Αυξητική και Ωριμότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυξητική και Ωριμότητα"

Transcript

1 Αυξητική και Ωριμότητα Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: Διαλέξεις Θεωρίας Δασικής Διαχειριστικής Ι

2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Δασική αποταμίευση Γίνεται σε είδος ή χρήματα για αυστηρή αειφορία ή αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Μόνιμη Μέρος όλου του δάσους εκτός εκμετάλλευσης Κινητή Μέρος του λήμματος / έτος παρακρατείτε κατά επιφάνεια ή όγκο

3 Χρόνος Απόλυτη ή πραγματική Πραγματικός χρόνος αύξησης του δένδρου ή συστάδας Ηλικία δένδρου ή συστάδας Οικονομική ή δασοπονική Χρόνος που κάτω από κανονικές συνθήκες στο συγκεκριμένο κλιματοεδαφικό περιβάλλον θα χρειαζόταν το δένδρο να αποκτήσει τις διαστάσεις που πραγματικά έχει Ώριμη ηλικία Εκείνη που το δένδρο ή η συστάδα γίνονται ώριμα για υλοτομία [μόνο ομήλικα] Στα κηπευτά ώριμη διάμετρο

4 Ωριμότητα για υλοτομία Όταν οι διαστάσεις και οι τεχνικές ιδιότητες είναι κατάλληλες για τον δασοπονικό σκοπό που καθορίστηκε. Εύκολος προσδιορισμός στα κηπευτά δάση. Στα ομήλικα δάση εκείνη η κατάσταση όπου η υλοτομία της συστάδας αποδίδει σχετικά το μεγαλύτερο ποσό από επιδιωκόμενες κατηγορίες ξύλου. Περίτροπος χρόνος (Μόνο ομήλικα) Ο χρόνος που χρειάζεται για να υποβληθούν όλες οι συστάδες σε αναγεννητικές υλοτομίες

5 Χρόνος περιφοράς (Μόνο κηπευτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ δύο κηπεύσεων στη συστάδα Χρόνος αναγέννησης (γενικός και ειδικός) Χρόνος που απομακρύνεται εξολοκλήρου η μητρική συστάδα Χρόνος διαχείρισης Χρόνος για καθορισμό λήμματος (διαχειριστικό σχέδιο)

6 Χρόνος αναγωγής Χρόνος για μετάβαση από μία διαχειριστική μορφή σε μία άλλη Χρόνος εξίσωσης Χρόνος για αποκατάσταση του κανονικού ξυλαποθέματος Χρόνος ανόδου Χρόνος για μετάβαση από μία βαθμίδα διαμέτρου στην επόμενη

7 ΑΥΞΗΣΗ Τρέχουσα αύξηση Τα m 3 που αυξάνει το δένδρο ήσυστάδασε1 χρόνο ή μία βλαστητική περίοδο [συνήθως στην πράξη μετράται σε περιόδους 1-10 ετών] Μέση συνολική αύξηση Όγκος / Ηλικία Αύξηση (m 3 ) Ωριμότητα μέγιστου ξυλώδους όγκου Ηλικία

8 Ποσοτική αύξηση Προσδιορισμός ποσοτικής αύξησης Αύξηση δένδρου Αύξηση διαμέτρου : Αύξηση κυκλικής επιφάνειας : Αύξηση όγκου : ) ( 4 g I + π I + v f h f h I π π

9 1 100 v V V P V V V V P v 00 + Εκατοστιαία αύξηση ή ποσοστό αύξησης V τελικός όγκος V - αρχικός όγκος δένδρου P v ποσοστό τοκισμού (%) ή Τύπος Pressler

10 ή 400 P v Τύπος Scheier διάμετρος (cm) αριθμός ετήσιων δακτυλίων στο 1 ο εκατοστό του τρυπανιδίου Επίσης P v, 6 β Τύπος Jacobso β πλάτος των 10 τελευταίων δακτυλίων σε χιλιοστά διάμετρος (cm)

11 Αύξηση συστάδας Α) ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1) Ευθύγραμμη σχέση I α α α 0, α 1 Ι παράμετρος διάμετρος αύξηση διαμέτρου ( a 0 + a1 I N ) ή I a0 + a1 ) Μέθοδος διαφορών 3) Μέθοδος τρυπανιδίων

12 Β) ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ 1) Με καμπύλη ύψους ) Διαφορά υψών μέσου κορμού κυκλικής επιφάνειας στην αρχή και το τέλος της περιόδου 3) Πίνακες παραγωγής Γ) ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ 1) Μέθοδος απογραφών V V 1 I v διάστημα μεταξύ των απογραφών (έτη)

13 ) Με 1 απογραφή I v V I G g + I H h + I F f Ι v I g I h I f V G H F αύξηση κατ όγκο αύξηση κυκλικής επιφάνειας αύξηση ύψους αύξηση μορφάριθμου όγκος από απογραφή κυκλική επιφάνεια μέσο ύψος μορφάριθμος Όταν I h 0 και I f 0 Δεν υπάρχει αύξηση ύψους και μορφαρίθμου τότε I v V I g ομήλικες συστάδες G

14 3) Τρυπανίδια Ποσοστό αύξησης όγκου συστάδας P v 400

15 Ιστορική αύξηση Ιστορική αύξηση Είδος τρέχουσας αύξησης. Είναι το άθροισμα καρπώσεων (ΣΝ) από τότε που τηρούνται βιβλία διαχείρισης αυξημένο ή ελαττωμένο κατά το ποσό που ελαττώθηκε ή αυξήθηκε ο ξυλώδης όγκος του δάσους και μετά από διαίρεση αυτού του αποτελέσματος με τον αριθμό των χρόνων της χρονικής περιόδου (). Σ N + ( V τ V α ) I a Όπου: V τ V α Ι α τελικός όγκος αρχικός όγκος ιστορική αύξηση

16 Προοδευτικά ελαττούμενη αύξηση Όπου: I v M 0,0 p Χρησιμοποιείται για καθορισμό του λήμματος και αναφέρεται στην αύξηση του όγκου που ρευστοποιείται σε μία ορισμένη περίοδο Iv αύξηση M p όγκος για ρευστοποίηση (ετήσια αύξηση) ποσοστό αύξησης έτη ( περιόδου)

17 Ποιοτική αύξηση Ποσοστό ποιοτικής αύξησης P q Q q ,0p q [ ] Από :Q q ή Τύπος προσέγγισης Pressler Q q 00 P q Q + q Όπου: q ποιότητα δάσους στην αρχή της περιόδου Q ποιότητα δάσους στο τέλος της περιόδου Η ποιοτική αύξηση προέρχεται από την διαφορά τιμής των παραγόμενων διάφορων κατηγοριών ξυλείας στον χρόνο

18 Όπου: Τ τιμή του ξύλου σήμερα t τιμή του ξύλου πριν από χρόνια Pt Υπερτιμητική αύξηση P t T t T t 00 P t T + t ποσοστό υπερτίμησης αριθμός ετών της περιόδου ή [ ] Από : Τ t 1,0p t Προέρχεται από την διαφορά τιμής πώλησης ξυλείας της αυτής κατηγορίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα

19 Ενδεικτικό ποσοστό τοκισμού ή ποσοστό αποδοτικότητας W ( P + P + P ) v H H + G H (Pressler) G ( P + P + P ) p (Kroft) v q q t t Όπου: W ενδεικτικό ποσοστό τοκισμού Pv ποσοστό κατ όγκου αύξησης Pq ποσοστό ποιοτικής αύξησης Pt ποσοστό υπερτιμητικής αύξησης H ξυλώδες κεφάλαιο G σύνολο λοιπών κεφαλαίων (έδαφος κλπ) P δασικό επιτόκιο Όταν W>p Wp W<p συστάδα ανώριμη εμπορικά συστάδα ώριμη εμπορικά συστάδα υπερώριμη εμπορικά

20 Ωριμότητες Φυσική ωριμότητα 1) Όταν τα δένδρα αρχίζουν να ξηραίνονται ) Όταν η φυσική αναγέννηση έχει τελειώσει 3) Στα πρεμνοφυή όταν αρχίζουν και χάνουν την παραβλαστικότητά τους Τεχνητή ωριμότητα Όταν το δένδρο ή δάσος υλοτομούμενο δίνει κατάλληλο υλικό για μία ειδική ανάγκη

21 Ωριμότητα μέγιστου ξυλώδους όγκου V Όταν MAX Συνολική μέγιστη αύξηση V + Σ ή MAX Ενδιάμεσες καρπώσεις Είναι δηλαδή το σημείο τομής της καμπύλης τρέχουσας αύξησης και μέσης συνολικής αύξησης ήδιαφορετικάόταν ποσοστό αύξησης P v 100 Ηλικία

22 Ωριμότητα μέγιστης δασικής προσόδου A + Da + Db +... C ( v + s) Όταν MAX Δηλαδή όταν A MAX Όπου: Α χρηματική πρόσοδος Da, Db ενδιάμεσες καρπώσεις C έξοδα αναδάσωσης v φόροι s διοικητικά έξοδα

23 Ωριμότητα της μέγιστης εδαφικής προσόδου ή εμπορική ωριμότητα Όταν η δασική γη δίνει μέγιστη δασική ετήσια πρόσοδο με κάποιο επιτόκιο p Δηλ. όταν A + D a 1,0 p 1,0 p a + C 1 1,0 p 0,0p - (v + s) MAX Όπου: v ετήσια διοικητικά έξοδα s ετήσιοι φόροι

24 Μέγιστη δυνατή παραγωγή και μέγιστο δυνατό ξυλώδες κεφάλαιο Ανομήλικα δάση Μετράμε διαμέτρους μερικών χονδρότερων και υγιών δένδρων του δάσους και παίρνουμε τον μέσο όρο Ομήλικα δάση Υπολογίζουμε τη μέση ηλικία των υγιών δένδρων της παλαιότερης συστάδας

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενα δένδρα βαθμίδων διαμέτρου ενός κηπευτού τμήματος. Εκτίμηση και χρησιμότητα στη δασική πράξη.

Ανερχόμενα δένδρα βαθμίδων διαμέτρου ενός κηπευτού τμήματος. Εκτίμηση και χρησιμότητα στη δασική πράξη. Ανερχόμενα δένδρα βαθμίδων διαμέτρου ενός κηπευτού τμήματος. Εκτίμηση και χρησιμότητα στη δασική πράξη. Κωνσταντίνος Αστέρης 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Για μια κηπευτή μορφή (τμήμα συστάδα) δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 43100 Καρδίτσα, e-mail: pouliou@teilar.gr 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Δρ. Βασιλική Καζάνα

Ηγεσία. Δρ. Βασιλική Καζάνα Ηγεσία Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περίληψη Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών 1 ρ. Στυλιανός Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική μελέτη πωλήσεων καυσόξυλων στον Ν. Έβρου Statistical analysis of firewood sales at Evros region

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Δεύτερο. Οι ιδιότητες του πληθυσμού. 2.1. Γενικά. 2.2. Η πυκνότητα

Κεφάλαιο Δεύτερο. Οι ιδιότητες του πληθυσμού. 2.1. Γενικά. 2.2. Η πυκνότητα Κεφάλαιο Δεύτερο Οι ιδιότητες του πληθυσμού 2.1. Γενικά Την βιοκοινότητα αποτελούν οι διάφοροι πληθυσμοί των φυτών και των ζώων. Πληθυσμός είναι μια ομάδα ατόμων του αυτού είδους, τα οποία διαβιούν σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020

Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγροδασοπονία: Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020 Θεσσαλονίκη, 5 Απριλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά πριστήρια: Πιστοποίηση, ποιότητα και εκσυγχρονισμός, οι λέξεις κλειδιά που «δείχνουν» την έξοδο από την κρίση

Ελληνικά πριστήρια: Πιστοποίηση, ποιότητα και εκσυγχρονισμός, οι λέξεις κλειδιά που «δείχνουν» την έξοδο από την κρίση Ελληνικά πριστήρια: Πιστοποίηση, ποιότητα και εκσυγχρονισμός, οι λέξεις κλειδιά που «δείχνουν» την έξοδο από την κρίση Ως ο «φτωχός συγγενής» θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα ελληνικά πριστήρια, αν κρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης

Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση. Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης Το Δάσος Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Επιμέλεια: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Καρέτσος, Γεώργιος Κατσαδωράκης WWF Ελλάς, 2012 Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης: Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ FOROPA ΒΙΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ FOROPA ΒΙΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ FOROPA ΒΙΩΣΙΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ FOROPA Βιώσιμα δίκτυα για την Ενεργειακή Χρήση Λιγνοκυτταρινούχας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Κων/νος Σπανός. Παυλώνια (Paulownia spp.)

Δρ Κων/νος Σπανός. Παυλώνια (Paulownia spp.) Δρ Κων/νος Σπανός Τακτικός Ερευνητής του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τηλ.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310 461341, e-mail: kspanos@fri.gr Παυλώνια (Paulownia spp.) Ένα πολύτιμο δασικό δέντρο για εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Κεφάλαιο 02-01 σελ. 1 02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Τα δέντρα αποτελούν μια σταθερή παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Αν και η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό κάποιου σκεπτόμενου τα δέντρα είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ξυλουργός

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ξυλουργός Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνίτης Ξυλουργός Τεχνίτης Ξυλουργός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα