ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1.Β1. α) Να διατυπώσετε το νόµο του Coulomb και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. β) Ποιες οι µονάδες των µεγεθών που εµφανίζονται στη σχέση; 2.Β2. Ποιες οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές ανάµεσα στο νόµο του Coulomb και το νόµο της παγκόσµιας έλξης; 3.Β3. ύο όµοια ηλεκτρικά φορτία απέχουν σταθερή απόσταση. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα στη δύναµη του Coulomb εάν: α) Ένα από τα δύο φορτία διπλασιαστεί. β) Ένα φορτίο διπλασιαστεί και το άλλο υποδιπλασιαστεί. γ) ιπλασιαστούν και τα δύο φορτία. 4.Β4. Ένα ηλεκτροσκόπιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να ανιχνεύει ηλεκτρικό φορτίο. Πλησιάζουµε µία αρνητικά φορτισµένη ράβδο στο σφαιρίδιο του ηλεκτροσκοπίου. α) Τι παρατηρείτε; β) Τι είδους φορτίο εµφανίζεται στο σφαιρίδιο; γ) Ποιο είναι το συνολικό φορτίο του ηλεκτροσκοπίου; (εξηγήστε) 5.Β5. Τρίψτε ένα φουσκωµένο µπαλόνι σε ένα ύφασµα. Στη συνέχεια φέρτε σε επαφή το µπαλόνι µε τον τοίχο. Το µπαλόνι «κολλά» στον τοίχο. Γιατί; 6.Β6. ύο ετερώνυµα ηλεκτρικά φορτία q 1 και q 2 έλκονται µε δύναµη F, όταν η απόστασή τους, είναι. Να βρεθεί η απόσταση στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν, ώστε η ελκτική δύναµη να γίνει: α) 4F β) F / 4 7.Β7. ίνονται τρία όµοια ηλεκτρικά φορτία που βρίσκονται στις κορυφές Α,Β,Γ ισόπλευρου τριγώνου. Ποια είναι η κατεύθυνση της δύναµης που δέχεται το φορτίο της κορυφής (Α); 8.Β8. ύο όµοια ηλεκτρικά φορτία είναι ακίνητα στις δύο διαγώνια απέναντι κορυφές τετραγώνου. Πού δέχεται µεγαλύτερη δύναµη ένα τρίτο φορτίο, στις δύο ελεύθερες κορυφές ή στο κέντρο του τετραγώνου; 9.Β9. Τρίψτε το πλαστικό µέρος ενός στυλό στο πουκάµισό σας, για να το φορτίσετε. Στη συνέχεια ανοίξτε τη βρύση του νερού και πλησιάστε τη «φλέβα». Τι παρατηρείτε; Εξηγήστε το φαινόµενο. 10.Β10. Τι ονοµάζουµε ένταση ηλεκτρικού πεδίου; Να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. 11.Β11. Η µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού φορτίου είναι : α) C β) N/m γ) N/C δ) J/C 1

2 12.Β12. Συµπληρώστε τα κενά του κείµενου: Η ένταση Ε σε σηµείο «Σ» ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε ηλεκτρικό φορτίο Q, έχει µέτρο που είναι... του φορτίου Q και... ανάλογο της απόστασής του «Σ» από το... πηγή. Η κατεύθυνση της έντασης στο «Σ» εξαρτάται από το... του φορτίου Q. 13.Β13. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. Η κατεύθυνση της E, σε ένα σηµείο «Σ» ηλεκτρικού πεδίου. α) Είναι ανεξάρτητη της θέσης του σηµείου «Σ» β) Είναι ανεξάρτητη της θέσης του «Σ» αν το πεδίο είναι οµογενές. γ) Είναι ανεξάρτητη από δοκιµαστικό φορτίο που τοποθετείται στο σηµείο «Σ». 14.Β14. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. οκιµαστικό φορτίο q τοποθετείται σε πεδίο που δηµιουργεί σηµειακό φορτίο Q. H δύναµη που δέχεται το φορτίο q: α) Έχει µέτρο που εξαρτάται από τη θέση του φορτίου q µέσα στο πεδίο. β) Έχει τη διεύθυνση της αντίστοιχης δυναµικής γραµµής. γ) Έχει µέτρο που παραµένει σταθερό, για κάθε σηµείο που βρίσκεται πάνω σε (νοητή) σφαιρική επιφάνεια, µε κέντρο το σηµειακό φορτίο Q. δ) Έχει φορά που δεν εξαρτάται από τη φορά της έντασης του πεδίου. 15.Β15. ίνονται δύο οµώνυµα ηλεκτρικά φορτία Q 1 = 2Q 2, στις θέσεις (Α) και (Β) όπως στο σχήµα. Ι) Το ηλεκτρικό πεδίο µηδενίζεται σε σηµείο που βρίσκεται : α) Αριστερά του Α. β) εξιά του Β. γ) Μεταξύ Α και Β. ΙΙ) Αν 1 και 2 είναι οι αποστάσεις του σηµείου µηδενισµού της έντασης, από τα φορτία Q 1 και Q 2 αντίστοιχα, ο λόγος 1 2 είναι : α) 1/2 β) 2/1 γ) 1/ 2 δ) 2 16.Β16. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου. Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο µπορεί να απεικονίζεται µέσω των... γραµµών. 2

3 Οι δυναµικές γραµµές είναι οι νοητές γραµµές που σε κάθε σηµείο τους η... του πεδίου είναι εφαπτόµενη. Οι δυναµικές γραµµές δεν... στο χώρο γύρω από τα φορτία. Όπου οι δυναµικές γραµµές είναι πιο πυκνές η ένταση του πεδίου είναι Β17. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο παριστάνεται από ένα πλήθος (νοητών) γραµµών οι οποίες : α) εν τέµνονται έξω από τα φορτία β) Είναι πάντοτε ευθύγραµµες γ) Έχουν πάντοτε φορά από τα θετικά προς τα αρνητικά φορτία. 18.Β18. Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου που οφείλεται : α) Σε ένα αρνητικό φορτίο. β) Σε δύο ίσα κατά απόλυτη τιµή και ετερώνυµα ηλεκτρικά φορτία. 19.Β19. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. Ηλεκτρικό φορτίο q τοποθετείται µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, που δηµιουργείται µεταξύ δύο όµοιων παράλληλων και ετερώνυµα φορτισµένων πλακών. Η δύναµη που δέχεται το φορτίο q : α) Εξαρτάται από τη θέση του φορτίου µέσα στο πεδίο. β) Έχει κατεύθυνση που εξαρτάται από το είδος του φορτίου q. γ) Έχει µέτρο σταθερό. δ) Έχει διεύθυνση παράλληλη προς τις πλάκες. ε) Έχει πάντοτε φορά από τη θετική πλάκα στην αρνητική. 20.Β20. Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται, ανάµεσα σε δύο όµοιες παράλληλες µεταλλικές πλάκες, φορτισµένες µε αντίθετα φορτία. 21.Β21. Αν το οµογενές ηλεκτρικό πεδίο της προηγούµενης δραστηριότητας είναι κατακόρυφο και αρνητικά φορτισµένη σταγόνα λαδιού ισορροπεί µέσα σ αυτό. α) Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που δέχεται η σταγόνα. 3

4 β) Να προσδιορίσετε το είδος του φορτίου κάθε πλάκας. 22.Β22. Θετικό σηµειακό φορτίο Q, προκαλεί τη δηµιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου. α) Να σηµειώσετε τη φορά των δυναµικών γραµµών. β) Να σχεδιάσετε το διάνυσµα της E του πεδίου στα σηµεία «Κ» και «Λ». Q A A K K γ) Να βρεθεί ο λόγος των µέτρων εντάσεων του πεδίου E K, αν : E Λ K = 2 Λ. 23.Β23. ίνεται το πεδίο του σχήµατος που οφείλεται στα σηµειακά φορτία Q 1, Q 2. α) Ποιο το είδος των φορτίων Q 1, Q 2 ; β) Σχεδιάστε το διάνυσµα της έντασης του πεδίου στο σηµείο Σ. 24.Β24. ίδονται δύο ίσα θετικά φορτία (Q 1 = Q 2 ) και σηµείο «Σ» της κάθετης στο µέσο «Μ» της απόστασής τους. α) Να υποδείξετε µέθοδο για τη γραφική απεικόνιση της έντασης του πεδίου στη θέση «Σ». β) Ποια είναι η κατεύθυνση του διανύσµατος ; E γ) Ποια η κατεύθυνση της δύναµης που θα ασκηθεί, αν στη θέση «Σ» τοποθετήσουµε αρνητικό δοκιµαστικό φορτίο q; Q 1 Q 2 ª Β25. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου. Η δυναµική ενέργεια αποτελεί κοινή ιδιότητα ενός... ηλεκτρικών φορτίων. Για την περίπτωση αλληλεπίδρασης δύο ηλεκτρικών φορτίων q 1 και q 2, υπολογίζεται από τη σχέση U =... Η µονάδα µέτρησης της δυναµικής ενέργειας είναι το... Εάν το πρόσηµο του αποτελέσµατος είναι... αυτό σηµαίνει ότι οι δυνάµεις Coulomb µεταξύ των φορτίων είναι Β26. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις δίνει τη δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο σηµειακών φορτίων Q 1, Q 2 ; α) K QQ β) K Q 1 2 γ) K QQ 1 2 δ) K Q Β27. Να γίνουν οι αντιστοιχίσεις ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΟ ΦΟΡΤΙΩΝ Θετική δυναµική ενέργεια Αρνητική δυναµική ενέργεια υναµική ενέργεια ίση µε το µηδέν ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ δυνάµεις ελκτικές άπειρη απόσταση µηδενική απόσταση 4

5 οµόσηµα φορτία Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή, µε Λ αν είναι λανθασµένη. 28.Β28. Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια δύο σηµειακών φορτίων, είναι : α) Αντίστροφα ανάλογη της µεταξύ τους απόστασης β) Είναι µέγεθος διανυσµατικό γ) Είναι πάντοτε θετική δ) Η µονάδα µέτρησής της είναι : 1J/C 29.B29. οκιµαστικό φορτίο +q τοποθετείται στη θέση «Σ» πεδίου, που δηµιουργείται από ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q. Το έργο της δύναµης του πεδίου κατά τη µετακίνηση του φορτίου q από το (Σ) στο άπειρο είναι : α) Ανάλογο του φορτίου q. β) Ίσο µε τη δυναµική ενέργεια του φορτίου q στη θέση «Σ». γ) Ανεξάρτητο της διαδροµής που θα ακολουθήσει το φορτίο q. δ) Είναι άπειρο αφού η διαδροµή έχει άπειρο µήκος. 30.Β30. Ακίνητο θετικό ηλεκτρικό φορτίο Q, δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Το τοποθετούµε δοκιµαστικό φορτίο q σε σηµείο (Σ) του πεδίου. Αν η δυναµική ενέργεια του φορτίου q είναι αρνητική αυτό σηµαίνει ότι : α) Το φορτίο q είναι οµόσηµο του Q β) Η δυνάµεις µεταξύ των φορτίων είναι ελκτικές γ) Για να µεταφερθεί το φορτίο q, από µεγάλη απόσταση στη θέση (Σ) απαιτείται να του προσφέρουµε ενέργεια 31.Β32. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Το δυναµικό είναι ένα... φυσικό µέγεθος, που µας δείχνει την... ενέργεια που έχει η... του ηλεκτρικού φορτίου στη συγκεκριµένη θέση του πεδίου. 32.Β33. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η µονάδα µέτρησης του δυναµικού στο S.I. είναι το... Θα λέµε ότι το δυναµικό σε µια θέση του πεδίου είναι ίσο µε 1..., αν φορτίο ίσο µε... στη θέση αυτή έχει δυναµική ενέργεια ίση µε Β34. Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή µε Λ αν είναι λανθασµένη. 5

6 Φορτίο πηγή Q παράγει ηλεκτροστατικό πεδίο. Όταν δίνεται η πληροφορία ότι «Το δυναµικό σε µια θέση «Σ» του ηλεκτρικού πεδίου είναι V Σ = +10V», αυτό σηµαίνει ότι : α) Η δυναµική ενέργεια δοκιµαστικού φορτίου είναι +10Joule β) οκιµαστικό φορτίο -1C στη θέση «Σ» περιέχει δυναµική ενέργεια -10J γ) οκιµαστικό φορτίο +1C στη θέση «Σ» θα µετακινηθεί στο άπειρο από τη δυναµική του πεδίου δ) Το φορτίο πηγή είναι αρνητικό 34.Β35. ίνεται οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. Τοποθετούµε δοκιµαστικό φορτίο +q σε µία θέση του πεδίου. Να αποδειχτεί ότι το φορτίο θα κινηθεί από σηµεία υψηλότερου δυναµικού σε σηµεία χαµηλότερου δυναµικού. 35.Β36. Τα σχήµατα Ι και ΙΙ αντιστοιχούν στις δυναµικές ενέργειες δύο ηλεκτρικών πεδίων. Να δικαιολογήσετε τη συµφωνία ή τη διαφωνία I σας µε κάθε µια από τις παρακάτω απόψεις σηµειώνοντας (Χ) αν συµφωνείτε : α) Σε όλες τις θέσεις καθενός πεδίου, η ένταση είναι σταθερή II β) Καθώς κινούµαστε από αριστερά προς τα δεξιά η ένταση και των δύο πεδίων µειώνεται γ) Η ένταση του πεδίου (Ι) είναι σταθερή, ενώ η ένταση του πεδίου (ΙΙ) αυξάνεται καθώς κινούµαστε προς τα αριστερά δ) Και τα δύο πεδία προκύπτουν από αρνητικά φορτία στ αριστερά και θετικά στα δεξιά 36.Β37. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή, µε Λ αν είναι λανθασµένη. Θετικό φορτίο +q µετακινείται από τη θέση «Α» στη «Β». +q µ α) Η κίνηση γίνεται κάτω από την επίδραση της δύναµης του πεδίου β) Το φορτίο στη θέση Β έχει µικρότερη δυναµική ενέργεια σε σχέση µε την Α. γ) Η δύναµη που του ασκείται στη θέση Β είναι µικρότερη από τη δύναµη στη θέση Α 6

7 δ) Το δυναµικό στη θέση Α είναι µικρότερο από το δυναµικό στη θέση Β. 37.Β39. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο... ηλεκτρικού πεδίου, µας δείχνει την... της δυναµικής ενέργειας ανά... ηλεκτρικού φορτίου. 38.Β40. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η διαφορά δυναµικού είναι... φυσικό µέγεθος και έχει µονάδα µέτρησης το 1... ιαφορά δυναµικού ίση µε µε 1... µας δείχνει ότι, η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας φορτίου +C µεταξύ των δύο θέσεων, είναι ίση µε Β41. Χαρακτηρίστε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή η Λ αν είναι λανθασµένη. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων Α και Β ηλεκτρικού πεδίου είναι V AB = -10V. Αυτό σηµαίνει ότι : α) Αν αφήσουµε µε φορτίο +q στη θέση «Α», αυτό θα µετακινηθεί από τη θέση «Α» στην «Β» β) Η διαφορά των δυναµικών V A - V B είναι ίση µε -10V. γ) Το δυναµικό V A > V B δ) Αν µετακινήσουµε φορτίο q = 1C από το «Α» στο «Β» η δυναµική του ενέργεια θα ελαττωθεί κατά 10 Joule 40.B43. Αν διπλασιάσουµε το φορτίο Q ενός φορτισµένου πυκνωτή, πόση θα γίνει η διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο οπλισµών του; 41.Β44. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ένα φυσικό... µέγεθος. Λέµε ότι η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ίση µε 1... όταν ο πυκνωτής έχει φορτίο ίσο µε 1... και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του είναι ίση µε 1... Εάν πυκνωτή χωρητικότητας C, τον φορτίσουµε µε φορτίο Q (χωρίς θα ξεσπάσει σπινθήρας) τότε η ενέργεια που έχει αποκτήσει είναι ίση µε Β45. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Ο πυκνωτής είναι : α) Μία συσκευή που αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία. β) Μία συσκευή που παράγει ηλεκτρικά φορτία. γ) Σύστηµα δύο αγωγών σε επαφή. 43.Β46. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή µε Λ αν είναι λανθασµένη. α) Είναι ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου. β) Είναι ανάλογη της διαφοράς δυναµικού, µεταξύ των οπλισµών του. 7

8 γ) Είναι ίση µε το σταθερό πηλίκο του φορτίου του Q προς την διαφορά δυναµικού V των οπλισµών του. 44.Β47. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή, µε Λ αν είναι λανθασµένη. α) Αυξήσουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. β) Αυξήσουµε το εµβαδόν των οπλισµών του. γ) Αυξήσουµε το εµβαδόν των οπλισµών του και ελαττώσουµε την απόστασή τους. 45.Β48. ίνεται ένας επίπεδος φορτισµένος πυκνωτής. α) Να σχεδιαστούν οι δυναµικές γραµµές του πεδίου του. β) Αν διπλασιάσουµε το φορτίο του τι θα συµβεί µε την ένταση, του ηλεκτρικού πεδίου; γ) Αν φορτίο +q µετακινηθεί από τη θετική πλάκα στην αρνητική, πότε θα είναι µεγαλύτερο το έργο ηλεκτρικής δύναµης, όταν ο πυκνωτής έχει φορτίο Q ή 2Q; δ) Πότε το φορτίο q έχει µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια ; Κοντά στη θετική πλάκα, στην αρνητική πλάκα ή στο µέσο της απόστασης l ; 46.Β49. Να παρασταθεί γραφικά (κατά ελεύθερη πτώση εκτίµηση), η σχέση τάσης - φορτίου σε άξονες V - Q για ένα πυκνωτή. Τι συµπέρασµα προκύπτει από το διάγραµµα, σχετικά µε τη χωρητικότητα του πυκνωτή; 47.Β5. οκιµαστικό φορτίο +2µC τοποθετείται στο µέσο απόστασης µεταξύ των δύο φορτίων Q 1 = +6µC και Q 2 = +4µC, τα οποία απέχουν απόσταση 10cm. Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στο δοκιµαστικό φορτίο. [Απ : 14,4Ν] 48.Β6. Τρία φορτία +2µC, -3µC και -5µC τοποθετούνται πάνω σε ευθεία και στις θέσεις Α,Β,Γ αντίστοιχα. Αν οι αποστάσεις µεταξύ φορτίων είναι (ΑΒ) - 0,4m και (ΑΓ) = 1,2m, να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στο φορτίο -3µC. [Απ : 0,55Ν] 49.Β8. Φορτίο C, δηµιουργεί πεδίο έντασης µέτρου 3, Ν/C σε απόσταση από αυτό. Να βρεθεί η απόσταση. [Απ : 100m] 50.B10. Φορτίο +9µC απέχει απόσταση 30cm από άλλο φορτίο +4µC. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, στο µέσο της µεταξύ τους απόστασης. [Απ : Ν/C] 51.B11. οκιµαστικό ηλεκτρικό φορτίο q 1 = 2µC, βρίσκεται στη θέση (Σ) ηλεκτρικού πεδίου και δέχεται Ν, κατά τη κατεύθυνση του άξονα x. Να βρεθούν : α) Η ένταση του πεδίου τη θέση (Σ). 8

9 β) Η δύναµη που θα δεχτεί φορτίο q 2 = -4µC στη θέση (Σ). [Απ: 10-3 Ν/C, N] 52.B12. Στα σηµεία Α και Β ευθείας (ε), που απέχουν απόσταση d = 0,3m, τοποθετούµε φορτία +2µC και +8µC αντίστοιχα. α) Σε ποιο σηµείο της ευθείας η ένταση του πεδίου είναι µηδέν; β) Σε ποιο σηµείο της ευθείας η ένταση µηδενίζεται αν το φορτίο +8µC αντικατασταθεί από το φορτίο -8µC. [Απ : 0,1m, 0,3m] 53.B13. ύο ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται σε απόσταση d = 6m. Αν τα φορτία είναι ίσα µε : α) +4µC, β) -4µC. Να υπολογιστεί, η ένταση του πεδίου σε σηµείο (Σ) της µεσοκάθετης στην απόσταση d, που απέχει 3m από το µέσο της απόστασης d. [Απ : Ν/C] 54.B14. Μικρός µεταλλικός δίσκος έχει βάρος Ν, και ισορροπεί σε µικρό ύψος από την επιφάνεια της Γης. Κοντά στην επιφάνεια της Γης εµφανίζεται ηλεκτροστατικό πεδίο, έντασης Ε = 100 Ν/C, κατακόρυφο και µε φορά προς τα κάτω. Να βρεθεί το είδος και η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που έχει ο δίσκος. [Απ : C] 55.B15. ύο όµοια µεταλλικά σφαιρίδια, έχουν το καθένα βάρος 0,45Ν και είναι στερεωµένα στις άκρες δύο, ίσου µήκους, µεταξωτών νηµάτων. Τα νήµατα έχουν µήκος 0,20m. Αν τα δύο σφαιρίδια έχουν ίσα φορτία, να βρεθεί το φορτίο καθενός, ώστε να ισορροπούν, µε τα νήµατα κάθετα µεταξύ τους. [Απ : C] 56.B16. Στις κορυφές ΑΒΓ τετραγώνου, πλευράς 0,1m, τοποθετούνται αντίστοιχα τα φορτία : +100µC, -200µC, +97µC, -196µC. Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο κέντρο του τετράγωνου. [Απ : N/C] 57.B17. Σωµατίδια µε µάζα 1, Kg και φορτίο +1µC αφήνεται να κινηθεί σε ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης 12N/C. Να βρεθούν : α) Η µετατόπιση του µετά από χρόνο 1s. β) Η κινητική του ενέργεια στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου της κίνησης. γ) Ποιες µετατροπές ενέργειας συνέβησαν; [Απ : 0,6m, 7, J] 58.B18. Με βάση το προηγούµενο πρόβληµα και µετά από 1s κίνησης, εφαρµόζουµε συγχρόνως και ένα αντίρροπο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. Να βρεθεί ποια θα έπρεπε να είναι η έντασή του, ώστε να µηδενιστεί η ταχύτητα του σωµατιδίου µετά από 1s. [Απ : -24N/C] 59.B19. ύο ηλεκτρικά φορτία +4µC και -6µC, βρίσκονται σε απόσταση 0,4m. Να υπολογιστεί η δυναµική ενέργεια του συστήµατος των φορτίων. [Απ : -0,54J 9

10 60.B20. Το σύστηµα δύο ηλεκτρικών φορτίων +3µC και +4µC περιέχει ενέργεια 0,27 Joule. Να βρεθεί η απόσταση µεταξύ των δύο φορτίων. [Απ : 0,4m] 61.B21. Φορτίο - πηγή +6µC δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Σε θέση που απέχει 0,3m από το φορτίο -6nC. Πόση είναι η δυναµική ενέργεια του δοκιµαστικού φορτίου; (1nC = 10-9 C) [Απ : -10, J] 62.B22. Να βρεθεί το δυναµικό σε απόσταση 0,9m από φορτίο +6µC. [Απ : V] 63.B23. Σε ποια απόσταση από φορτίο +2µC το δυναµικό έχει τιµή Volt; [Απ : 0,45m] 64.B24. οκιµαστικό φορτίο +2µC τοποθετείται σε σηµείο (Σ) ηλεκτρικού πεδίου. Αν το δυναµικό στη θέση (Σ) είναι -10V να βρείτε: α) Τη δυναµική ενέργεια του δοκιµαστικού φορτίου. β) Πόσο έργο πρέπει να προσφερθεί στο δοκιµαστικό φορτίο για να φθάσει στο άπειρο χωρίς ταχύτητα; [Απ : J, J] 65.B25. ύο σηµειακά φορτία +2µC και +18µC απέχουν απόσταση 16cm. Να βρεθεί: α) Σε ποιο σηµείο µηδενίζεται η ένταση του πεδίου. β) Το δυναµικό στη θέση µηδενισµού της έντασης. [Απ : 4cm, V] 66.B26. Ακίνητο σηµειακό φορτίο +2µC, βρίσκεται σε σηµείο «Σ». α) Να υπολογιστεί το δυναµικό σε απόσταση 1 = 2m και 2 = 4m από το (Σ). β) Αν σηµειακό φορτίο q = 1µc τοποθετηθεί σε απόσταση 1, ποια η δυναµική του ενέργεια; γ) Αν το φορτίο q = 2µC µετακινηθεί από τη θέση 1 στη θέση 2, ποιο είναι το έργο της δύναµης του πεδίου; Το έργο αυτό εξαρτάται από τη διαδροµή που θα ακολουθήσει το φορτίο q; [Απ : α) V, 4, V, β) J, γ) J] 67.B27. Στο µοντέλο του Boh για το άτοµο του υδρογόνου, τα ηλεκτρόνια µπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα (πρωτόνιο) σε (επιτρεπόµενες) κυκλικές τροχιές. Αν µία τροχιά έχει ακτίνα 1 = m, να υπολογιστούν : α) Η δυναµική β) Η κινητική γ) Η µηχανική ενέργεια του ηλεκτρόνιου στην τροχιά ακτίνας 1. [Απ : -1, J, 0, J, -0, J] 68.B28. Τέσσερα ηλεκτρικά φορτία +30µC, -60µC, +90µC και -120µC βρίσκονται αντίστοιχα στις κορυφές Α,Β,Γ, τετραγώνου, πλευράς 5 2m. Να υπολογίσετε : α) Το δυναµικό στο µέσο «Μ» της πλευράς (ΑΒ). β) Το δυναµικό στο κέντρο του τετραγώνου «Κ». γ) Το έργο δύναµης του πεδίου κατά τη µεταφορά φορτίου q = 10-9 C, από τη θέση «Μ» στη θέση «Κ». Ποιο είναι το φυσικό περιεχόµενο του έργου αυτού; 10

11 [Απ : -111, V, V, -3, J] 69.B29. Στο πρόβληµα 28 να υπολογιστεί το έργο της δύναµης του ηλεκτρικού πεδίου, κατά τη µετακίνηση φορτίου +1µC. α) Από τη θέση Μ στο άπειρο β) Από τη θέση Κ στο άπειρο Ποιο συµπέρασµα βγάζετε σε κάθε µια περίπτωση; [Απ : α) -111, J, β) J] B30. Το σωµατίδιο «α» έχει τη δοµή 4 2 He δηλαδή αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια (m p. m n). Το σωµατίδιο «α» επιταχύνεται, σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. Εάν το αφήσουµε (υ ο = 0), να επιταχυνθεί µεταξύ δύο σηµείων Α,Β που έχουν διαφορά δυναµικού ίση µε 1.200V, να βρεθεί ποια είναι η ταχύτητά του στο σηµείο Β. [Απ : m/s] 71.Β31. Κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας, νέφος στην επιφάνειά του προς τη Γη εµφανίζει φορτίο -25C. Στην επιφάνεια της Γης, δηµιουργεί από επαγωγή, θετικά φορτία. Όταν η διαφορά δυναµικού µεταξύ νέφους - Γης φθάσει τα V, ο ατµοσφαιρικός αέρας παύει για λίγο να λειτουργεί ως µονωτής και ξεσπά ηλεκτρική εκκένωση, κατά την οποία ηλεκτρόνια του νέφους κατευθύνονται προς τη Γη (κεραυνός). α) Πόση ηλεκτρική ενέργεια απελευθερώθηκε; β) Πόση είναι η µέση ισχύς που αποδίδεται, αν η διάρκεια του φαινοµένου είναι 10-3 s; [Απ : 1, J, β) 1, W] 72.Β32. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα 50µF. Πόση διαφορά δυναµικού πρέπει να εφαρµοστεί µεταξύ των δύο οπλισµών του πυκνωτή, για να αποκτήσει ηλεκτρικό φορτίο 10-3 C; Πόση ενέργεια έχει τότε ο πυκνωτής; [Απ : 20V, 0,01J] 73.Β33. ύο φύλλα αργιλίου έχουν διαστάσεις 10cm. 20cm, και απέχουν απόσταση 0,5mm. Πόση είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή; [Απ : 3, F] 74.B34. Επίπεδος πυκνωτής έχει οπλισµούς µε εµβαδόν 200cm 2 ο καθένας. Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 17, F, πόση είναι η απόσταση µεταξύ των δύο οπλισµών του; [Απ : 1mm] 75.B35. Ο κάθε οπλισµός ενός επιπέδου πυκνωτή έχει εµβαδόν 0,2m 2, ενώ οι οπλισµοί του απέχουν 4mm. Να υπολογίσετε : α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή β) Το φορτίο που αποκτά ο πυκνωτής, αν φορτιστεί µε τάση 200V. [Απ : 4, F, C] 76.B36. Ένας επίπεδος πυκνωτής, έχει χωρητικότητα 2µF, απόσταση οπλισµών 2cm, και έχει φορτιστεί µε τάση 150V. Στη συνέχεια αποµακρύνουµε την πηγή φόρτισης και διπλασιάζουµε την απόσταση των οπλισµών του. Να υπολογιστούν οι τιµές πριν και µετά το διπλασιασµό: α) Τη χωρητικότητα του πυκνωτή 11

12 β) Της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. γ) Της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. δ) Της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου. Πώς εξηγείται η µεταβολή της ενέργειας του πυκνωτή; [Απ : Πριν : 2µF, 150V, 7500 V m, 22, J Μετά : 1µF, 300V, 7500 V m, J 77.B37. ύο παράλληλες πλάκες µεταλλικές πλάκες απέχουν απόσταση 0,5cm και είναι συνδεδεµένες µε διαφορά δυναµικού 80V. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ αυτών. [Απ : V/m] 78.B38. ιαφορά δυναµικού 120V εφαρµόζεται σε δύο παράλληλες πλάκες. Εάν το πεδίο που παράγεται µεταξύ των πλακών είναι 600 V/m, πόσο απέχουν οι δύο πλάκες; [Απ : 0,2m] 79.B39. ύο µεταλλικές πλάκες συνδέθηκαν µε µπαταρία 4,5V, Πόσο έργο απαιτείται για να µεταφερθεί φορτίο +4µC α) Από την αρνητική στη θετική πλάκα; β) Από τη θετική στην αρνητική πλάκα; Θεωρήστε την κινητική ενέργεια του φορτίου σταθερή. [Απ : J, J] 80.B40. ύο οριζόντιες µεταλλικές πλάκες έχουν µήκος d = 5cm και η µεταξύ τους απόσταση είναι l = 1cm. Η διαφορά δυναµικού, µεταξύ των πλακών είναι 500V. Ηλεκτρόνιο µπαίνει στο χώρο του πεδίου µε ταχύτητα υ ο = m/s, παράλληλα προς τις πλάκες. Αν το σηµείο εισόδου του ηλεκτρονίου βρίσκεται στο µέσο της απόστασης l, να βρεθεί η ταχύτητα του ηλεκτρονίου τη στιγµή που βγαίνει από το πεδίο. [Απ : 2, m/s, εφθ = 0,2] 81.Β41. Η ηλεκτρονική δέσµη στο σωλήνα µιας τηλεόρασης, αποτελείται από ηλεκτρόνια που επιταχύνονται από την κατάσταση ηρεµίας, µέσω διαφοράς δυναµικού περίπου V. α) Ποια είναι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα ηλεκτρόνια; β) Ποια είναι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων; [Απ : 3, J, 8, m/s] 82.B42. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών ενός επιπέδου πυκνωτή είναι V/m. Στο χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, αιωρείται σταγόνα λαδιού που έχει βάρος 3, Ν. Ποιο είναι το ηλεκτρικό της σταγόνας; [Απ : -6, C] 83.B43. Μικρή αγώγιµη σφαίρα, που έχει µάζα Kg και φορτίο +6µC, βρίσκεται στην άκρη κατακόρυφου µεταξωτού νήµατος ανάµεσα στους κατακόρυφους οπλισµούς ενός πυκνωτή. Οι οπλισµοί του πυκνωτή απέχουν απόσταση 5cm. Με ποια τάση πρέπει να φορτιστεί ο πυκνωτής ώστε η σφαίρα να ισορροπεί σχηµατίζοντας µε τη κατακόρυφη, γωνία 30 ο (χωρίς να εφάπτεται στους οπλισµούς). [Απ : 9,43V] 12

13 84.B44. ίνονται δύο σηµεία Κ και Λ ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η διαφορά δυναµικού V ΚΛ = 1000V. Εάν η απόσταση των ΚΛ είναι 50cm. Να υπολογισθούν : α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου β) Το δυναµικό σηµείο «Λ», εάν το δυναµικό στο «Κ» είναι +200V. [Απ : 2000V/m, -800V] 85.Β45. Οι οπλισµοί Α και Β του πυκνωτή του σχήµατος, απέχουν απόσταση 100cm και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο οπλισµών είναι 2.000V. Σηµειακό φορτίο +1µC τοποθετείται στη θέση «Κ» που απέχει απόσταση 20cm από τον οπλισµό (Α). Να βρείτε το έργο της δύναµης του πεδίου για τη µετακίνηση του φορτίου: α) W K Λ β) W Μ Κ γ) W K Λ Μ Κ [Απ : J, 0J, 0J] ( ) (µ) K 60cm 80cm 100cm +2000V 0V M 86. Τα παρακάτω σχήµατα δείχνουν τη δύναµη η οποία ασκείται από ηλεκτρικό πεδίο έντασης v E, σε κάποιο φορτίο το οποίο βρίσκεται µέσα στο πεδίο. Παριστάνονται τέσσερα διαφορετικές περιπτώσεις Α, Β, Γ και. E F E F Α. Στην περίπτωση Α το φορτίο είναι α. θετικό. β. αρνητικό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. Β. Σε ποιες περιπτώσεις είναι ασυµβίβαστα τα σχήµατα µε τον ορισµό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. E (Α) F (Γ) E (Β) ( ) F 13

14 87.Τέσσερις όµοιες µικρές σφαίρες Α, Β, Γ και βρίσκονται στις Α Β τέσσερις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Καθεµιά από τις σφαίρες Α και Β έχει θετικό φορτίο 2q ενώ οι σφαίρες Γ και είναι αφόρτιστες. Φέρνουµε σε επαφή τις σφαίρες Α και Β µε τις σφαίρες και Γ, αντίστοιχα, και τις επαναφέρουµε στις αρχικές τους θέσεις. α. Να βρείτε τη δύναµη που ασκείται στη σφαίρα Γ εξαιτίας της σφαίρας Α. β. Να συγκρίνετε τα µέτρα των δυνάµεων µεταξύ των σφαιρών Α και Β πριν και µετά την επαφή. Γ γ. Αν τριπλασιάσουµε την πλευρά του τετραγώνου µετά την επαφή, πόσο θα µεταβληθεί η δύναµη µεταξύ των σφαιρών Α και ; [Απ. (α) k q 2 c 2, κατά τη διεύθυνση της διαγωνίου, (β) 4/1 (γ) εννιά φορές µικρότερη] 2α 88. υο µικρές σφαίρες απέχουν µεταξύ τους κατά 60 cm. Η πρώτη, η οποία έχει ηλεκτρικό φορτίο 4 µc και βρίσκεται στο σηµείο Α, ασκεί δύναµη F στη δεύτερη, η οποία έχει φορτίο 1 µc και βρίσκεται στο σηµείο Β. α. Να υπολογίσετε τη δύναµη F. β. Θεωρώντας τη σφαίρα Α ως πηγή του ηλεκτρικού πεδίου, να προσδιορίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Β. γ. Αν η σφαίρα στο Β έχει µάζα 25 g και µπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να υπολογίσετε την αρχική της επιτάχυνση. [Απ. (α) 0,1 Ν, (β) 10 5 Ν/C, (γ) 4 m/s 2 ] 89.Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. α. Πόση είναι τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή όταν το 2 µf κύκλωµα είναι ανοιχτό; β. Όταν κλείσει ο διακόπτης, ο πυκνωτής φορτίζεται. Πόση είναι η ενέργεια που µεταβιβάζεται στον πυκνωτή από την πηγή; γ. Μετά τη φόρτιση, αποµακρύνουµε την πηγή και 1,5 V βραχυκυκλώνουµε τους οπλισµούς του πυκνωτή µε ένα µεταλλικό σύρµα,. Αν η εκφόρτιση διαρκεί χρόνο 0,01 s, πόση είναι η µέση ισχύς που απέδωσε ο πυκνωτής; [Απ. (α) 0, (β) 2, J, (γ) 2, W] 90. υο ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1 = 4 µc και Q 1 q Q 2 Q 2 = 2 µc απέχουν µεταξύ τους L = 0,9 m. Ένα άλλο σηµειακό φορτίο q = 1 µc A x Γ Β (ε) τοποθετείται στο σηµείο Γ, σε απόσταση x = L 0,3 m από το φορτίο Q 1. Να βρείτε α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί καθένα από τα φορτία Q 1 και Q 2 στο φορτίο q. β. τη συνολική δύναµη που δέχεται το φορτίο q. [Απ. (α) 0,4 Ν, 0,05 Ν, (β) 0,35 Ν οµόρροπη της F 1 ] 14

15 91.Αφήνουµε µια αρνητικά φορτισµένη σταγόνα µάζας m = 0,1 g και φορτίου q = 1, C, να πέσει από µια µικρή οπή του πάνω οπλισµού ενός επίπεδου πυκνωτή κενού, όπως φαίνεται στο σχήµα. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ανάµεσα στους οπλισµούς του πυκνωτή είναι Ε = 80 kv/m και η απόσταση µεταξύ των οπλισµών είναι L = 10 mm. Να βρείτε α. την ηλεκτρική δύναµη που ασκείται στη σταγόνα. β. την επιτάχυνση της σταγόνας. γ. τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας της σταγόνας κατά την κίνησή της από τον πάνω µέχρι τον κάτω οπλισµό. (g = 10 m/s 2 ) [Απ. (α) 9, N, (β) 0,4 m/s 2, (γ) J] 92.Επίπεδος πυκνωτής, χωρητικότητας C = 10 µf, φορτίζεται µε φορτίο q = 30 µc και µετά αποσυνδέεται από την πηγή που τον φόρτισε. Αν µετά τη φόρτισή του αποµακρύνουµε τους οπλισµούς του στο διπλάσιο της αρχικής τους απόστασης, να βρείτε α. το φορτίο του πυκνωτή µετά την αποµάκρυνση των οπλισµών. β. τη νέα χωρητικότητα του πυκνωτή. γ. τη νέα διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του. δ. την αρχική ενέργεια του πυκνωτή. ε. την τελική ενέργεια του πυκνωτή. [Απ. (α) 30 µc, (β) 5 µf, (γ) 6 V, (δ) 4, J, (ε) J] 93. ύο σηµειακά φορτία Q A = +4Q 0 και Q B = - Q 0 είναι τοποθετηµένα στα σηµεία Q A Q Β Α και Β της ευθείας (ε). Η απόσταση A Β (ε) µεταξύ των σηµείων Α και Β είναι L = 30 L cm. α. Σε ποιο σηµείο της ευθείας (ε), εκτός από το άπειρο, η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία είναι ίση µε µηδέν; β. Στο σηµείο που απέχει 10 cm από το Α, τοποθετούµε ένα σηµειακό φορτίο +Q 0. Να βρείτε το λόγο των µέτρων των δυνάµεων που ασκούνται σ αυτό από τα φορτία Q A και Q B. [Απ. (α) x = 30 cm δεξιά του Β, (β) F A /F B = 16] 94.Τρία ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1 = 1 µc, Q 2 = 3 µc και Q 3 = - 4 µc συγκρατούνται στις θέσεις που φαίνονται στο σχήµα. εδοµένου ότι = 3 m, να βρείτε α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί καθένα από τα φορτία Q 2 και Q 3 στο φορτίο Q 1. β. τη συνολική δύναµη που δέχεται το φορτίο Q 1. [Απ. (α) Ν, Ν, (β) Ν, εφθ = 4/3] Q 2 Q 3 Q 1 y x 15

16 95.Τα σηµεία Α, Β, Γ και είναι κορυφές τετραγώνου Α πλευράς α = 1 m. Στην κορυφή Α τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q A = +0,01 µc. α. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Κ του τετραγώνου; Κ β. Στην κορυφή Γ τοποθετούµε ένα δεύτερο ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q Γ = - 0,01 µc. Πόση γίνεται τώρα η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q A και Q Γ στο σηµείο Κ; γ. Στις κορυφές Β και τοποθετούµε δύο ακόµα ακλόνητα σηµειακά φορτία Q B = +0,01 µc και Q = - 0,01 µc. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το σύστηµα των τεσσάρων Q A, Q B, Q Γ και Q στο σηµείο Κ. [Απ. (α) Ε 1 = 180 Ν/C, (β) Ε 2 = 360 N/C, (γ) N/C, φ = 45 ως προς την ΑΓ] B Γ 96. υο ακίνητα σηµειακά φορτία απωθούνται µεταξύ τους µε δύναµη µέτρου F = N. Πόσο γίνεται το µέτρο της δύναµης αυτής, όταν η µεταξύ τους απόσταση α. ελαττωθεί κατά /2. β. αυξηθεί κατά /2. [Απ. (α) Ν, (β) Ν] 97. ύο ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1 = 10 µc και Q 2 = 40 µc απέχουν µεταξύ τους L = 3 m. Να βρείτε A L Β (ε) α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο. β. σε ποιο σηµείο της ευθείας (ε) πρέπει να τοποθετηθεί σηµειακό φορτίο q = - 2 µ C, ώστε η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σ αυτό να είναι ίση µε µηδέν. [Απ. (α) 0,4 Ν, (β) σε απόσταση 1 m δεξιά του Α] 98. ύο µικρές ακίνητες φορτισµένες σφαίρες απωθούνται µεταξύ τους µε δύναµη µέτρου F = 12 N. Να υπολογίσετε το µέτρο της απωστικής δύναµης µεταξύ τους, αν α. διπλασιάσουµε το φορτίο κάθε σφαίρας. β. διπλασιάσουµε το φορτίο της µιας σφαίρας διπλασιάζοντας ταυτόχρονα τη µεταξύ τους απόσταση. [Απ. (α) 48 Ν, (β) 6 Ν] Q 1 Q ύο µικρές σφαίρες φορτίζονται µε ίσα και ετερώνυµα φορτία και τοποθετούνται σε απόσταση L = 1,6 m µεταξύ τους. Οι σφαίρες αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέτρου F = 3,6 N. Να βρείτε α. το φορτίο κάθε σφαίρας. β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων που πλεονάζουν στην αρνητικά φορτισµένη σφαίρα. [Απ. (α) Q 1 = 32 µc, Q 2 = - 32 µc, (β) ηλεκτρόνια] 100. Έχουµε τέσσερις µικρές φορτισµένες σφαίρες Α, Β, Γ και. Αν είναι γνωστό ότι η σφαίρα Α απωθεί τη σφαίρα Γ, η σφαίρα Β απωθεί τη σφαίρα, η σφαίρα Β έλκει τη σφαίρα Γ και ότι η σφαίρα Α είναι θετικά φορτισµένη, να βρείτε το πρόσηµο του φορτίου που φέρουν οι σφαίρες. 16

17 101. Η δύναµη που ασκείται σε σηµειακό φορτίο q = 4 µ C, που βρίσκεται σε σηµείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου, έχει µέτρο F = 6, N. Αν η κατεύθυνση της δύναµης συµπίπτει µε τη θετική κατεύθυνση του άξονα x x, να βρείτε α. το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σηµείο Α. β. την κατεύθυνση του διανύσµατος της έντασης στο σηµείο Α. [Απ. (α) 160 Ν/C, (β) η θετική κατεύθυνση του άξονα x x] 102. Ένα σηµειακό φορτίο Q = 1 µc βρίσκεται ακίνητο στην αρχή των συντεταγµένων ορθογωνίου συστήµατος xoy. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου α. πάνω στον άξονα x, στο σηµείο x 1 = 1 m. β. πάνω στον άξονα y, στο σηµείο y 1 = - 3 m. γ. στο σηµείο Α µε συντεταγµένες x 2 = 4 m και y 2 = 3 m. [Απ. (α) N/C κατά τη θετική φορά του άξονα x, (β) 10 3 N/C κατά την αρνητική φορά του άξονα y, (γ) 360 N/C, εφφ = 3/4] 103. υο ακίνητα σηµειακά φορτία Q και q απέχουν µεταξύ τους L = 20 cm όπως φαίνεται Q q στο σχήµα. Να βρείτε σε ποιο σηµείο της A Β (ε) ευθείας (ε), εκτός από το άπειρο, η L συνισταµένη ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου είναι ίση µε µηδέν, αν α. Q = 9 µc και q = 4 µc. β. Q = 9 µc και q = - 4 µc [Απ. (α) 12 cm δεξιά του Α, (β) 40 cm δεξιά του Β] 104. Τα σηµεία Ο, Α, Β και Γ του σχήµατος είναι κορυφές τετραγώνου πλευράς α = 1 m. Α Β α. Τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q 1 = 0,01 µc στη κορυφή Ο. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στο κέντρο Κ του τετραγώνου; K β. Στην κορυφή Β τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q 2 = 0,01 µc. Πόση γίνεται τώρα η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q 1 και Q 2 στο σηµείο Κ; O Γ γ. Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης που ασκείται µεταξύ των φορτίων Q 1 και Q 2 ; δ. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q 1 και Q 2 στην κορυφή Γ του τετραγώνου; [Απ. (α) 180 N/C, θ = 45, (β) 0, (γ) 4, Ν, (δ) 90 2 N/C, φ = 45 ] 17

18 105. Σε µια περιοχή του χώρου συνυπάρχουν οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο έντασης E = N/C και το γήινο βαρυτικό πεδίο (το οποίο θεωρούµε επίσης οµογενές), όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο σηµείο Α τοποθετούµε σηµειακό αντικείµενο µάζας m = 0,04 kg και φορτίου q = 2 µc. Να βρείτε α. πόση δύναµη ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο στο σηµειακό αντικείµενο. β. πόση είναι η συνολική δύναµη που ασκείται στο αντικείµενο, εξαιτίας των δύο πεδίων. γ. πόση είναι η επιτάχυνση που αποκτά το αντικείµενο όταν τοποθετηθεί στο σηµείο Α. [Απ. (α) 0,04 Ν, (β) - 0,36 Ν, (γ) - 9 m/s 2 ] y v g A E 106. Σωµατίδιο µε φορτίο Q µετακινείται µεταξύ δύο σηµείων Α και Β ηλεκτροστατικού πεδίου. ίνεται ότι V A = +20 V και V B = - 80 V. Να βρείτε το έργο της δύναµης του πεδίου αν α. Q = +2 µc. β. Q = - 1 µc. [Απ. (α) J, (β) J] 107. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 2 µf και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του είναι V = 20 V. α. Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή; β. Πόση ενέργεια έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή; γ. Πόσο πρέπει να αυξηθεί το φορτίο του πυκνωτή, ώστε να αυξηθεί η τάση του κατά 10 V; [Απ. (α) 40 µc, (β) J, (γ) 20 µc] 108. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 2 µf και φορτίζεται από πηγή τάσης V 0 = 20 V. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και γεµίζουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 4. Για τον πυκνωτή µε διηλεκτρικό να βρείτε α. τη χωρητικότητα C. β. το φορτίο Q. γ. την τάση V µεταξύ των οπλισµών του. δ. την ηλεκτροστατική του ενέργεια U. [Απ. (α) 8 µf, (β) 40 µc, (γ) 5 V, (δ) 10-4 J] 109. Οι οπλισµοί επίπεδου πυκνωτή αέρα έχουν εµβαδόν S = 10 cm 2 ο καθένας και απέχουν µεταξύ τους l = 8,85 mm. Ο πυκνωτής συνδέεται µε πηγή τάσης V = 100 V. α. Πόσο φορτίο αποκτά ο πυκνωτής; β. ιατηρώντας τη σύνδεση µε την πηγή, εισάγουµε στο χώρο µεταξύ των οπλισµών του διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 10. Πόση είναι η µεταβολή του φορτίου του πυκνωτή; [Απ. (α) C, (β) C] 18

19 110. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 2 µf και είναι συνδεδεµένος µε πηγή τάσης V 0 = 40 V. Γεµίζουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε υλικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 10. Για τον πυκνωτή µε διηλεκτρικό, να βρείτε α. την τάση V µεταξύ των οπλισµών του. β. τη χωρητικότητα C. γ. το φορτίο Q. δ. την ηλεκτροστατική του ενέργεια U. [Απ. (α) 40 V, (β) 20 µf, (γ) 800 µc, (δ) J] + V Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 1 µf και φορτίζεται από πηγή τάσης V 0 = 20 V. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και διπλασιάζουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. Να βρείτε τη µεταβολή α. του φορτίου του. β. της χωρητικότητάς του. γ. της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. δ. της ηλεκτροστατικής του ενέργειας. [Απ. (α) 0, (β) - 0,5 µf, (γ) 20 V, (δ) J] + V Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 1 µf και είναι συνδεδεµένος µε πηγή τάσης V 0 = 20 V. ιατηρούµε τη σύνδεση του πυκνωτή µε την πηγή και διπλασιάζουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. Να βρείτε τη µεταβολή α. της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. β. της χωρητικότητάς του. γ. του φορτίου του. δ. της ηλεκτροστατικής του ενέργειας. [Απ. (α) 0, (β) - 0,5 µf, (γ) - 10 µc, (δ) J] 19

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5

Μονάδες 5 1.3 β. Μονάδες 5 1.4 Μονάδες 5 ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 05 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο ένα μήλο μάζας Μ = 200 g. Ένα μικρό βέλος μάζας m = 40 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου, υ 1 = 10 m / s, χτυπά το μήλο με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 4Ο Όνοµα:... Ηµεροµηνία:... Βαθµός : ΘΕΜΑ Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί µόνο στροφική κίνηση : α) όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια γραµµική ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών

Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Εναλλακτικές ιδέες των µαθητών Αντωνίου Αντώνης, Φυσικός antoniou@sch.gr, http://users.att.sch.gr/antoniou Απόδοση στα ελληνικά της µελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή Φυσικής του University of Dallas.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα για το σπίτι

ιαγώνισµα για το σπίτι ιαγώνισµα για το σπίτι p 2 V Θέµα 1 ο Να εξηγήσετε γιατί στη µεταβολή 1 2 η γραµµοµοριακή θερµοχωρητικότητα του αερίου είναι µικρότερη από το µέγεθος C p και µεγαλύτερη από το C V Για τη δικαιολόγηση θα

Διαβάστε περισσότερα

1 Ηλεκτρικές δυνάμεις

1 Ηλεκτρικές δυνάμεις 1 Ηλεκτρικές δυνάμεις Ας εξετάσουμε μια δύναμη παγκόσμια, όπως η βαρύτητα, που μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα προς το τετράγωνο της απόστασης, αλλά είναι δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων φορές ισχυρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ Θέμα Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Ένα κλειστό δοχείο µε ανένδοτα τοιχώµατα περιέχει ποσότητα η=0,4mol ιδανικού αερίου σε θερµοκρασία θ 1 =17 ο C. Να βρεθούν: α) το παραγόµενο έργο, β) η θερµότητα

Διαβάστε περισσότερα

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο

: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. : Φυσική γενικής παιδείας. Εξεταστέα Ύλη : : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Τάξη Μάθημα : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Φυσική γενικής παιδείας Εξεταστέα Ύλη : Καθηγητής : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ημερομηνία : 07-12-2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να βρείτε τη σωστή απάντηση: Α. Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από

1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 1. Ένας κασκαντέρ θέλει με το αυτοκίνητό του, να πηδήξει πάνω από 8 αυτοκίνητα σταθμευμένα ένα μετά το άλλο κάτω από μια οριζόντια πλατφόρμα. Το κάθε αυτοκίνητο έχει μήκος d = 3 m και ύψος h = 1,2 m. Τo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα