Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)"

Transcript

1 Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Μαγνησίας ΟΤΑ: ήµος Μηλεών 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Μηλεών στη προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. Μηλεών Ν. Μαγνησίας 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) Ον/µο: Απόστολος Αρέθας Τηλ: Θέση: ήµαρχος 4. Σύµβουλος Προσυµβατικής ιαδικασίας: Εταιρία: PLANNING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι Τηλ , Fax: (Υπεύθυνος έργου: κ. Γεώργιος Γιαννάτος) Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου (µε αναφορές, φωτογραφίες κλπ έως 3 σελίδες) 6. Προϋπολογισµός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιωσιµότητας κλπ (έως 1 σελίδα) 7. Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση

2 Συνοπτική Περιγραφή Έργου βασικά στοιχεία έργου Το έργο της προσυµβατικής διαδικασίας αφορά στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη δηµιουργία σεναρίων βιωσιµότητας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου Μηλεών µέσω της σύµπραξης µε ιδιωτικούς φορείς. Έπειτα από την εξέταση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του ήµου αναφορικά µε τα πολεοδοµικά, χωροταξικά και ιδιοκτησιακά χαρακτηριστικά των επιµέρους ακινήτων και εκ των εναλλακτικών προτάσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, τελικά επιλέχθηκε η πρόταση που αφορά τη δηµιουργία Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας και Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωµένων. Οι σχεδιαζόµενες εγκαταστάσεις προβλέπεται να δηµιουργηθούν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ήµου Μηλεών στον Αγ. Γεώργιο, συνολικής έκτασης 30 στρεµµάτων. Η συγκεκριµένη τοποθεσία είναι ιδανική για την ανάπτυξη τέτοιου είδους κέντρων τόσο για την εύκολη πρόσβασή της όσο και για την καθαρότητα της ατµόσφαιρας. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι η ανάγκη για παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών στην περιφέρεια ολοένα αυξάνεται ενώ στο Νοµό Μαγνησίας δεν υπάρχουν αντίστοιχες σύγχρονες µονάδες παροχής σχετικών υπηρεσιών. Η δηµιουργία των δύο κέντρων συγχρόνως οδηγεί σε συνέργειες στις ανάγκες προσωπικού, ιατρικού κλπ. εξοπλισµού µε αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του λειτουργικού κόστους. Επίσης η λειτουργία των δύο κέντρων αναµένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική µε οικονοµικές αποδόσεις που προβλέπονται υψηλές, καθώς στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου αλλά ακόµα και της Μαγνησίας δεν υφίστανται παρόµοιες σύγχρονες υποδοµές παροχής υπηρεσιών µέριµνας στους παραπάνω τοµείς. Το Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας θα διαθέτει 50 κλίνες, 40 κλίνες στη µονάδα νοσηλείας και 10 κλίνες στον ξενώνα αποκατάστασης, και στο οποίο θα δύνανται να αντιµετωπίζονται οι παρακάτω παθήσεις και κακώσεις: Mυοσκελετικές παθήσεις (π.χ. Αυχεναλγία, µετεγχειρητική αποκατάσταση µετά από διορθωτικές επεµβάσεις, κ.α.) Νευρολογικές παθήσεις (π.χ. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, Κακώσεις Νωτιαίου µυελού κ.α.) Παθήσεις του καρδιο- αναπνευστικού συστήµατος Άλλες παθήσεις (π.χ. Λειτουργικά ή επαγγελµατικά νοσήµατα Αθλητές, Μουσικοί, Χορευτές κ.α.) Όλα τα νοσήµατα που χρήζουν αρχικής εσωτερικής νοσηλείας στη φάση της Αποθεραπείας Επίσης θα δύναται να εξυπηρετηθούν οµάδες ενδιαφεροµένων όπως: Παλαιοί ασθενείς που ουδέποτε υπεβλήθησαν σε θεραπεία αποκατάστασης και µετά την αξιολόγηση από τον Ιατρό Αποκατάστασης διαπιστώνεται δυνατότητα ανάρρωσης ή κάλυψης διαφόρων ελλειµµάτων. Παλαιοί ασθενείς που θέλουν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση.

3 Ασθενείς που επιλέγονται για εφαρµογή νέων θεραπευτικών µεθόδων όπως: αντιµετώπιση της σπαστικότητας, επανεκπαίδευση κίνησης και προτύπου βάδισης µε Η.Μ.Γ κ.α.. Ασθενείς που υποβάλλονται αποκλειστικά σε εξειδικευµένες θεραπείες, όπως επανεκπαίδευση ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών µετά εγκεφαλική βλάβη (Α.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Κ) ή εκµάθηση ανεξάρτητης διαβίωσης και εργονοµική διευθέτηση του σπιτιού ή χώρου δουλειάς. Ειδικές οµάδες όπως ηλικιωµένοι, οµάδα οστεοπόρωσης, Παρκισσονικοί, ασθενείς µε χρόνια ρευµατολογικά νοσήµατα κ.α. προκειµένου να προλάβουν επιδείνωση της κατάστασης και να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων θα διαθέτει 50 κλίνες και θα εξασφαλίζει υποχρεωτικώς στα ηλικιωµένα άτοµα: Υγιεινή διαµονή προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόµενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη µε την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόµενου µε ελάχιστο ηµερήσιο όριο τις θερµίδες τροφής µε την σωστή ποιοτική σύνθεση. Συνεχή φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόµενο ιατροφαρµακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρα διάγνωση της ασθένειας και τη µέριµνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγµένο νοσηλευτήριο. υνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων διευκόλυνσης των περιθαλποµένων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά µπαστούνια, περιπατητήρες κ.λ.π.). Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα µε την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση του περιθαλπόµενου. Φυσικοθεραπεία µε την εφαρµογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών µεθόδων ή µέριµνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστηµονικά εφικτή. υνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και συµµετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Τον οφειλόµενο στην ανθρώπινη αξία σεβασµό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωµατικής ή πνευµατικής κατάστασης του περιθαλπόµενου. Αναλυτικά, η έκταση των προβλεπόµενων χώρων είναι: Εµβαδό σε τ.µ. Κτίριο Α (Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης) 588,00 Κτίριο Β (Μονάδα Νοσηλείας) 1.100,00 Κτίριο Γ (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων) 987,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.675,00

4 Προϋπολογισµός έργου: Κόστος Κατασκευής Κόστος κατασκευής οικοδοµών Κέντρου Α-Α Κόστος οικοδοµής ,00 Ιατρικός - Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Εξοπλισµός Εστιατορίου - Πλυντηρίου Έπιπλα και διακόσµηση Κόστος διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου Κόστος κατασκευής πισίνας ,00 Σύνολο Κόστος κατασκευής οικοδοµών ΜΦΗ Κόστος κατασκευής/ τ.µ ,00 Ιατρικός - Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός ,00 Εξοπλισµός Εστιατορίου - Πλυντηρίου 7.000,00 Έπιπλα και διακόσµηση ,00 Κόστος διαµόρφωσης εξωτερικού χώρου ,00 Σύνολο ,00 Σύνολο ,00 Σενάρια χρηµατοδότησης: Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση σε όλες τις φάσεις λαµβάνει ως προϋπόθεση την ένταξη του σχεδίου δηµιουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας - Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004, όπως αυτός ισχύει. Με βάση την επιδιωκόµενη επιδότηση, δηµιουργούνται 3 διαφορετικά σενάρια: Σενάριο Α Σενάριο Β Σενάριο C Ίδια Συµµετοχή 27,5% 32,5% 37,5% Τραπεζικός ανεισµός 27,5% 32,5% 37,5% Επιδότηση 45% 35% 25% Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων δεν δύναται να ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου και έτσι διαµορφώνεται το εξής σενάριο χρηµατοδότησης: Σενάριο Ίδια Συµµετοχή 50% Τραπεζικός ανεισµός 50% Επιδότηση 0% Στις επόµενες σελίδες, παρουσιάζονται συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για την πρώτη 10ετία λειτουργίας της επένδυσης συνολικά, ανά σενάριο.

5 Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Α Έτος Έσοδα από υπηρεσίες , , , , , , , , , ,69 Απόδοση 1,5% εσόδων στο ήµο , , , , , , , , , ,00 απάνες Προσωπικού , , , , , , , , , ,38 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας , , , , , , , , , ,49 Λειτουργικά Κέρδη , , , , , , , , , ,83 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού , , , , , , ,49 0,00 0,00 0,00 Κέρδη Προ Αποσβέσεων & Φόρων , , , , , , , , , ,83 Αποσβέσεις , , , , , , , , , ,00 Κέρδη Προ Φόρων , , , , , , , , , ,83 Φόροι , , , , , , , , , ,71 Κέρδη Μετά Φόρων , , , , , , , , , ,12 % ΚΜΦ 8,45% 13,22% 17,39% 18,09% 18,76% 19,40% 20,02% 20,61% 20,83% 21,04% NPV , , , , , , , , , ,91 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ , , , , , , , , , ,20 IRR -27% 6% 22% 31% 37% 40% 42% 43% 44%

6 Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο Β Έτος Έσοδα από υπηρεσίες , , , , , , , , , ,69 Απόδοση 1,5% εσόδων στο ήµο , , , , , , , , , ,00 απάνες Προσωπικού , , , , , , , , , ,38 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας , , , , , , , , , ,49 Λειτουργικά Κέρδη , , , , , , , , , ,83 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού , , , , , , ,98 0,00 0,00 0,00 Κέρδη Προ Αποσβέσεων & Φόρων , , , , , , , , , ,83 Αποσβέσεις , , , , , , , , , ,00 Κέρδη Προ Φόρων , , , , , , , , , ,83 Φόροι , , , , , , , , , ,71 Κέρδη Μετά Φόρων , , , , , , , , , ,12 % ΚΜΦ 8,10% 12,95% 17,18% 17,92% 18,64% 19,32% 19,98% 20,61% 20,83% 21,04% NPV , , , , , , , , , ,88 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ , , , , , , , , , ,20 IRR -35% -2% 14% 24% 29% 33% 35% 37% 38%

7 Οικονοµικά Αποτελέσµατα 1 ης δεκαετίας Σενάριο C Έτος Έσοδα από υπηρεσίες , , , , , , , , , ,69 Απόδοση 1,5% εσόδων στο ήµο , , , , , , , , , ,00 απάνες Προσωπικού , , , , , , , , , ,38 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας , , , , , , , , , ,49 Λειτουργικά Κέρδη , , , , , , , , , ,83 Τόκοι Τραπεζικού ανεισµού , , , , , , ,47 0,00 0,00 0,00 Κέρδη Προ Αποσβέσεων & Φόρων , , , , , , , , , ,83 Αποσβέσεις , , , , , , , , , ,00 Κέρδη Προ Φόρων , , , , , , , , , ,83 Φόροι , , , , , , , , , ,71 Κέρδη Μετά Φόρων , , , , , , , , , ,12 % ΚΜΦ 7,75% 12,67% 16,97% 17,76% 18,52% 19,24% 19,94% 20,61% 20,83% 21,04% NPV , , , , , , , , , ,86 Αποπληθωρισµένα ΚΜΦ , , , , , , , , , ,20 IRR -41% -9% 8% 18% 24% 27% 30% 32% 33%

8 Νοµικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιµήσεις και πιθανή Ηµεροµηνία προκήρυξης έργου εκτίµηση Η υλοποίηση του έργου προτείνεται να γίνει κατόπιν δηµοπράτησης µε παραχώρηση χρήσης, βάσει αφ ενός της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π 60/2007, όπως αυτά ισχύουν, και αφ ετέρου τον Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008). Τα τεύχη διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Οικονοµική Προσφορά, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική συγγραφή Υποχρεώσεων και Προϋπολογισµός Έργου) θα συνταχθούν και θα σταλούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση και δηµοσίευση.