Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία"

Transcript

1 Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes E. coli Άλλα Εντεροβακτηριακά P. aeruginosa N. meningitidis N. gonorrhoeae H. influenzae Bacteroides fragilis group Candida albicans και non-albicans Cryptococcus

2 Είδος μικροοργανισμού συχνά συνδεόμενο με επιμόλυνση CoNS Corynebacterium spp. Bacillus spp. Propionibacterium acnes Micrococcus spp. S. viridans group Συχνό πρόβλημα αξιολόγησης αποτελούν οι CoNS διότι: Αποτελούν σημαντικό μέρος της χλωρίδας του δέρματος και συχνά επιμολύνουν τις καλλιέργειες Το 12-15% των θετικών αιμοκαλλιεργειών με CoNS αφορούν αληθείς βακτηριαιμίες (συνδεόμενες με αγγειακούς καθετήρες, προθέσεις ή άλλους παράγοντες)

3 Αριθμός ειδών μικροβίων Ανάπτυξη περισσοτέρων του ενός μικροβίων συνηγορεί υπέρ της επιμόλυνσης Παρόλα αυτά 6-12% των αληθών βακτηριαιμιών είναι πολυμικροβιακές

4 Αριθμός θετικών αιμοκαλλιεργειών Πολλαπλές θετικές καλλιέργειες με ταυτόσημο είδος και αντιβιόγραμμα στο σύνολο των ληφθέντων αυξάνουν την θετική προγνωστική αξία της εξέτασης Όταν μία καλλιέργεια (ένα ζεύγος) από τις δύο που ελήφθησαν ταυτόχρονα είναι θετική συνηγορεί υπέρ της επιμόλυνσης Εάν ελήφθησαν με διαφορά χρόνου ίσως να πρόκειται και για αληθή μη συνεχή βακτηριαιμία

5 Τρόπος λήψης αιμοκαλλιέργειας Όταν λαμβάνεται από αγγειακό καθετήρα και είναι θετική μπορεί να σημαίνει: Αληθή βακτηριαιμία Αποικισμό του καθετήρα (που μπορεί να οδηγήσει σε βακτηριαιμία) Επιμόλυνση Για να αξιολογηθεί είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από μία δεύτερη αιμοκαλλιέργεια η οποία πρέπει να λαμβάνεται από περιφερική φλέβα

6 Άλλα κριτήρια αξιολόγησης Χρόνος θετικοποίησης Δεν αποτελεί σταθερό κριτήριο αληθούς βακτηριαιμίας (τα αποτελέσματα σχετικών μελετών ποικίλουν) Συνδυασμός κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων Κλινικά κριτήρια Πυρετός ή υποθερμία Υπόταση Αριθμός λευκών (>20.000/μl ή <4.000/μl) Αύξηση της τιμής της CRP εντός 24 ωρών από την 1η θετική αιμοκαλλιέργεια

7 Αλγόριθμος εργασίας πιθανά επιμολυσμένων αιμοκαλλιεργειών Δεδομένα Ελήφθησαν 2 καλλιέργειες αίματος και η μία ανέπτυξε CoNS, Corynebacterium spp., Micrococcus spp., Bacillus spp. (πλήν B. anthracis) ή Streptococcus viridans group Ελήφθη 1 καλλιέργεια αίματος και ανέπτυξε CoNS, Corynebacterium spp., Micrococcus spp., Bacillus spp. (πλήν B. anthracis) ή Streptococcus viridans group 2 καλλιέργειες αίματος που ελήφθησαν μέσα σε 24 ώρες ανέπτυξαν CoNS, Corynebacterium spp, Micrococcus spp, Bacillus spp (πλήν B. anthracis) ή Streptococcus viridans group Ενέργειες Δεν ταυτοποιείται το είδος και δεν γίνεται αντιβιόγραμμα. Αναφέρεται ως πιθανή επιμόλυνση Δεν ταυτοποιείται το είδος και δεν γίνεται αντιβιόγραμμα. Αναφέρεται ότι η σημασία του βακτηρίου δεν μπορεί να εκτιμηθεί Ταυτοποιείται το είδος και γίνεται αντιβιόγραμμα Εάν ανήκουν στο ίδιο είδος και έχουν ταυτόσημα αντιβιογράμματα, αναφέρεται η ταυτοποίηση και το αντιβιόγραμμα Εάν είναι διαφορετικά δεν αναφέρεται το είδος και το αντιβιόγραμμα. Αναφέρονται ως διαφορετικά στελέχη και ως πιθανή επιμόλυνση

8 Απάντηση Για τις θετικές καλλιέργειες αίματος η απάντηση δίδεται σε 3 στάδια: Άμεσα γίνεται προφορική ενημέρωση του θεράποντος ιατρού για το θετικό αποτέλεσμα και περιγράφεται λεπτομερώς η μορφολογία του μικροβίου και εάν είναι Gram-θετικό ή Gram-αρνητικό Γραπτή απάντηση δίδεται όταν το μικρόβιο αναπτυχθεί στα στερεά θρεπτικά υλικά και περιλαμβάνει την προκαταρκτική ταυτοποίηση, το άμεσο αντιβιόγραμμα και τον αριθμό των θετικών καλλιεργειών Η τελική απάντηση περιλαμβάνει την ακριβή ταυτοποίηση, το αντιβιόγραμμα και τις MICs Για τις αρνητικές καλλιέργειες αίματος αναφέρεται και ο χρόνος επώασης π.χ. ουδεμία ανάπτυξη μετά επώαση 5 ημερών Σε περίπτωση που αξιολογείται θετική καλλιέργεια ως επιμόλυνση, η απάντηση αναφέρει το γένος π.χ. Bacillus spp, τον αριθμό των θετικών καλλιεργειών και ότι είναι πιθανή επιμόλυνση Η ταυτοποίηση είναι αδρή και δεν γίνεται αντιβιόγραμμα

9 Βακτηριαιμία συνδεόμενη με καθετήρα Οι ενδαγγειακοί καθετήρες χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς όπως: Χορήγηση υγρών, φαρμάκων, αίματος και παραγώγων αίματος Παρεντερική διατροφή Αιμοδυναμικές μετρήσεις Η παρουσία κεντρικού αγγειακού καθετήρα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για νοσοκομειακή βακτηριαιμία

10 Τύποι ενδαγγειακών καθετήρων που σχετίζονται με βακτηριαιμίες Τύπος καθετήρα Περιφερικός φλεβικός καθετήρας Περιφερικός αρτηριακός καθετήρας Καθετήρας μέσης γραμμής Κεντρικός καθετήρας χωρίς τούνελ Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας Κεντρικός καθετήρας εισερχόμενος περιφερικά Κεντρικός καθετήρας με τούνελ Ολικά εμφυτευμένη συσκευή Σχόλια Βραχείας παραμονής Βραχείας παραμονής Περιφερικός καθετήρας Βραχείας ή ενδιάμεσης παραμονής Βραχείας ή ενδιάμεσης παραμονής Βραχείας παραμονής Αντί κεντρικού φλεβικού καθετήρα χωρίς τούνελ Μακράς παραμονής Μακράς παραμονής

11 Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες χωρίς υποδόριο τμήμα (τούνελ) Οι πλέον συχνοί ΚΦΚ Εισάγονται διαδερμικά σε κεντρική φλέβα (υποκλείδιο, έσω σφαγίτιδα, μηριαία) και φθάνουν στην άνω κοίλη φλέβα Χρησιμοποιούνται για βραχύ ή ενδιάμεσο χρόνο παραμονής Ευθύνονται για το 90% των αιμοτογενών λοιμώξεων από καθετήρες

12 Βακτηριαιμία σχετιζόμενη με καθετήρα Κλινικός ορισμός: Βακτηριαιμία ή μυκηταιμία σε ασθενή με καθετήρα η οποία αποδεικνύεται με 1 θετική αιμοκαλλιέργεια από περιφερική φλέβα, με κλινικές εκδηλώσεις λοίμωξης (πυρετό, ρίγος, υπόταση, shock) απουσία άλλης εμφανούς εστίας βακτηριαιμίας (πλην του καθετήρα) Η οριστική διάγνωση της βακτηριαιμίας της συνδεόμενης με καθετήρα απαιτεί την ανάπτυξη του ίδιου μικροβίου (είδος και αντιβιόγραμμα) από το περιφερικό αίμα και τον καθετήρα (άκρον, λήψη αίματος από το hub, DTP)

13 Παθογένεια Αποικισμός εξωτερικής επιφάνειας του άκρου του καθετήρα από μικρόβια του δέρματος Κύριος μηχανισμός σε βραχείας διάρκειας καθετήρες (<14ημερών) Αποικισμός του αυλού του καθετήρα από μικρόβια που μολύνουν το σημείο σύνδεσης του καθετήρα με την συσκευή έγχυσης των υγρών (hub) Συχνότερος μηχανισμός σε μακράς διάρκειας καθετήρες (>14 ημερών)

14 ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΦΚ - Παθογένεια infusate Intraluminal colonization (>14 days) Extraluminal colonization (<14 days)

15 Μικροβιακά αίτια CoNS (S. epidermidis) S. aureus Enterococcus spp. Gram (-) βακτηρίδια Enterobacter spp Klebsiella spp Serratia spp Acinetobacter spp P. aeruginosa Μύκητες Άλλοι μικροοργανισμοί της χλωρίδας του δέρματος όπως Corynebacterium spp

16 Εργαστηριακές μέθοδοι τεκμηρίωσης βακτηριαιμίας συνδεόμενης με καθετήρα Καλλιέργεια του καθετήρα Ημιποσοτική (κατά Maki) Ποσοτική (μέθοδοι έκλουσης) Ποιοτική (δεν συνιστάται) Καλλιέργειες αίματος Ποσοτική καλλιέργεια αίματος από τον καθετήρα και από περιφερική φλέβα Διαφορά στο χρόνο θετικοποίησης καλλιέργειας αίματος από τον καθετήρα και την περιφέρεια

17 Τεχνική καλλιέργειας καθετήρα Αφαιρείται ο καθετήρας με άσηπτη τεχνική πιεζόμενος κάθετα προς το δέρμα Κόβεται με αποστειρωμένο ψαλίδι τμήμα 5 cm από το άκρο Είναι πιο αξιόπιστο και προτιμάται από το υποδόριο τμήμα Τοποθετείται σε αποστειρωμένο δοχείο που κλείνει καλά (ώστε να μην ξηραθεί) χωρίς φυσιολογικό ορό ή υλικό μεταφοράς

18 Ημιποσοτική μέθοδος κατά Maki Καλλιεργείται το άκρο του καθετήρα σε αιματούχο άγαρ Κυλίεται στην επιφάνεια 4-5 φορές με ελαφρά πίεση Επωάζεται στους 35 C σε ατμόσφαιρα CO 2 για 72 ώρες (παρακολουθείται καθημερινά) Ανάπτυξη αποικιών 15 cfu/τμήμα καθετήρα συνοδευόμενη από συμπτώματα και σημεία τοπικής ή συστηματικής λοίμωξης είναι ενδεικτική λοίμωξης σχετιζόμενης με καθετήρα (αριθμός αποικιών <15 cfu θεωρείται πιθανή επιμόλυνση)

19 Ημιποσοτική μέθοδος κατά Maki Συνιστάται για καθετήρες βραχείας διάρκειας, στους οποίους η βακτηριαιμία οφείλεται σε εξωαυλικό αποικισμό Ευαισθησία Βραχείας διάρκειας: 94% Μακράς διάρκειας: 75% Ειδικότητα Βραχείας διάρκειας: 85 % Μακράς διάρκειας: 71% PPV 8,8 80% (χαμηλή) NPV 88-99% Πλεονέκτημα Γρήγορη και εύκολη στην εκτέλεση για τα κλινικά εργαστήρια

20 Ποσοτικές μέθοδοι καλλιέργειας με έκλουση του καθετήρα Μέθοδος έκλουσης του αυλού με σύριγγα (flushing) Την μέθοδο περιέγραψε οι Cleri και συν. το 1980 Ποσοτική μέθοδος μετά ανακίνηση (vortexing method) Ποσοτική μέθοδος με ανάδευση σε sonicator (sonicator method)

21 Ποσοτική μέθοδος μετά ανακίνηση (vortexing method) Το άκρο του καθετήρα τοποθετείται σε 1 ml brainheart infusion broth Ανακινείται για 1 min σε Vortex Ποσότητα 0,1 ml από το εναιώρημα καλλιεργείται σε αιματούχο άγαρ Μετρώνται οι αποικίες, υπολογίζοντας την αραίωση (x10) Ανάπτυξη αποικιών >100 cfu/ml συνοδευόμενη από συμπτώματα και σημεία τοπικής ή συστηματικής λοίμωξης είναι ενδεικτική λοίμωξης σχετιζόμενης με καθετήρα

22 Ποσοτική μέθοδος με ανάδευση σε sonicator (sonication method) Το άκρο του καθετήρα τοποθετείται σε 10ml brain-heart infusion broth Εφαρμόζονται υπέρηχοι για 1min (55.000Hz και 125W) Ποσότητα 0,1 ml από το ζωμό και 0,1 ml από 1:100 αραίωση του ζωμού, εμβολιάζεται σε αιματούχο άγαρ Ανάπτυξη αποικιών >100 cfu/ml συνοδευόμενη από συμπτώματα και σημεία τοπικής ή συστηματικής λοίμωξης είναι ενδεικτική λοίμωξης σχετιζόμενης με καθετήρα

23 Μέθοδοι που δεν απαιτούν αφαίρεση του καθετήρα Ημιποσοτική καλλιέργεια δείγματος με υγρό βαμβακοφόρο στειλεό γύρω από το σημείο εισόδου του καθετήρα (σε ακτίνα 3cm) Καλλιέργεια από εσωτερική επιφάνεια του σημείου σύνδεσης με την συσκευή έγχυσης (1 swab/hub) Ανάπτυξη >15 cfu του ίδιου μικροβίου από το δείγμα της εισόδου και/ή του hub του καθετήρα και της περιφερικής καλλιέργειας αίματος είναι ενδεικτικό βακτηριαιμίας σχετιζόμενης με καθετήρα Ανάπτυξη <15 cfu /τρυβλίο του ίδιου μικροβίου από τις δύο θέσεις συνηγορεί υπέρ του ότι ο καθετήρας δεν είναι η πηγή της βακτηριαιμίας Υψηλή αρνητική προγνωστική αξία (93-99%) Αποφεύγεται η αναίτια αφαίρεση καθετήρα

24 Ποσοτικές αιμοκαλλιέργειες από καθετήρα και περιφερική φλέβα Είναι η πλέον ακριβής μέθοδος για την διάγνωση βακτηριαιμίας σχετιζόμενης με καθετήρα Ευαισθησία: 87% Ειδικότητα: 98% Μακράς διάρκειας: Ευαισθησία: 93% Ειδικότητα: 100% Η ποσοτική καλλιέργεια απαιτεί σύστημα Isolator (σωληνάριο με αντιπηκτικό). Προστίθενται 10ml αίματος φυγοκεντρούνται και ίσος όγκος από ίση ποσότητα ιζήματος ενοφθαλμίζεται σε στερεό θρεπτικό υλικό (αιματούχο ή BHI άγαρ) Ανάπτυξη ταυτόσημου μικροβίου με σχέση αριθμού αποικιών ποσοτικής αιμοκαλλιέργειας από καθετήρα και από περιφερική φλέβα >3:1 (παλαιότερα 5-10:1) είναι ενδεικτική βακτηριαιμίας σχετιζόμενης με καθετήρα

25 Διαφορά χρόνου θετικοποίησης αιμοκαλλιεργειών από καθετήρα και περιφερική φλέβα Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατίθεται αυτόματο μηχάνημα επώασης, ανίχνευσης και αυτόματης καταγραφής του χρόνου θετικοποίησης των φιαλών αιμοκαλλιέργειας Ταυτόχρονη λήψη αίματος από περιφερική φλέβα και αρμό καθετήρα (hub) πριν την λήψη αντιβιοτικών Ζεύγη φιαλών εμβολιάζονται ταυτόχρονα, με την ίδια ποσότητα αίματος, σημαίνονται σωστά και αποστέλλονται στο εργαστήριο άμεσα

26 Αξιολόγηση διαφοράς χρόνου θετικοποίησης αιμοκαλλιεργειών Διαφορά στο χρόνο θετικοποίησης της αιμοκαλλιέργειας που λαμβάνεται από τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα και εκείνης που λαμβάνεται από την περιφερική φλέβα (Differential time to positivity for CVC versus peripheral blood cultures) τουλάχιστον 2 ώρες (ταχύτερη θετικοποίηση αιμοκαλλιέργειας από καθετήρα) με ίδιο μικροοργανισμό, συνηγορεί υπέρ βακτηριαιμίας συνδεόμενης με καθετήρα

27 Διαφορά χρόνου θετικοποίησης αιμοκαλλιεργειών Είναι μέθοδος μεγάλης ακρίβειας Ευαισθησία:85% Βραχείας διάρκειας: 81% Μακράς διάρκειας: 93% Ειδικότητα: 81% Βραχείας διάρκειας: 92% Μακράς διάρκειας: 75% PPV 61% NPV 99% Είναι η πλέον εύχρηστη μέθοδος

28 Ποσοτικές αιμοκαλλιέργειες από 2 διαφορετικούς αυλούς του καθετήρα Σε περίπτωση μη δυνατής λήψης αιμοκαλλιέργειας από περιφερική φλέβα Συνιστάται λήψη αιμοκαλλιεργειών από 2 διαφορετικούς αυλούς και ποσοτική αιμοκαλλιέργεια Ανάπτυξη ίδιου μικροβίου με σχέση αριθμού αποικιών 3:1 είναι ενδεικτική βακτηριαιμίας σχετιζόμενης με καθετήρα Η διαφορά στον χρόνο θετικοποίησης δεν αποτελεί ακόμα κριτήριο Μειονέκτημα: Ψευδώς θετικές αιμοκαλλιέργειες από καθετήρα

29 Ολικώς εμφυτευμένη αγγειακή συσκευή Εάν αφαιρεθεί η συσκευή καλλιεργείται Ποσοτικά το άκρον του καθετήρα Ποιοτικά το περιεχόμενο της δεξαμενής της συσκευής (port) Μεγαλύτερη ευαισθησία από άκρο καθετήρα

30 Αντιμετώπιση Αφαίρεση του καθετήρα Αντιμικροβιακή αγωγή

31 Μέτρα πρόληψης βακτηριαιμιών συνδεόμενων με καθετήρα Η εφαρμογή δέσμης μέτρων πρόληψης που περιλαμβάνει: Σωστή υγιεινή χεριών Μέτρα μέγιστης προφύλαξης κατά την τοποθέτηση του καθετήρα Αντισηψία δέρματος με χλωρεξιδίνη 2% Αποφυγή μηριαίας Αφαίρεση καθετήρων όταν δεν χρειάζονται μείωσε σημαντικά την συχνότητα των βακτηριαιμιών Pronovost et al NEJM 2006

32 Σας ευχαριστώ

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη Λοιμώξεων σχετιζόμενων με Eνδαγγειακούς Kαθετήρες (Νοσηλευτής, Ms, ΣΝΕΛ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο) Το παρόν αποτελεί μετάφραση των ανανεωμένων κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LeukoScan )

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (LeukoScan ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η.Ε. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η oικoλoγία τωv μικρoβίωv είvαι έvας καιvoύργιoς επιστημovικός κλάδoς, πoυ έχει πρόσφατα κερδίσει έδαφoς, λόγω της αvαγvώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ΝΠΔΔ 1 η έκδοση, Νοέμβριος 2013 1 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σταυρούλα Μπάκα. Αρεταίειο Νοσοκομείο

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σταυρούλα Μπάκα. Αρεταίειο Νοσοκομείο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σταυρούλα Μπάκα Αρεταίειο Νοσοκομείο Ορισμός Ως λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος (ΛΟΣ) ορίζεται η παρουσία βακτηρίων στα ούρα (βακτηριουρία) σε συνδυασμό με τη φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

13 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

13 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Åíùóç Åðéóôçìïíéêïý Ðñïóùðéêïý Íïóïêïìåßïõ Ï Åõáããåëéóìüò (ÅÅÐÍÅ) 13 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ Ï ÅÕÁÃÃÅËÉÓÌÏÓ ÁÈÇÍÁ 11-15 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2008 Äþìá Åõáããåëéóìïý ÏÑÃÁÍÙÔÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων)

Πρωτόκολλα Συνεργασίας. Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Πρωτόκολλα Συνεργασίας Οδηγίες Διαχείρισης Νοσημάτων και Καταστάσεων) ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΝΑ 2008 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ ΕΝΥ αυχενική θωρακική ισχιακή Χοριοειδές πλέγμα Χρυσούλα Νικολάου Εγκεφαλονωτιαίο υγρό ΤΟ ΕΝΥ είναι διαυγές, άχρωμο υγρό Βρίσκεται στον υπαραχνοειδή χώρο, στο σύστημα κοιλιών

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο 8 12-2010 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ 5/02/2013 ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής - Eστιακή λοίμωξη - Πνευμονία - Ουρολοίμωξη - Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΕΚΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα