Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις"

Transcript

1 Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη Β, είναι μία δοκιμασία, δηλαδή μία χημική αντίδραση, που μας επιτρέπει να διακρίνουμε ποια από τις δύο είναι η ένωση που διερευνάμε. Προϋποθέσεις επιλογής αντίδρασης διάκρισης. Η αντίδραση που επιλέγεται για τη διάκριση των χημικών ενώσεων πρέπει: να πραγματοποιείται σχετικά εύκολα να έχει κάποιο παρατηρήσιμο αποτέλεσμα όπως: 1. η έκλυση αερίου, 2. η αλλαγή του χρώματος του διαλύματος, 3. παραγωγή ιζήματος κ.ά. Ταυτοποιήσεις Ταυτοποίηση είναι η διαδικασία για τον καθορισμό μιας ένωσης, από το μοριακό της τύπο και από τις χαρακτηριστικές της ιδιότητες. Βασικές αντιδράσεις για κάθε κατηγορία οργανικών ενώσεων (υδρογονάνθρακες, αλκοόλες - αιθέρες, αλδεΰδες - κετόνες, οξέα - εστέρες, οξέα - φαινόλες Υδρογονάνθρακες i. Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες διακρίνονται από τους ακόρεστους και γενικότερα οι κορεσμένες από τις ακόρεστες ενώσεις, με προσθήκη διαλύματος βρωμίου Br 2 σε τετραχλωράνθρακα CCl 4. Το διάλυμα έχει καστανοκόκκινο χρώμα και αποχρωματίζεται αν επιδράσει σ αυτό περίσσεια ακόρεστης ένωσης, λόγω της αντίδρασης: 357

2 CCl 4 C C + Br 2 C C καστανοκόκκινο χρώμα Br Br άχρωμο διάλυμα παρατήρηση! ii. Οι υδρογονάνθρακες της μορφής με δύο τρόπους: 1ος. RC CH διακρίνονται από όλους του υπόλοιπους Αντιδρούν με αμμωνιακό διάλυμα χλωριούχου χαλκού (Ι) CuCl και δίνουν έγχρωμο ίζημα του τύπου με την αντίδραση: RC CH + CuCl + NH 3 RC CCu + NH 4 Cl έγχρωμο ίζημα Το ακετυλένιο όταν συμμετέχει στην παραπάνω αντίδραση δίνει κεραμέρυθρο ίζημα: RC CCu, σύμφωνα HC CH 2CuCl 2NH3 CuC CCu 2NH4Cl 2ος. Η ίδια διάκριση μπορεί να γίνει κατά την επίδραση νατρίου Na ή καλίου Κ, λόγω της έκλυσης αερίου Η 2 που παρατηρείται: 2 RC CH + 2Να 2 RC C - Na + + H 2 Αλκοόλες Αιθέρες Για διακρίνουμε μια αλκοόλη από ένα αιθέρα, μπορούμε να επιδράσουμε στην άγνωστη ένωση μεταλλικό νάτριο (Na). Οι αλκοόλες αντιδρούν με το νάτριο και παράγεται αέριο υδρογόνο Η 2, ενώ οι αιθέρες δεν αντιδρούν. 2ROH+2Na 2RONa+H 2 Αλκοόλες μεταξύ τους i. Αν μία αλκοόλη δεν οξειδώνεται παρά μόνο σε έντονες οξειδωτικές συνθήκες και με διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας της, είναι τριτοταγής. Οι δευτεροταγείς και οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται συνήθως με όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου KΜnO 4 σε καρβονυλικές ενώσεις και καρβοξυλικά οξέα αντίστοιχα. Το διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου KΜnO 4 αποχρωματίζεται (ερυθροϊώδες άχρωμο διάλυμα). 358

3 ii. Οι δευτεροταγείς και οι πρωτοταγείς αλκοόλες διακρίνονται μεταξύ τους από τον έλεγχο των προϊόντων της οξείδωσής τους. Αν η καρβονυλική ένωση που προκύπτει δεν αντιδρά με ήπια οξειδωτικά μέσα, όπως το αντιδραστήριο Tollens ή το φελίγγειο υγρό, τότε το προϊόν είναι κετόνη και η αλκοόλη είναι δευτεροταγής, αλλιώς το προϊόν είναι αλδεΰδη και η αλκοόλη είναι πρωτοταγής. iii. Οι δευτεροταγής αλκοόλες της μορφής: C ν Η 2ν+1 CH OH CH 3 δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση είναι Για να το διαπιστώσουμε επιδρούμε διάλυμα ιωδίου I 2 και υδροξειδίου του νατρίου NaOH στην άγνωστη αλκοόλη. Αν σχηματιστεί κίτρινο ίζημα, που είναι το ιωδοφόρμιο, τότε η αλκοόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Την αλογονοφορμική αντίδραση τη δίνει μόνο μια πρωτοταγής αλκοόλη, η CH 3 CH 2 OH και καμιά τριτοταγής. Αλδεΰδες κετόνες Οι αλδεΰδες οξειδώνονται ακόμα και με ήπια οξειδωτικά, ενώ οι κετόνες δεν οξειδώνονται. Ένα ήπιο οξειδωτικό είναι το φελίγγειο υγρό. Aν η ένωση αντιδρά με αυτό σύμφωνα με την αντίδραση: RCHO 2CuSO 4 5NaOH RCOONa Cu 2O 2Na2SO 4 3H2O τότε είναι αλδεΰδη, αλλιώς είναι κετόνη. Το ότι η αντίδραση πραγματοποιείται από το σχηματισμό του κεραμέρυθρου ιζήματος Cu 2 O. Η ίδια διάκριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με αντιδραστήριο Tollen s (αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου) σύμφωνα με την αντίδραση: RCHO 2AgNO 3 3NH3 H2O RCOONH 4 2Ag 2NH4NO3. Το ότι η αντίδραση πραγματοποιείται από το σχηματισμό αργύρου Ag στον πυθμένα του δοχείου (συχνά υπό μορφή κατόπτρου). κετόνες της μορφής: R C CH 3 O δίνουν την αλογονοφορμική αντίδραση είναι. 359

4 Για να το διαπιστώσουμε επιδρούμε διάλυμα ιωδίου I 2 και υδροξειδίου του νατρίου NaOH στην άγνωστη κετόνη. Αν σχηματιστεί κίτρινο ίζημα, που είναι το ιωδοφόρμιο, τότε η αλκοόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Την αλογονοφορμική αντίδραση τη δίνει μόνο μια αλδεΰδη, η ακεταλδεΰδη CH 3 CHO. Οξέα Εστέρες Τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα και οι εστέρες αυτών των οξέων με κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες είναι ενώσεις ισομερείς. Έχουν κοινό γενικό μοριακό τύπο που είναι ο C ν H 2ν O 2. η διάκρισή τους βασίζεται στις όξινες ιδιότητες των οξέων. Τα οξέα αλλάζουν το χρώμα των δεικτών, αντιδρούν με μέταλλα εκλύοντας υδρογόνο, διασπούν τα ανθρακικά άλατα εκλύοντας διοξείδιο του άνθρακα κλπ. Μπορούμε να διακρίνουμε ένα οξύ από ένα εστέρα, αν χρησιμοποιήσουμε κάποιο δείκτη. Η προσθήκη σε οξύ του δείκτη «βάμματος του ηλιοτροπίου», το οποίο είναι κυανό, αλλάζει χρώμα και γίνεται κόκκινος, ενώ αν προστεθεί σε εστέρα ο δείκτης δεν αλλάζει χρώμα. Η διάκριση οξέων εστέρων μπορεί να γίνει προσθέτοντας στην ένωση διάλυμα ανθρακικού νατρίου Να 2 CΟ 3. Αν γίνει αντίδραση και παραχθεί αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO 2, τότε η «άγνωστη» ένωση είναι οξύ, ενώ αν δεν αντιδράσει είναι εστέρας. Διάκριση του μυρμηκικού και οξαλικού οξέος από τα υπόλοιπα καρβοξυλικά οξέα Αυτά διακρίνονται από τα υπόλοιπα καρβοξυλικά οξέα, επειδή είναι τα μόνα που οξειδώνονται με την επίδραση όξινου διαλύματος υπερμαγγανικού ή διχρωμικού καλίου με μεταβολή του χρώματος του διαλύματος. Ταυτοποίηση εστέρων Η ταυτοποίηση ενός εστέρα γίνεται διάσπασή του στην αλκκόλη και στο οξύ που τον αποτελούν είτε με υδρόλυση του, είτε με σαπωνοποίηση του εστέρα με θερμό διάλυμα NaΟH ή ΚΟΗ Υδρόλυση του εστέρα: RCOOR' + H 2 O H + RCOOH + R'OH σαπωνοποίηση του εστέρα με θερμό διάλυμα NaΟH ή ΚΟΗ ' RCOO NaOH RCOONa RO R H, 360

5 αντίδρασης. Η ταυτοποίηση του εστέρα γίνεται έμμεσα από την ταυτοποίηση των προϊόντων της 361

6 Διάκριση αλκοολών ROH, φαινολών ArOH και οξέων RCOOH i. Τα οξέα διακρίνονται από τα υπόλοιπα γιατί είναι τα μόνα που αντιδρούν με ανθρακικά άλατα απελευθερώνοντας αέριο διοξείδιο του άνθρακα CO 2, σύμφωνα με την αντίδραση: RCOOH NaHCO 3 RCOONa H2O CO2 ii. Οι φαινόλες είναι πιο όξινες από τις αλκοόλες και αντιδρούν με διαλύματα υδροξειδίου του νατρίου NaOH ή υδροξειδίου του καλίου ΚΟΗ σύμφωνα με την αντίδραση: C6H5OH NaOH C6H5ONa H2O Αν στο διάλυμα της άγνωστης ένωσης προσθέτουμε μία ποσότητα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου NaOH και γίνει αντίδραση (αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με κατάλληλο δείκτη), τότε το δοχείο περιέχει διάλυμα φαινόλης. Αν δε γίνει αντίδραση το διάλυμα περιέχει αλκοόλη. C6H5OH NaOH C6H5ONa H2O iii. Ένα άλλο χαρακτηριστικό για τη διάκριση των φαινολών και αλκοολών είναι το ph. Αλκοόλες έχουν ph περίπου επτά (7), ενώ οι φαινόλες δημιουργούν εμφανώς όξινα διαλύματα 362

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στις ασκήσεις αυτές μας δίνουν άμεσα ή κάποιες ενώσεις να τις διακρίνουμε ή αυτές προκύπτουν μέσα από σειρές αντιδράσεων. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε είτε μία χαρακτηριστική ιδιότητα της κάθε ένωσης ή μία χαρακτηριστική της αντίδραση που οδηγεί στο σχηματισμό ανιχνεύσιμου ιζήματος ή αερίου. Ένας χρήσιμος πίνακς είναι ο παρακάτω: α/α Ένωση Διάκριση 1 Ακόρεστη ένωση 2 3 (C v H 2v και C v H 2v-2 ) Αλκίνιο της μορφής RC CH Αποχρωματισμός του καστανέρυθρου διαλύματος Br 2 σε CCl 4 1.Αντιδρούν με CuCl και AgNO 3 και παράγεται ίζημα. 2. Αντιδρούν με Να και παράγουν αέριο Η 2 1. Οι 1 ο και οι 2 ο οξειδώνονται, ενώ οι 3 ο όχι. Αλκοόλες 2. Αντιδρούν με SOCl 2 και παράγουν αέρια SO 2 και Cl 2 3. Αντιδρούν με Να και παράγουν αέριο Η 2 4 Αλδεΰδες 5 Οι μεθυλο-κετόνες και οι μεθυλο-αλκοόλες 6 Καρβοξυλικά οξέα 7 Φαινόλες Οξειδώνονται με ήπια οξειδωτικά μέσα και σχηματίζουν κάτοπτρο (με το αντιδραστήριο Tollens) ή χαρακτηριστικό καστανέρυθρο ίζημα Cu 2 O ( κατά την αντίδραση με το Φελίγγειο υγρό). Σχηματίζουν κίτρινο ίζημα με την ιωδοφορμική αντίδραση 1. Αντιδρούν ΝαΗCO 3 ή ΝαCO 3 και αποδεσμεύεται αέριο CO Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με ΝαΟΗ, και δημιουργούν όξινα διαλύματα Λυμένες ασκήσεις 1. Σε τέσσερα δοχεία περιέχεται ξεχωριστά καθεμιά από τις παρακάτω ενώσεις. (α) αιθάνιο (β) βενζοϊκό οξύ, 363

8 (γ) αιθένιο (δ) αιθανόλη Να διακρίνετε τις ενώσεις των δοχείων. Απάντηση: Η αιθανόλη δίνει την ιωδοφορμική αντίδραση. Το βενζοϊκό οξύ με προσθήκη Na 2 CO 3 παράγει αέριο CO 2. To αιθένιο αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. To τελευταίο δοχείο, κατ ανάγκη θα περιέχει το αιθάνιο. 2. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ τους τις ακόλουθες ενώσεις; α) βουτάνιο, 1 - βουτένιο β) πεντάνιο, 1 - πεντίνιο, 2 - πεντίνιο γ) προπενικό οξύ, προπανικό οξύ δ) τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, διαιθυλαιθέρας, ισοβουτυλική αλκοόλη ε) 2-πεντανόλη, φαινόλη, 3-υδροξυπροπανικό οξύ στ) 1-πεντανόλη, 3-πεντανόλη ζ) 3 -πεντανόνη, βουτανάλη, 2-πεντανόνη Απάντηση: α) Μόνο τo 1 - βουτένιο αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. β) Το 1 - πεντίνιο αντιδρά με CuCl και AgNO 3 και παράγεται ίζημα. Το 2 - πεντίνιο αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. γ) το προπενικό οξύ αποχρωματίζει διάλυμα Βr 2 σε CCl 4. δ) Ο αιθέρας δεν αντιδρά με νάτριο ενώ οι αλκοόλες ελευθερώνουν αέριο H 2. Η τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. ε) Το 3-υδροξυπροπανικό οξύ με προσθήκη Na 2 CO 3 παράγει αέριο CO 2. Η 2-πεντανόλη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. στ) Η 3-πεντανόλη οξειδώνεται σε κετόνη, οποία δεν αντιδρά με Na 2 CO 3. Η 1-πεντανόλη οξειδώνεται σε πεντανικό οξύ, το οποίο αντιδρά με Na 2 CO 3. ζ) Η βουτανάλη οξειδώνεται με ήπια οξειδωτικά μέσα και σχηματίζει κάτοπτρο με το αντιδραστήριο Tollens ή χαρακτηριστικό καστανέρυθρο ίζημα Cu 2 O κατά την αντίδραση με το Φελίγγειο υγρό. Η 2-πεντανόνη δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. 364

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Κατά την υδρόλυση εστέρα με μοριακό τύπο C 5 H 10 O 2 παράγεται ένα οξύ Α και μια αλκοόλη Β, η οποία δεν αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου. Το Α είναι το: Α. μεθανικό οξύ Β. αιθανικό οξύ Γ. το προπανικό οξύ Δ. βουτανικό οξύ Όταν η οργανική ένωση Χ αντιδρά με Ι 2 παρουσία NaOH, παράγεται κίτρινο ίζημα και το 2- μεθυλοπροπανικό νάτριο. Η Χ είναι η: Α. βουτανόνη Β. 2-πεντανόνη Γ. μεθυλοβουτανόνη Δ. Η πεντανάλη Κατά την υδρόλυση εστέρα με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2 παράγεται ένα οξύ Α και μια αλκοόλη Β, Οι Α και Β αποχρωματίζουν το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου. Η Β είναι η: Α. μεθανόλη Β. αιθανόλη Γ. 1-προπανόλη Δ. καμία από τις παραπάνω Από τις ισομερείς καρβονυλικές ενώσεις με τύπο C 3 H 6 O αντιδρούν και με το αντιδραστήριο Tollens και με το αλκαλικό διάλυμα ιωδίου: Α. μόνο μία Β. δύο Γ. και οι δύο Δ. καμία Η οργανική ένωση Α με προσθήκη νερού παρουσία καταλυτών δίνει την ένωση Β, η οποία ανάγει το αντιδραστήριο Felhing. Η Α είναι: Α. οποιοδήποτε αλκίνιο Β. οποιοδήποτε αλκίνιο της μορφής RC CH Γ. το αιθίνιο Δ. καμία από τις παραπάνω 365

10 21-6. Κατά την υδρόλυση του κορεσμένου εστέρα με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2, παράγονται οι ενώσεις Α και Β. Από αυτές μόνο η μία αποχρωματίζει το όξινο διάλυμα του υπερμαγγανικού καλίου. Ο εστέρας είναι ο: A. HCOOCH 2 CH 3 Β. CH 3 COOCH 3 Γ. είτε ο πρώτος είτε ο δεύτερος Δ. κανένας από τους παραπάνω Ένας άκυκλος υδρογονάνθρακας με μοριακό τύπο C 4 H 6 κατά την αντίδρασή του με Να ελευθερώνει αέριο υδρογόνο. Ο συντακτικός τύπος του είναι ο: Α.. CH3CH 2C CH CH C CCH Β. 3 3 Γ. CH3CH C CH2 Δ. CH2 CHCH CH Σε διαφορετικά δοχεία περιέχονται αιθανόλη και φαινόλη. Το διάλυμα του δοχείου 2 έχει όξινο ph. Στο δοχείο 1 βρίσκεται η: Α. φαινόλη Β. αιθανόλη Να συμπληρωθούν οι λέξεις που συμπληρώνουν σωστά τις προτάσεις Σε κίτρινο φόντο είναι οι λέξεις που λείπουν από το μπροστινό τους κενό Για να διακρίνουμε δύο αλκοόλες Α και Β κάναμε την εξής διαδικασία. Οξειδώσαμε και τις δύο αλκοόλες με όξινο διάλυμα K 2 Cr 2 O 7, οπότε έγιναν οι μετατροπές: [ O ] A και [ O ]. Από τις Γ και Δ μόνο η Δ αντιδρά με το φελίγγειο υγρό και σχηματίζει κεραμέρυθρο ίζημα.. Αν οι δύο αλκοόλες είχαν μοριακούς τύπους CH3CH 2 C HCH 2OH και CH3CH 2CH2CH 2OH, τότε η Α είναι η αλκοόλη... και η Β είναι η αλκοόλη... Η ένωση Γ που παράγεται έχει συντακτικό τύπο..., ενώ η ένωση Δ έχει συντακτικό τύπο... OH 366

11 Σε τρία δοχεία περιέχονται κορεσμένες οργανικές ενώσεις Α, Β, Γ με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2. Μόνο η ουσία στο δοχείο 1 διασπά το ΝαHCO 3 και ελευθερώνεται αέριο CO 2. Στα δοχεία 2 και 3 προσθέτουμε υδατικό διάλυμα H 2 SO 4 και γίνονται αντίστοιχα οι αντιδράσεις: B 2 E και 2. Στα δοχεία 2 και 3 προσθέτουμε τα κατάλληλα αντιδραστήρια για να γίνει η ιωδοφορμική αντίδραση και παρατηρούμε πως μόνο στο δοχείο 3 έχουμε καταβύθιση κίτρινου ιζήματος CHI 3. Βρείτε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η Να γράψετε τη λέξη ναι στο κελί που η ένωση δίνει την αντίδραση διάκρισης ή ταυτοποίησης και τη λέξη όχι στα κελιά που δεν τη δίνει. Οργανική ένωση Αποχρωματισμός διαλύματος Br 2 σε CC1 4 Αλλαγή χρώματος όξινου διαλύματος K 2 Cr 2 O 7 Αντιδραστήριο Tollens Αλκαλικό διάλυμα I 2 CH 3 CH 2 OH όχι ναι όχι ναι CH 3 CH=CH 2 CH 3 CH(OH)CH 3 CH 3 CH=O CH 3 C=CH CH 3 COCH 3 Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Αν προσθέσουμε μεταλλικό νάτριο σε καθένα από τρία ποτήρια που περιέχουν αιθανικό οξύ, φαινόλη και αιθανόλη αντίστοιχα, θα παρατηρήσουμε ότι ελευθερώνεται αέριο και στα τρία ποτήρια Αν σε διάλυμα NaOH το οποίο περιέχει ένα πρωτολυτικό δείκτη ο οποίος αλλάζει χρώμα σε ρη 5-7, προσθέτουμε σταγόνα - σταγόνα πυκνό διάλυμα CH 3 COOH, θα παρατηρηθεί αλλαγή του χρώματος του διαλύματος Αν σε διάλυμα NaOH το οποίο περιέχει ένα πρωτολυτικό δείκτη που αλλάζει χρώμα σε ρη 5-7, προσθέτουμε σταδιακά φαινόλη θα παρατηρηθεί αλλαγή του χρώματος του διαλύματος. 367

12 Για να διακρίνουμε την 1-προπανόλη από την προπανάλη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φελίγγειο υγρό, αλλά όχι όξινο διάλυμα ΚΜηΟ 4. Αντιστοίχιση: Θέλουμε να διακρίνουμε τρία αέρια που περιέχονται σε διαφορετικά δοχεία. Ταιριάξτε τον αριθμό κάθε ουσίας που θα διαλέγατε από την πρώτη στήλη με την κατάλληλη δοκιμή διάκρισης της δεύτερης στήλης. ουσία Δοκιμή με : 1. αιθένιο A. Αντίδραση με αμμωνιακό διάλυμα CuCl 2. αιθίνιο B. Προσθήκη ποσότητας διαλύματος Br 2 σε CCl 4 Γενικές ασκήσεις Η διάκριση της 1 - προπανόλης από το 2 υδροξυ προπανικό οξύ μπορεί να γίνει: Α. με όξινο διάλυμα ΚΜnO 4. β με Na. Γ γ. με SOCl 2. δ.με Na 2 CO Η διάκριση της αιθανάλης από την προπανόνη μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας: i. υδατικό διάλυμα KMnO 4, H 2 SO 4, ii. διάλυμα b, NaOH, iii. αντιδραστήριο Tollens, iv. HCN v. υδατικό διάλυμα K 2 Cr 2 O 7, H 2 SO Να αντιστοιχίσετε τις οργανικές ενώσεις κ στήλης (Ι) με τα αντιδραστήρια που δίνουν χαρακτηριστικές αντιδράσεις διάκρισης της στήλης (II). Στήλη(Ι) Στήλη (II) α. Αιθανόλη i. CuCI/NH 3 β. 2 - βουτανόλη ii. Na 2 CO 3 γ. Αιθανικό οξύ iii. Na δ. 1 - βουτίνιο iv. I 2 /NaOH ε. Αιθανάλη fv. Fheling 368

13 Πώς θα διακρίνετε αν σε ένα δοχείο περιέχεται: α. μια αλδεΰδη, β. μια αλκοόλη, γ. ένα καρβοξυλικό οξύ, δ. ένας ακόρεστος υδρογονάνθρακας; Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες ενώσεις; α. 1 - πεντένιο, πεντάνιο. β. Βουτάνιο, 2 - βρωμο μεθυλοπροπάνιο., γ. 1 - βουτανόλη, 2 - βουτεν -1 - όλη. δ. 3 - μεθυλο -1 - βουτανόλη, 2 - μεθυλο βουτανόλη. ε. 2 - βουτανόλη, 2 - μεθυλο βουτανόλη Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες ενώσεις: α. Αιθανόλη, χλωροαιθάνιο. β. 1 - πεντανόλη, πεντάνιο. γ. 1 - προπανόλη, προπίνιο. δ. 3 - πεντανόνη, Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες ενώσεις; α. 1 - προπανόλη, προπανικό οξύ. β. Οξικό οξύ, οξικός αιθυλεστέρας. γ. Μεθανόλη, μεθανικό οξύ. δ. Ακετυλένιο (αιθίνιο), οξικό (αιθανικό) οξύ. ε. Προπυλαμίνη, 1 -προπανόλη. στ.μεθανάλη - προπανάλη Για μια άγνωση οργανική ένωση βρέθηκε ότι είναι αλκίνιο με μοριακό τύπο C 4 H 6. Πώς θα ταυτοποιήσουμε το συντακτικό τύπο του αλκινίου; Αέριο δείγμα φέρει την ένδειξη: βουτάνιο ή 1 - βουτένιο ή 1 - βουτίνιο. Πώς θα διαπιστώσετε ποιο από τα τρία αέρια είναι το δείγμα; Μια άγνωση οργανική ένωση βρέθηκε ότι έχει μοριακό τύπο C 3 H 8 O. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το συντακτικό τύπο της ένωσης Οργανική ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C 5 H 12 O και διαπιστώθηκε ότι: α. αντιδρά με Na και εκλύεται Η 2. β. δεν οξειδώνεται χωρίς διάσπαση της ανθρακικής αλυσίδας. Να βρείτε το συντακτικό τύπο της Οργανική ένωση (Α) με μοριακό τύπο C 5 H 12 O διαπιστώνεται ότι: α. αντιδρά με Na ελευθερώνοντας υδρογόνο και β. οξειδώνεται προς καρβονυλική ένωση (Β), η οποία δεν ανάγει το φελίγγειο υγρό και δε δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση. Ποια είναι η ένωση (Α); Σε τρία δοχεία περιέχονται οι ενώσεις: αιθανόλη, 2 - προπανόλη και αιθυλομεθυλαιθέρας Δεν ξέρουμε, όμως, ποια ουσία περιέχεται σε κάθε δοχείο. Αν στηριχθούμε στις διαφορετικές ιδιότητες των παραπάνω ενώσεων, πώς μπορούμε να βρούμε ποια ένωση περιέχεται σε κάθε δοχείο; Πώς θα προσδιορίσουμε το συντακτικό τύπο μιας οργανικής ένωσης; α. με μοριακό τύπο C 3 H 6 O, β. με μοριακό τύπο C 2 H 4 O 2 ; γ. με μοριακό τύπο C 3 H 6 O 2 ; Στο εργαστήριο είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα αντιδραστήρια: α. αλκαλικό διάλυμα Ι 2, β. φελίγγειο υγρό, γ. υδατικό διάλυμα NaHCO 3, δ. FeCl 3. Χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερα από τα παραπάνω αντιδραστήρια, να διακρίνετε τις ενώσεις: 2 - υδροξυ βουτανικό οξύ, φαινόλη, προπανόνη, βουτανάλη Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες σειρές ενώσεων: α. Προπάνιο, προπένιο, προπίνιο. β. Χλωροαιθάνιο, βρωμοαιθάνιο, ιωδοαιθάνιο. γ. 1 - προπανόλη, προπανάλη, προπανόνη, προπανικό οξύ. 369

14 Πώς θα διακρίνετε τις ακόλουθες σειρές ενώσεων: α. 3 - εξανόνη, βουτανάλη, 1 - βουτανόλη, αιθανικό οξύ. β. Βενζοϊκό οξύ, αιθανικό οξύ, αιθανόλη, βουτανάλη. γ. Αιθίνιο, 1 - βουτένιο, προπάνιο, προπανάλη, 2 - προπανόλη, αιθανικό οξύ Πώς θα διακρίνετε το 2 - μεθυλο - 1 -χλωρό προπάνιο από το 2 - μεθυλο χλωρό προπάνιο; Κορεσμένη οργανική ένωση (Α) έχει μοριακό τύπο C 4 H 8 O 2. Η ένωση (Α) με υδρόλυση δίνει ένα οξύ (Β) και μία αλκοόλη (Γ). Όταν η αλκοόλη (Γ) οξειδώνεται, παράγεται πάλι το οξύ (Β). Ποια είναι η ένωση (Α); Η υδρόλυση ενός εστέρα, με μοριακό τύπο C 5 H 10 O 2, δίνει ένα οξύ (Α) και μια αλκοόλη (Β). Το οξύ (Α) εξουδετερώνεται με υδροξείδιο του νατρίου και το άλας που παράγεται πυρώνεται με νατράσβεστο, οπότε παράγεται αέριο (Γ). Η αλκοόλη (Β) μετατρέπεται στο αντίστοιχο αλκυλοϊωδίδιο, το οποίο με την επίδραση πυκνού διαλύματος HI παρουσία ερυθρού φωσφόρου, δίνει πάλι το αέριο (Γ). Να προσδιοριστούν ο συντακτικός τύπος και το όνομα του εστέρα Σε τέσσερα δοχεία 1,2,3 και 4 περιέχονται οι ενώσεις αιθανόλη (CH 3 CH 2 OH), αιθανάλη (CH 3 CHO), προπανόνη (CH 3 COCH 3 ) και αιθανικό οξύ (CH 3 COOH). Σε κάθε δοχείο περιέχεται μια μόνο ένωση. Να προσδιορίσετε ποια ένωση περιέχεται στο δοχείο, αν γνωρίζετε ότι: α. οι ενώσεις που περιέχονται στα δοχεία 2 και`4 αντιδρούν με Na. β. η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 2 αντιδρά με Na 2 CO 3. γ. η ένωση που περιέχεται στο δοχείο 1 αντιδρά με αμμωνιακό διάλυμα νιτρικού αργύρου (αντιδραστήριο Tollens). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Δεν απαιτείται η αναγραφή χημικών εξισώσεων. Εξετάσεις

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων.

Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διακρίσεις ταυτοποιήσεις οργανικών ενώσεων. Διάκριση μιας οργανικής ένωσης σημαίνει ότι δίνεται μια οργανική ένωση η οποία μπορεί να είναι η ένωση Α ή η ένωση Β και ζητείται να βρεθεί μια δοκιμασία (αντίδραση)

Διαβάστε περισσότερα

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο:

φύλλα εργασίας ονοματεπώνυμο: 1. Nα υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών σ και των δεσμών π που υπάρχουν στα μόρια των ενώσεων: α. H 2 S, CH 4, CHCl 3, CH 2 O, NH 3, HClO 4. β. C 2 H 2, C 3 H 6, C 3 H 8, CH 3 NH 2, CH 3 CN, CH 3 CH=CHCH

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων.

Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής οργανικών ενώσεων. Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος. Στην οργανική οξείδωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις)

Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) 1 Εύρεση Σ.Τ. με αντιδράσεις προσθήκης στο ΔΙΠΛΟ και ΤΡΙΠΛΟ ΔΕΣΜΟ (Να γίνονται όλες οι αντιδράσεις) Α1. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni παίρνουμε C 2 H 6 ; Α2. Από ποιο αλκένιο με επίδραση Η 2 /Ni

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας B Λυκείου 2 ο και 3 ο Κεφάλαιο 19/04/2015 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Με προσθήκη νερού στο CH 2 =CHCH 3 σχηματίζεται κύριο προϊόν: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στην Οργανική.

Διαγώνισμα στην Οργανική. Χημεία Γ Λυκείου. Διαγώνισμα στην Οργανική. Θέμα 1 ο.... 1.1. Δεν είναι αλκαλικό το υδατικό διάλυμα της ουσίας: α) CH 3 CH 2 COONa, β)c 6 H 5 OH, γ) CH 3C CNa, δ) CH 3CH 2ONa. Μονάδες 2 1.2. Κατά την αναγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ανιχνεύσεις ταυτοποίηση ενώσεων θεωρία και ασκήσεις

Διακρίσεις ανιχνεύσεις ταυτοποίηση ενώσεων θεωρία και ασκήσεις 2013 Διακρίσεις ανιχνεύσεις ταυτοποίηση ενώσεων θεωρία και ασκήσεις giorgost [Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας] 4/4/2013 Διακρίσεις - Ταυτοποιήσεις Διακρίσεις Η διάκριση μιας ένωσης Α από μία άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018

Χημεία Β Λυκείου Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Οι οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 6 H 6 ανήκει: 2. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 11 H 20 ανήκει: 3. Η ένωση µε µοριακό τύπο C 10 H 20 ανήκει: 4. Η ένωση

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια

1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 1 1.Συμβολιςμοί Ονοματολογία Ιςομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Κάθε χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εκφώνηση ΚΑΥΣΗ CH4 + O2 (πλήρης καύση) αιθάνιο + Ο2 (πλήρης καύση) προπάνιο + O2 πλήρης καύση C2H2 + O2 (πλήρης καύση) CH3CH2OH + O2

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 33 3. Αλκόολεσ 3.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ και να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ: 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ιάκριση οργανικών ενώσεων ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ προϊόντα προσθήκης αποχρωµατισµός R-C C-R 1 έκλυση αερίου H 2 R-O-R 1

ιάκριση οργανικών ενώσεων ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ προϊόντα προσθήκης αποχρωµατισµός R-C C-R 1 έκλυση αερίου H 2 R-O-R 1 ιάκριση οργανικών ενώσεων ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ C v H 2v+2 δ/µα Br 2 σε CCl 4 OXI C v H 2v ή C v H 2v-2 προϊόντα προσθήκης αποχρωµατισµός R-C C-R 1 Αµµωνιακό δ/µα ΟΧΙ R-C C - H, CuCl

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν τη χαρακτηριστική ομάδα ΟΗ ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ASSCIATIN F GREEK CHEMISTS Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

31 ος ΠΜΔΧ B ΛΥΚΕΙΟΥ

31 ος ΠΜΔΧ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Για τα ισότοπα άτομα Χ και Ω ισχύει: Α. X, Ω Β. 9 X, 10 Ω Γ. 10 11 5 5 4 4 2x+2 3x-1 X, Ω, άρα τα ισότοπα αυτά είναι: x+1 2x-3 X, Ω Δ. 5 X, 5 Ω 11 10 5 5 10

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου. Σελίδα 1 από 5. α. HC CH + Na NaC CNa + H 2. β. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH=CHCH 3 + H 2 O

Χημεία Β Λυκείου. Σελίδα 1 από 5. α. HC CH + Na NaC CNa + H 2. β. CH 3 CH 2 CHCH 3 CH 3 CH=CHCH 3 + H 2 O Β ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Οι οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου. 7. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα:

Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου. 7. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων σχετιζόμενα με το 1 ο Κεφ. Χημείας Β Λυκείου 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 A3, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 A3, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Χημεία Β Λυκείου Κεφάλαιο: Σε όλη την ύλη Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 04-0-2019 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 A, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Β Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Ποιος από τους επόμενους μοριακούς τύπος που αναφέρονται σε άκυκλες ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17738) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο

Β) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των παρακάτω χηµικών ενώσεων: i) 1,2,3-προπανοτριόλη ii) 2-βουτένιο Θέµα 2 ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκανίου µε πέντε άτοµα άνθρακα και διακλαδισµένη αλυσίδα, β) µιας δευτεροταγούς αλκοόλης µε τρία άτοµα άνθρακα, γ) µιας αλδεΰδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΑΝΙΑ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΘΑΝΙΟ ΑΙΘΑΝΙΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ ΠΕΝΤΑΝΙΟ ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΑΝΙΟ ΙΜΕΘΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΚΟΡΕΣΤΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΛΚΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρία Ηλιοπούλου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονομασία όλων των άκυκλων ισομερών με μοριακό τύπο C3H6O. Να χαρακτηρίσετε το είδος της ισομέρειας που εμφανίζουν μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O.

2.2. A) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και την ονοµασία όλων των άκυκλων ισοµερών που έχουν µοριακό τύπο C 3 H 6 O. Θέµα 2 Ο / 16504.pdf 2.1. Α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασµένες: α) Οι χηµικές ενώσεις CΗ 3 CH 2 OH και CH 3 OCH 3 είναι ισοµερείς. β) Η ποιότητα της βενζίνης ως καυσίµου

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 1 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 16503 (Ερώτημα 2.1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα, β)

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΕ ΑΚΟΡΕΣΤΟ ΔΕΣΜΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Από τους υδρογονάνθρακες C 6 H 6, C 2 H 4, C 4 H 6 και C 6 H 5 CH=CH 2 i. Αποχρωματίζουν διάλυμα Br 2 σε CCl 4 ; Α. μόνο οι C 2 H 4,

Διαβάστε περισσότερα

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β / ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΛΚΑΝΙΑ ΑΛΚΕΝΙΑ ΑΛΚΙΝΙΑ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ eclass.sch.gr users.sch.gr/dtouloupas/moodle Γενικός Τύπος: C ν H ν+, ν 1 Χημικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΘΕΜΑ Α (μονάδες 5x5) Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση Α.1 Πρωτοταγή αλκοόλη παίρνουμε α. κατά την προσθήκη αντιδραστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Από τις οργανικές ενώσεις CH3-C C-CH3 (I), CH3-CH2-C CH (II), CH3-CH2-OH (III) και CH3-CH2-ONa (IV) i) εµφανίζουν όξινες

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α;

Λυμένες ασκήσεις. παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; Λυμένες ασκήσεις 1 2,24 L αλκινίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP, καίγονται πλήρως, οπότε παράγονται 13,2 g CO 2. α. Ποιος ο μοριακός τύπος του αλκινίου Α; β. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος διαλύματος Βr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεύτερο συνθετικό (κορεσμένη ή ακόρεστη;) (απλοί, διπλοί, τριπλοί δεσμοί;) Θ. Καπίας 1 ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρώτο συνθετικό (αριθμός ατόμων C κύριας ανθρακικής αλυσίδας) 1 C μεθ- 2 C

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από

Διαβάστε περισσότερα

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων

1 Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Συγκεντρωτικός πίνακας για χρησιμοποίηση των δεδομένων της εκφώνησης ώστε να βρίσκουμε τη μορφή του συντακτικού τύπου των ενώσεων Για τον προσδιορισμό των συντακτικών τύπων που ζητούνται σε μια άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Λυμένες ασκήσεις 1 11,2 L αιθενίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, αντιδρούν με περίσσεια υδρατμών παρουσία καταλύτη. Η οργανική ένωση που προκύπτει καίγεται πλήρως με οξυγόνο. Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου.

Β) Μια σηµαντική χηµική ιδιότητα των αλκενίων είναι ο πολυµερισµός. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση πολυµερισµού του αιθενίου. Θέµα 2 Ο 2.1 Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόµατα: α) ενός αλκενίου µε τρία άτοµα άνθρακα β) µιας κορεσµένης µονοσθενούς κετόνης µε τέσσερα άτοµα άνθρακα γ) ενός αλκινίου µε δύο άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ο γενικός µοριακός τύπος των κορεσµένων µονοσθενών κετονών είναι: α. C ν Η

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ισομέρεια, Β! Τάξη,1 ο ΕΠΑΛ 1 Ο Μαγευτικός αόρατος μικρόκοσμος της Οργανικής Χημείας Ασπιρίνη 2 Ο Άνθρακας, ο μοναδικός! Ο Άνθρακας είναι μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης

Γενικές εξετάσεις Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Γενικές εξετάσεις 004 Χημεία Γ λυκείου θετικής κατεύθυνσης Θέμα ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Τι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl

Θέμα 2ο. 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl Θέμα 2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός τύπος Γενικός μοριακός τύπος Ονομασία ομόλογης σειράς CH 2 O C 5 H 10 C 2 H 5 Cl 1.2. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Από την προσθήκη HBr στο

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17468-17853) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2015 8:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

(τελικό προϊόν) (μονάδες 3+ 4)

(τελικό προϊόν) (μονάδες 3+ 4) Θέμα 2 ο 2.1 α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα όλων των άκυκλων ενώσεων με μοριακό τύπο C 4 H 10. (μονάδες 6) β) Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές):

Διαβάστε περισσότερα

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O

1 C 8 H /2 O 2 8 CO H 2 O ΧΗΜΕΙΙΑ Β ΛΥΚΕΙΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ (από τράπεζα θεµάτων) ΑΣΚΗΣΗ 1 Σε εργαστήριο ελέγχου καυσίµων πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα: α) Ένα δείγµα C 8 H 18 µε µάζα 1,14 g κάηκε πλήρως µε την απαιτούµενη

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2018 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Ξενοφών Ασβός, Ολιβία Πετράκη, Παναγιώτης Τσίπος, Γιάννης Παπαδαντωνάκης, Μαρίνος Ιωάννου

2/12/2018 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Ξενοφών Ασβός, Ολιβία Πετράκη, Παναγιώτης Τσίπος, Γιάννης Παπαδαντωνάκης, Μαρίνος Ιωάννου ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2/12/2018 Ξενοφών Ασβός, Ολιβία Πετράκη, Παναγιώτης Τσίπος, Γιάννης Παπαδαντωνάκης, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH

C x H y -OH. C x H 2x+2 y (OH) y. C x H 2x+1 OH 8 ο ΓΕΛ Πειραιά Χημεία Β Λυκείου. 49 ονομάζεται η τάξη των Οργανικών Ενώσεων με Χαρακτηριστική Ομάδα το υδροξύλιο Γενικός τύπος : C x H y () ν Μονοσθενείς Μονοσθενείς αλκοόλες ονομάζονται οι αλκοόλες εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία

Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία Εύρεση Συντακτικού τύπου από ονομασία ΑΛΚΑΝΙΑ μεθάνιο βουτάνιο 2-μεθυλοπροπάνιο 1 2-μεθυλοβουτάνιο 2 διμεθυλοπροπάνιο 2,3-διμεθυλοβουτάνιο 2,2-διμεθυλοβουτάνιο 2,3-διμεθυλοπεντάνιο 4,4-διμεθυλοπεντάνιο

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14-2-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρία Ηλιοπούλου, Βαγγέλης Στεφαδούρος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 / 11 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ

93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ. ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 ΤΠΕ >ΐΓ 93 Λεωνίδα Τζιανουδάκη, Χημεία Β' Ε. Α., ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΤΠΕ >ΐΓ ο txjy ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΑΛΚΟΑΕΣ ΑΙΑΡΚΕΙΑ: 25 min - ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 20 1) Να ονομασθούν οι αλκοόλες: CH3CHCH2CH20H : CH2CHCH3 :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29/03/15. Διάρκεια διαγωνίσματος: 120. Εξεταζόμενο μάθημα: Χημεία Β Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσίκο Σύλβια ΘΕΜΑ Α

Ημερομηνία: 29/03/15. Διάρκεια διαγωνίσματος: 120. Εξεταζόμενο μάθημα: Χημεία Β Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσίκο Σύλβια ΘΕΜΑ Α Ημερομηνία: 29/03/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Εξεταζόμενο μάθημα: Χημεία Β Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τσίκο Σύλβια ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση Α.1 Ο γενικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου. Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17015) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

R X + NaOH R- OH + NaX

R X + NaOH R- OH + NaX 3. Αντιδράσεις υποκατάστασης (αντικατάστασης) Στις αντιδράσεις αντικατάστασης μετέχουν πάντα δύο αντιδρώντα που ανταλλάσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματιστούν δύο νέα προϊόντα, σύμφωνα με το σχήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες A2. β - 5 μονάδες A3. α - 5 μονάδες A4. δ - 5 μονάδες A5. α - 5 μονάδες ΘΕΜΑ Β Β1. Σε ένα χημικό εργαστήριο διαθέτουμε ισοπροπυλική αλκοόλη (δευτεροταγής

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία;

Σωτήρης Χρονόπουλος ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 7 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Τι μελετά η Οργανική Χημεία; Οργανική χημεία είναι ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με τις οργανικές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος Αθήνα Τηλ.: Fax:

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος Αθήνα Τηλ.: Fax: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις υποκατάστασης

Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις υποκατάστασης Στις αντιδράσεις υποκατάστασης δύο αντιδρώντα ανταλλάσσουν κάποιο τμήμα τους για να σχηματίσουν δύο νέα προϊόντα. Α δ+ - Β δ- + Γ δ+ - Δ δ- Α δ+ - Δ δ- + Γ δ+ - Β δ- Στις αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΘΕΜΑ Α Α1. Ποια από τις επόμενες ενώσεις είναι περισσότερο δραστική σε αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-11-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΟΛΙΒΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΟΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Α2. Ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές εμφανίζει ισομέρεια θέσης;

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Α2. Ποια από τις επόμενες ομόλογες σειρές εμφανίζει ισομέρεια θέσης; ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ, ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 1. Να γράψετε τους μοριακούς τύπους του 1 ου και του 2 ου μέλους της ομόλογης σειράς : i. των

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό η Λάθος γράφοντας στο τετράδιο σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

Ε. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστό η Λάθος γράφοντας στο τετράδιο σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ : ΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΜΑ 1 A. Ένα υδατικό διάλυμα οξέος ΗB συγκέντρωσης 10 - Μ δεν μπορεί να έχει ph : α) 5 β) 4 γ) δ) 1 Β. Από τα ακόλουθα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκοόλες

ΒΛ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκοόλες ΒΛ/Μ6 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 6ο: Χημεία Γενικής Παιδείας: Αλκοόλες ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Χημεία Γενικής Παιδείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α. Σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α.1. Στη χημική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 09 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Μαρία Ρήγα, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων: 1. 3-πεντινάλη 2. 1,2-πενταδιένιο 3. τετραχλωρομεθάνιο 4. βουτανικός μεθυλεστέρας 5. φθορο-προπανόνη 6. τριχλωρο-αιθανικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 101 Σελίδα 1 1 Χημεία Β Λυκειου-Τράπεζα Θεμάτων-Χ.Κ.Φιρφιρής ΘΕΜΑ 1. Α) Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους και τα ονόματα: α) ενός αλκενίου με τρία άτομα άνθρακα β) μιας κορεσμένης μονοσθενούς κετόνης με τέσσερα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση

Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 Σωστή απάντηση Ζαχαριάδου Φωτεινή 1 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Από τις παρακάτω αλκοόλες δεν αφυδατώνεται προς αλκένιο η: α. CH 3 CH 2 ΟΗ β. γ. δ. Πανελλήνιες 2014 γ. Μια αλκοόλη δεν µπορεί να αφυδατωθεί

Διαβάστε περισσότερα