ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FIELD TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FIELD TEST"

Transcript

1 Service STM ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FIELD TEST Οι κογένει α προϊ όντ ων : Επί τοι χοι λέβητες συμπύκν ωσης Ομάδα : Στι γμι αί οι Όνομα Project : MX2 GREEN Εμπορι κό όνομα : Εργοστ άσι ο : ST BRIEUC (FRANCE) Έκδοση FT, Oct 2004

2 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗ ΓΚΑΜΑ ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 230 V & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ ΤΡΙΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΖΝΧ & ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ NTC NTC ΖΝΧ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 2 / 75 Έκδοση 1.0UK

3 ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΝΧ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COMFORT ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Οθόνη ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Οδηγός πλοήγησης στα μενού ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Menu Καταγραφή σφαλμάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 ου MENU «Κατάσταση λέβητα» ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου Menu «Επιλογές λέβητα» ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4ου Menu Ρυθμίσεις θέρμανσης του λέβητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5ου Menu «Τρόπος ελέγχου ρυθμού καύσης» ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6ου Menu «Αυτόματη ρύθμιση θέρμανσης» ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ CLIMA MANAGER ΚΙΤ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 3 / 75 Έκδοση 1.0UK

4 ΠΑΡΟΥΣΙ ΑΣΗ Λέ βητας συμπύκνωσης με: και ανεμι στήρα 24 V LCD Βαλβί δα αερί ου μεταβαλλόμενης ι σχύος που περι λαμβάνει Ηλεκτρονι κή κάρτα με επεξεργαστ ή και νέα οθόνη Αυτ οδι άγν ωση χάλυβα Τεχνολογί α συμπύκνωσης με ανοξεί δωτ ο Ορολογί α: : Εμπορι κό όνομα 14 /18 / 24 / 30 / 35 : Ι σχύς σε Kilowatt Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 4 / 75 Έκδοση 1.0UK

5 ΓΚΑΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣ ΜΟΥ 35 KW Natural Gas + LPG 30 KW Natural Gas + LPG 24 KW Natural Gas + LPG 18 KW Natural Gas + LPG 14 KW Natural Gas + LPG 14 KW 18 KW 24 KW 30 KW 35 KW Combi Combi Top 2-24 Top 2-30 Top 2-35 Top System Heating only Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 5 / 75 Έκδοση 1.0UK

6 ΟΦΕΛΗ - Τεχνολογί α υδραυλι κού μπλοκ Mira - Πράσι νη τεχνολογί α γι α τον εναλλάκτη θερμότητας - Συμπαγές μέγεθος : Ίδι ο με το Mira εκτός από το βάθος τ ων μοντέλων 30 KW & 35 KW (+ 60 mm) - Μεγάλη γκάμα ι σχύος και συστημάτ ων - Φι λι κή οθόνη πολλαπλών λει τουργι ών LCD - Έλεγχος καύσης. Mini / Maxi (as green) - Αυτ οδι άγν ωση - Ήσυχο σύστημα : Αντι παγ ωτι κή προστ ασί α / προστ ασί α εμπλοκής της αντλί ας & 3-οδης - Αξε σουάρ καμι νάδων της MTS - Έξ υπνο σετ προεγκατάστασης - Εύρος θερμοκρασι ών στην θέρμανση: 25 C έ ως 80 C - 3 προσπάθει ες ανάφλεξης και στην θέρμανση και στο ΖΝΧ σε περί πτ ωση μη ανί χνευσης φλόγας Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 6 / 75 Έκδοση 1.0UK

7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 14 KW 18 KW 24 KW 30 KW 35 KW Πλάτος (mm) Βάθος (mm) Ύψοςt (mm) H D W Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 7 / 75 Έκδοση 1.0UK

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -1- Κιβώτιο καυσαερίων -2- Καλύμματα καυστήρα -3- Αισθητήρας ιονισμού -4- Ανοξείδωτος πρωτεύων εναλλάκτης -5- Πλαίσιο -6- Σιγαστήρας -7- Παγίδα συμπυκνωμάτων -8- Μανόμετρο -9- Πίνακας ελέγχου -10- Ηλεκτρόδια ανάφλεξης -11- Σπινθιριστής -12- Σύνδεση μεί κτη αέρα -13- Ανεμιστήρας -14- Βαλβίδα αερίου -15- Τρίοδη βαλβίδα -16- Αντλία -17- Ηλεκτρικό κιβώτιο Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 8 / 75 Έκδοση 1.0UK

9 - 9 - ΔΙ ΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -1- Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας -16- Βy pass ΚΘ -2- Καυστήρας -17- Αποσύνδεση -3- Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης -18- Δοχείο διαστολής -4- Ηλεκτρόδιο ιονισμού -19- NTC εισόδου -5- Βαλβί δααερί ου -20- Καμι νάδα -6- Σπινθηριστής -21- NTC Ροής -7- Θερμοστάτης υπερθέρμανσης -22- Ηλεκτρικό κιβώτιο -8- NTC ΖΝΧ -23- Βαλβί δα εξόδου ΚΘ -9- Πλακοειδής εναλλάκτης ΖΝΧ -24- Έξοδος ΖΝΧ -10- Διακόπτης ροής -25- Είσοδος αερίου οδη βαλβίδα -26- Είσοδος κρύου νερού -12- Μανόμετρο -27- Βάνα επι στροφής ΚΘ -13- Αυτόματος εξαεριστήρας -28- Ανεμιστήρας -14- Αντλία -29- Σιφόνι -15- Βαλβίδα ασφαλείας -30- Έξοδος καυσαερίων Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 9 / 75 Έκδοση 1.0UK

10 ΔΙ ΑΓΡΑΜΜΑ ΖΝΧ -1- Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας -16- Βy pass ΚΘ -2- Καυστήρας -17- Αποσύνδεση -3- Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης -18- Δοχείο διαστολής -4- Ηλεκτρόδιο ιονισμού -19- NTC εισόδου -5- Βαλβί δααερί ου -20- Καμι νάδα -6- Σπινθηριστής -21- NTC Ροής -7- Θερμοστάτης υπερθέρμανσης -22- Ηλεκτρικό κιβώτιο -8- NTC ΖΝΧ -23- Βαλβί δα εξόδου ΚΘ -9- Πλακοειδής εναλλάκτης ΖΝΧ -24- Έξοδος ΖΝΧ -10- Διακόπτης ροής -25- Είσοδος αερίου οδη βαλβίδα -26- Είσοδος κρύου νερού -12- Μανόμετρο -27- Βάνα επι στροφής ΚΘ -13- Αυτόματος εξαεριστήρας -28- Ανεμιστήρας -14- Αντλία -29- Σιφόνι -15- Βαλβίδα ασφαλείας -30- Έξοδος καυσαερίων Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 10 / 75 Έκδοση 1.0UK

11 ΤΕΧΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Μοντέλο 24 kw 30 KW 35 kw Πιστοποιητικό BP-4082 Κατηγορία απόδοσης **** Απόδοση RT Condensation Κλάση NoX. 5 Κατηγορία συσκευής..... II 2H3P Ισχύς εξόδου 80 C /60 C to 24 kw 9 to 29 kw 10 to 33 kw Ισχύς εξόδου 50 C / 30 C... 7 to 26 kw 9 to 32 kw 10 to 36 kw Ωφέλιμη ισχύς Κεντρικής θέρμανσης & ΖΝΧ(Qn).... 7,5 to 25 kw 9,4 to 30 kw 10,4 to 34,5 kw Ποσότητα ΖΝΧ( T : 30 C) l/min 15 l/min 16 l/min Ισχύς ζεστού νερού Pn max. 24 kw 29 kw 34 kw Ελάχιστη ροή λειτουργίας ΖΝΧ.. 2 l/min 2 l/min 2 l/min Ελάχιστη πίεση λειτουργίας ΖΝΧ. 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar Μέγιστη πίεση λειτουργίας ΖΝΧ bar 10 bar 10 bar Θερμοκρασία ΖΝΧ to 60 C 40 to 60 C 40 to 60 C Θερμοκρασία ΚΘ.. 25 to 80 C 25 to 80 C 25 to 80 C Μέγιστη πίεση λειτουργίας ΚΘ.. 3 bar 3 bar 3 bar Ελάχιστη ποσότηταροής ΚΘ l/h 300 l/h 300 l/h Ποσότητα αέρα καύσης m 3 /h 36 m 3 /h 39 m 3 /h Τροφοδοσία V single phase 50 Hz Κατανάλωση W Προστασία. IP X4D Βάρος kg 40 kg? kg Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 11 / 75 Έκδοση 1.0UK

12 Μοντέλο 24 kw 30 KW 35 kw Απόδοση στην ονομαστική ισχύ (30 C / 50 C). % 106 % 106 % Απόδοση στην ελάχιστη ισχύ (60 C / 80 C) 97,7 % 98,4 % 98,4 % Μάζαπροϊόντων καύσης.. 10,9 g/s 13,5 g/s 15 g/s Θερμοκρασία καπνών (60 C / 80 C) 79 C 74 C 66 C Θερμοκρασία καπνών (30 C / 50 C) 60 C 59 C 50 C CO στην ονομαστική ισχύ. ppm 84 ppm CO ουδέτερο (EN 483) στην ονοματική ισχύ.... ppm 111 ppm CO2 G20 με το εμπρόσθιο κάλυμμα... 9,2 % 9,2 % 9,2 % CO2 G25 με το εμπρόσθιο κάλυμμα.. 9,2 % 9,2 % 9,2 % CO2 G31 με το εμπρόσθιο κάλυμμα % 10 % 10 % Φυσι κό αέρι ο G20 Μεγ. Ποσότητα αερίου... 2,65 m 3 /h 3,17 m 3 /h 3,65 m 3 /h Ελαχ. Ποσότητααερίου... 0,79 m 3 /h 0,99 m 3 /h 1,16 m 3 /h Ονομαστική πίεση εισόδου mbar 20 mbar 20 mbar Περιοριστής No No No Προπάνι ο LPG G31 Μεγ. Ποσότητα αερίου... 1,94 kg/h 2,33 kg/h 2,68 kg/h Ελαχ. Ποσότητααερίου... 0,58 kg/h 0,73 kg/h 0,85 kg/h Ονομαστική πίεση εισόδου mbar 37 mbar 37 mbar Περιοριστής ,4 mm 4,8 mm 5 mm Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 12 / 75 Έκδοση 1.0UK

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥΚΑΛΥΜΑΤΟΣ Ένα κάλυμμα για αισθητική και για θάλαμο καύσης (FF model) Γιαναμετακινήσετε τοεμπρόσθιοκάλυμμα: Ξεκλειδώστε τους δύο σφιγκτήρες και μετακινήστε το εμπρόσθιο κάλυμμα από το υπόλοιπο περίβλημα. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 13 / 75 Έκδοση 1.0UK

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΙΝΑΚΑΕΛΕΓΧΟΥ -26- Μανόμετρο -27- Κουμπί ON/OFF -28- Κουμπί ελέγχου ΖΝΧ+ θέση OFF. 40 C - 60 C -29- Κουμπί ελέγχου ΚΘ+ θέση OFF. 25 C - 85 C or 25 C - 50 C -30- Λυχνία εμπλοκής/ Κουμπί επαναφοράς -31- Οθόνη LCD -32- Λυχνία Comfort -33- Κουμπί μενού κουμπί κουμπί -36- Κουμπί ρυθμίσεων Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 14 / 75 Έκδοση 1.0UK

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΟΘΟΝΗΣLCD -1- Λειτουργία ΖΝΧενεργοποιημένη -2- Λειτουργία του καυστήρα -3- Λειτουργία ασφαλείας σε ιονισμό -4- Τρόπος ρυθμίσεων μενού N 3 και N 4-5- Υπερθέρμανση -6- Καθαρισμός καμινάδας -7- Τρόπος ρύθμισης μενού N 5-8- Θερμοστάτης χώρου -9- Αντι παγωτι κό σύστημα -10- Λειτουργία ΚΘενεργοποιημένη -11- Οθόνη ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΟΘΟΝΗΣLCD Ρύθμι ση ώρας : Πιέζοντας το πλήκτρο 36 γιαπάνωαπό 5 δευτ. αναβοσβήνει η ώρα. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ώρας πιέστε το κουμπί + ή και πιέστε το πλήκτρο 36 για επιβεβαίωση. Μετά για την ρύθμιση των παραμέτρων λεπτών πιέστε τα κουμπιά + ή και πιέστε το πλήκτρο 36 για επιβεβαίωση. Ηώρα έχει ρυθμιστεί Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 15 / 75 Έκδοση 1.0UK

16 ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α ΖΝΧ : Ηοθόνη δείχνει αναβοσβήνοντας την θερμοκρασία στόχου για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο χρήστης γυρίζει το πλήκτρο ελέγχου 28. Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης Κατάτην ζήτηση η οθόνη δείχνει Κατάτον τρόπο comfort η οθόνη δείχνει Λει τουργί α θέρμανσης : Ηοθόνη δείχνει αναβοσβήνοντας την θερμοκρασία στόχου για λίγα δευτερόλεπτα όταν ο χρήστης γυρίζει το πλήκτρο ελέγχου 29. Μετάεμφανίζεται η θερμοκρασία προσαγωγής. Ει κόνα θερμοστ άτη χώρου Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 16 / 75 Έκδοση 1.0UK

17 Δεί κτης φλόγας : Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στο αριστερό κάτωμέρος της οθόνης όταν ο καυστήρας είναι ON. Δείχνει δύο πληροφορίες : Επίπεδο ισχύος αερίου - Επίπεδο ισχύος αερίου στο καυστήραανάλογα με την ισχύ - Λυχνία έναυσης Ένδειξη ανάφλεξης Λει τουργί α αναμονής : Οι διακόπτες ΖΝΧ28 και Θέρμανσης 29 σε θέση OFF, αλλά το κουμπί έναρξης ON. Εμφανίζεται η ώρα. Ενεργοποιημένες οι προστασίες κατάτου παγετού και εμπλοκής της αντλίας και 3-οδης. Σβήσι μο OFF : Κουμπί έναρξης OFF. Ηοθόνη είναι OFF. Οι προστασίες κατά του παγετού και εμπλοκής της αντλίας και 3-οδης δεν είναι ενεργοποιημένες Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 17 / 75 Έκδοση 1.0UK

18 ΚΑΡΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Θέ ση : Στο ηλεκτρικό κιβώτιο Στοι χεί α : - Κύρια χαρακτηριστικάτης συσκευής. - Τύπος αερίου για το οποίο προετοιμάστηκε - Σήμανση και χώρα για την οποία σημάνθηκε Ηκάρτα είναι κολλημένη εμπρός στο κιβώτιο ελέγχου κάτωαπό το κάλυμμα του λέβητα. Τύπος λέβητα Ηλεκτρι κή προστασί α Έξ οδος καυσαερί ων C13 : Οριζόντιο τερματικό C33 : Κάθετο τερματικό C53 : Τερματικό δίδυμης απόρριψης Marking II : Σήμανση λέβητα για δύο τύπους αερίου 2E+ : Όλαταφυσικά αέρια 3P : Προπάνιο Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 18 / 75 Έκδοση 1.0UK

19 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Ολέβητας παραδίδεται με ή χωρίς σετ υδραυλικής εγκατάστασης ανάλογα με τις χώρες σε ένα εξωτερικό κουτί ( όλες τις χώρες εκτός Ιταλίας και Ελλάδας) Σετ προεγκατάστασης Βάνες Σωλήνες σύνδεσης UK χωρίς (με το σετ ) Σακουλάκι στην συσκευασί α ( ) Σακουλάκι στην συσκευασί α ( ) SP / PT Σετ προεγκατάστασης IT/GR Σετ προεγκατάστασης Σακουλάκι στην συσκευασία ( ) FR Σετ προεγκατάστασης Άγκιστρο τοίχου Χάρτινη φόρμα εγκατάστασης Στήριγμακρέμασης Βλέπε παράγραφο αξεσουάρ Βάνες Σωλήνες σύνδεσης Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 19 / 75 Έκδοση 1.0UK

20 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣΤΟΝΤΟΙΧΟ Χρησιμοποιήστε την συνοδευτική φόρμα για κρέμασμα στον τοίχο 289 minimum space required , STM P ,5 121,5 I J K L M N I 32 I Έξοδος βαλβίδας ασφ. J Κατάθλιψη θερμ. K Έξοδος ΖΝΧ L Είσοδος αερίου M Είσοδος κρύου νερ N Επιστροφή θερμ J K L M N STM P0003 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 20 / 75 Έκδοση 1.0UK

21 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΟΥΛΕΒΗΤΑΣΤΟΝΤΟΙΧΟ Τοποθετήστε τον λέβητα στον τοίχο επάνωστο στήριγμα. Πριν να τοποθετήσετε την καμινάδα στον λέβηταείναι απαραίτητο να ρίξετε ¼ του λίτρου νερό στον σωλήνα καυσαερίων. Έτσι θα γεμίσει το σιφόνι. 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I. Βαλβίδαασφ. Κ/Θ L. Είσοδος αερίου J. Κατάθλιψη θέρμανσης M. Είσοδος κρύου νερ. K. Έξοδος ΖΝΧ N. Επιστροφή θερμ. O. Βρόγχος πλήρωσης (μόνο γιαuk ) I J K L N M O Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 21 / 75 Έκδοση 1.0UK

22 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Το συμπύκνωμα εί ναι το αποτέλεσμα συμπύκνωσης σταγονιδίων νερού που περιέχονται στα καυσαέρια μετά την καύση στους σωλήνες της μονάδας. Οσωλήνας από το σιφόνι (Διαμ. 22 mm) πρέπει να συνδεθεί σε αποχέτευση όπως στην εικόνα. Έναεύκαμπτο λάστιχο παραδίδεται με τον λέβητα Ηποσότητα συμπυκνώματος μπορεί να φθάσει τα 2 λίτρα ανά ώρα ; λάβετε υπ όψη την οξύτητα των προϊόντων συμπύκνωσης ( Ph κοντά στο 2). Είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση υλικού αποχέτευσης συμβατού με προϊόντασυμπύκνωσης. Ανάλυση συμπυκν ωμάτ ων : 2 < PH < 4 Ηλεκτρική αγωγιμότητα : από 500 έως 3000 µs/cm Χλωρίδια < 10 mg of CI Θείο: Από 50 έως 200 mg/λίτρο του SO4 Νιτρικά: Από 100 έως 600 mg/λίτρο του NO3 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 22 / 75 Έκδοση 1.0UK

23 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: 230 V & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣΧΩΡΟΥ Κάνοντας την ηλεκτρι κή σύνδε ση Συνδέστε τον ουδέτερο και την γείωση στο καλώδιο. Εάν χρησιμοποιείται θερμοστάτη χώρου ή άλλο εξωτερικό κοντρόλ, μπορούν να συνδεθούν στην θέση της γέφυρας S των τερματικών. Σημ. : Χρησιμοποιήστε κοντρόλ χωρίς τάση ή με τροφοδοσία 24 V. Μην συνδέσετε με τροφοδοσία230 V. Όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την λειτουργία του θερμοστάτη χώρου περιγράφονται στην παράγραφο All necessary settings for room thermostat operations are described in paragraph ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ. D : F : S : J1 : J12 : T : Συνδετήρας θερμοστάτη χώρου Σύνδεση θέρμανσης δαπέδου Σύνδεση θερμοστάτη χώρου Συνδετήρας 230 V Σύνδεση χρονοδιακόπτη Σύνδεση γείωσης Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 23 / 75 Έκδοση 1.0UK

24 ΣΥΝΔΕΣΗΣΩΛΗΝΩΝΑΕΡΑΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Τύπος ομοαξονι κής εξόδου C13 xx και C33 xx C43 xx Οσωλήνας εξόδου καυσαερίων είναι ομόκεντρος : 60 / 100 (60 mm στα καυσαέρια και 100 mm στον φρέσκο αέρα. Όλα τα αξεσουάρ είναι συμβατά με αυτά της MTS. Χρησιμοποιήστε την συνοδευτική φόρμα για την εγκατάσταση του λέβητα. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 24 / 75 Έκδοση 1.0UK

25 Το σετ καμινάδας παραδίδεται σε κουτί ξεχωριστά από τον λέβητα. Το βασικό εξάρτημα για απόρριψη C13 έχει κωδικό για 60 / 100 και για 80/125. Για άλλη διαμόρφωση είναι απαραίτητη η αναφορά στον κατάλογο αξεσουάρ της MTS. Μέγιστο μήκος KW Τύπος Διάμετρος LEQ C13 60 / 100 0,3 ως 5 m C13 80 / 125 0,3 ως 10 m C33 80 / 125 0,3 ως 15 m C43 60 / 100 0,3 ως 5 m Tύπος δί δυμης ομόκεντρης απόρρι ψης C13 xy C33 xy C53 xy Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 25 / 75 Έκδοση 1.0UK

26 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρησιμοποίησης απόρριψης καυσαερίων με ξεχωριστούς σωλήνες χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα στην κεφαλή της εξόδου καυσαερίων και εισάγοντας έναν σωλήνα στην είσοδο αέρα που υπάρχει γι αυτό τον λόγο. Για να χρησιμοποιήσετε την είσοδο αέρα, πρέπει, - 1. Να βγάλετε το κάλυμμα λήψης αέρα - 2. Να εφαρμόσετε την φλάντζα που παρέχεται με τον λέβητα, στην κεφαλή - 3. Να τοποθετήσετε το διάφραγμα, εάν είναι απαραί τητο στον σωλήνα ή στην γωνί α - 4. Να βάλετε την άκρη του σωλήνα μέχρι το κατώτερο σημείο (δεν είναι απαραίτητη η χρήση του δακτυλίου) 5. Να εισάγετε την κεφαλή της γωνίας στην τρύπαεισόδου αέρα στον λέβητακαι να την σφίξετε Εάν οι δύο γωνίες βρίσκονται στην ίδια οπίσθια κατεύθυνση και αν χρειάζεται να μειώσετε το απαιτούμενο διάστημα, η ελάχιστη απόσταση των 230 mm μπορεί να μειωθεί κόβοντας προσεκτικά την γωνία κάτω από την είσοδο αέρα κατά 25 mm. Στην ειδική περίπτωση όπου η σύνδεση είναι με ξεχωριστούς σωλήνες και όταν ο λέβητα είναι τοποθετημένος με την ελάχιστη απόσταση των 6 cm από τον τοίχο, κάντε μια τρύπα 10 cm, έτσι ώστε να αποκτήσετε καλύτερη συναρμολόγηση μεταξύ της γωνίας φρέσκου αέρα και του σωλήνα έξωαπό τον τοίχο. Βλέπε διάγραμμα). Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 26 / 75 Έκδοση 1.0UK

27 ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΟ ΓΚΡΟΥΠ 1. Βαλβίδαασφαλείας 2. Μηχανοκίνητη τρίοδη βαλβίδα 3. Βάναπλήρωσης 4. Αντλία με αυτόματο εξαεριστήρα 5. Κινητήρας 3-οδης 7. Δευτερεύων εναλλάκτης θερμότητας 8. Διακόπτης ροής Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 27 / 75 Έκδοση 1.0UK

28 ΤΡΙΟΔΗΒΑΛΒΙΔΑ Θέ ση : Είναι τοποθετημένη στο κύκλωμαεπιστροφής και στερεωμένη στο δεξί υδραυλικό μπλοκ. Για την αντικατάσταση του κινητήρα, δεν είναι απαραίτητη η εκκένωση του λέβητα αλλά είναι αρκετή η αφαίρεση της φουρκέτας αφού αποσυνδέσετε την τροφοδοσία. Στοι χεί α : Ηλεκτρική τροφοδοσία : 230 V 2-1: τροφοδοσία ΖΝΧ: 9,5 KOhms 2-3: τροφοδοσία θέρμανσης : 9,5 KOhms Χρόνος κίνησης από ΖΝΧσε θέρμανση : 6,5 s Χρόνος κί νησης από θέρμανση σε ΖΝΧ: 4,5 s STM P0025 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 28 / 75 Έκδοση 1.0UK

29 Λει τουργί α : Όταν ο λέβητας είναι ON ή μετά από μία επαναφορά η βαλβίδα βρίσκεται σε θέση ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Κατά την διάρκεια της κίνησης της βαλβίδας, ο καυστήρας και η αντλία σταματούν. Στην Καλοκαιρινή χρήση Η3οδη παραμένει στην κατάσταση ΖΝΧμέχρι να ξεκινήσει η λειτουργίακατά του κολλήματος. Στην Χειμερινή χρήση Μετααπό ζήτηση ζεστού νερού, η 3οδη μένει στην ΘΕΣΗΖΝΧ μέχρι την εντολή του θερμοστάτη χώρου ή την λειτουργία κατάτου κολλήματος. ΛΕΙ ΙΤΟΥΡΓΙ ΙΑΚΑΤΑΤΟΥΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ : Μετά από 21 ώρες χωρίς λειτουργία, ο επεξεργαστής οδηγεί την βαλβίδα στην αντίθετη θέση για να αποτρέψει το κόλλημα. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 29 / 75 Έκδοση 1.0UK

30 ΑΥΤΟΜΑΤΟ BY PASS Θέ ση : Ενσωματωμένο στο αριστερό υδραυλικό μπλοκ. Ένας χάλκινος σωλήνας παρακάμπτει την προσαγωγή στο δεξί μπλοκ, Ηάλλη λειτουργίαείναι να εξασφαλίσει μία αντεπιστροφή λόγωτης θερμοροής Το by-pass είναι ενεργό και στο ΖΝΧκαι στην Θέρμανση Κατεύθυνση συναρμολόγησης By-pass STM P0058 STM P0059 Πρόσβαση στο by-pass Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 30 / 75 Έκδοση 1.0UK

31 ΑΝΤΛΙΑΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ Θέ ση : Εγκατεστημένη στο κύκλωμα επιστροφής και στερεωμένη στο υδραυλικό μπλοκ. Στοι χεί α : GRUNDFOS UP 15/50 για τα 24 kw GRUNDFOS UP 15/60 για τα 30 kw Πυκνωτής : 2 µf Αντλία δύο ταχυτήτων με τροφοδοσία 230 V μία φάση 50 Hz (Ανάλογα με τις χώρες) Pump head available in mce 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 NCB watertight By-Pass pump 15/50 NCB active By-Pass pump NCB watertight By-Pass Pump 15/50 NCB actif By-Pass Pump 15/50 Λει τουργί α : Ηπλακέτα PCB οδηγεί την αντλία κυκλοφορίας μέσω δύο ρελέ (230V). Ένα για ξεκίνημα και σταμάτημα της αντλίας και το άλλο για επιλογή χαμηλής ή υψηλής ταχύτητας. Στην λειτουργία ΖΝΧη αντλία λειτουργεί με την υψηλή ταχύτητα. Στην λειτουργία θέρμανσης η ταχύτητα ρυθμίζεται από την τοποθέτηση στην οθόνη και την αξία του αισθητήρα NTC κατάθλιψης. 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Débit en l/h ΑΝΤΙ ΙΚΟΛΛΗΤΙ ΙΚΗΛΕΙ ΙΤΟΥΡΓΙ ΙΑ: : Μετά από 21 ώρες δίχως λειτουργία, ο επεξεργαστής ξεκινά την αντλία για 20 sec. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 31 / 75 Έκδοση 1.0UK

32 Λει τουργί α : Κατ άστ αση λέβητα Ανάγκη ζεστού νερού Αντι παγωτι κό Αντικολλητι κή αντλίας Θέρμανση + GV + θερμοστάτης χώρου ανοικτός+ τέλος μετακυκλοφορίας Θέρμανση + GV + θερμοστάτης χώρου ανοικτός + μετακυκλοφορία (ακόμη και συνεχής) Θέρμανση + GV + θερμοστάτης χώρου κλειστός Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου ανοικτός + τέλος μετακυκλοφορίας Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου ανοι κτός + μετακυκλοφορί α (ακόμη και συνεχής) Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου κλει στός + καυστήρας OFF Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου κλει στός + NTC Προσαγωγής NTC επι στροφής > 20 C Θέρμανση + ADJ + θερμοστάτης χώρου κλει στός + NTC Προσαγωγής NTC επιστροφής <18 C Κατ άστ αση αντλί ας Υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Σταματημένη Υψηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Σταματημένη Χαμηλή ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα GV = Υψηλή ταχύτητα στην κατάστ αση επι λογής ADJ = Ρυθμι ζόμενη ταχύτητα στην κατάσταση επι λογής Μετά κυκλοφορί α αντλί ας Κατ άστ αση λέβητα Θέ ση βάνας εκτροπής Χρονι σμός μετακυκλοφορί ας Πριν το άνοιγμα του θερμοστάτη Θέση θέρμανσης Ανάλογαμε την επιλογή παραμέτρου Τέλος κύκλου θέρμανσης Θέση θέρμανσης 2 min NTC κατάθλιψης > Επιλογή θερμοκρασίας θέρμανσης>4 C Θέση θέρμανσης ON συνεχώς Τέλος κύκλου comfort Θέση ΖΝΧ 30 s NTC ΖΝΧ> 61 C Θέση ΖΝΧ ON συνεχώς Τέλος αντιπαγωτικής λειτουργίας Θέση ΖΝΧ 2 min Εμπλοκή λόγωαπουσίας κυκλοφορίας Θέση θέρμανσης 40 sec Εμπλοκή λόγωαπουσίας φλόγας ή υπερθέρμανσης Θέση θέρμανσης 2 min Θερμοστάτης θέρμανσης δαπέδου Θέση θέρμανσης Μέχρι την εξάλειψη του σφάλματος Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 32 / 75 Έκδοση 1.0UK

33 ΦΙΛΤΡΑ ΦΙΛΤΡΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέ ση : Το φίλτρο κεντρικής θέρμανσης είναι τοποθετημένο μεταξύ της σφαιρικής βάνας ¼ και του ορειχάλκινου συνδετήρα στο δεξί υδραυλικό μπλοκ. Φί λτρο κεντρι κής θέρμανσης ΦΙΛΤΡΟΖΝΧ Θέ ση : Εί ναι τοποθετημένο στον δι ακόπτη ροής ΖΝΧ Φί λτροζνχ Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 33 / 75 Έκδοση 1.0UK

34 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣΡΟΗΣΖΝΧ& ΡΥΘΜΙΣΤΗΣΡΟΗΣ Θέ ση : Στερεωμένος με δύο συνδετήρες στον κορμό του δεξιού υδραυλικού μπλοκ. Πε ρι γραφή : -1- Φί λτρο ΖΝΧ -2- Ρυθμιστής ροής -3- Πιστόνι -4- Ρελέ 2 clips Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 34 / 75 Έκδοση 1.0UK

35 Ρυθμιστής ροής Στοι χεί α : 8 L/min για τα 24 kw (κόκκινο χρώμα) 10 L/min για τα 30 kw (άσπρο χρώμα) 12 L/min για τα 35 KW 24 kw 30 kw Μαγνητικόπιστόνι Στοι χεί α : Τράβηγμα > 2l/min Ελάχιστη πίεση : 0,2 b Μαγνητικό πιστόνι Θέ ση STM P0037 Ρελέ Ρελέ Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 35 / 75 Έκδοση 1.0UK

36 ΠΡΩΤΕΥΩΝΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέ ση : Στο θάλαμο καύσης Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται : Οι σπείρες κατασκευάζονται από λείους στρόγγυλους ανοξείδωτους σωλήνες 316 L (Ø 18 mm, e = 0,8 mm), κεκλιμένους, μετά επιπεδοποιημένους και συνδεμένους μεταξύ τους ανα 6 mm με σκοπό την εξασφάλιση μέγιστης θερμικής εναλλαγής με μεταγωγή. Οι σπείρες σφραγίζονται ώστε να εξασφαλιστεί ένας ομοιόμορφος έλικας (1,5 έως 2 mm). Οι σωλήνες συναρμολογούνται μεταξύ τους σε σειρά / παράλληλα2 ανά 2 και συνδέονται στον συλλέκτη νερού. Οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου νερού γίνονται χρησιμοποιώντας τον συλλέκτη νερού, συνδετήρες και δακτυλίδια. The heat exchanger is fastened to a plastic gas outlet fitted with a seal. Ηφάση συμπύκνωσης πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία του νερού εισόδου είναι χαμηλότερη των 50 C/55 C. Η συνολική απόδοση στην έξοδο καυσαερίων είναι περίπου 97% επί της μεικτής CV με θερμοκρασία νερού εισόδου 70 C με DT 30 C και υψηλότερη του 105 % της μεικτής CV σε θερμοκρασία νερού εισόδου 30 C. Ηαπόδοση είναι σταθερή σε όλο το εύρος διαμόρφωσης. Ement after coiling and high pressure hydro forming process Στοι χεί α : 4 εκδόσεις : 12 KW : 3 σωλήνες 18 KW : 3 σωλήνες + 1 σωλήνας 24 KW : 3 σωλήνες + 1 σωλήνας 30 KW : 4 σωλήνες + 1 σωλήνας 35 KW : 5 σωλήνες + 1 σωλήνας Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 36 / 75 Έκδοση 1.0UK

37 ΠΛΑΚΟΕΙΔΗΣΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Θέση : Μεταξύ του αριστερού και δεξιού υδραυλικού μπλοκ Στοιχεία : 24 KW : 14 Πλάκες 30 KW : 16 Πλάκες 35 KW : 24 Πλάκες s Προσέξτε όταν βγάζετε τον εναλλάκτη : A > B A : πλευρά του αρι στερού υδραυλι κού μπλοκ (βαλβίδα ασφαλείας) B : πλευρά του δεξι ού υδραυλι κού μπλοκ (τρίοδη βαλβίδα) A B Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 37 / 75 Έκδοση 1.0UK

38 ΔΟΧΕΙΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Θέ ση: Μέσαστο πλαίσιο στο πίσωμέρος του λέβητα. Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται : Δύο μέρη που χωρίζονται από ελαστική μεμβράνη και μία βαλβίδα. Στοι χεί α: βαλβί δα 24 KW model Μεγ. χωρητικότητα : 6 litres Πίεση προφόρτισης : 1 bar Μέγιστη πίεση : 3 bars 30 & 35 KW model Μεγ. χωρητικότητα : 7 litres Πίεση προφόρτισης : 1 bar Μέγιστη πίεση : 3 bars Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 38 / 75 Έκδοση 1.0UK

39 ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑNTC Θέ ση : Ένα στην επιστροφή του κυρίως εναλλάκτη (πράσινα καλώδια) (1) Ένα στην κατάθλιψη του κυρίως εναλλάκτη (μοβ καλώδια) (2) Στοι χεί α : Ίδιακαι ταδύο Τεχνολογίαθερμοεπαφής 1 2 Θερμοκρασία ( C) Αντίσταση (k ) ,5 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 39 / 75 Έκδοση 1.0UK

40 NTC ΖΝΧ Θέ ση : Μέσαστο μπλοκ ζεστού νερού χρήσης Στοι χεί α : Όπως τα πρωτεύονταntc αλλά στην ροή Θερμοκρασία ( C) Αντίσταση (k ) ,5 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 40 / 75 Έκδοση 1.0UK

41 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέ ση : Στερεωμένος με συνδετήρες στον σωλήνα κατάθλιψης του κυρίως εναλλάκτη Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται : Διακόπτης θερμοεπαφής Στοι χεί α : Θερμοστάτης υπερθέρμανσης Θερμοκρασία αποκοπής : 105 C +- 4 C Θερμοκρασία επανοπλισμού : 80 C + 10 C -12 C Λει τουργί α : Οέλεγχος υπερθέρμανσης του λέβηταπραγματοποιείται με την ανάγνωση του σήματος του θερμοστάτη υπερθέρμανσης, στην σειρά με την τροφοδοσία της βαλβίδας αερίου. Όταν η επαφή είναι ανοικτή, ταπηνίατων ρελέ της βαλβίδας αερίου δεν τροφοδοτούνται και ο λέβητας πάει σε μη αναστρέψιμη εμπλοκή μετά από 3 sec (01 κωδικός σφάλματος), ακόμη και με τον καυστήρα σβηστό. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣγια 20 δεύτερακαι ο κυκλοφορητής για 2 λεπτά. 105 C Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 41 / 75 Έκδοση 1.0UK

42 ΕΛΕΓΧΟΣΡΟΗΣΝΕΡΟΥ Θέ ση : Στερεωμένος με συνδετήρα στο δεξί υδραυλικό μπλοκ τοποθετημένος στην έξοδο του εναλλάκτη θερμότητας. Στοι χεί α : Κλειστή επαφή > 0,8 b Ανοικτή επαφή < 0,8 b Λει τουργί α : Κατάτην διάρκειαμίας διαδοχής ξεκινήματος το PCB ελέγχει την ροή και την πίεση του νερού στο πρωτεύον κύκλωμα. Αν η πίεση που μετριέται είναι κάτωαπό 0,8 b μετά το ξεκίνημα του κύκλου, ο λέβητας πάει σε κατάσταση εμπλοκής μετά από έλεγχο 40 δευτερολέπτων. Το σφάλμα E02 (κωδικός σφάλματος) εμφανίζεται στην οθόνη. Αν κατά την διάρκεια λειτουργίας, πέσει η πίεση κάτωαπό 0,8 b εμφανίζεται το σφάλμα E 02 στην οθόνη και ο λέβητας πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 42 / 75 Έκδοση 1.0UK

43 ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΗΣ 4.1 ΒΑΛΒΙΔΑΑΕΡΙΟΥ 4.11 HONEYWELL Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται : Βαλβίδααερίου HONEYWELL VK V Στοι χεί α : Ηλεκτρική τροφοδοσία : 230 v, 50 ma, 2 καλώδια + γείωση Θερμοκρασία λειτουργίας : 0-60 C Delta Pmax : 5 mb 3 m3/h Μεγ. πίεση = 60 mb Εύρος εισερχόμενης πίεσης λειτουργίας: - 1,5 / 20 mb, μεγ. πίεση = 30 mb - 2 / 37 mb, μεγ. πίεση = 45 mb Χυτός κορμός αλουμινίου VOLTS EV2 Πηνί ο ασφαλεί ας βαλβί δας 230 VOLTS EV1 Pin number STM P0085 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 43 / 75 Έκδοση 1.0UK

44 Λει τουργί α : OFF : Καμίαζήτηση ; Τα δύο πηνία ασφαλείας της βαλβίδας αερίου V1 και V2, είναι κλειστά. Ηδράση του ελατηρίου πάνωαπό το διάφραγμακρατάτην βαλβίδακλειστή. ON : Ζήτηση θέρμανσης ή ΖΝΧ. Τροφοδοτείται ο ανεμιστήρας Τα δύο πηνίαασφαλείας V1 και V2 ανοίγουν. Μιαυποπίεση A Pv δημιουργείται στην κεφαλή του venturi. Ηπίεση P1 εφαρμόζεται κάτωαπό το διάφραγμα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΑΥΣΤΗΡΑ: Με την δράση της πίεσης P1, η βαλβίδαανοίγει. Ηπίεση P3 αυξάνεται. Το αέριο εισέρχεται στο venturι λόγωτης υποπίεσης Pv. Στην περίπτωση αλλαγής της ταχύτητας του ανεμιστήρα, οι πιέσεις PV, P3 και P1 αλλάζουν αναλόγως με τον ρυθμιστή και έτσι διατηρούν την πίεση P2 = 0 P3> 0 P2= 0 P1 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 44 / 75 Έκδοση 1.0UK

45 ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ Θέ ση : Στερεωμένος με δύο βίδες στον θάλαμο καύσης Data : Είσοδος 230 v Τροφοδοσίαεξόδου : 14 KV 4.3 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ Θέ ση : Στερεωμένος στον πρωτεύοντα εναλλάκτη. Δομή : -1- Καυστήρας -4- Σφράγισμα σιλικόνης -2- Ηλεκτρόδιαανάφλεξης -5- Σφράγισμα ινών -3- Μονωτικό υλικό -6- Αισθητήρας ιονισμού Τεχνολογί α που χρησι μοποι εί ται : Οανοξείδωτος κυλινδρικός καυστήρας furigas περιλαμβάνει : Ένα διάτρητο εξωτερικό κέλυφος (μικρής διαμέτρου) πάνωστο οποίο πραγματοποιείται η καύση. Ένα διάτρητο εσωτερικό κέλυφος (μεγάλης διαμέτρου) για την ισορροπία της ροής Ένα στήρι γμα στερέωσης στο κάλυμμα Το κάλυμμα του καυστήρα είναι από χυτό αλουμίνιο και επίσης σφραγίζει τον θάλαμο καύσης. Οκαυστήρας είναι σχεδιασμένος για μία ονομαστική λειτουργία με περί σσει α αέρα μεταξύ 20 % και 30 % όταν είναι στην εγκατάσταση, I 9,2 % +- 0,5% του CO2 στο G20 ή 10 % +- 0,5 % για G31 (με το εμπρόσθιο κάλυμμα), σε όλο το εύρος διαμόρφωσης. Όταν αφαιρείτε το εμπρόσθιο κάλυμμααφαιρέστε ένα 0,3 % από τις τιμές Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 45 / 75 Έκδοση 1.0UK

46 4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΙΟΝΙΣΜΟΥ Θέ ση : Στερεωμένο στον καυστήρα με μία βί δα Λει τουργί α : Το ηλεκτρόδιο ιονισμού λειτουργεί μέσωενός κυκλώματος ανίχνευσης ρεύματος ιονισμού. Ηδιακοπή του ηλεκτροδίου ιονισμού στην γείωση προκαλεί μία αναμονή ασφαλείας και προειδοποίηση με τον κωδικό A03 και μετά από 3 προσπάθειες ξεκινήματος με τον κωδικό E 04 στην οθόνη. Το ελάχιστο ανιχνεύσιμο ρεύμα είναι 1 µa (το κύκλωμα δεν είναι πολωμένο). Στοι χεί α : Υλικό Kanthal Ελάχιστο ρεύμα ιονισμού : 1µA 4.5 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΑΝΑΦΛΕΞΗΣ Θέ ση : Στερεωμένο στον καυστήρα με μία βί δα Ι ονι σμός Λει τουργί α : Οκαυστήρας αναφλέγεται από μία σειρά σπι νθήρων μεταξύ των δύο ηλεκτροδί ων πάνω στο κύλινδρο του καυστήρα. Οι σπινθήρες δημιουργούνται από τον αναφλεκτήρα ο οποίος βρίσκεται δί πλα από τον εναλλάκτη, και οδηγούνται απ ευθείας από την πλακέτα. Στοι χεί α : Τάση μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων : 14 KV Χρόνος σπινθηρισμού : 8 sec Απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδί ων : 4 mm Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 46 / 75 Έκδοση 1.0UK

47 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Θέ ση: Στερεωμένος στην βαλβίδα αερίου με 4 βίδες Δομή : Κορμός από πρεσαριστό χυτό αλουμίνιο Τουρμπίνα κατασκευασμένη από PA6 Polymer με 18 πτερύγια Κινητήρας με ηλεκτρονική μετατροπή Αντικραδασμική στήριξη Ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλακέτα για την διαδικασία ανίχνευσης αλλαγής ταχύτητας Στοι χεί α : - Ηλεκτρική τροφοδοσία: 24 VDC (εύρος από17 έως 44 V DC) - Μέγιστη : ισχύς εισόδου 35 W - Μέγιστη ταχύτητα : 5400 rpm / min - Ταχύτητα ανάφλεξης : 3460 rpm / min - Ελάχιστη ταχύτητα : 1800 rpm / min πολικότητα τροφοδοσίας - Ανενεργή προστασία χαμηλής τάσης εάν U < 16 VDC - Ανενεργή προστασία υψηλής τάσης αν U > 46 VDC - PWM σήμα (Παλμική Διαμόρφωση εύρους) για την διαμόρφωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 47 / 75 Έκδοση 1.0UK

48 Λει τουργί α : Ηισχύς εξόδου είναι ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα. Τα όρια λειτουργίας ( Pmin, Pnom, Pmax ) επιτυγχάνονται από την ηλεκτρονική εντολή και τις ταχύτητες περιστροφής του ανεμιστήρα. (Που ελέγχονται από το hall effect). Το hall effect είναι ένας αισθητήρας ο οποίος στέλνει στην πλακέτα με σήμα τετραγωνικής κυματομορφής, την συχνότητα η οποί α εί ναι ανάλογη με την ταχύτηταπερι στροφής του ανεμιστήρα( το πλάτος του σήματος : 0-12v. 2 ωθήσεις ανά περιστροφή. Ρεύμα 24 VDC τροφοδοτεί τον ανεμιστήρααπό τον κεντρικό πίνακα. Οέλεγχος της ταχύτητας πραγματοποιείται χάρη σε σήμα τετράγωνου κύματος, το εύρος του οποίου αντιστοιχεί στο επιστρεφόμενο σήμα. VENTURI Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 48 / 75 Έκδοση 1.0UK

49 Πώς να ελέγξετε την ταχύτητα του ανεμι στήρα Οαισθητήρας hall effect στέλνει στην πλακέτα με ένα τετράγωνο σήμα του οποίου η συχνότητα είναι ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα. Για να μετρήσετε την συχνότητα είναι δυνατό με ένα πολύμετρο. Βάλτε τα άκρα + και του πολύμετρου στον συνδετήρατου ανεμιστήραστην πλακέτα (βλέπε εικόνα). Πολλαπλασιάστε την αξία σε Hz επί 30 για να πάρετε την ταχύτητα σε rpm / min F (Hz) Συχνότητα / Ισχύς P (kw) 18 kw 24 kw 30 kw 35 kw Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 49 / 75 Έκδοση 1.0UK

50 ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α 5.1 ΡΥΘΜΙΣΗΒΑΛΒΙΔΑΣΑΕΡΙΟΥ Ηισχύς εξόδου είναι ανάλογη της ταχύτητας περιστροφής του ανεμιστήρα. Τα όρια λειτουργίας ( Pmin, Pnom, Pmax ) επιτυγχάνονται από την ηλεκτρονική εντολή και τις ταχύτητες περιστροφής του ανεμιστήρα. (που ελέγχονται από το hall effect). Οκαυσιγόνος αέρας περνά διάμεσωτου venture και δημιουργεί μία υποπίεση στον αυχένα. Αυτή η υποπίεση προκαλεί εισαγωγή αερίου μέσωτου ανοίγματος του αυχένα. Ηεισαγωγή αερίου συμβαίνει στην έξοδο βαλβίδας αερίου. Προς τον καυστ ήρα Η διακύμανση της ροής αέρα (που προκαλείται από το σύστημα οδήγησης του ανεμιστήρα), οδηγεί στην διακύμανση της υποπίεσης στην βαλβίδα αερίου. Η σερβορύθμιση της βαλβίδας αερίου ισορροπεί την πίεση αερίου με την υποπίεση του αέρα και έτσι λοιπόν γίνεται η διαμόρφωση της ποσότητας αερίου. Μεί κτης Venturi Σερβορυθμι στής Εί σοδος αερί ου Ρύθμι ση αέρα αερί ου Ανεμι στ ήρα ς Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 50 / 75 Έκδοση 1.0UK

51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικήλειτουργία Όταν ο θερμοστάτης χώρου είναι (ΘΧ) ON και αν ο λέβητας δεν είναι σε λειτουργία ΖΝΧ, η 3οδη -11- μετακινείται στην θέση κεντρικής θέρμανσης και μετάαπό 7 δευτ. ξεκινάη αντλία-14-. Έπειταμίαεντολή ξεκινήματος δίνεται στον ανεμιστήρα-28- και στην βαλβίδααερίου -5-. Οκαυστήρας -2- ανάβει και το ηλεκτρόδιο ιονισμού -4- ανιχνεύει την παρουσίατης φλόγας. Το NTC -21- που βρίσκεται στην έξοδο του πρωτεύοντα εναλλάκτη, είναι το μόνο NTC που ρυθμίζει την ισχύ εξόδου του λέβητα, από μόνο του, ανάλογα με το επιλεγμένο σημείο ρύθμισης. Αυτό το σημείο ρυθμίζεται μεταξύ 25 και 85 C και διαμορφώνει την ποσότητααερίου μέσωτης βαλβίδας -5-. Οκαυστήρας σβήνει όταν : το NTC ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ> Από το σημείο ρύθμισης θέρμανσης + 4 C Ηταχύτητα της αντλίας -14- μπορεί ναρυθμιστεί σε δύο ταχύτητες. Για αποφυγή υπερβολικών αναφλέξεων του καυστήρα, υπάρχει ένας χρονισμός κύκλου. Όταν ο καυστήρας σταματά από τον ΘΧ, υπάρχει μία μετακυκλοφορία θέρμανσης. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 51 / 75 Έκδοση 1.0UK

52 ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΤΡΟΠΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Εντολή του θερμοστάτη (αν υπάρχει) ή του διακόπτη θέρμανσης Τροφοδοτείται η 3οδη στην θέση θέρμανσης Έλεγχος ροής νερού > 0,8 b Μετάαπο 7 δευτ. Τροφοδοτείται η αντλία ΝΑΙ ΟΧΙ Κωδι κός σφάλματ ος E 02 μετά απο 40 δευτ.sec Τροφοδοσία του ανεμιστήρα στην ταχύτηταανάφλεξης Τροδοδοσίαστην βαλβίδααερίου 230 V DC Έλεγχος ιονισμού > 1 µa Κωδι κός σφάλματ ος A 03 μετά από 2 προσπ άθει εςi ng ΟΧΙ ΝΑΙ Ρύθμιση της ισχύος θέρμανσης απο το NTC θερμοκρασίας Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 52 / 75 Έκδοση 1.0UK

53 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΖΝΧ Γενικήλειτουργία Ηπαραγωγή ΖΝΧέχει πάνταπροτεραιότητααπό τον τρόπο ΚΘ. Ηελάχιστη ποσότηταζνχείναι 2l/min; Πάνωαπό αυτό το ελάχιστο ο διακόπτης ροής -10-.γυρίζει στο ΟΝ. Η3οδη βαλβίδα-11- μετακινείται στην λειτουργία ΖΝΧ. Ηαντλία -14- ξεκινά, ο καυστήρας -2- ανάβει και η ρύθμιση ξεκινά. Αν η ισχύς που χρειάζεται για να ζεστάνει το ΖΝΧείναι κάτωαπό την ελάχιστη ισχύ, ο καυστήρας λειτουργεί μεταξύ 0 και ελάχιστης ισχύος. Αν η ισχύς που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη των 8 kw, η ρύθμιση είναι τύπου PID. Το NTC -8-, στο άκρο του πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας -9- είναι το μοναδικό NTC που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση και στέλνει τις πληροφορίες σχετικά με την θερμοκρασία στο PCB. Κάθε 0,5 δευτ. Ομικροεπεξεργαστής συγκρίνει τις τιμές του NTC -8- με την επιλογή ΖΝΧ. Αν η θερμοκρασία του NTC ΖΝΧείναι > στόχος ΖΝΧ+ 4 C ο καυστήρας σβήνει και ξαναξεκινάόταν το NTC ΖΝΧείναι < στόχος ΖΝΧ+2 C. Σε κάθε περίπτωση το NTC -21- που ελέγχει την θερμοκρασία κατάθλιψης του πρωτεύοντος κυκλώματος, σταματά τον καυστήρα αν η θερμοκρασία είναι > 78 C και τον ξεκινάξανά στους 74 C Σημείωση : Περίπτωση 1 : Λέβητας σε θέση χειμώνα Μετά από μία ζήτηση ΖΝΧη 3οδη μένει στην θέση ΖΝΧμέχρι να λάβει μία εντολή από τον θερμοστάτη χώρου ή την λειτουργία κατά του κολλήματος. Περίπτωση 2 : Λέβητας σε θέση καλοκαίρι Μετά από μία ζήτηση ΖΝΧη 3οδη μένει στην θέση ΖΝΧμέχρι να λάβει μία εντολή από την λειτουργία κατά του κολλήματος. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι >75 C μετά από ένα κύκλο ΖΝΧ, ο ανεμιστήρας λειτουργεί μέχρι να πέσει κάτωαπό 70 C. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 53 / 75 Έκδοση 1.0UK

54 ΔΙΑΔΟΧΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΣΖΝΧ Έλεγχος ΖΝΧενεργός Τροφοδοσί α3οδης στην θέση ΖΝΧ Έλεγχος πίεσης νερού > 0,8 b Μετάαπό 7 δευτ. Τροφοδοτείται η αντλία ΟΧΙ NO ΝΑΙ Τροφοδοσία ανεμιστήρα στην ταχύτηταανάφλεξης Κωδι κός σφάλματ ος μετα απο 40 sec Τροφοδοσία230 V DC της βαλβίδας αερίου Έλεγχος ιονισμού > 1 µa Κωδι κός σφάλματ ος A 03 μετα από 2 προσπάθει ε ς ΟΧΙ ΝΑΙ Ρύθμιση από το NTC ΖΝΧ Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 54 / 75 Έκδοση 1.0UK

55 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑCOMFORT Αυτή η λειτουργία επιτρέπει μία γρήγορη τροφοδοσία ΖΝΧστην επιθυμητή θερμοκρασία. Για να γίνει, το πρωτεύων κύκλωμα παραμένει στην επιθυμητή θερμοκρασία( επιλογέας ΖΝΧ) ξεκινώντας από μία ζήτηση (βρύση ανοικτή). Η λειτουργία ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί στην οθόνη. Η ενεργοποίηση ενδείκνυται από την κίτρινη λυχνία, και η θερμοκρασία ελέγχεται από το NTC κατάθλιψης ως ακολούθως: Καυστ ήρας ON = Ρύθμι ση ΖΝΧ 15 C Καυστ ήρας OFF = Ρύθμι ση ΖΝΧ + 4 C Όταν ο λέβητας λειτουργεί με αυτό τον τρόπο η οθόνη δείχνει το C. Ηλειτουργία Comfort έχει προτεραιότητα σε κάθε ζήτηση θέρμανσης από τον θερμοστάτη χώρου. Flow NTC Υπάρχουν επίσης δύο διαφορετικοί χρονισμοί: 1. Ξεκινώντας από μίαζήτηση ΖΝΧ, ο πλακοειδής εναλλάκτης κρατιέται ζεστός για30 min Λυχνί α ένδει ξης Comfort 2. Ξεκινώντας από μίαζήτηση ΖΝΧ, ο πλακοειδής εναλλάκτης κρατιέται πάντα ζεστός. Ηεπιλογή 1 ή 2 γίνεται χρησιμοποιώντας την σχετική παράμετρο στο μενού 3 γραμμή3 0. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 55 / 75 Έκδοση 1.0UK

56 ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εάν ο επιλογέας ON/OFF είναι στη θέση ON, η αντιπαγωτική λειτουργίαείναι πάντοτε ενεργή, ανεξάρτητα από άλλες ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή ακόμη και σε καλοκαιρινή θέση ή εμπλοκή λόγωαπουσίας φλόγας (σφάλμα 03), αλλά εάν το μπλόκο του λέβητα είναι λόγωυπερθέρμανσης, ο καυστήρας είναι πάντοτε σβηστός. Ελέγχεται από τον αισθητήρακατάθλιψης NTC. Εάν το NTC κατάθλιψης στο πρωτεύων κύκλωμα κατέβει κάτωαπό 8 C η αντλία λειτουργεί για 2 λεπτάκαι η 3οδη βαλβίδα, στην διάρκεια αυτής της περιόδου, εναλλάσσει μεταξύ των θέσεων θέρμανσης και ζεστού νερού ανά 1 λεπτό. Μετάαπό 2 λεπτά κυκλοφορίας (σταθερά) μπορεί να επαληθεύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: Αισθητήρας NTSC κατάθλιψης > 8 C ο λέβητας σταματά. 3 C< Αισθητήρας NTSC κατάθλιψης <8 C ακόμη 2 λεπτάκυκλοφορίας NTSC < 3 C ξεκινά ο καυστήρας στην ελάχιστη ισχύ (θέση θέρμανσης) μέχρι η θερμοκρασία να φθάσει τους 33 C, ενώμετά θα υπάρξει μετακυκλοφορία 2 λεπτών. Αν ο αισθητήρας NTC κατάθλιψης παραμένει μεταξύ του διαστήματος 3-8 C ο κύκλος των 2 λεπτών μπορεί να επαναληφθεί 10 φορές το πολύ, και μετά ο λέβητας θα ξεκινήσει σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση απαίτησης θέρμανσης ή ΖΝΧη αντιπαγωτική λειτουργία σταματά αυτόματα. Αισθητήρας NTC κατάθλιψης Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 56 / 75 Έκδοση 1.0UK

57 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 6.1 ΚΥΡΙΩΣΠΛΑΚΕΤΑ Θέ ση : Μέσα στο ηλεκτρικό κιβώτιο ( Κυρίως Πλακέτα+ Πλακέτα Οθόνης) -1- Συνδετήρες NTC -2- Συνδετήρες Οθόνης -3- EEPROM -4- Τροφοδοσία24 VDC -5- Συνδετήρας ανεμιστήρα -6- Ανίχνευση φλόγας cosse -7- Ασφάλειες προστασίας (2) 2 A 230 V -8- Συνδετήρας 230 V -9- Βοηθητικό 230 V -10- Συνδετήρες ενεργοποιητών 230 V -11- Συνδετήρας χρονοδιακόπτη -12- Συνδετήρας Θερμοστάτη χώρου -13- Συνδετήρας χειριστηρίου αποστάσεως -14- Συνδετήρας θέρμανσης δαπέδου -15- Δεν χρησιμοποιείται Δεν υπάρχει ασφάλεια στην μεριάτων 24 V. Υπάρχει ηλεκτρονικό κύκλωμαασφαλείας. components Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 57 / 75 Έκδοση 1.0UK

58 ΠΡΟΣΘΕΤΟΚΥΚΛΩΜΑ Τοποθετημένο μέσαστο κιβώτιο 2 Αυτή η πλακέτα PCB επιτρέπει την ασφάλιση της σχέσης μεταξύ της κυρίως πλακέτας PCB, της αντλίας και της βαλβίδας αερίου. 1 Πε ρι γραφή -1- Συνδετήρας βαλβίδας αερίου -2- Συνδετήρας της κυρίως πλακέτας PCB -3- Συνδετήρες αντλίας Οθόνη Στερεωμένη με 2 βίδες στο κάλυμμα Αυτή η πλακέτα PCB περιλαμβάνει τα ποτενσιόμετρα τοποθετήσεων των κυκλωμάτων θέρμανσης και ΖΝΧ, και την οθόνη με τα πλήκτρα ρύθμισης. Η σύνδεση με το PCB ασφαλίζεται με αγωγό 4 καλωδίων. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 58 / 75 Έκδοση 1.0UK

59 ΡΥΘΜΙ ΣΕΙ Σ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ Σ Menu 1 : Λίστα ιστορικού τελευταίων 10 σφαλμάτων Menu 2 : Κατάσταση λέβητα Menu 3 : Ρυθμίσεις λέβητα Menu 4 : Ρυθμίσεις τρόπου θέρμανσης Menu 5 : Τρόπος ελέγχου ποσότητας καύσης Menu 6 : Τοποθετήσεις εξωτερικής ρύθμισης Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 59 / 75 Έκδοση 1.0UK

60 Οδηγός πλοήγησης σταμενού Για πρόσβαση στα μενού : Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και + για πέντε δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το μενού 1 στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα και μετά οι πληροφορίες του που αφορούν το μενού.. Αλλαγή μενού: Πιέστε το πλήκτρο «Menu». Εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα ο αριθμός του μενού και μετά η αναλυτική αναφορά του μενού. Απεικόνιση των παραμέτρων μέσα σε ένα μενού : Πιέστε το πλήκτρο + ή για να εμφανιστεί η κάθε παράμετρος. Τροποποίηση των παραμέτρων : Πιέστε το πλήκτρο «setting» και μετά πιέστε το + ή το για να αλλάξετε τις παραμέτρους. Μετά από αυτό πιέστε το πλήκτρο «setting» για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή. Είναι μόνο για τα μενού 3 & 4. Επαναφορά εργοστασιακών «ρυθμίσεων» : Πιέστε τα πλήκτρα «setting» και + για 5 δευτ. μόνο για τα μενού 3 και 4. Η οθόνη αναβοσβήνει δείχνοντας CM. Μετά από αυτό η πίεση του πλήκτρου «Menu» επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού. Επαναφορά της λίστας ιστορικού σφαλμάτων στο μενού 1 : Πιέστε τα πλήκτρα «setting» και + για 5 δευτ. στο μενού 1. Η οθόνη αναβοσβήνει δείχνοντας CM. Μετά από αυτό η πίεση του πλήκτρου «Menu» επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού. Κάθε πίεση στα πλήκτρα ή τους επιλογείς ανάβει την οθόνη για 30 δευτ. μετά το τελευταίο πάτημα. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 60 / 75 Έκδοση 1.0UK

61 ΣΤΟΙΧΕΙΑ1ου Menu Καταγραφήσφαλμάτων Η ιστορική λίστα των 10 τελευταίων σφαλμάτων εμφανίζεται αναβοσβήνοντας στην οθόνη του λέβητα. 1α & 2 α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας 1 0 Κωδικός από 01 έως 38 Τελευταίο σφάλμα που συνέβη 1 1 Κωδικός από 01 έως 38 Τελευταίο αλλά ένα σφάλμα που συνέβη Κωδικός από 01 έως 38 Τελευταίο σφάλμα που συνέβη πριν το προηγούμενο 7.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ2 ου MENU «Κατάστασηλέβητα» Αυτό το μενού δείχνει την κατάσταση του λέβητα. 1α & 2 α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας 2 0 Από 00 ως 99 Έκδοση λογισμικού της κάρτας PCB 2 1 Από 00 ως 99 Έκδοση λογισμικού της κυρίως PCB : συμπύκνωσης Έκδοση εξόδου καυσαερίων : Όχι Απαίτηση θερμοστάτη χώρου (RT) 1 : Ναι : Θέση ζεστού νερού Θεωρητική θέση 3οδης 1 : Θέση θέρμανσης 2 5 Αξία από 00 ως 99 Τιμή αισθητήρα ΖΝΧ NTC 2 6 Αξία από 00 ως 99 Τιμή NTC μπόϊλερ 2 7 Αξία από 00 ως 99 Τιμή NTC κατάθλιψης 2 8 Αξία από 00 ως 99 Τιμή NTC επιστροφής 2 9 Αξία από 00 ως 99 Τιμή εξωτερικού Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 61 / 75 Έκδοση 1.0UK

62 ΣΤΟΙΧΕΙΑ3ου Menu «Επιλογές λέβητα» Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση του λέβητα. 1α & 2 α ψηφία α & 4α ψηφία Τομέας Εργοστασιακή ρύθμιση 0 : Μόνιμη 1 : 30 min μόνο Η λειτουργία Comfort πάντοτε ενεργοποιημένη ή για μόνο 30 λεπτά : Όχι Ο λέβητας εφοδιασμένος με θερμοστατικό κιτ. 1 : Ναι Η ρύθμιση ΖΝΧ στους 60 C : Ναι στον τρόπο θέρμανσης Ο λέβητας εφοδιασμένος με χρονοδιακόπτη στον πίνακα : Όχι -- Δεν χρησιμοποιείται : Όχι Ο λέβητας εφοδιασμένος με CELECTIC 1 : Ναι Η ρύθμιση ΖΝΧ στους 65 C Δεν χρησιμοποιείται έως 2 sec ανα Καθυστέρηση του διακόπτη ροής ΖΝΧ (χρόνος πριν την ανίχνευση ΖΝΧ βήμα 0,1 sec για αποφυγή προβλημάτων από υδραυλικά πλήγματα) Δεν χρησιμοποιείται -- Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 62 / 75 Έκδοση 1.0UK

63 7.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ4ου Menu Ρυθμίσεις θέρμανσης τουλέβητα Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθμιση του λέβητα στην θέρμανση. 1α & 2 α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας Εργοστασιακή ρύθμιση : Όχι 1 : Ναι Σταμάτημα αντλίας : Υψηλή ταχύτητα 1 : Προσαρμοζόμενη Ταχύτητα αντλίας Από 0 ως 5 λεπτά σε βήμα ½ min Διάρκεια μετακυκλοφορίας της αντλίας Δεν χρησιμοποιείται 4 4 Τιμή από 50 έως 80 Μέγιστη θερμοκρασία κατάθλιψης θέρμανσηςσε C Τιμή από 25 έως 50 Ελάχιστη θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης σε C Ανενεργό Δεν χρησιμοποιείται Από 0 έως 7 λεπτά σε βήμα ½ min Καθυστέρηση ΚΘ Αξία από το βήμα 0 ( P mini) στο βήμα 10 Οριοθέτηση μέγιστης ισχύος ΚΘ από το P mini 10 (P maxi) έως P max Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 63 / 75 Έκδοση 1.0UK

64 7.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ5ου Menu «Τρόπος ελέγχουρυθμούκαύσης» Αυτό μενού επιτρέπει τον έλεγχο του ρυθμού καύσης στην μέγιστη και ελάχιστη ισχύ. 1ο 2 ο 3 ο & 4 ο Τομέας ψηφίο ψηφίο ψηφίο Τρόπος ελέγχου ποσότητας κάυσης OFF Άνοιγμα του ελέγχου ποσότητας καύσης στην μέγιστη ισχύ Η κεντρική θέρμανση φθάνει την μέγιστη ισχύ που επιλέγεται στο μενού 4. Η θερμοκρασία της κεντρικής θέρμανσης επιδυκνείεται σε βαθμούς Κελσίου. Το 2 ο ψηφίο ότι ο έλεγχος ποσότητας καύσης είναι στην μέγιστη ισχύ Άνοιγμα του ελέγχου ποσότητας καύσης στην ελάχιστη ισχύ Η θερμοκρασία της κεντρικής θέρμανσης επιδυκνείεται σε βαθμούς Κελσίου.. Το nd ψηφίο επιδυκνείει ότι ο έλγχος ποσότητας κάυσης είναι στην ελάχιστη ισχύ Σβήνετε τον έλεγχο ποσότητας καύσης με πίεση του πλήκτρου «Menu» Κλείδωμα συνθηκών του τρόπου ποσότητας καύσης: - Ο λέβητας σε κατάσταση αναμονής - Ο λέβητας σε κατάσταση εμπλοκής - Μετά από επαναφορά ή αποτυχία τροφοδοσίας - Τέλος κατάστασης εάν ο χειριστής φύγει από το μενού 5 - Μετά από 5 λεπτά δεν γίνουν άλλες κινήσεις στο πληκτρολόγιο Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 64 / 75 Έκδοση 1.0UK

65 7.7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ6ου Menu «Αυτόματηρύθμισηθέρμανσης» Αυτό το μενού επιτρέπει την ρύθιση των παραμέτρων της εξωτερικής θερμορύθμισης. 1α & 2 α ψηφία 3α & 4α ψηφία Τομέας Εργοστασιακή ρύθμιση : Ναι 1 : Όχι Τοποθετημένος εξωτερικός αισθητήρας : χωρίς αισθητήρα 1 : με εξωτερικό αισθητήρα Regulation Από 0,3 έως 3 Καμπύλη γωνία (βλέπε πίνακα A) Από 0 έως 20 Παράλληλη ανύψωση (βλέπε πίνακα B) Δεν χρησιμοποιείται 6 5 Δεν χρησιμοποιείται 6 6 Δεν χρησιμοποιείται 6 7 Δεν χρησιμοποιείται 6 8 Δεν χρησιμοποιείται 6 9 Δεν χρησιμοποιείται Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 65 / 75 Έκδοση 1.0UK

66 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Το PCB έχει κατασκευαστεί ώστε να διαχειρίζεται την παράμετρο ενός εξωτερικού αισθητήρα. Σε αυτή την περίπτωση το μενού 6 είναι για τις ρυθμίσεις όλων των παραμέτρων λειτουργίας. Αυτό το μενού επιτρέπει στον επαγγελματία ώστε να ρυθμίσει τις παραμέτρους του εξωτερικού αισθητήρα του λέβητα. (βλέπε λεπτομέρειες στην παράγραφο ρυθμίσεων). Με αυτές τις ρυθμίσεις, το microcontroler υπολογίζει την θερμοκρασία της κατάθλιψης του θερμικού εναλλάκτη ώστε να επιτευφχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου. Δύο ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες : A. Ρύθμιση της γωνίας καμπύλης Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία καμπύλης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η θερμοκρασία εξόδου σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αυτή η ρύθμιση εξαρτάται από τον τύπο θέρμανσης που εφαρμόζεται Βλέπε πίνακα A Πί νακας A ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Καμπύλη Σώματα κονβένκτορες 2.5 to 3 Χαλύβδινα σώματα (χωρίς λέβητα συμπύκνωσης) 1.5 to 2 Υπερδιαστασιλογημένα σώματα (με λέβητα συμπύκνωσης) 1 to 1.2 Θέρμανση δαπέδου 0.3 to 0.5 Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 66 / 75 Έκδοση 1.0UK

67 Μπορείτε να οριοθετήσετε την μέγιστη θερμοκαρσία εξόδου από το μενού 4 γραμμή 44. B. Ρύθμι ση της παράλληλης μετακί νησης Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την προσαρμογή της θερμορύθμισης ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και ειδικά ανάλογαμε την θερμομόνωσή του: Όσο πιό μεγάλη είναι η παράλληλη μετακίνηση τόσο πιο υψηλή θα είναι η θερμοκρασία εξόδου. Αυτή η παράλληλη μετακκίνηση μπορεί νατοποθετηθεί από 0 έως 20 στο μενού 6. Μετα την πρώτη περίοδο θέρμανσης μπορούμε να προσαρμόσουμε την καμπύλη ακριβώς στις ανάγκες του κτιρίου χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό γωνίας καμπύλης και παράλληλης μετακίνησης. Γιαπαράδειγμα: Όταν ηθερμοκρασίατουσπιτιούείναι πού υψηλήκατάτην διάρκειατων κρύων ημερών και πολύχαμηλήκατάτην διάρκεια των ζεστών ημερών μπορούμε να διαλέξουμε μία χαμηλότερη καμπύλη και να ανεβάσουμε την παράλληλη μετακίνηση(γιαπαράδειγμα10 C). Στην περίπτωσηαυτήαυξήσαμε την θερμοκρασίαστοσπίτι γιατις ζεστές μέρες και μειώσαμε την θερμοκρασίαγιατις κρύες μέρες. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 67 / 75 Έκδοση 1.0UK

68 Για να τοποθετήσετε τον εξωτερικό αισθητήρα δείτε αυτή την εικόνα. Πώς να συνδέσετε τον εξωτερικό αισθητήρα στο PCB : Ο εξωτερικός αισθητήρας πρέπει να συνδεθεί στον συνδετήρα Β Ο συνδετήρας D πρέπει να τοποθετηθεί στο κυρίως PCB του λέβητα. Ο συνδετήρας A χρησιμποιείται στην περίπτωση σύνδεσης με ένα χειριστήριο αποστάσεως όπως το «Clima Manager». Ο συνδετήρας C είναι μόνο μία επαφή για μία εξωτερική εντολή (δεν χρησιμοποιείται) Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 68 / 75 Έκδοση 1.0UK

69 D 8. ΑΝΑΚΡΙ ΒΗΣ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α Σε περίπτωση προβλήματος, ή όταν ο λέβητας πρέπει να εμφανίσει ένα μήνυμα, η οθόνη αναβοσβήνει 2 ψηφία. Εμφανίζεται το A στην οθόνη, ο λέβητας μπλοκάρει και ανάβει το κόκκινο φωτάκι (28) για τα σφάλματα 01, 03, 36, 37, 39, 40, 41. Για να επεναφέρετε το σύστημα πιέστε την κόκκινη ένδειξη (28). Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 69 / 75 Έκδοση 1.0UK

70 Ενδείξεις σφαλμάτων Κωδικός σφάλματος Ενδείξεις σφαλμάτων A 01 Εμπλοκή υπερθέρμανσης A 03 Mise en sécurité par défaut d allumage A 36 Πολύ υψηλή θερμοκρασία καυσαερίων A 37 Σφάλμα κυρίως PCB A 39 Σφάλμα Microcontroler N 1 A 40 Σφάλμα Microcontroler N 2 A 41 Σφάλμα στον ανεμιστήρα E 02 Προστασία κυκλοφορητή E 04 Επανεκίνηση λόγω μη ανίχνευσης φλόγας E 05 Αντιπαγωτικό σύστημα, Αντλία ON E 06 Αντιπαγωτικό σύστημα, Αντλία και καυστήρας ON E 07 Απουσία κυκλοφορίας στο πρωτεύον κύκλωμα E 08 Απουσία νερού στο πρωτεύον κύκλωμα E 09 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα ΖΝΧ E 10 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα ΖΝΧ E 11 Ανοικτό κύκλωμα διακόπτη ροής E 12 Βραχυκύκλωμα διακόπτη ροής E 13 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα επιστροφής E 14 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα επιστροφής E 15 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα περιβάλλοντος E 16 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα περιβάλλοντος E 18 Ανύψωση φλόγας E 20 Ανίχνευση φλόγας με τη βαλβίδα αερίου κλειστή E 22 Σφάλμα στον πιεσοστάτη καυσαερίων E 25 Ανοικτό κύκλωμα αισθητήρα μπόιλερ E 26 Βραχυκύκλωμα αισθητήρα μπόιλερ E 27 Σφάλμα θέρμανσης μπόιλερ Πληροφορίες Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 70 / 75 Έκδοση 1.0UK

71 E 29 E 30 E 33 E 34 E 35 E 36 E 37 E 38 Αισθητήρας χώρου ανοικτός Αισθητήρας χώρου κλειστός Θερμοστάτης θέρμανσης δαπέδου ανοικτός Ανοικτό κύκλωμα αιθητήρα καυσαερίων Βραχυκύκλωμα αιθητήρα καυσαερίων Πολύ υψηλή θερμοκρασία καπνοδόχου Πρόβλημα επικοινωνίας με το κυρίως PCB Πιεση του reset 5 φορές σε 15 λεπτά 9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙ ΟΥ Μετατροπή από G20 σε G31. Είναι απαράιτητη η τοποθέτηση του διαφράγματος μεταξύ της βαλβίδας αερίου και του βραχίονα αέρα αερίου. Μετάτην μετροπή, κάντε έναν έλεγχο του λέβητα στο μενού 5 ( βλέπε παράγραφο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ& ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και ρυθμίστε την αξία του CO2 ( βίδα 50) στο 10 % +/- 0,2 %. Μετατροπή από G31 σε G20 Είναι απαράιτητη η απομάκρυνση διαφράγματος μεταξύ της βαλβίδας αερίου και του βραχίονα αέρα αερίου. Μετάτην μετροπή, κάντε έναν έλεγχο του λέβητα στο μενού 5 ( βλέπε παράγραφο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ& ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και ρυθμίστε την αξία του CO2 ( βίδα 50) στο 9,2% +/- 0,2 %. Λέβητας Συμπύκνωσης Σελίδα 71 / 75 Έκδοση 1.0UK

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP

TALIA GREEN EVO SYSTEM HP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ- ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 45-65 kw Λέβητες µεγάλης ισχύος, σχεδιασµένοι για εγκατάσταση είτε μεμονωμένοι είτε σε συστοιχία Με ισχύ θέρμανσης από 45 kw έως 65

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Genus Premium EVO, Genus EVO, Clas Premium EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system.

Genus Premium EVO, Genus EVO, Clas Premium EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system. Αξεσουάρ Λέβητα Αναλογικά αξεσουάρ θερμορύθμισης EVO, Genus EVO, Clas EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS system, CLAS EVO system Egis Solar, Genus FS, Clas B Clas B EXT, Genus IN, Genus EXT,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική

ΑΞΕΣΟΥΑΡ. ΜΠΟϊΛΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ. Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική ΜΠΟΪΛΕΡ 166 ΜΠΟϊΛΕΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ celectic BdR MULTI Ηλεκτρικό σετ 15 kw Περιλαμβάνει: αντίσταση με φλάντζα 110 mm και θερμοστάτη διπλής δράσης - τριφασική Bc1S Bc2S BAc1S

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Genus Premium EVO, Genus EVO, Clas Premium EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system.

Genus Premium EVO, Genus EVO, Clas Premium EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system. Αξεσουάρ Λέβητα Αναλογικά αξεσουάρ θερμορύθμισης EVO, Genus EVO, Clas EVO, Clas EVO, GENUS PREMIUM EVO system, CLAS PREMIUM EVO system, CLAS EVO system Egis Egis Plus, BS II Solar, Genus FS, Clas B Clas

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL

Κωδ.: 3507111. Κωδ.: 3507110. Κωδ.: 3507112. Κωδ. 3024206. Κωδ. 3024166. Πλαίσιο εδάφους για 200-2 HF CNA 300 HF ELETTROSOL Λίστα εξαρτημάτων Συλλέκτης Kairos VN 2.2 Κωδ. 3020041 Δοχείο CNA 150 HF ARISTON Κωδ. 3507104 Δοχείο CNA 200 HF ARISTON Κωδ. 3507105 Δοχείο CNA 300 HF ARISTON Κωδ. 3507106 Δοχείο CNA 150 HF ELETOSOL Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 !

Καθαρή τεχνολογία. Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) !DEA AR 23 ! ΑΠΛΑ...ΜΟΝΑΔΙΚΟ Καθαρή τεχνολογία Καθαρός σχεδιασμός και πρακτικός πίνακας ελέγχου με οθόνη Power save (εξοικονόμησης ενέργειας) Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρεις βασικές σκέψεις: Μέγιστη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ.

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ. Logano plus GB102 Κεφάλαιο 1 Buderus Logano plus πετρελαίου/αερίου GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7 GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8 GB105 20-30kW (Πετρελαίου) Σελ. 9 GB125 18-49kW (Πετρελαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη υψηλής ανάλυσης Με λευκό φωτισμό. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ΖΝΧ

Οθόνη υψηλής ανάλυσης Με λευκό φωτισμό. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας θέρμανσης. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός αποθήκευσης ΖΝΧ Ένα άριστο συμπληρωματικό αξεσουάρ για τoν λέβητα Brava, τόσο για τα μοντέλα εξωτερικής εγκατάστασης όσο και του εντοιχισμού, είναι τα νέα μοντέλα τηλεχειριστηρίων Sime Home, ειδικά μελετημένα για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

A B C ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ NIAGARA C 30 KW NIAGARA C 25 KW ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ PIGMA 30 KW PIGMA 25 KW ALIXIA 24 KW ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

A B C ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ NIAGARA C 30 KW NIAGARA C 25 KW ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ PIGMA 30 KW PIGMA 25 KW ALIXIA 24 KW ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΤ 1500 W ΓΙΑ CNA1R ΚΑΙ CNA2R 107069 ΚΑΝΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA 24 KW TALIA 25 KW PIGMA 25 KW NIAGARA C 25 KW TALIA 30 KW PIGMA 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL REMOTO MODULANTE

CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL REMOTO MODULANTE CLIMA MANAGER CONTROLLO REMOTO MODULANTE MODULATING REMOTE CONTROL ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CONTROL REMOTO MODULANTE ISTRUZIONI OPERATIVE OPERATING INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TALIA HYBRID

ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TALIA HYBRID ΥΒΡΙ ΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TALIA HYBRID Παρέχει την άνεση του λέβητα και την ενεργειακή απόδοση της αντλίας θερµότητας Η haffteaux παρουσιάζει τον υβριδικό λέβητα Talia

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις

Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Επίτοιχοι λέβητες Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι λέβητες Brava DGT HE, Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχες μονάδες περιορισμένων διαστάσεων, ιδιαιτέρως κατάλληλοι για χρήση στους

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Innov Inn oven ens s ADV ADVANCE ANCE Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας >>> >> Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Service STM ΕΝOTHTA EKΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Οικογένεια προϊόντων: Λέβητας Τοίχου Οµάδα : Στιγµιαίας παραγωγής Μοντέλο : MX2. Έκδοση 1.

Service STM ΕΝOTHTA EKΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Οικογένεια προϊόντων: Λέβητας Τοίχου Οµάδα : Στιγµιαίας παραγωγής Μοντέλο : MX2. Έκδοση 1. Service STM ΕΝOTHTA EKΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Οικογένεια προϊόντων: Λέβητας Τοίχου Οµάδα : Στιγµιαίας παραγωγής Μοντέλο : MX2 Έκδοση 1.0, November 2003 - 2 - INDICE Page. 2 / 51 1. PRESENTATION... 3 1.1 RANGE... 3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

www.amagelou.gr Σελίδα 0

www.amagelou.gr Σελίδα 0 www.amagelou.gr Σελίδα 0 Δίοδη BOSS ¾ BOSS 1 BOSS 1¼ Κινητήρας Κορμός ¾ Κορμός 1 Κορμός 1¼ Δοκιμαστικός σταθμός για όλες τις βάνες 2 χρόνια εγγύηση Πιστοποίηση CE Διπλό συγχρονισμένο μοτέρ. Μακρύ εξερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων

Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων Επίτοιχοι λέβητες συμπυκνωμάτων Επίτοιχοι λέβητες Murelle EV HE θέρμανσης και στιγμιαίας παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Murelle EV HE με αποθήκευση Ο εξελιγμένος λέβητας Murelle EV HE είναι μια σειρά λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα