1. Ηλεκτρικό φορτίο. 2. Ηλεκτρισµό και δοµή τη ύλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ηλεκτρικό φορτίο. 2. Ηλεκτρισµό και δοµή τη ύλη"

Transcript

1 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονοµάζεται το φυσικό µέγεθος µε το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα ηλεκτρισµένα σώµατα και γενικότερα το φαινόµενο του ηλεκτρισµού. Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου στο σύστηµα µονάδων S.I. είναι το 1 Coulomb (1 C). Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικών φορτίων το θετικό ( + ) που εµφανίζεται στο γυαλί και το αρνητικό ( - ) που εµφανίζεται στον εβονίτη. Θετικό φορτίο έχουν τα πρωτόνια του πυρήνα και αρνητικό τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Τα σώµατα που έχουν οµόσηµα (οµώνυµα) φορτία απωθούνται ενώ τα σώµατα που έχουν ετερόσηµα (ετερώνυµα) φορτία έλκονται. 2. Ηλεκτρισµό και δοµή τη ύλη I. Κβάντωση του φορτίου Το ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει µόνο σε ασυνεχείς ποσότητες, δηλαδή είναι κβαντισµένο. Η ελάχιστη ποσότητα φορτίου που υπάρχει στη φύση είναι το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο που συµβολίζεται µε το e όπου e = C. Άρα το φορτίο Q κάθε φορτισµένου σώµατος είναι κβαντισµένο και έχει τιµή : Q = κ e µε κ = 1, 2, 3,... Το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο υπάρχει σε δύο τύπους, σαν θετικό ( + e ) και σαν αρνητικό ( - e ). II. Το ηλεκτρικό φορτίο στη δοµή της ύλης Κάθε άτοµο αποτελείται από τον πυρήνα στον οποίο είναι συγκεντρωµένη σχεδόν όλη η µάζα και από ένα ή περισσότερα αρνητικά φορτισµένα σωµατίδια τα ηλεκτρόνια ( e - ) που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Η µάζα των ηλεκτρονίων είναι πολύ µικρή. Το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισµένο µε το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο δηλαδή e = - e. Ατοµικά Σωµατίδια Σωµατίδιο Σύµβολο Φορτίο Μάζα Πρωτόνιο p + e Kg Νετρόνιο n Kg Ηλεκτρόνιο e - e Kg Ο πυρήνας αποτελείται από τα πρωτόνια ( p + ) και τα νετρόνια ( η 0 ). Αυτά έχουν περίπου την ίδια µάζα που είναι 1836 φορές µεγαλύτερη από την µάζα των ηλεκτρονίων. Το πρωτόνιο είναι θετικά φορτισµένο µε το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο δηλαδή p = + e, ενώ το νετρόνιο δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο. III. Αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου Όταν φορτίζουµε ένα σώµα από ένα άλλο σώµα, συµβαίνει µία ανακατανοµή των φορτίων των δύο σωµάτων και ηλεκτρόνια µεταφέρονται από το ένα στο άλλο. Π.χ. στην ηλέκτριση µε τριβή µιας γυάλινης ράβδου µε ύφασµα ηλεκτρόνια µεταφέρονται από τη

2 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία ράβδο στο ύφασµα ώστε στη ράβδο εµφανίζεται θετικό φορτίο (έλλειµµα ηλεκτρονίων) ενώ στο ύφασµα εµφανίζεται αρνητικό φορτίο (περίσσεια ηλεκτρονίων). Αν σε ένα σύστηµα σωµάτων θεωρήσουµε σαν ολικό φορτίο το αλγεβρικό άθροισµα των φορτίων όλων των σωµάτων τότε ισχύει η αρχή διατήρησης του φορτίου : Οποιεσδήποτε µεταβολές και να συµβαίνουν σε ένα αποµονωµένο σύστηµα, το ολικό φορτίο του παραµένει σταθερό IV. Ελεύθερα ηλεκτρόνια Οι πιο συνηθισµένοι αγωγοί είναι οι µεταλλικοί. Η µεγάλη αγωγιµότητά τους οφείλεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αυτά είναι µερικά από τα ηλεκτρόνια σθένους του µετάλλου τα οποία κινούνται ελεύθερα προς όλες τις κατευθύνσεις ανάµεσα στα ιόντα του µεταλλικού πλέγµατος. Ο αριθµός τους αποτελεί κριτήριο για την διάκριση των σωµάτων σε αγωγούς, ηµιαγωγούς και µονωτές. Στους αγωγούς είναι περίπου ηλεκτρόνια ανά cm 3, στους ηµιαγωγούς ηλεκτρόνια ανά cm 3 και στους µονωτές ασήµαντος. 3. Φόρτιση σώµατο Αφόρτιστο είναι ένα σώµα στο οποίο τα θετικά φορτία είναι ίσα µε τα αρνητικά. Φόρτιση ονοµάζεται η διαδικασία µε την οποία εµφανίζονται ηλεκτρικά φορτία ενός είδους πάνω σε ένα σώµα. Η φόρτιση γίνεται µε ανταλλαγή ηλεκτρονίων ανάµεσα στα σώµατα. Οι κυριότεροι τρόποι φόρτισης είναι : α) Φόρτιση µε τριβή : Το ένα σώµα αποκτά θετικό ή αρνητικό φορτίο ανάλογα µε το υλικό του και το άλλο σώµα φορτίζεται αντίθετα. Μια γυάλινη ράβδος όταν τρίβεται µε µάλλινο ύφασµα φορτίζεται θετικά ενώ το ύφασµα φορτίζεται αρνητικά. Σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρόνια µεταφέρονται από το γυαλί στο µάλλινο ύφασµα. Μια πλαστική ράβδος όταν τρίβεται µε µεταξωτό ύφασµα φορτίζεται αρνητικά ενώ το ύφασµα φορτίζεται θετικά. Σε αυτή την περίπτωση ηλεκτρόνια µεταφέρονται από το ύφασµα στο πλαστικό. β) Φόρτιση µε επαφή : Το σώµα αποκτά το φορτίο του σώµατος µε το οποίο έρχεται σε επαφή. Όταν ένα αρνητικά φορτισµένο σώµα έρθει σε επαφή µε ένα αφόρτιστο τότε µεταφέρονται ηλεκτρόνια από το φορτισµένο στο αφόρτιστο. Τα δύο σώµατα µοιράζονται τα αρνητικά φορτία που είχε το φορτισµένο σώµα, όχι όµως σε ίσες ποσότητες υποχρεωτικά! Όταν ένα θετικά φορτισµένο σώµα έρθει σε επαφή µε ένα αφόρτιστο τότε µεταφέρονται ηλεκτρόνια από το αφόρτιστο στο φορτισµένο. Τα δύο σώµατα φαίνεται να µοιράζονται τα θετικά φορτία που είχε το φορτισµένο σώµα, αλλά στην πραγµατικότητα ένας αριθµός ηλεκτρονίων µεταφέρθηκε από το αφόρτιστο στο φορτισµένο σώµα και εξουδετέρωσε την αντίστοιχη ποσότητα θετικών φορτίων. γ) Φόρτιση µε επαγωγή : το σώµα αποκτά φορτίο αντίθετο από το φορτίο του σώµατος που πλησιάζει. Όταν το φορτισµένο σώµα πλησιάσει το αφόρτιστο τότε τα φορτία στο αφόρτιστο δηµιουργούν ένα είδος δίπολου. Στο διπλανό σχήµα ένα θετικά φορτισµένο σώµα πλησιάζει ένα αφόρτιστο µε αποτέλεσµα τα φορτία στο αφόρτιστο να κατανέµονται όπως στο σχήµα. Αν συνδέσουµε αγώγιµα (µε καλώδιο) το αφόρτιστο σώµα µε την Γη τότε ηλεκτρόνια από την Γη µετακινούνται και εξουδετερώνουν τα θετικά φορτία του δίπολου Σύνδεση µε την Γη

3 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία Μετά διακόπτουµε τη σύνδεση µε την Γη και κατόπιν αποµακρύνουµε το φορτισµένο σώµα. Το αρχικά αφόρτιστο σώµα έχει µείνει µε τα αρνητικά φορτία που πήρε από την Γη, άρα είναι αρνητικά φορτισµένο. 4. Ηλεκτρική αγωγιµότητα και κατάταξη των υλικών Ηλεκτρική αγωγιµότητα ονοµάζεται η ιδιότητα της ύλης να επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από τη µάζα της. Με κριτήριο την ηλεκτρική αγωγιµότητα τα σώµατα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) Αγωγοί (ή καλοί αγωγοί) λέγονται τα σώµατα που επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από τη µάζα τους. β) Μονωτές (ή κακοί αγωγοί) λέγονται τα σώµατα που δεν επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από τη µάζα τους. γ) Ηµιαγωγοί λέγονται τα στερεά σώµατα στα οποία η δυνατότητα διέλευσης ηλεκτρικού φορτίου εξαρτάται από ορισµένες συνθήκες. 5. Ηλεκτροσκόπιο Είναι συσκευή µε την οποία ανιχνεύουµε το ηλεκτρικό φορτίο αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για ποσοτική µέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου. 6. Νόµο του Coulomb Ο νόµος του Coulomb δίνει πληροφορίες για την ηλεκτρική αλληλεπίδραση δύο φορτισµένων σωµάτων. Η διατύπωση του είναι : «Η ελκτική ή απωστική δύναµη που ασκείται ανάµεσα σε δύο σηµειακά φορτία είναι ανάλογη µε το γινόµενο των φορτίων και αντιστρόφως ανάλογη µε το τετράγωνο της µεταξύ τους απόστασης». Ο αντίστοιχος µαθηµατικός τύπος είναι F = κ 1 2 ηλ 2 Το κ ηλ είναι σταθερά αναλογίας η οποία εξαρτάται : α) από τη φύση του υλικού που παρεµβάλλεται ανάµεσα στα φορτία και β) από το σύστηµα µονάδων. Για το σύστηµα µονάδων S.I. και για το κενό η τιµή της σταθεράς είναι : κ ηλ = Ν m 2 /C 2. Γραφική παράσταση του νόµου Coulomb F Η γραφική παράσταση της σχέσης F = f () είναι : 0 Χαρακτηριστικά των δυνάµεων Coulomb α) Οι δυνάµεις Coulomb έχουν φορέα την ευθεία που ενώνει τα δύο σηµειακά φορτία δηλαδή είναι κεντρικές δυνάµεις. β) Είναι δυνάµεις διατηρητικές.

4 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία γ) Είναι δυνάµεις απωστικές όταν τα φορτία είναι οµώνυµα ( 1 2 > 0) και ελκτικές όταν τα φορτία είναι ετερώνυµα ( 1 2 < 0). F 1 2 > 0 F F 1 2 < 0 F Προϋποθέσεις για να ισχύει ο νόµος Coulomb α) Τα φορτία πρέπει να είναι σηµειακά ή να έχουν σφαιρική κατανοµή του φορτίου τους, οπότε το φορτίο θεωρείται συγκεντρωµένο στο κέντρο της σφαίρας. β) Τα φορτία πρέπει να είναι ακίνητα. 7. Πεδίο δυνάµεων α) Ορισµός : Πεδίο δυνάµεων λέγεται ο χώρος µέσα στον οποίο ασκείται δύναµη σε ένα κατάλληλο φυσικό µέγεθος (υπόθεµα) όταν βρεθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του. β) ηµιουργία του πεδίου : Το πεδίο δηµιουργείται από κάποια πηγή. Οι πηγές που δηµιουργούν τα πεδία είναι : ❶ Η µάζα, δηµιουργεί βαρυτικό πεδίο ❷ Το ηλεκτρικό φορτίο, δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο ❸ Το κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο, δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο ❹ Ένας µαγνήτης, δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο γ) Περιγραφή ενός πεδίου : Ένα πεδίο περιγράφεται από ορισµένα φυσικά µεγέθη. Τα κυριότερα είναι : ❶ Η ένταση, δείχνει πόσο ισχυρό είναι το πεδίο σε ένα σηµείο του. ❷ Το δυναµικό, συνδέεται µε την ενέργεια και δείχνει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αποσπάσουµε ή να τοποθετήσουµε ένα υπόθεµα σε ένα σηµείο του πεδίου. ( υναµικό έχουµε µόνο για διατηρητικές δυνάµεις) ❸ Οι δυναµικές γραµµές, δίνουν µία απεικόνιση του πεδίου. ❹ Η ροή (Φ), συνδέει την ένταση µε τον αριθµό των δυναµικών γραµµών. δ) Ανίχνευση του πεδίου : Η ανίχνευση του πεδίου γίνεται µε κατάλληλο υπόθεµα που τοποθετείται σε ένα σηµείο του χώρου. ❶ Το βαρυτικό πεδίο ανιχνεύεται µε την µάζα. ❷ Το ηλεκτρικό πεδίο ανιχνεύεται µε το ηλεκτρικό φορτίο. ❸ Το µαγνητικό πεδίο ανιχνεύεται µε κινούµενο ηλεκτρικό φορτίο ή µε την µαγνητική βελόνα. 8. Ηλεκτρικό πεδίο α) Ορισµός : Ηλεκτρικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος, σε κάθε σηµείο του οποίου αν φέρουµε ένα ηλεκτρικό φορτίο, θα ασκηθεί πάνω του ηλεκτρική δύναµη Coulomb. β) Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού πεδίου : Είναι ❶ Η ένταση, ❷ Οι δυναµικές γραµµές, ❸ Το δυναµικό και ❹ Η ηλεκτρική ροή.

5 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία ❶ Ένταση ( E ) Ένταση E σε ένα σηµείο ηλεκτρικού πεδίου, ονοµάζεται το φυσικό διανυσµατικό µέγεθος, που έχει σηµείο εφαρµογής το φορτίο υπόθεµα, φορά την φορά της ηλεκτροστατικής δύναµης για θετικό υπόθεµα και µέτρο το πηλίκο της δύναµης που ασκείται στο φορτίο υπόθεµα προς το φορτίο αυτό. F Ε = Ένταση ηλεκτρικού πεδίου + Από τον ορισµό της έντασης προκύπτει ότι : α) Η κατεύθυνσή της είναι ανεξάρτητη από το υπόθεµα που χρησιµοποιείται, β) Η κατεύθυνση της έντασης συµπίπτει µε την κατεύθυνση της δύναµης για θετικό υπόθεµα, ενώ είναι αντίθετη αν το υπόθεµα είναι αρνητικό. Μονάδα έντασης στο σύστηµα S.I. είναι το 1 Ν/C. (Επίσης και το 1 V/m Ένταση πεδίου σηµειακού φορτίου ( ή πεδίο Coulomb ) +Q + E F +Q F - E -Q E F + -Q E - F Έστω φορτίο Q που δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο το οποίο λέγεται πεδίο Coulomb. Η δύναµη που ασκείται σε φορτίο ( υπόθεµα ) σε απόσταση από το Q είναι : Q F F = κ. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε αυτό το σηµείο είναι Ε = και ηλ 2 Q κηλ 2 αντικαθιστώντας την δύναµη που βρήκαµε πιο πριν είναι: E Q = ή F = κηλ 2 Η σχέση αυτή δίνει την ένταση ηλεκτρικού πεδίου Coulomb σε απόσταση από το φορτίο Q που προκαλεί το πεδίο. Από την σχέση αυτή βλέπουµε ότι η ένταση εξαρτάται µόνο από το φορτίο που προκαλεί το πεδίο, την απόσταση και το διηλεκτρικό περιβάλλον. Ένταση πεδίου από οµάδα σηµειακών φορτίων Αν η ένταση σε ένα σηµείο Μ από το κάθε φορτίο είναι E 1, E 2, E 3,... τότε η ολική ένταση υπολογίζεται από το διανυσµατικό άθροισµα των επί µέρους εντάσεων. ηλαδή : = E + E + E... E Οµογενές ηλεκτρικό πεδίο Οµογενές λέγεται το ηλεκτρικό πεδίο όταν το διάνυσµα της έντασης είναι σταθερό σε όλα τα σηµεία του. Παράδειγµα τέτοιου πεδίου είναι το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται ανάµεσα σε δύο παράλληλες µεταλλικές πλάκες που είναι αντίθετα φορτισµένες. Η διεύθυνση της έντασης είναι κάθετη στις πλάκες και η φορά της από τη θετική προς την αρνητική E

6 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία ❷ υναµικέ γραµµέ Οι δυναµικές γραµµές προτάθηκαν από τον Faaday για την απεικόνιση του αόρατου ηλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτρική δυναµική γραµµή ενός ηλεκτρικού πεδίου, ορίζεται η νοητή γραµµή της οποίας η εφαπτόµενη σε κάθε σηµείο, συµπίπτει µε την ένταση του πεδίου σε αυτό το σηµείο Η εικόνα που δίνουν οι δυναµικές ονοµάζεται ηλεκτρικό φάσµα. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών δυναµικών γραµµών I. Η φορά τους συµπίπτει µε τη φορά της έντασης. II. Είναι ανοικτές γραµµές και αρχίζουν από το θετικό φορτίο και καταλήγουν στο αρνητικό φορτίο. III. εν τέµνονται. IV. Όταν είναι παράλληλες και ισαπέχουν το πεδίο είναι οµογενές, διαφορετικά είναι ανοµοιογενές. V. Όταν οι δυναµικές γραµµές είναι πυκνές το πεδίο έχει µεγάλη ένταση και το αντίστροφο. Μορφές ηλεκτροστατικών πεδίων από ακίνητα ηλεκτρικά φορτία Πεδίο Coulomb από σηµειακό ηλεκτρικό φορτίο + - ❸ υναµικό Το δυναµικό είναι ένα µονόµετρο µέγεθος που περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο στη γλώσσα της ενέργειας. Σχετίζεται µε την δυναµική ενέργεια που έχει ένα ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται µέσα σε ηλεκτρικό πεδίο. I. υναµική ενέργεια Σε σύστηµα σωµάτων που αλληλεπιδρούν µε διατηρητικές δυνάµεις αντιστοιχεί κάποια δυναµική ενέργεια U που εξαρτάται από την σχετική θέση των σωµάτων του συστήµατος. Η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας U σχετίζεται µε το έργο των δυνάµεων αλληλεπίδρασης W αλ µε την σχέση U = - W αλ. II. ιαφορά δυναµικού ( V A ή V A V ) Το ηλεκτροστατικό πεδίο είναι πεδίο διατηρητικών δυνάµεων άρα το έργο για διαδροµή από ένα σηµείο Α σε ένα σηµείο Β είναι ανεξάρτητο της διαδροµής και εξαρτάται µόνο από την αρχική και τελική θέση του σώµατος. ιαφορά δυναµικού ή τάση µεταξύ δύο σηµείων Α και Β ενός ηλεκτρικού πεδίου ονοµάζεται το φυσικό µέγεθος που έχει µέτρο, το πηλίκο του έργου της ηλεκτροστατικής

7 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία δύναµης για µετακίνηση ηλεκτρικού φορτίου από το σηµείο Α στο σηµείο Β, προς το φορτίο αυτό. WA - U VA = V A = ( Επειδή U = - W αλ ) Η διαφορά δυναµικού εκφράζει το έργο της δύναµης από το πεδίο ανά µονάδα φορτίου για µετακίνηση από το σηµείο Α στο σηµείο Β. Μονάδα µέτρησης δυναµικού στο S.I. είναι το 1 Volt ( 1 V ) Joule Άρα 1 V= 1 C III. υναµικό ενός σηµείου ( V ) - U Η διαφορά δυναµικού αναφέρεται σε δύο σηµεία Α και Β, έτσι η σχέση V A = - ( U - UA ) UA - U γίνεται VA - V = VA - V = Για το βαρυτικό και το ηλεκτροστατικό πεδίο εκλέγουµε σαν σηµείο µηδενικής ενέργειας U = 0, ένα σηµείο σε άπειρη απόσταση. Εκεί θα είναι και το δυναµικό µηδέν V = 0, άρα U A V A =. Εποµένως : υναµικό ενός σηµείου Α ηλεκτροστατικού πεδίου ονοµάζεται το µονόµετρο µέγεθος που είναι ίσο µε το πηλίκο του έργου της ηλεκτροστατικής δύναµης, όταν το φορτίο µετατοπίζεται από το σηµείο Α στο άπειρο, προς το φορτίο αυτό. WA UA Άρα V A = V A = Εποµένως για τη διαφορά δυναµικού ανάµεσα σε δύο σηµεία έχουµε : UA - U VA - V U U = VA - V = A - και για το έργο : V A - V WA = W = ( V - V ) A A ιερεύνηση της σχέσης W = ( V - V ) A α) Αν V A > V και > 0 τότε W > 0 β) Αν V A > V και < 0 τότε W < 0 γ) Αν V A < V και > 0 τότε W < 0 δ) Αν V A < V και < 0 τότε W > 0 A Άρα τα θετικά φορτία κινούνται από σηµεία ψηλού δυναµικού σε σηµεία χαµηλού δυναµικού, ενώ τα αρνητικά το αντίθετο. Τα δυναµικά ελαττώνονται κατά τη φορά µιας δυναµικής γραµµής. IV. υναµικό πεδίου Coulomb Το έργο για την µετακίνηση ενός φορτίου από σηµείο Μ στο άπειρο σε πεδίο σηµειακού φορτίου Q (πεδίο Coulomb) δίνεται από την σχέση : Q WM = κηλ. Εποµένως από τον ορισµό του δυναµικού έχουµε

8 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία Q κ W ηλ V = M M V Q M = V M = κηλ Παρατήρηση: Αν το φορτίο που προκαλεί το πεδίο είναι θετικό τότε και τα δυναµικά όλων των σηµείων είναι θετικά, ενώ αν το φορτίο είναι αρνητικό τότε και τα δυναµικά όλων των σηµείων είναι αρνητικά. V. Ορισµός της µονάδας έργου ηλεκτρονιοβόλτ (ev) Από την σχέση W = ( V - V ) A A µπορούµε να ορίσουµε την µονάδα έργου ηλεκτρονιοβόλτ ( ev ): 1 ev είναι το έργο που παράγεται όταν µετακινήσουµε φορτίο ίσο µε το φορτίο ενός ηλεκτρονίου µεταξύ δύο σηµείων ηλεκτροστατικού πεδίου που έχουν διαφορά δυναµικού 1 Volt Άρα 1eV = (1, C) 1 V = 1, Joule VI. υναµικό από οµάδα σηµειακών φορτίων Το δυναµικό είναι µονόµετρο µέγεθος άρα για να βρούµε το δυναµικό σε ένα σηµείο, όταν οφείλεται σε πολλά σηµειακά φορτία, εφαρµόζουµε την αρχή της επαλληλίας. Το δυναµικό σε ένα σηµείο του πεδίου είναι ίσο µε το αλγεβρικό άθροισµα των δυναµικών που δηµιουργεί το κάθε φορτίο χωριστά. V = V 1 + V V ν VII. Σχέση έντασης και διαφοράς δυναµικού VA Είναι E= d Απόδειξη Θεωρούµε το οµογενές ηλεκτρικό πεδίο ανάµεσα σε δύο + - παράλληλες πλάκες που είναι αντίθετα φορτισµένες. Το πεδίο έχει ένταση E + + F -. Αν κοντά στο θετικό οπλισµό που έχει δυναµικό + - V A τοποθετήσουµε ένα θετικό φορτίο, η δύναµη από το πεδίο + E - είναι σταθερή ίση µε F = E ❶ Το έργο της δύναµης για + - µετακίνηση του φορτίου σε σηµείο Β που έχει δυναµικό V και V A d V απέχει απόσταση d είναι W = F d και λόγω της ❶ θα είναι W = E d ❷. Από τον ορισµό του δυναµικού όµως για τη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα WA σηµεία Α και Β έχουµε : VA - V E d = VA - V = VA - V = E d. VA Αλλά V A = V - V A άρα V A = E d E =. d V Από την σχέση αυτή προκύπτει η µονάδα έντασης 1 m

9 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία 1. υο ηλεκτρικά φορτία 1 = 40 µc και 2 = 10 µc βρίσκονται σε απόσταση = 0,6 m. Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται σε φορτίο = 90 µc που βρίσκεται στο µέσο της απόστασης τους. ίνεται κ = Nm 2 /C 2. [ Απάντηση : F = 270 N ] 2. Στις άκρες ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ = 1,2 m βρίσκονται τα ηλεκτρικά φορτία 1 = 1 µc και 2 = 4 µc. Σε ποιο σηµείο του της ευθείας ΑΒ πρέπει να τοποθετηθεί θετικό φορτίο ώστε να µην ασκείται δύναµη πάνω του. [ Απάντηση : ΑΜ = 0,4 m ] 3. Για να εξουδετερώσουµε την δύναµη παγκόσµιας έλξης µεταξύ Σελήνης και Γης τις φορτίζουµε µε ίσα φορτία. Να βρεθούν αυτά τα φορτία αν δίνονται η σταθερά της παγκόσµιας έλξης G = 6, N m 2 /Kg 2,η µάζα της Γης Μ = 6, Kg και η µάζα της Σελήνης m = 7, Kg. [ Απάντηση : = C ] 4. Στις κορυφές Α, Β και Γ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ, πλευράς α = 0,3 m συγκρατούνται ακίνητα τα φορτία Q A = +1 µc, Q = +4 µc και Q Γ = +2 µc αντίστοιχα. α) Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης F που ασκείται στο Q A από το Q, β) Να A υπολογιστεί ο λόγος των µέτρων των δυνάµεων F A και F AΓ που ασκούνται στο Q A από το Q και Q Γ αντίστοιχα, γ) Να σχεδιαστούν και να υπολογιστούν οι δυνάµεις F A και F 2 AΓκαι η συνισταµένη δύναµη που ασκείται στο Q A. ίνεται k = Νm 2. C [ Θέµα Πανελληνίων εξετάσεων Β Λυκείου, Ιούνιος 1999 ] 5. υο µικρές σφαίρες µε φορτίο και µάζα - 4 m = 3 10 Κg η κάθε µια κρέµονται από το ίδιο σηµείο µε µονωτικά νήµατα µήκους l = 0,6 m. Οι σφαίρες ισορροπούν όταν τα νήµατα σχηµατίζουν γωνία φ = Να βρεθεί το φορτίο. ίνεται g = 10 m/s 2. [ Απάντηση : = 0,2 µc ] l φ φ l 6. υο σφαιρίδια µε µάζες m 1 = m 2 = m = 10 3 g και µε φορτία 1 = 4 2 κρέµονται από το ίδιο σηµείο µε µονωτικά νήµατα µήκους l = 0,18 m. Να βρεθούν τα δυο φορτία αν δίνεται g = 10 m/s 2 και τα νήµατα σχηµατίζουν µεταξύ τους γωνία φ = [ Απάντηση : 1 = 1,2 µc και 2 = 0,3 µc ]

10 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία 7. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α = Στις κορυφές του υπάρχουν τα φορτία Q A = 4 µc, Q = - 6 µc, Q Γ = - 8 µc. Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται στο φορτίο Q A αν δίνονται ΑΒ = 3 m, ΑΓ = 4 m. [ Απάντηση : F = N ] 8. Τρία ίσα ηλεκτρικά φορτία Q = + 1 µc τοποθετούνται στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α = 3 cm. Να υπολογιστεί η δύναµη που ασκείται σε κάθε φορτίο από τα άλλα δύο. ίνεται κ ηλ = Νm 2 /C 2. [ Απάντηση : F = 10 3 N ] 9. Στις άκρες ευθείας ΑΒ µήκους l = 0,5 m βρίσκονται αντίστοιχα δυο σηµειακά φορτία Q A = 9 Q και Q = - Q. Σε ποιο σηµείο της ευθείας ΑΒ το µέτρο α) της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου, και β) του δυναµικού είναι ίσο µε µηδέν. [ Απάντηση : α) x 1 = 0,75 m, β) x 2 = 0,45 m ή x 2 = 0,5625 m από το Α ] 10. Το δυναµικό και το µέτρο της έντασης ηλεκτροστατικού πεδίου που παράγεται από φορτίο σε κάποιο σηµείο σε απόσταση από το φορτίο είναι αντίστοιχα V = 900 V και E = 100 N/C. Να βρεθεί το φορτίο και η απόσταση. [ Απάντηση : = 0,9 µc και = 9 m ] 11. ύο σηµειακά φορτία Q = + 4 µc και Q = - 4 µc τοποθετούνται στα άκρα της υποτείνουσας ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. Να βρεθεί η ένταση και το δυναµικό στην κορυφή Α του τριγώνου. Το µήκος της υποτείνουσας είναι ΒΓ = 2 m και κ ηλ = Νm 2 /C 2. [ Απάντηση : Ε = 18 2 ΚV/m, V = 0 ] 12. Στις άκρες µιας ευθείας ΑΒ µήκους d = 0,1 m βρίσκονται τα φορτία 1 = 10-2 µc και 2 = µc αντίστοιχα. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σηµείο Γ της µεσοκαθέτου της ΑΒ που απέχει από το µέσο Μ της ΑΒ απόσταση h = d/2. Πόσο έργο παράγεται για µεταφορά φορτίου = 10-3 µc από το σηµείο Γ στο άπειρο. 3 [ Απάντηση : E = Ν/C µε E // ΑΒ και W = 0 ] 13. ύο ίσα και ετερόσηµα ηλεκτρικά φορτία µέτρου Q = 1 µc τοποθετούνται στις δύο κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α = 3 m. Να υπολογιστεί η ένταση και το δυναµικό που δηµιουργούν τα δύο φορτία στην τρίτη κορυφή. ίνεται η σταθερά κ ηλ = Νm 2 /C 2. [ Απάντηση : Ε = 1000 V/m, V = 0 ] 14. ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ πλευράς α = 0,3 m. Στις κορυφές του υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία µε τιµές Q A = C, Q = C, Q Γ = C, Q = C αντίστοιχα. Να βρεθεί η ένταση E του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του τετράγωνου. [ Απάντηση : E = 4 2 Ν/C µε E Γ ]

11 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία 15. ύο ετερώνυµα σηµειακά φορτία Q 1 = C και Q 2 = C απέχουν µεταξύ τους απόσταση d = 4 cm. Πόση ενέργεια πρέπει να δαπανήσουµε για να τριπλασιάσουµε την απόστασή τους. ίνεται η σταθερά κ ηλ = Νm 2 /C 2. [ Απάντηση : W = J ] 16. Τα δυναµικά δύο σηµείων Α και Β ενός ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργεί ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο + Q είναι αντίστοιχα V A = 30 V και V = 20 V. Αν τα σηµεία Α και Β βρίσκονται στην ίδια δυναµική γραµµή να υπολογιστεί το δυναµικό του µέσου Μ της ευθείας ΑΒ. [ Απάντηση : V M = 24 V ] 17. ύο σηµειακά φορτία + Q και Q βρίσκονται σε ορισµένη απόσταση µεταξύ τους όπως στο σχήµα. ύο σηµεία απέχουν µεταξύ τους απόσταση d και απέχουν απόσταση α από τα δύο φορτία. Να υπολογιστεί α) Η διαφορά δυναµικού V A V, β) Ισχύει η σχέση που βρέθηκε όταν είναι d = 0. 2d [ Απάντηση : α) V= κηλ, β) Ναι ] αα+ d ( ) +Q A -Q α d α 18. Στα σηµεία Α και Β µιας ευθείας ΑΒ µε µήκος l = 9 m βρίσκονται ακίνητα τα φορτία + και + 4 αντίστοιχα µε = 1 µc. Να βρεθεί το δυναµικό του σηµείου Γ της ευθείας ΑΒ στο οποίο η ένταση του πεδίου είναι µηδέν. [ Απάντηση : V = V ] 19. Στα σηµεία Α και Β µιας ευθείας ΑΒ µε µήκος l = 9 m βρίσκονται ακίνητα τα φορτία - και + 4 αντίστοιχα µε = 1 µc. α) Να βρεθεί το δυναµικό του σηµείου Γ της ευθείας ΑΒ στο οποίο η ένταση του πεδίου είναι µηδέν και β) Να βρεθεί η ένταση του πεδίου στα σηµεία της ευθείας ΑΒ όπου το δυναµικό είναι µηδέν. [Απάντηση : α) V = 10 3 V, β) Ε 1 = 750 V/m, E 2 = V/m] 20. Τρία ίσα σηµειακά φορτία + το καθένα τοποθετούνται στις τρεις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Να υπολογιστούν : α) Η ένταση και το δυναµικό στο κέντρο του τετραγώνου, β) Η ένταση και το δυναµικό στην τέταρτη κορυφή του τετραγώνου και γ) Η δυναµική ενέργεια του συστήµατος. ίνεται η σταθερά κ ηλ. 2 [Απάντηση : α) E K = κηλ, V 3 2κ 2 α 4+ 2 V = κηλ, γ) U 2 α ( =, β) ) K ηλ E = κ, ηλ α 2 α 4+ = 2 2 κ 2 α ολ ηλ ] Πάνω σε µια ηλεκτρική δυναµική γραµµή ενός οµογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου θεωρούµε δυο σηµεία Α και Β µε αντίστοιχα δυναµικά V 1 = 50 V και V 2 = - 20 V. Στο µέσο Μ της ευθείας ΑΒ να βρεθεί το δυναµικό και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. ίνεται ΑΒ = 0,2 m. [ Απάντηση : V = 15 V και E = 350 V/m ]

12 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία 22. Σε ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο για δυο σηµεία Α και Γ που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναµική γραµµή δίνονται V A = V και V Γ = - 20 V. Να βρεθεί το δυναµικό σε σηµείο Κ του πεδίου για το οποίο είναι α) ΑΚ = ΚΓ και β) ΑΚ = 2ΚΓ. [ Απάντηση : α) V K = + 40 V, β) V K = + 60 V ] 23. Σε ένα οµογενές ηλεκτρικό πεδίο για δυο σηµεία Α και που βρίσκονται πάνω στην ίδια δυναµική γραµµή δίνονται V A = + 40 V και V = - 20 V. α) Να βρεθεί το δυναµικό σε σηµείο Κ του πεδίου για το οποίο είναι ΑΚ = Κ και β) ΑΚ = 2Κ και γ) αν ΑΒ = 10 cm να βρεθεί η ένταση. [ Απάντηση : α) V K = + 10 V, β) V K = 0, γ) Ε = 600 V/m ] 24. ύο παράλληλες µεταλλικές πλάκες απέχουν απόσταση l = 1m και βρίσκονται υπό τάση V = 60 V. ύο σηµεία Α και Β απέχουν αποστάσεις d 1 = 20 cm και d 2 = 60 cm από τον ίδιο οπλισµό του πυκνωτή. Να βρεθεί η διαφορά δυναµικού V A. [ Απάντηση : V A = 24 V ] 25. Πρωτόνιο κινείται κατά µήκος µίας δυναµικής γραµµής οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου και όταν έχει διανύσει απόσταση d = 2 cm έχει αυξήσει την κινητική του ενέργεια κατά Κ = J. Να υπολογιστεί το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. ίνεται e = C. [ Απάντηση : Ε = 1000 V/m ] 26. Πρωτόνιο µε µάζα m = 1, Kg και ηλεκτρικό φορτίο = 1, C µπαίνει µε ταχύτητα υ = 1, m/s σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο έντασης Ε = N/C. Το διάνυσµα της ταχύτητας είναι παράλληλο στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Να βρεθεί η µετατόπιση του φορτίου σε χρόνο t = 10-7 s. [ Απάντηση : x = 0,31 m ] 27. Ανάµεσα σε δυο παράλληλες µεταλλικές πλάκες υπάρχει διάφορα δυναµικού V = V. Η απόσταση των πλακών είναι l = 5 cm. Πόσο έργο παράγεται όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο = 0,05 µc µεταφέρεται λόγω του πεδίου από την θετική στην αρνητική πλάκα και πόση είναι η ηλεκτροστατική δύναµη που ασκείται στο φορτίο αυτό. [ Απάντηση : W = 7, J και F = 0,015 N ] 28. Ανάµεσα σε δυο οριζόντιες πλάκες που απέχουν l = 0,1 m εφαρµόζεται διαφορά δυναµικού V = 500 V. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να πάει από την αρνητική πλάκα στην θετική. ίνονται = - 1, C και m = Kg. Το πεδίο βαρύτητας παραλείπεται. [ Απάντηση : t = 1, s ] 29. Οµογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει κατακόρυφες δυναµικές γραµµές µε φορά προς τα πάνω. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα υ 0 = m/s. Μετά από χρόνο t = s το ηλεκτρόνιο αλλάζει φορά κίνησης. Να υπολογιστεί : α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, β) Το µέγιστο διάστηµα που κινήθηκε κατακόρυφα το ηλεκτρόνιο. Το πεδίο βαρύτητας να παραληφθεί. ίνονται m = Kg και e = C. [ Απάντηση : α) Ε = 9 V/m, β) s = 3.2 m ]

13 Φυσική Β Λυκείου Γενική Παιδεία 30. Από το θετικό οπλισµό ενός φορτισµένου σε τάση V = 180 V επίπεδου πυκνωτή εκτοξεύεται φορτίο = C µε µάζα m = Kg παράλληλα στις γραµµές του πεδίου µε ταχύτητα υ 0. Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα υ 0 ώστε το φορτίο να µη χτυπήσει τον αρνητικό οπλισµό. [ Απάντηση : υ 0 = m/s ] 31. Μεταξύ των παράλληλων και οριζόντιων µεταλλικών πλακών που βρίσκονται σε απόσταση l = 1 cm τοποθετείται σταγόνα λαδιού µε πυκνότητα ρ = 1500 Kg/m 3. Αν το φορτίο της σταγόνας είναι = C και η τάση ανάµεσα στις πλάκες είναι V = 100 V τότε η σταγόνα αιωρείται. Να υπολογιστεί η ακτίνα της σταγόνας. ίνεται g = 10 m/s και ο όγκος σφαίρας δίνεται από την σχέση V = 3 π. [ Απάντηση : = m ] 32. υο οριζόντιες πλάκες βρίσκονται σε διαφορά δυναµικού V = 100 V και απέχουν l = 0,1 m. Ανάµεσα τους αιωρείται µια µικρή σταγόνα λαδιού µε µάζα m = 10 mg. Να βρεθεί το φορτίο της σταγόνας. ίνεται g = 10 m/s 2. [ Απάντηση : = 10-7 C ] 33. Ανάµεσα σε δυο κατακόρυφες µεταλλικές πλάκες κρέµεται µε νήµα ένα σφαιρίδιο µε µάζα m = 10-3 Kg. Οι δυο πλάκες συνδέονται µε τους πόλους πηγής σταθερής τάσης V = 1000 V και τότε το νήµα του σφαιριδίου εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας κατά γωνία φ = Αν η απόσταση ανάµεσα στις πλάκες είναι d = 0,2 m να βρεθεί το φορτίο του σφαιριδίου. δίνεται g = 10 m/s 2. [ Απάντηση : = 2 µc ] 34. Από νήµα µε όριο θραύσης Τ θρ = 5 Ν κρέµεται µια µεταλλική σφαίρα µάζας m = 0,3 Kg και φορτίου = 4 µc. Το σύστηµα βρίσκεται µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µε οριζόντιες δυναµικές γραµµές. Να βρείτε τη µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει η ένταση του πεδίου για να µην κοπεί το νήµα. ίνεται g = 10 m/s 2. [ Απάντηση : E max = 10 6 N/C ] 35. Το σφαιρίδιο του ηλεκτροστατικού εκκρεµούς βρίσκεται µέσα σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο και ισορροπεί όταν το νήµα σχηµατίζει µε την κατακόρυφη γωνία θ = Αν η ένταση του πεδίου τριπλασιαστεί να βρεθεί η καινούργια γωνία θ στην θέση ισορροπίας. [ Απάντηση : θ = 60 0 ] θ E l

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κατά την ηλέκτριση με τριβή μεταφέρονται από το ένα σώμα στο άλλο i. πρωτόνια. ii. ηλεκτρόνια iii iν. νετρόνια ιόντα. 2. Το σχήμα απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Στατικός Ηλεκτρισμός Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου http://users.sch.gr/vgargan g g Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1: Στατικός Ηλεκτρισμός - http://vgargan.gr Τι είναι ο Στατικός Ηλεκτρισμός;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων Επαναληπτικές Σημειώσεις για τη Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Κεφάλαιο 3.1 Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 3.1.1 Ο Νόμος του Coulomb Στη φύση εμφανίζονται δύο ειδών φορτία. Θετικό (+) και αρνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση:

ΘΕΜΑ 1 ο. ΘΕΜΑ 2 ο. Η δυναμική ενέργεια ανήκει στο σύστημα των δύο φορτίων και δίνεται από τη σχέση: ΑΠΑΝΤΗΣΕΕΙΙΣ ΣΤΟ ΙΙΑΓΓΩΝΙΙΣΜΑ ΦΦΥΥΣΙΙΚΚΗΣ ΚΚΑΤΕΕΥΥΘΥΥΝΣΗΣ ΒΒ ΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΥΥ 1133 33 001111 ΘΕΜΑ 1 ο 1. β. γ 3. α 4. β 5. α ΘΕΜΑ ο 1. α. Σωστό Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο φορτίων δίνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η3. Ηλεκτρικό δυναµικό

Κεφάλαιο Η3. Ηλεκτρικό δυναµικό Κεφάλαιο Η3 Ηλεκτρικό δυναµικό Ηλεκτρικό δυναµικό Σε προηγούµενα κεφάλαια συνδέσαµε τη µελέτη του ηλεκτροµαγνητισµού µε τις προγενέστερες γνώσεις µας σχετικά µε τις δυνάµεις. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα συνδέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 014 Ε_3.ΦλΓΑΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ & ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014

Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού. Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Δυναμική Ενέργεια σε Ηλεκτρικό πεδίο, Διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού Ιωάννης Γκιάλας 14 Μαρτίου 2014 Έργο ηλεκτροστατικής δύναμης W F Δl W N i i1 F Δl i Η μετατόπιση Δl περιγράφεται από ένα διάνυσμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης!

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ - Τα Καλύτερα Φροντιστήρια της Πόλης! ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... /... / 01, ΤΜΗΜΑ :... ΒΑΘΜΟΣ:... ΘΕΜΑ 1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δυνάµεων

Παραδείγµατα δυνάµεων ΥΝΑΜΕΙΣ Παραδείγµατα Ορισµός της δύναµης Χαρακτηριστικά της δύναµης Μάζα - Βάρος Μέτρηση δύναµης ράση - αντίδραση Μέτρηση δύναµης Σύνθεση - ανάλυση δυνάµεων Ισορροπία δυνάµεων 1 Ανύψωση βαρών Παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη:

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: 3.1 Στο σχήμα φαίνεται μία πόρτα και οι δυνάμεις που δέχεται. Ροπή ως προς τον άξονα z z έχει η δύναμη: α. F 1 β. F 2 γ. F 3 δ. F 4 3. 2 Ένα σώμα δέχεται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις. Τότε: α. οι ροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο μέρος αυτό της εργασίας παρουσιάζονται ο συχνότητες και τα ποσοστά στις απαντήσεις των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 1.4 ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ Λέξεις κλειδιά: Τρόποι ηλέκτρισης, ηλεκτρόνια, τριβή, επαγωγή, επαφή, ηλεκτρικοί αγωγοί, μονωτές Πόσους τρόπους ηλέκτρισης ενός σώματος γνωρίζετε;

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 3o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΡΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ Το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης δύο σωμάτων εξαρτάται από τις ορμές τους. Όταν δύο κριάρια συγκρούονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές

Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Δ ι δ α κ τ ι κ ό Π α κ έ τ ο Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις: βαρυτικές, μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές Πέτρος Καριώτογλου Άννα Σπύρτου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 2006 2 Δυναμικές

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.

Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs. Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου Νόµοι του Νεύτωνα - Κινηµατική Υλικού Σηµείου Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός hp://www.perifysikhs.com Αναζητώντας την αιτία των κινήσεων Η µελέτη των κινήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9

Για τα μέτρα της μεταβολής της ορμής και τις μεταβολές της κινητικής ενέργειας ισχύει: Μονάδες 4. Μονάδες 9 Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο. α. Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται πάντα. β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του αερίου. γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ : η μετατόπιση ενός σώματος (m) () Δx x x x : η τελική θέση του σώματος (m) x : η αρχική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή

Ενημέρωση. Η διδασκαλία του μαθήματος, όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Ενημέρωση Η διδασκαλία του μαθήματος, πολλά από τα σχήματα και όλες οι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίο: «Πανεπιστημιακή Φυσική» του Hugh Young των Εκδόσεων Παπαζήση, οι οποίες μας επέτρεψαν τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. και. Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(6-ωρο) Ενότητα Θέμα Σελ. Περ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1.1 Δυνάμεις και κίνηση 4

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γραµµική ταχύτητα : ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ds. Γωνιακή ταχύτητα : dθ ω ωr Οµαλή κκλική κίνηση : σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα