ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CERAMICS) (Μέρος 1 ο )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CERAMICS) (Μέρος 1 ο )"

Transcript

1 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CERAMICS) (Μέρος 1 ο ) ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ (European Ceramic Society, American Ceramic Society) Κεραµικό υλικό είναι κάθε ανόργανο µη µεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερµική κατεργασία σε υψηλές θερµοκρασίες (>1000 ο C) είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το στάδιο της εφαρµογής του. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πίν. 1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κεραµικών υλικών ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σχετικά χαµηλή πυκνότητα (πιο ελαφριά). Υψηλό σηµείο τήξης (µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών υψηλής θερµοκρασίας). Υψηλό µέτρο ελαστικότητας (πιο στιβαρά). Χαµηλή θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα (µονωτές). Καλή αντίσταση σε θλίψη (πιο ανθεκτικά). Πολύ υψηλή σκληρότητα (πιο ανθεκτικά σε φθορά). Ανώτερη πυρίµαχη, αντιδιαβρωτική και αντιτριβική συµπεριφορά ως συνδυασµός των ανωτέρω ιδιοτήτων. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μικρή αντίσταση σε εφελκυσµό (ψαθυρή συµπεριφορά). Ευθραυστότητα. Εύκολη διάδοση ρωγµών. Μικρή αντοχή σε κόπωση, λυγισµό και κρούση. Μεγάλη επίδραση µικροδοµής και πορώδους στις µηχανικές και φυσικές τους ιδιότητες. Συνήθως υψηλό κόστος παραγωγής. ΟΜΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ Τα κεραµικά υλικά περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερα στοιχεία (π.χ. Al 2 O 3, MgAl 2 O 4 ), τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε ισχυρούς δεσµούς, δηλ. ιοντικούς, οµοιοπολικούς ή συνδυασµό αυτών (µικτούς δεσµούς) και ακολουθούν είτε περιοδική διάταξη (κρυσταλλικά κεραµικά) είτε τυχαία διάταξη (άµορφα γυαλιά). Ο χαρακτήρας που επικρατεί προσδιορίζεται από τη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας µεταξύ των συνδεοµένων ατόµων. Με αυτό το κριτήριο υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: Μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας: Ιοντικός χαρακτήρας. Μηδενική διαφορά ηλεκτραρνητικότητας: Οµοιοπολικός χαρακτήρας. Ενδιάµεσες τιµές διαφοράς ηλεκτραρνητικότητας: Μικτός χαρακτήρας. Στο Σχ. 1 παρέχεται ο χαρακτήρας σηµαντικών κεραµικών υλικών συναρτήσει της διαφοράς ηλεκτραρνητικότητας των στοιχείων που τα αποτελούν. Από το είδος δεσµού που επικρατεί επηρεάζονται η κρυσταλλική δοµή και οι ιδιότητες του κεραµικού. 1

2 Σχήµα 1: Χαρακτήρας βασικών κεραµικών υλικών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (IONIC CERAMICS) Είναι ενώσεις µετάλλου-αµετάλλου µε τη µορφή ιόντων που συνδέονται µεταξύ τους µε δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσεως. Τα κατιόντα είναι µικρότερα σε µέγεθος από τα ανιόντα, κάθε κατιόν πρέπει να εφάπτεται σε όλα τα ανιόντα που το περιβάλλουν, ενώ τα ανιόντα δεν πρέπει να εφάπτονται µεταξύ τους βλ. Σχ. 2. Σχήµα 2: Ιοντικός δεσµός Τα κεραµικά µε πυκνότερη διάταξη ιόντων επιδεικνύουν σταθερότερη δοµή (οι ηλεκτροστατικές ελκτικές δυνάµεις δηµιουργούν σταθερές κρυσταλλικές δοµές). Οι συνηθέστερες κρυσταλλικές δοµές των ιοντικών κεραµικών βλ. Σχ. 3 είναι : (α) Η κυβική εδροκεντρωµένη (FCC), π.χ. η µαγνησία (MgO) και η κυβική ζιρκονία (ZrO 2 ). (β) Η µέγιστης πυκνότητας εξαγωνική (ΗCP), π.χ. η αλουµίνα (Al 2 O 3 ). Μαγνησία Ζιρκονία Αλουµίνα Σχήµα 3: Κρυσταλλικές δοµές ιοντικών κεραµικών 2

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ (COVALENT CERAMICS) Είναι ενώσεις δύο αµετάλλων ή καθαρά στοιχεία, π.χ. η πυριτία (SiO 2 ), το διαµάντι (C), το πυρίτιο (Si). Τα άτοµα συνδέονται µε κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων της εξωτερικής τους στιβάδας, βλ. Σχ. 4. Σχήµα 4: Οµοιοπολικός δεσµός Συνηθέστερη δοµή είναι η κυβική βλ. Σχ. 5 είτε κρυσταλλική (µε δηµιουργία αλυσίδων, επίπεδων ή τρισδιάστατων πλεγµάτων), π.χ. το ανθρακοπυρίτιο (β-sic), είτε άµορφη, π.χ. όλα τα εµπορικά γυαλιά, τα οποία έχουν βασική µονάδα τετράεδρα SiO 4 που ενώνονται µεταξύ τους µε διάφορους τρόπους δίνοντας κεραµικά διαφορετικών µικροδοµών βλ. λεπτοµέρειες στο Σχ. 6. Β. ΜΙΚΡΟ ΟΜΗ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ιαµάντι Καρβίδιο του πυριτίου Σχήµα 5: Κρυσταλλικές δοµές οµοιοπολικών κεραµικών Οι δοµές των κεραµικών παρουσιάζουν ατέλειες σηµειακές, γραµµικές (διαταραχές, όρια κόκκων) και ατέλειες τριών διαστάσεων (µικρορωγµές, πορώδες). Τα κεραµικά είναι ισχυρά και σκληρά υλικά και ανθίστανται στην παραµόρφωση του κρυσταλλικού τους πλέγµατος. Η υψηλή αντοχή και σκληρότητα οφείλονται ακριβώς στην περιορισµένη δυνατότητα κίνησης των διαταραχών µέσα στη µάζα τους. Όπως φαίνεται στο Σχ. 7, ενώ στα καθαρά µέταλλα η κίνηση των διαταραχών είναι σχετικά εύκολη, στα οµοιοπολικά κεραµικά η κίνηση της διαταραχής ανακόπτεται από τους ισχυρούς ενδοατοµικούς δεσµούς, ενώ στα ιοντικά κεραµικά µειώνεται ο αριθµός των επιπέδων ολίσθησης λόγω των απωστικών ηλεκτροστατικών δυνάµεων που δρουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Τα κεραµικά χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά πορώδους (µέση συνήθης τιµή: ~20%), που επηρεάζει την αντοχή τους σε µηχανική καταπόνηση. Χαρακτηριστική µικρογραφία πορώδους κεραµικού παρουσιάζεται στο Σχ. 8. 3

4 (α) Κρυσταλική δοµή SiO 2 (β) οµική µονάδα SiO 2 Αν τα τετράεδρα είναι µεµονωµένα, το κεραµικό χαρακτηρίζεται ως σωροπυριτική ένωση. Παράδειγµα: ZrSiO 4. Αν τα τετράεδρα σχηµατίζουν µονές αλυσίδες, το κεραµικό χαρακτηρίζεται ως αλυσοπυριτική ένωση. Παράδειγµα: MgSiO 3. Αν ενωθούν δύο παράλληλες αλυσίδες, δίνουν τη δοµή του αµιάντου. ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ Αν τα τετράεδρα ενωθούν σχηµατίζοντας επίπεδο δίκτυο, τότε οι ενώσεις χαρακτηρίζονται ως φυλλοπυριτικές. Παράδειγµα: Άργιλοι, καολίνης. Η τρισδιάστατη δοµή δίνει τα τεκτοπυριτικά κεραµικά. Παράδειγµα: Χριστοβαλτίτης. Σχήµα 6: Πυριτικά κεραµικά Έχουν αρκετά χαρακτηριστικά ίδια µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα των µεταλλικών υλικών, δηλ.: Ευθείες διαχωρισµού των φάσεων (γραµµές liquidus, solidus, κλπ.) Συστάσεις των φάσεων που βρίσκονται σε ισορροπία. Ισχύς του κανόνα µοχλού. Η έννοια στερεό διάλυµα αναφέρεται σε απλή φάση (µονοφασική κατάσταση) µε δύο ή περισσότερα διαφορετικά κατιόντα στο "διάλυµα", τα οποία πληρούν τα κενά του πλέγµατος, η δε βασική κρυσταλλική δοµή συµπίπτει µε εκείνη του ενός συστατικού. Παράδειγµα: Στερεό διάλυµα Al 2 O 3 -Cr 2 O 3 οµή: Ίδια µε του Al 2 O 3 ή του Cr 2 O 3, δεδοµένου ότι έχουν και τα δύο συστατικά την ίδια δοµή (δοµή κορουνδίου). Τα ιόντα O 2- ευνοούν το σχηµατισµό HCP κρυσταλλικής δοµής. 4

5 Τα ιόντα Al 3+ και Cr 3+ πληρούν τα 2/3 των οκταεδρικών κενών (τα ιόντα Al 3+ και Cr 3+ είναι παρόµοια σε ακτίνα και φορτίο και σχηµατίζουν στερεό διάλυµα πλήρους διαλυτότητας). Στο Σχ. 9 παρουσιάζονται χαρακτηριστικά διαγράµµατα φάσεων διαφόρων κεραµικών συστηµάτων, µε αρκετές επεξηγήσεις πάνω στην κατασκευή τους και τις πληροφορίες που αντλούνται από αυτά. Στα καθαρά µέταλλα η κίνηση των διαταραχών είναι σχετικά εύκολη. Στα οµοιοπολικά κεραµικά, η κίνηση των διαταραχών δυσχεραίνεται, δεδοµένου ότι πρέπει να σπάσουν και να ανασχηµατιστούν οι ισχυροί οµοιοπολικοί δεσµοί. Στα ιοντικά κεραµικά, η δυσκολία στην κίνηση των διαταραχών σχετίζεται µε την κατανοµή των ηλεκτροστατικών φορτίων στο κρυσταλλικό πλέγµα, π.χ. ενώ η ολίσθηση είναι εύκολη κατά τη διεύθυνση 45 o, δεν συµβαίνει το ίδιο κατά την οριζόντια διεύθυνση. Σχήµα 7: Κίνηση των διαταραχών στα κεραµικά υλικά Σχήµα 8: Μικρογραφία πορώδους 5

6 (α) ιάγραµµα φάσεων του συστήµατος Αl 2 O 3 -Cr 2 O 3 (β) ιάγραµµα φάσεων του συστήµατος SiO 2 -Al 2 O 3 Σχήµα 9 (Συνεχίζεται) 6

7 (γ) ιάγραµµα φάσεων του συστήµατος ΜgO-Al 2 O 3 Σχήµα 9: Χαρακτηριστικά διαγράµµατα φάσεων βασικών κεραµικών συστηµάτων ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Υφίστανται οι ακόλουθες κατηγορίες κεραµικών υλικών: Παραδοσιακά κεραµικά Προηγµένα κεραµικά Γυαλιά Ορυκτά κεραµικά Τσιµέντο. Α. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ KΕΡΑΜΙΚΑ (TRADITIONAL CERAMICS) O όρος «παραδοσιακό» δηλώνει κάτι σχετικά συµβατικό, το οποίο συναντάται σε αφθονία στη φύση, κατεργάζεται εύκολα και φθηνά και είναι ευρείας χρήσης στην καθηµερινή ζωή για πολλά χρόνια. Υπάρχουν δύο κλάδοι της βιοµηχανίας παραδοσιακών κεραµικών: Ο πρώτος κλάδος χρησιµοποιεί αργιλικά ορυκτά χωρίς άλλες προσθήκες για την παραγωγή δοµικών υλικών (τούβλα, πλακίδια, σωλήνες, κλπ.) σε µεγάλη έκταση παραγωγής. Ο δεύτερος κλάδος αφορά σε κεραµικά αργιλοπυριτικής βάσης, τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που περιέχουν 20% αργιλικά ορυκτά (china clay, ball clay, calcined flind, fendspar). To µίγµα που προκύπτει περιέχει 50-60% άργιλο, υπόκειται σε έψηση σε υψηλή θερµοκρασία (της τάξης των ο C) και προκύπτει υλικό µικροπορώδες φάση µε µικτή δοµή, όπου διακρίνεται κρυσταλλική και υαλώδης φάση. Για τον έλεγχο του πορώδους προστίθεται συνήθως ευτηκτικό υλικό (άστριοι-feldspar) µέχρι ποσοστού ~50%. Το τελικό προϊόν είναι διάφορα είδη πορσελάνης. Συνοψίζοντας τις διάφορες κατηγορίες εφαρµογών και ειδικές χρήσεις των παραδοσιακών κεραµικών, προκύπτει ο συνοπτικός Πίν. 2. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατηγορίες εφαρµογών και ειδικών χρήσεων παραδοσιακών κεραµικών Κατηγορία Χρήσεις Λειαντικά προϊόντα Τροχοί λείανσης, γυαλόχαρτα, σµυριδόπανα, ακροφύσια αµµοβολής, κλπ. Πήλινα αντικείµενα Τούβλα, αγγεία, αγωγοί αποχέτευσης, κλπ. Οικοδοµική Οικοδοµικά τούβλα, κεραµίδια, σκυρόδεµα, πλακάκια, γύψος, κλπ. Υαλουργία Φιάλες, σκεύη εργαστηρίου, τζάµια, κλπ. Πυρίµαχα προϊόντα Πυρίµαχα τούβλα, χωνευτήρια, καλούπια, τσιµέντο, κλπ. Πορσελάνες Πιατικά, πλακάκια, αγωγοί ύδρευσης, επισµαλτώσεις, κλπ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από ενεργειακής απόψεως το κόστος των πήλινων προϊόντων είναι περίπου 4πλάσιο σε σύγκριση µε αυτό των γυάλινων προϊόντων. ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 1. Άργιλος (Clay) Προστίθεται στο µίγµα µε τη µορφή λεπτών κόκκων, διαµέτρου ~1µm. Είναι ένυδρο πυριτικό αργίλιο (τριµερές σύστηµα): Al 2 O 3, SiO 2 και Η 2 Ο. Μίγµα της µε νερό δίνει εύπλαστη µάζα που διαµορφώνεται εύκολα και διατηρεί το σχήµα της µετά από ξήρανση ή έψηση. Το χρώµα του τελικού προϊόντος εξαρτάται από την περιεκτικότητα της αργίλου σε ακαθαρσίες (οξείδια). Μορφές αργίλου: (α) Καολινίτης (Al 2 O 3 2SiO 2 2Η 2 Ο): Έχει δοµή φυλλιδίων και χρησιµοποιείται στην κατασκευή πορσελάνης, (β) Montmorrilonite (Al 5 (Na,Mg)(Si 2 O 5 ) 6 (OH) 4 ). 2. Πυριτική άµµος (Quartz sand / Flint ) Αποτελείται από µικροσκοπικούς κόκκους άνυδρου SiO 2 (flint). Προστίθεται στην άργιλο, προκειµένου να της αυξήσει τη δυστηκτότητα και να διατηρήσει την πλαστικότητα του τελικού προϊόντος. 3. Προστιθέµενα ευτηκτικά οξείδια (Feldspar) Είναι ενώσεις χαµηλού σηµείου τήξης. Συνήθως χρησιµοποιούνται Κ 2 Ο Αl 2 O 3 6SiO 2 ή Na 2 O Al 2 O 3 6H 2 O. Στο αρχικό µίγµα (υγρή κατάσταση) διαβρέχουν τα σωµατίδια αργίλου και άµµου και ελαττώνουν το πορώδες. Στο τελικό προϊόν αποτελούν την υαλώδη φάση. Στην παρασκευή πορσελάνης χρησιµοποιούνται άστριοι (βλ. και ανωτέρω), οι οποίοι είναι άνυδρα αργιλοπυριτικά ορυκτά που περιέχουν ιόντα K, Na ή Ca. Ανάλογα µε τα σχετικά ποσοστά καολινίτη / χαλαζία / αστρίων προκύπτουν οι διάφοροι τύποι πορσελάνης, βλ. Πίν. 3 και Σχ. 10. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τύποι πορσελάνης Τύπος πορσελάνης Καολινίτης Χαλαζίας Feldspar Σκληρή Ηλεκτροτεχνικών εφαρµογών Οικιακών σκευών Μαλακή Οδοντιατρική

9 Σχήµα 10: Το τριγωνικό διάγραµµα της τριαδικής πορσελάνης (triaxial porcelain) ( ιακρίνονται οι συστασιακές περιοχές για διάφορες εφαρµογές) Β. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ KΕΡΑΜΙΚΑ (ADVANCED CERAMICS) Τα προηγµένα κεραµικά υλικά είναι υλικά αυξηµένων απαιτήσεων, µε ειδικές προδιαγραφές που δηµιουργήθηκαν µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Eίναι κυρίως οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια και βορίδια που συνδυάζουν µοναδικές ιδιότητες όπως εξαιρετική µηχανική αντοχή, µεγάλη σκληρότητα, µοναδικές µαγνητικές, οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, πολύ καλές θερµοµηχανικές ιδιότητες που διατηρούνται σε υψηλή θερµοκρασία, θερµοµονωτικές ιδιότητες, αντοχή σε θερµικούς αιφνιδιασµούς, κ.λ.π. Μολονότι δεν υπάρχει ένας συνολικός ορισµός για τα προηγµένα κεραµικά, µπορούµε να τα ταξινοµήσουµε σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: Προηγµένα δοµικά κεραµικά. Ηλεκτρονικά κεραµικά Κεραµικές επικαλύψεις Σύνθετα κεραµικά υλικά. Με προηγµένα δοµικά κεραµικά κατασκευάζονται: εξαρτήµατα µηχανών, βαλβίδες, κοπτικά εργαλεία, αντιτριβικά εξαρτήµατα, βιοϊατρικά εξαρτήµατα, εναλλάκτες θερµότητας, κλπ. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε τέτοιες εφαρµογές συνήθως υφίστανται έντονη µηχανική καταπόνηση υπό ταυτόχρονη θερµική φόρτιση. Ο συνδυασµός αυτός, ιδίως υπό συνθήκες κυκλικής λειτουργίας, οδηγεί σε εντονότατες µηχανικές και θερµικές τάσεις, ενώ ταυτόχρονα οι ιδιότητες του υλικού αλλάζουν µε την µεταβολή της θερµοκρασίας και την πάροδο του χρόνου. Πρέπει, λοιπόν, να χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή, δυσθραυστότητα, αντοχή σε θερµικούς αιφνιδιασµούς και διατήρηση όλων αυτών των µηχανικών ιδιοτήτων σε υψηλές θερµοκρασίες. Αρκετές από αυτές τις προϋποθέσεις πληρούνται από τις ακόλουθες τέσσερις οικογένειες κεραµικών υλικών: Κεραµικά µε βάση την αλουµίνα (Al 2 Ο 3 ). Κεραµικά µε βάση την ζιρκονία (ZrΟ 2 ). Κεραµικά µε βάση το καρβίδιο του πυριτίου (SiC). Κεραµικά µε βάση το νιτρίδιο του πυριτίου (Si 3 Ν 4 ) και τα SiAlΟΝs (ενώσεις Si-Al-O-N). Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικές και ηλεκτροµηχανικές εφαρµογές αντιπροσωπεύουν σήµερα το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς των προηγµένων κεραµικών, 9

10 καταλαµβάνοντας περίπου το 60% της συνολικής παραγωγής τους. Τα υλικά αυτά αποτελούν µια ευρεία κατηγορία ενώσεων (από απλά οξείδια και νιτρίδια µέχρι πιο σύνθετες ενώσεις). Στις εφαρµογές τους περιλαµβάνονται: µονωτές, υλικά υποστρωµάτων, στοιχεία για ολοκληρωµένα κυκλώµατα, πιεζοηλεκτρικά κεραµικά, υπεραγώγιµα κεραµικά, κ.ο.κ.. Τα σύνθετα κεραµικά υλικά, που αποτελούν τον πιο πρόσφατα αναπτυγµένο τύπο κεραµικών, αποβλέπουν στην παραγωγή σύνθετων δοµών κατάλληλων για υψηλής θερµοκρασίας βιοµηχανικές και στρατιωτικές εφαρµογές. Οι κεραµικές επικαλύψεις έχουν θεωρηθεί ως η λύση εκεί που τα δοµικά κεραµικά αποτυγχάνουν και περιλαµβάνουν θερµικές επικαλύψεις και εναποθέσεις µε χηµικές ή φυσικές µεθόδους και δέσµες ιόντων. Στον Πίν. 4 παρουσιάζεται µία γενική ταξινόµηση των εφαρµογών των προηγµένων κεραµικών. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατηγορίες εφαρµογών των προηγµένων κεραµικών ΧΡΗΣΕΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θερµικές Πυριµαχικότητα, αντοχή σε θερµικούς αιφνιδιασµούς, κατάλληλη θερµική αγωγιµότητα (υψηλή ή χαµηλή) τηγµένων µετάλλων. Μηχανικές Χηµικές / Βιολογικές Ηλεκτρικές / Μαγνητικές Μακρόχρονη αντοχή σε κόπωση, θερµικό αιφνιδιασµό, αντοχή σε τριβή υπό υψηλές θερµοκρασίες Αντοχή σε διάβρωση, βιοσυµβατότητα Κατάλληλη ηλεκτρική αγωγιµότητα (υψηλή ή χαµηλή), διηλεκτρικές, πιεζοηλεκτρικές, ηµιαγώγιµες ιδιότητες, κλπ. 10 Στοιχεία υψηλών θερµοκρασιών, στόµια καυστήρων, θερµαντικά στοιχεία εναλλακτών θερµότητας, θερµοµονωτές, υποδοχείς Αντιτριβικά µέρη, κοπτικά εργαλεία, µέρη µηχανών κινητήρων και τουρµπίνων. Αντιδιαβρωτικά µέρη, καταλυτικοί φορείς, περιβαλλοντική προστασία, αισθητήρες, ιατρικά εµφυτεύµατα. Θερµαντικά στοιχεία, µονωτές, µαγνήτες, υποστρώµατα, ηλεκτρονικά πακέτα, στερεοί ηλεκτρολύτες, υπεραγωγοί. Οπτικές Χαµηλή απορροφητικότητα Λάµπες, οπτικές ίνες, οπτικά παράθυρα. Από απόψεως χηµικής σύστασης και µε κριτήριο το βασικό µη µεταλλικό στοιχείο των ενώσεων τους (O, C, N, Β, Si, F), τα προηγµένα κεραµικά κατατάσσονται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες: Οξείδια (Al 2 O 3, ZrO 2, UO 2, πυριτικά γυαλιά). Καρβίδια (SiC, B 4 C, WC, TiC). Νιτρίδια (Si 3 N 4, TiN, AlN, GaN, BN). Βορίδια (ZrB 2, TiB 2 ). Πυριτίδια (MoSi 2, TiSi 2 ). Φθορίδια (CaF 2, LiF). Θερµοδυναµικά, είναι ενώσεις σταθερότερες των µετάλλων, η δε σταθερότητά τους εξαρτάται από τον τύπο οξειδίου που παρέχουν κατά την οξείδωσή τους. Οι πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις οξείδωσης που ακολουθούν είναι οι εξής: WC + O 2 CO x + WO 3 (Καταστροφική οξείδωση) TiN + O 2 NO x + TiO 2 (Πορώδες, µη προστατευτικό επιφανειακό στρώµα οξειδίου). AlN + O 2 NO x + Al 2 O 3 (Συµπαγές, προστατευτικό επιφανειακό στρώµα οξειδίου). Γενικά χαρακτηριστικά Πολύ λεπτή και καλά ελεγχόµενη µικροδοµή. Μεγάλη χηµική καθαρότητα και µικρός αριθµός φάσεων.

11 Υψηλή σκληρότητα. Αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες. Υψηλή αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Καλές µηχανικές, ηλεκτροµαγνητικές και οπτικές ιδιότητες, σχετικά µικρή πυκνότητα. Ψαθυρή συµπεριφορά έναντι καταπόνησης και αστοχίας. 1. Αλουµίνα (Al 2 O 3 ) Αντιπροσωπεύει το 25% περίπου του στερεού φλοιού της γης, αλλά δεν απαντάται συνήθως µε την ελεύθερη µορφή της. Συνηθέστερες πηγές απ όπου λαµβάνεται η αλουµίνα είναι: ο υδραργιλίτης ή γυψίτης (Al(OH) 3 ), o βωξίτης (Al 2 O(OH) 4 ή Al 2 O 3 2H 2 O) και ο διάσπορος (Al 2 O(OH) ή Al 2 O 3 H 2 O). Μέθοδοι παρασκευής αλουµίνας (α) ΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Εφαρµόζεται στην παραγωγή φθηνής αλουµίνας από βωξίτη. Περιλαµβάνει 5 στάδια: προετοιµασία πρώτης ύλης, πέψη, καθαρισµός, καταβύθιση και πύρωση. Λαµβάνει χώρα η ακόλουθη συνολική αντίδραση: Al O(OH) + NaOH + H O 4 atm o C ιάλυµα αργιλικού νατρίου + Απόβλητα Το διάλυµα αργιλικού νατρίου αποχωρίζεται, συµπυκνώνεται µέχρι κορεσµού, υφίσταται γήρανση (σχηµατισµός λεπτόκοκκου γυψίτη) και µε υδρόλυση µετατρέπεται σε παχύρρευστο ίζηµα Al(OH) 3. Ακολουθεί πύρωση σε θερµοκρασία 1200 ο C. Σηµείωση: Στη φάση της πέψης αποµακρύνονται οι κύριες προσµίξεις (Fe, Si, Ti). (β) ΠΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ο βωξίτης αντιδρά µε Na 2 CO 3 (στους 1200 ο C) και µετατρέπεται σε µία σειρά αλάτων του Na µε έκλυση CO 2. Ακολουθεί κατεργασία µε νερό και αποµακρύνονται το αργιλικό και το πυριτικό νάτριο, ενώ από την υδρόλυση του σιδηρικού νατρίου προκύπτει ίζηµα (ερυθρά ιλύς), το οποίο υφίσταται κατεργασία ανάλογη της διαδικασίας Bayer για την παραγωγή αλουµίνας. Πρόκειται για µεγάλου κόστους διεργασία. (γ) ΜΕΘΟ ΟΣ PENIAKOFF Κατεργασία του βωξίτη, ανάµιξη του µε Na 2 SO 4 και κωκ και θέρµανση στους ο C. Εξώθερµη αντίδραση µε έκλυση SO 2 και CO και ταυτόχρονη παραγωγή αλάτων νατρίου, που υπόκεινται σε ανάλογη διεργασία µε τις προηγούµενες µεθόδους. Παράγεται αλουµίνα µικρότερης καθαρότητας αλλά µε µικρότερο κόστος. (δ) ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΡΓΙΛΩΝ Θέρµανση καολινίτη στους 500 ο C προς µετασχηµατισµό του σε µετακαολινίτη. Ακολουθεί κατεργασία µε HCl ή H 2 SO 4 και λαµβάνεται αλουµίνα στο διάλυµα, που υποβάλλεται σε συµπύκνωση και κατεργασία ανάλογη των προηγουµένων µεθόδων, σύµφωνα µε την αντίδραση ο 500 C Al Si O (OH) Μετακαολινίτης + H SO + Al (SO ) (διάλ.) (ε) ΧΗΜΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ Αντίδραση καολινίτη µε όξινο θεεικό αµµώνιο και σχηµατισµός αργιλο-αµµωνιακού άλατος. Επανακρυστάλλωση του αργιλικού άλατος τόσες φορές µέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυµητή καθαρότητα. Κατεργασία αργιλικού διαλύµατος µε αµµωνία προς σχηµατισµό γυψίτη. Έκπλυση του Αl(OH) 3 και πύρωση του προς σχηµατισµό αλουµίνας. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία πύρωσης προκύπτει και διαφορετικός τύπος αλουµίνας. 11

12 Τύποι αλουµίνας α-αl 2 O 3 : Καθαρή αλουµίνα, µε εξαγωνική δοµή. Προκύπτει µε πύρωση του γυψίτη στους o C για µία ώρα. β-αl 2 O 3 : Τριαδικό οξείδιο που προκύπτει από την επίδραση των προσµίξεων κατιόντων στη βασική εξαγωνική δοµή της αλουµίνας. Παράγεται από την αντίδραση του Al 2 O 3 µε το Na 2 CO 3 στους 1100 ο C. γ-αl 2 O 3 : Προηγείται της α-αl 2 O 3 κατά την πύρωση του γυψίτη. Ιδιότητες και χρήσεις Η αλουµίνα έχει πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες, υψηλή δυστηκτότητα και µονωτικές ιδιότητες. Τυπικές τιµές βασικών ιδιοτήτων της αλουµίνας παρουσιάζονται στον Πίν. 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ιδιότητες αλουµίνας Ιδιότητα Τιµή Χαρακτηρισµός Μέτρο ελαστικότητας (GPa) Υψηλό Σκληρότητα (GPa) Υψηλή υσθραυστότητα (ΜΡam 1/2 ) Χαµηλή Αντοχή σε κάµψη (ΜΡa) Ικανοποιητική Μέγεθος κόκκου (µm) Από θερµή συµπίεση Από πυροσυσσωµάτωση Συντελεστής θερµικής διαστολής (Κ -1 ) Υψηλός Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (Wm -1 K -1 ) 8 Χαµηλός Χρησιµοποιείται για ηλεκτρική και θερµική µόνωση, για κοπτικά εργαλεία, για κατασκευή laser YAG, στην οδοντιατρική και προσθετική ιατρική, στην κατασκευή πυρίµαχων (σε µίγµα µε άλλα οξείδια, κλπ., βλ. Σχ. 11. Σχήµα 11: Προϊόντα αλουµίνας 12

13 2. Ζιρκονία (ΖrO 2 ) Κρυσταλλώνεται σε 3 διαφορετικά κρυσταλλογραφικά συστήµατα ως εξής, βλ. Σχ. 12: Σε θερµοκρασία Τ > 2680 ο C: Κυβική δοµή (c-phase). Σε θερµοκρασία µεταξύ ο C: Τετραγωνική δοµή (t-phase). Σε θερµοκρασία Τ < 1150 ο C: οµή στο µονοκλινές σύστηµα (m-phase). Σχήµα 12: Κρυσταλικές δοµές ζιρκονίας Σηµείωση: 1. Κατά το µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό από την τετραγωνική στη µονοκλινή ζιρκονία σηµειώνεται αύξηση του όγκου της (~3%) που οδηγεί σε ρωγµάτωση του υλικού. 2. Για τη σταθεροποίηση του πλέγµατος και την αποτροπή ρωγµάτωσης προστίθενται τα οξείδια MgO, CaO, Y 2 O 3 και CeO 2 (stabilizing oxides). Ανάλογα µε το ποσοστό του προστιθέµενου οξειδίου σταθεροποίησης, λαµβάνονται διάφορα είδη ζιρκονίας, βλ. Σχ 13. Για παράδειγµα, στην περίπτωση προσθήκης υττρίας (Y 2 O 3 ): Προσθήκη υττρίας σε ποσοστό mol µεγαλύτερο από 9% δίνει ζιρκονία κυβικής δοµής, γνωστή ως πλήρως σταθεροποιηµένη ζιρκονία (fully stabilized zirconia, FSZ). H FSZ χρησιµοποιείται σε ηλεκτρικές εφαρµογές. Προσθήκη υττρίας σε ποσοστό mol µεταξύ 3-9% δίνει τη µερικώς σταθεροποιηµένη ζιρκονία (partially stabilized zirconia, ΡSZ), στην οποία συνυπάρχουν και οι 3 κρυσταλλικές δοµές. Η PSZ έχει χαµηλή θερµική αγωγιµότητα που παραµένει σταθερή µε µεταβολή της θερµοκρασίας και υψηλό συντελεστή θερµικής διαστολής. Χαρακτηριστικές ιδιότητες της PSZ-ζιρκονίας για διάφορα συστήµατα οξειδίων σταθεροποίησης παρουσιάζονται στον Πιν. 6. Προσθήκη υττρίας σε ποσοστό mol µικρότερο από 3% δίνει λεπτόκοκκη τετραγωνική πολυκρυσταλλική ζιρκονία (tetragonal zirconia polycrystals, TZP), µε πολύ καλή µηχανική αντοχή. Χαρακτηριστικές ιδιότητες της TZP-ζιρκονίας για διάφορα συστήµατα οξειδίων σταθεροποίησης παρουσιάζονται στον Πιν. 7. ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ιδιότητες της PSZ-ζιρκονίας Ιδιότητα Y - PSZ Ca - PSZ Mg - PSZ Προσθήκη σταθεροποιητή (% κ.β.) Σκληρότητα (GPa) Μέτρο ελαστικότητας (GPa) Αντοχή σε κάµψη (ΜΡa) υσθραυστότητα (ΜΡam 1/2 )

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ιδιότητες της TZP-ζιρκονίας Ιδιότητα Y - TZP Ce - TZP Προσθήκη σταθεροποιητή (% κ.β.) Σκληρότητα (GPa) Μέτρο ελαστικότητας (GPa) Αντοχή σε κάµψη (ΜΡa) υσθραυστότητα (ΜΡam 1/2 ) Σχήµα 13: Είδη ζιρκονίας κατά την προσθήκη υττρίας Στο Σχ. 14 δίνονται παραδείγµατα διαφόρων εξαρτηµάτων κατασκευασµένων από ζιρκονία. Σχήµα 14: Παραδείγµατα εφαρµογών ζιρκονίας 14

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 72 8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Πολυμερή 8.1.1 Πολυμερή και πολυμερισμός Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.) του ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης για την παραγωγή φίλτρων. ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ιηλεκτρικός Χαρακτηρισµός Μιγµάτων ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως

Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό) µε φυσικά µέσα προσφύσεως ιάβρωση Ιατρικών ενθεµάτων Σοφία Παπαδάκη Ιωάννα Παπαδηµητρίου ΧΜ 5 ο Εξ. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από περίπου 4.000 χρόνια οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν λινά ράµµατα (προερχόµενα από αντίστοιχο φυτό)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δρ. Πανδώρα Ψυλλάκη Μάρτιος 2013 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8

Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 1/8 Υλικό από τις διαφάνειες µε ορισµούς και τύπους - Για χρήση στη διάρκεια των εξετάσεων 1. Εισαγωγή Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 1.1) ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ...1 1.2) Η ΑΜΟΡΦΗ ΟΜΗ...3 1.3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΑΛΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ...8 1.4) ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...13 1.5) ΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Εργαστήριο προηγµένων Κεραµικών Υλικών ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ρ Γεώργιος Βεκίνης ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση Ε Ν Ο Τ Η Τ Α το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση B B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση B 2 ο αριθμός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας B 3 τα άλατα, τα οξείδια των μετάλλων και τα υδροξείδια

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW)

Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου και των κραμάτων του με την μέθοδο TIG (WIG - GTAW) Πτυχιακή Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης Στεργίου Καψάλη Σταύρου Αριθμός Μητρώου: 3577 με ΘΕΜΑ Ανάλυση της συγκόλλησης του αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ, ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ.-Μηχ. Άγγελος Μαρκόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών ΓΥΑΛΙΑ-GLASSES Τεχνητά γυαλιά εμφανίζονται γύρω στο 4000 π.χ. σε Αίγυπτο και Μεσοποταμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Όνοµα: Φιαµέγκου Ελένη Α.Μ. 123

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Όνοµα: Φιαµέγκου Ελένη Α.Μ. 123 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όνοµα: Φιαµέγκου Ελένη Α.Μ. 123 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Παπανικολάου «ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1

Π α ρ ά ρ τ η μ α. Τεχνίτης Ελασματουργός. Σελίδα 1 Π α ρ ά ρ τ η μ α Τεχνίτης Ελασματουργός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ελασματουργός Τεχνίτης Ελασματουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα