Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 39 ης /18 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 725/2008 Θ Ε Μ Α «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου Καβάλας» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 18 του µηνός εκεµβρίου του έτους 2008, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18.00, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 12 εκεµβρίου 2008 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 παρ. 1,2 εδαφ. 1, 3 εδαφ. 1, και 6, του Ν. 3463/2006. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γράσος Ανδρέας, ηµητριάδης Νικόλαος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Ιατρού Σωτήριος, Κακουλίδης Αναστάσιος, Καραµπουρνιώτης Ανδρέας, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κουνάκος Κωνσταντίνος, Κούτρας Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μιχαλάκογλου Τσιµενίδου Βασιλική, Νικηφορίδης Γεώργιος, Νίκου Νικόλαος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Πεταλωτής Σταύρος, Σαρικλόγλου Σάββας, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σουρέτης Βασίλειος, Σπανδώνη Παράσχου Άννα, Τσανάκα ήµητρα, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 39/2008 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Αθανασιάδης Ελευθέριος, εµερτζίδης Παύλος, Λιόγκας Βασίλειος, Μητσίνης ηµήτριος, Νικολαΐδης Αχιλλέας. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Σµυρλόγλου Αναστ., Χατζηαναστασίου Αναστ., µετά την αριθ. 714/2008 Α Σ. Βαβαλέσκου Θεοδώρα, µετά την αριθ. 720/2008 Α Σ. Βέρρος Αριστείδης, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Κλειτσιώτης Γεώργιος, Κούτρας Νικόλαος, Παππάς Ευάγγελος, Σπανδώνη-Παράσχου Άννα και Τσανάκα ήµητρα, µετά την αριθ. 725/2008 Α Σ. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 18 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Γνωµοδότηση επί της πρότασης του Β1 σταδίου της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ήµου 1

2 Καβάλας», ανέγνωσε το αριθ /2008 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Τ. Υ. κ. Νικ. ηµητριάδη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουµε ότι µε την µε αρ. 795/2005 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η προκήρυξη για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης ΓΠΣ ήµου Καβάλας. Με τη µε αρ. 652/2006 απόφαση.σ. ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης στη σύµπραξη των µελετητικών γραφείων Σχεδιασµός Α.Ε.- Όλγα Βαφειάδου - Κων/νο Λαλένη. Με τη µε αρ. 425/ εγκρίθηκε το Α στάδιο της µελέτης και δόθηκαν κατευθύνσεις για το Β1 στάδιο. Υπεβλήθη στην υπηρεσία µας, σύµφωνα µε το σχετικό χρονοδιάγραµµα, από τον ανάδοχο της υπό εκπόνησης µελέτης ΓΠΣ, τα παραδοτέα του Β1 σταδίου που απαρτίζονται από: -τεύχος τεχνικής έκθεσης και τους εξής χάρτες: 1 Π1 οµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης 1 : Π2 Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος 1 : Π3.1 Παληό- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1 Καβάλα- Άσπρη Άµµος- πολεοδοµική Οργάνωση 1 : Π3.1 Καρβάλη- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1 Χαλκερό- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1 Κάτω Λεύκη-Άνω Λεύκη- πολεοδοµική οργάνωση 1 : Π3.1.β Καβάλα-Άσπρη άµµος-μικτή πυκνότητα & Μ.Σ.. 1 : Π3.2 Καβάλα-Άσπρη άµµος-ζώνες κινήτρων- µηχανισµών- παρεµβάσεων 1 : 5000 Η υποβληθείσα µελέτη απεστάλη στις σε 44 φορείς (όπως φαίνονται στο συνηµµένο πίνακα), προκειµένου να γνωµοδοτήσουν (άρθρο 3, παρ.2 του N.1337/83). Επίσης έγινε δηµόσια παρουσίαση και διαβούλευση, στην οποία κλήθηκαν όλοι οι φορείς, µε γνωστοποίηση στον τύπο για το κοινό. Τέλος, έγινε δηµοσίευση της µελέτης του Β1 Σταδίου στο site του ήµου. Για την επεξεργασία των θεµάτων της µελέτης συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή µε τα παρακάτω µέλη: Γρηγόριος Κουρουξούς (Καβάλα, καλύτερη πόλη) Θωµάς Μαυρίδης (ΑΚΕΠ) ωροθέα Μαγιάννη (ΕΛΠΙ Α) Θεµιστοκλής Κοσµίδης,. Βελισσάρης ( ηµοκρατική Αγωνιστική Συσπείρωση) Έλσα Σπανουδάκη (Νέα Πόλη) Μετά από συνεχείς συσκέψεις της Επιτροπής, υπεβλήθησαν εισηγήσεις, οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Για τις περιπτώσεις άρσεων απαλλοτρίωσης για τις οποίες εκδοθήκαν δικαστικές αποφάσεις, µε τη µε αρ. 702/2008 απόφασή του, το ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε τόσο για τις ιδιοκτησίες ή τµήµατα αυτών για τις οποίες θα εγγραφεί κονδύλιο σε εξειδικευµένο κωδικό απαλλοτριώσεων, όσο και για τις προτάσεις πολεοδοµικών ρυθµίσεων για την κάθε περίπτωση. Παρακάτω παραθέτουµε τις παρατηρήσεις των φορέων που απάντησαν, καθώς και των πολιτών που θέλησαν να παρέµβουν, σε περιληπτική µορφή για λόγους οικονοµίας χώρου και γνωµοδοτούµε επί των αναφεροµένων. Επιπλέον, παραθέτουµε γενικές παρατηρήσεις επί της µελέτης. 1.Γενικό Επιτελείο Στρατού- Ταµείο Εθνικής Άµυνας (για τα ακίνητα): α) Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς (ΛΑΦ) Καβάλας µεταξύ των οδών Βενιζέλου- Ερυθρού Σταυρού- Μητρ. Χρυσοστόµου). Η ΛΑΦ καλύπτει πάγιες στρατιωτικές ανάγκες σίτισης των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων και ζητείται από χώρος αναψυχής να χαρακτηριστεί ως χώρος στρατού. β) ΣΟΑ ( στρατιωτικά οικήµατα Αξιωµατικών µεταξύ των οδών Μπενάκη και Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο ΣΟΑ αποκτήθηκε µε αγορά µε σκοπό την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών κι από χώρος πρόνοιας παιδικός σταθµός ζητείται να χαρακτηρισθεί για χρήση γενικής κατοικίας. Υ. (άποψη Υπηρεσίας) Για το οικόπεδο ΛΑΦ, προτείνεται χώρος πρασίνου του άρθρου 9 του Π (ΦΕΚ 166/ ). Το οικόπεδο ΣΟΑ είναι από τα οικόπεδα που κατά προτεραιότητα ο ήµος οφείλει ν απαλλοτριώσει, διότι όπως φαίνεται από τον πίνακα κοινωνικής υποδοµής της Π.Ε. εξαµενής, το εν 2

3 λόγω οικόπεδο, επιφανείας 1.041,00 τµ. εάν αλλάξει χρήση θα έχουµε έλλειµµα της χρήσης προνοίας στην Π.Ε. 2.Υπουργείο Εθνικής Άµυνας- Υπηρεσία Αξιοποίησης - µετεγκατάστασης στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) για το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου. 3.ΧΧΤΘ Μεραρχία- διοίκηση Μηχανικού- Καβάλα (στρατόπεδο Ασηµακόπουλου) Σύµφωνα µε το Ν. 2745/99 στα αποδεσµευόµενα στρατόπεδα επιτρέπεται ο καθορισµός αστικών χρήσεων γης µε την προϋπόθεση ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% των χώρων αυτών θα προβλέπεται για κάλυψη αναγκών Κ.Χ και κοινωφελών εξυπηρετήσεων. Το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου δεν πολεοδοµείται όπως προβλέπεται από το Ν. 2745/99. Υ. Για το στρατόπεδο Ασηµακόπουλου, στη µελέτη Γ.Π.Σ., δίνονται κατευθύνσεις για χρήση πρασίνου, χώρων στάθµευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, αθλητισµού και τουρισµού-αναψυχής. Οι χρήσεις αυτές µπορούν να χωροθετηθούν εναλλακτικά ή σε συνδυασµό µεταξύ τους. Προτείνεται η διατήρηση των υπαρχόντων κτισµάτων όπου είναι αυτό δυνατόν και χαµηλό ύψος των νέων κατασκευών. Οι χώροι των αποδεσµευµένων στρατοπέδων χαρακτηρίζονται σαν χώροι εφαρµογής Ειδικής Πολεοδοµικής Μελέτης του Ν.2745/99 (σελ.96). Εξ άλλου η πρόταση αυτή συµφωνεί απόλυτα µε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήµου. Προτείνουµε να υιοθετεί πλήρως η πρόταση του ΤΕΕ µε µια διαφοροποίηση ως προς το ποσοστό δόµησης από 10% στο 15%. 4. ΕΗ (µελλοντικά έργα σύµφωνα µε τη µελέτη ανάπτυξης συστήµατος µεταφοράς) 4α. Σύµφωνα µε το σχέδιο Μελέτης Ανάπτυξης συστήµατος µεταφοράς δεν προβλέπεται υπογειοποίηση των Γ.Μ. υψηλής τάσης στη περιοχή της Καβάλας. εν προβλέπεται µετεγκατάσταση του Υ/Σ Περιγιαλίου σε άλλη θέση και γενικώς η µεταφορά του Υ/Σ σε άλλη θέση είναι τεχνικώς ανέφικτη. Υ. Στη µελέτη, ο χώρος εγκαταστάσεων της ΕΗ στο Περιγιάλι προτείνεται ν αλλάξει χρήση σε Γενική κατοικία, µε ταυτόχρονη αναγκαιότητα µετεγκατάστασης των εγκαταστάσεων της ΕΗ. (σελ.97). Στις συνεχείς οχλήσεις του ήµου προς ΕΗ για υπογειοποίηση ή µετεγκατάσταση, η ΕΗ αρνείται επικαλούµενη το κόστος. 5.ΟΤΕ (Προγράµµατα Εγκαταστάσεων για τις ευρωζωνικές υπηρεσίες). 6. /νση ΠΕ.ΧΩ ( Ζητείται να ληφθούν υπ όψιν οι µονάδες υδατοκαλλιέργειας) Υ. Να σηµειωθεί στο χάρτη η υπάρχουσα µονάδα υδατοκαλλιέργειας στα ανατολικά της Ν. Καρβάλης. Επίσης να δοθούν στοιχεία από την αρµόδια Υπηρεσία Αλιείας για τις θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις αλλά και πρόβλεψη για την περαιτέρω ανάπτυξή της καθώς και για ενδεχόµενες νέες µονάδες. 7. ΕΥΑΚ (µη ενοποίηση των δικτύων αποχέτευσης Παληού και Καβάλας κλπ). Με την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης του δικτύου θα περιοριστούν οι απώλειες και θα βελτιωθεί συνολικός τρόπος διαχείρισης του δικτύου. Συµφωνία για τη κατασκευή δεξαµενών κι αγωγών µεταφοράς, όπου δεν υπάρχουν και για τον έλεγχο και περιορισµό των ιδιωτικών γεωτρήσεων. Η πρόταση ενοποίησης των δικτύων αποχέτευσης Παληού και Καβάλας κρίνεται ανεδαφική και δεν έχει νόηµα η επαναφορά της στις προβλέψεις του ΓΠΣ. εν υπάρχουν οικισµοί µη ενταγµένοι στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Υ. Να ληφθούν υπ όψιν όλες οι παρατηρήσεις της ΕYΑΚ (σελ.48-49). Κρίνεται εξαιρετικά αδύνατη η ανάπτυξη του κεφαλαίου ύδρευση αποχέτευση, απορρίµµατα (ΧΥΤΑ, ανακύκλωση, σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων, ΧΥΤΥ, κοµποστοποίηση, κλπ ) και θα πρέπει να συµπληρωθεί. 3

4 8. Εγνατία Οδός Α.Ε. (δεν έχει προγραµµατίσει άλλες µελέτες ή έργα). 9.Κακουλίδης Παύλος, Κων/νου Ιωάννης, Γεωργίου Αντωνίου, Αντώνιος Καρακούσης, Θαρροπούλου. Αιτήσεις για ένταξη ιδιοκτησιών στο σχέδιο Παληού. Υ. εν υπάρχει αµφισβήτηση του ιδιοκτησιακού από το δασαρχείο. Το άρθρο 6, παρ.6 του Ν 2242/94 όπου αναφέρει ότι τα Π. που εκδόθηκαν κατά τα έτη , καθώς και τα παραχωρητήρια στο Παληό, αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και οι εκτάσεις αυτές δεν ανήκουν στο ελληνικό δηµόσιο, επανέφερε σε ισχύ το Ρ.Σ του Για τις ιδιοκτησίες όµως εκτός του Ρ.Σ, όπως είναι των ενιστάµενων, ισχύει το εξής: Βόρεια του ρυµοτοµικού οι εκτάσεις είναι αναδασωτέες και αισθητικό δάσος. Από τις αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων δεν εξαιρούνται οι ιδιοκτησίες, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να εκδοθούν πράξεις χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε την 838/2002 απόφαση του Ε Τµήµατος του ΣτΕ. (σχετ. Το 1991/ έγγραφο του ασαρχείου προς ήµο Καβάλας). Το ίδιο ισχύει για τις ιδιοκτησίες από το κτήριο του ασαρχείου µέχρι την περιοχή Περιγιαλίου, ενώ για την περιοχή Βασιλάκη και Οφµαν (από το κτήριο του ασαρχείου µέχρι το ρέµα της Τόσκα), µπορούν να εξαιρεθούν οι ιδιοκτησίες και να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισµού. Με το πρόσφατο έγγραφο αρ.2003/ , το ασαρχείο Καβάλας ερωτά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αν για τις παραχωρήσεις αυτές των δασικών εκτάσεων στο Παληό έχει εφαρµογή η παρ.3 του άρθρου 17 του Ν3208/2003, ώστε να περιέλθει αυτοδικαίως στο ηµόσιο η έκταση που έχει εγκαταλειφθεί και δεν αξιοποιήθηκε σύµφωνα µε τους όρους παραχώρησης. Επίσης ερωτά αν είναι επιτρεπτή η µεταβολή σήµερα της χρήσης, στις παραχωρηθείσες εκτάσεις οι οποίες αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια, αποτελούν ιδιωτικά αγροκτήµατα και δεν υπάγονται καθ οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Από πληροφορίες, η απάντηση από το Υπουργείο είναι ότι: α) όσον αφορά το θέµα της κυριότητας, δεν ανακαλούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας και το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα β) όσον αφορά το β ερώτηµα, αν είναι δασικά κι αν εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν (ελαιοκοµική χρήση), το θέµα παραπέµπεται στο Νοµικό Τµήµα. Στο κείµενο του Β1 σταδίου, αναφέρεται στη σελ. 28 στο ΠΕΠ ασών και δασικών εκτάσεων πως ενώ απαγορεύεται γενικά η δόµηση, εάν στις περιοχές αυτές υφίστανται αγροτεµάχια τα οποία χαρακτηρίζονται από την αρµόδια υπηρεσία ως µη δασική έκταση, επιτρέπεται σ αυτά η δόµηση κατοικίας, οργανωµένες κατασκηνώσεις, αγροτοβιοτεχνικές µονάδες και αγροτουριστικά καταλύµατα µε τους παρακάτω όρους δόµησης (κατάτµηση απαγορεύεται, αρτιότητα 4 στρ., αρ. Ορ.(1), µέγιστο ύψος 4,5 µ. και στέγη 1,20, µέγιστη δόµηση 200,00 τ.µ., απαγορεύεται διάσπαση όγκου και κτισµάτων). Συµφωνούµε µε τα προτεινόµενα, καθώς είναι προς την κατεύθυνση προστασίας των ΠΕΠ ασών. 10. /νση Πολεοδοµίας(για τις ζώνες περιορισµού χρήσεων κι ελέγχου δόµησης, για τους συντελεστές) Στις προτεινόµενες ζώνες περιορισµού χρήσεων και ελέγχου δόµησης (σελ ) θα πρέπει: Σε κάθε ζώνη να αναφέρονται οι προτεινόµενες χρήσεις αναλυτικά και όχι µε αναφορά σε άλλη ζώνη. Οι όροι δόµησης να προσαρµοσθούν µε τις διατάξεις του Ν.3212/03 (απαίτηση προσώπου κ.λ.π.). Στη ζώνη βιοτεχνικών και µεταποιητικών αναφέρεται χαµηλή όχληση και συγχρόνως το άρθρο 5 του Π.. 3/ (ΦΕΚ ) που προβλέπει και µέση όχληση, θα πρέπει να διευκρινισθεί Στη ζώνη ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων οι προτεινόµενοι όροι δόµησης (π.χ. µέγιστη δόµηση 200 τ.µ.) δεν εξυπηρετούν την τουριστική ανάπτυξη που προτείνεται. Στην Π.Ε.Π δασών και δασικών εκτάσεων αντί για αγροτεµάχια να γραφεί ιδιοκτησίες, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο του ασαρχείου. Στην ίδια ζώνη πρόβλεψη για την έκταση του Ο.Ε.Κ. στο Παληό ως χώρος στεγαστικών προγραµµάτων κοινωνικών φορέων. 4

5 Στους συντελεστές, όρους και περιορισµούς δόµησης: Στην περιοχή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Καβάλας δεν συµφωνούµε µε την µείωση των συντελεστών δόµησης, θεωρούµε ότι θα πρέπει να επιλεγεί το δεύτερο σενάριο της µείωσης µόνο των υψηλότερων συντελεστών 3,2 και 2,8 Η περιοχή Μπάτη-Τόσκα να παραµείνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Ζ.Ο.Ε. Στις περιοχές αναπλάσεων δεν συµφωνούµε µε την µείωση των συντελεστών, θεωρούµε ότι σε όποιες από αυτές απαιτείται θα µπορούσαν να προστατευθούν µε περιορισµό ύψους. Συµφωνούµε µε την πρόταση για τις διαµορφώσεις σε έδαφος µε κλίσεις Στην παράγραφο 6 θα µπορούσε να προστεθεί και ιστορικός περίπατος Αγ. Κων/νος -Παληά Καβάλα (τρεις γέφυρες). Υ. Συµφωνούµε µε τις παρατηρήσεις της Πολεοδοµίας, πλην αυτής της σχετικής µε τη µείωση των Σ. Συµφωνούµε µε την πρόταση των µελετητών (σελ.97) δηλ. µείωση συντελεστών στην αναθεώρηση της Π.Μ. όπου υπερβαίνουν το 1,2. 11.Εγνατία τουριστική Α.Ε. (χρήση τουρισµού - αναψυχής για το ξενοδοχείο Εγνατία επί της οδού 7ης Μεραρχίας 139) Υ. Να ληφθεί υπ όψιν. 12. ΙΗ Εφορία Προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων. - Να σηµειωθεί στους χάρτες ο χώρος Αντισάρας - Ενώ παραδόθηκαν στους µελετητές 9 αρχαιολογικές θέσεις µε τις οριοθετήσεις τους, από αυτές οριοθετήθηκαν µόνο οι 3 στους χάρτες και µάλιστα περιορισµένες και οι άλλες 6 σηµειώνονται µόνο µε ένδειξη. - ιαφωνία µε τον αυθαίρετο διαχωρισµό των αρχαιολογικών χώρων σε περιοχές προστασίας αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µε οριοθέτηση και σε απλούς αρχαιολογικούς χώρους, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι να υπαχθούν στις περιοχές ειδικής προστασίας. - ιαφωνία µε την επέκταση ΠΟΑΠ και της περιοχής υποδοµών µεταφορών (σιδηροδροµική γραµµή και λιµενικές εγκαταστάσεις) εντός και δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο µε το ανώνυµο θασιακό εµπόριο Ν. Καρβάλης. - Να παραµείνει ελεύθερο από οποιεσδήποτε δραστηριότητες. - ιαφωνία µε τη προτεινόµενη οριοθέτηση λατοµικών ζωνών στις περιοχές νότια του Χαλκερού κι ανατολικά της κάτω Λεύκης,διότι η πρώτη βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Χαλκερού,η δε δεύτερη σε οπτική επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο του Ακοντίσµατος και το κηρυγµένο αρχαιολ. χώρο µε το ρωµαϊκό φρούριο της Ν. Κώµης - ιαφωνία µε το σύνολο των προτεινόµενων χρήσεων στους αρχαιολ. χώρους,δεν πρέπει να επιτραπεί καµιά απολύτως δραστηριότητα πλην των αρχαιολ. εργασιών και της θήρας. - Ένταξη του αρχαιολ. χώρου στη θέση Πίστρουβα Κάτω Ανεστιάδας στις περιοχές ιστορικού ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία ιστορικών περιπάτων. Υ. Να ληφθούν υπ όψεις οι παρατηρήσεις σχετικά µε τις θέσεις που παρελήφθησαν από τους µελετητές. Να εξετασθεί εάν ο διαχωρισµός των αρχαιολογικών χώρων σε οριοθετηµένους και µη οφείλεται στο ότι οι δεύτεροι δεν έχουν κάποια αξιόλογη, σχετικά µε την κλίµακα του σχεδίου στο οποίο απεικονίζονται, έκταση διαφορετικά να παρουσιασθούν στους χάρτες µε την οριοθέτησή τους, όπως αυτή δόθηκε από την εφορία. Να εξετασθεί αν ισχύουν οι ισχυρισµοί της Εφορίας για διαφοροποίηση της οριοθέτησης σε σχέση µε αυτή που δόθηκε από αυτήν των αρχαιολογικών χώρων. - Για τα λατοµεία ορυκτών εθνικής σηµασίας αποφαίνεται η αρµόδια δ/νση Ανάπτυξης και Βιοµηχανίας και δεν απαιτείται αναφορά σ αυτές στο ΓΠΣ. Ειδικά για τα λατοµεία αδρανών υλικών έχει εγκριθεί µία θέση στα ανατολικά του ήµου και για την οποία πρέπει να γίνει διόρθωση στους χάρτες της µελέτης, όσον αφορά στα όριά της. Να απαλειφθούν τα σχετικά µε τους όρους και τις υπόλοιπες θέσεις που αναφέρονται στη µελέτη. 5

6 - Κρίνεται ως υπερβολική η άποψη ότι δεν πρέπει να επιτραπεί καµία απολύτως δραστηριότητα, πλην των αρχαιολογικών εργασιών και της θήρας, στους αρχαιολογικούς χώρους που καλύπτουν κοινόχρηστες εκτάσεις. 13.Αστικό ΚΤΕΛ (διαφωνία για µεταφορά των αφετηριών, συµφωνία για τερµατικό σταθµό στάθµευσης και συντήρησης, διαφωνία για την πρόταση κυκλοφοριακής ρύθµισης στη διασταύρωση Γαλλικής ηµοκρατίας µε Οµονοίας, επέκταση αστικής περιοχής στους οικισµούς Άσπρης Άµµου- Χαλκερό Καρβάλη Λεύκη - Παληό). Υ. Στο κείµενο (σελ. 46) αναφέρεται ότι οι τερµατικοί σταθµοί των ΚΤΕΛ (αστικών και υπεραστικών) θα πρέπει να µεταφερθούν εκτός κέντρου πόλης στο Περιγιάλι και στο χώρο κάτω από το νέο νοσοκοµείο, όπου θα µπορούν να υπάρχουν και χώροι στάθµευσης του στόλου, όπως και εγκαταστάσεις συντήρησης κλπ. - Ειδικότερα για το αστικό ΚΤΕΛ, η µεταφορά του τερµατικού σταθµού θα πρέπει να γίνει µετά από ειδική µελέτη που θα λάβει υπ όψιν τις παραµέτρους και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. - Θα πρέπει να εξετασθεί ειδικότερα η σκοπιµότητα δηµιουργίας και δύο (το µέγιστο) χώρων στάσης λεωφορείων για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Κρίνεται ως θετική πρόταση που θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του κέντρου. - Να εξετασθεί η θέση του αστικού ΚΤΕΛ σχετικά µε προτάσεις κυκλοφοριακής ρύθµισης. - Να διαγραφεί στη σελ. 46 η εµπλοκή του ήµου στον κεντρικό έλεγχο των συγκοινωνιών και για την επέκταση αστικής συγκοινωνίας στους οικισµούς του ήµου. 14.ΒΦΛ( να εκφρασθεί µε σαφήνεια ότι ο χώρος απόρριψης φωσφογύψου παραµένει ως έχει και δεν πρόκειται να θιγεί από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, ΒΙΟΠΑ στη ζώνη ανάπτυξης βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, διαφωνία για τη µονάδα καύσης βιοµάζας). Υ. Ήδη έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ η έγκριση πολεοδοµικής µελέτης ΒΙΟΠΑ. Θα πρέπει η ΒΦΛ να σεβασθεί το όρια των όµορων ιδιοκτησιών και το φυσικό περιβάλλον ως προς την εναπόθεση του φωσφογύψου. Όταν θα γίνει η πολεοδόµηση, να ληφθεί υπ όψιν ο χώρος διαχείρισης φωσφογύψου. Ν αφαιρεθεί από το κείµενο η αναφορά για την µονάδα καύσης βιοµάζας, αφού µας διαβεβαιώνει η ΒΦΛ ότι δεν υπάρχει στις προθέσεις της η εγκατάσταση και εκµετάλλευση τέτοιας µονάδας. 15.ΟΕΚ (να εξαιρεθεί η ιδιοκτησία ΟΕΚ στο Παληό από ΠΕΠ ασών, να χαρακτηρισθεί ως ζώνη στεγαστικών προγραµµάτων κοινωνικών φορέων µε χρήση κατοικία, να µην ισχύσουν οι όροι δόµησης που ισχύουν στις ΠΕΠ αλλά να επιτραπεί η εκπόνηση τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου µε ειδικούς όρους δόµησης. Υ. Να ληφθεί υπ` όψιν το αίτηµα του ΟΕΚ, αφού η αρµόδια υπηρεσία ( /νση Προστασίας ασών και Φυσικών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας) πρέπει να συναινέσει στην αλλαγή χρήσης της έκτασης. Ο ΟΕΚ πριν να αγοράσει την έκταση (Το έτος 1981 µετά την απόφαση κήρυξης αισθητικού δάσους 1979) είχε απευθυνθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες (ΥΠΕΧΩ Ε, /νση ασών, Αρχαιολογία) οι οποίες δεν είχαν αντίρρηση µε την ανέγερση εργατικών κατοικιών στην συγκεκριµένη έκταση υπό την προϋπόθεση ότι θα συνταχθεί µελέτη για τον χαρακτηρισµό της σαν οικιστική περιοχή. 16. /νση ασών ασαρχείο (όλες οι αναδασωτέες εντός ΠΕΠ, πρόθεση ανάκλησης Π. /τος ΖΟΕ για Μπάτη- Τόσκα, όχι επέκταση Ρ.Σ. στην Άσπρη Άµµο, τροποποίηση ορίων καταφυγίου άγριας ζωής, δάσος Παναγούδας). Ουδεµία επέµβαση εντός δασικής έκτασης κηρυγµένης ως αναδασωτέας δεν επιτρέπεται. Σε καµία περίπτωση εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης δεν προβλέπεται µεταβολή της χρήσης για οικιστική ανάπτυξη. Οι λοιπές εκτάσεις, πλην των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών δεν σηµαίνει ότι δεν είναι δασικές εκτάσεις, αλλά ότι δεν έχει γίνει διερεύνηση. Υ.Για το θέµα των ορίων του αισθητικού δάσους και την αναδασωτέα έκταση του ήµου Καβάλας, έχει ορισθεί επιτροπή που απαρτίζεται από τρείς νοµικούς (Θ. Γκερλεκτσή, Κ. Θεοδωρίδη, Μ. Παπαράλη), ένα Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό(Μ. Αποστολίδη) και ένα ασολόγο (Κ. Κόντο). 6

7 Όπως φαίνεται στα συνηµµένα υπόµνηµα, τεχνική έκθεση και τοπογραφικό διάγραµµα που τη συνοδεύει, σύµφωνα µε τα έως τώρα συµπεράσµατα της Επιτροπής: «Υπό την επιφύλαξη της αξιοποίησης του ζητηθέντος από τη Γ.Υ.Σ. υλικού, προκύπτει ότι τα όρια του αισθητικού δάσους και των αναδασωτέων εκτάσεων του ήµου Καβάλας, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πρόσφατα σε ψηφιακή µορφή από το ασαρχείο Καβάλας, δεν προκύπτουν από την ορθή και ακριβή εφαρµογή των τεχνικών δεδοµένων των σχετικών κανονιστικών πράξεων, αλλά από την υποκειµενική αντίληψη των πραγµάτων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του, η οποία οφείλεται και σε πλάνη περί τα πράγµατα. Ως εκ τούτου, φρονούµε ότι µπορεί, εν όψει της εκπόνησης του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, να υποστηριχθεί βάσιµα, ενώπιον κάθε αρµόδιας Αρχής, η τεχνική ορθότητα και ακρίβεια των ορίων του αισθητικού δάσους-αναδασωτέων εκτάσεων του ήµου Καβάλας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο προσαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα. Επισηµαίνεται, εξάλλου ότι σε όσες περιοχές υφίσταται πρόθεση του ήµου Καβάλας να επιλύσει χρόνια ζητήµατα οικιστικού χαρακτήρα, παρέχεται η δυνατότητα αντιµετωπίσεως των εν λόγω ζητηµάτων, µέσω της τροποποιήσεως των ορίων του αισθητικού δάσους-αναδασωτέων εκτάσεων, κατά τις προβλεπόµενες διαδικασίες, ήτοι της τροποποιήσεως των ορίων, εκτάσεως και περιφέρειας του αισθητικού δάσους (άρθρο 78 παρ.4ν.. 86/1969) και της άρσεως των υφισταµένων αναδασώσεων (άρθρο 44 Ν.998/1979), όπως, άλλωστε, προτείνει και το ίδιο το ασαρχείο Καβάλας στο ανωτέρω υπ αριθµ.πρωτ.957/ έγγραφό του». Άρα, ο ήµος Καβάλας οφείλει να κινήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη τροποποίηση των ορίων αισθητικού δάσους- αναδασωτέων εκτάσεων. Κρίνεται υπερβολική η πρόθεση της /νσης ασών ανάκλησης του Π../τος θεσµοθετηµένης ΖΟΕ στην περιοχή Μπάτης - Τόσκα. Περιµετρικά στο όριο του ρυµοτοµικού σχεδίου Καβάλας, όπου και το όριο αναδασωτέας και αισθητικού δάσους, στη µελέτη ΓΠΣ προτείνονται κοινόχρηστοι-κοινωφελείς χώροι και οι δύο πυκνοδοµηµένοι θύλακες επί της οδού Αστεριάδου και του Αγίου Τρύφωνα. - Να ληφθεί υπ` όψιν ότι δεν επιτρέπεται η επέκταση ρυµοτοµικού στην Άσπρη Άµµο (προς την παλιά Ε.Ο. Καβάλας Ξάνθης) αφού η αναδάσωση αυτή δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις άρσης. - Να καταγραφεί ότι η τροποποίηση των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπεται από τη δασική Νοµοθεσία. - Να αναφερθεί στο κείµενο για το δασάκι της Παναγούδας ότι µε την ένταξη του εντός ρυµοτοµικού θα διατηρήσει τον χαρακτήρα που έχει (δάσος) και ως χρήση θα προσδιορισθεί η άθληση και η αναψυχή των κατοίκων. 17. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (στην Καλαµίτσα αντί Τουρισµός- αστικό πράσινο και Αθλητισµός, µόνο τουρισµός- αστικό πράσινο και Σ..=0.6, για το τουριστικό περίπτερο Αγ. Σίλα ως ζώνη τουρισµού αναψυχής. Υ. Να παραµείνει η χρήση αθλητικές εγκαταστάσεις στην Καλαµίτσα, σύµφωνα µε την υφιστάµενη εγκατάσταση. Να σηµειωθεί το τουριστικό περίπτερο ΕΟΤ στην περιοχή «Αγ. Σίλα» ως ζώνη τουρισµού αναψυχής διότι όπως αναφέρει η Ε.Τ.Α. µε τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων µέσω του αναπτυξιακού Νόµου 3299/ Ιατρική Εταιρεία- για το κτίριο, πρώην Σανατόριο, για κοινωφελείς σκοπούς. Υ. Αντί της χρήσης Περίθαλψη προτείνουµε τη χρήση εκπαίδευσης- έρευνας- τεχνολογίας, µετά την πρόσφατη συµφωνία Τ.Ε.Ι. - Ιατρικής Εταιρείας. 19.Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (στις λατοµικές ζώνες να ενηµερώνεται πριν από κάθε επέµβαση ή ενέργεια γιατί είναι πολύ πιθανή η ανάπτυξη γεωλογικών σχηµατισµών όπως τα σπήλαια). 20.Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος- παράρτηµα Αν. Μακ. Το ΠΕΠ δασικών δεν ταυτίζεται µε το όριο των αναδασωτέων, δεν διευκρινίζεται η επέκταση εκτάσεων ανάµεσα στα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά, η περιοχή Μπάτη - Τόσκα (ΟΕΚ- ΕΠΟΣ) συµπεριλαµβάνεται στην αναδασωτέα, κεντρικές λειτουργίες στην περιοχή µεταξύ του ορίου Άσπρης 7

8 άµµου και της παλιάς Ε.Ο. Καβάλας-Ξάνθης εντός αναδασωτέας, η τροποποίηση των ορίων του καταφυγίου άγριας ζωής να ολοκληρωθεί µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες, το δασάκι της Παναγούδας να χαρακτηρισθεί ως άλσος, να συµπεριληφθούν στους εγκαταλειµµένους οικισµούς επιπλέον δράσεις, όπως δίκτυο πεζοπορίας, ποδηλασίας, µονοπατιών, αναβάθµισης δασικού δικτύου κλπ., σύνταξη ειδικής µελέτης ύδρευσης ώστε να περιορισθούν οι απώλειες, εναλλακτική λύση υδροδότησης, παρότρυνση ανόρυξης νέων γεωτρήσεων στον γρανοδιορίτη, η υπογειοποίηση των χώρων στάθµευσης Ροδόπης - Αγ. Ιωάννη είναι εξαιρετικά δαπανηρή, οι όροι δηµιουργίας λατοµείων οδηγούν τελικά σε απαγόρευση, ανάδειξη µεταλλευτικών στοών βόρεια του Χαλκερού, οριοθέτηση περιοχών ΧΥΤΑ, σύνταξης σεισµοτεκτονικής µελέτης, συνεργασία µε σεισµολογικά ινστιτούτα για τον σχεδιασµό µέτρων κλπ. Υ. Να ληφθούν υπ` όψιν όλες οι παρατηρήσεις του ΓΕΩΤΕΕ, µε ιδιαίτερη προσοχή στις προτεινόµενες µελέτες. Οι απόψεις επί των θεµάτων δασικής υπόστασης ταυτίζονται µε τις απόψεις της /νσης ασών. Οι απόψεις επί των όρων δηµιουργίας λατοµείων σε τέλεια αντίθεση µε τις απόψεις της Εφορείας κλασσικών αρχαιοτήτων.(σχετική αναφορά στην παράγρ. 12) η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων- εγγύτητα σιδηροδροµικής γραµµής µε τον «δρόµο του νερού», δεν αναφέρονται οι θέσεις Οχυρό-Αντέρεισµα, µη έκδοση νέων αδειών ή παρατάσεων λειτουργίας υφιστάµενων λατοµείων. Υ. Κρίνεται ότι µπορεί να συνδυαστεί η δηµιουργία ιστορικού περιπάτου στη θέση «δρόµου του νερού» µε τη σιδηροδροµική γραµµή. - Να σηµειωθούν οι θέσεις Οχυρό και Αντέρεισµα, να µετατοπισθεί λίγο η θέση Κάστρο στην πάνω Ανεστιάδα. 22.Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Να προβλεφθεί η παραµονή του σταθµού ΚΤΕΛ Καβάλας, όπως έχει σήµερα. Υ. Η πρόταση των δύο τερµατικών σταθµών για τα ΚΤΕΛ κρίνεται ότι θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του κέντρου. 23. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Να περιληφθεί το 5ο Λύκειο Αγ. Σύλλα, το Γυµνάσιο Καρβάλης, ν αφαιρεθούν οι ιδιοκτησίες από τον σχολικό χώρο Παληού, στην περιοχή Μπάτη- Τόσκα, να προβλεφθούν χώροι εκπαίδευσης, στο Περιγιάλι να ενοποιηθούν σχολικοί χώροι, να περιληφθεί όλος ο χώρος του τοπικού ρυµοτοµικού στο 6ο γυµνάσιο και Μουσικό, µε µ.σ.δ. της ενότητας, να σηµανθεί µε πλήρες περίγραµµα το 1ο-4ο λύκειο Καβάλας, υψηλότερους Σ.. στο 5ο Λύκειο, η επαρχιακή οδός Καρβάλης- Λεύκης αποτελεί την πύλη εισόδου της πόλης προς τον ορεινό όγκο του νοµού. Υ. Να ληφθούν υπ` όψιν οι παρατηρήσεις της /νσης Τ.Υ. Στο Περιγιάλι δε προτείνεται ενοποίηση των σχολικών χώρων λόγω έκδοσης Π. /τος αναθεώρησης Ρ.Σ. 24. /νση Πρωτ/θµια & /βαθµια Εκπ/ση. Ζητούνται στοιχεία εγκεκριµένου και νέου ΓΠΣ σχετικά µε τη σχολική στέγη. Υ. Από τους πίνακες κοινωνικής υποδοµής προκύπτουν οι ανάγκες σχολικών κτιρίων ανά Π.Ε. 25.Ναυτικός όµιλος. Να χαρακτηρισθεί µε χρήση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων θαλάσσιων αθληµάτων ο χώρος δίπλα στο ξενοδοχείο LUSY. Υ. Το αίτηµα του Ναυτικού Οµίλου για χώρο ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και εγκατάσταση θαλάσσιων αθληµάτων να ικανοποιηθεί. Μέχρι την απελευθέρωση της ιχθυόσκαλας και την ύπαρξη δυνατότητας µετεγκατάστασης, να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο χώρος δίπλα στο ξενοδοχείο LUSY για ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, όπως δραστηριοποιείται σήµερα. 26.ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Έχει εκπονηθεί µελέτη µε τίτλο: «προωθηµένη αναγνωριστική µελέτη µονής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Ν.Καρβάλης- Τοξότες Ξάνθης που έχει απεικονισθεί ορθά στο σχέδιο Π2 και 8

9 λανθασµένα στο Π1. Θα προκηρυχθεί µελέτη νέας µονής σιδηροδροµικής Γραµµής για τη σύνδεση του σιδηροδροµικού ικτύου µε τον εµπορικό λιµένα Καβάλας Β φάση. Υ. Να διορθωθεί η χάραξη της γραµµής στο χάρτη Π1, σύµφωνα µε τον χάρτη ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και να συµπληρωθεί στο κείµενο. 27.Eπιµελητήριο Καβάλας. Ανάδειξη της Καβάλας σε κέντρο διαβαλκανικής εµβέλειας, δεν παρέχονται αναλυτικά στοιχεία, όπως χρονοδιάγραµµα, κόστος, δυνατότητα υλοποίησης έργων. Να ζητηθούν οι απόψεις επαγγελµατιών όπου προβλέπονται πεζοδροµήσεις, µονοδροµήσεις. Συµφωνία ως προς τις χρήσεις ανατολικής(για παραγωγική ανάπτυξη) και δυτικής πλευράς (τουριστική ανάπτυξη), για τον ανισόπεδο κόµβο εξόδου Καρβάλης-Λεύκης, δηµιουργία πίστας motorcross αλλά µε προσδιορισµό θέσης, κόστους, αξιοποίηση ορεινού όγκου, προαστιακό σιδηρόδροµο, σύνδεση Εγνατίας- Παληό, σιδηροδροµική σύνδεση µε µεγάλο λιµένα, περιοχές ανάπλασης, υπογείωση της κυκλοφορίας Κουντουριώτου. Αναλυτικά να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης των προτεινόµενων χώρων στάθµευσης. Ειδική χρηµατοδότηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Θάσου. Μη συµφωνία µε την αύξηση των συν/στών δόµησης(θα επιφέρει αύξηση του κόστους της επαγγελµατικής στέγης). Αναγκαία η µεταφορά της λαϊκής αγοράς. Υ. Συµφωνούµε για τη διερεύνηση της λαϊκής αγοράς. 28.Ο.Λ.Κ Να διορθωθεί (σελ.17) ο χαρακτηρισµός του Λιµανιού από εθνικής σηµασίας σε διεθνούς ενδιαφέροντος. Να δοθεί προτεραιότητα στη µεταφορά του τελωνείου στο νέο λιµάνι. Να προβλεφθεί και ήπια λιµενική λειτουργία στην επίχωση µπροστά από το πάρκο Φαλήρου. Η επίχωση στην περιοχή Ιχθυόσκαλας εντάσσεται στη κυκλοφοριακή Μελέτη που εκπονήθηκε από την Νοµαρχία. Μελλοντικά το θαλάσσιο µέτωπο µπορεί να κρηπιδωθεί και να χρησιµοποιηθεί για την πρόσδεση µικρών σκαφών. Υ. Να ληφθούν υπ` όψιν οι παρατηρήσεις του ΟΛΚ, πλην της επίχωσης στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, εκτός των επιχώσεων που αφορούν στην κατασκευή κρηπιδώµατος. 29.Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων. εν είναι δυνατή η διατήρηση µόνο του εξωτερικού κελύφους γιατί έρχεται σε αντίθεση µε την έννοια της προστασίας τους(ν.3028/2002), να διορθωθεί στη σελ.63. Η προστασία των µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν: α) στους όρους δόµησης των µελετών ανάπλασης ή αναµόρφωσης (Παναγία, προσφυγικές κατοικίες, καπναποθήκες Εργατικού Κέντρου). β) στον προσδιορισµό µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης. γ) στον άµεσο περιβάλλοντα χώρο µνηµείων (π.χ. πλατεία Μακέδου). Υ. Στη σελ 98 στο κείµενο αναφέρεται ότι κατά την αναστήλωση / ανακαίνιση των καπναποθηκών είναι υποχρεωτικό να διατηρείται όπως προϋπάρχει το εξωτερικό περίβληµα µε τις ελάχιστες κατά το δυνατόν επεµβάσεις. Εσωτερικά επιτρέπεται η ενίσχυση του φέροντος σκελετού µε τις απαραίτητες ενισχύσεις, η αναδιάταξη του εσωτερικού χώρου τους και η χρησιµοποίηση νέων υλικών και στοιχείων. Συµφωνούµε γιατί είναι προς την κατεύθυνση ασφαλούς επανένταξης των καπναποθηκών στη ζωή και τη λειτουργία της πόλης και αποτελεί κίνητρο για την απόφαση των ιδιοκτητών να αποκαταστήσουν τα κτίρια. Να προταθεί όµως µελέτη διαχείρισης των καπναποθηκών, µε το πνεύµα της πρότασης των µελετητών. Η µελέτη αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού, οπότε στη συνέχεια θα είναι εφικτή η αξιοποίηση των καπναποθηκών. 30.Τοµέας αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµού, Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Α. Παπαδοπούλου 9

10 - Για τις οδούς Πουλίδου και Μεχµέτ Αλή µεικτές χρήσεις αντί για χρήση αµιγούς κατοικίας. Για την περιοχή Αγίου Νικολάου απαγόρευση της συνένωσης οικοπέδων και το νέο κτίριο να ελέγχεται από την ΕΠΑΕ. - Η περιοχή εκτός των τειχών µπορεί να µελετηθεί αυτόνοµα και να διακριθεί από την περίκλειστη πόλη. - Επιφύλαξη για την υπογειοποίηση της οδού Κουντουριώτου. - Προσεκτική επέκταση του δηµόσιου χώρου προς τη θάλασσα, µε πλωτές κατασκευές ή περιορισµένες τεχνητές νησίδες µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στις οποίες προβλέπονται κοινόχρηστοι χώροι. Υ. Να ληφθούν υπ όψιν όλες οι παρατηρήσεις της κας Α. Παπαδοπούλου από τον τοµέα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασµού του Αριστοτελείου. Ιδιαίτερα οι µεικτές χρήσεις Θ.Πουλίδου και Μεχµέτ Αλή, η απαγόρευση της συνένωσης οικοπέδων σε περιοχές µε ιστορικό ενδιαφέρον που επιτρέπει τη διατήρηση της δοµής του οικιστικού συνόλου, οι πλωτές κατασκευές ή περιορισµένες τεχνητές νησίδες µε αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, στις οποίες προβλέπονται κ.χ (µια άλλη θεώρηση της επέκτασης στο θαλάσσιο µέτωπο σύµφωνα µε τις σύγχρονες προσεγγίσεις). Προτείνεται επιπλέον ακτοµηχανική µελέτη σε όλο το µήκος του θαλάσσιου µετώπου. 31. Τµήµα Περιβάλλοντος. - Συµφωνία για την πρόταση µείωσης των συν/των δόµησης - εν ισχύει η ΚΥΑ69269/90 για την κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. Ισχύει η ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 και για τους βαθµούς όχλησης, η ΚΥΑ 13727/724/2003.(64. 3,24,25) - Στη σελ.3 να προστεθεί ότι ισχύει ο Ν1650/86 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον Ν3010/ Η τηλεθέρµανση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τµήµατα οικισµών, εφόσον προκρίνεται οικονοµικά και περιβαλλοντικά - Τµήµατα της πόλης να εισέρχονται ως θύλακας εντός δασικών περιοχών µε αρµονική συνύπαρξη φύσης και ήπιας µορφής δόµησης - Να καθοριστεί περιοχή κατασκευής µόνο µονοκατοικιών (σε οικόπεδα τµ. σε Σ =04) µε όλες τις υποδοµές - Να προβλεφθεί η οριοθέτηση όλων των ρευµάτων. - Ο σιδηρόδροµος να διέλθει από το κέντρο της πόλης µε σταθµό µπροστά στο δηµαρχείο, να υπογειοποιηθεί εντός της πόλης, να ξεκινά από Τοξότες Καρβάλη - Κέντρο Παληό και φθάνει έως Πέραµο. - Κάθετος δρόµος από την Παναγία στον προβλεπόµενο περιφερειακό µε κατεδάφιση µιας σειράς κτισµάτων - Ριζικές αλλαγές στο κυκλοφοριακό, στη θέρµανση (φυσικό αέριο και δόµηση µε αρχές βιοκλιµατικής και εξοικονόµηση ενέργειας Υ. Να διορθωθεί η ΚΥΑ που αφορά κατηγοριοποίηση έργων και δραστηριοτήτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος όσον αφορά τους οικιστικούς θύλακες εντός δασικών περιοχών και την διέλευση του σιδηροδρόµου από το κέντρο της πόλης (από Τοξότες έως Πέραµο). 32. Γραφείο Νοµάρχη Προτείνεται τµήµα της ζώνης που προβλέπεται σαν περιοχή Οργανωµ. Ανάπτ. Παραγ. ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ Ν2742/99) να χαρακτηρισθεί «Εµπορευµατικό Κέντρο», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3333/05 κι όπως φαίνεται στο διάγραµµα, προκειµένου, σε συνδυασµό µε το νέο λιµάνι να λειτουργήσει σαν πόλος ανάπτυξης που θα εξυπηρετήσει τις σύγχρονες µεταφορικές ανάγκες, θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του λιµανιού, θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τον διακινούµενο µεταφορικό όγκο. Y. Να περιληφθεί στην µελέτη. 33. Στέγη Πολιτισµού Ν. Καρβάλης α) Να αποτυπωθεί η έκταση των 30 στρεµµάτων, στο νότιο άκρο του λόφου ανατολικά της Ν. Καρβάλης, ως χώρος πολιτιστικών και τουριστικών λειτουργιών κι εγκαταστάσεων. 10

11 β) Επειδή ο οικισµός αναπτύσσεται πληθυσµιακά και λειτουργικά να συµπεριληφθεί ως χώρος κατοικίας και το βόρειο κοµµάτι ανατολικά του οικισµού Ν. Καρβάλης από τα όρια του µέχρι τους πρόποδες του Ακοντίσµατος, µε βόρεια ευθεία τα νεκροταφεία. γ) Να ορισθεί ευκρινώς η περιοχή ανατολικά του Ακοντίσµατος στις πηγές των ιαµατικών νερών ως τουριστικές και ιαµατικές δραστηριότητες και να οριοθετηθεί η περιοχή των πηγών ως αρχαιολογικός χώρος σε ακτίνα 300µ. δ) Να αναγραφούν στον χάρτη οι λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες: - Ιστορικό & εθνολογικό των Ελλήνων της Καππαδοκίας - Μουσείο υφάσµατος - Ιστορικό αρχείο Ν. Καρβάλης - Κέντρο προστασίας ηλικιωµένων Ν. Καρβάλης - Το διατηρητέο παλαιό ταπητουργείο και σήµερα χαρακτηρισθέν Μουσείο της θάλασσας - Εκκλησιαστικό Λύκειο Ν. Καρβάλης - Γυµνάσιο Ν. Καρβάλης - Αντί εκκλησία να αναγραφεί Ιερό Προσκύνηµα Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. ε) Λόγω της πιθανής έλευσης της σιδηροδροµικής γραµµής Τοξότες- Λιµάνι δεσµεύεται τεράστιο µέρος από το υφιστάµενο αγρόκτηµα και δεν διαχωρίζεται ο χώρος της αρχαιολογικής περιοχής 3 που καταλαµβάνει και µέρος της ΠΟΑΠ. Προτείνεται άλλη οριοθέτηση τουλάχιστον 200,00µ δυτικά από τα όρια του λόφου διότι εκεί είναι το αρχαίο λιµάνι, η λίµνη και πιο δυτικά η απόθεση γύψου της ΒΦΛ. στ) Να αναφερθεί ως προβλήτα ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών ο µικρός µόλος. Η παραλιακή ζώνη της Ν. Καρβάλης ως χώρος τουριστικών λειτουργιών. ζ) Στο ανατολικό άκρο έχουν συµπεριληφθεί µέσα στη ζώνη ανάπτυξης δραστηριοτήτων δευτερογενούς τοµέα χώροι που από τις υφιστάµενες ΖΟΕ προβλέπονται ως δάσος. εν προσδιορίζεται η δραστηριότητα των ιχθυοτροφείων. η) Να απαλειφθούν λατοµικές ζώνες και ζώνη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών λόγω γειτνίασης µε αρχαιολογικούς χώρους. θ) Το προτεινόµενο δίκτυο εναλλακτικού τουρισµού να συµπεριλάβει και την Ν. Καρβάλη. Λόγω των υφιστάµενων τουριστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων η ζώνη να αρχίζει από τη θάλασσα, να συµπεριλαµβάνει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και να µπει η ένδειξη συνολικά ως δίκτυο αρχαιολογικών χώρων και εναλλακτικού τουρισµού. Y. α) Το γήπεδο έκτασης 30 στρεµµάτων και ιδιοκτησίας της Στέγης Πολιτισµού Νέας Καρβάλης στο νότιο άκρο του λόφου ανατολικά της Νέας Καρβάλης µπορεί όντως να περιγραφεί ως χώρος πολιτιστικών και τουριστικών λειτουργιών και εγκαταστάσεων. Πέραν αυτού, ο εγκαταλειµµένος οικισµός στο βορειοανατολικό άκρο του δήµου ονοµάζεται Ακόντισµα. β) Η απάντηση των µελετητών είναι αρνητική, για λόγους όπως: πρώτον, γιατί δεν έχει κορεστεί οικιστικά το υφιστάµενο όριο οικισµού (στο διάστηµα µεταξύ του ορίου ρυµοτοµικού σχεδίου και του ορίου της απόφασης Νοµάρχη), δεύτερον γιατί βόρεια του οδικού άξονα Καβάλας Νέας Καρβάλης Ξάνθης δεν υφίσταται σήµερα σηµαντικό οικοδοµικό απόθεµα (όπως ισχύει στο νότιο µέρος), τρίτον για να διατηρηθεί µια ζώνη προστασίας ανάµεσα στον αστικό ιστό και τον αρχαιολογικό χώρο και τέταρτον για να διατηρηθούν οι προβλεπόµενες αποστάσεις του οικισµού από το υφιστάµενο κοιµητήριο (για όσο χρονικό διάστηµα λειτουργήσει ακόµα). Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι επειδή η προτεινόµενη επέκταση κεντρικές λειτουργίες, στη θέση του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου, δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του οικισµού σε επέκταση, προτείνουµε να γίνει αποδεκτό το αίτηµα της Στέγης Πολιτισµού. γ) Πέρα του λόφου ανατολικά της Νέας Καρβάλης και µέχρι και το όριο του δήµου, δεν έχει σηµειωθεί η ύπαρξη άλλου αρχαιολογικού χώρου από τις αρµόδιες υπηρεσίες. δ) Για τις λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, αφού εντοπιστούν σε ένα χάρτη, κι εφ όσον έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, θα ενσωµατωθούν στον χάρτη του Β2 σταδίου. ε) Ο αρχαιολογικός χώρος στον λόφο δυτικά της Νέας Καρβάλης (περιοχή 3 στον χάρτη Π2) όντως πρέπει να επεκταθεί προς τα δυτικά, ειδικά στο νότιο άκρο του, όπου όντως υπάρχει αρχαίο λιµάνι, Επίσης, όντως υπάρχει λίµνη εντός της προτεινόµενης ΠΟΑΠ Βιοµηχανίας. Η πολεοδόµηση της περιοχής αυτής θα καθορίσει µε τη µέγιστη ακρίβεια τόσο τη λίµνη όσο και τις όµορες ιδιοκτησίες. 11

12 στ) Αν και η χρήση "Γενική κατοικία" που προτείνεται, καλύπτει τις ανάγκες τουριστικών δραστηριοτήτων θα µπορούσε κατά το Β2 στάδιο ορισµένα παραλιακά τετράγωνα να αποκτήσουν χρήση Τουρισµού Αναψυχής. Επίσης, δεν υπάρχει αντίρρηση ο µικρός µόλος να αναφερθεί ως προβλήτα ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών εφόσον υπάρξει και σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Λιµένα Καβάλας. ζ) Ως προς το πρώτο σκέλος, οι χαρακτηρισµοί των συγκεκριµένων ΖΟΕ είναι «Περιαστικού Πρασίνου» (1β). Από τις εκτάσεις αυτές, διατηρείται ως ΠΕΠ ασικών Εκτάσεων ο µικρός λόφος βόρεια της ΒΦΛ. Οι υπόλοιποι χώροι αποτελούνται σήµερα είτε από καλλιέργειες είτε από εναποθέσεις φωσφογύψου. Να σηµειωθεί ότι κάθε νέα ΠΟΑΠ βιοµηχανίας (όπως και η προτεινόµενη) οφείλει να δηµιουργήσει στο όριό της ζώνη πρασίνου µε ορισµένα από το νόµο πλάτη. Ως προς το δεύτερο µέρος, τα ιχθυοτροφεία είχαν αναφερθεί σηµειακά στο στάδιο της ανάλυσης (Α στάδιο) και θα αναφερθούν και στις προτάσεις. η) εν προτείνεται φωτοβολταϊκό πάρκο µεταξύ Χαλκερού και κάτω Ανεστιάδος. Επίσης, το προτεινόµενο φωτοβολταϊκό πάρκο στο ανατολικό όριο του δήµου επιφέρει µηδενική όχληση και βρίσκεται σε ικανή απόσταση από τον λόφο του αρχαιολογικού χώρου. Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα είναι ενδεικτικές και έγιναν ύστερα από συνδυασµό δεδοµένων και κριτηρίων. Όσον αφορά στις λατοµικές ζώνες, σχετική αναφορά στην παράγραφο 12. θ) Το προτεινόµενο δίκτυο εναλλακτικού τουρισµού µπορεί να συµπεριλάβει τη Νέα Καρβάλη και τους όµορους αρχαιολογικούς χώρους. 34.PENYLAN HOLDINGS LIMITED- Πρώην ΣΑΜΕΡΚΑΣ ΒΡ (σταθµός διακίνησης πετρελαιοειδών), άνωθεν της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε (εξόρυξη και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων). Η ιδιοκτησία της εταιρίας είναι τα τεµάχια Προτείνεται προέκταση της χρήσης 2 ε στα τεµάχια από και Κουτρουλός Ι- Πυρινής Α ΑΕ Κατασκευή κι εµπορία µεταλλικών ειδών και διακριτικό τίτλο ΝΑΣΚΟΝ Α.Ε. Παραχωρήθηκε στην εταιρία το τεµ. 176α από το 176 κοινόχρηστο αγροτεµάχιο αγροκτήµατος Ν. Καρβάλης για τη στέγαση της βιοτεχνίας. Επ αυτού ανεγέρθη κτίσµα µε δαπάνες εκατοµµυρίων ευρώ. Θα ζητηθεί η παραχώρηση και του έµπροσθεν επ αυτού τεµαχίου µε αρ.178 προκειµένου τα µεταλλικά είδη, που λόγω όγκου και βάρους δε µπορούν να µεταφερθούν οδικώς, να µπορούν να καθελκυστούν στη θάλασσα για να µεταφερθούν µε πλοία. Αν δε συνεχίσει να ισχύει η χρήση 2ε της ΖΟΕ, το κόστος µεταφοράς θα είναι ανυπολόγιστο (λειτουργικό και οικονοµικό), δεδοµένου της ανυπαρξίας στον νοµό Καβάλας άλλων πρόσφορων κατά νοµό περιοχών δίπλα στη θάλασσα. εν µπορεί να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή στην επίµαχη έκταση γιατί ήταν χωµατερή και µεταγενέστερα τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών, που ξεπερνούν σε ύψος τα τρία µέτρα, καλύφθηκαν από στρώµατα άµµου. 36.Μυλωθρίδης Ηλίας-Παπαδόπουλος Γεώργιος ΟΕ Η εταιρία από 20/6/2008 ζήτησε την παραχώρηση του κοινόχρηστου τεµαχίου 176β αγροκτήµατος Ν. Καρβάλης, έκτασης 8.819,00 τ.µ µε σκοπό την ίδρυση µηχανουργείου κατασκευής µεταλλοτύπων- µεταλλικών κατασκευών και ειδικότερα για την κατασκευή πλωτών, αυτόνοµων οικολογικών µονάδων αφαλάτωσης θαλασσίου ύδατος. Kι επειδή είναι αναγκαία η άµεση πρόσβαση στη θάλασσα (κάθε µονάδα αφαλάτωσης ζυγίζει πάνω από 500 τόνους κι εξαιτίας αυτού είναι αδύνατη η οδική µεταφορά της), θα ζητηθεί και η παραχώρηση του τεµ. 178 που βρίσκεται έµπροσθεν του 176β, προς τη θάλασσα. Με βάση τη χρήση 2ε (για µη οχλούσες βιοµηχανίες, βιοτεχνίες) της ΖΟΕ παραχωρήθηκε στην συνεργαζόµενη εταιρία Κουτρουλός - Πυρινής Α.Ε το υπόλοιπο από το αιτούµενο αγροτεµάχιο, δηλ το 176α επί του οποίου έχει ήδη ανεγερθεί κτίσµα για τη βιοτεχνική παραγωγή των µεταλλικών ειδών, µε δαπάνη εκατοµµυρίων ευρώ. Η εγκατάσταση θα επιφέρει ανάπτυξη της περιοχής και δηµιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας. Για τους λόγους αυτούς ζητείται να παραµείνει η χρήση 2 ε αντί της προτεινόµενης χρήσης: γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. 37.Οικιστική Α.Ε 12

13 Η εταιρία ζήτησε από 5/8/2008 την παραχώρηση έκτασης 17725,84 τ.µ στην εποικισθείσα περιοχή Ν Καρβάλης, δυτικά των ιχθυοτροφείων, µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας παραγωγής ξύλινων κατασκευών. Από αυτή την έκταση η µισή σχεδόν ανήκει στη ΖΟΕ µε στοιχεία 2 ε (µη οχλούσες- βιοµηχανίες- βιοτεχνίες) εν µπορεί να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή λόγω των τεράστιων όγκων σκουπιδιών που καλύφθησαν από στρώµατα άµµου. Να διατηρηθεί η χρήση 2ε της ΖΟΕ. Υ ( για τις 4 ενστάσεις που αναφέρονται στην παραλιακή περιοχή των ιχθυοτροφείων, ανατολικά του Εκθεσιακού Κέντρου Ν. Καρβάλης.) Προτείνουµε η περιοχή για ανάπτυξη δραστηριοτήτων δευτερογενούς τοµέα (µη οχλούσες) να περιοριστεί στα τεµάχια 169,170,171,172,173 (εγκατάσταση PELYLAN HOLDINGS LIMITED), 174,147,122,98 (τµήµα εγκατάστασης KAVALA-OIL),176 α (εγκατάσταση ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΠΥΡΙΝΗΣ Α.Ε/ΝΑΣΚΟΝ Α.Ε), Το τεµ. 77 (26272,47 τµ) µε χρήση Κ ΑΥ, (κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών). (Σύµφωνα, µε την από 20/10/2008 απάντηση του ήµου προς τους φορείς Ν. Καρβάλης, τη λογική της προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος εξυπηρετεί η επιλογή ενός οικοπέδου επιφανείας 26 στρεµµάτων (ενώ αρκούν τα 4), ώστε µε τις κατάλληλες φυτεύσεις δένδρων να µετατραπεί σε επισκέψιµο πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης). Το τεµάχιο 175 ιχθυοτροφεία. Τα τεµάχια 1, 13,25,52,177,178 ως περιαστικό πράσινο, µε τις µεταβατικές διατάξεις όπως προτείνονται σε άλλη θέση της εισήγησης και αφορούν και στα τεµάχια τα οποία έχουν παραχωρηθεί από τη /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κάτοικοι του Παληού Αναφορά στο ιστορικό παραχώρησης των δασοκτηµάτων και κληροτεµαχίων, έγκρισης και ισχύος ρυµοτοµικού σχεδίου Παληού (1972), του Π. /τος αισθητικού δάσους 1979, µετατροπής των δασικών παραχωρητηρίων σε οριστικούς τίτλους κυριότητας µε τον Ν.2242/1994 διάνοιξης της Εγνατίας οδού µέσα από το αισθητικό δάσος. Ζητείται: α) Απόσυρση του ερωτήµατος του ασαρχείου για την ανάκληση ή µη των παραχωρήσεων, στις περιπτώσεις που έχει εγκαταλειφθεί η ελαιοκαλλιέργεια. Αν γίνει δεκτό θα θέσει σε αµφισβήτηση και όλες τις εντός σχεδίου µεταβιβάσεις κι ανεγέρσεις κατοικιών εντός πρώην δασοκτηµάτων. β) Επέκταση του σχεδίου του Παληού ώστε να ενταχθούν σ αυτό µερικά οικιστικά κατάλληλα, πλην εξαιρεθέντα τµήµατα δασοκτηµάτων όπως εκείνο του ΟΕΚ. γ) Η επέκταση του σχεδίου προϋποθέτει την τροποποίηση των ορίων του αισθητικού πίσω από την Εγνατία. 39.Θαρροπούλου Κυριακή κ.λ.π-καρακάση-καραµπάτσου. Ιδιοκτήτες οικισµού Παληού στη θέση Αλτσίνα, µε αίτηµα ίδιο µε το προηγούµενο αίτηµα των 62 κατοίκων. Υ. Σχετικά η παράγραφος ΤΕΕ-ΑΜ Γενικά σχόλια για τις προτάσεις της µελέτης: Το ΤΕΕ-ΑΜ συµφωνεί στις γενικότερες κατευθύνσεις των προτάσεων, ενώ οι επί µέρους διαφοροποιήσεις τονίζονται στο κείµενο. Στο κείµενο αυτό αναφέρονται επίσης οι προτάσεις για τους τοµείς και τα σηµεία που το ΤΕΕ-ΑΜ θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για το Γ.Π.Σ. του ήµου Καβάλας, και που συµφωνούν µε τις προτάσεις της µελέτης του Γ.Π.Σ. Π.1. οµικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης Με µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα το 2022 και προγραµµατικό πληθυσµό κατοίκους, το ΤΕΕ-ΑΜ θεωρεί ότι σηµαντικό είναι να αναλυθεί σε µεγαλύτερη έκταση και µε µεγαλύτερη σαφήνεια από ότι αναφέρεται στο κείµενο, το αναπτυξιακό µοντέλο που υιοθετείται, σε αντιπαράθεση µε άλλες εναλλακτικές που πιθανόν εξετάστηκαν. Από την πλευρά του, το ΤΕΕ-ΑΜ προτείνει ένα µοντέλο ανάπτυξης βασισµένο σε ένα προηγµένο τριτογενή τοµέα, µε παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 13

14 - Ιδιαίτερα σηµαντική επίσης θεωρείται η εκπόνηση Ρυθµιστικού Σχεδίου για την Καβάλα και η λειτουργία Οργανισµού Ρυθµιστικού. Επίσης, το µοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να βασιστεί στην ανάπτυξη και στην λειτουργία του τριπόλου ράµας Καβάλας Ξάνθης, που θα πρέπει να είναι και βασική συνιστώσα του Ρυθµιστικού Σχεδίου. - Πρέπει να δοθεί µια σαφής κατεύθυνση κινήτρων για προσέλκυση της προβλεπόµενης πληθυσµιακής προβολής στις Π.Ε. µε µικρό κορεσµό, δηλαδή στο Περιγιάλι και τους περιφερειακούς οικισµούς εντός του ήµου Καβάλας. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση της οικιστικής πυκνότητας στις κορεσµένες περιοχές της πόλης της Καβάλας. - Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχετικά µε τις προτεινόµενες επεκτάσεις το ΤΕΕ-ΑΜ τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η περίπτωση πώλησης της έγγειας ιδιοκτησίας της ΕΠΟΣ σε ιδιώτη, εφόσον η γη είχε δοθεί από την αρχή στην ΕΠΟΣ για την δηµιουργία οικιστικών προγραµµάτων και για την κάλυψη οικιστικών αναγκών κατοίκων της Καβάλας χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων. Τονίζεται η αναγκαιότητα συνεργασίας της ΕΠΟΣ µε τον ήµο Καβάλας είτε µε συνέχιση της µορφής Κοινοπραξίας είτε µε άλλη µορφή που θα συµφωνηθεί από κοινού, και τονίζεται επίσης η ανάγκη δηµιουργίας Τράπεζας Γης κυριότητας της Κοινοπραξίας σε µέρος της ιδιοκτησίας της ΕΠΟΣ που να χρησιµεύει για ανταλλαγή οικοπέδων και την δηµιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στο εσωτερικό της πόλης όπου υπάρχει έλλειψη. - Στην προτεινόµενη επέκταση στην Άνω και Κάτω Λεύκη, να επισηµανθεί το υπάρχον πλατανόδασος. Η περιοχή αυτή να εξαιρεθεί από την επέκταση και να χαρακτηριστεί ΠΕΠ (Περιοχή Ειδικής Προστασίας) δασικής έκτασης. Για την περιοχή ανατολικά της Καβάλας όπου προτείνεται Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων, προτείνονται τα παρακάτω: 1. Γενική πρόταση: Να αποκλειστούν νέες δραστηριότητες που εντάσσονται στην Οδηγία SEVESO II. Οδηγία 2003/105/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ και ΚΥΑ ΦΕΚ 405 Β / Σηµειωτέον ότι οι µονάδες που υπάρχουν στην περιοχή και είναι υποχρεωµένες να λειτουργούν σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην οδηγία SEVESO II είναι, ΒΦΛ, ΚΑΒΑΛΑ Oil και REVOIL). 2. Να διατηρηθεί το καθεστώς των Ζ.Ο.Ε. και η όποια τροποποίηση κριθεί αναγκαία να γίνεται προς ηπιότερη κατεύθυνση, µε στόχο την περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος. 3. Οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που επιτρέπονται να είναι: 3.1 B Κατηγορία και Α2 Κατηγορία σύµφωνα µε την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται µε την ΚΥΑ 15393/2332, ΦΕΚ 1022/ Από την Α2 κατηγορία να εξαιρούνται δραστηριότητες (όπως στο τεύχος) 3.2 ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13727/724, ΦΕΚ 1087/ αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα Π.. Από τις κατηγορίες µέσης όχλησης να εξαιρούνται οι δραστηριότητες (όπως στο τεύχος). - Για την προστασία των ρεµάτων που υπάρχουν προτείνεται να ακολουθηθούν οι διατάξεις του ΓΟΚ και της νοµοθεσίας περί ρεµάτων, δηλ. ο ορισµός ζωνών προστασίας πλάτους 20 µέτρων, αντί για τις ζώνες πλάτους 25 µέτρων που προτείνονται από την µελέτη. Ο λόγος της διαφοροποίησης είναι ότι ενώ η αριθµητική διαφορά είναι ουσιαστικά χωρίς σηµασία, η αναφορά στον ΓΟΚ δεν έχει κίνδυνο παράβλεψης και παρερµηνειών. Για τα υπάρχοντα ρέµατα εντός αστικού ιστού, προτείνονται µελέτες διευθέτησης διαµόρφωσης, όπου αυτές χρειάζονται. - Στην περιοχή γύρω από τα ερείπια του Ορεινού, προτείνεται να απαγορευθεί η λειτουργία λατοµείων και να ορισθεί ζώνη ΠΕΠ (Περιοχή Ειδικής Προστασίας) για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Για την παροχή αδειών έρευνας για την ύπαρξη λατοµικών ζωνών προτείνεται να υπάρχει ο περιορισµός της έρευνας αποκλειστικά και µόνο µε επιστηµονικές µεθόδους (π.χ. ερευνητικές γεωτρήσεις, ηλεκτρικές διασκοπήσεις) και όχι µε καταστροφικές µεθόδους απευθείας εξόρυξης. - Στη µελέτη σωστά επισηµαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις των προτεινόµενων Ζωνών Ανάπτυξης και των Περιοχών Ειδικής Προστασίας υπερισχύουν οι ρυθµίσεις που προσβλέπουν στη µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. - Γενικότερα, η περιοχή ανατολικά της Καβάλας (χερσαία και θαλάσσια) προτείνεται να χαρακτηριστεί ως περιοχή ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Νόµου 14

15 1650/ 86 για την προστασία του Περιβάλλοντος. Ειδική µελέτη θα τεκµηριώσει την κρισιµότητα της κατάστασης. - Στον τοµέα των µεταφορών υιοθετείται η πρόταση για Ζώνη Ανάπτυξης Υποδοµών Μεταφορών που περιλαµβάνει εκτάσεις δυτικά και βόρεια της Νέας Καρβάλης, για την ανάπτυξη του νέου Σιδηροδροµικού Σταθµού Νέας Καρβάλης (Καβάλας), τον νέο ανατολικό Λιµένα και τις σχετικές ζώνες (containers, ελεύθερη κ.ά.) και την οδική σιδηροδροµική σύνδεση των δύο περιοχών. Οι εκτάσεις αυτές ήταν χαρακτηρισµένες ως ΖΟΕ 1γ (ζώνη µελλοντικής ανάπτυξης έργων υποδοµών). Στην έκταση αυτή (στο δυτικό άκρο της) συµπεριλαµβάνεται και η προτεινόµενη νέα Ιχθυόσκαλα του ήµου (στον τελευταίο όρµο πριν το νέο λιµάνι). Ειδικότερα για την νέα θέση της Ιχθυόσκαλας είναι αναγκαίο να εκτιµηθούν και παράγοντες που επιδρούν αποφασιστικά στην λειτουργία της, όπως τα υπάρχοντα θαλάσσια ρεύµατα και οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή. Οι παράγοντες αυτοί υπάρχει πιθανότητα να είναι απαγορευτικοί για την προτεινόµενη χωροθέτηση. Για να καλυφθεί, λοιπόν, αυτό το ενδεχόµενο, προτείνεται να υιοθετηθεί από το Γ.Π.Σ., αντί της διατύπωσης «µεταφορά της Ιχθυόσκαλας στον τελευταίο όρµο πριν το νέο λιµάνι» η διατύπωση «διερεύνηση εφικτότητας µεταφοράς της Ιχθυόσκαλας στον τελευταίο όρµο πριν το νέο λιµάνι, και σε περίπτωση ακαταλληλότητας της θέσης αυτής, η εκπόνηση µελέτης νέας χωροθέτησης της Ιχθυόσκαλας». - Για την Περιµετρική οδό της Καβάλας, στο ανατολικό τµήµα προτείνεται παράλληλα µε την κατασκευή της µεγάλης σήραγγας, και νέα χάραξη κλάδου που θα κινείται επί του ορίου Σχεδίου της Καβάλας, εξυπηρετώντας την µε κόµβους σύνδεσης µε το οδικό δίκτυο της πόλης. Το υπόλοιπο ανατολικό τµήµα θα παραµείνει ως έχει, µε τις εξόδους προς το Περιγιάλι να τροποποιούνται, ανάλογα µε τον προβλεπόµενο ιστό της περιοχής. - Η προοπτική της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Καβάλας µε το υπάρχον δίκτυο του ΟΣΕ είναι στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Το ΤΕΕ-ΑΜ συµφωνεί µε την χωροθέτηση του σιδηροδροµικού σταθµού στην περιοχή µεταξύ της Νέας Καρβάλης και της Εγνατίας Οδού. Ακόµη, ο ήµος Καβάλας έχει ανάγκη σιδηροδροµικής σύνδεσης µε τη Θεσσαλονίκη µέσω Αµφίπολης και ράµας (ή ενδιάµεσου σταθµού µεταξύ Καβάλας και ράµας, όπως π.χ. το οξάτο - σιδηροδροµική Εγνατία). Η ακριβής χάραξη θα προκύψει µετά από σχετική µελέτη, για την οποία οι ήµοι Καβάλας και ράµας θα πρέπει να συνεργαστούν µε τον ΟΣΕ. Η σιδηροδροµική σύνδεση µε την ράµα θα πρέπει επιπλέον να ενισχύεται/συµπληρώνεται και µε ελαφρύ σιδηρόδροµο προαστιακού τύπου προκειµένου να καλυφθούν οι ήδη υφιστάµενες ανάγκες µετακινήσεων αλλά και να τονωθεί η σχέση µεταξύ των γειτονικών αστικών κέντρων. - Σε σχέση µε το λιµενικό σύστηµα Καβάλας, το ΤΕΕ-ΑΜ συµφωνεί µε τις κατευθύνσεις των προτάσεων του Γ.Π.Σ. όπου προτείνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί ενδεχόµενη µεταφορά των ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήµνος και Λέσβος) στο νέο λιµάνι τουλάχιστον για την µεταφορά εµπορευµάτων. Το ιστορικό κεντρικό λιµάνι µέσα στην πόλη θα πρέπει να αλλάξει όψη και λειτουργία καθώς σήµερα υπάρχουν εγκαταλειµµένες εγκαταστάσεις που παλαιότερα εξυπηρετούσαν συγκεκριµένους σκοπούς (π.χ. απεντοµωτήριο). Σε σχέση µε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιµενικού Συστήµατος Καβάλας, το οποίο υιοθετείται από την µελέτη χωρίς παρέµβαση, το ΤΕΕ-ΑΜ παρατηρεί τα εξής: το υπάρχον θεσµικό καθεστώς που διαχωρίζει την χερσαία ζώνη λιµένα από την υπόλοιπη πόλη και δηµιουργεί δύο ξεχωριστούς πόλους σχεδιασµού ( ήµο Καβάλας και ΟΛΚ) χαρακτηρίζεται από παραδοξότητα και πρέπει να τροποποιηθεί. Ο ήµος Καβάλας θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο, θεσµικά κατοχυρωµένο, στον φυσικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό της ζώνης του Λιµενικού Συστήµατος Καβάλας. Με τα σηµερινά, πάντως, δεδοµένα, το ΤΕΕ-ΑΜ τονίζει την αναγκαιότητα ενηµέρωσης του ΤΕΕ-ΑΜ από τον Οργανισµό Λιµένα Καβάλας για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιµενικού Συστήµατος Καβάλας, και τονίζει την ανάγκη συνεργασίας ΟΛΚ, ήµου Καβάλας και ΤΕΕ-ΑΜ ώστε να γίνει πλήρης εναρµόνιση των σχεδιασµών των φορέων αυτών για την παραλιακή ζώνη του ήµου Καβάλας και τις χρήσεις της. Π.3.Γενική πολεοδοµική οργάνωση και ρύθµιση των οικιστικών υποδοχέων Για το σύστηµα µεταφορών εντός πόλης, το ΤΕΕ-ΑΜ βλέπει θετικά την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας εφικτότητας της λειτουργίας µέσου σταθερής τροχιάς για τις αστικές συγκοινωνίες στην πόλη της Καβάλας (τράµ). Συµφωνεί µε τις προτάσεις για την χωροθέτηση των τερµατικών σταθµών των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων εκτός κέντρου, σε δύο θέσεις: παράπλευρα του υπάρχοντος 15

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης»

Θ Ε Μ Α «Άρσεις απαλλοτρίωσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 37 ης /8 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 702/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας»

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» (2 η Ανάρτηση 9/2015) Τριταία Ιτέα Κίρρα Σύμπραξη : Σαράφης Κωνσταντίνος (χωροτάκτης) -Καρακώτιας Δημήτρης (πολεοδόμος)- Σκοβολάς Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π.2: Χρήσεις γης και προστασία περιβάλλοντος). Π.2.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Β1 ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)... 3 2. Σύμβαση Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ορθή Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 4-4-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Η Πρόεδρος ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Του Περιφερειακού Συµβουλίου Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 277/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 16/26-06-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ 1o. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Σχεδίου Νόμου του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας / Αττικής 2021» ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΑΣ ΓΡΑΦΕIΟ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της υπ' αριθμ. 33/12 πράξεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ Ελευσίvας απo τηv αριθμ. 5 η της 23-2-2012, συvεδρίαση αυτού που πραγματoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ...1 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...2 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 1/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων

B2: Ευρείες ζώνες ανάπτυξης αστικών δραστηριοτήτων Παρατηρήσεις-Προτάσεις του Δήμου Χερσονήσου για τη Φάση Β1 «Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» Στα πλαίσια της διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων Β1 Φάση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάδοχοι : ΕDP SA Γραφείο Μελετών ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ Συντονιστής:Μάρθα Χουσιανάκου

Διαβάστε περισσότερα