Α. Γενικά Στοιχεία ISO 9001: 2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γενικά Στοιχεία ISO 9001: 2000"

Transcript

1 Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Αττικής Νομός: Αττικής ΟΤΑ: Δήμος Νέας Ιωνίας 2. Τίτλος έργου: «Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων Ο.Τ. 150 (σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας)», με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ. 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) α) Νικόλαος Δακουτρός, Αντ/ρχος Τ.Υ. Τηλ: β) Ον/μο: Αθανασίου Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ: Θέση: Δ/ντής Τ.Υ. 4. Σύμβουλος Προσυμβατικής Διαδικασίας: Ένωση Εταιριών: ReDePlan AE Consultants Olyfor AE DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ Γενικός Συντονιστής - Υπεύθυνος Έργου: (για επικοινωνία) Μανώλης Μπαλτάς ISO 9001: 2000 Μοσχονησίων 46, Αθήνα Τηλ.: , , Φαξ: URL: 1

2 Β. Παράρτημα 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου Το έργο αφορά στην κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 και την εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας. 5α) Σταθμός Αυτοκινήτων Ο Σταθμός αυτοκινήτων σχεδιάζεται να κατασκευαστεί επί οικοπέδου επιφάνειας 4.500,00 περίπου τ.μ. το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος εκτάσεως επιφανείας τ.μ. και έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Νέας Ιωνίας μέσω της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης. Ο σταθμός Αυτοκινήτων καταλαμβάνει μέρος του Ο.Τ. 150 που περιβάλλεται από τις οδούς Σολωμού Γυμνασίου Χρυσ. Σμύρνης Πατρ. Ιωακείμ και βρίσκεται έναντι του Σταθμού ΗΣΑΠ στην περιοχή της Ν. Ιωνίας. Ο.Τ. 150: Περιοχή κατασκευής Σταθμού Αυτοκινήτων 5β) Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Το εύρος εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, όπως προέκυψε από οδηγία της Δημοτικής Αρχής, αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ, ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ και ΝΥΜΦΑΙΟΥ, που αποτελεί περιοχή επιρροής του προγραμματιζόμενου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ και καταλαμβάνει κυρίως τις περιοχές όπου εκτείνεται το Εμπορικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Λεωφ. Ηρακλείου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη που έχει συνταχθεί και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, οι υποδομές που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου έχουν ως ακολούθως: 2

3 1) Σταθμός Αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 Πρόκειται για υπόγειο κτήριο σταθμού το οποίο αναπτύσσεται στο σύνολο σχεδόν της διαθέσιμης επιφάνειας του οικοπέδου, με την αναγκαία χωρική και λειτουργική διάρθρωση που υπαγορεύεται από το γεωανάγλυφο και τη γεωμετρία του (του οικοπέδου). Η προτεινόμενη λύση οδηγεί σε έναν οικονομικό δείκτη ωφελίμου επιφανείας ανά θέση. Το σύνολο της ωφελίμου επιφανείας του σταθμού (περιλαμβανομένων της επιφάνειας των κλιμακοστασίων των Η-Μ χώρων, WC κλπ.) είναι μ2. Η επιφάνεια αυτή διαιρούμενη με τον αριθμό θέσεων που είναι 363, μας δίδει δείκτη 30 μ2 επιφανείας ανά θέση αυτοκινήτου που κρίνεται ικανοποιητικός. Οι μέγιστες βασικές διαστάσεις του γενικού περιγράμματος του σταθμού (σχήματος Γ) είναι μ. Χ μ. και η επιφάνειά του ~ μ2. Η συνολική χωρητικότητα του σταθμού ανέρχεται στις 363 θέσεις Ι.Χ. Ο υπόγειος σταθμός αποτελείται από 6 ημιεπίπεδα δηλ. τρεις υπόγειους ορόφους που καθένας σπάει σε δύο ημιεπίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 1.50 μ. Η λύση αυτή επιλέχθηκε γιατί αφ ενός ο σταθμός προσαρμόζεται καλύτερα στο κεκλιμένο ανάγλυφο του εδάφους και αφ ετέρου γιατί οι μικρού μήκους ευθύγραμμες ράμπες μεταξύ των ημιεπιπέδων διασφαλίζουν τόσο οικονομία ωφέλιμης επιφάνειας (μικρότερο μήκος προσαρμογών κλίσεων) όσο και ευκολότερη κατασκευή. (αποφυγή κυκλικών ή ημικυκλικών ραμπών). Τυπική Κάτοψη ημιεπιπέδων Τομές 3

4 Η είσοδος και η έξοδος βρίσκονται στην οδό Σολωμού και έχει η κάθε μια, μία λωρίδα κυκλοφορίας (μη στεγασμένη), και έξι τουλάχιστον θέσεις αναμονής, πολύ περισσότερες από τις απαιτούμενες. (Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις απαιτούνται μόνο 2 θέσεις αναμονής στην είσοδο του σταθμού). 2) Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Το μέγεθος, το πλήθος και το είδος των τεχνικών υποδομών προσδιορίζονται αναλυτικά σε συνάρτηση με το εύρος κατάληψης του συστήματος που περιλαμβάνεται στο Διάγραμμα Ι. Διάγραμμα Ι: Περιοχή εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Τα μεγέθη σχεδιασμού και εκμετάλλευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης όπως προσδιορίστηκαν από την αποτύπωση των δεδομένων κυκλοφορίας και σήμανσης της περιοχής εφαρμογής του έχουν ως ακολούθως: θέσεις επισκεπτών θέσεις μόνιμων κατοίκων 4

5 6. Προϋπολογισμός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιοσιμότητας κλπ 6α) Προϋπολογισμός Σταθμού Αυτοκινήτων Το κόστος κατασκευής του Σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και αποτυπώνεται παρακάτω: A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ / θέση / θέση / θέση 1 Κτιριακές εγκαταστάσεις Η/Μ εγκαταστάσεις Κατασκευή πλατείας Απρόβλεπτα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 19% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ β) Προϋπολογισμός Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Υπολογίστηκε με βάση την έκταση εύρος εγκατάστασης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, σύμφωνα με την εμπειρία του Συμβούλου από ανάλογα έργα και με χρήση τιμών αγοράς και ανέρχεται στο ποσό των περίπου (προ ΦΠΑ). Στον ως άνω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται εξοπλισμός και εργασία κατακόρυφης σήμανσης, υλικά και εργασία οριζόντιας σήμανσης, εξοπλισμός αστυνόμευσης, σήματα κατοίκων, δημοσιότητα προβολή, προμήθεια καρτών κλπ. 6γ) Οικονομικά Στοιχεία/ Σενάρια Βιοσιμότητας: Για την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης ελήφθησαν υπ όψιν τα αποτελέσματα απογραφής και έρευνας χαρακτηριστικών στάθμευσης στην εν λόγω περιοχή καθώς και στοιχεία εμπειρίας του Συμβούλου σχετικά με τη διάρθρωση εσόδων/ εξόδων, την (ενδεικνυόμενη) τιμολογιακή πολιτική κλπ. Γενικότερα ελήφθησαν υπ όψιν βασικές παράμετροι σχεδιασμού μιας ενιαίας «πολιτικής» στάθμευσης, που περιγράφεται στο Master Plan του έργου, για την υπό μελέτη περιοχή της πόλης της Ν. Ιωνίας. Για τον υπολογισμό των αναγκαίων δεικτών οικονομικής αξιολόγησης, εξετάστηκαν 4 Βασικά Σενάρια ως κάτωθι: - 100% Ίδια κεφάλαια (αμιγώς του ιδιωτικού φορέα επένδυσης) - 50% Ίδια κεφάλαια και 50% δανειακά - 60% Ίδια κεφάλαια και 40% από ενίσχυση δημοσίου (πχ. αναπτυξιακός νόμος) - 25% ίδια κεφάλαια, 40% από ενίσχυση του δημοσίου και 35% δανειακά με τρεις εκδοχές σχετικά με τις τιμές που μπορεί να λάβει ο συντελεστής εναλλαγής (1,25 1,50 1,75) και τρεις εκδοχές για την περίοδο παραχώρησης του ΣΕΣ: 3 έτη, 4 έτη και 5 έτη (βασική εκδοχή). Ως περίοδος παραχώρησης για το Σταθμό ελήφθησαν τα 20 έτη. Τα αποτελέσματα υπολογισμού των σχετικών δεικτών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί υπό μορφή φάσματος. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Καθαρή Παρούσα Αξία (χιλ. ) (NPV)= ~ Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (%) (IRR)= 16,2% ~ 131,9% Περίοδος Αποπληρωμής Κεφαλαίων (έτη) (PBP) = 0,4 ~ 7,4 Νεκρό Σημείο Λειτουργίας (%) (BEP) = 13% ~ 37% Σχέση Ωφελειών - Κόστους (B / C R) = 1,4 ~ 2,3 5

6 6δ) Τελική Πρόταση Το τελικό «σχήμα» του έργου που προκρίθηκε στα πλαίσια του Master Plan του Έργου που καταρτίστηκε γι αυτό το σκοπό αφορά σε «Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ο.Τ.150 της Ν. Ιωνίας για 20 χρόνια και Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας για 5 χρόνια» Στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η δαπάνη πλήρους ανακατασκευής της υπερκείμενης «πλατείας», η οποία περιέρχεται στο Δήμο. Σημείωση: Οι Οριστικές αποφάσεις του Δήμου ως προς την τελική πρόταση Έργου που θα δημοπρατηθεί θα ληφθούν κατά την έναρξη της Β φάσης του Έργου. 6

7 7. Νομικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιμήσεις και πιθανή Ημερομηνία προκήρυξης έργου εκτίμηση 7α) Νομικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου Η μορφή που καλύπτει πλήρως την εξεταζόμενη περίπτωση είναι η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. Για την επίτευξη της σύμβασης είναι δυνατό να εφαρμοσθεί μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις: Εκμίσθωση της έκτασης του δημοτικού οικοπέδου (απλούστερη μορφή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 (νέος Δ.Κ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή η εκμετάλλευση του Σ.Ε.Σ. θα παραχωρηθεί ταυτόχρονα με την ίδια διαγωνιστική διαδικασία στον ίδιο επενδυτή με την εφαρμογή των αντιστοίχως διατάξεων του Δ.Κ.Κ.. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης της επένδυσης για ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 609/85 και στο άρθρο 4 παρ. 4 σημείο (η) του Ν. 1418/84, όπως ισχύουν σήμερα (Άρθ. 11 του Ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του ΣΕΣ μπορεί να θεωρηθεί ως αντάλλαγμα. Παραχώρηση της διαχείρισης του ακινήτου για την αξιοποίησή του μέσω της κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης (ή/και λειτουργία Σ.Ε.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007. Η χρήση των μεθόδων και των εργαλείων που αφορούν στην υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/05 θα εξεταστεί ως ενδεχόμενο πριν την κατάρτιση Τευχών Διαγωνισμού και ανεξάρτητα από τη μέθοδο δημοπράτησης (μία εκ των τριών που αναφέρονται παραπάνω) που θα εφαρμοστεί. 7β) Προβλεπόμενος Χρονικός Προγραμματισμός Έργου Ο Σύμβουλος, ολοκληρώνοντας την Α φάση του έργου, κατέθεσε, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ολοκληρωμένο Master Plan. Το ΔΣ του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την υπ αριθμ. 83/ απόφαση του, ενέκρινε το παραδοτέο του Συμβούλου και το διαβίβασε στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Αναμένεται εντός του Μαΐου 2009 η θετική γνωμοδότηση του, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και έγκριση του παραδοτέου του Συμβούλου και η εντολή για την έναρξη της Β φάσης. Εκτιμάται ότι ο Σύμβουλος θα καταθέσει τα Τεύχη Δημοπράτησης εντός της συμβατικής του προθεσμίας (Οκτώβριος 2009) και ότι θα απαιτηθούν περίπου δύο μήνες για τον έλεγχο τους (των Τευχών Δημοπράτησης) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και την έγκριση τους από του Δ.Σ.. Το έργο θεωρείται ότι μπορεί να δημοπρατηθεί Ιανουάριο - Φεβρουάριο

Α. Γενικά Στοιχεία ISO 9001: 2000

Α. Γενικά Στοιχεία ISO 9001: 2000 Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου Νομός: Κυκλάδων ΟΤΑ: Δήμος Άνδρου 2. Τίτλος έργου: «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την ανέγερση Πολυχώρου Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ . EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Απόφασης

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Απόφασης Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 Βαθμός Ασφαλείας Αριθμός Πρωτοκόλλου Βαθμός Προτεραιότητας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σ.Δ.Ι.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 www.euroconsultants.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ... 1 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40

/ 600 450 300 / 11.400 10.800 8.400 30.600,00 1,249 38.219,40 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» ΣΑΤΑ Υπάρχουσα πίστωση 15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 336.480,60 (χωρίς ΦΠΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτης ΜΗΜΑ. περιοχή Κούμ Καπί. Χανιά

Κρήτης ΜΗΜΑ. περιοχή Κούμ Καπί. Χανιά Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα «Επιλύων» Τ ΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργία Μαρίνας στη περιοχή Κούμ Καπί. Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Νοµός: ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΤΑ: ΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2. Τίτλος έργου: Αξιοποίηση εκµετάλλευση του χιονοδροµικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης (72.000 στρεµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020

Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Επιχειρηματικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΔΕΥΑ Βοΐου για την περίοδο 2015 2020 Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Mελέτη Κόστους-Οφέλους Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013. Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012 31/12/2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Copyright: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΕΛΠ ΟΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1 η Ιανουαρίου 2014 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονικής Αναφοράς Αθήνα, 28 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 19. CLLD/LEADER 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η Άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα