κώδικας δεοντολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κώδικας δεοντολογίας"

Transcript

1 κώδικας δεοντολογίας

2

3 κώδικας δεοντολογίας Aπρίλιος 2012

4

5 περιεχόμενα Όραμα, Αποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 7 Μήνυμα Διοίκησης 9 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία Ανταγωνισμός Διαφθορά Απιστία Δωροδοκία Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) Εσωτερική πληροφόρηση Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων Ανθρώπινο δυναμικό Υγεία & ασφάλεια 7.2. Ίσες ευκαιρίες 7.3. Σεβασμός προς τους συναδέλφους & τρίτους Παρενόχληση 7.4. Αλκοόλ και απαγορευμένες ουσίες 8. Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη 8.2. Προστασία του περιβάλλοντος 9. Κοινωνική Ευθύνη Προστασία περιουσίας και πληροφοριών Υλική υποδομή και πόροι Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Διαχείριση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων 11. Ακρίβεια οικονομικής πληροφόρησης Εφαρμογή κώδικα Διευκρίνιση αμφιβολιών Γνωστοποίηση παραβάσεων

6 6

7 Όραμα, Aποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Το όραμά μας είναι να είμαστε πρωτοπόρος διεθνής ενεργειακός Όμιλος, με διαρκή βιώσιμη ανάπτυξη Η αποστολή μας επικεντρώνεται στην «Ενέργεια για ζωή» ώστε να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, λειτουργώντας με υψηλή αποδοτικότητα στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά Οι αξίες μας: 1. Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια 2. Επενδύουμε στο μέλλον μας και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας 3. Εστιάζουμε στα αποτελέσματα, επιδεικνύοντας πρωτοβουλία και εξωστρέφεια 4. Παρέχουμε στους πελάτες μας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες 5. Αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, προάγοντας την αξιοκρατία και την ομαδική εργασία 6. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα προς την κοινωνία και το περιβάλλον 7

8

9 Μήνυμα Διοίκησης Οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ οικοδομούνται όχι μόνο πάνω στις επιχειρηματικές τους επιδόσεις αλλά και στις αξίες και αρχές που υιοθετούν και υπηρετούν μέσα από όλες τις δράσεις και ενέργειές τους, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛΠΕ. Σκοπός του Κώδικα είναι να συνοψίσει τις αρχές που διέπουν την εσωτερική λειτουργία των Εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του προς επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που εκάστοτε τίθενται για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την πρόοδό του. Έτσι, υπηρετούνται τα συμφέροντα των μετόχων, του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας. Οι Εταιρείες του Ομίλου αποτελούν τα κύτταρά του και η καλή και αποδοτική λειτουργία τους εξασφαλίζει την πρόοδό του. Η εσωτερική λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων τού Ομίλου για να είναι ικανοποιητική πρέπει να γίνεται με βάση αρχές και κανόνες, ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια, βασικά δομικά στοιχεία που εγγυώνται μια επιτυχημένη και αναπτυξιακή πορεία. Σε αντίθεση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, που ρυθμίζουν την εκπροσώπηση της Εταιρείας στη σχέση της με τους τρίτους και θέματα διαφάνειας διαχείρισης, ο Κώδικας Δεοντολογίας συνοψίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες κάθε άτομο που συμμετέχει στην παραγωγική λειτουργία των Εταιρειών τού Ομίλου και όλων των συλλογικών του οργάνων, πρέπει να ενεργεί και να πράττει εντός του πλαισίου των καθηκόντων του. Όλες οι μεμονωμένες και συλλογικές ενέργειες πρέπει να καθοδηγούνται και να διέπονται από τις αρχές αυτές. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ο Κώδικας Δεοντολογίας να θέσει ένα σύνολο κανόνων που δεν θα αποτελεί απλό ευχολόγιο, αλλά έναν πρακτικό οδηγό στην καθημερινή μας εργασία. 9

10

11 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τους νόμους (και ως νόμοι νοούνται όλοι οι γραπτοί κανόνες δικαίου της Πολιτείας, είτε έχουν τη μορφή τυπικού νόμου είτε άλλη, όπως Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.λπ.) είναι αυτονόητο καθήκον και πρωταρχική υποχρέωση όλων των προσώπων, φυσικών ή νομικών και όλων των ομάδων που διέπονται απ αυτούς, όποιοι κι αν είναι. Η αναφορά αυτή μοιάζει αυτονόητη, εμπεριέχει όμως την έμφαση και τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος σε έναν κώδικα συμπεριφοράς, με σκοπό τη δημιουργία συνείδησης σε όλο το προσωπικό και τα όργανά του και μέσω αυτών στους συναλλασσόμενους με αυτά. Η συνείδηση αυτή είναι πιο χρήσιμη σε περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και ευθυκρισία. Θα οδηγήσει τον καθένα στον απαιτούμενο έλεγχο προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ακολουθείται σε κάθε περίπτωση η σωστή νομική οδός, σ ένα νομικό περιβάλλον συνήθως πολύπλοκο, το οποίο συχνά επιδέχεται ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Οι υπηρεσίες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι τού Ομίλου υποχρεούνται να συμβουλεύονται τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή διευκρινίσεως ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών τους, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εταιρικών τους καθηκόντων. Παρά ταύτα, ένας Κώδικας Δεοντολογίας θα αποτελούσε κενό γράμμα αν δεν συνοδευόταν από πρακτικά μέτρα διασφάλισης της τήρησης της αρχής αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται με τις κατ ιδίαν Πολιτικές τού Ομίλου στα πιο σημαντικά θέματα, όπως είναι ο Ανταγωνισμός, η Διαφάνεια και Διαφθορά, το Περιβάλλον και η Ασφάλεια των εργαζομένων. Οι Πολιτικές αυτές του Ομίλου περιέχουν λεπτομέρειες και οδηγίες τόσο για την ενημέρωση του προσωπικού στους καθ έκαστα τομείς, όσο και για να καθορίσουν τον τρόπο διασφάλισης της εφαρμογής της αρχής αυτής στην πράξη. Η συμμόρφωση με τους νόμους δεν είναι μόνο ηθικό καθήκον. Είναι ο μόνος τρόπος ασφαλούς προστασίας των συμφερόντων του Ομίλου. Κάθε παράβαση νόμου, ακόμα και αν προς στιγμή περνάει απαρατήρητη, εκθέτει τον Όμιλο σε κινδύνους, η έκταση των οποίων και η επίδραση των οποίων στην οικονομική και στην κοινωνική του θέση μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Αυτό δε, πέρα και πάνω από τις ευθύνες που επωμίζεται το κάθε άτομο που είναι υπεύθυνο για την οποιαδήποτε παράβαση. 11

12 2. Ανταγωνισμός 12 Οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν τον απαραίτητο παράγοντα σωστής λειτουργίας της οικονομίας, της προόδου της και τελικά της εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Όλοι είμαστε παραγωγοί και καταναλωτές. Η εξυπηρέτηση του καταναλωτή προσδιορίζει και τη σωστή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Ο Όμιλος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού. Είναι απολύτως κρίσιμο να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει Πολιτική Ανταγωνισμού, η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχετική περί ελεύθερου ανταγωνισμού νομοθεσία στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται και καθιερώνει ειδικούς μηχανισμούς για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες. Εφιστάται η προσοχή ότι οι συνέπειες, σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων αυτών, είναι πολύ σοβαρές για τον Όμιλο και το ανθρώπινο δυναμικό του, γι αυτό και κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η αυστηρή τήρηση και εφαρμογή όχι μόνον των σχετικών νομοθετικών κανόνων αλλά και της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου. Για τα θέματα αυτά, ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να απευθύνεται αμέσως στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου. Αυτό είναι επιτακτικό σε περιπτώσεις αμφιβολίας ως προς την τήρηση και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και νόμων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επικοινωνίας του με τις Αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού και εμπορικής νομοθεσίας.

13 3. Διαφθορά Απιστία Δωροδοκία Δεν επιτρέπεται η προσφορά χρηματικού ποσού ή οποιουδήποτε τυχόν άλλου ωφελήματος αξίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, είτε υπό μορφή κινήτρου είτε ανταμοιβής, προκειμένου να ληφθεί ευνοϊκή απόφαση είτε για τα συμφέροντα του Ομίλου είτε για συμφέρον τρίτου. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Διοίκησης, στα στελέχη, στους εργαζομένους και γενικά σε όσους παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο, καθώς και στους/στις συζύγους και συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού, να λαμβάνουν πάσης φύσεως δώρα ή οποιεσδήποτε παροχές από τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές, τους πελάτες ή τους συνεργάτες τού Ομίλου, καθώς και από συμμετέχοντες σε διαδικασίες αναθέσεως προμηθειών και/ή έργων από τον Όμιλο, εκτός αν πρόκειται για δώρα μικρής αξίας που δίδονται κατά τα συνήθη επιχειρηματικά ήθη και αποτελούν εκδήλωση κοινωνικής ευπρέπειας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ως δώρα χρηματικά ποσά, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού. Δώρα των οποίων η αξία ενδέχεται να υπερβαίνει τα εκατό (100) Ευρώ, κατά την κρίση του προσώπου που τα λαμβάνει, θα πρέπει να δηλώνονται εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου από της λήψεώς τους στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Κατ εξαίρεση, στο σύνηθες πλαίσιο των εταιρικών δημοσίων σχέσεων, είναι αποδεκτό, σύμφωνα και με την Πολιτική του Ομίλου που διέπει αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, να παρέχονται απλά και συνηθισμένα γεύματα, τα οποία δεν επιδέχονται παρερμηνείας, αν ελεγχθούν δημοσίως. Οι παραβάσεις των ανωτέρω αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Εσωτερικών Κανονισμών Εργασίας του Ομίλου ή αντίστοιχες σχετικές Πολιτικές του Ομίλου. Ασχέτως τούτου όμως, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, συνεπάγονται αστικές ή ποινικές κυρώσεις για οποιονδήποτε παραβεί τις εν λόγω ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 13

14 4. Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) 14 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει όταν μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται να προσδοθεί νομιμοφάνεια σε χρήματα ή/και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συναλλασσόμαστε με νέους συνεργάτες, ώστε να διαπιστώνουμε έγκαιρα και έγκυρα την προέλευση των χρημάτων τους ή/και των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε περιπτώσεις όπου γεννάται αμφιβολία σχετικά με την προέλευση των όσων μας δίδονται από τον αντισυμβαλλόμενό μας, απευθυνόμαστε στη Διεύθυνση Πιστώσεων του Ομίλου προτού προβούμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή ενέργεια με τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο. Παρομοίως, όταν περιέλθει στη γνώση μας οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που πιθανολογούμε ότι μπορεί να συνιστά ξέπλυμα χρήματος, ενημερώνουμε άμεσα την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου και της παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απευθείας επαφή με τον αντισυμβαλλόμενό μας και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, οφείλουμε να διασφαλίσουμε με πρόσθετα μέτρα την επαλήθευσή της. Η παράβαση των κανόνων αυτών από τους εργαζομένους, τα στελέχη ή μέλη της Διοίκησης γεννά σοβαρές ευθύνες, όχι μόνον πειθαρχικής φύσεως, αλλά και για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νομοθετικούς κανόνες.

15 5. Εσωτερική πληροφόρηση Μέλη της Διοίκησης, στελέχη και εργαζόμενοι που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες του Ομίλου οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των πληροφοριών αυτών για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, κινητές αξίες στις οποίες αφορούν οι πληροφορίες αυτές. Επίσης, οφείλουμε να απέχουμε από την ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, να μην παρακινούμε άλλα πρόσωπα, βάσει εμπιστευτικής πληροφορίας, να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, οι ίδιοι ή μέσω άλλου, τις κινητές αξίες, στις οποίες η πληροφορία αφορά. Κατά την έννοια του παρόντος νοούνται ως: - Εμπιστευτικές πληροφορίες, οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές στο κοινό, έχουν χαρακτήρα συγκεκριμένο και αφορούν ένα ή περισσότερους εκδότες κινητών αξιών ή μία ή περισσότερες κινητές αξίες και οι οποίες αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή αυτής ή αυτών των κινητών αξιών. - Κινητές αξίες: α) οι μετοχές, οι ομολογίες και οι αξίες που εξομοιώνονται με μετοχές και ομολογίες, β) οι συμβάσεις ή τα δικαιώματα προεγγραφής, απόκτησης ή εκχώρησης των αξιών που αναφέρονται στο στοιχείο α), γ) οι συμβάσεις υπό προθεσμία, τα δικαιώματα προτιμήσεως και τα χρεόγραφα υπό προθεσμία με αντικείμενο τις αξίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), δ) οι συμβάσεις με ρήτρα για αξίες που προβλέπονται στο στοιχείο α) εφόσον γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση σε αγορά η οποία διέπεται από ορισμένους κανόνες, λειτουργεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εποπτεύεται από δημοσίως αναγνωρισμένη αρχή και είναι άμεσα ή έμμεσα ανοιχτή στο κοινό. ε) τα μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά. Η παράβαση των κανόνων αυτών δεν αποτελεί μόνο παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου, αλλά και παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 15

16 16

17 6. Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων Ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ανακύπτει όταν οι προσωπικές σχέσεις μας, οι εξωτερικές μας δραστηριότητες ή τα συμφέροντα που έχουμε σε άλλες επιχειρήσεις επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πάσης φύσεως αποφάσεις μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Πότε συντρέχουν αυτές οι καταστάσεις είναι θέμα πραγματικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά. Επίσης πολλές φορές, η σύγκρουση αυτή που δημιουργείται μεταξύ κάποιου προσώπου ή μέλους του οικογενειακού του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Ομίλου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργούν σύγχυση και αμφιβολία. Ενδεικτικά, ακολουθούν κάποιες περιπτώσεις, που συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και βοηθούν τον καθένα από εμάς να αντιληφθεί μία τέτοια ή παρόμοια κατάσταση όταν αυτή ανακύπτει: Όταν κάποιος εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος της Διοίκησης ή μέλος των οικογενειών τους προχωρεί σε οποιεσδήποτε επενδύσεις, αποκτώντας οικονομικά συμφέροντα ή συμμετοχή σε κέρδη Εταιρείας ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή του Ομίλου. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της Διοίκησης ή μέλος των οικογενειών τους χρησιμοποιεί για προσωπικό του όφελος ή όφελος άλλου τις πληροφορίες, τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του Ομίλου. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της Διοίκησης διεξάγει εργασία ή παρέχει βοήθεια σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τρόπο που επηρεάζει την απόδοση ή την κρίση του στην εργασία του στον Όμιλο. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της Διοίκησης επηρεάζει αρνητικά με τις ενέργειές του τη φήμη του Ομίλου και τις σχέσεις αυτού με τρίτους. Σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική του Ομίλου, που είναι εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλουμε να απευθυνόμαστε στην αρμόδια κατά τη σχετική Πολιτική του Ομίλου υπηρεσία σε περιπτώσεις αμφιβολίας για τον ακριβή προσδιορισμό του περιεχομένου συγκεκριμένης περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων. Περαιτέρω, τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη ή οι εργαζόμενοι Εταιρειών του Ομίλου οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού προβαίνουν σε πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές ή δραστηριότητες με τον Όμιλο. 17

18 18

19 7. Ανθρώπινο Δυναμικό 7.1. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού αποτελεί βασική αξία, πρώτιστη φροντίδα και πρωταρχική προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου αλλά και δέσμευσή του. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ομίλου στον τομέα αυτό εξειδικεύεται στην αντίστοιχη Πολιτική του Ομίλου, η οποία καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας. Το περιεχόμενο της Πολιτικής αυτής είναι αναρτημένο και προσβάσιμο από όλους τους εργαζομένους στην ιστοσελίδα του Ομίλου καθώς και στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο (intranet), στο οποίο είναι αναρτημένες και η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια. Ο κατάλογος της νομοθεσίας ενημερώνεται τακτικά με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων τμημάτων, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση και εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις. Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας αφορά τους πάντες, εργαζόμενους, στελέχη, μέλη της Διοίκησης και κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο. Η Πολιτική και το Σύστημα είναι σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους, σχετικούς με το αντικείμενο, κώδικες και πρακτικές και σε πολλές περιπτώσεις αυστηρότερα. Την Πολιτική αυτή υιοθετούμε και βελτιώνουμε συνεχώς, μέσω της εφαρμογής υψηλών προτύπων ασφάλειας στις μεθόδους εργασίας μας, στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στη διάθεση προϊόντων, στην παροχή των υπηρεσιών μας και στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία επεκτείνονται εκτός των εργαζομένων και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και μέλος της Διοίκησης οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στις καθημερινές εργασιακές του δραστηριότητες, να συμβάλει ενεργά στην πρόληψη ατυχημάτων, να αναφέρει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία του Ομίλου ανασφαλείς καταστάσεις και συμβάντα που υποπίπτουν στην αντίληψή του, να συμμετέχει στις σχετικές εκπαιδεύσεις και να ενημερώνεται τακτικά για τις οδηγίες εκτέλεσης της εργασίας του, καθώς και για την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το προσωπικό τρίτων που απασχολείται στους χώρους των Εταιρειών του Ομίλου στο πλαίσιο των πάσης φύσεως συμβατικών σχέσεων των τρίτων αυτών με τις Εταιρείες του Ομίλου (π.χ. συμβάσεων έργου, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.). Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την ακριβή τήρηση των κανόνων, χωρίς παρεκκλίσεις και ανοχές. Γι αυτό ο καθένας μέσα στον Όμιλο είναι σε ατομικό επίπεδο υπεύθυνος και συνεπώς ο σημαντικότερος συντελεστής της επιτυχίας. 19

20 7.2. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ο Όμιλος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με την έναρξη, την εξέλιξη και τη λήξη των εργασιακών σχέσεων, βασίζονται μόνο στην αξία, στα προσόντα και στην απόδοση των εργαζόμενων και των στελεχών του. Αντιθέτως, πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι ο Όμιλος αποδοκιμάζει και αποκρούει πάσης φύσεως διακρίσεις σχετικά με την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα, την εθνικότητα ή τις κάθε είδους πεποιθήσεις. Εφαρμόζοντας αντίστοιχες Πολιτικές, συστήματα και διαδικασίες, όπως εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, στα Συστήματα Επιλογής Προσωπικού, Αξιολόγησης της Απόδοσης κ.λπ., οι Εταιρείες του Ομίλου επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση του προσωπικού, τη δημιουργία κινήτρων, τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών του αναγκών και τη δημιουργία ενός αποδοτικού επαγγελματικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ. ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. Ο σεβασμός προς τους συναδέλφους, τα στελέχη και τους εργαζομένους του Ομίλου, καθώς και προς κάθε τρίτο που συναλλάσσεται καθ οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο έχει πρωταρχική σημασία και θα πρέπει να διαπνέει κάθε συμπεριφορά των στελεχών και εργαζομένων του Ομίλου στο πλαίσιο της απασχόλησής τους σε αυτόν. Ο σεβασμός εκδηλώνεται, μεταξύ των άλλων, με την ευγένεια της καθημερινής συμπεριφοράς, το σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου, την αποφυγή προκλήσεων, ερίδων και συγκρούσεων, την αξιοπρεπή ενδυμασία, τη διαγωγή με ηθικό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, όπως αρμόζει και προσήκει σε στελέχη και εργαζομένους στον κορυφαίο βιομηχανικό και εμπορικό Όμιλο της χώρας. Συνέπεια της παραπάνω αρχής του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας είναι ότι στις Εταιρείες του Ομίλου δεν γίνεται ανεκτή η σεξουαλική ή άλλης μορφής παρενόχληση εκ μέρους στελέχους ή εργαζομένου στον Όμιλο σε βάρος οποιουδήποτε εργαζόμενου ή τρίτου συναλλασσομένου με οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου. Ως σεξουαλική παρενόχληση νοείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, κυρίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Μπορεί να προέρχεται και από άνδρα και από γυναίκα, ή και από άτομο του ιδίου φύλου με αυτό που παρενοχλείται.

21 Στο πλαίσιο των ανωτέρω, απαγορεύονται αυστηρά, μεταξύ άλλων: (α) αστεία που περιλαμβάνουν εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου, όταν απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν έχουν ρητά εκδηλώσει την επιθυμία να γίνουν αποδέκτες τέτοιων αστείων (β) διακίνηση και/ή επίδειξη υλικού, σεξουαλικού περιεχομένου (π.χ. φωτογραφικού, κινηματογραφικού, έντυπου) (γ) ανεπιθύμητα σχόλια με σαφή σεξουαλικά υπονοούμενα (δ) σεξουαλικές προτάσεις (ε) αισχρές χειρονομίες (στ) επιθέσεις με ανήθικο σκοπό (ζ) εξαναγκασμός σε σεξουαλικές περιπτύξεις ή επαφή Αν κάποια ή κάποιος εργαζόμενος αισθανθεί ότι γίνεται θύμα σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης (φυλετικού, θρησκευτικού ή άλλου χαρακτήρα) καλείται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον ΓΔΑΔ&ΔΥΟ, ο οποίος, θα χειριστεί το θέμα με απόλυτη εχεμύθεια, αντικειμενικότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία για τον προσβαλλόμενο/η εργαζόμενο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. Η Διοίκηση του Ομίλου θα διερευνήσει την καταγγελία άμεσα και σε βάθος και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων και την προστασία του προσβαλλόμενου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και των εσωτερικών Κανονισμών των Εταιρειών του Ομίλου ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Στους εργαζόμενους και στα στελέχη του Ομίλου, παρέχεται ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Όλο το προσωπικό του Ομίλου οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιασδήποτε άλλης απαγορευμένης, ψυχότροπης ουσίας. Επιπροσθέτως, δεν επιτρέπεται εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η κατοχή, η χρήση, η πώληση ή η προσφορά απαγορευμένων ουσιών, εκτός αν η κατανάλωση αλκοόλ γίνεται λελογισμένα, στο πλαίσιο συγκεκριμένων εταιρικών εκδηλώσεων, όπου προσφέρεται αλκοόλ.

22 8. Περιβάλλον ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κεντρική επιλογή και επιδίωξη του Ομίλου, όχι μόνο ως έκφραση της εταιρικής μας υπευθυνότητας, αλλά κυρίως ως βάση για τη λήψη των αποφάσεών μας, οι οποίες προσβλέπουν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και στην ανταγωνιστικότητα μας στο χώρο της παραγωγής και παροχής ενέργειας. Στόχος και σκοπός μας είναι η ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Κινούμενος σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σταθερά και συστηματικά, ο Όμιλος: Χρησιμοποιεί μεθόδους και πρακτικές, οι οποίες είναι οικονομικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Εφαρμόζει διαδικασίες παραγωγής δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον περιορισμό των εκπομπών, στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση. Εκσυγχρονίζει την παραγωγική του διαδικασία σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον. Εφαρμόζει σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του. Αναγνωρίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, διατηρώντας όλες τις εγκαταστάσεις του σε χωροθετημένες βιομηχανικές ζώνες. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος, μέλος της Διοίκησης, εργολάβος και γενικά συνεργαζόμενος καθ οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις αρχές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και να αναφέρει στα αρμόδια όργανα οποιαδήποτε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τον Όμιλο και τον κοινωνικό περίγυρο.

23 8.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ο οποίος μέσω της ολοκληρωμένης Πολιτικής του για την προστασία του περιβάλλοντος συνεισφέρει καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος, μέλος της Διοίκησης, εργολάβος, σύμβουλος και γενικά συνεργαζόμενος καθ οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλει να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου και να συμβάλλει στην εφαρμογή αυτής τόσο από τον ίδιο όσο και από κάθε πελάτη, προμηθευτή ή συνεργάτη του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, οφείλουμε να αναφέρουμε στα αρμόδια όργανα ενέργειες και συμπεριφορές μας που τυχόν παρεκκλίνουν από την Πολιτική του Ομίλου. Η Πολιτική του Ομίλου για το Περιβάλλον είναι διαθέσιμη σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ομίλου gr καθώς και στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο (intranet) στο οποίο είναι αναρτημένη και η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Περιβάλλον. Ο κατάλογος της νομοθεσίας ενημερώνεται τακτικά με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων τμημάτων, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση και εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις. 23

24 9. Κοινωνική Ευθύνη 24 Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου. Η δέσμευση του Ομίλου για δράσεις κοινωνικής ευθύνης υλοποιείται με τον σχεδιασμό προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), τα οποία κατευθύνουν τις δράσεις του προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν είναι επιτακτικές. Ο Όμιλος αναπτύσσει γύρω από τον άξονα αυτό συγκεκριμένες δράσεις, τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και στις ευρύτερες κοινωνίες εντός και εκτός Ελλάδας με έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, το περιβάλλον και η κοινωνική αλληλεγγύη. Ενδεικτικό παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής συνεισφοράς αποτελεί το γεγονός ότι ο Όμιλος έχει προχωρήσει κατ επανάληψη σε οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, σχολείων, Πανεπιστημίων και παιδικών σταθμών, χορηγίες αθλητικών σωματείων, αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις, δωρεά τροφίμων και πετρελαίου θέρμανσης σε άπορες οικογένειες κ.α..

25 10. Προστασία περιουσίας και πληροφοριών ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι του Ομίλου, στα οποία περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πάγια και οικονομικοί πόροι του Ομίλου, είναι πολύτιμα και οφείλουμε να τα προστατεύουμε, να τα διατηρούμε και να τα χρησιμοποιούμε κατάλληλα, στο πλαίσιο των εργασιακών μας καθηκόντων και σύμφωνα με τον επιχειρηματικό τους σκοπό. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και μέλος της Διοίκησης οφείλει να είναι σε εγρήγορση για την αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά, απώλεια, ακατάλληλη χρήση ή κλοπή, βλάβη, έκθεση σε κίνδυνο ή κατασπατάληση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και να αναφέρει αρμοδίως οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου οφείλει να ενεργεί κατάλληλα και υπεύθυνα αναφορικά με την περιουσία και τους πόρους του Ομίλου και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα προσέβαλε αυτά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ομίλου, στην οποία περιλαμβάνονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία (know-how) και πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα, αποτελεί πολύτιμο τμήμα της εταιρικής περιουσίας και του παραγωγικού δυναμικού της και έχει ζωτική σημασία για τον Όμιλο. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου οφείλουν να την προστατεύουν και να τη χρησιμοποιούν κατάλληλα, περιορίζοντας τη χρήση της αποκλειστικά στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Παρομοίως, είμαστε υπεύθυνοι για την ορθή χρήση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και σε περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης τους στον Όμιλο, αποφεύγουμε τη χρήση αυτών πέρα από τα όρια και το σκοπό της παραχώρησής τους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι πληροφορίες και τα αρχεία του Ομίλου που σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά, να προστατεύονται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εταιρικούς σκοπούς. Ως τέτοιες πληροφορίες νοούνται οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι πληροφορίες τιμολόγησης, οι κατάλογοι πελατών, προμηθευτών, μη δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, χρηματοοικονομικά στοιχεία και προβλέψεις, συμβάσεις, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και κάθε άλλη πληροφορία που έχει ή θα μπορούσε να έχει επιρροή στις δραστηριότητες του Ομίλου.

26 26 Όλοι οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάσσουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών και αποφεύγουν οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια είναι αντίθετη με τον επιχειρηματικό τους σκοπό και οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια θα προξενούσε ή θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στον Όμιλο ή θα προσέφερε ίδιον οικονομικό όφελος ή όφελος τρίτου. Παρομοίως, η πάσης φύσεως επικοινωνία μας, είτε εσωτερικά είτε με τρίτους με οποιοδήποτε μέσο και οι παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, έγκυρες, έγκαιρες και πάντοτε στο πλαίσιο κατάλληλης εξουσιοδοτήσεως. Όλοι οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν επικοινωνούν με άλλους ή τους ενημερώνουν για λογαριασμό των Εταιρειών του Ομίλου. Κατά τον ίδιο τρόπο, Πολιτική του Ομίλου είναι να παρέχει με αξιοπιστία και ακρίβεια όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς αλλοίωση του σχετικού υλικού. Επίσης, προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των στελεχών, των μελών της Διοίκησης και γενικά όσων παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο, των πελατών, των προμηθευτών, των μετόχων μας και οποιωνδήποτε συναλλάσσονται αμέσως ή εμμέσως με τον Όμιλο, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιρειών του Ομίλου και πάντοτε σε συμμόρφωση με τις κατά νόμο ισχύουσες διατάξεις. Τηρούμε την υποχρέωση προστασίας και ορθής χρήσης των πληροφοριών αυτών, που αποκτούμε λόγω της εργασιακής μας σχέσης με τον Όμιλο, ακόμη κι όταν πάψουμε να εργαζόμαστε σε αυτόν.

27 11. Ακρίβεια οικονομικής πληροφόρησης Κατά την τήρηση των αρχείων και των λογιστικών βιβλίων των Εταιρειών του Ομίλου, πρέπει να εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, όχι μόνον σε συμμόρφωση με το νόμο, αλλά και με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, καθώς και με τους κανόνες που διέπουν το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Απαγορεύεται η παροχή ψευδούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής ένδειξης για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Όλα τα αρχεία και τα βιβλία του Ομίλου πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, ώστε να αποδεικνύεται η εγκυρότητα, η ακρίβεια, η πληρότητα και η αποδοτικότητα των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί. Η συνεργασία με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές πρέπει να είναι πλήρης. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του Ομίλου οφείλουν να προωθούν στους ελεγκτές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, ώστε να παρουσιάζεται ακριβής και ολοκληρωμένη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών και του Ομίλου κατά τα ανωτέρω. 27

28 28

29 12. Εφαρμογή Κώδικα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται στα μέλη της Διοίκησης, στα στελέχη, στους εργαζομένους και γενικά σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο, χωρίς καμία εξαίρεση ή παρέκκλιση. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες του και να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις καταστάσεων, οι οποίες γεννούν αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή του Κώδικα και οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Για την αποτελεσματικότερη, λοιπόν, αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών και προς αποφυγή συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με τον παρόντα Κώδικα ή, πολύ περισσότερο, παράνομης και ανήθικης, οφείλουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς και με πληρότητα για το περιεχόμενο του Κώδικα και των Πολιτικών του Ομίλου και να απευθυνόμαστε άμεσα στους αρμόδιους σύμφωνα με τις σχετικές Πολιτικές του Ομίλου και σε κάθε περίπτωση στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, κατά τις οικείες διαδικασίες, όταν πρόκειται για εφαρμογή νόμου ή για οποιοδήποτε νομικό θέμα ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του Ομίλου οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας και τις Πολιτικές του Ομίλου, οι οποίες εξειδικεύουν σε πολλές περιπτώσεις τις ρυθμίσεις του Κώδικα. Η μη τήρηση και εφαρμογή του Κώδικα και των Πολιτικών του Ομίλου αποτελεί παράβαση, η οποία συνεπάγεται κυρώσεις για το πρόσωπο που αθέτησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους κανόνες τους. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κώδικα και των Πολιτικών και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων, προτρέπουμε τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη, τους εργαζομένους και γενικά όσους παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο να γνωστοποιούν ελεύθερα στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, κάθε συμπεριφορά που πιθανόν να αποκλίνει από ή έχουν αμφιβολία αν συμβαδίζει με το νόμο, τον Κώδικα, τις Πολιτικές και τους Κανονισμούς του Ομίλου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου, όπως αυτές προκύπτουν από την αντίστοιχη Πολιτική του. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί στην πράξη η πιστή τήρηση των κανόνων που επιβάλλεται να ακολουθούνται και να υιοθετούνται ως εταιρική συμπεριφορά σε κάθε οργανωτική μονάδα του Ομίλου.

30

31

32 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι , Τηλ.: , Fax:

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΟΥΣ Η HEINEKEN έφθασε να αποτελεί τη ζυθοποιία με τον πιο έντονο διεθνή προσανατολισμό στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Full Year 2008 Results March 17th, 2009 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ (WHISTLEBLOWING) Πέτρος Φουρτούνης Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 25/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 667,82 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 23,87 εκατ. εκ των οποίων 0,48 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ABO 1 Με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Amway, των προϊόντων Amway, της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και την υποστήριξη των Ιδιοκτητών Επιχείρησης Amway

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 14 15 Μαρτίου 2013 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 3 Άρθρο 2: Γενικές Αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012

Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς. Έκδοση 2012 Κώδικας Επαγγελματικής Πρακτικής και Συμπεριφοράς Έκδοση 2012 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα