ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα και στις εν γένει σχέσεις της με το εξωτερικό, είναι «HELLENIC SOCIETY OF PAEDIATRIC DENTISTRY». Η εταιρεία χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα όπου αναγράφονται κυκλικώς οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το έτος ίδρυσης 1961, ενώ στο κέντρο υπάρχει ειδική γραμμική παράσταση. Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Ο σκοπός της Εταιρείας είναι επιστημονικός, επαγγελματικός και κοινωνικός. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον της εταιρείας επικεντρώνεται α) στην εκπαίδευση και έρευνα στην Παιδοδοντιατρική, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στοματικής υγείας στα παιδιά, στους έφηβους και στα άτομα με αναπηρία, β) στην επαγγελματική επιμόρφωση των οδοντιάτρων σε θέματα που αφορούν την προαγωγή και προάσπιση επαγγελματικών και επιστημονικών θεμάτων της ειδικότητας καθώς και κάθε σχετική εξέλιξη στο γενικότερο χώρο της υγείας και γ) στην κοινωνική της συνδρομή σε ομάδες του πληθυσμού που έχουν αυξημένες ανάγκες. Η Εταιρεία επιτυγχάνει τους σκοπούς της με τα ακόλουθα μέσα: 1. Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων και επιμορφωτικών μαθημάτων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που έχουν ως αντικείμενο την γενική και στοματική υγεία των παιδιών, εφήβων κλπ. 2. Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας όπου δημοσιεύονται έγκυρες επιστημονικές μελέτες. 3. Τη δημιουργία φυλλαδίων, δημοσίευση ενημερωτικών άρθρων σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά μέσα γενικότερου ενδιαφέροντος, δημόσιες ομιλίες και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκπομπές για τη στοματική υγεία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 4. Τη δημιουργία και διατήρηση Ιστότοπου με την ηλεκτρονική διεύθυνση 1

2 5. Τη συνεργασία με άλλες Ελληνικές και Διεθνείς Eπιστημονικές εταιρείες, Iδρύματα και Oργανώσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και Επαγγελματικούς φορείς για την εκτέλεση μελετών ή προγραμμάτων που έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 6. Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης εισφορών, ετησίων συνδρομών, χορηγιών, δωρεών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 3. ΜΕΛΗ I. Τα μέλη της Ελληνικής Παιδοδοντικής Εταιρείας διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και ΕΠΙΤΙΜΑ. Τα ήδη υπάρχοντα μέλη της Εταιρείας κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος καταστατικού, ορίζονται σαν τακτικά. α. ΤΑΚΤΙΚΑ Ως Τακτικά μέλη της Εταιρείας ορίζονται οδοντίατροι που έχουν αποκτήσει ειδίκευση στην Παιδοδοντιατρική μετά από 3ετείς σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σύμφωνα με τα εκπαιδευτικά κριτήρια και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD), καθώς και απόφοιτοι διετών προγραμμάτων άλλων χωρών μετά από αξιολόγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. β. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ Συνδεδεμένα μέλη μπορούν να γίνουν οδοντίατροι οι οποίοι είναι γενικοί οδοντίατροι ή εξειδικευμένοι σε κάποια άλλη ειδίκευση της οδοντιατρικής, στην Ελλάδα ή άλλες χώρες και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Παιδοδοντιατρική. γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μπορεί να γίνουν οδοντίατροι που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα Παιδοδοντιατρικής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι η προσκόμιση επιστολής από το Διευθυντή του Προγράμματος που θα βεβαιώνει την εγγραφή του υποψηφίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους μπορούν να γίνουν Τακτικά μέλη. δ. ΕΠΙΤΙΜΑ Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν μέλη της Εταιρείας καθώς και οδοντίατροι, γιατροί ή άλλες προσωπικότητες κάθε εθνικότητας, που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην 2

3 επιστημονική πρόοδο της Παιδοδοντιατρικής και στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας. II. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα μελών α. Τακτικά Μέλη 1. Συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίζουν για όλα τα θέματα. 2. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 3. Μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές που δημιουργούνται από το Δ.Σ. 4. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία χωρίς αμοιβή και μεριμνούν για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. 5. Συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας με μειωμένη εισφορά. 6. Λαμβάνουν το Περιοδικό της Εταιρείας δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν αυξημένη (ειδική) πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας με κωδικό. 7. Πρέπει να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους πριν τη λήξη εκάστου έτους (31 Δεκεμβρίου) ή το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους. β. Συνδεδεμένα Μέλη 1. Συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίζουν για όλα τα θέματα, εκτός από την εκλογή των νέων Τακτικών Μελών. 2. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 3. Μπορούν να συμμετέχουν σε επιτροπές που δημιουργούνται από το Δ.Σ. 4. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία χωρίς αμοιβή και μεριμνούν για την προώθηση του σκοπού της Εταιρείας. 5. Συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας με μειωμένη εισφορά όπως τα τακτικά μέλη. 6. Λαμβάνουν το περιοδικό της Εταιρείας δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν αυξημένη (ειδική) πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας με κωδικό. 7. Πρέπει να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους πριν τη λήξη εκάστου έτους (31 Δεκεμβρίου) ή το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους. γ. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 3

4 1. Συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφίζουν για όλα τα θέματα, εκτός από την εκλογή των νέων Τακτικών Μελών. 2. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 3. Συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας με μειωμένη εισφορά που ορίζεται από το ΔΣ. 4. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Τακτικού Μέλους μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Παιδοδοντιατρικής όπου φοιτούν. 5. Λαμβάνουν το περιοδικό της Εταιρείας δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή και έχουν αυξημένη (ειδική) πρόσβαση στον ιστότοπο της Εταιρείας με κωδικό. 6. Πληρώνουν μειωμένη την εκάστοτε ισχύουσα συνδρομή στην Εταιρεία όπως καθορίζεται από το ΔΣ της Εταιρείας πριν τη λήξη έκαστου έτους (31 Δεκεμβρίου) ή το αργότερο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους. δ. Επίτιμα Μέλη Τα Επίτιμα Μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Τακτικά Μέλη εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τα Επίτιμα Μέλη δεν καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και συμμετέχουν δωρεάν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας. IΙΙ. Παραίτηση Διαγραφή μελών α. Η παραίτηση από την ιδιότητα του Μέλους της Εταιρείας γίνεται με γραπτή δήλωση προς το Γενικό Γραμματέα ο οποίος προωθεί τη δήλωση παραίτησης για επικύρωση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Μετά την επικύρωση της παραίτησης από το Δ.Σ το μέλος διαγράφεται από το μητρώο της Εταιρείας. β. Η διαγραφή μέλους από την Εταιρεία γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Σε κατ εξακολούθηση παραβίαση του Δεοντολογικού Κανονισμού της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας που θα έχει τελεσιδικήσει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 2. Σε μη καταβολή των ετήσιων συνδρομών προς την Εταιρεία για περισσότερα από τρία (3) συνεχόμενα χρόνια. Η διαγραφή γίνεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης πρόσκλησης από το Γενικό Γραμματέα μετά από πρόταση του Ταμία, για τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων, και μη ανταπόκρισης του μέλους. 4

5 Η επικύρωση της απόφασης για τη διαγραφή μέλους γίνεται από το Δ.Σ και τη Γ.Σ κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου. Για την απαρτία της Γ.Σ δεν υπολογίζεται ο αριθμός των υπό διαγραφή μελών. Αντίγραφο της απόφασης της Γ.Σ για τη διαγραφή κοινοποιείται στο διαγραφόμενο μέλος από το Γενικό Γραμματέα. Άρθρο 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη της Εταιρείας που είναι ταμειακώς εντάξει, δικαίωμα ψήφου και εκλογής όμως έχουν τα μέλη υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος. Οι Συνελεύσεις της Εταιρείας διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συγκροτείται από τα Μέλη που έχουν καταβάλλει τις συνδρομές τους προς την Εταιρεία (ταμειακώς εν τάξει Μέλη). 2. Η Τακτική Γ.Σ συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το παρόν Καταστατικό και πάντως πριν την λήξη αυτής. 3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ όπου αναγράφονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλονται υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον ΓΓ, σε όλα τα μέλη ηλεκτρονικά ή εγγράφως, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ. Στην πρόσκληση ο Γενικός Γραμματέας καλεί τα τακτικά μέλη να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, γραπτά ή προφορικά, μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας. Στη συνέχεια φροντίζει για την δημοσίευση της λίστας των υποψηφίων το αργότερο 3 ημέρες πριν την διαδικασία. 4. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται με σειρά τα ακόλουθα: α) θέματα τα οποία έχει κρίνει το ΔΣ ότι λόγω κρισιμότητας και μεγάλης σημασίας απαιτούν την απόφαση της ΓΣ και εφ όσον έχουν κατατεθεί προηγούμενα εισηγήσεις, β) το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του απελθόντος ΔΣ που παρουσιάζουν αντίστοιχα ο Πρόεδρος και ο Ταμίας για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γ) την έγκριση της απόφασης της εξελεγκτικής από τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, δ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη, ε) τη διενέργεια αρχαιρεσιών, για την εκλογή των παρακάτω: του Μελλοντικού Προέδρου, έξι μελών του Δ.Σ, των Αναπληρωματικών Μελών του ΔΣ, της τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αναπληρωματικών Μελών αυτής, για τριετή θητεία αρχομένη από την 1 η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Για την ίδια θητεία θα 5

6 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος και ο Απελθών Πρόεδρος, όπως αυτοί προσδιορίζονται κατωτέρω, στ) εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής η οποία και αναλαμβάνει την διενέργεια την αρχαιρεσιών. 5. Στη Γ.Σ προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ και σε περίπτωση κωλύματος ο Απελθών Πρόεδρος. Γραμματέας της Γ.Σ είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. και σε περίπτωση κωλύματος ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Τα καταγραμμένα πρακτικά μετά από έγκριση του Δ.Σ καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε μη επεξεργάσιμη μορφή και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ. 6. Απαρτία στη Γ.Σ υπάρχει με την παρουσία τουλάχιστον του 50% συν ένα των ταμειακώς εν τάξει Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (απλή απαρτία). Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ συγκαλείται την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και, με τα παρόντα μόνο μέλη για τον σχηματισμό απαρτίας. 7. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία των ταμειακώς εν τάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού. Η ψηφοφορία είναι μυστική μόνο στην περίπτωση των εκλογών των μελών του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή ονομαστικά. Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (απλή πλειοψηφία), εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Απόφαση της Γ.Σ για θέμα που δεν αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη, εκτός εάν η απόφαση για συζήτηση του θέματος ληφθεί με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρόντων ταμειακώς εν τάξει Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου για το συγκεκριμένο θέμα. 8. Ο αριθμός των Επιτίμων Μελών δεν υπολογίζεται για την απαρτία της Γ.Σ. 9. Η Έκτακτη Γ.Σ συγκαλείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακώς εν τάξει Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην αίτηση καταγράφονται ευκρινώς οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ. Το Δ.Σ σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης πρέπει να συγκαλέσει Έκτακτη Γ.Σ. Για την πρόσκληση των μελών και τη διεξαγωγή της Συνέλευσης εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για την Τακτική Γ.Σ. 10. Η Γενική Συνέλευση έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Ο Κανονισμός Λειτουργίας, καταρτίζεται και ψηφίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση, κατά την αμέσως επόμενη μετά την ψήφισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίαση. 6

7 Άρθρο 5. Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Μελλοντικό Πρόεδρο, τον Απελθόντα Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα Απλά Μέλη. Υποψηφιότητα για θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται να θέσουν και να εκλεγούν, μόνον ταμειακώς εν τάξει Τακτικά Μέλη της Εταιρείας. 2. Η θητεία του Δ.Σ διαρκεί τρία έτη και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με πρόσκληση, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, του Προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, του Απελθόντος Προέδρου. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών, την πρόσκληση αποστέλλει το πρώτο σε ψήφους νεοεκλεγέν μέλος. 3. Ως Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει αυτοδικαίως το πρόσωπο που έχει εκλεγεί από τις προηγούμενες αρχαιρεσίες ως Μελλοντικός Πρόεδρος. Την θέση του Μελλοντικού Προέδρου αναλαμβάνει αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται εκλογή του από το Δ.Σ., το πρόσωπο που εξελέγη ως Μελλοντικός Πρόεδρος από την Γενική Συνέλευση που εξέλεξε αυτόν και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Την θέση του Απελθόντος Προέδρου καταλαμβάνει αυτοδικαίως ο Πρόεδρος του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται εκλογή του από το Δ.Σ. Μετά την λήξη και αυτής της θητείας του, ο Απελθών Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος στο Δ.Σ. στο αμέσως επόμενο Δ.Σ, μπορεί όμως να εκλεγεί σε μελλοντικά Δ.Σ. 4. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται από το Δ.Σ, μεταξύ των μελών του, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. 5. Η εκλογή οιουδήποτε μέλους του Δ.Σ της Εταιρείας στο ΔΣ, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 3 συνεχόμενες θητείες, εκτός εάν το μέλος αυτό κατά την διάρκεια των 3 θητειών του εκλεγεί Μελλοντικός Πρόεδρος, οπότε δικαιούται να συμμετέχει και στα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια, ως Πρόεδρος και κατόπιν ως Απελθών Πρόεδρος. 6. Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε 3 μήνες ή εκτάκτως όταν προκύψει κάποιο επείγον θέμα κατά την κρίση του Προέδρου ή το ζητήσουν με έγγραφο τους που θα αναφέρει το θέμα συζήτησης τουλάχιστον τέσσερα Μέλη του Δ.Σ. 7. Το Δ.Σ συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου. Προσκλήσεις αποστέλλονται από το Γενικό Γραμματέα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ εγκαίρως πριν από τη συνεδρίαση. Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα Μέλη του Δ.Σ μπορούν να προτείνουν επιπλέον θέματα για 7

8 συζήτηση εκτός της ημερήσιας διάταξης κατά την έναρξη της συνεδρίασης και σε αυτή την περίπτωση το Δ.Σ. θα αποφαίνεται κατά πλειοψηφία για το εάν θα συζητηθούν τα θέματα αυτά στην συνεδρίαση κατά την οποία προτάθηκαν ή στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 8. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία περισσοτέρων από τα μισά του μέλη. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση καθορίζεται εκ νέου με τα ίδια τουλάχιστον θέματα ημερήσιας διάταξης, σε ημερομηνία που ορίζει ο Πρόεδρος. 9. Για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ συντάσσεται ηλεκτρονικό πρακτικό από το Γενικό Γραμματέα όπου καταγράφονται τα ονόματα των παρόντων μελών, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, περίληψη της συζήτησης για κάθε θέμα καθώς και οι αποφάσεις. Το πρακτικό εγκρίνεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου που δίνει την πλειοψηφία. 11. Με την επιφύλαξη των παρακάτω ειδικοτέρων οριζομένων, μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά εκλογής Αναπληρωματικό Μέλος. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε από το Δ.Σ και αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά εκλογής στις αρχαιρεσίες Αναπληρωματικό Μέλος. Εάν δεν επαρκούν τα αναπληρωματικά μέλη προς συμπλήρωση, τότε συγκαλείται Εκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή αντικαταστατών για το υπόλοιπο της θητείας των εξελθόντων. Εάν παραιτηθεί ή διαγραφεί ή δεν αναλάβει ο Πρόεδρος ή/και ο Μελλοντικός Πρόεδρος, τότε συγκαλείται από τον Απελθόντα Πρόεδρο έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εκλεγεί νέος Πρόεδρος ή/και Μελλοντικός Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας. Εάν παραιτηθεί ή αποχωρήσει ή εκπέσει ο Απελθών Πρόεδρος, τότε στην θέση του για το υπόλοιπο της θητείας και έχων τις ίδιες αρμοδιότητες, εκλέγεται από το Δ.Σ. ένα Απλό Μέλος και στην θέση του μέλους αυτού εισέρχεται το πρώτο σε ψήφους εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος. Εάν πριν την Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος δεν δύναται ή δεν επιθυμεί να αναλάβει τα καθήκοντά του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τότε η ίδια Γενική Συνέλευση, θα εκλέξει και νέο Πρόεδρο. Εάν για οιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω, τότε δικαίωμα σύγκλησης αυτής, έχει κατά σειρά ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, οιοδήποτε Απλό Μέλος. Άρθρο 6. 8

9 Το Δ.Σ είναι το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας. Στη δικαιοδοσία του εκτός των άλλων που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό και στον Νόμο, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: i. Η εν γένει διοίκηση της Εταιρείας εκτός εάν το Καταστατικό ή ο Νόμος ορίζουν διαφορετικά. ii. Η εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και η δυνατότητα χορήγησης εξουσιοδοτήσεων προς οιαδήποτε τρίτα φυσικά πρόσωπα, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, προς άσκηση συγκεκριμένων ενεργειών, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Τραπεζών, Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Δημοσίου, Ανεξαρτήτων Αρχών, Δικαστικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Αστυνομικών Αρχών, ΟΤΑ. iii. Καθιέρωση θεσμών, κανόνων και διαδικασιών σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας για τη διοίκηση της Εταιρείας. iv. Υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γ.Σ. v. Διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας. vi. Υποβολή έκθεσης στη Γ.Σ για έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού. vii. Λήψη αποφάσεων για δαπάνες σύμφωνα με τα συμφέροντα της Εταιρείας. viii. Καθορισμός του περιεχομένου συμβάσεων και κάθε άλλης δικαιοπραξίας κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Εταιρείας. ix. Αποδοχή ή μη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, εισφορών, επιχορηγήσεων και γενικά κάθε είδους οικονομικής ενίσχυσης. x. Πρόσληψη και απόλυση υπαλλήλων για την Εταιρεία, καθορισμός των καθηκόντων καθώς και των αμοιβών τους. xi. Καθορισμός του ύψους της αμοιβής για υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτοι στην Εταιρεία. xii. Κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας και μέριμνα για την εφαρμογή του. xiii. Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να οργανώνονται και σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, συλλόγους, οδοντιατρικές σχολές πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή άλλες χώρες καθώς με άλλους φορείς. xiv. Πρόσκληση και για συμμετοχή στις επιστημονικές εκδηλώσεις ως ομιλητές, επιστημόνων από την Ελλάδα ή άλλες χώρες. xv. Διορισμός του Επιστημονικού Εκδότη και του Διευθυντή Ιστοτόπου και έγκριση της προτεινόμενης από τον Επιστημονικό Εκδότη Συντακτικής Επιτροπής και της εν γένει διαχείρισης του επιστημονικού Περιοδικού και του Ιστοτόπου της Εταιρείας. xvi. Καθορισμός του χρηματικού ποσού της εφάπαξ καταβολής της εγγραφής αλλά και του ποσού της ετήσιας συνδρομής των μελών καθώς και του ποσού συνδρομής για το επιστημονικό Περιοδικό της Εταιρείας για μη Μέλη. xvii. Συγκρότηση και κατάργηση επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες τις Εταιρείας. 9

10 xviii. xix. xx. Έγκριση και ανάθεση σε λογιστή της τήρησης των βιβλίων εσόδων εξόδων της Εταιρείας και εξουσιοδότηση για διαχείριση κάθε φοροτεχνικού θέματος. Έγκριση θεσμοθέτησης βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε Μέλη και μη Μέλη της Εταιρείας. Η παροχή εξουσιοδότησης προς μέλη του ΔΣ ή της Εταιρείας προκειμένου να εκπροσωπείται η εταιρεία σε διεθνείς οργανισμούς, άλλες εταιρείες, συνέδρια κλπ. I. Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών Δ.Σ α. Πρόεδρος Πέραν και επιπλέον των όσων άλλων προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό και στον Νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: 1. Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννομη σχέση της με οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, κάθε Φορολογικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Τελωνειακής Αρχής και κάθε εν γένει Αρχής ή/και Υπηρεσίας. 2. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και την περιουσία της Εταιρείας, συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Εταιρείας, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. καθώς και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας. 3. Συμμετέχει συμβουλευτικά σε όλες τις επιτροπές. 4. Παρουσιάζει στην Τακτική Γ.Σ τον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ καθώς και άλλα θέματα που είναι σημαντικά για την Εταιρεία και για επαγγελματικά ή επιστημονικά θέματα που αφορούν την άσκηση της ειδικότητας της Παιδοδοντιατρικής. 5. Εκτελεί άλλα καθήκοντα που αποφασίζονται στο Δ.Σ. 6. Σε περίπτωση κωλύματος, αντικαθίσταται από τον Απελθόντα Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από τον Μελλοντικό Πρόεδρο. β. Μελλοντικός Πρόεδρος Πέραν και επιπλέον των όσων άλλων προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, ο Μελλοντικός Πρόεδρος του Δ.Σ.: 1. Αντικαθιστά τον Απελθόντα Πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύματος αυτού και τον Πρόεδρο κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό. 2. Προεδρεύει σε επιτροπές μετά από απόφαση του Δ.Σ. 10

11 3. Εκτελεί άλλα καθήκοντα που αποφασίζονται στο Δ.Σ. γ. Απελθών Πρόεδρος Πέραν και επιπλέον των όσων άλλων προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό, ο Απελθών Πρόεδρος του Δ.Σ.: 1. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του. 2. Προεδρεύει σε επιτροπές μετά από απόφαση του Δ.Σ. 3. Εκτελεί καθήκοντα που αποφασίζονται στο Δ.Σ. δ. Γενικός Γραμματέας 1. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Εταιρείας, διατηρεί τη Σφραγίδα και το Αρχείο της Εταιρείας και κάθε έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει τα απευθυνόμενα προς την εταιρεία εν γένει έγγραφα, και αλληλογραφία, τηρεί το εταιρικό πρωτόκολλο, καταγράφει την περιουσία της Εταιρείας, τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 2. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα εταιρικά έγγραφα. 3. Ενημερώνει το Μητρώο Μελών της Εταιρείας καθώς και τα βιβλία που ορίζονται από το νόμο, το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας. 4. Εκτελεί καθήκοντα κατ' εντολή του προέδρου ή του Δ.Σ. 5. Σε περίπτωση κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του αντικαθίσταται από ένα από τα Μέλη, με απόφαση του Δ.Σ. ε. Ταμίας 1. Ενεργεί κάθε είσπραξη όπως, το ποσό εγγραφής των Μελών στην Εταιρεία, τις συνδρομές καθώς και οτιδήποτε άλλα έσοδα, εκδίδοντας τις ανάλογες αποδείξεις στο όνομα της Εταιρείας απ ευθείας, είτε ο ίδιος είτε διά εισπράκτορα που ο ίδιος διορίζει, μεριμνά για τη χρηματική ή άλλη περιουσία της Εταιρείας και είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα εις χείρας του ευρισκόμενα χρήματα, αξιόγραφα, χρεώγραφα της εταιρείας. 2. Εξοφλεί τις οφειλές της Εταιρείας και πραγματοποιεί πληρωμές εν γένει, αφού πρώτα εκδόσει το σχετικό ένταλμα, το οποίο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και από τον Γενικό Γραμματέα, λαμβάνοντας τα ανάλογα παραστατικά. 11

12 3. Επιβλέπει τη σωστή τήρηση των σχετικών βιβλίων εξόδων ή όσα επιβάλλει ο νόμος ή υποδεικνύονται από τον λογιστή της Εταιρείας, υποβάλλει τον Οικονομικό Απολογισμό προς το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή. 4. Παρακολουθεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας καθώς και τις αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων προς και από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. 5. Παρέχει πληροφορίες, διευκρινίσεις και οποιοδήποτε έγγραφο αναφορικά με τα οικονομικά και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας, οποτεδήποτε κληθεί από το Δ.Σ ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. 6. Εκτελεί εμπρόθεσμα τις οικονομικές και φορολογικές / ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε συνεργασία με τον Λογιστή και τον Πρόεδρο. 7. Σε περίπτωση κωλύμματος στην εκτέλεση των καθηκόντων του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθήκοντα Ταμία εκτελεί κάποιο μέλος του για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται στην απόφαση, με δυνατότητα παράτασης, πότε όμως ο Πρόεδρος, ο Μελλοντικός Πρόεδρος ή ο Απελθών Πρόεδρος 8. Ενεργεί καταθέσεις χρημάτων και της Εταιρείας και αξιογράφων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει αποφασίσει το Δ.Σ., σε λογαριασμό της Εταιρείας. II. Εξελεγκτική Επιτροπή 1. Αποτελείται από τρία μέλη και Eκλέγεται από τη Γ.Σ με μυστική ψηφοφορία. 2. Η θητεία της διαρκεί τρία (3) χρόνια. 3. Ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο στο Δ.Σ της Εταιρείας. 4. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας που υπογράφεται από όλα τα μέλη και κατατίθεται για έγκριση στη Γ.Σ που περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη το θέμα του οικονομικού ελέγχου και απολογισμού. 5. Παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα και τις αποδείξεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας από τον ταμία, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γ.Σ οικονομικού ελέγχου και απολογισμού. III. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Αποτελείται από τρία Μέλη. 12

13 2. Εκλέγεται από τη Γ.Σ, με πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς εν τάξει Μελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου, με ανάταση του χεριού. 3. Έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. 4. Ανακηρύσσει τον Μελλοντικό Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών. 5. Συντάσσει το πρακτικό αρχαιρεσιών που υπογράφεται από όλα τα Μέλη της και επισυνάπτει στο πρακτικό τον ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων καθώς και τα ψηφοδέλτια. 6. Αποφασίζει αμέσως και εγγράφως για τις υποβαλλόμενες έγγραφες ενστάσεις. 7. Η Επιτροπή παραδίδει το πρακτικό των αρχαιρεσιών μαζί με τον κατάλογο των ψηφισάντων με τις υπογραφές τους, καθώς και τα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια στον Πρόεδρο της Εταιρείας. Άρθρο 7. ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η Εταιρεία διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου Η Εταιρεία διαλύεται αυτόματα σε περίπτωση που τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι. 3. Σε περίπτωση διάλυσης, η Γ.Σ ορίζει τρία Τακτικά Μέλη της Εταιρείας ως Εκκαθαριστές. 4. Η περιουσία της Εταιρείας δωρίζεται στα Εργαστήρια Παιδοδοντιατρικής των κατά το χρόνο διάλυσης υφιστάμενων Οδοντιατρικών Σχολών της Ελλάδας Άρθρο 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί σε Τακτική ή Εκτακτη Γ.Σ όπου συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της τροποποίησης λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των ταμειακώς εν τάξει παρόντων μελών, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 30. Στην περίπτωση της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται να γίνει πρόσκληση και γνωστοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών (μαζί με τις ισχύουσες διατάξεις) στα Μέλη της Εταιρείας από τον Γενικό 13

14 Γραμματέα ηλεκτρονικά ή με επιστολή τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη σύγκληση της. Άρθρο 9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Μετά την έγκριση και την κατά νόμο ισχύ του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει όπως έχει εκλεγεί και έχει συγκροτηθεί σε σώμα προ της παρούσας τροποποιήσεως του Καταστατικού, μέχρι την λήξη της θητείας του την 31 Δεκεμβρίου Στις πρώτες αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού, που θα γίνουν λόγω λήξης της θητείας του Δ.Σ., εκλέγονται, ο Πρόεδρος, ο Μελλοντικός Πρόεδρος, τα 6 από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και τα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Την θέση του Απελθόντος Προέδρου αναλαμβάνει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτοδικαίως χωρίς εκλογή, ο Πρόεδρος του παρόντος υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σε σώμα, θα εκλεγεί ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, ο δε Πρόεδρος, Μελλοντικός Πρόεδρος και Απελθών Πρόεδρος ορίζονται αυτοδικαίως χωρίς εκλογή κατά τα ανωτέρω. Το παρόν άρθρο έχει μόνον προσωρινή ισχύ, μέχρι και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται σε αυτό. Άρθρο 10. ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Καταργούνται άπαντα τα άρθρα του προηγουμένου καταστατικού όπως ίσχυε μετά την υπ αρ. 1406/ απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και πλέον ισχύουν μόνον τα άρθρα που διατυπώνονται στο παρόν Καταστατικό και αποτελούν το σύνολο των άρθρων που διέπουν πλέον το Καταστατικό του Επιστημονικού Σωματείου «Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία», ως Σωματείου αναγνωρισθέντος με την υπ αρ /1961 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθέντος στα Βιβλία αναγνωρισμένων Σωματείων του ίδιου Δικαστηρίου με αύξοντα αριθμό 15891/1988. Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τους ειδικούς σχετικούς νόμους και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 10 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου, του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτουμένου να προβεί στις κατά νόμο ενέργειες για την έγκρισή του. 14

15 Σε πίστωση του παρόντος, υπογράφεται ως έπεται. Αθήνα,.2015 Τα Μέλη του Σωματείου: Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση 15

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1. Επωνυμία και Έδρα Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " (Ε.Π.Β.Ε.) και για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης. ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ν.Α.Ο.Ε.Φ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Όνομα - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Επίτευξης ΑΡΘΡΟ 1 - Όνομα-Έδρα Το παρόν σωματείο έχει το όνομα «Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Ειρήνης Φιλίας» και μπορεί να χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στην Αθήνα σήμερα, 26 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα