REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ"

Transcript

1 REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ Καθ. Ε.Μ.Π. Κτηματολογίου, Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Αξιών Ακινήτων & Διαχείρισης Γης

2 ΟΧΩΡΟΣ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΑΞΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

3 ΟΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ροπή κατοχής πραγματικών αξιών Εντατικοποίηση στα Α Συγκέντρωση ροής κεφαλαίου Αύξηση συναλλαγών Κερδοσκοπία

4 REAL ESTATE Το RE είναι μία επί μέρους οικονομία της οποίας ο χαρακτήρας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και στην οποία αναπτύσσονται οικονομικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν τα οικονομούντα άτομα. ΑΚΙΝΗΤΟ = ΓΗ ΓΗ + Β Ε Λ Τ ΙΙ Ω Σ Ε Ι Σ ΑΚΙΝΗΤΟ = ΓΗ ΓΗ + ΚΕΦΑΛΑΙΟ+ΕΡΓΑΣΙΑ+ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ+ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

5 Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ MV = Η πιο πιθανή τιμή πώλησης οι συμβαλλόμενοι είναι καλά πληροφορημένοι. με γνώση των δυνατοτήτων χρήσης του Ακινήτου.

6 Η «ΑΓΟΡΑ» ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Α ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Τα Α είναι μοναδικά παρ ότι έχουν υποκατάστατα Α Η MV είναι γνωστή μόνο στους συμβαλλόμενους Όταν μεταβάλλεται η D ή η S η αγορά δεν προσαρμόζεται αυτόματα Το Α = Γ + Β, είναι προϊόν που περιλαμβάνει το μη αναλώσιμο τμήμα Γ & το αναλώσιμο τμήμα Β

7 Η «ΑΓΟΡΑ» ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Κάθε Α όπως ορίστηκε, έχει οικονομική διάσταση που εκφράζεται από τους περιορισμούς της αγοράς. Η ομπρέλα των περιορισμών που ισχύουν, διαφοροποιεί τα Α χωρικά και προσδίδει σε κάθε χωρική θέση συνδυασμό ιδιοτήτων

8 Η «ΑΓΟΡΑ» ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ RE Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν περιορισμοί και στους χρήστες των RE. Στους χρήστες οι οποίοι λειτουργούν σε μία αγορά υπό περιορισμούς. Η αγορά & οι χρήστες λειτουργούν όταν ικανοποιούνται όλοι οι περιορισμοί, οι οποίοι σαφώς έχουν μεταβαλλόμενο και άρα δυναμικό χαρακτήρα

9 Η «ΑΓΟΡΑ» ΑΚΙΝΗΤΩΝ HIGHEST and BEST USE Βέλτιστη χρήση είναι η σύννομη χρήση η οποία αποφέρει την υψηλότερη παρούσα αξία. Η Βέλτιστη χρήση προσδίδει αξία μεγαλύτερη από την αγοραία. Είναι: Μοχλός λειτουργίας της αγοράς Αναγκαία η γνώση της για επενδύσεις επί των Ακινήτων

10 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ Υπάρχουν διαδικασίες παραδοσιακές και σύγχρονες όπου η αγοραία αξία του Α προσδιορίζεται με μεγάλη ακρίβεια MV δυναμικά μεταβαλλόμενο διάνυσμα

11 ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΕΝΙΑΙΟ, ΑΚΡΙΒΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ, ΓΡΗΓΟΡΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ Α ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ κλπ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΩΝ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Η/Υ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ MV ΑΛΛΩΝ Α ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

12 ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Συνθετικά μέρη ενός λογισμικού CAMA Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Φωτογραφική τεκμηρίωση Υποστήριξη σχεδίων Στατιστικά

13 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Το ΤοGIS συμπεριλαμβάνει Hardware και καιsoftware και καιορίζεταιωςένα σύνολο εργαλείων για γιατη τησυλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση, διαχείριση, ανάκτηση και καιαπόδοση ομάδων χωρικών δεδομένων από απότον πραγματικό κόσμο με μεστόχο την τηνεξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών ή τη τη Λήψη Απόφασης ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Β.Δ. Β.Δ. ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΟ R.E. ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΜΕΣΙΤΕΣ DEVELOPERS MANAGERS ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ SUB-LIS ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Κ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GIS R E A L E S T A T E ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δυνατότητα αξιοποίησης Δορυφορικών Εικόνων για το Real Estate Ενημέρωση: : 2005

16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ NPV NPV = ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΡΟΩΝ > 0 break-even point Ανάλυση όρων της αγοράς χρήματος Ανάλυση αποδοτικότητας επένδυσης Business Plan

17 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Παραδοσιακές Μέθοδοι Εκτίμησης Με Μεβάση την τηναγοραία Αξία MV Προσαρμοσμένη αξία γνωστών, παρόμοιων Α Με Μεβάση το τοκόστος αντικατάστασης MV = Vγηςγης + Vκατασκευών Vυποτίμησης Αγοραία αξία / Τρέχουσες τιμές / Υποτίμηση λόγω χρόνου & ειδικών χρήσεων Με Μεβάση το τοεισόδημα MV: Τιμή για χρήση αορίστου χρόνου Εισόδημα: Τιμή για χρήση ορισμένου χρόνου Βέλτιστη χρήση: Βέλτιστο εισόδημα Δυνατή χρήση: Εφικτό εισόδημα Υπάρχουσα χρήση: Πραγματικό εισόδημα Max τιμή V / 0 Τιμή V 1 V / 0 Τιμή V 2 V 1 Με Μεβάση την τηνανάλυση επένδυσης Μη ικανοποιητική προσέγγιση της MV που αναφέρεται σε ορισμένο χρόνο t Επιβάρυνση κόστους εκτίμησης σε επίπεδο Α Επιβάρυνση συνολικού κόστους από τη λειτουργία παράλληλων μηχανισμών εκτίμησης (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΣΟΕ, ΚΕΔ, ΤΕΕ)

18 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Σύστημα Φ-ΑΑ ΦΟΡΟΣ = V q% q% V: V: Τεχνοκρατικός Προσδιορισμός q%: q%: Προϊόν άσκησης πολιτικής Διαφορετικές Αποκλίσεις Φ-ΑΑ και καιmv, σε: σε: --διαφορετικές κατηγορίες Α στην στηνίδια ίδιαπεριοχή ή --ίδιας ίδιαςκατηγορίας Α σε σεδιαφορετικές περιοχές Φ-ΑΑ // MV MV = έως έως1.20

19 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διαχείριση του Χώρου Η πορεία του Εθν.Κτηματολογίου Περιουσιολόγιο από το Υπ. Οικ.

20 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσμικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Απλούστευση διαδικασιών (π.χ: καθορισμός Αιγιαλού & Παραλίας, διαδικασία μεταβιβάσεων) Θεσμική ισχυροποίηση διαδικασιών Σταθερότητα θεσμικού πλαισίου Ανάπτυξη ενιαίας πολιτικής γης (π.χ: Απαγόρευση νομικού διαχωρισμού σε περιπτώσεις που επιτρέπεται η διασπορά των κτιρίων!!!)

21 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Ελλάδα: χώρα υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου «χώρα με σχετική αδιαφάνεια» Ασταθές οικονομικό περιβάλλον τιμών Αποχή ξένων επενδύσεων Αμελητέα ζήτηση από αλλοδαπούς Χαμηλές προδιαγραφές & απουσία ανταγωνιστικού προϊόντος ΕΕΑΠ & Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΑ Διαδικασίες leasing Χρηματοοικονομικά Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04

22 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πολεοδομικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Το ενδιαφέρον δημιουργεί κανόνες αντί οι κανόνες να δημιουργούν ενδιαφέρον Ευμετάβλητο πολεοδομικό δίκαιο (π.χ. ιδιωτική πολεοδόμηση) Απόκλιση της βέλτιστης & της σύννομης χρήσης (αυθαίρετη δόμηση) Αδυναμία ικανοποίησης της αυξημένης ζήτησης που μπορεί και θέλουμε να δημιουργηθεί

23 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Πολεοδομικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Έργα υποδομής εκ των υστέρων Αναξιοπιστία του Κράτους (ΕΤΕΡΠΣ)) (Τίτλοι( ΜΣΔ ) Περιορισμοί στις μεικτές χρήσεις Θεσμοθέτηση σ Δ σε τμήματα εκτός συναλλαγής

24 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δημοσιονομικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Άσκηση πολιτικής μέσω της ΦΑΑ αντί του συντελεστή φορολογίας q Κοινωνική αδικία στην κατανομή των φορολογικών βαρών λόγω ΦΑΑ Περιοδικές βίαιες παρεμβάσεις στην «αγορά» Ακινήτων

25 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δημοσιονομικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος ΦΑΥ (Ν.1642/19, Ν.1249/82, Ν.1882/90). Η σύγκριση των νέων ΦΑΑ 06 MV 06 με τις παλαιές ΦΑΑ 0 << MV 0 συνεπάγεται αναδρομική φορολογία της διαφοράς MV 0 ΦΑΑ t Φόρος κατοχής... με σταδιακή μείωση των λοιπών φόρων (9-11%, ΦΜΑΠ) Ε9 (περιουσιολόγιο): - εγγραφή και φορολόγηση μη εμπραγμάτων δικαιωμάτων - σημαντική αύξηση της Ελληνικής Επικράτειας!! - μη δυνατότητα χρήσης του από το Ε.Κ. ΦΠΑ επί των Ακινήτων

26 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΠΑ σε Ακίνητα απόδοσης Δημοσιονομικό Περιβάλλον Ανάπτυξης Γη Βελτιώσεις MV = + + Επιχειρηματικό Κέρδος ΦΠΑ = ΦΠΑ Γ + ΦΠΑ Β + ΦΠΑ Κ - ΦΠΑ στη γη για την οποία έχει πληρωθεί ΦΜΑ - ΦΠΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί που δεν ισχύει για ιδιώτες ΦΠΑ σε ιδιοκτήτη αντιπαροχής Γη Βελτιώσεις MV = + + Επιχειρηματικό Κέρδος ΦΠΑ = ΦΠΑ Γ + ΦΠΑ Β + ΦΠΑ Κ - ΦΠΑ στη γη που είχε και παρακρατεί - ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας = ΦΠΑ (MV ΑΚΙΝΗΤΩΝ MV MV ΑΚΙΝΗΤΩΝ MV ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ )

27 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ R.E. Development Α: η μεγαλύτερη σε αξία επένδυση στον κόσμο. Τζίρος ίσος με το 15% του συνολικού ΑΕΠ των πλουσιοτέρων χωρών Μη επιτυχής δράση του κράτους (Ολ. Ακίνητα, Δ.Κ, αυθαίρετα Δημοσίου) ΕΡΩΤΗΜΑ: Στο υπάρχον δυσμενές περιβάλλον η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει σύντομα το τμήμα της αγοράς που της αντιστοιχεί λόγω των φυσικών πλεονεκτημάτων της και της δυνατότητας δημιουργίας αυξημένης ζήτησης? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ, υπό προϋποθέσεις

28 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προϋποθέσεις Ανάπτυξης του R.E. Η σταδιακή ωρίμανση της ελληνικής αγοράς R.E. προϋποθέτει: εκσυγχρονισμό και σταθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά το R.E. απλούστευση των διαδικασιών επένδυσης μείωση των συντελεστών φορολογίας Ακινήτων συνδυασμένες δυνατότητες επενδύσεων απλούστευση της πολεοδομικής νομοθεσίας θέσπιση κανόνων, εκ των προτέρων γνωστών με πλήρη διαφάνεια διαδικασίες εκπαίδευσης & μετεκπαίδευσης των εμπλεκομένων με το R.E. χρήση της τεχνολογίας, των επιτευγμάτων & των συμπερασμάτων της επιστήμης Η καλή μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας

29 REAL ESTATE ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Π.ΖΕΝΤΕΛΗΣ, Αναπλ.Καθ. Ε.Μ.Π. Κτηματολογίου, Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Αξιών Ακινήτων & Διαχείρισης Γης

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(7): 157-182 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης: Το Πολεοδομικό Εργαλείο και η Αγορά Ακινήτων Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος Τοπογράφος - Πολεοδόμος Μηχανικός Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 89-90, 1996, 53-80 Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1.1. Στρατηγικές Επενδύσεις Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 2.1.1.1. Ο νόμος 3894/2010 Ο νόμος 3894/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Σπυρίδων Βλιάμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE)

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr * ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Πηγές Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Πηγές Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.: 2001010076 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Πώς διαγράφεται η θέση των ελληνικών τραπεζών στο περιβάλλον της Οικονομικής & Νομισματικής Ενωσης; Η ένταξη της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης

Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και μελέτη περίπτωσης Υποβληθείσα στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Στρατηγικό - Επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο Υπουργείο Οικονομικών 2014 2020 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Συντακτική ομάδα Σύλλογος υπαλλήλων Γ.Γ.Π.Σ. Διοίκηση ΚΕ.Π.Υ.Ο. Συντονιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους

Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Οικογενειακές Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα και η Κερδοφορία τους Σπουδάστρια Ζάρα Σοφία Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα