κώδικας δεοντολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κώδικας δεοντολογίας"

Transcript

1 κώδικας δεοντολογίας

2

3 κώδικας δεοντολογίας Aπρίλιος 2012

4

5 περιεχόμενα Όραμα, Αποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 7 Μήνυμα Διοίκησης 9 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία Ανταγωνισμός Διαφθορά Απιστία Δωροδοκία Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) Εσωτερική πληροφόρηση Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων Ανθρώπινο δυναμικό Υγεία & ασφάλεια 7.2. Ίσες ευκαιρίες 7.3. Σεβασμός προς τους συναδέλφους & τρίτους Παρενόχληση 7.4. Αλκοόλ και απαγορευμένες ουσίες 8. Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη 8.2. Προστασία του περιβάλλοντος 9. Κοινωνική Ευθύνη Προστασία περιουσίας και πληροφοριών Υλική υποδομή και πόροι Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Διαχείριση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων 11. Ακρίβεια οικονομικής πληροφόρησης Εφαρμογή κώδικα Διευκρίνιση αμφιβολιών Γνωστοποίηση παραβάσεων

6 6

7 Όραμα, Aποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Το όραμά μας είναι να είμαστε πρωτοπόρος διεθνής ενεργειακός Όμιλος, με διαρκή βιώσιμη ανάπτυξη Η αποστολή μας επικεντρώνεται στην «Ενέργεια για ζωή» ώστε να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, λειτουργώντας με υψηλή αποδοτικότητα στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά Οι αξίες μας: 1. Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια 2. Επενδύουμε στο μέλλον μας και ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας 3. Εστιάζουμε στα αποτελέσματα, επιδεικνύοντας πρωτοβουλία και εξωστρέφεια 4. Παρέχουμε στους πελάτες μας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες 5. Αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας, προάγοντας την αξιοκρατία και την ομαδική εργασία 6. Λειτουργούμε με υπευθυνότητα προς την κοινωνία και το περιβάλλον 7

8

9 Μήνυμα Διοίκησης Οι μεγάλοι οργανισμοί, όπως ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ οικοδομούνται όχι μόνο πάνω στις επιχειρηματικές τους επιδόσεις αλλά και στις αξίες και αρχές που υιοθετούν και υπηρετούν μέσα από όλες τις δράσεις και ενέργειές τους, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛΠΕ. Σκοπός του Κώδικα είναι να συνοψίσει τις αρχές που διέπουν την εσωτερική λειτουργία των Εταιρειών του Ομίλου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του προς επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που εκάστοτε τίθενται για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την πρόοδό του. Έτσι, υπηρετούνται τα συμφέροντα των μετόχων, του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας. Οι Εταιρείες του Ομίλου αποτελούν τα κύτταρά του και η καλή και αποδοτική λειτουργία τους εξασφαλίζει την πρόοδό του. Η εσωτερική λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων τού Ομίλου για να είναι ικανοποιητική πρέπει να γίνεται με βάση αρχές και κανόνες, ώστε να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια, βασικά δομικά στοιχεία που εγγυώνται μια επιτυχημένη και αναπτυξιακή πορεία. Σε αντίθεση με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης, που ρυθμίζουν την εκπροσώπηση της Εταιρείας στη σχέση της με τους τρίτους και θέματα διαφάνειας διαχείρισης, ο Κώδικας Δεοντολογίας συνοψίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες κάθε άτομο που συμμετέχει στην παραγωγική λειτουργία των Εταιρειών τού Ομίλου και όλων των συλλογικών του οργάνων, πρέπει να ενεργεί και να πράττει εντός του πλαισίου των καθηκόντων του. Όλες οι μεμονωμένες και συλλογικές ενέργειες πρέπει να καθοδηγούνται και να διέπονται από τις αρχές αυτές. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό ο Κώδικας Δεοντολογίας να θέσει ένα σύνολο κανόνων που δεν θα αποτελεί απλό ευχολόγιο, αλλά έναν πρακτικό οδηγό στην καθημερινή μας εργασία. 9

10

11 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τους νόμους (και ως νόμοι νοούνται όλοι οι γραπτοί κανόνες δικαίου της Πολιτείας, είτε έχουν τη μορφή τυπικού νόμου είτε άλλη, όπως Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κ.λπ.) είναι αυτονόητο καθήκον και πρωταρχική υποχρέωση όλων των προσώπων, φυσικών ή νομικών και όλων των ομάδων που διέπονται απ αυτούς, όποιοι κι αν είναι. Η αναφορά αυτή μοιάζει αυτονόητη, εμπεριέχει όμως την έμφαση και τη σημασία που αποδίδει ο Όμιλος σε έναν κώδικα συμπεριφοράς, με σκοπό τη δημιουργία συνείδησης σε όλο το προσωπικό και τα όργανά του και μέσω αυτών στους συναλλασσόμενους με αυτά. Η συνείδηση αυτή είναι πιο χρήσιμη σε περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και ευθυκρισία. Θα οδηγήσει τον καθένα στον απαιτούμενο έλεγχο προκειμένου να βεβαιωθεί ότι ακολουθείται σε κάθε περίπτωση η σωστή νομική οδός, σ ένα νομικό περιβάλλον συνήθως πολύπλοκο, το οποίο συχνά επιδέχεται ποικίλες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Οι υπηρεσίες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι τού Ομίλου υποχρεούνται να συμβουλεύονται τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή διευκρινίσεως ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών τους, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των εταιρικών τους καθηκόντων. Παρά ταύτα, ένας Κώδικας Δεοντολογίας θα αποτελούσε κενό γράμμα αν δεν συνοδευόταν από πρακτικά μέτρα διασφάλισης της τήρησης της αρχής αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται με τις κατ ιδίαν Πολιτικές τού Ομίλου στα πιο σημαντικά θέματα, όπως είναι ο Ανταγωνισμός, η Διαφάνεια και Διαφθορά, το Περιβάλλον και η Ασφάλεια των εργαζομένων. Οι Πολιτικές αυτές του Ομίλου περιέχουν λεπτομέρειες και οδηγίες τόσο για την ενημέρωση του προσωπικού στους καθ έκαστα τομείς, όσο και για να καθορίσουν τον τρόπο διασφάλισης της εφαρμογής της αρχής αυτής στην πράξη. Η συμμόρφωση με τους νόμους δεν είναι μόνο ηθικό καθήκον. Είναι ο μόνος τρόπος ασφαλούς προστασίας των συμφερόντων του Ομίλου. Κάθε παράβαση νόμου, ακόμα και αν προς στιγμή περνάει απαρατήρητη, εκθέτει τον Όμιλο σε κινδύνους, η έκταση των οποίων και η επίδραση των οποίων στην οικονομική και στην κοινωνική του θέση μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Αυτό δε, πέρα και πάνω από τις ευθύνες που επωμίζεται το κάθε άτομο που είναι υπεύθυνο για την οποιαδήποτε παράβαση. 11

12 2. Ανταγωνισμός 12 Οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού αποτελούν τον απαραίτητο παράγοντα σωστής λειτουργίας της οικονομίας, της προόδου της και τελικά της εξυπηρέτησης του καταναλωτή. Όλοι είμαστε παραγωγοί και καταναλωτές. Η εξυπηρέτηση του καταναλωτή προσδιορίζει και τη σωστή παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Ο Όμιλος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού. Είναι απολύτως κρίσιμο να προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα του Ομίλου. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει Πολιτική Ανταγωνισμού, η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχετική περί ελεύθερου ανταγωνισμού νομοθεσία στις διάφορες χώρες που δραστηριοποιείται και καθιερώνει ειδικούς μηχανισμούς για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κανόνες. Εφιστάται η προσοχή ότι οι συνέπειες, σε περιπτώσεις παράβασης των κανόνων αυτών, είναι πολύ σοβαρές για τον Όμιλο και το ανθρώπινο δυναμικό του, γι αυτό και κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η αυστηρή τήρηση και εφαρμογή όχι μόνον των σχετικών νομοθετικών κανόνων αλλά και της Πολιτικής Ανταγωνισμού του Ομίλου. Για τα θέματα αυτά, ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να απευθύνεται αμέσως στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου. Αυτό είναι επιτακτικό σε περιπτώσεις αμφιβολίας ως προς την τήρηση και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και νόμων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επικοινωνίας του με τις Αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού και εμπορικής νομοθεσίας.

13 3. Διαφθορά Απιστία Δωροδοκία Δεν επιτρέπεται η προσφορά χρηματικού ποσού ή οποιουδήποτε τυχόν άλλου ωφελήματος αξίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, είτε υπό μορφή κινήτρου είτε ανταμοιβής, προκειμένου να ληφθεί ευνοϊκή απόφαση είτε για τα συμφέροντα του Ομίλου είτε για συμφέρον τρίτου. Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Διοίκησης, στα στελέχη, στους εργαζομένους και γενικά σε όσους παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο, καθώς και στους/στις συζύγους και συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού, να λαμβάνουν πάσης φύσεως δώρα ή οποιεσδήποτε παροχές από τους ανταγωνιστές, τους προμηθευτές, τους πελάτες ή τους συνεργάτες τού Ομίλου, καθώς και από συμμετέχοντες σε διαδικασίες αναθέσεως προμηθειών και/ή έργων από τον Όμιλο, εκτός αν πρόκειται για δώρα μικρής αξίας που δίδονται κατά τα συνήθη επιχειρηματικά ήθη και αποτελούν εκδήλωση κοινωνικής ευπρέπειας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται ως δώρα χρηματικά ποσά, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού. Δώρα των οποίων η αξία ενδέχεται να υπερβαίνει τα εκατό (100) Ευρώ, κατά την κρίση του προσώπου που τα λαμβάνει, θα πρέπει να δηλώνονται εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου από της λήψεώς τους στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Κατ εξαίρεση, στο σύνηθες πλαίσιο των εταιρικών δημοσίων σχέσεων, είναι αποδεκτό, σύμφωνα και με την Πολιτική του Ομίλου που διέπει αυτές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, να παρέχονται απλά και συνηθισμένα γεύματα, τα οποία δεν επιδέχονται παρερμηνείας, αν ελεγχθούν δημοσίως. Οι παραβάσεις των ανωτέρω αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις Εσωτερικών Κανονισμών Εργασίας του Ομίλου ή αντίστοιχες σχετικές Πολιτικές του Ομίλου. Ασχέτως τούτου όμως, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, συνεπάγονται αστικές ή ποινικές κυρώσεις για οποιονδήποτε παραβεί τις εν λόγω ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 13

14 4. Nομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) 14 Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει όταν μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιδιώκεται να προσδοθεί νομιμοφάνεια σε χρήματα ή/και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συναλλασσόμαστε με νέους συνεργάτες, ώστε να διαπιστώνουμε έγκαιρα και έγκυρα την προέλευση των χρημάτων τους ή/και των περιουσιακών τους στοιχείων. Σε περιπτώσεις όπου γεννάται αμφιβολία σχετικά με την προέλευση των όσων μας δίδονται από τον αντισυμβαλλόμενό μας, απευθυνόμαστε στη Διεύθυνση Πιστώσεων του Ομίλου προτού προβούμε σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή ενέργεια με τον συγκεκριμένο συναλλασσόμενο. Παρομοίως, όταν περιέλθει στη γνώση μας οποιαδήποτε ενέργεια ή συναλλαγή που πιθανολογούμε ότι μπορεί να συνιστά ξέπλυμα χρήματος, ενημερώνουμε άμεσα την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου και της παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απευθείας επαφή με τον αντισυμβαλλόμενό μας και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, οφείλουμε να διασφαλίσουμε με πρόσθετα μέτρα την επαλήθευσή της. Η παράβαση των κανόνων αυτών από τους εργαζομένους, τα στελέχη ή μέλη της Διοίκησης γεννά σοβαρές ευθύνες, όχι μόνον πειθαρχικής φύσεως, αλλά και για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νομοθετικούς κανόνες.

15 5. Εσωτερική πληροφόρηση Μέλη της Διοίκησης, στελέχη και εργαζόμενοι που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες του Ομίλου οφείλουν να απέχουν από τη χρήση των πληροφοριών αυτών για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, κινητές αξίες στις οποίες αφορούν οι πληροφορίες αυτές. Επίσης, οφείλουμε να απέχουμε από την ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους, να μην παρακινούμε άλλα πρόσωπα, βάσει εμπιστευτικής πληροφορίας, να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, οι ίδιοι ή μέσω άλλου, τις κινητές αξίες, στις οποίες η πληροφορία αφορά. Κατά την έννοια του παρόντος νοούνται ως: - Εμπιστευτικές πληροφορίες, οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γίνει γνωστές στο κοινό, έχουν χαρακτήρα συγκεκριμένο και αφορούν ένα ή περισσότερους εκδότες κινητών αξιών ή μία ή περισσότερες κινητές αξίες και οι οποίες αν γίνονταν γνωστές στο κοινό θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή αυτής ή αυτών των κινητών αξιών. - Κινητές αξίες: α) οι μετοχές, οι ομολογίες και οι αξίες που εξομοιώνονται με μετοχές και ομολογίες, β) οι συμβάσεις ή τα δικαιώματα προεγγραφής, απόκτησης ή εκχώρησης των αξιών που αναφέρονται στο στοιχείο α), γ) οι συμβάσεις υπό προθεσμία, τα δικαιώματα προτιμήσεως και τα χρεόγραφα υπό προθεσμία με αντικείμενο τις αξίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), δ) οι συμβάσεις με ρήτρα για αξίες που προβλέπονται στο στοιχείο α) εφόσον γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση σε αγορά η οποία διέπεται από ορισμένους κανόνες, λειτουργεί σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εποπτεύεται από δημοσίως αναγνωρισμένη αρχή και είναι άμεσα ή έμμεσα ανοιχτή στο κοινό. ε) τα μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά. Η παράβαση των κανόνων αυτών δεν αποτελεί μόνο παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου, αλλά και παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. 15

16 16

17 6. Πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων Ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ανακύπτει όταν οι προσωπικές σχέσεις μας, οι εξωτερικές μας δραστηριότητες ή τα συμφέροντα που έχουμε σε άλλες επιχειρήσεις επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις πάσης φύσεως αποφάσεις μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Πότε συντρέχουν αυτές οι καταστάσεις είναι θέμα πραγματικό και πρέπει να αντιμετωπίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά. Επίσης πολλές φορές, η σύγκρουση αυτή που δημιουργείται μεταξύ κάποιου προσώπου ή μέλους του οικογενειακού του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Ομίλου δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που δημιουργούν σύγχυση και αμφιβολία. Ενδεικτικά, ακολουθούν κάποιες περιπτώσεις, που συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και βοηθούν τον καθένα από εμάς να αντιληφθεί μία τέτοια ή παρόμοια κατάσταση όταν αυτή ανακύπτει: Όταν κάποιος εργαζόμενος, στέλεχος ή μέλος της Διοίκησης ή μέλος των οικογενειών τους προχωρεί σε οποιεσδήποτε επενδύσεις, αποκτώντας οικονομικά συμφέροντα ή συμμετοχή σε κέρδη Εταιρείας ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή του Ομίλου. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της Διοίκησης ή μέλος των οικογενειών τους χρησιμοποιεί για προσωπικό του όφελος ή όφελος άλλου τις πληροφορίες, τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους του Ομίλου. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της Διοίκησης διεξάγει εργασία ή παρέχει βοήθεια σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τρόπο που επηρεάζει την απόδοση ή την κρίση του στην εργασία του στον Όμιλο. Όταν κάποιος εργαζόμενος ή μέλος της Διοίκησης επηρεάζει αρνητικά με τις ενέργειές του τη φήμη του Ομίλου και τις σχέσεις αυτού με τρίτους. Σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική του Ομίλου, που είναι εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οφείλουμε να απευθυνόμαστε στην αρμόδια κατά τη σχετική Πολιτική του Ομίλου υπηρεσία σε περιπτώσεις αμφιβολίας για τον ακριβή προσδιορισμό του περιεχομένου συγκεκριμένης περίπτωσης σύγκρουσης συμφερόντων. Περαιτέρω, τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη ή οι εργαζόμενοι Εταιρειών του Ομίλου οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού προβαίνουν σε πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές ή δραστηριότητες με τον Όμιλο. 17

18 18

19 7. Ανθρώπινο Δυναμικό 7.1. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού αποτελεί βασική αξία, πρώτιστη φροντίδα και πρωταρχική προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου αλλά και δέσμευσή του. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ομίλου στον τομέα αυτό εξειδικεύεται στην αντίστοιχη Πολιτική του Ομίλου, η οποία καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο σύστημα διαχείρισης και ασφάλειας. Το περιεχόμενο της Πολιτικής αυτής είναι αναρτημένο και προσβάσιμο από όλους τους εργαζομένους στην ιστοσελίδα του Ομίλου καθώς και στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο (intranet), στο οποίο είναι αναρτημένες και η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια. Ο κατάλογος της νομοθεσίας ενημερώνεται τακτικά με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων τμημάτων, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση και εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις. Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας αφορά τους πάντες, εργαζόμενους, στελέχη, μέλη της Διοίκησης και κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο. Η Πολιτική και το Σύστημα είναι σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους, σχετικούς με το αντικείμενο, κώδικες και πρακτικές και σε πολλές περιπτώσεις αυστηρότερα. Την Πολιτική αυτή υιοθετούμε και βελτιώνουμε συνεχώς, μέσω της εφαρμογής υψηλών προτύπων ασφάλειας στις μεθόδους εργασίας μας, στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στη διάθεση προϊόντων, στην παροχή των υπηρεσιών μας και στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία επεκτείνονται εκτός των εργαζομένων και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και μέλος της Διοίκησης οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στις καθημερινές εργασιακές του δραστηριότητες, να συμβάλει ενεργά στην πρόληψη ατυχημάτων, να αναφέρει αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία του Ομίλου ανασφαλείς καταστάσεις και συμβάντα που υποπίπτουν στην αντίληψή του, να συμμετέχει στις σχετικές εκπαιδεύσεις και να ενημερώνεται τακτικά για τις οδηγίες εκτέλεσης της εργασίας του, καθώς και για την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για το προσωπικό τρίτων που απασχολείται στους χώρους των Εταιρειών του Ομίλου στο πλαίσιο των πάσης φύσεως συμβατικών σχέσεων των τρίτων αυτών με τις Εταιρείες του Ομίλου (π.χ. συμβάσεων έργου, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.). Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από την ακριβή τήρηση των κανόνων, χωρίς παρεκκλίσεις και ανοχές. Γι αυτό ο καθένας μέσα στον Όμιλο είναι σε ατομικό επίπεδο υπεύθυνος και συνεπώς ο σημαντικότερος συντελεστής της επιτυχίας. 19

20 7.2. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ο Όμιλος οφείλει να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που σχετίζονται με την έναρξη, την εξέλιξη και τη λήξη των εργασιακών σχέσεων, βασίζονται μόνο στην αξία, στα προσόντα και στην απόδοση των εργαζόμενων και των στελεχών του. Αντιθέτως, πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι ο Όμιλος αποδοκιμάζει και αποκρούει πάσης φύσεως διακρίσεις σχετικά με την καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία, την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τα σωματικά ή κινητικά προβλήματα, την εθνικότητα ή τις κάθε είδους πεποιθήσεις. Εφαρμόζοντας αντίστοιχες Πολιτικές, συστήματα και διαδικασίες, όπως εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Εργασίας, στα Συστήματα Επιλογής Προσωπικού, Αξιολόγησης της Απόδοσης κ.λπ., οι Εταιρείες του Ομίλου επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση του προσωπικού, τη δημιουργία κινήτρων, τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών του αναγκών και τη δημιουργία ενός αποδοτικού επαγγελματικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ. ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. Ο σεβασμός προς τους συναδέλφους, τα στελέχη και τους εργαζομένους του Ομίλου, καθώς και προς κάθε τρίτο που συναλλάσσεται καθ οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο έχει πρωταρχική σημασία και θα πρέπει να διαπνέει κάθε συμπεριφορά των στελεχών και εργαζομένων του Ομίλου στο πλαίσιο της απασχόλησής τους σε αυτόν. Ο σεβασμός εκδηλώνεται, μεταξύ των άλλων, με την ευγένεια της καθημερινής συμπεριφοράς, το σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου, την αποφυγή προκλήσεων, ερίδων και συγκρούσεων, την αξιοπρεπή ενδυμασία, τη διαγωγή με ηθικό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, όπως αρμόζει και προσήκει σε στελέχη και εργαζομένους στον κορυφαίο βιομηχανικό και εμπορικό Όμιλο της χώρας. Συνέπεια της παραπάνω αρχής του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας είναι ότι στις Εταιρείες του Ομίλου δεν γίνεται ανεκτή η σεξουαλική ή άλλης μορφής παρενόχληση εκ μέρους στελέχους ή εργαζομένου στον Όμιλο σε βάρος οποιουδήποτε εργαζόμενου ή τρίτου συναλλασσομένου με οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου. Ως σεξουαλική παρενόχληση νοείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, κυρίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Μπορεί να προέρχεται και από άνδρα και από γυναίκα, ή και από άτομο του ιδίου φύλου με αυτό που παρενοχλείται.

21 Στο πλαίσιο των ανωτέρω, απαγορεύονται αυστηρά, μεταξύ άλλων: (α) αστεία που περιλαμβάνουν εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου, όταν απευθύνονται σε πρόσωπα που δεν έχουν ρητά εκδηλώσει την επιθυμία να γίνουν αποδέκτες τέτοιων αστείων (β) διακίνηση και/ή επίδειξη υλικού, σεξουαλικού περιεχομένου (π.χ. φωτογραφικού, κινηματογραφικού, έντυπου) (γ) ανεπιθύμητα σχόλια με σαφή σεξουαλικά υπονοούμενα (δ) σεξουαλικές προτάσεις (ε) αισχρές χειρονομίες (στ) επιθέσεις με ανήθικο σκοπό (ζ) εξαναγκασμός σε σεξουαλικές περιπτύξεις ή επαφή Αν κάποια ή κάποιος εργαζόμενος αισθανθεί ότι γίνεται θύμα σεξουαλικής ή άλλης παρενόχλησης (φυλετικού, θρησκευτικού ή άλλου χαρακτήρα) καλείται να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στον ΓΔΑΔ&ΔΥΟ, ο οποίος, θα χειριστεί το θέμα με απόλυτη εχεμύθεια, αντικειμενικότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία για τον προσβαλλόμενο/η εργαζόμενο και τους λοιπούς εμπλεκόμενους. Η Διοίκηση του Ομίλου θα διερευνήσει την καταγγελία άμεσα και σε βάθος και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων και την προστασία του προσβαλλόμενου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και των εσωτερικών Κανονισμών των Εταιρειών του Ομίλου ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Στους εργαζόμενους και στα στελέχη του Ομίλου, παρέχεται ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Όλο το προσωπικό του Ομίλου οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς την επήρεια οινοπνεύματος ή οποιασδήποτε άλλης απαγορευμένης, ψυχότροπης ουσίας. Επιπροσθέτως, δεν επιτρέπεται εν ώρα εργασίας ή εντός των εγκαταστάσεων του Ομίλου η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, η κατοχή, η χρήση, η πώληση ή η προσφορά απαγορευμένων ουσιών, εκτός αν η κατανάλωση αλκοόλ γίνεται λελογισμένα, στο πλαίσιο συγκεκριμένων εταιρικών εκδηλώσεων, όπου προσφέρεται αλκοόλ.

22 8. Περιβάλλον ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί κεντρική επιλογή και επιδίωξη του Ομίλου, όχι μόνο ως έκφραση της εταιρικής μας υπευθυνότητας, αλλά κυρίως ως βάση για τη λήψη των αποφάσεών μας, οι οποίες προσβλέπουν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και στην ανταγωνιστικότητα μας στο χώρο της παραγωγής και παροχής ενέργειας. Στόχος και σκοπός μας είναι η ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Κινούμενος σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σταθερά και συστηματικά, ο Όμιλος: Χρησιμοποιεί μεθόδους και πρακτικές, οι οποίες είναι οικονομικά, περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά υπεύθυνες για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Εφαρμόζει διαδικασίες παραγωγής δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον περιορισμό των εκπομπών, στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση. Εκσυγχρονίζει την παραγωγική του διαδικασία σύμφωνα με τις αυστηρότερες Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον. Εφαρμόζει σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του. Αναγνωρίζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, διατηρώντας όλες τις εγκαταστάσεις του σε χωροθετημένες βιομηχανικές ζώνες. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος, μέλος της Διοίκησης, εργολάβος και γενικά συνεργαζόμενος καθ οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο οφείλει να τηρεί και να εφαρμόζει τις αρχές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και να αναφέρει στα αρμόδια όργανα οποιαδήποτε συμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο τον Όμιλο και τον κοινωνικό περίγυρο.

23 8.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ο οποίος μέσω της ολοκληρωμένης Πολιτικής του για την προστασία του περιβάλλοντος συνεισφέρει καθοριστικά στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος, μέλος της Διοίκησης, εργολάβος, σύμβουλος και γενικά συνεργαζόμενος καθ οιονδήποτε τρόπο με τον Όμιλο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλει να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου και να συμβάλλει στην εφαρμογή αυτής τόσο από τον ίδιο όσο και από κάθε πελάτη, προμηθευτή ή συνεργάτη του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, οφείλουμε να αναφέρουμε στα αρμόδια όργανα ενέργειες και συμπεριφορές μας που τυχόν παρεκκλίνουν από την Πολιτική του Ομίλου. Η Πολιτική του Ομίλου για το Περιβάλλον είναι διαθέσιμη σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου και αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ομίλου gr καθώς και στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο (intranet) στο οποίο είναι αναρτημένη και η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το Περιβάλλον. Ο κατάλογος της νομοθεσίας ενημερώνεται τακτικά με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων τμημάτων, για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση και εναρμόνιση με τις νέες απαιτήσεις. 23

24 9. Κοινωνική Ευθύνη 24 Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου. Η δέσμευση του Ομίλου για δράσεις κοινωνικής ευθύνης υλοποιείται με τον σχεδιασμό προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), τα οποία κατευθύνουν τις δράσεις του προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν είναι επιτακτικές. Ο Όμιλος αναπτύσσει γύρω από τον άξονα αυτό συγκεκριμένες δράσεις, τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, όσο και στις ευρύτερες κοινωνίες εντός και εκτός Ελλάδας με έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, το περιβάλλον και η κοινωνική αλληλεγγύη. Ενδεικτικό παράδειγμα έμπρακτης κοινωνικής συνεισφοράς αποτελεί το γεγονός ότι ο Όμιλος έχει προχωρήσει κατ επανάληψη σε οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων, σχολείων, Πανεπιστημίων και παιδικών σταθμών, χορηγίες αθλητικών σωματείων, αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις, δωρεά τροφίμων και πετρελαίου θέρμανσης σε άπορες οικογένειες κ.α..

25 10. Προστασία περιουσίας και πληροφοριών ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι του Ομίλου, στα οποία περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πάγια και οικονομικοί πόροι του Ομίλου, είναι πολύτιμα και οφείλουμε να τα προστατεύουμε, να τα διατηρούμε και να τα χρησιμοποιούμε κατάλληλα, στο πλαίσιο των εργασιακών μας καθηκόντων και σύμφωνα με τον επιχειρηματικό τους σκοπό. Κάθε εργαζόμενος, στέλεχος και μέλος της Διοίκησης οφείλει να είναι σε εγρήγορση για την αποφυγή οποιασδήποτε περίπτωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φθορά, απώλεια, ακατάλληλη χρήση ή κλοπή, βλάβη, έκθεση σε κίνδυνο ή κατασπατάληση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και να αναφέρει αρμοδίως οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου οφείλει να ενεργεί κατάλληλα και υπεύθυνα αναφορικά με την περιουσία και τους πόρους του Ομίλου και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια θα προσέβαλε αυτά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Ομίλου, στην οποία περιλαμβάνονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία (know-how) και πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα, αποτελεί πολύτιμο τμήμα της εταιρικής περιουσίας και του παραγωγικού δυναμικού της και έχει ζωτική σημασία για τον Όμιλο. Για το λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου οφείλουν να την προστατεύουν και να τη χρησιμοποιούν κατάλληλα, περιορίζοντας τη χρήση της αποκλειστικά στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Παρομοίως, είμαστε υπεύθυνοι για την ορθή χρήση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και σε περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης τους στον Όμιλο, αποφεύγουμε τη χρήση αυτών πέρα από τα όρια και το σκοπό της παραχώρησής τους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι πληροφορίες και τα αρχεία του Ομίλου που σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά, να προστατεύονται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εταιρικούς σκοπούς. Ως τέτοιες πληροφορίες νοούνται οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι πληροφορίες τιμολόγησης, οι κατάλογοι πελατών, προμηθευτών, μη δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, χρηματοοικονομικά στοιχεία και προβλέψεις, συμβάσεις, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και κάθε άλλη πληροφορία που έχει ή θα μπορούσε να έχει επιρροή στις δραστηριότητες του Ομίλου.

26 26 Όλοι οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάσσουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών και αποφεύγουν οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια είναι αντίθετη με τον επιχειρηματικό τους σκοπό και οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια θα προξενούσε ή θα μπορούσε να προξενήσει βλάβη στον Όμιλο ή θα προσέφερε ίδιον οικονομικό όφελος ή όφελος τρίτου. Παρομοίως, η πάσης φύσεως επικοινωνία μας, είτε εσωτερικά είτε με τρίτους με οποιοδήποτε μέσο και οι παρεχόμενες μέσω αυτής πληροφορίες πρέπει να είναι ακριβείς, έγκυρες, έγκαιρες και πάντοτε στο πλαίσιο κατάλληλης εξουσιοδοτήσεως. Όλοι οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν επικοινωνούν με άλλους ή τους ενημερώνουν για λογαριασμό των Εταιρειών του Ομίλου. Κατά τον ίδιο τρόπο, Πολιτική του Ομίλου είναι να παρέχει με αξιοπιστία και ακρίβεια όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς αλλοίωση του σχετικού υλικού. Επίσης, προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, των στελεχών, των μελών της Διοίκησης και γενικά όσων παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο, των πελατών, των προμηθευτών, των μετόχων μας και οποιωνδήποτε συναλλάσσονται αμέσως ή εμμέσως με τον Όμιλο, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διενέργεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Εταιρειών του Ομίλου και πάντοτε σε συμμόρφωση με τις κατά νόμο ισχύουσες διατάξεις. Τηρούμε την υποχρέωση προστασίας και ορθής χρήσης των πληροφοριών αυτών, που αποκτούμε λόγω της εργασιακής μας σχέσης με τον Όμιλο, ακόμη κι όταν πάψουμε να εργαζόμαστε σε αυτόν.

27 11. Ακρίβεια οικονομικής πληροφόρησης Κατά την τήρηση των αρχείων και των λογιστικών βιβλίων των Εταιρειών του Ομίλου, πρέπει να εμφανίζονται με απόλυτη σαφήνεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, η χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου, όχι μόνον σε συμμόρφωση με το νόμο, αλλά και με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, καθώς και με τους κανόνες που διέπουν το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Απαγορεύεται η παροχή ψευδούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής ένδειξης για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Όλα τα αρχεία και τα βιβλία του Ομίλου πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, ώστε να αποδεικνύεται η εγκυρότητα, η ακρίβεια, η πληρότητα και η αποδοτικότητα των συναλλαγών που έχουν διενεργηθεί. Η συνεργασία με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές πρέπει να είναι πλήρης. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του Ομίλου οφείλουν να προωθούν στους ελεγκτές ακριβείς και αληθείς πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, ώστε να παρουσιάζεται ακριβής και ολοκληρωμένη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών και του Ομίλου κατά τα ανωτέρω. 27

28 28

29 12. Εφαρμογή Κώδικα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται στα μέλη της Διοίκησης, στα στελέχη, στους εργαζομένους και γενικά σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στον Όμιλο, χωρίς καμία εξαίρεση ή παρέκκλιση. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες του και να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις καταστάσεων, οι οποίες γεννούν αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή του Κώδικα και οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Για την αποτελεσματικότερη, λοιπόν, αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών και προς αποφυγή συμπεριφοράς ασυμβίβαστης με τον παρόντα Κώδικα ή, πολύ περισσότερο, παράνομης και ανήθικης, οφείλουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς και με πληρότητα για το περιεχόμενο του Κώδικα και των Πολιτικών του Ομίλου και να απευθυνόμαστε άμεσα στους αρμόδιους σύμφωνα με τις σχετικές Πολιτικές του Ομίλου και σε κάθε περίπτωση στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, κατά τις οικείες διαδικασίες, όταν πρόκειται για εφαρμογή νόμου ή για οποιοδήποτε νομικό θέμα ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του Ομίλου οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας και τις Πολιτικές του Ομίλου, οι οποίες εξειδικεύουν σε πολλές περιπτώσεις τις ρυθμίσεις του Κώδικα. Η μη τήρηση και εφαρμογή του Κώδικα και των Πολιτικών του Ομίλου αποτελεί παράβαση, η οποία συνεπάγεται κυρώσεις για το πρόσωπο που αθέτησε τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους κανόνες τους. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κώδικα και των Πολιτικών και την αποφυγή επιβολής κυρώσεων, προτρέπουμε τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη, τους εργαζομένους και γενικά όσους παρέχουν υπηρεσίες στον Όμιλο να γνωστοποιούν ελεύθερα στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, κάθε συμπεριφορά που πιθανόν να αποκλίνει από ή έχουν αμφιβολία αν συμβαδίζει με το νόμο, τον Κώδικα, τις Πολιτικές και τους Κανονισμούς του Ομίλου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου, όπως αυτές προκύπτουν από την αντίστοιχη Πολιτική του. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί στην πράξη η πιστή τήρηση των κανόνων που επιβάλλεται να ακολουθούνται και να υιοθετούνται ως εταιρική συμπεριφορά σε κάθε οργανωτική μονάδα του Ομίλου.

30

31

32 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι , Τηλ.: , Fax:

Κώδικας δεοντολογίας ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Κώδικας δεοντολογίας ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Κώδικας δεοντολογίας ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Νοέμβριος 2016 1 Περιεχόμενα Όραμα, Αποστολή, Αρχές & Συμπεριφορές ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.. σελ. 3-4 Μήνυμα Διοίκησης σελ. 6 Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4078, 24/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα