Εκτασίες Κερατοειδούς ιασύνδεση κολλαγόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτασίες Κερατοειδούς ιασύνδεση κολλαγόνου"

Transcript

1 Εκτασίες Κερατοειδούς ιασύνδεση κολλαγόνου DR. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΕΠ. ΚΑΘ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ

2 Εκτατικές παθήσεις κερατοειδούς Μη φλεγµονώδεις παθήσεις Φλεγµονώδης λέπτυνση κερατοειδούς Εκτασίες σχετιζόµενες µε συστηµατικές παθήσεις Μηχανικής αιτιολογίας εκτασίες Μολυσµατικές εκτασίες

3 Εκτασίες Κερατοειδούς Εκτασίες µη φλεγµονώδους αιτιολογίας Κερατόκωνος Κερατόσφαιρα Pellucid marginal corneal degeneration Οπίσθιος κερατόκωνος ηλικιακή περιφερική λέπτυνση (senile marginal furrow)

4 Εκτασίες Κερατοειδούς Εκτασίες Φλεγµονώδους αιτιολογίας Terrien s Σταφυλοκοκκικη περιφερική κερατίτιδα (marginal keratitis) Ελκος του Mooren Σύνδροµο Stevens-Johnson Οφθαλµικό ουλώδες πεµφιγοειδές (ocular cicatricial pemphigoid, OCP)

5 Εκτασίες Κερατοειδούς Εκτασίες σχετιζόµενες µε Συστηµατικές Παθήσεις Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) Κοκκιωµάτωση Wegener Πολυαρτηρίτιδα nodosa Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα

6 Εκτασίες Κερατοειδούς Εκτασίες µηχανικής αιτιολογίας Τραύµα (χειρουργικό / µη χειρουργικό) Εκτασίες µετά από διαθλαστική χειρουργική Εγκαυµα (οξεα / αλκαλεα / θερµικό) ξηροφθαλµία Dellen έκθεση

7 Εκτασίες Κερατοειδούς Εκτασίες από µολυσµατικά αίτια HSV HZO / νευροτροφικό έλκος Ελκη Βακτηριδιακά Μυκητιασικά Ακανθαµοιβάδα Ατυπα µυκοβακτηρίδια

8 Κερατόκωνος Σταδιακή λέπτυνση και εκτασία του κερατοειδούς που προκαλεί µυωπία και αστιγµατισµο (ανώµαλο, ασύµµετρο) Αίτια Αγνωστα Αυξηµένη έκφραση λυσοσωµατικών ενζύµων (µεταλλοπρωτεϊνάσες) Ελάττωση αναστολέων πρωτεολυτικων ενζύµων Ανωµαλίες στο κερατοειδικό κολλαγόνο και την διασύνδεση του Χρήση φ.ε, τρύψιµο βλεφάρων Συσχέτιση µε άλλα νοσήµατα Γονιδιακή αιτιολογία

9 Κερατόκωνος Συχνότητα Στον γενικό πληθυσµό 0,05% ^ συχνότητας µε καινούργιες διαγνωστικές µεθόδους 6-17% σε δείγµατα ασθενών προεγχ. διαθλαστικού ελέγχου (FFCform fruste KC) Αµφοτερόπλευρη αλλά ασύµµετρη Έναρξη συνήθως στην εφηβεία Θετικό οικογενειακο ιστορικό σε 6-8% Κυρίαρχο γονίδιο µε ατελή διεισδυτικότητα (incomplete penetrance).

10 Κερατόκωνος Συσχέτιση µε Ατοπία / αλλεργία 35% Σύνδροµο Down 5,5% Σύνδροµο Marfan Σύνδροµο Ehlers-Danlos Floppy eyelid syndrome Οπτική νευροπάθεια του Leber Πρόπτωση µιτροειδούς βαλβίδος

11 Συµπτωµατολογία KC Τα συµπτώµατα διαφέρουν πολύ και εξαρτώνται από το στάδιο και την εξέλιξη της πάθησης Προοδευτικό θάµβος όρασης ή/και στρέβλωση αντικειµένων Συχνή αλλαγή στη συνταγογραφία γυαλιών / άξονα αστιγµατισµού Μονόφθαλµη διπλωπία Haloes / glare Στα αρχικά στάδια της νόσου, απλά αδυναµία διάθλασης στα 10/10

12 Κερατόκωνος Κλινικά σηµεία Ανύψωση και λέπτυνση κερατοειδούς (steepening) συνήθως στο κατώτερο ηµιµόριο

13 Κερατόκωνος Κλινικά σηµεία Ουλοποίηση και διάσπαση της Bowman s Γραµµώσεις τάσεως (stress lines) στο εν τω βάθει στρώµα (Vogt s striae) Εµφανές νευρικό δίκτυο κερατοειδούς

14 Κερατόκωνος Κλινικά σηµεία ακτύλιος εναπόθεσης χρωστικής σιδήρου (Fleisher ring) στη βάση του κώνου Σηµειο Munson s

15 Οξύς ύδρωπας ιάσπαση της εσκεµετείου > εισαγωγή υγρού στο στρώµα του κερατοειδούς > συνήθως ουλοποίηση µε επιπέδωση της καµπυλότητας σε 6-12 εβδοµάδες (και βελτίωση της όρασης!)

16 ιάγνωση Κερατόκωνου Κλινικά σηµεία Σ/Λ Κερατοµετρία Javal (ανώµαλα είδωλα) Σκιασκοπία scissoring Αµεση οφθαλµοσκόπηση Oil droplet sign (charleaux) ίσκος Placido / keratoscopy παχυµετρία

17 Τοπογραφία κερατοειδούς στον Κερατόκωνο Κ s > 47 D Inferior / superior steepening > 1.2 D (ασύµµετρος αστιγµατισµός) ιαφορά στους κύριους αστιγµατικούς άξονες > 20 µοίρες (ανώµαλος αστιγµατισµός)

18 Τοπογραφία κερατοειδούς στον KC

19 Τοπογραφία κερατοειδούς στον KC

20 Ταξινόµηση βαρύτητας κερατόκωνου Μεβάσητιςκερατοµετρικέςµετρήσεις Αρχόµενος : <45 D και στους δύο µεσηµβρινούς Μέτριος : D και στους δύο µεσηµβρινούς Σοβαρός : >52 D και στους δύο µεσηµβρινούς Προχωρηµένος : >62 D και στους δύο µεσηµβρινούς

21 Κερατόκωνος - Orbscan Χάρτες ανύψωσης (elevation maps) Posterior float > 50 Ιδιαίτερα χρήσιµο στο LASIK screening

22 Κερατόκωνος - Pentacam Χάρτες ανύψωσης (Elevation maps) Anterior elevation > + 15 µm Back elevation > + 12 µm Decentered thinnest spot aligned with increased posterior float Ιδιαίτερα χρήσιµο στο LASIK screening

23 Κερατόκωνος?

24 Keratoconus, cone 14µm Κερατόκωνος?

25 4 maps refractive OD Φυσιολογική παχυµετρία Decentered apex on post. surface Keratoconus

26 κερατόκωνος?

27 φυσιολογικό ant. elevation map κερατόκωνος?

28 Κερατόκωνος? Normal (thick) pachymetry map Decentered apex on post. surface No keratoconus

29 Ιστολογική µορφή υσπλασία της Bowman s µε διασπάσεις, και ανάπτυξη ινώδους ιστού Λέπτυνση στρώµατος και επιθηλίου Πτυχώσεις και διάσπαση εσκεµετείου

30 Πορεία του κερατόκωνου

31 Θεραπεία - αντιµετώπιση Γυαλιά Ηµίσκληροι (κερατοκωνικοί) φ.ε. / µαλακοί KC φ.ε. Collagen Cross Linking Ενδοκερατικοί δακτύλιοι (Intracorneal stromal rings) Phakic IOLs (ICL) Deep Lamellar Keratoplasty (DALK) ιαµπερής Κερατοπλαστική Υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά υψηλός µετεγχειρητικός αστιγµατισµός

32 Στόχοι της αγωγής Η αναστολή της εξέλιξης της εκτασίας : Corneal cross- linking Η βελτίωση της όρασης µε: Γυαλιά Φακούς επαφής χειρουργικά

33 ιασυνδεση κολλαγόνου ( COLLAGEN CROSS LINKING ) Η διασύνδεση κολλαγόνου µε υπεριώδη ακτινοβολία και ριβοφλαβίνη (Collagen cross linking) έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να χρησιµοποιείται σαν µια µέθοδος για την αναστολή της εξέλιξης του κερατόκωνου και χρησιµοποιείται σε συνδυασµό ή όχι, µε κερατικούς δακτυλίους ή φακικούς ενδοφακούς

34 Πορεία του κερατόκωνου Με cross-linking Χωρίς cross-linking

35 Ασθενείς κατάλληλοι για cross - linking Η διάγνωση του κερατόκωνου πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί µε κλινική εξέταση και τοπογραφία κερατοειδούς Επιβεβαίωση εξέλιξης του κερατόκωνου σε διάστηµα 12 µηνών : Αλλαγή στη διάθλαση Σειριακές µετρήσεις και αλλαγές στην κερατοµετρία και τοπγραφία

36 ΟΧΙ κατάλληλα περιστατικά για cross - linking Ηλικία <16 ή > Εγκυµοσύνη ή γαλουχία Ιστορικό ερπητικής κερατίτιδος Ελάχιστο πάχος κερατοειδούς > 400 microns Ουλοποίηση κερατοειδούς άλλης αιτιολογίας Αλλεργία στη Riboflavin

37 X - Linking και κερατοειδής

38 Collagen cross linking (CCL) Το cross-linking του κολλαγόνου του κερατοειδούς µε τη χρήση ριβοφλαβίνης (B 2 ) και UVA προκαλεί σηµαντική αύξηση της µηχανικής «σκληρότητας» του κερατοειδούς Spörl et al Opthalmologe 1997 Increased rigidity by more than 300% Young s modulus increased by 4.5 x

39 X-linking

40 UVA 370 nm Irradiance 3 mw/cm 2 for 30 min Dose of 5.4 J/cm 2

41 Θεραπευτική διαδικασία

42 Θεραπευτική διαδικασία Αφαίρεση επιθηλίου µετά τη χρήση τοπικού αναισθητικού Ριβοφλαβίνη B 2 0.1% σε 20% Dextran UVA 370 nm Ακτινοβολία 3 mw/cm 2 για 30 min οσολογία 5.4 J/cm 2 Φ.Ε. και σταγόνες αντιβιοτικού

43 Καθυστέρηση επούλωσης

44 Ενδοκερατικοί δακτύλιοι

45 Μηχανισµός λειτουργίας ενδοκερατικών δακτυλίων Steepest Meridian

46 250 µ / µ / µ/120

47 Κριτήρια για µεταµόσχευση κερατοειδούς στο 15% - 20% των κερατοκωνικών ασθενών απαιτείται τελικά µεταµόσχευση κερατοειδούς για αποκατάσταση της όρασης Οποιαδήποτε από τα κατωτέρω αποτελούν κριτήρια για µεταµόσχευση κερατοειδούς στον κερατόκωνο : υσανεξία στη χρήση φακών επαφής Αδυναµία εφαρµογής φακών επαφής Ελάττωση όρασης (λόγω ουλοποίησης) Μεγάλος κώνος µε προοδευτική λέπτυνση στην περιφέρεια Κίνδυνος διάτρησης ( εξαιρετικά σπάνιος )

48 ιαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις µεταµόσχευσης σε κερατοκωνικούς ασθενείς ιαµπερής Κερατοπλαστική (Penetrating keratoplasty) Μόσχευµα ολικού πάχους

49 ιαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις µεταµόσχευσης σε κερατοκωνικούς ασθενείς ιαµπερής κερατοπλαστική (Penetrating keratoplasty) : Η επιτυχία της PK αγγίζει το 90% - 95% Οι κερατοκωνικοί ασθενείς είναι νεότεροι από την µέση ηλικία των ασθενών που µεταµοσχεύονται για άλλους λόγους Συνήθως απαιτείται µετεγχειρητικά η χρήση φ.ε. για απόκτηση βέλτιστης όρασης Οι ασθενείς µπορούν να υποβληθούν σε LASIK ή PRK σε 2 Ο χρόνο επί του µοσχεύµατος, και να αποκτήσουν σχετική ανεξαρτησία από φ.ε. ή γυαλιά

50 ιαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις µεταµόσχευσης σε κερατοκωνικούς ασθενείς Μερικού πάχους κερατοπλαστική (Lamellar keratoplasty) : Αφαίρεση κερατικού ιστού µέχρι τα βαθύτερα επίπεδα του στρώµατος, ή µέχρι το επίπεδο της εσκεµετείου Ταχύτερη οπτική αποκατάσταση Μικρότερος κίνδυνος απόρριψης µοσχεύµατος Μειονεκτήµατα : τεχνικά δυσολότερη, θολερότητα µοσχεύµατος στο interface, χειρότερη ποιότητα όρασης

51 Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK)

52 Κερατόσφαιρα Σπάνια πάθηση, αµφο-, µη-φλεγµονωδης Συγγενής Μπορει να αντιπροσωπεύει και προχωρηµένο KC Μη κληρονοµική Καθολική vs κωνική εκτασία Συνδέεται µε σ. Ehlers-Danlos Type IV κολλαγόνο Blue sclera υσλειτουργία λυσο-υδροξυλάσης Συνδέεται µε σ. Brittle Cornea Blue sclera + κόκκινα µαλλιά Φυσιολογική λειτουργία λυσο-υδροξυλάσης εν σχετίζεται µε ατοπία / τρήψιµο µατιών Ισως? Ανωµαλία στη σύνθεση του κολλαγόνου

53 Κερατόσφαιρα Κλινικά σηµεία Ολική λέπτυνση κερατοειδούς και εκτασία Πολύ βαθύς ΠΘ K s D Ύδρωπας και αυτόµατη ρήξη εσκεµετείου συχνά Ιστολογική εικόνα Απουσία ή ρήξεις στην Bowman Λέπτυνση στρώµατος Λέπτυνση ή ρήξη (απουσία) εσκεµετίου

54 Αντιµετώπιση Κερατόσφαιρας Προστατευτικά γυαλιά για προστασία από τραυµατισµούς Γυαλιά Εφαρµογή φ.ε. πολύ δύσκολη Lamellar ή Penetrating Keratoplasty (τεχνικά δύσκολες, συχνά χρειάζεται µόσχευµα mm).

55 Pelucid Marginal Degeneration Αρκετα συχνή πάθηση, αµφοτερόπλευρη, µη κληρονοµική?? Παραλλαγή κερατόκωνου Πρόπτωση κερατοειδούς πάνω από µια περιοχή κατώτερης λέπτυνσης 2-3 mm εσωτερικά του ΣΚΟ Ηλικία έναρξης ετών, ανδρ = γυν Ελάττωση όρασης κυρίως λογω του υψηλού ανώµαλου αστιγµατισµου

56 Τοπογραφία PMCD

57 Αντιµετώπιση PMCD Γυαλιά (πτωχα αποτελέσµατα) Ηµισκληροι φ.ε. (δύσκολη εφαρµογή) Χειρουργική αντιµετώπιση PKP µεγάλο µόσχευµα, κοντα στο ΣΚΟ DLK / τεκτονική ώστε να αντιµετωπιστούν οι περιοχές της λέπτυνσης Σφηνοειδής εκτοµή (Wedge resection µε oversewing)

58 Οπίσθιος Κερατόκωνος Συγγενής ανωµαλία κερατοειδούς Τοπική Ανύψωση της οπίσθιας επιφάνειας Πρόσθια επιφάνεια φυσιολογική Περιγεγραµµένη Ετερόπλευρη Μη-προοδευτική σποραδική

59 Οπίσθιος κερατόκωνος Εντοπισµένο haze στρωµατος Η λέπτυνση µπορει να είναι µεχρι το 1/3 του συνολικου παχους κερατοειδούς Παραλλαγή µεσεγχυµατικής δυσγενεσίας κερατοειδούς Ουλοποίηση στο επίπεδο της Bowman Λέπτυνση εσκεµετίου Θεραπεία συνήθως δεν απαιτείται Προσοχή σε διαθλαστική επέµβαση

60 Ηλικιακή περιφ. λέπτυνση κερατοειδούς (Age related furrowing) 360 ο Ελαφρά λέπτυνση µεταξύ ΣΚΟ και γεροντότοξου

61 Terrien s Λέπτυνση κυρίως άνω (ρινικά) Ηλικία Επιθήλιο πάντα ακέραιο Νεοαγγείωση Λευκωπή λιπώδης διήθηση

62 Terrien s

63 Εκτασία µετά από διαθλαστική επέµβαση 1980 Barraquer (keratomileusis) 1989 Seiler (post-lasik) 0,66% (στην πραγµατικότητα πολύ µεγαλύτερο) Μηχανικοί παράγοντες εµπλέκονται Πρόσθια µ στρώµατος πιο ανθεκτικά σε µηχανικό τραύµα

64 Συµπτωµατολογία µετεγχειρητικής εκτασίας Εβδοµάδες ή µήνες µετα από LASIK Συνήθως 6-24 µήνες Αυξηση µυωπίας Αυξηση k s Ανώµαλος αστιγµατισµός Συχνά ελάττωση UCVA και BCVA Λέπτυνση κερατοειδούς (στην περιοχή της εκτασίας) Steepening πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας? Iron ring

65 Παράγοντες κινδύνου για εκτασία µετά από διαθλαστική επέµβαση Ανωµαλίες στην τοπογραφία Πρόσθιας επιφάνειας Οπίσθιας επιφάνειας CCT < 500 µm Flap > 160 µm Ablation > 6 mm ΕΟΠ > 20 mm Hg Μετεγχειρητική παχυµετρία < 250 µ Μετεγχειρητική παχυµετρία < 60% προεγχειρητικής

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία

Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία 1. ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ EXCIMER LASER Για όσους υποφέρουν από διαθλαστικές ανωμαλίες, δηλ. μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό, τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής που αναγκάζονται να φορούν, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη

Ινστιτούτο ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΕΜΜΟ. Διαθλαστικη Χειρουργικη αι η όρασή μας και αυτά φώνουν την ψυχή μας, ή ας που επιθυμώντας να ς μάτια, διαμορφώνει την υρος στην περίπτωση του Ινστιτούτο α (εκείνου του προδρόμου ΟΠΤΙΚΗΣ μιζαν ότι πρόκειται είτε περί σοβαρές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου.

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΣ Η µυκητιασική κερατίτις αποτελεί µιά σηπτική κερατίτιδα µε αρκετές δυσκολίες στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Στο παρελθόν η θεραπεία γενικά ήταν ανεπαρκής και συχνά η κατάληξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο. 17 η. Οπτική & Οπτομετρία πορεία προς το μέλλον. Έκθεση Οπτικών Ειδών. Συνέδριο HELMO. Τελικό Πρόγραμμα. 21-23 Νοεμβρίου 2014

10 ο. 17 η. Οπτική & Οπτομετρία πορεία προς το μέλλον. Έκθεση Οπτικών Ειδών. Συνέδριο HELMO. Τελικό Πρόγραμμα. 21-23 Νοεμβρίου 2014 European Council of Optometry and Optics Πανελλήνιος Σύλλογος Εισαγωγέων Οπτικών Ειδών ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1979 10 ο 17 η Συνέδριο Οπτική & Οπτομετρία πορεία προς το μέλλον HELMO Έκθεση Οπτικών Ειδών 90 90 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΟΥΦΑΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΟΥΦΑΛΑ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ι. ΚΟΥΦΑΛΑ ιαθλαστική Χειρουργική είναι οποιαδήποτε επέμβαση η οποία έχει σκοπό την αλλαγή της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού. Διαθλαστικές Επεμβάσεις 1) Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK

Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK Μέτρηση της μηχανικής ακρίβειας μικροκερατόμου με την χρήση υπερήχων κατά την διαδικασία LASIK Παπουτσάκη Μαριάνθη Βασιλική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ιαθλαστικό Οφθαλμολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική Κατσικαλάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Φως και Ίνες

Κεφάλαιο 3. Φως και Ίνες Κεφάλαιο 3 Φως και Ίνες Η Κ.Μ. είναι μια νεαρή κοπέλα 19 χρονών από την Λευκωσία. Παρ όλους τους ενδοιασμούς, και ενίοτε απειλές, του πατέρα της που είναι φθαρτέμπορος από τη Μόρφου και τώρα στη Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα.

Προσβάλλει περίπου το 2% του πληθυσµού. Είναι µια νόσος η οποία οδηγεί στην τύφλωση εφόσον δεν διαγνωσθεί και δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα. Γλαύκωµα Τι είναι το γλαύκωµα; Η λέξη γλαύκωµα προέρχεται από την ελληνική λεξη γλαυκός που σηµαίνει άτονο ή αραιωµένο κυανούν. Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ εννοούσε µε τον όρο αυτόν έναν υποκύανο αποχρωµατισµό της κόρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ

ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ: «ΓΙΔΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ-ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΟΜΔΝΔ ΥΩΡΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΑΡΕΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2005 ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Ι. Ποιο στοιχείο αποτελεί το βασικό κλειδί στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταβολές του μετρούμενου αξονικού μήκους του οφθαλμού σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ :

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ : Ενότητα 5 Εφαρμογές των laser στην Οφθαλμολογία Μυρσίνη Μακροπούλου Αναπλ. Καθηγήτρια Τομέα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα