Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις"

Transcript

1 Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε. Προϋποθέσεις επιλογής αντίδρασης διάκρισης. Η αντίδραση που επιλέγεται για τη διάκριση των χημικών ενώσεων πρέπει: να πραγματοποιείται σχετικά εύκολα να έχει κάποιο παρατηρήσιμο αποτέλεσμα όπως: 1. η έκλυση αερίου, 2. η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος, 3. παραγωγή ιζήματος κ.ά. Ταυτοποιήσεις Ταυτοποίηση είναι η διαδικασία για τον καθορισμό μιας ένωσης, από το μοριακό της τύπο και από τις χαρακτηριστικές της ιδιότητες. Βασικές αντιδράσεις για κάθε κατηγορία οργανικών ενώσεων (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες - αιθέρες, αλδεΰδες - κετόνες, οξέα - εστέρες, οξέα - φαινόλες Υδρογονάνθρακες i. Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες διακρίνονται από τους ακόρεστους και γενικότερα οι κορεσμένες από τις ακόρεστες ενώσεις, με προσθήκη διαλύματος βρωμίου Br 2 σε τετραχλωράνθρακα CCl 4. Το διάλυμα έχει καστανοκόκκινο χρώμα και αποχρωματίζεται αν επιδράσει σ αυτό περίσσεια ακόρεστης ένωσης, λόγω της αντίδρασης: 357

2 CCl 4 C C + Br 2 C C καστανοκόκκινο χρώμα Br Br άχρωμο διάλυμα παρατήρηση! ii. Οι υδρογονάνθρακες της μορφής με δύο τρόπους: 1ος. RC CH διακρίνονται από όλους του υπόλοιπους Αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα χλωριούχου χαλκού (Ι) CuCl και δίνουν έγχρωμο ίζημα του τύπου με την αντίδραση: RC CH + CuCl + NH 3 RC CCu + NH 4 Cl έγχρωμο ίζημα Το ακετυλένιο όταν συμμετέχει στην παραπάνω αντίδραση δίνει κεραμέρυθρο ίζημα: RC CCu, σύμφωνα HC CH 2CuCl 2NH3 CuC CCu 2NH4Cl 2ος. Η ίδια διάκριση μπορεί να γίνει κατά την επίδραση νατρίου Na ή καλίου Κ, λόγω της έκλυσης αερίου Η 2 που παρατηρείται: 2 RC CH + 2Να 2 RC C - Na + + H 2 Αλκοόλες Αιθέρες Για διακρίνουμε μια αλκοόλη από ένα αιθέρα, μπορούμε να επιδράσουμε στην άγνωστη ένωση μεταλλικό νάτριο (Na). Οι αλκοόλες αντιδρούν με το νάτριο και παράγεται αέριο υδρογόνο Η 2, ενώ οι αιθέρες δεν αντιδρούν. 2ROH+2Na 2RONa+H 2 Αλκοόλες μεταξύ τους i. Αν μία αλκοόλη δεν οξειδώνεται παρά μόνο σε έντονες οξειδωτικές συνθήκες και με διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας της, είναι τριτοταγής. Οι δευτεροταγείς και οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται συνήθως με όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου KΜnO 4 σε καρβονυλικές ενώσεις και καρβοξυλικά οξέα αντίστοιχα. Το διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου KΜnO 4 αποχρωματίζεται (ερυθροϊώδες άχρωμο διάλυμα). 358

3 ii. Οι δευτεροταγείς και οι πρωτοταγείς αλκοόλες διακρίνονται μεταξύ τους από τον έλεγχο των προϊόντων της οξείδωσής τους. Αν η καρβονυλική ένωση που προκύπτει δεν αντιδρά με ήπια οξειδωτικά μέσα, όπως το αντιδραστήριο Tollens ή το φελίγγειο υγρό, τότε το προϊόν είναι κετόνη και η αλκοόλη είναι δευτεροταγής, αλλιώς το προϊόν είναι αλδεΰδη και η αλκοόλη είναι πρωτοταγής. iii. Οι δευτεροταγής αλκοόλες της μορφής: C ν Η 2ν+1 CH OH CH 3 δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση είναι Για να το διαπιστώσουμε επιδρούμε διάλυμα ιωδίου I 2 και υδροξειδίου του νατρίου NaOH στην άγνωστη αλκοόλη. Αν σχηματιστεί κίτρινο ίζημα, που είναι το ιωδοφόρμιο, τότε η αλκοόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Την αλογονοφορμική αντίδραση τη δίνει μόνο μια πρωτοταγής αλκοόλη, η CH 3 CH 2 OH και καμιά τριτοταγής. Αλδεΰδες κετόνες Οι αλδεΰδες οξειδώνονται ακόμα και με ήπια οξειδωτικά, ενώ οι κετόνες δεν οξειδώνονται. Ένα ήπιο οξειδωτικό είναι το φελίγγειο υγρό. Aν η ένωση αντιδρά με αυτό σύμφωνα με την αντίδραση: RCHO 2CuSO 4 5NaOH RCOONa Cu 2O 2Na2SO 4 3H2O τότε είναι αλδεΰδη, αλλιώς είναι κετόνη. Το ότι η αντίδραση πραγματοποιείται από το σχηματισμό του κεραμέρυθρου ιζήματος Cu 2 O. Η ίδια διάκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με αντιδραστήριο Tollen s (αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου) σύμφωνα με την αντίδραση: RCHO 2AgNO 3 3NH3 H2O RCOONH 4 2Ag 2NH4NO3. Το ότι η αντίδραση πραγματοποιείται από το σχηματισμό αργύρου Ag στον πυθμένα του δοχείου (συχνά υπό μορφή κατόπτρου). κετόνες της μορφής: R C CH 3 O δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση είναι. 359

4 Για να το διαπιστώσουμε επιδρούμε διάλυμα ιωδίου I 2 και υδροξειδίου του νατρίου NaOH στην άγνωστη κετόνη. Αν σχηματιστεί κίτρινο ίζημα, που είναι το ιωδοφόρμιο, τότε η αλκοόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Την αλογονοφορμική αντίδραση τη δίνει μόνο μια αλδεΰδη, η ακεταλδεΰδη CH 3 CHO. Οξέα Εστέρες Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα και οι εστέρες αυτών των οξέων με κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι ενώσεις ισομερείς. Έχουν κοινό γενικό μοριακό τύπο που είναι ο C ν H 2ν O 2. η διάκρισή τους βασίζεται στις όξινες ιδιότητες των οξέων. Τα οξέα αλλάζουν το χρώμα των δεικτών, αντιδρούν με μέταλλα εκλύοντας υδρογόνο, διασπούν τα ανθρακικά άλατα εκλύοντας διοξείδιο του άνθρακα κλπ. Μπορούμε να διακρίνουμε ένα οξύ από ένα εστέρα, αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο δείκτη. Η προσθήκη σε οξύ του δείκτη «βάμματος του ηλιοτροπίου», το οποίο είναι κυανό, αλλάζει χρώμα και γίνεται κόκκινος, ενώ αν προστεθεί σε εστέρα ο δείκτης δεν αλλάζει χρώμα. Η διάκριση οξέων εστέρων μπορεί να γίνει προσθέτοντας στην ένωση διάλυμα ανθρακικού νατρίου Να 2 CΟ 3. Αν γίνει αντίδραση και παραχθεί αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO 2, τότε η «άγνωστη» ένωση είναι οξύ, ενώ αν δεν αντιδράσει είναι εστέρας. Διάκριση του μυρμηκικού και οξαλικού οξέος από τα υπόλοιπα καρβοξυλικά οξέα Αυτά διακρίνονται από τα υπόλοιπα καρβοξυλικά οξέα, επειδή είναι τα μόνα που οξειδώνονται με την επίδραση όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού ή διχρωμικού καλίου με μεταβολή του χρώματος του διαλύματος. Ταυτοποίηση εστέρων Η ταυτοποίηση ενός εστέρα γίνεται διάσπασή του στην αλκκόλη και στο οξύ που τον αποτελούν είτε με υδρόλυση του, είτε με σαπωνοποίηση του εστέρα με θερμό διάλυμα NaΟH ή ΚΟΗ Υδρόλυση του εστέρα: RCOOR' + H 2 O H + RCOOH + R'OH σαπωνοποίηση του εστέρα με θερμό διάλυμα NaΟH ή ΚΟΗ ' RCOO NaOH RCOONa RO R H, 360

5 αντίδρασης. Η ταυτοποίηση του εστέρα γίνεται έμμεσα από την ταυτοποίηση των προϊόντων της 361

6 Διάκριση αλκοολών ROH, φαινολών ArOH και οξέων RCOOH i. Τα οξέα διακρίνονται από τα υπόλοιπα γιατί είναι τα μόνα που αντιδρούν με ανθρακικά άλατα απελευθερώνοντας αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO 2, σύμφωνα με την αντίδραση: RCOOH NaHCO 3 RCOONa H2O CO2 ii. Οι φαινόλες είναι πιο όξινες από τις αλκοόλες και αντιδρούν με διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου NaOH ή υδροξειδίου του καλίου ΚΟΗ σύμφωνα με την αντίδραση: C6H5OH NaOH C6H5ONa H2O Αν στο διάλυμα της άγνωστης ένωσης προσθέτουμε μία ποσότητα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου NaOH και γίνει αντίδραση (αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με κατάλληλο δείκτη), τότε το δοχείο περιέχει διάλυμα φαινόλης. Αν δε γίνει αντίδραση το διάλυμα περιέχει αλκοόλη. C6H5OH NaOH C6H5ONa H2O iii. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για τη διάκριση των φαινολών και αλκοολών είναι το ph. Αλκοόλες έχουν ph περίπου επτά (7), ενώ οι φαινόλες δημιουργούν εμφανώς όξινα διαλύματα 362

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στις ασκήσεις αυτές μας δίνουν άμεσα ή κάποιες ενώσεις να τις διακρίνουμε ή αυτές προκύπτουν μέσα από σειρές αντιδράσεων. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε είτε μία χαρακτηριστική ιδιότητα της κάθε ένωσης ή μία χαρακτηριστική της αντίδραση που οδηγεί στο σχηματισμό ανιχνεύσιμου ιζήματος ή αερίου. Ένας χρήσιμος πίνακς είναι ο παρακάτω: α/α Ένωση Διάκριση 1 Ακόρεστη ένωση 2 3 (C v H 2v και C v H 2v-2 ) Αλκίνιο της μορφής RC CH Αποχρωματισμός του καστανέρυθρου διαλύματος Br 2 σε CCl 4 1.Αντιδρούν με CuCl και AgNO 3 και παράγεται ίζημα. 2. Αντιδρούν με Να και παράγουν αέριο Η 2 1. Οι 1 ο και οι 2 ο οξειδώνονται, ενώ οι 3 ο όχι. Αλκοόλες 2. Αντιδρούν με SOCl 2 και παράγουν αέρια SO 2 και Cl 2 3. Αντιδρούν με Να και παράγουν αέριο Η 2 4 Αλδεΰδες 5 Οι μεθυλο-κετόνες και οι μεθυλο-αλκοόλες 6 Καρβοξυλικά οξέα 7 Φαινόλες Οξειδώνονται με ήπια οξειδωτικά μέσα και σχηματίζουν κάτοπτρο (με το αντιδραστήριο Tollens) ή χαρακτηριστικό καστανέρυθρο ίζημα Cu 2 O ( κατά την αντίδραση με το Φελίγγειο υγρό). Σχηματίζουν κίτρινο ίζημα με την ιωδοφορμική αντίδραση 1. Αντιδρούν ΝαΗCO 3 ή ΝαCO 3 και αποδεσμεύεται αέριο CO Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με ΝαΟΗ, και δημιουργούν όξινα διαλύματα Λυμένες ασκήσεις 1. Σε τέσσερα δοχεία περιέχεται ξεχωριστά καθεμιά από τις παρακάτω ενώσεις. (α) αιθάνιο (β) βενζοϊκό οξύ, 363

8 (γ) αιθένιο (δ) αιθανόλη Να διακρίνετε τις ενώσεις των δοχείων. Απάντηση: Η αιθανόλη δίνει την ιωδοφορμική αντίδραση. Το βενζοϊκό οξύ με προσθήκη Na 2 CO 3 παράγει αέριο CO 2. To αιθένιο αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. To τελευταίο δοχείο, κατ ανάγκη θα περιέχει το αιθάνιο. 2. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους τις ακόλουθες ενώσεις; α) βουτάνιο, 1 - βουτένιο β) πεντάνιο, 1 - πεντίνιο, 2 - πεντίνιο γ) προπενικό οξύ, προπανικό οξύ δ) τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, διαιθυλαιθέρας, ισοβουτυλική αλκοόλη ε) 2-πεντανόλη, φαινόλη, 3-υδροξυπροπανικό οξύ στ) 1-πεντανόλη, 3-πεντανόλη ζ) 3 -πεντανόνη, βουτανάλη, 2-πεντανόνη Απάντηση: α) Μόνο τo 1 - βουτένιο αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. β) Το 1 - πεντίνιο αντιδρά με CuCl και AgNO 3 και παράγεται ίζημα. Το 2 - πεντίνιο αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. γ) το προπενικό οξύ αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. δ) Ο αιθέρας δεν αντιδρά με νάτριο ενώ οι αλκοόλες ελευθερώνουν αέριο H 2. Η τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. ε) Το 3-υδροξυπροπανικό οξύ με προσθήκη Na 2 CO 3 παράγει αέριο CO 2. Η 2-πεντανόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. στ) Η 3-πεντανόλη οξειδώνεται σε κετόνη, οποία δεν αντιδρά με Na 2 CO 3. Η 1-πεντανόλη οξειδώνεται σε πεντανικό οξύ, το οποίο αντιδρά με Na 2 CO 3. ζ) Η βουτανάλη οξειδώνεται με ήπια οξειδωτικά μέσα και σχηματίζει κάτοπτρο με το αντιδραστήριο Tollens ή χαρακτηριστικό καστανέρυθρο ίζημα Cu 2 O κατά την αντίδραση με το Φελίγγειο υγρό. Η 2-πεντανόνη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. 364

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Κατά την υδρόλυση εστέρα με μοριακό τύπο C 5 H 10 O 2 παράγεται ένα οξύ Α και μια αλκοόλη Β, η οποία δεν αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου. Το Α είναι το: Α. μεθανικό οξύ Β. αιθανικό οξύ Γ. το προπανικό οξύ Δ. βουτανικό οξύ Όταν η οργανική ένωση Χ αντιδρά με Ι 2 παρουσία NaOH, παράγεται κίτρινο ίζημα και το 2- μεθυλοπροπανικό νάτριο. Η Χ είναι η: Α. βουτανόνη Β. 2-πεντανόνη Γ. μεθυλοβουτανόνη Δ. Η πεντανάλη Κατά την υδρόλυση εστέρα με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2 παράγεται ένα οξύ Α και μια αλκοόλη Β, Οι Α και Β αποχρωματίζουν το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου. Η Β είναι η: Α. μεθανόλη Β. αιθανόλη Γ. 1-προπανόλη Δ. καμία από τις παραπάνω Από τις ισομερείς καρβονυλικές ενώσεις με τύπο C 3 H 6 O αντιδρούν και με το αντιδραστήριο Tollens και με το αλκαλικό διάλυμα ιωδίου: Α. μόνο μία Β. δύο Γ. και οι δύο Δ. καμία Η οργανική ένωση Α με προσθήκη νερού παρουσία καταλυτών δίνει την ένωση Β, η οποία ανάγει το αντιδραστήριο Felhing. Η Α είναι: Α. οποιοδήποτε αλκίνιο Β. οποιοδήποτε αλκίνιο της μορφής RC CH Γ. το αιθίνιο Δ. καμία από τις παραπάνω 365

10 21-6. Κατά την υδρόλυση του κορεσμένου εστέρα με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2, παράγονται οι ενώσεις Α και Β. Από αυτές μόνο η μία αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου. Ο εστέρας είναι ο: A. HCOOCH 2 CH 3 Β. CH 3 COOCH 3 Γ. είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος Δ. κανένας από τους παραπάνω Ένας άκυκλος υδρογονάνθρακας με μοριακό τύπο C 4 H 6 κατά την αντίδρασή του με Να ελευθερώνει αέριο υδρογόνο. Ο συντακτικός τύπος του είναι ο: Α.. CH3CH 2C CH CH C CCH Β. 3 3 Γ. CH3CH C CH2 Δ. CH2 CHCH CH Σε διαφορετικά δοχεία περιέχονται αιθανόλη και φαινόλη. Το διάλυμα του δοχείου 2 έχει όξινο ph. Στο δοχείο 1 βρίσκεται η: Α. φαινόλη Β. αιθανόλη Να συμπληρωθούν οι λέξεις που συμπληρώνουν σωστά τις προτάσεις Σε κίτρινο φόντο είναι οι λέξεις που λείπουν από το μπροστινό τους κενό Για να διακρίνουμε δύο αλκοόλες Α και Β κάναμε την εξής διαδικασία. Οξειδώσαμε και τις δύο αλκοόλες με όξινο διάλυμα K 2 Cr 2 O 7, οπότε έγιναν οι μετατροπές: [ O ] A και [ O ]. Από τις Γ και Δ μόνο η Δ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό και σχηματίζει κεραμέρυθρο ίζημα.. Αν οι δύο αλκοόλες είχαν μοριακούς τύπους CH3CH 2 C HCH 2OH και CH3CH 2CH2CH 2OH, τότε η Α είναι η αλκοόλη... και η Β είναι η αλκοόλη... Η ένωση Γ που παράγεται έχει συντακτικό τύπο..., ενώ η ένωση Δ έχει συντακτικό τύπο... OH 366

11 Σε τρία δοχεία περιέχονται κορεσμένες οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2. Μόνο η ουσία στο δοχείο 1 διασπά το ΝαHCO 3 και ελευθερώνεται αέριο CO 2. Στα δοχεία 2 και 3 προσθέτουμε υδατικό διάλυμα H 2 SO 4 και γίνονται αντίστοιχα οι αντιδράσεις: B 2 E και 2. Στα δοχεία 2 και 3 προσθέτουμε τα κατάλληλα αντιδραστήρια για να γίνει η ιωδοφορμική αντίδραση και παρατηρούμε πως μόνο στο δοχείο 3 έχουμε καταβύθιση κίτρινου ιζήματος CHI 3. Βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η Να γράψετε τη λέξη ναι στο κελί που η ένωση δίνει την αντίδραση διάκρισης ή ταυτοποίησης και τη λέξη όχι στα κελιά που δεν τη δίνει. Οργανική ένωση Αποχρωματισμός διαλύματος Br 2 σε CC1 4 Αλλαγή χρώματος όξινου διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 Αντιδραστήριο Tollens Αλκαλικό διάλυμα I 2 CH 3 CH 2 OH όχι ναι όχι ναι CH 3 CH=CH 2 CH 3 CH(OH)CH 3 CH 3 CH=O CH 3 C=CH CH 3 COCH 3 Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Αν προσθέσουμε μεταλλικό νάτριο σε καθένα από τρία ποτήρια που περιέχουν αιθανικό οξύ, φαινόλη και αιθανόλη αντίστοιχα, θα παρατηρήσουμε ότι ελευθερώνεται αέριο και στα τρία ποτήρια Αν σε διάλυμα NaOH το οποίο περιέχει ένα πρωτολυτικό δείκτη ο οποίος αλλάζει χρώμα σε ρη 5-7, προσθέτουμε σταγόνα - σταγόνα πυκνό διάλυμα CH 3 COOH, θα παρατηρηθεί αλλαγή του χρώματος του διαλύματος Αν σε διάλυμα NaOH το οποίο περιέχει ένα πρωτολυτικό δείκτη που αλλάζει χρώμα σε ρη 5-7, προσθέτουμε σταδιακά φαινόλη θα παρατηρηθεί αλλαγή του χρώματος του διαλύματος. 367

12 Για να διακρίνουμε την 1-προπανόλη από την προπανάλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φελίγγειο υγρό, αλλά όχι όξινο διάλυμα ΚΜηΟ 4. Αντιστοίχιση: Θέλουμε να διακρίνουμε τρία αέρια που περιέχονται σε διαφορετικά δοχεία. Ταιριάξτε τον αριθμό κάθε ουσίας που θα διαλέγατε από την πρώτη στήλη με την κατάλληλη δοκιμή διάκρισης της δεύτερης στήλης. ουσία Δοκιμή με : 1. αιθένιο A. Αντίδραση με αμμωνιακό διάλυμα CuCl 2. αιθίνιο B. Προσθήκη ποσότητας διαλύματος Br 2 σε CCl 4 Γενικές ασκήσεις Η διάκριση της 1 - προπανόλης από το 2 υδροξυ προπανικό οξύ μπορεί να γίνει: Α. με όξινο διάλυμα ΚΜnO 4. β με Na. Γ γ. με SOCl 2. δ.με Na 2 CO Η διάκριση της αιθανάλης από την προπανόνη μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας: i. υδατικό διάλυμα KMnO 4, H 2 SO 4, ii. διάλυμα b, NaOH, iii. αντιδραστήριο Tollens, iv. HCN v. υδατικό διάλυμα K 2 Cr 2 O 7, H 2 SO Να αντιστοιχίσετε τις οργανικές ενώσεις κ στήλης (Ι) με τα αντιδραστήρια που δίνουν χαρακτηριστικές αντιδράσεις διάκρισης της στήλης (II). Στήλη(Ι) Στήλη (II) α. Αιθανόλη i. CuCI/NH 3 β. 2 - βουτανόλη ii. Na 2 CO 3 γ. Αιθανικό οξύ iii. Na δ. 1 - βουτίνιο iv. I 2 /NaOH ε. Αιθανάλη fv. Fheling 368

13 Πώς θα διακρίνετε αν σε ένα δοχείο περιέχεται: α. μια αλδεΰδη, β. μια αλκοόλη, γ. ένα καρβοξυλικό οξύ, δ. ένας ακόρεστος υδρογονάνθρακας; Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες ενώσεις; α. 1 - πεντένιο, πεντάνιο. β. Βουτάνιο, 2 - βρωμο μεθυλοπροπάνιο., γ. 1 - βουτανόλη, 2 - βουτεν -1 - όλη. δ. 3 - μεθυλο -1 - βουτανόλη, 2 - μεθυλο βουτανόλη. ε. 2 - βουτανόλη, 2 - μεθυλο βουτανόλη Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες ενώσεις: α. Αιθανόλη, χλωροαιθάνιο. β. 1 - πεντανόλη, πεντάνιο. γ. 1 - προπανόλη, προπίνιο. δ. 3 - πεντανόνη, Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες ενώσεις; α. 1 - προπανόλη, προπανικό οξύ. β. Οξικό οξύ, οξικός αιθυλεστέρας. γ. Μεθανόλη, μεθανικό οξύ. δ. Ακετυλένιο (αιθίνιο), οξικό (αιθανικό) οξύ. ε. Προπυλαμίνη, 1 -προπανόλη. στ.μεθανάλη - προπανάλη Για μια άγνωση οργανική ένωση βρέθηκε ότι είναι αλκίνιο με μοριακό τύπο C 4 H 6. Πώς θα ταυτοποιήσουμε το συντακτικό τύπο του αλκινίου; Αέριο δείγμα φέρει την ένδειξη: βουτάνιο ή 1 - βουτένιο ή 1 - βουτίνιο. Πώς θα διαπιστώσετε ποιο από τα τρία αέρια είναι το δείγμα; Μια άγνωση οργανική ένωση βρέθηκε ότι έχει μοριακό τύπο C 3 H 8 O. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το συντακτικό τύπο της ένωσης Οργανική ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C 5 H 12 O και διαπιστώθηκε ότι: α. αντιδρά με Na και εκλύεται Η 2. β. δεν οξειδώνεται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας. Να βρείτε το συντακτικό τύπο της Οργανική ένωση (Α) με μοριακό τύπο C 5 H 12 O διαπιστώνεται ότι: α. αντιδρά με Na ελευθερώνοντας υδρογόνο και β. οξειδώνεται προς καρβονυλική ένωση (Β), η οποία δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό και δε δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Ποια είναι η ένωση (Α); Σε τρία δοχεία περιέχονται οι ενώσεις: αιθανόλη, 2 - προπανόλη και αιθυλομεθυλαιθέρας Δεν ξέρουμε, όμως, ποια ουσία περιέχεται σε κάθε δοχείο. Αν στηριχθούμε στις διαφορετικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς μπορούμε να βρούμε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο; Πώς θα προσδιορίσουμε το συντακτικό τύπο μιας οργανικής ένωσης; α. με μοριακό τύπο C 3 H 6 O, β. με μοριακό τύπο C 2 H 4 O 2 ; γ. με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2 ; Στο εργαστήριο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αντιδραστήρια: α. αλκαλικό διάλυμα Ι 2, β. φελίγγειο υγρό, γ. υδατικό διάλυμα NaHCO 3, δ. FeCl 3. Χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερα από τα παραπάνω αντιδραστήρια, να διακρίνετε τις ενώσεις: 2 - υδροξυ βουτανικό οξύ, φαινόλη, προπανόνη, βουτανάλη Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες σειρές ενώσεων: α. Προπάνιο, προπένιο, προπίνιο. β. Χλωροαιθάνιο, βρωμοαιθάνιο, ιωδοαιθάνιο. γ. 1 - προπανόλη, προπανάλη, προπανόνη, προπανικό οξύ. 369

14 Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες σειρές ενώσεων: α. 3 - εξανόνη, βουτανάλη, 1 - βουτανόλη, αιθανικό οξύ. β. Βενζοϊκό οξύ, αιθανικό οξύ, αιθανόλη, βουτανάλη. γ. Αιθίνιο, 1 - βουτένιο, προπάνιο, προπανάλη, 2 - προπανόλη, αιθανικό οξύ Πώς θα διακρίνετε το 2 - μεθυλο - 1 -χλωρό προπάνιο από το 2 - μεθυλο χλωρό προπάνιο; Κορεσμένη οργανική ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C 4 H 8 O 2. Η ένωση (Α) με υδρόλυση δίνει ένα οξύ (Β) και μία αλκοόλη (Γ). Όταν η αλκοόλη (Γ) οξειδώνεται, παράγεται πάλι το οξύ (Β). Ποια είναι η ένωση (Α); Η υδρόλυση ενός εστέρα, με μοριακό τύπο C 5 H 10 O 2, δίνει ένα οξύ (Α) και μια αλκοόλη (Β). Το οξύ (Α) εξουδετερώνεται με υδροξείδιο του νατρίου και το άλας που παράγεται πυρώνεται με νατράσβεστο, οπότε παράγεται αέριο (Γ). Η αλκοόλη (Β) μετατρέπεται στο αντίστοιχο αλκυλοϊωδίδιο, το οποίο με την επίδραση πυκνού διαλύματος HI παρουσία ερυθρού φωσφόρου, δίνει πάλι το αέριο (Γ). Να προσδιοριστούν ο συντακτικός τύπος και το όνομα του εστέρα Σε τέσσερα δοχεία 1,2,3 και 4 περιέχονται οι ενώσεις αιθανόλη (CH 3 CH 2 OH), αιθανάλη (CH 3 CHO), προπανόνη (CH 3 COCH 3 ) και αιθανικό οξύ (CH 3 COOH). Σε κάθε δοχείο περιέχεται μια μόνο ένωση. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο δοχείο, αν γνωρίζετε ότι: α. οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 2 και`4 αντιδρούν με Na. β. η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 2 αντιδρά με Na 2 CO 3. γ. η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 αντιδρά με αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου (αντιδραστήριο Tollens). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Δεν απαιτείται η αναγραφή χημικών εξισώσεων. Εξετάσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-35) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χηµική ανάλυση έδειξε

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Χημείας. 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. http://ekfe.chi.sch.gr

Πειράματα Χημείας. 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. http://ekfe.chi.sch.gr http://ekfe.chi.sch.gr 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 011 Πειράματα Χημείας Ανίχνευση αμύλου με διάλυμα Lugol ή βάμμα ιωδίου Αλογονοφορμική αντίδραση Παρασκευή και ανίχνευση αιθινίου Ανίχνευση αλδεϋδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία 6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές 6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 6.4 Ισομέρεια 6.5 Ανάλυση οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ. Γενικής Παιδείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χημεία B ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα