστηριακή αυτή άσκηση πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων 1/3/2013 και 6/3/2013 Μάντζιου Μαρία χημικός ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης

αποτελεί παράδειγμα: α. εφαρμογής του κανόνα του Markovnikov β. εφαρμογής του κανόνα του Saytzev γ. αντίδρασης προσθήκης δ. αντίδρασης υποκατάστασης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης.

Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Εργαστήριο μελέτης του ph, ηλεκτρολυτικών δεικτών και εξουδετέρωσης. Ονοματεπώνυμο:.............................................. Ερωτήματα πριν την εκτέλεση των πειραμάτων: 1. Ποιο είναι το εύρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Πανελλαδικές εξετάσεις 2015 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «Χημεία-Βιοχημεία ΓΕΛ» Θέμα Α Α1 δ Α2 β Α3 α) Λ β) Λ γ) Σ Α4 α) 2H 3 OΟΗ + Na 2 O 3 2H 3 OONa + O 2 + H 2 O β) H 3 N + 2H 2 Ni H 3 H 2 NH 2

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Πως επηρεάζει η συγκέντρωση την Πως επηρεάζει η πίεση την Πως επηρεάζει η

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα