KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ"

Transcript

1 KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό µοριακό τύπο: α. C ν Η 2ν+1 Ο 2 µε ν 1 γ. C ν Η 2ν Ο 2 µε ν 1 β. C ν Η 2ν+2 Ο 2 µε ν 1 δ. C ν Η 2ν-2 Ο 2 µε ν 1 2. O γενικός τύπος για τα κορεσµένα µονοϋδροξυ-µονοκαρβοξυλικά οξέα είναι: α. C ν H 2ν+1 (OH)COOH γ. C ν H 2ν-1 (OH)COOH β. C ν H 2ν (OH)COOH δ. C ν H 2ν+2 (OH)COOH 3. Από τις χηµικές ενώσεις: Α. CH 3-COOH Β. H - C - OH Γ. CH CH - C - OH. HO - C = O 3 OH O ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά: O HO - C = O α. η Α, η Β και η Γ γ. η Α και η Β β. η Α, η Γ και η δ. καµία. 4. Οι κορεσµένες ισοµερείς ενώσεις που συµβολίζονται µε το χηµικό τύπο C 3 H 7 COOH είναι: α. µία β. δύο γ. τρεις δ. τέσσερις. 149

2 5. Το οξικό οξύ και το µυρµικικό οξύ: α. είναι ισοµερείς ενώσεις β. ανήκουν στην ίδια οµόλογη σειρά γ. είναι ισχυρά οξέα δ. δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 6. Από τη µελέτη του χηµικού τύπου της ασπιρίνης: COOH O-C-CH προκύπτει ότι η ασπιρίνη είναι: α. κετονοξύ γ. εστέρας του αιθανικού οξέος β. εστέρας του βενζοϊκού οξέος δ. εστέρας του µεθανικού οξέος. O 3 7. Η όξινη γεύση της ασπιρίνης, της οποίας ο χηµικός τύπος είναι: οφείλεται στο ότι: α. διαλύεται στο νερό COOH OCOCH 3 β. περιέχει στο µόριό της τη ρίζα -C-OH O γ. περιέχει στο µόριό της τη ρίζα - ΟΗ δ. για την παρασκευή της χρησιµοποιείται ανυδρίτης του οξικού οξέος. 8. Τα προϊόντα της οξικής ζύµωσης είναι: α. αιθανικό οξύ και νερό γ. αιθανόλη και νερό β. ένα οξύ και διοξείδιο του άνθρακα δ. οξαλικό οξύ και νερό. 150

3 9. Το οξικό οξύ είναι ασθενές οξύ διότι: α. δεν είναι πολύ διαλυτό στο νερό β. ιονίζεται σε µικρό βαθµό γ. αντιδρά µόνο µε πολύ δραστικά µέταλλα δ. αντιδρά µόνο µε ισχυρές βάσεις. 10. Το αιθανικό οξύ είναι: α. υγρό, άχρωµο, ευδιάλυτο στο νερό β. ευδιάλυτο στο νερό και άοσµο γ. αέριο που υγροποιείται εύκολα, ευδιάλυτο στο νερό δ. ελαιώδες υγρό, ελάχιστα διαλυτό στο νερό. 11. Το ξίδι έχει ξινή γεύση διότι: α. περιέχει οργανικές ενώσεις β. περιέχει Η + γ. είναι υδατικό διάλυµα δ. είναι οξύ, σύµφωνα µε τη θεωρία του Arrhenius. 12. Το οργανικό προϊόν της αντίδρασης µεθανικού οξέος µε 2-προπανόλη είναι: α. µεθανικός ισοπροπυλεστέρας γ. προπανικός ισοπροπυλεστέρας β. προπανικός µεθυλεστέρας δ. µεθανικός προπυλεστέρας. 13. Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος οξικού οξέος ελευθερώνεται στην κάθοδο (-) αέριο: α. CO 2 γ. CH 4 β. O 2 δ. H Από τα µέταλλα Ca, Zn, Ag και Na αντιδρούν µε το οξικό οξύ: α. το Ca, ο Zn και το Na γ. ο Zn και το Na β. το Na δ. όλα. 151

4 15. Το άλας µε ασβέστιο του αιθανικού οξέος έχει χηµικό τύπο: α. CH 3 COOCa γ. (CH 3 CH 2 COO) 2 Ca β. CH 3 COOCa 2 δ. (CH 3 COO) 2 Ca. 16. Με οξείδωση της µεθανόλης µπορεί να προκύψει: α. οξικό οξύ γ. προπανικό οξύ β. µυρµηκικό οξύ δ. βουτυρικό οξύ. 17. Με οξείδωση του οινοπνεύµατος µπορεί να προκύψει: α. αιθανικό οξύ γ. προπανικό οξύ β. µεθανικό οξύ δ. βουτανικό οξύ. 18. Ο εστέρας που παράγεται κατά την αντίδραση του οξικού οξέος µε την αιθανόλη έχει συντακτικό τύπο: α. CH 3 COCH 2 CH 3 γ. CH 3 CH 2 COOCH 3 β. CH 3 COOCH 2 CH 3 δ. CH 3 CH 2 COCH Κατά την οξείδωση του βουτανίου από το οξυγόνο του αέρα, παρουσία καταλυτών, παράγεται: α. µόνο οξικό οξύ β. οξικό οξύ και άλλα προϊόντα γ. µόνο βουτανικό οξύ δ. βουτανικό οξύ και παραπροϊόντα. 20. Το ξίδι είναι: α. το οξικό οξύ β. υδατικό διάλυµα οξικού οξέος γ. υδατικό διάλυµα που περιέχει οξικό οξύ δ. µείγµα οργανικών ενώσεων. 152

5 21. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν ισχύει για το οξικό οξύ: α. ανήκει στην οµόλογη σειρά των ενώσεων που έχουν γενικό µοριακό τύπο C ν H 2ν O 2, όπου ν 1 β. αντιδρά µε: NaHCO 3, ROH, NaOH και Zn γ. όταν ηλεκτρολύονται υδατικά του διαλύµατα ελευθερώνεται στην κάθοδο Ο 2 δ. λαµβάνεται µε την οξική ζύµωση των αλκοολούχων διαλυµάτων. 22. Με οξείδωση του γαλακτικού οξέος προκύπτει: α. πυροσταφυλικό οξύ γ. οξικό οξύ β. προπανικό οξύ δ. τίποτα από τα παραπάνω. 23. Το γαλακτικό οξύ και το οξικό οξύ: α. αντιδρούν µε οξέα γ. αντιδρούν µε αλκοόλες β. οξειδώνονται δ. είναι ισχυρά οξέα. 24. Με οξείδωση του τολουολίου προκύπτει: α. βενζόλιο γ. µεθανικό οξύ β. αιθανικό οξύ δ. βενζοϊκό οξύ. 25. Το βενζοϊκό οξύ i) ανήκει: α. στα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα β. στα άκυκλα ακόρεστα οξέα γ. στα αρωµατικά οξέα δ. στους αρωµατικούς υδρογονάνθρακες. ii) έχει µοριακό τύπο: α. C 6 H 12 O 2 γ. C 6 H 6 O 2 β. C 7 H 6 O 2 δ. C 7 H 12 O

6 26. Κατά την επίδραση ψευδαργύρου σε διάλυµα βενζοϊκού οξέος ελευθερώνεται αέριο που είναι: α. οξυγόνο γ. υδρογόνο β. διοξείδιο του άνθρακα δ. υδρατµοί. 27. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν είναι κοινή για το οξικό και το βενζοϊκό οξύ: α. αντιδρά µε βάσεις και δίνει άλατα β. αντιδρά µε αλκοόλες και δίνει εστέρες γ. διαλύεται στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία δ. αντιδρά µε Na 2 CO 3 και ελευθερώνει CO Από τα οξέα: γαλακτικό (Α), οξικό (Β), πυροσταφυλικό (Γ) και βενζοϊκό ( ) αντιδρούν µε Zn και µε όξινο διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 : α. όλα γ. µόνο το Α β. κανένα δ. µόνο το Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να γίνει αµφιµονοσήµαντη (ένα προς ένα) αντιστοίχηση µεταξύ των συντακτικών τύπων της στήλης (Ι) και των χαρακτηρισµών που αναφέρονται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. Cl-CH 2 -COOH α. υδροξυοξύ Β. H 2 N-CH 2 -COOH β. δικαρβοξυλικό οξύ Γ. HOOC-COOH γ. αµινοξύ. H-COOH δ. αλογονοξύ Ε. HO-CH 2 -CH 2 -COOH ε. µονοκαρβοξυλικό οξύ. 2. Να αντιστοιχήσετε κάθε συντακτικό τύπο της στήλης (Ι) µε το όνοµα της ένωσης που συµβολίζει και περιλαµβάνεται στη στήλη (ΙΙ). 154

7 (Ι) (ΙΙ) Α. CH 3 - CH -COOH α. µεθανικό οξύ OH Β. HOOC-CH 2 -COOH β. υδροξυ-αιθανικό οξύ Γ. HCOOH γ. γαλακτικό οξύ. Cl-CH 2 -COOH δ. βενζοϊκό οξύ Ε. H 2 N-CH 2 -COOH ε. προπανοδιϊκό οξύ Ζ. C 6 H 5 -COOH ζ. αµινο-αιθανικό οξύ η. χλωρο-αιθανικό οξύ. 3. Να αντιστοιχήσετε το κάθε οξύ της στήλης (Ι) µε µία από τις προτάσεις της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. αιθανικό οξύ α. χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική σαν αποχρεµπτικό Β. γαλακτικό οξύ β. συστατικό των µυϊκών ιστών Γ. βενζοϊκό οξύ γ. χρησιµοποιείται σαν καύσιµη ύλη δ. χρησιµοποιείται για την παρασκευή της οξικής κυτταρίνης. 4. Να αντιστοιχήσετε κάθε οξύ της στήλης (Ι) µε όσες από τις ενώσεις της στήλης (ΙΙ) χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παρασκευή του. (Ι) (ΙΙ) Α. CH - CH - COOH α. αιθανόλη 3 OH Β. C H 6 5 β. τολουόλιο γ. βουτάνιο Γ. CH - COOH δ. γλυκόζη 3 ε. ακεταλδεΰδη. 5. Κάθε χηµική ουσία της στήλης (II) αποτελεί ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης του οξικού οξέος µε µία χηµική ουσία της στήλης (I). Να κάνετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) την αντιστοίχηση. 155

8 (Ι) (ΙΙ) Α. CH 3 CH 2 OH α. CH 3 COONa Β. NaOH β. CO 2 Γ. Na γ. H 2 O. NaHCO 3 δ. CH 3 COOCH 3 Ε. CH 3 OH ε. H Καθένα από τα προϊόντα της στήλης (Ι) περιέχει µία µόνο από τις ενώσεις της στήλης (ΙΙ). Να γίνει η αντιστοίχηση: (Ι) (ΙΙ) Α. ξίδι α. 2-υδροξυ-προπανικό οξύ Β. κρασί β. αιθανικό οξύ Γ. µαρµελάδα του εµπορίου γ. αιθανόλη. γιαούρτι δ. βενζοϊκό οξύ. 7. Να αντιστοιχήσετε κάθε οξύ της στήλης (I) µε την κατηγορία στην οποία ανήκει (στήλη II), καθώς και µε το συντακτικό του τύπο (στήλη III). (Ι) (ΙΙ) (III) Α. γαλακτικό οξύ α. κορεσµένο µονοκαρ- 1. CH 3 COCOOH βοξυλικό οξύ Β. οξαλικό οξύ β. κετονοξύ 2. C 6 H 5 COOH Γ. βενζοϊκό οξύ γ. πολυκαρβοξυλικό οξύ 3. HCOOH. πυροσταφυλικό οξύ δ. αρωµατικό οξύ 4. CH 3 CH(OH)COOH Ε. µυρµηκικό οξύ ε. υδροξυοξύ 5. HOOC-COOH. 156

9 8. Κατά την αντίδραση κάθε χηµικής ένωσης της στήλης (I) µε ένα από τα σώµατα της στήλης (II) παρατηρείται το φαινόµενο που περιγράφεται στη στήλη (III). Να κάνετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τις σχετικές αντιστοιχήσεις. (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Α. φαινόλη α. µεταλλικό Na 1. έκλυση CO 2 Β. αιθανόλη β. αντιδραστήριο Tollens 2. αποχρωµατισµός Γ. οξικό οξύ γ. όξινο διάλυµα KMnO 4 3. έκλυση H 2. γαλακτικό οξύ δ. NaHCO 3 4. ιώδη προϊόντα Ε. ακεταλδεΰδη ε. FeCl 3 5. σχηµατισµός κατόπτρου Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Καρβοξυλικά οξέα ονοµάζονται οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο µόριό τους την οµάδα που ονοµάζεται... και έχει συντακτικό τύπο... Η ονοµασία της οµάδας αυτής προέρχεται από τις λέξεις... και Κατά την οξική ζύµωση οξειδώνεται η... από το... µε τη βοήθεια ειδικού... και παράγεται το Οι χηµικές ιδιότητες του γαλακτικού οξέος είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων των..., λόγω του... και των..., λόγω του... που περιέχονται στο µόριό του. 4. Το βενζοϊκό οξύ είναι ένα αρωµατικό οξύ στο µόριο του οποίου το... είναι απ ευθείας συνδεδεµένο µε τον... δακτύλιο και παρασκευάζεται βιοµηχανικά µε

10 5. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα. Ονοµασία Χηµικός τύπος Κατηγορία οξέων... C 6 H 5 COOH... µυρµικικό οξύ HOOC-COOH... γαλακτικό οξύ Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: α)...ch 3 COOH + Na 2 CO β) CH 3 CH COOH +... CH 3 CH COOCH 2 CH OH OH 7. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα µε τους συντακτικούς τύπους των ουσιών Α, Β, Γ και, έτσι ώστε αν αντιδράσουν οι ουσίες Α και Β να παραχθούν οι ουσίες Γ και. Α Β Γ CH 3 COOCH 2 CH 3 H 2 O CH -CH-COOH 3 CH 3 Ca NaOH CH -CH-COONa 3 OH... HOOC-COOH... (COO) 2 Zn Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: α) CH 3 COOH + Ca(OH) β) HCOOCH 3 + Η2Ο 158

11 9. Να συµπληρωθούν οι χηµικές εξισώσεις: ενζυµο α) CH 3 CH 2 OH β)... + O CH 3 COCOOH Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις: α) CH 3 COOH +... CH 3 COOCH β)...c 6 H 5 COOH + Zn Αφού µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, να γράψετε στα διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β και Γ καθώς και τους κατάλληλους συντελεστές ώστε οι χηµικές εξισώσεις να είναι πλήρεις. λακτάση (Α)... C 6 H 12 O 6 ζυµάση (Β) CO 2 (A)...+(B)... (Γ)... + Η 2 Ο. 12. Να µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, και να γράψετε στα διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, και Ε. + H 2 Ni (A)... CH 3 CH=O + HCN (B) H 2 O (Γ)...+( )... + O (Ε)

12 13. Αφού µελετήσετε τις παρακάτω χηµικές µετατροπές, να γράψετε στα διάστικτα τους χηµικούς τύπους των ενώσεων Α, Β, Γ, και Ε. + NaHCO 3 (Α)... + (Β)...+ H 2 O CH 3 COOH + (Ã)... CH COO CH -CH H 2 O + ÊOH - H 2 O ( )... + ÊOH Θ (Ε)... + Ê 2 CO Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιες ενώσεις ονοµάζονται καρβοξυλικά οξέα; Από που προέρχεται η ονοµασία της χαρακτηριστικής οµάδας που περιέχουν στο µόριό τους; 2. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οξέα ανάλογα µε τον αριθµό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο µόριό τους; Γράψτε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία ενός οξέος για κάθε κατηγορία. 3. Πώς χαρακτηρίζονται τα καρβοξυλικά οξέα που περιέχουν στο µόριό τους: α) -ΟΗ β) αλογόνο γ) -ΝΗ 2. Γράψτε το συντακτικό τύπο ενός οξέος για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις. 4. Πώς προκύπτει θεωρητικά ο γενικός τύπος της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων; Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των δύο πρώτων µελών της σειράς αυτής. 160

13 5. Τι ονοµάζεται οξική ζύµωση; Γράψτε τη σχετική χηµική εξίσωση. 6. Πώς µεταβάλλεται η φυσική κατάσταση και η διαλυτότητα των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων στο νερό, σε συνάρτηση µε τη σχετική µοριακή τους µάζα; 7. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του αιθανικού οξέος; 8. Ποια αντίδραση ονοµάζεται εστεροποίηση; Να γράψετε τη χηµική εξίσωση µιας αντίδρασης εστεροποίησης στην οποία τα αντιδρώντα να είναι οργανικές ενώσεις. 9. Να αναφέρετε µερικές από τις χρήσεις του οξικού οξέος και της οξικής κυτταρίνης. 10. Να αναφέρετε τρία προϊόντα στα οποία βρίσκεται το γαλακτικό οξύ; 11. Το βενζοϊκό οξύ στη βιοµηχανία παρασκευάζεται µε οξείδωση του τολουολίου. α) Πώς παρασκευάζεται το τολουόλιο; β) Ποια οξειδωτικά µέσα χρησιµοποιούνται για την οξείδωση; 4.5. Ερωτήσεις τύπου σωστό - λάθος µε αιτιολόγηση 161

14 Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Η χαρακτηριστική οµάδα που περιέχεται στα καρβοξυλικά οξέα ονοµάζεται καρβονύλιο. 2. Η ένωση µε συντακτικό τύπο CH - CH C H ανήκει στα οργανικά 3 OH οξέα διότι περιέχει στο µόριό της τις ρίζες καρβονύλιο και υδροξύλιο. O 3. Η ένωση CH -C = O εµφανίζει τις ιδιότητες των κετονών, καθώς και τις OH ιδιότητες των αλκοολών 3 4. Τα κορεσµένα οργανικά οξέα έχουν το γενικό µοριακό τύπο C ν H 2ν O 2 µε ν Ο χηµικός τύπος του µεθανικού οξέος προκύπτει αν αντικατασταθεί ένα άτοµο Η στο µόριο του µεθανίου µε τη ρίζα καρβοξύλιο. 6. Ο αιθανικός αιθυλεστέρας και το βουτανικό οξύ είναι ενώσεις ισοµερείς. 7. Το ξίδι είναι προϊόν της γαλακτικής ζύµωσης. 8. Με οξείδωση της αιθανόλης προκύπτει γαλακτικό οξύ. 9. Όταν το κρασί παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στον αέρα ξινίζει. 162

15 10. Το οξικό οξύ στα υδατικά του διαλύµατα βρίσκεται µόνο µε τη µορφή ιόντων CH 3 COO - και Η Κατά την ηλεκτρόλυση διαλύµατος αιθανικού οξέος ελευθερώνεται στην άνοδο αέριο υδρογόνο. 12. Αν προσθέσουµε σκόνη κιµωλίας (CaCO 3 ) σε ξίδι ελευθερώνεται αέριο. 13. Τα προϊόντα της αντίδρασης ενός οργανικού οξέος µε µία βάση είναι εστέρας και νερό. 14. Το γαλακτικό οξύ παρασκευάζεται συνθετικά µε επίδραση HCN σε αιθανάλη και υδρόλυση του προϊόντος. 15. Η γλυκόζη και το γαλακτικό οξύ έχουν την ίδια % περιεκτικότητα σε άνθρακα. 16. Όλα τα υδροξυοξέα οξειδώνονται, λόγω του -ΟΗ που περιέχουν στο µόριό τους. 17. Όταν παίρνουµε αντιβιοτικά ενδείκνυται να συµπληρώνουµε το ηµερήσιο διαιτολόγιο µε γιαούρτι. 18. Το βενζοϊκό οξύ χαρακτηρίζεται ως αρωµατικό οξύ, διότι στο µόριό του υπάρχει ένα καρβοξύλιο. 19. Το µόριο του βενζοϊκού οξέος αποτελείται από τις ρίζες φαινύλιο και καρβοξύλιο. 20. Ο χηµικός τύπος του βενζοϊκού ασβεστίου είναι C 6 H 5 COOCa. 21. Το οξικό οξύ λαµβάνεται µε οξείδωση της αιθανόλης, ενώ το βενζοϊκό οξύ λαµβάνεται µε οξείδωση της φαινόλης. 163

16 22. Το γαλακτικό οξύ δεν οξειδώνεται 23. Για να διαπιστώσουµε αν ένα υγρό είναι η 1-προπανόλη ή το προπανικό οξύ µπορούµε να προσθέσουµε σ αυτό µεταλλικό Na Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Γράψτε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία κατά IUPAC µιας ένωσης για κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) µονοκαρβοξυλικό οξύ δ) υδροξυοξύ β) δικαρβοξυλικό οξύ ε) αρωµατικό οξύ γ) αµινοξύ στ) χλωροοξύ. 2. Γράψτε το συντακτικό τύπο του προπανικού οξέος, καθώς και του αιθανικού µεθυλεστέρα και εξηγήστε γιατί οι δύο αυτές ενώσεις είναι ισοµερείς; Τι µορφή ισοµέρειας εµφανίζουν; 3. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους ενός µονοκαρβοξυλικού οξέος, ενός υδροξυοξέος, ενός αµινοξέος, ενός δικαρβονικού οξέος και ενός χλωροοξέος, που το καθένα από αυτά να περιέχει στο µόριό του τέσσερα άτοµα άνθρακα µε διακλαδισµένη ανθρακική αλυσίδα. Να ονοµάσετε στη συνέχεια κατά IUPAC αυτές τις ενώσεις. 4. Να αναφέρετε µία εργαστηριακή και δύο βιοµηχανικές µεθόδους παρασκευής του αιθανικού οξέος. Να γράψετε τις σχετικές χηµικές εξισώσεις. 164

17 5. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος: α) µε υδροξείδιο του νατρίου β) µε ψευδάργυρο γ) µε ανθρακικό νάτριο. Ονοµάστε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης. 6. Πώς παρασκευάζεται το γαλακτικό οξύ: α) από τη γλυκόζη β) από την αιθανάλη. Γράψτε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 7. Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων του οξικού οξέος: α) µε οξείδιο του ασβεστίου β) µε αιθανόλη γ) µε όξινο ανθρακικό νάτριο. Ονοµάστε το οργανικό προϊόν της κάθε αντίδρασης. 8. Να αναφέρετε από µία χηµική ιδιότητα του γαλακτικού οξέος οι οποίες οφείλονται στη ύπαρξη στο µόριό του: α) του καρβοξυλίου β) του υδροξυλίου. Να γράψετε τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις. 165

18 4.7 Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 1. α) Να αντιστοιχήσετε την κάθε κατηγορία οργανικής ένωσης της στήλης (I) µε ένα µοριακό τύπο της στήλης (II). (I) (II) Α. αµινοξύ α. C 4 H 6 O 4 Β. υδροξυοξύ β. C 3 H 6 O 3 Γ. υδροξυνιτρίλιο γ. C 3 H 5 NO. δικαρβονικό οξύ δ. C 3 H 7 NO 2 Ε. ακόρεστο οξύ ε. C 3 H 4 O 2. β) Εξετάστε ποιος από τους µοριακούς τύπους της στήλης (II) αντιστοιχεί σε δύο χηµικές ενώσεις που εµφανίζουν µεταξύ τους ισοµέρεια αλυσίδας. γ) Βρείτε το συντακτικό τύπο της χηµικής ένωσης η οποία χαρακτηρίζεται µε ένα από τους µοριακούς τύπους της στήλης (II), αντιδρά µε διάλυµα Na 2 CO 3 και αποχρωµατίζει διάλυµα Br 2 σε CCl Με κάθε είδος ζύµωσης που αναφέρεται στη στήλη (Ι) µετατρέπεται µία ένωση της στήλης (ΙΙ) σε µία από τις χηµικές ενώσεις της στήλης (ΙIΙ). (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Α. οξική α. σάκχαρο 1. γαλακτικό οξύ Β. γαλακτική β. ακεταλδεΰδη 2. οξικό οξύ γ. αιθανόλη 3. βουτυρικό οξύ. α) Να κάνετε τις σχετικές αντιστοιχήσεις. β) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται κατά τις παραπάνω µετατροπές. 166

19 3. Το βασικό συστατικό που περιέχεται στο ξίδι: i) ονοµάζεται: α. µεθανικό οξύ γ. αιθανικό οξύ β. οξαλικό οξύ δ. αιθανόλη. ii) έχει µοριακό τύπο: α. C 2 H 4 O 2 γ. C 2 H 6 O β. CH 2 O δ. C 2 H 5 COOH iii) προέρχεται από την οξείδωση... που περιέχεται στο..., σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: ίνονται οι χηµικές ενώσεις: CH 3 COOH (A) και CH 3 CH(OH)COOH (B). i) Να γράψετε την ονοµασία τους κατά IUPAC, καθώς και την κατηγορία των οξέων στην οποία ανήκουν. ii) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας στην αντίστοιχη παρένθεση το γράµµα Σ για κάθε σωστή και το γράµµα Λ για κάθε λανθασµένη πρόταση. α) οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µε το Na 2 CO 3 ( ) β) καµία από τις ενώσεις Α και Β δεν αντιδρά µε τον Zn ( ) γ) οι ενώσεις Α και Β αντιδρούν µε την CH 3 CH 2 OH ( ) δ) µόνο η ένωση Β οξειδώνεται. ( ) iii) Να αιτιολογήσετε το χαρακτηρισµό σας µόνο για τις σωστές προτάσεις, αναγράφοντας τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. 5. Το γαλακτικό οξύ είναι ένα οξύ που ανήκει στην κατηγορία των υδροξυοξέων. α) Ο συντακτικός του τύπος είναι... και η ονοµασία του κατά IUPAC είναι.... β) Οι χηµικές του ιδιότητες είναι συνδυασµός των ιδιοτήτων των..., λόγω του... και των..., λόγω του... που περιέχει στο µόριό του. γ) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις: i) της αντίδρασής του µε το NaOH ii) της οξείδωσής του. 6. ίνονται οι παρακάτω χηµικές µετατροπές: + 2Η 2 Ο - ΝΗ Ο

20 A + HCN CH 3 CH(OH)CN Β Γ + Η 2 Ο α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των ενώσεων Α, Β και Γ. β) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση που αποδίδει την αντίδραση µίας ακόµα µεθόδου παρασκευής της ένωσης Β. γ) Να συµπληρώσετε τη χηµική εξίσωση: Α:... + Ο ίνονται οι οργανικές ενώσεις: CH 3 CH=O (A), CH 3 CH 2 OH (B) και CH 3 COOH (Γ). α) Να γράψετε την ονοµασία τους κατά IUPAC, καθώς και το όνοµα της οµόλογης σειράς στην οποία ανήκει η καθεµία απ αυτές. β) Από τις ενώσεις Α, Β και Γ: i) οξειδώνονται οι... ii) αντιδρούν µε µεταλλικό νάτριο οι... Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντίστοιχων αντιδράσεων. γ) Αν διαθέτουµε µόνο µεταλλικό νάτριο και όξινο ανθρακικό νάτριο, να περιγράψετε ένα τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαµε να διακρίνουµε: ι) την ένωση Α από την ένωση Β ii) την ένωση Β από την ένωση Γ. 8. ίνονται οι οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ και µε συντακτικούς τύπους αντίστοιχα: A: CH 3 CH 2 CH=O Γ: CH 3 CH 2 COOH 168

21 B: CH -CH-CH : CH -C-CH 3 3 OH 3 3 α) Από τις ενώσεις Α, Β, Γ και : i) αντιδρά µε Νa 2 CO 3 η... ii) αντιδρά µε φελίγγειο υγρό η... iii) αντιδρούν µε Na οι... iv) οξειδώνονται οι... v) αντιδρούν µε Η 2 οι... β) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης µε την οποία: i) από την ένωση Α µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Γ ii) από την ένωση µπορούµε να παρασκευάσουµε την ένωση Β. γ) Ποιες από τις ενώσεις Α, Β, Γ και αντιδρούν µεταξύ τους και σχηµατίζουν εστέρα; Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασής τους. O 4.8. Ασκήσεις - προβλήµατα 1. Για την εξουδετέρωση 3g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος Α απαιτήθηκαν 0,05mol NaOH. α) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος Α. β) Υπολογίστε τη µάζα του άλατος που παράχθηκε απ αυτή την εξουδετέρωση. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na:

22 2. Υπολογίστε τους όγκους σε STP των αερίων που ελευθερώνονται κατά την επίδραση 0,1mol οξικού οξέος: α) σε περίσσεια Na 2 CO 3 β) σε περίσσεια NaHCO 3 γ) σε 2,3g Na. ίνεται η σχετική ατοµική µάζα του: Na: Υπολογίστε τη µάζα του οξέος και τη µάζα της βάσης που απαιτούνται για την παρασκευή: α) 1mol αιθανικού νατρίου και β) 31,6g αιθανικού ασβεστίου. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C:12, H: 1, O: 16, Na: 23, Ca: Κατά την εξουδετέρωση 0,5mol ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε CaO παράχθηκαν 32,5g άλατος. α) Υπολογίστε τη µάζα του CaO που αντέδρασε. β) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Ca: Πόσα g καυστικού νατρίου απαιτούνται για την εξουδετέρωση 0,2mol βενζοϊκού οξέος και πόσα g άλατος θα παραχθούν από την εξουδετέρωση αυτή; ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16, Na: Κατά την εξουδετέρωση 10mL ενός διαλύµατος οξικού οξέος καταναλώθηκαν 20mL διαλύµατος NaOH 0,5M. Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος που απαιτείται για την εξουδετέρωση: α) 2,8g CaO β) 10mL διαλύµατος ΚΟΗ 2Μ. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: O: 16, Ca:

23 7. 15g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος αναµείχθηκαν µε περίσσεια κορεσµένης µονοσθενούς δευτεροταγούς αλκοόλης. ιαπιστώθηκε ότι αντέδρασε το 80% του οξέος και παράχθηκαν 20,4g ενός εστέρα µε µοριακή µάζα 102. Βρείτε: α) το µοριακό τύπο του εστέρα β) τους µοριακούς τύπους του οξέος και της αλκοόλης γ) τους συντακτικούς τύπους του οξέος, της αλκοόλης και του εστέρα. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Να υπολογισθούν: α) Ο όγκος διαλύµατος 1 NaOH συγκέντρωσης 1Μ που απαιτείται για την εξουδετέρωση 200mL διαλύµατος 2 αιθανικού οξέος περιεκτικότητας 1,5%w/v. β) Η συγκέντρωση του διαλύµατος 3 που θα προκύψει από την αµοιβαία εξουδετέρωση των διαλυµάτων 1 και 2. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Για την εξουδετέρωση 50mL διαλύµατος 1 µεθανικού οξέος καταναλώθηκαν 20mL διαλύµατος NaOH 0,5M. Υπολογίστε: α) τη συγκέντρωση του διαλύµατος 1 β) τον όγκο σε STP του αερίου που θα ελευθερωθεί, αν σε 100mL του διαλύµατος 1 προστεθούν 1,3g σκόνης Zn. ίνεται η σχετική ατοµική µάζα: Zn: Ένα διάλυµα οξικού οξέος το χωρίσαµε σε δύο ίσα µέρη. Στο πρώτο µέρος του διαλύµατος προσθέτουµε περίσσεια Zn και ελευθερώθηκε ένα αέριο όγκου 2,8L σε STP. α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιήθηκε και υπολογίστε τη µάζα του οξικού οξέος που περιέχονταν στο διάλυµα. β) Υπολογίστε τον όγκο ενός διαλύµατος NaOH συγκέντρωσης 2Μ που απαιτείται για την εξουδετέρωση του δεύτερου µέρους του διαλύµατος. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O:

24 11. ιαπιστώθηκε ότι το «κρασί» που περιέχονταν σε ένα βαρέλι είχε έντονη όξινη γεύση. α) Γράψτε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που εξηγεί αυτή την αλλαγή στη γεύση του κρασιού. β) Αν η περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευµα πριν υποστεί αυτή τη χηµική αλλοίωση ήταν 11,5 ο (11,5% v/v) υπολογίστε τη µεταβολή της µάζας ενός λίτρου αυτού του κρασιού, αν η χηµική του αλλοίωση ήταν πλήρης. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και η πυκνότητα της αιθανόλης ρ = 0,8g/mL. 12. Το HCOOH οξειδώνεται από διάλυµα KMnO 4 οξινισµένου µε H 2 SO 4, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 5HCOOH + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 5CO 2 + 8H 2 O Κατά την προσθήκη διαλύµατος 1 HCOOH σε 20mL οξινισµένου διαλύµατος KMnO 4 συγκέντρωσης 0,1Μ διαπιστώθηκε ότι αποχρωµατίστηκε το διάλυµα KMnO 4 όταν προστέθηκαν σ αυτό 25mL του διαλύµατος 1. α) Βρείτε τη µοριακή συγκέντρωση του διαλύµατος 1. β) Υπολογίστε τη συγκέντρωση, ως προς κάθε διαλυµένη ουσία, του διαλύµατος που θα προκύψει κατά την ανάµειξη 10mL του διαλύµατος 1 µε 40mL διαλύµατος NaOH 0,2M mL ενός διαλύµατος περιέχει 90g εξόζης. Το διάλυµα αυτό ζυµώνεται µε την επίδραση του ενζύµου λακτάση και µετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης αραιώνεται µέχρι όγκου 1L, οπότε προκύπτει διάλυµα 1. Σε 200mL του διαλύµατος 1 προσθέσαµε διάλυµα KMnO 4 0,1M, οξινισµένο µε H 2 SO 4, µέχρι να οξειδωθεί όλη η ποσότητα της ένωσης που ήταν διαλυµένη στο διάλυµα 1, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: 5CH 3 CH(OH)COOH + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + CH 3 COCOOH + 8H 2 O Υπολογίστε: α) τη συγκέντρωση του διαλύµατος 1 β) τον όγκο του διαλύµατος KMnO 4 που καταναλώθηκε για την παραπάνω οξείδωση. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O:

25 14. 27,6g αιθανόλης οξειδώνονται πλήρως και η ποσότητα της οργανικής ένωσης Α που παράγεται, αφού αποµονωθεί, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος διαλύεται σε νερό και το διάλυµα που προκύπτει εξουδετερώνεται µε διάλυµα NaOH 1Μ. Το δεύτερο µέρος αναµειγνύεται µε ισοµοριακή ποσότητα αιθανόλης, οπότε παράγεται οργανική ένωση Β µάζας 17,6g. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. β) Υπολογίστε τον όγκο του διαλύµατος NaOH που καταναλώθηκε για την εξουδετέρωση του διαλύµατος. γ) Υπολογίστε το % ποσοστό της ένωσης A που αντέδρασε µε την αιθανόλη. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Κατά την εξουδετέρωση 2,4g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε υδροξείδιο του ασβεστίου παράχθηκαν 3,16g άλατος. α) Βρείτε το συντακτικό τύπο του οξέος β) Υπολογίστε τον όγκο κορεσµένου διαλύµατος υδροξειδίου του ασβεστίου που καταναλώθηκε για την παραπάνω εξουδετέρωση, αν γνωρίζουµε ότι το κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου έχει συγκέντρωση 0,05M. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ca: 40, C: 12, O: 16, H: g αιθανάλης αντιδρούν πλήρως µε HCN και η οργανική ένωση Α που παράγεται αντιδρά µε νερό, οπότε µετατρέπεται ποσοτικά στην οργανική ένωση Β. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται, καθώς και την ονοµασία της ένωσης Β. β) Υπολογίστε τη µάζα της ένωσης Β που παράγεται. γ) Υπολογίστε την ελάχιστη µάζα της γλυκόζης (C 6 H 12 O 6 ) που πρέπει να υποστεί ζύµωση για να παραχθεί ποσότητα της ένωσης Β ίση µε αυτή που παράχθηκε από την αιθανάλη. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: ιαθέτουµε 300mL ενός διαλύµατος A που περιέχει CH 3 COOH συγκέντρωσης 2Μ. 173

26 i) Σε 100mL του διαλύµατος Α προσθέσαµε διάλυµα που περιείχε 0,4mol ΝaΟΗ, οπότε προέκυψε διάλυµα Β από το οποίο αποµακρύναµε µε εξάτµιση όλη την ποσότητα του νερού. Το στερεό υπόλειµµα που έµεινε µετά την εξάτµιση το πυρώσαµε µέχρι να πάψει να ελευθερώνεται αέριο. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιήθηκαν. β) Υπολογίστε τα mol κάθε ένωσης που περιέχονταν στο διάλυµα Β, καθώς και τον όγκο, σε STP, του αερίου που ελευθερώθηκε κατά την πύρωση. ii) Σε άλλα 100mL του διαλύµατος Α προσθέσαµε 5,3g Na 2 CO 3 και παρατηρήσαµε ότι ελευθερώθηκε ένα αέριο Γ. α) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου Γ σε STP. β) Βρείτε τον όγκο του αερίου, σε STP, που θα ελευθερωθεί αν στην υπόλοιπη ποσότητα του διαλύµατος Α προσθέσουµε περίσσεια σκόνης Zn. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Na: 23, C: 12, O: g Zn αντιδρούν πλήρως µε 24g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος και ελευθερώνεται αέριο υδρογόνο. Με βάση τα δεδοµένα αυτά: α) βρείτε το συντακτικό τύπο του κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος. β) υπολογίστε τον όγκο του υδρογόνου, σε STP, που ελευθερώνεται. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Zn: 65, C: 12, O: 16, H: mL ενός διαλύµατος Α περιέχουν 30g ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος. α) 100mL από το διάλυµα Α εξουδετερώνονται πλήρως µε διάλυµα ΝαΟΗ. Το άλας που προκύπτει από την εξουδετέρωση αποµονώνεται, ξηραίνεται και στη συνέχεια πυρώνεται µε ΝaOH, οπότε ελευθερώνονται 2,24L αερίου Β µετρηµένα σε STP. Να βρείτε το συντακτικό τύπο του κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος και του αερίου Β. β) Σε άλλα 200mL από το διάλυµα Α προσθέτουµε περίσσεια CaO. Να υπολογίσετε τη µάζα του άλατος που θα σχηµατιστεί. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: Ca: 40, C: 12, O: 16, H: ιαλύσαµε ορισµένη ποσότητα ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος Α σε νερό και παρασκευάσαµε διάλυµα όγκου 500mL. Στη συνέχεια εξουδετερώσαµε 100mL από το διάλυµα µε διάλυµα ΚOH 0,2M. Για την εξουδετέρωση αυτή καταναλώθηκαν 20mL του διαλύµατος ΚΟΗ. Στη 174

27 συνέχεια εξατµίσαµε όλη την ποσότητα του νερού από το διάλυµα που προέκυψε και παρέµεινε στερεό υπόλειµµα µάζας 5,6g. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα: α) να βρείτε το µοριακό τύπο του οξέος Α β) να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τις ονοµασίες των οξέων που αντιστοιχούν στο µοριακό τύπο που βρήκατε γ) να υπολογίσετε τη µάζα του οξέος Α που διαλύσαµε στο νερό προκει- µένου να παρασκευάσουµε το διάλυµα. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: K: 39, C: 12, H: 1, O: Μία βιοτεχνία παρασκευάζει ξίδι µε τη µέθοδο της οξικής ζύµωσης και το συσκευάζει σε πλαστικά µπουκάλια όγκου 400mL. ιαπιστώθηκε ότι 100mL από το ξίδι αυτό χρειάστηκαν για την εξουδετέρωσή τους 50mL διαλύµατος NaOH 2M. Να υπολογίσετε: α) πόσα g οξικό οξύ περιέχεται σε κάθε µπουκάλι απ αυτό το ξίδι β) πόσα λίτρα κρασί 10 (10% v/v) καταναλώνει η βιοτεχνία για την παραγωγή 1000 µπουκαλιών ξιδιού. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16 και η πυκνότητα της αιθανόλης ρ = 0,8g/mL g αιθανικού οξέος αναµειγνύονται µε περίσσεια 1-προπανόλης και σχηµατίζουν εστέρα. Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης στο µείγµα που προέκυψε προστέθηκε περίσσεια NaHCO 3, οπότε ελευθερώθηκε αέριο όγκου 448mL σε STP. α) Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης εστεροποίησης. β) Να υπολογίσετε τη µάζα του εστέρα που παράχθηκε. γ) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του αιθανικού οξέος που εστεροποιήθηκε. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ Α έχει στο µόριό του τον ίδιο αριθµό ατόµων C µε το µόριο µιας κορεσµένης µονοσθενούς αλκοόλης Β. 2mol του οξέος Α αντέδρασαν µε 2mol της αλκοόλης Β και η οργανική ένωση Γ που παράχθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε µάζα 80g και σχετική µοριακή µάζα ίση µε

28 α) Να υπολογίσετε το % ποσοστό του οξέος Α και της αλκοόλης Β που αντέδρασαν. β) Να γράψετε το συντακτικό τύπο και την ονοµασία των ενώσεων Α, Β και Γ. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Υδατικό διάλυµα περιέχει ισοµοριακές ποσότητες HCOOH και CH 3 COOH. 200mL του διαλύµατος χρειάστηκαν για την εξουδετέρωσή τους 100mL διαλύµατος NaOH 2M. Να υπολογίσετε την %w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος ως προς κάθε οξύ που περιέχει. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Ορισµένη ποσότητα γαλακτικού οξέος µε την επίδραση περίσσειας αλκοόλης µετατρέπεται σε αιθυλεστέρα σε ποσοστό 75%. Ποσότητα γαλακτικού οξέος ίση µε την αρχική διαλύεται σε νερό και στο διάλυµα που προκύπτει προστίθεται περίσσεια σκόνης Zn, οπότε ελευθερώνονται 4,48L αερίου, µετρηµένα σε STP. α) Να γράψετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. β) Να υπολογίσετε τη µάζα του γαλακτικού οξέος που χρησιµοποιήσαµε στην κάθε περίπτωση. γ) Να υπολογίσετε τη µάζα του αιθυλεστέρα που παράχθηκε. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: Κριτήρια αξιολόγησης 1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 176

29 Αντικείµενο εξέτασης: Καρβοξυλικά οξέα - κορεσµένα µονοκαρβο ξυλικά οξέα - οξικό οξύ Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις 1. Από τις οργανικές ενώσεις µε µοριακούς τύπους: C 3 H 6 O 3 (A) C 2 H 2 O 3 (B) C 2 H 4 O 3 (Γ) C 2 H 6 O 3 ( ) κορεσµένα µονοϋδροξυ-µονοκαρβοξυλικά οξέα είναι: α. όλα γ. η Α και η Γ β. µόνο η Γ δ. καµία. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μονάδες: 2 2. Το ξίδι που παράγεται κατά την οξική ζύµωση κρασιού χαµηλής ποιότητας: α. είναι καθαρό οξικό οξύ β. αποτελείται από οξικό οξύ και νερό γ. είναι αραιό διάλυµα που περιέχει και οξικό οξύ δ. τίποτε από τα παραπάνω. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μονάδες: 2 177

30 3. Γράψτε το γενικό τύπο της οµόλογης σειράς στην οποία ανήκει το οξικό οξύ, καθώς και το συντακτικό τύπο του πρώτου µέλους της σειράς αυτής. Μονάδες: Να συµπληρώσετε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων: α....ch 3 COOH + Zn β NaHCO 3 CH 3 COONa γ CH 3 COOCH Μονάδες: 6 ( ) 5. Ορισµένη ποσότητα αιθανόλης οξειδώνεται πλήρως και η οργανική ένωση Α που παράγεται εξουδετερώνεται από 100mL διαλύµατος NaOH 0,2M. α) Γράψτε τις χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. β) Υπολογίστε τη µάζα της αιθανόλης που οξειδώθηκε. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. Μονάδες: 8 (4 + 4)

31 2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Καρβοξυλικά οξέα Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις 1. Από τα οξέα οξικό, γαλακτικό και βενζοϊκό: α) διαλύεται ελάχιστα στο νερό το... β) αντιδρούν µε την αιθανόλη τα... γ) οξειδώνεται το... δ) παρασκευάζονται από την αιθανάλη τα... Μονάδες: 4 2. Κατά την επίδραση περίσσειας νατρίου σε 1mol οξικού οξέος, σε 1mol γαλακτικού οξέος και σε 1mol βενζοϊκού οξέος ο όγκος του αερίου που ελευθερώνεται, µετρηµένος στις ίδιες συνθήκες είναι: α. ίδιος στις τρεις περιπτώσεις β. µεγαλύτερος στο γαλακτικό οξύ γ. µικρότερος στο οξικό οξύ δ. διαφορετικός στις τρεις περιπτώσεις. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μονάδες: 2 179

32 3. Το οξικό οξύ είναι ένα ασθενές οξύ. Εξηγήστε τι σηµαίνει αυτό, αναγράφοντας και την κατάλληλη χηµική εξίσωση. Μονάδες: Εξηγήστε αν είναι σωστές ή λανθασµένες οι παρακάτω προτάσεις, αναγράφοντας και τις αντίστοιχες χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται. α) Με την επίδραση του ενζύµου λακτάση η γλυκόζη µετατρέπεται σε αιθανόλη Μονάδες: 2 β) Αν προσθέσουµε σόδα (NaHCO 3 ) σε ξίδι ελευθερώνεται αέριο Μονάδες: 2 180

33 5. α) Γράψτε το γενικό τύπο της οµόλογης σειράς των κορεσµένων µονοκαρβοξυλικών οξέων, καθώς και το συντακτικό τύπο και την ονοµασία των δύο πρώτων µελών της σειράς αυτής. β) Ένα κορεσµένο µονοκαρβοξυλικό οξύ βρέθηκε ότι έχει σχετική µοριακή µάζα ίση µε 88. Ποιος είναι ο µοριακός του τύπος. Γράψτε κάθε συντακτικό τύπο και την αντίστοιχη ονοµασία που µπορεί να έχει το οξύ αυτό. γ) Υπολογίστε τον όγκο του αερίου, σε STP, που θα ελευθερωθεί αν αντιδράσουν 2mol ενός κορεσµένου µονοκαρβοξυλικού οξέος µε περίσσεια Na 2 CO 3. ίνονται οι σχετικές ατοµικές µάζες των στοιχείων: C: 12, H: 1, O: 16. Μονάδες: 8 ( ) 181

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν:

Μονάδες 5. 1.2 Στο μόριο του CH C CH=CH 2 υπάρχουν: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε.

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2011 Ώρα εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ

καρβοξυλικά οξέα ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ 74 3 ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ Οι Στόχοι Στο τέλος της διδακτικής αυτής ενότητας θα πρέπει να μπορείς: Να ταξινομείς τα σε διάφορες κατηγορίες π.χ. ανάλογα με τον αριθμό των καρβοξυλίων που περιέχουν στο μόριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) δ. CH Ν ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάημα: ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 31 Οκτωβρίου 2005. Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ. 7.12.12.32.1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Οκτωβρίου 2005 Διευθυντές/ντριες Λυκείων Θέμα: Υποστηρικτικό υλικό στο μάθημα της Χημείας. Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας Χημικοί

Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας Χημικοί Ερ. Γιακουμάκης, Γ. Καπελώνης, Μπ. Καρακώστας Χημικοί ΕΚΦΕ Δ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα Ιανουάριος 2006 ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 1 Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων ΣΚΟΠΟΣ: Να

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ KEΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-5) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οργανικές είναι οι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 29 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Ημερομηνία εξέτασης: Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 Ώρα εξέτασης: 11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1 1 Χημεία Β Λυκειου-Τράπεζα Θεμάτων-Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: α) ενός αλκενίου με τρία άτομα άνθρακα β) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 14 Ιουνίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Α... 1 Α1. Β... 1 Α2. Γ... 1 Α3. Δ... 1 Α4. Α... 1 Α5. Α....

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Χημείας Γ Λυκείου Προσανατολισμού 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2015 (Σημείωση: τα ερωτήματα που σημειώνονται με αστερίσκο είναι, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οργανικές ονομάζονται οι ενώσεις που στο μόριο τους περιέχουν τουλάχιστον ένα ατομο άνθρακα. Εξαίρεση αποτελούν CΟ 2, CΟ, ανθρακικό οξύ (Η

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8)

συγκέντρωση 0,1 Μ; (μονάδες 8) 1.Διαθέτουμε 200 ml υδατικού διαλύματος KΟΗ συγκέντρωσης 0,5 Μ (διάλυμα Δ1). Να υπολογισθούν: α) Η μάζα (g) του KΟΗ που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. β) Ο όγκος (ml) του νερού που πρέπει να προστεθεί στο

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF.

1.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση. Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών ρυθµιστικό διάλυµα είναι το α. HF / NaF. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΡΙΣΗ 30 ΜΑΪΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα