Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 39 ης /18 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 725/2008 Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 18 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2008, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 12 εκεµβρίου 2008 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Νίκου Νικόλαος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σαρικλόγλου Σάββας, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 39/2008 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Αθανασιάδης Ελευθέριος, εµερτζίδης Παύλος, Λιόγκας Βασίλειος, Μητσίνης ηµήτριος, Νικολαΐδης Αχιλλέας. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Σµυρλόγλου Αναστ., Χατζηαναστασίου Αναστ., µετά την αριθ. 714/2008 Α Σ. Βαβαλέσκου Θεοδώρα, µετά την αριθ. 720/2008 Α Σ. Βέρρος Αριστείδης, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κούτρας Νικόλαος, Παππάς Ευάγγελος, Σπανδώνη-Παράσχου Άννα και Τσανάκα ήµητρα, µετά την αριθ. 725/2008 Α Σ. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου 1

2 Καβάλας», ανέγνωσε το αριθ /2008 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Τ. Υ. κ. Νικ. ηµητριάδη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουµε ότι µε την µε αρ. 795/2005 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η προκήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης ΓΠΣ ήµου Καβάλας. Με τη µε αρ. 652/2006 απόφαση.σ. ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης στη σύµπραξη των µελετητικών γραφείων Σχεδιασµός Α.Ε.- Όλγα Βαφειάδου - Κων/νο Λαλένη. Με τη µε αρ. 425/ εγκρίθηκε το Α στάδιο της µελέτης και δόθηκαν κατευθύνσεις για το Β1 στάδιο. Υπεβλήθη στην υπηρεσία µας, σύµφωνα µε το σχετικό χρονοδιάγραµµα, από τον ανάδοχο της υπό εκπόνησης µελέτης ΓΠΣ, τα παραδοτέα του Β1 σταδίου που απαρτίζονται από: -τεύχος τεχνικής έκθεσης και τους εξής χάρτες: 1 Π1 οµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης 1 : Π2 Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος 1 : Π3.1 Παληό- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1 Καβάλα- Άσπρη Άµµος- πολεοδοµική Οργάνωση 1 : Π3.1 Καρβάλη- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1 Χαλκερό- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1 Κάτω Λεύκη-Άνω Λεύκη- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1.β Καβάλα-Άσπρη άµµος-μικτή πυκνότητα & Μ.Σ.. 1 : Π3.2 Καβάλα-Άσπρη άµµος-ζώνες κινήτρων- µηχανισµών- παρεµβάσεων 1 : 5000 Η υποβληθείσα µελέτη απεστάλη στις σε 44 φορείς (όπως φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα), προκειµένου να γνωµοδοτήσουν (άρθρο 3, παρ.2 του N.1337/83). Επίσης έγινε δηµόσια παρουσίαση και διαβούλευση, στην οποία κλήθηκαν όλοι οι φορείς, µε γνωστοποίηση στον τύπο για το κοινό. Τέλος, έγινε δηµοσίευση της µελέτης του Β1 Σταδίου στο site του ήµου. Για την επεξεργασία των θεµάτων της µελέτης συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή µε τα παρακάτω µέλη: Γρηγόριος Κουρουξούς (Καβάλα, καλύτερη πόλη) Θωµάς Μαυρίδης (ΑΚΕΠ) ωροθέα Μαγιάννη (ΕΛΠΙ Α) Θεµιστοκλής Κοσµίδης,. Βελισσάρης ( ηµοκρατική Αγωνιστική Συσπείρωση) Έλσα Σπανουδάκη (Νέα Πόλη) Μετά από συνεχείς συσκέψεις της Επιτροπής, υπεβλήθησαν εισηγήσεις, οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Για τις περιπτώσεις άρσεων απαλλοτρίωσης για τις οποίες εκδοθήκαν δικαστικές αποφάσεις, µε τη µε αρ. 702/2008 απόφασή του, το ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε τόσο για τις ιδιοκτησίες ή τµήµατα αυτών για τις οποίες θα εγγραφεί κονδύλιο σε εξειδικευµένο κωδικό απαλλοτριώσεων, όσο και για τις προτάσεις πολεοδοµικών ρυθµίσεων για την κάθε περίπτωση. Παρακάτω παραθέτουµε τις παρατηρήσεις των φορέων που απάντησαν, καθώς και των πολιτών που θέλησαν να παρέµβουν, σε περιληπτική µορφή για λόγους οικονοµίας χώρου και γνωµοδοτούµε επί των αναφεροµένων. Επιπλέον, παραθέτουµε γενικές παρατηρήσεις επί της µελέτης. 1.Γενικό Επιτελείο Στρατού- Ταµείο Εθνικής Άµυνας (για τα ακίνητα): α) Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς (ΛΑΦ) Καβάλας µεταξύ των οδών Βενιζέλου- Ερυθρού Σταυρού- Μητρ. Χρυσοστόµου). Η ΛΑΦ καλύπτει πάγιες στρατιωτικές ανάγκες σίτισης των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και ζητείται από χώρος αναψυχής να χαρακτηριστεί ως χώρος στρατού. β) ΣΟΑ ( στρατιωτικά οικήµατα Αξιωµατικών µεταξύ των οδών Μπενάκη και Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο ΣΟΑ αποκτήθηκε µε αγορά µε σκοπό την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών κι από χώρος πρόνοιας παιδικός σταθµός ζητείται να χαρακτηρισθεί για χρήση γενικής κατοικίας. Υ. (άποψη Υπηρεσίας) Για το οικόπεδο ΛΑΦ, προτείνεται χώρος πρασίνου του άρθρου 9 του Π (ΦΕΚ 166/ ). Το οικόπεδο ΣΟΑ είναι από τα οικόπεδα που κατά προτεραιότητα ο ήµος οφείλει ν απαλλοτριώσει, διότι όπως φαίνεται από τον πίνακα κοινωνικής υποδοµής της Π.Ε. εξαµενής, το εν 2

3 λόγω οικόπεδο, επιφανείας 1.041,00 τµ. εάν αλλάξει χρήση θα έχουµε έλλειµµα της χρήσης προνοίας στην Π.Ε. 2.Υπουργείο Εθνικής Άµυνας- Υπηρεσία Αξιοποίησης - µετεγκατάστασης στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) για το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου. 3.ΧΧΤΘ Μεραρχία- διοίκηση Μηχανικού- Καβάλα (στρατόπεδο Ασηµακόπουλου) Σύµφωνα µε το Ν. 2745/99 στα αποδεσµευόµενα στρατόπεδα επιτρέπεται ο καθορισµός αστικών χρήσεων γης µε την προϋπόθεση ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% των χώρων αυτών θα προβλέπεται για κάλυψη αναγκών Κ.Χ και κοινωφελών εξυπηρετήσεων. Το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου δεν πολεοδοµείται όπως προβλέπεται από το Ν. 2745/99. Υ. Για το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου, στη µελέτη Γ.Π.Σ., δίνονται κατευθύνσεις για χρήση πρασίνου, χώρων στάθµευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, αθλητισµού και τουρισµού-αναψυχής. Οι χρήσεις αυτές µπορούν να χωροθετηθούν εναλλακτικά ή σε συνδυασµό µεταξύ τους. Προτείνεται η διατήρηση των υπαρχόντων κτισµάτων όπου είναι αυτό δυνατόν και χαµηλό ύψος των νέων κατασκευών. Οι χώροι των αποδεσµευµένων στρατοπέδων χαρακτηρίζονται σαν χώροι εφαρµογής Ειδικής Πολεοδοµικής Μελέτης του Ν.2745/99 (σελ.96). Εξ άλλου η πρόταση αυτή συµφωνεί απόλυτα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήµου. Προτείνουµε να υιοθετεί πλήρως η πρόταση του ΤΕΕ µε µια διαφοροποίηση ως προς το ποσοστό δόµησης από 10% στο 15%. 4. ΕΗ (µελλοντικά έργα σύµφωνα µε τη µελέτη ανάπτυξης συστήµατος µεταφοράς) 4α. Σύµφωνα µε το σχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης συστήµατος µεταφοράς δεν προβλέπεται υπογειοποίηση των Γ.Μ. υψηλής τάσης στη περιοχή της Καβάλας. εν προβλέπεται µετεγκατάσταση του Υ/Σ Περιγιαλίου σε άλλη θέση και γενικώς η µεταφορά του Υ/Σ σε άλλη θέση είναι τεχνικώς ανέφικτη. Υ. Στη µελέτη, ο χώρος εγκαταστάσεων της ΕΗ στο Περιγιάλι προτείνεται ν αλλάξει χρήση σε Γενική κατοικία, µε ταυτόχρονη αναγκαιότητα µετεγκατάστασης των εγκαταστάσεων της ΕΗ. (σελ.97). Στις συνεχείς οχλήσεις του ήµου προς ΕΗ για υπογειοποίηση ή µετεγκατάσταση, η ΕΗ αρνείται επικαλούµενη το κόστος. 5.ΟΤΕ (Προγράµµατα Εγκαταστάσεων για τις ευρωζωνικές υπηρεσίες). 6. /νση ΠΕ.ΧΩ ( Ζητείται να ληφθούν υπ όψιν οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας) Υ. Να σηµειωθεί στο χάρτη η υπάρχουσα µονάδα υδατοκαλλιέργειας στα ανατολικά της Ν. Καρβάλης. Επίσης να δοθούν στοιχεία από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας για τις θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις αλλά και πρόβλεψη για την περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς και για ενδεχόµενες νέες µονάδες. 7. ΕΥΑΚ (µη ενοποίηση των δικτύων αποχέτευσης Παληού και Καβάλας κλπ). Με την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης του δικτύου θα περιοριστούν οι απώλειες και θα βελτιωθεί συνολικός τρόπος διαχείρισης του δικτύου. Συµφωνία για τη κατασκευή δεξαµενών κι αγωγών µεταφοράς, όπου δεν υπάρχουν και για τον έλεγχο και περιορισµό των ιδιωτικών γεωτρήσεων. Η πρόταση ενοποίησης των δικτύων αποχέτευσης Παληού και Καβάλας κρίνεται ανεδαφική και δεν έχει νόηµα η επαναφορά της στις προβλέψεις του ΓΠΣ. εν υπάρχουν οικισµοί µη ενταγµένοι στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Υ. Να ληφθούν υπ όψιν όλες οι παρατηρήσεις της ΕYΑΚ (σελ.48-49). Κρίνεται εξαιρετικά αδύνατη η ανάπτυξη του κεφαλαίου ύδρευση αποχέτευση, απορρίµµατα (ΧΥΤΑ, ανακύκλωση, σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων, ΧΥΤΥ, κοµποστοποίηση, κλπ ) και θα πρέπει να συµπληρωθεί. 3

4 8. Εγνατία Οδός Α.Ε. (δεν έχει προγραµµατίσει άλλες µελέτες ή έργα). 9.Κακουλίδης Παύλος, Κων/νου Ιωάννης, Γεωργίου Αντωνίου, Αντώνιος Καρακούσης, Θαρροπούλου. Αιτήσεις για ένταξη ιδιοκτησιών στο σχέδιο Παληού. Υ. εν υπάρχει αµφισβήτηση του ιδιοκτησιακού από το δασαρχείο. Το άρθρο 6, παρ.6 του Ν 2242/94 όπου αναφέρει ότι τα Π. που εκδόθηκαν κατά τα έτη , καθώς και τα παραχωρητήρια στο Παληό, αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και οι εκτάσεις αυτές δεν ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο, επανέφερε σε ισχύ το Ρ.Σ του Για τις ιδιοκτησίες όµως εκτός του Ρ.Σ, όπως είναι των ενιστάµενων, ισχύει το εξής: Βόρεια του ρυµοτοµικού οι εκτάσεις είναι αναδασωτέες και αισθητικό δάσος. Από τις αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων δεν εξαιρούνται οι ιδιοκτησίες, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να εκδοθούν πράξεις χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε την 838/2002 απόφαση του Ε Τµήµατος του ΣτΕ. (σχετ. Το 1991/ έγγραφο του ασαρχείου προς ήµο Καβάλας). Το ίδιο ισχύει για τις ιδιοκτησίες από το κτήριο του ασαρχείου µέχρι την περιοχή Περιγιαλίου, ενώ για την περιοχή Βασιλάκη και Οφµαν (από το κτήριο του ασαρχείου µέχρι το ρέµα της Τόσκα), µπορούν να εξαιρεθούν οι ιδιοκτησίες και να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισµού. Με το πρόσφατο έγγραφο αρ.2003/ , το ασαρχείο Καβάλας ερωτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αν για τις παραχωρήσεις αυτές των δασικών εκτάσεων στο Παληό έχει εφαρµογή η παρ.3 του άρθρου 17 του Ν3208/2003, ώστε να περιέλθει αυτοδικαίως στο ηµόσιο η έκταση που έχει εγκαταλειφθεί και δεν αξιοποιήθηκε σύµφωνα µε τους όρους παραχώρησης. Επίσης ερωτά αν είναι επιτρεπτή η µεταβολή σήµερα της χρήσης, στις παραχωρηθείσες εκτάσεις οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια, αποτελούν ιδιωτικά αγροκτήµατα και δεν υπάγονται καθ οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Από πληροφορίες, η απάντηση από το Υπουργείο είναι ότι: α) όσον αφορά το θέµα της κυριότητας, δεν ανακαλούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας και το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα β) όσον αφορά το β ερώτηµα, αν είναι δασικά κι αν εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν (ελαιοκοµική χρήση), το θέµα παραπέµπεται στο Νοµικό Τµήµα. Στο κείµενο του Β1 σταδίου, αναφέρεται στη σελ. 28 στο ΠΕΠ ασών και δασικών εκτάσεων πως ενώ απαγορεύεται γενικά η δόµηση, εάν στις περιοχές αυτές υφίστανται αγροτεµάχια τα οποία χαρακτηρίζονται από την αρµόδια υπηρεσία ως µη δασική έκταση, επιτρέπεται σ αυτά η δόµηση κατοικίας, οργανωµένες κατασκηνώσεις, αγροτοβιοτεχνικές µονάδες και αγροτουριστικά καταλύµατα µε τους παρακάτω όρους δόµησης (κατάτµηση απαγορεύεται, αρτιότητα 4 στρ., αρ. Ορ.(1), µέγιστο ύψος 4,5 µ. και στέγη 1,20, µέγιστη δόµηση 200,00 τ.µ., απαγορεύεται διάσπαση όγκου και κτισµάτων). Συµφωνούµε µε τα προτεινόµενα, καθώς είναι προς την κατεύθυνση προστασίας των ΠΕΠ ασών. 10. /νση Πολεοδοµίας(για τις ζώνες περιορισµού χρήσεων κι ελέγχου δόµησης, για τους συντελεστές) Στις προτεινόµενες ζώνες περιορισµού χρήσεων και ελέγχου δόµησης (σελ ) θα πρέπει: Σε κάθε ζώνη να αναφέρονται οι προτεινόµενες χρήσεις αναλυτικά και όχι µε αναφορά σε άλλη ζώνη. Οι όροι δόµησης να προσαρµοσθούν µε τις διατάξεις του Ν.3212/03 (απαίτηση προσώπου κ.λ.π.). Στη ζώνη βιοτεχνικών και µεταποιητικών αναφέρεται χαµηλή όχληση και συγχρόνως το άρθρο 5 του Π.. 3/ (ΦΕΚ ) που προβλέπει και µέση όχληση, θα πρέπει να διευκρινισθεί Στη ζώνη ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων οι προτεινόµενοι όροι δόµησης (π.χ. µέγιστη δόµηση 200 τ.µ.) δεν εξυπηρετούν την τουριστική ανάπτυξη που προτείνεται. Στην Π.Ε.Π δασών και δασικών εκτάσεων αντί για αγροτεµάχια να γραφεί ιδιοκτησίες, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του ασαρχείου. Στην ίδια ζώνη πρόβλεψη για την έκταση του Ο.Ε.Κ. στο Παληό ως χώρος στεγαστικών προγραµµάτων κοινωνικών φορέων. 4

5 Στους συντελεστές, όρους και περιορισµούς δόµησης: Στην περιοχή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Καβάλας δεν συµφωνούµε µε την µείωση των συντελεστών δόµησης, θεωρούµε ότι θα πρέπει να επιλεγεί το δεύτερο σενάριο της µείωσης µόνο των υψηλότερων συντελεστών 3,2 και 2,8 Η περιοχή Μπάτη-Τόσκα να παραµείνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Ζ.Ο.Ε. Στις περιοχές αναπλάσεων δεν συµφωνούµε µε την µείωση των συντελεστών, θεωρούµε ότι σε όποιες από αυτές απαιτείται θα µπορούσαν να προστατευθούν µε περιορισµό ύψους. Συµφωνούµε µε την πρόταση για τις διαµορφώσεις σε έδαφος µε κλίσεις Στην παράγραφο 6 θα µπορούσε να προστεθεί και ιστορικός περίπατος Αγ. Κων/νος -Παληά Καβάλα (τρεις γέφυρες). Υ. Συµφωνούµε µε τις παρατηρήσεις της Πολεοδοµίας, πλην αυτής της σχετικής µε τη µείωση των Σ. Συµφωνούµε µε την πρόταση των µελετητών (σελ.97) δηλ. µείωση συντελεστών στην αναθεώρηση της Π.Μ. όπου υπερβαίνουν το 1,2. 11.Εγνατία τουριστική Α.Ε. (χρήση τουρισµού - αναψυχής για το ξενοδοχείο Εγνατία επί της οδού 7ης Μεραρχίας 139) Υ. Να ληφθεί υπ όψιν. 12. ΙΗ Εφορία Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων. - Να σηµειωθεί στους χάρτες ο χώρος Αντισάρας - Ενώ παραδόθηκαν στους µελετητές 9 αρχαιολογικές θέσεις µε τις οριοθετήσεις τους, από αυτές οριοθετήθηκαν µόνο οι 3 στους χάρτες και µάλιστα περιορισµένες και οι άλλες 6 σηµειώνονται µόνο µε ένδειξη. - ιαφωνία µε τον αυθαίρετο διαχωρισµό των αρχαιολογικών χώρων σε περιοχές προστασίας αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µε οριοθέτηση και σε απλούς αρχαιολογικούς χώρους, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι να υπαχθούν στις περιοχές ειδικής προστασίας. - ιαφωνία µε την επέκταση ΠΟΑΠ και της περιοχής υποδοµών µεταφορών (σιδηροδροµική γραµµή και λιµενικές εγκαταστάσεις) εντός και δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο µε το ανώνυµο θασιακό εµπόριο Ν. Καρβάλης. - Να παραµείνει ελεύθερο από οποιεσδήποτε δραστηριότητες. - ιαφωνία µε τη προτεινόµενη οριοθέτηση λατοµικών ζωνών στις περιοχές νότια του Χαλκερού κι ανατολικά της κάτω Λεύκης,διότι η πρώτη βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Χαλκερού,η δε δεύτερη σε οπτική επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο του Ακοντίσµατος και το κηρυγµένο αρχαιολ. χώρο µε το ρωµαϊκό φρούριο της Ν. Κώµης - ιαφωνία µε το σύνολο των προτεινόµενων χρήσεων στους αρχαιολ. χώρους,δεν πρέπει να επιτραπεί καµιά απολύτως δραστηριότητα πλην των αρχαιολ. εργασιών και της θήρας. - Ένταξη του αρχαιολ. χώρου στη θέση Πίστρουβα Κάτω Ανεστιάδας στις περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία ιστορικών περιπάτων. Υ. Να ληφθούν υπ όψεις οι παρατηρήσεις σχετικά µε τις θέσεις που παρελήφθησαν από τους µελετητές. Να εξετασθεί εάν ο διαχωρισµός των αρχαιολογικών χώρων σε οριοθετηµένους και µη οφείλεται στο ότι οι δεύτεροι δεν έχουν κάποια αξιόλογη, σχετικά µε την κλίµακα του σχεδίου στο οποίο απεικονίζονται, έκταση διαφορετικά να παρουσιασθούν στους χάρτες µε την οριοθέτησή τους, όπως αυτή δόθηκε από την εφορία. Να εξετασθεί αν ισχύουν οι ισχυρισµοί της Εφορίας για διαφοροποίηση της οριοθέτησης σε σχέση µε αυτή που δόθηκε από αυτήν των αρχαιολογικών χώρων. - Για τα λατοµεία ορυκτών εθνικής σηµασίας αποφαίνεται η αρµόδια δ/νση Ανάπτυξης και Βιοµηχανίας και δεν απαιτείται αναφορά σ αυτές στο ΓΠΣ. Ειδικά για τα λατοµεία αδρανών υλικών έχει εγκριθεί µία θέση στα ανατολικά του ήµου και για την οποία πρέπει να γίνει διόρθωση στους χάρτες της µελέτης, όσον αφορά στα όριά της. Να απαλειφθούν τα σχετικά µε τους όρους και τις υπόλοιπες θέσεις που αναφέρονται στη µελέτη. 5

6 - Κρίνεται ως υπερβολική η άποψη ότι δεν πρέπει να επιτραπεί καµία απολύτως δραστηριότητα, πλην των αρχαιολογικών εργασιών και της θήρας, στους αρχαιολογικούς χώρους που καλύπτουν κοινόχρηστες εκτάσεις. 13.Αστικό ΚΤΕΛ (διαφωνία για µεταφορά των αφετηριών, συµφωνία για τερµατικό σταθµό στάθµευσης και συντήρησης, διαφωνία για την πρόταση κυκλοφοριακής ρύθµισης στη διασταύρωση Γαλλικής ηµοκρατίας µε Οµονοίας, επέκταση αστικής περιοχής στους οικισµούς Άσπρης Άµµου- Χαλκερό Καρβάλη Λεύκη - Παληό). Υ. Στο κείµενο (σελ. 46) αναφέρεται ότι οι τερµατικοί σταθµοί των ΚΤΕΛ (αστικών και υπεραστικών) θα πρέπει να µεταφερθούν εκτός κέντρου πόλης στο Περιγιάλι και στο χώρο κάτω από το νέο νοσοκοµείο, όπου θα µπορούν να υπάρχουν και χώροι στάθµευσης του στόλου, όπως και εγκαταστάσεις συντήρησης κλπ. - Ειδικότερα για το αστικό ΚΤΕΛ, η µεταφορά του τερµατικού σταθµού θα πρέπει να γίνει µετά από ειδική µελέτη που θα λάβει υπ όψιν τις παραµέτρους και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. - Θα πρέπει να εξετασθεί ειδικότερα η σκοπιµότητα δηµιουργίας και δύο (το µέγιστο) χώρων στάσης λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Κρίνεται ως θετική πρόταση που θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του κέντρου. - Να εξετασθεί η θέση του αστικού ΚΤΕΛ σχετικά µε προτάσεις κυκλοφοριακής ρύθµισης. - Να διαγραφεί στη σελ. 46 η εµπλοκή του ήµου στον κεντρικό έλεγχο των συγκοινωνιών και για την επέκταση αστικής συγκοινωνίας στους οικισµούς του ήµου. 14.ΒΦΛ( να εκφρασθεί µε σαφήνεια ότι ο χώρος απόρριψης φωσφογύψου παραµένει ως έχει και δεν πρόκειται να θιγεί από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ΒΙΟΠΑ στη ζώνη ανάπτυξης βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, διαφωνία για τη µονάδα καύσης βιοµάζας). Υ. Ήδη έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ η έγκριση πολεοδοµικής µελέτης ΒΙΟΠΑ. Θα πρέπει η ΒΦΛ να σεβασθεί το όρια των όµορων ιδιοκτησιών και το φυσικό περιβάλλον ως προς την εναπόθεση του φωσφογύψου. Όταν θα γίνει η πολεοδόµηση, να ληφθεί υπ όψιν ο χώρος διαχείρισης φωσφογύψου. Ν αφαιρεθεί από το κείµενο η αναφορά για την µονάδα καύσης βιοµάζας, αφού µας διαβεβαιώνει η ΒΦΛ ότι δεν υπάρχει στις προθέσεις της η εγκατάσταση και εκµετάλλευση τέτοιας µονάδας. 15.ΟΕΚ (να εξαιρεθεί η ιδιοκτησία ΟΕΚ στο Παληό από ΠΕΠ ασών, να χαρακτηρισθεί ως ζώνη στεγαστικών προγραµµάτων κοινωνικών φορέων µε χρήση κατοικία, να µην ισχύσουν οι όροι δόµησης που ισχύουν στις ΠΕΠ αλλά να επιτραπεί η εκπόνηση τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου µε ειδικούς όρους δόµησης. Υ. Να ληφθεί υπ` όψιν το αίτηµα του ΟΕΚ, αφού η αρµόδια υπηρεσία ( /νση Προστασίας ασών και Φυσικών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας) πρέπει να συναινέσει στην αλλαγή χρήσης της έκτασης. Ο ΟΕΚ πριν να αγοράσει την έκταση (Το έτος 1981 µετά την απόφαση κήρυξης αισθητικού δάσους 1979) είχε απευθυνθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩ Ε, /νση ασών, Αρχαιολογία) οι οποίες δεν είχαν αντίρρηση µε την ανέγερση εργατικών κατοικιών στην συγκεκριµένη έκταση υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθεί µελέτη για τον χαρακτηρισµό της σαν οικιστική περιοχή. 16. /νση ασών ασαρχείο (όλες οι αναδασωτέες εντός ΠΕΠ, πρόθεση ανάκλησης Π. /τος ΖΟΕ για Μπάτη- Τόσκα, όχι επέκταση Ρ.Σ. στην Άσπρη Άµµο, τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής, δάσος Παναγούδας). Ουδεµία επέµβαση εντός δασικής έκτασης κηρυγµένης ως αναδασωτέας δεν επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης δεν προβλέπεται µεταβολή της χρήσης για οικιστική ανάπτυξη. Οι λοιπές εκτάσεις, πλην των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δασικές εκτάσεις, αλλά ότι δεν έχει γίνει διερεύνηση. Υ.Για το θέµα των ορίων του αισθητικού δάσους και την αναδασωτέα έκταση του ήµου Καβάλας, έχει ορισθεί επιτροπή που απαρτίζεται από τρείς νοµικούς (Θ. Γκερλεκτσή, Κ. Θεοδωρίδη, Μ. Παπαράλη), ένα Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό(Μ. Αποστολίδη) και ένα ασολόγο (Κ. Κόντο). 6

7 Όπως φαίνεται στα συνηµµένα υπόµνηµα, τεχνική έκθεση και τοπογραφικό διάγραµµα που τη συνοδεύει, σύµφωνα µε τα έως τώρα συµπεράσµατα της Επιτροπής: «Υπό την επιφύλαξη της αξιοποίησης του ζητηθέντος από τη Γ.Υ.Σ. υλικού, προκύπτει ότι τα όρια του αισθητικού δάσους και των αναδασωτέων εκτάσεων του ήµου Καβάλας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πρόσφατα σε ψηφιακή µορφή από το ασαρχείο Καβάλας, δεν προκύπτουν από την ορθή και ακριβή εφαρµογή των τεχνικών δεδοµένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων, αλλά από την υποκειµενική αντίληψη των πραγµάτων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του, η οποία οφείλεται και σε πλάνη περί τα πράγµατα. Ως εκ τούτου, φρονούµε ότι µπορεί, εν όψει της εκπόνησης του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, να υποστηριχθεί βάσιµα, ενώπιον κάθε αρµόδιας Αρχής, η τεχνική ορθότητα και ακρίβεια των ορίων του αισθητικού δάσους-αναδασωτέων εκτάσεων του ήµου Καβάλας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο προσαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα. Επισηµαίνεται, εξάλλου ότι σε όσες περιοχές υφίσταται πρόθεση του ήµου Καβάλας να επιλύσει χρόνια ζητήµατα οικιστικού χαρακτήρα, παρέχεται η δυνατότητα αντιµετωπίσεως των εν λόγω ζητηµάτων, µέσω της τροποποιήσεως των ορίων του αισθητικού δάσους-αναδασωτέων εκτάσεων, κατά τις προβλεπόµενες διαδικασίες, ήτοι της τροποποιήσεως των ορίων, εκτάσεως και περιφέρειας του αισθητικού δάσους (άρθρο 78 παρ.4ν.. 86/1969) και της άρσεως των υφισταµένων αναδασώσεων (άρθρο 44 Ν.998/1979), όπως, άλλωστε, προτείνει και το ίδιο το ασαρχείο Καβάλας στο ανωτέρω υπ αριθµ.πρωτ.957/ έγγραφό του». Άρα, ο ήµος Καβάλας οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη τροποποίηση των ορίων αισθητικού δάσους- αναδασωτέων εκτάσεων. Κρίνεται υπερβολική η πρόθεση της /νσης ασών ανάκλησης του Π../τος θεσµοθετηµένης ΖΟΕ στην περιοχή Μπάτης - Τόσκα. Περιµετρικά στο όριο του ρυµοτοµικού σχεδίου Καβάλας, όπου και το όριο αναδασωτέας και αισθητικού δάσους, στη µελέτη ΓΠΣ προτείνονται κοινόχρηστοι-κοινωφελείς χώροι και οι δύο πυκνοδοµηµένοι θύλακες επί της οδού Αστεριάδου και του Αγίου Τρύφωνα. - Να ληφθεί υπ` όψιν ότι δεν επιτρέπεται η επέκταση ρυµοτοµικού στην Άσπρη Άµµο (προς την παλιά Ε.Ο. Καβάλας Ξάνθης) αφού η αναδάσωση αυτή δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις άρσης. - Να καταγραφεί ότι η τροποποίηση των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπεται από τη δασική Νοµοθεσία. - Να αναφερθεί στο κείµενο για το δασάκι της Παναγούδας ότι µε την ένταξη του εντός ρυµοτοµικού θα διατηρήσει τον χαρακτήρα που έχει (δάσος) και ως χρήση θα προσδιορισθεί η άθληση και η αναψυχή των κατοίκων. 17. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (στην Καλαµίτσα αντί Τουρισµός- αστικό πράσινο και Αθλητισµός, µόνο τουρισµός- αστικό πράσινο και Σ..=0.6, για το τουριστικό περίπτερο Αγ. Σίλα ως ζώνη τουρισµού αναψυχής. Υ. Να παραµείνει η χρήση αθλητικές εγκαταστάσεις στην Καλαµίτσα, σύµφωνα µε την υφιστάµενη εγκατάσταση. Να σηµειωθεί το τουριστικό περίπτερο ΕΟΤ στην περιοχή «Αγ. Σίλα» ως ζώνη τουρισµού αναψυχής διότι όπως αναφέρει η Ε.Τ.Α. µε τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων µέσω του αναπτυξιακού Νόµου 3299/ Ιατρική Εταιρεία- για το κτίριο, πρώην Σανατόριο, για κοινωφελείς σκοπούς. Υ. Αντί της χρήσης Περίθαλψη προτείνουµε τη χρήση εκπαίδευσης- έρευνας- τεχνολογίας, µετά την πρόσφατη συµφωνία Τ.Ε.Ι. - Ιατρικής Εταιρείας. 19.Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (στις λατοµικές ζώνες να ενηµερώνεται πριν από κάθε επέµβαση ή ενέργεια γιατί είναι πολύ πιθανή η ανάπτυξη γεωλογικών σχηµατισµών όπως τα σπήλαια). 20.Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος- παράρτηµα Αν. Μακ. Το ΠΕΠ δασικών δεν ταυτίζεται µε το όριο των αναδασωτέων, δεν διευκρινίζεται η επέκταση εκτάσεων ανάµεσα στα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά, η περιοχή Μπάτη - Τόσκα (ΟΕΚ- ΕΠΟΣ) συµπεριλαµβάνεται στην αναδασωτέα, κεντρικές λειτουργίες στην περιοχή µεταξύ του ορίου Άσπρης 7

8 άµµου και της παλιάς Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης εντός αναδασωτέας, η τροποποίηση των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής να ολοκληρωθεί µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες, το δασάκι της Παναγούδας να χαρακτηρισθεί ως άλσος, να συµπεριληφθούν στους εγκαταλειµµένους οικισµούς επιπλέον δράσεις, όπως δίκτυο πεζοπορίας, ποδηλασίας, µονοπατιών, αναβάθµισης δασικού δικτύου κλπ., σύνταξη ειδικής µελέτης ύδρευσης ώστε να περιορισθούν οι απώλειες, εναλλακτική λύση υδροδότησης, παρότρυνση ανόρυξης νέων γεωτρήσεων στον γρανοδιορίτη, η υπογειοποίηση των χώρων στάθµευσης Ροδόπης - Αγ. Ιωάννη είναι εξαιρετικά δαπανηρή, οι όροι δηµιουργίας λατοµείων οδηγούν τελικά σε απαγόρευση, ανάδειξη µεταλλευτικών στοών βόρεια του Χαλκερού, οριοθέτηση περιοχών ΧΥΤΑ, σύνταξης σεισµοτεκτονικής µελέτης, συνεργασία µε σεισµολογικά ινστιτούτα για τον σχεδιασµό µέτρων κλπ. Υ. Να ληφθούν υπ` όψιν όλες οι παρατηρήσεις του ΓΕΩΤΕΕ, µε ιδιαίτερη προσοχή στις προτεινόµενες µελέτες. Οι απόψεις επί των θεµάτων δασικής υπόστασης ταυτίζονται µε τις απόψεις της /νσης ασών. Οι απόψεις επί των όρων δηµιουργίας λατοµείων σε τέλεια αντίθεση µε τις απόψεις της Εφορείας κλασσικών αρχαιοτήτων.(σχετική αναφορά στην παράγρ. 12) η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων- εγγύτητα σιδηροδροµικής γραµµής µε τον «δρόµο του νερού», δεν αναφέρονται οι θέσεις Οχυρό-Αντέρεισµα, µη έκδοση νέων αδειών ή παρατάσεων λειτουργίας υφιστάµενων λατοµείων. Υ. Κρίνεται ότι µπορεί να συνδυαστεί η δηµιουργία ιστορικού περιπάτου στη θέση «δρόµου του νερού» µε τη σιδηροδροµική γραµµή. - Να σηµειωθούν οι θέσεις Οχυρό και Αντέρεισµα, να µετατοπισθεί λίγο η θέση Κάστρο στην πάνω Ανεστιάδα. 22.Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Να προβλεφθεί η παραµονή του σταθµού ΚΤΕΛ Καβάλας, όπως έχει σήµερα. Υ. Η πρόταση των δύο τερµατικών σταθµών για τα ΚΤΕΛ κρίνεται ότι θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του κέντρου. 23. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Να περιληφθεί το 5ο Λύκειο Αγ. Σύλλα, το Γυµνάσιο Καρβάλης, ν αφαιρεθούν οι ιδιοκτησίες από τον σχολικό χώρο Παληού, στην περιοχή Μπάτη- Τόσκα, να προβλεφθούν χώροι εκπαίδευσης, στο Περιγιάλι να ενοποιηθούν σχολικοί χώροι, να περιληφθεί όλος ο χώρος του τοπικού ρυµοτοµικού στο 6ο γυµνάσιο και Μουσικό, µε µ.σ.δ. της ενότητας, να σηµανθεί µε πλήρες περίγραµµα το 1ο-4ο λύκειο Καβάλας, υψηλότερους Σ.. στο 5ο Λύκειο, η επαρχιακή οδός Καρβάλης- Λεύκης αποτελεί την πύλη εισόδου της πόλης προς τον ορεινό όγκο του νοµού. Υ. Να ληφθούν υπ` όψιν οι παρατηρήσεις της /νσης Τ.Υ. Στο Περιγιάλι δε προτείνεται ενοποίηση των σχολικών χώρων λόγω έκδοσης Π. /τος αναθεώρησης Ρ.Σ. 24. /νση Πρωτ/θµια & /βαθµια Εκπ/ση. Ζητούνται στοιχεία εγκεκριµένου και νέου ΓΠΣ σχετικά µε τη σχολική στέγη. Υ. Από τους πίνακες κοινωνικής υποδοµής προκύπτουν οι ανάγκες σχολικών κτιρίων ανά Π.Ε. 25.Ναυτικός όµιλος. Να χαρακτηρισθεί µε χρήση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων θαλάσσιων αθληµάτων ο χώρος δίπλα στο ξενοδοχείο LUSY. Υ. Το αίτηµα του Ναυτικού Οµίλου για χώρο ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και εγκατάσταση θαλάσσιων αθληµάτων να ικανοποιηθεί. Μέχρι την απελευθέρωση της ιχθυόσκαλας και την ύπαρξη δυνατότητας µετεγκατάστασης, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο χώρος δίπλα στο ξενοδοχείο LUSY για ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, όπως δραστηριοποιείται σήµερα. 26.ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Έχει εκπονηθεί µελέτη µε τίτλο: «προωθηµένη αναγνωριστική µελέτη µονής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Ν.Καρβάλης- Τοξότες Ξάνθης που έχει απεικονισθεί ορθά στο σχέδιο Π2 και 8

9 λανθασµένα στο Π1. Θα προκηρυχθεί µελέτη νέας µονής σιδηροδροµικής Γραµµής για τη σύνδεση του σιδηροδροµικού ικτύου µε τον εµπορικό λιµένα Καβάλας Β φάση. Υ. Να διορθωθεί η χάραξη της γραµµής στο χάρτη Π1, σύµφωνα µε τον χάρτη ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και να συµπληρωθεί στο κείµενο. 27.Eπιµελητήριο Καβάλας. Ανάδειξη της Καβάλας σε κέντρο διαβαλκανικής εµβέλειας, δεν παρέχονται αναλυτικά στοιχεία, όπως χρονοδιάγραµµα, κόστος, δυνατότητα υλοποίησης έργων. Να ζητηθούν οι απόψεις επαγγελµατιών όπου προβλέπονται πεζοδροµήσεις, µονοδροµήσεις. Συµφωνία ως προς τις χρήσεις ανατολικής(για παραγωγική ανάπτυξη) και δυτικής πλευράς (τουριστική ανάπτυξη), για τον ανισόπεδο κόµβο εξόδου Καρβάλης-Λεύκης, δηµιουργία πίστας motorcross αλλά µε προσδιορισµό θέσης, κόστους, αξιοποίηση ορεινού όγκου, προαστιακό σιδηρόδροµο, σύνδεση Εγνατίας- Παληό, σιδηροδροµική σύνδεση µε µεγάλο λιµένα, περιοχές ανάπλασης, υπογείωση της κυκλοφορίας Κουντουριώτου. Αναλυτικά να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων χώρων στάθµευσης. Ειδική χρηµατοδότηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Θάσου. Μη συµφωνία µε την αύξηση των συν/στών δόµησης(θα επιφέρει αύξηση του κόστους της επαγγελµατικής στέγης). Αναγκαία η µεταφορά της λαϊκής αγοράς. Υ. Συµφωνούµε για τη διερεύνηση της λαϊκής αγοράς. 28.Ο.Λ.Κ Να διορθωθεί (σελ.17) ο χαρακτηρισµός του Λιµανιού από εθνικής σηµασίας σε διεθνούς ενδιαφέροντος. Να δοθεί προτεραιότητα στη µεταφορά του τελωνείου στο νέο λιµάνι. Να προβλεφθεί και ήπια λιµενική λειτουργία στην επίχωση µπροστά από το πάρκο Φαλήρου. Η επίχωση στην περιοχή Ιχθυόσκαλας εντάσσεται στη κυκλοφοριακή Μελέτη που εκπονήθηκε από την Νοµαρχία. Μελλοντικά το θαλάσσιο µέτωπο µπορεί να κρηπιδωθεί και να χρησιµοποιηθεί για την πρόσδεση µικρών σκαφών. Υ. Να ληφθούν υπ` όψιν οι παρατηρήσεις του ΟΛΚ, πλην της επίχωσης στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, εκτός των επιχώσεων που αφορούν στην κατασκευή κρηπιδώµατος. 29.Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων. εν είναι δυνατή η διατήρηση µόνο του εξωτερικού κελύφους γιατί έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια της προστασίας τους(ν.3028/2002), να διορθωθεί στη σελ.63. Η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν: α) στους όρους δόµησης των µελετών ανάπλασης ή αναµόρφωσης (Παναγία, προσφυγικές κατοικίες, καπναποθήκες Εργατικού Κέντρου). β) στον προσδιορισµό µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης. γ) στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο µνηµείων (π.χ. πλατεία Μακέδου). Υ. Στη σελ 98 στο κείµενο αναφέρεται ότι κατά την αναστήλωση / ανακαίνιση των καπναποθηκών είναι υποχρεωτικό να διατηρείται όπως προϋπάρχει το εξωτερικό περίβληµα µε τις ελάχιστες κατά το δυνατόν επεµβάσεις. Εσωτερικά επιτρέπεται η ενίσχυση του φέροντος σκελετού µε τις απαραίτητες ενισχύσεις, η αναδιάταξη του εσωτερικού χώρου τους και η χρησιµοποίηση νέων υλικών και στοιχείων. Συµφωνούµε γιατί είναι προς την κατεύθυνση ασφαλούς επανένταξης των καπναποθηκών στη ζωή και τη λειτουργία της πόλης και αποτελεί κίνητρο για την απόφαση των ιδιοκτητών να αποκαταστήσουν τα κτίρια. Να προταθεί όµως µελέτη διαχείρισης των καπναποθηκών, µε το πνεύµα της πρότασης των µελετητών. Η µελέτη αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού, οπότε στη συνέχεια θα είναι εφικτή η αξιοποίηση των καπναποθηκών. 30.Τοµέας αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµού, Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Α. Παπαδοπούλου 9

10 - Για τις οδούς Πουλίδου και Μεχµέτ Αλή µεικτές χρήσεις αντί για χρήση αµιγούς κατοικίας. Για την περιοχή Αγίου Νικολάου απαγόρευση της συνένωσης οικοπέδων και το νέο κτίριο να ελέγχεται από την ΕΠΑΕ. - Η περιοχή εκτός των τειχών µπορεί να µελετηθεί αυτόνοµα και να διακριθεί από την περίκλειστη πόλη. - Επιφύλαξη για την υπογειοποίηση της οδού Κουντουριώτου. - Προσεκτική επέκταση του δηµόσιου χώρου προς τη θάλασσα, µε πλωτές κατασκευές ή περιορισµένες τεχνητές νησίδες µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στις οποίες προβλέπονται κοινόχρηστοι χώροι. Υ. Να ληφθούν υπ όψιν όλες οι παρατηρήσεις της κας Α. Παπαδοπούλου από τον τοµέα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµού του Αριστοτελείου. Ιδιαίτερα οι µεικτές χρήσεις Θ.Πουλίδου και Μεχµέτ Αλή, η απαγόρευση της συνένωσης οικοπέδων σε περιοχές µε ιστορικό ενδιαφέρον που επιτρέπει τη διατήρηση της δοµής του οικιστικού συνόλου, οι πλωτές κατασκευές ή περιορισµένες τεχνητές νησίδες µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, στις οποίες προβλέπονται κ.χ (µια άλλη θεώρηση της επέκτασης στο θαλάσσιο µέτωπο σύµφωνα µε τις σύγχρονες προσεγγίσεις). Προτείνεται επιπλέον ακτοµηχανική µελέτη σε όλο το µήκος του θαλάσσιου µετώπου. 31. Τµήµα Περιβάλλοντος. - Συµφωνία για την πρόταση µείωσης των συν/των δόµησης - εν ισχύει η ΚΥΑ69269/90 για την κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. Ισχύει η ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 και για τους βαθµούς όχλησης, η ΚΥΑ 13727/724/2003.(64. 3,24,25) - Στη σελ.3 να προστεθεί ότι ισχύει ο Ν1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν3010/ Η τηλεθέρµανση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τµήµατα οικισµών, εφόσον προκρίνεται οικονοµικά και περιβαλλοντικά - Τµήµατα της πόλης να εισέρχονται ως θύλακας εντός δασικών περιοχών µε αρµονική συνύπαρξη φύσης και ήπιας µορφής δόµησης - Να καθοριστεί περιοχή κατασκευής µόνο µονοκατοικιών (σε οικόπεδα τµ. σε Σ =04) µε όλες τις υποδοµές - Να προβλεφθεί η οριοθέτηση όλων των ρευµάτων. - Ο σιδηρόδροµος να διέλθει από το κέντρο της πόλης µε σταθµό µπροστά στο δηµαρχείο, να υπογειοποιηθεί εντός της πόλης, να ξεκινά από Τοξότες Καρβάλη - Κέντρο Παληό και φθάνει έως Πέραµο. - Κάθετος δρόµος από την Παναγία στον προβλεπόµενο περιφερειακό µε κατεδάφιση µιας σειράς κτισµάτων - Ριζικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό, στη θέρµανση (φυσικό αέριο και δόµηση µε αρχές βιοκλιµατικής και εξοικονόµηση ενέργειας Υ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ που αφορά κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος όσον αφορά τους οικιστικούς θύλακες εντός δασικών περιοχών και την διέλευση του σιδηροδρόµου από το κέντρο της πόλης (από Τοξότες έως Πέραµο). 32. Γραφείο Νοµάρχη Προτείνεται τµήµα της ζώνης που προβλέπεται σαν περιοχή Οργανωµ. Ανάπτ. Παραγ. ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ Ν2742/99) να χαρακτηρισθεί «Εµπορευµατικό Κέντρο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3333/05 κι όπως φαίνεται στο διάγραµµα, προκειµένου, σε συνδυασµό µε το νέο λιµάνι να λειτουργήσει σαν πόλος ανάπτυξης που θα εξυπηρετήσει τις σύγχρονες µεταφορικές ανάγκες, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του λιµανιού, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τον διακινούµενο µεταφορικό όγκο. Y. Να περιληφθεί στην µελέτη. 33. Στέγη Πολιτισµού Ν. Καρβάλης α) Να αποτυπωθεί η έκταση των 30 στρεµµάτων, στο νότιο άκρο του λόφου ανατολικά της Ν. Καρβάλης, ως χώρος πολιτιστικών και τουριστικών λειτουργιών κι εγκαταστάσεων. 10

11 β) Επειδή ο οικισµός αναπτύσσεται πληθυσµιακά και λειτουργικά να συµπεριληφθεί ως χώρος κατοικίας και το βόρειο κοµµάτι ανατολικά του οικισµού Ν. Καρβάλης από τα όρια του µέχρι τους πρόποδες του Ακοντίσµατος, µε βόρεια ευθεία τα νεκροταφεία. γ) Να ορισθεί ευκρινώς η περιοχή ανατολικά του Ακοντίσµατος στις πηγές των ιαµατικών νερών ως τουριστικές και ιαµατικές δραστηριότητες και να οριοθετηθεί η περιοχή των πηγών ως αρχαιολογικός χώρος σε ακτίνα 300µ. δ) Να αναγραφούν στον χάρτη οι λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες: - Ιστορικό & εθνολογικό των Ελλήνων της Καππαδοκίας - Μουσείο υφάσµατος - Ιστορικό αρχείο Ν. Καρβάλης - Κέντρο προστασίας ηλικιωµένων Ν. Καρβάλης - Το διατηρητέο παλαιό ταπητουργείο και σήµερα χαρακτηρισθέν Μουσείο της θάλασσας - Εκκλησιαστικό Λύκειο Ν. Καρβάλης - Γυµνάσιο Ν. Καρβάλης - Αντί εκκλησία να αναγραφεί Ιερό Προσκύνηµα Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. ε) Λόγω της πιθανής έλευσης της σιδηροδροµικής γραµµής Τοξότες- Λιµάνι δεσµεύεται τεράστιο µέρος από το υφιστάµενο αγρόκτηµα και δεν διαχωρίζεται ο χώρος της αρχαιολογικής περιοχής 3 που καταλαµβάνει και µέρος της ΠΟΑΠ. Προτείνεται άλλη οριοθέτηση τουλάχιστον 200,00µ δυτικά από τα όρια του λόφου διότι εκεί είναι το αρχαίο λιµάνι, η λίµνη και πιο δυτικά η απόθεση γύψου της ΒΦΛ. στ) Να αναφερθεί ως προβλήτα ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών ο µικρός µόλος. Η παραλιακή ζώνη της Ν. Καρβάλης ως χώρος τουριστικών λειτουργιών. ζ) Στο ανατολικό άκρο έχουν συµπεριληφθεί µέσα στη ζώνη ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς τοµέα χώροι που από τις υφιστάµενες ΖΟΕ προβλέπονται ως δάσος. εν προσδιορίζεται η δραστηριότητα των ιχθυοτροφείων. η) Να απαλειφθούν λατοµικές ζώνες και ζώνη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών λόγω γειτνίασης µε αρχαιολογικούς χώρους. θ) Το προτεινόµενο δίκτυο εναλλακτικού τουρισµού να συµπεριλάβει και την Ν. Καρβάλη. Λόγω των υφιστάµενων τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων η ζώνη να αρχίζει από τη θάλασσα, να συµπεριλαµβάνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και να µπει η ένδειξη συνολικά ως δίκτυο αρχαιολογικών χώρων και εναλλακτικού τουρισµού. Y. α) Το γήπεδο έκτασης 30 στρεµµάτων και ιδιοκτησίας της Στέγης Πολιτισµού Νέας Καρβάλης στο νότιο άκρο του λόφου ανατολικά της Νέας Καρβάλης µπορεί όντως να περιγραφεί ως χώρος πολιτιστικών και τουριστικών λειτουργιών και εγκαταστάσεων. Πέραν αυτού, ο εγκαταλειµµένος οικισµός στο βορειοανατολικό άκρο του δήµου ονοµάζεται Ακόντισµα. β) Η απάντηση των µελετητών είναι αρνητική, για λόγους όπως: πρώτον, γιατί δεν έχει κορεστεί οικιστικά το υφιστάµενο όριο οικισµού (στο διάστηµα µεταξύ του ορίου ρυµοτοµικού σχεδίου και του ορίου της απόφασης Νοµάρχη), δεύτερον γιατί βόρεια του οδικού άξονα Καβάλας Νέας Καρβάλης Ξάνθης δεν υφίσταται σήµερα σηµαντικό οικοδοµικό απόθεµα (όπως ισχύει στο νότιο µέρος), τρίτον για να διατηρηθεί µια ζώνη προστασίας ανάµεσα στον αστικό ιστό και τον αρχαιολογικό χώρο και τέταρτον για να διατηρηθούν οι προβλεπόµενες αποστάσεις του οικισµού από το υφιστάµενο κοιµητήριο (για όσο χρονικό διάστηµα λειτουργήσει ακόµα). Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι επειδή η προτεινόµενη επέκταση κεντρικές λειτουργίες, στη θέση του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου, δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του οικισµού σε επέκταση, προτείνουµε να γίνει αποδεκτό το αίτηµα της Στέγης Πολιτισµού. γ) Πέρα του λόφου ανατολικά της Νέας Καρβάλης και µέχρι και το όριο του δήµου, δεν έχει σηµειωθεί η ύπαρξη άλλου αρχαιολογικού χώρου από τις αρµόδιες υπηρεσίες. δ) Για τις λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, αφού εντοπιστούν σε ένα χάρτη, κι εφ όσον έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, θα ενσωµατωθούν στον χάρτη του Β2 σταδίου. ε) Ο αρχαιολογικός χώρος στον λόφο δυτικά της Νέας Καρβάλης (περιοχή 3 στον χάρτη Π2) όντως πρέπει να επεκταθεί προς τα δυτικά, ειδικά στο νότιο άκρο του, όπου όντως υπάρχει αρχαίο λιµάνι, Επίσης, όντως υπάρχει λίµνη εντός της προτεινόµενης ΠΟΑΠ Βιοµηχανίας. Η πολεοδόµηση της περιοχής αυτής θα καθορίσει µε τη µέγιστη ακρίβεια τόσο τη λίµνη όσο και τις όµορες ιδιοκτησίες. 11

12 στ) Αν και η χρήση "Γενική κατοικία" που προτείνεται, καλύπτει τις ανάγκες τουριστικών δραστηριοτήτων θα µπορούσε κατά το Β2 στάδιο ορισµένα παραλιακά τετράγωνα να αποκτήσουν χρήση Τουρισµού Αναψυχής. Επίσης, δεν υπάρχει αντίρρηση ο µικρός µόλος να αναφερθεί ως προβλήτα ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών εφόσον υπάρξει και σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Λιµένα Καβάλας. ζ) Ως προς το πρώτο σκέλος, οι χαρακτηρισµοί των συγκεκριµένων ΖΟΕ είναι «Περιαστικού Πρασίνου» (1β). Από τις εκτάσεις αυτές, διατηρείται ως ΠΕΠ ασικών Εκτάσεων ο µικρός λόφος βόρεια της ΒΦΛ. Οι υπόλοιποι χώροι αποτελούνται σήµερα είτε από καλλιέργειες είτε από εναποθέσεις φωσφογύψου. Να σηµειωθεί ότι κάθε νέα ΠΟΑΠ βιοµηχανίας (όπως και η προτεινόµενη) οφείλει να δηµιουργήσει στο όριό της ζώνη πρασίνου µε ορισµένα από το νόµο πλάτη. Ως προς το δεύτερο µέρος, τα ιχθυοτροφεία είχαν αναφερθεί σηµειακά στο στάδιο της ανάλυσης (Α στάδιο) και θα αναφερθούν και στις προτάσεις. η) εν προτείνεται φωτοβολταϊκό πάρκο µεταξύ Χαλκερού και κάτω Ανεστιάδος. Επίσης, το προτεινόµενο φωτοβολταϊκό πάρκο στο ανατολικό όριο του δήµου επιφέρει µηδενική όχληση και βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τον λόφο του αρχαιολογικού χώρου. Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ενδεικτικές και έγιναν ύστερα από συνδυασµό δεδοµένων και κριτηρίων. Όσον αφορά στις λατοµικές ζώνες, σχετική αναφορά στην παράγραφο 12. θ) Το προτεινόµενο δίκτυο εναλλακτικού τουρισµού µπορεί να συµπεριλάβει τη Νέα Καρβάλη και τους όµορους αρχαιολογικούς χώρους. 34.PENYLAN HOLDINGS LIMITED- Πρώην ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΒΡ (σταθµός διακίνησης πετρελαιοειδών), άνωθεν της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε (εξόρυξη και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων). Η ιδιοκτησία της εταιρίας είναι τα τεµάχια Προτείνεται προέκταση της χρήσης 2 ε στα τεµάχια από και Κουτρουλός Ι- Πυρινής Α ΑΕ Κατασκευή κι εµπορία µεταλλικών ειδών και διακριτικό τίτλο ΝΑΣΚΟΝ Α.Ε. Παραχωρήθηκε στην εταιρία το τεµ. 176α από το 176 κοινόχρηστο αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ν. Καρβάλης για τη στέγαση της βιοτεχνίας. Επ αυτού ανεγέρθη κτίσµα µε δαπάνες εκατοµµυρίων ευρώ. Θα ζητηθεί η παραχώρηση και του έµπροσθεν επ αυτού τεµαχίου µε αρ.178 προκειµένου τα µεταλλικά είδη, που λόγω όγκου και βάρους δε µπορούν να µεταφερθούν οδικώς, να µπορούν να καθελκυστούν στη θάλασσα για να µεταφερθούν µε πλοία. Αν δε συνεχίσει να ισχύει η χρήση 2ε της ΖΟΕ, το κόστος µεταφοράς θα είναι ανυπολόγιστο (λειτουργικό και οικονοµικό), δεδοµένου της ανυπαρξίας στον νοµό Καβάλας άλλων πρόσφορων κατά νοµό περιοχών δίπλα στη θάλασσα. εν µπορεί να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή στην επίµαχη έκταση γιατί ήταν χωµατερή και µεταγενέστερα τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών, που ξεπερνούν σε ύψος τα τρία µέτρα, καλύφθηκαν από στρώµατα άµµου. 36.Μυλωθρίδης Ηλίας-Παπαδόπουλος Γεώργιος ΟΕ Η εταιρία από 20/6/2008 ζήτησε την παραχώρηση του κοινόχρηστου τεµαχίου 176β αγροκτήµατος Ν. Καρβάλης, έκτασης 8.819,00 τ.µ µε σκοπό την ίδρυση µηχανουργείου κατασκευής µεταλλοτύπων- µεταλλικών κατασκευών και ειδικότερα για την κατασκευή πλωτών, αυτόνοµων οικολογικών µονάδων αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος. Kι επειδή είναι αναγκαία η άµεση πρόσβαση στη θάλασσα (κάθε µονάδα αφαλάτωσης ζυγίζει πάνω από 500 τόνους κι εξαιτίας αυτού είναι αδύνατη η οδική µεταφορά της), θα ζητηθεί και η παραχώρηση του τεµ. 178 που βρίσκεται έµπροσθεν του 176β, προς τη θάλασσα. Με βάση τη χρήση 2ε (για µη οχλούσες βιοµηχανίες, βιοτεχνίες) της ΖΟΕ παραχωρήθηκε στην συνεργαζόµενη εταιρία Κουτρουλός - Πυρινής Α.Ε το υπόλοιπο από το αιτούµενο αγροτεµάχιο, δηλ το 176α επί του οποίου έχει ήδη ανεγερθεί κτίσµα για τη βιοτεχνική παραγωγή των µεταλλικών ειδών, µε δαπάνη εκατοµµυρίων ευρώ. Η εγκατάσταση θα επιφέρει ανάπτυξη της περιοχής και δηµιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Για τους λόγους αυτούς ζητείται να παραµείνει η χρήση 2 ε αντί της προτεινόµενης χρήσης: γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. 37.Οικιστική Α.Ε 12

13 Η εταιρία ζήτησε από 5/8/2008 την παραχώρηση έκτασης 17725,84 τ.µ στην εποικισθείσα περιοχή Ν Καρβάλης, δυτικά των ιχθυοτροφείων, µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας παραγωγής ξύλινων κατασκευών. Από αυτή την έκταση η µισή σχεδόν ανήκει στη ΖΟΕ µε στοιχεία 2 ε (µη οχλούσες- βιοµηχανίες- βιοτεχνίες) εν µπορεί να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή λόγω των τεράστιων όγκων σκουπιδιών που καλύφθησαν από στρώµατα άµµου. Να διατηρηθεί η χρήση 2ε της ΖΟΕ. Υ ( για τις 4 ενστάσεις που αναφέρονται στην παραλιακή περιοχή των ιχθυοτροφείων, ανατολικά του Εκθεσιακού Κέντρου Ν. Καρβάλης.) Προτείνουµε η περιοχή για ανάπτυξη δραστηριοτήτων δευτερογενούς τοµέα (µη οχλούσες) να περιοριστεί στα τεµάχια 169,170,171,172,173 (εγκατάσταση PELYLAN HOLDINGS LIMITED), 174,147,122,98 (τµήµα εγκατάστασης KAVALA-OIL),176 α (εγκατάσταση ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΠΥΡΙΝΗΣ Α.Ε/ΝΑΣΚΟΝ Α.Ε), Το τεµ. 77 (26272,47 τµ) µε χρήση Κ ΑΥ, (κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών). (Σύµφωνα, µε την από 20/10/2008 απάντηση του ήµου προς τους φορείς Ν. Καρβάλης, τη λογική της προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος εξυπηρετεί η επιλογή ενός οικοπέδου επιφανείας 26 στρεµµάτων (ενώ αρκούν τα 4), ώστε µε τις κατάλληλες φυτεύσεις δένδρων να µετατραπεί σε επισκέψιµο πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Το τεµάχιο 175 ιχθυοτροφεία. Τα τεµάχια 1, 13,25,52,177,178 ως περιαστικό πράσινο, µε τις µεταβατικές διατάξεις όπως προτείνονται σε άλλη θέση της εισήγησης και αφορούν και στα τεµάχια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κάτοικοι του Παληού Αναφορά στο ιστορικό παραχώρησης των δασοκτηµάτων και κληροτεµαχίων, έγκρισης και ισχύος ρυµοτοµικού σχεδίου Παληού (1972), του Π. /τος αισθητικού δάσους 1979, µετατροπής των δασικών παραχωρητηρίων σε οριστικούς τίτλους κυριότητας µε τον Ν.2242/1994 διάνοιξης της Εγνατίας οδού µέσα από το αισθητικό δάσος. Ζητείται: α) Απόσυρση του ερωτήµατος του ασαρχείου για την ανάκληση ή µη των παραχωρήσεων, στις περιπτώσεις που έχει εγκαταλειφθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Αν γίνει δεκτό θα θέσει σε αµφισβήτηση και όλες τις εντός σχεδίου µεταβιβάσεις κι ανεγέρσεις κατοικιών εντός πρώην δασοκτηµάτων. β) Επέκταση του σχεδίου του Παληού ώστε να ενταχθούν σ αυτό µερικά οικιστικά κατάλληλα, πλην εξαιρεθέντα τµήµατα δασοκτηµάτων όπως εκείνο του ΟΕΚ. γ) Η επέκταση του σχεδίου προϋποθέτει την τροποποίηση των ορίων του αισθητικού πίσω από την Εγνατία. 39.Θαρροπούλου Κυριακή κ.λ.π-καρακάση-καραµπάτσου. Ιδιοκτήτες οικισµού Παληού στη θέση Αλτσίνα, µε αίτηµα ίδιο µε το προηγούµενο αίτηµα των 62 κατοίκων. Υ. Σχετικά η παράγραφος ΤΕΕ-ΑΜ Γενικά σχόλια για τις προτάσεις της µελέτης: Το ΤΕΕ-ΑΜ συµφωνεί στις γενικότερες κατευθύνσεις των προτάσεων, ενώ οι επί µέρους διαφοροποιήσεις τονίζονται στο κείµενο. Στο κείµενο αυτό αναφέρονται επίσης οι προτάσεις για τους τοµείς και τα σηµεία που το ΤΕΕ-ΑΜ θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για το Γ.Π.Σ. του ήµου Καβάλας, και που συµφωνούν µε τις προτάσεις της µελέτης του Γ.Π.Σ. Π.1. οµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης Με µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα το 2022 και προγραµµατικό πληθυσµό κατοίκους, το ΤΕΕ-ΑΜ θεωρεί ότι σηµαντικό είναι να αναλυθεί σε µεγαλύτερη έκταση και µε µεγαλύτερη σαφήνεια από ότι αναφέρεται στο κείµενο, το αναπτυξιακό µοντέλο που υιοθετείται, σε αντιπαράθεση µε άλλες εναλλακτικές που πιθανόν εξετάστηκαν. Από την πλευρά του, το ΤΕΕ-ΑΜ προτείνει ένα µοντέλο ανάπτυξης βασισµένο σε ένα προηγµένο τριτογενή τοµέα, µε παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 13

14 - Ιδιαίτερα σηµαντική επίσης θεωρείται η εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου για την Καβάλα και η λειτουργία Οργανισµού Ρυθµιστικού. Επίσης, το µοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να βασιστεί στην ανάπτυξη και στην λειτουργία του τριπόλου ράµας Καβάλας Ξάνθης, που θα πρέπει να είναι και βασική συνιστώσα του Ρυθµιστικού Σχεδίου. - Πρέπει να δοθεί µια σαφής κατεύθυνση κινήτρων για προσέλκυση της προβλεπόµενης πληθυσµιακής προβολής στις Π.Ε. µε µικρό κορεσµό, δηλαδή στο Περιγιάλι και τους περιφερειακούς οικισµούς εντός του ήµου Καβάλας. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση της οικιστικής πυκνότητας στις κορεσµένες περιοχές της πόλης της Καβάλας. - Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχετικά µε τις προτεινόµενες επεκτάσεις το ΤΕΕ-ΑΜ τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η περίπτωση πώλησης της έγγειας ιδιοκτησίας της ΕΠΟΣ σε ιδιώτη, εφόσον η γη είχε δοθεί από την αρχή στην ΕΠΟΣ για την δηµιουργία οικιστικών προγραµµάτων και για την κάλυψη οικιστικών αναγκών κατοίκων της Καβάλας χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων. Τονίζεται η αναγκαιότητα συνεργασίας της ΕΠΟΣ µε τον ήµο Καβάλας είτε µε συνέχιση της µορφής Κοινοπραξίας είτε µε άλλη µορφή που θα συµφωνηθεί από κοινού, και τονίζεται επίσης η ανάγκη δηµιουργίας Τράπεζας Γης κυριότητας της Κοινοπραξίας σε µέρος της ιδιοκτησίας της ΕΠΟΣ που να χρησιµεύει για ανταλλαγή οικοπέδων και την δηµιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο εσωτερικό της πόλης όπου υπάρχει έλλειψη. - Στην προτεινόµενη επέκταση στην Άνω και Κάτω Λεύκη, να επισηµανθεί το υπάρχον πλατανόδασος. Η περιοχή αυτή να εξαιρεθεί από την επέκταση και να χαρακτηριστεί ΠΕΠ (Περιοχή Ειδικής Προστασίας) δασικής έκτασης. Για την περιοχή ανατολικά της Καβάλας όπου προτείνεται Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων, προτείνονται τα παρακάτω: 1. Γενική πρόταση: Να αποκλειστούν νέες δραστηριότητες που εντάσσονται στην Οδηγία SEVESO II. Οδηγία 2003/105/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ και ΚΥΑ ΦΕΚ 405 Β / Σηµειωτέον ότι οι µονάδες που υπάρχουν στην περιοχή και είναι υποχρεωµένες να λειτουργούν σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην οδηγία SEVESO II είναι, ΒΦΛ, ΚΑΒΑΛΑ Oil και REVOIL). 2. Να διατηρηθεί το καθεστώς των Ζ.Ο.Ε. και η όποια τροποποίηση κριθεί αναγκαία να γίνεται προς ηπιότερη κατεύθυνση, µε στόχο την περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος. 3. Οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που επιτρέπονται να είναι: 3.1 B Κατηγορία και Α2 Κατηγορία σύµφωνα µε την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται µε την ΚΥΑ 15393/2332, ΦΕΚ 1022/ Από την Α2 κατηγορία να εξαιρούνται δραστηριότητες (όπως στο τεύχος) 3.2 ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13727/724, ΦΕΚ 1087/ αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα Π.. Από τις κατηγορίες µέσης όχλησης να εξαιρούνται οι δραστηριότητες (όπως στο τεύχος). - Για την προστασία των ρεµάτων που υπάρχουν προτείνεται να ακολουθηθούν οι διατάξεις του ΓΟΚ και της νοµοθεσίας περί ρεµάτων, δηλ. ο ορισµός ζωνών προστασίας πλάτους 20 µέτρων, αντί για τις ζώνες πλάτους 25 µέτρων που προτείνονται από την µελέτη. Ο λόγος της διαφοροποίησης είναι ότι ενώ η αριθµητική διαφορά είναι ουσιαστικά χωρίς σηµασία, η αναφορά στον ΓΟΚ δεν έχει κίνδυνο παράβλεψης και παρερµηνειών. Για τα υπάρχοντα ρέµατα εντός αστικού ιστού, προτείνονται µελέτες διευθέτησης διαµόρφωσης, όπου αυτές χρειάζονται. - Στην περιοχή γύρω από τα ερείπια του Ορεινού, προτείνεται να απαγορευθεί η λειτουργία λατοµείων και να ορισθεί ζώνη ΠΕΠ (Περιοχή Ειδικής Προστασίας) για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Για την παροχή αδειών έρευνας για την ύπαρξη λατοµικών ζωνών προτείνεται να υπάρχει ο περιορισµός της έρευνας αποκλειστικά και µόνο µε επιστηµονικές µεθόδους (π.χ. ερευνητικές γεωτρήσεις, ηλεκτρικές διασκοπήσεις) και όχι µε καταστροφικές µεθόδους απευθείας εξόρυξης. - Στη µελέτη σωστά επισηµαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις των προτεινόµενων Ζωνών Ανάπτυξης και των Περιοχών Ειδικής Προστασίας υπερισχύουν οι ρυθµίσεις που προσβλέπουν στη µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. - Γενικότερα, η περιοχή ανατολικά της Καβάλας (χερσαία και θαλάσσια) προτείνεται να χαρακτηριστεί ως περιοχή ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Νόµου 14

15 1650/ 86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. Ειδική µελέτη θα τεκµηριώσει την κρισιµότητα της κατάστασης. - Στον τοµέα των µεταφορών υιοθετείται η πρόταση για Ζώνη Ανάπτυξης Υποδοµών Μεταφορών που περιλαµβάνει εκτάσεις δυτικά και βόρεια της Νέας Καρβάλης, για την ανάπτυξη του νέου Σιδηροδροµικού Σταθµού Νέας Καρβάλης (Καβάλας), τον νέο ανατολικό Λιµένα και τις σχετικές ζώνες (containers, ελεύθερη κ.ά.) και την οδική σιδηροδροµική σύνδεση των δύο περιοχών. Οι εκτάσεις αυτές ήταν χαρακτηρισµένες ως ΖΟΕ 1γ (ζώνη µελλοντικής ανάπτυξης έργων υποδοµών). Στην έκταση αυτή (στο δυτικό άκρο της) συµπεριλαµβάνεται και η προτεινόµενη νέα Ιχθυόσκαλα του ήµου (στον τελευταίο όρµο πριν το νέο λιµάνι). Ειδικότερα για την νέα θέση της Ιχθυόσκαλας είναι αναγκαίο να εκτιµηθούν και παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στην λειτουργία της, όπως τα υπάρχοντα θαλάσσια ρεύµατα και οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή. Οι παράγοντες αυτοί υπάρχει πιθανότητα να είναι απαγορευτικοί για την προτεινόµενη χωροθέτηση. Για να καλυφθεί, λοιπόν, αυτό το ενδεχόµενο, προτείνεται να υιοθετηθεί από το Γ.Π.Σ., αντί της διατύπωσης «µεταφορά της Ιχθυόσκαλας στον τελευταίο όρµο πριν το νέο λιµάνι» η διατύπωση «διερεύνηση εφικτότητας µεταφοράς της Ιχθυόσκαλας στον τελευταίο όρµο πριν το νέο λιµάνι, και σε περίπτωση ακαταλληλότητας της θέσης αυτής, η εκπόνηση µελέτης νέας χωροθέτησης της Ιχθυόσκαλας». - Για την Περιµετρική οδό της Καβάλας, στο ανατολικό τµήµα προτείνεται παράλληλα µε την κατασκευή της µεγάλης σήραγγας, και νέα χάραξη κλάδου που θα κινείται επί του ορίου Σχεδίου της Καβάλας, εξυπηρετώντας την µε κόµβους σύνδεσης µε το οδικό δίκτυο της πόλης. Το υπόλοιπο ανατολικό τµήµα θα παραµείνει ως έχει, µε τις εξόδους προς το Περιγιάλι να τροποποιούνται, ανάλογα µε τον προβλεπόµενο ιστό της περιοχής. - Η προοπτική της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Καβάλας µε το υπάρχον δίκτυο του ΟΣΕ είναι στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ΤΕΕ-ΑΜ συµφωνεί µε την χωροθέτηση του σιδηροδροµικού σταθµού στην περιοχή µεταξύ της Νέας Καρβάλης και της Εγνατίας Οδού. Ακόµη, ο ήµος Καβάλας έχει ανάγκη σιδηροδροµικής σύνδεσης µε τη Θεσσαλονίκη µέσω Αµφίπολης και ράµας (ή ενδιάµεσου σταθµού µεταξύ Καβάλας και ράµας, όπως π.χ. το οξάτο - σιδηροδροµική Εγνατία). Η ακριβής χάραξη θα προκύψει µετά από σχετική µελέτη, για την οποία οι ήµοι Καβάλας και ράµας θα πρέπει να συνεργαστούν µε τον ΟΣΕ. Η σιδηροδροµική σύνδεση µε την ράµα θα πρέπει επιπλέον να ενισχύεται/συµπληρώνεται και µε ελαφρύ σιδηρόδροµο προαστιακού τύπου προκειµένου να καλυφθούν οι ήδη υφιστάµενες ανάγκες µετακινήσεων αλλά και να τονωθεί η σχέση µεταξύ των γειτονικών αστικών κέντρων. - Σε σχέση µε το λιµενικό σύστηµα Καβάλας, το ΤΕΕ-ΑΜ συµφωνεί µε τις κατευθύνσεις των προτάσεων του Γ.Π.Σ. όπου προτείνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί ενδεχόµενη µεταφορά των ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήµνος και Λέσβος) στο νέο λιµάνι τουλάχιστον για την µεταφορά εµπορευµάτων. Το ιστορικό κεντρικό λιµάνι µέσα στην πόλη θα πρέπει να αλλάξει όψη και λειτουργία καθώς σήµερα υπάρχουν εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις που παλαιότερα εξυπηρετούσαν συγκεκριµένους σκοπούς (π.χ. απεντοµωτήριο). Σε σχέση µε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιµενικού Συστήµατος Καβάλας, το οποίο υιοθετείται από την µελέτη χωρίς παρέµβαση, το ΤΕΕ-ΑΜ παρατηρεί τα εξής: το υπάρχον θεσµικό καθεστώς που διαχωρίζει την χερσαία ζώνη λιµένα από την υπόλοιπη πόλη και δηµιουργεί δύο ξεχωριστούς πόλους σχεδιασµού ( ήµο Καβάλας και ΟΛΚ) χαρακτηρίζεται από παραδοξότητα και πρέπει να τροποποιηθεί. Ο ήµος Καβάλας θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο, θεσµικά κατοχυρωµένο, στον φυσικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό της ζώνης του Λιµενικού Συστήµατος Καβάλας. Με τα σηµερινά, πάντως, δεδοµένα, το ΤΕΕ-ΑΜ τονίζει την αναγκαιότητα ενηµέρωσης του ΤΕΕ-ΑΜ από τον Οργανισµό Λιµένα Καβάλας για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιµενικού Συστήµατος Καβάλας, και τονίζει την ανάγκη συνεργασίας ΟΛΚ, ήµου Καβάλας και ΤΕΕ-ΑΜ ώστε να γίνει πλήρης εναρµόνιση των σχεδιασµών των φορέων αυτών για την παραλιακή ζώνη του ήµου Καβάλας και τις χρήσεις της. Π.3.Γενική πολεοδοµική οργάνωση και ρύθµιση των οικιστικών υποδοχέων Για το σύστηµα µεταφορών εντός πόλης, το ΤΕΕ-ΑΜ βλέπει θετικά την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας εφικτότητας της λειτουργίας µέσου σταθερής τροχιάς για τις αστικές συγκοινωνίες στην πόλη της Καβάλας (τράµ). Συµφωνεί µε τις προτάσεις για την χωροθέτηση των τερµατικών σταθµών των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων εκτός κέντρου, σε δύο θέσεις: παράπλευρα του υπάρχοντος 15

16 Νεκροταφείου στο Περιγιάλι, και στον χώρο παράπλευρα του νέου, υπό κατασκευή Νοσοκοµείου Καβάλας, όπου θα µπορούν να υπάρχουν και χώροι στάθµευσης του στόλου των λεωφορείων όπως και εγκαταστάσεις συντήρησης κλπ. Ο σηµερινός ιδιόκτητος χώρος υπεραστικού ΚΤΕΛ στο κέντρο της πόλης θα περιοριστεί σε χρήσεις διοικητικών λειτουργιών και πιθανόν σε εκδοτήριο εισιτηρίων, και παραλαβή και αποστολή δεµάτων, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας δύο ή τριών χώρων στάσης λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών -Σχετικά µε την κυκλοφορία στην πόλη, και ειδικότερα τις πεζοδροµήσεις, υιοθετείται η πρόταση για την πεζοδρόµηση της παραλιακής οδού από την οδό αγκλή ως την οδό Αβέρωφ και των κάθετων σε αυτήν οδών Μητροπολίτη Καβάλας Χρυσόστοµου και Αβέρωφ µέχρι την διασταύρωση µε την οδό Φιλικής Εταιρείας. Προτείνονται επίσης πεζοδροµήσεις των οδών Κύπρου, Αβέρωφ από Μεγ. Αλεξάνδρου ως Οµόνοιας και των οδών Κασσάνδρου και αµιανού (από αγκλή ως Εθν. Μακαρίου), Νίκης και Κλείτου προκειµένου να αναδειχθούν αισθητικά σηµαντικά σηµεία και κτίρια ιστορικής αξίας στο κέντρο της πόλης. Η πρόταση της µελέτης για την µετατροπή της οδού Βενιζέλου στο τµήµα της από το Φάληρο ως την οδό Αβέρωφ σε πεζόδροµο µε σύγχρονη κίνηση των µέσων µαζικής µεταφοράς, αφήνει µόνο την οδό Ερυθρού Σταυρού ως κύριο άξονα κίνησης ΙΧ οχηµάτων στο κέντρο της Καβάλας και θα πρέπει να εξεταστούν οι πιθανές κυκλοφοριακές επιπτώσεις της πριν την υιοθέτησή της. - Για τα προτεινόµενα για την στάθµευση στη µελέτη, το ΤΕΕ-ΑΜ δέχεται την αναγκαιότητα κατασκευής και λειτουργίας υπογείων χώρων στάθµευσης, αλλά όχι κάτω από τις αυλές των σχολείων, διότι προκαλείται σύγκρουση χρήσεων γης, µε πιθανές επιπτώσεις στην ασφαλή µετακίνηση και κυκλοφορία των µαθητών των σχολείων. Είναι αντίθετο, πάντως, στην πρόταση του ΟΛΚ που αναφέρεται και στην µελέτη, για την δηµιουργία χώρου στάθµευσης µε επέκταση του χερσαίου χώρου στην περιοχή Ιχθυόσκαλας, για την εξυπηρέτηση του νέου ικαστηρίου. Θεωρεί ότι οι ανάγκες πρόσβασης στο ικαστήριο µπορούν να εξυπηρετηθούν από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, και ότι η εικόνα σταθµευµένων αυτοκινήτων σε επέκταση της χερσαίας ζώνης υποβαθµίζει την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου. Για την εξυπηρέτηση της στάθµευσης οχηµάτων στην περιοχή ικαστικού Μεγάρου, το ΤΕΕ-ΑΜ προτείνει τον χαρακτηρισµό του οικοπέδου δίπλα από το ικαστικό Μέγαρο (πρώην Εθνικής Τράπεζας, νυν Μελελούδη) σαν κτίριο µε χρήση στάθµευση οχηµάτων (πολυόροφο κτίριο στάθµευσης). Ακόµη, η.ε. θεωρεί ότι είναι απαραίτητος ανισόπεδος κόµβος στην περιοχή ικαστικού Μεγάρου, ενώ προτείνει και την χωροθέτηση «έξυπνων» χώρων στάθµευσης περιφερειακά του κέντρου και στις γειτονιές της Καβάλας. Προτείνει µελέτη ανά τοµέα / πολεοδοµική ενότητα για τον καθορισµό υποχρεωτικού χώρου στάθµευσης στις νέες οικοδοµές, µε κατεύθυνση την µείωση των τετρ. µέτρων κατοικίας ανά αναγκαία θέση στάθµευσης, έτσι ώστε η υποχρέωση για χώρους στάθµευσης στις νέες οικοδοµές να εναρµονίζεται µε τις γενικότερες ανάγκες αλλά και την διαθεσιµότητα για στάθµευση της πολεοδοµικής ενότητας / γειτονιάς. Τέλος προτείνεται να ερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του υπόγειου χώρου στάθµευσης στο χώρο «Ροδόπης» και πέραν των ορίων του οικοδοµικού τετραγώνου, προς (και πιθανόν και κάτω από) τον ηµοτικό Κήπο, το ΙΚΑ, και την Λέσχη Αξιωµατικών. - Προτείνεται η µεταφορά των υπηρεσιών του ΙΚΑ στα κτίρια του Νοσοκοµείου (που λειτουργεί σήµερα παραλιακά) που θα εγκαταλειφθούν µε την λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου, της Αστυνοµίας στον χώρο κάτω από τον χώρο του υπο κατασκευή νέου Νοσοκοµείου (εκεί που προτείνεται και τερµατικός σταθµός αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ), και της Λέσχης Αξιωµατικών σε χώρο εκτός κέντρου, που θα προκύψει µετά από µελέτη χωροθέτησης σε συνεργασία στρατιωτικών υπηρεσιών και ήµου Καβάλας. Εναλλακτική θέση µετεγκατάστασης της Αστυνοµίας θα µπορούσε να είναι και η θέση του παλιού Νοσοκοµείου (Σανατόριο). Οι χώροι που απελευθερώνονται στο κέντρο της πόλης (ΙΚΑ, Αστυνοµία, Στρατιωτική Λέσχη) προτείνονται να διαµορφωθούν σε Κοινόχρηστους Χώρους Χώρους Πρασίνου και να ενοποιηθούν µε τους υπάρχοντες. - Σε σχέση µε την διαχείριση απορριµµάτων, λυµάτων, και αστικών αποβλήτων, προτείνεται να τονιστεί µε µεγαλύτερη έµφαση στο Γ.Π.Σ. η αναγκαιότητα χρήσης νέων µεθόδων και τεχνολογιών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης. - Τέλος, προτείνεται η δηµιουργία Οργανισµού Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στα πρότυπα του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου, µε κατοχυρωµένη την αυτονοµία και ανεξαρτησία στη λειτουργία του. 16

17 - Για τις προτεινόµενες χρήσεις γης εντός οικιστικού ιστού, υιοθετούνται οι γενικές αρχές που προτείνονται στην µελέτη του Γ.Π.Σ., ενώ για τις ειδικές χρήσεις προτείνονται: Επανάχρηση των (κάτω) κτιρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας µε µετεγκατάσταση του ΙΚΑ στα υπάρχοντα κτίρια θεραπείας και διοίκησης. Η θεσµοθέτηση χρήσεων πρόνοιας (π.χ. εγκαταστάσεις ΟΚΑΝΑ) στον χώρο του παλιού Νοσοκοµείου στο Σανατόριο. Εναλλακτική χρήση θα µπορούσε να είναι και η µετεγκατάσταση εκεί της Αστυνοµίας από το κέντρο. Οι χώροι όλων των υφιστάµενων στρατοπέδων να αποδοθούν καθ ολοκληρία στο ήµο Καβάλας. Εφόσον εφαρµοστεί ο Νόµος 2745/1999 (ΦΕΚ Α-224), που προβλέπει απόδοση τµήµατος των στρατοπέδων για εκµετάλλευση από τον στρατό, ο χώρος αυτός να αποδοθεί σε άλλο τοµέα της πόλης. Ειδικά για το στρατόπεδο Ασηµακοπούλου να προστεθεί στις προτάσεις του Γ.Π.Σ. ότι πρέπει να αποκλειστεί η χρήση κατοικίας και να δοθούν κατευθύνσεις για χρήσεις πρασίνου, χώρων στάθµευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, αθλητισµού, και τουρισµού αναψυχής. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπουν την δηµιουργία συνεδριακού κέντρου, ενώ οι τουριστικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε συνδυασµό µε το συνεδριακό κέντρο. Η δοµηµένη επιφάνεια του στρατοπέδου προτείνεται να µην ξεπερνά το 10% ολόκληρης της έκτασης και για την δηµιουργία της να οργανωθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισµός. Η.Ε. συµφωνεί µε τις προτάσεις για την διαχείριση του χώρου πίσω από το Εργατικό Κέντρο. Ο χώρος διαµορφωµένης πλατείας θα πρέπει να αλλάξει χρήση. Από χώρο σχολικών κτιρίων που προέβλεπε το προηγούµενο Γ.Π.Σ. και που περιελάµβανε την πλατεία και ορισµένα από τα γύρω διατηρητέα κτίρια (καπναποθήκες) να γίνει Κοινόχρηστος Χώρος Πλατεία (ο ελεύθερος διαµορφωµένος χώρος) ενώ τα διατηρητέα κτίρια να ενταχθούν στις γενικές χρήσεις της περιοχής που είναι Κεντρικές Λειτουργίες. Ο χώρος ιοικητηρίου προτείνεται να αλλάξει από ειδική χρήση ( ιοικητήριο) και να ενταχθεί στην γενική χρήση Κεντρικών Λειτουργιών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας νέων κτιρίων µετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισµό, ή/και χώρων πρασίνου κλπ. - Σε σχέση µε τους Συντελεστές, Όρους και Περιορισµούς όµησης, η.ε. συµφωνεί µε την αναγκαιότητα της προτεινόµενη µείωσης των συντελεστών δόµησης, µε διαφοροποίηση όµως ως προς τις προτεινόµενες από την µελέτη του ΓΠΣ αλλαγές, ώστε αυτές να µην είναι τόσο ριζικές και να αποφευχθούν οι απότοµες αρνητικές επιπτώσεις στον τοµέα της κατασκευής που είναι από τους σηµαντικότερους για την οικονοµική ζωή της πόλης. Οι προτεινόµενες αλλαγές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: από 2,0 2,4 2,8 3,2 σε 1,8 2,0 2,4 2,4 Οι συντελεστές δόµησης από 1,8 και µικρότεροι παραµένουν ως έχουν. Η µείωση αυτή προτείνεται για δύο λόγους: - Όπως φάνηκε από την ανάλυση οι πυκνότητες που δηµιουργούνται κρίνονται πολύ υψηλές για τα σηµερινά πρότυπα κατοικίας, εφόσον υλοποιηθούν σε µεγάλο βαθµό οι ισχύοντες σήµερα Σ. - Από την γεωλογική µελέτη καταγράφονται προβλήµατα (γνωστά άλλωστε) που συνηγορούν υπέρ της µείωσης. - Στις περιοχές αναπλάσεων, αναµορφώσεων κλπ., χρήσεις γης, όροι, ειδικά χαρακτηριστικά και περιορισµοί δόµησης θα τεθούν από τις σχετικές µελέτες. Μέχρι την θεσµοθέτηση των µελετών, η δόµηση στις περιοχές αυτές θα γίνεται µε συντελεστή δόµησης 0,6 και µε µέγιστο ύψος τα 9 µέτρα. - Η.Ε. συµφωνεί µε τις προτάσεις για την διαχείριση των κτιρίων Καπναποθηκών. - Οι προτάσεις για τις κατασκευές σε έδαφος µε κλίσεις πρέπει να υιοθετηθούν επιτρέπονται. - Η.Ε. συµφωνεί µε τις προτάσεις της µελέτης για προτεινόµενες περιοχές Ανάπλασης και/ή Αναµόρφωσης, ζώνες κινήτρων, ζώνες πολεοδοµικών µηχανισµών και προγράµµατα, µελέτες, στρατηγικές µε άµεσες χωρικές επιπτώσεις. Θεωρεί, πάντως, ότι Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή όµησης πρέπει να οριστεί µόνο στο Περιγιάλι και όχι στην Καλαµίτσα και στην Κηπούπολη. - Το ΤΕΕ-ΑΜ θεωρεί µικρό το προκύπτον από την µελέτη ποσοστό 0,5% της έκτασης του ήµου Καβάλας που προβλέπεται για τουριστικές εγκαταστάσεις. Εφόσον ο τουρισµός θεωρείται από τους βασικούς άξονες για την ανάπτυξη της πόλης, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί. 17

18 - Τέλος, επισηµαίνει ότι στις προτάσεις για το Γ.Π.Σ. θα πρέπει να συµπεριληφθεί τµήµα για την ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων από φυσικές και άλλες καταστροφές. Υ. Προτείνουµε να υιοθετηθούν οι προτάσεις του ΤΕΕ, µε τις εξής διαφοροποιήσεις: α) αντί της πρότασης για µεταφορά των υπηρεσιών του ΙΚΑ στα κτίρια του Νοσοκοµείου (στα υπάρχοντα κτίρια θεραπείας και διοίκησης, επί της Αµερ. Ερυθρού Σταυρού) µετά την λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου, προτείνουµε τη χρήση πολεοδοµικού κέντρου χωρίς κατοικία. β) αντί της πρότασης για εγκαταστάσεις ΟΚΑΝΑ ή εναλλακτικά της Αστυνοµίας στο πρώην Σανατόριο µετά την λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου, προτείνουµε χρήση εκπαίδευσης, µετά την πρόσφατη συµφωνία Νοµαρχίας-ΤΕΙ-Ιατρικής Εταιρίας. γ) αντί της πρότασης για µεταφορά της Αστυνοµίας στο χώρο κάτω από το Νέο Νοσοκοµείο µαζί µε τα ΚΤΕΛ, προτείνουµε τον χώρο διοίκησης στο Περιγιάλι, στο πολεοδοµηµένο τµήµα του στρατοπέδου Ασηµακόπουλου. δ) διαφωνούµε στον χαρακτηρισµό του οικοπέδου δίπλα στο ικαστικό Μέγαρο ως χώρο πολυώροφου κτιρίου στάθµευσης. Έχει υποβληθεί αίτηµα από το ασαρχείο για τροποποίηση σχεδίου πόλης και συγκεκριµένα ένα µεγάλο τµήµα του Ο.Τ. χαρακτηρίζεται ως άλσος ώστε να υπαχθεί στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.998/7 για λόγους προστασίας. Παραµένει ένα οικόπεδο 1283τµ. Θεωρούµε ότι µια τακτική συγκοινωνία στις ώρες αιχµής, λειτουργίας του δικαστικού µεγάρου θα δώσει λύσει στο υπαρκτό πρόβληµα της έλλειψης χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων. ε) συµφωνούµε µε την πρόταση της µη επιχωµάτωσης έναντι του δικαστικού µεγάρου, αλλά προτείνουµε µικρή επιχωµάτωση στο χώρο του κόµβου Φαλήρου, όπως προέκυψε από το α βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. στ) Αντί της πρότασης, στις περιοχές αναπλάσεων και µέχρι τη θεσµοθέτηση των µελετών, να ισχύει Σ και ύψος 9 µέτρα, προτείνουµε, µε την έγκριση της µελέτης ΓΠΣ, να ισχύει µείωση του ύψους κατά 2 µέτρα από το επιτρεπόµενο της κάθε περιοχής, να τεκµηριωθούν τα όρια των περιοχών αναπλάσεων αλλά να µη µειωθεί ο Σ (σελ.98)(όπως εξάλλου υποστηρίζει και η /νση Πολεοδοµίας). Οι προτεινόµενες περιοχές ανάπλασης και αναµόρφωσης είναι: 1) Η ευρύτερη περιοχή Παναγίας, Αγ.Νικολάου, Καµάρες, Καρνάγιο. 2) Η περιοχή ιχθυόσκαλας 3) Περιοχή προσφυγικών κατοικιών Χιλίων και Πεντακοσίων 4) Περιοχή Καπναποθηκών γύρω από το εργατικό κέντρο 5) η περιοχή εργατικών κατοικιών στο Βύρωνα. 6) Συµφωνούµε µε την πρόταση για το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου µε µια διαφορά του ποσοστού δόµησης από 10% στο 15%. ζ) ως προς τη µείωση των συντελεστών, συµφωνούµε µε την πρόταση των µελετητών για µείωση όπου υπερβαίνουν το 1,2 και όχι το 1,8. Η διοίκηση του ήµου προτείνει για µείωση µόνο των συντελεστών 2.4, 2.8, 3.2 σε 2.0,2.4,2,4 αντίστοιχα. Παρατηρήσεις- διορθώσεις επί του κειµένου 1. Προτείνεται η εξαίρεση εγκατάστασης στη περιοχή ΒΦΛ - Ν. Καρβάλη «Υποδοχέα Γενικού Χαρακτήρα» (σελ ) των βιοµηχανιών µέσης και χαµηλής όχλησης όπως αναφέρονται αναλυτικά στις προτάσειςτου ΤΕΕ. 2. Προτείνεται η σύσταση Οργανισµού Εφαρµογής Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν2508/97 µε απόφαση του Νοµαρχιακού συµβουλίου, ύστερα από γνώµη του δηµοτικού συµβουλίου.για την εκπλήρωση της αποστολής του το νοµικό πρόσωπο πολεοδοµικού σχεδιασµού καταρτίζει ετήσια και µεσοπρόθεσµα προγράµµατα µε τα οποία καθορίζονται τα έργα, οι εργασίες και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρµογή του ΓΠΣ καθώς και οι επιβαλλόµενες προτεραιότητες. Εισηγείται τα προγράµµατα από τους οικείους ΟΤΑ, παρακολουθεί την εφαρµογή, συντονίζει τις ενέργειες των αρµόδιων υπηρεσιών κ.λ.π. 3. Προτείνεται σύσταση φορέα διαχείρισης για τον συνοικισµό της Παναγίας, ώστε να υλοποιηθεί ένας ολοκληρωµένος αστικός σχεδιασµός παρέµβασης. 18

19 4. Να συµπεριληφθούν µεταβατικές ρυθµίσεις όπως οι παρακάτω και να εξετασθεί η διάρκεια του χρόνου αποµάκρυνσης. «Νοµίµως υφιστάµενα κτήρια και εγκαταστάσεις κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισης του Γ.Π.Σ., των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις της απόφασης, δύναται να διατηρήσουν την υφιστάµενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται, εκσυγχρονίζονται και να πραγµατοποιούν επεκτάσεις µόνο για λόγους χρήσεως και υγιεινής». «Στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του ήµου οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί µε τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία πλήρης φάκελος µε τα απαραίτητα για την έκδοση οικοδοµικής άδειας στοιχεία µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν.1577/1985(ΦΕΚ 120Α ), όπως ισχύουν». «Οµοίως υλοποιούνται έργα ή δραστηριότητες για τις οποίες έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι ή άδεια ίδρυσης από τον αρµόδιο φορέα ή έγκρισης παραχώρησης». 5. Να συµπεριληφθεί ολόκληρο το τµήµα της έκτασης των 30 στρµ. ΝΑ της περιοχής επέκτασης της Λεύκης που το 2000 παραχωρήθηκαν στον ήµο ως πρότυπος περιαστικός κήπος και πρόσφατα ζητήθηκε από την /νση Γεωργικής Ανάπτυξης για τη δηµιουργία µουσικής κατασκήνωσης. Να σηµειωθεί η χρήση του υφιστάµενου δηµοτικού φυτωρίου, έκτασης 7357 τµ. στο Χαλκερό. Να σηµειωθεί η υποδειχθείσα, στη Περιφέρεια,έκταση για σταθµό µεταφόρτωσης απορριµµάτων ΣΜΑ, στο αγροτεµάχιο 1071 ε Ν. Καρβάλης, και το Κέντρο ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ ΑΥ), στο αγροτεµάχιο 77 αναδασµού Ν. Καρβάλης, αναδασµού ετών , δυτικά των εγκαταστάσεων πετρελαίων. Να σηµειωθεί ως χώρος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων η έκταση των 96292,80τµ, στη θέση του λατοµείου µαρµάρων στο Χαλκερό, σύµφωνα µε την πρόσφατη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση υποβολής αίτησης του ήµου για την παραχώρηση της δηµόσιας έκτασης. 6. Σηµαντική για την βελτίωση της στάθµευσης οχηµάτων στην Καβάλα είναι η καθιέρωση ελαχίστου απαιτούµενου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων σε νέες οικοδοµές που έχουν χρήση κατοικίας.η υπάρχουσα και χρησιµοποιούµενη αναλογία της µιας θέσης στάθµευσης ανά 200 τ.µ κατοικίας κρίνεται ανεπαρκής.η νέα ρύθµιση πρέπει να γίνει στην αναλογία µία θέση στάθµευσης ανά 100 τ.µ. 7. Στη ζώνη ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων (σελ. 25.) στη δόµηση ν αναφερθεί και το Π. 6/10/1978 (ΦΕΚ 538 ) επειδή στις χρήσεις αναφέρονται και αγροτουριστικά καταλύµατα. 8. Στη σελ. 41 δεν αναφέρονται οδοί όπως Βότση, Ηπείρου, Βελισσαρίου, Φιλίππου (θέση λαογραφικού µουσείου) ως πεζόδροµοι,ενώ σηµειώνονται πεζόδροµοι στο χάρτη. 9. Για το κτήριο (πρώην ΕΟΚ ) από χρήση πολιτιστικές λειτουργίες σε συνδυασµό χρήσεων πολιτιστικών και διοίκησης. 10. Συµφωνούµε για ορισµό ΖΥΣ (ζώνη υποδοχής συντελεστή) κατά τις διατάξεις του Ν3044/2002 µόνο στους τοµείς ΙΙΙ, ΙV του Περιγιαλίου που δεν ισχύει ο κοινωνικός συντελεστής, µε ανώτατο όριο το 1,2. Σε περίπτωση κατάργησης του κοινωνικού συντελεστή να ισχύει σε όλους τους τοµείς. Από τις υπάρχουσες ΖΑΣ (ΦΕΚ, 68/2-2-80) να διατηρηθεί µόνο αυτή της συνοικίας του Βύρωνα κι εκτός της περιοχής ανάπλασης. 11. Προτείνουµε Μ.Σ. (µέσο συν/τή δόµησης) κατά τµήµατα των Π.Ε.(πολεοδοµικών ενοτήτων)(σελ 57) και όχι ανά Π.Ε. Συµφωνούµε µε την προτεινόµενη κατεύθυνση για µείωση των Σ.. στην αναθεώρηση της (πολεοδοµικής µελέτης) Καβάλας, όπου υπερβαίνουν το 1,2 (σελ 97), λαµβάνοντας υπ` όψιν τους λόγους που αναφέρονται στο κείµενο και συνηγορούν υπέρ της µείωσης. εν συµφωνούµε µε την πρόταση (σελ 98) στις περιοχές αναπλάσεων, αναµορφώσεων, µέχρι τη θεσµοθέτηση των µελετών, η δόµηση στις περιοχές αυτές να γίνεται µε Σ. 0,6.Σε όποιες από αυτές απαιτείται θα µπορούσαν να προστατευθούν µε περιορισµό ύψους, και συγκεκριµένα µείωση 2µ από το επιτρεπόµενο της κάθε περιοχής µέχρι τη θεσµοθέτηση των µελετών. Στο κεφάλαιο Π4 µ, να γίνει ιεράρχηση της προτεραιότητας όλων των µελετών και οι συγκεκριµένες µελέτες αναπλάσεων (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Ν.2508/97, στο κεφάλαιο Β) να προηγούνται. 19

20 12. Στη σελ.3, να συµπληρωθούν όλοι οι χάρτες της µελέτης 13. Στον χάρτη του Παληού εµφανίζεται επέκταση του σχεδίου στα ανατολικά.να µη γίνει η µικρή αυτή επέκταση στη θέση του βιολογικού καθαρισµού λόγου αισθητικού δάσους.να γίνει αναφορά στο κείµενο σε όλες τις επεκτάσεις,όσο µικρής κλίµακας και αν είναι π.χ. κάτωθεν Παιδόπολης, άνωθεν Κορίνθου, Παναγούδας κλπ. 14. Στις σελ.15, 20 αναφέρονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις στη θέση Σπαθιά εκ παραδροµής. 15. Στη περιοχή Τόσκα σήµερα ισχύει η ΖΟΕ 2β (Τουρισµού Αναψυχής) µε αρτιότητα 4 στρ. (εκτός από κατασκηνώσεις,όπου ορίζεται αρτιότητα 8 στρ.),και όρους δόµησης κατά τις διατάξεις του από 24/5/1985 Π. ( 270).Ωστόσο, το σύνολο σχεδόν της περιοχής ανήκει στο αισθητικό δάσος Καβάλας (εκτός από τον όρµο Τόσκα) και εντός της δασικής γραµµής. Λόγω αυτής της ιδιότυπης αντίθεσης, προτάθηκε από τους µελετητές να παραµείνει η ισχύουσα χρήση (ζώνη ανάπτυξης Τουριστικών ραστηριοτήτων) αλλά µε αύξηση της αρτιότητας (6 στρ. µέγιστη δόµηση, 200,00 τ.µ. στο όριο αρτιότητας 6 στρ.), προς µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Προτείνεται να τηρηθούν οι όροι δόµησης, όπως προβλέπονται από τη θεσµοθετηµένη ΖΟΕ (Π. του 1989). 16. Για εκτός σχεδίου δόµηση να προβλεφθεί ελάχιστο πρόσωπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3212/ Να γίνει διευκρίνιση όλων των χρήσεων, όπως αναψυχή, κοινωνική υποδοµή, σε σχέση µε το Π.. του Να παραδοθεί χάρτης µεταφορικής υποδοµής. 19. Να αλλάξει χρήση το Ο.Τ. ανατολικά του παλαιού υδραγωγείου, µεταξύ των οδών Αµερ. Ερυθρού Σταυρού και παλαιού Υδραγωγείου από Κέντρο πόλης σε ελεύθερο χώρο- αστικό πράσινο, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Π , όπου επιτρέπονται µόνο: αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις και χώρος συνάθροισης κοινού. Η ίδια χρήση προτείνεται για το Ο.Τ. των δικαστηρίων στις Καµάρες, τον χώρο της Λέσχης Αξιωµατικών, τον χώρο του ΙΚΑ και το χώρο της οικοδοµής όπισθεν του ΟΤΕ, µεταξύ των οδών Κασσάνδρου και αµιανού. 20. Το κοιµητήριο να τοποθετηθεί ορθά. 21. Λείπει το σύµβολο λιµανιού στον οικισµό Ν. Καρβάλης (πρόκειται για το υφιστάµενο λιµάνι). 22. Στους οικοδοµήσιµους χώρους που χαρακτηρίζονται ως Γενική Κατοικία ειδικού περιεχοµένου στη µελέτη επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 3 του Π εκτός από εργαστήρια χαµηλής όχλησης, πρατήρια βενζίνης και κτίρια - γήπεδα στάθµευσης. Προτείνουµε να µην εξαιρούνται τα κτίρια - γήπεδα στάθµευσης. 23. Προτείνουµε τον χώρο δυτικά των ΤΕΙ αντί της χρήσης αθλητισµός, τη χρήση ΤΕΙ, µετά από πρόσφατο προφορικό αίτηµα της διοίκησης των ΤΕΙ. 24. Να αναγραφεί και να τονισθεί η εξασφάλιση Τράπεζας Γης στις νέες επεκτάσεις για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα µε τις άρσεις απαλλοτριώσεων. 25. Για την πλατεία Ελευθερίας και τον ηµοτικό Κήπο να επιτρέπεται αναψυκτήριο µε δόµηση µέχρι 2% του χώρου κι έως 100τµ, χώρος κτίσµατος και τραπεζοκαθισµάτων. 26. Στη ζώνη ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή Τόσκα να µην απαγορεύεται η διάσπαση των όγκων των κτισµάτων. 27.Στον χώρο της Παιδόπολης από χρήση Πρόνοια προτείνουµε κοινωνικές εξυπηρετήσεις, όπως ισχύει και για το τµήµα κάτωθεν του νέου Νοσοκοµείου. Ήδη, εκτός της Παιδόπολης στον ίδιο χώρο υπάρχει το ΕΚΑΒ,το ειδικό σχολείο και προτείνεται ως ξενώνας υποδοχής ατόµων θεραπευµένων από ψυχικά νοσήµατα. 28. Η ιοίκηση του ήµου προτείνει τον χώρο, ιδιοκτησίας ήµου Καβάλας, επί των οδών Βενιζέλου, Βελισαρίου,Ερυθρού Σταυρού ως χώρο πολεοδοµικού κέντρου. Λαµβάνοντας υπ όψιν τ ανωτέρω, παρακαλούµε για τη γνωµοδότηση επί της πρότασης Β1 της µελέτης του Γ.Π.Σ. του ήµου Καβάλας, ώστε να δοθούν οι κατευθύνσεις προς τους µελετητές για την εκπόνηση του Β2 σταδίου, κατά τις διατάξεις της παρ. Ιβ του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 4 του Ν. 2508/97. 20

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /21 Ιανουαρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 55/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθηµα: Προσεγγίσεις του Σχεδιασµού στην Ελλάδα Κριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισµών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης µε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 εκεµβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1144815/26361 & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΟΛ.: 1310 ΤΜΗΜΑ ' ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-2-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/146/2/Π.Ε/Φ.5.1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα