Annual Report Financial Statements 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Annual Report Financial Statements 2013"

Transcript

1 Annual Report Financial Statements 2013

2 Περιεχόμενα Με μια Ματιά Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Όραμα Στρατηγική και Νέες Αγορές O Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ Κύρια Γεγονότα στην Ιστορία της Εταιρίας Δραστηριότητες Εγκαταστάσεις Έργα Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ Εξειδικευμένες Υπηρεσίες & Λύσεις Ανθρώπινο Δυναμικό Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση της Ποιότητας Υγεία & Ασφάλεια Περιβάλλον & Ανακύκλωση Ενοποιημένα Οικονομικά στοιχεία Διοίκηση της Εταιρίας Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 70 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

3 Annual Report Financial Statements Με μια Ματιά 1 Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της VIOHALCO. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός επιμήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και μια ισχυρή παραγωγική βάση με εργοστάσια στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Ρωσία. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών Αποτελέσματα προ φόρων Καθαρή θέση Σύνολο Ενεργητικού ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 2 2. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Το 2013 αποτέλεσε ακόμα μια χρονιά κατά την οποία τόσο η ελληνική οικονομία, όσο και ειδικότερα η αγορά χάλυβα συρρικνώθηκαν περαιτέρω. Αντίστοιχα αρνητικές συνθήκες επικράτησαν και στη διεθνή αγορά ιδίαιτερα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής του χάλυβα διεθνώς και το αυξημένο κόστος ενέργειας στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εργοστασίων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, επηρέασε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο να αντισταθμιστούν κατά το δυνατόν οι παραπάνω αρνητικές συνθήκες, η Διοίκηση του Ομίλου έλαβε μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα προχώρησε σε επενδύσεις που μειώνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2013 σε 807,7 εκ. ευρώ έναντι 1.046,7 εκ. ευρώ το 2012 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 22,8%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,8 εκ. ευρώ έναντι 27,1 εκ. ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 73,2 εκ. ευρώ (ή ζημιές 0,7602 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 66,7 εκ. ευρώ (ή ζημιές 0,6926 ευρώ ανά μετοχή) το Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε και από έκτακτες ζημιές ύψους 12,8 εκ. ευρώ, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούσαν στην προσωρινή αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο κόστος αδράνειας των εργοστασίων της STOMANA INDUSTRY και της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, καθώς και στη μη επαναλαμβανόμενη απομείωση παγίων στοιχείων του εργοστασίου της ΒΕΤ. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το γεγονός ότι ο Όμιλος στη χρήση 2013 κατέγραψε σημαντικά θετικές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ενώ θετικό πρόσημο κατέγραψαν και οι συνολικές ταμιακές ροές ως αποτέλεσμα των ενεργειών για συνεχή μείωση του λειτουργικού κόστους για τη βελτίωση της διαχείρισης των πρώτων υλών και των αποθεμάτων. Επίσης, στο τέλος του 2013 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου με τις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να περιορίζονται πλέον σε 207,4 εκ. ευρώ έναντι 413,7 εκ. ευρώ το Κύριος πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου αποτελεί η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου που στόχο έχει τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών μονάδων, τη μείωση της αναλισκόμενης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για τη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων του Ομίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με νέα υψηλής προστιθέμενης αξίας και την προσαρμογή του ρυθμού απασχόλησης των παραγωγικών μονάδων με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, που σε συνδυασμό με την επανεκκίνηση των εγχώριων δημοσίων έργων θα βοηθήσουν στη λειτουργική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Νικόλαος Μαρίου Γενικός Διευθυντής ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

5 Annual Report Financial Statements 2013

6 4 3. Όραμα ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

7 Annual Report Financial Statements Στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ στοχεύουμε στη συνεχή ανάπτυξη προς όφελος όλων των μερών που συμμετέχουν στη λειτουργία της εταιρίας. Επιδιώκουμε την τελειότητα σε ότι κάνουμε με επαγγελματισμό και κουλτούρα που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επενδύουμε συνεχώς τόσο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, όσο και σε νέα μηχανήματα και τεχνολογίες που μας προσφέρουν διεθνώς ανταγωνιστικό κόστος και ανάπτυξη νέων προϊόντων χάλυβα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Καινοτομούμε και ενθαρρύνουμε τις νέες ιδέες και συνεργασίες, ώστε να παράγουμε διαρκώς προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας που προσφέρουν λύσεις στους πελάτες μας και μας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές μας. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8 6 4. Στρατηγική & Νέες Αγορές ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

9 Annual Report Financial Statements Στο πλαίσιο του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί μετά την παγκόσμια κρίση του 2008 και τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση των Ευρωπαϊκών αγορών που έχει πλήξει ιδιαίτερα το σύνολο της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα, η ΣΙΔΕΝΟΡ έχει ήδη πάρει μια σειρά μέτρων με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μειώνει το κόστος της σε όλους τους τομείς, αναπτύσσει νέα προϊόντα και επενδύει σε τεχνολογίες που εκτός των παραπάνω βελτιώνουν την ευελιξία των παραγωγικών της μονάδων, ώστε να παραμένει ανταγωνιστική ακόμη και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε. Ταυτόχρονα, και με όπλο τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των προϊόντων του Ομίλου, η Εταιρία συνεχίζει να εισέρχεται σε νέες αγορές και νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Στόχος της Εταιρίας είναι η ενίσχυση της ηγετικής της θέσης τόσο στην Ελληνική όσο και στη Βαλκανική αγορά αλλά και η επίτευξη επιπλέον πωλήσεων σε σημαντικές αγορές της Αφρικής, Μέσης Ανατολής και των Η.Π.Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10 8 5. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα της VIOHALCO, αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η επιχειρηματική πορεία της ΣΙΔΕΝΟΡ ξεκίνησε το 1962 με την ίδρυση της Εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου Ομίλου επιχειρήσεων με 20 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες στην Ελλάδα, 16 στο εξωτερικό και παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία και στην Π.Γ.Δ.Μ. Η εδραίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το 2001 με την απόκτηση του βουλγαρικού εργοστασίου STOMANA INDUSTRY, στο οποίο η ΣΙΔΕΝΟΡ επενδύει συνεχώς με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και του κόστους παραγωγής, καθώς και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το 2006, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ συνεχίζει να ισχυροποιεί την παρουσία του στη Βαλκανική αγορά, με την ίδρυση της εταιρίας DOJRAN STEEL στη Π.Γ.Δ.Μ., η οποία λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα και πλεγμάτων, κυρίως για τις αγορές της FYROM και του Κοσσόβου. Το 2007, αναπτύσσεται ευρύ εμπορικό δίκτυο σε Σερβία-SIDEBALK STEEL, Αλβανία-SIDERAL STEEL και Ρουμανία-SIDEROM STEEL με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των τοπικών αγορών και της ευρύτερης περιοχής. Με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργική αποτελεσματικότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένες και διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς: τομέας χαλυβουργίας τομέας σωληνουργίας τομέας περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα και τομέας πωλήσεων και διανομής των προϊόντων Τα προϊόντα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διακρίνονται για την άριστη ποιότητα, την υψηλή αξιοπιστία και τα ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους. Οι δε παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, οι δαπάνες του οποίου από το 1998 μέχρι και το 2013 έχουν ξεπεράσει τα 750 εκ. ευρώ. Με δεδομένη την τεχνολογική υπεροχή σε επίπεδο παραγωγικής βάσης και σε συνδυασμό με ένα εκτενές δίκτυο πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ διατηρεί την ηγετική του θέση, με βασικές προτεραιότητες την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων του, τη διαρκή έμφαση στην καινοτομία, τις επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και την πλήρως πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της δομής του Ομίλου και με στόχο τη σαφέστερη αποτύπωση και διαχείριση των επιμέρους δραστηριοτήτων του, τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΔΕΠΑΛ Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., στις συνεδριάσεις τους την 30/10/2012 αποφάσισαν την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και την εισφορά του στη ΔΕΠΑΛ Α.Ε., καθώς και τη μετονομασία σε ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πράξη δεν επέφερε καμία επίδραση στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, δεδομένου του ότι η απορροφούσα Εταιρία είναι 100% θυγατρική. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

11 Annual Report Financial Statements Οι θυγατρικές και οι συγγενείς Εταιρίες της ΣΙΔΕΝΟΡ την 31/12/2013 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Εταιρία Άμεσο & Έμμεσο Χώρα Ποσοστό Συμμετοχής εγκατάστασης ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 90,00% Ελλάδα ΑΡΓΟΣ Α.Ε.Β.ΕΞ. 69,28% Ελλάδα BEAT A.E. 41,60% Ελλάδα ΒΕΜΕΤ Α.Ε. 100,00% Ελλάδα ΒΕΤ Α.Ε. 64,01% Ελλάδα Β.ΕΠΕ.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 50,00% Ελλάδα ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ A.E. 70,10% Ελλάδα ΔΙΑΠΕΜ Α.Ε. 33,35% Ελλάδα ΕΛ.Κ.Ε.ΜΕ. Α.Ε. 20,00% Ελλάδα ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. 98,86% Ελλάδα ΕΤΗΛ Α.Ε. 69,98% Ελλάδα ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. 63,00% Ελλάδα ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 50,00% Ελλάδα ΠΡΑΚΣΥΣ A.E. 51,00% Ελλάδα ΠΡΟΣΑΛ A.E. 100,00% Ελλάδα ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 100,00% Ελλάδα ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 24,59% Ελλάδα ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 78,55% Ελλάδα A EI F O R OS BULG A RI A S. A. 9 0, 0 0 % Β ο υλγ αρ ία AWM SPA 34,00% Ιταλία BIODIESEL A.E. 16,00% Ελλάδα BOZETTI LTD 100,00% Κύπρος DOJRAN STEEL LLCOP 100,00% Π.Γ.Δ.Μ. DOMOPLEX LTD 45,00% Κύπρος JOSTDEX LTD 94,00% Κύπρος PORT SVISHTOV WEST S.A. 73,09% Βουλγαρία PRISTANISHTEN KOMPLEX SVILOSA EOOD 73,09% Βουλγαρία PROSAL TUBES S.A. 100,00% Βουλγαρία SIDEBALK STEEL DOO 100,00% Σερβία SIDERAL STEEL SHPK 100,00% Αλβανία SIDEROM STEEL SLR 100,00% Ρουμανία SIGMA Α.Ε. 69,28% Βουλγαρία SOVEL A.E. 64,01% Ελλάδα STOMANA INDUSTRY S.A. 100,00% Βουλγαρία TEPRO STEEL EAD 100,00% Βουλγαρία ZAO TMK-CPW 38,49% Ρωσία ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12 Κύρια Γεγονότα στην Ιστορία της Εταιρίας Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΣΑΝΙΤΑΣ Ελληνική Βιομηχανία Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και Θερμάνσεως με αντικείμενο την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων ύδρευσης, θερμαντικών σωμάτων και λεβήτων. Αλλαγή της επωνυμίας σε ΣΙΔΕΝΟΡ - Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Εισαγωγή των μετοχών της ΕΡΛΙΚΟΝ, (η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας συρματουργικών προϊόντων & προϊόντων συγκόλλησης), με Δημόσια Εγγραφή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η SOVEL, θυγατρική εταιρία της ΣΙΔΕΝΟΡ, αποκτά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εισαγωγή της ΣΙΔΕΝΟΡ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από συγχώνευση με την εισηγμένη εταιρία ΕΡΛΙΚΟΝ. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά το πρότυπο ISO 9002 (σήμερα ISO 9001:2008). Έναρξη παραγωγής του ελάστρου της θυγατρικής SOVEL, που διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελάστρου της ΣΙΔΕΝΟΡ. Ανάπτυξη και εμπορική τοποθέτηση του νέου καινοτόμου χάλυβα οπλισμού SD με ενισχυμένη αντισεισμική συμπεριφορά. Έναρξη λειτουργίας του χαλυβουργείου της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας. Εξαγορά του 75% της βουλγάρικης Εταιρίας STOMANA INDUSTRY. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΣΙΔΕΝΟΡ για τις παραγωγικές μονάδες Θεσσαλονίκης και Αλμυρού κατά το πρότυπο ISO 9001:2000. Εμπορική τοποθέτηση του χάλυβα SD υψηλής ολκιμότητας κατηγορίας C. Ίδρυση της Εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΣΑΝΙΤΑΣ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

13 Annual Report Financial Statements Η ιστορική εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, καθώς και τα γεγονότα που έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση της σημερινής της εικόνας είναι τα ακόλουθα: Απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Η ΣΙΔΕΝΟΡ γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα που αποκτά Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 των εργοστασίων Θεσσαλονίκης και Αλμυρού). Έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής εταιρίας DOJRAN STEEL στην Π.Γ.Δ.Μ., με κύριο αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Η ΣΙΔΕΝΟΡ γίνεται η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα με ISO14000:2004 Έναρξη λειτουργίας των παραγωγικών εγκαταστάσεων της κοινοπραξίας ZAO TMK CPW στη Ρωσία. Δημιουργία εγκαταστάσεων logistics στην Αλβανία (SIDERAL STEEL ShPk) και στη Ρουμανία (SIDEROM STEEL Srl). Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της DOJRAN STEEL. Έναρξη λειτουργίας της νέας μεθόδου τροφοδοσίας σκραπ (CONSTEEL) στη SOVEL. Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΣΙΔΕΝΟΡ κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007. Επιλογή της ΣΙΔΕΝΟΡ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στις 500 Νέες Πρωτοπόρες Επιχειρήσεις διεθνώς. Έναρξη λειτουργίας του νέου ελασματουργείου της θυγατρικής STOMANA INDUSTRY στη Βουλγαρία (αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε επιμήκη προϊόντα στους τόνους ετησίως). Απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της STOMANA INDUSTRY. Απόκτηση ποσοστού 34% στην Ιταλική εταιρία AUTOMATIC WIRE MACHINES, η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει μηχανικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας χάλυβα. Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απόκτηση λιμενικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Svishtov της Βουλγαρίας, σε στρατηγικό σημείο πάνω στον ποταμό Δούναβη, μέσω της PORT SVISHTOV WEST, θυγατρικής της STOMANA INDUSTRY. Oλοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (Compact Mill), στον Αλμυρό Μαγνησίας, η οποία αύξησε την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά τόνους. Έναρξη λειτουργίας εγκαταστάσεων logistics στη SIDERAL STEEL ShPk, στην Αλβανία. Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της ΣΙΔΕΝΟΡ με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, εισφορά του στη ΔΕΠΑΛ και μετονομασία σε ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ. Πώληση μηχανών σύνθεσης στη Σιγκαπούρη για παραγωγή έτοιμων κλωβών SIDEFOR. Συμφωνία μεταξύ της STOMANA INDUSTRY στη Βουλγαρία και της Ιαπωνικής DAIDO STEEL Co. Ltd. η οποία περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από τη DAIDO STEEL για την περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας δραστηριότητας των Ειδικών Χαλύβων (SBQ) στη STOMANA INDUSTRY Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας στα πλαίσια των Βραβείων «Made in Greece» για το προϊόν της SIDEFOR PLUS. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

14 Δραστηριότητες Στο πλαίσιο των παραγωγικών του δραστηριοτήτων, ο Όμιλος λειτουργεί βιομηχανικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο Κιλκίς, στη Θίσβη, στο Pernik Βουλγαρίας, στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ. και στο Polevskoy της Ρωσίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα και δίνουν τη δυνατότητα στη ΣΙΔΕΝΟΡ και στις θυγατρικές της να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, ικανά να καλύψουν κάθε σχετική ανάγκη των πελατών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. H ευελιξία της παραγωγής των εργοστασίων του Ομίλου, καθώς και το ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αποθήκευσης που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιτρέπουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του. Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ παραμένει προσηλωμένος στη διαρκή αναβάθμιση και επέκταση των εργοστασίων του και του δικτύου διανομής του, μέσα από ένα εκτεταμένο, μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 750 εκ. ευρώ για την περίοδο Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ είναι πλήρως καθετοποιημένος, ενώ για την καλύτερη οργάνωση και επιχειρησιακή λειτουργία του, οι δραστηριότητες του Ομίλου κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Παραγωγή ρευστού χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY Μπιγιέτες, slabs, blooms τόνοι Παραγωγή επιμήκων προϊόντων χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ, STOMANA INDUSTRY, DOJRAN STEEL Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα, ειδικά προφίλ τόνοι Παραγωγή σωλήνων & κοίλων διατομών ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ZAO TMK-CPW, PROSAL TUBES Σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, νερού και κατασκευών τόνοι Παραγωγή πλατέων προϊόντων SOVEL, STOMANA INDUSTRY Φύλλα χάλυβα (λαμαρίνες), σιδηροταινία τόνοι Τελική επεξεργασία προϊόντων χάλυβα ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ, SOVEL, STOMANA INDUSTRY, DOJRAN STEEL ΕΡΛΙΚΟΝ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ, TEPROSTEEL, DOMOPLEX Πλέγματα και κλωβοί, χαλύβδινες ίνες, ειδικοί χάλυβες, χαλύβδινες ίνες, ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα, μεταποίηση παραπροϊόντων, συρματουργικά και συγκόλλησης τόνοι ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

15 Annual Report Financial Statements ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

16 Εγκαταστάσεις Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα. Η παραγωγική βάση περιλαμβάνει εργοστάσια στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Ρωσία και στην Π.Γ.Δ.Μ καθώς και εγκαταστάσεις logistics στα Βαλκάνια. 9.1 Παραγωγικές Μονάδες ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) Το εργοστάσιο της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή μιας μεγάλης γκάμας επιμήκων προϊόντων χάλυβα σε ποικίλες μορφές, διαστάσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1962 και αποτελεί την πρώτη βιομηχανική μονάδα του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της δομής του Ομίλου και με στόχο τη σαφέστερη αποτύπωση και διαχείριση των επιμέρους δραστηριοτήτων του, τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και ΔΕΠΑΛ Α.Ε., θυγατρική κατά 100% της ΣΙ- ΔΕΝΟΡ Α.Ε., στις συνεδριάσεις τους την 30/10/2012 αποφάσισαν την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου της ΣΙΔΕ- ΝΟΡ Α.Ε., με αντικείμενο τη μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και την εισφορά του στη ΔΕΠΑΛ Α.Ε., καθώς και τη μετονομασία σε ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πράξη δεν επέφερε καμία επίδραση στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, δεδομένου του ότι η απορροφούσα Εταιρία είναι 100% θυγατρική. Έκταση εργοστασίου: 441 στρέμματα, από τα οποία τα 76 είναι στεγασμένα Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: τόνοι Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: τόνοι, μετά την ολοκλήρωση επενδύσεων Προϊόντα: πρίσματα (μπιγιέτες), χάλυβας οπλισμού SD, πλέγματα SD, μορφοσίδηροι, χονδρόσυρμα Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001: SOVEL A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα) Στις εγκαταστάσεις της SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας λειτουργούν χαλυβουργείο, ελασματουργείο, μονάδα παραγωγής δομικού πλέγματος και βοηθητικές μονάδες. Η στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία της μονάδας στον Αλμυρό αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για τις δραστηριότητες του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Ταυτόχρονα, η λειτουργία ιδιόκτητων λιμενικών εγκαταστάσεων δίπλα στο εργοστάσιο συνεπάγεται, όχι μόνο μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης ετοίμων προϊόντων, αλλά και χαμηλότερα μεταφορικά κόστη. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

17 Annual Report Financial Statements Έκταση εργοστασίου: στρέμματα, από τα οποία τα 123 είναι στεγασμένα Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: τόνοι Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου: τόνοι Προϊόντα: πρίσματα (μπιγιέτες), χάλυβας οπλισμού SD, συμπαγής κουλούρα, πλέγματα υποστυλωμάτων SD, ειδικά πλέγματα SIDEFIT, έτοιμοι κλωβοί SIDEFOR και SIDEFOR PLUS Εντός του 2011, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης της νέας γραμμής ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων χάλυβα (Compact Mill), οι οποίες αύξησαν την παραγωγική δυναμικότητα προϊόντων ελασματουργείου κατά τόνους, διαμορφώνοντάς τη συνολικά σε τόνους ετησίως. Η νέα γραμμή βασίζεται στις πιο εξελιγμένες παραγωγικές μεθόδους και για πρώτη φορά παράγονται επιμήκη προϊόντα, χωρίς την παρεμβολή κλιβάνου αναθέρμανσης, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της χύτευσης/έλασης χωρίς διακοπή. Η παραπάνω επένδυση ήταν εφικτή μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της μεθόδου συνεχούς τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κλιβάνου (CONSTEEL) που ξεκίνησε στο τρίτο τρίμηνο του ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

18 16 Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: ΕΛΟΤ 1801:2008 & OHSAS 18001: STOMANA INDUSTRY S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η STOMANA INDUSTRY εντάχθηκε στον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ το 2001, έχοντας συμπληρώσει μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία 50 ετών, μέσα από την οποία αναδείχθηκε σε ηγέτη της βιομηχανίας σιδήρου στη Βουλγαρία. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της STOMANA INDU- STRY περιλαμβάνουν μονάδα προετοιμασίας σκραπ, χαλυβουργείο, ελασματουργείο επιμήκων προϊόντων, ελασματουργείο πλατέων προϊόντων, καθώς και ελασματουργείο παραγωγής χαλύβδινων μπαλών. Στο εργοστάσιο της STO- MANA INDUSTRY παράγονται προϊόντα χάλυβα, που πληρούν τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών διεθνών προδιαγραφών όπως EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd s Register και Germanischer Lloyd. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ, αμέσως μετά την εξαγορά της STOMA- NA INDUSTRY σχεδίασε και υλοποίησε ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την αναδιάρθρωση των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου. Κύριο σημείο αναφοράς των προσπαθειών αναβάθμισης της μονάδας αποτελεί η έναρξη λειτουργίας, το 2008, του νέου υπερσύγχρονου ελασματουργείου επιμήκων προϊόντων, το οποίο αύξησε την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της STOMANA INDUSTRY κατά τόνους. Έκταση εργοστασίου: στρέμματα, από τα οποία τα 536 είναι στεγασμένα Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα χαλυβουργείου: τόνοι Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείων επιμήκων: τόνοι Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελασματουργείου πλατέων: τόνοι Προϊόντα: χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος SD, δομικό πλέγμα, φύλλα χάλυβα, μορφοσιδήροι, σφαίρες αλέσεως, ειδικά προφίλ, δοκοί, καθώς και ημιέτοιμα προϊόντα συνεχούς χύτευσης (μπιγιέτες, blooms και slabs) ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

19 Annual Report Financial Statements Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: EN ISO 9001:2008 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: OHSAS 18001: ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Θίσβη Βοιωτίας, Ελλάδα) Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1969 και μετεξελίχθηκε σε ένα ισχυρό Όμιλο Εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, σωλήνων γεωτρήσεων / άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην παραγωγή κοίλων διατομών (κοίλων δοκών) για χρήση στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. Η κύρια παραγωγική μονάδα της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝ- ΘΟΥ είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή της Θίσβης στη Βοιωτία και θεωρείται μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς. Οι εργασίες κατασκευής του εργοστασίου ολοκληρώθηκαν το 2002 και στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν σήμερα τρείς μονάδες σωληνοποίησης, δύο τμήματα εξωτερικής επένδυσης και ένα τμήμα εσωτερικής επένδυσης. Στις αρχές του 2013, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ υπέγραψε σύμβαση με τη γερμανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού SMS Meer, για την προμήθεια μιας νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής σωλήνων μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, με εξωτερική διάμετρο από 16" έως 56", πάχος τοιχώματος έως 40mm, μήκος σωλήνα έως 18,3 μέτρα και ποιότητα χάλυβα X70-X80 έως Χ100, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παραγωγής LSAW-JCOE. Με την επένδυση αυτή, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στοχεύει στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, προκειμένου να καλύψει την ταχέως αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για σωλήνες υψηλής αντοχής, που χρησιμοποιούνται σε κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα νέα αυτά προϊόντα θα πληρούν πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας και με την προσθήκη τους στην υπάρχουσα γκάμα θα παρέχεται ένα μοναδικό εύρος προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι νέοι αυτοί σωλήνες θα απευθύνονται, μεταξύ άλλων αγορών και σε αυτές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Βόρειας Θάλασσας. Εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης όπου βρίσκεται η μονάδα, λειτουργεί λιμάνι, το οποίο διαθέτει γερανούς αποβάθρας και λιμανιού, περονοφόρα οχήματα και λοιπά μηχανήματα φόρτωσης/εκφόρτωσης εμπορευμάτων. Η χρήση του λιμανιού εξασφαλίζει στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟ- ΡΙΝΘΟΥ μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και παράδοσης προϊόντων, καθώς επίσης και βελτιωμένα μεταφορικά κόστη. Έκταση εργοστασίου: 497 στρέμματα, από τα οποία τα 89 είναι στεγασμένα Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι Προϊόντα: Σωλήνες Αγωγών (σωλήνες ευθείας και ελικοειδούς ραφής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα API 5L, EN 10208, ISO 3183 ή τις εκάστοτε ιδιαίτερες προδιαγραφές του πελάτη), Σωλήνες Γεωτρήσεων (σωλήνες ευθείας ραφής που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα API 5 CT, ISO 11960) ή με τις εκάστοτε προδιαγραφές του πελάτη σε ποιότητες (H 40, J 55), Κοίλες Δοκοί Κυκλικές, Τετράγωνες ή Ορθογώνιες (σε ποιότητες S235, S275, S355, S420 και S460). Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2008 & API Q1 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2004 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: OHSAS 18001: ΖΑΟ ΤΜΚ CPW (Polevskoy, Ρωσία) Η παραγωγική μονάδα στο Polevskoy Ρωσίας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ΖΑΟ ΤΜΚ CPW, που δημιουργήθηκε από τον Όμιλο ΣΩΛΗ- ΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και την ΤΜΚ, το μεγαλύτερο Όμιλο κατασκευής σωλήνων της Ρωσίας και έναν από τους τρεις μεγαλύτερους διεθνώς.η κοινή αυτή εταιρία δημιουργήθηκε με στόχο την παραγωγή σωλήνων και κοίλων δοκών για την κάλυψη των αναγκών των αγορών της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΖΑΟ ΤΜΚ CPW περιλαμβάνουν υψηλής απόδοσης εξοπλισμό της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε μονάδα παραγωγής της Seversky Tube Works, θυγατρικής εταιρίας της ΤΜΚ. Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα: τόνοι Προϊόντα: σωλήνες με διάμετρο mm,πάχος τοιχωμάτων 4,8-12,7mm, μήκους έως 18m, καθώς επίσης και κοίλες δοκοί βάσει των διεθνών προτύπων ποιότητας ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20 DOJRAN STEEL Ltd (Nikolic, Π.Γ.Δ.Μ.) Οι εγκαταστάσεις της DOJRAN STEEL βρίσκονται στο Nikolic της Π.Γ.Δ.Μ., περίπου 80 χλμ από τη Θεσσαλονίκη και καλύπτουν τις ανάγκες των γεωγραφικών αγορών της Π.Γ.Δ.Μ., του Κοσσόβου και της Αλβανίας σε προϊόντα οπλισμού σκυροδέματος. Η στρατηγικά επιλεγμένη τοποθεσία του εργοστασίου εξασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες εισαγωγής πρώτων υλών και πώλησης ετοίμων προϊόντων, με χαμηλό μεταφορικό κόστος. Μετά την ολοκλήρωση σειράς επενδύσεων, η μονάδα της DOJRAN STEEL περιλαμβάνει: Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα ελάστρου επιμήκων προϊόντων χάλυβα: τόνοι Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής πλεγμάτων: τόνοι Ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μονάδας παραγωγής ηλεκτροσυγκολλητών δικτυωμάτων: τόνοι TEPROSTEEL S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Οι εγκαταστάσεις της λειτουργούν εντός του εργοστασίου της STOMANA INDUSTRY στο Pernik Βουλγαρίας και περιλαμβάνουν δύο αυτόματες γραμμές παραγωγής με ψυχρή έλαση, ισιωτικές μηχανές, μηχανές κοπής, μηχανές διαμόρφωσης των άκρων, κλίβανους θερμικών κατεργασιών και γραμμές μη καταστροφικού ελέγχου. Στην TEPROSTEEL, παράγονται άξονες «καλιμπρέ» ή αλλιώς Bright Steel Bars οι οποίοι έχουν ειδικές ανοχές και στιλπνή επιφάνεια. Πρωτογενώς έχουν παραχθεί από τη STOMANA INDUSTRY μετά από θερμή έλαση. Οι παραγόμενοι άξονες έχουν διάμετρο από 30mm ως 115mm, με ειδικές ανοχές και ειδικές ανοχές ευθυγράμμισης. Οι ειδικοί χάλυβες καλύπτουν ανάγκες μηχανολογικών εφαρμογών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία πνευματικών και υδραυλικών συστημάτων, τη βιομηχανία μηχανών έργων, αγροτικών μηχανημάτων, βιομηχανικών συστημάτων κ.λπ. Τα προϊόντα διανέμονται κυρίως στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και σε άλλες αγορές ΠΡΟΣΑΛ Α.Ε./PROSAL TUBES S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η ΠΡΟΣΑΛ δραστηριοποιείται από το 2003 στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων σωληνουργίας. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Pernik Βουλγαρίας και η γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει σωλήνες από ψυχρό και προγαλβανισμένο χάλυβα σε πάχη από 0,80mm έως 1,80mm. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

21 Annual Report Financial Statements ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. (Κιλκίς, Ελλάδα) Στο εργοστάσιο της ΕΡΛΙΚΟΝ στο Κιλκίς παράγονται συγκολλητικά και συρματουργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ηλεκτρόδια και επιχαλκωμένα σύρματα συγκόλλησης, γαλβανισμένα και μαύρα σύρματα, γαλβανισμένα πλέγματα σε ρολά και φύλλα και χαλύβδινες ίνες. Ειδικά για τα προϊόντα συγκόλλησης η ΕΡΛΙΚΟΝ είναι ο μοναδικός παραγωγός στην Ελλάδα. Μετά την απορρόφηση της ΕΤΑΛ που ολοκληρώθηκε το 2010, το εργοστάσιο της ΕΡΛΙΚΟΝ πραγματοποιεί και το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση χαλύβδινων ινών για τον οπλισμό σκυροδέματος. Αποτελεί μάλιστα τη μοναδική ελληνική Εταιρία και μια από τις λίγες διεθνώς, που διαθέτει τεχνογνωσία παραγωγής συγκολλημένων ινών άμεσου διασκορπισμού στο σκυρόδεμα, που δεν παρουσιάζουν προβλήματα σβολιάσματος κατά την ανάμιξη. Η Εταιρία προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει σε επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας πραγματοποιεί εκτενές ερευνητικό έργο, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών ινοπλισμένου σκυροδέματος. Έκταση εργοστασίου: 63 στρέμματα Προϊόντα Τομέα Συγκόλλησης: ηλεκτρόδια συγκόλλησης όλων των τύπων χάλυβα, ηλεκτρόδια επισκευών και αναγομώσεων χάλυβα, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και επισκευών μη σιδηρούχων μετάλλων, ηλεκτρόδια συγκόλλησης και επισκευών χυτοσιδήρου, ηλεκτρόδια κοπής μετάλλων, σύρματα επιχαλκωμένα (CO 2 ) αυτόματης και ημιαυτόματης συγκόλλησης Προϊόντα Τομέα Συρματουργίας: σύρματα γαλβανισμένα κοινά, σύρματα γαλβανισμένα ημίσκληρα, σύρματα γαλβανισμένα βαρέως τύπου, σύρματα μαύρα σκληρά, σύρματα μαύρα μαλακά, συγκολλητά πλέγματα γαλβανισμένα σε φύλλα, συγκολλητά πλέγματα γαλβανισμένα σε ρόλους Προϊόντα Χαλύβδινων ινών: χαλύβδινες ίνες για τον οπλισμό σκυροδέματος μήκους 30mm 100mm και διαμέτρου 0,75mm 1,20 mm Πιστοποιήσεις: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας: BSOHSAS 18001: ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη & Αλμυρός, Ελλάδα) Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ιδρύθηκε το 2001 από τον Όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ με στόχο να προσφέρει λύσεις στις βιομηχανίες του Ομίλου για την ορθολογική αξιοποίηση των παραπροϊόντων τους. Από τότε η ΑΕΙΦΟΡΟΣ και η θυγατρική της η AEIFOROS BULGARIA S.A. έχουν ανακυκλώσει εκατομμύρια τόνους βιομηχανικών παραπροϊόντων στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Αυτά τα παραπροϊόντα δεν απορρίφτηκαν σε χωματερές, αλλά ξαναβρήκαν το δρόμο τους στον παραγωγικό και οικονομικό κύκλο, προστατεύοντας το περιβάλλον και τον άνθρωπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ δραστηριοποιείται πανελλαδικά με 2 εργοστάσια, το ένα στον Αλμυρό Μαγνησίας, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

22 20 Εγκαταστάσεις Αλμυρού Μαγνησίας: Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ποικίλες γραμμές παραγωγής για την επεξεργασία των βιομηχανικών παραπροϊόντων, τα οποία παραλαμβάνουν από το χαλυβουργείο της SOVEL και τις τοπικές μονάδες επεξεργασίας χάλυβα του Ομίλου, αλλά και από άλλες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. Κύριες δραστηριότητες είναι η παραγωγή τεχνιτών σκληρών αδρανών από σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου, η ανάκτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων προς αξιοποίηση, καθώς και η παραγωγή ποικίλων εναλλακτικών πρώτων υλών για την τοπική βιομηχανία. Η Εταιρία διαθέτει επίσης λιμενικές εγκαταστάσεις κατάλληλες για τη φόρτωση φορτίων χύδην, χάρη στις οποίες είναι σε θέση να παραδώσει σκληρά αδρανή για την οδοποιία σε όλα τα μεγάλα οδικά έργα σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης: Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ συστεγάζεται στο χαλυβουργείο της ΣΙΔΕΝΟΡ. Όπως και στον Αλμυρό, η παραγωγή τεχνιτών αδρανών για μεγάλα κατασκευαστικά και οδικά έργα της Βόρειας Ελλάδας, η ανάκτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων προς αξιοποίηση, καθώς και η παραγωγή ποικίλων εναλλακτικών πρώτων υλών για την τοπική βιομηχανία αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης. Επίσης, από το 2005, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ λειτουργεί μια μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) συμβεβλημένη με την ΕΔΟΕ και παραλαμβάνει, απορρυπαίνει και ανακυκλώνει αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά με σεβασμό στο περιβάλλον, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες διαγραφής και απόσυρσης για λογαριασμό των ιδιοκτητών τους. Το 2012 η Εταιρία προχώρησε σε μεγάλη, παγκοσμίως καινοτόμα επένδυση για την ανακύκλωση των υπολειμμάτων shredder, με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων και την παραγωγή υλικών για ενεργειακή αξιοποίηση. Προσφέρει στην Ελλάδα τη μοναδική διέξοδο για την ανακύκλωση ενός αποβλήτου που παράγεται σε μεγάλες ποσότητες και δεν επιτρέπεται να διατίθεται σε χωματερές. Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 από την TÜV AUSTRIA HELLAS και διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Η εταιρία έχει επίσης λάβει 3 διακρίσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την έμπρακτη δέσμευση της για την προστασία του περιβάλλοντος και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

23 Annual Report Financial Statements Βασικά προϊόντα της εταιρίας είναι: Σκληρά αδρανή (αντιολισθηρά αδρανή) για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην οδοποιία και ταπήτων αεροδιαδρόμων, πιστοποιημένα κατά CE13043 Άμμος (χωρίς παιπάλη) για βιομηχανικά δάπεδα, προϊόντα τσιμέντου (κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου), βιολογικούς καθαρισμούς, αμμοβολή Λεπτόκοκκη άμμος χαμηλού ειδικού βάρους και αμμοχάλικα, πιστοποιημένα κατά CE13242 Ασβεστούχος κονία για χρήση στην κατασκευή δομικών στοιχείων, στην επεξεργασία και σταθεροποίηση αποβλήτων και στην αποκατάσταση εδαφών Σιδηρούχος σκωρία για εργοστάσια τσιμέντων και άλλες χρήσεις Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών Εναλλακτικά καύσιμα από ανακύκλωση υπολειμμάτων άλεσης σκραπ Επίσης, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και αναλαμβάνει την αναγνώριση των επικίνδυνων αποβλήτων, τη συσκευασία, τη σήμανση και τη μεταφορά τους, καθώς και την αδειοδότηση διασυνοριακής μεταφοράς και την εξαγωγή τους για όσα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2012, η ΑΕΙΦΟΡΟΣ απέκτησε το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της ΘΕΡΜΟΛΙΘ που δραστηριοποιείται στον κλάδο εξόρυξης και επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών και την παραγωγή πυρίμαχων μαζών. Οι εγκαταστάσεις της ΘΕΡΜΟΛΙΘ βρίσκονται στις Καλύβες Χαλκιδικής και στη Σκούμτσα Γρεβενών και περιλαμβάνουν μονάδα παραγωγής βασικών πυρίμαχων μαζών και μονάδα θραύσης, εμπλουτισμού και επεξεργασίας ολιβινίτη αντίστοιχα AEIFOROS BULGARIA S.A. (Pernik, Βουλγαρία) Η AEIFOROS BULGARIA ιδρύθηκε το 2004 στο Pernik Βουλγαρίας από την ΑΕΙΦΟΡΟΣ, με στόχο την ανάπτυξη της στο εξωτερικό προσφέροντας αρχικά την τεχνογνωσία της για την ανακύκλωση βιομηχανικών παραπροϊόντων της θυγατρικής της ΣΙΔΕΝΟΡ και της STOMANA INDUSTRY. Η AEIFO- ROS BULGARIA παράγει στη Βουλγαρία ένα ευρύ φάσμα τελικών προϊόντων για χρήση στην οδοποιία και στη βιομηχανία δομικών υλικών, καθώς και μέταλλα για τη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων. Η εταιρία επενδύει διαρκώς για τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών από τα παραπροϊόντα που επεξεργάζεται, και σήμερα στρέφεται προς νέες κατευθύνσεις όπως μεταξύ άλλων στη διαχείριση αποβλήτων για λογαριασμό άλλων βιομηχανιών. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

24 22 Βασικά προϊόντα της εταιρίας είναι: Σκληρά αδρανή (αντιολισθηρά αδρανή) για την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στην οδοποιία, πιστοποιημένα κατά CE13043 Άμμος (χωρίς παιπάλη), λεπτόκοκκη άμμος χαμηλού ειδικού βάρους και αμμοχάλικα για βάσεις και υποβάσεις Ασβεστούχος κονία ως εναλλακτική πρώτη ύλη για την τσιμεντοβιομηχανία Σιδηρούχος σκωρία ως εναλλακτική πρώτη ύλη για την τσιμεντοβιομηχανία Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος κ.λ.π.) Η AEIFOROS BULGARIA είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 από την CTEC Bulgaria ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. (Καλύβες Χαλκιδικής & Σκούμτσα Γρεβενών, Ελλάδα) Η εταιρία ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τις Καλύβες Χαλκιδικής ως εταιρία παραγωγής βασικών πυρίμαχων μαζών για χαλυβουργικές χρήσεις. Μέσα από εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, αύξησε τις παραγωγικές της δυνατότητες ώστε να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση των πελατών της σε πυρίμαχα προϊόντα. Το 1999, λόγο της αυξημένης ανάγκης της σε πρώτες ύλες, η ΘΕΡΜΟΛΙΘ στρέφεται προς την εκμετάλλευση του ολιβίνη ενός βιομηχανικού ορυκτού, φυσικού πυρίμαχου προϊόντος που χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες στα βασικά πυρίμαχα. Η εξορυκτική δραστηριότητα και η επεξεργασία ολιβίνη διεξάγεται στην περιοχή της Σκούμτσας Γρεβενών. Παράλληλα, η ΘΕΡΜΟΛΙΘ δραστηριοποιείται και στην εμπορική εκμετάλλευση του ολιβίνη και προϊόντα αυτού. Από τις αρχές του 2012, στο πλαίσιο της καθετοποίησης των παραγωγικών διεργασιών του ομίλου ΣΙΔΕ- ΝΟΡ, η εταιρία ΑΕΙΦΟΡΟΣ θυγατρική της ΣΙΔΕΝΟΡ έγινε ο κύριος μέτοχος της ΘΕΡΜΟΛΙΘ με ποσοστό 70%. Πυρίμαχες μάζες για tundish με μαγνησία για εφαρμογή με εκτόξευση (coating mixes), για εφαρμογή εν ξηρώ (dry mixes), για εφαρμογή εν ψυχρώ (cold settings) Μαγνησιακές πυρίμαχες μάζες Gunning, Ramming για ηλεκτρικό κλίβανο Εγκαταστάσεις Σκούμτσας Γρεβενών Στη Σκούμτσα βρίσκονται το λατομείο ολιβίνη και οι μονάδες επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Για την εξόρυξη του ολιβίνη, η ΘΕΡΜΟΛΙΘ διαθέτει 350 στρέμματα δηλωμένες προς εκμετάλλευση περιοχές. Τα αποθέματα είναι 35 εκ. τόνοι επιφανειακής εκμετάλλευσης, με απόληψη 80% σε ολιβίνη. Η εγκατάσταση επεξεργασίας του ολιβίνη αποτελείται από μονάδες θραύσης και ταξινόμησης κόκκων. Διαθέτει στεγασμένους χώρους για την ενσάκκιση σε μεγάσακκους και 25kg-σακιά, καθώς και αποθήκη ετοίμων. Η ετήσια δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε τόνους. Τα προϊόντα που παράγονται στη Σκούμτσα είναι: Slag conditioner, ολιβίνης σε κοκκομετρία 25-40mm EBT taphole filler sand από ολιβίνη σε διάφορες κοκκομετρίες Άμμος χυτηρίου Ολιβίνης ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία πυρίμαχων Οι 2 εγκαταστάσεις της ΘΕΡΜΟΛΙΘ είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 από την TÜV NORD. Εγκαταστάσεις Καλυβών Χαλκιδικής Το εργοστάσιο πυριμάχων βρίσκεται στις Καλύβες Χαλκιδικής. Διαθέτει τρεις ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής πυρίμαχων μαζών με εξοπλισμό θραύσης, κοσκίνισης, ζύγισης, ανάμιξης, συσκευασίας, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του εργοστάσιου ανέρχεται σε τόνους. Επίσης, στεγάζει τις διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης καθώς και το εμπορικό τμήμα. Τα προϊόντα που παράγονται στις Καλύβες είναι: Πυρίμαχες μάζες για tundish με συνδυασμό μαγνησίαςολιβίνη για εφαρμογή με εκτόξευση (coating mixes), για εφαρμογή εν ξηρώ (dry mixes), για εφαρμογή εν ψυχρώ (cold settings) ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

25 Annual Report Financial Statements ΟιεγκαταστάσειςτουΟμίλου καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

26 Εγκαταστάσεις Logistics SIDEBALK STEEL DOO (Βελιγράδι, Σερβία) Η εταιρία SIDEBALK STEEL άρχισε τη δραστηριότητά της το 2010 και στεγάζεται σε μισθωμένα γραφεία στην περιοχή του Νέου Βελιγραδίου. Σκοπός της εταιρίας είναι η ποιοτική προώθηση, πώληση και διακίνηση του συνόλου των προϊόντων του Ομίλου ΣΙ- ΔΕΝΟΡ στις χώρες: Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο SIDERAL STEEL SHPK (Αλβανία) ΗSIDERAL S.H.P.K. είναι ένα «one stop shop» κέντρο για δομικά υλικά κορυφαίας ποιότητας και βρίσκεται στο 24ο χλμ. του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τα Τίρανα και το Δυρράχιο. Οι ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις της καλύπτουν μια συνολική έκταση τ.μ. Τα τ.μ. είναι κτίρια γραφείων και αποθηκευτικοί χώροι. Η SIDERAL επενδύει σταθερά σε σύγχρονη τεχνολογία, με στόχο να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας για τις κατασκευές με υψηλές προδιαγραφές, άμεση εξυπηρέτηση πελατών, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και σεβασμό προς το περιβάλλον. Η γκάμα των προϊόντων ΣΙΔΕΝΟΡ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών και των εφαρμογών στη σύγχρονη αγορά χάλυβα. Ο Όμιλος έχει επιτύχει ηγετική θέση σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα μέσα από την αφοσίωση του στην υψηλή ποιότητα και τη συνεχή καινοτομία, που υποστηρίζεται από επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, τεχνολογία και με επίκεντρο τον πελάτη SIDEROM STEEL SLR (Ρουμανία) Η εταιρία SIDEROM SRL είναι αμιγώς εμπορική εταιρία του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ και ιδρύθηκε στο Βουκουρέστι το Η εταιρία στεγάζεται σε μισθωμένες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ICME ECAB, θυγατρικής εταιρίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑ- ΛΩΔΙΑ στη Ρουμανία και περιλαμβάνει: τ.μ. στεγασμένο χώρο αποθήκευσης και γραφείων τ.μ. εξωτερικό χώρο αποθήκευσης H SIDEROM έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και βελτίωση υποδομών που περιλαμβάνουν: 5 γερανογέφυρες 3 ηλεκτρονικές πλάστιγγες Σιδηροδρομική γραμμή Σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία και διανομή στη ρουμάνικη αγορά, των προϊόντων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ που καλύπτουν όλη τη γκάμα των ποιοτικών προδιαγραφών της ρουμανικής αγοράς. Η SIDEROM, με άξονα την παροχή την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών έχει καταφέρει να καταστεί ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στη Ρουμανία και τα αντίστοιχα προϊόντα της ΣΙΔΕΝΟΡ να κατέχουν τη δεύτερη θέση στην αγορά για το PORT SVISHTOV WEST S.A. (Βουλγαρία) Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Ομίλου και με στόχο την καλύτερη σύνδεση της STOMANA INDUSTRY μετηνκεντρικήκαι Δυτική Ευρώπη, ο Όμιλος προέβη στην απόκτηση του λιμανιού PORT SVISHTOV WEST S.A. που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη χλμ από το λιμάνι του Regensburg από όπου γίνεται η συχνότερη αποστολή υλικών. Οι κύριες υπηρεσίες του λιμανιού αφορούν: μεταφορά των προϊόντων, η οποία εκτελείται απευθείας με τρένο από τις αποθήκες του εργοστάσιου μας και μετέπειτα μεταφόρτωση τους σε ποταμόπλοια προς την Κεντρική Ευρώπη είτε σε αποθήκες μας είτε προς τρίτους πελάτες. Επίσης, είναι εφικτή η προσωρινή αποθήκευση στο χώρο αυτό κι η έμμεση μεταφόρτωση των υλικών σε ποταμόπλοια ή φορτηγά. Οι κύριες αγορές εξυπηρέτησης είναι αυτές που βρίσκονται στην Κεντρική Ευρώπη με συνολική ετήσια μεταφερθείσα ποσότητα περίπου τόνους. Τέλος, στο λιμάνι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται υλοποίηση προγράμματος επέκτασης του με 4 νέες προβλήτες καθώς κι ανοιχτής και σκεπαστής αποθήκευσης. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

27 Annual Report Financial Statements ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

28 Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία) Ένας άλλος τρόπος αποστολής και μεταφοράς προϊόντων από την παραγωγική μας μονάδα STOMANA INDUSTRY είναι η φόρτωση των υλικών σε βαγόνια από το χώρο των αποθηκών του εργοστασίου μας και η αποστολή τους στο Gyor όπου βρίσκεται στην Ουγγαρία πάνω στα σύνορα με την Αυστρία. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την DB Schenker, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κι έχει αναλάβει την πλήρη διαχείριση εκφόρτωσης των υλικών από τα βαγόνια, την προσωρινή αποθήκευση τους σε ανοιχτό χώρο ή κλειστό χώρο ( τ.μ. για μακροπρόθεσμη αποθήκευση) και εν συνεχεία φόρτωση τους σε φορτηγά για αποστολή στον τελικό παραλήπτη. Κύριες αγορές εξυπηρέτησης είναι οι: Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Γερμανία και Γαλλία Sezana Platform operated by DB Schenker (Σλοβενία) Ανάλογη λύση αποστολής υλικών είναι μέσω ακόμη μίας πλατφόρμας στη Sezana, η οποία βρίσκεται στα σύνορα της Σλοβενίας με την Ιταλία. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση της αγορά της Βόρειας Ιταλίας για τους ειδικούς χάλυβες. Η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιείται κι εδώ όπως και στο Gyor. Δηλαδή αρχική φόρτωση σε βαγόνια από την αποθήκη της STOMANA INDUSTRY και άμεση μεταφόρτωση σε φορτηγά από πλατφόρμα της Sezana με προορισμό πελάτες στη Βόρεια Ιταλία. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

29 Annual Report Financial Statements 2013 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30 Έργα Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αναπτύσσει και παράγει πρωτοποριακά προϊόντα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγάλα τεχνικά έργα υψηλών απαιτήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ V) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ-ΛΕΥΚΤΡΟ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΡΕΜΑ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΚ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ-ΔΟΜΟΚΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΕΜΠΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ-ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

31 Annual Report Financial Statements ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BREAGH PETROALAM / VEGAS OIL EGYPT ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MITESAIPEMSONATRACH / MENZEL IN AMENAS CIS HEH HASSI MESSAOUD MEDGAZ II MANUFEIRA PIPELINE WAG EXPANSION3 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ GRAND MALL ΒΑΡΝΑΣ HERMES PARK CARREFOUR ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ LYULIN ΚΑΙ TRAKIAN GAZ DE FRANCE / ETREZ GENELARD HAUTS DE FRANCE II ARTERE L ADOUR ARC DE DIERREY WEST AFRICAN GAS PIPELINE SPECTRA TEMAX TIME III SPECTRA ENERGY / EAST TO WEST Ηνωμένο Βασίλειο Αίγυπτος Αλβανία Αλβανία Αλγερία Αλγερία Αλγερία Αλγερία Αγκόλα Αυστρία Βουλγαρία Βουλγαρία Βουλγαρία Βουλγαρία Γαλλία Γαλλία Γαλλία Γαλλία Γκάνα / Νιγηρία Η.Π.Α. Η.Π.Α.

32 30 ENERGY TRANSFER / TEXOMA KATY Η.Π.Α GREENCORE Η.Π.Α SANDHILLS PIPELINE Η.Π.Α S-EAST SUPPLY HEADER Η.Π.Α BORD GAIS / CURRALEIGH WEST Ιρλανδία ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΙΣΤΙΝΑ Κόσσοβο PLINACRO / LIKA TO DALMATIA Κροατία ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ και ΠΑΦΟΥ Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κύπρος BG TUNISIA HASDRUBAL PROJECT Κύπρος KNARR Νορβηγία B13 TO A12 SATELLITE PLATFORM Ολλανδία PDO / HARWEEL TO MARMUL Ομάν ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΟΠΙΩΝ Π.Γ.Δ.Μ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ Ρουμανία ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ρουμανία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ Ρουμανία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ Ρουμανία ΓΕΦΥΡΑ GRUZANSKOM JEZERU Σερβία ΓΕΦΥΡΑ ΚΡΙΝΚΑΛ Σλοβενία STEG TUNISIA Τυνησία STGP NAWARA Τυνησία HASDRUBAL Τυνησία ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

33 Annual Report Financial Statements Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Η ΣΙΔΕΝΟΡ απέσπασε το Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας, στα βραβεία Made in Greece Τα βραβεία «Made in Greece» θεσπίσθηκαν από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Σκοπός της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των παραγωγικών επιχειρήσεων, οργανισμών, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και προσωπικών προσπαθειών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις και δημιουργούν σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ελληνική οικονομία, γι' αυτό και το μήνυμα των βραβείων είναι: "Επιβραβεύουμε την Παραγωγή, Αναδεικνύουμε την Ελλάδα. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 85 επιχειρήσεις, οργανισμοί και συνεταιρισμοί οι οποίοι κατέθεσαν 122 συνολικά υποψηφιότητες για 7 κατηγορίες Βραβείων. Tο Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας, έλαβε η ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟ- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. για το προϊόν της SIDEFOR PLUS. To SIDEFOR PLUS είναι ένα έτοιμο βιομηχανικό προϊόν για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ). Πρόκειται για τον κρίσιμο οπλισμό στοιχείων, όπως είναι τα υποστυλώματα (κολώνες) και τα δοκάρια, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντισεισμική συμπεριφορά της κατασκευής. Το SIDEFOR PLUS - ως επώνυμο βιομηχανικό προϊόν - εγγυάται τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των κανονισμών, αφού περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από παραγωγική ευελιξία, καθώς μπορεί να παραχθεί στις ακριβείς ποσότητες και διαστάσεις χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, το προϊόν εξασφαλίζει σημαντική οικονομία και μείωση του χρόνου κατασκευής του έργου. online σύστημα σχεδιασμού και ηλεκτρονικής παραγγελίας του προϊόντος (www.sidefor.gr) αναπτύχθηκαν από την ΠΡΑΚΣΥΣ, η οποία έχει αναλάβει και τη διεθνή προώθηση της τεχνολογίας. Ήδη έχει σημειωθεί σημαντική διείσδυση στην κατασκευαστική αγορά της Σιγκαπούρης με πωλήσεις μηχανών και μεταφορά τεχνογνωσίας, ενώ επίκεινται και νέες διεθνείς συμφωνίες. Το SIDEFOR PLUS αποτελεί ένα καταξιωμένο επώνυμο προϊόν στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος κτιρίων (κατοικίες, σχολεία, κτίρια γραφείων, χώρους στάθμευσης κ.α.) αλλά και σε μεγάλα έργα όπως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, ο Νέος Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης (ΑΗΣ Μεγαλόπολης V), το Νέο Αεροδρόμιο Χανίων, το Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας, το Νέο Νοσοκομείο Λευκάδας κ.α. Ο Γενικός Διευθυντής της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε κ. Νικόλαος Μαρίου (αριστερά) και ο Γενικός Διευθυντής της ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. κ. Δημοσθένης Καλτεζιώτης (δεξιά), παραλαμβάνουν το Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας από τον κ. Μανώλη Δραϊνάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, της Χρυσός Οδηγός Α.Ε. (μέση). Παράγεται στις μηχανές SYNTHESIS, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί από την ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. και κατασκευάζονται από την AWΜ, θυγατρικές εταιρίες της ΣΙΔΕΝΟΡ. Το λογισμικό προγραμματισμού και ελέγχου των μηχανών όπως και το

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα

Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 4 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της Εταιρίας 12 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5. 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7. 4. Δραστηριότητες 8

1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2. 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5. 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7. 4. Δραστηριότητες 8 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 8 5. Κύρια γεγονότα της εταιρίας 13 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ 15 7. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις ΣΙΔΕΝΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 1 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με τον Απολογισμό 02 Ο Όμιλος με μία ματιά 04 1α.

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Περιεχόμενα σελίδα 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Στρατηγική Στόχοι Προοπτικές 7 4. Δραστηριότητες 10 5. Κύρια γεγονότα στην ιστορία της εταιρίας 15 6. Προϊόντα Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία...

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2. 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8. 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10. 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία... 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή...2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ...4 3. Δραστηριότητες...7 4. Θυγατρικές Εταιρίες...8 5. Γεγονότα - Σταθμοί...8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές...10 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ 5 3. Δραστηριότητες 7 4. Θυγατρικές Εταιρίες 7 5. Γεγονότα - Σταθμοί 8 6. Στρατηγική - Στόχοι και Προοπτικές 11 7. Εγκαταστάσεις Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014 2014 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικός και Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιεχόμενα το 2013 με μια ματιά 2 1α. μήνυμα προέδρου Διοικητικού συμβουλίου 4 1β. μήνυμα γενικού Διευθυντή 6 2. ο Όμιλος σωληνουργεια κορινθου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανία Κατεργασίας Σιδήρου Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου με αντικείμενο την μεταποίηση παλαιοσιδήρου και την εξ αυτού παραγωγή επιμήκων προϊόντων σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός

Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013. Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσιος Απολογισμός Ετήσιος Απολογισμός Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Επισκόπηση της Viohalco 2 Δραστηριότητες 2 Αναδιάρθρωση Ομίλου 5 Με

Διαβάστε περισσότερα

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5. 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8. 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10. 5.

1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5. 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8. 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10. 5. 12 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και Στρατηγική 10 5. Προϊόντα 13 6. Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 5 3. Σταθμοί στην ιστορία της ΧΑΛΚΟΡ 8 4. Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

To 2010 με μια ματιά -29-8 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ To 2010 με μια ματιά Πωλήσεις: 930 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 301 χιλ. τόνοι Προσωπικό: 2.230 άτομα Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Εξαγωγές: Το 79% των πωλήσεων, διατέθηκαν σε περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11.

Περιεχόμενα. 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3. 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5. 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8. 4 Όραμα 11. Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες μας 11 7 Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8 Προϊόντα 15 9

Διαβάστε περισσότερα

Financial Statements 2013

Financial Statements 2013 Annual Report Financial Statements 2013 CSR Report GRI index Περιεχόμενα 1 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3 Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4 Όραμα 11 5 Αποστολή 11 6 Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 4. Όραμα 5. Αποστολή 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 8 5. Αποστολή 8 6. Οι αξίες μας 8 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 11 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

To 2014 με μια ματιά

To 2014 με μια ματιά Όμιλος Ελβάλ To 2014 με μια ματιά Πωλήσεις Ομίλου: 1.060 εκ. ευρώ Παραδόσεις: 350,9 χιλ. τόνοι Βασικά προϊόντα: Προϊόντα έλασης και διέλασης αλουμινίου Διεθνείς πωλήσεις: Ποσοστό 90,2% του ενοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πίνακας. Απολογισμός ΕΚΕ GRI. Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Aπολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Απολογισμός ΕΚΕ Πίνακας GRI Ετήσιος Απολογισμός Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης.

Περιεχόμενα. Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ο πολτός για το χαρτί του εντύπου αυτού προέρχεται από δάση και φυτείες Βιώσιμης Διαχείρισης. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Ιστορικό 6 4. Όραμα και Αποστολή 7 5. Οι Αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική, Στόχοι, Προοπτικές 10 7. Προϊόντα 10 8. Η Παραγωγική Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr

www.sdev.gr Τηλ.: 22620 48632, Fax.: 22620 48910, E-mail: csr@halcor.vionet.gr, www.halcor.gr 12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Προφίλ 06 1.1 Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ 06 1.2 Η Εταιρία ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 10 1.3 Διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Με μια ματιά 1.200 1.044 -56-22 -16. Κύρια Μεγέθη Ομίλου (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το αντικείμενο δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε.

E Λ Β Α Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ Α. Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 3 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 5 3. Τα κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 7 4. Όραμα και αποστολή 7 5. Οι αξίες της ΕΛΒΑΛ 8 6. Στρατηγική - Στόχοι - Προοπτικές 9 7.

Διαβάστε περισσότερα

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031

1.062 1.064 23,1 22,6 16,6 1.033 1.051 1.031 περιεχόμενα 1. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 2 2. Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 4 3. Κυριότερα γεγονότα στην ιστορία της ΕΛΒΑΛ 8 4. Όραμα 10 5. Αποστολή 10 6. Οι αξίες μας 10 7. Στρατηγικοί Στόχοι Ομίλου ΕΛΒΑΛ 12 8. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες

Το 2011 με μια ματιά 1.249-22-16 -11 679 1.044. Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη (ποσά σε εκ. ευρώ) Δραστηριότητες Το 2011 με μια ματιά Δραστηριότητες Ο Όμιλος ΧΑΛΚΟΡ αποτελεί τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Αποτελείται από 19 εταιρίες στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3. 1.Προφίλ Εταιρίας 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 1 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3 1.Προφίλ Εταιρίας 5 1.1. Βασικά Στοιχεία Ομίλου 5 1.2. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου - ΕΛΒΑΛ 8 1.3. Σύντομο Ιστορικό 9 1.4. Όραμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 02 Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΒΑΛ 04 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 08 1.1 Η Εταιρία 08 1.2 Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα