ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1.Β1. α) Να διατυπώσετε το νόµο του Coulomb και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. β) Ποιες οι µονάδες των µεγεθών που εµφανίζονται στη σχέση; 2.Β2. Ποιες οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές ανάµεσα στο νόµο του Coulomb και το νόµο της παγκόσµιας έλξης; 3.Β3. ύο όµοια ηλεκτρικά φορτία απέχουν σταθερή απόσταση. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα στη δύναµη του Coulomb εάν: α) Ένα από τα δύο φορτία διπλασιαστεί. β) Ένα φορτίο διπλασιαστεί και το άλλο υποδιπλασιαστεί. γ) ιπλασιαστούν και τα δύο φορτία. 4.Β4. Ένα ηλεκτροσκόπιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να ανιχνεύει ηλεκτρικό φορτίο. Πλησιάζουµε µία αρνητικά φορτισµένη ράβδο στο σφαιρίδιο του ηλεκτροσκοπίου. α) Τι παρατηρείτε; β) Τι είδους φορτίο εµφανίζεται στο σφαιρίδιο; γ) Ποιο είναι το συνολικό φορτίο του ηλεκτροσκοπίου; (εξηγήστε) 5.Β5. Τρίψτε ένα φουσκωµένο µπαλόνι σε ένα ύφασµα. Στη συνέχεια φέρτε σε επαφή το µπαλόνι µε τον τοίχο. Το µπαλόνι «κολλά» στον τοίχο. Γιατί; 6.Β6. ύο ετερώνυµα ηλεκτρικά φορτία q 1 και q 2 έλκονται µε δύναµη F, όταν η απόστασή τους, είναι. Να βρεθεί η απόσταση στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν, ώστε η ελκτική δύναµη να γίνει: α) 4F β) F / 4 7.Β7. ίνονται τρία όµοια ηλεκτρικά φορτία που βρίσκονται στις κορυφές Α,Β,Γ ισόπλευρου τριγώνου. Ποια είναι η κατεύθυνση της δύναµης που δέχεται το φορτίο της κορυφής (Α); 8.Β8. ύο όµοια ηλεκτρικά φορτία είναι ακίνητα στις δύο διαγώνια απέναντι κορυφές τετραγώνου. Πού δέχεται µεγαλύτερη δύναµη ένα τρίτο φορτίο, στις δύο ελεύθερες κορυφές ή στο κέντρο του τετραγώνου; 9.Β9. Τρίψτε το πλαστικό µέρος ενός στυλό στο πουκάµισό σας, για να το φορτίσετε. Στη συνέχεια ανοίξτε τη βρύση του νερού και πλησιάστε τη «φλέβα». Τι παρατηρείτε; Εξηγήστε το φαινόµενο. 10.Β10. Τι ονοµάζουµε ένταση ηλεκτρικού πεδίου; Να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. 11.Β11. Η µονάδα µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού φορτίου είναι : α) C β) N/m γ) N/C δ) J/C 1

2 12.Β12. Συµπληρώστε τα κενά του κείµενου: Η ένταση Ε σε σηµείο «Σ» ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε ηλεκτρικό φορτίο Q, έχει µέτρο που είναι... του φορτίου Q και... ανάλογο της απόστασής του «Σ» από το... πηγή. Η κατεύθυνση της έντασης στο «Σ» εξαρτάται από το... του φορτίου Q. 13.Β13. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. Η κατεύθυνση της E, σε ένα σηµείο «Σ» ηλεκτρικού πεδίου. α) Είναι ανεξάρτητη της θέσης του σηµείου «Σ» β) Είναι ανεξάρτητη της θέσης του «Σ» αν το πεδίο είναι οµογενές. γ) Είναι ανεξάρτητη από δοκιµαστικό φορτίο που τοποθετείται στο σηµείο «Σ». 14.Β14. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. οκιµαστικό φορτίο q τοποθετείται σε πεδίο που δηµιουργεί σηµειακό φορτίο Q. H δύναµη που δέχεται το φορτίο q: α) Έχει µέτρο που εξαρτάται από τη θέση του φορτίου q µέσα στο πεδίο. β) Έχει τη διεύθυνση της αντίστοιχης δυναµικής γραµµής. γ) Έχει µέτρο που παραµένει σταθερό, για κάθε σηµείο που βρίσκεται πάνω σε (νοητή) σφαιρική επιφάνεια, µε κέντρο το σηµειακό φορτίο Q. δ) Έχει φορά που δεν εξαρτάται από τη φορά της έντασης του πεδίου. 15.Β15. ίνονται δύο οµώνυµα ηλεκτρικά φορτία Q 1 = 2Q 2, στις θέσεις (Α) και (Β) όπως στο σχήµα. Ι) Το ηλεκτρικό πεδίο µηδενίζεται σε σηµείο που βρίσκεται : α) Αριστερά του Α. β) εξιά του Β. γ) Μεταξύ Α και Β. ΙΙ) Αν 1 και 2 είναι οι αποστάσεις του σηµείου µηδενισµού της έντασης, από τα φορτία Q 1 και Q 2 αντίστοιχα, ο λόγος 1 2 είναι : α) 1/2 β) 2/1 γ) 1/ 2 δ) 2 16.Β16. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου. Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο µπορεί να απεικονίζεται µέσω των... γραµµών. 2

3 Οι δυναµικές γραµµές είναι οι νοητές γραµµές που σε κάθε σηµείο τους η... του πεδίου είναι εφαπτόµενη. Οι δυναµικές γραµµές δεν... στο χώρο γύρω από τα φορτία. Όπου οι δυναµικές γραµµές είναι πιο πυκνές η ένταση του πεδίου είναι Β17. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. Κάθε ηλεκτροστατικό πεδίο παριστάνεται από ένα πλήθος (νοητών) γραµµών οι οποίες : α) εν τέµνονται έξω από τα φορτία β) Είναι πάντοτε ευθύγραµµες γ) Έχουν πάντοτε φορά από τα θετικά προς τα αρνητικά φορτία. 18.Β18. Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές ηλεκτροστατικού πεδίου που οφείλεται : α) Σε ένα αρνητικό φορτίο. β) Σε δύο ίσα κατά απόλυτη τιµή και ετερώνυµα ηλεκτρικά φορτία. 19.Β19. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις προτάσεις µε (Σ), αν είναι σωστή µε (Λ) αν είναι λανθασµένη. Ηλεκτρικό φορτίο q τοποθετείται µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, που δηµιουργείται µεταξύ δύο όµοιων παράλληλων και ετερώνυµα φορτισµένων πλακών. Η δύναµη που δέχεται το φορτίο q : α) Εξαρτάται από τη θέση του φορτίου µέσα στο πεδίο. β) Έχει κατεύθυνση που εξαρτάται από το είδος του φορτίου q. γ) Έχει µέτρο σταθερό. δ) Έχει διεύθυνση παράλληλη προς τις πλάκες. ε) Έχει πάντοτε φορά από τη θετική πλάκα στην αρνητική. 20.Β20. Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργείται, ανάµεσα σε δύο όµοιες παράλληλες µεταλλικές πλάκες, φορτισµένες µε αντίθετα φορτία. 21.Β21. Αν το οµογενές ηλεκτρικό πεδίο της προηγούµενης δραστηριότητας είναι κατακόρυφο και αρνητικά φορτισµένη σταγόνα λαδιού ισορροπεί µέσα σ αυτό. α) Να σχεδιάσετε τις δυνάµεις που δέχεται η σταγόνα. 3

4 β) Να προσδιορίσετε το είδος του φορτίου κάθε πλάκας. 22.Β22. Θετικό σηµειακό φορτίο Q, προκαλεί τη δηµιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου. α) Να σηµειώσετε τη φορά των δυναµικών γραµµών. β) Να σχεδιάσετε το διάνυσµα της E του πεδίου στα σηµεία «Κ» και «Λ». Q A A K K γ) Να βρεθεί ο λόγος των µέτρων εντάσεων του πεδίου E K, αν : E Λ K = 2 Λ. 23.Β23. ίνεται το πεδίο του σχήµατος που οφείλεται στα σηµειακά φορτία Q 1, Q 2. α) Ποιο το είδος των φορτίων Q 1, Q 2 ; β) Σχεδιάστε το διάνυσµα της έντασης του πεδίου στο σηµείο Σ. 24.Β24. ίδονται δύο ίσα θετικά φορτία (Q 1 = Q 2 ) και σηµείο «Σ» της κάθετης στο µέσο «Μ» της απόστασής τους. α) Να υποδείξετε µέθοδο για τη γραφική απεικόνιση της έντασης του πεδίου στη θέση «Σ». β) Ποια είναι η κατεύθυνση του διανύσµατος ; E γ) Ποια η κατεύθυνση της δύναµης που θα ασκηθεί, αν στη θέση «Σ» τοποθετήσουµε αρνητικό δοκιµαστικό φορτίο q; Q 1 Q 2 ª Β25. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου. Η δυναµική ενέργεια αποτελεί κοινή ιδιότητα ενός... ηλεκτρικών φορτίων. Για την περίπτωση αλληλεπίδρασης δύο ηλεκτρικών φορτίων q 1 και q 2, υπολογίζεται από τη σχέση U =... Η µονάδα µέτρησης της δυναµικής ενέργειας είναι το... Εάν το πρόσηµο του αποτελέσµατος είναι... αυτό σηµαίνει ότι οι δυνάµεις Coulomb µεταξύ των φορτίων είναι Β26. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις δίνει τη δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο σηµειακών φορτίων Q 1, Q 2 ; α) K QQ β) K Q 1 2 γ) K QQ 1 2 δ) K Q Β27. Να γίνουν οι αντιστοιχίσεις ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΟ ΦΟΡΤΙΩΝ Θετική δυναµική ενέργεια Αρνητική δυναµική ενέργεια υναµική ενέργεια ίση µε το µηδέν ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ δυνάµεις ελκτικές άπειρη απόσταση µηδενική απόσταση 4

5 οµόσηµα φορτία Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή, µε Λ αν είναι λανθασµένη. 28.Β28. Η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια δύο σηµειακών φορτίων, είναι : α) Αντίστροφα ανάλογη της µεταξύ τους απόστασης β) Είναι µέγεθος διανυσµατικό γ) Είναι πάντοτε θετική δ) Η µονάδα µέτρησής της είναι : 1J/C 29.B29. οκιµαστικό φορτίο +q τοποθετείται στη θέση «Σ» πεδίου, που δηµιουργείται από ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο Q. Το έργο της δύναµης του πεδίου κατά τη µετακίνηση του φορτίου q από το (Σ) στο άπειρο είναι : α) Ανάλογο του φορτίου q. β) Ίσο µε τη δυναµική ενέργεια του φορτίου q στη θέση «Σ». γ) Ανεξάρτητο της διαδροµής που θα ακολουθήσει το φορτίο q. δ) Είναι άπειρο αφού η διαδροµή έχει άπειρο µήκος. 30.Β30. Ακίνητο θετικό ηλεκτρικό φορτίο Q, δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Το τοποθετούµε δοκιµαστικό φορτίο q σε σηµείο (Σ) του πεδίου. Αν η δυναµική ενέργεια του φορτίου q είναι αρνητική αυτό σηµαίνει ότι : α) Το φορτίο q είναι οµόσηµο του Q β) Η δυνάµεις µεταξύ των φορτίων είναι ελκτικές γ) Για να µεταφερθεί το φορτίο q, από µεγάλη απόσταση στη θέση (Σ) απαιτείται να του προσφέρουµε ενέργεια 31.Β32. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Το δυναµικό είναι ένα... φυσικό µέγεθος, που µας δείχνει την... ενέργεια που έχει η... του ηλεκτρικού φορτίου στη συγκεκριµένη θέση του πεδίου. 32.Β33. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η µονάδα µέτρησης του δυναµικού στο S.I. είναι το... Θα λέµε ότι το δυναµικό σε µια θέση του πεδίου είναι ίσο µε 1..., αν φορτίο ίσο µε... στη θέση αυτή έχει δυναµική ενέργεια ίση µε Β34. Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή µε Λ αν είναι λανθασµένη. 5

6 Φορτίο πηγή Q παράγει ηλεκτροστατικό πεδίο. Όταν δίνεται η πληροφορία ότι «Το δυναµικό σε µια θέση «Σ» του ηλεκτρικού πεδίου είναι V Σ = +10V», αυτό σηµαίνει ότι : α) Η δυναµική ενέργεια δοκιµαστικού φορτίου είναι +10Joule β) οκιµαστικό φορτίο -1C στη θέση «Σ» περιέχει δυναµική ενέργεια -10J γ) οκιµαστικό φορτίο +1C στη θέση «Σ» θα µετακινηθεί στο άπειρο από τη δυναµική του πεδίου δ) Το φορτίο πηγή είναι αρνητικό 34.Β35. ίνεται οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. Τοποθετούµε δοκιµαστικό φορτίο +q σε µία θέση του πεδίου. Να αποδειχτεί ότι το φορτίο θα κινηθεί από σηµεία υψηλότερου δυναµικού σε σηµεία χαµηλότερου δυναµικού. 35.Β36. Τα σχήµατα Ι και ΙΙ αντιστοιχούν στις δυναµικές ενέργειες δύο ηλεκτρικών πεδίων. Να δικαιολογήσετε τη συµφωνία ή τη διαφωνία I σας µε κάθε µια από τις παρακάτω απόψεις σηµειώνοντας (Χ) αν συµφωνείτε : α) Σε όλες τις θέσεις καθενός πεδίου, η ένταση είναι σταθερή II β) Καθώς κινούµαστε από αριστερά προς τα δεξιά η ένταση και των δύο πεδίων µειώνεται γ) Η ένταση του πεδίου (Ι) είναι σταθερή, ενώ η ένταση του πεδίου (ΙΙ) αυξάνεται καθώς κινούµαστε προς τα αριστερά δ) Και τα δύο πεδία προκύπτουν από αρνητικά φορτία στ αριστερά και θετικά στα δεξιά 36.Β37. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή, µε Λ αν είναι λανθασµένη. Θετικό φορτίο +q µετακινείται από τη θέση «Α» στη «Β». +q µ α) Η κίνηση γίνεται κάτω από την επίδραση της δύναµης του πεδίου β) Το φορτίο στη θέση Β έχει µικρότερη δυναµική ενέργεια σε σχέση µε την Α. γ) Η δύναµη που του ασκείται στη θέση Β είναι µικρότερη από τη δύναµη στη θέση Α 6

7 δ) Το δυναµικό στη θέση Α είναι µικρότερο από το δυναµικό στη θέση Β. 37.Β39. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο... ηλεκτρικού πεδίου, µας δείχνει την... της δυναµικής ενέργειας ανά... ηλεκτρικού φορτίου. 38.Β40. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η διαφορά δυναµικού είναι... φυσικό µέγεθος και έχει µονάδα µέτρησης το 1... ιαφορά δυναµικού ίση µε µε 1... µας δείχνει ότι, η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας φορτίου +C µεταξύ των δύο θέσεων, είναι ίση µε Β41. Χαρακτηρίστε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή η Λ αν είναι λανθασµένη. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων Α και Β ηλεκτρικού πεδίου είναι V AB = -10V. Αυτό σηµαίνει ότι : α) Αν αφήσουµε µε φορτίο +q στη θέση «Α», αυτό θα µετακινηθεί από τη θέση «Α» στην «Β» β) Η διαφορά των δυναµικών V A - V B είναι ίση µε -10V. γ) Το δυναµικό V A > V B δ) Αν µετακινήσουµε φορτίο q = 1C από το «Α» στο «Β» η δυναµική του ενέργεια θα ελαττωθεί κατά 10 Joule 40.B43. Αν διπλασιάσουµε το φορτίο Q ενός φορτισµένου πυκνωτή, πόση θα γίνει η διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο οπλισµών του; 41.Β44. Συµπληρώστε τα κενά του κειµένου : Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ένα φυσικό... µέγεθος. Λέµε ότι η χωρητικότητα ενός πυκνωτή είναι ίση µε 1... όταν ο πυκνωτής έχει φορτίο ίσο µε 1... και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του είναι ίση µε 1... Εάν πυκνωτή χωρητικότητας C, τον φορτίσουµε µε φορτίο Q (χωρίς θα ξεσπάσει σπινθήρας) τότε η ενέργεια που έχει αποκτήσει είναι ίση µε Β45. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Ο πυκνωτής είναι : α) Μία συσκευή που αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία. β) Μία συσκευή που παράγει ηλεκτρικά φορτία. γ) Σύστηµα δύο αγωγών σε επαφή. 43.Β46. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή µε Λ αν είναι λανθασµένη. α) Είναι ανάλογη του ηλεκτρικού του φορτίου. β) Είναι ανάλογη της διαφοράς δυναµικού, µεταξύ των οπλισµών του. 7

8 γ) Είναι ίση µε το σταθερό πηλίκο του φορτίου του Q προς την διαφορά δυναµικού V των οπλισµών του. 44.Β47. Χαρακτηρίστε κάθε µία από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν είναι σωστή, µε Λ αν είναι λανθασµένη. α) Αυξήσουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. β) Αυξήσουµε το εµβαδόν των οπλισµών του. γ) Αυξήσουµε το εµβαδόν των οπλισµών του και ελαττώσουµε την απόστασή τους. 45.Β48. ίνεται ένας επίπεδος φορτισµένος πυκνωτής. α) Να σχεδιαστούν οι δυναµικές γραµµές του πεδίου του. β) Αν διπλασιάσουµε το φορτίο του τι θα συµβεί µε την ένταση, του ηλεκτρικού πεδίου; γ) Αν φορτίο +q µετακινηθεί από τη θετική πλάκα στην αρνητική, πότε θα είναι µεγαλύτερο το έργο ηλεκτρικής δύναµης, όταν ο πυκνωτής έχει φορτίο Q ή 2Q; δ) Πότε το φορτίο q έχει µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια ; Κοντά στη θετική πλάκα, στην αρνητική πλάκα ή στο µέσο της απόστασης l ; 46.Β49. Να παρασταθεί γραφικά (κατά ελεύθερη πτώση εκτίµηση), η σχέση τάσης - φορτίου σε άξονες V - Q για ένα πυκνωτή. Τι συµπέρασµα προκύπτει από το διάγραµµα, σχετικά µε τη χωρητικότητα του πυκνωτή; 47.Β5. οκιµαστικό φορτίο +2µC τοποθετείται στο µέσο απόστασης µεταξύ των δύο φορτίων Q 1 = +6µC και Q 2 = +4µC, τα οποία απέχουν απόσταση 10cm. Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στο δοκιµαστικό φορτίο. [Απ : 14,4Ν] 48.Β6. Τρία φορτία +2µC, -3µC και -5µC τοποθετούνται πάνω σε ευθεία και στις θέσεις Α,Β,Γ αντίστοιχα. Αν οι αποστάσεις µεταξύ φορτίων είναι (ΑΒ) - 0,4m και (ΑΓ) = 1,2m, να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στο φορτίο -3µC. [Απ : 0,55Ν] 49.Β8. Φορτίο C, δηµιουργεί πεδίο έντασης µέτρου 3, Ν/C σε απόσταση από αυτό. Να βρεθεί η απόσταση. [Απ : 100m] 50.B10. Φορτίο +9µC απέχει απόσταση 30cm από άλλο φορτίο +4µC. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, στο µέσο της µεταξύ τους απόστασης. [Απ : Ν/C] 51.B11. οκιµαστικό ηλεκτρικό φορτίο q 1 = 2µC, βρίσκεται στη θέση (Σ) ηλεκτρικού πεδίου και δέχεται Ν, κατά τη κατεύθυνση του άξονα x. Να βρεθούν : α) Η ένταση του πεδίου τη θέση (Σ). 8

9 β) Η δύναµη που θα δεχτεί φορτίο q 2 = -4µC στη θέση (Σ). [Απ: 10-3 Ν/C, N] 52.B12. Στα σηµεία Α και Β ευθείας (ε), που απέχουν απόσταση d = 0,3m, τοποθετούµε φορτία +2µC και +8µC αντίστοιχα. α) Σε ποιο σηµείο της ευθείας η ένταση του πεδίου είναι µηδέν; β) Σε ποιο σηµείο της ευθείας η ένταση µηδενίζεται αν το φορτίο +8µC αντικατασταθεί από το φορτίο -8µC. [Απ : 0,1m, 0,3m] 53.B13. ύο ηλεκτρικά φορτία βρίσκονται σε απόσταση d = 6m. Αν τα φορτία είναι ίσα µε : α) +4µC, β) -4µC. Να υπολογιστεί, η ένταση του πεδίου σε σηµείο (Σ) της µεσοκάθετης στην απόσταση d, που απέχει 3m από το µέσο της απόστασης d. [Απ : Ν/C] 54.B14. Μικρός µεταλλικός δίσκος έχει βάρος Ν, και ισορροπεί σε µικρό ύψος από την επιφάνεια της Γης. Κοντά στην επιφάνεια της Γης εµφανίζεται ηλεκτροστατικό πεδίο, έντασης Ε = 100 Ν/C, κατακόρυφο και µε φορά προς τα κάτω. Να βρεθεί το είδος και η ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου που έχει ο δίσκος. [Απ : C] 55.B15. ύο όµοια µεταλλικά σφαιρίδια, έχουν το καθένα βάρος 0,45Ν και είναι στερεωµένα στις άκρες δύο, ίσου µήκους, µεταξωτών νηµάτων. Τα νήµατα έχουν µήκος 0,20m. Αν τα δύο σφαιρίδια έχουν ίσα φορτία, να βρεθεί το φορτίο καθενός, ώστε να ισορροπούν, µε τα νήµατα κάθετα µεταξύ τους. [Απ : C] 56.B16. Στις κορυφές ΑΒΓ τετραγώνου, πλευράς 0,1m, τοποθετούνται αντίστοιχα τα φορτία : +100µC, -200µC, +97µC, -196µC. Να υπολογίσετε την ένταση του πεδίου στο κέντρο του τετράγωνου. [Απ : N/C] 57.B17. Σωµατίδια µε µάζα 1, Kg και φορτίο +1µC αφήνεται να κινηθεί σε ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης 12N/C. Να βρεθούν : α) Η µετατόπιση του µετά από χρόνο 1s. β) Η κινητική του ενέργεια στο τέλος του πρώτου δευτερολέπτου της κίνησης. γ) Ποιες µετατροπές ενέργειας συνέβησαν; [Απ : 0,6m, 7, J] 58.B18. Με βάση το προηγούµενο πρόβληµα και µετά από 1s κίνησης, εφαρµόζουµε συγχρόνως και ένα αντίρροπο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. Να βρεθεί ποια θα έπρεπε να είναι η έντασή του, ώστε να µηδενιστεί η ταχύτητα του σωµατιδίου µετά από 1s. [Απ : -24N/C] 59.B19. ύο ηλεκτρικά φορτία +4µC και -6µC, βρίσκονται σε απόσταση 0,4m. Να υπολογιστεί η δυναµική ενέργεια του συστήµατος των φορτίων. [Απ : -0,54J 9

10 60.B20. Το σύστηµα δύο ηλεκτρικών φορτίων +3µC και +4µC περιέχει ενέργεια 0,27 Joule. Να βρεθεί η απόσταση µεταξύ των δύο φορτίων. [Απ : 0,4m] 61.B21. Φορτίο - πηγή +6µC δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο. Σε θέση που απέχει 0,3m από το φορτίο -6nC. Πόση είναι η δυναµική ενέργεια του δοκιµαστικού φορτίου; (1nC = 10-9 C) [Απ : -10, J] 62.B22. Να βρεθεί το δυναµικό σε απόσταση 0,9m από φορτίο +6µC. [Απ : V] 63.B23. Σε ποια απόσταση από φορτίο +2µC το δυναµικό έχει τιµή Volt; [Απ : 0,45m] 64.B24. οκιµαστικό φορτίο +2µC τοποθετείται σε σηµείο (Σ) ηλεκτρικού πεδίου. Αν το δυναµικό στη θέση (Σ) είναι -10V να βρείτε: α) Τη δυναµική ενέργεια του δοκιµαστικού φορτίου. β) Πόσο έργο πρέπει να προσφερθεί στο δοκιµαστικό φορτίο για να φθάσει στο άπειρο χωρίς ταχύτητα; [Απ : J, J] 65.B25. ύο σηµειακά φορτία +2µC και +18µC απέχουν απόσταση 16cm. Να βρεθεί: α) Σε ποιο σηµείο µηδενίζεται η ένταση του πεδίου. β) Το δυναµικό στη θέση µηδενισµού της έντασης. [Απ : 4cm, V] 66.B26. Ακίνητο σηµειακό φορτίο +2µC, βρίσκεται σε σηµείο «Σ». α) Να υπολογιστεί το δυναµικό σε απόσταση 1 = 2m και 2 = 4m από το (Σ). β) Αν σηµειακό φορτίο q = 1µc τοποθετηθεί σε απόσταση 1, ποια η δυναµική του ενέργεια; γ) Αν το φορτίο q = 2µC µετακινηθεί από τη θέση 1 στη θέση 2, ποιο είναι το έργο της δύναµης του πεδίου; Το έργο αυτό εξαρτάται από τη διαδροµή που θα ακολουθήσει το φορτίο q; [Απ : α) V, 4, V, β) J, γ) J] 67.B27. Στο µοντέλο του Boh για το άτοµο του υδρογόνου, τα ηλεκτρόνια µπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα (πρωτόνιο) σε (επιτρεπόµενες) κυκλικές τροχιές. Αν µία τροχιά έχει ακτίνα 1 = m, να υπολογιστούν : α) Η δυναµική β) Η κινητική γ) Η µηχανική ενέργεια του ηλεκτρόνιου στην τροχιά ακτίνας 1. [Απ : -1, J, 0, J, -0, J] 68.B28. Τέσσερα ηλεκτρικά φορτία +30µC, -60µC, +90µC και -120µC βρίσκονται αντίστοιχα στις κορυφές Α,Β,Γ, τετραγώνου, πλευράς 5 2m. Να υπολογίσετε : α) Το δυναµικό στο µέσο «Μ» της πλευράς (ΑΒ). β) Το δυναµικό στο κέντρο του τετραγώνου «Κ». γ) Το έργο δύναµης του πεδίου κατά τη µεταφορά φορτίου q = 10-9 C, από τη θέση «Μ» στη θέση «Κ». Ποιο είναι το φυσικό περιεχόµενο του έργου αυτού; 10

11 [Απ : -111, V, V, -3, J] 69.B29. Στο πρόβληµα 28 να υπολογιστεί το έργο της δύναµης του ηλεκτρικού πεδίου, κατά τη µετακίνηση φορτίου +1µC. α) Από τη θέση Μ στο άπειρο β) Από τη θέση Κ στο άπειρο Ποιο συµπέρασµα βγάζετε σε κάθε µια περίπτωση; [Απ : α) -111, J, β) J] B30. Το σωµατίδιο «α» έχει τη δοµή 4 2 He δηλαδή αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια (m p. m n). Το σωµατίδιο «α» επιταχύνεται, σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. Εάν το αφήσουµε (υ ο = 0), να επιταχυνθεί µεταξύ δύο σηµείων Α,Β που έχουν διαφορά δυναµικού ίση µε 1.200V, να βρεθεί ποια είναι η ταχύτητά του στο σηµείο Β. [Απ : m/s] 71.Β31. Κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας, νέφος στην επιφάνειά του προς τη Γη εµφανίζει φορτίο -25C. Στην επιφάνεια της Γης, δηµιουργεί από επαγωγή, θετικά φορτία. Όταν η διαφορά δυναµικού µεταξύ νέφους - Γης φθάσει τα V, ο ατµοσφαιρικός αέρας παύει για λίγο να λειτουργεί ως µονωτής και ξεσπά ηλεκτρική εκκένωση, κατά την οποία ηλεκτρόνια του νέφους κατευθύνονται προς τη Γη (κεραυνός). α) Πόση ηλεκτρική ενέργεια απελευθερώθηκε; β) Πόση είναι η µέση ισχύς που αποδίδεται, αν η διάρκεια του φαινοµένου είναι 10-3 s; [Απ : 1, J, β) 1, W] 72.Β32. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα 50µF. Πόση διαφορά δυναµικού πρέπει να εφαρµοστεί µεταξύ των δύο οπλισµών του πυκνωτή, για να αποκτήσει ηλεκτρικό φορτίο 10-3 C; Πόση ενέργεια έχει τότε ο πυκνωτής; [Απ : 20V, 0,01J] 73.Β33. ύο φύλλα αργιλίου έχουν διαστάσεις 10cm. 20cm, και απέχουν απόσταση 0,5mm. Πόση είναι η χωρητικότητα του πυκνωτή; [Απ : 3, F] 74.B34. Επίπεδος πυκνωτής έχει οπλισµούς µε εµβαδόν 200cm 2 ο καθένας. Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι 17, F, πόση είναι η απόσταση µεταξύ των δύο οπλισµών του; [Απ : 1mm] 75.B35. Ο κάθε οπλισµός ενός επιπέδου πυκνωτή έχει εµβαδόν 0,2m 2, ενώ οι οπλισµοί του απέχουν 4mm. Να υπολογίσετε : α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή β) Το φορτίο που αποκτά ο πυκνωτής, αν φορτιστεί µε τάση 200V. [Απ : 4, F, C] 76.B36. Ένας επίπεδος πυκνωτής, έχει χωρητικότητα 2µF, απόσταση οπλισµών 2cm, και έχει φορτιστεί µε τάση 150V. Στη συνέχεια αποµακρύνουµε την πηγή φόρτισης και διπλασιάζουµε την απόσταση των οπλισµών του. Να υπολογιστούν οι τιµές πριν και µετά το διπλασιασµό: α) Τη χωρητικότητα του πυκνωτή 11

12 β) Της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. γ) Της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. δ) Της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου. Πώς εξηγείται η µεταβολή της ενέργειας του πυκνωτή; [Απ : Πριν : 2µF, 150V, 7500 V m, 22, J Μετά : 1µF, 300V, 7500 V m, J 77.B37. ύο παράλληλες πλάκες µεταλλικές πλάκες απέχουν απόσταση 0,5cm και είναι συνδεδεµένες µε διαφορά δυναµικού 80V. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ αυτών. [Απ : V/m] 78.B38. ιαφορά δυναµικού 120V εφαρµόζεται σε δύο παράλληλες πλάκες. Εάν το πεδίο που παράγεται µεταξύ των πλακών είναι 600 V/m, πόσο απέχουν οι δύο πλάκες; [Απ : 0,2m] 79.B39. ύο µεταλλικές πλάκες συνδέθηκαν µε µπαταρία 4,5V, Πόσο έργο απαιτείται για να µεταφερθεί φορτίο +4µC α) Από την αρνητική στη θετική πλάκα; β) Από τη θετική στην αρνητική πλάκα; Θεωρήστε την κινητική ενέργεια του φορτίου σταθερή. [Απ : J, J] 80.B40. ύο οριζόντιες µεταλλικές πλάκες έχουν µήκος d = 5cm και η µεταξύ τους απόσταση είναι l = 1cm. Η διαφορά δυναµικού, µεταξύ των πλακών είναι 500V. Ηλεκτρόνιο µπαίνει στο χώρο του πεδίου µε ταχύτητα υ ο = m/s, παράλληλα προς τις πλάκες. Αν το σηµείο εισόδου του ηλεκτρονίου βρίσκεται στο µέσο της απόστασης l, να βρεθεί η ταχύτητα του ηλεκτρονίου τη στιγµή που βγαίνει από το πεδίο. [Απ : 2, m/s, εφθ = 0,2] 81.Β41. Η ηλεκτρονική δέσµη στο σωλήνα µιας τηλεόρασης, αποτελείται από ηλεκτρόνια που επιταχύνονται από την κατάσταση ηρεµίας, µέσω διαφοράς δυναµικού περίπου V. α) Ποια είναι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα ηλεκτρόνια; β) Ποια είναι η ταχύτητα των ηλεκτρονίων; [Απ : 3, J, 8, m/s] 82.B42. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών ενός επιπέδου πυκνωτή είναι V/m. Στο χώρο µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή, αιωρείται σταγόνα λαδιού που έχει βάρος 3, Ν. Ποιο είναι το ηλεκτρικό της σταγόνας; [Απ : -6, C] 83.B43. Μικρή αγώγιµη σφαίρα, που έχει µάζα Kg και φορτίο +6µC, βρίσκεται στην άκρη κατακόρυφου µεταξωτού νήµατος ανάµεσα στους κατακόρυφους οπλισµούς ενός πυκνωτή. Οι οπλισµοί του πυκνωτή απέχουν απόσταση 5cm. Με ποια τάση πρέπει να φορτιστεί ο πυκνωτής ώστε η σφαίρα να ισορροπεί σχηµατίζοντας µε τη κατακόρυφη, γωνία 30 ο (χωρίς να εφάπτεται στους οπλισµούς). [Απ : 9,43V] 12

13 84.B44. ίνονται δύο σηµεία Κ και Λ ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η διαφορά δυναµικού V ΚΛ = 1000V. Εάν η απόσταση των ΚΛ είναι 50cm. Να υπολογισθούν : α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου β) Το δυναµικό σηµείο «Λ», εάν το δυναµικό στο «Κ» είναι +200V. [Απ : 2000V/m, -800V] 85.Β45. Οι οπλισµοί Α και Β του πυκνωτή του σχήµατος, απέχουν απόσταση 100cm και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο οπλισµών είναι 2.000V. Σηµειακό φορτίο +1µC τοποθετείται στη θέση «Κ» που απέχει απόσταση 20cm από τον οπλισµό (Α). Να βρείτε το έργο της δύναµης του πεδίου για τη µετακίνηση του φορτίου: α) W K Λ β) W Μ Κ γ) W K Λ Μ Κ [Απ : J, 0J, 0J] ( ) (µ) K 60cm 80cm 100cm +2000V 0V M 86. Τα παρακάτω σχήµατα δείχνουν τη δύναµη η οποία ασκείται από ηλεκτρικό πεδίο έντασης v E, σε κάποιο φορτίο το οποίο βρίσκεται µέσα στο πεδίο. Παριστάνονται τέσσερα διαφορετικές περιπτώσεις Α, Β, Γ και. E F E F Α. Στην περίπτωση Α το φορτίο είναι α. θετικό. β. αρνητικό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. Β. Σε ποιες περιπτώσεις είναι ασυµβίβαστα τα σχήµατα µε τον ορισµό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. E (Α) F (Γ) E (Β) ( ) F 13

14 87.Τέσσερις όµοιες µικρές σφαίρες Α, Β, Γ και βρίσκονται στις Α Β τέσσερις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Καθεµιά από τις σφαίρες Α και Β έχει θετικό φορτίο 2q ενώ οι σφαίρες Γ και είναι αφόρτιστες. Φέρνουµε σε επαφή τις σφαίρες Α και Β µε τις σφαίρες και Γ, αντίστοιχα, και τις επαναφέρουµε στις αρχικές τους θέσεις. α. Να βρείτε τη δύναµη που ασκείται στη σφαίρα Γ εξαιτίας της σφαίρας Α. β. Να συγκρίνετε τα µέτρα των δυνάµεων µεταξύ των σφαιρών Α και Β πριν και µετά την επαφή. Γ γ. Αν τριπλασιάσουµε την πλευρά του τετραγώνου µετά την επαφή, πόσο θα µεταβληθεί η δύναµη µεταξύ των σφαιρών Α και ; [Απ. (α) k q 2 c 2, κατά τη διεύθυνση της διαγωνίου, (β) 4/1 (γ) εννιά φορές µικρότερη] 2α 88. υο µικρές σφαίρες απέχουν µεταξύ τους κατά 60 cm. Η πρώτη, η οποία έχει ηλεκτρικό φορτίο 4 µc και βρίσκεται στο σηµείο Α, ασκεί δύναµη F στη δεύτερη, η οποία έχει φορτίο 1 µc και βρίσκεται στο σηµείο Β. α. Να υπολογίσετε τη δύναµη F. β. Θεωρώντας τη σφαίρα Α ως πηγή του ηλεκτρικού πεδίου, να προσδιορίσετε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Β. γ. Αν η σφαίρα στο Β έχει µάζα 25 g και µπορεί να κινηθεί ελεύθερα, να υπολογίσετε την αρχική της επιτάχυνση. [Απ. (α) 0,1 Ν, (β) 10 5 Ν/C, (γ) 4 m/s 2 ] 89.Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. α. Πόση είναι τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή όταν το 2 µf κύκλωµα είναι ανοιχτό; β. Όταν κλείσει ο διακόπτης, ο πυκνωτής φορτίζεται. Πόση είναι η ενέργεια που µεταβιβάζεται στον πυκνωτή από την πηγή; γ. Μετά τη φόρτιση, αποµακρύνουµε την πηγή και 1,5 V βραχυκυκλώνουµε τους οπλισµούς του πυκνωτή µε ένα µεταλλικό σύρµα,. Αν η εκφόρτιση διαρκεί χρόνο 0,01 s, πόση είναι η µέση ισχύς που απέδωσε ο πυκνωτής; [Απ. (α) 0, (β) 2, J, (γ) 2, W] 90. υο ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1 = 4 µc και Q 1 q Q 2 Q 2 = 2 µc απέχουν µεταξύ τους L = 0,9 m. Ένα άλλο σηµειακό φορτίο q = 1 µc A x Γ Β (ε) τοποθετείται στο σηµείο Γ, σε απόσταση x = L 0,3 m από το φορτίο Q 1. Να βρείτε α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί καθένα από τα φορτία Q 1 και Q 2 στο φορτίο q. β. τη συνολική δύναµη που δέχεται το φορτίο q. [Απ. (α) 0,4 Ν, 0,05 Ν, (β) 0,35 Ν οµόρροπη της F 1 ] 14

15 91.Αφήνουµε µια αρνητικά φορτισµένη σταγόνα µάζας m = 0,1 g και φορτίου q = 1, C, να πέσει από µια µικρή οπή του πάνω οπλισµού ενός επίπεδου πυκνωτή κενού, όπως φαίνεται στο σχήµα. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ανάµεσα στους οπλισµούς του πυκνωτή είναι Ε = 80 kv/m και η απόσταση µεταξύ των οπλισµών είναι L = 10 mm. Να βρείτε α. την ηλεκτρική δύναµη που ασκείται στη σταγόνα. β. την επιτάχυνση της σταγόνας. γ. τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας της σταγόνας κατά την κίνησή της από τον πάνω µέχρι τον κάτω οπλισµό. (g = 10 m/s 2 ) [Απ. (α) 9, N, (β) 0,4 m/s 2, (γ) J] 92.Επίπεδος πυκνωτής, χωρητικότητας C = 10 µf, φορτίζεται µε φορτίο q = 30 µc και µετά αποσυνδέεται από την πηγή που τον φόρτισε. Αν µετά τη φόρτισή του αποµακρύνουµε τους οπλισµούς του στο διπλάσιο της αρχικής τους απόστασης, να βρείτε α. το φορτίο του πυκνωτή µετά την αποµάκρυνση των οπλισµών. β. τη νέα χωρητικότητα του πυκνωτή. γ. τη νέα διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του. δ. την αρχική ενέργεια του πυκνωτή. ε. την τελική ενέργεια του πυκνωτή. [Απ. (α) 30 µc, (β) 5 µf, (γ) 6 V, (δ) 4, J, (ε) J] 93. ύο σηµειακά φορτία Q A = +4Q 0 και Q B = - Q 0 είναι τοποθετηµένα στα σηµεία Q A Q Β Α και Β της ευθείας (ε). Η απόσταση A Β (ε) µεταξύ των σηµείων Α και Β είναι L = 30 L cm. α. Σε ποιο σηµείο της ευθείας (ε), εκτός από το άπειρο, η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία είναι ίση µε µηδέν; β. Στο σηµείο που απέχει 10 cm από το Α, τοποθετούµε ένα σηµειακό φορτίο +Q 0. Να βρείτε το λόγο των µέτρων των δυνάµεων που ασκούνται σ αυτό από τα φορτία Q A και Q B. [Απ. (α) x = 30 cm δεξιά του Β, (β) F A /F B = 16] 94.Τρία ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1 = 1 µc, Q 2 = 3 µc και Q 3 = - 4 µc συγκρατούνται στις θέσεις που φαίνονται στο σχήµα. εδοµένου ότι = 3 m, να βρείτε α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί καθένα από τα φορτία Q 2 και Q 3 στο φορτίο Q 1. β. τη συνολική δύναµη που δέχεται το φορτίο Q 1. [Απ. (α) Ν, Ν, (β) Ν, εφθ = 4/3] Q 2 Q 3 Q 1 y x 15

16 95.Τα σηµεία Α, Β, Γ και είναι κορυφές τετραγώνου Α πλευράς α = 1 m. Στην κορυφή Α τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q A = +0,01 µc. α. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο Κ του τετραγώνου; Κ β. Στην κορυφή Γ τοποθετούµε ένα δεύτερο ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q Γ = - 0,01 µc. Πόση γίνεται τώρα η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q A και Q Γ στο σηµείο Κ; γ. Στις κορυφές Β και τοποθετούµε δύο ακόµα ακλόνητα σηµειακά φορτία Q B = +0,01 µc και Q = - 0,01 µc. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δηµιουργεί το σύστηµα των τεσσάρων Q A, Q B, Q Γ και Q στο σηµείο Κ. [Απ. (α) Ε 1 = 180 Ν/C, (β) Ε 2 = 360 N/C, (γ) N/C, φ = 45 ως προς την ΑΓ] B Γ 96. υο ακίνητα σηµειακά φορτία απωθούνται µεταξύ τους µε δύναµη µέτρου F = N. Πόσο γίνεται το µέτρο της δύναµης αυτής, όταν η µεταξύ τους απόσταση α. ελαττωθεί κατά /2. β. αυξηθεί κατά /2. [Απ. (α) Ν, (β) Ν] 97. ύο ακίνητα σηµειακά φορτία Q 1 = 10 µc και Q 2 = 40 µc απέχουν µεταξύ τους L = 3 m. Να βρείτε A L Β (ε) α. το µέτρο της δύναµης που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο. β. σε ποιο σηµείο της ευθείας (ε) πρέπει να τοποθετηθεί σηµειακό φορτίο q = - 2 µ C, ώστε η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σ αυτό να είναι ίση µε µηδέν. [Απ. (α) 0,4 Ν, (β) σε απόσταση 1 m δεξιά του Α] 98. ύο µικρές ακίνητες φορτισµένες σφαίρες απωθούνται µεταξύ τους µε δύναµη µέτρου F = 12 N. Να υπολογίσετε το µέτρο της απωστικής δύναµης µεταξύ τους, αν α. διπλασιάσουµε το φορτίο κάθε σφαίρας. β. διπλασιάσουµε το φορτίο της µιας σφαίρας διπλασιάζοντας ταυτόχρονα τη µεταξύ τους απόσταση. [Απ. (α) 48 Ν, (β) 6 Ν] Q 1 Q ύο µικρές σφαίρες φορτίζονται µε ίσα και ετερώνυµα φορτία και τοποθετούνται σε απόσταση L = 1,6 m µεταξύ τους. Οι σφαίρες αλληλεπιδρούν µε δύναµη µέτρου F = 3,6 N. Να βρείτε α. το φορτίο κάθε σφαίρας. β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων που πλεονάζουν στην αρνητικά φορτισµένη σφαίρα. [Απ. (α) Q 1 = 32 µc, Q 2 = - 32 µc, (β) ηλεκτρόνια] 100. Έχουµε τέσσερις µικρές φορτισµένες σφαίρες Α, Β, Γ και. Αν είναι γνωστό ότι η σφαίρα Α απωθεί τη σφαίρα Γ, η σφαίρα Β απωθεί τη σφαίρα, η σφαίρα Β έλκει τη σφαίρα Γ και ότι η σφαίρα Α είναι θετικά φορτισµένη, να βρείτε το πρόσηµο του φορτίου που φέρουν οι σφαίρες. 16

17 101. Η δύναµη που ασκείται σε σηµειακό φορτίο q = 4 µ C, που βρίσκεται σε σηµείο Α ηλεκτροστατικού πεδίου, έχει µέτρο F = 6, N. Αν η κατεύθυνση της δύναµης συµπίπτει µε τη θετική κατεύθυνση του άξονα x x, να βρείτε α. το µέτρο της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου στο σηµείο Α. β. την κατεύθυνση του διανύσµατος της έντασης στο σηµείο Α. [Απ. (α) 160 Ν/C, (β) η θετική κατεύθυνση του άξονα x x] 102. Ένα σηµειακό φορτίο Q = 1 µc βρίσκεται ακίνητο στην αρχή των συντεταγµένων ορθογωνίου συστήµατος xoy. Να βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου α. πάνω στον άξονα x, στο σηµείο x 1 = 1 m. β. πάνω στον άξονα y, στο σηµείο y 1 = - 3 m. γ. στο σηµείο Α µε συντεταγµένες x 2 = 4 m και y 2 = 3 m. [Απ. (α) N/C κατά τη θετική φορά του άξονα x, (β) 10 3 N/C κατά την αρνητική φορά του άξονα y, (γ) 360 N/C, εφφ = 3/4] 103. υο ακίνητα σηµειακά φορτία Q και q απέχουν µεταξύ τους L = 20 cm όπως φαίνεται Q q στο σχήµα. Να βρείτε σε ποιο σηµείο της A Β (ε) ευθείας (ε), εκτός από το άπειρο, η L συνισταµένη ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου είναι ίση µε µηδέν, αν α. Q = 9 µc και q = 4 µc. β. Q = 9 µc και q = - 4 µc [Απ. (α) 12 cm δεξιά του Α, (β) 40 cm δεξιά του Β] 104. Τα σηµεία Ο, Α, Β και Γ του σχήµατος είναι κορυφές τετραγώνου πλευράς α = 1 m. Α Β α. Τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q 1 = 0,01 µc στη κορυφή Ο. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου στο κέντρο Κ του τετραγώνου; K β. Στην κορυφή Β τοποθετούµε ακλόνητο σηµειακό φορτίο Q 2 = 0,01 µc. Πόση γίνεται τώρα η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q 1 και Q 2 στο σηµείο Κ; O Γ γ. Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης που ασκείται µεταξύ των φορτίων Q 1 και Q 2 ; δ. Πόση είναι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργούν τα δύο φορτία Q 1 και Q 2 στην κορυφή Γ του τετραγώνου; [Απ. (α) 180 N/C, θ = 45, (β) 0, (γ) 4, Ν, (δ) 90 2 N/C, φ = 45 ] 17

18 105. Σε µια περιοχή του χώρου συνυπάρχουν οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο έντασης E = N/C και το γήινο βαρυτικό πεδίο (το οποίο θεωρούµε επίσης οµογενές), όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο σηµείο Α τοποθετούµε σηµειακό αντικείµενο µάζας m = 0,04 kg και φορτίου q = 2 µc. Να βρείτε α. πόση δύναµη ασκεί το ηλεκτρικό πεδίο στο σηµειακό αντικείµενο. β. πόση είναι η συνολική δύναµη που ασκείται στο αντικείµενο, εξαιτίας των δύο πεδίων. γ. πόση είναι η επιτάχυνση που αποκτά το αντικείµενο όταν τοποθετηθεί στο σηµείο Α. [Απ. (α) 0,04 Ν, (β) - 0,36 Ν, (γ) - 9 m/s 2 ] y v g A E 106. Σωµατίδιο µε φορτίο Q µετακινείται µεταξύ δύο σηµείων Α και Β ηλεκτροστατικού πεδίου. ίνεται ότι V A = +20 V και V B = - 80 V. Να βρείτε το έργο της δύναµης του πεδίου αν α. Q = +2 µc. β. Q = - 1 µc. [Απ. (α) J, (β) J] 107. Πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 2 µf και η διαφορά δυναµικού µεταξύ των οπλισµών του είναι V = 20 V. α. Πόσο είναι το φορτίο του πυκνωτή; β. Πόση ενέργεια έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή; γ. Πόσο πρέπει να αυξηθεί το φορτίο του πυκνωτή, ώστε να αυξηθεί η τάση του κατά 10 V; [Απ. (α) 40 µc, (β) J, (γ) 20 µc] 108. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 2 µf και φορτίζεται από πηγή τάσης V 0 = 20 V. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και γεµίζουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 4. Για τον πυκνωτή µε διηλεκτρικό να βρείτε α. τη χωρητικότητα C. β. το φορτίο Q. γ. την τάση V µεταξύ των οπλισµών του. δ. την ηλεκτροστατική του ενέργεια U. [Απ. (α) 8 µf, (β) 40 µc, (γ) 5 V, (δ) 10-4 J] 109. Οι οπλισµοί επίπεδου πυκνωτή αέρα έχουν εµβαδόν S = 10 cm 2 ο καθένας και απέχουν µεταξύ τους l = 8,85 mm. Ο πυκνωτής συνδέεται µε πηγή τάσης V = 100 V. α. Πόσο φορτίο αποκτά ο πυκνωτής; β. ιατηρώντας τη σύνδεση µε την πηγή, εισάγουµε στο χώρο µεταξύ των οπλισµών του διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 10. Πόση είναι η µεταβολή του φορτίου του πυκνωτή; [Απ. (α) C, (β) C] 18

19 110. Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 2 µf και είναι συνδεδεµένος µε πηγή τάσης V 0 = 40 V. Γεµίζουµε το χώρο µεταξύ των οπλισµών του µε υλικό διηλεκτρικής σταθεράς ε = 10. Για τον πυκνωτή µε διηλεκτρικό, να βρείτε α. την τάση V µεταξύ των οπλισµών του. β. τη χωρητικότητα C. γ. το φορτίο Q. δ. την ηλεκτροστατική του ενέργεια U. [Απ. (α) 40 V, (β) 20 µf, (γ) 800 µc, (δ) J] + V Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 1 µf και φορτίζεται από πηγή τάσης V 0 = 20 V. Μετά τη φόρτιση αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και διπλασιάζουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. Να βρείτε τη µεταβολή α. του φορτίου του. β. της χωρητικότητάς του. γ. της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. δ. της ηλεκτροστατικής του ενέργειας. [Απ. (α) 0, (β) - 0,5 µf, (γ) 20 V, (δ) J] + V Επίπεδος πυκνωτής αέρα έχει χωρητικότητα C 0 = 1 µf και είναι συνδεδεµένος µε πηγή τάσης V 0 = 20 V. ιατηρούµε τη σύνδεση του πυκνωτή µε την πηγή και διπλασιάζουµε την απόσταση µεταξύ των οπλισµών του. Να βρείτε τη µεταβολή α. της τάσης µεταξύ των οπλισµών του. β. της χωρητικότητάς του. γ. του φορτίου του. δ. της ηλεκτροστατικής του ενέργειας. [Απ. (α) 0, (β) - 0,5 µf, (γ) - 10 µc, (δ) J] 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στατικός Ηλεκτρισµός ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στατικός Ηλεκτρισµός 1) Όταν η απόσταση µεταξύ δύο ηλεκτρικών φορτίων υποδιπλασιαστεί, τότε η δύναµη Coulomb µεταξύ τους: α) υποδιπλασιάζεται β) διπλασιάζεται γ) δεν αλλάζει δ) τετραπλασιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό Πεδίο

Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό Πεδίο Ηλεκτρικό Φορτίο Ν.Coulomb Όπου χρειάζεται στις παρακάτω ασκήσεις θεωρείστε δεδομένες τις τιμές των μεγεθών: k ηλ = 9.10 9 Nm 2 /C 2, e = 1,6.10-19 C, m e = 9,1.10-31 kg, m p = 1,7.10-27 kg, g = 10 m/s

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΘΕΜΑ Δ 4_15580 Δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία Q 1 = μc και Q = 8 μc, συγκρατούνται ακλόνητα πάνω σε οριζόντιο μονωτικό δάπεδο, στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Θέμα Β _005 Β. Δύο όμοια ακίνητα θετικά σημειακά ηλεκτρικά φορτία απέχουν απόσταση r μεταξύ τους, όπως φαίνεται r στο σχήμα. Το σημείο Δ βρίσκεται στη μέση της μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1. Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 = - 2 μc και q 2 = + 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις x 1 = - 3 m και x 2 = + 6 m ενός άξονα x'x, όπως φαίνεται στο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Δ (15732) Δύο ακίνητα σημειακά ηλεκτρικά φορτία 2 μc και 3 μc, βρίσκονται αντίστοιχα στις θέσεις 3 m και 6 m ενός άξονα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Δ1) Να υπολογίσετε το δυναμικό του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική. Θέµα Α

3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική. Θέµα Α 3ο ιαγώνισµα - Ηλεκτροστατική Ηµεροµηνία : 10 Φλεβάρη 2013 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 4 = 20 µονάδες ) Α.1. Οταν η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

4πε Όπου ε ο µια φυσική σταθερά που ονοµάζεται απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο νόµος του Coulomb

4πε Όπου ε ο µια φυσική σταθερά που ονοµάζεται απόλυτη διηλεκτρική σταθερά του κενού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο νόµος του Coulomb ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1.1 Ο νόµος του Coulomb Συµπλήρωµα θεωρίας Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από άτοµα Ένα άτοµο έχει έναν θετικά φορτισµένο πυρήνα γύρω από τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες τους. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. υναµική ενέργεια

Α3. Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά µεγέθη µε τις µονάδες τους. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. υναµική ενέργεια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ Β1 ΘΕΜΑ (ΟΜΑΔΑ Α) Για τις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ B ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB

ΘΕΜΑ B ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB 1 ΘΕΜΑ B ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OULOMB 1. ΘΕΜΑ Β -1596 B.1 Διαθέτουμε έξι φορτισμένα, με ηλεκτρικό φορτίο, σώματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ, μικρών διαστάσεων. Με βάση μια σειρά παρατηρήσεων, ένας μαθητής οδηγήθηκε στα εξής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικό φορτίο. 2. Ηλεκτρισµό και δοµή τη ύλη

1. Ηλεκτρικό φορτίο. 2. Ηλεκτρισµό και δοµή τη ύλη 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονοµάζεται το φυσικό µέγεθος µε το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα ηλεκτρισµένα σώµατα και γενικότερα το φαινόµενο του ηλεκτρισµού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ο νόμος του Coulomb Ηλεκτρικό πεδίο Δυναμικό Διαφορά Δυναμικού Πυκνωτές ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ. Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναμική ενέργεια

ΟΡΟΣΗΜΟ. Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναμική ενέργεια Ηλεκτρικό πεδίο - Δυναμική ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 11 Δύο φορτία +Q και +Q απέχουν μετα-ξύ τους απόσταση r Αν διπλασιαστεί η μεταξύ τους απόσταση, η δυναμική ενέργεια του συστήματος: Α Αυξάνεται Β Μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται. 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤO HΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΥΚΝΩΤΕΣ Επώνυμο: Όνομα: Τμήμα: Αγρίνιο 30-03-014 ΘΕΜΑ 1 ο Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης

Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΜΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΤΙΚΕΣ ΛΛΗΛΕΠΙΔΡΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 σκήσεις στις ηλεκτροστατικές

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία 1 =2μC και 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο 1

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο  1 φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο www.ylikonet.gr 1 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ www.ylikonet.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 5: Στατικός Ηλεκτρισμός Ο Θαλής ο Μιλήσιος (600 π.χ) παρατήρησε ότι αν τρίψουμε το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) με ένα στεγνό μάλλινο ύφασμα αποκτά την ιδιότητα να έλκει μικρά κομματάκια από χαρτί, τρίχες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 1 1.1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 1 1.. ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ 4.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 4.. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3.1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB Η δύναμη που ασκείται μεταξύ σημειακών ηλεκτρικών φορτιών 1, είναι ανάλογη του γινομένου των φορτίων, και αντιστρόφως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7// ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 11 Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο ΦΥΣ102 1 Στατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COULOMB ΘΕΩΡΙΑ Να διαβάσετε τις σελίδες, 4, 5 του σχολικού βιβλίου. Να προσεχθούν ιδιαίτερα τα σχήµατα.. και.. καθώς και τρίτη παράγραφος της σελίδας 4. Να γράψετε τις µαθηµατικές σχέσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 0 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 4ο Φυλλάδιο - Ηλεκτροστατική

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 4ο Φυλλάδιο - Ηλεκτροστατική Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Ηλεκτροστατική Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Ηλεκτρικό ϕορτίο - οµή της Υλης Το εκτρικό ϕορτίο (q ή Q) είναι µια από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Κεφάλαιο - Ηλεκτροστατική

Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας 1ο Κεφάλαιο - Ηλεκτροστατική Φυσική Β Λυκειου, Γενικής Παιδείας - Ηλεκτροστατική Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1 Ηλεκτρικό ϕορτίο - οµή της Υλης Το εκτρικό ϕορτίο ( ή Q) είναι µια από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Μοντέλο ατόμου m p m n =1,7x10-27 Kg m e =9,1x10-31 Kg Πυρήνας: πρωτόνια (p + ) και νετρόνια (n) Γύρω από τον πυρήνα νέφος ηλεκτρονίων (e -

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q.

Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. Β.1 Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. +Q + (α ) R 1 E Vv R 2 Ι 1 Ι 2 (β) (γ) +q Αν θέλαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ενέργεια, Δυναμικό και διαφορά Δυναμικού. qq Β) Ακολουθούν το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου Fg

Δυναμική ενέργεια, Δυναμικό και διαφορά Δυναμικού. qq Β) Ακολουθούν το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου Fg Δυναμική ενέργεια, Δυναμικό και διαφορά Δυναμικού. Ομοιότητες βαρυτικών και ηλεκτροστατικών δυνάμεων Α) Είναι δυνάμεις κεντρικές mm 1 2 qq 1 2 Β) Ακολουθούν το νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου Fg G και

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 3.1.1 Ο Νόμος του Coulomb Στη φύση εμφανίζονται δύο ειδών φορτία. Θετικό (+) και αρνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα r μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους, r α.

Α) Η επιφάνεια Gauss έχει ακτίνα r μεγαλύτερη ή ίση της ακτίνας του κελύφους, r α. 1. Ένα σφαιρικό κέλυφος που θεωρούμε ότι έχει αμελητέο πάχος έχει ακτίνα α και φέρει φορτίο Q, ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνειά του. Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο εξωτερικό και στο

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

4ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Πέµπτη 2 Απρίλη 2015 Ηλεκτρικό Πεδίο - Πυκνωτές

4ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Πέµπτη 2 Απρίλη 2015 Ηλεκτρικό Πεδίο - Πυκνωτές 4ο ιαγώνισµα Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Πέµπτη 2 Απρίλη 2015 Ηλεκτρικό Πεδίο - Πυκνωτές Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 Α.4

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Τεστ

Επαναληπτικό Τεστ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 5. Επαναληπτικό Τεστ 222222 ΘΕΜΑ 1 ο : Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις 1-7. 1) ύο ακίνητα σηµειακά ηλεκτρικά φορτία απωθούνται µε δύναµη F = 4 Ν. Αν διπλασιάσου- µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα στην δυναμική ενέργεια και στην κίνηση σε ανομοιογενές πεδίο.

Παραδείγματα στην δυναμική ενέργεια και στην κίνηση σε ανομοιογενές πεδίο. Παραδείγματα στην δυναμική ενέργεια και στην κίνηση σε ανομοιογενές πεδίο. Δυναμική Ενέργεια Π.1. Δύο σημειακά φορτία, τα 1 = μc και = 6 μc, απέχουν μεταξύ τους απόσταση r =,6. 1 r α. Πόση είναι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μάζα που κινείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Στις ερωτήσεις 1 6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας

Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Προτεινόμενο Διαγώνισμα Φυσικής B Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Δύο σώματα Α και Β ( ) εκτοξεύονται ταυτόχρονα οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Φυσική Γ Γυμνασίου

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Φυσική Γ Γυμνασίου Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Σώματα που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δυνάμεις σε ελαφρά αντικείμενα όταν τα τρίψουμε σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ ΠΑΙΔ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Καραβοκυρός Χρήστος ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Ζήτηµα 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Νόμος του Coulomb Έστω δύο ακίνητα σημειακά φορτία, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Τα φορτία αυτά αλληλεπιδρούν μέσω δύναμης F, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια

Λυμένες ασκήσεις. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια Λυμένες ασκήσεις Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια 1. Στις κορυφές οριζόντιου ισόπλευρου τριγώνου Α,Β,Γ πλευράς α βρίσκονται τα φόρτια,όπου. α. Ποια η δυναμική ηλεκτρική ενέργεια του συστήματος; β. Ποιο το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 21 Ηλεκτρικά Φορτία και Ηλεκτρικά Πεδία Στατικός Ηλεκτρισµός, Ηλεκτρικό Φορτίο και η διατήρηση αυτού Ηλεκτρικό φορτίο στο άτοµο Αγωγοί και Μονωτές Επαγόµενα Φορτία Ο Νόµος του Coulomb Το Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση:

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση: ΑΠΑΝΤΗΣΕΕΙΙΣ ΣΤΟ ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΒΒ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ 1133 33 001111 ΘΕΜΑ 1 ο 1. β. γ 3. α 4. β 5. α ΘΕΜΑ ο 1. α. Σωστό Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποια σώματα ονομάζονται ηλεκτρισμένα; Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Σώματα, όπως ο πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/12/2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όπως θα παρατηρήσετε, τα θέματα αφορούν σε θεωρία που έχει διδαχθεί στις παραδόσεις και σε ασκήσεις που είτε προέρχονται από τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου, είτε έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/12/2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 05-06 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6//05 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 B ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 B ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 016 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Φροντιστήριο Φάσμα 1 Διαγώνισμα Φυσικής κατεύθυνσης B! Λυκείου. Ζήτημα 1 ο. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 1.1. Ένα σύστημα δυο ηλεκτρικών φορτίων βρίσκεται σε απόσταση d- και έλκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 0 ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ COULOMB. 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Απαντήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Απαντήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Απαντήσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Αδάμη Μαρία, Αγγελίδης Άγγελος, Παπασταμάτης Στέφανος, Τσαβλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5/1/16 Τυπολόγιο 1ου Κεφαλαίου Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb 1 F K Για το κενό ή αέρα στο S: 9 k 91 N m / C Απόλυτη διηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού που

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου, 2010 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2004 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία είναι: α) Ανάλογο του γινομένου του τετραγώνου των φορτίων

Α.1. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δύο σημειακά φορτία είναι: α) Ανάλογο του γινομένου του τετραγώνου των φορτίων Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου Μάθημα/Τάξη: Κεφάλαιο: Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Ηλεκτρικό Πεδίο Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: Επιδιωκόμενος Στόχος: Θέμα 1 ο Στις ερωτήσεις Α.1 Α.4 επιλέξτε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου Ηλεκτρισμός: Το φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :... Ο Ν Ο Μ Α :... Σελίδα 1 από 5 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΩΣΗΡΗ

ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :... Ο Ν Ο Μ Α :... Σελίδα 1 από 5 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΩΣΗΡΗ Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Α : Β Σ Α Ξ Η Λ Τ Κ Ε Ι Ο Τ ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ Α :........ Σ Μ Η Μ Α : Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 06 /04 / 2 0 1 4 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΜΠΑΡΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

C:\2015 B1 B2 B3\Ασκησεις θεωρίας Ν Coulomb.doc

C:\2015 B1 B2 B3\Ασκησεις θεωρίας Ν Coulomb.doc C:\015 B1 B B3\Ασκησεις θεωρίας Ν Coulomb.doc C:\015 B1 B B3\Ασκησεις θεωρίας Ν Coulomb.doc 1. Πλησιάζουμε μια αρνητικά φορτισμένη σφαίρα προς το άκρο Α μιας αφόρτιστης μεταλλικής ράβδου, χωρίς τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα