Κ.Α.Α. Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Α.Α. Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»"

Transcript

1 Oξειδωτικό στρες και Χρόνια Απoφρακτική Πνευμονοπάθεια Επιμέλεια φακέλου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ Ειδ. Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α Κ.Α.Α. Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Το οξειδωτικό stress είναι η διαταραχή της ισορροπίας των οξειδωτικών / αντιοξειδωτικών παραγόντων, δηλαδή μια υπερβολική αύξηση των οξειδωτικών και / ή μείωση των αντιοξειδωτικών παραγόντων. Το οξειδωτικό stress θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια αρκετών πνευμονικών παθήσεων, όχι μόνο μέσω της άμεσης βλαπτικής του επίδρασης, αλλά και μέσω μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν τη φλεγμονή των πνευμόνων. Μεγάλος αριθμός μελετών έχει καταδείξει μια οξειδωτική «υπερφόρτωση» η οποία συνεπάγεται την αύξηση των δεικτών του οξειδωτικού stress στους αεροχώρους, στο συμπύκνωμα του εκπνεόμενου αέρα, στο αίμα και στα ούρα καπνιστών και ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Η παρουσία του οξειδωτικού stress έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παθογένεια της ΧΑΠ. Αυτές περιλαμβάνουν την οξειδωτική απενεργοποίηση αντιπρωτεασών, τη βλάβη του αναπνευστικού επιθηλίου, τη συσσώρευση πολυμορφοπύρηνων στην πνευμονική μικροκυκλοφορία και τη γονιδιακή έκφραση προφλεγμονωδών μεσολαβητών. Όσον αφορά στο τελευταίο, το οξειδωτικό stress ενδυναμώνει τη φλεγμονή που ήδη υπάρχει σε καπνιστές και σε ασθενείς με ΧΑΠ μέσω της ενεργοποίησης παραγόντων μεταγραφής, όπως ο NF-κΒ και η πρωτείνη ΑΡ-1. Οι παράγοντες αυτοί ρυθμίζουν γονίδια που είναι υπεύθυνα για την έκφραση προφλεγμονωδών μεσολαβητών και προστατευτικά αντιοξειδωτικά γονίδια. 41

2 Ανασκόπηση SIX-MINUTE FILTRATION PRESSURE (cm H 2 O) Pre- Smoking Οne Cigarette * Τwο Cigarettes Post Smoking TEAC mm Nonsmoker n=14 *** Chronic smoker n=11 *** n=9 Acute smoker Mean±SE *** p<0.001 Σχήμα 1. Οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην πίεση διήθησης των ουδετερόφιλων του αρτηριακού αίματος (δείκτης της ικανότητας των ουδετερόφιλων για παραμόρφωση). [Drost και συνεργάτες 39 ]. Σχήμα 2. Οι επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου στην αντιοξειδωτική ικανότητα (TEAC) του πλάσματος στο χρόνιο και οξύ κάπνισμα. Οξειδωτικοί και Αντιοξειδωτικοί παράγοντες στη ΧΑΠ William MacNee, MD (CHEST 2000, 117:303S-317S) Απόδοση στα Ελληνικά: ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΙΟΥ Ιατρός Οι πηγές του αυξημένου οξειδωτικού stress σε ασθενείς με ΧΑΠ εντοπίζονται στο αυξημένο φορτίο οξειδωτικών προϊόντων που εμπεριέχονται στον καπνό του τσιγάρου ή στις μεγάλες ποσότητες τοξικών παραγώγων του οξυγόνου (ROS) που απελευθερώνονται από τα λευκοκύτταρα, τοπικά και συστηματικά. Η εξάντληση ή η λειτουργική ανεπάρκεια των αντιοξειδωτικών πιθανώς να συνεισφέρει στο οξειδωτικό stress. Η παρουσία περιορισμού ροής στη ΧΑΠ σχετίζεται με την διαιτητική ανεπάρκεια αντιοξειδωτικών και επομένως τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί να αποδειχθούν μια ευεργετική θεραπευτική παρέμβαση. Αντιοξειδωτικοί παράγοντες με καλή βιοδιαθεσιμότητα ή μόρια με δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων πιθανώς να αποτελούν θεραπείες που όχι μόνο θα προστατεύουν από τις άμεσες βλαπτικές επιδράσεις των οξειδωτικών, αλλά που ουσιαστικά θα αλλάζουν τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που πρωταγωνιστούν στην παθογένεια της ΧΑΠ. Η ΧΑΠ είναι μια βραδέως εξελισσόμενη νόσος, που χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής, σε μεγάλο βαθμό μη αναστρέψιμο 1. Ιστορικό καπνίσματος τουλάχιστον 20 πακέτα έτη (pack years) είναι σύνηθες στους ασθενείς με ΧΑΠ, γεγονός που αντανακλά ότι το κάπνισμα είναι ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας της νόσου, απέχοντας κατά πολύ από τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Επομένως, η παθογένεια της ΧΑΠ συνδέεται ισχυρά με τις επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου. Αφού ο τελευταίος περιέχει μόρια / ρουφηξιά 2, έχει προταθεί πως στους καπνιστές υπάρχει σοβαρή διαταραχή της ισορροπίας των οξειδωτικών / αντιοξειδωτικών παραγόντων και πως οι καπνιστές και οι ασθενείς με ΧΑΠ βιώνουν μια οξειδωτική υπερφόρτωση 3. Οξειδωτικοί παράγοντες στον καπνό του τσιγάρου Ο καπνός του τσιγάρου είναι ένα σύνθετο μίγμα με πάνω από χημικά συστατικά, από τα οποία οι ελεύθερες ρίζες και οι άλλοι οξειδωτικοί παράγοντες βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις 4. Οι ελεύθερες ρίζες βρίσκονται τόσο στην πίσσα όσο και στην αέρια μορφή του καπνού του τσιγάρου. Η τελευταία εμπεριέχει περίπου ρίζες / ρουφηξιά, κυρίως αλκυλικές και ρίζες υπεροξειδίου. Το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ) είναι ένας ακόμη οξειδωτικός παράγοντας που βρίσκεται στον καπνό του τσιγάρου σε συγκεντρώσεις από 500 έως 1000 ppm 4. Το ΝΟ αντιδρά ταχέως με το ανιόν του υπεροξειδίου (Ο 2- ) προς σχηματισμό περοξυνιτρικού (ΟΝΟΟ - ) και με ρίζες υπεροξειδίου προς σχηματισμό αλκυλπεροξυνιτρικού. Η πίσσα του τσιγάρου περιέχει πιο σταθερές ρίζες, όπως οι ρίζες ημικινόνης που αντιδρούν με το οξυγόνο για να παράγουν Ο 2-, ρίζες υδροξυλίου και υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ) 4. Επιπλέον, η πίσσα έχει την ιδιότητα να δημιουργεί σύμπλοκες ενώσεις με μεταλλικά ιόντα και συγκεκριμένα μπορεί να προσδεθεί με ιόντα σιδήρου και να παράγει σύμπλοκα πίσσας-ημικινόνης και πίσσας-σιδήρου, τα οποία μπορούν να παράγουν Η 2 Ο 2 5,6. Το επαλείφουν υγρό του επιθηλίου (ELF) και η βλέννη είναι η πρώτη γραμμή άμυνας των πνευμόνων ενάντια στα εισπνεόμενα οξειδωτικά προϊόντα. Δρουν παγιδεύοντας τις ασταθείς ρίζες που βρίσκονται στην αέρια φάση του καπνού του τσιγάρου. Ωστόσο, το συμπύκνωμα του καπνού του τσιγάρου (CSC) που σχηματίζεται στο ELF, ίσως εξακολουθεί να παράγει ROS σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΧΑΠ 7. 42

3 Κυτταρικές πηγές οξειδωτικών προϊόντων Η διαταραχή της ισορροπίας των οξειδωτικών / αντιοξειδωτικών παραγόντων που προκαλείται από τον εισπνεόμενο καπνό του τσιγάρου μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, από την απελευθέρωση ριζών οξυγόνου από τα φλεγμονώδη λευκοκύτταρα (ουδετερόφιλα και μακροφάγα) που μεταναστεύουν στους πνεύμονες των καπνιστών 8. Αυξημένες ποσότητες οξειδωτικών, όπως Ο 2- και Η 2 Ο 2, απελευθερώνονται από τα λευκοκύτταρα των καπνιστών συγκριτικά με εκείνα των μη καπνιστών 9. Ο σίδηρος είναι ένα κριτικής σημασίας στοιχείο σε πολλές οξειδωτικές αντιδράσεις. Η παραγωγή οξειδωτικών προϊόντων στο ELF των καπνιστών ενισχύεται επιπρόσθετα από την παρουσία αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου στους αεροχώρους 10. Ο ενδοκυττάριος σίδηρος των κυψελιδικών μακροφάγων είναι αυξημένος στους καπνιστές και αυξάνεται επιπλέον σε αυτούς που αναπτύσσουν χρόνια βρογχίτιδα, σε σύγκριση με τους μη καπνιστές 11. Επιπρόσθετα, τα μακροφάγα των καπνιστών απελευθερώνουν περισσότερο ελεύθερο σίδηρο in vitro απ ότι αυτά των μη καπνιστών 12. Ο ελεύθερος, δισθενής σίδηρος μπορεί να συμμετάσχει στις αντιδράσεις Faber και Haber-Weiss, οι οποίες παράγουν ρίζες υδροξυλίου, μια ελεύθερη ρίζα που είναι εξαιρετικά καταστρεπτική για όλους τους ιστούς και ειδικά για τις κυτταρικές μεμβράνες, καθώς προάγει την υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων. Τα οξειδωτικά προϊόντα του καπνού μπορούν να προκαλέσουν άμεση βλάβη στα συστατικά της μεσοκυττάριας ουσίας των πνευμόνων (ελαστίνη και κολλαγόνο) 13. Η σύνθεση και η αποκατάσταση της ελαστίνης μπορεί επίσης να διαταραχθεί από τον καπνό του τσιγάρου 14, ο οποίος αυξάνει την πρωτεόλυση και επιταχύνει συνεπώς την ανάπτυξη του εμφυσήματος. Το αυξημένο οξειδωτικό stress στους πνεύμονες μπορεί να πυροδοτήσει μερικά πρώιμα φλεγμονώδη γεγονότα. Οξειδωτικό stress στους αεροχώρους Το αναπνευστικό επιθήλιο είναι εξαιρετικά ευάλωτο στις επιδράσεις του οξειδωτικού stress, λόγω της άμεσης επαφής του με το εξωτερικό περιβάλλον. Το επαλείφουν υγρό του αναπνευστικού επιθηλίου (RTLF) παρεμβάλλεται μεταξύ επιθηλιακών κυττάρων και εξωτερικού περιβάλλοντος και επομένως αποτελεί μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στα εισπνεόμενα οξειδωτικά. Τουλάχιστον τρεις διαδικασίες ευθύνονται για την οξειδωτική βλάβη που προκαλεί ο καπνός στα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού: 1. άμεση τοξική επίδραση των συστατικών του καπνού (συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων ριζών) που έχουν διαπεράσει τον προστατευτικό φραγμό του RTLF, 2. καταστροφή των κυττάρων από τοξικά προϊόντα που παράγονται κατά την αλληλεπίδραση καπνού και RTLF, 3. αντιδράσεις που ακολουθούν την ενεργοποίηση φλεγμονωδών - ανοσολογικών μονοπατιών κατά τα στάδια 1 και Η βλάβη του ενδοθηλίου μετά από έκθεση στον καπνό του τσιγάρου πιθανώς είναι ένα σημαντικό πρώιμο γεγονός, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση της διαπερατότητας του αναπνευστικού επιθηλίου 18. Οι Lannan και συνεργάτες 19 περιέγραψαν τη βλαβερή επίδραση, του καπνού στο ανθρώπινο μονόστιβο κυψελιδικό επιθήλιο, που συνίσταται σε αυξημένη αποκόλληση επιθηλιακών κυττάρων, μειωμένη κυτταρική προσκόλληση και αυξημένη κυτταρόλυση. Τα παραπάνω γεγονότα ήταν εν μέρει διαμεσολαβούμενα από οξειδωτικούς παράγοντες, αφού ήταν μερικώς αποτρέψιμα από την αντιοξειδωτική γλουταθειόνη (GSH) σε συγκεντρώσεις (500μΜ) όπου είναι παρούσα στο ELF. Η εξωκυττάρια, αλλά και η ενδοκυττάρια γλουταθειόνη, φαίνεται να είναι κριτικής σημασίας για τη διατήρηση της ακεραιότητας του επιθηλίου μετά από έκθεση στον καπνό του τσιγάρου. Αυτό ήταν εμφανές στις μελέτες των Li και συνεργατών 20,21 και Rahman και συνεργατών 22, οι οποίες έδειξαν ότι η αυξημένη διαπερατότητα του μονόστιβου επιθηλίου in vitro και του κυψελιδικού επιθηλίου σε πνεύμονες ποντικών in vivo μετά από έκθεση σε CSC, συσχετίζεται με σημαντικές αλλαγές στην ομοιόσταση της γλουταθειόνης. Οι συγκεντρώσεις της γλουταθειόνης μειώθηκαν σημαντικά, συνοδευόμενες από μείωση της δραστικότητας των ενζύμων που συμμετέχουν στον αναγωγικό κύκλο της γλουταθειόνης, όπως η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GP) και η γλυκοζο-6-φωσφορική δεϋδρογενάση. Επιπλέον, η μείωση μόνο της GSH των πνευμόνων μετά από θεραπεία με Relative % to β-actin Control CSC 0 Control CSC CSC+ Actinomycin D *** *** *** CSC+ AD CSC+ Cycloheximide CSC+ CX γgcs β-actin Σχήμα 3. Οι επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου στην έκφραση του mrna της γgcs σε κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα που εκτίθενται σε CSC. Η έκφραση του γονιδίου της γgcs αυξάνεται μετά την έκθεση σε CSC (άνω εικονίδιο). Το αποτέλεσμα αυτό αναστέλλεται από την ακτινομυκίνη D (AD), αλλά όχι από την κυκλοχεξιμίδη (CX). [Rahman και συνεργάτες 116 ]. τον αναστολέα της σύνθεσής της, σουλφοξαμινική βουταθειονίνη, μπορεί να αυξήσει τη διαπερατότητα του αναπνευστικού επιθηλίου τόσο in vitro όσο και in vivo Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των in vitro και in vivo πειραμάτων παρατηρήθηκαν και σε μελέτες σε ανθρώπινο πληθυσμό. Οι τελευταίες έδειξαν αυξημένη επιθηλιακή διαπερατότητα σε χρόνιους καπνιστές συγκριτικά με μη καπνιστές, όπως φάνηκε από την αυξημένη πνευμονική κάθαρση του 99mTDT, με μια επιπλέον αύξηση της πνευμονικής του κάθαρσης μετά από κάθε επεισόδιο καπνίσματος 24. Επομένως, ο καπνός του τσιγάρου έχει ένα επιζήμιο αποτέλεσμα στη λειτουργία του κυψελιδικού επιθηλίου, το οποίο είναι, εν μέρει, οξειδωτικώς - διαμεσολαβούμενο. Το οξειδωτικό φορτίο των πνευμόνων ενισχύεται στους καπνιστές από τον αυξημένο αριθμό ουδετερόφιλων (κατά 10 φορές) και μακροφάγων (2 με 4 φορές) στον κυψελιδικό χώρο 25,26. In vitro πειράματα έχουν δείξει ότι η αυτόματη απελευθέρωση ROS από τα κυψελιδικά λευκοκύτταρα αυξάνεται στους καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές Πρόσφατα στοιχεία, από βρογχικές βιο- 43

4 TNF IL-1 Mitochondria ψίες και νεκροτομικά παρασκευάσματα πνευμόνων, αποδεικνύουν ότι καπνιστές με μέτρια προς σοβαρή ΧΑΠ έχουν αυξημένο αριθμό ουδετερόφιλων στο βρογχικό και κυψελιδικό τοίχωμα 32. Φαίνεται, ακόμη, ότι σε ασθενείς με ΧΑΠ, το σύστημα ξανθίνη / οξειδάση ξανθίνης, το οποίο παράγει Ο 2-, είναι αυξημένο στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) 33. OXIDANTS AND GENE REGULATION OXIDANTS GSH CYTOKINE OXIDANTS NFkB GSH Nucleus ΑP-1 γ--gsh Σχήμα 4. Οι επιπτώσεις των οξειδωτικών προϊόντων στο οξειδοαναγωγικό σύστημα της γλουταθειόνης και στους μεταγραφικούς παράγοντες ΝF-κΒ και ΑΡ-1. GSH Cytosol Extracellular fluid GSH Οξειδωτικό stress και μετανάστευση ουδετερόφιλων στους πνεύμονες Το πρώτο βήμα για την επιστράτευση των ουδετερόφιλων στους πνεύμονες, είναι ο εγκλωβισμός των κυττάρων αυτών στην πνευμονική μικροαγγειακή κυκλοφορία 34. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυτό συμβαίνει στο πνευμονικό τριχοειδικό δίκτυο εξαιτίας του διαφορετικού μεγέθους ανάμεσα στα ουδετερόφιλα (μέση διάμετρος 7μm) και τα πνευμονικά τριχοειδή (μέση διάμετρος 5μm). Επομένως, ένα ποσοστό από τα ουδετερόφιλα της κυκλοφορίας πρέπει να μεταβάλλουν το σχήμα τους προκειμένου να «χωρέσουν» στα μικρότερης διαμέτρου πνευμονικά τριχοειδή. Πειράματα με ραδιοσημασμένα ή φθορίζοντα ουδετερόφιλα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι πνεύμονες περιέχουν μια μεγάλη δεξαμενή μη κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων, τα οποία είναι είτε ακινητοποιημένα είτε βραδέως κινούμενα μέσα στην πνευμονική μικροκυκλοφορία. Σε υγιή άτομα, πειράματα με ραδιοσημασμένα ουδετερόφιλα δείχνουν ότι ένα ποσοστό ουδετερόφιλων παγιδεύεται φυσιολογικά στην πνευμονική κυκλοφορία σε σύγκριση με ραδιοσημασμένα ερυθροκύτταρα 35. Άλλες μελέτες σε υγιή πάλι άτομα, έχουν δείξει την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην παραμόρφωση των ουδετερόφιλων μετρούμενη in vitro και στον επακόλουθο εγκλωβισμό τους στην πνευμονική μικροκυκλοφορία. Όσο λιγότερη παραμόρφωση έχουν υποστεί τα κύτταρα αυτά, τόσο μεγαλύτερος ο εγκλωβισμός τους στην πνευμονική μικροκυκλοφορία 35. Το παραπάνω είναι ένας πιθανός μηχανισμός για τη δημιουργία μιας δεξαμενής μη κυκλοφορούντων κυττάρων στην πνευμονική μικροκυκλοφορία, χωρίς να προαπαιτείται να συσσωρεύονται και να προσκολλώνται στα μετατριχοειδικά φλεβίδια (μηχανισμός για τη δημιουργία δεξαμενής κυττάρων στη συστηματική κυκλοφορία) 36. Ο εγκλωβισμός των ουδετερόφιλων στα πνευμονικά τριχοειδή παρέχει χρόνο στα ουδετερόφιλα για να αλληλεπιδράσουν με το τριχοειδικό ενδοθήλιο, πρωτίστως να προσκολληθούν σε αυτό, και έπειτα να μεταναστεύσουν διαμέσου της κυψελιδο - τριχοειδικής μεμβράνης στο διάμεσο ιστό και στους αεροχώρους των πνευμόνων, ως απάντηση σε κάποιο λοιμώδες ή φλεγμονώδες ερέθισμα. Συνεπώς, οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να μειώσει την ικανότητα των ουδετερόφιλων να μεταβάλλουν το σχήμα τους, μπορεί πιθανότατα να αυξήσει τη δεξαμενή των ουδετερόφιλων στους πνεύμονες. Μειωμένη ικανότητα των ουδετερόφιλων να μεταβάλλουν το σχήμα τους συμβαίνει κατά την κυτταρική ενεργοποίηση εξαιτίας της συναρμολόγησης του κυτταροσκελετού. Συγκεκριμένα, ο πολυμερισμός των μικρονηματίων (F ακτίνη) κάνει το κύτταρο άκαμπτο. Τα ουδετερόφιλα μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διέλευσή τους από την πνευμονική μικροκυκλοφορία από έναν αριθμό μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων κυτταροκινών που απελευθερώνονται από τοπικά κύτταρα, κυψελιδικά μακροφάγα, επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα. Βλαβεροί εισπνεόμενοι παράγοντες, όπως ο καπνός του τσιγάρου, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διέλευση κυττάρων από το πνευμονικό τριχοειδικό δίκτυο. Μελέτες σε ανθρώπινο πληθυσμό, χρησιμοποιώντας ραδιοσημασμένα ουδετερόφιλα και ερυθροκύτταρα, δείχνουν μια παροδική αύξηση στoν εγκλωβισμό των ουδετερόφιλων στους πνεύμονες κατά τη διάρκεια του καπνίσματος 37. Η αύξηση αυτή επιστρέφει σε φυσιολογικά επίπεδα μετά τη διακοπή του καπνίσματος. Με τη βοήθεια μιας in vitro τεχνικής διήθησης κυττάρων υπό θετική πίεση, αποδείχθηκε ότι τα κύτταρα που εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου χάνουν την ικανότητα να μεταβάλλουν το σχήμα τους 38. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από in vivo μετρήσεις σε ουδετερόφιλα του αίματος ενεργών καπνιστών (Σχήμα 1) 39. Επειδή κάθε ρουφηξιά εισπνεόμενου καπνού περιέχει οξειδωτικά μόρια, τα τελευταία πιστεύεται ότι ευθύνονται για την επίδραση του καπνού στην ουδετεροφιλική παραμόρφωση. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από in vitro πειράματα, όπου η μειωμένη ικανότητα των ουδετερόφιλων να μεταβάλλουν το σχήμα τους μετά από έκθεση σε καπνό επανακτάται μετά από την προσθήκη αντιοξειδωτικών, όπως η γλουταθειόνη 38.Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το οξειδωτικό stress επεκτείνεται και στη συστηματική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του καπνίσματος και επομένως πιθανώς μειώνει την ικανότητα των ουδετερόφιλων για παραμόρφωση και αυξάνει έτσι τον εγκλωβισμό τους στην πνευμονική μικροκυκλοφορία 40. Τα οξειδωτικά φαίνεται να επηρεάζουν το σχήμα των ουδετερόφιλων μέσω του πολυμερισμού της ακτίνης και της συνεπακόλουθης αλλαγής του κυτταροσκελετού 38. Συνεπώς, το κάπνισμα αυξάνει τον εγκλωβισμό των ουδετερόφιλων στην πνευμονική μικροκυκλοφορία, τουλάχιστον εν μέρει, εξαιτίας της μειωμένης ικανότητας των ουδετερόφιλων για παραμόρφωση. Από τον εγκλωβισμό των ουδετερόφι- 44

5 λων κι έπειτα, τα συστατικά του καπνού μπορούν να μεταβάλλουν την ουδετεροφιλική προσκόλληση στο ενδοθήλιο αυξάνοντας την έκφραση των CD18 ιντεγκρινών Είναι γνωστό ότι οι τελευταίες επάγουν το σύστημα NADPH 42. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι ο καπνός του τσιγάρου αλλάζει την προσκόλληση των ουδετερόφιλων στο ενδοθήλιο Η ουδετεροφιλική προσκόλληση στο ενδοθήλιο αρτηριδίων και φλεβιδίων αυξάνεται σε ποντίκια που εισέπνευσαν καπνό τσιγάρου 40, γεγονός που θεωρείται πως διαμεσολαβείται από Ο 2- προερχόμενο από τον καπνό, καθώς αναστέλλεται αν προηγηθεί θεραπεία με CuZnSOD 41. Παρομοίως, εγκλωβισμένα ουδετερόφιλα στην πνευμονική κυκλοφορία κουνελιών που εκτέθηκαν σε καπνό τσιγάρου, είχαν αυξημένη έκφραση των ιντεγκρινών CD18 41 οι οποίες επάγουν το σύστημα οξείδωσης NADPH 43. Η αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλλησης σε ζώα που εκτέθηκαν σε καπνό τσιγάρου μπορεί να οφείλεται στις δευτερογενείς φλεγμονώδεις επιπτώσεις του καπνίσματος, διαμεσολαβούμενες από κυτταροκίνες. Η άμεση έκθεση στον καπνό του τσιγάρου in vitro, δεν αυξάνει την έκφραση των μορίων προσκόλλησης των ουδετερόφιλων ούτε ενισχύει λειτουργικά την προσκόλληση 44. Επομένως, εμπλέκονται πολλοί μηχανισμοί συμπεριλαμβανομένου των οξειδωτικών - στον εγκλωβισμό των ουδετερόφιλων στην πνευμονική μικροκυκλοφορία των καπνιστών. Επίσης, ανάλογοι οξειδωτικοί μηχανισμοί ίσως συμμετέχουν και κατά τις παροξύνσεις της ΧΑΠ 45,46. Τα εγκλωβισμένα ουδετερόφιλα ίσως απαντούν σε χημειοτακτικούς παράγοντες που εμπεριέχονται στον καπνό του τσιγάρου και έτσι να ενδυναμώνεται η ικανότητά τους να προσκολλώνται στο αγγειακό ενδοθήλιο. Πειράματα σε μοντέλα ζώων μετά από έκθεση στον καπνό, έχουν δείξει ότι ο αυξημένος εγκλωβισμός των ουδετερόφιλων στην πνευμονική μικροκυκλοφορία, in situ, συσχετίζεται με υπερέκφραση των μορίων προσκόλλησης στην επιφάνειά τους 42. Η ενεργοποίηση των εγκλωβισμένων ουδετερόφιλων θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει την απελευθέρωση ROS και πρωτεασών σε ένα μικροπεριβάλλον όπου εκ φύσεως οι αντιπρωτεάσες και οι εξουδετερωτές ριζών έχουν περιορισμένη πρόσβαση. Συνεπώς, η καταστροφή του κυψελιδικού τοιχώματος, όπως συμβαίνει στο εμφύσημα, θα μπορούσε να είναι το Cigarette smokederived free radicals and oxidants Antioxidant genes "Susceptability" genes OXIDATIVE STRESS Σχήμα 5. Η οξειδωτική βλάβη των πνευμόνων σε καπνιστές. αποτέλεσμα μιας πρωτεολυτικής επίθεσης προερχόμενης από τον ενδοκυττάριο χώρο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της μετανάστευσης των ουδετερόφιλων στους αεροχώρους. Όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρόνιοι καπνιστές έχουν αυξημένο αριθμό ουδετερόφιλων στο BAL Ο εγκλωβισμός ουδετερόφιλων στη μικροκυκλοφορία διευκολύνει την χημειοταξία. Μελέτες σε ανθρώπους μετά από έκθεση σε καπνό τσιγάρου, έδειξαν αυξημένη χημειοτακτική δραστηριότητα ή αυξημένα επίπεδα χημειοτακτικών παραγώγων στους αεροχώρους 49. Ενδείξεις οξειδωτικού stress σε καπνιστές και ασθενείς με ΧΑΠ Υπάρχουν, πλέον, αδιαμφισβήτητες ενδείξεις για την ύπαρξη αυξημένου οξειδωτικού stress σε καπνιστές και σε ασθενείς με ΧΑΠ Απευθείας μέτρηση ειδικών δεικτών της οξειδωτικής βλάβης, οι οποίοι παράγονται από την υπερβολική δραστικότητα των ελεύθερων ριζών, μπορεί να γίνει με electron spin resonance. Δεν μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί επί του παρόντος για προσδιορισμό οξειδωτικών δεικτών σε ιστικά τεμάχια. Οι περισσότερες μελέτες βασίζονται επομένως σε έμμεσες μετρήσεις της δραστικότητας των ελεύθερων ριζών σε βιολογικά υγρά. Αν και αυτοί οι δείκτες αντανακλούν το υποκείμενο οξειδωτικό stress, δεν γνωρίζουμε αν εμπλέκονται απαραίτητα στην παθογένεια της ΧΑΠ. Δείκτες οξειδωτικού stress ανευρίσκονται στο ELF, στο συμπύκνωμα του εκπνεόμενου αέρα και στα ούρα καπνιστών και ασθενών με ΧΑΠ. Inactivation of anti-proteases Lipid peroxidation Depletion of antioxidant defences Neutrophil sequestration Transcription of pro-inflammatory cytokines EPITHELIAL PERMEABILITY I N J U R Y INFLAMMATION Οξειδωτικό stress και διαταραχή ι- σορροπίας πρωτεασών - αντιπρωτεασών Η υπόθεση ότι η διαταραχή της ισορροπίας πρωτεασών - αντιπρωτεασών στους πνεύμονες είναι ένα από τα γεγονότα που συμβαίνουν κατά την παθογένεια του εμφυσήματος, επιβεβαιώθηκε σε έρευνες που αφορούν σε ασθενείς με ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης. Όσον αφορά στους καπνιστές με φυσιολογικά επίπεδα α1-αντιθρυψίνης, το φορτίο της ελαστάσης μπορεί να είναι αυξημένο εξαιτίας της αυξημένης επιστράτευσης λευκοκυττάρων στους πνεύμονες. Επομένως, ίσως υφίσταται λειτουργική ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης λόγω της οξειδωτικής απενεργοποίησής της, γεγονός που θεωρείται ότι συνεισφέρει στην παθογένεια του εμφυσήματος. Ένα μεγάλο μέρος της ιατρικής βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί με την πιθανή διαταραχή της ισορροπίας πρωτεασών - αντιπρωτεασών στην παθογένεια του εμφυσήματος. Είναι σαφές ότι η διαταραχή της ισορροπίας ανάμεσα στην αυξημένη ελαστάση των πνευμόνων και τη λειτουργική ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης είναι μια υπεραπλούστευση, καθώς και άλλες πρωτεάσες και αντιπρωτεάσες παίζουν πιθανώς κάποιο ρόλο. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η δραστικότητα της α1-αντιθρυψίνης στο BAL ήταν μειωμένη περίπου κατά 40% συγκριτικά με μη καπνιστές 53. Η λειτουργική ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης θεωρείται ότι προκύπτει από την απενεργοποίηση της α1-αντιθρυψίνης μέσω της οξείδωσης της μεθειονίνης από οξειδωτικά που εμπεριέχονται στον καπνό του 45

6 τσιγάρου 54. Τα τελευταία μπορούν, επίσης, να απενεργοποιήσουν την εκκρινόμενη λευκοπρωτεάση, έναν σημαντικό αναστολέα της ουδετεροφιλικής ελαστάσης 55,56. Η παραπάνω θεωρία υποστηρίχθηκε από in vitro πειράματα στα οποία η ανασταλτική δράση της α1-αντιθρυψίνης χάθηκε μετά από χορήγηση οξειδωτικών 57, συμπεριλαμβανομένου του καπνού του τσιγάρου 58. Επιπρόσθετα, η οξείδωση της μεθειονίνης στο μόριο της α1-αντιθρυψίνης επιβεβαιώθηκε στους πνεύμονες υγιών καπνιστών 59,60. Άλλες μελέτες έδειξαν ότι τα μακροφάγα από τους πνεύμονες καπνιστών απελευθερώνουν αυξημένες ποσότητες ROS, που μπορούν επίσης να απενεργοποιήσουν την α1-αντιθρυψίνη in vitro 54. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της α1-αντιθρυψίνης στους καπνιστές παραμένει ενεργό και είναι συνεπώς ακόμα ικανό να τους προστατέψει ενάντια στο αυξημένο φορτίο πρωτεασών. Πιο πρόσφατες μελέτες παρέχουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με τη μεταβολή της δραστικότητας της α1-αντιθρυψίνης στους καπνιστές 60, γεγονός που ίσως οφείλεται σε τεχνικές διαφορές ανάμεσα στο σχεδιασμό των μελετών. Οι οξείες επιπτώσεις του καπνίσματος στη δραστικότητα της α1-αντιθρυψίνης στο BAL έχουν δείξει μια παροδική, μη σημαντική πτώση της δραστικότητάς της μία ώρα μετά το κάπνισμα 61,62. Άρα, οι μελέτες που αξιολογούν τη δραστικότητα της α1-αντιθρυψίνης κατά το χρόνιο ή το οξύ κάπνισμα δεν έχουν καταφέρει να αποσαφηνίσουν την εικόνα. Αντιοξειδωτικοί παράγοντες στο βρογχοκυψελιδικό εκπλυμα (BAL) Oι σημαντικότεροι αντιοξειδωτικοί παράγοντες στο BAL είναι η βλεννίνη, η ανηγμένη γλουταθειόνη, το ουρικό οξύ, πρωτεΐνες (κυρίως η αλβουμίνη) και το ασκορβικό οξύ 15,63. Η βλεν νίνη είναι μια γλυκοπρωτεΐνη πλούσια σε κυστεΐνη (σουλφυδρύλια) και επομένως, ένα σπουδαίο αντιοξειδωτικό στο BAL. Η βλεννίνη έχει στο μόριό της περιοχές σύνδεσης μετάλλων 64, οι οποίες εξουδετερώνουν αποτελεσματικά τις ρίζες υδροξυλίου 65 και μάλλον και τις ρίζες OCl- / HOCl λόγω της αφθονίας σουλφυδρυλίων και δισουλφυδίων στο μόριό της. Εισπνεόμενες τοξικές ουσίες αυξάνουν την έκκριση βλεννίνης. Ωστόσο, οι ρίζες οξυγόνου μειώνουν τις γλυκοπρωτεϊνες της βλέννης 16 και είναι, έτσι, πιθανόν τα οξειδωτικά προϊόντα του καπνού του τσιγάρου να αλληλεπιδρούν με τις εκκρινόμενες γλυκοπρωτεϊνες του αναπνευστικού συστήματος. Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την αντιοξειδωτική άμυνα του αναπνευστικού επιθηλίου των καπνιστών και ακόμα λιγότερα για τους ασθενείς με ΧΑΠ. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι η γλουταθειόνη είναι αυξημένη στο BAL χρόνιων καπνιστών 24,66,67. Παρά τον διπλασιασμό της γλουταθειόνης στο BAL χρόνιων καπνιστών, κατά τη διάρκεια του καπνίσματος ίσως συμβαίνει απότομη μείωση της γλουταθειόνης και επομένως είναι πιθανό να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού stress των πνευμόνων 20. Οι Rahman και συνεργάτες 22,68, μελέτησαν τις οξείες επιπτώσεις του CSC στο μεταβολισμό της γλουταθειόνης σε ανθρώπινα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα in vitro και in vivo σε πνεύμονες ποντικών μετά από ενδοτραχειακή ενστάλλαξη CSC. Ανακάλυψαν μια δοσο - και χρονοεξαρτώμενη εξάντληση της ενδοκυττάριας γλουταθειόνης, συνοδευόμενη από σύνθεση συνδέσεων GSH, γεγονός που επιβεβαιώνεται από παρόμοια αποτελέσματα σε μελέτες με πειραματόζωα in vivo 22,68. Επιπλέον, η δραστικότητα των αναγωγικών ενζύμων της γλουταθειόνης (GP και γλυκοζο 6 - φωσφορική δεϋδρογενάση) μειώθηκε παροδικά στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα και σε πνεύμονες ποντικών μετά από έκθεση σε CSC. Αυτό πιθανώς αντανακλά την επίδραση ηλεκτρόφιλων ριζών στις δραστικές περιοχές των ενζύμων. Η ομοιόσταση της γλουταθειόνης είναι πιθανό να παίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας του επιθηλιακού φραγμού των κυψελίδων. Συγκεκριμένα, μειωμένα επίπεδα γλουταθειόνης στα επιθηλιακά κύτταρα οδηγεί σε απώλεια της λειτουργίας του φραγμού και αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης 21,22. Οι Pacht και συνεργάτες 69, έδειξαν ελαττωμένα επίπεδα βιταμίνης Ε στο BAL καπνιστών σε σύγκριση με μη καπνιστές. Σε αντίθεση, οι Bui και συνεργάτες 70 παρατήρησαν μια θεαματική, αύξηση της βιταμίνης C στο BAL καπνιστών σε σύγκριση με μη καπνιστές. Παρομοίως, τα κυψελιδικά μακροφάγα καπνιστών έχουν αυξημένα επίπεδα ασκορβικού οξέος, αλλά και αυξημένη κατανάλωση ασκορβικού 71. Έχει επίσης αναφερθεί αυξημένη δραστικότητα αντιοξειδωτικών εν ζύμων (υπεροξειδική δεσμουτάση [SOD] και καταλάση) στα κυψελιδικά μακροφάγα νεαρών καπνιστών 72. Ωστόσο, οι Kondo και συνεργάτες 73 παρατήρησαν, ότι η αυξημένη παραγωγή υπεροξειδίου από τα κυψελιδικά μακροφάγα σε βαρείς καπνιστές συσχετίζεται με μειωμένη δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύμων, συγκριτικά με μη καπνιστές. Η δραστικότητα των CuZnSOD, GSH S - τρανσφεράση και GP βρέθηκε μειωμένη στα κυψελιδικά μακροφάγα βαρέων καπνιστών. Η ελαττωμένη αυτή δραστικότητα δεν συσχετίστηκε με μειωμένη γονιδιακή έκφραση, αλλά αποδίδεται σε τροποποίηση του μετα - μεταγραφικού επιπέδου 74. Οι προφανείς ασυμφωνίες ανάμεσα στις παραπάνω μελέτες είναι δυνατό να οφείλονται στο διαφορετικό ιστορικό καπνίσματος και κυρίως, στο χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στο κάπνισμα του τελευταίου τσιγάρου και στη λήψη του BAL. Οι McCusker και Hoidal 72 κατέδειξαν αυξημένη δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων στα κυψελιδικά μακροφάγα μετά από έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, γεγονός που συμβάλλει σε μειωμένη θνητότητα όταν τα hamsters εκτίθενται στη συνέχεια σε μίγμα >95% πλούσιο σε οξυγόνο. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι τα κυψελιδικά μακροφάγα των 46

7 θηλαστικών αναπτύσσουν μια προσαρμοστική απάντηση στη χρόνια έκθεση σε οξειδωτικά, η οποία ίσως προστατεύει τα κύτταρα του πνεύμονα από βλάβες επιπρόσθετου οξειδωτικού stress. Οι μηχανισμοί που επάγουν την παραγωγή αντιοξειδωτικών ενζύμων στα ερυθροκύτταρα 75, στα κυψελιδικά μακροφάγα 72 και στους πνεύμονες 74, είναι μέχρι τώρα άγνωστοι. Είναι όμως πιθανό να επάγονται από αντιοξειδωτικά γονίδια. Η ισοπροστάνη F2α - ΙΙΙ στα ούρα ένα ισομερές της προσταγλανδίνης που σχηματίζεται από την υπεροξείδωση του αραχιδονικού οξέος μέσω ελεύθερων ριζών - βρέθηκε πρόσφατα να είναι αυξημένη σε ασθενείς με ΧΑΠ, συγκριτικά με υγιείς και ακόμη πιο αυξημένη κατά τις παροξύνσεις της ΧΑΠ 76. Η ισοπροστάνη F2α - ΙΙΙ είναι ένας από τους έμμεσους δείκτες του οξειδωτικού stress που αυξάνονται σε ασθενείς με ΧΑΠ Ενδείξεις συστηματικού οξειδωτικού stress Πρόσφατα, υπήρξε αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τις συστηματικές επιπτώσεις της ΧΑΠ. Μια από τις εκδηλώσεις των συστηματικών επιπτώσεων είναι η παρουσία δεικτών του οξειδωτικού stress στο αίμα ασθενών με ΧΑΠ. Αυτό αντανακλάται στον αυξημένο εγκλωβισμό ουδετερόφιλων στην πνευμονική μικροκυκλοφορία κατά τη διάρκεια του καπνίσματος, αλλά και κατά τη διάρκεια των παροξύνσεων της ΧΑΠ, και ο οποίος διαμεσολαβείται, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, από οξειδωτικά παράγωγα 37-40,46. Οι Rahman και συνεργάτες 40, ανέφεραν αυξημένη παραγωγή ανιόντος του υπεροξειδίου από τα ουδετερόφιλα του περιφερικού αίματος σε ασθενείς με οξεία παρόξυνση ΧΑΠ, η οποία επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα όταν οι ασθενείς επανήλθαν σε σταθερή κλινική κατάσταση. Άλλες μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα ασθενών με ΧΑΠ υπερεκφράζουν μόρια προσκόλλησης στην κυτταρική τους επιφάνεια, γεγονός που επίσης διαμεσολαβείται από οξειδωτικούς μηχανισμούς 40,81. Η ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων ίσως είναι πιο εκσεσημασμένη στα ουδετερόφιλα που είναι εγκλωβισμένα στην πνευμονική μικροκυκλοφορία καπνιστών και ασθενών με ΧΑΠ, αφού από πειραματικά μοντέλα φλεγμονής σε πνεύμονες ζώων, φαίνεται ότι τα εγκλωβισμένα ουδετερόφιλα απελευθερώνουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ROS από τα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα του ίδιου ζώου 48. Συνεπώς, τα εγκλωβισμένα αυτά ουδετερόφιλα μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή οξειδωτικού stress, η οποία είναι δυνατό να προάγει τη βλάβη των αεραγωγών στη ΧΑΠ και κυρίως κατά τις παροξύνσεις. Η υπεροξείδωση των λιπών, μια διαδικασία που αν συνεχιστεί, ως αλυσιδωτή αντίδραση παράγει υπεροξείδια και αλδεϋδες, προκύπτει από την επίθεση των ελεύθερων ριζών στα πολυακόρεστα λίπη και λιπαρά οξέα των κυτταρικών μεμβρανών. Τα προϊόντα της υπεροξείδωσης των λιπών μπορούν να μετρηθούν σε βιολογικά υγρά του σώματος με τη μορφή τοξικών ουσιών του θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS). Τα επίπεδα των TBARS στο πλάσμα ή στο BAL αυξάνονται σημαντικά σε υγιείς καπνιστές και ασθενείς υπό παρόξυνση ΧΑΠ, σε σύγκριση με υγιείς μη καπνιστές 9,40. Επομένως, ο προσδιορισμός των TBARS δεν έχει ειδικότητα ως δείκτης της υπεροξείδωσης των λιπών, εφόσον δεν αντανακλά άμεσα την αντίδραση της υπεροξείδωσης των λιπών. Σε άλλες μελέτες, μετρήθηκαν τα επίπεδα του λινολεϊκού οξέος, ενός δευτερεύοντος προϊόντος της υπεροξείδωσης των λιπών, και βρέθηκαν αυξημένα σε χρόνιους καπνιστές 82. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της F2 - ισοπροστάνης στην κυκλοφορία, η οποία είναι πιο άμεσος δείκτης της υπεροξείδωσης των λιπών, ανιχνεύτηκαν στους καπνιστές 83. Ανάλογα, οι Lapenna και συνεργάτες 84 ανέφεραν αυξημένα επίπεδα φθοριζόντων παραγώγων της υπεροξείδωσης των λιπών σε καπνιστές. Μια πρόσφατη μελέτη διερεύνησε την ισορροπία μεταξύ οξειδωτικών - αντιοξειδωτικών παραγώγων σε καπνιστές και ασθενείς υπό παρόξυνση ΧΑΠ, μετρώντας τις μεταβολές της αντιοξειδωτικής ικανότητας του αίματος. Οι Rahman και συνεργάτες 40 ανέφεραν πως η αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος ήταν σημαντικά μειωμένη σε καπνιστές μία ώρα μετά το κάπνισμα, και σε ασθενείς υπό παρόξυνση ΧΑΠ, σε σύγκριση με υγιείς, μη καπνιστές της ίδιας ηλικίας (Σχήμα 2). Η μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του πλάσματος καπνιστών ίσως οφείλεται σε μια αξιοσημείωτη εξάντληση των σουλφυδρυλικών ομάδων των πρωτεϊνών του πλάσματος, όπως συμβαίνει μετά την έκθεση σε καπνό τσιγάρου in vitro Επομένως, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα οξειδωτικά προϊόντα στον καπνό του τσιγάρου, τόσο in vitro όσο και in vivo, μειώνουν αισθητά τα χαμηλού μοριακού βάρους αντιοξειδωτικά παράγωγα του πλάσματος και συνεπώς, κατά αυτόν τον τρόπο μειώνεται η προστασία απέναντι στην υπεροξείδωση των κυτταρικών μεμβρανών. Ατομικές ποικιλομορφίες στο αντιοξειδωτικό δυναμικό των βιολογικών υγρών είναι ένας από τους λόγους που εξηγούν την επιρρέπεια κάποιων καπνιστών ως προς την ανάπτυξη της ΧΑΠ. Παρομοίως, ερευνητές μέτρησαν τα σπουδαιότερα αντιοξειδωτικά του πλάσματος σε καπνιστές Οι μελέτες αυτές δείχνουν την εξάντληση του ασκορβικού οξέος, της βιταμίνης Ε, της βιτα - καροτένης και του σελήνιου στον ορό χρόνιων καπνιστών Επιπλέον, μειωμένα επίπεδα βιταμίνης Ε και βιταμίνης C βρέθηκαν σε λευκοκύτταρα καπνιστών Ωστόσο, τα κυκλοφορούντα ερυθρά των καπνιστών περιέχουν αυξημένα επίπεδα υπεροξειδικής δεσμουτάσης και καταλάσης, παρά την παρόμοια δραστικότητα της GP, και επομένως δύνανται να προστατέψουν καλύτερα τα ενδοθηλιακά κύτταρα από τις επιδράσεις της υπεροξείδωσης του υδρογόνου σε σύγκριση με τους μη καπνιστές 75. Το ασκορβικό οξύ του πλάσματος είναι, πιθανώς, ένας σημαντικός αντιοξειδωτικός παράγοντας. Έχει αποδειχθεί ότι η αέρια φάση του καπνού του τσιγάρου προκαλεί in vitro υπεροξείδωση των λιπών στο πλάσμα, η οποία ελαττώνεται με το ασκορβικό οξύ 87. Το μονοξείδιο του αζώτου που εμπεριέχεται στον καπνό του τσιγάρου, όπως και το ΝΟ και το Ο 2- που απελευθερώνονται από τα ενεργοποιημένα φαγοκύτταρα, αντιδρούν και παράγουν περοξυνιτρικό, το οποίο είναι κυτταροτοξικό. Διαπιστώθηκε πρόσφατα ότι το περοξυνιτρικό μειώνει την αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος, οξειδώνοντας ταχέως το ασκορβικό οξύ, το ουρικό οξύ και τα σουλφυδρύλια του πλάσματος 99. Ενδείξεις δραστικότητας ΝΟ / περοξυνιτρικού στο πλάσμα έχει διαπιστωθεί σε καπνιστές. Η νιτροποίηση υπο - ομάδων τυροσίνης ή πρωτεϊνών του πλάσματος οδηγεί στην παραγωγή 3 - νιτροτυροσίνης 99. Ο Petruzzelli και συν. 100 κατέδειξαν την παρουσία της 3 - νιτροτυροσίνης, στο πλάσμα καπνιστών και μάλιστα σε υψηλότερα επίπεδα απ ότι σε ένα μικρό πληθυσμό μη καπνιστών. Επιβεβαίω- 47

8 σαν, επίσης, ότι πράγματι το πλάσμα σε καπνιστές έχει χαμηλά επίπεδα αντιοξειδωτικής ικανότητας, τα οποία συσχετίζονται αρνητικά με τα επίπεδα της 3 - νιτροτυροσίνης 100. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα της αντιοξειδωτικής ικανότητας στο πλάσμα συσχετίζονται αρνητικά με την αυξημένη απελευθέρωση ριζών οξυγόνου από τα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα σε ασθενείς με παρόξυνση ΧΑΠ 40. Άλλοι μηχανισμοί που σχετίζονται με την παθογένεια της ΧΑΠ Ο κύριος όγκος των διαθέσιμων γνώσεων για την παθογένεια της ΧΑΠ αφορά κυρίως στην ανάπτυξη του εμφυσήματος. Στη ΧΑΠ συμπεριλαμβάνονται επίσης, η χρόνια βρογχίτιδα και η νόσος των μικρών αεραγωγών. Πιστεύεται ότι οι παράγοντες που συντηρούν τη φλεγμονώδη διαδικασία και οι επιδράσεις της πρωτεολυτικής και οξειδωτικής βλάβης σχετίζονται και με αυτές τις νόσους, αν και πολύ λιγότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Μοντέλα πρόκλησης εμφυσήματος από την ελαστάση σε πειραματόζωα, καταδεικνύουν επίσης υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων 101. Η ουδετεροφιλική ελαστάση φαίνεται να διεγείρει την έκκριση των βλεννοπαραγωγών αδένων και μπορεί επομένως να συνεισφέρει στην υπερέκκριση βλέννης που παρατηρείται στη χρόνια βρογχίτιδα 102. Οξειδωτικά συστήματα, όπως της ξανθίνης / οξειδάση ξανθίνης, έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για την έκκριση βλέννης 103. Ενδείξεις για την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην οξειδωτική / α- ντιοξειδωτική ισορροπία και την α- πόφραξη των αεραγωγών Το ουδετερόφιλο είναι ένα κριτικής σημασίας κύτταρο στην παθογένεια της ΧΑΠ. Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων και τον FEV1 104,105, και συγκεκριμένα οι μεταβολές στον αριθμό των ουδετερόφιλων του περιφερικού αίματος συσχετίζονται με μεταβολές στον περιορισμό ροής 105. Άλλες μελέτες παρουσίασαν ενισχυτικές πληροφορίες για το ρόλο της απελευθέρωσης των ROS από τα κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα και την ανάπτυξη περιορισμού ροής. Οι Richards και συν. 28 ανέφεραν την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην ανοσοϊστοχημεία των ουδετερόφιλων του περιφερικού αίματος και σε μετρήσεις του περιορισμού ροής σε νεαρούς καπνιστές. Ακόμα και το παθητικό κάπνισμα έχει συσχετιστεί με αυξημένα λευκοκύτταρα περιφερικού αίματος και αυξημένη απελευθέρωση ριζών οξυγόνου 106. Τα TBARS στο πλάσμα συσχετίζονται αντίστροφα με τον επί τοις εκατό του προβλεπόμενου FEV1, υποδεικνύοντας ότι η υπεροξείδωση των λιπών συσχετίζεται με τον περιορισμό ροής στο γενικό πληθυσμό 107. Η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στη διαιτητική πρόσληψη αντιοξειδωτικών βιταμινών και πνευμονικής λειτουργίας, έχει περιγραφεί στο γενικό πληθυσμό. Ο Britton και συνεργάτες 108 κατέδειξαν σε, ένα πληθυσμό ατόμων, την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στη διαιτητική πρόσληψη βιταμίνης Ε και στην πνευμονική λειτουργία, υποστηρίζοντας έτσι την υπόθεση ότι αυτή η αντιοξειδωτική δράση ίσως παίζει προστατευτικό ρόλο έναντι της ανάπτυξης της ΧΑΠ. Επομένως, τα διαιτητικά συμπληρώματα βιταμινών θα μπορούσε να είναι δυνητικά μια προστατευτική θεραπεία. Τέτοιες κλινικές μελέτες είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν 109, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον μερικές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι τα συμπληρώματα αντιοξειδωτικών βιταμινών μειώνουν το οξειδωτικό stress 110. Οξειδωτικό stress και γονιδιακή έκφραση Προφλεγμονώδη γονίδια Υπάρχουν, πλέον, αδιαμφισβήτητες αποδείξεις από βιοψίες πνευμόνων ότι στη ΧΑΠ φλεγμαίνουν οι αεραγωγοί και οι κυψελίδες 32. Πολυάριθμοι δείκτες φλεγμονής είναι αυξημένοι στα πτύελα ασθενών με ΧΑΠ, όπως η ιντερλευκίνη 8 (IL-8) και ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF-α) 111. Γονίδια για πολλούς φλεγμονώδεις μεσολαβητές, όπως είναι οι κυτταροκίνες IL-8, TNF-α και το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ), ρυθμίζονται από μεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο ΤNF-κΒ. Ο τελευταίος βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα σε αδρανή μορφή, συνδεδεμένος με την ανασταλτική του πρωτεϊνη ΙκΒ. Πολλά ερεθίσματα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροκινών και των οξειδωτικών, ενεργοποιούν τον NF-κΒ, επάγοντας τον αποχωρισμό της ΙκΒ από τον NF-κΒ και την καταστροφή της ΙκΒ στα πρωτεοσώματα 112. Αυτή η κρίσιμη διαδικασία κατά τη φλεγμονώδη απάντηση είναι οξειδοαναγωγικο - ευαίσθητη. Σε πρώιμες μελέτες in vitro, χρησιμοποιώντας κυτταρικές σειρές μακροφάγων, κυψελιδικών και βρογχικών επιθηλιακών κυττάρων, έχει καταδειχθεί ότι τα οξειδωτικά προκαλούν την απελευθέρωση φλεγμονωδών μεσολαβητών όπως η IL-8, IL-1 και το ΝΟ και ότι τα συμβάντα αυτά συσχετίζονται με την αυξημένη έκφραση των ανάλογων γονιδίων, καθώς και με την αυξημένη πρόσδεση στο DNA ή την αυξημένη ενεργοποίηση του NF-κΒ 113,114. Τα θειολικά αντιοξειδωτικά, όπως η Ν - ακετυλοκυστεΐνη (NAC) και η νακυστελίνη, εμποδίζουν σε in vitro πειράματα την απελευθέρωση αυτών των φλεγμονωδών μεσολαβητών από τα επιθηλιακά κύτταρα και τα μακροφάγα μέσω ενός μηχανισμού αυξημένης ενδοκυττάριας γλουταθειόνης και μειωμένης δραστικότητας του NF-κΒ 113,114. Αντιοξειδωτικά γονίδια Όπως περιγράφηκε παραπάνω, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για την ύπαρξη αυξημένου οξειδωτικού φορτίου στους πνεύμονες καπνιστών και ασθενών με ΧΑΠ. Ένα σπουδαίο επακόλουθο του οξειδωτικού stress είναι η υπερέκφραση προστατευτικών αντιοξειδωτικών γονιδίων. Η αντιοξειδωτική γλουταθειόνη συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες στο ELF συγκριτικά με το πλάσμα 115 και φαίνεται να παίζει σημαντικό προστατευτικό ρόλο μαζί με τα οξειδοαναγωγικά της ένζυμα που εδράζονται στις κυψελίδες και στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Μελέτες σε πληθυσμό ανθρώπων έδειξαν ότι η γλουταθειόνη είναι αυξημένη στο ELF χρόνιων καπνιστών συγκριτικά με μη καπνιστές 63, μια αύξηση που δεν παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του καπνίσματος 9. Μελετήσαμε τον προστατευτικό της ρόλο σε in vivo πειραματικά μοντέλα σε ποντίκια και in vitro μονόστιβες καλλιέργειες κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων. Η ενδοτραχειακή ενστάλλαξη CSC σε ποντίκια και η έκθεση των μονόστιβων επιθηλιακών κυττάρων σε καπνό τσιγάρου, μιμείται τις επιδράσεις του οξέος και χρόνιου καπνίσματος στους πνεύμονες 20,21,68. Υπάρχει μια εμφανής μείωση της γλουταθειόνης στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα των ποντικών, η οποία συνοδεύεται από πτώση της συνολικής πνευμονικής γλουταθειόνης 6 ώρες μετά την έκθεση 21,68. Παρομοίως, παρατηρήθηκε ελάττωση της ενδοκυττάριας γλουταθειόνης και στα επιθηλιακά κύτταρα 20,68. Η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στη μείωση της ενδοκυττάριας και πνευμονικής γλουταθειόνης, τόσο in vivo όσο και in vitro και την αύξηση της επιθηλιακής διαπερατότητας είναι γεγονός. Βασιστήκαμε σε ένα in vivo μοντέλο 48

9 ενδοτραχειακής ενστάλλαξης CSC σε ποντίκια και στην in vitro έκθεση μονόστιβων επιθηλιακών κυττάρων σε καπνό τσιγάρου, ώστε να μελετήσουμε αφ ενός τη ρύθμιση της γλουταθειόνης και του οξειδοαναγωγικού της συστήματος ως απάντηση στο CSC και άλλα οξειδωτικά προϊόντα και αφετέρου τη δυσαναλογία των επιπέδων γλουταθειόνης ανάμεσα στο οξύ και το χρόνιο κάπνισμα. Μετά την in vitro έκθεση του κυψελιδικού επιθηλίου σε CSC παρατηρείται μια αρχική μείωση της ενδοκυττάριας γλουταθειόνης και ακολουθεί μια αντιδραστική αύξηση εάν τα κύτταρα ξεπλυθούν και παραταθεί η έκθεσή τους στο CSC για 24 ώρες 116. Ανάλογα μεταβάλλεται η γλουταθειόνη σε πνεύμονες ποντικών 68 και συσχετίζεται με την αύξηση της οξειδωμένης γλουταθειόνης. Ερευνήσαμε, επίσης, τη δραστικότητα των κύριων ενζύμων που συμμετέχουν στη σύνθεση και στην οξειδοαναγωγή της γλουταθειόνης ως απάντηση στο CSC, τόσο in vitro όσο και in vivo. Η αρχική ελάττωση της πνευμονικής και ενδοκυττάριας γλουταθειόνης μετά από έκθεση σε CSC συσχετίστηκε με τη μείωση της δραστικότητας της γ - GCS, η οποία ανέκτησε τη δραστικότητά της σε 24 ώρες 62,115. Υποθέτουμε ότι τα αυξημένα επίπεδα γλουταθειόνης μετά την έκθεση σε CSC οφείλονται στην ενεργοποίηση του γονιδίου της γ - GCS από τα συστατικά του καπνού του τσιγάρου. Χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης - αντίστροφης μεταγραφάσης καταδείξαμε ότι 12 με 24 ώρες μετά την in vitro έκθεση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων σε CSC σημειώνεται αύξηση στο mrna της γ - GCS 116,117, (Σχήμα 4). Καταδείξαμε, επίσης, ότι η υπερέκφραση του γονιδίου της γ - GCS συνέβη στο μεταγραφικό επίπεδο (Σχήμα 3). Το τελευταίο, πιθανώς να οφείλεται στην ενεργοποίηση οξειδοαναγωγικο - ευαίσθητων μεταγραφικών παραγόντων, που συμμετέχουν στη ρύθμιση της έκφρασης της γ - GCS. Μια σειρά από πειράματα έδειξε ότι το CSC ενεργοποιεί το μεταγραφικό παράγοντα (ΑΡ)-1 118,119. Σε πειράματα απάλειψης γονιδίων, χρησιμοποιώντας την κατευθυνόμενη μεταλλαξιογένεση σε ένα σύστημα αναφοράς, βρήκαμε ότι η εγγύς (ΑΡ)-1 είναι καθοριστική για τη ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου της γ - GCS, ως απάντηση σε ποικίλα οξειδωτικά, συμπεριλαμβανομένου του καπνού του τσιγάρου 119 και άρα και για τη σύνθεση της γλουταθειόνης στα πνευμονικά επιθηλιακά κύτταρα. Συνεπώς, το οξειδωτικό stress προκαλεί την υπερέκφραση σημαντικών γονιδίων που συμμετέχουν στη σύνθεση της γλουταθειόνης στα πλαίσια ενός προσαρμοστικού ή προστατευτικού μηχανισμού. Τα γεγονότα αυτά πιθανόν να ευθύνονται για τα αυξημένα επίπεδα γλουταθειόνης στο ELF χρόνιων καπνιστών, ενώ οι πιο επιβλαβείς επιδράσεις του καπνού του τσιγάρου μάλλον συμβαίνουν κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά το κάπνισμα ενός τσιγάρου, όπου οι πνεύμονες βρίσκονται σε ένδεια αντιοξειδωτικών, όπως η γλουταθειόνη. Η κυτταροκίνη TNF, που παίζει σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή της ΧΑΠ, μειώνει επίσης την ενδοκυττάρια γλουταθειόνη στα επιθηλιακά κύτταρα μέσω ενός μηχανισμού ενδοκυττάριου οξειδωτικού stress, ενώ ακολουθεί μια αντιδραστική αύξηση 12 με 24 ώρες μετά, λόγω της ενεργοποίησης της (ΑΡ)-1 και της αυξημένης έκφρασης της γ - GCS 119. Τα κορτικοστεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντιφλεγμονώδεις παράγοντες στη ΧΑΠ, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι ακόμη αμφιλεγόμενη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η δεξαμεθαζόνη, επίσης, μειώνει την ενδοκυττάρια γλουταθειόνη στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα, χωρίς όμως τη συνεπακόλουθη, αντιδραστική αύξηση που επάγει ο TNF 119. Η τελευταία, μάλιστα, παρεμποδίζεται κατά τη συγχορήγηση δεξαμεθαζόνης 119. Οι παραπάνω παρατηρήσεις, πιθανώς να διαφωτίσουν την αποτελεσματικότητα των κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με ΧΑΠ. Οι Gilks και συν. 120 κατέδειξαν την, αύξηση της έκφρασης ενός αριθμού αντιοξειδωτικών γονιδίων στα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα ποντικών που εκτέθηκαν σε καπνό τσιγάρου για 14 ημέρες. Αν και η έκφραση του mrna του SOD και της μεταλλοθειονίνης ήταν αυξημένη τις ημέρες 1 και 2 και επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα μέσα σε 7 ημέρες, το mrna της GP δεν αυξήθηκε παρά μόνο μετά από 7 ημέρες έκθεσης, υπογραμμίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα του οξειδοαναγωγικού συστήματος της γλουταθειόνης στη χρόνια προστασία ενάντια στις επιδράσεις του καπνού του τσιγάρου. Το γονίδιο cfos ανήκει σε μια οικογένεια γονιδίων που ρυθμίζουν την αύξηση και διαφοροποίηση και η έκφραση των οποίων αποτελεί γενικά την πρώτη σημαντική απάντηση σε μια ποικιλία χημικών και φυσικών ερεθισμάτων 112. Μελέτες σε ποικίλες κυτταρικές σειρές επιβεβαίωσαν την αυξημένη έκφραση του γονιδίου cfos ως απάντηση στο CSC 121. Το περοξυνιτρικό και οι αλδεΰδες που εμπεριέχονται στον καπνό του τσιγάρου, σε συγκεντρώσεις που είναι παρόντα στο CSC μπορούν να αναπαράγουν τα ίδια αποτελέσματα 121. Η μείωση της ενδοκυττάριας γλουταθειόνης από το CSC ενισχύεται αν προηγηθεί χορήγηση σουλφοξαμινικής βουθειονίνης στα κύτταρα, ενώ αναστέλλεται αν προηγηθεί θεραπεία με NAC, που είναι ένα θειολικό αντιοξειδωτικό 121. Οι παραπάνω μελέτες δίνουν έμφαση στη σπουδαιότητα των ενδοκυττάριων επιπέδων της αντιοξειδωτικής γλουταθειόνης. Επομένως, το οξειδωτικό stress προάγει την αυξημένη έκφραση τόσο των προφλεγμονωδών γονιδίων μέσω της ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόντων, όπως ο NFκΒ, όσο και των προστατευτικών γονιδίων π.χ της γ - GCS μέσω άλλων μεταγραφικών παραγόντων, όπως η (ΑΡ)-1. Συνεπώς, μάλλον υφίσταται μια λεπτή ισορροπία στην έκφραση προ - φλεγμονωδών και αντι - φλεγμονωδών γονιδίων ως απάντηση στον καπνό του τσιγάρου και η οποία είναι κριτικής σημασίας για την πιθανή πρόκληση κυτταρικής βλάβης (Σχήμα 4). Η γνώση των μοριακών μηχανισμών που ρυθμίζουν τα γεγονότα αυτά, ίσως ανοίξει νέους θεραπευτικούς ορίζοντες στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ. Οξειδωτικό stress και τάση προς α- νάπτυξη ΧΑΠ Επειδή ένα μόνο ποσοστό, (15-20%), των καπνιστών είναι ευάλωτοι στις επιδράσεις του καπνίσματος και εμφανίζουν μια γρήγορη μείωση της FEV1 και αναπτύσσουν τελικά ΧΑΠ 122, είναι σημαντικό να διακρίνουμε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι, αλλά και να ανακαλύψουμε τους μηχανισμούς της τάσης αυτής. Η γνώση των παραπάνω ίσως διαφωτίσει την παθογένεια της ΧΑΠ. Οι πολυμορφισμοί σε διάφορα γονίδια φαίνεται να είναι συχνότεροι σε καπνιστές που αναπτύσσουν ΧΑΠ συγκριτικά με μη καπνιστές 123. Αρκετοί από αυτούς τους πολυμορφισμούς ίσως έχουν λειτουργική σημασία, όπως η συσχέτιση ανάμεσα στον πολυμορφισμό του TNF-α γονιδίου (TNF-2), το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα του TNF στη φλεγμονή και στην ανάπτυξη χρόνιας βρογχίτιδας 124. Σχετικός με τις επιδράσεις του καπνού του τσιγάρου είναι 49

10 και ένας πολυμορφισμός στο γονίδιο της μικροσωμιακής εποξειδικής υδρολάσης, ένα ένζυμο που συμμετέχει στο μεταβολισμό υψηλής δραστικότητας εποξειδικών μεσολαβητών που είναι παρόντες στον καπνό του τσιγάρου 125. Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλή δραστικότητα της μικροσωμιακής εποξειδικής υδρολάσης (ομοζυγώτες), ήταν σημαντικά υψηλότερο σε ασθενείς με ΧΑΠ και σε μια υποομάδα ασθενών με τεκμηριωμένο εμφύσημα (ΧΑΠ 22%, εμφύσημα 19%) συγκριτικά με τους υγιείς (6%). Επομένως, είναι πιθανό ότι οι πολυμορφισμοί λειτουργικής σημασίας σε ένζυμα που συμμετέχουν στο μεταβολισμό ξενοβιωτικών ή σε γονίδια αντιοξειδωτικών ενζύμων, διακρίνουν τους καπνιστές που είναι πιο ευάλωτοι στις βλαβερές επιδράσεις του καπνού. Θεραπευτικές επιλογές που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας οξειδωτικών / αντιοξειδωτικών προϊόντων στη ΧΑΠ Αν και υπάρχουν στοιχεία δηλωτικά της διαταραχής της ισορροπίας οξειδωτικών / αντιοξειδωτικών προϊόντων σε καπνιστές και του πιθανού τους ρόλου στην παθογένεια της ΧΑΠ, υπάρχουν και οι αντίστοιχες, στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές; Διάφορες προσεγγίσεις επιχειρήθηκαν για την αποκατάσταση αυτής της ισορροπίας. Μια πιθανή προσέγγιση θα μπορούσε να στοχεύει στη φλεγμονώδη απάντηση, μειώνοντας τον εγκλωβισμό ή τη μετανάστευση των λευκοκυττάρων από την πνευμονική κυκλοφορία στις κυψελίδες. Τέτοιες θεραπευτικές επιλογές είναι, πιθανόν, φάρμακα που μεταβάλλουν την ικανότητα των κυττάρων για παραμόρφωση και που, επομένως, εμποδίζουν τον εγκλωβισμό ή τη μετανάστευση των ουδετερόφιλων. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μέσω της αλληλεπίδρασής τους με τα μόρια προσκόλλησης που είναι απαραίτητα για τη μετανάστευση είτε εμποδίζοντας την απελευθέρωση φλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-8, LTB4), οι οποίες προάγουν την ουδετεροφιλική μετανάστευση. Θα ήταν επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν αντιφλεγμονώδεις παράγοντες οι οποίοι θα εμποδίζουν την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου από τα ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα ή θα τις εξουδετερώνουν μόλις αυτές δημιουργηθούν, ενδυναμώνοντας έτσι την αντιοξειδωτική ασπίδα των πνευμόνων. Υπάρχουν πολλές θεραπευτικές επιλογές για να ενισχύσουμε την αντιοξειδωτική προστασία των πνευμόνων. Μια προσέγγιση θα ήταν ο μοριακός χειρισμός αντιοξειδωτικών γονιδίων, όπως της GP, ή γονιδίων που εμπλέκονται στη σύνθεση της γλουταθειόνης ή τέλος, η δημιουργία μορίων με δραστικότητα παρόμοια με αυτή των αντιοξειδωτικών ενζύμων (καταλάση, SOD). Μια άλλη θεραπευτική επιλογή θα ήταν η χορήγηση αντιοξειδωτικής θεραπείας. Επιχειρήθηκε η χορήγηση διάφορων αντιοξειδωτικών παραγόντων σε καπνιστές, όπως η βιταμίνη C και η βιταμίνη Ε Προσπάθειες για χορήγηση συμπληρωματικής πνευμονικής γλουταθειόνης έχουν γίνει, χρησιμοποιώντας την ίδια τη γλουταθειόνη ή πρόδρομες μορφές της 130. Η γλουταθειόνη από μόνη της δε μεταφέρεται επαρκώς μέσα στα περισσότερα ζωικά κύτταρα και αυτή η εξωκυττάρια περίσσεια γλουταθειόνης μπορεί να αποτελέσει πηγή θειούχων ριζών υπό συνθήκες οξειδωτικού stress. H νεφελοποιημένη γλουταθειόνη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά, αλλά έχει φανεί ότι προκαλεί βρογχική υπεραντιδραστικότητα 132. Η κυστεΐνη είναι μια θειόλη και αποτελεί το αμινοτελικό αμινοξύ στη σύνθεση της γλουταθειόνης 133. Η χορήγηση κυστεΐνης δεν είναι εφικτή γιατί οξειδώνεται προς ένα νευροτοξικό παράγωγο της κυστεΐνης 134. Το κυστεϊνικο-δανειοδοτικό σύστημα NAC συμπεριφέρεται σαν κυτταρική πρόδρομη μορφή της κυστεΐνης και αποακετυλιώνεται στο στομάχι σε κυστεΐνη μετά από per os χορήγηση. Μειώνει τους δισουλφυδικούς δεσμούς και δύναται να αλληλεπιδράσει άμεσα με τα οξειδωτικά προϊόντα. Η χορήγηση της NAC, προκειμένου να αυξηθεί η γλουταθειόνη σε ασθενείς με ΧΑΠ, είχε ποικίλα επιτυχή αποτελέσματα 135,136. Όταν η NAC χορηγήθηκε per os σε χαμηλή δόση εφ άπαξ, 600 mg/d, σε υγιείς, τα επίπεδά της στο πλάσμα παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα 2 ώρες μετά τη χορήγηση 135. Οι Bridgeman και συν. 136, έδειξαν ότι μετά από 5 ημέρες καθημερινής χορήγησης NAC, 600mg tid, σημειώθηκε μια σημαντική αύξηση των επιπέδων της γλουταθειόνης στο πλάσμα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανάλογη αύξηση της γλουταθειόνης στο BAL ή στον πνευμονικό ιστό. Οι πληροφορίες αυτές υπονοούν ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί σταθερή αύξηση της πνευμονικής γλουταθειόνης μέσω της χορήγησης NAC σε άτομα που δε βρίσκονται σε ένδεια γλουταθειόνης. Παρόλα αυτά, ευρωπαϊκές μελέτες έχουν δείξει ότι η NAC μειώνει τον αριθμό των ημερών που οι ασθενείς με ΧΑΠ βρίσκονται σε παρόξυνση Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε όμως σε μια ανάλογη μελέτη της Βρετανικής Εταιρείας Θώρακος 139. Τα αντικρουόμενα συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών οφείλονται σε διάφορους λόγους. Πρώτον, τα θετικά αποτελέσματα των μελετών της NAC αφορούν σε ασθενείς με σχετικά ήπια ΧΑΠ, ενώ στη βρετανική μελέτη οι ασθενείς είχαν σοβαρότερου σταδίου ΧΑΠ. Δεύτερον, και στις δύο μελέτες χορηγήθηκε σχετικά μικρή δόση NAC. Η Ν-ακυστελίνη (NAL) είναι ένα άλας λυσίνης της NAC. Είναι επίσης μια βλεννολυτική και οξειδωτική, θειολική ένωση, η οποία, σε αντίθεση με την NAC που είναι οξύ, έχει ουδέτερο ph. Η NAL μπορεί να χορηγηθεί σε εισπνεόμενη μορφή χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες 140. Συγκριτικές μελέτες των αποτελεσμάτων της NAC και της NAL, βρήκαν ότι και οι δύο ενώσεις αύξησαν την ενδοκυττάρια γλουταθειόνη στα κυψελιδικά επιθηλιακά κύτταρα 140 και ανέστειλαν την απελευθέρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου και του ανιόντος του υπεροξειδίου από τα ουδετερόφιλα του περιφερικού αίματος καπνιστών και ασθενών με ΧΑΠ 141. Τα περισσότερα ζωικά κύτταρα φυσιολογικά εξάγουν γλουταθειόνη, αλλά δεν την προσλαμβάνουν. Ο αιθυλεστέρας της γλουταθειόνης περιέχει μια αιθυλ-ομάδα που εστεροποιείται στο αμινοξύ γλυκίνη της γλουταθειόνης. Ο αιθυλεστέρας της γλουταθειόνης είναι πιο λιπόφιλος και επομένως εισέρχεται ταχύτερα και ευκολότερα στα κύτταρα απ ότι η γλουταθειόνη. Ο μονο-εστέρας στη συνέχεια υδρολύεται σε γλουταθειόνη από τη μια μη ειδική κυτταροπλασματική εστεράση 142. Ο μονο-αιθυλ-εστέρας της γλουταθειόνης ανθίσταται στη δράση του ενζύμου γ-γλουταμυλο-κυστεϊνική τρανσπεπτιδάση και έχει χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της γλουταθειόνης in vitro 143. Η θειαζολιδίνη είναι ένας εν δυνάμει χρήσιμος συζεύκτης για τη μεταφορά κυστεΐνης και έχει φανεί ότι προστατεύει ενάντια στην οξειδωτική βλάβη 144. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μελέτες σε πληθυσμό ανθρώπων που να επιβεβαιώνουν τα παραπάνω συμπεράσματα. Η μοριακή ρύθμιση της σύνθεσης της γλουταθειόνης - στοχεύοντας στη γgcs 50

Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά

Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά Κατά τη διάρκεια των φυσιολογικών ανθρώπινων διεργασιών παραγωγή ενέργειας, αποτοξίνωση από τοξικές ουσίες και ανοσολογική απόκριση, παράγονται από τον οργανισµό ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, Οξειδωτικό στρες και ανοσιακό σύστημα. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης

Άσκηση, Οξειδωτικό στρες και ανοσιακό σύστημα. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Άσκηση, Οξειδωτικό στρες και ανοσιακό σύστημα Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Θέματα παρουσίασης Λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (URTI) και άσκηση (γιατί;)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης. στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση

Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης. στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση Ο ρόλος της οξειδάσης της ξανθίνης στην οξειδοαναγωγική κατάσταση κατά την άσκηση Αριστείδης Σ. Βεσκούκης, PhD Βιοχημικός - Βιοτεχνολόγος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ. Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ/ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ Dr ΒΑΪΚΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ/ντής Οφθαλμολογικής Κλινικής Γ.Κ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ANOΣΟΓΗΡΑΝΣΗ. Ιωάννα Οικονοµίδου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ANOΣΟΓΗΡΑΝΣΗ. Ιωάννα Οικονοµίδου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ANOΣΟΓΗΡΑΝΣΗ Ιωάννα Οικονοµίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Το ανοσιακό σύστηµα θεωρείται αποφασιστικός παράγοντας για την διατήρηση της υγείας και την επιβίωση στους ηλικιωµένους

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Athens 2010 Μαρία Α. Καρδάση

Athens 2010 Μαρία Α. Καρδάση Athens 2010 Γλυκοζυλίωση Τα τελευταία χρόνια όληηπροσπάθειατης αισθητικής αποκατάστασης του γηρασμένου δέρματος αφορούσε κυρίως την αποκατάσταση της εξωγενούς γήρανσης φωτογήρανσης. Τι γίνεται όμως με

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Στέργιος Κατσιουγιάννης PhD Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Επιστήµης ιαιτολογίας και ιατροφής Μεταβολισµός και Ανοσολογία Ιστορικά το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής

Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής Βιταμίνες/ Συμπληρώματα Διατροφής e-catalogue 2012 Βιταμίνες Μέταλλα & Ιχνοστοιχεία Αμινοξέα & Πρωτεΐνες Απαραίτητα Λιπαρά Οξέα Πεπτικά/Προβιοτικά Βοηθήματα Βιταμίνες Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΒΑΡΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ- Κ.Ε.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική καταπόνηση

Οξειδωτική καταπόνηση Οξειδωτική καταπόνηση Δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου Ο ρόλος του μοριακού οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της αναπνευστικής λειτουργίας των αερόβιων

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις διάφορες διεργασίες που γίνονται μέσω των μεμβρανών. Eίναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών. Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή

Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών. Το ελαιόλαδο, υγρό χρυσάφι κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜSc Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Ελαιόλαδο: Το πολύτιμο όπλο έναντι πολλών ασθενειών Το ελαιόλαδο, "υγρό χρυσάφι" κατά τον Όμηρο αποτελεί θαυματουργή πηγή θρεπτικών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα

η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα η λύση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας Συµπλήρωµα διατροφής µε ω3 - ω6, βιταµίνες Β6 & Ε και φυτικά εκχυλίσµατα "Κλινικά αποδεδειγµένα αποτελέσµατα σε 47 ηµέρες" Αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας Ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟΥ Μελέτη των ιστολογικών και βιοχημικών αλλοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΡΗΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M.D,PhD,FEBU ΚΑΠΝΙΣΜΑ H ΣΤΥΣΗ? XΕΙΡ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΝ ΡΟΛΟΓΟΣ XΕΙΡ. ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ- ΑΝ ΡΟΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τί είναι Lifestyle? Μία έκφραση προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2013

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2013 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2013 Στην αρχαία Ελλάδα, όταν ήκμαζαν, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η γεωμετρία, και γεννιόταν η ιατρική επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ.

Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό οξύ. Μαρία Καρδάση Το 1934 ο Κάρλ Μάγιερ απομόνωσε από το υαλώδες υγρό του βόειου οφθαλμού μια άγνωστη μέχρι τότε μη θεϊκή γλυκοζαμινογλυκάνη και την ονόμασε hyaluronan. Σήμερα η hyaluronan αναφέρεται ως υαλουρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Metabolism and Oxidosis Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων Τα τρόφιμα είναι σύνθετοι συνδυασμοί που προέρχονται από πολλές πηγες. Όλα τα τρόφιμα έχουν τη δυνατότητα αλλεπίδρασης (χημικής) σε διαφορετικό βαθμό.

Διαβάστε περισσότερα

(dietary fiber, nonnutritive fiber)

(dietary fiber, nonnutritive fiber) KΥΤΤΑΡΙΝΗ - ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Στα τρόφιμα, παράλληλα με τους υδατάνθρακες που πέπτονται στον ανθρώπινο οργανισμό (δηλαδή που υδρολύονται, απορροφώνται και μεταβολίζονται κατά τα γνωστά), υπάρχουν και υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Μονάδες 25 Α1.

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών Κωνσταντίνος Χαλκιάς Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών «Συνήθη Συµβάµατα του Χειµώνα από το αναπνευστικό και Βασικές γνώσεις αντιµετώπισής τους µε σκευάσµατα OTC- ΒΗΧΑΣ» Ο βήχας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ + ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Γλυκοζυλίωση και δυο φυσιολογικά φαινόµενα που σχετίζονται µε 1 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ Η «ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκός Cu. Στοιχείο µετάπτωσης, µέταλλο. Στο κυτταρικό περιβάλλον βρίσκεται σε δύο µορφές οξείδωσης. Cu + ανηγµένος χαλκός. Cu 2+ οξειδωµένος χαλκός

Χαλκός Cu. Στοιχείο µετάπτωσης, µέταλλο. Στο κυτταρικό περιβάλλον βρίσκεται σε δύο µορφές οξείδωσης. Cu + ανηγµένος χαλκός. Cu 2+ οξειδωµένος χαλκός Χαλκός Cu Στοιχείο µετάπτωσης, µέταλλο Στο κυτταρικό περιβάλλον βρίσκεται σε δύο µορφές οξείδωσης Cu + ανηγµένος χαλκός Cu 2+ οξειδωµένος χαλκός Είναι µαλακό οξύ προτιµά να προσαρτάται σε µαλακούς υποκαταστάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii. Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης... 3. Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9

Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii. Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης... 3. Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9 Περιεχόμενα Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii Κεφάλαιο 1 2 3 4 Εισαγωγή 1 Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης.... 3 Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9 1 Δράση μέσω φυσικοχημικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg Αυγό Τα αυγά αποτελούνται από το κέλυφος (10 %), το ασπράδι ή λευκό (50-60 %), τον κρόκο ή κίτρινο (30 %). Το κέλυφος αποτελείται κατά 95 % από ανόργανα συστατικά όπως ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

MΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ H διατροφή του ανθρώπου, από την εμφάνισή του μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκε από την εξελικτική εμπειρία του και από πολλούς άλλους

MΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ H διατροφή του ανθρώπου, από την εμφάνισή του μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκε από την εξελικτική εμπειρία του και από πολλούς άλλους MΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΤΑ H διατροφή του ανθρώπου, από την εμφάνισή του μέχρι σήμερα, διαμορφώθηκε από την εξελικτική εμπειρία του και από πολλούς άλλους παράγοντες όπως το περιβάλλον, οι συνήθειες ζωής, οι θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η μπεκλομεθαζόνη σε επανεξέταση: η μοντέρνα άποψη για ένα κλασσικό εισπνεόμενο κορτικοειδές

Η μπεκλομεθαζόνη σε επανεξέταση: η μοντέρνα άποψη για ένα κλασσικό εισπνεόμενο κορτικοειδές Άρθρο Σύνταξης Η μπεκλομεθαζόνη σε επανεξέταση: η μοντέρνα άποψη για ένα κλασσικό εισπνεόμενο κορτικοειδές Πέτρος Μπακάκος, Στέλιος Λουκίδης, Κωνσταντίνος Κωστίκας Συντακτική ομάδα Πνεύμων Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. γ 2. α 3. β 4. δ 5. δ Β. Ερωτήσεις σωστού - λάθους 1. Σωστό 2. Λάθος 3. Λάθος 4. Λάθος 5. Σωστό ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Τα λίπη αποτελούν μια συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας Ενεργούν σαν διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Oι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - θρεπτικών ουσιών διακρίνονται σε δύο είδη : Tις άμεσεις ή/και έμμεσες επιδράσεις της τροφής στο ρυθμό απορρόφησης ή

Oι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - θρεπτικών ουσιών διακρίνονται σε δύο είδη : Tις άμεσεις ή/και έμμεσες επιδράσεις της τροφής στο ρυθμό απορρόφησης ή AΛΛHΛEΠIΔPAΣEIΣ ΦAPMAKΩN - ΘPEΠTIKΩN OYΣIΩN Oι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - θρεπτικών ουσιών διακρίνονται σε δύο είδη : Tις άμεσεις ή/και έμμεσες επιδράσεις της τροφής στο ρυθμό απορρόφησης ή μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13: ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η χορήγηση διατροφής δεν ΠΡΕΠΕΙ να ξεπερνά την ικανότητα χρησιμοποίησης/οξείδωσης τους απο τον οργανισμό ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αναστολή αντλίας πρωτονίων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Περιγραφή της περίπτωσης Άνδρας 43 ετών εισάγεται σε κλινική λόγω επιγαστραλγίας. Μετά από έλεγχο ετέθη η διάγνωση του πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μετα μετ βολική ενεργο ενεργο ο π ίηση

Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μετα μετ βολική ενεργο ενεργο ο π ίηση Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μεταβολική ενεργοποίηση του αυγού ανακατατάξεις στα συστατικά του αυγού σχηματισμός του διπλοειδή πυρήνα του ζυγωτού

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση

Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση Αντιμικροβιακά πεπτίδια και ψωρίαση Ψωρίαση: Πέρα από τα όρια Πορταριά, 18-20 Ιανουαρίου 2013 Ελισάβετ Λαζαρίδου Επικ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Α Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αντιμικροβιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΡaΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΡaΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παθολογική Κλινική Πνευμονολογικό Τμήμα Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΡaΟ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 25% - 40% των ασθενών με ΧΑΠ υποσιτίζονται. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Η κυτταρική μεμβράνη ή πλασματική μεμβράνη είναι η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει;

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη ΧΑΠ; Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή Βλάβη, Οξειδωτικό στρες, αντιοξειδωτικά και άσκηση

Μυϊκή Βλάβη, Οξειδωτικό στρες, αντιοξειδωτικά και άσκηση Μυϊκή Βλάβη, Οξειδωτικό στρες, αντιοξειδωτικά και άσκηση Μυϊκή συστολή Αδυναμία δεσμίνης να δεχτεί την πίεση στην οποία υποβάλλεται ο μυς Χρονική σειρά γεγονότων στη μυϊκή βλάβη Proposed mechanism of

Διαβάστε περισσότερα

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη «Το κόκκινο κρασί κάνει καλό στην καρδιά» «ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ»

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Στόχοι για την αντιμετώπιση του Γνώση Δεξιότητες Πηγές Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια

EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA. Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια EΠIΘHΛIAKA KYTTAPA Tα επιθηλιακά κύτταρα > σχηµατίζουν στρώµατα κυττάρων που συνδέονται στενά µεταξύ τους > & ονοµάζονται επιθήλια λειτουργίες κάλυψη επένδυση > εσωτερικών εξωτερικών επιφανειών & αυλών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ Πώς να προλάβετε και πώς να αντιμετωπίσετε τη συχνότερη αιτία τύφλωσης στα άτομα άνω των 50 ετών ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην Ελλάδα σε περισσότερα από 50.000 άτομα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσιακή απάντηση (immune response)

Ανοσιακή απάντηση (immune response) Ανοσιακή απάντηση (immune response) Το σύνολο των μηχανισμών που καθιστούν τον οργανισμό ικανό να αναγνωρίζει,να εξουδετερώνει και να απομακρύνει κάθε ξένη ουσία προς αυτόν χαρακτηρίζεται ως ανοσία. Αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα

είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα Χ.Μ. Μουτσόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ο ανοσολογικό (αμυντικό) σύστημα έχει σκοπό την προστασία του οργανισμού από ξένους εισβολείς, όπως είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας

Φυσιολογία-Ι. Ουροποιητικό σύστημα. Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Φυσιολογία-Ι Ουροποιητικό σύστημα Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών Β. Στεργίου Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Πειραματικής Φυσιολογίας Κύριες λειτουργίες των νεφρών Ρύθμιση του όγκου των υγρών του

Διαβάστε περισσότερα

Παθογένεση των µικροαγγειακών επιπλοκών

Παθογένεση των µικροαγγειακών επιπλοκών 32 Παθογένεση των µικροαγγειακών επιπλοκών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ Λέκτορας Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μικρο- και μάκρο- αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελούν την κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013)

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες ως φραγμοί Νερό Υδρόφιλες φωσφολιπιδικές κεφαλές Φωσφολιπιδική μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας

Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας Δεδομένα για την in vitro χημειοπροστατευτική δράση και την in vivo απορρόφηση των συστατικών της Κορινθιακής σταφίδας ΑΘΗΝΑ, 2014 Αριστέα Γκιοξάρη Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Ph.D., M.Sc. Χημειοπροστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

Ομάδες φαινολικών ενώσεων ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη δομή και λειτουργικότητά τους. Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος

Σχέση ωσμωτικής πίεσης-ωσμωτικότητας-ώσμωσης. Ωσμωτικότητα πλάσματος Βιολογικές και Κλινικές Εφαρμογές της Ωσμωτικότητας Στόχοι Κατανόησης-Υποδείξεις: -Εξοικειωθείτε με διάφορα παραδείγματα βιολογικών εφαρμογών. (Σημειώση: Μην τα αποστηθίσετε! Απλώς διαβάζοντάς τα να τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία Τσάι Πράσινο Οι ιδιότητες και τα οφέλη του πράσινου τσαγιού είναι γνωστές εδώ και αιώνες σε πολλούς Ασιατικούς πολιτισμούς. Ωστόσο στο δυτικό κόσμο το πράσινο τσάι έγινε δημοφιλές πρόσφατα. Μόνο το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να Μην καπνίζω

Μαθαίνω να Μην καπνίζω Μαθαίνω να Μην καπνίζω 1ο Βραβείο: Μπαμπά μην καπνίζεις Κεκλίκογλου Γ., Κουρουνιώτη Δ., Μολύνδρη Μ., Πλαμαντούρα, Κ. Δημοτικό Σχολείο Σταυράκη Το κάπνισμα είναι η πρώτη αποτρέψιμη αιτία θανάτου σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Ανόργανα στοιχεία Απαραίτητες ουσίες που παίζουν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιταµίνες και Φυτοχηµικά

Βιταµίνες και Φυτοχηµικά Βιταµίνες και Φυτοχηµικά Βιταµίνες: γενικά Οργανικές ενώσεις Απαιτούνται σε µικρές ποσότητες Λειτουργούν σαν ρυθµιστές--επιτρέπουν την εξέλιξη των µεταβολικών διαδικασιών εν παρέχουν ενέργεια Υπερβολική

Διαβάστε περισσότερα

Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 22 ο Συνέδριο ΔΕΚΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008 Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Γεώργιος Γιαννόγλου Καθηγητής Καρδιολογίας Ο σακχαρώδης διαβήτης θεωρείται από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα