Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 1 Η «ΦΥΣΗ» ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θα αποδεχτούµε ότι το παν αποτελείται από το κενό και τα άτοµα, όπως υποστήριξε ο ηµόκριτος; Αν δεχτούµε σαν αξίωµα αυτή την υπόθεση, τι είναι το κενό και τι είναι τα άτοµα ; (άτοµα λέγονται αυτά που δεν διαιρούνται). Θα διαπραγµατευθούµε λοιπόν τι είναι τα άτοµα και το κενό και θα προκύψει ποια είναι η φύση της βαρύτητας. Αν ανακαλύψουµε την φύση της βαρύτητας, ίσως µπορέσουµε να κατασκευάσουµε διαστηµόπλοια τα οποία θα µπορούν να υπερβούν κατά πολύ µάλιστα την ταχύτητα που αποδεχόµαστε ότι έχει το φως. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ CASIMIR Ο Hendrick Casimir το 198, πήρε δύο αγώγιµες αφόρτιστες πλάκες, παράλληλες και σε κενό, τις τοποθέτησε σε κατάλληλη απόσταση και αυτές ήλχθησαν (Φυσική Στοιχειωδών Σωµατίων, Παν. Τσιλιµίγκρα,σελ. 70, επίσης δες λέξη αναζήτησης Casimir). Σχ..17 Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατίων 1

2 Ο Casimir υπέθεσε ότι δηµιουργούνται εν δυνάµει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από την διέγερση του κενού, κατάλληλης συχνότητας, τα οποία δηµιουργούν την έλξη των πλακών. Το 1958 ο M. Spaarnay µέτρησε την δύναµη αυτή και διαπίστωσε ότι η δύναµη υπάρχει και όταν η θερµοκρασία τείνει στο απόλυτο µηδέν. Η δύναµη είναι: F= AS/a Και S=επιφάνεια κάθε πλάκας, a = απόσταση µεταξύ των πλακών και Α=σταθερά= 18 1.x10 erg.cm. Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΕΙ ΦΩΤΟΝΙΩΝ Ο Casimir προφανώς επειδή θα πλήττονταν η αρχή διατήρησης της ενέργειας, θεώρησε ότι δηµιουργούνταν εν δυνάµει φωτόνια (ηλεκτροµαγνητικά κύµατα) και όχι φύσει, γιατί τότε θα δηµιουργούνταν ενέργεια από το µηδέν. Θεωρούµε ότι η ταλάντωση του κενού προκαλείται από τα υπάρχοντα µικροσωµατίδια, ηλεκτρόνια πρωτόνια και ενδεχοµένως τα νετρόνια. Αν θεωρήσουµε ότι τα νετρόνια είναι σύζευξη ενός πρωτονίου και ενός ηλεκτρονίου µε κατάλληλο τρόπο, τότε η ταλάντωση του κενού προκαλείται από τα υπάρχοντα µικροσωµατίδια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια των δύο πλακών. ιαφορετικά θεωρούµε ότι η ταλάντωση του κενού γίνεται από τα φορτισµένα µόνο σωµάτια (ηλεκτρόνια και πρωτόνια). ηµιουργούνται λοιπόν πραγµατικά ηλεκτροµαγνητικά κύµατα από το κενό που διεγείρεται, τα οποία πίπτουν πάνω στα σωµάτια και εκεί ακολουθούν δεσµευµένη κίνηση, ελικοειδή και φθίνουσα προς το κεντρικό απειροστικό κενό. Το απειροστικό αυτό κενό, είναι κάτι σαν µία µαύρη τρύπα και το ηλεκτροµαγνητικό κύµα δέχεται την τριβή του κενού, χάνει ενέργεια και σβήνει όταν φθάσει στο κεντρικό κενό (δες «Η Βιβλος Του Λόγου», του Α. Χαραλαµπόπουλου). Αποδίδουµε λοιπόν ιδιότητες στο κενό, όπως ότι σε κατάλληλη περίπτωση διεγείρεται και παράγει φωτόνια (ύλη) και παράλληλα ασκεί τριβή στα φωτόνια και τα απαξιεί. Με τις αποδοχές αυτές θεωρούµε ότι το φως από ένα άστρο, θα απορροφάται και επανεκπέµπεται από τα ενδιάµεσα µόρια αερίου, το οποίο είναι αραιό και µε τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται η απαξίωση από την τριβή του κενού, αφού τα µόρια του αέρα αναπληρώνουν την χαµένη ενέργεια.

3 ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ Θεωρούµε ότι δύο υλικά σηµεία που αλληλεπιδρούν βαρυτικά, είναι δυνατό να περιστρέφονται περί το κέντρο µάζας (σχετικό παράδειγµα είναι η γη και η σελήνη που είναι διαπιστωµένη η περιστροφή τους περί το κέντρο µάζας τους). Με κατάλληλη επιλογή των µαζών των δύο σωµάτων, είναι δυνατό το κέντρο µάζας να βρίσκεται στον ενδιάµεσό τους χώρο, που είναι πιθανό να είναι κενός. Έτσι το κάθε σώµα κινείται περί το κέντρο µάζας, που είναι δυνατό να είναι το σηµείο αυτό απειροστικό κενό. Υποστηρίζουµε ότι το κενό αυτό ασκεί την δύναµη έλξης στην κάθε µάζα και η δύναµη για κυκλική ισοταχή κίνηση είναι: F= m ω r = m( ωr )( ωr ) / r =K/ r Αυτή είναι η δύναµη που ασκεί το απειροστικό κενό του κέντρου µάζας. Επεκτεινόµενοι µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το απειροστικό αυτό κενό µπορεί να βρίσκεται και µέσα στον χώρο ουρανίου σώµατος και ότι µπορεί να προσδιορίζεται από πολλά υλικά σηµεία και γιατί όχι από τα άστρα του σύµπαντος. Τότε το απειροστικό κενό ασκεί δύναµη και το σύµπαν περιστρέφεται γύρω από αυτό όπως να είναι γεωκεντρικό το σύστηµα (περιγράφηκε στο «Γεωκεντρικό Σύστηµα του Κόσµου από τον Α. Χαραλαµπόπουλο). Όµως τώρα αποδίδουµε στο απειροστικό κενό ιδιότητες, ότι ασκεί δύναµη έλξης και µάλιστα αντίστροφη της ακτίνας. Όµως από το πείραµα Casimir θεωρήσαµε ότι ταλαντώνεται διεγειρόµενο το κενό και παράγονται φωτόνια. Έτσι θεωρούµε ότι στο απειροστικό κενό του κέντρου µάζας, διεγείρεται και ταλαντώνεται αυτό και παράγει φωτόνια που είναι φορείς της βαρυτικής έλξης. Θα θυµάστε ότι διατυπώσαµε ότι τα φωτόνια υπόκεινται στην τριβή του κενού και σβήνουν και ότι απορροφώνται και επανεκπέµπονται από άτοµα ενδοαστρικού αερίου για να διανύσουν µεγάλη απόσταση. Εδώ δηµιουργείται το ερώτηµα για τα βαρυτικά κύµατα και αυτά απορροφώνται και επανεκπέµπονται; Μία τέτοια διαδικασία θα καθιστούσε αναγκαία τα ενδιάµεσα µόρια αερίου και αυτά θα γίνονταν εκποµποί βαρύτητας. Θεωρούµε ότι τα βαρυτικά κύµατα δεν απορροφώνται από τα µόρια του διαστήµατος, γιατί δεν έχουν την αδυναµία της τριβής από το κενό. Το κενό δεν φθείρει αυτά τα φωτόνια και αυτά θα απορροφηθούν από τα ουράνια σώµατα τα οποία προσδιορίζουν το κέντρο µάζας. Έτσι θα αποδώσουµε στα κύµατα αυτά ιδιότητες που πηγάζουν από το κενό, σέβονται την αρχή δηµιουργίας τους και ταξιδεύουν ολόκληρη την ακτινική

4 διεύθυνση του σύµπαντος, χωρίς να είναι αναγκαίο να απορροφηθούν και επανεκπεµπούν από τα ενδιάµεσα µόρια αερίου. Τα φωτόνια του ορατού φωτός και µη, παράγονται από ταλαντώσεις φορτισµένων σωµατίων που έχουν µάζα και τα φωτόνια αυτά έχουν βαρυτική µάζα (δες «Μηχανική» του πανεπ. του Berkeley για την µάζα βαρύτητας φωτονίων). ΠΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Θεωρείστε µία κεραία εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Αποτελείται από άτοµα και αυτά από ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Για τα νετρόνια κάναµε µνεία, ότι είναι δυνατό να είναι ζεύγος πρωτονίου- ηλεκτρονίου. Όταν διέρχεται το ταλαντωνόµενο ρεύµα από την κεραία, τα φορτισµένα σωµάτια ταλαντώνονται και κάθε ζεύγος ηλεκτρονίου-πρωτονίου, παράγουν τις δύο συνιστώσες του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος που εκπέµπεται. Η µία έχει θετικό πεδίο, η άλλη αρνητικό και οι δύο σε µακρινή απόσταση εξουδετερώνονται. Εστιάζοντας την προσοχή µας στο απειροστικό κενό του κέντρου µάζας των βαρυτικών σωµάτων, θα θεωρήσουµε την στιγµιαία δηµιουργία και ταλάντωση του κενού και την εµφάνιση δύο ετερόσηµων φορτίων και ετερόσηµων µαζών (θετικής και αρνητικής). Το κενό διαιρείται σε δύο σωµάτια τα οποία αθροιστικά έχουν µηδενική µάζα και φορτίο. Τα σωµάτια για απειροστική απόσταση αποµακρύνονται και επανέρχονται στο απόλυτο µηδέν. Αυτή η ταλάντωση, αυτή η επιτάχυνση φορτίων δηµιουργεί τα βαρυτικά κύµατα. Αυτά αποτελούνται από δύο σωµάτια όπως και τα ηλεκτροµαγνητικά που γνωρίζουµε, αλλά το ένα έχει θετική και το άλλο αρνητική µάζα και θετικό και αρνητικό φορτίο. Τα βαρυτικά κύµατα ταξιδεύουν στο σύµπαν και στο ταξίδι τους οι δύο συνιστώσες ταλαντώνονται, επανέρχονται στο µηδέν και αποµακρύνονται, σε µία διαρκή διακύµανση του κενού που είναι διαδιδόµενη. Έτσι αυτά τα κύµατα αποφεύγουν την τριβή του κενού αφού είναι διαρκής ταλάντωση αυτού και διατηρείται η ενέργεια αφού έχοµε ίση θετική και αρνητική µάζα. Εντοπίσαµε την φύση της βαρύτητας και τώρα γίνεται αντιληπτό γιατί σε τόσα πειράµατα δεν έγιναν αντιληπτά αυτά τα κύµατα. Τα κύµατα αυτά αφού έχουν µηδενική µάζα, έχουν σταθερή ταχύτητα.

5 5 Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Τα ουράνια σώµατα ελκόµενα από το κέντρο µάζας που είναι κάποιο απειροστικό κενό, έχουν δυναµική ενέργεια και η κινητική είναι: Ek = Fdx = mω rdr = m( dv / dt) dx = (1/ ) mv Εάν ξέρουµε την ταχύτητα περιστροφής της σελήνης, γνωρίζουµε και την ενέργεια και πρέπει να αποφασίσουµε αν η σελήνη περιστρέφεται σε µία µέρα γύρω από την γη, ή σε 7 ηµέρες. Η µάζα της σελήνης προσδιορίστηκε από αστρονοµικές παρατηρήσεις κίνησης περί κέντρου µάζας και είναι m= 7.6x10 Kgr. Σε µία µέρα v 1 =ωr.7x10 m/sec και σε 7 ηµέρες v =ωr=108 m/sec. Τότε Ε 1 =.x J και Ε =.8x10 J. Η σελήνη υπόκειται σε τριβή του κενού, οπότε θα έπρεπε να µειωθεί η ταχύτητα, αλλά κερδίζει ενέργεια από τα βαρυτικά κύµατα που καταφθάνουν. Η δυναµική ενέργεια είναι Ε d = ( K / r ) dr = K / r και ίση απολύτως µε την κινητική, για να είναι µηδέν συνολικά. Θεωρούµε ότι το κενό είναι ουδέτερο, οπότε η δυναµική ενέργεια που είναι αρνητική, προσδιορίζεται από αρνητική µάζα. Η δυναµική ενέργεια είναι: Gm0 ( m) E d = r Όπου m 0 είναι η µάζα του κεντρικού απειροστικού κενού και m είναι η αρνητική µάζα του κέντρου µάζας που ανήκει στην σελήνη και η οποία προέρχεται από την διακύµανση του κενού (στον τύπο της δύναµης λαµβάνεται υπ όψη η θετική µάζα διακύµανσης του κενού). Όταν µπορέσουµε να προσδιορίσουµε την m 0 του σύµπαντος, τότε θα προσδιορίσουµε εάν είναι γνωστό το G της σελήνης, την ταχύτητα των βαρυτικών κυµάτων που θα είναι: c = Gm 0 / r 5

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα

AΛΕΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟ 004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξεκινά µία νέα θεώρηση της Φυσικής, ανατρέποντας την θεωρία της Σχετικότητας. Η πλάνη των ανθρώπων ήταν οικτρή

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking)

Το χρονικό του χρόνου (Stephen Hawking) 1 Λίγη ιστορία Στην αρχαιότητα ο Αριστοτέλης (340 π.χ.) υποστήριξε ότι η Γη ήταν στρογγυλή και όχι επίπεδη, ότι ήταν ακίνητη στο κέντρο του διαστήματος και ότι όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες και τα άστρα γύριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές από τις προτεινόµενες απαντήσεις. 1. Το φαινόµενο µέγεθος ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Δ Ο Μ Η Κ Α Ι ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ «Μπορεί και μακριά πολύ μέσα στων ουρανών τ' αποκαΐδια την Ανδρομέδα, την Άρκτο ή την Παρθένο... Άραγες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών ΘΕΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής

Πόλωση. Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 3. Πόλωση Το Φως είναι Εγκάρσιο Κύµα! Αυτό που πραγµατικά βλέπουµε µε τα µάτια µας ή ανιχνεύουµε µε αισθητήρες δεν είναι το φως, ως µια ηλεκτροµαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μη αδρανειακά συστήµατα αναφοράς Στην Εισαγωγή στη Μηχανική, πριν το Κεφάλαιο 1, είδαµε ότι ο εύτερος Νόµος του Νεύτωνα ισχύει µόνο για αδρανειακούς παρατηρητές, δηλαδή για παρατηρητές που είτε

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου Msc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Ιούνης 2012 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις 7 1.1 Απλή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. 1. Στην αρχή γεννήθηκε το χάος [ απόλυτο κενό - σκοτάδι ].

ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. 1. Στην αρχή γεννήθηκε το χάος [ απόλυτο κενό - σκοτάδι ]. 1 ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ - ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 1. Στην αρχή γεννήθηκε το χάος [ απόλυτο κενό - σκοτάδι ]. 2. Έπειτα γεννήθηκε ο αιθέρας [ μεγάλες ταχύτητες σωματιδίων ύλης με μορφή ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72.

ΚΥΜΑΤΑ. Επαλληλία 48. Συμβολή 49. Στάσιμα κύματα 52. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55. Ανάκλαση και διάθλαση 63. Διασκεδασμός 70. Σύνοψη 72. ΚΥΜΑΤΑ 2 Επαλληλία 48 Συμβολή 49 Στάσιμα κύματα 52 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 55 Ανάκλαση και διάθλαση 63 Διασκεδασμός 70 Σύνοψη 72 Ασκήσεις 74 Εικ. 2.1 Κύμα στην επιφάνεια της θάλασσας. 2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ

Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ Κ Β Α Ν Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΦΑΕΛΟΣ E. ΙΩΑΝΝΗΣ Π Α Τ Ρ Α 0 0 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πραγµατοποίηση αυτού του σεµιναρίου στο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση

Ας αναρωτηθούμε. Απάντηση Ας αναρωτηθούμε 1. Έχουμε επιτάχυνση στην ομαλή κυκλική κίνηση; Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου -π.χ υ=30 Km/h- σε μια κυκλική πλατεία. Επιταχυνόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων;

ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. φυσικό σύστηµα; Πρόκειται για κίνηση σε συντηρητικό πεδίο δυνάµεων; ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Είδαµε ότι η φυσική κίνηση ενός σωµατιδίου σε συντηρητικό πεδίο ικανοποιεί την αρχή ελάχιστης δράσης του Hamilton µε Λαγκρανζιανή, όπου η κινητική ενέργεια του

Διαβάστε περισσότερα

R s ~ M Για αστρικές μάζες ΜΟ είναι μερικές φορές μικρότερη των αστέρων νετρονίων

R s ~ M Για αστρικές μάζες ΜΟ είναι μερικές φορές μικρότερη των αστέρων νετρονίων Μελανές οπές Πόση θα πρέπει να είναι η R μάζας Μ ώστε υ διαφ =c; 2GM Μάζα (M ) Rs (km) R s = c 2 Αστέρας 10 30 Αστέρας 3 9 Αστέρας 2 6 Ήλιος 1 3 Γη 0.00003 9mm R s ~ M Για αστρικές μάζες ΜΟ είναι μερικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ 1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Διδάσκων: Θεόδωρος Ν. Τομαράς 1.1 Newton s law A. Newton s law: Περιγράφει τη κίνηση υλικού σημείου μάζας m σε χωρο-χρονικά μεταβαλλόμενο πεδίο δυνάμεων F. Σε Αδρανειακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ

ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΚΩΝ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Β ΕΚ ΟΣΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ 1 ii ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα